open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 221 від 22.05.96

м.Київ
vd960522 vn221
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної

митної служби

N 239 ( z0300-99 ) від 24.04.99 )
Про заходи щодо впорядкування митного оформлення вантажів

З метою створення сприятливих умов для суб'єктів
підприємницької діяльності при здійсненні ними
зовнішньоекономічних операцій, подальшого впорядкування митного
оформлення вантажів, що переміщуються через митний кордон
України, та відповідно до вимог статті 43 Митного кодексу України
( 1970-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Встановити, що у разі відмови митним органом України у
митному оформленні вантажу, пред'явленого до такого оформлення
підприємством чи митним брокером, підлягає обов'язковому
оформленню "Картка відмови у митному оформленні" (далі - Картка) з
відривним "Талоном відмови у митному оформленні", зразок якої
додається. 2. Затвердити Порядок заповнення та використання Картки та її
зразок (додаються). 3. Господарсько-експлуатаційному управлінню (Буц М.К.)
здійснити виготовлення та забезпечення митних органів необхідною
кількістю бланків Карток. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
Голови Комітету Соловкова Ю.П.
В.о.Голови Комітету О.Єгоров
Затверджено

наказом Держмиткому

від 22.05.96 р. N 221
Порядок
заповнення та використання Картки відмови у митному оформленні
1. Картка відмови у митному оформленні (далі - Картка) з
відривним Талоном відмови у митному оформленні (далі - Талон)
заповнюється у всіх випадках відмови у митному оформленні товарів
та інших предметів, пред'явлених до митного контролю та оформлення
(задекларованих) митному органу України підприємством, що
самостійно декларує власні товари та інші предмети, чи митним
брокером. 2. Картка та Талон заповнюються посадовою особою митного
органу, яка прийняла рішення про неможливість митного оформлення
задекларованого митному органу вантажу з урахуванням наявних
обставин (заявленого режиму, пред'явлених документів, несплати
мита та інших митних платежів тощо). 3. Після оформлення Картки заповнений відривний Талон
відокремлюється та передається декларанту (підприємству чи митному
брокеру). 4. Відомості про заповнену Картку заносяться до журналу
реєстрації відмов у митному оформленні, а сама Картка (без
відривного Талону) зберігається протягом року у справах митного
органу. 5. Митним органом ведеться журнал реєстрації відмов у митному
оформленні, у якому фіксуються такі дані: - дата пред'явлення товарів до митного контролю та оформлення
(дата декларування); - найменування підприємства-декларанта чи митного брокера; - найменування та кількість товарів, пред'явлених до митного
контролю та оформлення; - причина відмови у митному оформленні; - посада, прізвище та ініціали посадової особи митного
органу, яка прийняла рішення про неможливість митного оформлення
за наявних обставин; - відомості про оформлену Картку (дата оформлення, N); - відомості про вручення Талону підприємству-декларанту чи
митному брокеру (дата вручення, прізвище та ініціали особи, якій
вручено Талон). 6. Оформлений митним органом Талон дає право
підприємству-власнику товарів та інших предметів, у митному
оформленні яких відмовлено, чи митному брокеру оскаржити дії
митного органу в: - Територіальне митне управління; - Державний митний комітет - у відношенні дій митниць
центрального підпорядкування та рішень Територіального митного
управління.
Картка відмови у митному оформленні N _____
Декларантом (митним брокером) _______________________________

(вказати повне найменування _________________________________________________________________
декларанта чи митного брокера, що здійснює декларування вантажу

митниці) ___" __________ 19___ р. о ___ год. ____ хв. митниці подано митну
декларацію на товари підприємства: _______________________________

(вказати повне найменування _________________________________________________________________

підприємства-власника вантажу, що декларується) _________________________________________________________________
(вказати посаду, прізвище та ініціали посадової особи, яка прийня-
ла рішення про неможливість митного оформлення)
митна декларація та товари не прийняті до митного оформлення за
таких причин: ____________________________________________________

(вказати причини, з-за яких відмовлено у митному _________________________________________________________________

оформленні)
"___" ______________ 199__ р. _______________________

(підпис посадової особи

митного органу)

Талон відмови у митному оформленні N ____
__________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали посадової особи, яка прийняла рішен-
ня про неможливість митного оформлення за наявних обставин) озглянуто митну декларацію та додані до неї документи,
пред'явлені до митного оформлення вантажу підприємством __________

(вказати _________________________________________________________________
назву підприємства чи митного брокера, що декларує вантаж)
Зазначена митна декларація та товари не можуть бути прийняті
до митного оформлення з таких причин: ____________________________

(вказати причини, з-за яких _________________________________________________________________
пред'явлені митниці документи та вантажі, що декларуються, _________________________________________________________________
не можуть бути оформлені у митному відношенні відповідно до _________________________________________________________________

заявленого митного режиму)
"____" __________________ 199__ р. _______________________

(підпис посадової особи

митного органу)
Начальник відділу _______________________ _______________________

(підпис, прізвище та ініціали начальника

відділу, в якому працює посадова особа, яка

прийняла рішення про неможливість митного

оформлення заявленого вантажу)

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: