open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.07.2003 N 221
{ Наказ втратив чинність зі звіту за 2007 рік на підставі

Наказу Державного комітету статистики N 232 ( v0232202-07 ) від 20.07.2007 }
Про затвердження форм державних статистичних

спостережень з обліку послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Державного комітету статистики

N 380 ( v0380202-04 ) від 16.06.2004

N 382 ( z0810-04 ) від 17.06.2004

N 230 ( v0230202-07 ) від 20.07.2007 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою удосконалення державних
статистичних спостережень ринку послуг Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з
обліку послуг, що додаються, і ввести їх у дію:
1.1. Річні - починаючи зі звіту за 2003 рік:
{ Форма N 1-послуги (річна) втратила чинність зі звіту за
2007 рік на підставі Наказу Державного комітету статистики N 230
( v0230202-07 ) від 20.07.2007 } N 1-послуги, річна "Звіт про
обсяги реалізованих послуг" (не наводиться); N 1-послуги (реклама), річна "Звіт про рекламну діяльність";
( Пункт 1 скасовано в частині затвердженя форми N 1-послуги
(нерухомість) згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 380 ( v0380202-04 ) від 16.06.2004 ) N 1-послуги (нерухомість),
річна "Звіт про надання посередницьких послуг при операціях з
нерухомістю".
1.2. Періодичну - зі звіту за січень 2004 року: { Форма N 1-послуги (місячна) втратила чинність зі звіту за
січень 2008 року на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 230 ( v0230202-07 ) від 20.07.2007 } N 1-послуги, місячна "Звіт
про обсяги реалізованих послуг".
2. Поширити затверджені у пункті 1 наказу форми державного
статистичного спостереження: - N 1-послуги, річна "Звіт про обсяги реалізованих послуг" на
юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких
надання послуг є основним видом діяльності; - N 1-послуги, місячна "Звіт про обсяги реалізованих послуг"
на юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для
яких надання послуг є основним видом діяльності; - N 1-послуги (реклама), річна "Звіт про рекламну діяльність"
на юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для
яких основним видом діяльності є надання рекламних послуг; - N 1-послуги (нерухомість), річна "Звіт про надання
посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" на юридичні
особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких
посередницькі послуги в угодах з нерухомістю є основним видом
діяльності.
3. Управлінню статистики послуг та соціальних програм
(Калачова І.В.):
3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою даних державних статистичних спостережень за зазначеними
формами.
3.2. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) підготувати і
узгодити необхідні зміни та доповнення до Плану розробки та
експлуатації комплексів електронної обробки статистичної
інформації (КЕОІ) на 2003 рік, затвердженого наказом Держкомстату
від 11.02.2003 р. N 27 "Про розробку та експлуатацію комплексів
електронної обробки статистичної інформації у 2003 році".
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування робіт щодо виготовлення бланків форм,
затверджених у пункті 1 цього наказу.
5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним виготовленням та відправленням бланків форм
державних статистичних спостережень, затверджених у пункті 1 цього
наказу, на адресу Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики.
6. ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір та
розробку даних за затвердженими цим наказом формами державних
статистичних спостережень.
7. Скасувати наказ Держкомстату України від 18.07.2002 N 271
( v0271202-02 ) "Про затвердження форм державного статистичного
спостереження з обліку послуг": - з дати підписання наказу в частині затвердження державного
статистичного спостереження за формою N 1-послуги, річна "Звіт про
обсяги реалізованих послуг"; - з 01.01.2004 в частині затвердження державного
статистичного спостереження за формою N 1-послуги, місячна "Звіт
про обсяги реалізованих послуг".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.
Голова Комітету О.Г.Осауленко

( Форму N 1-послуги (нерухомість) "ЗВІТ ПРО НАДАННЯ
ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ З НЕРУХОМІСТЮ" скасовано
згідно з Наказом Державного комітету статистики N 380
( v0380202-04 ) від 16.06.2004 )

( Роз'яснення до форми N 1-послуги (нерухомість) скасовано на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 382 ( z0810-04 )
від 17.06.2004 )

Державне статистичне спостереження
------------------------------------------------------------------ Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею | 21 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Порушення порядку подання або використання даних державних | статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка | встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні | правопорушення ( 80731-10 ) | -----------------------------------------------------------------

ЗВІТ

ПРО РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

за _________ рік

----------------------------------------- Подають: |Терміни подання| -----------------------+---------------| Форма N 1-послуги Юридичні особи та | 10 березня | (реклама) їх відокремлені | | ЗАТВЕРДЖЕНО структурні підрозділи | | наказом Держкомстату незалежно від | | України організаційно-правової | | від 18.07.2003 р. N 221 форми господарювання | | та форми власності, | | Річна основним видом | | Поштова діяльності яких є | | надання рекламних | | послуг | | органу державної | | статистики за | | місцезнаходженням | | ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ Найменування організації - складача інформації | ----------------------------------------------------------------------| Поштова адреса | ----------------------------------------------------------------------| Коди організації-складача | ----------------------------------------------------------------------| за |території| виду | форми |організаційно-|міністерства, | | ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| правової | іншого | | | |діяльності | (КФВ) | форми |центрального | | | | (КВЕД) | |господарювання| органу, | | | | | | (КОПФГ) | якому | | | | | | |підпорядкована| | | | | | |організація - | | | | | | | складач | | | | | | | інформації | | | | | | | (КОДУ) * | | ------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7| ------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+-| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
--------------- * Тільки для підприємств державного сектору.
Розділ 1. Загальні відомості про організацію
------------------------------------------------------------------ Чи надає організація послуги з: | ----------------------------------------------------------------| - виконання повного циклу | так | 01 | ні | 02 | рекламних послуг | | | | | ----------------------------------+------+------+------+--------| - планування та створення реклами | так | 03 | ні | 04 | ----------------------------------+------+------+------+--------| - розміщення та (або) | так | 05 | ні | 06 | розповсюдження реклами | | | | | ----------------------------------+-----------------------------| | потрібне позначити (обвести | | кружком відповідний код) | -----------------------------------------------------------------
Розділ 2. Основні економічні показники
------------------------------------------------------------------ Показники | N |Одиниця|За звітний| | рядка |виміру | рік | -------------------------------------+-------+-------+----------| А | Б | В | 1 | -------------------------------------+-------+-------+----------| Середньооблікова чисельність штатних | 207 | осіб | | працівників облікового складу - | | | | усього | | | | -------------------------------------+-------+-------+----------| у тому числі зайнятих рекламною | 208 | - " - | | діяльністю | | | | -------------------------------------+-------+-------+----------| Середня чисельність позаштатних | 209 | - " - | | працівників (працюючі за угодами та | | | | зовнішні сумісники) | | | | -------------------------------------+-------+-------+----------| у тому числі зайнятих рекламною | 210 | - " - | | діяльністю | | | | -------------------------------------+-------+-------+----------| Доход (виручка) від реалізації | 211 | тис. | | продукції (товарів, робіт, послуг) | | грн. | | (за мінусом ПДВ, акцизів та подібних | | | | обов'язкових платежів) - усього | | | | -------------------------------------+-------+-------+----------| у тому числі від рекламної діяльності| 212 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| з нього доход (виручка) від: | 213 | - " - | | планування та проведення рекламних | | | | компаній | | | | -------------------------------------+-------+-------+----------| створення та розміщення реклами: | 214 | - " - | | розклеювання афіш, оформлення | | | | виставочних залів, розклеювання | | | | рекламної інформації | | | | -------------------------------------+-------+-------+----------| рекламної діяльності у засобах | 215 | тис. | | масової інформації, пов'язаної з | | грн. | | продажем ефірного часу та друкованих | | | | шпальт | | | | -------------------------------------+-------+-------+----------| реклами на транспортних засобах | 216 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| розповсюдження рекламних проспектів | 217 | - " - | | та зразків | | | | -------------------------------------+-------+-------+----------| здавання під найм місця для реклами | 218 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| інших рекламних послуг | 219 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| Витрати організації - усього | 220 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| у тому числі витрати на рекламну | 221 | - " - | | діяльність (сума рядків 222-226): | | | | -------------------------------------+-------+-------+----------| з них: матеріальні витрати | 222 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| витрати на оплату праці | 223 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| відрахування на соціальні потреби | 224 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| амортизація основних засобів | 225 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| інші операційні витрати | 226 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| Прибуток (збиток) | 227 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| у тому числі від рекламної діяльності| 228 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| Експорт рекламних послуг | 229 | - " - | | -------------------------------------+-------+-------+----------| Імпорт рекламних послуг | 230 | - " - | | -----------------------------------------------------------------
Розділ 3. Інформація про надані рекламні послуги
------------------------------------------------------------------------- Показники | N |Кіль- |Сума | у тому числі за видами рекламних | |ряд-|кість,|кош- | послуг: | |ка |оди- |тів, |--------------------------------------| | |ниць |на |вико- |сума |плану-|сума |розмі-|сума | | | |яку |нання |кош- |вання |кош- |щення |кош- | | | |укла-|повно-|тів, |та |тів, |та |тів, | | | |дені |го |на |ство- |на |(або) |на | | | |уго- |циклу |яку |рення |яку |розпо-|яку | | | |ди, |рекла-|укла-|рекла-|укла-|всюд- |укла-| | | |тис. |мних |дені |ми, |дені |ження |дені | | | |грн. |пос- |уго- |оди- |уго- |рекла |уго- | | | | |луг, |ди, |ниць |ди, |ми, |ди, | | | | |оди- |тис. | |тис. |оди- |тис. | | | | |ниць |грн. | |грн. |ниць |грн. | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Укладено |331 | | | | | | | | | угод у | | | | | | | | | | звітному | | | | | | | | | | році | | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| у тому | | | | | | | | | | числі на |332 | | | | | | | | | рекламування: | | | | | | | | | | Товарів | | | | | | | | | | вітчизняного | | | | | | | | | | виробництва | | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| продовольчих |333 | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| непродовольчих|334 | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Товарів |335 | | | | | | | | | імпортного | | | | | | | | | | виробництва | | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| продовольчих |336 | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| непродовольчих|337 | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Товарів |338 | | | | | | | | | виробничо- | | | | | | | | | | технічного | | | | | | | | | | призначення | | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| Послуг |339 | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| у тому |340 | | | | | | | | | числі: | | | | | | | | | | посередницьких| | | | | | | | | | угод з | | | | | | | | | | нерухомістю | | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| автосервісу |341 | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| туристсько- |342 | | | | | | | | | екскурсійних | | | | | | | | | | --------------+----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----| інших |343 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Розділ 4. Використання рекламних засобів
-------------------------------------------------------------------- Показники | N |Кількість,|Вартість,| |рядка|одиниць |тис. | | | |грн. | ---------------------------------------+-----+----------+---------| А | Б | 1 | 2 | ---------------------------------------+-----+----------+---------| Надано рекламних послуг у звітному році| 444 | | | ---------------------------------------+-----+----------+---------| у тому числі засобами: | | | | Телебаченням | 445 | | | ---------------------------------------+-----+----------+---------| Радіо | 446 | | | ---------------------------------------+-----+----------+---------| Друкованими засобами масової інформації| 447 | | | ---------------------------------------+-----+----------+---------| З використанням телефонного та | 448 | | | документального зв'язку | | | | ---------------------------------------+-----+----------+---------| Зовнішньою рекламою | 449 | | | ---------------------------------------+-----+----------+---------| Внутрішньою рекламою | 450 | | | ---------------------------------------+-----+----------+---------| На транспорті | 451 | | | ---------------------------------------+-----+----------+---------| В кінотеатрах | 452 | | | ---------------------------------------+-----+----------+---------| Іншими | 453 | | | -------------------------------------------------------------------

( Роз'яснення до форми N 1-послуги (реклама) скасовано на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 382 ( z0810-04 )
від 17.06.2004 )
{ Форма N 1-послуги (місячна) втратила чинність зі звіту за
січень 2008 року на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 230 ( v0230202-07 ) від 20.07.2007 }
( Роз'яснення до форми N 1-послуги скасовано на підставі
Наказу Державного комітету статистики N 382 ( z0810-04 ) від
17.06.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: