open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
11.04.2007 N 1/1004
Міністру фінансів України

М.Я.Азарову

Щодо проекту тексту Глави I

"Спрощена система оподаткування,

обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"

розділу XVIII "Спеціальні податкові режими"

проекту Податкового кодексу України

Представники громадськості, об'єднань підприємців і
роботодавців, малого та середнього бізнесу - члени Громадської
колегії Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, розглянувши на своєму засіданні, яке відбулось
11 квітня 2007 р., проект Глави I "Спрощена система оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" розділу XVIII
"Спеціальні податкові режими" проекту Податкового кодексу України
(надалі - проект), інформують про наступне:
Ми підтримуємо позицію розробників проекту щодо ставок
єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва.
У проекті в цілому адекватно відображені платники єдиного
податку, визначені Статтею 2 проекту. Але враховуючи той факт, що
для здійснення своєї діяльності підприємствам малого бізнесу
необхідно забезпечити виробничий процес шляхом купівлі обладнання
та техніки, що потребує немалих коштів, юридичні особи повинні
мати достатній обсяг обігових коштів. Саме такий підхід -
проведення інвестиційної політики у власну діяльність дозволить
малому бізнесу розвиватись з метою стабільного розвитку
підприємництва та створення в Україні середнього класу. Саме це
дозволить створювати додаткові робочі місця та збільшення
надходжень до бюджету. Крім того, Законом України "Про державну
підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) визначено, що
суб'єктами малого підприємництва є юридичні особи - суб'єкти
підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми
та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих
за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг
річного валового доходу не перевищує 500000 євро.
Тому ми наполягаємо на збільшенні річних обсягів для
юридичних осіб - платників єдиного податку до розміру 500000 євро,
або 3 млн.грн.
У той же час, ми наголошуємо на ряді суттєвих недоліків
проекту, які можуть значно погіршити становище малого
підприємництва в Україні як основи становлення та розвитку
вітчизняного середнього класу, не відповідають принципам державної
регуляторної політики в сфері господарської діяльності, порушують
державні гарантії малому підприємництву, закріплені Законом
України "Про державну підтримку малого підприємництва"
( 2063-14 ), а також можуть розглядатись як порушення статті 22
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в частині звуження за
змістом та обсягом існуючих прав і свобод.
Зокрема, ми наголошуємо на недопустимості розширення переліку
видів діяльності та суб'єктів малого підприємництва, на які не
поширюється спрощена система оподаткування, обліку та звітності
суб'єктів малого підприємництва, що пропонується в пункті 2.2.
статті 2 проекту, а саме, непоширення спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності на: - фізичних осіб - підприємців, які здійснюють торгівлю
виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення; - фізичних осіб - підприємців, які виконують допоміжні
послуги у сфері фінансового посередництва та страхування,
діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту,
консультування з питань комерційної діяльності та управління,
рекламну діяльність; - суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з
ввезення на митну територію України товарів з метою їх подальшої
реалізації на митній території України.
Зауважуємо, що згідно з чинним законодавством України, на
вказані види діяльності та суб'єктів малого підприємництва
поширюється спрощена система оподаткування, обліку та звітності. У
разі прийняття цих норм, будуть порушені державні гарантії малому
підприємництву, встановлені Законом України "Про державну
підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ). Вказані норми
проекту, за змістом і можливими наслідками, не відповідають
принципам адекватності та збалансованості державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності. Прийняття цих норм в
проекті може сприйматись як порушення статті 22 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) в частині звуження за змістом та обсягом
існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні
змін у чинні закони України.
Пропонуємо вказані вище види та суб'єкти господарської
діяльності з переліку, визначеного в пункті 2.2 статті 2 проекту,
виключити.
Крім того, ми зауважуємо про недоцільність і
незбалансованість розширення кола суб'єктів малого підприємництва,
зокрема фізичних осіб - підприємців, які не мають права
застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажені товари
(роботи, послуги), крім готівкового та безготівкового розрахунків
у грошовій формі, та включення до цього кола фізичних осіб -
підприємців, що передбачено в статті 2 проекту.
Недоцільність полягає в тому, що законопроектом визначене
поняття дохід - загальна сума будь-яких коштів, одержаних від усіх
видів діяльності, вартості матеріальних і нематеріальних цінностей
(активів), цінних паперів, інших об'єктів власності, що одержані
(нараховані) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній
або нематеріальній формі як на території України, її
континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні,
так і за їх межами, а також у вигляді зменшення будь-якої
заборгованості. Тобто саме поняття дохід за нормою законопроекту
передбачає отримання коштів як у грошовій формі, так і в інших
формах.
Крім того, пропонуємо в підпункті а) пункту 9.1 статті 9
проекту слова "за винятком сплати авансового внеску з податку на
прибуток, нарахованого на суму дивідендів" виключити.
Необхідним є приведення основних визначень і понять проекту
Глави I у відповідність до визначень і понять, визначених у
відповідних розділах проекту Податкового кодексу України.
У зв'язку з викладеними вище зауваженнями та пропозиціями,
неузгодженістю ряду норм проекту з вимогами чинного законодавства,
просимо врахувати позицію Громадської колегії.
Сподіваємось на те, що спільна плодотворна праця буде сприяти
розвитку підприємництва та збільшення надходжень до бюджету.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: