open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2018  № 267

Про затвердження Змін до деяких наказів

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додаток 1) та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233 (зі змінами), що додаються.

3. Додаток 4 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України  від 13 лютого 2012 року № 52, викласти у новій редакції, що додається.

4. Головному управлінню Державної казначейської служби України у Київській області (Токар Д.К.) надати Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення.

5. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно із завданнями на модифікацію.

6. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України в областях та м. Києві здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.

Голова

Т.Я. Слюз


Додаток 1
до наказу Державної казначейської
служби України від
14.08.2018 № 267

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У розділі 37 «Рахунки інших клієнтів та банків» назву групи рахунків 375 «Інші спеціальні рахунки» замінити на «Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість».

2. У розділі 87 «Операції з фінансування» 8 класу:

1) групу рахунків 877 «Надходження до місцевих бюджетів від операцій за рахунками в банках» доповнити новими рахунками:

«8774 П Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів;

8775 П Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів»;

2) групу рахунків 879 «Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках» доповнити новими рахунками:

«8794 А Кошти загального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів;

8795 А Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів».

В.о. директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
КазначействаН.О. Боцман


Додаток 2
до наказу Державної казначейської
служби України
від 14.08.2018 № 267

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У розділі 37 «Рахунки інших клієнтів та банків» назву групи рахунків 375 «Інші спеціальні рахунки» замінити на «Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість».

2. У розділі 87 «Операції з фінансування» 8 класу:

1) групу рахунків 877 «Надходження до місцевих бюджетів від операцій за рахунками в банках» доповнити новими рахунками:

«8774 П Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів

Призначення рахунку: для обліку сум коштів загального фонду місцевих бюджетів, отриманих від погашення або продажу державних цінних паперів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, повернутих до загального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів, у кореспонденції з рахунком 8921 «Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку»

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду місцевих бюджетів сум коштів, у кореспонденції з рахунком 8921 «Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку»;

8775 П Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів»;

Призначення рахунку: для обліку сум коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, отриманих від погашення або продажу державних цінних паперів

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, повернутих до спеціального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів, у кореспонденції з рахунком 8921 «Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку»

За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів сум коштів, у кореспонденції з рахунком 8921 «Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку»;

2) групу рахунків 879 «Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках» доповнити новими рахунками:

«8794 А Кошти загального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів

Призначення рахунку: для обліку сум коштів загального фонду місцевих бюджетів, розміщених шляхом придбання державних цінних паперів

За дебетом рахунку проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів, у кореспонденції з рахунком 8911 «Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку»

За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до загального фонду місцевих бюджетів сум коштів, у кореспонденції з рахунком 8911 «Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку»;

8795 А Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів

Призначення рахунку: для обліку сум коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених шляхом придбання державних цінних паперів

За дебетом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів, у кореспонденції з рахунком 8911 «Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку»

За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів сум коштів, у кореспонденції з рахунком 8911 «Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку».

В.о. директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
КазначействаН.О. Боцман


Додаток 3
до наказу Державної казначейської
служби України
від 14.08.2018 № 267

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233

1. Підпункти 2.1 та 2.4 пункту 2 розділу VII Порядку викласти у такій редакції:

«2.1. На суму коштів у національній валюті, залучених до спеціального фонду місцевого бюджету (підстава - файл початкових платежів від  СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3254

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

одночасно:

Дебет

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

або:

2241

Кредити, не віднесені до інших категорій

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8748

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від інших залучених кредитів

одночасно (по коду залучення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду залучення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

2.4. Перераховано кошти спеціального фонду місцевого бюджету у національній валюті, на погашення позички (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України):

Дебет

3254

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або

3153

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

одночасно:

Дебет

2231

Кредити, не віднесені до інших категорій

або:

2241

Кредити, не віднесені до інших категорій

Кредит

4432

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8752

Кошти, направлені на погашення кредитів місцевого бюджету

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку»

2. Розділ VII Порядку доповнити пунктами 31 та 32 такого змісту:

«31. Операції з розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів.

31.1 Направлено кошти на придбання державних цінних паперів (підстава - документи органів Казначейства, сформовані на підставі розпорядження про виділення коштів місцевим фінансовим органом):

Дебет

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

3261

Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

31.2 Перераховано кошти та придбано державні цінні папери (підстава - платіжні доручення місцевого фінансового органу):

Дебет

3261

Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

та одночасно на суму коштів, придбаних цінних паперів:

Дебет

1421

Цінні папери в активі місцевого бюджету

Кредит

4461

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8794

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду придбання):

Дебет

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду придбання):

Дебет

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

31.3 Надійшли доходи (проценти/дисконт) до загального фонду місцевих бюджетів за державними цінними паперами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства):

Дебет

1111

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

31.4 Повернено кошти від погашення або продажу державних цінних паперів (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ, меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі виписки банку):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3261

Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

та одночасно на підставі інформації про суму повернутих коштів:

Дебет

4461

Інші розрахунки за коштами загального фонду місцевого бюджету

Кредит

1421

Цінні папери в активі місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

8774

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9731

Поточний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду придбання):

Дебет

9741

Поточний помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

31.5 Зараховано кошти до загального фонду місцевого бюджету, повернуті від погашення або продажу державних цінних паперів (підстава - меморіальні документи органів Казначейства):

Дебет

3261

Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Кредит

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

31.6 Зараховано кошти до загального фонду місцевого бюджету (підстава -  меморіальні документи органу Казначейства України):

Дебет

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

Кредит

3142

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

32. Операції з розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів

32.1 Направлено кошти та придбано державні цінні папери (підстава - документи органів Казначейства, сформовані на підставі розпорядження про виділення коштів місцевим фінансовим органом):

Дебет

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

Кредит

3262

Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

32.2 Перераховано кошти та придбано державні цінні папери (підстава - платіжні доручення місцевого фінансового органу):

Дебет

3262

Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

та одночасно на суму коштів, придбаних цінних паперів:

Дебет

1421

Цінні папери в активі місцевого бюджету

Кредит

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8795

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів

Кредит

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

одночасно (по коду придбання):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду придбання):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

32.3 Повернено кошти від погашення або продажу державних цінних паперів (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ, меморіальні документи органів Казначейства, сформовані на підставі виписки банку):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

Кредит

3262

Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

та одночасно на підставі інформації про суму повернутих коштів:

Дебет

4462

Інші розрахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

Кредит

1421

Цінні папери в активі місцевого бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

8775

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів

одночасно (по коду повернення):

Дебет

9732

Поточний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (по коду придбання):

Дебет

9743

Поточний помісячний розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

32.4 Зараховано кошти до спеціального фонду місцевого бюджету, повернуті від погашення або продажу державних цінних паперів (підстава - меморіальні документи органів Казначейства):

Дебет

3262

Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення

Кредит

3152

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки»

3. Пункт а) глави 6 розділу IX доповнити підпунктами 10-11 такого змісту:

«10. На суму коштів, перерахованих на придбання державних цінних паперів:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8794

Кошти загального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів

11. На суму коштів, отриманих від погашення або продажу державних цінних паперів:

Дебет

8774

Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку»

4. Пункт б) глави 6 розділу IX доповнити підпунктами 10-11 такого змісту:

«10. На суму коштів, перерахованих на придбання державних цінних паперів:

Дебет

8911

Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

Кредит

8795

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів

11. На суму коштів, отриманих від погашення або продажу державних цінних паперів:

Дебет

8775

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів

Кредит

8921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку»

В.о. директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
КазначействаН.О. Боцман


Додаток 4
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України звітності
про виконання державного бюджету
(у редакції наказу від 14.08.2018 № 267)

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: