open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 332 від 13.08.2001

м. Київ

{ Наказ скасовано на підставі Наказу

Міністерства охорони здоров'я

N 81 ( v0081282-02 ) від 28.02.2002 }

Про затвердження форми та Порядку видачі медичної

довідки про стан здоров'я громадян України, які

виїжджають за кордон

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
06.03.2001 N інд. 28 3449/32 п. 3 та з метою встановлення єдиного
механізму видачі медичної довідки про стан здоров'я громадян
України, які виїжджають за кордон, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму медичної довідки про стан здоров'я
громадян України, які виїжджають за кордон (облікова форма
N 082/о) (додаток 1).
2. Затвердити порядок видачі медичної довідки про стан
здоров'я громадян України, які виїжджають за кордон (додаток 2).
3. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінням охорони здоров'я обласних та Севастопольської міської
держадміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я Київської
міської держадміністрації:
3.1. Затвердити перелік лікувально-профілактичних закладів,
які мають право видачі медичних довідок про стан здоров'я громадян
України, які виїжджають за кордон. 3.2. Організувати виготовлення, облік та зберігання бланків
медичних довідок і забезпечення ними лікувально-профілактичних
закладів. 3.3. Забезпечити видачу медичних довідок про стан здоров'я
громадян України, які виїжджають за кордон,
лікувально-профілактичними закладами відповідно до встановленого
Порядку.
4. Вважати таким, що не застосовується на території України,
наказ МОЗ СРСР від 01.06.88 N 444 "О мерах по дальнейшему
улучшению медицинского освидетельствования лиц, выезжающих за
рубеж в командировки и туристические поездки".
5. Вважати форму медичної довідки для виїжджаючих за кордон
(облікова форма N 082/о), затверджену наказом МОЗ України від
27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) як таку, що втратила чинність.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я Картиша А.П.
В.о.Міністра О.О.Бобильова
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров'я України

13.08.2001 N 332
------------------------------------ |Код форми за ЗКУД ---------------| |код закладу за ЗКПО---------------| ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- |Міністерство охорони | |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |здоров'я України | | | |---------------------+--------|ФОРМА N |0|8|2|/|о| | | | | |----------------------------------| |---------------------| |Затверджена наказом МОЗ України | | | |----------------------------------| |Найменування закладу | | | | | | | | | | | |N| | | | | | | |---------------------| |----------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| | Медична довідка про стан здоров'я громадян України, | | які виїжджають за кордон | |-----------------------------------------------------------------| | 1. |Прізвище, ім'я по батькові |-----------------------------| | | |-----------------------------| | | |-----------------------------| |----+------------------------------+-----------------------------| | 2. |Дата народження |-----------------------------| | | |-----------------------------| | | |-----------------------------| |----+------------------------------+-----------------------------| | 3. |Адреса |-----------------------------| | | |-----------------------------| | | |-----------------------------| |----+------------------------------+-----------------------------| | 4. |Дані огляду спеціалістів | діагноз |підпис | | | |-------------------+---------| | | |-------------------+---------| |----+------------------------------+-------------------+---------| |4.1.|Терапевт |-------------------+---------| | | |-------------------+---------| |----+------------------------------+-------------------+---------| |4.2.|Фтизіатр |-------------------+---------| | | |-------------------+---------| |----+------------------------------+-------------------+---------| |4.3.|Дерматовенеролог |-------------------+---------| | | |-------------------+---------| |----+------------------------------+-----------------------------| | 5. |Перелік профілактичних |-----------------------------| | |щеплень |-----------------------------| | | |-----------------------------| |----+------------------------------+-----------------------------| | 6. |Обстеження інших |-----------------------------| | |спеціалістів |-----------------------------| | | |-----------------------------| |----+------------------------------+-----------------------------| |-----------------------------------+-----------------------------| |М.П. Лікувально- | | Підпис керівника | |--------------------------------+--+-----------------------------| |профілактичного закладу | | | |--------------------------------+--+-----------------------------| |--------------------------------+--+-----------------------------| |--------------------------------+--+-----------------------------| | | | "__"____________ 20__ р. | |--------------------------------+--+-----------------------------| |--------------------------------+--+-----------------------------| |М.П. Міністерства охорони | |Підпис Міністра охорони | |здоров'я Автономної Республіки | |здоров'я Автономної | |Крим, управлінь охорони здоров'я| |Республіки Крим (заступника),| |обласних та Севастопольської | |начальника (заступника), | |міської держадміністрацій, | |відповідного управління | |Головного управління охорони | |охорони здоров'я | |здоров'я Київської міської | | | |держадміністрації | | | |--------------------------------+--+-----------------------------| | | |"___"____________ 20 __ р. | -------------------------------------------------------------------
В. о. начальника Головного
управління організації медичної
допомоги населенню М.П.Жданова
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров'я України

13.08.2001 N 332
ПОРЯДОК
видачі медичної довідки про стан здоров'я громадян України,

які виїжджають за кордон
1. Медична довідка про стан здоров'я громадян України, які
виїжджають за кордон (далі - медична довідка) є документом, що
видається громадянам України та членам їх сімей, які виїжджають за
кордон на постійне проживання або для працевлаштування на
визначений термін, а також для тимчасового перебування.
2. Лікувально-профілактичний заклад видає медичну довідку на
вимогу консульських установ іноземних держав в Україні, що надають
дозвіл на в'їзд до відповідної держави та за письмовою заявою
громадян, які засвідчують свою особу паспортом або документом, що
його замінює.
3. Обстеження виїжджаючого за кордон, для видачі медичної
довідки, здійснює лікарсько-консультативна комісія, до складу якої
входять: лікар-терапевт (голова комісії); лікар-фтизіатр; лікар-дерматовенеролог. Перелік лабораторних та функціональних обстежень включає в
себе обов'язковий обсяг (загальний аналіз крові та сечі, аналіз
крові на цукор, обстеження на сифіліс, ВІЛ-інфекцію, ЕКГ, ФГ), а
також індивідуальні додаткові обстеження, що призначаються
лікарями-членами лікарсько-консультативної комісії, відповідно до
діючих наказів МОЗ України. При необхідності,
лікарсько-консультативна комісія має право на запит медичної
документації від лікувально-профілактичних закладів та залучення
лікарів інших спеціальностей, участь яких не передбачена переліком
лікарів комісії. Перед проведенням обстежень громадяни, зазначені
у п. 1 цього Порядку, подають лікарсько-консультативній комісії
документи про проходження наркологічного та психіатричного
оглядів, отримані відповідно до Закону України "Про психіатричну
допомогу" ( 1489-14 ) (розділ II, стаття 11) та в порядку,
встановленому постановами Кабінету Міністрів України від 06.11.97
N 1238 ( 1238-97-п ) "Про обов'язковий профілактичний
наркологічний огляд і порядок його проведення", від 27.09.2000
N 1465 ( 1465-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення
обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і
переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання
окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть
становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю
діяльність, або оточуючих". Перелік профілактичних щеплень
надається відповідно до даних карти профілактичних щеплень
(облікова форма N 063/о) яка, в разі необхідності, заповнюється
окремо на вимогу консульських установ іноземних держав в Україні.
4. Дані медичних обстежень, висновки про стан здоров'я
обстежуваної особи лікарями лікарсько-консультативної комісії та
залученими спеціалістами заносяться до медичної карти
амбулаторного хворого (облікова форма N 025/о).
5. На підставі результатів медичного огляду лікарі, які
входять до складу лікарсько-консультативної комісії згідно з
інструкцією щодо заповнення медичної довідки про стан здоров'я
громадян України, які виїжджають за кордон (додаток 1 до Порядку),
роблять завірені особистим підписом записи в медичну довідку щодо
наявності або відсутності захворювання у особи, що виїжджає за
кордон (додаток 1).
6. Медична довідка засвідчується: - підписом керівника та печаткою лікувально-профілактичного
закладу, лікарсько-консультативна комісія якого видала медичну
довідку; - підписом Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим (заступника), начальника (заступника) управління охорони
здоров'я обласних та Севастопольської міської держадміністрацій,
Головного управління охорони здоров'я Київської міської
держадміністрації та печаткою Міністерства охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних
та Севастопольської міської держадміністрацій, Головного
управління охорони здоров'я Київської міської держадміністрації.
7. Видача медичної довідки "Про стан здоров'я громадян
України, які виїжджають за кордон" реєструється в Журналі
реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров'я громадян
України, які виїжджають за кордон (облікова форма N 082-1/о -
додаток 2 до Порядку) згідно з інструкцією (додаток 3 до Порядку).
8. Медична довідка дійсна протягом одного року з дати її
видачі.
9. Громадянин має право отримати дублікат виданої йому
медичної довідки впродовж повного строку її дії. При цьому
додаткові медичні обстеження не проводяться.
10. Лікарсько-консультативна комісія не проводить медичний
огляд: при наявності в обстежуваної особи гострого захворювання;
при наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в
заразному періоді; при перебуванні обстежуваної особи в стані
сп'яніння будь-якого походження.
11. Протоколи засідання лікарсько-консультативної комісії
громадянам особисто не видаються. Заповнені медичні документи
зберігаються в архіві лікувальнопрофілактичного закладу, що видає
медичні довідки, протягом 3 років.
12. Обстеження виїжджаючого за кордон
лікарсько-консультативна комісія проводить за рахунок замовників.
13. Результати обстеження лікарсько-консультативною комісією
можуть бути оскаржені громадянином відповідно до Міністерства
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони
здоров'я обласних та Севастопольської міської держадміністрації,
Головного управління охорони здоров'я Київської міської
держадміністрації.
В. о. начальника Головного
управління організації медичної
допомоги населенню М.П.Жданова
Додаток 1

до Порядку видачі медичної

довідки про стан здоров'я

громадян України,

які виїжджають за кордон
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення медичної довідки про стан здоров'я громадян

України, які виїжджають за кордон
1. Медична довідка заповнюється лікарями, що входять до
складу лікарсько-консультативної комісії та завіряється їх
особистими підписами.
2. Якщо до складу лікарсько-консультативної комісії були
залучені лікарі інших спеціальностей, то у п. 6 медичної довідки,
вказується перелік спеціалістів, залучених до роботи, а результати
їх обстежень вносяться до медичної карти амбулаторного хворого
(облікова форма N 025/о).
3. У п. 5 "Перелік профілактичних щеплень" необхідно вказати,
чи додається він до медичної довідки.
4. У пунктах "Підпис керівника", "Підпис Міністра охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим (заступника), начальника
(заступника) відповідного управління охорони здоров'я" вказується
прізвище відповідної посадової особи.
В. о. начальника Головного
управління організації медичної
допомоги населенню М.П.Жданова
Додаток 2

до Порядку видачі медичної

довідки про стан здоров'я

громадян України,

які виїжджають за кордон
------------------------------------ |Код форми за ЗКУД ---------------| |код закладу за ЗКПО---------------| ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- |Міністерство охорони | |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |здоров'я України | | | |---------------------+--------|ФОРМА N |0|8|2|-|1|/|о| | | | |----------------------------------| |---------------------| |Затверджена наказом МОЗ України | | | |----------------------------------| |Найменування закладу | | | | | | | | | | | |N| | | | | | | |---------------------| |----------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| | Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан | | здоров'я громадян України, які виїжджають за кордон | |-----------------------------------------------------------------| |N |Дата видачі|Кому видана |Підпис особи, яка|Підпис особи, | |з/п|довідки |(прізвище, ім'я,|видала довідку |яка отримала | | | |по батькові | |довідку | |---+-----------+----------------+-----------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-----------+----------------+-----------------+--------------| -------------------------------------------------------------------
В. о. начальника Головного
управління організації медичної
допомоги населенню М.П.Жданова
Додаток 3

до Порядку видачі медичної

довідки про стан здоров'я

громадян України,

які виїжджають за кордон
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення "Журналу реєстрації виданих медичних довідок
про стан здоров'я громадян України, які виїжджають за кордон"

(облікова форма N 082-1/о)
1. Журнал заповнюється лікарем лікарсько-консультативної
комісії, відповідальним за видачу довідок.
2. Всі пункти заповнюються розбірливо.
3. Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виїжджає за
кордон вписуються на підставі паспортних даних або документу, що
його замінює.
4. У графі 4 "Підпис особи, яка видала довідку" вказується
прізвище лікаря.
5. У графі 5 "Підпис особи, яка отримала довідку" вказується
прізвище особи, яка отримала медичну довідку.
6. Термін зберігання журналу - 3 роки.
В. о. начальника Головного
управління організації медичної
допомоги населенню М.П.Жданова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: