open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
18.03.2008 N 222

Про введення в дію Тимчасової технологічної схеми

підтвердження відомостей про фактичне вивезення

експортних товарів за межі митної території України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Київської

регіональної митниці

N 117 ( v0117483-09 ) від 11.02.2009 }

З метою приведення нормативно-правових документів митниці у
відповідність до принципів державної регуляторної політики
України, на виконання вимог Указу Президента України від 03.10.92
N 493/92 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасову технологічну схему підтвердження
відомостей про фактичне вивезення експортних товарів за межі
митної території України, (додається).
2. Начальникам загального відділу, відділу інформаційної
роботи та митної статистики, відділу контролю за переміщенням
товарів, м/п "Жуляни", м/п "Гостомель" забезпечити контроль за
додержанням термінів опрацювання документів у своєму підрозділі.
{ Пункт 2 в редакції Наказу Київської регіональної митниці N 117
( v0117483-09 ) від 11.02.2009 }
3. Начальнику загального відділу Балковій Н.В. довести наказ
до особового складу митниці, згідно з розрахунком розсилки.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника митниці Грабовського О.Б. Загальний контроль залишаю за собою.
Начальник митниці А.В.Макаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Київської регіональної

митниці

18.03.2008 N 222

ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

підтвердження відомостей про фактичне вивезення

експортних товарів за межі митної території України

1. Загальні положення
1.1. Дана Тимчасова технологічна схема розроблена на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.02 N 243
( 243-2002-п ) "Про вдосконалення механізму відшкодування
бюджетної заборгованості з податку на додану вартість за
операціями з експорту продукції" та спільного наказу Державної
митної служби України та Державної податкової адміністрації
України від 21.03.02 N 163/121 ( z0295-02 ) "Про затвердження
Порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за
межі митної території України", затвердженого і зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 29.03.02 за N 295/6583, для
забезпечення чіткої взаємодії між структурними підрозділами
митниці та дотримання терміну, відведеного на розгляд заяв
платників податку на додану вартість щодо надання підтвердження
про фактичне вивезення товарів при здійсненні ними експортних
операцій.
1.2. У цій Тимчасовій технологічній схемі терміни вживаються
у значеннях, визначених Митним кодексом України та
нормативно-правовими актами, які регулюють митну справу.
1.3. Дія цієї Тимчасової технологічної схеми поширюється на
товари, які були розміщені в режим експорту із декларуванням
шляхом подання вантажної митної декларації ( za140-07,
910а-2007-п ) (далі ВМД), починаючи із 01.03.02, і за якими
отримано повідомлення митного органу, розташованого на митному
кордоні України, про їх фактичне вивезення за межі митної
території України.
1.4. Заяви платників податку на додану вартість щодо надання
підтверджень про фактичне вивезення товарів за межі митної
території України розглядаються протягом п'яти робочих днів.
Відлік п'ятиденного терміну розпочинається з дати реєстрації заяви
у загальному відділі митниці.
1.5. Заяви, які подаються до завершення терміну доставки,
зазначеного у ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), до розгляду не
приймаються.
2. Порядок надання підтвердження про фактичне вивезення

товарів за межі митної території України
2.1. Для одержання підтвердження про фактичне вивезення
товарів за межі митної території України, платник податку, який
здійснив операцію з вивезення (пересилання) цих товарів, надає до
загального відділу митниці відповідну заяву (далі - Заява). До
Заяви обов'язково додаються оригінали примірників ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), які були видані заявнику після завершення митного
оформлення товарів згідно із порядком розподілу аркушів ВМД,
встановленим Держмитслужбою України. Номери цих ВМД обов'язково
повинні бути зазначені у Заяві.
2.2. Заяви реєструються у загальному відділі та до 10.00
наступного робочого дня разом із додатками передаються до відділу
інформаційної роботи та митної статистики (далі - ВІР та МС).
2.3. Передача Заяв проводиться за реєстром "Перелік карток",
який формується за допомогою ПІК "Канцелярія" (далі - Реєстр).
Реєстр роздруковується у трьох примірниках. Після перевірки
комплектності Заяв і за відсутності зауважень посадова особа ВІР
та МС в усіх трьох примірниках на вільному місці у кінці Реєстру
проставляє свій підпис та зазначає прізвище, ініціали та дату
отримання документів. Один примірник Реєстру залишається у справах
загального відділу.
2.4. Відповідальна посадова особа ВІР та МС проводить звірку
отриманих із заявою примірників ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) із
наявним у справах відділу примірником ВМД, який входив до
комплекту аркушів ВМД при проведенні митного оформлення товарів
або з її електронною копією, яка знаходиться в ЄАІС Держмитслужби
України.
2.5. Після проведення звірки та за відсутності зауважень
посадова особа ВІР та МС на зворотному боці ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) вчиняє запис "Оригінал вірний", проставляє дату,
особистий підпис та особистий номерний штамп "Київська регіональна
митниця. Відділ інформаційної роботи та митної статистики".
2.6. У разі виявлення посадовою особою ВІР та МС розбіжностей
між інформацією у примірнику ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), який
подавався із Заявою, та примірником ВМД, який знаходиться у
справах митниці (електронною копією ВМД в ЄАІС Держмитслужби
України), відмітки, передбачені пунктом 2.5 цієї Тимчасової
технологічної схеми, не проставляються. До Заяви додається копія примірника ВМД, із яким проводилась
звірка (витяг з ЄАІС Держмитслужби України електронної копії ВМД),
а на зворотному боці Заяви вказується номер ВМД та під ним перелік
розбіжностей із посиланням на відповідні графи ВМД.
2.7. Перевірені таким чином примірники ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) разом із заявами до 10.00 наступного робочого дня
передаються до відділу контролю за переміщенням товарів (далі -
ВКПТ). Передача проводиться за Реєстром, оформленим у
відповідності до пункту 2.3 цієї Тимчасової технологічної схеми.
Посадова особа ВКПТ перевіряє комплектність Заяв та за відсутності
зауважень на другому та третьому примірнику Реєстру на вільному
місці у кінці Реєстру проставляє свій підпис і зазначає прізвище,
ініціали та дату отримання документів. Другий примірник Реєстру
залишається у справах ВКПТ, а третій залишається у справах ВІР та
МС.
2.8. Відповідальна посадова особа ВКПТ: - перевіряє наявність на зворотному боці ВМД відміток ВІР та
МС; - здійснює відповідний запит до ЄАІС Держмитслужби України,
перевіряє наявність в електронній копії ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) відмітки митниці призначення (митниці на кордоні)
про вивезення у повному обсязі за межі митної території України
задекларованих за цією ВМД товарів; - у випадках, коли контроль за переміщенням товарів
проводився без використання ПІК "Контроль за доставкою товарів"
ЄАІС Держмитслужби України, перевіряє інформацію про фактичне
вивезення товарів, використовуючи локальне програмне забезпечення,
яке наповнюється інформацією у порядку, визначеному главою 2
розділу III Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за
переміщенням товарів в КРМ, затвердженої наказом митниці від
03.08.07 N 664 ( v0664483-07 ).
2.9. На підставі отриманої інформації про вивезення товарів
за межі митної території у повному обсязі, на зворотному боці ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) посадова особа ВКПТ вчиняє запис
"Задекларовані в цій ВМД товари вивезено за межі митної території
України в повному обсязі" та зазначає дату фактичного вивезення.
Запис засвідчується особистим підписом виконавця та його особистою
номерною печаткою. Інформація про надане підтвердження вноситься
до ЄАІС Держмитслужби України.
2.10. Запис про фактичне вивезення товарів засвідчується
підписом начальника митниці або його заступника, і гербовою
печаткою митниці.
3. Заключні положення
3.1. У випадках, коли митне оформлення товарів проводилося за
періодичною митною декларацією, до ВКПТ в обов'язковому порядку
надаються копії повідомлень митниць, через які відбувалося
вивезення таких товарів за межі митної території України, із
інформацією про обсяги фактично пропущених товарів. ВКПТ
використовує дану інформацію при перевірці обсягів фактично
пропущених товарів за періодичною митною декларацією із кількістю
товарів, задекларованих за ВМД у режимі експорту.
3.2. У разі, коли товари, оформлені Київською регіональною
митницею у режимі експорту, вивозяться за межі митної території
України через м/п "Гостомель", м/п "Жуляни"), підтвердження про
фактичне вивезення товарів надається на підставі примірників ВМД,
які залишаються в справах митниці після пропуску товарів і
передаються до ВКПТ у порядку, визначеному пунктом 7.2 глави 7
розділу II Тимчасової технологічної схеми здійснення контролю за
переміщенням товарів в КРМ, затвердженої наказом митниці від
03.08.07 N 664 ( v0664483-07 ). Пункт 3.2 в редакції Наказу Київської регіональної митниці N 117
( v0117483-09 ) від 11.02.2009 }
3.3. Примірники ВМД із відміткою митниці про фактичне
вивезення товарів за межі митної території України видаються ВКПТ
посадовим особам підприємства, яке подавало Заяву, і дані про яких
зазначені в обліковій картці цього підприємства на підставі
пред'явленої облікової картки (завіреної копії) та паспорту
громадянина України або, у разі якщо посадова особа не зазначена в
обліковій картці, на підставі доручення, виданого підприємством
спеціально для отримання зданих примірників ВМД.
3.2. Отримання ВМД із підтвердженням митниці про фактичне
вивезення товарів за межі митної території України фіксується на
зворотному боці Заяви шляхом вчинення посадовою особою
підприємства, яку уповноважено отримати ВМД, запису "ВМД, вказані
у заяві, в кількості штук на аркушах отримав". Запис завіряється
особистим підписом із зазначенням прізвища та ініціалів, посади і
дати отримання ВМД.
3.3. Заяви, за якими ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) були
видані, залишаються у справах ВКПТ, де групуються з Реєстром, за
яким відбувалася передача документів із ВІР та МС у відповідності
до пункту 2.7 цієї Тимчасової технологічної схеми, та формуються у
справу в порядку зростання дати оформлення Реєстрів.
3.4. У тих випадках, коли у ВМД, поданих із Заявою виявлені
невідповідності із примірниками ВМД, які знаходяться у справах
митниці (електронних копіях ВМД в ЄАІС Держмитслужби України), або
з митниці, через яку відбувалося вивезення товарів, надійшла
інформація про вивезення товарів у неповному обсязі чи інформація
про вивезення відсутня, ВМД повертаються заявникові. Повернення ВМД проводиться ВКПТ із письмовим повідомленням
про причини, через яку підтвердження про фактичне вивезення
товарів за межі митної території України не може бути надане (далі
- Письмове повідомлення) (додаток 1). Письмове повідомлення
оформлюється у двох примірниках за допомогою ПЕОМ, підписується
виконавцем та начальником ВКПТ або особою, яка його заміщує,
реєструється у ВКПТ. Один примірник Письмового повідомлення разом
із ВМД видається під підпис представнику заявника, другий -
залишається у справах ВКПТ і зберігається у порядку, визначеному
пунктом 3.3 цієї Тимчасової технологічної схеми.
3.5. Видача ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) відбувається згідно
із графіком роботи, який встановлюється начальником ВКПТ та
погоджується із керівництвом митниці. Графік повинен враховувати
час, необхідний для опрацювання усього об'єму зданих Заяв, та
загального терміну, відведеного для їх обробки.
Начальник ВКПТ О.В.Корнєєнков
ПОГОДЖЕНО:
Начальник Управління контролю
за переміщенням вантажів
Держмитслужби України В.А.Луговець

Додаток 1

Повідомлення про причини, через які підтвердження про фактичне
вивезення товарів за межі митної території України не може бути
надано
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

03124, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8-А

тел. /факс: (044) 457-27-50, 457-27-66;

тел. (044) 457-96-77 _______________________________________________________
Вих. N _____ від ____________________

(Зазначається назва

підприємства у називному

відмінку) ____________________________

(Зазначається адреса

підприємства згідно

із реквізитами,

вказаними на бланку заяви)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про причини, через які підтвердження

про фактичне вивезення товарів за межі

митної території України не може бути надане

Київська регіональна митниця повертає перелічені нижче
примірники ВМД, здані за заявою від N (вх. КРМ від N ) без надання
підтвердження про фактичне вивезення товарів за межі митної
території України, у зв'язку із __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(вказується причина, за якої підтвердження не може бути надане)
Перелік ВМД, які повернуті
------------------------------------------------------------------ | | | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Додаток: ______ арк.
Начальник ВКПТ О.В.Корнєєнков
Виконавець:
Отримав: ____________________________________________________

(проставляється підпис, зазначається

прізвище ініціали, посада та дата отримання)
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: