open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.07.2003 N 218
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету

статистики

N 389 ( v0389202-04 ) від 18.06.2004 )
Про затвердження форми державного статистичного

спостереження з автомобільного транспорту

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою подальшого удосконалення
державних статистичних спостережень з автомобільного транспорту
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державного статистичного спостереження
N 2-тр "Звіт про роботу автотранспорту" (річна) та ввести її в дію
зі звіту за 2003 рік.
2. Поширити затверджену форму державного статистичного
спостереження на юридичні особи та їх відокремлені підрозділи всіх
форм власності, які експлуатують автомобільний транспорт (власний
або орендований).
3. Управлінню статистики послуг та соціальних програм
(Калачова І.В.):
3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою даних за формою державного статистичного спостереження,
затвердженою у п. 1 наказу.
3.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням
статистики у м. Києві (Сидоренко М.М.) внести відповідні зміни до
постановки задачі згідно з Планом розробки та експлуатації КЕОІ на
2003 рік.
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення та доставки бланків форми
державного статистичного спостереження зі статистики
автомобільного транспорту на 2004 рік.
5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним виготовленням та відправленням бланкової продукції
на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
статистики.
6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у
м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір і розробку даних за
затвердженою у п. 1 формою державного статистичного спостереження
згідно з Планом державних статистичних спостережень.
7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в
установленому порядку збір, розробку і подання звіту,
затвердженого у п. 1 наказу, в установлені терміни.
8. Скасувати наказ Держкомстату України від 27.06.2002 N 243
( v0243202-02 ) "Про затвердження форм державних статистичних
спостережень з автомобільного транспорту":
8.1. В частині затвердження форми державного статистичного
спостереження N 2-тр з дати підписання наказу.
8.2. В частині затвердження форм державних статистичних
спостережень N 2-тр(авто.в.), N 2-тр(авто.п.), N 51-авто(пас) з
1 березня 2004 року.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.
Голова Комітету О.Г.Осауленко

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації

забезпечується ст. 21 Закону України

"Про державну статистику" ( 2614-12 )
Порушення термінів або ненадання інформації,

а також викривлення даних тягне за собою

відповідальність, яка встановлена

ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні

правопорушення ( 80731-10 )
ЗВІТ

ПРО РОБОТУ АВТОТРАНСПОРТУ

за ____ рік
----------------------------------------------- Подають: |Терміни | Форма N 2-тр |подання | ЗАТВЕРДЖЕНО ------------------------------------+--------| Наказ Держкомстату юридичні особи та їх відокремлені | | України підрозділи всіх форм власності, які |30 січня| 14.07.2003 N 218 експлуатують автомобільний транспорт| | Річна (власний або орендований) районному | | Поштова органу державної статистики за | | місцезнаходженням | | ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Найменування організації - складача інформації | ----------------------------------------------------------------| Поштова адреса | ----------------------------------------------------------------| Коди організації-складача | ----------------------------------------------------------------| за |території| виду |форми|організа-|міністерства, | | ЄДРПОУ |(КОАТУУ) |економіч-|влас-|ційно- |іншого | | | | ної |ності|правової |центрального | | | | діяль- |(КФВ)|форми |органу, якому | | | | ності | |господа- |підпорядкована| | | | (КВЕД) | |рювання |організація - | | | | | |(КОПФГ) |складач | | | | | | |інформації | | | | | | |(КОДУ)* | | | | | | | | | -------+---------+---------+-----+---------+--------------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------+---------+---------+-----+---------+--------------+-----| ----------------------------------------------------------------- ______________

* Тільки для підприємств державної форми власності.
1. Робота і використання рухомого складу
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Код | Вантажні автомобілі, |Пасажирські|Пасажирські| Спеціальні |Контрольна| показника |рядка|включаючи пікапи і фургони |автобуси |легкові | автомобілі |сума | | |на шасі легкових автомобілів| |автомобілі |-----------------| | | |----------------------------| | |легкові|нелегкові| | | |Всього| в тому числі | | | | | | | |(сума |---------------------| | | | | | | |гр. 2,|комерційні | для | | | | | | | |3) |перевезення| власних | | | | | | | | | | потреб | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| Наявність автомобілів у| | | | | | | | | | господарстві на кінець | | | | | | | | | | року (власних та | 700 | | | | | | | | | орендованих), од. | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| у тому числі | | | | | | | | | | орендованих | 710 | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| Автомобіле-дні | 800 | | | | | | | | | перебування в | | | | | | | | | | господарстві, тис. | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| Автомобіле-дні в | | | | | | | | | | роботі, тис. | 810 | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| Автомобіле-тонно- | | | | | | | | | | (місце)-дні | | | | | | | | | | перебування в | 820 | | | | | Х | Х | Х | | господарстві, тис. | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| Час у наряді, тис. год.| 830 | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| Загальний пробіг, тис. | 840 | | | | | | | | | км (сума рядків | | | | | | | | | | 842-847) | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| у тому числі пробіг з | | | | | | | | | | вантажем (пасажирами, | 841 | | | | | Х | Х | Х | | платний) | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| із рядка 840 пробіг, | | | | | | | | | | який виконано на: | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| бензині | 842 | | Х | Х | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| дизельному паливі | 843 | | Х | Х | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| зрідженому нафтовому | | | | | | | | | | газі | 844 | | Х | Х | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| стисненому природному | 845 | | Х | Х | | | | | | газі | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| Газодизельними | | | | | | | | | | автомобілями | 847 | | Х | Х | Х | Х | Х | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| Перевезено вантажів*) | | | | | | | | | | (пасажирів), тис. тонн | | | | | | | | | | (тис. пас.) | 850 | | | | | Х | Х | Х | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| у тому числі у | | | | | | | | | | міжнародному | | | | | | | | | | сполученні*) | 851 | | | | Х | Х | Х | Х | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| Вантажооборот*) | | | | | | | | | | (пасажирооборот), | | | | | | | | | | тис. ткм (тис. пас. км)| 860 | | | | | Х | Х | Х | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| у тому числі у | | | | | | | | | | міжнародному | | | | | | | | | | сполученні*) | 861 | | | | Х | Х | Х | Х | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| Доходи від експлуатації| | | | | | | | | | автомобілів, тис. грн. | 870 | | | Х | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| у тому числі ПДВ, | | | | | | | | | | тис. грн. | 871 | | | Х | | | | | | -----------------------+-----+------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| Витрати на експлуатацію| | | | | | | | | | автомобілів, тис. грн. | 880 | | Х | Х | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Групування пасажирських перевезень автобусами

за видами сполучення
------------------------------------------------------------------------------------------------ Показники | Код | Всього| у тому числі за видами сполучення |Контроль-| |рядка| (сума |------------------------------------------------------|на сума | | |граф 2,|внутрішньо-|з нього - в|приміське|міжміське|міжнародне| | | | 4 / 6)|міське |обласному | | | | | | | | |(республі- | | | | | | | | |канському) | | | | | | | | |центрі | | | | | ---------------+-----+-------+-----------+-----------+---------+---------+----------+---------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------+-----+-------+-----------+-----------+---------+---------+----------+---------| Перевезено | 1050| | | | | | | | пасажирів, | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | ---------------+-----+-------+-----------+-----------+---------+---------+----------+---------| Пасажирооборот,| 1060| | | | | | | | тис. пас. км | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Витрати палива на експлуатацію автомобілів
--------------------------------------------------------------------------- Найменування | Код |Бензин,|Дизельне| Газ | Газ |Контрольна| показника |рядка | тис. |паливо, |зріджений,|стиснений,| сума | | |літрів | тис. | тис. | тис. м. | | | | |літрів | літрів | куб. | | ----------------+------+-------+--------+----------+----------+----------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------------+------+-------+--------+----------+----------+----------| Всього (сума | 901 | | | | | | рядків 902, 905,| | | | | | | 907, 908, 911) | | | | | | | ----------------+------+-------+--------+----------+----------+----------| в тому числі: | | | | | | | ----------------+------+-------+--------+----------+----------+----------| вантажними | 902 | | | | | | автомобілями | | | | | | | ----------------+------+-------+--------+----------+----------+----------| з них | 903 | Х | | Х | | | газодизельними | | | | | | | ----------------+------+-------+--------+----------+----------+----------| пасажирськими | 905 | | | | | | автобусами | | | | | | | ----------------+------+-------+--------+----------+----------+----------| пасажирськими | 907 | | | | | | легковими | | | | | | | автомобілями | | | | | | | ----------------+------+-------+--------+----------+----------+----------| спеціальними | 908 | | | | | | автомобілями | | | | | | | легковими | | | | | | | ----------------+------+-------+--------+----------+----------+----------| спеціальними | 911 | | | | | | автомобілями | | | | | | | нелегковими | | | | | | | ----------------+------+-------+--------+----------+----------+----------| з них | 912 | Х | | Х | | | газодизельними | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Дані наводити з точністю до 0,1

Примітки: розділ 1 гр. 1, 2, 3 - включаючи пікапи та фургони на шасі
легкових автомобілів; *) - розділ 1 гр. 1, 2, 3 включаючи перевезення на
автопричепах.
Керівник _______________ Виконавець ________________
"___" ____________ 200_ р. Тел. ______________________

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: