open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2015  № 336

Про затвердження Змін до наказів Державного казначейства України

З метою забезпечення повноти та достовірності відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету та відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" стосовно державних деривативів щодо реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його часткового списання", Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин", Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його часткового списання" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327 (зі змінами), що додається.

3. Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету (Лордкіпанідзе А.Ю.) надати Департаменту інформаційних технологій (Масюк С.В.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення в частині відображення операцій в іноземній валюті.

4. Департаменту інформаційних технологій (Масюк С.В.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з наданими завданнями на модифікацію.

5. Самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

В. о. Голови

В.П. Дуда


Додаток 1
до наказу
Державної казначейської служби України
26.11.2015  № 336

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У 8 класі рахунків у розділі 87 "Операції з фінансування":

1) назву групи 876 "Надходження до державного бюджету від операцій з депозитами" викласти у редакції: "876 "Надходження до державного бюджету від операцій за рахунками в банках" та доповнити новим рахунком:

"

8763П

"Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від повернення з рахунків в банках

";

2) назву групи 877 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з депозитами" викласти у редакції: "877 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій за рахунками в банках" та доповнити новим рахунком:

"

8773П

"Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з рахунків в банках

";

3) назву групи 878 "Витрати державного бюджету за операціями з депозитами" викласти у редакції: "878 "Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках" та доповнити новим рахунком:

"

8783А

"Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені на рахунки в банки

";

4) назву групи 879 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з депозитами" викласти у редакції: "879 "Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках" та доповнити новим рахунком:

"

8793А

"Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки

".

2. У 9 класі рахунків розділ 98 "Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами" доповнити новою групою та рахунком:

"

985

Державні деривативи

9851А

Державні деривативи

".

Директор Департаменту
методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України

Л.І. Литвиненко


Додаток 2
до наказу
Державної казначейської служби України
26.11.2015  № 336

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У 8 класі рахунків розділ 87 "Операції з фінансування":

1) назву групи 876 "Надходження до державного бюджету від операцій з депозитами" викласти у редакції: "876 "Надходження до державного бюджету від операцій за рахунками в банках" та доповнити новим рахунком:

"

8763П

Кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету від повернення з рахунків в банках
Призначення рахунку: для обліку сум коштів спеціального фонду державного бюджету, повернутих з рахунків в банках
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, повернутих до спеціального фонду державного бюджету з рахунків в банках, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду державного бюджету сум коштів, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

";

2) назву групи 877 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з депозитами" викласти у редакції: "877 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій за рахунками в банках" та доповнити новим рахунком:

"

8773П

Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з рахунків в банках
Призначення рахунку: для обліку сум коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, повернутих з рахунків в банках
За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, повернутих до спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунків в банках, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку"
За дебетом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів сум коштів, у кореспонденції з рахунком 8921 "Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

";

3) назву групи 878 "Витрати державного бюджету за операціями з депозитами" викласти у редакції: "878 "Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках" та доповнити новим рахунком:

"

8783А

Кошти спеціального фонду державного бюджету, направлені на рахунки в банки
Призначення рахунку: для обліку сум коштів спеціального фонду державного бюджету, направлених на рахунки в банки
За дебетом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду державного бюджету, направлені на рахунки в банки, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку"
За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду державного бюджету сум коштів, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

";

4) назву групи 879 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з депозитами" викласти у редакції: "879 "Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках" та доповнити новим рахунком:

"

8793А

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки
Призначення рахунку: для обліку сум коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, направлених на рахунки в банки
За дебетом рахунку проводяться суми коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку"
За кредитом рахунку проводиться повернення зайво або помилково отриманих до спеціального фонду місцевих бюджетів сум коштів, у кореспонденції з рахунком 8911 "Контррахунок для активних рахунків управлінського обліку

".

2. У 9 класі рахунків:

1) у розділі 95 "Розрахункові документи, не оплачені" у 955 "Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені в строк" рахунок 9551 "Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, які підлягають оплаті" викласти у такій редакції:

"

9551А

Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, які підлягають оплаті
Призначення рахунку: для обліку розрахункових документів, не сплачених в строк, за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку, до державного бюджету
За дебетом рахунку проводяться суми розрахункових документів, не сплачених в строк, за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку, до державного бюджету у зв'язку із відсутністю коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми
За кредитом рахунку проводяться суми розрахункових документів, по яких проведено сплату з відповідного рахунку за коштами податку на додану вартість, перерахованими до державного бюджету

";

2) розділ 98 "Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами" доповнити новою групою та рахунком:

"

985

Державні деривативи

9851А

Державні деривативи
Призначення рахунку: для обліку операцій з розміщення та погашення державних деривативів
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених державних деривативів
За кредитом рахунку проводяться суми погашення державних деривативів".

".

Директор Департаменту
методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України

Л.І. Литвиненко


Додаток 3
до наказу
Державної казначейської служби України
26.11.2015  № 336

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

1. Пункти 6, 7, 8 та 9 глави 1 розділу III викласти у такій редакції:

"6. Надійшли кошти у іноземній валюті, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6114

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

а також:

Дебет

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

7. Повернуто кошти у іноземній валюті, помилково або надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній валюті):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

одночасно:

Дебет

3125

Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

6114

Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету

Кредит

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

8. Проведено оплату рахунків розпорядників у іноземній валюті (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України, сформовані на підставі Довідка про операції в іноземній валюті):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

7121

Видатки спеціального фонду державного бюджету

Кредит

7911

Контррахунок за видатковими операціями

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9414

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

9. Перераховано кошти розпорядником бюджетних коштів для придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

або:

1111*

Єдиний казначейський рахунок

а також:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

__________
Примітка.операції, пов'язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до пунктів 6, 7 цієї глави.".

2. Главу 4 розділу III викласти у такій редакції:

"Глава 4. Розміщення власних надходжень бюджетних установ на депозит в установах банків

1. На суму коштів, перерахованих для розміщення на депозит в установах банків (підстава - платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів):

Дебет

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

1111*

Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку";

а також:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

2. Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет

1711

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

1111*

Єдиний казначейський рахунок

Кредит

3522

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань".

а також:

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

__________
Примітка.Кошти, перераховані установою банку за користування вкладом, відповідно до умов договору, як дохід розпорядника бюджетних коштів, відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до пунктів 1, 2 глави 1 цього розділу.".

3. У пункті 2 глави 2 розділу V:

підпункт 2.12 викласти у такій редакції:

"2.12. Відображено в обліку виконання державного бюджету видатки спеціального фонду державного бюджету із надання позик на впровадження інвестиційних проектів (у не грошовій формі) (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті):

Дебет

4456

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1222

Інші рахунки Казначейства України в установах банків

а також:

Дебет

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

Кредит

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

8921

Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку

Кредит

8112

Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків

одночасно:

Дебет

9076

Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

4456

Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду державного бюджету

одночасно:

Дебет

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

Кредит

4423

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов'язань

одночасно:

Дебет

7132

Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку";

підпункт 2.18 викласти у наступній редакції:

"2.18. Проведено операції в іноземній валюті розпорядником або одержувачем бюджетних коштів із надання кредитів позичальникам (підстава - Довідка про операції в іноземній валюті):

Дебет

3612

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

1224

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду

одночасно:

Дебет

1511

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

або:

1512

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

Кредит

4422

Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду державного бюджету

або:

4423***

Розрахунки за операціями з кредитування проектів розвитку та позиками, що виникають у результаті визнання боргу, реструктуризації боргових зобов'язань

одночасно:

Дебет

7132

Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення

Кредит

7921

Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

одночасно:

Дебет

9112

Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):

Дебет

9135

Поточні призначення з спеціального фонду державного бюджету за планом асигнувань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно:

Дебет

9414

Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

4. Главу 14 розділу XII доповнити абзацом такого змісту:

__________
Примітка.Операції щодо нарахування та сплати доходів за облігаціями внутрішньої державної позики їх власникам у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету відображаються відповідно до пунктів 1.6-1.11 глави 1 цього розділу;
операції щодо погашення облігацій внутрішньої державної позики у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету відображається відповідно до пунктів 1.12 та 1.13 глави 1 цього розділу XII.".

5. Главу 15 розділу XII викласти у такій редакції:

"Глава 15. Операції із випуску та сплати казначейських фінансових векселів

У Казначействі України

1.1. На суму виданого фінансового казначейського векселя (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації щодо суми виданих фінансових казначейських векселів, отриманої від ПАТ "Державний ощадний банк України"):

Дебет

9841

Фінансові казначейські векселі

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

1.2. На суму сплаченого фінансового казначейського векселя (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі реєстру виданих фінансових казначейських векселів):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9841

Фінансові казначейські векселі".

6. Розділ XII Порядку доповнити главою 151 такого змісту:

"Глава 151. Операції із розміщення та погашення державних деривативів

У Казначействі України

1.1. На суму розміщеного державного дериватива (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):

Дебет

9851

Державні деривативи

Кредит

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

1.2. На суму погашеного державного дериватива (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9851

Державні деривативи".

Директор Департаменту
методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України

Л.І. Литвиненко

{Текст взято з сайту Державної казначейської служби України http://www.treasury.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: