open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

26.11.2014  № 382

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 24.01.2014 (підпункт 6.3 протоколу № 15)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", згідно з положеннями Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 24.01.2014 (підпункт 6.3 протоколу № 15) про затвердження Змін до Додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028) у частині уточнення платежів Членам ринку за звітними місячними даними, що додаються.

Голова Комісії

В. Демчишин
ПОГОДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
26.11.2014 № 382


ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол
Ради Оптового ринку
електричної енергії України
24.01.2014  № 15

ЗМІНИ
до Додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028) у частині уточнення платежів Членам ринку за звітними місячними даними

1. Підрозділ 8.19 викласти у такій редакції:

"8.19. Уточнення платежів Членам ринку за звітними місячними даними

8.19.1. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника, який працює за ціновими заявками, середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць (Ццзвм) за такою формулою:

де:

-

платіж виробнику, який працює за ціновими заявками, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;


-

обсяг відпуску електричної енергії в Оптовий ринок виробником, який працює за ціновими заявками, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год;

Визначені середньозважені ціни згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць Розпорядник системи розрахунків надає до НКРЕ для затвердження на звітний місяць тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками електричної енергії, які працюють за ціновими заявками (Тцзем).

8.19.2. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць (Цекс1оім) за такою формулою:

де:

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;


-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.

8.19.3. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць (Цекс2оім) за такою формулою:

де:

-

платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;


-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.

8.19.4. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць (Цппм) за такою формулою:

де:

-

платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;


-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.

8.19.5. Розпорядник системи розрахунків визначає для оператора зовнішніх перетоків фактичний платіж за імпортовану електричну енергію в Оптовий ринок по i-х зовнішніх перетоках за звітний місяць (Дімпоім) за формулою:

де

-

фактичний обсяг імпорту електричної енергії в Оптовий ринок оператором зовнішнього перетоку за звітний місяць, МВт·год.

8.19.6. Розпорядник системи розрахунків визначає для оператора зовнішніх перетоків фактичний платіж за забезпечення i-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за звітний місяць (Дтп1оім) за формулою:

де

-

фактичний обсяг i-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.7. Розпорядник системи розрахунків визначає для оператора зовнішніх перетоків фактичний платіж за забезпечення i-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної системи України до енергетичних систем інших країн, за звітний місяць (Дтп2оім) за формулою:

де

-

фактичний обсяг i-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної системи України до енергетичних систем інших країн, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.8. Розпорядник системи розрахунків визначає для оператора зовнішніх перетоків фактичний платіж за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "острову Бурштинської ТЕС", за звітний місяць (Дктвоім) за формулою:

де

-

фактичний обсяг продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "острову Бурштинської ТЕС", за звітний місяць, МВт·год.

8.19.9. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника, який працює за ціновими заявками, фактичний платіж за звітний місяць (Дцзвм) за формулою:

де

-

фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок виробником за звітний місяць, МВт·год.

8.19.10. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника при встановленні НКРЕ одноставочного тарифу на електричну енергію фактичний платіж за звітний місяць (Дотвм) за формулою:

де

-

додатковий платіж на будівництво енергоблоків виробнику, який не працює за ціновими заявками, за звітний місяць, який визначається за формулою:

8.19.11. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника при встановленні НКРЕ двоставочного тарифу на електричну енергію фактичний платіж за звітний місяць (Ддтвм) за формулою:

де

-

платіж виробнику за звітний місяць за електричну енергію при встановленні НКРЕ двоставочного тарифу на електричну енергію, грн;


-

платіж виробнику за звітний місяць за робочу потужність при встановленні НКРЕ двоставочного тарифу на електричну енергію, грн.

Платіж виробнику за звітний місяць за електричну енергію при встановленні НКРЕ двоставочного тарифу на електричну енергію визначається за формулою:

Платіж виробнику за звітний місяць за робочу потужність при встановленні НКРЕ двоставочного тарифу на електричну енергію визначається за формулою:

де

-

фактична робоча потужність виробника за звітний місяць, МВт;


N м

-

кількість діб у звітному місяці, діб.

8.19.12. Фактичний платіж за проведення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та використання магістральних та міждержавних електромереж за звітний місяць (Дмвв) розраховується Розпорядником системи розрахунків на підставі фактичних обсягів електричної енергії, переданої магістральними та міждержавними електромережами, та відповідного тарифу, затвердженого НКРЕ.

8.19.13. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць попередньо уточнений платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (Декс1поім) за формулою:

де

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.14. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць попередньо уточнений платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (Декс2поім) за формулою:

де

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.15. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць попередньо уточнений платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (Дэпппм) за формулою:

де

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.16. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць небаланс платежів в Оптовому ринку (ΔДм) за формулою:

де

-

щомісячний платіж за послуги ДПЕ, затверджений НКРЕ, грн.

8.19.17. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, уточнений платіж за звітний місяць без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (Декс1оім) за такою формулою:

8.19.18. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, уточнений платіж за звітний місяць без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (Декс2оім) за такою формулою:

8.19.19. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, уточнений платіж за звітний місяць без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (Дэппм) за такою формулою:

8.19.20. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за звітний місяць (Дмзб) за такою формулою:

8.19.21. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, фактичний платіж за звітний місяць (Декф1оім) за такою формулою:

8.19.22. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, фактичний платіж за звітний місяць (Декф2оім) за такою формулою:

8.19.23. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, фактичний платіж за звітний місяць (Дэпф пм) за такою формулою:

8.19.24. Розпорядник системи розрахунків повинен надавати Сторонам Договору дані та інформацію, визначені в Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (Додаток 3 до Договору) та Інструкції про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 4 до Договору).

8.19.25. На період, визначений погодженим НКРЕ рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України, Розпорядник системи розрахунків визначає уточнення платежів постачальникам за звітними місячними даними з урахуванням Порядку закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, що є стороною Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами на 2014 рік від 26 грудня 2013 року, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом, який наведений у Додатку Е.".

2. Додаток А доповнити в алфавітному порядку умовними позначеннями Nм, ΔДм, Дбсвм, Дввм, Ддтвм, Декс1ооім, Декс1поім, Декс2ооім, Декс2поім, Дімпоім, Дотвм, Дсевм, Двмсрм, Дтп1оім, Дцзвм, Двмцзо, Дпмэпо, Дпмэпп, Дмэр, Ррфвм, Тцзвм, Цекс1оім, Цекс2оім, Цппм, Ццзвм, Эекс1ооім, Эекс2ооім, Эімпоім, Эктвоім, Эпмпто, Этп1оім, Этп2оім, Эфовм, Эвмфоцзо та їх визначенням у такій редакції:

"

Nм

-

кількість діб у звітному місяці, діб;


ΔДм

-

небаланс платежів в Оптовому ринку за звітний місяць, грн;

-

додатковий платіж на будівництво енергоблоків виробнику, який не працює за ціновими заявками, за звітний місяць, грн;

-

фактичний платіж за проведення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та використання магістральних та міждержавних електромереж, за звітний місяць, грн;

-

фактичний платіж за звітний місяць виробнику при встановленні НКРЕ двоставочного тарифу на електричну енергію, грн;

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;

-

попередньо уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;

-

платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;

-

попередньо уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;

-

фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за імпортовану електричну енергію в Оптовий ринок по i-х зовнішніх перетоках за звітний місяць, грн;

-

фактичний платіж за звітний місяць виробнику при встановленні НКРЕ одноставочного тарифу на електричну енергію, грн;

-

платіж виробнику за звітний місяць за електричну енергію при встановленні НКРЕ двоставочного тарифу на електричну енергію, грн;

-

платіж виробнику за звітний місяць за робочу потужність при встановленні НКРЕ двоставочного тарифу на електричну енергію, грн;

-

фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення i-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за звітний місяць, грн;

-

фактичний платіж виробнику, який працює за ціновими заявками, за звітний місяць, грн;

-

платіж виробнику, який працює за ціновими заявками, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;

-

платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;

-

попередньо уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за звітний місяць, грн;

-

щомісячний платіж за послуги ДПЕ, затверджений НКРЕ, грн;

-

фактична робоча потужність виробника за звітний місяць, МВт;

-

тариф на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії України, для виробника електричної енергії, який працює за ціновими заявками, на звітний місяць, грн/МВт·год;

-

середньозважена ціна Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, розрахована згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн/МВт·год;

-

середньозважена ціна Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, розрахована згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн/МВт·год;

-

середньозважена ціна Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, розрахована згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн/МВт·год;

-

середньозважена ціна виробника, який працює за ціновими заявками, розрахована згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн/МВт·год;

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год;

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год;

-

фактичний обсяг імпорту електричної енергії в Оптовий ринок оператором зовнішнього перетоку за звітний місяць, МВт·год;

-

фактичний обсяг продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "острову Бурштинської ТЕС", за звітний місяць, МВт·год;

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год;

-

фактичний обсяг i-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за звітний місяць, МВт·год;

-

фактичний обсяг i-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної системи України до енергетичних систем інших країн, за звітний місяць, МВт·год;

-

фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок виробником за звітний місяць, МВт·год;

-

обсяг відпуску електричної енергії в Оптовий ринок виробником, який працює за ціновими заявками, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год

".

3. У підпункті 2.4 Додатка Е слова та цифри "у пункті 24" замінити словами та цифрами "у пункті 31".

4. У підпункті 2.5 Додатка Е слово та цифри "пунктом 25" замінити словом та цифрами "пунктом 32".

5. Пункти 16 і 17 Додатка Е замінити новими пунктами в такій редакції:

"16. Розпорядник системи розрахунків визначає для кожного Постачальника середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, враховуючи наступні умови:

1) в разі якщо фактичний обсяг споживання електричної енергії хоча б одним електрометалургійним підприємством, яке є Постачальником, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, у відповідному розрахунковому місяці є меншим більше ніж на 10 % від мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва у відповідному розрахунковому місяці, зазначеного в пункті 31 даного Порядку для відповідного Постачальника, Розпорядник системи розрахунків визначає:

а) середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва (Цп1пм), фактичний обсяг споживання електричної енергії електрометалургійним підприємством якого у звітному місяці є меншим більше ніж на 10 % від мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва у відповідному розрахунковому місяці, зазначеного в пункті 31 даного Порядку, за такою формулою:

де:

-

платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;


-

мінімальний обсяг споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва, зазначений в пункті 31 даного Порядку для відповідного Постачальника за звітний місяць, МВт·год;


-

обсяг споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва, за звітний місяць, МВт·год;


-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год;

б) середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва (Цп1пм), фактичний обсяг споживання електричної енергії електрометалургійним підприємством якого у звітному місяці не є меншим більше ніж на 10 % від мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва у відповідному розрахунковому місяці, зазначеного в пункті 31 даного Порядку, за такою формулою:

в) середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках (Цекс2оім) за такою формулою:

де:

-

платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;


-

небаланс платежів в Оптовому ринку, що виникає внаслідок уточнення середньозважених цін згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць для Постачальників, що здійснюють купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва за звітний місяць, що визначається за формулою:

г) середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України (Цп2пм) за такою формулою:

де:

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її іншим споживачам на території України, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.

2) у разі якщо фактичний обсяг споживання електричної енергії кожним з електрометалургійних підприємств, які є Постачальниками, що здійснюють купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, у відповідному розрахунковому місяці не є меншим більше ніж на 10 % від мінімального обсягу споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва у відповідному розрахунковому місяці, зазначеного в пункті 31 даного Порядку для відповідного Постачальника, дорівнює йому або більший його, Розпорядник системи розрахунків визначає:

а) середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва (Цп1пм) за такою формулою:

б) середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках (Цекс2оім) за такою формулою:

в) середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України (Цп2пм) за такою формулою:

17. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць попередньо уточнений платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (Дпмэп1п) за формулою:

де

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва за звітний місяць, МВт·год.

18. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць попередньо уточнений платіж для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (Дпмэп2п) за формулою:

де:

-

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її іншим споживачам на території України за звітний місяць, МВт·год.

19. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць небаланс платежів в Оптовому ринку (ΔДм) за формулою:

20. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних i-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, уточнений платіж за звітний місяць (Декс1оім) за такою формулою:

21. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших i-х зовнішніх перетоках, уточнений платіж за звітний місяць (Декс2оім) за такою формулою:

22. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, уточнений платіж за звітний місяць (Дпмнп1) за такою формулою:

23. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, уточнений платіж за звітний місяць (Дпмэнп2) за такою формулою:

24. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за звітний місяць (Дмзб) за такою формулою:

".

У зв'язку з цим пункти 18 - 25 вважати пунктами 25 - 32.

6. Пункт 29 Додатка Е викласти в такій редакції:

"Пункти 8.19.3 - 8.19.4, 8.19.15 - 8.11.23 Правил ринку Розпорядник системи розрахунків не застосовує.".

7. У пункті 30 Додатка Е слова та цифри "у пункті 24" замінити словами та цифрами "у пункті 31".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: