open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.03.2010 N 222
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ

N 32-р ( 32-2011-р ) від 19.01.2011 }
Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення

щодо порядку сплати ввізного мита при переданні

у володіння, та/або у користування,

та/або у розпорядження автомобіля,

попередньо ввезеного на митну територію України

як іноземна інвестиція

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень
законодавства з питань оподаткування, керуючись підпунктом 4.4.2
статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ), та відповідно до Порядку надання митними
органами роз'яснень окремих положень податкового законодавства,
затвердженого наказом Державної митної служби України від
26.07.2005 N 703 ( z0864-05 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05.08.2005 за N 864/11144, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Узагальнююче податкове роз'яснення щодо порядку
сплати ввізного мита при переданні у володіння, та/або у
користування, та/або у розпорядження автомобіля, попередньо
ввезеного на митну територію України як іноземна інвестиція, що
додається.
2. Начальникам регіональних митниць, митниць проінформувати
суб'єктів підприємницької діяльності про вимоги цього наказу
шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації, у
тому числі на наочних інформаційних стендах у місцях розташування
підрозділів регіональної митниці, митниці й у пунктах пропуску
через митний кордон України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Піковського І.О.
Голова Служби А.В.Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

10.03.2010 N 222

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо порядку сплати ввізного мита при переданні

у володіння, та/або у користування,

та/або у розпорядження автомобіля, попередньо ввезеного

на митну територію України як іноземна інвестиція

Особливості режиму іноземного інвестування на території
України визначає Закон України від 19.03.96 N 93/96-ВР
( 93/96-ВР ) "Про режим іноземного інвестування".
Відповідно до частини першої статті 18 цього Закону
( 93/96-ВР ), майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного
інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними
інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного
споживання), звільняється від обкладення митом.
Відповідно до частини п'ятої цієї ж статті зазначеного Закону
( 93/96-ВР ), у разі, якщо протягом трьох років з часу зарахування
іноземної інвестиції на баланс підприємства з іноземними
інвестиціями майно, що було ввезене в Україну як внесок іноземного
інвестора до статутного фонду зазначеного підприємства,
відчужується, у тому числі з припиненням діяльності цього
підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон),
підприємство з іноземними інвестиціями сплачує ввізне мито, яке
обчислюється, виходячи з митної вартості цього майна,
перерахованої за офіційним курсом валюти України, визначеним
Національним банком України на день здійснення відчуження майна.
Пунктом 2 розділу II Закону України N 2134-III ( 2134-14 )
прийнятим 07.12.2000 "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні"
встановлено, що автомобіль, що був попередньо ввезений в Україну
без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством
податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством,
може бути відчужений або переданий у володіння, та/або у
користування, та/або у розпорядження тільки після сплати у повному
обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством
України на день ввезення автомобіля на митну територію України.
Враховуючи викладене передання у володіння, та/або у
користування, та/або у розпорядження автомобілів, попередньо
ввезених на митну територію України як іноземна інвестиція,
можливе за умови сплати ввізного мита, незалежно від термінів
реалізації, крім випадку їх вивезення за кордон.
Перший заступник
Голови Служби І.О.Піковський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: