open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Л И С Т

N 01/3208 від 16.12.92

м.Київ

vd921216 vn01/3208

Начальникам митниць

( Із змінами, внесеними згідно з Листом Держмиткому

N 11/2-91 ( v2-91234-93 ) від 19.01.93 )

В листопаді цього року Чопською митницею при проведенні
митного огляду у дипломатів з однієї із африканських держав,
акредитованих у Празі і Москві, вилучена велика партія сигарет на
суму близько 2 млн. крб. Зафіксовані й інші випадки незаконного
вивезення представниками дипкорпусу товарів народного споживання,
заборонених до вивезення з України.

В зв'язку з запитами начальників митниць щодо правомірності
такого вилучення і процедури митного огляду іноземців, що
користуються дипломатичним імунітетом, Р О З'Я С Н Ю Ю:

1. Порядок переміщення через митний кордон України багажу та
інших предметів глав дипломатичних і консульських представників,
акредитованих в Україні, і членів їх сімей; представників
іноземних держав, які приїжджають в Україну для участі в
міжнародних переговорах, конференціях і нарадах або з іншими
офіційними цілями; персоналу дипломатичних та консульських
представництв, міжнародних, міжурядових організацій та членів
сімей цього персоналу регулюється статтями 59, 60, 66, 67 Митного
кодексу України ( 1970-12 ), а також статтями 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6 погоджених з Міністерством закордонних справ України
"Тимчасових правил митного контролю за предметами, що належать
іноземним установам, організаціям та особам, які користуються на
території України митними пільгами" ( va417342-92 ) від 7 лютого
1992 року.

2. Порядок такого переміщення, окрім Митного кодексу, інших
нормативних актів України, регулюється також міжнародними та
міждержавними угодами.

Так, у преамбулі Віденської конвенції про дипломатичні
зносини (1961 р.) ( 995_048 ), до якої приєдналася Україна,
зазначається, що "пільги та імунітети надаються (дипломатичним
агентам, тобто главам дипломатичних представництв або членам
дипломатичного персоналу представництва - примітка правового
відділу ДМК України) для забезпечення ефективного здійснення
функцій дипломатичних представництв як органів, що репрезентують
державу".

У статті 39 Віденської конвенції про представництво держав у
їх відносинах з міжнародними організаціями універсального
характеру (1975 р.), яка ратифікована Україною 24 липня 1978 р.,
вказується, що "глава представництва і члени дипломатичного
персоналу представництва не повинні займатися в державі
перебування професійною або комерційною діяльністю з метою
особистої вигоди". В цій же статті зазначається, що при здійсненні
такої діяльності з метою особистої вигоди дипломатичні
представники "не користуються жодними привілеями та імунітетами
щодо дій, вчинених ними при здійсненні чи у зв'язку із здійсненням
такої діяльності".

3. Міжнародні угоди не виключають можливості митного огляду
особистого багажу дипломатичних, консульських представників,
представників іноземних делегацій. У Віденській конвенції про
дипломатичні зносини (стаття 36), Віденській конвенції про
консульські зносини 1963 р. (стаття 50) ( 995_047 ), Віденській
конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними
організаціями універсального характеру (ст. 65) зазначається, що
особистий багаж глав представництв, дипломатичного і консульського
персоналу, глав і членів міжнародних делегацій не звільняється від
огляду, якщо є серйозні підстави припускати, що в ньому містяться
предмети, які не призначені для офіційного чи особистого
користування або предмети, ввезення чи вивезення яких заборонено
законами і правилами або карантинними нормами держави перебування.

4. Випуск особистого багажу та інших речей осіб, які
користуються на території України митними пільгами, що прямують
разом з його власником, можуть здійснюватись як у прикордонних,
так і у внутрішніх митницях.

5. Митні пільги, якими користуються дипломатичні представники
іноземних держав на території України, не звільняють їх, як
зазначено у статті 2.5 "Тимчасових правил" ( va417342-92 ), від
обов'язку дотримуватися встановленого законодавством України
порядку переміщення речей через митний кордон України.

6. Відповідно до статті 59 Митного кодексу України, пільги
дипломатичним представникам іноземних держав надаються лише за
умови дотримання встановленого порядку переміщення багажу та інших
предметів через митний кордон України.

Особистий багаж глав дипломатичних та консульських
представництв, їх дипломатичного персоналу, акредитованих в
Україні, а також інших категорій працівників дипкорпусу та членів
їх сімей, зазначених в п. 1 цього листа, згідно зі статтею 60
Митного кодексу України ( 1970-12 ), "звільняється від митного
огляду, якщо немає серйозних підстав вважати, що він містить
предмети, не призначені для особистого користування, або предмети,
ввезення та вивезення яких заборонено законодавством України або
регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами".

7. При наявності серйозних підстав вважати, що під виглядом
або крім предметів офіційного (службового) та особистого
користування дипломатичним представником (членом іноземної
делегації, міжнародної організації, членом їх сімей, які
акредитовані в Україні, а також представниками дипломатичного
корпусу, що їдуть через митний кордон України
транзитом/переміщуються інші предмети, в тому числі предмети
заборонені до ввезення або вивезення з України, службова особа
митних органів пропонує дипломатичному представникові заповнити
митну декларацію після чого приступає до митного огляду.

8. Митний огляд багажу та інших предметів дипломатичних
представників та осіб, зазначених у п. 1 цього листа, проводиться
відповідно до статтей 18, 27 та 30 Митного кодексу України.

Проведення митного огляду здійснюється в присутності
дипломатичного представника (члена іноземної делегації,
міжнародної організації, членів їх сімей) або уповноважених ними
осіб, як правило, двома працівниками митниці і в присутності
понятих.

За результатами митного огляду складається протокол, в якому
зазначаються дата, місце, час огляду, посади та прізвища
інспекторів митниці, характеристика та оцінка вилучених предметів,
місце, де вони зберігатимуться. Тут же визначається можливий
порядок оскарження дій службових осіб митниці. ( Абзац третій
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Листом Держмиткому
N 11/2-91 ( v2-91234-93 ) від 19.01.93 )

Протокол підписується митниками, понятими і, при згоді з його
змістом, особою, щодо якої проводився митний огляд. В разі відмови
від підпису в тексті протокола робиться відповідне зауваження. Тут
же, на випадок обструкції або інших форм негідної поведінки
іноземця, до протоколу вноситься коротке доповнення з висвітленням
цих вчинків. ( Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Листом Держмиткому N 11/2-91 ( v2-91234-93 )
від 19.01.93 )

9. При проведенні митного огляду багажу та інших предметів
дипломатичного представника службові особи митних органів повинні
виявити належну повагу до іноземця, не допускати будь-яких
порушень його законних прав та інтересів, приниження честі та
гідності людини.

10. На підставі протоколу про результати митного огляду
начальник митниці повинен прийняти одне з двох рішень:

- про провадження в справі про порушення митних правил (при
наявності факту порушення таких правил);

- про відмову від цього провадження (при відсутності факту
порушення митних правил).
( Лист доповнено пунктом 10 згідно з Листом Держмиткому N 11/2-91
( v2-91234-93 ) від 19.01.93 )

11. У випадку, коли в діях особи, що користується митними
пільгами, встановлюються факти порушення митних правил,
передбачених Митним кодексом України та Кодексом про
адміністративні правопорушення України ( 80731-10, 80732-10 ),
вилучені в неї предмети підлягають конфіскації та реалізації у
встановленому порядку.

Якщо в діях особи, що користується митними пільгами,
встановлюються ознаки контрабанди, то митницею, як органом
дізнання, порушується кримінальна справа. При наявності ознак
іншого злочину матеріали на цю особу надсилаються за
підслідністю. ( Пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з Листом
Держмиткому N 11/2-91 ( v2-91234-93 ) від 19.01.93 )

12. По кожному факту проведення митного огляду осіб,
зазначених у п. 1 листа, терміново інформуйте ДМК України.

Голова Комітету О.М.Коваль

"Збірник наказів та розпоряджень
Державного митного комітету України",
випуск 1, Київ, 1994.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу