open Про систему
Попередня

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.2015  № 331

Про затвердження змін до деяких форм державних статистичних спостережень

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
№ 360 від 18.12.2015
№ 60 від 13.04.2016
№ 89 від 10.06.2016
№ 90 від 10.06.2016
№ 97 від 24.06.2016
№ 104 від 24.06.2016
№ 113 від 15.07.2016
№ 115 від 15.07.2016
№ 133 від 28.07.2016
№ 137 від 02.08.2016
№ 122 від 21.07.2016
№ 161 від 31.08.2016
№ 162 від 31.08.2016
№ 166 від 05.09.2016
№ 196 від 17.10.2016
№ 202 від 24.10.2016
№ 226 від 25.11.2016
№ 229 від 30.11.2016
№ 137 від 14.06.2017
№ 150 від 26.06.2017
№ 171 від 17.07.2017
№ 172 від 17.07.2017
№ 188 від 21.07.2017
№ 190 від 21.07.2017
№ 191 від 21.07.2017
№ 242 від 30.08.2017
№ 172 від 21.08.2018
№ 118 від 06.07.2018
№ 120 від 06.07.2018
№ 126 від 06.07.2018
№ 139 від 09.07.2018
№ 140 від 09.07.2018
№ 141 від 09.07.2018
№ 148 від 13.07.2018
№ 149 від 13.07.2018
№ 151 від 16.07.2018
№ 209 від 14.06.2019}

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пунктів 4, 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, у зв'язку з оптимізацією структури та скороченням чисельності працівників територіальних органів Держстату та з метою забезпечення збирання територіальними органами Держстату відповідно до законодавства даних за формами державних статистичних спостережень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких форм державних статистичних спостережень, що додаються.

2. Поширити Зміни до форм державних статистичних спостережень, затверджені пунктом 1 цього наказу, на респондентів, які підлягають статистичному спостереженню в установленому законом порядку.

3. Керівникам територіальних органів Держстату з урахуванням Змін, затверджених пунктом 1 цього наказу, забезпечити в установленому порядку збирання даних за формами державних статистичних спостережень, які можуть бути подані респондентами до будь-якого територіального органу Держстату.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 25 грудня 2008 року № 521 "Про затвердження Порядку перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

І.М. Жук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
16.11.2015 № 331

ЗМІНИ
до деяких форм державних статистичних спостережень

{Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного комітету статистики № 313 від 03.08.2010, до якого вносились зміни}

1. У колонці "Подають:" форми № 1-от (один раз на рік) "Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року", затвердженої наказом Держкомстату України від 03.08.2010 № 313 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-от (один раз на рік) "Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року", слова "органу державної статистики за місцезнаходженням закладу" замінити словами "територіальному органу Держстату".

2. У колонці "Подають:" форм державних статистичних спостережень:

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 172 від 21.08.2018}

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 148 від 13.07.2018}

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 171 від 17.07.2017}

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 162 від 31.08.2016}

№ 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату України від 30.11.2012 № 498 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік" (зі змінами);

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 190 від 21.07.2017}

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 104 від 24.06.2016}

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 151 від 16.07.2018}

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 242 від 30.08.2017}

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 190 від 21.07.2017}

№ 8-нк (річна) "Звіт про діяльність музею за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату від 23.10.2013 № 317 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 8-нк (річна) "Звіт про діяльність музею за 20__ рік";

№ 9-нк (річна) "Звіт про діяльність театру за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату від 23.10.2013 № 318 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-нк (річна) "Звіт про діяльність театру за 20__ рік";

№ 12-нк (річна) "Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату від 23.10.2013 № 319 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 12-нк (річна) "Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20__ рік";

№ 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату України від 23.10.2013 № 320 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу за 20__ рік";

№ 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію", затвердженої наказом Держстату України від 24.10.2013 № 321 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, основних засобів та будівництва";

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 191 від 21.07.2017}

№ 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році", № 21-заг (річна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік", затверджених наказом Держстату від 02.07.2014 № 206 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства";

№ 1-ціни (буд) (місячна) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві", № 1-ціни (житло) (квартальна) "Звіт про ціни на ринку житла", затверджених наказом Держстату від 04.07.2014 № 207 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики цін";

{Абзац пункту 2 втратив чинність у частині внесення змін до форми № 1-НО (наука/оборона) (квартальна) згідно з Наказом Державної служби статистики № 196 від 17.10.2016}

{Абзац пункту 2 втратив чинність у частині внесення змін до форми № 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання" згідно з Наказом Державної служби статистики № 140 від 09.07.2018}

№ 1-ЕІО (місячна) "Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання", № 1-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення", № 5-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи", затверджених наказом Держстату від 11.07.2014 № 211 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо виробництва, поставки, експорту (імпорту) продукції військового призначення і подвійного використання, виконання наукових і науково-технічних робіт військового призначення та державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи";

№ 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів", № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції", № 1-буд (квартальна) "Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва", № 2-буд (квартальна) "Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт", № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт", затверджених наказом Держстату від 05.08.2014 № 225 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, будівництва та інвестиційних проектів";

№ 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році", затвердженої наказом Держстату від 18.08.2014 № 242 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році";

№ 2-тп (мисливство) (річна) "Ведення мисливського господарства за 20__ рік", затверджених наказом Держстату від 19.08.2014 № 243 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового та мисливського господарства";

{Абзац пункту 2 втратив чинність у частині внесення змін до форми № 3-лг (річна) "Лісогосподарська діяльність за 20__ рік" згідно з Наказом Державної служби статистики № 118 від 06.07.2018}

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 97 від 24.06.2016}

№ 25-вод (місячна) "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)", додаток до форми № 25-вод (піврічна) "Звіт про обробку вантажів за номенклатурою в морських (річкових) портах (причалах)", затверджених наказом Держстату від 01.10.2014 № 274 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 25-вод (місячна) "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)" і додатка до форми № 25-вод (піврічна) "Звіт про обробку вантажів за номенклатурою в морських (річкових) портах (причалах)";

№ 31-вод (квартальна) "Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом", № 51-вод (місячна) "Звіт про роботу підприємства водного транспорту", затверджених наказом Держстату від 01.10.2014 № 275 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 31-вод (квартальна) "Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом" і № 51-вод (місячна) "Звіт про роботу підприємства водного транспорту";

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 133 від 28.07.2016}

{Абзац пункту 2 втратив чинність у частині внесення змін до форм № 11-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування" та № 12-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування" згідно з Наказом Державної служби статистики № 139 від 09.07.2018}

{Абзац пункту 2 втратив чинність у частині внесення змін до форм № 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції" та № 13-зез (квартальна) "Звіт про прямі інвестиції за кордон" згідно з Наказом Державної служби статистики № 139 від 09.07.2018}

№ 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції", № 13-зез (квартальна) "Звіт про прямі інвестиції за кордон", № 11-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування", № 12-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування", затверджених наказом Держстату від 13.10.2014 № 297 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності";

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 172 від 17.07.2017}

№ 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг", затвердженої наказом Держстату від 30.10.2014 № 320 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг";

№ 1-субсидії (паливо) (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива", затвердженої наказом Держстату від 30.10.2014 № 321 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-субсидії (паливо) (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива";

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 188 від 21.07.2017}

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 226 від 25.11.2016}

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 166 від 05.09.2016}

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 149 від 13.07.2018}

{Зміни до форми N 12-торг (річна) фактично втратили чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державної служби статистики № 365 від 25.11.2014, до якого вносились зміни}

№ 12-торг (річна) "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них", затвердженої наказом Держстату від 25.11.2014 № 365 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 12-торг (річна) "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них";

№ 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот", № 3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі", затверджених наказом Держстату від 04.12.2014 № 380 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот", № 3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі" та додатка до форми № 3-торг (квартальна, річна)";

{Зміни до форми N 2-етр (місячна) фактично втратили чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державної служби статистики № 111 від 05.05.2015, до якого вносились зміни}

№ 2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту", затвердженої наказом Держстату від 05.05.2015 № 111 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту";

№ 51-ца (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства", затвердженої наказом Держстату від 15.05.2015 № 119 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 51-ца (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства";

№ 1-громадська організація (річна) "Звіт про діяльність громадської організації", затвердженої наказом Держстату від 27.07.2015 № 179 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-громадська організація (річна) "Звіт про діяльність громадської організації";

№ 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств", № 6-сільрада (річна) "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства", № 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства", № 1-риба (річна) "Звіт про добування водних біоресурсів", № 1-риба (квартальна) "Звіт про добування водних біоресурсів", затверджених наказом Держстату від 25.09.2015 № 219 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства";

№ 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік ", затвердженої наказом Держстату від 30.09.2015 № 259 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік";

{Зміни до форми № 14-зв'язок (квартальна) втратили чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 141 від 09.07.2018}

№ 1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства", затвердженої наказом Держстату від 10.11.2015 № 332 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства";

{Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 120 від 06.07.2018}

- слова "органу державної статистики за місцезнаходженням" замінити словами "територіальному органу Держстату".

3. У колонці "Подають:" форм державних статистичних спостережень:

{Абзац пункту 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 202 від 24.10.2016}

№ 9-б-сг (річна) "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ року", № 24-сг (місячна) "Стан тваринництва на ___ ____________ 20 __ року", № 24 (річна) "Стан тваринництва за 20__ рік", затверджених наказом Держстату України від 14.06.2013 № 181 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства";

{Абзац пункту 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 202 від 24.10.2016}

№ 4-сг (річна) "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року", затвердженої наказом Держстату від 02.07.2014 № 206 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства";

№ 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами за 20__ рік", № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__ рік", затверджених наказом Держстату від 19.08.2014 № 243 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового та мисливського господарства";

{Абзац пункту 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 137 від 02.08.2016}

{Абзац пункту 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 89 від 10.06.2016}

{Абзац пункту 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 137 від 14.06.2017}

№ ДН (річна) "Картка обліку доктора наук", Додаток № 1 до форми № ДН (річна) "Список змін до картки доктора наук", Додаток № 2 до форми № ДН (річна) "Список докторів наук, які вибули у звітному періоді", № КН (річна) "Картка обліку кандидата наук", Додаток № 1 до форми № КН (річна) "Список змін до картки кандидата наук", Додаток № 2 до форми № КН (річна) "Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді", затверджених наказом Держстату від 13.11.2014 № 343 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень № ДН, Додатка № 1 до форми № ДН, Додатка № 2 до форми № ДН, № КН, Додатка № 1 до форми № КН, Додатка № 2 до форми № КН";

{Абзац пункту 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 229 від 30.11.2016}

{Абзац пункту 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 150 від 26.06.2017}

№ 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення", затвердженої наказом Держстату від 16.07.2015 № 168 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПО (поставки) (місячна) "Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення";

{Абзац пункту 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 90 від 10.06.2016}

№ 37-сг (місячна) "Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт", № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду", № 11-заг (квартальна) "Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства", № 13-заг (квартальна) "Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства", № 1-виноград (річна) "Звіт про перероблення винограду на виноматеріали", № 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання", затверджених наказом Держстату від 25.09.2015 № 219 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства"

- слова "органу державної статистики за місцем здійснення діяльності" замінити словами "територіальному органу Держстату".

4. У колонці "Подають:" форми № 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік", затвердженої наказом Держстату Україну від 30.11.2012 № 499 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік" (зі змінами), слова "органу державної статистики за місцезнаходженням засобу" для юридичних осіб, "органу державної статистики за місцезнаходженням" для фізичних осіб-підприємців замінити словами "територіальному органу Держстату".

5. У колонці "Подають:" форми № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії", затвердженої наказом Держстату України від 17.10.2013 № 314 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії", слова "органу державної статистики за місцем надання житлово-комунальних послуг" замінити словами "територіальному органу Держстату".

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 122 від 21.07.2016}

7. У колонці "Подають:" форм державних статистичних спостережень:

{Абзац пункту 7 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 113 від 15.07.2016}

№ 1-ціни (пром) (місячна) "Звіт про ціни виробників промислової продукції", затвердженої наказом Держстату від 04.07.2014 № 207 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики цін";

№ 1-ПО (місячна) "Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення", затвердженої наказом Держстату від 11.07.2014 № 211 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо виробництва, поставки, експорту (імпорту) продукції військового призначення і подвійного використання, виконання наукових і науково-технічних робіт військового призначення та державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи".

{Абзац пункту 7 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 126 від 06.07.2018}

8. У колонці "Подають:" форми № 1-торги (квартальна) "Звіт про здійснення державних закупівель", затвердженої наказом Держстату від 12.11.2014 № 334 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-торги "Звіт про здійснення державних закупівель", слова "Головним управлінням статистики в областях та Управлінню статистики в м. Києві, Головному управлінню регіональної статистики" замінити словами "територіальному органу Держстату".

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 209 від 14.06.2019}

10. У колонці "Подають:" форми № 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд станом на 1 січня 20__ року", затвердженої наказом Держстату від 12.12.2014 № 389 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд станом на 1 січня 20__ року", слова "органу державної статистики за місцезнаходженням житла" замінити словами "територіальному органу Держстату".

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 115 від 15.07.2016}

В.о. директора департаменту
планування та координації
статистичної діяльності

Н.П. Павленко

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: