open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2015  № 218

Про організацію інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури України

Відповідно до статті 6 Закону України "Про прокуратуру", Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" з метою належної організації інформування суспільства про діяльність органів прокуратури України, керуючись статтею 9, пунктом 11 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, заступнику Генерального прокурора України - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора України - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (після призначення), керівникам регіональних та місцевих прокуратур забезпечити належну реалізацію принципу гласності як одного з важливих засобів зміцнення законності та формування у суспільстві об'єктивної думки щодо діяльності органів прокуратури, підвищення рівня довіри до них.

1.1. Особисто організовувати зазначену роботу та проводити її з неухильним додержанням вимог законодавчих актів, що регулюють правовідносини у сфері інформаційної діяльності.

1.2. Для максимально повного й об'єктивного донесення до громадськості інформації про діяльність органів прокуратури систематично брати безпосередню участь у заходах медійного характеру (брифінгах, прес-конференціях, теле- і радіоефірах, інтерв'ю тощо).

1.3. Пріоритетного значення надавати оприлюдненню інформації суспільно важливого характеру з питань діяльності прокуратури, передусім про результати роботи, які реально сприяли відновленню або зміцненню законності та правопорядку.

1.4. Оперативно реагувати на критичні публікації та повідомлення про роботу органів прокуратури.

1.5. За наявності подій, що набули значного суспільного значення або резонансу, у межах компетенції надавати офіційні коментарі щодо встановлених обставин, чинного законодавства та вжитих органами прокуратури заходів. Соціально значиму інформацію невідкладно доносити до громадськості з використанням усіх доступних медійних засобів.

1.6. Відповідно до статей 20, 21 Закону України "Про інформацію" запобігати поширенню інформації, яка містить державну чи будь-яку іншу таємницю або конфіденційні відомості, стосовно яких законодавством встановлено особливий порядок захисту.

1.7. Інформацію про результати досудового розслідування у кримінальних провадженнях згідно зі статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України оприлюднювати лише з дозволу слідчого або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво за умови, що це не зашкодить швидкому, повному і неупередженому розслідуванню та не призведе до порушення прав учасників кримінального провадження.

1.8. Не допускати поширення даних про особу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього, а стосовно потерпілого - без його згоди.

2. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, заступнику Генерального прокурора України - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора України - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (після призначення), керівникам самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України про участь у медійних заходах, їх тематику та питання, що підлягають оприлюдненню, завчасно інформувати управління зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, надавати основні інформаційні тези та, за наявності, підготовлені матеріали.

3. Оприлюднення відомостей у засобах масової інформації в Генеральній прокуратурі України здійснювати за погодженням із Генеральним прокурором України або відповідним його заступником, у регіональних і місцевих прокуратурах - з їх керівниками.

4. Керівникам регіональних та місцевих прокуратур не менш як двічі на рік на відкритому пленарному засіданні місцевої ради інформувати населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць про результати діяльності прокуратур шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних.

5. Керівникам структурних підрозділів апаратів за зверненнями підрозділів зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації або інших визначених працівників регіональних прокуратур надавати матеріали з актуальних питань прокурорської та слідчої діяльності, а керівникам регіональних прокуратур надсилати такі відомості до управління зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України на вимогу його керівника та у встановлені ним строки.

6. Керівникам регіональних прокуратур систематично, але не рідше одного разу на квартал проводити прес-конференції з важливих питань діяльності органів прокуратури.

7. Управлінню зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України забезпечити проведення єдиної інформаційної політики органів прокуратури, координувати роботу прес-секретарів та інших визначених працівників регіональних прокуратур, надавати їм методичну і практичну допомогу в реалізації принципу гласності в діяльності органів прокуратури.

7.1. Здійснювати аналіз інформаційного простору щодо висвітлення діяльності органів прокуратури у засобах масової інформації. Виявляти матеріали критичного характеру щодо роботи прокуратур нижчого рівня та надсилати відповідну інформацію для реагування до регіональних прокуратур.

7.2. Вносити пропозиції щодо участі керівництва Генеральної прокуратури, керівників регіональних прокуратур, структурних підрозділів Генеральної прокуратури України в медійних заходах.

7.3. Брати участь у випуску журналу "Вісник прокуратури", залучаючи до формування його тематики, змісту і публікацій працівників прокуратури.

8. Управлінню зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, прес-секретарям або іншим визначеним працівникам регіональних прокуратур налагодити і підтримувати ділові зв'язки та контакти із загальнодержавними, регіональними і місцевими засобами масової інформації.

8.1. Здійснювати організаційне забезпечення участі керівників прокуратур, їх заступників та інших працівників прокуратури у медійних заходах, надавати їм фахову допомогу.

8.2. Щоденно проводити моніторинг інформаційного простору щодо висвітлення діяльності органів прокуратури у ЗМІ, повідомлень про злочини та інші порушення закону. Зміст матеріалів критичного характеру невідкладно доводити до відома керівників прокуратур.

8.3. Розробляти та реалізовувати необхідні заходи для корегування висвітлення діяльності органів прокуратури в засобах масової інформації.

8.4. Забезпечити функціонування та постійне інформаційне оновлення офіційних веб-сайтів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур.

8.5. Впроваджувати в практичну роботу можливості сучасних інформаційних технологій у форматі нових медіа (соціальні мережі, відео- і фотосервіси, блогінги, форуми тощо).

9. Основними критеріями оцінки діяльності органів прокуратури із забезпечення принципу гласності визначити своєчасність і повноту інформування суспільства про роботу органів прокуратури щодо зміцнення законності, дотримання прав громадян і юридичних осіб.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора України, заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (після призначення), керівників регіональних прокуратур.

Наказ Генерального прокурора України від 30 серпня 2014 року № 11гн "Про організацію інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури України" вважати таким, що втратив чинність.

Генеральний прокурор України
державний радник юстиції
2 класу

В. Шокін

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: