open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
23.09.2011 N 208

Про утворення науково-технічної ради

Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального

господарства України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства

N 254 ( v0254858-11 ) від 26.10.2011

N 74 ( v0074858-12 ) від 21.02.2012 }

Відповідно до Закону України "Про центральні органи
виконавчої влади" ( 3166-17 ), керуючись Положенням про
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом
Президента України від 31.05.2011 N 633/2011 ( 633/2011 ), та з
метою широкого обговорення питань з основних напрямів діяльності
Міністерства Н А К А З У Ю:
1. Утворити науково-технічну раду Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про науково-технічну раду
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, що додається.
Міністр А.М.Близнюк

Додаток

до наказу Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

23.09.2011 N 208

СКЛАД

науково-технічної ради Міністерства

регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

Президія НТР:
БЛИЗНЮК - голова науково-технічної ради,
Анатолій Михайлович Міністр регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України, к. держ. упр.
ІСАЄНКО - заступник голови
Дмитро Валерійович науково-технічної ради, заступник

Міністра регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального

господарства України
СЕМЧУК - заступник голови
Григорій Михайлович науково-технічної ради,

заступник Міністра регіонального

розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства

України - керівник апарату, к.т.н.
Заступник голови науково- - обирається президією
технічної ради науково-технічної ради із

затвердженого складу
КОТОВА - відповідальний секретар
Людмила Миколаївна науково-технічної ради, начальник

відділу наукового-технічного

розвитку Департаменту технічного

регулювання та науково-технічного

розвитку Мінрегіону
БАРЗИЛОВИЧ - керівник секції, директор
Дмитро Владиславович Департаменту технічного

регулювання та науково-технічного

розвитку Мінрегіону
ГУБЕНЬ - керівник секції, директор
Петро Іванович Департаменту розвитку будівельної

діяльності, ціноутворення та

економіки будівництва Мінрегіону
НЕПОМНЯЩИЙ - керівник секції, директор
Олександр Михайлович Департаменту державних програм та

розвитку житлового будівництва

Мінрегіону, к.е.н.
СОКОЛОВ - керівник секції, директор
Ігор Анатолійович Департаменту містобудування,

архітектури та планування

територій Мінрегіону
ШВИДЧЕНКО - помічник Міністра відділу
Дмитро Геннадійович моніторингу та аналізу Управління

забезпечення діяльності Міністра

(патронатна служба), керівник секції

житлово-комунального господарства
Члени НТР:
АНТОНЮК - заступник директора Українського
Анатолій Євдокимович державного науково-дослідного та

проектного інституту

"УкрНДІпроектреставрація", к.т.н.

(за згодою)
БЕРЕНДЄЄВА - перший заступник директора
Олена Василівна державного підприємства

"Укрдержбудекспертиза" (за згодою)
БЕРКУТА - радник Міністра регіонального
Анатолій Всеволодович розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства

України, к.е.н.
ГАЛІНСЬКИЙ - директор орендного підприємства
Олександр Михайлович "Науково-дослідний інститут

будівельного виробництва", к.т.н.

(за згодою)
ГЛУХОВ - директор Департаменту
Вадим Олексійович нормативно-методичного забезпечення

промислового і цивільного

будівництва та індустрії

будівельних матеріалів Мінрегіону
ГОРОДЕЦЬКИЙ - головний науковий співробітник
Олександр Сергійович орендного підприємства

"Науково-дослідний інститут

будівельного виробництва", д.т.н.

(за згодою)
ДУНАС - заступник голови Державної служби
Степан Васильович гірничого нагляду та промислової

безпеки України (за згодою)
ЄВСЄЄНКО - заступник директора Департаменту
Олексій Олексійович пожежної безпеки Державної інспекції

техногенної безпеки України

(за згодою)
ЄФІМЧУК - директор проектного інституту
Валерій Васильович "Київський промбудпроект" (за згодою)
ЗЕМБИЦЬКИЙ - директор відкритого акціонерного
Петро Юлійович товариства "УкрНДІінжпроект"

(за згодою)
КОЗЯВКІВ - директор проектної фірми "Коматек"
Ігор Дмитрович (за згодою)
КРАВЧЕНКО - директор державного підприємства
Валерій Анатолійович "Науково-дослідний та

конструкторсько-технологічний

інститут міського господарства",

к.т.н.
КРИЖАНІВСЬКИЙ - начальник Управління
Олександр Євгенович науково-технічної політики Державної

служби автомобільних доріг України

(за згодою)
КУЦЕВИЧ - керівник наукового відділення,
Вадим Володимирович керівник науково-дослідного

архітектурного центру публічного

акціонерного товариства "Український

зональний науково-дослідний і

проектний інститут по цивільному

будівництву", д. арх. (за згодою)
ЛАНТУХ-ЛЯЩЕНКО - професор Національного
Альберт Іванович транспортного університету, д.т.н.

(за згодою)
НУДЕЛЬМАН - професор Київського національного
Володимир Ілліч університету будівництва і

архітектури, дійсний член Української

академії архітектури, д. геогр. н.

(за згодою)
ОГЛОБЛЯ - директор Українського державного
Олександр Іванович науково-дослідного і проектно-

вишукувального інституту

"УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ", д.т.н.
ОНИЩУК - директор державного науково-
Георгій Ілліч дослідного і проектно-вишукувального

інституту "НДІпроектреконструкція",

професор, д.е.н. (за згодою)
ПАПКА - заступник голови Державної
Володимир Володимирович архітектурно-будівельної інспекції

України (за згодою)
СОКОЛОВ - генеральний директор державного
Віктор Артемович підприємства "Український державний

головний науково-дослідний виробничий

інститут інженерно-технічних і

екологічних вишукувань", к.т.н.
ТАРАСЮК - виконуючий обов'язки директора
Василь Григорович державного підприємства "Державний

науково-дослідний інститут

будівельних конструкцій", к.т.н.
ФАРЕНЮК - завідувач відділу державного
Геннадій Григорович підприємства "Державний

науково-дослідний інститут

будівельних конструкцій",

д.т.н. (за згодою)
ЧЕРВЯКОВ - виконуючий обов'язки директора
Юрій Миколайович державного підприємства "Український

науково-дослідний і

проектно-конструкторський інститут

будівельних матеріалів та виробів",

к.т.н.
ЧИЖЕВСЬКИЙ - директор державного підприємства
Олександр Павлович "Український державний науково-

дослідний і проектний інститут

цивільного сільського будівництва",

к. арх.
ШИМАНОВСКИЙ - генеральний директор
Олександр Віталійович ТОВ "Укрінсталькон

ім. В.М.Шимановського", д.т.н.

(за згодою)
ШПИЛЕВСЬКИЙ - директор державного підприємства
Іван Іванович "Український державний

науково-дослідний інститут

проектування міст "Діпромісто"
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 74 ( v0074858-12 ) від 21.02.2012 }
Директор Департаменту
технічного регулювання
та науково-технічного розвитку Д.В.Барзилович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

23.09.2011 N 208

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-технічну раду Міністерства

регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

1. Загальні положення
1.1. Науково-технічна рада Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(далі - НТР) є постійно діючим дорадчим органом, який утворюється
з метою розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
визначення основних напрямів у формуванні та забезпеченні
реалізації державної політики у сфері будівництва, архітектури,
містобудування, промисловості будівельних матеріалів,
житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою
населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та
розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання,
обговорення найважливіших програм та проблем, а також рекомендацій
щодо використання та впровадження новітніх досягнень вітчизняної
та зарубіжної науки, наукових та науково-технічних розробок,
схвалення до погодження проектів нормативно-правових та
нормативних актів, нормативних документів.
1.2. У своїй діяльності НТР керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, Положенням про Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
( 633/2011 ), наказами Міністерства, а також цим Положенням.
1.4. НТР проводить свою роботу на основі колегіальності у
формі колективного обговорення, обміну думками та ділової критики.
Рішення НТР виробляється її членами колективно з урахуванням
останніх досягнень науки і техніки та використанням знань і
досвіду провідних спеціалістів, науковців, які запрошуються на
засідання НТР або залучаються до її роботи як експерти.
2. Основні цілі НТР
2.1. Розгляд та схвалення:
2.1.1. до прийняття проектів державних будівельних норм, в
тому числі з питань реставрації, консервації, ремонту і
пристосування пам'яток архітектури і містобудування, планування їх
територій, порядок консервації та розконсервації об'єктів
будівництва, державних стандартів, норм і правил,
нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство) та
видачі технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для
застосування в будівництві;
2.1.2. до погодження проектів галузевих будівельних норм,
технічних умов, стандартів організації України;
2.1.3. пропозицій щодо формування повноцінного життєвого
середовища, підвищення інженерно-технічного та економічного рівнів
забудови та благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного
насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами,
поховання, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури у
звичайних і складних інженерно-геологічних умовах та впровадження
екологічно безпечних технологій в промисловість будівельних
матеріалів;
2.1.4. техніко-економічних показників проектів будівництва,
які затверджуються Кабінетом Міністрів України;
2.1.5. кошторисної нормативної бази у будівництві та порядку
її застосування при здійсненні будівництва із залученням державних
коштів;
2.1.6. до погодження проектів експериментального будівництва;
2.1.7. до надання статусу базової організації з
науково-технічної діяльності у будівництві;
2.1.8. методичних рекомендації щодо проведення моніторингу
якості питної води, систем питного водопостачання та
водовідведення;
2.1.9. до погодження відхилень від діючих державних
будівельних норм у проектній документації об'єктів будівництва.
2.2. Розгляд пропозицій щодо формування житлової політики,
активізації інвестиційної та інноваційної діяльності та утримання
державного і комунального житлового фонду.
2.3. Розгляд проектів державних цільових програм в межах
компетенції Міністерства.
2.4. Здійснення науково-технічної та економічної оцінки
розробок на різних стадіях виконання, які фінансувались за рахунок
коштів державного бюджету в рамках державних і галузевих цільових
та науково-технічних програм, виконавцем або співвиконавцем яких є
Міністерство та визначення шляхів їх впровадження у виробництво.
2.5. Розгляд питання про розміщення і будівництво об'єктів
державного значення, спорудження окремих архітектурних об'єктів.
2.6. Розгляд робіт на здобуття Державних премій України.
2.7. Розгляд матеріалів із створення технічних комітетів зі
стандартизації.
2.8. Розгляд заяв науково-дослідних або науково-технічних
(проектних) організацій на призначення базових організацій із
науково-технічної діяльності у будівництві.
3. Склад та структура НТР
3.1. НТР складається з президії, членів, секцій за напрямами
діяльності Міністерства та секретаріату.
3.2. Головою НТР є Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.
Заступниками голови є, за посадами, перший заступник
Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра - керівник
апарату та особа, яка обирається більшістю голосів членів НТР.
3.3. До складу президії НТР входять: голова, заступники
голови, керівники секцій та відповідальний секретар НТР (за
посадою керівник одного із відділів структурного підрозділу
Міністерства, до функцій якого належать питання діяльності НТР).
Склад президії НТР та її членів затверджується наказом
Міністерства.
3.4. До складу членів НТР входять: заступник голови Державної
архітектурно-будівельної інспекції України, представники провідних
підприємств, організацій та установ будівельної галузі та сфери
житлово-комунального господарства, представники міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади (за згодою).
Кількість членів НТР не повинна перевищувати 40 осіб.
У складі НТР кількість представників апарату Міністерства не
повинна перевищувати третину від загальної чисельності.
3.5. У складі НТР постійно діють:
секція з питань технічного регулювання у будівництві та
науково-технічної діяльності;
секція організації, ціноутворення та економіки будівництва;
секція містобудування та архітектури, будівництва об'єктів
цивільного та промислового призначення, будівельних матеріалів і
виробів;
секція житлово-комунального господарства. Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 254 ( v0254858-11 ) від 26.10.2011 }
3.6. До складу секцій НТР входять: керівник, який є членом
президії НТР, заступник керівника, секретар та члени секції
(працівники Міністерства, керівники та представники провідних
підприємств, організацій та установ будівельної галузі та сфери
житлово-комунального господарства, а також представники
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за
згодою).
Склад секцій НТР затверджується заступниками голови
НТР - першим заступником Міністра, заступником Міністра,
заступником Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень.
У складі секцій НТР кількість представників апарату
Міністерства не повинна перевищувати третину від загальної
чисельності.
3.7. До складу секретаріату входять: відповідальний секретар
НТР, секретарі секцій НТР та представник відділу структурного
підрозділу Міністерства, до функцій якого належать питання
діяльності НТР.
4. Організація роботи НТР
4.1. Основною формою роботи НТР та секцій є засідання, які
проводяться відповідно до планів їх роботи. Планові засідання НТР
проводяться, як правило, останнього четверга поточного місяця.
Місце проведення засідань президії НТР визначає голова.
Дату, час та місце проведення засідань секцій НТР визначають
її керівники.
Позапланові, у разі необхідності, засідання президії НТР
скликаються з ініціативи голови НТР, а засідання секцій - їх
керівниками.
Про порядок денний засідання і дату його проведення члени НТР
та секцій повідомляються телефонограмою, факсограмою або
електронною поштою заздалегідь.
4.2. Члени НТР та її секцій особисто беруть участь у
засіданнях НТР, широко та вільно обмінюються думками з питань, які
розглядаються на засіданні НТР (секцій).
Члени НТР (секцій) беруть участь у її роботі на громадських
засадах.
4.3. План роботи НТР формується щоквартально згідно з
пропозиціями структурних підрозділів Міністерства, які
погоджуються першим заступником Міністра, заступником Міністра,
заступником Міністра - керівником апарату відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень, і затверджується наказом
Міністерства.
4.4. На розгляд НТР виносяться, як правило, питання,
попередньо розглянуті на засіданнях секцій.
Рішення НТР з питань, що розглядаються на засіданнях НТР
(секцій), приймаються простою більшістю голосів у присутності не
менш двох третин членів НТР (секцій).
Рішення НТР та протоколи засідань підписуються головою НТР
або заступником голови НТР, який проводив засідання, та
відповідальним секретарем НТР, реєструються і зберігаються в
структурному підрозділі Міністерства, до компетенції якого
належать питання діяльності НТР.
Член НТР, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
Копії рішення НТР та витяги з протоколів НТР направляються
підприємствам, організаціям та особам, за їх зверненням, для
реалізації рішень і рекомендацій НТР, які стосуються їх прав та
обов'язків.
4.5. Рішення НТР мають рекомендаційний характер.
У разі необхідності для виконання рішень, прийнятих НТР,
видається наказ Міністерства.
Проект наказу щодо виконання рішення НТР у 10-денний строк
готується структурним підрозділом Міністерства, до компетенції
якого відноситься питання, якщо цим рішенням НТР не передбачено
інше.
4.6. Головою НТР або заступниками голови у період між
засіданнями НТР приймаються рішення в робочому порядку, які
включаються до протоколу наступного засідання НТР.
У робочому порядку, як правило, приймаються рішення щодо
погодження змін до національних стандартів України, погодження
стандартів організацій України, технічних умов на продукцію
будівельного призначення та видачі технічних свідоцтв придатності
виробів для застосування в будівництві, а також відхилення від
державних будівельних норм. Протокол засідання відповідної секції
при цьому є обов'язковим.
4.7. На засіданнях секцій розглядаються питання, що належать
до компетенції відповідних структурних підрозділів Міністерства.
Рішення секцій оформляються протоколами, що підписується
керівником секції (заступником керівника секції) та секретарем
секції, оригінали яких зберігаються у секретаря секції, а копії
- щоквартально подаються до структурного підрозділу Міністерства,
до компетенції якого належать питання функціонування НТР.
4.8. Матеріали з розгляду питань, що вносяться на засідання
НТР, розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства.
Результати розгляду питань на засіданнях НТР розміщуються на
офіційному веб-сайті Міністерства та у друкованому засобі масової
інформації "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України".
4.9. Підготовка матеріалів на засідання НТР здійснюється:
щодо проектів будівництва, що затверджуються розпорядженням
Кабінету Міністрів України - Департаментом розвитку будівельної
діяльності, ціноутворення та економіки будівництва, який готує
список доповідачів та запрошених, довідку, проект рішення, з
урахуванням висновків з питань планування територій на
відповідному регіональному або місцевому рівні; промислового
будівництва, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури
(автомобільні та залізничні дороги, мости, тунелі, метрополітени
та інший транспорт), гідротехнічного та меліоративного
будівництва, інженерних споруд, інженерної екології та промислових
токсичних відходів, тепло-нафто-газопостачання та мереж
електропостачання, зв'язку; будівництва житлових та громадських
будинків і споруд, в тому числі в складних інженерно-геологічних
умовах та в сейсмічних районах;
з інших питань - структурним підрозділом Міністерства, який
вносить на розгляд НТР відповідне питання, що готує проект
рішення, довідку, копії всіх документів, на які є посилання у
проекті рішення і довідці, два примірника документа, який
вноситься на розгляд президії НТР, копію протоколу секції (у разі
необхідності), на якій розглядалось питання, список доповідачів та
запрошених.
Матеріали на паперовому та електронному носіях подаються
структурному підрозділу Міністерства, до функцій якого належать
питання діяльності НТР, за сім робочих днів до дня проведення
засідання НТР для тиражування та надання членам НТР.
Довідка, список доповідачів та запрошених підписується
керівником структурного підрозділу, що готує питання до розгляду.
Проект рішення візується першим заступником Міністра, заступником
Міністра, заступником Міністра - керівником апарату відповідно до
розподілу функціональних обов'язків та повноважень, керівником
структурного підрозділу Міністерства, до функцій якого належать
питання діяльності НТР, керівником Юридичної служби та керівниками
інших зацікавлених структурних підрозділів Міністерства.
5. Забезпечення діяльності НТР
5.1. Організаційне забезпечення роботи НТР здійснюється
структурним підрозділом Міністерства, до компетенції якого
належать питання функціонування НТР.
5.2. Видатки, пов'язані з діяльністю НТР, здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, які виділяються на утримання
апарату Міністерства.
5.3. Матеріально-технічне забезпечення роботи НТР, а також
забезпечення режимних заходів діяльності НТР здійснюється
відповідними службами Міністерства.
Директор Департаменту
технічного регулювання
та науково-технічного розвитку Д.В.Барзилович

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: