open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 218 від 18.06.2002
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 487 ( v0487282-05 ) від 27.09.2005 )
Про склад Вченої медичної ради,

склад президії Вченої медичної ради,

Положення про Вчену медичну раду

Міністерства охорони здоров'я України

Враховуючи визначальне значення медичної науки у подальшому
розвитку практичної ланки охорони здоров'я, необхідність залучення
до цього найбільш кваліфікованих вчених-медиків і організаторів
системи охорони здоров'я наказую:
1. Затвердити склад Вченої медичної ради, склад президії
Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров'я України,
Положення про Вчену медичну раду згідно з додатками 1, 2, 3.
2. Накази МОЗ УРСР від 10.08.90 N 148 ( v0148400-90 ) та МОЗ
України від 01.11.94 N 371 вважати такими, що втратили чинність.
Міністр В.Ф.Москаленко
Додаток 1

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

від 18.06.2002 N 218
Склад Вченої медичної ради

Міністерства охорони здоров'я України
------------------------------------------------------------------ 1 |АНТИПКІН |Заступник директора з наукової роботи | |Юрій |інституту педіатрії, акушерства і гінекології | |Генадійович |АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. | | |АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 2 |БАЗИКА |Заступник директора з наукової роботи | |Дмитро |Наукового центру радіаційної медицини | |Анатолійович |АМН України, д. м. н. | |(за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 3 |БЕБЕШКО |Директор Наукового центру радіаційної | |Володимир |медицини АМН України, д. м. н., професор | |Григорович | | |(за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 4 |БЕЗРУКОВ |Директор інституту геронтології АМН України, | |Владислав |д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України | |Вікторович | | |(за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 5 |БІЛИЙ |Начальник Головного військово-медичного | |Володимир |управління Міністерства оборони України, | |Якович |д. м. н., професор | |(за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 6 |БУТЕНКО |Заступник директора з наукової роботи | |Геннадій |інституту геронтології АМН України, д. м. н., | |Михайлович |професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України | |(за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 7 |ВОЗІАНОВ |Президент АМН України, д. м. н., професор, | |Олександр |академік НАН та АМН України | |Федорович | | |(за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 8 |ВОЗІАНОВА |Зав.кафедрою інфекційних хвороб Національного | |Жанна |медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ | |Іванівна |України, д. м. н., професор, чл.-кор. | | |АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 9 |ВОЛОШИН |Директор інституту неврології, психіатрії та | |Петро |наркології АМН України, д. м. н., професор | |Власович | | |(за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 10| ВОРОНЕНКО |Начальник Головного управління освіти, науки | | Юрій |та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ | | Васильович |України, д. м. н., професор | --+--------------+----------------------------------------------| 11| ВЕНЦКОВСЬКИЙ |Зав. кафедрою акушерства та гінекології | | Борис |Національного медичного університету | | Михайлович |ім. О.О.Богомольця МОЗ України, д. м. н., | | |професор | --+--------------+----------------------------------------------| 12| ГАЙКО |Директор інституту травматології та ортопедії | | Георгій |АМН України, д. м. н., професор | | Васильович | | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 13| ГЕОРГІЄВСЬКИЙ|Директор ДП "Науково-експертний фармакопейний | | Віктор |центр" МОЗ України, д. м. н., професор | | Петрович | | --+--------------+----------------------------------------------| 14| ГНАТЕЙКО |Директор інституту спадкової патології АМН | | Олег |України, д. м. н., професор | | Зиновійович | | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 15| ГОНЧАРУК |Ректор Національного медичного університету | | Євген |ім. О.О.Богомольця МОЗ України, д. м. н., | | Гнатович |професор, академік НАН та АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 16| ГУСАК |Директор інституту невідкладної та відновної | | Володимир |хірургії АМН України, д. м. н., професор | | Корнійович | | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 17| ГУСЄЛЄТОВА |Вчений секретар Українського | | Наталія |науково-практичного центру екстреної медичної | | Володимирівна|допомоги та медицини | | |катастроф МОЗ України, к. м. н. | --+--------------+----------------------------------------------| 18| ДЗЯК |Ректор Дніпропетровської державної медичної | | Георгій |академії МОЗ України, д. м. н., професор, | | Вікторович |академік АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 19| ДРАННИК |Зав. відділом імунології інституту урології | | Георгій |АМН України, д. м. н., професор | | Миколайович | | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 20| ЗАБОЛОТНИЙ |Директор інституту отоларингології ім. проф. | | Дмитро |І.М.Коломійченка АМН України, д. м. н., | | Ілліч |професор, чл.-кор. АМН України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 21| ЗАПОРОЖАН |Ректор Одеського державного медичного | | Валерій |університету МОЗ України, д. м. н., професор, | | Миколайович |академік АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 22| ЗАХАРАШ |Начальник військово-медичного управління | | Михайло |Служби безпеки України, д. м. н., професор | | Петрович | | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 23| ЗІНЬКОВСЬКИЙ |Зав. відділенням хірургічного лікування | | Михайло |уроджених вад серця інституту | | Францович |серцево-судинної хірургії АМН України, | | (за згодою) |д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 24| ЗОЗУЛЯ |Проректор з наукової роботи Київської | | Іван |медичної академії післядипломної освіти | | Савич |ім. П.Л.Шупика МОЗ України, д. м. н., | | |професор | --+--------------+----------------------------------------------| 25| ЗОЗУЛЯ |Віце-президент АМН України, д. м. н., | | Юрій |професор, чл.-кор. НАН, академік АМН | | Панасович |України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 26| КАЗАКОВ |Ректор Донецького державного медичного | | Валерій |університету ім. М.Горького МОЗ України, | | Миколайович |д. м. н., професор, академік АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 27| КНИШОВ |Директор інституту серцево-судинної хірургії | | Геннадій |АМН України, д. м. н., професор, академік | | Васильович |АМН України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 28| КОВАЛЕНКО |Директор інституту кардіології АМН України, | | Володимир |д. м. н., професор | | Миколайович | | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 29| КОВАЛЬЧУК |Ректор Тернопільської державної медичної | | Леонід |академії ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, | | Якимович |д. м. н., професор | --+--------------+----------------------------------------------| 30| КОЛЯДЕНКО |Проректор з наукової роботи Національного | | Володимир |медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ | | Григорович |України, д. м. н., професор | --+--------------+----------------------------------------------| 31| КОРДЮМ |Зав. відділом регуляційних механізмів клітини | | Віталій |інституту молекулярної біології і генетики | | Арнольдович |НАН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН | | (за згодою) |академік АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 32| КОРЖ |Директор інституту патології хребта і | | Микола |суглобів ім. М.І.Ситенка АМН України, д. м. н | | Олексійович |професор | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 33| КОСЕНКО |Директор інституту стоматології АМН України, | | Костянтин |д. м. н., професор | | Миколайович | | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 34| КОСТЮК |Директор інституту фізіології | | Платон |ім. О.О.Богомольця НАН України, д. м. н., | | Григорович |професор, академік НАН та АМН України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 35| КУНДІЄВ |Директор інституту медицини праці АМН України | | Юрій |д.м.н., професор, академік НАН та АМН України | | Ілліч | | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 36| ЛИСЕНКО |Зав. кафедрою терапії та сімейної медицини | | Григорій |Київської медичної академії післядипломної | | Іванович |освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, д. м. н., | | |професор | --+--------------+----------------------------------------------| 37| ЛИСИНЮК |Зав. кафедрою реабілітаційної медицини | | Віктор |Національного медичного університету | | Павлович |ім. О.О.Богомольця МОЗ України, д. м. н., | | |професор | --+--------------+----------------------------------------------| 38| ЛУК'ЯНОВА |Директор інституту педіатрії, акушерства і | | Олена |гінекології АМН України, д. м. н., професор, | | Михайлівна |академік НАН та АМН України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 39| ЛЮЛЬКО |Проректор з наукової роботи Дніпропетровської | | Олексій |державної медичної академії МОЗ України, | | Володимирович|д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 40| МЕЛЬНИК |Начальник Головного управління медичних | | Юрій |кадрів та державної служби МОЗ України, | | Вікторович |д. м. н., професор | --+--------------+----------------------------------------------| 41| МІХНЬОВ |Головний учений секретар президії АМН | | Володимир |України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН | | Анатолійович |України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 42| МОРОЗ |Ректор Вінницького державного медичного | | Василь |університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України, | | Максимович |д. м. н., професор | --+--------------+----------------------------------------------| 43| МОСКАЛЕНКО |Міністр охорони здоров'я України, д. м. н., | | Віталій |професор | | Федорович | | --+--------------+----------------------------------------------| 44| НЕЙКО |Ректор Івано-Франківської державної медичної | | Євген |Академії МОЗ України, д. м. н., професор, | | Михайлович |академік АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 45| ПЕДАЧЕНКО |Керівник відділу нейротравми інституту | | Євген |нейрохірургії АМН України, д. м. н., професор,| | Георгійович |чл.-кор. АМН України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 46| ПИЛИПЕНКО |Директор інституту медичної радіології | | Микола |ім. С.П.Григор'єва АМН України, д. м. н., | | Іванович |професор | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 47| ПОЛІЩУК |Зав.кафедрою нейрохірургії Київської медичної | | Микола |академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика | | Єфремович |МОЗ України, д. м. н., професор, чл.-кор. АМН | | |України | --+--------------+----------------------------------------------| 48| РОЗЕНФЕЛЬД |Віце-президент АМН України, д. м. н., | | Леонід |професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України | | Георгійович | | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 49| РОМАНЕНКО |Зав. лабораторії патоморфології інституту | | Аліна |урології АМН України, д. м. н., професор, | | Михайлівна |чл.-кор. НАН, академік АМН України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 50| САЄНКО |Директор інституту хірургії і трансплантології| | Валерій |АМН України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН | | Феодосійович |та АМН України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 51| СЕРГІЄНКО |Зав. кафедрою офтальмології Київської медичної| | Микола |академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика | | Маркович |МОЗ України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН | | |та АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 52| СЕРДЮК |Директор інституту гігієни та медичної | | Андрій |екології ім. О.М.Марзєєва АМН України, | | Михайлович |д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 53| СКРИПНІКОВ |Ректор Української медичної стоматологічної | | Микола |академії МОЗ України, д. м. н., професор | | Сергійович | | --+--------------+----------------------------------------------| 54| СМІРНОВ |Директор інституту мікробіології і вірусології| | Валерій |ім. Д.К.Заболотного НАН України, д. м. н., | | Веніамінович |професор, академік НАН України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 55| СТЕФАНОВ |Директор інституту фармакології та | | Олександр |токсикології АМН України, д. м. н., професор, | | Вікторович |чл.-кор. АМН України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 56| ТРОНЬКО |Директор інституту ендокринології та обміну | | Микола |речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України, | | Дмитрович |д. м. н., професор, чл.-кор. НАН та АМН | | (за згодою) |України | --+--------------+----------------------------------------------| 57| УВАРЕНКО |Директор Українського центру наукової медичної| | Анатолій |інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ | | Родіонович |України, д. м. н., професор | --+--------------+----------------------------------------------| 58| ФЕДЧЕНКО |Начальник Управління охорони здоров'я | | Юрій |Харківської обласної державної адміністрації, | | Григорійович |д. м. н., доцент | --+--------------+----------------------------------------------| 59| ФЕЩЕНКО |Директор інституту фтизіатрії і пульмонології | | Юрій |ім. Ф.Г.Яновського АМН України, д. м. н., | | Іванович |професор, академік АМН України | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 60| ФРОЛОВ |Зав. лабораторією епідеміології респіраторних | | Аркадій |вірусних інфекцій і прионів інституту | | Федорович |епідеміології та інфекційних хвороб | | (за згодою) |ім. Л.В.Громашевського АМН України, д. м. н., | | |професор, чл.-кор. НАН та АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 61| ЧАЙКОВСЬКИЙ |Начальник атестаційного відділу медичних та | | Юрій |аграрних наук ВАК України, д. м. н., професор | | Богданович | | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 62| ЧЕРНИХ |Ректор Української фармацевтичної академії МОЗ| | Валентин |України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН | | Петрович |України | --+--------------+----------------------------------------------| 63| ШАЛІМОВ |Директор інституту онкології АМН України, | | Сергій |д. м. н., професор | | Олександрович| | | (за згодою) | | --+--------------+----------------------------------------------| 64| ШИРОБОКОВ |Проректор з навчальної роботи Національного | | Володимир |медичного університету ім. О.О.Богомольця | | Павлович |МОЗ України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН | | |та АМН України | --+--------------+----------------------------------------------| 65| ШУПІК |Зав. кафедри судової медицини Київської | | Юрій |медичної академії післядипломної освіти | | Платонович |ім. П.Л.Шупика МОЗ України, д. м. н., | | |професор. | -----------------------------------------------------------------
Додаток 2

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

від 18.06.2002 N 218
Склад президії Вченої медичної ради

Міністерства охорони здоров'я України
------------------------------------------------------------------ 1 |ЗІНЬКОВСЬКИЙ | Зав. відділенням хірургічного лікування | |Михайло | уроджених вад серця інституту серцево-судинної| |Францович | хірургії АМН України, д. м. н., професор, | |(за згодою) | чл.-кор. АМН України, Голова Вченої медичної | | | ради | --+-------------+-----------------------------------------------| 2 |БАЗИКА | Заступник директора з наукової роботи | |Дмитро | Наукового центру радіаційної медицини АМН | |Анатолійович | України, д. м. н., Заступник Голови Вченої | |(за згодою) | медичної ради | --+-------------+-----------------------------------------------| 3 |ГУСЄЛЄТОВА | Вчений секретар Українського | |Наталія | науково-практичного центру екстреної медичної | |Володимирівна| допомоги та медицини катастроф МОЗ України, | | | к. м. н., Вчений секретар Вченої медичної ради| --+-------------+-----------------------------------------------| 4 |БУТЕНКО | Заступник директора з наукової роботи інститут| |Геннадій | геронтології АМН України, д. м. н., професор, | |Михайлович | чл.-кор. НАН, академік АМН України | |(за згодою) | | --+-------------+-----------------------------------------------| 5 |ВОЗІАНОВ | Президент АМН України, д. м. н., професор, | |Олександр | академік НАН та АМН України | |Федорович | | |(за згодою) | | --+-------------+-----------------------------------------------| 6 |ВОРОНЕНКО | Начальник Головного управління освіти, науки | |Юрій | та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ | |Васильович | України, д. м. н., професор | --+-------------+-----------------------------------------------| 7 |ДЗЯК | Ректор Дніпропетровської державної медичної | |Георгій | академії МОЗ України, д. м. н., професор, | |Вікторович | академік АМН України | --+-------------+-----------------------------------------------| 8 |ЗАБОЛОТНИЙ | Директор інституту отоларингології | |Дмитро | ім. проф. І.М.Коломійченка АМН України, | |Ілліч | д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України | |(за згодою) | | --+-------------+-----------------------------------------------| 9 |ЗОЗУЛЯ | Проректор з наукової роботи Київської медичної| |Іван | академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика | |Савич | МОЗ України, д. м. н., професор | --+-------------+-----------------------------------------------| 10| ЗОЗУЛЯ | Віце-президент АМН України, д. м. н., | | Юрій | професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України | | Панасович | | | (за згодою) | | --+-------------+-----------------------------------------------| 11| КОЛЯДЕНКО | Проректор з наукової роботи Національного | | Володимир | медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ | | Григорович | України, д. м. н., професор | --+-------------+-----------------------------------------------| 12| ЛУК'ЯНОВА | Директор інституту педіатрії, акушерства і | | Олена | гінекології АМН України, д. м. н., професор, | | Михайлівна | академік НАН та АМН України | | (за згодою) | | --+-------------+-----------------------------------------------| 13| МОСКАЛЕНКО | Міністр охорони здоров'я України, д. м. н., | | Віталій | професор | | Федорович | | --+-------------+-----------------------------------------------| 14| МОРОЗ | Ректор Вінницького державного медичного | | Василь | університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України, | | Максимович | д. м. н., професор | --+-------------+-----------------------------------------------| 15| ПЕДАЧЕНКО | Керівник відділу нейротравми інституту | | Євген | нейрохірургії АМН України, д. м. н., професор,| | Георгійович | чл.-кор. АМН України | | (за згодою) | | --+-------------+-----------------------------------------------| 16| РОЗЕНФЕЛЬД | Віце-президент АМН України, д. м. н., | | Леонід | професор, чл.-кор. НАН, академік АМН України | | Георгійович | | | (за згодою) | | --+-------------+-----------------------------------------------| 17| СЕРДЮК | Директор інституту гігієни та медичної | | Андрій | екології ім. О.М.Марзєєва АМН України, | | Михайлович | д. м. н., професор, чл.-кор. АМН України | | (за згодою) | | --+-------------+-----------------------------------------------| 18| СКРИПНІКОВ | Ректор Української медичної стоматологічної | | Микола | академії МОЗ України, д. м. н., професор | | Сергійович | | --+-------------+-----------------------------------------------| 19| СМІРНОВ | Директор інституту мікробіології і вірусології| | Валерій | ім. Д.К.Заболотного НАН України, д. м. н., | | Веніамінович| професор, академік НАН України | | (за згодою) | | --+-------------+-----------------------------------------------| 20| ТРОНЬКО | Директор інституту ендокринології та обміну | | Микола | речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України, | | Дмитрович | д. м. н., професор, чл.-кор. НАН та АМН | | (за згодою) | України | --+-------------+-----------------------------------------------| 21| УВАРЕНКО | Директор Українського центру наукової медичної| | Анатолій | інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ | | Родіонович | України, д. м. н., професор | --+-------------+-----------------------------------------------| 22| ФЕЩЕНКО | Директор інституту фтизіатрії і пульмонології | | Юрій | ім. Ф.Г.Яновського АМН України, д. м. н., | | Іванович | професор, академік АМН України | | (за згодою) | | --+-------------+-----------------------------------------------| 23| ШИРОБОКОВ | Проректор з навчальної роботи Національного | | Володимир | медичного університету ім. О.О.Богомольця | | Павлович | МОЗ України, д. м. н., професор, чл.-кор. НАН | | | та АМН України. | -----------------------------------------------------------------
Додаток 3

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

від 18.06.2002 N 218
ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену медичну раду МОЗ України
1. Загальні положення
1.1. Вчена медична рада Міністерства охорони здоров'я України
(надалі - ВМР) утворена відповідно до п. 12 Положення про
Міністерство охорони здоров'я України, затверджене Указом
Президента України від 24.07.2000 N 918/2000 ( 918/2000 ), для
розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних
напрямів розвитку медичної науки, обговорення найважливіших
програм з питань охорони здоров'я.
1.2. ВМР є постійно діючим консультативним органом, що
розглядає питання розвитку медичної науки в установах, які
підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України (надалі -
МОЗ), та рекомендації щодо впровадження наукових розробок в
практику охорони здоров'я.
1.3. ВМР безпосередньо підпорядкована МОЗ і здійснює свою
діяльність за щорічним планом роботи, який затверджується
Міністром.
1.4. Рішення ВМР є обов'язковими для наукових закладів та
вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації системи МОЗ
і їх вчених рад, а також проблемних комісій МОЗ та АМН України з
питань повноважень ВМР, що затверджено цим Положенням.
2. Основні напрями діяльності ВМР
2.1. Визначення (разом із Головним управлінням освіти, науки
та інформаційно-аналітичного забезпечення) пріоритетних напрямів
наукових досліджень, що можуть бути безпосередньо використані в
практиці охорони здоров'я.
2.2. Аналіз розвитку окремих напрямів медичної науки, роботи
вчених рад підвідомчих МОЗ наукових установ та вищих навчальних
закладів III і IV рівнів акредитації.
2.3. Розгляд пропозицій вчених рад наукових установ та вищих
навчальних закладів III і IV рівнів акредитації щодо присудження
колективам або окремим науковцям державних та іменних премій,
присвоєння почесних звань у галузі науки і техніки тощо. Висунення
видатних науковців-медиків у члени-кореспонденти і академіки НАН
та АМН України згідно із існуючими положеннями.
2.4. Співробітництво з Академією медичних наук України при
створенні проблемних комісій МОЗ та АМН України з основних
наукових напрямів та організація їх роботи, розроблення спільних
наукових програм, проектів тощо.
2.5. Співробітництво з вченими медичними радами та подібними
структурами відповідних міністерств держав СНД та інших країн.
3. Функції і права ВМР
3.1. У сфері вдосконалення організації медичної науки ВМР:
- на підставі аналізу основних напрямів наукових досліджень,
запитів практичної ланки охорони здоров'я разом із Головним
управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного
забезпечення вносить для розгляду Міністру охорони здоров'я
пропозиції з удосконалення існуючої мережі наукових установ,
основних напрямів їх наукової діяльності тощо; - здійснює експертну оцінку пріоритетних напрямів розвитку
медичної науки, їх першочергового фінансування, відповідності
наукових, матеріально-технічних та науково-організаційних
можливостей їх здійснення та впровадження в практику охорони
здоров'я; - бере участь у створенні проблемних комісій МОЗ та АМН
України з основних напрямів медичної науки, заслуховує діяльність
окремих проблемних комісій, вносить відповідні пропозиції Міністру
охорони здоров'я; - затверджує склади вчених рад наукових установ,
підпорядкованих МОЗ України; - у співробітництві із ВМР та подібними структурами
міністерств країн СНД та інших країн сприяє взаємообміну досвідом
роботи, науковими програмами, розробками, підвищенню кваліфікації
наукових кадрів у рамках відповідних угод про співробітництво в
галузі медичної науки між Україною та іншими країнами.
3.2. У сфері визначення пріоритетних напрямів розвитку
медичної науки ВМР:
- спільно із профільними управліннями МОЗ, головними
спеціалістами та проблемними комісіями МОЗ та АМН України здійснює
аналітичний прогноз показників стану здоров'я населення, тенденцій
до їх змін, надає науково обгрунтовані рекомендації щодо
пріоритетних напрямів наукових досліджень, першочерговості їх
виконання; - оцінює наукову обгрунтованість пропозицій наукових
колективів, окремих вчених і спеціалістів щодо розробки і
впровадження нових і удосконалення існуючих методів профілактики,
діагностики, лікування і реабілітації; - бере участь у формуванні національних, державних,
міжгалузевих і галузевих науково-технічних програм з першочергових
проблем охорони здоров'я населення України.
3.3. У сфері організації фундаментальних досліджень ВМР:
- за дорученням проводить експертну оцінку пропозицій з
фундаментальних медико-біологічних досліджень в наукових установах
галузі, а також спільних досліджень із науковими установами НАН та
АМН України, інших міністерств і відомств; - бере участь в прийманні завершених фундаментальних НДР,
вносить пропозиції щодо можливого використання їх результатів.
3.4. У сфері оцінки наукової діяльності науково-дослідних
установ, окремих наукових колективів, а також вчених; при їх
висуванні на здобуття державних та іменних премій, почесних звань
тощо, а також в члени-кореспонденти і дійсні члени НАН і АМН
України ВМР:
- бере участь в комісійній експертній оцінці ефективності
діяльності науково-дослідних установ, окремих наукових колективів
і їх співробітників, що працюють в системі МОЗ, та підготовці
відповідних висновків; - дає відповідні рекомендації Міністру охорони здоров'я щодо
нагородження і представлення до почесних звань, іменних стипендій
і пенсій видатних вчених-медиків тощо; - висуває і підтримує висування вчених-медиків при оголошенні
конкурсів в члени-кореспонденти і дійсні члени НАН і АМН України.
3.5. У сфері науково-методичного супроводу наукових
досліджень ВМР:
- разом із профільними управліннями МОЗ сприяє впровадженню
нових методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації,
розглядає відповідні методичні матеріали; - аналізує діяльність проблемних комісій для підготовки
наукових медичних кадрів на етапі планування докторських і
кандидатських дисертацій, науково-дослідних розробок на етапах
планування, виконання і завершення; - формує із складу проблемних комісій групи експертів для
оцінки окремих наукових програм, науково-дослідних розробок,
пропозицій установ та окремих вчених і спеціалістів з питань
розвитку медичної науки, розробки і впровадження нових методів
профілактики, діагностики, лікування і реабілітації; - проводить аналіз наукового рівня публікацій в
республіканських медичних виданнях; - за дорученням готує висновки за тематикою і рівнем наукових
публікацій в медичних журналах і профільних збірниках; - розглядає ефективність і науково-практичну значущість
конгресів, з'їздів, конференцій, семінарів тощо, що проводяться
під егідою МОЗ; - заслуховує звіти редакційних колегій і редакційних рад
наукових медичних журналів, де співзасновником є МОЗ; дає
пропозиції щодо їх складу; - комісійно розглядає питання наукової етики та етичні
проблеми наукових досліджень.
3.6. У сфері співробітництва з АМН України, ВМР міністерств
охорони здоров'я країн СНД і подібними структурами інших країн
ВМР:
- вивчає досвід роботи АМН України, ВМР міністерств охорони
здоров'я країн СНД і подібних установ інших країн; - сприяє взаємообміну в питаннях підготовки наукових кадрів,
участі в наукових конференціях, програмах, проектах та ін.; оцінює
результати наукових відряджень, дає рекомендації щодо їх
впровадження в практику охорони здоров'я; - бере участь у створенні міжвідомчих науково-медичних
координаційних рад (комітетів), організації спільних досліджень та
видань; - залучає провідних вчених інших міністерств і органів
виконавчої влади до участі в окремих засіданнях ВМР.
3.7. Для виконання вказаних завдань ВМР у встановленому
порядку користується правом:
- співробітництва і взаємодії з усіма структурними
підрозділами міністерств; - поштово-телеграфного і телефонного зв'язку з офіційними
абонентами; - залучати до своєї діяльності наукових співробітників
установ МОЗ, а також працівників практичної ланки охорони здоров'я
(за погодженням з їх керівництвом).
4. Структура, штати і порядок формування ВМР
4.1. ВМР формується з провідних вчених і висококваліфікованих
фахівців - організаторів охорони здоров'я галузі, а також вчених
із суміжних з галуззю відомств і організацій (за згодою).
Персональний склад ВМР і її президії затверджується Міністром
охорони здоров'я за поданням голови ВМР строком на 3 роки.
4.2. Склад ВМР оновлюється кожні 3 роки не менш ніж на
третину.
4.3. Голова ВМР призначається наказом Міністра охорони
здоров'я. Заступник голови ВМР та вчений секретар призначаються
МОЗ за пропозицією голови ВМР.
4.4. Голова ВМР, його заступник і вчений секретар, які
виконують свої обов'язки по Раді понад основної роботи (за
сумісництвом), одержують оплату згідно з штатним розкладом і
кошторисом МОЗ України.
4.5. Склад ВМР переглядається та при необхідності
оновлюється, виходячи із завдань, що ставляться перед ВМР
Міністром охорони здоров'я та відповідно до активності членів ВМР
і їх внеском у діяльність Ради.
4.6. Участь в роботі ВМР є частиною функціональних обов'язків
її членів.
4.7. Засідання президії ВМР проводяться згідно із щорічним
планом роботи. На засідання президії запрошується всі члени ВМР.
При необхідності, за рішенням президії, збирається Пленум ВМР.
4.8. Голові ВМР надається право:
- скликати і проводити засідання президії ВМР; - виходячи із спільних завдань в розвитку медичної науки в
Україні, давати рекомендації Міністру охорони здоров'я щодо
створення відповідних міжвідомчих координаційних органів (ради,
комітети, комісії тощо); - за дорученням Міністра охорони здоров'я представляти МОЗ в
державних і громадських організаціях при розгляді питань розвитку
медичної науки; - надавати пропозиції щодо пріоритетного фінансування окремих
НДР, які мають важливу науково-практичну значущість.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: