open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.04.2011 N 330

Про припинення Енергетичної регіональної митниці
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 297 ( v0297342-12 ) від 31.05.2012

N 300 ( v0300342-12 ) від 31.05.2012 }

Керуючись статтями 14, 16 Митного кодексу України ( 92-15 ),
з метою оптимізації діяльності і структури митних органів та
скорочення витрат на їх утримання, Н А К А З У Ю:
1. Припинити Енергетичну регіональну митницю шляхом
приєднання її до Київської регіональної митниці.
2. Визначити Київську регіональну митницю правонаступником
Енергетичної регіональної митниці.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 297 ( v0297342-12 ) від 31.05.2012 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 300 ( v0300342-12 ) від 31.05.2012 }
5. Припинення здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів Енергетичною регіональною митницею та початок
здійснення митного контролю та митного оформлення Київською
регіональною митницею товарів, віднесених до компетенції
Енергетичної регіональної митниці в межах зони діяльності
визначеної в пункті 4 цього наказу, здійснити за окремим наказом
Держмитслужби.
6. Керівнику Енергетичної регіональної митниці:
6.1. В триденний термін з дня видання цього наказу надати
пропозиції Держмитслужбі щодо складу комісії з припинення
Енергетичної регіональної митниці і організувати її діяльність
згідно із законодавством України.
6.2. Забезпечити дотримання законодавства України про працю
при здійсненні заходів на виконання цього наказу.
6.3. Провести консультації з профспілковою організацією
Енергетичної регіональної митниці відповідно до вимог частини
другої статті 49-4 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) й
частини третьої статті 22 Закону України "Про професійні спілки,
їх права та гаранти діяльності" ( 1045-14 ).
6.4. Проінформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
й громадян у зоні діяльності митниці про зміни, передбачені цим
наказом.
7. Начальнику Київської регіональної митниці Романенку Г.В.:
7.1. У тижневий термін з дня видання цього наказу внести
відповідні зміни до структури та штатного розпису митниці в
установленому порядку й подати їх на затвердження до
Держмитслужби.
7.2. У двотижневий термін з дня видання цього наказу надати
до Управління організації та технологій митного контролю
обґрунтовані пропозиції щодо встановлення кодів структурним
підрозділам митниці для внесення змін до Класифікатора
( v0335342-06 ) та дати введення їх у дію.
8. Управлінню організації та технологій митого контролю
(Ярмольський С.І.) забезпечити внесення змін до Класифікатора
( v0335342-06 ) за пропозиціями, наданими Київською регіональною
митницею.
9. Управлінню фінансів, бухгалтерського обліку та звітності
(Околіта М.В.), Департаменту організації митного контролю та
оформлення (Сьомка С.М.) у дводенний термін з дня видання цього
наказу надати пропозиції щодо граничної чисельності працівників
Київської регіональної митниці.
10. Департаменту розвитку митної інфраструктури та
міжнародного співробітництва (Тимофєєв І.В.), за наявності
фінансування, забезпечити виготовлення та видачу Київській
регіональній митниці додаткової кількості матриць і пуансонів до
особистих митних забезпечень.
11. До виготовлення та видачі особовому складу Київської
регіональної митниці особистого митного забезпечення дозволити
використання особистого митного забезпечення Енергетичної
регіональної митниці.
12. Департаменту розвитку митної інфраструктури та
міжнародного співробітництва (Тимофєєв І.В.). Управлінню фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності (Околіта М.В.) вирішити
питання щодо подальшого розпорядження основними засобами та іншими
необоротними активами, що перебувають на балансі Енергетичної
регіональної митниці.
13. Делегувати Київській регіональній митниці функції
оперативного управління (користування) нерухомим майном, отриманим
від Енергетичної регіональної митниці відповідно до порядку,
визначеного наказом Держмитслужби від 23.12.2008 N 1443 "Про
приймання-передачу нерухомого майна", згідно з довіреністю на
право нагляду, технічного обслуговування, експлуатації та
збереження нерухомого майна, отриманою від Держмитслужби.
14. Управлінню справами (Погорєлова Т.В.) забезпечити
направлення на адресу Енергетичної регіональної митниці копії
цього наказу, засвідченої належним чином.
15. Департаменту митних інформаційних технологій і статистики
(Пашко П.В.) забезпечити унесення потрібних змін до відповідних
програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої
інформаційної системи Держмитслужби.
16. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
(Мочалова-Колесник О.С.) забезпечити оприлюднення інформації про
цей наказ на відомчому веб-сайті Держмитслужби та в засобах
масової інформації. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Служби І.Г.Калєтнік
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: