open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент валютного регулювання

Р О З'Я С Н Е Н Н Я

N 13-134/1320 від 21.08.96

м.Київ

Кримському республіканському,

по м.Києву і Київській області,

обласним управлінням

Національного банку України

ОПЕРУ та ЦМР НБУ

Комерційним банкам

Асоціації українських банків

{ Документ втратив актуальність на підставі Листа Національного

банку
N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

Роз'яснення до постанови Правління Національного

банку України від 2 лютого 1996 року за N 25

( v0345500-96 )


1. Уповноважені банки самостійно забезпечують виготовлення
бланків суворої звітності за формами N 377 та N 377-А відповідно
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 р. за
N 283 ( 283-93-п ), а також розділу 3 Правил виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку ( z0008-94 ),
затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України,
Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України від
25, 15, 24 листопада 1993 року за NN 98, 118, 740.

Бланки квитанцій суворої звітності за формами N 377 та
N 377-А мають містити серію та номер і ті обов'язкові реквізити,
що передбачені у додатку до доповнення до Положення про пункти
обміну іноземної валюти ( v0265500-95 ).

Серії та номери бланків суворої звітності за формами N 377 та
N 377-А проставляються при друкуванні на підприємствах, що мають
відповідну ліцензію Міністерства фінансів України, і обліковуються
відповідно до вищезгаданих Правил виготовлення бланків цінних
паперів і документів суворого обліку. При цьому не потрібно
отримувати у Національному банку України серії та номери, які
будуть проставлені на бланках при друкуванні, та реєструвати їх в
управлінні справами Національного банку України.

Після одержання виготовлених бланків уповноважені банки
ведуть їх облік згідно з чинним законодавством України.

2. При використанні у пунктах обміну іноземної валюти
сертифікованих комп'ютерних систем (занесених до Реєстру
сертифікованих комп'ютерних систем) замість бланків суворої
звітності за формою N 377-А клієнтам надаються квитанції про
здійснення валютно-обмінних операцій, роздруковані друкуючими
пристроями згаданих систем. На зазначених квитанціях мають бути
всі реквізити бланків суворої звітності за формою N 377-А, а також
реквізити, передбачені "Технічними вимогами до автоматизації
операцій з валютою в пунктах обміну", затвердженими постановою
Правління N 226 ( v0226500-95 ) від 15 вересня 1995 року і
узгодженими Головною податковою інспекцією України 9 листопада
1995 року та Державною міжвідомчою експертною комісією з ЕККА
6 грудня 1995 року.

Облік номерів та серій вищезгаданих квитанцій ведеться кожним
уповноваженим банком самостійно. Заступник головного бухгалтера
або службова особа, призначена наказом керівника банку, має вести
Книгу обліку номерів та серій квитанцій за формою N 377-А для
комп'ютерних систем (додаток 1). У згаданій книзі головного офісу
уповноваженого банку відображаються номери та серії квитанцій за
формою N 377-А, що надаються філіям та відділенням цього банку, а
також власним пунктам обміну іноземної валюти та пунктам обміну,
що працюють на підставі агентських угод. У філіях та відділеннях
банку ведуться власні книги обліку з відображенням номерів та
серій одержаних від головного офісу, що надаються пунктам обміну
іноземної валюти відповідної філії або відділення та пунктам
обміну, що працюють на підставі агентських угод.

Серії мають містити дві літери українського алфавіту за
винятком таких літер: Ґґ, Єє, Її. Спочатку використовуються серії,
що містять дві великих літери в алфавітній послідовності (АА,
АБ ,..., АЯ, БА, ББ ,..., БЯ тощо). Якщо зазначених серій не
вистачає, то використовуються серії, що містять дві маленьких
літери в алфавітній послідовності, потім комбінація великої і
маленької літери тощо.

Номери мають містити шість арабських цифр, з номера 000001 і
до 999999. Ведучі нулі мають обов'язково проставлятись при
друкуванні.

Кількість номерів та серій, що надаються конкретним пунктам
обміну, де застосовується сертифікована комп'ютерна система,
визначається кожним уповноваженим банком (філією, відділенням)
самостійно.

3. Чеки контрольно-касових апаратів не можуть надаватись
замість бланків суворої звітності за формою N 377-А, бо на цей час
чеки жодного електронного контрольно-касового апарату, внесеного
до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів зі
сферою застосування - пункти обміну валюти, не відповідають
вимогам Національного банку України щодо наявності всіх
обов'язкових реквізитів бланків суворої звітності зазначеної
форми. Повідомлення про приведення конкретних типів електронних
контрольно-касових апаратів, що застосовуються у пунктах обміну
іноземної валюти, у відповідність з вимогами Національного банку
України буде доводитись до уповноважених банків в оперативному
порядку.

Недотримання уповноваженими банками вимог Національного банку
України щодо заповнення, надання клієнтам при проведенні
валютно-обмінних операцій та обліку бланків суворої звітності за
формою N 377 та N 377-А буде розглядатись як порушення пункту 2
наданої ліцензії.

Перший заступник
Голови Правління В.О.Бондар

Додаток N 1

----------------------Титульна сторінка--------

|Найменування установи банку _________________|

| Книга |

| обліку номерів та серій квитанцій за формою |

| N 377-А для комп'ютерних систем |

| з ___________ по __________19__ р. |

|Розпочата: |

|Закінчена: |

| Записи в цій книзі проводяться |

| до повного її використання |

-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| N |Назва філії|Юридич|Серія|Пер- |Остан|Кіль-|Підстава |Підпис |
|п/п|(відділен- |на ад-|квита|ший |ній |кість|надання |службо-|
| |ня) уповно-|реса |нцій,|номер|номер|номе-|квитанцій|вої осо|
| |важеного |філії |що на|кви- |квита|рів |(номер та|би, яка|
| |банку або N|(відді|даєть|тан- |нцій |кож- |дата до- |отримує|
| |пункту об- |лення)|ся |цій | |ної |кумента) |номери |
| |міну іно- |або | | | |серії|або |та се- |
| |земної ва- |пункту| | | | |П.І.Б. |рії кви|
| |люти |обміну| | | | |особи, що|танцій |
| | | | | | | |отримує |для |
| | | | | | | |серії та |конкрет|
| | | | | | | |номери |ного |
| | | | | | | |квитанцій|пункту |
| | | | | | | |для пунк-|обміну |
| | | | | | | |ту обміну| |
------------------------------------------------------------------

---------------------Остання сторінка -------

|Найменування установи банку _______________|

| Завірчий надпис |

| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано |

|та скріплено печаткою банку _______________|

|__________________________ аркушів |

| (літерами) |

|з __________ по _________ включно |

|Керівник установи __________ (підпис) |

|Головний бухгалтер _________ (підпис) |

|_____________________________ (дата) |

---------------------------------------------


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу