open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
26.07.2004 N 373
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 23 ( v0023282-09 ) від 16.01.2009 }
Про удосконалення організації роботи

щодо використання товарів і предметів

централізованого постачання

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
07.07.2004 р. N 29952/1/1-04 щодо забезпечення формування проекту
Державного бюджету України на 2005 р. з урахуванням постанови
Верховної Ради України від 24.06.2004 р. N 1854-IV ( 1854-15 ) та
з метою уточнення орієнтовних розподілів обсягів видатків на
централізовані заходи і програми на 2004 рік Н А К А З У Ю:
1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської міської державних адміністрацій
1.1. Визначити в Міністерстві охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим та управліннях охорони здоров'я обласних,
Севастопольської міської Головного управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій
відповідальних осіб за облік лікарських засобів, діагностичних
засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), виробів медичного
призначення, медичного обладнання та санітарного автотранспорту,
закупленого за кошти державного бюджету, (далі - товарів і
предметів централізованого постачання) в натуральному і вартісному
виразі та надання звітності МОЗ.
1.2. Забезпечити організацію роботи щодо отримання,
зберігання, використання товарів і предметів централізованого
постачання, їх обліку та звітності у закладах охорони здоров'я.
1.3. Щомісячно надавати МОЗ до 20 числа місяця наступного за
звітним інформацію щодо отримання товарів і предметів
централізованого постачання за формою, наведеною у додатку 1.
1.4. Здійснити суцільну інвентаризацію запасів та
проаналізувати забезпеченість закладів охорони здоров'я товарами і
предметами централізованого постачання у розрізі повної
номенклатури, програм і комплексних заходів та подати до
30.07.2004 р. МОЗ за формою, наведеною у додатку 2: - інформацію про забезпеченість станом на 01.07.2004 р.; - очікувану забезпеченість станом на 01.01.2005 р.; В подальшому надавати зазначену інформацію щоквартально
наростаючим підсумком до 20 числа місяця наступного за звітним
кварталом.
1.5. На підставі проведеного аналізу підготувати та надати
МОЗ до 30.07.2004 року заявки щодо номенклатури та обсягів
поставки у 2005 році товарів і предметів централізованого
постачання з детальними розрахунками та обґрунтуваннями.
1.6. Забезпечити своєчасне введення в дію обладнання та
надавати щоквартально МОЗ до 20 числа місяця наступного за звітним
кварталом інформацію наростаючим підсумком за формою, наведеною у
додатку 3.
1.7. Забезпечити здійснення постійного контролю за
використанням товарів і предметів централізованого постачання.
2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ відповідно до
функціональних обов'язків здійснювати аналіз отриманої інформації
для забезпечення ефективного використання товарів і предметів
централізованого постачання.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра - керівника апарату Орду О.М.
Міністр А.В.Підаєв

Додаток 1

ОТРИМАНО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ,

виробів медичного призначення, обладнання

та санітарних автомобілів по програмі _______________

за рахунок коштів державного бюджету станом

на __________________________ 200_ р.

по ______________________________

(назва регіону)

-------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Одиниці виміру|Кількість|Ціна |Сума |Дата|N нак-| |з/п| |(таблетки, | |(грн.)|(тис.| |ладної| | | |капсули, | | |грн.)| | | | | |флакони, тощо)| | | | | | |---+------------+--------------+---------+------+-----+----+------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------+--------------+---------+------+-----+----+------| |---+------------+--------------+---------+------+-----+----+------| |---+------------+--------------+---------+------+-----+----+------| |---+------------+--------------+---------+------+-----+----+------| |---+------------+--------------+---------+------+-----+----+------| |---+------------+--------------+---------+------+-----+----+------| |---+------------+--------------+---------+------+-----+----+------| | |Всього | - | - | - | - | - | - | --------------------------------------------------------------------
Керівник органу
охорони здоров'я ____________

підпис

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ

про забезпеченість лікарськими засобами

та виробами медичного призначення за програмою __________________________________________

(назва програми)

по ____________________________________

(назва регіону)

станом на ____________________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Найменування лікарського засобу | | п/п | |(форма випуску - табл., капс., фл.)| | | | чи виробу медичного призначення, | | | | отриманого на виконання програми | | | |-----------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 1. |Потреба в лікарських засобах | | | | | | | | | | | | | | |чи виробах медичного | | | | | | | | | | | | | | |призначення на 200_ рік: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |(табл., капс., фл.) | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 2. |Залишок на початок 200_ року:| | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |(табл., капс., фл.) | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 3. |Заявлено для централізованої | | | | | | | | | | | | | | |поставки на поточний рік | | | | | | | | | | | | | | |________ N _____________ | | | | | | | | | | | | | | | дата листа | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 4. |План централізованих | | | | | | | | | | | | | | |закупівель за рахунок | | | | | | | | | | | | | | |коштів державного бюджету | | | | | | | | | | | | | | |на 200_ рік: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |(табл., капс., фл.) | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 5. |Фактично отримано | | | | | | | | | | | | | | |за __ місяців 200_ року | | | | | | | | | | | | | | |в порядку централізованих | | | | | | | | | | | | | | |поставок: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |(табл., капс., фл.) | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 6. |План закупівлі за рахунок | | | | | | | | | | | | | | |коштів місцевого бюджету | | | | | | | | | | | | | | |на 200_ рік: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |(табл., капс., фл.) | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 7. |Фактично закуплено за кошти | | | | | | | | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | | | | | | | | |за __ місяців 200_ року: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |(табл., капс., фл.) | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 8. |Отримано за рахунок інших | | | | | | | | | | | | | | |джерел за __ місяців | | | | | | | | | | | | | | |200_ року: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |(табл., капс., фл.) | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 9. *|Фактично використано за | | | | | | | | | | | | | | |__ місяців 200 року: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |(табл., капс., фл.) | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |10. *|Залишок за станом на ______: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |(табл., капс., фл.) | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |11. *|Забезпеченність: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість місяців | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- _______________

* Враховується загальний обсяг лікарських засобів чи виробів
медичного призначення, поставлений за рахунок усіх джерел
Керівник органу охорони здоров'я ____________

(підпис)

Додаток З

ІНФОРМАЦІЯ

про поставку та введення в дію обладнання,

санітарного автотранспорту за програмою ____________________________________

(назва програми)

по _______________________________

(назва регіону)

станом на __________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Найменування обладнання | | п/п | |-----------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 1. |Потреба в обладнанні | | | | | | | | | | | | | | |на 200_ рік: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 2. |Залишок невстановленого | | | | | | | | | | | | | | |обладнання закупленого | | | | | | | | | | | | | | |за кошти державного | | | | | | | | | | | | | | |бюджету на початок | | | | | | | | | | | | | | |200_ року: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 3. |Заявлено для централізованої | | | | | | | | | | | | | | |поставки на ____ рік | | | | | | | | | | | | | | |лист від ____ N __________ | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 4. |План централізованих | | | | | | | | | | | | | | |закупівель за рахунок | | | | | | | | | | | | | | |коштів державного бюджету | | | | | | | | | | | | | | |на 200_ рік: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 5. |Фактично отримано | | | | | | | | | | | | | | |за __ місяців 200_ року | | | | | | | | | | | | | | |в порядку централізованих | | | | | | | | | | | | | | |поставок: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 6. |План закупівлі за рахунок | | | | | | | | | | | | | | |коштів місцевого бюджету | | | | | | | | | | | | | | |на 200_ рік: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 7. |Фактично закуплено за кошти | | | | | | | | | | | | | | |місцевих бюджетів за | | | | | | | | | | | | | | |__ місяців 200_ року: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 8. |Фактично втановленого | | | | | | | | | | | | | | |обладнання закупленого за | | | | | | | | | | | | | | |кошти державного бюджету | | | | | | | | | | | | | | |за __ місяців 200_ року: | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | 9. |Залишок не встановленого | | | | | | | | | | | | | | |обладнання закупленого | | | | | | | | | | | | | | |кошти державного бюджету | | | | | | | | | | | | | | |станом на _______ | | | | | | | | | | | | | | |- кількість | | | | | | | | | | | | | | |- сума (грн.) | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Керівник органу
охорони здоров'я ____________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: