open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2014  № 221

Про внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 52

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, у відповідність до наказу Державної казначейської служби України від 08.07.2014 № 183 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України" та з метою розшифровки інформації про заборгованість за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (далі - Інструкція), такі зміни:

1) у підпункті 4.6.1 пункту 4.6 розділу IV Інструкції після абзацу п'ятого доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:

"Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516 (додаток 10 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518 (додаток 11 до Інструкції);".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

2) у підпункті 4.6.2 пункту 4.6 розділу IV Інструкції після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:

"Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516 (додаток 10 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518 (додаток 11 до Інструкції).";

3) пункт 4.6 розділу IV Інструкції доповнити підпунктами 4.6.8 та 4.6.9 такого змісту:

"4.6.8. У Розшифровці операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516 (додаток 10 до Інструкції), відображаються операції за простроченою заборгованістю за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету.

4.6.9. У Розшифровці операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518 (додаток 11 до Інструкції), відображаються операції за іншою заборгованістю за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету.".

У зв'язку з цим підпункти 4.6.8 - 4.6.10 вважати відповідно підпунктами 4.6.10 - 4.6.12;

4) за текстом Інструкції додатки 10 та 11 вважати відповідно додатками 12 та 13;

5) Структуру сальдового балансу рахунків (додаток 4 до Інструкції) викласти у новій редакції, що додається;

6) доповнити Інструкцію додатками 10 та 11 (додаються). У зв'язку з цим додатки 10 та 11 вважати відповідно додатками 12 та 13.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету з урахуванням внесених змін.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О.Є.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. Слюз
Додаток 4
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання державного
бюджету

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків

№ п/п

Балансові рахунки

На початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)*

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**

1

2

3

4

5

1

Клас 1

2

1111А

3

Усього по групі 111

4

1121А

5

1122А

6

Усього по групі 112

7

Усього по розділу 11

8

1211А

9

1212А

10

Усього по групі 121

11

1221А

12

1222А

13

1223А

14

1224А

15

Усього по групі 122

16

1231А

17

1232А

18

1234А

19

Усього по групі 123

20

1241А

21

1242А

22

Усього по групі 124

23

Усього по розділу 12

24

1311А

25

1312А

26

1313А

27

1314А

28

1315А

29

Усього по групі 131

30

1321А

31

1322А

32

1323А

33

1324А

34

1325А

35

1326А

36

Усього по групі 132

37

1331А

38

1332А

39

1333А

40

1334А

41

1335А

42

Усього по групі 133

43

1341А

44

1342А

45

1343А

46

1344А

47

1345А

48

Усього по групі 134

49

Усього по розділу 13

50

1411А

51

Усього по групі 141

52

1421А

53

Усього по групі 142

54

Усього по розділу 14

55

1511А

56

1512А

57

1513А

58

1514А

59

1515А

60

1516А

61

1517А

62

1518А

63

Усього по групі 151

64

1521А

65

1522А

66

1523А

67

1524А

68

1525А

69

1526А

70

1527А

71

1528А

72

Усього по групі 152

73

1531А

74

1532А

75

1533А

76

1534А

77

1535А

78

1536А

79

1537А

80

1538А

81

Усього по групі 153

82

1541А

83

1542А

84

1543А

85

1544А

86

1545А

87

1546А

88

Усього по групі 154

89

1551А

90

1552А

91

1553А

92

1554А

93

1555А

94

1556А

95

1557А

96

1558А

97

Усього по групі 155

98

Усього по розділу 15

99

1611А

100

1612А

101

Усього по групі 161

102

1621А

103

1622А

104

1623А

105

Усього по групі 162

106

1631А

107

1632А

108

Усього по групі 163

109

1641А

110

1642А

111

Усього по групі 164

112

1651А

113

1652А

114

1653А

115

1654А

116

Усього по групі 165

117

1661А

118

1662А

119

Усього по групі 166

120

1671А

121

1672А

122

1673А

123

Усього по групі 167

124

1681А

125

1682А

126

1683А

127

Усього по групі 168

128

Усього по розділу 16

129

1711А

130

Усього по групі 171

131

Усього по розділу 17

132

Клас 4

133

4111А

134

4112А

135

Усього по групі 411

136

4121А

137

4122А

138

Усього по групі 412

139

Усього по розділу 41

140

4211А

141

4212А

142

Усього по групі 421

143

4221А

144

4222А

145

4223А

146

4224А

147

Усього по групі 422

148

4231А

149

4232А

150

4233А

151

4234А

152

Усього по групі 423

153

4241А

154

4242А

155

4243А

156

4244А

157

Усього по групі 424

158

4251А

159

4252А

160

4253А

161

4254А

162

Усього по групі 425

163

Усього по розділу 42

164

4311А

165

4312А

166

Усього по групі 431

167

4321А

168

4322А

169

Усього по групі 432

170

Усього по розділу 43

171

4411А

172

4412А

173

Усього по групі 441

174

4421А

175

4422А

176

4423А

177

Усього по групі 442

178

4431А

179

4432А

180

Усього по групі 443

181

4441А

182

4442А

183

Усього по групі 444

184

4451А

185

4452А

186

4453А

187

4455А

188

4456А

189

Усього по групі 445

190

4461А

191

4462А

192

4465А

193

4466А

194

Усього по групі 446

195

4471А

196

Усього по групі 447

197

Усього по розділу 44

198

4611А

199

4612А

200

Усього по групі 461

201

4621А

202

4622А

203

Усього по групі 462

204

Усього по розділу 46

205

4999А

206

Усього по групі 499

207

Усього по розділу 49

208

Активи - усього

209

Клас 2

210

2111П

211

Усього по групі 211

212

2121П

213

2122П

214

2123П

215

Усього по групі 212

216

2131П

217

Усього по групі 213

218

2141П

219

Усього по групі 214

220

2151П

221

2152П

222

2153П

223

Усього по групі 215

224

2161П

225

Усього по групі 216

226

2171П

227

2172П

228

2173П

229

Усього по групі 217

230

Усього по розділу 21

231

2211П

232

2212П

233

Усього по групі 221

234

2221П

235

2222П

236

Усього по групі 222

237

2231П

238

2232П

239

Усього по групі 223

240

2241П

241

2242П

242

Усього по групі 224

243

Усього по розділу 22

244

2311П

245

Усього по групі 231

246

2321П

247

Усього по групі 232

248

Усього по розділу 23

249

2411П

250

2412П

251

Усього по групі 241

252

2421П

253

2422П

254

2423П

255

2424П

256

Усього по групі 242

257

2431П

258

2432П

259

2433П

260

Усього по групі 243

261

2441П

262

2442П

263

2443П

264

Усього по групі 244

265

Усього по розділу 24

266

Клас 3

267

3111П

268

3112П

269

3113П

270

Усього по групі 311

271

3121П

272

3122П

273

3123П

274

3124П

275

3125П

276

Усього по групі 312

277

3131П

278

3132П

279

Усього по групі 313

280

3141П

281

3142П

282

3143П

283

3144П

284

Усього по групі 314

285

3151П

286

3152П

287

3153П

288

3154П

289

Усього по групі 315

290

3161П

291

Усього по групі 316

292

Усього по розділу 31

293

3211П

294

3212П

295

Усього по групі 321

296

3221П

297

3222П

298

3223П

299

3224П

300

Усього по групі 322

301

3231П

302

3232П

303

Усього по групі 323

304

3241П

305

3242П

306

Усього по групі 324

307

3251П

308

3252П

309

3253П

310

3254П

311

Усього по групі 325

312

3261П

313

3262П

314

Усього по групі 326

315

3271П

316

3272П

317

Усього по групі 327

318

3281П

319

3282П

320

Усього по групі 328

321

Усього по розділу 32

322

3311П

323

Усього по групі 331

324

3321П

325

Усього по групі 332

326

Усього по розділу 33

327

3411П

328

3412П

329

Усього по групі 341

330

3421П

331

3422П

332

Усього по групі 342

333

Усього по розділу 34

334

3511П

335

3512П

336

3515П

337

3516П

338

Усього по групі 351

339

3521П

340

3522П

341

3523П

342

3524П

343

3525П

344

3526П

345

Усього по групі 352

346

3531П

347

3532П

348

Усього по групі 353

349

3541П

350

3542П

351

3543П

352

3544П

353

3545П

354

3546П

355

Усього по групі 354

356

3551П

357

3552П

358

3553П

359

3554П

360

Усього по групі 355

361

Усього по розділу 35

362

3611П

363

3612П

364

Усього по групі 361

365

3621П

366

3622П

367

Усього по групі 362

368

Усього по розділу 36

369

3711П

370

3712П

371

3713П

372

3714П

373

3715П

374

3716П

375

3717П

376

3718П

377

3719П

378

Усього по групі 371

379

3721П

380

3722П

381

Усього по групі 372

382

3731П

383

3732П

384

3733П

385

3734П

386

Усього по групі 373

387

3741П

388

Усього по групі 374

389

Усього по розділу 37

390

3811П

391

3812П

392

Усього по групі 381

393

3821П

394

Усього по групі 382

395

3891П

396

3892П

397

Усього по групі 389

398

Усього по розділу 38

399

3911П

400

Усього по групі 391

401

3921П

402

3922П

403

Усього по групі 392

404

3931П

405

Усього по групі 393

406

3991П

407

3992П

408

3993П

409

3994П

410

Усього по групі 399

411

Усього по розділу 39

412

Клас 4

413

4111П

414

4112П

415

Усього по групі 411

416

4121П

417

4122П

418

Усього по групі 412

419

Усього по розділу 41

420

4211П

421

4212П

422

Усього по групі 421

423

4221П

424

4222П

425

4223П

426

4224П

427

Усього по групі 422

428

4231П

429

4232П

430

4233П

431

4234П

432

Усього по групі 423

433

4241П

434

4242П

435

4243П

436

4244П

437

Усього по групі 424

438

4251П

439

4252П

440

4253П

441

4254П

442

Усього по групі 425

443

Усього по розділу 42

444

4311П

445

4312П

446

Усього по групі 431

447

4321П

448

4322П

449

Усього по групі 432

450

Усього по розділу 43

451

4411П

452

4412П

453

Усього по групі 441

454

4421П

455

4422П

456

4423П

457

Усього по групі 442

458

4431П

459

4432П

460

Усього по групі 443

461

4441П

462

4442П

463

Усього по групі 444

464

4451П

465

4452П

466

4453П

467

4455П

468

4456П

469

Усього по групі 445

470

4461П

471

4462П

472

4465П

473

4466П

474

Усього по групі 446

475

4471П

476

Усього по групі 447

477

Усього по розділу 44

478

4611П

479

4612П

480

Усього по групі 461

481

4621П

482

4622П

483

Усього по групі 462

484

Усього по розділу 46

485

4999П

486

Усього по групі 499

487

Усього по розділу 49

488

Пасиви - усього

489

Клас 7

490

7111А

491

Усього по групі 711

492

7121А

493

Усього по групі 712

494

7131А

495

7132А

496

Усього по групі 713

497

Усього по розділу 71

498

7211А

499

Усього по групі 721

500

7221А

501

Усього по групі 722

502

7231А

503

7232А

504

Усього по групі 723

505

Усього по розділу 72

506

7921А

507

Усього по групі 792

508

Усього по розділу 79

509

Клас 6

510

6911КП

511

Усього по групі 691

512

Усього по розділу 69

513

Клас 5

514

5111А

515

5112А

516

Усього по групі 511

517

5121А

518

5122А

519

Усього по групі 512

520

Усього по розділу 51

521

5911А

522

Усього по групі 591

523

Усього по розділу 59

524

Активи - усього

525

Клас 6

526

6111П

527

6112П

528

6113П

529

6114П

530

Усього по групі 611

531

6121П

532

6122П

533

6123П

534

6124П

535

Усього по групі 612

536

Усього по розділу 61

537

6211П

538

Усього по групі 621

539

6221П

540

Усього по групі 622

541

Усього по розділу 62

542

6411П

543

6412П

544

Усього по групі 641

545

6421П

546

6422П

547

Усього по групі 642

548

Усього по розділу 64

549

Клас 7

550

7131П

551

7132П

552

Усього по групі 713

553

Усього по розділу 71

554

7231П

555

7232П

556

Усього по групі 723

557

Усього по розділу 72

558

7911КА

559

Усього по групі 791

560

7921П

561

Усього по групі 792

562

Усього по розділу 79

563

Клас 5

564

5111П

565

5112П

566

Усього по групі 511

567

5121П

568

5122П

569

Усього по групі 512

570

Усього по розділу 51

571

5911П

572

Усього по групі 591

573

Усього по розділу 59

574

Пасиви - усього

575

Доходи бюджету - усього

576

Видатки бюджету - усього

577

Результат бюджету - усього

578

Управлінський облік

579

8 клас

580

8211А

581

8212А

582

8213А

583

8214А

584

8215А

585

8216А

586

Усього по групі 821

587

8221А

588

8222А

589

Усього по групі 822

590

8241А

591

8242А

592

Усього по групі 824

593

8251А

594

8252А

595

Усього по групі 825

596

Усього по розділу 82

597

8311А

598

8312А

599

Усього по групі 831

600

Усього по розділу 83

601

8511А

602

8512А

603

Усього по групі 851

604

8521А

605

8522А

606

Усього по групі 852

607

Усього по розділу 85

608

8621А

609

Усього по групі 862

610

8651А

611

Усього по групі 865

612

8661А

613

Усього по групі 866

614

8681А

615

Усього по групі 868

616

Усього по розділу 86

617

8711А

618

8712А

619

8713А

620

8714А

621

Усього по групі 871

622

8731А

623

8732А

624

Усього по групі 873

625

8751А

626

8752А

627

8753А

628

Усього по групі 875

629

8781А

630

8782А

631

Усього по групі 878

632

8791А

633

8792А

634

Усього по групі 879

635

Усього по розділу 87

636

8921КП

637

Усього по групі 892

638

Усього по розділу 89

639

Активи - усього

640

8 клас

641

8111П

642

8112П

643

8113П

644

8114П

645

Усього по групі 811

646

8121П

647

8122П

648

8123П

649

8124П

650

8125П

651

8126П

652

8127П

653

Усього по групі 812

654

8141П

655

8142П

656

Усього по групі 814

657

Усього по розділу 81

658

8411П

659

8412П

660

Усього по групі 841

661

8421П

662

8422П

663

Усього по групі 842

664

Усього по розділу 84

665

8611П

666

Усього по групі 861

667

8631П

668

Усього по групі 863

669

8641П

670

Усього по групі 864

671

8671П

672

Усього по групі 867

673

Усього по розділу 86

674

8721П

675

8722П

676

8723П

677

8724П

678

8725П

679

8726П

680

8727П

681

8728П

682

Усього по групі 872

683

8741П

684

8742П

685

8743П

686

8744П

687

8745П

688

8746П

689

8747П

690

8748П

691

Усього по групі 874

692

8761П

693

8762П

694

Усього по групі 876

695

8771П

696

8772П

697

Усього по групі 877

698

Усього по розділу 87

699

8811П

700

Усього по групі 881

701

Усього по розділу 88

702

8911КА

703

Усього по групі 891

704

Усього по розділу 89

705

Пасиви - усього

706

Позабалансовий облік

707

9 клас

708

Усього по розділу 92

709

9311А

710

9312А

711

9313А

712

9314А

713

Усього по групі 931

714

9321А

715

9322А

716

9323А

717

9324А

718

Усього по групі 932

719

9331А

720

9332А

721

9333А

722

9334А

723

Усього по групі 933

724

9341А

725

9342А

726

9343А

727

9344А

728

Усього по групі 934

729

Усього по розділу 93

730

9511А

731

9512А

732

9513А

733

9514А

734

9515А

735

Усього по групі 951

736

9521А

737

9522А

738

9523А

739

9524А

740

9525А

741

Усього по групі 952

742

9531А

743

Усього по групі 953

744

9541А

745

9542А

746

9543А

747

9544А

748

Усього по групі 954

749

Усього по розділу 95

750

9811А

751

9812А

752

9813А

753

9814А

754

9815А

755

9816А

756

9817А

757

9818А

758

Усього по групі 981

759

9821А

760

9822А

761

9823А

762

Усього по групі 982

763

9831А

764

9832А

765

9833А

766

9834А

767

9835А

768

Усього по групі 983

769

9841А

770

Усього по групі 984

771

Усього по розділу 98

772

9921КП

773

Усього по групі 992

774

9931А

775

Усього по групі 993

776

Усього по розділу 99

777

Активи - усього

778

Клас 9

779

9011П

780

9012П

781

Усього по групі 901

782

9071П

783

9072П

784

9073П

785

9074П

786

9075П

787

9076П

788

Усього по групі 907

789

9081П

790

9082П

791

9083П

792

9084П

793

9085П

794

9086П

795

9087П

796

9088П

797

Усього по групі 908

798

9091П

799

Усього по групі 909

800

Усього по розділу 90

801

9111П

802

9112П

803

9113П

804

9114П

805

9115П

806

9116П

807

9117П

808

9118П

809

Усього по групі 911

810

9121П

811

9122П

812

9123П

813

9124П

814

9125П

815

9126П

816

9127П

817

9128П

818

Усього по групі 912

819

9131П

820

9132П

821

9133П

822

9134П

823

9135П

824

9136П

825

9137П

826

9138П

827

Усього по групі 913

828

9141П

829

9142П

830

9143П

831

9144П

832

9145П

833

9146П

834

9147П

835

9148П

836

Усього по групі 914

837

9151П

838

9152П

839

9153П

840

9154П

841

9155П

842

9156П

843

9157П

844

9158П

845

Усього по групі 915

846

9161П

847

9162П

848

9163П

849

9164П

850

9165П

851

9166П

852

9167П

853

9168П

854

Усього по групі 916

855

9171П

856

9172П

857

Усього по групі 917

858

9181П

859

9182П

860

Усього по групі 918

861

Усього по розділу 91

862

9211П

863

9212П

864

9213П

865

9214П

866

9215П

867

9216П

868

9217П

869

9218П

870

Усього по групі 921

871

9221П

872

9222П

873

9223П

874

9224П

875

9225П

876

9226П

877

9227П

878

9228П

879

Усього по групі 922

880

9251П

881

Усього по групі 925

882

9261П

883

9262П

884

9263П

885

9264П

886

9265П

887

9266П

888

9267П

889

9268П

890

Усього по групі 926

891

9271П

892

9272П

893

9273П

894

9274П

895

9275П

896

9276П

897

9277П

898

9278П

899

Усього по групі 927

900

9281П

901

9282П

902

9283П

903

9284П

904

9285П

905

9286П

906

9287П

907

9288П

908

Усього по групі 928

909

9291П

910

9292П

911

9293П

912

9294П

913

9295П

914

9296П

915

9297П

916

9298П

917

Усього по групі 929

918

Усього по розділу 92

919

9411П

920

9412П

921

9413П

922

9414П

923

9415П

924

9416П

925

Усього по групі 941

926

9421П

927

9422П

928

9423П

929

9424П

930

9425П

931

9426П

932

Усього по групі 942

933

9499П

934

Усього по розділу 94

935

9611П

936

Усього по групі 961

937

9621П

938

9622П

939

9623П

940

9624П

941

9625П

942

9626П

943

Усього по групі 962

944

9631П

945

9632П

946

9633П

947

9634П

948

Усього по групі 963

949

9641П

950

Усього по групі 964

951

Усього по розділу 96

952

9711П

953

9712П

954

9713П

955

9714П

956

Усього по групі 971

957

9721П

958

9722П

959

9723П

960

9724П

961

Усього по групі 972

962

9731П

963

9732П

964

9733П

965

9734П

966

Усього по групі 973

967

9741П

968

9742П

969

9743П

970

9744П

971

Усього по групі 974

972

Усього по розділу 97

973

9911КА

974

Усього по групі 991

975

9931П

976

Усього по групі 993

977

Усього по розділу 99

978

Пасиви - усього

__________
* У річному звіті наводяться суми до річного заключення рахунків.
** Заповнюється при складанні річного звіту.

Керівник органу Державної
казначейської служби України____________
(підпис)__________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного
підрозділу органу Державної
казначейської служби України____________
підпис)__________________________
(ініціали і прізвище)
Додаток 10
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання державного
бюджету

РОЗШИФРОВКА
операцій, відображених на рахунках 1515 та 1516

по _____________________________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниці виміру: грн. коп.

КПКВК

Сума коштів, відображених на рахунках 1515 та 1516 на початок звітного періоду (року)

Сума заборгованості, перенесеної на рахунки 1515 та 1516 протягом звітного періоду (року)

Сума списаної заборгованості протягом звітного періоду (року)

Сума коштів, відображених на рахунках 1515 та 1516 на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

Керівник органу Державної
казначейської служби України____________
(підпис)__________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного
підрозділу органу Державної
казначейської служби України____________
підпис)__________________________
(ініціали і прізвище)
Додаток 11
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання державного
бюджету

РОЗШИФРОВКА
операцій, відображених на рахунках 1517 та 1518

по _____________________________________________________________
(назва органу Державної казначейської служби України)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниці виміру: грн. коп.

КПКВК

Сума коштів, відображених на рахунках 1517 та 1518 на початок звітного періоду (року)

Сума заборгованості, перенесеної на рахунки 1517 та 1518 протягом звітного періоду (року)

Сума списаної заборгованості протягом звітного періоду (року)

Сума коштів, відображених на рахунках 1517 та 1518 на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

Керівник органу Державної
казначейської служби України____________
(підпис)__________________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного
підрозділу органу Державної
казначейської служби України____________
підпис)__________________________
(ініціали і прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: