open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 219 від 21.07.94

м.Київ
vd940721 vn219
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державної митної служби

N 826 ( v0826342-04 ) від 16.11.2004 )
Про створення Національної системи підготовки та

перепідготовки митних кадрів

12 травня 1994 року в Державному митному комітеті України
відбулося розширене засідання Учбово-методичної ради по
професійному навчанню працівників митних установ, на якому була
заслухана доповідь Голови Учбово-методичної ради Мірошниченка Е.А.
"Про основні положення програми професійного навчання особового
складу митних установ та завдання щодо створення Національної
системи підготовки та перепідготовки митних кадрів". В засіданні приймали участь керівники управлінь і відділів
Держмиткому України, директори навчальних митних закладів,
Міністерства внутрішніх справ, представники Міністерства освіти,
Держкомкордону України та ряду учбових закладів. У системі Держмиткому України, за станом на
1 липня 1994 року, створена та активно функціонує розгалужена
курсова система навчання, яка охоплює усі митниці і забезпечує
обов'язкову початкову фахову підготовку приймаємого на службу в
митні органи контингенту, вирішуються питання підготовки
дипломованих фахівців за митним профілем шляхом цільового набору в
окремих вузах Міносвіти України; підвищення кваліфікації особового складу проводиться на
спеціалізованих курсах за договорами з учбовими закладами різних
відомств та на семінарах за участю зарубіжних фахівців,
приділяється певна увага мовній підготовці співробітників митних
установ. Разом з тим процес професійного навчання охоплює далеко не
весь контингент працюючих, не завжди дає бажані результати по
забезпеченню кваліфікаційного рівня освіти, відсутня система
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового
складу, мають місце залишкові принципи фінансування технічного
оснащення навчання, якість підготовки митників та стан
учбово-матеріальної бази не відповідає сучасним вимогам. З метою створення Національної системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу, на
виконання спільного наказу Держмиткому та Міносвіти України від
06.04.94 р. N 98/93 ( v8_93234-94 ) та у відповідності з рішенням
учбово-методичної Ради Держмиткому України від 12.05.94 р.
(протокол N 5), Н А К А З У Ю:
1. Прийняти за основу подальшої діяльності Держмиткому
України по забезпеченню професійної підготовки працівників митних
установ, розроблену та схвалену на засіданні Учбово-методичної
ради концепцію професійного навчання митних кадрів на
1994-2000 роки (додається). 2. Для здійснення єдиного підходу до змісту і форм
безперервного професійного навчання митників, організацію вивчення
досвіду роботи Держмиткому України та інших відомств, покласти на
Учбовий центр в м.Києві координацію робіт по учбово-методичному
забезпеченню, переглянувши одночасно структуру цього навчального
закладу. 3. З метою ефективного використання технічних засобів митної
служби в професійній діяльності і для забезпечення навчання
користувачів ЕАІС та інших технічних засобів Технічному відділу,
Управлінню матеріально-технічного забезпечення, Фінансовому
управлінню вважати першочерговим завданням технічне оснащення
навчальних закладів Держмиткому та інших відомств, в яких
здійснюється цільова підготовка митників, за специфікою підготовки
митників. 4. З метою комплектування штату навчальних закладів
Держмиткому висококваліфікованими фахівцями, в першу чергу
професійними митниками, Фінансовому управлінню подати в місячний
термін пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо заробітної
плати працівників навчальних закладів Держмиткому як у
спеціалізованих митних установах. 5. Управлінню по роботі з особовим складом (Копач В.С.): 5.1. Для вирішення питань організації перепідготовки, з метою
отримання другої вищої освіти працівниками, яким в службовій
діяльності необхідні юридичні, економічні та інші знання, подати в
місячний термін керівництву Комітету розрахунки необхідних коштів
для зазначеної мети. 5.2. Спільно з Фінансовим управлінням узагальнити та
затвердити у встановленому порядку перелік кваліфікаційних вимог
до посад особового складу митних установ та типову номенклатуру
посад, які підлягають заміщенню спеціалістами з вищою освітою,
опрацювати питання створення галузевої номенклатури посад, які
заміщуються особами з відповідним рівнем навчання. 6. Фінансовому управлінню (Грінченко В.М.): 6.1. Визначити джерела фінансування та виділити кошти на
перепідготовку співробітників митних установ з метою отримання
другої вищої освіти в межах наявних асигнувань. 6.2. В місячний термін узагальнити та подати керівництву
відомості щодо чисельності структурних підрозділів митних установ,
з урахуванням посад. 7. Відділу підготовки та підвищення кваліфікації особового
складу (Літовкін Ю.Є.), з метою якісного кадрового забезпечення
особового складу: 7.1. Продовжити організаційну роботу по забезпеченню
професійного навчання особового складу митних установ. 7.2. Заключити відповідні угоди (договори) з учбовими
закладами Міносвіти України та інших відомств про
співробітництво. 7.3. Щорічно здійснювати відбір по денній та заочній формі і
направляти на навчання співробітників митних установ згідно з
спільним наказом Держмиткому та Міноосвіти України від
06.04.94 року N 98/93. 7.4. Опрацювати питання та подати пропозиції керівництву
Комітету: - про відкриття митно-правової спеціалізації в 1994/95
навчальному році в Інституті міжнародних відносин Київського
університету, Львівському Державному Університеті, Київському
економічному університеті, Одеському інституті інженерів морського
флоту; - про перепідготовку осіб, які мають не фахову вищу освіту, з
метою одержання другої вищої освіти (спецфакультети); - в Інституті міжнародних відносин Київського університету за
спеціальностями "митні установи і митна справа",
"зовнішньоекономічна і комерційна діяльність", "міжнародні
валютно-кредитні відносини"; - в Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів Львівського Державного Університету за спеціальністю
"правознавство"; - Юридичному інституті Одеського Держуніверситету - за
спеціальністю "правознавство"; - Одеському інституті інженерів морського флоту - за
спеціальністю "організація митного контролю за специфікою
діяльності митних установ". 7.5. Для підготовки науково-педагогічного потенціалу
майбутнього галузевого вузу провести організаційну роботу по
направленню на навчання у заочну аспірантуру чи в якості
співшукачів наукових ступенів: - Українську Державну юридичну Академію - 5 чол.; - Інститут міжнародних відносин - 5 чол.; - Львівський Держуніверситет - 3 чол.; - Київський економічний університет (магістратура) - 5 чол. 8. Начальникам управлінь в місячний термін внести пропозиції: 8.1. Управлінню по роботі з особовим складом щодо відкриття
нових спеціалізацій (в рамках діючих спеціальностей) в вищих
навчальних закладах для підготовки фахівців у сфері митного
контролю на водному, авіаційному, залізничному та автомобільному
транспорті, митної статистики, митного права. 8.2. По встановленню переліку кваліфікаційних вимог до посад
особового складу митних установ та типової номенклатури посад, які
підлягають заміщенню спеціалістами з вищою освітою. 9. Учбовому центру у м.Києві (Момотенко В.Я.): 9.1. Забезпечити методичне керівництво професійним навчанням,
створивши творчі групи для виконання робіт по розробці
учбово-методичних матеріалів за митним фахом з розподілом та
закріпленням за кожним навчальним закладом окремої тематики. 9.2. До 20 вересня розробити та затвердити у встановленому
порядку положення про організацію професійного навчання у системі
Держмиткому та методичні рекомендації по плануванню підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації безперервної освіти
митних кадрів. 10. Директорам учбових центрів (Момотенко В.Я.,
Корнійчук О.Т.): 10.1. Підготувати разом з філіями необхідну
учбово-матеріальну базу для проходження ліцензування в
Міністерстві освіти до 01.07.95 р. 10.2. Практикувати проведення курсів підвищення кваліфікації
за окремою тематикою і погодженням з відповідними управліннями на
базі провідних митниць. 10.3. Проводити аналіз результатів підвищення кваліфікації
кожної групи і підсумки подавати на розгляд Учбово-методичній
раді. 10.4. Спільно з ІОЦ створити до 31.12.94 р. банк даних на
працівників митної системи, які проходили організоване професійне
навчання в митних навчальних закладах України. 10.5. Створити творчі групи по розробці учбово-методичних
матеріалів за митним фахом. 11. Керівникам навчальних закладів Держмиткому України: 11.1. Посилити вимоги до викладацького складу, для чого: - розробити програму педагогічної підготовки
фахівців-митників, які залучаються до викладацької роботи; - проводити відкриті заняття, взаємовідвідування та обмін
досвідом роботи між викладачами; - перевіряти у викладачів наявність необхідної для проведення
занять учбово-плануючої документації; - для виявлення рівня підготовки викладачів планувати
відвідування занять керівниками Комітету та базових митниць; - для відзначення кращих викладачів аналізувати роботу
кожного викладача та за підсумками роботи за учбовий рік вносити
пропозиції по їх заохоченню. 11.2. Опрацювати питання підбору штатних викладачів з
найбільш кваліфікованих митників для підготовки в закордонних
навчальних закладах. 11.3. Формувати бібліотечний фонд нормативними документами,
літературою з митної справи та методики навчання митників,
запровадженої в закордонних країнах. 12. Керівникам митних установ забезпечити організацію
професійної підготовки особового складу без відриву від роботи та
реалізацію концепції професійного навчання. 13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету Е.А.Мірошниченко.
Голова Комітету А.В.Колос
Додаток

до наказу ДМКУ від 21.07.94

N 219

Схвалена Учбово-методичною

Радою Держмиткому України

12 травня 1994р.
Концепція

професійного навчання митних кадрів

на 1994-2000 роки
1. Загальні положення
Вихід України як самостійної Держави на міжнародний рівень,
всебічний розвиток її зовнішньоекономічних зв'язків, вирішення
завдань побудови ринкової економічної системи потребують
докорінного покращення підготовки та різкого збільшення кількості
фахівців, здатних ефективно виконувати поставлені перед митними
органами завдання. Система підготовки кадрів, яка інснувала раніше, була
орієнтована на потреби економіки в умовах монополії держави в
сфері зовнішньоекономічних зв'язків, що в сучасних умовах потребує
радикальних змін. Підготовка особового складу повинна враховувати завдання, що
ставляться перед митною системою в цілому, її становлення та
організація відбувається відповідно до вимог розвитку
інфраструктури, визначення функцій та формування обсягів робіт
митних органів.
2. Засади та завдання формування системи

професійного навчання
Концепція професійного навчання визначає основні стратегічні
направлення розвитку професійного навчання до 2000 року. Метою концепції є створення системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу,
головні напрямки якої були б логічно пов'язані між собою та
доповнювали один одного. Ефективність дії такої навчальної системи
буде значно вищою, коли учбові заклади, де проводитиметься
навчання, будуть безпосередньо входити у структуру Держмиткому
України. Під системою підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації особового складу розуміється така система, яка
дозволяє забезпечити оптимальне і послідовне підвищення рівня
знань митника з моменту його зарахування в митну установу і на
період проходження служби в митних органах. Створювана система професійного навчання повинна
забезпечувати, необхідний для виконання службових обов'язків,
рівень освітної та фахової підготовки особового складу митних
установ. Системний підхід до фахової забезпеченності митної служби
повинен, в першу чергу, будуватися на визначенні вихідних
показників, або іншими словами, являтися критерієм оцінки
необхідності та ефективності навчальної діяльності. До таких базових показників, в першу чергу, слід віднести
визначення потреби митних установ в кваліфікованих спеціалістах
різного профілю і рівня. Ефективна діяльність митних підрозділів Держмиткому України,
безпосередньо, залежить від стану учбово-матеріальної бази
відомчих учбових закладів, рівня та якості підготовки митників на
базі сучасних вітчизняних і зарубіжних учбово-виховних
прогресивних технологій. Якість підготовки митників залежить від рівня обсягів
фінансування, технічного оснащення, наявності, спеціально
пристосованих до потреб учбового процесу, навчальних комплексів, а
також, що найголовніше, - від компетентності викладацького складу,
спроможного реалізувати завдання підготовки сучасного митника. В цілому нам потрібно побудувати розгалужену, гнучку та
ефективно діючу систему професійного навчання митників від
нижнього до верхнього рівня. Завдання, що поставлені державою перед митною службою
України, вимагають від її особового складу високого професійного
та загальноосвітнього рівня. Саме тому, з моменту створення митної
системи України, Держмитком приділив особливу увагу питанням
фахового навчання та вдосконалення підготовки своїх
співробітників. Відповідно, для виконання цих завдань необхідно
створити механізм відновлення знань, умінь та навиків особового
складу митних органів, підвищення їх професійної майстерності. Виконання цих завдань проводитиметься поетапно. Найближчим
часом передбачається проводити перепідготовку спеціалістів, які
приходять на роботу в митні органи з різних галузей народного
господарства. В перспективі планується організація цільової
підготовки дипломованих спеціалістів та створення системи
підвищення кваліфікації всього особового складу на базі учбових
закладів Держмиткому.
3. Механізм реалізації концепції професійного навчання
Передбачається формування структури безперервної професійної
підготовки співробітників митних установ, в основу якої
покладаються принципи комплексного підходу до організації та
змісту навчання. Такий підхід має знайти своє відображення у визначенні
напрямків підготовки, формуванні контингенту і груп слухачів,
змісту та спрямованості учбового процесу, орієнтації на вирішення
практичних завдань професійної діяльності. З урахуванням потреб Держмиткому України у названу систему
входять: 1. Професійне навчання у митниці. 2. Стажування (практичне навчання під керівництвом
досвідчених фахівців). 3. Навчання на зональних курсах. 4. Підвищення кваліфікації в учбових центрах (ІПК)
Держмиткому України та за договорами з ВУЗами Міносвіти України. 5. Перепідготовка на спецфакультетах ВУЗів Міносвіти України
та інших відомств. 6. Навчання у вищих учбових закладах 1-2 рівня акредитації
(підготовка студентів з фаховою освітою за митним профілем). 7. Заочна система підготовки особового складу у ВУЗах по
узгоджених з Держмиткомом та Міносвіти України учбових планах та
програмах. 8. Цільове навчання у профільних ВУЗах Міносвіти України 3-4
рівня акредитації (згідно зі спільним наказом Держмиткому та
Міносвіти України від 06.04.94 р. N 98/93). 9. Здобуття другої фахової вищої освіти. 10. Навчання в аспірантурі або підготовка здобувачів наукових
ступенів у ВУЗах різних відомств України. 11. Вінцем такої підготовки повинно стати навчання в
Українській митній академії. 12. Інші підходи до проблем підготовки та навчання митників,
кадрового забезпечення митних установ передбачають і інші шляхи їх
вирішення. У цьому разі кадрове забезпечення митних установ може
здійснюватись за рахунок прийому на роботу різних фахівців, які
мають базову освіту юристів, економістів, програмістів (за
галузевою номенклатурою посад), але при цьому значно виростає
навантаження на систему підвищення їх кваліфікації та
перепідготовки. Робота по професійному навчанню у майбутньому буде більш
ефективною, тому що паралельно вирішуватимуться питання системи
відбору особового складу (конкурсний відбір, прийом на роботу на
конкурсній основі, розробка галузевої номенклатури посад, яка
заміщується спеціалістами з вищою освітою відповідних рівнів
навчання, кваліфікаційних вимог по кожній посаді від інспектора до
начальника митниці т.і.). Реалізація вказаної концепції передбачає розробку та
проведення комплексу заходів, для подолання залишкових принципів
фінансування, вирішення питань технічного оснащення навчання,
розробку учбово-методичної документації, формування постійного
складу викладачів курсової форми навчання, відкриття нових
спеціалізацій та спеціальностей митного профілю у вузах, створення
нової нормативно-правової бази т.і.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: