open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2012 № 219

Про проведення третьої фази пілотного проекту з електронного декларування

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 № 582/2011, за результатами проведення першої та другої фаз пілотного проекту з електронного декларування, наказую:

1. Розпочати з 17.04.2012 третю фазу пілотного проекту з декларування, митного контролю та оформлення товарів із застосуванням електронних вантажних митних декларацій (далі - пілотний проект).

2. Під час проведення пілотного проекту здійснювати митний контроль та оформлення електронних вантажних митних декларацій (далі - ЕВМД) у митних режимах імпорту, митного складу, транзиту та магазину безмитної торгівлі та електронних періодичних митних декларацій (далі - ЕПМД) у митних режимах імпорту, транзиту та експорту.

3. Залучити до пілотного проекту підприємства, які внесені до реєстру підприємств, допущених до електронного декларування (далі - Реєстру) та митні органи за місцезнаходженням цих підприємств.

4. За результатами розгляду звернень підприємств та митних органів щодо готовності до подання ЕВМД та ЕПМД за листами про погодження, залучити до проведення пілотного проекту у відповідних митних режимах підприємства, внесені до Реєстру та митні органи згідно з додатком 1 до цього наказу.

5. Визначити, що під час проведення пілотного проекту:

подання ЕВМД або ЕПМД здійснюється підприємствами, внесеними до Реєстру або уповноваженими ними митними брокерами, внесеними до Реєстру;

митні процедури за ЕВМД (ЕПМД) здійснюються митними органами за місцезнаходженням відповідних підприємств або за листами про погодження іншими митними органами згідно з додатком 1 до цього наказу.

Митні процедури щодо товарів, віднесених до компетенції Київської регіональної митниці згідно з наказом Держмитслужби України від 10.01.2011 № 10 (зі змінами), які переміщуються підприємствами, розташованими в Київській області, за ЕВМД (ЕПМД) здійснюються Київською регіональною митницею без оформлення листів про погодження.

6. Установити, що під час проведення пілотного проекту митні процедури здійснюються в установленому порядку з урахуванням особливостей, визначених відповідно до статті 187 Митного кодексу України у додатку 2 до цього наказу.

До визначення місць прибуття автотранспорту відповідно до абзацу четвертого пункту 8 цього наказу товари, що переміщуються через митний кордон України підприємствами, доставляти за адресами, визначеними наказом Держмитслужби України від 17.05.2011 № 395.

7. Під час здійснення митних процедур за ЕВМД (ЕПМД) посадовим особам митних органів за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор 2006" надавати декларанту інформацію про:

отримання митним органом ЕВМД (ЕПМД) у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом декларанта;

позитивний результат проведення форматно-логічного контролю правильності заповнення граф ЕВМД (ЕПМД) та занесення її до ЄАІС Держмитслужби України для подальшої обробки;

прийняття ЕВМД (ЕПМД) митним органом для оформлення;

реєстраційний номер, присвоєний ЕВМД (ЕПМД);

відмову в прийнятті ЕВМД (ЕПМД) до оформлення;

необхідність надання декларантом додаткових документів;

необхідність пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного огляду;

відмову в митному оформленні товарів, задекларованих за ЕВМД (ЕПМД);

завершення митного оформлення товарів за ЕВМД (ЕПМД). Оформлена ЕВМД (ЕПМД) перетворюється у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, в форматі *.xps, засвідчується ЕЦП посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та направляється декларанту.

Повідомлення, передбачені цим пунктом за зверненням декларанта можуть повторно направлятись декларанту електронною поштою уповноваженими особами відповідного підрозділу Держмитслужби України або Департаменту митних інформаційних технологій та статистики.

8. Керівникам митних органів забезпечити:

взаємодію з підприємствами, які залучені до пілотного проекту, з питань забезпечення виконання вимог цього наказу;

визначення підрозділів митного оформлення (далі - ПМО), на які покладаються функції з митного контролю та оформлення товарів за ЕВМД (ЕПМД) під час проведення пілотного проекту;

визначення місць прибуття автотранспорту відповідно до пункту 1.4 наказу Держмитслужби України від 21.11.2005 № 1136 "Про місця прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Мін'юсті 09.12.2005 за № 1474/11754 (зі змінами), для товарів, що переміщуються підприємствами, які залучені до пілотного проекту, та користуються високим рівнем довіри (внесені до "білого списку"), за письмовими зверненнями таких підприємств;

організацію процесу оформлення ЕВМД (ЕПМД), що подаються підприємствами, які вперше залучаються до електронного декларування, після успішного подання та оформлення електронних попередніх повідомлень та електронних попередніх декларацій;

належне оснащення ПМО, залучених до реалізації пілотного проекту згідно з цим наказом, комп'ютерною технікою та засобами зв'язку;

отримання посадовими особами митного органу, які будуть виконувати функції з митного контролю та оформлення товарів за ЕВМД (ЕПМД) згідно з цим наказом, ключів електронного цифрового підпису відповідно до Порядку організації та розповсюдження електронного цифрового підпису в митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.02.2012 № 116;

надання посадовим особам ПМО, на які згідно з цим наказом покладено функції з митного контролю та оформлення товарів за ЕВМД (ЕПМД), повноважень на виконання функцій щодо перевірки класифікації та кодування товару, перевірки країни походження товарів, захисту прав інтелектуальної власності, перевірки правильності визначення митної вартості товару, нарахування та стягнення митних платежів та статистичного контролю та, за необхідності, проведення їх відповідного навчання;

надання посадовим особам митного органу прав доступу до програмно-інформаційних комплексів та баз даних ЄАІС Держмитслужби України з метою мінімізації кількості посадових осіб, що здійснюють митний контроль та оформлення товарів за однією ЕВМД (ЕПМД);

організацію виконання митних процедур, передбачених пунктами 3 та 4 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 та зареєстрованого в Мін'юсті 27.04.2005 за № 439/10719 (зі змінами), з урахуванням особливостей, визначених відповідно до статті 187 Митного кодексу України у додатку 2 до цього наказу, за місцем розташування відповідних ПМО (крім митного огляду, який за зверненням підприємства може бути проведений за місцезнаходженням товарів);

внесення у разі потреби необхідних змін до відповідних технологічних схем митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

9. Начальникам митниць організувати взаємодію з відповідними постами екологічного контролю Державної екологічної інспекції Міністерства екології та природних ресурсів України з метою забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства про оплату послуг за організацію збирання, заготівлі та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів при ввезенні на митну територію України товарів підприємствами, які залучені до пілотного проекту.

10. Департаменту організації митного контролю та оформлення (Сьомка С.М.) під час проведення пілотного проекту забезпечити:

оперативне надання митним органам роз'яснень щодо порядку виконання процедур митного контролю й оформлення товарів і відображення фактів виконання митних процедур при здійсненні митного контролю й оформлення товарів за ЕВМД (ЕПМД), із залученням, у разі необхідності, профільних структурних підрозділів Держмитслужби та відповідних митних органів;

розробку, у разі потреби, змін і доповнень до цього наказу.

11. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Юрченко К.Г.):

забезпечити технічну підтримку проведення пілотного проекту;

забезпечити видачу ключів електронного цифрового підпису посадовим особам митних органів, які згідно з цим наказом будуть виконувати функції з митного контролю та оформлення товарів за ЕВМД (ЕПМД), та провести відповідне навчання цих посадових осіб;

забезпечити надання методичної допомоги митним органам з використання програмно-інформаційних комплексів ЄАІС Держмитслужби України.

12. Керівникам структурних підрозділів Держмитслужби України та відповідних митних органів під час проведення пілотного проекту забезпечити оперативну взаємодію з Департаментом організації митного контролю та оформлення та Департаментом митних інформаційних технологій та статистики.

13. Встановити, що наказ діє до 03.05.2012.

14. Вважати такими, що втратили чинність накази Держмитслужби України від 24.03.2011 № 247, від 31.05.2011 № 454, від 11.07.2011 № 594, від 14.10.2011 № 871, 14.11.2011 № 949, 06.12.2011 № 1036, 24.01.2012 № 54, від 16.02.2012 № 109, від 23.03.2012 № 181.

15. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю (Мочалова-Колесник О.С.) забезпечити оприлюднення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Держмитслужби України в мережі Інтернет.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби

І.Г. Калєтнік
Додаток 1
до наказу Держмитслужби України
13.04.2012 № 219

№ з/п

Найменування (ПІБ) підприємства

Ідентифікаційний номер

№ за Реєстром підприємств, допущених до електронного декларування

Оформлення за листами про погодження

Митниця, яка здійснює митні процедури за ЕВМД, ЕПМД

1.

СП у формі ТОВ "РІФ-1"

14339624

000479

ЕВМД

Житомирська

2.

ПП "ОККО-БІЗНЕС"

37278249

002473

3.

ТОВ "ТЕЛКО УКРАЇНА"

32856918

000033

ЕВМД

Івано-Франківська

4.

ПП Донецька Асоціація незалежних підприємців "Авіакомпанія АНП"

01286056

000182

ЕВМД

Кримська

5.

ПТК у вигляді ТОВ "АГРОМАТ"

21509937

000027

ЕВМД

Львівська

6.

ТОВ "Нестле Україна"

32531437

000601

7.

ТОВ "Вінербергер"

33632915

002333

8.

ТОВ "Неохіміки Україна"

34430779

000018

ЕВМД

Миколаївська

9.

ВАТ "Миронівський хлібопродукт"

25412361

000061

ЕПМД

10.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

24432974

000138

11.

ПАТ "Рівнеазот"

05607824

000189

12.

ПАТ "Концерн Стирол"

05761614

000227

13.

ПАТ "Азот"

00203826

000771

14.

ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"

00191129

001016

15.

ТОВ "Агродар ЛТД"

31790783

001170

16.

ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод"

25480917

000011

ЕВМД

Південна

17.

ПТК у вигляді ТОВ "АГРОМАТ"

21509937

000027

18.

ТОВ "ТЕЛКО УКРАЇНА"

32856918

000033

19.

ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи"

24364528

000051

20.

ПІІ "ЛГ Електронікс Україна", що повністю належить корпорації "ЛГ Електронікс Інк."

25661530

000373

21.

ТОВ "Нестле Україна"

32531437

000601

22.

ТОВ "Вінербергер"

33632915

002333

23.

ВАТ " Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів"

00951770

000060

ЕПМД

24.

ВАТ "Миронівський хлібопродукт"

25412361

000061

25.

ДП "Городницьке лісове господарство"

13552379

000107

26.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

24432974

000138

27.

ПАТ "Рівнеазот"

05607824

000189

28.

ПАТ "Концерн Стирол"

05761614

000227

29.

ТОВ "Тертиця"

34534801

000246

30.

ДП "Радомишльське лісомисливське господарство"

13568251

000248

31.

ДП "Лугинське лісове господарство"

00991864

000251

32.

ТОВ "Катеринопільський елеватор"

32580463

000259

33.

ДП "Словечанське лісове господарство"

00991953

000264

34.

ДП "Олевське лісове господарство"

00991901

000289

35.

ПАТ " Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат"

00190905

000438

36.

ПАТ "Стахановський завод феросплавів"

00186513

000652

37.

ДП "Овруцьке лісове господарство"

00991887

000678

38

ТОВ "Влад плюс К"

34352832

000702

ЕВМД

Черкаська

39.

ТОВ "Техноторг-Дон"

31764816

000487

ЕВМД

Чернігівська

40.

ДП "Український державний центр транспортного сервісу "ЛІСКИ"

01069755

000166

ЕВМД

Чопська
Додаток 2
до наказу Держмитслужби України
13.04.2012 № 219

ОСОБЛИВОСТІ
здійснення митних процедур під час реалізації пілотного проекту з електронного декларування

1. Загальні положення

1.1. Процедури контролю за переміщенням товарів, що ввозяться на митну територію України, здійснюються згідно з Положенням про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженим наказом Держмитслужби України від 08.12.98 № 771, зареєстрованим у Мін'юсті 22.01.1999 за № 42/3335, зі змінами (далі - Положення 771), Положенням про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 28.02.2003 № 129, зареєстрованим у Мін'юсті 03.06.2003 за № 424/7745, зі змінами (далі - Положення 129), наказом Держмитслужби України від 21.11.2005 № 1136 "Про місця прибуття автотранспорту", зареєстрованим у Мін'юсті 09.12.2005 за № 1474/11754 (зі змінами) та Класифікатором місць прибуття, затвердженим наказом Держмитслужби України від 17.05.2011 № 395 (зі змінами), з урахуванням того, що для товарів, які переміщуються підприємствами, що користуються високим рівнем довіри (внесені до "білого списку"), за письмовими зверненнями таких підприємств місця прибуття автотранспорту можуть бути встановлені митними органами.

При переміщенні залізничним транспортом товари доставляються у зони митного контролю на залізничних станціях або під'їзних коліях підприємств.

1.2. Відомості про дотримання вимог законодавства щодо оплати послуг за організацію збирання, заготівлі та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів та здійснення видів контролю, зазначених у частині першій статті 27 Митного кодексу України, проходження яких засвідчується відбитками штампів посадових осіб органів державної влади, що проводять такі види контролю, вносяться декларантом до графи 44 ЕВМД за відповідними кодами з діапазону "5501 - 5510" згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 15.02.2011 № 107 (зі змінами).

1.3. Під час проведення пілотного проекту митні процедури за ЕВМД здійснюються згідно з Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314, зареєстрованим у Мін'юсті 27.04.2005 за № 439/10719, зі змінами (далі - Порядок 314), та Порядком здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за переміщенням товарів (попереднього повідомлення та попередньої митної декларації) в електронному вигляді, затвердженим наказом Держмитслужби України від 26.09.2007 № 800, зареєстрованим в Мін'юсті 11.10.2007 за № 1166/14433, зі змінами (далі - Порядок 800), з урахуванням таких особливостей:

використання для цілей митного контролю та оформлення товарів із застосуванням ЕВМД документів довгострокової дії здійснюється відповідно до пункту 2.4 Порядку 314;

здійснення митних процедур за ЕВМД покладається на посадових осіб митного органу, які отримали ключі електронного цифрового підпису;

розподіл ЕВМД між посадовими особами ПМО здійснюється автоматизованою системою митного оформлення "Інспектор 2006";

отримання ЕВМД посадовою особою ПМО здійснюється за допомогою функції "Обробити повідомлення" в режимі "Ввід з файлу" автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор 2006";

у разі необхідності здійснення запиту до інших підрозділів митного органу митні процедури здійснюються відповідно до підпункту 29 пункту 3 Порядку 314, запит надсилається в електронній формі;

у разі необхідності надання декларантом додаткових документів, потрібних для перевірки правильності класифікації та кодування товарів, правильності визначення країни походження товарів, правильності визначення митної вартості товарів та правомірності застосування пільг в оподаткуванні інформація про необхідність подання таких документів направляється декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка здійснює відповідну митну процедуру. Запитувані документи надаються декларантом у формі документа на паперовому носії;

у разі необхідності проведення митного огляду митні процедури здійснюються відповідно до положень підпунктів 28 - 29 пункту 3 Порядку 314, інформація про необхідність пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного огляду направляється декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка здійснює відповідну митну процедуру. За заявою декларанта митний огляд може бути проведений за місцезнаходженням товарів з нарахуванням у встановленому порядку плати за проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу;

підтвердження факту виконання митних процедур, встановлених підпунктами 7, 16, 19, 21, 26, 27, 32 пункту 3 та пунктом 4 Порядку 314 під час митного контролю та оформлення за ЕВМД здійснюється шляхом внесення посадовою особою митного органу, яка здійснила таку митну процедуру, відповідної відмітки до графи E/J ЕВМД за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор 2006";

1.4. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оплати послуг за організацію збирання, заготівлі та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів та здійсненням видів контролю, зазначених у частині першій статті 27 Митного кодексу України, проходження яких засвідчується відбитками штампів посадових осіб органів державної влади, що проводять такі види контролю, здійснюється шляхом перевірки наявності відомостей у графі 44 ЕВМД за відповідними кодами з діапазону "5501 - 5510" згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 15.02.2011 № 107 (зі змінами);

1.5. Передання оформленої ЕВМД до ЄАІС Держмитслужби України здійснюється у строк, установлений для передання електронних копій оформлених ВМД на паперовому носії.

1.6. Під час декларування товарів уповноваженими посадовими особами підприємства або митного брокера не створюються шляхом сканування та не передаються відповідному ПМО разом з ЕВМД (ЕПМД, електронною попередньою митною декларацією /далі - ЕПД/, електронним попереднім повідомленням /далі - ЕПП/) електронні копії таких документів:

облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

листа про погодження;

уніфікованої митної квитанції МД-1;

картки відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

документів, реквізити яких зазначено у графі 40 ЕВМД;

документів, за якими здійснювався контроль за доставкою товарів до митниці призначення;

документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, які в установленому порядку розміщені у ЄАІС Держмитслужби України.

Відповідно до Порядку 800 та пункту 2.2 Порядку 314, під час електронного декларування товарів відомості про зазначені в цьому підпункті документи вносяться в установленому порядку до відповідних граф ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП).

Перевірка відомостей, що містяться в таких документах, здійснюється під час виконання митних процедур за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор 2006".

1.7. Електронні документи довгострокової дії, надані декларантом та розміщені в електронному архіві відповідно до пункту 4 розділу II Порядку 800, повторно разом з ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП) відповідному ПМО не передаються.

Відомості про електронні документи довгострокової дії вносяться декларантом в установленому порядку до відповідних граф ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП).

Перевірка відомостей, що містяться в таких документах, здійснюється під час виконання митних процедур за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор 2006".

1.8. У разі необхідності використання під час електронного декларування товарів документів довгострокової дії на паперових носіях, копії таких документів можуть попередньо подаватись декларантом до відповідного ПМО та застосовуватись з метою виконання митних процедур за ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП) в порядку, передбаченому пунктом 2.4 Порядку 314.

Електронні копії таких документів декларантом не створюються та повторно разом з ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП) відповідному ПМО не передаються.

Відомості про такі документи вносяться декларантом в установленому порядку до відповідних граф ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП).

Перевірка відомостей, що містяться в таких документах, здійснюється посадовими особами митних органів під час виконання митних процедур за ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП).

1.9. Декларування товарів підприємств-учасників пілотного проекту в інших митних органах згідно з додатком 1 до цього наказу здійснюється за листами про погодження.

Другий примірник листа про погодження, після його розгляду митницею оформлення згідно з пунктами 3.1 - 3.3 Порядку прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.11.2004 № 801, зареєстрованого в Мін'юсті 01.12.2004 за № 1522/10121 (зі змінами), залишається на контролі у підрозділі митниці оформлення, до компетенції якого належать розгляд та підготовка рішень за листами про погодження.

Реквізити листа про погодження зазначаються в графі 44 ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП) під кодом "1601" згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 15.02.2011 № 107 (зі змінами).

При здійсненні митних процедур за ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП), до графи 44 якої внесено реквізити листа про погодження, за допомогою програмного забезпечення здійснюється автоматизована перевірка відповідності відомостей, внесених до листа про погодження (код ЄДРПОУ або номер за ДРФО суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, митний режим, митниця оформлення, реквізити зовнішньоекономічного договору), таким відомостям, зазначеним у ЕВМД (ЕПМД, ЕПД, ЕПП).

1.10. Застосування при переміщенні товарів за ЕВМД (ЕПМД) у митному режимі транзиту гарантійних документів незалежних фінансових посередників у формі електронного документа здійснюється згідно з порядком, визначеним Держмитслужбою.

2. Митний контроль та оформлення товарів, що переміщуються в митному режимі транзиту із застосуванням ЕВМД

2.1. Митні процедури щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України транзитом із застосуванням ЕВМД, здійснюються відповідно до Митного кодексу України, Порядку застосування митного режиму транзиту, затвердженого наказом Держмитслужби України від 18.05.2011 № 399, зареєстрованого в Мін'юсті 09.08.2011 за № 961/19699 (далі - Порядок 399), Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України, затвердженої наказом Держмитслужби та Мінтрансзв'язку України від 18.09.2008 № 1019/1143, зареєстрованої в Мін'юсті 04.12.2008 за № 1157/15848 (зі змінами, далі - Інструкція 1019/1143) з нижченаведеними особливостями.

Особливості митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України в митному режимі транзиту із застосуванням ЕПМД, визначаються главою 6 цього додатка.

2.2. Переміщення в митному режимі транзиту із застосуванням ЕВМД товарів, що перевантажуються на залізничний транспорт на митній території України

При декларуванні товару, що переміщується через митний кордон України транзитом з перевантаженням на залізничний транспорт під контролем митниці відправлення, електронні копії залізничних накладних на паперовому носії уповноваженими посадовими особами підприємства або митного брокера шляхом сканування не створюються та відповідному ПМО разом з ЕВМД не передаються. Митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів здійснюються згідно з положеннями розділів III, IV, VI Порядку 800.

Процедури проведення митного огляду, відбору проб і зразків товарів, у разі необхідності, проводяться у встановленому порядку.

Оформлена ЕВМД в автоматичному режимі ставиться на контроль у системі контролю за переміщенням товарів ЄАІС Держмитслужби України.

Після здійснення митних процедур згідно з пунктом 2.2 розділу II Порядку 399, посадовою особою митного органу за допомогою відповідних програмно-інформаційних комплексів ЄАІС Держмитслужби формуються та роздруковуються два примірники витягу з оформленої ЕВМД, один з яких передається уповноваженій особі для доставки перевізником до митниці призначення.

При відправленні залізничним транспортом товарів, оформлених за ЕВМД, відправником вноситься запис "Товари під митним контролем. Електронна ВМД № _____ " із зазначенням номера ЕВМД до:

графи 18 залізничної накладної для внутрішнього сполучення (у разі застосування такої накладної при відправленні товарів до місця їх перевантаження);

або графи 26 накладної УМВС або ЦІМ/УМВС;

або графи 99 накладної ЦІМ.

Направлення товарів і транспортних засобів у пункт пропуску на державному кордоні України, через який відбуватиметься вивезення товарів за межі митної території України, здійснюється згідно з установленим порядком, зокрема, з проставленням посадовими особами ПМО в установленому порядку на залізничних накладних відміток, необхідних для прийняття товарів до перевезення залізницею.

Взяття залізницею солідарного зобов'язання щодо перевезення товарів та дотримання митних правил підтверджується шляхом проставлення відбитка календарного штемпеля станції відправлення на товаросупровідних документах і залізничних накладних.

Якщо за відсутності у декларанта на момент подання ЕВМД відомостей про номери залізничних накладних та/або номери залізничних вагонів, на яких товари вивозитимуться за межі митної території України, відомості про такі номери у графах 21 та 44 ЕВМД не зазначались, не пізніше двох діб з дати прийняття товарів залізничною станцією до перевезення декларантом подається Реєстр номерів вагонів і залізничних накладних у формі електронного документа, форма якого наведена в додатку 3 до цього наказу (далі - Електронний реєстр).

Електронний реєстр передається електронною поштою у складі електронного повідомлення, засвідченого ЕЦП декларанта, з електронної адреси, визначеної у встановленому порядку для передання електронних ВМД та інших електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену Держмитслужбою України для одержання таких повідомлень.

Після прийняття Електронного реєстру програмно-інформаційними комплексами ЄАІС Держмитслужби України в автоматичному режимі здійснюється:

внесення Електронного реєстру до програмно-інформаційного комплексу з контролю за переміщенням товарів і постановка його на контроль;

внесення по всім указаним в Електронному реєстрі залізничним вагонам відомостей про відправку;

встановлення строку доставки до митниці призначення відправлених за Електронним реєстром товарів у 28 діб.

У разі необхідності коригування в Електронному реєстрі відомостей про транспортний засіб, товарно-транспортний документ або кількість товарів, декларантом у вищезазначеному порядку подається новий (уточнюючий) Електронний реєстр з дотриманням таких вимог:

при заповненні уточнюючого реєстру проставляється відмітка у полі "уточнюючий";

відомості про порядковий номер реєстру та номер митної декларації переносяться з відповідних полів чергового реєстру, відомості якого необхідно відкоригувати;

до одного уточнюючого реєстру можуть бути внесені відомості про коригування лише одного чергового реєстру;

в уточнюючому реєстрі зазначаються номер рядка чергового реєстру, відомості якого потребують коригування, та відкориговані й ті, що не потребують коригування, відомості відповідного рядка чергового реєстру;

до одного чергового реєстру може бути направлено декілька уточнюючих реєстрів.

При цьому в програмно-інформаційному комплексі з контролю за переміщенням товарів рядок чергового реєстру, відомості якого коригуються, знімається з контролю.

Після надходження товарів до пункту пропуску через державний кордон митниці призначення уповноважена посадова особа митниці призначення:

за допомогою ЄАІС Держмитслужби України перевіряє відповідність відомостей, зазначених у документах, що надійшли разом з товарами, відомостям, зазначеним в ЕВМД (і відповідному Електронному реєстрі, якщо за відсутності у декларанта на момент подання ЕВМД інформації про номери залізничних вагонів та накладних такі відомості у ЕВМД не зазначались);

за відсутності зауважень роздруковує з ЄАІС Держмитслужби України витяг з відповідного Електронного реєстру (якщо відомості про номери залізничних вагонів та/або номери залізничних накладних у ЕВМД не зазначались) та проставляє відбитки особистої номерної печатки на такому витягу та витягу з ЕВМД, оформленого митницею відправлення.

Витяги з ЕВМД (та відповідного реєстру, якщо відомості про номери залізничних вагонів та/або номери залізничних накладних у ЕВМД не зазначались), завірені особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи митниці призначення, і товаросупровідні документи є підставою для пропуску товарів через митний кордон України.

Одразу після пропуску товарів за межі митної території України посадова особа митниці призначення передає до ЄАІС Держмитслужби України передбачену нормативно-правовими актами Держмитслужби України інформацію про пропуск вантажу.

3. Митний режим "митний склад"

3.1. Прибуття товарів у місце прибуття на МЛС закритого типу (підприємство користується високим рівнем довіри, внесене до "білого списку", присутність уповноважених посадових осіб митного органу при розміщенні та випуску товарів на/з МЛС закритого типу необов'язкова)

Після надходження товарів:

уповноваженими посадовими особами підприємства створюються електронні копії товарно-транспортних та інших товаросупровідних документів (шляхом сканування відповідних документів на паперових носіях), які в установленому порядку надсилаються відповідному ПМО разом із ЕВМД;

відмітки в ЄАІС Держмитслужби України, що підтверджують надходження товарів до митного органу призначення, проставляються посадовими особами ПМО після присвоєння ЕВМД реєстраційного номера;

відмітки в ЄАІС Держмитслужби України про завершення митного оформлення товарів проставляються посадовими особами ПМО після оформлення ЕВМД;

розміщення товарів на митний ліцензійний склад здійснюється підприємством після отримання інформації про завершення митного оформлення товарів за ЕВМД у вигляді електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом посадової особи митного органу;

документи контролю за переміщенням товарів, товарно-транспортні та інших товаросупровідні документи доставляються уповноваженими посадовими особами підприємства до відповідних ПМО для проставлення відміток про завершення митного оформлення товарів після розміщення товарів на митний ліцензійний склад.

3.2. Розміщення товарів на МЛС після оформлення ЕВМД у присутності посадової особи митного органу

Після надходження товарів:

уповноваженою посадовою особою митного органу здійснюється перевірка документів контролю за переміщенням товарів, товарно-транспортних та інших товаросупровідних документів й проставляються в установленому порядку відмітки, що підтверджують надходження товарів до митного органу призначення, на цих документах та в ЄАІС Держмитслужби України;

документи передаються уповноваженій посадовій особі підприємства;

уповноваженими посадовими особами підприємства створюються електронні копії товарно-транспортних та інших товаросупровідних документів (шляхом сканування відповідних документів на паперових носіях), які в установленому порядку надсилаються відповідному ПМО разом із ЕВМД;

відмітки на документах контролю за переміщенням товарів, товарно-транспортних та інших товаросупровідних документах та в ЄАІС Держмитслужби України про завершення митного оформлення товарів проставляються посадовими особами ПМО після оформлення ЕВМД;

розміщення товарів на митний ліцензійний склад здійснюється підприємством у присутності посадової особи митного органу після отримання інформації про завершення митного оформлення товарів за ЕВМД у вигляді електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

4. Митний режим "імпорт"

4.1. Прибуття товарів у місце прибуття на МЛС закритого типу або СТЗ закритого типу з можливим розміщенням ввезених товарів на цьому СТЗ (підприємство користується високим рівнем довіри, внесене до "білого списку", присутність уповноважених посадових осіб митного органу при розміщенні та випуску товарів на/з СТЗ закритого типу необов'язкова)

Після надходження товарів:

уповноваженими посадовими особами підприємства створюються електронні копії товарно-транспортних та інших товаросупровідних документів (шляхом сканування відповідних документів на паперових носіях) для подальшого передання митному органу разом з ЕВМД;

документи контролю за переміщенням товарів, необхідні для підтвердження факту доставлення товарів до митного органу призначення, а також, у разі потреби - письмова заява про необхідність розміщення товарів на склад тимчасового зберігання доставляються до ПМО;

відмітки на документах контролю за переміщенням товарів та в ЄАІС Держмитслужби, що підтверджують надходження товарів до митного органу призначення, проставляються посадовими особами ПМО після перевірки наданих документів;

начальником ПМО в установленому порядку приймається рішення про розміщення товарів на склад тимчасового зберігання (у разі подання підприємством відповідної заяви);

відмітки на документах контролю за переміщенням товарів, товарно-транспортних та інших товаросупровідних документах та в ЄАІС Держмитслужби України про завершення митного оформлення товарів проставляються посадовими особами ПМО після оформлення ЕВМД.

4.2. Прибуття товарів у місце прибуття за місцем розташування ПМО з можливим розміщенням ввезених товарів на СТЗ у присутності посадової особи митного органу

Після надходження товарів:

уповноваженою посадовою особою митного органу здійснюється перевірка документів контролю за переміщенням товарів, товарно-транспортних та інших товаросупровідних документів й проставляються в установленому порядку відмітки, що підтверджують надходження товарів до митного органу призначення, на цих документах та в ЄАІС Держмитслужби України;

документи передаються уповноваженій посадовій особі підприємства;

в разі потреби уповноваженою посадовою особою підприємства подається письмова заява про необхідність розміщення товарів на складі тимчасового зберігання;

начальником ПМО в установленому порядку приймається рішення про розміщення товарів на складі тимчасового зберігання (у разі подання підприємством відповідної заяви);

під час розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, в разі необхідності, здійснюється взяття проб та зразків товарів;

уповноваженими посадовими особами підприємства створюються електронні копії товарно-транспортних та інших товаросупровідних документів (шляхом сканування відповідних документів на паперових носіях), які в установленому порядку надсилаються відповідному ПМО разом із ЕВМД;

відмітки на документах контролю за переміщенням товарів, товарно-транспортних та інших товаросупровідних документах та в ЄАІС Держмитслужби України про завершення митного оформлення товарів проставляються посадовими особами ПМО після оформлення ЕВМД.

4.3. Випуск товарів у вільний обіг після поміщення їх у режим "митний склад" відповідно до пункту 3.1 цього додатка

уповноваженими посадовими особами підприємства створюються електронні копії товарно-транспортних та інших товаросупровідних документів (шляхом сканування відповідних документів на паперових носіях), які в установленому порядку надсилаються відповідному ПМО разом із ЕВМД;

випуск товарів з митного ліцензійного складу здійснюється підприємством після отримання інформації про завершення митного оформлення товарів за ЕВМД у вигляді електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

5. Митний режим "магазин безмитної торгівлі"

5.1. Митні процедури щодо товарів, які поміщуються в митний режим "магазин безмитної торгівлі" із застосуванням ЕВМД, здійснюються відповідно до Митного кодексу України, Порядку застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.04.2011 № 287, зареєстрованого в Мін'юсті 17.06.2011 за № 723/19461, з нижченаведеними особливостями.

5.2. Після надходження товарів:

уповноваженими посадовими особами підприємства створюються електронні копії товарно-транспортних та інших товаросупровідних документів (шляхом сканування відповідних документів на паперових носіях), які в установленому порядку надсилаються відповідному ПМО разом із ЕВМД;

відмітки в ЄАІС Держмитслужби України, що підтверджують надходження товарів до митного органу призначення, відмітки на документах контролю за переміщенням товарів, товарно-транспортних та інших товаросупровідних документах та в ЄАІС Держмитслужби України про завершення митного оформлення товарів проставляються посадовими особами ПМО після оформлення ЕВМД;

розміщення товарів у магазин безмитної торгівлі здійснюється після отримання підприємством інформації про завершення митного оформлення товарів за ЕВМД у вигляді електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

6. Оформлення електронної періодичної митної декларації

6.1. Митні процедури щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України за ЕПМД, здійснюються відповідно до Порядку та умов подання періодичної митної декларації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1985 (зі змінами, далі - Порядок 1985), Інструкції 1019/1143 з нижченаведеними особливостями.

6.2. Особливості здійснення митного контролю та оформлення товарів за ЕПМД (крім товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі)

ЕПМД відповідно до Порядку 1985 застосовується для декларування товарів у митних режимах транзиту (для вивезення залізничним транспортом товарів, ввезених на митну територію України морським або річковим транспортом), експорту або імпорту.

Під час митного оформлення товарів за ЕПМД, отриманою митним органом у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом, за якою законодавством не передбачено внесення на депозитний рахунок митного органу коштів у сумі митних платежів, що підлягають сплаті у разі поміщення у відповідний митний режим, посадовими особами митного органу виконуються митні процедури, встановлені підпунктами 1, 2, 4, 13, 16 (відповідно до відомостей зовнішньоекономічного договору /контракту/ та відомостей, зазначених у графах 31 і 33 ЕПМД), 18 (тільки відносно тих заходів нетарифного регулювання, які згідно із законодавством повинні бути дотримані до початку переміщення товарів через митний кордон України /під час ввезення товарів на митну територію України/ або до моменту завантаження товару на транспортний засіб /під час вивезення товарів за межі митної території України/), 20, 21, 22, 23, 26, 32 пункту 3 та пунктом 4 Порядку 314.

Якщо ЕПМД використовується як ЕПД та при вивезенні товарів, на які встановлено вивізне (експортне) мито, посадовими особами митного органу додатково здійснюються митні процедури, встановлені підпунктами 17, 25 пункту 3 Порядку 314.

Інші митні процедури, встановлені пунктом 3 Порядку 314, при оформленні ЕПМД не виконуються.

Якщо переміщення товарів через митний кордон України за ЕПМД не здійснювалося, за письмовим зверненням підприємства, якому надавався дозвіл на подання ЕПМД, та рішенням керівника або заступника керівника відповідного ПМО така ЕПМД може бути анульована митним органом.

Анулювання ЕПМД здійснюється відповідно до розділу 4 Положення про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії вантажної митної декларації та документів контролю доставки в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 10.12.2001 № 800 (зі змінами) на підставі письмового розпорядження керівника або заступника керівника відповідного ПМО.

При відправленні залізничним транспортом товарів, оформлених за ЕПМД, відправником вноситься запис "Товари під митним контролем. Електронна ПМД № _____ " із зазначенням номера ЕПМД до:

графи 18 залізничної накладної для внутрішнього сполучення (у разі застосування такої накладної при відправленні товарів до місця їх перевантаження);

або графи 26 накладної УМВС або ЦІМ/УМВС;

або графи 99 накладної ЦІМ.

Оформлена таким чином залізнична накладна є підставою для переміщення товарів у митницю призначення, при цьому відбитки штампа "Під митним контролем" та особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення на залізничних накладних не проставляються. Процедури проведення митного огляду, відбору проб і зразків товарів, у разі необхідності, проводяться у встановленому порядку.

Взяття залізницею солідарного зобов'язання щодо перевезення товарів та дотримання митних правил підтверджується шляхом проставлення відбитка календарного штемпеля станції відправлення на товаросупровідних документах і залізничних накладних.

При відправленні залізничним транспортом товарів, оформлених за ЕПМД, не пізніше двох діб з дати прийняття товарів залізничною станцією до перевезення, декларантом подається Електронний реєстр.

Електронний реєстр передається електронною поштою у складі електронного повідомлення, засвідченого ЕЦП декларанта, з електронної адреси, визначеної у встановленому порядку для передання електронних ВМД та інших електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену Держмитслужбою України для одержання таких повідомлень.

Після прийняття Електронного реєстру програмно-інформаційними комплексами ЄАІС Держмитслужби України в автоматичному режимі здійснюється:

внесення Електронного реєстру до програмно-інформаційного комплексу з контролю за переміщенням товарів і постановка його на контроль;

внесення по всім указаним в Електронному реєстрі залізничним вагонам відомостей про відправку;

встановлення строку доставки до митниці призначення відправлених за Електронним реєстром товарів у 28 діб.

У разі необхідності коригування в Електронному реєстрі відомостей про транспортний засіб, товарно-транспортний документ або кількість товарів, декларантом у вищезазначеному порядку подається новий (уточнюючий) Електронний реєстр з дотриманням таких вимог:

при заповненні уточнюючого реєстру проставляється відмітка у полі "уточнюючий";

відомості про порядковий номер реєстру та номер митної декларації переносяться з відповідних полів чергового реєстру, відомості якого необхідно відкоригувати;

до одного уточнюючого реєстру можуть бути внесені відомості про коригування лише одного чергового реєстру;

в уточнюючому реєстрі зазначаються номер рядка чергового реєстру, відомості якого потребують коригування, та відкориговані й ті, що не потребують коригування, відомості відповідного рядка чергового реєстру;

до одного чергового реєстру може бути направлено декілька уточнюючих реєстрів.

При цьому в програмно-інформаційному комплексі з контролю за переміщенням товарів рядок чергового реєстру, відомості якого коригуються, знімається з контролю.

Контроль за пропуском товарів за відповідною ЕПМД за межі митної території України здійснюється за допомогою ЄАІС Держмитслужби України. Пропуск за межі митної території України товарів, які вивозяться за ЕПМД, здійснюється за умови наявності в ЄАІС Держмитслужби України ЕПМД (та відповідного Електронного реєстру - для товарів, що оформлені за ЕПМД та були відправлені залізничним транспортом).

Загальна кількість товарів, пропущених через митний кордон України на підставі ЕПМД протягом строку її дії не може перевищувати кількості товарів, зазначеної в графі 38 ЕПМД.

Після надходження товарів до пункту пропуску через державний кордон уповноважена посадова особа митниці призначення:

за допомогою ЄАІС Держмитслужби України перевіряє відповідність відомостей, зазначених у документах, що надійшли разом з товарами, відомостям, зазначеним в ЕПМД (і відповідному Електронному реєстрі - для товарів, що оформлені за ЕПМД та були відправлені залізничним транспортом), та вносить до ЄАІС Держмитслужби України відмітки про надходження товарів за цією ЕПМД до митниці призначення;

роздруковує з ЄАІС Держмитслужби України витяг з ЕПМД (та відповідного Електронного реєстру - для товарів, що оформлені за ЕПМД та були відправлені залізничним транспортом) та проставляє на них відбитки особистої номерної печатки;

Роздрукований витяг з ЕПМД (та відповідного Електронного реєстру - для товарів, що оформлені за ЕПМД та були відправлені залізничним транспортом), завірений особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи митниці призначення, і товаросупровідні документи є підставою для пропуску товарів через митний кордон України.

Одразу після здійснення пропуску кожної частини товарів, заявлених у ЕПМД, за межі митної території України, уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, вносить до ЄАІС Держмитслужби України інформацію за цією ЕПМД про:

номер посвідчення та номер особистої номерної печатки посадової особи, що здійснила митне оформлення та пропуск цих товарів;

дату і час перетину митного кордону;

фактичну кількість вивезених товарів в основній та, за наявності, додаткових одиницях виміру;

вид, тип та номер (назву) транспортного засобу, яким вивезено ці товари.

Інші особливості процедур митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України за ЕПМД, та оформлення ВМД на товари, переміщені на підставі ЕПМД, викладені у листі Держмитслужби України від 06.04.2011 № 11.1/2-12.2/5698-ЕП (зі змінами).

При вивезенні за межі митної території України товарів, що оформлені за ЕПМД та були відправлені залізничним транспортом, для цілей застосування пункту 9 Порядку 1985 календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України слід вважати:

у разі вивезення без перевантаження на інші види транспорту - місяць, у якому підприємством направлено митному органу відповідний Електронний реєстр. При цьому копії відповідних залізничних накладних або інші документи для підтвердження переміщення товарів через митний кордон України декларантом не подаються;

при відправленні товарів залізничним транспортом до морських або річкових портів для вивезення їх за межі митної території України засобами водного транспорту - місяць, в якому митним органом здійснено пропуск товарів за межі митної території України.

Перевірка фактичного вивезення за межі митної території України товарів, що оформлені за ЕПМД і відповідною ВМД та були відправлені залізничним транспортом, здійснюється митним органом під час виконання митних процедур згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2002 № 243 "Про вдосконалення механізму бюджетного відшкодування податку на додану вартість за операціями з експорту продукції" (зі змінами) та Порядком підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, затвердженим наказом Держмитслужби України та ДПА України від 21.03.2002 № 163/121, зареєстрованим у Мін'юсті 26.03.2002 за № 295/65836 (зі змінами).Додаток 3
до наказу Держмитслужби України
13.04.2012 № 219

Форма

РЕЄСТР №* ___________
номерів вагонів і залізничних накладних

за митною декларацією № ____________________

Реєстр

черговий

уточнюючий

дата відправлення вагонів "____" ____________ 201__ р.

№ запису в Реєстрі

Номер товару в митній декларації

Відомості про транспортний засіб

Відомості про товарно-транспортний документ

Код товару згідно з УКТЗЕД

Кількість товару в основній одиниці виміру

1

2

3

4

__________
* Зазначається арабськими цифрами порядковий номер Реєстру до відповідної митної декларації починаючи з одиниці.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: