open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.09 N 470

Про повноваження щодо управління об'єктами

державної власності, що належать до сфери

управління Міністерства аграрної політики України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

аграрної політики

N 268 ( v0268555-10 ) від 26.05.2010 }

Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Закону України "Про управління об'єктами державної власності"
( 185-16 ), Положення про Міністерство аграрної політики України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2006
N 1541 ( 1541-2006-п ), та з метою забезпечення належного
виконання функцій, покладених на Міністерство аграрної політики
України, щодо управління об'єктами державної власності суб'єктів
господарювання державного сектора економіки, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики України, Н А К А З У Ю:
1. Зосередити повноваження щодо управління об'єктами
державної власності та координації діяльністю підприємств, установ
та організацій, що знаходяться у державній власності і належать
до сфери управління Міністерства аграрної політики України
(далі - міністерство), в центральному апараті міністерства.
2. Департаменту правової та законопроектної роботи
(Собовий О.М.) забезпечити приведення у відповідність із
законодавством установчих документів підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління міністерства, та
збереження їх копій.
3. Департаменту економіки та управління державною власністю
(Куць О.І.) за інформацією керівників урядових органів, що діють у
системі міністерства, структурних підрозділів міністерства
забезпечити надання керівництву міністерства пропозицій для
прийняття рішень щодо:
3.1. Створення, реорганізації, ліквідації підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління
міністерства, згідно з переліками, затвердженими цим наказом
(далі - підприємства).
3.2. Ефективності використання та збереження закріпленого за
підприємствами державного майна.
3.3. Укладання договорів про спільну діяльність, оренди
державного майна.
3.4. Шляхів приватизації державного майна та визначення її
особливостей.
3.5. Передачі державного майна до комунальної власності.
3.6. Розробки, затвердження та виконання планів досудової та
судової санації підприємств.
3.7. Питань банкрутства підприємств.
3.8. Порушень керівниками підприємств, установ та організацій
дотримання норм установчих документів та законодавства.
4. Керівникам структурних підрозділів міністерства, Державній
службі з охорони прав на сорти рослин (Хаджиматов В.А.), Державній
інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та
моніторингу її ринку (Мельник В.В.), Українській державній
насіннєвій інспекції (Чмирь С.М.), Головній державній інспекції з
карантину рослин України (Білик А.Г.) у межах компетенції:
4.1. Забезпечувати контроль і координацію діяльності
державних підприємств, згідно з додатками 1-15.
4.2. Забезпечувати контроль за своєчасною виплатою заробітної
плати працівникам підвідомчих підприємств.
4.3. Забезпечувати контроль за своєчасним здійсненням
підвідомчими підприємствами платежів до бюджету та цільових
фондів.
4.4. В установленому порядку забезпечувати контроль за
організацією правової та претензійно-позовної роботи у підвідомчих
підприємствах. Забезпечувати в межах компетенції підготовку
позовів та супроводження розгляду справ у судах загальної
юрисдикції, господарських та адміністративних судах.
4.5. Брати участь у підготовці міжнародних договорів України
у відповідних сферах діяльності.
4.6. Брати участь в організації підготовки і підвищення
кваліфікації спеціалістів, у розробленні навчальних планів і
програм.
4.7. Визначати потребу у фахівцях відповідних спеціальностей,
підвищенні їх кваліфікації та вносити пропозиції щодо підготовки
фахівців.
4.8. Виконувати завдання з мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених
законодавством.
4.9. Вирішувати питання цивільної оборони та здійснювати
заходи щодо захисту працівників під час надзвичайних ситуацій.
4.10. Вносити пропозиції щодо умов фінансування,
оподаткування, кредитування підприємств, планів асигнувань
підприємств за рахунок бюджету, про перерозподіл асигнувань між
ними, а також звітів про використання бюджетних коштів.
4.11. Подавати пропозиції щодо кошторисів доходів та видатків
підвідомчих підприємств, що фінансуються за рахунок бюджету,
планів асигнувань відповідно до затверджених міністерством
кошторисів доходів і видатків.
4.12. Подавати пропозиції щодо розподілу між підвідомчими
підприємствами та використання ними коштів, які надходять по
державних бюджетних програмах.
4.13. Забезпечувати подання підвідомчими підприємствами
фінансових планів та показників їх виконання, фінансову та
статистичну звітність.
4.14. Здійснювати у межах своєї компетенції контроль за
дотриманням: 4.14.1. Державних і відповідних галузевих стандартів, норм і
нормативів на підвідомчих підприємствах. 4.14.2. Державної таємниці на підвідомчих підприємствах.
5. Установити що:
5.1. Укладання та розірвання контрактів з керівниками
державних підприємств, які належать до сфери управління
Мінагрополітики, проводиться: по підприємствах, координацію діяльності яких здійснюють
структурні підрозділи міністерства - Міністром аграрної політики
України за поданням керівників структурних підрозділів
міністерства; по підприємствах, які становлять державну систему охорони
прав на сорти рослин, підприємствах, функції з координації яких
покладені на Державну інспекцію з контролю якості
сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку,
підприємствах, що входять до Державного концерну спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості - керівниками відповідних урядових
органів, що діють у системі Мінагрополітики, та керівником
Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
за погодженням з Міністром аграрної політики України.
5.2. Призначення та звільнення керівників територіальних
органів Української державної насіннєвої інспекції, Головної
державної інспекції з карантину рослин України, Головної державної
інспекції захисту рослин та регіональних відділень Українського
державного фонду підтримки фермерських господарств здійснюється
керівниками вказаних органів за погодженням з Міністром аграрної
політики України.
6. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
від 19.02.2007 N 100 ( v0100555-07, va100555-07 ) "Про
повноваження щодо управління об'єктами державної власності, що
належать до сфери управління Міністерства аграрної політики
України".
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені

на Департамент харчової промисловості

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Вінницька область | ----------------------------------------------------------------------| 1. |5519729 |Державне підприємство | 22453 |с. Дружне | | |Овечацький спиртовий | |Калинівського р-ну | | |завод | |вул. Жовтнева, 25 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 2. |5459186 |Державне підприємство | 24040 |с. Юрківці Могилів- | | |"Юрковецький спиртовий| |Подільського р-ну | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 3. |5459176 |Державне підприємство | 24800 |смт. Чечельник, | | |"Чечельницький | |вул. 50-річчя | | |спиртовий завод" | |СРСР, 17 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 4. |5459163 |Державне підприємство | 22320 |с. Уладівка, | | |Уладівський спиртовий | |вул. Некрасова, 1 | | |завод | |Літинського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 5. |5459157 |Державне підприємство | 24300 |смт. Тростянець, | | |Тростянецький | |вул. Леніна, 14 | | |спиртовий завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 6. |5459140 |Державне підприємство | 23840 |с. Бджільна | | |"Бджільнянський | |Теплицького р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 7. |5459134 |Державне підприємство | 22800 |м. Немирів, | | |Немирівський спиртовий| |вул. Горького, 31 | | |завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 8. |5459128 |Державне підприємство | 23134 |с. Мартинівка | | |"Мартинівський | |Жмеринського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 9. |5459111 |Державне підприємство | 22400 |м. Калинівка, | | |Калинівський | |вул. Дзержинського, 1 | | |експериментальний | | | | |завод по | | | | |фракціонуванню масел і| | | | |жирів | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 10. |5459105 |Державне підприємство | 23700 |м. Гайсин, | | |"Гайсинський спиртовий| |вул. Плеханова, 28 | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 11. | 376372 |Державне підприємство | 23000 |м. Бар, | | |Барський спиртовий | |вул. Хмельницького, 19| | |комбінат | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 12. | 375450 |Державне підприємство | 23130 |смт. Браїлів, | | |"Браїлівський соко- | |вул. Чайковського, 10 | | |морсовий завод" | |Жмеринського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 13. | 375444 |Державне підприємство | 21100 |м. Вінниця, | | |"Вінницький лікеро- | |вул. Нансена, 7 | | |горілчаний завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 14. | 374887 |Вінницьке обласне | 21100 |м. Вінниця, | | |державне об'єднання | |вул. Нанесена, 5 | | |"Поділляспирт" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 15. |30164505 |Державне підприємство | 21100 |м. Вінниця, | | |"Торговий дім | |вул. Нанесена, 5 | | |"Поділля" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 16. |5459097 |Державне підприємство | 24400 |м. Бершадь, | | |"Бершадьський | |вул. Чкалова, 1 | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 17. | 389417 |Вінницький державний | 21000 |м. Вінниця, | | |проектно- | |вул. Гагаріна, 3 | | |конструкторський | | | | |технологічний інститут| | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 18. | 371989 |Державне підприємтсво | 24700 |смт. Піщанка | | |"Піщанський кар'єр" | |Піщанського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 19. | 371943 |Державне підприємство | 23530 |с. Мурафа | | |"Мурафський кар'єр" | |Шаргородського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 20. | 371506 |Спеціальне | 21100 |м. Вінниця, | | |конструкторське бюро | |вул. Пирогова, 3 | | |автоматизації систем | | | | |управління і | | | | |виробничих процесів | | | | |харчової промисловості| | | | |СКБ | | | | |"Харчпромавтоматика" | | | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 21. |5515312 |Державне підприємство | 43000 |м. Луцьк, | | |Луцький спирто- | |вул. Ковельська, 67 | | |горілчаний комбінат | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 22. |4593327 |Горохівський ливарно- | 45700 |м. Горохів, | | |механічний завод | |вул. Берестецька, 10 | ----------------------------------------------------------------------| Донецька область | ----------------------------------------------------------------------| 23. | 379790 |Державне підприємство | 84545 |м. Соледар, | | |об'єднання "Артемсіль"| |вул. Чкалова, 1 | | | | |Артемівського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 24. | 334764 |Український науково- | 84500 |м. Артемівськ, | | |дослідний інститут | |вул. Артема, 5 | | |соляної промисловості | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 25. |19386516 |Мале державне | 84500 |м. Артемівськ, | | |підприємство "Моноліт"| |вул. Трудова, 2 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 26. |5803465 |Державне науково- | 84500 |м. Артемівськ, | | |виробниче підприємство| |вул. Трудова, 2 | | |"Експериментальний | | | | |машинобудівний завод | | | | |гірничошахтного та | | | | |технологічного | | | | |устаткування соляної | | | | |промисловості" | | | ----------------------------------------------------------------------| Житомирська область | ----------------------------------------------------------------------| 27. | 374663 |Державне підприємство | 13434 |смт. Червоне, | | |"Червоненський завод | |вул. Перемоги, 148, | | |продтоварів" | |Андрушівського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 28. | 374628 |Державне підприємство | 11320 |с. Липники, | | |"Липницький спиртовий | |Лугинського р-ну | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 29. | 374634 |Державне підприємство | 12500 |м. Коростишів, | | |"Коростишівський | |вул. Гвардійська, 46 | | |спиртовий комбінат" | | | ----------------------------------------------------------------------| Закарпатська область | ----------------------------------------------------------------------| 30. | 383544 |Солотвинський | 90575 |смт. Солотвино, | | |солерудник | |вул. Шахтарська, 36 | | | | |Тячівського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 31. | 377905 |Державне підприємство | 90564 |смт. Тересва, | | |"Тересвянський завод | |вул. Горького, 16 | | |продтоварів" | |Тячівського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 32. | 377822 |Великоберезнянський | 89000 |смт. В. Березний, | | |консервний завод | |вул. Заводська, 13 | ----------------------------------------------------------------------| Івано-Франківська область | ----------------------------------------------------------------------| 33. | 383567 |Державне підприємство | 77500 |м. Долина, | | |"Долинський | |вул. Оболонська, 11а | | |солевиварювальний | | | | |комбінат" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 34. | 375409 |Івано-Франківське | 76000 |м. Івано-Франківськ, | | |обласне державне | |вул. Княгинин, 44 | | |об'єднання спиртової | | | | |та лікеро-горілчаної | | | | |промисловості | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 35. | 375390 |Державне підприємство | 78363 |с. Долішнє Залуччя | | |Залучанський спиртовий| |Снятинського р-ну | | |завод | | | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 36. | 374962 |Державне підприємство | 8042 |с. Червона Слобода | | |"Червонослобідський | |Макарівського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 37. | 374953 |Державне підприємство | 9834 |с. Стадниця, | | |"Стадницький спиртовий| |вул. Заводська, 1 | | |завод" | |Тетіївського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 38. |32727213 |Державне підприємство | 8522 |с. Триліси | | |"Триліський спиртовий | |Фастівського р-ну | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 39. |24920337 |Київське обласне | 8522 |с. Триліси | | |державне об'єднання | |Фастівського р-ну | | |спиртової та лікеро- | | | | |горілчаної | | | | |промисловості | | | | |"Київспирт" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 40. | 374947 |Державне підприємство | 9050 |с. Тхорівка | | |Тхорівський спиртовий | |Сквирського р-ну | | |завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 41. | 333339 |Яготинський цукровий | 7700 |м. Яготин, | | |завод | |вул. Черняхівського, 1| ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 42. | 378856 |Гайворонський завод | 26300 |м. Гайворон, | | |безалкогольних напоїв | |вул. Матросова, 1/22 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 43. | 378844 |Кіровоградський | 25000 |м. Кіровоград, | | |державний | |вул. Енергетиків, 2 | | |сокоекстрактний завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 44. | 374982 |Державне підприємство | 26204 |м. Мала Виска, | | |Маловисківський | |вул. Промислова, 1 | | |спиртовий завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 45. |13743719 |Державне підприємство | 27605 |м. Кіровоград, | | |"Кіровоградське | |вул. Луначарського, 40| | |державне підприємство | | | | |по виробництву і | | | | |маркетингу "Арніка" | | | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 46. | 374798 |Державне підприємство | 80252 |с. Вузлове | | |"Вузлівський державний| |Радехівського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 47. | 374781 |Державне підприємство | 81453 |с. Воютичі | | |"Воютицький спиртовий | |Самбірського р-ну | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 48. | 374775 |Державне підприємство | 80562 |с. Сторонибаби | | |"Сторонибабський | |Буського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 49. | 374769 |Державне підприємство | 80316 |м. Рава-Руська, | | |"Рава-Руський | |вул. Івасюка, 24 | | |спиртовий завод" | |Жовківського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 50. | 374752 |Державне підприємство | 80641 |с. Суходоли | | |"Суходільський | |Бродівського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 51. |25551043 |Гніздичівський | 81740 |смт. Гніздичів, | | |державний спиртовий | |Коновальця, 4 | | |завод | |Жидачівського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 52. | 374746 |Державне підприємство | 80076 |с.Борок | | |Борокський спиртовий | |Сокальського р-ну | | |завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 53. | 374733 |Державне підприємство | 82424 |с. Угерське | | |"Угерський спиртовий | |Стрийського р-ну | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 54. | 374717 |Струтинський державний| 80743 |с. Струтин | | |спиртовий завод | |Золочівського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 55. | 374700 |Великолюбінський | 81555 |смт. Великий Любінь | | |державний спиртовий | |Городоцького р-ну | | |завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 56. | 374686 |Державне підприємство | 80261 |с. Лопатин | | |"Лопатинський | |Радехівського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 57. |22359670 |Львівське обласне | 79024 |м. Львів, вул. Мирона | | |державне об'єднання | |Кордуби, 2 | | |спиртової та лікеро- | | | | |горілчаної | | | | |промисловості | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 58. |19168765 |Проектно- | 79000 |м. Львів, | | |конструкторське | |вул. Вітовського, 18 | | |технічне підприємство | | | | |"Львівхарчопроект" | | | ----------------------------------------------------------------------| Миколаївська область | ----------------------------------------------------------------------| 59. |30460532 |Державне підприємство | 54020 |м. Миколаїв, | | |"Миколаївський лікеро-| |пров. Корабелів, 17 | | |горілчаний завод" | | | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 60. |24567102 |Полтавський навчально-| 36015 |м. Полтава, | | |курсовий комбінат | |пров. Волочаївський, 2| ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 61. | 374829 |Державне підприємство | 39500 |смт. Карловка, | | |Жовтневий спиртовий | |вул. Полтавська, 3 | | |завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 62. | 374812 |Державне підприємство | 37860 |с. Вишняки | | |"Вишняківський | |Хорольського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 63. | 374806 |Державне підприємство | 37240 |смт. Червонозаводське | | |"Лохвицький спиртовий | |Лохвицького р-ну | | |комбінат" | | | ----------------------------------------------------------------------| Рівненська область | ----------------------------------------------------------------------| 64. | 379382 |Рокитнівський | 34200 |смт. Рокитне, | | |хлібозавод | |вул. І.Франка, 9 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 65. | 375036 |Державне підприємство | 34609 |с. Зірне | | |"Зірненський спиртовий| |Березнівського р-ну | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 66. |33840705 |Рівненське обласне | 35301 |Рівненський р-н, | | |державне об'єднання | |с. Шпанів, | | |спиртової та лікеро- | |вул. Заводська, 1 | | |горілчаної | | | | |промисловості | | | | |"Рівнеспирт" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 67. | 375020 |Державне підприємство | 35301 |с. Шпанів | | |Шпанівський | |Рівненського р-ну | | |експериментальний | | | | |завод харчових | | | | |екстрактів | | | ----------------------------------------------------------------------| Сумська область | ----------------------------------------------------------------------| 68. | 375237 |Державне підприємство | 42303 |с. Стецьківка, | | |"Сумиспирт" | |Сумського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 69. |00375220 |Державне підприємство | 41627 |с. Попівка, | | |"Попівський | |Конотопського р-ну | | |експерементальний | | | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 70. | 375214 |Державне підприємство | 42341 |с. Новосуханівка, | | |"Новосуханівський | |Сумського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 71. | 375208 |Державне підприємство | 42432 |с. Намівка | | |"Наумівський спиртовий| |Краснопілького р-ну | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 72. |31311510 |Сумське обласне | 40030 |м. Суми, | | |державне об'єднання | |вул. Петро- | | |спиртової та лікеро- | |павловська, 121 | | |горілчаної | | | | |промисловості | | | | |"Сумиспирт" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 73. | 375195 |Державне підприємство | 41655 |смт. Дубов'язівка, | | |"Дубов'язівський | |Конотопського р-ну | | |спиртовий завод" | |с. Наумівка | ----------------------------------------------------------------------| Тернопільська область | ----------------------------------------------------------------------| 74. | 379850 |Збаразький завод | 47300 |м. Збараж, | | |продтоварів | |вул. Шолом-Алейхема, 1| ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 75. | 375148 |Державне підприємство | 48400 |м.Бучач, | | |"Бучацький мальтозний | |вул. Галицька, 122 | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 76. | 375131 |Державне підприємство | 48543 |с. Нагірянка | | |"Марилівський | |Чортківського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 77. | 375125 |Державне підприємство | 48127 |с. Струсів | | |"Струсівський комбінат| |Теребовлянського р-ну | | |продтоварів" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 78. | 375102 |Державне підприємство | 48240 |м. Хоростків, | | |"Хоростківський | |вул. Комсомольська, 21| | |спиртовий завод" | |Гусятинського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 79. | 375094 |Державне підприємство | 47811 |с. Новосілка, | | |"Новосілківський | |Підволочиського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 80. | 375088 |Державне підприємство | 48164 |с. Кобиловолоки | | |"Кобиловолоцький | |Теребовлянського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 81. | 375071 |Державне підприємство | 47234 |смт. Залізці | | |"Залозецький спиртовий| |Зборівського р-ну | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 82. | 375065 |Державне підприємство | 47343 |с. Зарубинці | | |"Зарубинський | |Збаразького р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 83. | 375059 |Державне підприємство | 48322 |с. Ковалівка | | |"Ковалівський | |Монастирського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 84. | 375042 |Державне підприємство | 47631 |смт. Козлів | | |"Козлівський спиртовий| |Козлівського р-ну | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 85. | 374580 |Тернопільський завод | 46000 |м.Тернопіль, | | |продтоварів | |вул. Текстильна, 22 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 86. | 374835 |Тернопільське обласне | 46000 |м. Тернопіль, | | |державне об'єднання | |вул. Багата, 1 | | |спиртової та лікеро- | | | | |горілчаної | | | | |промисловості | | | | |"Тернопільспирт" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 87. |32147811 |ДП "Ковалівський | 48322 |с. Ковалівка, | | |горілчаний завод" | |Монастирського району | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 88. | 375154 |Державне підприємство | 47732 |с. Мишковичі, | | |"Мишковицький | |Тернопільського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 89. |23764023 |Державне підприємство | 61000 |м. Харків, | | |"Харківцукорзбут" | |вул. Гаршина, 9 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 90. | 387298 |Богодухівський | 62143 |с. Лозова | | |сільськогосподарський | |Богодухівського р-ну | | |учбово-курсовий | | | | |комбінат | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 91. | 375289 |Державне підприємство | 62052 |с. Дублянка | | |Дублянський спиртовий | |Краснокутського р-ну | | |завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 92. | 375272 |Державне підприємство | 62472 |м. Мерефа, | | |"Артемівський | |вул. Революції, 2а | | |спиртовий завод" | |Харківського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 93. | 375266 |Державне підприємство | 63240 |с. Каравани | | |Караванський спиртовий| |Харківського р-ну | | |завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 94. | 375250 |Державне підприємство | 62211 |с. Івашки | | |Івашківський | |Золочівського р-ну | | |спиртзавод | | | ----------------------------------------------------------------------| Херсонська область | ----------------------------------------------------------------------| 95. | 383596 |Генічеський сольовий | |Генічеський р-н, | | |завод | |с. Приозерне, | | | | |вул. Заводська, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 96. |30667662 |Державне науково- | 73000 |м. Херсон, | | |технологічне виробниче| |вул. Маяковського, 6 | | |підприємство "Вереск" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 97. | 383604 |Державне підприємство | 75620 |с. Геройське, | | |"Геройське дослідно- | |Голопристанського р-ну| | |промислове | | | | |підприємство" | | | ----------------------------------------------------------------------| Хмельницька область | ----------------------------------------------------------------------| 98. | 374918 |Державне підприємство | 32244 |с. Маниківці | | |"Маниковецький | |Деражнянського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 99. |23841854 |Державне підприємство | 32343 |с. Довжок, | | |"Довжоцький спиртовий | |вул. Унявко, 1 | | |завод" | |Кам'янець- | | | | |Подільського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 100.| 374893 |Державне підприємство | 30030 |с. Ганнопіль, | | |"Ганнопільський | |вул. Будьонного, 21 | | |спиртовий завод" | |Славутського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 101.| 373741 |Державне підприємство | 32322 |с. Сахкамінь | | |"Нігинський кар'єр" | |Кам'янець- | | | | |Подільського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 102.| 373735 |Державне підприємство | 31614 |смт. Закупне | | |"Закупнянський кар'єр"| |Чемеровецького р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 103.|31288508 |Державне підприємство | 32322 |с. Сахкамінь | | |"Комунрембудсервіс" | |Кам'янець- | | | | |Подільського р-ну | ----------------------------------------------------------------------| Черкаська область | ----------------------------------------------------------------------| 104.| 388211 |Звенигородські | 20505 |с. Їрки | | |залізничні під'їздні | |Катеринопільського | | |колії | |р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 105.| 376998 |Державне підприємство | 20800 |м. Кам'янка, | | |Кам'янський спирто- | |вул. Сердюка, 1 | | |горілчаний комбінат | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 106.| 374841 |Державне підприємство | 20132 |с. Іваньки | | |"Іваньківський | |Маньківського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 107.|14216689 |Державне підприємство | 20300 |м. Умань, | | |Уманський лікеро- | |вул. Ленінської | | |горілчаний завод | |Іскри, 27 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 108.|5518954 |Державне підприємство | 20813 |с. Косарі, | | |"Косарський спиртовий | |Кам'янського р-ну | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 109.| 373617 |Мартинівський цукровий| 19041 |с. Мартинівка | | |завод | |Канівського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 110.|30414486 |Державне підприємство | 19500 |м. Городище, | | |"Харчобудсервіс" | |вул. Рафінадна, 4а | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 110.| 334907 |Державна наукова | 20702 |м. Сміла, | | |установа "Смілянське | |вул. Артема, 112 | | |спеціалізоване | | | | |конструкторське бюро | | | | |по обладнанню для | | | | |цукрової | | | | |промисловості" | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернівецька область | ----------------------------------------------------------------------| 112.|22849629 |Державне підприємство | 58023 |м. Чернівці, | | |"Торговий дім | |вул. Проектна, 4 | | |"Буковинська горілка" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 113.| 384682 |Чернівецьке обласне | 58000 |м. Чернівці, | | |державне об'єднання | |вул. Хотинська, 6 | | |спиртової та лікеро- | | | | |горілчаної | | | | |промисловості | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 114.| 375421 |Державне підприємство | 59210 |м. Вашківці, | | |"Вашківський | |вул. Шевченка, 5 | | |спиртовий завод" | |Вижницького р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 115.| 375415 |Державне підприємство | 60420 |с. Карпачів, | | |Карапчівський | |Глибоцького р-ну | | |спиртовий завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 116.| 333380 |Державне підприємство | 59342 |м. Лужани, | | |"Лужанський | |вул. Головна, 53 | | |експериментальний | |Кіцманського р-ну | | |завод" | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернігівська область | ----------------------------------------------------------------------| 117.| 375378 |Державне підприємство | 16213 |с. Криски | | |"Крисківський | |Коропського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 118.| 375361 |Державне підприємство | 16700 |м. Ічня, | | |"Ічнянський спиртовий | |вул. Пролетарська, 20 | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 119.| 375355 |Державне підприємство | 17036 |с. Чемер | | |"Чемерський спиртовий | |Чернігівської області | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 120 | 375349 |Державне підприємство | 15150 |с. Тупичів | | |"Ковальовський | |Городнянського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 121.| 375332 |Державне підприємство | 16433 |с. Іванівка | | |Шабалинівський | |Борзнянського р-ну | | |спиртовий завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 122.| 375314 |Державне підприємство | 15331 |смт. Холми | | |"Холминський спиртовий| |Корюківського р-ну | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 123.| 375303 |Державне підприємство | 15214 |с. Нові Боровичі | | |"Новоборовицький | |Щорського р-ну | | |спиртовий завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 124.|5388032 |Чернігівське обласне | 14005 |м. Чернігів, | | |державне об'єднання | |вул. Котляре- | | |спиртової та лікеро- | |вського, 38 | | |горілчаної | | | | |промисловості | | | | |"Чернігівспиртгорілка"| | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 125.|21391080 |Державне підприємство | 14000 |м. Чернігів, | | |Торговий дім | |пр. Миру, 20 | | |"Сіверщина" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 126.|31546814 |Державне підприємство | 16700 |м. Ічня, | | |"Ічнянський завод | |вул. Дзержи- | | |таропакувальних | |нського, 168 | | |виробів" | | | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 127.|31201500 |Український проектно- | 4116 |м. Київ, | | |вишукувальний інститут| |вул. Д.Запольського, 5| | |цукрової промисловості| | | | |"Укрцукропроект" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 128.|30115128 |Державне підприємство | 4040 |м. Київ, | | |"Укрхарчоресурс" | |вул. Баумана, 9/12 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 129.| 389439 |Центральна науково- | 1001 |м. Київ, | | |технічна бібліотека | |вул. Б.Грінченка, 1 | | |харчової і переробної | | | | |промисловості України | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 130.| 334793 |Український науково- | 3190 |м. Київ, | | |дослідний інститут | |вул. Бабушкіна, 3 | | |спирту та | | | | |біотехнології | | | | |продовольчих продуктів| | | | |"УкрНДІспиртбіопрод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 131.| 334422 |Український державний | 4112 |м. Київ, | | |інститут по | |вул. О.Теліги, 8 | | |проектуванню | | | | |підприємств харчової | | | | |промисловості | | | | |"УкрДІПрохарчопром" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 132.|3081223 |Державний концерн | 1001 |м. Київ, | | |спиртової та лікеро- | |вул. Б.Грінченка, 1 | | |горілчаної | | | | |промисловості (Концерн| | | | |"Укрспирт") | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 133.|18019365 |Державне підприємство | 1001 |м. Київ, | | |громадського | |вул. Б.Грінченка, 1 | | |харчування | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 134.|32962829 |Державне підприємство | 1001 |м. Київ, | | |Торговий дім "Етанол" | |вул. Б.Грінченка, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 135.| 334770 |Державна наукова | 1024 |м. Київ, | | |установа Український | |вул. Лютеранська, 20 | | |науково-дослідний | | | | |інститут цукрової | | | | |промисловості | | | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені

на Департамент ринків рослинництва

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Автономна Республіка Крим | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 700654 |Кримський | 95017 |м. Сімферополь, | | |республіканський | |вул. Київська, 75/1 | | |державний проектно- | | | | |технологічний центр | | | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 2. | 700588 |Державна інспекція | 95053 |м. Сімферополь, | | |захисту рослин | |вул. Оленчука, 52 | | |Автономної Республіки | | | | |Крим | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 3. | 482281 |Кримська науково- | 97557 |Сімферопольський р-н, | | |дослідна станція | |с. Лікарственне, | | |лікарських рослин | |Узвіз Агачелевський, 4| ----------------------------------------------------------------------| Вінницька область | ----------------------------------------------------------------------| 4. | 32533743|Державне підприємство | 23040 |Барський район, | | |"Агрофірма Буцні" | |с. Буцні, | | | | |вул. Суворова, 28 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 5. | 30805332|Державне підприємство | 23450 |Муровано- | | |"Сільськогосподарське | |Кириловецький р-н, | | |підприємство "Україна"| |с. Немерче, | | | | |вул. Центральна, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 6. | 692222 |Вінницький обласний | 23227 |с. Агрономічне, | | |державний проектно- | |вул. Мічуріна, 3 | | |технологічний центр | |Вінницького р-ну | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 7. | 691317 |Державна інспеція | 21027 |м. Вінниця, | | |захисту рослин | |вул. Келецька, 53 | | |Вінницької області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 8. | 36131454|Державне підприємство | 22712 |Іллінецький р-н, | | |"Сільськогосподарське | |с. Іллінецьке, | | |підприємство | |вул. Леніна, 6 | | |"Іллінецьке" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 9. | 24893936|Державне підприємство | 22300 |Літинський р-н, | | |"Сільськогосподарське | |с. Петрик | | |підприємство | | | | |"Вінницьке" | | | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 10. | 692653 |Державна інспекція | 43001 |м. Луцьк, | | |захисту рослин | |вул. Ковельська, 179 | | |Волинської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 11. | 692647 |Волинський обласний | 43010 |м. Луцьк, | | |державний проектно- | |вул. Глушець, 49 | | |технологічний центр | | | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 12. | 692334 |Державне підприємство | 45070 |смт. Голоби | | |Голобська | |Ковельського р-ну | | |льононасіннє вастанція| | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 13. | 34435075 |Державне підприємство | 44810 |Турійський р-н, | | |"Луківська | |смт. Луків, | | |льононасіннєва | |вул. Залізнична, 90 | | |станція" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 14. | 32456783 |Волинське обласне | 45200 |м. Іверці, | | |державне | |вул. Вишневського, 3 | | |лісогосподарське | | | | |підприємство | | | | |"Волиньагроліс" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 15. | 5281529 |Волинська зональна | 45000 |м. Ковель, | | |науково-дослідна | |вул. Ватутіна, 69 | | |станція луківництва | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 16. | 34417131 |Державне підприємство | 44100 |Ратнівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |смт. Ратне, | | |лісогосподарське | |вул. Заболо- | | |агропромислове | |тівська, 26А | | |підприємство | | | | |"Ратнеагроліс" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 17. | 35298111 |Державне підприємство | 44200 |Любешівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |смт. Любешів, | | |лісогосподарське | |вул. Незалежності, 1А | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Любешівагроліс" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 18. | 35097450 |Державне підприємство | 44500 |Камінь-Каширський р-н,| | |спеціалізоване | |м. Камінь-Каширськ, | | |лісогосподарське | |вул. Лісна, 11 | | |агропромислове | | | | |підприємство "Камінь- | | | | |Каширськагроліс" | | | ----------------------------------------------------------------------| Донецька область | ----------------------------------------------------------------------| 19. | 694103 |Донецький обласний | 86053 |п/в Піски | | |державний проектно- | |Ясинуватського р-ну, | | |технологічний центр | |вул. Леніна, 14 | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 20. | 694451 |Державна інспекція | 83086 |м. Донецьк, | | |захисту рослин | |вул. Артема, 27 | | |Донецької області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 21. | 23597733|Державне підприємство | 87510 |м. Маріуполь, | | |"Маріупольський | |Морський торговий | | |фумігаційний загін" | |порт | ----------------------------------------------------------------------| Дніпропетровська область | ----------------------------------------------------------------------| 22. | 32835930|Державне підприємство | 49106 |м. Дніпропетровськ, | | |"Загін Фумігаційний" | |Жовтневий р-н, | | | | |пр-т Героїв, 81 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 23. | 693546 |Державна інспекція | 49049 |м. Дніпропетровськ, | | |захисту рослин | |пр.Героїв,81 | | |Дніпропетровської | | | | |області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 24. | 32062157|Державне | 51230 |с. Голубівка | | |сільськогосподарське | |Новомосковського р-ну | | |підприємство | | | | |"Кільчень" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 25. | 487462 |Державне підприємство | 52041 |с. Олександрівка, | | |"Навчально-дослідне | |Дніпропетровського | | |господарство | |р-ну | | |"Самарський" | | | | |Дніпропетровського | | | | |державного аграрного | | | | |університету | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 26. | 693537 |Дніпропетровський | 52071 |с. Дослідне | | |обласний державний | |Дніпропетровського | | |проектно-технологічний| |р-ну | | |центр охорони | | | | |родючості ґрунтів | | | | |і якості продукції | | | ----------------------------------------------------------------------| Житомирська область | ----------------------------------------------------------------------| 27. | 5418496 |Лугинське державне | 11300 |м. Лугини | | |лісогосподарське | |Луганського р-ну | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Лугинський | | | | |держлісгосп АПК" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 28. | 724809 |Державне підприємство | 11542 |Коростенський район, | | |"Грозинське" | |с. Грозине, | | | | |вул. Мічуріна, 3 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 29. | 698229 |Житомирський обласний | 10020 |м. Житомир, | | |державний проектно- | |просп. Миру, 21а | | |технологічний центр | | | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 30. | 698288 |Державна інспекція | 10020 |м. Житомир, | | |захисту рослин | |пров. Винокурний, 48а | | |Житомирської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 31. | 35334175|Державне підприємство | 11400 |смт. Народичі, | | |"Народицький лісгосп | |вул. Леніна, 301 | | |агропромислового | | | | |комплексу" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 32. | 4762824 |Малинська насіннева | 11601 |Житомирська обл., | | |база "Сортнасіннєовоч"| |Малинський р-н, | | | | |м. Малин, | | | | |вул. Базарна, 6 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 33. |2156503858|Державне підприємство | 13120 |Любарський р-н, | | |"Новочорторийське" | |с. Нова Чортория, | | | | |вул. Леніна, 3 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 34. | 32152601|Державне підприємство | 12521 |Коростишівський р-н, | | |"Перлина Полісся" | |с. Більківці | ----------------------------------------------------------------------| Закарпатська область | ----------------------------------------------------------------------| 35. | 495042 |Ужгородська | 88000 |м. Ужгород, | | |прикордонна державна | |вул. Станційна, 56 | | |контрольно- | | | | |токсикологічна | | | | |лабораторія | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 36. | 32434750 |Головне державне | 88017 |м. Ужгород, | | |спеціалізоване | |вул. Собранецька, 150 | | |лісогосподарське | | | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Закарпатагроліс" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 37. | 698733 |Державна інспекція | 88000 |м. Ужгород, | | |захисту рослин | |вул. Станційна, 56 | | |Закарпатської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 38. | 698741 |Закарпатський обласний| 90252 |с. В.Бакта | | |державний проектно- | |Берегівського р-ну, | | |технологічний центр | |вул. Садова, 15 | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 39. | 3747691 |Державне підприємство | 90151 |Іршавський р-н, | | |"Кук" | |с. Кушниця, | | | | |вул. Центральна, 22 | ----------------------------------------------------------------------| Запорізька область | ----------------------------------------------------------------------| 40. | 698957 |Державна інспекція | 69095 |м. Запоріжжя, | | |захисту рослин | |вул. Дзержинського,144| | |Запорізької області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 41. | 698963 |Запорізький обласний | 69031 |м. Запоріжжя, | | |державний проектно- | |вул. Технікумівська, 2| | |технологічний центр | | | | |охорони родючості | | | | |грунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 42. | 498069 |Державне підприємство | 70403 |Запорізький район, | | |"Світанок" | |с. Августинівна, | | | | |вул. Леніна, 4 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 43. | 853234 |Державне підприємство | 71724 |Токмацький р-н, | | |"Токмацьке" | |с. Нове, | | | | |вул. Радянська, 18 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 44. | 489797 |Державне підприємство | 32372 |с. Лазурне, | | |"Сільськогосподарське | |вул. Студентська, 21, | | |підприємство "Лазурне"| |Мелітопольського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 45. | 36180433|ДП "Тепличний | 71500 |м. Енергодар, | | |комбінат" | |вул. Комунальна, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 46. | 36418685|ДП "СП "Запорізьке" | 71312 |Кам'янсько- | | | | |Дніпровський р-н, | | | | |с. Велика Знам'янка, | | | | |вул. Леніна, 553 | ----------------------------------------------------------------------| Івано-Франківська область | ----------------------------------------------------------------------| 47. | 699678 |Державна інспекція | 76000 |м. Івано-Франківськ, | | |захисту рослин Івано- | |вул. Незалежності, 46 | | |Франківської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 48. | 24687154 |Калуська районна | 77330 |с. Копанки | | |державна агрохімічна | |Калуського р-ну | | |лабораторія | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 49. | 22167462 |Івано-Франківський | 76000 |м. Івано-Франківськ, | | |обласний державний | |вул. Гаркуші, 2 | | |проектно-технологічний| | | | |центр охорони | | | | |родючості грунтів | | | | |і якості продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 50. | 30923531 |Державне | 78141 |с. Стрільче | | |сільськогосподарське | |Городенківського р-ну | | |підприємство | | | | |"Стрільче" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 51. | 30923505 |Державне | 78106 |с. Котиківка | | |сільськогосподарське | |вул. Шевченка, 187 | | |підприємство | |Городенківського р-ну | | |"Котиківка" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 52. | 729422 |Дослідне господарство | 78100 |Івано-Франківська обл,| | |"Зоря" | |Городенківський р-н, | | | | |м.Городенка, | | | | |вул. Шевченка, 7 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 53. | 699448 |Богородчанська | 77700 |смт. Богородчани, | | |льононасіннєва станція| |вул. Гагаріна, 4 | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 54. | 699845 |Київський обласний | 8162 |смт. Чабани Києво- | | |державний проектно- | |Святошинського р-ну, | | |технологічний центр | |вул. Машино- | | |охорони родючості | |будівників, 2Б | | |грунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 55. | 30240783 |Макарівське районне | 8072 |с. Бишів, | | |державне підприємство | |вул. Кірова, 82 | | |по виконанню | |Макарівського р-ну | | |агрохімічних робіт | | | | |"Бишівагрохім" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 56. | 5290830 |Дослідне господарство | 8333 |Бориспільський район, | | |"Нива" | |с. Артемівка, | | | | |вул. Червоно- | | | | |армійська, 18 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 57. | 849296 |Державне підприємство | 8131 |с. Софіївська | | |"Науково-дослідний, | |Борщагівка, | | |виробничий | |вул. Леніна, 63 | | |агрокомбінат | |Києво- | | |"Пуща-Водиця" | |Святошинського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 58. | 30353167 |Державне підприємство | 9155 |Білоцерківський р-н | | |"Сорокотязьке" | |с. Сорокотяги | | | | |вул. Котовського, 24 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 59. | 35388896 |Державне підприємство | 8850 |Київська обл., | | |"Сільськогосподарське | |Миронівський р-н, | | |підприємство | |с. Маслівка | | |"Маслівське" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 60. | 4685696 |Державне підприємство | 7400 |м. Бровари, | | |"Український інститут | |вул. Воїнів | | |сільськогосподарських | |Інтернаціоналістів, 5 | | |аерофотогеодезичних | | | | |вишукувань" | | | ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 61. | 700223 |Кіровоградський | 27602 |м. Кіровоград, | | |обласний державний | |п/в Сазонівка, | | |проектно-технологічний| |вул. Центральна, 4 | | |центр охорони | | | | |родючості грунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 62. | 700177 |Державна інспекція | 25009 |м. Кіровоград, | | |захисту рослин | |вул. Курганна, 62 | | |Кіровоградської | | | | |області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 63. | 3757347 |Державне підприємство | 27330 |Олександрійський р-н, | | |"Сільськогосподарське | |с. Краснопілка, | | |підприємство "Промінь"| |вул. Жовтнева, 42 | ----------------------------------------------------------------------| Луганська область | ----------------------------------------------------------------------| 64. | 710500 |Державна інспекція | 91022 |м. Луганськ, | | |захисту рослин | |вул. Свердлова, 58 | | |Луганської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 65. | 689243 |Луганський обласний | 93733 |п/в Металіст | | |державний проектно- | |Слов'яно- | | |технологічний центр | |сербського р-ну | | |охорони родючості | | | | |грунтів і якості | | | | |продукції | | | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 66. | 701978 |Державна інспекція | 79058 |м. Львів, | | |захисту рослин | |вул. Замарсти- | | |Львівської області | |нівська, 49 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 67. | 20760138 |Державне | 82127 |с. Лішня | | |сільськогосподарське | |Дрогобицького р-ну | | |підприємство | | | | |"Лішнянське" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 68. | 702050 |Державне підприємство | 81000 |м. Яворів, вул. | | |Яворівська | |Воз"єднання,13 | | |льононасінницька | | | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 69. | 701961 |Львівський обласний | 81115 |с .Оброшино, | | |державний проектно- | |вул. Шевченка, 6 | | |технологічний центр | |Пустомитівського р-ну | | |охорони родючості | | | | |грунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 70. | 701932 |Державне підприємство | 82054 |с.Надиби | | |Надибська льоно- | |Старосамбірського | | |насіннєва станція | |району | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 71. | 24306494 |Державне підприємство | 81100 |Яворівський р-н, | | |"Львівське" | |с. Висіч | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 72. | 481525 |Державне підприємство | 81320 |Мостиський р-н, | | |"Мостиське" | |м. Мостиська, | | | | |вул. Ярослава | | | | |Мудрого, 121 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 73. | 5393524 |Державне підприємство | 81100 |м. Пустомити, | | |"Науково-дослідний | |вул. Гайдамацька, 16 | | |центр рідких | | | | |мінеральних добрив" | | | ----------------------------------------------------------------------| Миколаївська область | ----------------------------------------------------------------------| 74. | 702439 |Державна інспекція | 54036 |м. Миколаїв, | | |захисту рослин | |вул. Центральна, 38 | | |Миколаївської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 75. | 702222 |Миколаївський обласний| 57217 |п/в Полігон | | |державний проектно- | |Жовтневого р-ну | | |технологічний центр | | | | |охорони родючості | | | | |грунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 76. | 952456 |Миколаївська державна | 54042 |м. Миколаїв | | |регіональна | |провулок 2 | | |випробувальна | |Ковальський, 21 | | |лабораторія | | | | |сільськогосподарської | | | | |сировини та харчової | | | | |продукції | | | ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 77. | 495036 |Одеська прикордонна | 65016 |м. Одеса, | | |державна контрольно- | |Ванний пров., 5а | | |токсикологічна | | | | |лабораторія | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 78. | 702989 |Одеський обласний | 65037 |м. Одеса, | | |державний проектно- | |Червоний хутір, | | |технологічний центр | |вул. Лабораторна, 19 | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 79. | 485241 |Державна інспекція | 65107 |м. Одеса, | | |захисту рослин | |вул. Канатна, 83 | | |Одеської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 80. | 22479598 |Державна наукова | 65170 |м. Одеса, | | |установа "Південний | |вул. Канатна, 83 | | |науково-технологічний | | | | |центр по апробації та | | | | |впровадженню нової | | | | |техніки і технологій" | | | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 81. | 703687 |Державна інспекція | 36029 |м. Полтава, | | |захисту рослин | |вул. Жовтнева, 66 | | |Полтавської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 82. | 25977026 |Державне підприємство | 36003 |м. Полтава, | | |"Фумігаційний загін" | |вул. Г.Сковороди, 8 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 83. | 33582037 |Державне підприємство | 37040 |Пирятинський р-н, | | |ДСільськогосподарське | |с. Березова Рудка | | |підприємство | | | | |"Березівське" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 84. | 31758362 |Полтавське державне | 36011 |м. Полтава, | | |лісогосподарське | |вул. Міщенка, 2 | | |підприємство | | | | |"Полтаваоблагроліс" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 85. | 3773576 |Державне підприємство | 37535 |Лубенський р-н, | | |"Дружба" | |с. Березоточа | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 86. | 25867993 |Полтавський обласний | 38744 |с. Степне, | | |державний проектно- | |вул. Дослідна, 14 | | |технологічний центр | |Полтавського р-ну | | |охорони родючості | | | | |грунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 87. | 36475303 |ДП "Сільськогоспо- | 37673 |Полтавська обл., | | |дарське підприємство | |Миргородський р-н, | | |ім. Іваненка" | |с. Петрівці | ----------------------------------------------------------------------| Рівненська область | ----------------------------------------------------------------------| 88. | 703842 |Державна інспекція | 33000 |м. Рівне, | | |захисту рослин | |вул. Петлюри, 14а | | |Рівненської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 89. | 33318900 |Державне підприємство | 35000 |Костопільський р-н, | | |"Спеціалізоване | |м. Костопіль, | | |лісогосподарське | |вул. Бурова, 17А | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Костопільський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 90. | 33245764 |Державне підприємство | 34500 |Сарненський р-н, | | |"Спеціалізоване | |м. Сарни, територія | | |лісогосподарське | |дослідної станції | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Сарненський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 91. | 33214417 |Державне підприємство | 35400 |Гощанський р-н, | | |"Спеціалізоване | |смт. Гоща, | | |лісогосподарське | |вул. Садова, 5 | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Гощанський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 92. | 33167776 |Державне підприємство | 34700 |Корецький р-н, | | |"Спеціалізоване | |м. Корець, | | |лісогосподарське | |вул. Радянська, 137 | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Корецький | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 93. | 33166992 |Державне підприємство | 34208 |Рокитнівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |с. Рокитне, | | |лісогосподарське | |вул. Миру, 1 | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Рокитнівський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 94. | 33166919 |Державне підприємство | 34100 |Дубровицький р-н, | | |"Спеціалізоване | |с. Дубровиця, | | |лісогосподарське | |вул. Воробинська, 4 | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Дубровицький | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 95. | 33096098 |Державне підприємство | 35500 |Радивільський р-н, | | |"Спеціалізоване | |м. Радивіль, | | |лісогосподарське | |вул. Кременецька, 95 | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Радивилівський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 96. | 33096014 |Державне підприємство | 35600 |м. Дубно, | | |"Спеціалізоване | |вул. Шумовського, 7 | | |лісогосподарське | | | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Дубенський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 97. | 33020694 |Державне підприємство | 35740 |Здолбунівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |смт. Мізоч, | | |лісогосподарське | |ВУЛ. Здолбунівська, 17| | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Здолбунівський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 98. | 33020626 |Державне підприємство | 35100 |Млинівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |смт. Млинів, | | |лісогосподарське | |вул. Поліщука, 18 | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Млинівський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 99. | 32987026 |Державне підприємство | 35800 |м. Острог, проспект | | |"Спеціалізоване | |Незалежності, 34А | | |лісогосподарське | | | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Острозький | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 100.| 32941416 |Державне підприємство | 35224 |Демидівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |С. Вовковиї | | |лісогосподарське | | | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Демидівський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 101.| 32626235 |Державне підприємство | 34300 |смт. Володимирець | | |"Спеціалізоване | |вул. Поліська, 24, | | |лісогосподарське | |Володимирецький | | |агропромислове | |район | | |підприємство | | | | |"Володимирецький | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 102.| 32600442 |Державне підприємство | 34600 |Березнівський р-н, | | |"Спеціалізоване | |м. Березне | | |лісогосподарське | |вул. Київська, 10А | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Березнівський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 103.| 32451509 |Державне підприємство | 34044 |Заріченський р-н, | | |"Спеціалізоване | |с. Привітівка | | |лісогосподарське | | | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Зарічненський | | | | |держспецлісгосп" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 104.| 703813 |Рівненський обласний | 35325 |с. Шубків, | | |державний проектно- | |вул. Рівненська, 3 | | |технологічний центр | |Рівненського р-ну | | |охорони родючості | | | | |грунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 105.| 703799 |Державне підприємство | 34503 |м. Сарни, | | |Сарненська | |вул. Бєлгородська, 7 | | |льононасінницька | | | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 106.| 311303 |Державне підприємство | 34503 |смт. Березно, | | |Березнівська | |вул. Андріївська, 89 | | |льононасінницька | | | | |станція | | | ----------------------------------------------------------------------| Сумська область | ----------------------------------------------------------------------| 107.| 33872223 |ДП Глухівська | 41400 |Сумьска обл., | | |льононасіннева станція| |м. Глухів, | | | | |вул. 40 років | | | | |Перемоги, 35 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 108.| 30080939 |Міжгосподарський | 40030 |м. Суми, | | |спеціалізований центр | |вул. Привокзальна, 33 | | |по інженерному і | | | | |технологічному | | | | |забезпеченню з | | | | |бурякоцукрового | | | | |виробництва | | | | |"Сумиагропостач" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 109.| 24014811 |Державна станція | 40033 |м. Суми, | | |захисту рослин | |вул. Первомайська, 29 | | |Сумської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 110.| 704132 |Сумський обласний | 42343 |с. Сад, | | |державний проектно- | |вул. Зелена, 2, | | |технологічний центр | |Сумського р-ну | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 111.| 05490753 |Серединобудське | 41022 |Середино-Будський р-н,| | |районне державне | |смт. Зноб- | | |виробниче підприємство| |Новгородське, | | |по виконанню | |вул. Гагаріна, 19 | | |агрохімічних робіт | | | | |"Агрохім" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 112.| 481531 |Державне підприємство | 41800 |Білопільський р-н, | | |"Побєда" | |м. Білопілля, | | | | |вул. Миру, 2 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 113.| 729646 |Державне насінницьке | 41630 |Конотопський р-н, | | |сільськогосподарське | |с. Вирівка, | | |підприємство | |вул. Шевченка, 2 | | |"Вирівське" | | | ----------------------------------------------------------------------| Тернопільська область | ----------------------------------------------------------------------| 114.| 705048 |Державна інспекція | 46008 |м. Тернопіль, | | |захисту рослин | |вул. Микулинецька, 20 | | |Тернопільської області| | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 115.| 704652 |Тернопільський | 46006 |м. Тернопіль, | | |обласний державний | |вул. Микулинецька, 22 | | |проектно-технологічний| | | | |центр охорони | | | | |родючості грунтів і | | | | |якості продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 116.| 21156226 |Державне підприємство | 48332 |Монастириський р-н, | | |"Гончарівське" | |с. Гончарівка | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 117.| 21145563 |Дослідне тепличне | 48643 |Заліщинський р-н, | | |господарство "Іване | |с. Іване-Золоте, | | |Золотівське" Інституту| |вул. Теплична, 2 | | |цукрових буряків | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 118.| 914993 |Державне підприємство | 48300 |Монастириський р-н, | | |"Монастириське" | |м. Монастириська, | | | | |вул. Гнатюка, 98 | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 119.| 706027 |Державна інспекція | 61145 |м. Харків, | | |захисту рослин | |вул. Космічна, 21а | | |Харківської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 120.| 25779970 |Державне підприємство | 61166 |м. Харків, | | |"Харківський | |пр. Леніна, 40 | | |фумігаційний загін" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 121.| 32094304 |Харківське обласне | 61022 |м. Харків, | | |державне | |пл. Свободи, 5 | | |агролісомеліоративне | |Держпром, 7 під'їзд | | |підприємство | | | | |"Харківоблагроліс" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 122.| 5490960 |Харківське обласне | 61000 |м. Харків, | | |державне підприємство | |вул. Космічна, 21а | | |по агрохімічному | | | | |забезпеченню сільсь- | | | | |кого господарства | | | | |"Облагрохімія" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 123.| 706013 |Харківський обласний | 61145 |м. Харків, | | |державний проектно- | |вул. Космічна, 21а | | |технологічний центр | | | | |охорони родючості | | | | |грунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 124.| 32437270 |Державне підприємство | 61145 |м. Харків, | | |"Торговий дім | |вул. Космічна, 21а | | |"Облагрохімія" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 125.| 487551 |Державне | 62461 |м. Мерефа, | | |сільськогосподарське | |пл. Шевченка, | | |підприємство "Оберіг" | |Харківського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 126.| 852909 |Державне підприємство | 63451 |Зміївський район, | | |"Іскра" | |с. Велика Гомільша | ----------------------------------------------------------------------| Херсонська область | ----------------------------------------------------------------------| 127.| 689254 |Херсонський обласний | 73034 |м. Херсон, | | |державний проектно- | |вул. Кольцова, 59 | | |технологічний центр | | | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 128.| 24957852 |Державна дослідно- | 75230 |смт. Асканія-Нова, | | |експериментальна | |Чаплинського району | | |агрофірма | | | | |"Асканія-Нова" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 129.| 711379 |Державна інспекція | 73036 |м. Херсон, вул. Зала | | |захисту рослин | |Егерсег, 14 | | |Херсонської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 130.| 35329228 |Державне підприємство | 73000 |м. Херсон, | | |"Херсонське обласне | |Суворовський р-н, | | |агролісмеліоративне | |вул. Маяковського, | | |підприємство | |6/29 | | |"Херсонагроліс" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 131.| 489811 |Державне підприємство | 73489 |Херсон, | | |"Господарство | |вул. Центральна, | | |"Приозерне" | |с-ще Приозерне, | | | | |Комсомольського р-ну | ----------------------------------------------------------------------| Хмельницька область | ----------------------------------------------------------------------| 132.| 717459 |Державна інспекція | 29000 |м. Хмельницький, | | |захисту рослин | |вул. Купріна, 48 | | |Хмельницької області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 133.| 23841446 |Хмельницький обласний | 32300 |м. Кам'янець- | | |державний проектно- | |Подільський, | | |технологічний центр | |вул. Тімірязєва, 114 | | |охорони родючості | | | | |грунтів і якості | | | | |продукці | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 134.| 412582 |Державне підприємство | 30511 |Полонський р-н, | | |"Понінківське" | |смт. Понінка, | | | | |вул. Островського, 104| ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 135.| 481548 |Державне підприємство | 31340 |Хмельницький р-н, | | |"Лісовогриневецьке" | |с. Лісові Гринівці, | | | | |вул. Центральна, 4 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 136.| 481554 |Державне підприємство | 32385 |Кам'янець- | | |"Староушицьке" | |Подільський р-н, | | | | |смт. Стара Ушиця, | | | | |вул. Орджонікідзе, 5 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 137.| 22779099 |Радгосп | 32300 |Кам'янець- | | |"Колодіївський" | |Подільський р-н, | | | | |с. Колодіївка | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 138.| 36280860 |Державне підприємство | 30014 |Хмельницька обл., | | |"Сільськогосподарське | |Славутський р-н, | | |підприємство | |с. Цвітоха | | |"Хмельницьке" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 139.| 35478680 |Державне підприємство | 31340 |Хмельницький р-н, | | |"Хмельницьке обласне | |с. Лісові Гринівці, | | |спеціалізоване | |вул. Центральна, 4 | | |лісогосподарське | | | | |агропромислове | | | | |підприємство | | | | |"Хмельницькоблагроліс"| | | ----------------------------------------------------------------------| Черкаська область | ----------------------------------------------------------------------| 140.| 709611 |Черкаський обласний | 20731 |с. Холоднянське, | | |державний проектно- | |вул. Докучаєва, 15, | | |технологічний центр | |Смілянського р-ну | | |охорони родючості | | | | |грунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 141.| 709603 |Державна інспекція | 18015 |м. Черкаси, | | |захисту рослин | |вул. Ілліна, 248а | | |Черкаської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 142.| 709460 |Державне підприємство | 20042 |Христинівський р-н, | | |"Сільськогосподарське | |с. Ягубець, | | |підприємство "Ягубець"| |вул. Леніна, 1 | ----------------------------------------------------------------------| Чернівецька область | ----------------------------------------------------------------------| 143.| 709980 |Чернівецький обласний | 58013 |м. Чернівці, | | |державний проектно- | |вул. Червоно- | | |технологічний центр | |армійська, 194а | | |охорони родючості | | | | |грунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 144.| 32522747 |Глибоцьке державне | 60427 |с. Кам'янка, | | |спеціалізоване | |вул. Набережна, 103 | | |лісогосподарське | |Глибоцького р-ну | | |підприємство | | | | |агропромислового | | | | |комплексу "Глибоцький | | | | |держспецлісгосп АПК" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 145.| 31383407 |Державне підприємство | 60300 |м. Новоселиця, | | |"Новоселицьке державне| |вул. Леніна, 37 | | |спеціалізоване | | | | |лісництво агропроми- | | | | |слового комплексу" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 146.| 31369623 |Кіцманське державне | 59313 |с. Нижні Станівці, | | |спеціалізоване | |вул. Головна, 40 | | |лісогосподарське | |Кіцманського р-ну | | |підприємство | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 147.| 31328660 |Державне підприємство | 60000 |м. Хотин, | | |"Хотинське державне | |вул. Незалежності, 30 | | |спеціалізоване | | | | |лісництво агропроми- | | | | |слового комплексу" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 148.| 31180863 |Державне підприємство | 60100 |смт. Кельменці, | | |"Кельменецьке державне| |вул. Бесарабська, 49 | | |спеціалізоване | | | | |лісництво агропроми- | | | | |слового комплексу" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 149.| 31050601 |Державне підприємство | 59400 |м. Заставна, | | |"Заставнівське | |вул. В.Чорновола, 30 | | |державне спеціалізо- | | | | |ване лісництво | | | | |агропромислового | | | | |комплексу" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 150.| 30749729 |Вижницьке державне | 59233 |смт. Берегомет, | | |спеціалізоване | |вул. Будівельна, 9 | | |лісогосподарське | |Вижницького району | | |підприємство | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 151.| 21419817 |Державне підприємство | 60513 |с. Мольниця | | |"Герцаївське державне | |Герцаївського р-ну | | |спеціалізоване | | | | |лісництво агропроми- | | | | |слового комплексу" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 152.| 5398487 |Сторожинецьке державне| 59000 |м. Сторожинець, | | |спеціалізоване | |вул. Клинівська, 14 | | |лісогосподарське | | | | |підприємство | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | | |"Сторожинецький | | | | |держспецлісгосп АПК" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 153.| 5398473 |Карпатське державне | 59050 |смт. Путила, | | |спеціалізоване | |вул. Українська, 216 | | |лісогосподарське | | | | |підприємство | | | | |агропромислового | | | | |комплексу "Карпатський| | | | |держспецлісгосп АПК" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 154.| 717873 |Державна інспекція | 58013 |м. Чернівці, | | |захисту рослин | |вул. Червоно- | | |Чернівецької області | |армійська, 194а | ----------------------------------------------------------------------| Чернігівська область | ----------------------------------------------------------------------| 155.| 709945 |Державна інспекція | 14017 |м. Чернігів, | | |захисту рослин | |вул. Старо- | | |Чернігівської області | |білоуська, 25а | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 156.| 35583857 |Державне підприємство | 17551 |Чернігівська область, | | |"Сільськогосподарське | |Прилуцький р-н, | | |підприємство "Трест" | |с. Переволочна, | | | | |вул. Межиріченська, 16| ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 157.| 709796 |Чернігівський обласний| 14020 |м. Чернігів, | | |державний проектно- | |вул. Малиновського, 41| | |технологічний центр | | | | |охорони родючості | | | | |грунтів і якості | | | | |продукції | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 158.| 857203 |Державне підприємство | 15422 |Семенівський р-н, | | |"Семенівське" | |с. Прогрес, | | | | |вул. Нова, 10 | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 159.| 30518866 |Державне підприємство | 1033 |м. Київ, | | |"Державний резервний | |вул. Саксаганського, 1| | |насіннєвий фонд" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 160.| 25835792 |Державний | 1601 |м. Київ, | | |технологічний центр | |вул. О.Теліги, 8 | | |охорони родючості | | | | |ґрунтів | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 161.| 25398630 |Головна державна | 2166 |м. Київ, | | |інспекція захисту | |просп. Воз'єднання, 15| | |рослин | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 162.| 731548 |Українська державна | 3035 |м. Київ, | | |насіннєва інспекція | |вул. Урицького, 45 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 163.| 21708298 |Державне підприємство | 2140 |м. Київ, Дарницький | | |"Фумігаційний загін" | |р-н, вул. Б.Гмирі, 9В | | | | |оф. 2 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 164.| 00699744 |Державна інспекція | 1034 |м. Київ, | | |захисту рослин | |вул. О.Гончара, 32б | | |Київської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 165.| 485187 |Головна державна | 3138 |м. Київ, | | |інспекція з карантину | |вул. Колоскова, 7 | | |рослин | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 166.| 33829749 |Державне підприємство | 3138 |м. Київ, | | |"Фумігація" | |вул. Колоскова, 7 | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені на Відділ розвитку

садівництва, виноградарства та виноробства

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Автономна Республіка Крим | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 4751571 |Кримська воєнізована | 95034 |м. Сімферополь, | | |служба з активних | |вул. Київська, 81 | | |впливів на | | | | |гідрометеорологічні | | | | |процеси | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 2. | 5446858 |Державне підприємство | 97250 |с. Первомайське | | |"Первомайський | |Сімферопольського р-ну| | |виноробний завод" | |вул. Дяченка, 5 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 3. | 5414657 |Державне підприємство | 95000 |м. Сімферополь, | | |"Сімферопольський | |вул. Московське | | |виноробний завод" | |шосе, 9 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 4. | 1274082 |Новоселівський | 96274 |смт. Новоселівка, | | |виноробний завод | |Роздольненського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 5. | 32177715 |Державне підприємство | 97517 |Сімферопольський р-н, | | |"Сільськогосподарське | |смт. Гвардійське, | | |підприємство | |вул. Березовського, 1 | | |"Плодовод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 6. | 415534 |Державне об'єднання | 95017 |м. Сімферополь, | | |агропромислового | |Київський р-н, | | |комбінату | |вул. Київська, 73 | | |"Кримрадгоспвинпром" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 7. | 415416 |Український державний | 95018 |м. Сімферополь, | | |інститут по | |вул. Ракетна, 10 | | |проектуванню садів і | | | | |виноградників | | | | |"Укрдіпросад" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 8. | 415072 |Державне підприємство | 95017 |м. Сімферополь, | | |"Проектно- | |вул. Київська, 75 | | |конструкторський | | | | |технологічний інститут| | | | |"Плодмашпроект" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 9. | 413015 |Агрофірма "Прибрежна" | 96447 |с. Медведове | | | | |Чорноморського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 10. | 413009 |Державне підприємство | 96300 |смт. Первомайське, | | |радгосп-завод | |вул.Б.Хмельницького,11| | |ім. 1 Мая | |Первомайського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 11. | 412990 |Державне підприємство | 96524 |с. Вересаєве, | | |радгосп-завод | |Сакського р-ну | | |"Євпаторійський" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 12. | 412926 |Державне | 97551 |с. Кольчугіно, | | |сільськогосподарське | |вул. Чехова, 1 | | |підприємство | |Сімферопольського р-ну| | |"Агропромкомбінат | | | | |"Виноградний" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 13. | 412866 |Державне підприємство | 98410 |с. Плодове, | | |радгосп-завод | |Бахчисарайського | | |"Плодове" | |району, | | | | |вул. Леніна, 60 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 14. | 411890 |Національне виробничо-| 98600 |м. Ялта, | | |аграрне об'єднання | |смт. Масандра, | | |"Масандра" | |вул. Миру, 6 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 15. | 412843 |Державне підприємство | 98640 |м. Ялта, | | |"Гурзуф" | |смт. Гурзуф, | | | | |вул. Привітна, 4 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 16. | 412837 |Державне підприємство | 98033 |м. Судак, | | |"Морське" | |с. Морське, | | | | |вул. Карла Маркса, 35 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 17. | 412820 |Державне підприємство | 98000 |м. Судак, | | |"Судак" | |вул. Алуштинська, 15 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 18. | 412808 |Державне підприємство | 98031 |м. Судак, | | |"Веселівське" | |с. Веселе, | | | | |вул. Леніна, 9 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 19. | 412760 |Державне підприємство | 98600 |м. Ялта, | | |"Лівадія" | |смт. Лівадія, | | | | |вул. Виноградна, 2 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 20. | 412754 |Державне підприємство | 98500 |м. Алушта, | | |"Таврида" | |с. Кипарисне | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 21. | 412725 |Державне підприємство | 98521 |м. Алушта, | | |"Привітне" | |с. Привітне, | | | | |вул. Леніна, 2 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 22. | 412719 |Державне підприємство | 98520 |м. Алушта, | | |"Малоріченське" | |с. Малоріченське, | | | | |вул. Садова | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 23. | 412694 |Державне підприємство | 98500 |м.Алушта, | | |"Алушта" | |пров. Іванова, 3 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 24. | 33954819 |Державне господарське | 98032 | АР Крим , | | |об'єднання "Виробниче | |м. Судак, | | |аграрне об'єднання | |вул. Шаляпіна, 1 | | |"Новий Світ" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 25. | 412665 |Державне підприємство | 98032 |смт. Новий Світ, | | |завод шампанських вин | |вул. Судацька, 16 | | |"Новий Світ" | |Судацького р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 26. | 36112080 |Державне підприємство | 96562 |АР Крим, Сакський р-н,| | |"Сакський виноробний | |с. Володимирівка, | | |завод" | |вул. Заводська, 5 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 27. | 33655492 |Державне підприємство | 97544 |с. Скворцово, | | |"Державне | |Сімферопольського р-ну| | |сільськогосподарське | | | | |підприємство "Сонячне"| | | ----------------------------------------------------------------------| Вінницька область | ----------------------------------------------------------------------| 28. | 5519669 |Державне підприємство | 23100 |м. Жмеринка, | | |"Жмеринський | |вул. Київська, 55 | | |виноробний завод" | | | ----------------------------------------------------------------------| Донецька область | ----------------------------------------------------------------------| 29. | 414405 |Радгосп "Садовод" | 84600 |м. Горлівка, | | | | |вул. Яковенка, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 30. | 30099206 |Державне | 84571 |с-ще Опитне | | |сільськогосподарське | |Артемівського р-ну, | | |підприємство "Садове" | |вул. Київська, 1 | ----------------------------------------------------------------------| Дніпропетровська область | ----------------------------------------------------------------------| 31. | 412174 |Державне підприємство | 49074 |м. Дніпропетровськ, | | |"Дніпропетровський | |вул. Киснева, 47 | | |експериментальний | | | | |виноробний завод" | | | ----------------------------------------------------------------------| Закарпатська область | ----------------------------------------------------------------------| 32. | 22071791 |Державне підприємство | 88000 |м. Ужгород, | | |"Торговий дім "Гроно" | |вул. Собранецька, 136 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 33. | 413895 |Агропромислово-торгове| 89632 |с. Бобовище, | | |підприємство | |вул. Леніна, 17 | | |"Бобовище" | |Мукачівського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 34. | 413883 |Агроторгове | 90551 |с. Руське Поле | | |підприємство "Радгосп-| |Тячівського р-ну | | |завод | | | | |"Руськополівський" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 35. | 413825 |Радгосп-завод | 88000 |м. Ужгород, | | |"Великолазівський" | |вул. Лисенка, 41 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 36. | 413831 |Державне підприємство | 89450 |с. Кибляри | | |"Червона Зірка" | |Ужгородського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 37. | 413819 |Державне підприємство | 89452 |смт. Середнє, | | |"Агропромислова фірма | |вул. Шевченка, 6 | | |"Леанка" | |Ужгородського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 38. | 413802 |Державне підприємство | 88017 |м. Ужгород, | | |радгосп-завод | |вул. Собранецька, 138 | | |"Ужгородський" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 39. | 413765 |Державне підприємство | 90300 |м. Виноградів, | | |"Радгосп | |вул. Персикова, 35 | | |"Виноградівський" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 40. | 413794 |Агроторгове | 89600 |м. Мукачево, | | |підприємство радгосп- | |вул. Духновича, 29 | | |завод "Мукачівський" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 41. | 412240 |Радгосп-завод | 90260 |с. Мужієво | | |"Мужіївський" | |Берегівського р-ну | ----------------------------------------------------------------------| Луганська область | ----------------------------------------------------------------------| 42. | 5401169 |Державне підприємство | 93800 |м. Кіровськ, | | |винзавод "Алко-Прима" | |вул. Виноградна, 1 | ----------------------------------------------------------------------| Миколаївська область | ----------------------------------------------------------------------| 43. | 413995 |Державне підприємство | 57047 |с. Варюшине | | |радгосп "Виноградна | |Веселинівського р-ну | | |Долина" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 44. | 413914 |Радгосп "Явкинський" | 56156 |с. Добре | | | | |Баштанського р-ну | ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 45. | 4778469 |Одеська воєнізована | 65070 |м. Одеса, | | |служба з активних | |вул. Варненська, 20 | | |впливів на | | | | |гідрометеорологічні | | | | |процеси | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 46. | 413274 |Державне | 67450 |Роздільнянський р-н, | | |сільськогосподарське | |с. Кучурган, | | |підприємство | |вул. Леніна, 263 | | |"Кучурганське" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 47. | 412040 |Державне підприємство | 66031 |с. Писарівка | | |"Писарівський | |Кодимського р-ну | | |спиртзавод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 48. | 34520076 |Державне підприємство | 68100 |м. Татарбунари, | | |"Татарбунарський | |вул. Василя Тура, 1 | | |виноробний завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 49. | 13908422 |Державне | 65000 |м. Одеса, бульвар | | |багатопрофільне | |Французький, 10 | | |підприємство "Урожай" | | | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 50. | 30063363 |Державне підприємство | 36010 |м. Полтава, | | |"Аграрно-промислова | |вул. В.Міщенка, 2 | | |фірма | | | | |"Полтавасадвинмаркет" | | | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 51. | 30590422 |Державне підприємство | 61017 |м. Харків, | | |"Харківський завод | |вул. Лозівська, 20 | | |шампанських вин" | | | ----------------------------------------------------------------------| Херсонська область | ----------------------------------------------------------------------| 52. | 415468 |Державне підприємство | 73036 |м. Херсон, | | |"Виробничий південній | |вул. Перекопська, 168 | | |біотехнологічний | | | | |центр" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 53. | 412091 |Херсонський виноробний| 73000 |м. Херсон, | | |завод | |пров. Янтарний, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 54. | 2127816 |Генічеський винзавод | 75500 |м. Генічеськ, | | | | |вул. Леніна, 200 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 55. | 14141394 |Херсонське державне | 73000 |м. Херсон, | | |підприємство | |вул. Перекопська, 168 | | |"Винконсервпроект" | | | ----------------------------------------------------------------------| Черкаська область | ----------------------------------------------------------------------| 56. | 5529691 |Державне підприємство | 18030 |м. Черкаси, | | |"Черкаський консервний| |вул. Чигиринська, 13 | | |комбінат" | | | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 57. | 32980874 |Державне підприємтсво | 1042 |м. Київ, | | |"Київський виноробний | |вул. Саперне Поле, 5 | | |завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 58. | 23158695 |Державна | 2222 |м. Київ, | | |госпрозрахункова | |вул. Бальзака, 42/20 | | |виробничо-збутова | | | | |фірма | | | | |"Укрсадвинсервіс" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 59. | 415379 |Центральна лабораторія| 1003 |м. Київ, | | |виноробної | |вул. Саксаганського, 1| | |промисловості | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 60. | 731554 |Українська державна | 3038 |м. Київ, | | |помологічно- | |вул. Ямська, 32 | | |ампелографічна | | | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 61. | 16476928 |Державне підприємство | 4073 |м. Київ, | | |"Плодвинконсерв" | |вул. Сиренька, 27 | ----------------------------------------------------------------------| м. Севастополь | ----------------------------------------------------------------------| 62. | 5431414 |Державне підприємство | 99000 |м. Севастополь, | | |"Севастопольський | |вул. Портова, 8 | | |винзавод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 63. | 412984 |Державне підприємство | 99802 |м. Севастополь, | | |"Садовод" | |с. Верхньосадове | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 64. | 412872 |Державне підприємство | 99814 |Нахімовський р-н, | | |радгосп-завод | |с. Осипенко, | | |ім. Поліни Осипенко | |вул. Сухій, 1 | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені на Департамент

ринків тваринництва з Головною державною

племінною інспекцією

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Автономна Республіка Крим | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 34637076 |Державне підприємство | 98181 |АР Крим, | | |"Державний племінний | |м. Феодосія, | | |кінний завод | |с. Ближнє, | | |"Олімпійський" | |вул. Радянська, 29 | ----------------------------------------------------------------------| Вінницька область | ----------------------------------------------------------------------| 2. | 33125338 |Державне підприємство | 23600 |м. Тульчин, а/с N 17 | | |"Тульчинський завод | | | | |по виробництву м'ясо- | | | | |кісткового борошна | | | | |"Ветсанзавод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 3. | 692239 |Державне підприємство | 23609 |Тульчинський р-н, | | |"Тульчинське | |с. Нестерварка, | | |виробниче | |вул. Леонтовича, 62 | | |підприємство по | | | | |племінній справі в | | | | |тваринництві" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 4. | 689102 |Калинівський | 22447 |Вінницька обл., | | |державний завод по | |Калинівський р-н, | | |виробництву м'ясо- | |с. Гулівці | | |кісткового борошна | | | | |"Ветсанзавод" | | | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 5. | 5453516 |Державне підприємство | 45000 |м. Ковель, | | |"Ковельський завод | |вул. Грабовського, 55 | | |кормових додатків | | | | |"Ветсанзавод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 6. | 13360591 |Державне підприємство | 45408 |Локачинський р-н, | | |"Локачинське | |с. Затурці | | |племпідприємство по | | | | |племінній справі в | | | | |свинарстві" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 7. | 692386 |Державне підприємство | 45626 |смт. Рокині, | | |"Волинське обласне | |Луцького р-ну | | |сільськогосподарське | | | | |виробниче | | | | |підприємство по | | | | |племінній справі у | | | | |тваринництві" | | | ----------------------------------------------------------------------| Донецька область | ----------------------------------------------------------------------| 8. | 696697 |Державне підприємство | 85106 |м. Костянтинівка, | | |"Костянтинівський | |вул. Щорса, 90 | | |державний | | | | |ветсанзавод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 9. | 696266 |Шовкорадгосп | 87400 |смт. Мангуш, | | |"Першотравневий" | |вул. Мурзи, 47, | | | | |Першотравневого р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 10. | 694095 |Державне | 86053 |с. Піски, | | |сільськогосподарське | |вул. Миру, 1, | | |підприємство | |Ясинуватського р-ну | | |"Донецьке обласне | | | | |виробниче | | | | |підприємство по | | | | |племінній справі у | | | | |тваринництві" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 11. | 686247 |Державне підприємство | 87537 |м. Маріуполь, | | |"Маріупольський | |Володарського | | |ветсанзавод" | |шосе, 9-й км | ----------------------------------------------------------------------| Дніпропетровська область | ----------------------------------------------------------------------| 12. | 33972141 |Державне підприємство | 49000 |м. Дніпропетровськ, | | |"Дніпропетровське | |Красногвардійський р-н| | |сільськогосподарське | |вул. Дзеркальна, 1 | | |підприємство | | | | |"Агроперспектива" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 13. | 694037 |Покровська міжрайонна | 53600 |смт. Покровське, | | |радгосп-фабрика | |вул. Громова, 59 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 14. | 693322 |Державне підприємство | 53003 |м. Кривий Ріг, | | |шовкорадгосп | |п/в Новопілля | | |"Криворізький" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 15. | 693316 |Державне підприємство | 53800 |м. Апостолове, | | |шовкорадгосп | |вул. Пархоменка, 40 | | |"Апостолівський" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 16. | 21871503 |Дніпропетровський | 49000 |м. Дніпропетровськ, | | |державний ветсанзавод | |вул. Героїв | | |Міністерства | |Сталінграда, 155 | | |сільського | | | | |господарства і | | | | |продовольства України | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 17. | 693233 |Державне підприємство | 53802 |м. Апостолове, | | |"Апостолівське | |Апостолівського р-ну | | |підприємство по | | | | |племінній справі у | | | | |тваринництві" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 18. | 693227 |Державне підприємство | 53172 |с. Жовтневе, | | |Софіївське | |вул. Перемоги, 2, | | |підприємство по | |Софіївського р-ну | | |племінній справі в | | | | |тваринництві | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 19. | 693150 |Державне підприємство | 52600 |смт. Васильківка, | | |"Васильківське | |вул. Лесі Українки, 1 | | |підприємство по | | | | |племінній справі в | | | | |тваринництві" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 20. | 693138 |Дніпропетровське | 49131 |Дніпропетровський р-н,| | |обласне державне | |с. Горького | | |підприємство по | | | | |племінній справі у | | | | |тваринництві | | | | |"Облплемпідприємство" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 21. | 485829 |Державне підприємство | 53642 |с. Вишневе, | | |"Дніпропетровський | |Покровського р-ну | | |кінний завод N 65" | | | ----------------------------------------------------------------------| Житомирська область | ----------------------------------------------------------------------| 22. | 726487 |Червоноармійський | 12000 |смт. Червоноармійськ, | | |завод по виробництву | |вул. Колгоспна, 1 | | |м'ясокісткового | | | | |борошна | | | ----------------------------------------------------------------------| Запорізька область | ----------------------------------------------------------------------| 23. | 699218 |Державне підприємство | 71716 |м. Молочанськ, | | |"Запоріжшовк" | |вул. Лугова, 105 | | | | |Токмацького р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 24. | 699299 |Оріхівське державне | 70545 |м. Оріхів, | | |сільськогосподарське | |вул. Запорізька, 143 | | |підприємство по | | | | |шовківництву | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 25. | 5402631 |Державне підприємство | 71708 |м. Токмак, 8 | | |"Токмацький державний | | | | |ветеринарно- | | | | |санітарний завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 26. | 846323 |Державне підприємство | 37622 |с. Трудове | | |"Запорізький кінний | |Новомиколаївського | | |завод N 86" | |р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 27. | 699276 |Державне підприємство | 70600 |м. Пологи, | | |"Шовкогосподарство | |вул. Запорізька, 143 | | |"Пологівське" | | | ----------------------------------------------------------------------| Івано-Франківська область | ----------------------------------------------------------------------| 28. | 699483 |Державне підприємство | 78100 |м. Городенка, | | |"Городенківське | |вул. Шептицького, 38 | | |сільськогосподарське | | | | |підприємство по | | | | |племінній справі у | | | | |тваринництві" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 29. | 698041 |Державне підприємство | 78246 |вул. Незалежності, 4, | | |"Коломийський | |с. Годи-Добровідка, | | |державний | |Коломийського р-ну | | |ветеринарно- | | | | |санітарний завод | | | | |"Ветсанзавод" | | | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 30. | 14277337 |Українська виробничо- | 7409 |м. Бровари, | | |наукова лабораторія | |вул. Кутузова, 77 | | |"Імуногенетики" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 31. | 5474984 |Державне підприємство | 9054 |с. Пищики, | | |"Сквирський завод по | |Сквирського р-ну | | |виробництву м'ясо- | | | | |кісткового борошна | | | | |"Ветсанутильзавод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 32. | 849652 |Державний племінний | 7450 |с. Плоске | | |завод "Плосківський" | |Броварського району | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 33. | 725068 |Державне підприємство | 7403 |м. Бровари, | | |"Київське обласне | |вул. Кутузова,77 | | |підприємство по | | | | |племінній справі у | | | | |тваринництві" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 34. | 19427132 |Державне підприємство | 9133 |Київська обл., | | |"Білоцерківське | |Білоцерківський р-н, | | |підприємство по | |смт. Терезине, | | |племінній справі у | |вул. Польова, 2 | | |тваринництві" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 35. | 699945 |Державне | 8400 |м. Переяслав- | | |сільськогосподарське | |Хмельницький, шосе | | |підприємство | |Київське, 1а | | |"Головний селекційний | | | | |центр України" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 36. | 699900 |Державне підприємство | 8700 |м. Обухів, | | |"Київська обласна | |вул. Каштанова, 3 | | |коконосушарка" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 37. | 699862 |Шовкорадгосп | 7500 |с. Шовкове | | |"Баришівський" | |Баришівського р-ну | ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 38. | 5450191 |Державне підприємство | 27631 |Кіровоградська обл., | | |"Кіровоградський | |Кіровоградський р-н, | | |завод по виробництву | |с. Катеринівка | | |м'ясо-кісткового | | | | |борошна "Ветсанзавод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 39. | 700192 |Державне підприємство | 28000 |с. Рожеве, | | |"Олександрійський | |вул. Леніна, 7 | | |шовкорадгосп" | |Олександрійського р-ну| ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 40. | 853814 |Державне підприємство | 28032 |с. Лікарівка | | |"Олександрійський | |Олександрійського р-ну| | |кінний завод N 174" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 41. | 700269 |Державний | 27406 |с. Пантазіївка, | | |шовкорадгосп | |Знам'янського р-ну | | |"Знам'янський" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 42. | 485836 |Державне підприємство | 53642 |смт. Онуфріївка, | | |"Онуфріївський кінний | |вул. 40 років | | |завод N 175" | |Перемоги, 57 | ----------------------------------------------------------------------| Луганська область | ----------------------------------------------------------------------| 43. | 33451887 |Державне підприємство | 92580 |с. Новоолександрівка, | | |"Сільськогосподарське | |Біловодського р-ну | | |підприємство | | | | |"Олександрівське" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 44. | 846263 |Державне підприємство | 92813 |с. Новолимарівка, | | |"Лимарівський кінний | |Біловодського р-ну | | |завод N 61" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 45. | 846240 |Державне підприємство | 92540 |с. Новострільцівка, | | |"Стрілецький кінний | |Міловського р-ну | | |завод N 60" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 46. | 846234 |Державне підприємство | 92832 |с. Новодеркуль, | | |"Деркульський кінний | |Біловодського р-ну | | |завод N 63" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 47. | 846228 |Державне підприємство | 92823 |с. Новоолександрівка, | | |"Новоолександрівський | |Біловодського р-ну | | |кінний завод N 64" | | | | | | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 48. | 698087 |Білолуцький | 92332 |Новопсковський р-н, | | |ветсанзавод | |смт. Бідолуцьк, | | | | |вул. Леніна, 8 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 49. | 846398 |Державне підприємство | 79000 |м. Львів, | | |"Львівський іподром" | |Стрийське шосе | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 50. | 25227495 |Західно-державний | 82100 |м. Дрогобич, | | |селекційно-генетичний | |вул. Орлика, 30 | | |центр | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 51. | 697900 |Державне підприємство | 80300 |с. Воля Висоцька, | | |"Жовківський завод по | |Жовківського р-ну | | |виробництву м'ясо- | | | | |кісткового борошна" | | | ----------------------------------------------------------------------| Миколаївська область | ----------------------------------------------------------------------| 52. | 32141301 |Державне підприємство | 54036 |м. Миколаїв, | | |"Державний південний | |вул. Одеське шосе, 92 | | |регіональний | | | | |селекційно-племінний | | | | |центр по конярству | | | | |"Південьконецентр" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 53. | 1528269 |Шовкопідприємство | 56625 |с. Гребеники, | | |"Гребеники" | |вул. Шевченка, 1 | | | | |Новоодеського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 54. | 854995 |Державне підприємство | 57107 |вул. Леніна, 24, | | |"Племрепродуктор | |с. Степове | | |"Степове" | |Миколаївського р-ну | ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 55. | 702587 |Одеське обласне | 65011 |м. Одеса, | | |об'єднання | |Приморський р-ну, | | |шовківництва | |вул. Успенська, 42 | | |"Облшовк" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 56. | 845683 |Одеський державний | 65009 |м. Одеса, | | |сільськогосподарський | |Фонтанська дорога, 6 | | |іподром | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 57. | 725631 |Болградська | 68100 |м. Болград, | | |міжрайонна | |вул. Пушкінська, 101 | | |коконосушарня | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 58. | 702897 |Державне підприємство | 65120 |Овідіопольський р-н, | | |"Одеське обласне | |с. Авангард, | | |підприємство по | |вул. Ангарська, 1 | | |племінній справі в | | | | |тваринництві" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 59. | 702682 |Любашівська | 66500 |м. Любашівка, | | |міжрайонна | |вул. Совєтська, 2 | | |коконосушарка | | | | |"Міжрайшовк" | | | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 60. | 703279 |Миргородський | 37600 |м. Миргород, | | |державний гренажний | |вул. Київська, 15 | | |завод | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 61. | 703405 |Новосанжарська | 39300 |смт. Нові Санжари, | | |міжрайонна | |вул. Чкалова, 76/2 | | |коконосушарка | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 62. | 703397 |Кременчуцька | 39641 |м. Кременчук, | | |міжрайонна | |вул. Київська, 71 | | |коконосушарка | | | | |"Міжрайшовк" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 63. | 703196 |Державне | 38800 |смт. Чутово, | | |підприємство - | |вул. Шовкова, 2 | | |державний шовкорадгосп| | | | |"Чутівський" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 64. | 703184 |Державне | 37800 |м. Хорол, | | |підприємство - | |вул. Леніна, 194 | | |державний шовкорадгосп| | | | |"Хорольський" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 65. | 703121 |Державне підприємство | 38000 |п/в Бухуни, | | |"Шовкорадгосп | |Шишацького р-ну | | |"Гоголівський" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 66. | 696817 |Державне підприємство | 39372 |с. Зачепилівка, | | |Новосанжарський | |Новосанжарського р-ну | | |ветсанзавод по | | | | |виробництву м'ясо- | | | | |кісткового борошна | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 67. | 687675 |Державне підприємство | 37800 |м. Хорол, | | |"Хорольський | |вул. Челюскінців, 6 | | |ветеринарно- | | | | |санітарний завод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 68. | 31622837 |Державне підприємство | 37673 |Полтавська обл., | | |"Дібрівський кінний | |Миргородський р-н, | | |завод N 62" | |с. Петрівці, | | | | |вул. Жовтнева, 120 | ----------------------------------------------------------------------| Рівненська область | ----------------------------------------------------------------------| 69. | 687928 |Державне підприємство | 35000 |Костопільський р-н, | | |"Костопільський | |м. Костопіль | | |ветсанзавод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 70. | 35505132 |Державне підприємство | 35623 |Рівненська | | |"Мирогощанський | |область, | | |державний іподром" | |Дубенський р-н, | | | | |с. Мирогоща Перша, | | | | |вул. Шевченка, 1 | ----------------------------------------------------------------------| Сумська область | ----------------------------------------------------------------------| 71. | 710180 |Сумський державний | 42343 |с. Сад Сумського р-ну | | |селекційний центр | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 72. | 708271 |Державне підприємство | 42200 |Лебединський р-н, | | |"Лебединський | |с. Чернецьке, | | |державний | |вул. Центральна, 1 | | |ветсанзавод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 73. | 688999 |Державне підприємство | 42027 |с. Овлаші, | | |"Роменський завод по | |Роменського р-ну | | |виробництву м'ясо- | | | | |кісткового борошна" | | | ----------------------------------------------------------------------| Тернопільська область | ----------------------------------------------------------------------| 74. | 855925 |Ягільницький кінний | 48543 |с. Нагірянка | | |завод | |Чортківського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 75. | 21132786 |Державне підприємство | 46027 |хутір Анастасіївка, | | |"Західний державний | |Тернопільського р-ну | | |регіональний науково- | | | | |виробничий | | | | |селекційно- | | | | |технологічний центр | | | | |по конярству" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 76. | 5453500 |Державне підприємство | 47728 |с. Острів, | | |"Тернопільський | |Тернопільського р-ну | | |державний завод по | | | | |виробництву м'ясо- | | | | |кісткового борошна | | | | |"Ветсанзавод" | | | ----------------------------------------------------------------------| Черкаська область | ----------------------------------------------------------------------| 77. | 687238 |Державне підприємство | 20400 |м. Тальне, | | |Тальнівський завод по | |вул. Катерино- | | |виробництву м"ясо- | |пільська, 2 | | |кісткового борошна | | | | |"Ветсанзавод" | | | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 78. | 21194787 |Харківське обласне | 61022 |м. Харків, | | |виробниче | |пл. Свободи, 5, | | |підприємство | |Держпром, 7 | | |"Харківплемресурси" | |під'їзд, к. 794 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 79. | 5495325 |Державне підприємство | 63722 |с. Петропавлівка | | |"Куп'янський завод по | |Куп'янського р-ну | | |виробництву м'ясо- | | | | |кісткового борошна | | | | |"Ветсанзавод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 80. | 5453692 |Державне підприємство | 64000 |смт. Сахновщина, | | |шовкогосподарство | |вул. Завірюхи, 44 | | |"Сахновщинське" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 81. | 5453686 |Шовкорадгосп | 64000 |м. Красноград, | | |Кумівський об'єднання | |шовкорадгосп | | |"Облшовк" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 82. | 846412 |Державне підприємство | 64681 |с. Кінне | | |Лозівський кінний | |Лозівського району | | |завод N 124 | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 83. | 725128 |Державне підприємство | 63001 |м. Валки, | | |"Харківське обласне | |вул. Шевченка, 7 | | |сільськогосподарське | | | | |підприємство по | | | | |племінній справі у | | | | |тваринництві" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 84. | 686374 |Лозівське державне | 64602 |м. Лозова, | | |підприємство кормових | |ветсанзавод | | |домішок | | | ----------------------------------------------------------------------| Херсонська область | ----------------------------------------------------------------------| 85. | 709193 |Шовкорадгосп | 74500 |м. Херсон, | | |"Великолепетихський" | |вул. Леніна, 55 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 86. | 5453522 |Державне підприємство | 75300 |Новотроїцький р-н, | | |"Новотроїцький завод | |смт. Новотроїцьке, | | |по виробництву м'ясо- | |вул. К.Маркса, 86 | | |кісткового борошна" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 87. | 709170 |Державне підприємство | 75400 |с. Веселівка, | | |шовкорадгосп | |Іванівського р-ну | | |"Шотівський" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 88. | 709158 |Цюрупинська | 75100 |м. Цюрупинськ, | | |міжрайонна | |вул. Леваневського, 9 | | |коконосушарка | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 89. | 696734 |Цюрупинський завод | 75140 |с. Тарасівка, | | |ветсанутильзавод по | |Цюрупинського р-ну | | |виробництву | | | | |м'ясокостної муки | | | ----------------------------------------------------------------------| Хмельницька область | ----------------------------------------------------------------------| 90. | 5395747 |Державне підприємство | 31362 |с. Нижні Вовківці, | | |"Хмельницький | |Хмельницького р-ну | | |державний завод по | | | | |виробництву м'ясо- | | | | |кісткового борошна | | | | |"Ветсанзавод" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 91. | 708101 |Державне підприємство | 30400 |м. Шепетівка, | | |"Шепетівський | |вул. Лісова, 1 | | |"Ветсанзавод" | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернігівська область | ----------------------------------------------------------------------| 92. | 14232257 |Ніжинський | 16604 |с. Крапивна | | |ветсанзавод по | |Ніжинського р-ну | | |виробництву м'ясо- | | | | |кісткового борошна | | | | |"Ветсанзавод" | | | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 93. | 32114325 |Державне підприємство | 1001 |м. Київ, | | |"Агентство з | |вул. Б.Грінченка, 1 | | |ідентифікації і | | | | |реєстрації тварин" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 94. | 452742 |Українська державна | 1025 |м. Київ | | |контрольно-виробнича | |вул. В.Житомир- | | |лабораторія продуктів | |ська, 6/11 | | |м'ясної і молочної | | | | |промисловості | | | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені на Департамент

інженерно-технічного забезпечення

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Автономна Республіка Крим | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 24493094 |Відкрите акціонерне | 96300 |смт. Первомайське, | | |товариство | |вул. Жовтнева, 116 | | |"Первомайська | | | | |сільськогосподарська | | | | |машино-технологічна | | | | |станція "Палома" | | | ----------------------------------------------------------------------| Вінницька область | ----------------------------------------------------------------------| 2. | 30324094 |Відкрите акціонерне | 23210 |с. Сосонка, | | |товариство "Вінницька | |вул. Леніна, 4, | | |сільськогосподарська | |Вінницького р-ну | | |машинно-технологічна | | | | |станція" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 3. | 30087908 |Ялтушківська державна | 23000 |с. Черешневе | | |сільськогосподарська | |Барського р-ну | | |машинно-технологічна | | | | |станція | | | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 4. | 30381241 |Ковельська державна | 45000 |м. Ковель, | | |сільськогосподарська | |вул. Ватутіна, 20 | | |машинно-технологічна | | | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 5. | 492084 |Відкрите акціонерне | 45100 |м. Рожище, | | |товариство | |вул. Гранична, 88а | | |"Рожищенська | | | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна | | | | |станція" | | | ----------------------------------------------------------------------| Дніпропетровська область | ----------------------------------------------------------------------| 6. | 30355651 |Широківська державна | 53740 |смт. Миколаївка, | | |сільськогосподарська | |Широківського р-ну | | |машинно-технологічна | | | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 7. | 30335148 |Просянська державна | 53610 |смт. Просяне, | | |сільськогосподарська | |вул. Пролетарська, 2, | | |машинно-технологічна | |Покровського р-ну | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 8. | 13463351 |Дніпропетровська | 53200 |м. Нікополь, | | |державна | |вул. Чалого, 150 А | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна | | | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 9. | 30195706 |Кільченська державна | 51233 |Новомосковський р-н, | | |сільськогосподарська | |с. Кільчень, | | |машинно-технологічна | |вул. Леніна, 2 | | |станція | | | ----------------------------------------------------------------------| Житомирська область | ----------------------------------------------------------------------| 10. | 451116 |Державне підприємство | 10031 |м. Житомир, | | |Житомирська пересувна | |вул. Маршала | | |механізована колона | |Рибалка, 29 | ----------------------------------------------------------------------| Закарпатська область | ----------------------------------------------------------------------| 11. | 22078876 |Закарпатське державне | 88000 |м. Ужгород, | | |обласне підприємство | |вул. Мукачівська, 42 | | |по технічному | | | | |забезпеченню | | | | |сільськогосподарського| | | | |виробництва | | | | |"Агропромтехніка" | | | ----------------------------------------------------------------------| Запорізька область | ----------------------------------------------------------------------| 12. | 30072142 |Приморська державна | 72100 |м. Приморськ | | |сільськогосподарська | |вул. Чапаєва, 8 | | |машинно-технологічна | | | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 13. | 25678817 |Відкрите акціонерне | 71221 |Чернігівський р-н, | | |товариство "Владівська| |с. Владівка, | | |сільськогосподарська | |вул. Жлобінців, 18 | | |машинно-технологічна | | | | |станція" | | | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 14. | 30293318 |Відкрите акціонерне | 81132 |м. Вишневе, | | |товариство "Київська | |вул. Київська, 8 | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна | | | | |станція" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 15. | 23570740 |Відкрите акціонерне | 9450 |Білоцерківський р-н | | |товариство | |с. Фурси, | | |"Білоцерківагротех" | |вул. Леніна, 1Б | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 16. | 13704777 |Бориспільське державне| 8341 |с. Петрівське, 2, | | |госпрозрахункове | |Бориспільського р-ну | | |підприємство "Старт" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 17. | 4604309 |Український науково- | 8654 |вул. Інженерна, 5, | | |дослідний інститут | |смт. Дослідницьке, | | |прогнозуванню та | |Васильківського р-ну | | |випробуванню техніки і| | | | |технологій для | | | | |сільськогосподарського| | | | |виробництва імені | | | | |Леоніда Погорілого | | | | |(УкрНДІПВТ | | | | |ім. Л.Погорілого) | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 18. | 22200610 |Виробничо-технічна | 8654 |Київська обл., | | |база "Дослідницьке" | |Васильківський р-н, | | | | |смт. Дослідницьке, | | | | |вул. Інженерна, 12, | | | | |корп. 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 19. | 00470252 |Український державний | 8654 |Васильківський р-н, | | |центр по випробуванню | |смт. Дослідницьке, | | |та прогнозуванню | |вул. Інженерна, 5 | | |техніки і технологій | | | | |для | | | | |сільськогосподарського| | | | |виробництва | | | ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 20. | 00913574 |Кіровоградське | 25491 |Кіровоград, | | |державне підприємство | |смт. Нове, | | |матеріально-технічного| |вул. Мурманська, 15 | | |забезпечення | | | | |"Агропромтехпостач" | | | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 21. | 30396064 |Жовківська | 80327 |смт. Магерів | | |сільськогосподарська | |Жовківського р-ну, | | |машинно-технологічна | |вул. Мартовича | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 22. | 30387057 |Відкрите акціонерне | 79040 |Радехівський р-н | | |товариство "Львівська | |смт. Лопатин, | | |сільськогосподарська | |вул. Січових | | |машинно-технологічна | |стрільців, 7 | | |станція" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 23. | 30354883 |Стрийська державна | 82451 |с. Загірне | | |сільськогосподарська | |Стрийського р-ну | | |машинно-технологічна | | | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 24. | 30124703 |Відкрите акціонерне | 81500 |м. Городок, | | |товариство "Городоцька| |вул. Комарнівська, 66 | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна | | | | |станція" | | | ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 25. | 30351840 |Саратська державна | 68200 |с. Заря, | | |сільськогосподарська | |Саратського р-ну | | |машинно-технологічна | | | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 26. | 30129979 |Красноокнянська | 66600 |смт. Красні Окни, | | |державна | |вул. Комарова, 46 | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна | | | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 27. | 30129937 |Котовська державна | 66300 |м. Котовськ, | | |сільськогосподарська | |вул. 50-річчя | | |машинно-технологічна | |Жовтня, 214 | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 28. | 906290 |Кулевчанське ремонтно | 68262 |Саратський р-н, | | |транспортне | |с. Кулевча, | | |підприємство | |вул. Косовського, 17 | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 29. | 30329050 |Піщанська державна | 39701 |с. Піщане, | | |сільськогосподарська | |Кременчуцького р-ну | | |машинно-технологічна | | | | |станція | | | ----------------------------------------------------------------------| Тернопільська область | ----------------------------------------------------------------------| 30. | 25701152 |Гусятинська державна | 48200 |смт. Гусятин, | | |сільськогосподарська | |вул. Спартака, 15 | | |машинно-технологічна | | | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 31. | 25701134 |Залозецька державна | 47234 |смт. Залізці, | | |сільськогосподарська | |вул. Вишнівецька, 24, | | |машинно-технологічна | |Зборівського р-ну | | |станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 32. | 910082 |Тернопільське державне| 46001 |м. Тернопіль, | | |обласне підприємство | |вул. Князя | | |"Агропромтехніка" | |Острозького, 14 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 33. | 4763290 |Тернопільське державне| 46001 |Тернопільська обл., | | |підприємство | |м. Тернопіль, | | |"Агропромзв'язок- | |пр. С.Бандери, 35 | | |система" | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернівецька область | ----------------------------------------------------------------------| 34. | 30398276 |Кіцманська державна | 59300 |м. Кіцмань, | | |сільськогосподарська | |вул. Механізаторів, 14| | |машинно-технологічна | | | | |станція | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернігівська область | ----------------------------------------------------------------------| 35. | 30294332 |Відкрите акціонерне | 14000 |м. Чернігів, | | |товариство | |вул. Леніна, 14 | | |"Чернігівська | | | | |сільськогосподарська | | | | |машинно-технологічна | | | | |станція" | | | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 36. | 21603889 |Український науково- | 1004 |м. Київ, | | |виробничий інженерний | |пр. Гагаріна, 23 | | |центр по охороні праці| | | | |у сільському | | | | |господарстві | | | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 6

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені на Департамент

розвитку сільських територій

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 5385588 |Дирекція по | 44400 |смт. Стара | | |будівництву | |Вижівка, | | |Старовижівського | |вул. Жовтнева, 2 | | |заводу | | | | |картоплепродуктів | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 2. | 20129925 |Дирекція Луцького | 43005 |м. Луцьк, | | |м'ясокомбінату, що | |Проспект | | |будується | |Перемоги, 15 | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 3. | 20029342 |Український державний | 8132 |м. Вишневе, | | |фонд підтримки | |вул. Київська, 8 | | |фермерських | |Києво- | | |господарств | |Святошинського р-ну | | | | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 4. | 4806504 |Державне підприємство | 4053 |м. Київ, | | |"Гуслі" | |вул. Гоголівська, 43 | ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 5. | 13743501 |Дирекція будуючого | 26522 |с. Перегонівка, | | |"Перегонівського | |Голованівського р-ну | | |м'ясокомбінату" | | | ----------------------------------------------------------------------| Луганська область | ----------------------------------------------------------------------| 6. | 860412 |Державне підприємство | 91011 |м. Луганськ, | | |"Український державний| |вул. Магнітогорська, 2| | |проектний інститут | | | | |споруд захищеного | | | | |ґрунту | | | | |"Діпропромтеплиця" | | | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 7. | 20818317 |Дирекція | 81652 |м. Новий Розділ, | | |Новороздільської | |вул. Ходорівська, 6, | | |фабрики верхнього | |Миколаївського р-ну | | |спортивного трикотажу | | | ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 8. | 334439 |Державне підприємство | 65026 |м. Одеса, | | |"Державний інститут по| |вул. Пастера, 25 | | |проектуванню | | | | |підприємств по | | | | |переробці | | | | |плодоовочевої | | | | |продукції | | | | |"Діпроплодоовочгосп" | | | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 9. | 21049938 |Державне підприємство | 36039 |м. Полтава, | | |"Державний інститут по| |вул. Сапіго, 1 | | |проектуванню | | | | |підприємств м'ясної та| | | | |молочної промисловості| | | | |"Полтавадіпром'ясо- | | | | |молпром" | | | ----------------------------------------------------------------------| Рівненська область | ----------------------------------------------------------------------| 10. | 23303522 |Дирекція по | 35541 |с. Крупець, | | |будівництву | |Радивилівського р-ну | | |птахоферми с. Крупець | | | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 11. | 4610422 |Конструкторсько- | 61050 |м. Харків, | | |технологічний інститут| |вул. Руставелі, 11б | | |по механізації | | | | |вантажно-розвантажу- | | | | |вальних транспортно- | | | | |складських робіт на | | | | |підприємствах | | | | |АПК "КТІМагропром" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 12. | 932005 |Державне підприємство | 61072 |м. Харків, | | |ДХарківський проектний| |пр. Леніна, 50 | | |інститут | | | | |"Промзернопроект" | | | ----------------------------------------------------------------------| Хмельницька область | ----------------------------------------------------------------------| 13. | 23830448 |Державне підприємство | 32343 |32413 | | |"Маслоробний комбінат"| |Дунаєвецький р-н, | | | | |м. Дунаївці, | | | | |вул. Колгоспна, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 14. | 21328420 |Державне підприємство | 29000 |м. Хмельницький, | | |"Хмельницьке проектно-| |вул. Свободи, 24 | | |кошторисне бюро" | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернівецька область | ----------------------------------------------------------------------| 15. | 30175920 |Державне підприємство | 60300 |м. Новоселиця, | | |"Агро" | |вул. Фрунзе, 31 | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 16. | 21477605 |Мале державне | 1010 |м. Київ, | | |підприємство | |вул. Ільїнська, 18 | | |"Прогрес-90" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 17. | 16458327 |Державне підприємство | 2070 |м. Київ, | | |"Агроелеваторбуд" | |вул. Фролівська, 4 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 18. | 13683911 |Мале державне | 2001 |м. Київ, | | |підприємство | |вул. Рибальська, 8 | | |"Агрокомплект- | | | | |буддеталь" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 19. | 16460790 |Державне підприємство | 4080 |м. Київ, | | |"Проектний інститут | |вул. Межигірська, 83 | | |"Промзернопроект" | | | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 7

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації, функції координації

діяльності яких покладені на Департамент

аграрної освіти, науки та дорадництва

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Вінницька область | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 497236 |Вінницький державний | 21008 |Вінницький р-н, | | |аграрний університет | |с. Агрономічне | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 2. | 35830913 |Іллінецький державний | 22700 |Іллінецький р-н, | | |аграрний коледж | |м. Іллінці, | | | | |вул. Червона площа, 2 | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 3. | 914415 |Волинський обласний | 45626 |смт. Рокині, | | |учбовий центр | |вул. Наукова, 1 | | |підготовки, | |Луцького р-ну | | |перепідготовки та | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації кадрів | | | | |АПК | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 4. | 727771 |Володимир-Волинський | 44700 |м. Володимир- | | |агротехнічний коледж | |Волинський, | | | | |вул. Шухевича, 27 | ----------------------------------------------------------------------| Донецька область | ----------------------------------------------------------------------| 5. | 25104597 |Донецька обласна | 85633 |м. Красногорівка, | | |школа управління | |вул. Нахімова, 2а, | | |сільського | |Мар'їнського р-ну | | |господарства | | | ----------------------------------------------------------------------| Дніпропетровська область | ----------------------------------------------------------------------| 6. | 20307634 |Державний | 49045 |м. Дніпропетровськ, | | |Дніпропетровський | |вул. Кільчинська, 15 | | |навчальний центр | | | | |"Дніпроагротехсервіс" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 7. | 4540199 |Дніпропетровський | 52071 |с-ще Дослідне, | | |обласний навчальний | |вул. Наумова, 1 | | |центр підготовки, | | | | |перепідготовки та | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації кадрів | | | | |АПК | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 8. | 493675 |Дніпропетровський | 49600 |м. Дніпропетровськ, | | |державний аграрний | |вул. Ворошилова, 25 | | |університет | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------| Житомирська область | ----------------------------------------------------------------------| 9. | 493681 |Житомирський | 10014 |м. Житомир, | | |національний | |Старий бульвар, 7 | | |агроекологічний | | | | |університет | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 10. | 487155 |Державне підприємство | 12300 |смт. Черняхів, | | |"Навчально-дослідне | |вул. Мельнична, 6 | | |господарство | | | | |"Україна" Державного | | | | |агроекологічного | | | | |університету" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 11. | 00698259 |Новочорторийський | 13120 |Любарський р-н, | | |державний аграрний | |с. Нова Чортория, | | |технікум | |вул. Леніна, 9 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 12. | 727966 |Житомирський | 10031 |м. Житомир, | | |агротехнічний коледж | |вул. Щорса, 96 | ----------------------------------------------------------------------| Запорізька область | ----------------------------------------------------------------------| 13. | 728049 |Оріхівський | 70500 |м. Оріхів, | | |сільськогосподарський | |вул. Тимірязєва, 40 | | |технікум | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 14. | 493698 |Таврійський державний | 72312 |м. Мелітополь, | | |агротехнологічний | |пр. Б.Хмельницького,18| | |універститет | | | ----------------------------------------------------------------------| Івано-Франківська область | ----------------------------------------------------------------------| 15. | 699371 |Рогатинський | 73000 |м. Рогатин, | | |державний аграрний | |вул. Шашкевича, 61 | | |коледж | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 16. | 861529 |Український державний | 76018 |м. Івано-Франківськ, | | |конструкторсько- | |вул. Незалежності, 46 | | |технологічний | | | | |інститут транспорту | | | | |АПК "УДКТІагротранс" | | | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 17. | 22200277 |Школа підвищення | 7400 |м. Бровари, | | |кваліфікації | |вул. Кутузова, 69 | | |спеціалістів по | | | | |розведенню | | | | |сільськогосподарських | | | | |тварин та племінній | | | | |справі | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 18. | 5409082 |Київський обласний | 9500 |м. Тараща, | | |державний навчально- | |вул. Хмельницького, 75| | |курсовий комбінат | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 19. | 728227 |Ржищівський | 9230 |м. Ржищів, | | |будівельний технікум | |вул. Воровського, 1 | | | | |Кагарлицького р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 20. | 728173 |Таращанський | 9500 |м. Тараща, | | |агротехнічний коледж | |вул. Б.Хмельницького,3| | |ім. Героя Радянського | | | | |Союзу О.О.Шевченка | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 21. | 725364 |Маслівський державний | 8850 |с. Маслівка, | | |аграрний технікум | |Миронівського р-ну | | |ім. П.Х.Гаркавого | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 22. | 493712 |Білоцерківський | 9171 |м. Біла Церква, | | |національний аграрний | |пл. Соборна, 8/1 | | |університет | | | ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 23. | 728291 |Бобринецький | 27200 |м. Бобринець, | | |сільськогосподарський | |пров. В.В.Порика, 4 | | |технікум | | | | |ім. В.В.Порика | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 24. | 728285 |Кіровоградський | 25028 |м. Кіровоград, | | |технікум механізації | |пр. Універси- | | |сільського | |тетський, 5/2 | | |господарства | | | ----------------------------------------------------------------------| Луганська область | ----------------------------------------------------------------------| 25. | 493669 |Луганський | 91008 |м. Луганськ, | | |національний аграрний | |Агроуніверситет | | |університет | | | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 26. | 493735 |Львівський | 80381 |м. Дубляни, | | |національний аграрний | |Жовківського р-ну, | | |університет | |вул. Володимира | | | | |Великого, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 27. | 492990 |Львівський | 79000 |м. Львів, | | |національний | |вул. Пекарська, 50 | | |університет | | | | |ветеринарної медицини | | | | |та біотехнологій | | | | |ім. С.З.Гжицького | | | ----------------------------------------------------------------------| Миколаївська область | ----------------------------------------------------------------------| 28. | 497213 |Миколаївський | 54010 |м. Миколаїв, | | |державний аграрний | |вул. Паризької | | |університет | |Комуни, 9 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 29. | 20882077 |Державне підприємство | 55223 |с. Мигія, вул. 1-го | | |"Первомайський | |Травня, 23, | | |державний науково- | |Первомайського р-ну | | |інженерний центр з | | | | |проблем | | | | |ресурсозбереження та | | | | |енергозбереження" | | | ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 30. | 702570 |Петрівський державний | 67512 |с. Петрівка | | |аграрний технікум | |Комінтернівського р-ну| ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 31. | 728517 |Ананьївський | 66400 |м. Ананьїв, | | |державний аграрно- | |вул. Пушкіна, 62 | | |економічний технікум | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 32. | 728546 |Белгород- | 67700 |м. Белгород- | | |дністровський | |Дністровський, | | |державний аграрний | |вул. Першотравнева, 63| | |технікум | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 33. | 728581 |Ізмаїльський технікум | 68601 |м. Ізмаїл, | | |механізації і | |вул. Суворова, 81 | | |електрифікації | | | | |сільського | | | | |господарства | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 34. | 493008 |Одеський державний | 65039 |м. Одеса, | | |аграрний університет | |вул. Канатна, 99 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 35. | 452587 |Одеський державний | 65069 |м. Одеса, | | |центр професійного | |вул. Кримська, 61 | | |навчання працівників | | | | |переробної | | | | |промисловості | | | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 36. | 22534251 |Гадяцька однорічна | 37300 |м. Гадяч, | | |сільськогосподарська | |вул. Замкова, 1 | | |школа | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 37. | 493014 |Полтавська державна | 36003 |м. Полтава, | | |аграрна академія | |вул. Г.Сковороди, 1/3 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 38. | 487189 |Державне підприємство | 38722 |с. Бричківка, | | |"Навчально-дослідне | |Полтавського р-ну | | |господарство | | | | |"Ювілейний" | | | | |Полтавської державної | | | | |аграрної академії" | | | ----------------------------------------------------------------------| Рівненська область | ----------------------------------------------------------------------| 39. | 22556962 |Рівненський державний | 33000 |м. Рівне, | | |аграрний коледж | |вул. Коперника, 44 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 40. | 914355 |Державний навчальний | 33028 |м. Рівне, | | |заклад "Рівненський | |вул. Драгоманова, 27 | | |обласний навчальний | | | | |центр підготовки, | | | | |перепідготовки та | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації кадрів | | | | |АПК" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 41. | 728693 |Млинівський державний | 35100 |смт. Млинів, | | |технікум ветеринарної | |вул. І.Франка, 1 | | |медицини | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 42. | 725463 |Мирогощанський | 35624 |вул. Студентська, 1, | | |аграрний коледж | |с. Мирогоща, | | | | |Дубенського р-ну | ----------------------------------------------------------------------| Сумська область | ----------------------------------------------------------------------| 43. | 4718013 |Сумський національний | 40021 |м. Суми, | | |аграрний університет | |вул. Кірова, 160 | ----------------------------------------------------------------------| Тернопільська область | ----------------------------------------------------------------------| 44. | 728799 |Борщівський | 48724 |м. Борщів, | | |агротехнічний коледж | |вул. Грушевського, 15 | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 45. | 3288935 |Державний навчальний | 62416 |смт. Пісочин, | | |заклад "Харківський | |вул. Некрасова, 11 | | |обласний навчальний | |Харківського р-ну | | |центр підготовки, | | | | |перепідготовки та | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації кадрів | | | | |АПК" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 46. | 728919 |Красноградський | 63304 |м. Красноград, | | |технікум механізації | |вул. Жовтнева, 56 | | |сільського | | | | |господарства | | | | |ім. Ф.Я.Тимошенка | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 47. | 705657 |Липковатівський | 63221 |с. Липковатівка, | | |аграрний коледж | |Нововодолазького р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 48. | 493764 |Харківський | 62482 |п/в Комуніст-1, | | |національний аграрний | |Харківського р-ну | | |університет | | | | |ім. В.В.Докучаєва | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 49. | 493758 |Харківська державна | 62341 |смт. Мала Данилівна, | | |зооветеринарна | |Дергачівського р-ну | | |академія | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 50. | 493741 |Харківський | 61002 |м. Харків, | | |національний | |вул. Артема, 44 | | |технічний університет | | | | |сільського | | | | |господарства | | | | |ім. П.Василенка | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 51. | 487545 |Державне підприємство | 62341 |смт. Мала Данилівна, | | |"Навчально-дослідне | |Дергачівського р-ну | | |господарство | | | | |"Прогрес" Харківської | | | | |державної | | | | |зооветеринарної | | | | |академії" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 52. | 487522 |Державне підприємство | 62482 |Харківського р-ну, | | |"Навчально-дослідне | |вул. Докучаєва, 2а, | | |господарство | |смт. Рогань | | |"Докучаєвське" | | | | |Харківського | | | | |національного | | | | |аграрного університету| | | | |ім. В.В.Докучаєва" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 53. | 482714 |Державне підприємство | 63441 |с-ще Лісне, | | |"Скрипаївське | |п/в Мохначу, | | |навчально-дослідне | |Зміївського р-ну | | |лісове господарство" | | | | |Харківського | | | | |національного | | | | |аграрного університету| | | | |ім. В.В.Докучаєва" | | | ----------------------------------------------------------------------| Херсонська область | ----------------------------------------------------------------------| 54. | 21295117 |Школа підвищення | 75230 |смт. Асканія-Нова, | | |кваліфікації | |вул. Леніна, 27 | | |спеціалістів по | |Чаплинського р-ну | | |виробництву продукції | | | | |вівчарства | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 55. | 5453568 |Каховський державний | 74824 |с. Коробки | | |агротехнічний коледж | |Каховського району | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 56. | 493020 |Херсонський державний | 73006 |м. Херсон, | | |аграрний університет | |вул. Р.Люксембург, 23 | ----------------------------------------------------------------------| Хмельницька область | ----------------------------------------------------------------------| 57. | 22769675 |Подільський державний | 32300 |м. Кам'янець- | | |аграрно-технічний | |Подільський, | | |університет | |вул. Шевченка, 13 | ----------------------------------------------------------------------| Черкаська область | ----------------------------------------------------------------------| 58. | 493787 |Уманський державний | 20300 |м. Умань, | | |аграрний університет | |вул. Інститутська, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 59. | 487195 |Державне підприємство | 20324 |с. Родниківка, | | |"Навчально-дослідне | |вул. Гагаріна, | | |господарство | |Уманського р-ну | | |"Родниківка" | | | | |Уманської державної | | | | |аграрного | | | | |університету" | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернівецька область | ----------------------------------------------------------------------| 60. | 31161683 |Чернівецький | 58026 |м. Чернівці, | | |регіональний | |вул. Каштанова, 53 | | |навчально- | | | | |консультативний центр | | | | |кадрів АПК | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернігівська область | ----------------------------------------------------------------------| 61. | 1355708 |Остерський | 17044 |м. Остер, | | |будівельний технікум | |вул. 8-го Березня, 7а | | | | |Козелецького р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 62. | 729215 |Сосницький | 16100 |смт. Сосниця, | | |сільськогосподарський | |пр. Гагаріна, 16 | | |технікум | | | | |бухгалтерського обліку| | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 63. | 729178 |Борзнянський | 16400 |м. Борзна, | | |державний | |вул. О.Десняка, 23 | | |сільськогосподарський | | | | |технікум | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 64. | 729149 |Прилуцький | 17500 |м. Прилуки, | | |агротехнічний коледж | |вул. Київська, 178 | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 65. | 32103067 |Державне підприємство | 3151 |м. Київ, | | |"Центр інформаційно- | |вул. Смілянська, 11 | | |аналітичного | | | | |забезпечення та | | | | |прогнозування | | | | |розвитку аграрних | | | | |навчальних закладів | | | | |"Агроосвіта" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 66. | 22933471 |Науково-методичний | 03151 |м. Київ, | | |центр аграрної освіти | |вул. Смілянська, 11 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 67. | 3564068 |Київські державні | 04070 |м. Київ, | | |курси підвищення | |вул. Верхній Вал, 72 | | |кваліфікації керівних | | | | |працівників і | | | | |спеціалістів | | | | |елеваторної, | | | | |зернопереробноїі та | | | | |комбікормової | | | | |промисловості | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 68. | 19024865 |Державний науково- | 03151 |м. Київ, | | |контрольний інститут | |вул. Донецька, 30 | | |біотехнології і | | | | |штамів | | | | |мікроорганізмів | | | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 8

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені на Департамент

розвитку аграрного ринку

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 5500405 |Державне підприємство | 43021 |м. Луцьк, | | |"Волинський обласний | |вул. Винниченка, 67 | | |виробничо-технічний | | | | |центр стандартизації і| | | | |метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Дніпропетровська область | ----------------------------------------------------------------------| 2. | 5500428 |Державне підприємство | 49027 |м. Дніпропетровськ, | | |"Дніпропетровський | |вул. Ворошилова, 16 | | |виробничо-технічний | | | | |центр стандартизації і| | | | |метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Закарпатська область | ----------------------------------------------------------------------| 3. | 5500457 |Державне підприємство | 88014 |м. Ужгород, | | |"Закарпатський | |вул. Доманинська, 267 | | |виробничо-технічний | | | | |центр стандартизації | | | | |і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Івано-Франківська область | ----------------------------------------------------------------------| 4. | 5500478 |Державне підприємство | 76000 |м. Івано-Франківськ, | | |"Івано-Франківський | |вул. Низова, 2 | | |обласний виробничо- | | | | |технічний центр | | | | |стандартизації і | | | | |метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 5. | 32183708 |Державне підприємство | 7400 |м. Бровари, | | |"Броварський оптовий | |вул. Красовського, 26а| | |ринок" | | | ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 6. | 13767565 |Державне підприємство | 25014 |м. Кіровоград, | | |"Кіровоградський | |вул. Аерофлотська, 16 | | |обласний виробничо- | | | | |технічний центр | | | | |стандартизації | | | | |і метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Луганська область | ----------------------------------------------------------------------| 7. | 31196480 |Луганський державний | 91016 |м. Луганськ, | | |обласний оптовий | |квартал Гайового, 35 | | |продовольчий ринок | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 8. | 5500411 |Державне підприємство | 91019 |м. Луганськ, | | |"Луганський обласний | |вул. Комінтерну, 100 | | |виробничо-технічний | | | | |центр стандартизації і| | | | |метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 9. | 5500517 |Державне підприємство | 79020 |м. Львів, | | |"Львівський виробничо-| |вул. Малоголо- | | |технічний центр | |сківська, 8 | | |стандартизації і | | | | |метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Миколаївська область | ----------------------------------------------------------------------| 10. | 5500523 |Державне підприємство | 54025 |м. Миколаїв, | | |"Миколаївський | |вул. Героїв | | |обласний виробничо- | |Сталінграду, 91 | | |технічний центр | | | | |стандартизації і | | | | |метрології | | | | |"Агростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 11. | 13874060 |Державне підприємство | 65026 |м. Одеса, | | |"Український | |вул. Жуковського, 15 | | |метрологічний науково-| | | | |впроваджувальний центр| | | | |"Зерноприлад" | | | ----------------------------------------------------------------------| Рівненська область | ----------------------------------------------------------------------| 12. | 5500569 |Державне підприємство | 33006 |м. Рівне, | | |"Рівненський обласний | |вул. Будівельників, 3б| | |виробничо-технічний | | | | |центр стандартизації і| | | | |метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Сумська область | ----------------------------------------------------------------------| 13. | 5500575 |Державне підприємство | 40003 |м. Суми, | | |"Сумський державний | |вул. Привокзальна, 25а| | |обласний виробничо- | | | | |технічний центр | | | | |стандартизації і | | | | |метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Тернопільська область | ----------------------------------------------------------------------| 14. | 5500581 |Державне підприємство | 47707 |с. Біла, | | |"Тернопільський | |вул. Гетьмана | | |виробничо-технічний | |Мазепи, 26, | | |центр стандартизації і| |Тернопільського р-ну | | |метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 15. | 31341640 |Харківський | 62341 |с. Мала Данилівна, | | |плодоовочевий | |Дергачівського р-ну | | |оптовий ринок | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернігівська область | ----------------------------------------------------------------------| 16. | 5500641 |Державне підприємство | 14037 |м. Чернігів, | | |"Чернігівський | |вул.Інструментальна,10| | |обласний виробничо- | | | | |технічний центр | | | | |стандартизації, | | | | |метрології та | | | | |якості продукції | | | | |"Чернігівоблагро- | | | | |стандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернівецька область | ----------------------------------------------------------------------| 17. |05500635 |Державне підприємство |58025 |м. Чернівці, | | |"Чернівецький обласний| |вул. М.Тореза, 192 | | |виробничо-технічний | | | | |центр стандартизації і| | | | |метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 18. | 5500486 |Державне підприємство | 1088 |м. Київ, вул. | | |"Київський обласний | |Промислова,2 | | |виробничо-технічний | | | | |центр стандартизації і| | | | |метрології | | | | |"Облагростандарт" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 19. | 00914556 |Український державний | 08132 |м. Київ | | |центр стандартизації | |пр. Возз'єднання, 15 | | |та сертифікації | | | | |"Украгро- | | | | |стандартсертифікація" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 20. | 33642855 |Аграрний фонд | 1001 |м. Київ, | | | | |Грінченка, 1 | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 9

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені на Департамент фінансів

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 32491316 |Державне підприємство | 1033 |м. Київ, | | |"Агентство з | |вул. Саксаганського, 1| | |реструктуризації | |кімн. 103 | | |заборгованості | | | | |підприємств | | | | |агропромислового | | | | |комплексу" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 2. | 31861225 |Державне підприємство | 3035 |м. Київ, | | |"Розрахунково- | |вул. Урицького, 45 | | |кліринговий центр" | | | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 10

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені на Управління

організаційних структур і соціально-трудових відносин

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Автономна Республіка Крим | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 689390 |Південний зональний | 95026 |м. Сімферополь, | | |науково-дослідний | |вул. Залізнична, 16 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Вінницька область | ----------------------------------------------------------------------| 2. | 3588666 |Лісостеповий зональний| 21019 |м. Вінниця, 3-й | | |науково-дослідний | |пров. Глінки, 19 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 3. | 702883 |Волинський | 43005 |м. Луцьк, | | |науково-дослідний | |пр. Перемоги, 14/62 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Донецька область | ----------------------------------------------------------------------| 4. | 21999284|Донецький | 83130 |смт. Володарське | | |науково-дослідний | |вул. Пушкіна, 96 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Дніпропетровська область | ----------------------------------------------------------------------| 5. | 693405 |Степовий зональний | 49074 |м. Дніпропетровськ, | | |науково-дослідний | |вул. Магдалинівська, | | |центр продуктивності | |24/4 | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Житомирська область | ----------------------------------------------------------------------| 6. | 698242 |Поліський зональний | 10007 |м. Житомир, | | |науково-дослідний | |Київське шосе, 131 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Закарпатська область | ----------------------------------------------------------------------| 7. | 22114483|Закарпатський | 88000 |м. Ужгород, | | |науково-дослідний | |Головпошта, а/с 80 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Запорізька область | ----------------------------------------------------------------------| 8. | 20483118|Запорізький | 70000 |м. Вільнянськ, | | |науково-дослідний | |вул. Шевченка, 31 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Івано-Франківська область | ----------------------------------------------------------------------| 9. | 689384 |Івано- | 76019 |м. Івано-Франківськ, | | |Франківський | |вул. Василіянок, 62а | | |науково-дослідний | | | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 10. | 20599128|Київський | 9600 |смт. Рокитне, | | |науково-дослідний | |вул. Першотравнева, 6 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 11. | 23227255|Кіровоградський | 25006 |м. Кіровоград, | | |науково-дослідний | |вул. Леніна, 64/53 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Луганська область | ----------------------------------------------------------------------| 12. | 1355774 |Луганський | 91011 |м. Луганськ, | | |науково-дослідний | |вул. Магнітогорська, 2| | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 13. | 5392269 |Львівський | 79013 |м. Львів, | | |науково-дослідний | |вул. Здоров'я, 9 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Миколаївська область | ----------------------------------------------------------------------| 14. | 23039453|Миколаївський | 54055 |м. Миколаїв, | | |науково-дослідний | |вул. 68 Морських | | |центр продуктивності | |десантників, 3 | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 15. | 20972567|Одеський | 65007 |м. Одеса, вул. Мала | | |науково-дослідний | |Арнаутська, 111 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 16. | 22526990|Полтавський | 36003 |м. Полтава, | | |науково-дослідний | |вул. Сковороди, 8 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Рівненська область | ----------------------------------------------------------------------| 17. | 21093738|Рівненський | 33000 |м. Рівне, | | |науково-дослідний | |вул. С.Петлюри, 35 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Сумська область | ----------------------------------------------------------------------| 18. | 21109020|Сумський | 40002 |м. Суми, | | |науково-дослідний | |вул. Перемоги, 1 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Тернопільська область | ----------------------------------------------------------------------| 19. | 21136947|Західний зональний | 46010 |м. Тернопіль, | | |науково-дослідний | |вул. Гріга, 3 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 20. | 24660497|Харківський | 63304 |м. Красноград, | | |науково-дослідний | |вул. К.Маркса, 63 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Херсонська область | ----------------------------------------------------------------------| 21. | 5392281 |Херсонський | 73036 |м. Херсон, | | |науково-дослідний | |вул. 40-річчя | | |центр продуктивності | |Жовтня, 132а | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Хмельницька область | ----------------------------------------------------------------------| 22. | 5395730 |Хмельницький | 29015 |м. Хмельницький, | | |науково-дослідний | |пров. 1-ий Мирний, 21 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Черкаська область | ----------------------------------------------------------------------| 23. | 5465577 |Черкаський | 18008 |м. Черкаси, | | |науково-дослідний | |вул. Смілянська, 120/1| | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернівецька область | ----------------------------------------------------------------------| 24. | 21432353|Чернівецький | 58000 |м. Чернівці, | | |науково-дослідний | |вул. Тургенєва, 8 | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернігівська область | ----------------------------------------------------------------------| 25. | 21395451|Чернігівський | 14020 |м. Чернігів, | | |науково-дослідний | |вул. Шевченка, 162А | | |центр продуктивності | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| Пункт 26 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики N 268 ( v0268555-10 ) від 26.05.2010 } ----------------------------------------------------------------------- Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 268 ( v0268555-10 ) від 26.05.2010 }

Додаток 11

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені на Департамент

з контролю апарату та роботи з персоналом

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 34532280 |Державне підприємство | 1001 |м. Київ | | |"Агроспецсервіс" | |вул. Хрещатик, 24 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 2. | 21583968 |Державне комплексне | 1001 |м. Київ | | |торговельне | |вул. Хрещатик, 24 | | |підприємство | | | | |"Хрещатик" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 3. | 19245951 |Державне підприємство | 1001 |м. Київ | | |"Спецсервіс" | |вул. Б.Грінченка, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 4. | 31570103 |Державне підприємство | 1010 |м. Київ | | |"Продтранс" | |вул. Кудрявцева, 10 | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 12

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені на Державну службу

з охорони прав на сорти рослин

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Автономна Республіка Крим | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 00490040 |Державний центр | 95017 |м. Сімферополь, | | |експертизи сортів | |вул. Київська, 73 | | |рослин АР Крим з | | | | |державною інспекцією з| | | | |охорони прав на | | | | |сорти рослин АРК | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 2. | 34739798 |Красногвардійська | 97057 |Красногвардійський | | |державна | |р-н Новоолексієвка, | | |сортодослідна станція | |вул. Весела, 53-а | ----------------------------------------------------------------------| Вінницька область | ----------------------------------------------------------------------| 3. | 13327949 |Вінницький обласний | 24606 |с. Голубече | | |державний центр | |Крижопільського р-ну | | |експертизи сортів | | | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Вінницької області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 4. | 34261447 |Іллінецька державна | 22700 |м. Еллінці, | | |сортодослідна станція | |вул. Енгельса, 114 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 5. | 34508551 |Немирівська державна | 22845 |Немирівський р-н, | | |сортодослідна станція | |с. В.Бушинка | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 6. | 34733120 |Могилів-Подільська | 24052 |Могилів- | | |державна | |Подільський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Бронниця | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 7. | 00490174 |Волинський обласний | 45725 |с. Звиняче | | |державний центр | |Горохівського р-ну | | |експертизи сортів | | | | |рослин з державною | | | | |інспекцією з | | | | |охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Волинської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 8. | 00853168 |Ковельська | 45070 |Ковельський р-н, | | |державна | |с. Погиньки | | |сортодослідна станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 9. | 13352054 |Любешівська | 44243 |Любшівський р-н, | | |державна | |с. Деревок | | |сортодослідна станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 10. | 13352091 |Липинська державна | 45601 |Луцький р-н, | | |сортодослідна станція | |с. Липини | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 11. | 13350670 |Луцька державна | 45634 |Волинська обл. | | |сортодослідна станція | |Луцький р-н, | | |станція | |с. Маяки | ----------------------------------------------------------------------| Дніпропетровська область | ----------------------------------------------------------------------| 12. | 00488303 |Дніпропетровський | 51150 |п/в Поливанівка, | | |обласний державний | |Магдалинівського р-ну | | |центр експертизи | | | | |сортів з державною | | | | |інспекцією з охорони | | | | |прав на сорти рослин | | | | |Дніпропетровської | | | | |області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 13. | 34276982 |Нікопольська | 53280 |Нікопольський р-н | | |державна | |с. Придніпровське, | | |сортодослідна | |вул. Високовольтна, | | |станція | |буд. 36 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 14. | 34245289 |Криничанська державна | 52315 |Криничанський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Семенівка | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 15. | 34196258 |Васильківська державна| 52632 |Васильківський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Вербівське, | | | | |вул. Паркова, 6 | ----------------------------------------------------------------------| Донецька область | ----------------------------------------------------------------------| 16. | 33863418 |Донецький обласний | 83000 |м. Донецьк, | | |державний центр | |вул. Артема, 74 | | |експертизи сортів | | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Донецької області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 17. | 26319561 |Донецька державна | 85613 |Мар'їнський р-н, | | |сортодослідна | |с. Курахове, | | |станція | |вул. Тельмана, 38 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 18. | 34063917 |Костянтинівська | 85183 |Костянтинівський р-н | | |державна | |с. Калинове, | | |сортодослідна станція | |вул. Подільська, Б 1-А| ----------------------------------------------------------------------| Житомирська область | ----------------------------------------------------------------------| 19. | 13557649 |Житомирський обласний | 12341 |с. Високе | | |державний центр | |Черняхівського р-ну, | | |експертизи сортів | |вул. Ольхова Роща, 1 | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Житомирської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 20. | 13549207 |Олевська державна | 11040 |Олевський р-н, | | |сортодослідна | |с. Кишин, | | |станція | |вул. Леніна, 154 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 21. | 34277588 |Андрушівська державна | 13425 |Андрушівський р-н | | |сортодослідна | |с. Зарубенці, | | |станція | |вул. Садова, 5 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 22. | 25306774 |Овруцька державна | 11156 |Овруцький р-н | | |сортодослідна | |с. Потаповичі | | |станція | | | ----------------------------------------------------------------------| Закарпатська область | ----------------------------------------------------------------------| 23. | 13602574 |Закарпатський обласний| 89441 |с. Глибоке, 108 | | |державний центр | |Ужгородського р-ну | | |експертизи сортів | | | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Закарпатської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 24. | 13583760 |Мукачівська державна | 89625 |Мукачівський р-н | | |сортодослідна | |с. Великі Лучки | | |станція | |вул. Дружби, 54 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 25. | 34155232 |Іршавська державна | 90133 |Закарпатська обл. | | |сортодослідна | |Іршавський р-н | | |станція | |с. Мала Розтока | ----------------------------------------------------------------------| Запорізька область | ----------------------------------------------------------------------| 26. | 33961035 |Запорізький обласний | 69005 |м. Запоріжжя, | | |державний центр | |вул. Дзержинського,104| | |експертизи сортів | | | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Запорізької області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 27. | 33870053 |Вільнянська державна | 70005 |Вільнянський р-н | | |сортодослідна | |с. Павлівське, | | |станція | |вул. Залізнична, 30 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 28. | 34970040 |Бердянська державна | 71151 |Бердянський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Трояни | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 29. | 34505021 |Веселівська державна | 72214 |Веселівський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Менчикури | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 30. | 33252976 |Якимівська державна | 72500 |смт. Якимівна | | |сортодослідна станція | |вул. Молодіжна, 4 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 31. | 34209778 |Розівська державна | 70301 |Розівський р-н | | |сортодослідна | |с. Зоряне | | |станція | |вул. 40-річчя Жовтня,9| ----------------------------------------------------------------------| Івано-Франківська область | ----------------------------------------------------------------------| 32. | 00490240 |Івано-Франківський | 78000 |м. Тлумач, | | |обласний державний | |вул. Вітовського, 9 | | |центр експертизи | | | | |сортів з державною | | | | |інспекцією з охорони | | | | |прав на сорти рослин | | | | |Івано-Франківської | | | | |області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 33. | 34672409 |Калуська державна | 77300 |м. Калуш, | | |сортодослідна станція | |вул. Глібова, 20 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 34. | 34367702 |Городенківська | 78106 |м. Городенка, | | |державна | |с. Котиківка, | | |сортодослідна станція | |вул. Шевченка, 144 | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 35. | 33482475 |Київський обласний | 03062 |м. Київ, | | |державний центр | |вул. Чистяківська 4, | | |експертизи сортів | |оф. 1 | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин по | | | | |м. Києву та | | | | |Київській області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 36. | 20615382 |Березанська державна | 07540 |Баришівський р-н | | |сортодослідна | |м. Березань | | |станція | |вул. Леніна, 350 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 37. | 20610315 |Білоцерківська | |м. Біла Церква, | | |державна | |вул. Ставищанська, 108| | |сортодослідна станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 38. | 13715798 |Бородянська | 07800,|Бородянський р-н, | | |державна | |селище міського | | |сортодослідна | |типу Бородянка, | | |станція | |вул. Нова, буд. 4А | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 39. | 26246336 |Броварська державна | 07414 |Броварський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Розівка | ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 40. | 33821451 |Кіровоградський | 27652 |Кіровоградський р-н | | |обласний державний | |с. Первозванівка | | |центр експертизи | | | | |сортів з державною | | | | |інспекцією з охорони | | | | |прав на сорти рослин | | | | |Кіровоградської | | | | |області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 41. | 32806254 |Кіровоградська | 26423 |Ульянівський р-н | | |державна | |с. Новоселиця | | |сортодослідна станція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 42. | 34140996 |Олександрійська | 27500 |Олександрійський р-н, | | |державна | |с. Войнівка, | | |сортодослідна станція | |вул. Верболозівська, 1| ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 43. | 33464372 |Долинська державна | 28505 |Долинський район, | | |сортодослідна станція | |с. Червоне Озеро | ----------------------------------------------------------------------| Луганська область | ----------------------------------------------------------------------| 44. | 26342011 |Луганський обласний | 91008 |м. Луганськ, | | |державний центр | |вул. Линьова, 128 | | |експертизи сортів | | | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Луганської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 45. | 34201849 |Слав'яносербська | 93721 |Слов'яносербський р-н | | |державна | |с. Хороше, | | |сортодослідна станція | |вул. Садова, 13 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 46. | 34341490 |Старобільська | 92753 |Старобільський р-н | | |державна | |с. Лозовівка, | | |сортодослідна станція | |вул. Радянська, 99 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 47. | 34069463 |Перевальська | 94325 |Перевальський р-н | | |державна | |смт. Комісарівка | | |сортодослідна станція | |вул. Пушкіна, 16-а | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 48. | 00488384 |Львівський обласний | 79008 |м. Львів, | | |державний центр | |вул. Староєврейська, 9| | |експертизи сортів | | | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Львівської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 49. | 35025579 |Старосамбірська | 82952 |Старосамбірський р-н | | |державна | |с. Глибоке | | |сортодослідна станція | | | ----------------------------------------------------------------------| Миколаївська область | ----------------------------------------------------------------------| 50. | 00488415 |Миколаївський обласний| 57134 |с. Весняне | | |державний центр | |Миколаївського р-ну | | |експертизи сортів | | | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Миколаївської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 51. | 04685472 |Первомайська державна | 55200 |м. Первомайськ | | |сортодослідна станція | |вул. Київська, 128 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 52. | 34010630 |Жовтнева державна | 57286 |Жовтневий р-н | | |сортодослідна станція | |с. Галицинове | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 53. | 34368905 |Новоодеська державна | 56600 |м. Нова Одеса | | |сортодослідна станція | |вул. Сеславинського,10| ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 54. | 00490062 |Одеський обласний | 67666 |с. Великий Дальник, | | |державний центр | |вул. Кірова, 1 | | |експертизи сортів | |Біляївського р-ну | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Одеської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 55. | 34712493 |Березівська державна | 67331 |Одеська обл. | | |сортодослідна станція | |Березівський р-н | | | | |с. Шевченкове, | | | | |вул. Новоселів, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 56. | 32877299 |Ізмаїльська державна | 68645 |Ізмаїльський р-н | | |сортодослідна | |с. Утконосівка | | |станція | |вул. Чапаєва, 23 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 57. | 04742773 |Південна державна | 66144 |Балтський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Мирони | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 58. | 33509706 |Кілійська державна | 68300 |м. Кілія, | | |сортодослідна станція | |вул. Маяк, 316 | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 59. | 4858719 |Полтавський обласний | 39432 |с. Огуївка | | |державний центр | |Машівського р-ну | | |експертизи сортів | | | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Полтавської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 60. |013931318 |Полтавська державна | 39070 |Глобинський р-н, | | |сортодослідна станція | |смт. Градизьк, | | | | |вул. Героїв Дніпра, 89| ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 61. | 34274922 |Карлівська державна | 39500 |м. Карлівка | | |сортодослідна станція | |вул. Комарова,5 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 62. | 34070568 |Миргородська державна | 37673 |Миргородський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Петрівці | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 63. | 34170973 |Решетилівська державна| 38413 |Решетилівській р-н | | |сортодослідна станція | |с. Жовтневе | ----------------------------------------------------------------------| Рівненська область | ----------------------------------------------------------------------| 64. | 00488467 |Рівненський обласний | 33013 |м. Рівне, | | |державний центр | |вул. Петлюри, 35 | | |експертизи сортів | | | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Рівненської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 65. | 34070573 |Костопільська державна| 35024 |Костопільський р-н | | |сортодослідна | |с. Підлужне, | | |станція | |вул. Варшавська, 7 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 66. | 34131887 |Корецька державна | 34705 |Корецький р-н | | |сортодослідна | |с. Новий Корець | | |станція | |вул. Київська, 208 | ----------------------------------------------------------------------| Сумська область | ----------------------------------------------------------------------| 67. | 33362310 |Сумський обласний | 42326 |Сумський район, | | |державний центр | |с. Лікарське | | |експертизи сортів | | | | |з державною інспекцією| | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Сумської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 68. | 24016595 |Роменська державна | 42070 |Роменський р-н, | | |сортодослідна | |с. Бобрик, | | |станція | |вул. Леніна, буд. 84 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 69. | 33362331 |Ямпільська державна | 41240 |Ямпільський р-н, | | |сортодослідницька | |с. Орлівка, | | |станція | |вул. Комуністична, 13 | ----------------------------------------------------------------------| Тернопільська область | ----------------------------------------------------------------------| 70. | 14053974 |Тернопільський | 46001 |м. Тернопіль | | |обласний державний | |вул. Крушельницької,18| | |центр експертизи | |кімн. 403 | | |сортів рослин з | | | | |державною інспекцією | | | | |з охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Тернопільської області| | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 71. | 32808157 |Державна організація | 48100 |Теребовлянський р-н, | | |(установа, заклад) | |м. Теребовля, | | |Теребовлянська | |вул. Шевченка, 210 | | |державна | | | | |сортодослідна станція | | | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 72. | 00492629 |Харківський обласний | 60060 |м. Харків | | |державний центр | |Московський | | |експертизи сортів | |проспект, 142 | | |рослин з державною | | | | |інспекцією з охорони | | | | |прав на сорти рослин | | | | |Харківської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 73. | 33803920 |Вовчанська державна | 62543 |Вовчанський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Юрченкове | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 74. | 34236557 |Валківська державна | 63030 |Валківський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Золочівське, | | | | |вул. 70 років | | | | |жовтня, 9-Б | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 75. | 34172022 |Чугуївська державна | 62820 |Печенізький р-н | | |сортодослідна станція | |с. Мартове, | | | | |вул. Першого | | | | |травня, 8-Б | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 76. | 34073155 |Куп'янська державна | 63720 |Куп'янський р-н | | |сортодослідна | |с. Кіндрашівка, | | |станція | |вул. Радянська, 9-Б | ----------------------------------------------------------------------| Херсонська область | ----------------------------------------------------------------------| 77. | 26284880 |Херсонський обласний | 73481 |м. Херсон, | | |державний центр | |смт. Зеленівка, | | |експертизи сортів | |вул. Гагаріна, 1 | | |рослин з державною | | | | |інспекцією з | | | | |охорони прав на | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 78. | 34395970 |Новомаячківська | 75120 |Цюрупінський р-н | | |державна | |с. Нова Маячка, | | |сортодослідна станція | |вул. Леніна, 280 | ----------------------------------------------------------------------| Хмельницька область | ----------------------------------------------------------------------| 79. | 23655135 |Хмельницький обласний | 31530 |с. Головченці, | | |державний центр | |вул. Шевченка, 2 | | |експертизи сортів | |Летичівського р-ну | | |рослин з державною | | | | |інспекцією з охорони | | | | |прав на сорти рослин | | | | |Хмельницької області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 80. | 34138767 |Славутська державна | 30074 |Славутський р-н | | |сортодослідна | |с. Іванівна, | | |станція | |вул. Островського, 1 | ----------------------------------------------------------------------| Черкаська область | ----------------------------------------------------------------------| 81. | 33931194 |Черкаський обласний | 18000 |м. Черкаси, | | |державний центр | |вул. Смілянська, 120/1| | |експертизи сортів | | | | |рослин з державною | | | | |інспекцією з | | | | |охорони прав на | | | | |сорти рослин | | | | |Черкаської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 82. | 25768914 |Маньківська державна | 20141 |Маньківський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Дзензелівка | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 83. | 25922781 |Черкаська державна | 19644 |Черкаський р-н | | |сортодослідна станція | |с. Сагунівка | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 84. | 25922999 |Золотоніська державна | 19741 |Черкаська обл., | | |сортодослідна станція | |Золотоніський р-н, | | | | |с. Вознесенське | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 85. | 26156633 |Холодноярська державна| 20800 |м. Кам'янка, | | |сортодослідна станція | |вул. Червоно- | | | | |армійська, 31 | ----------------------------------------------------------------------| Чернівецька область | ----------------------------------------------------------------------| 86. | 32013047 |Чернівецький обласний | 59322 |п/в. Ошихліби | | |державний центр | |Кіцманського р-ну | | |експертизи сортів | | | | |рослин з державною | | | | |інспекцією з охорони | | | | |прав на сорти рослин | | | | |Чернівецької області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 87. | 25076518 |Кельменецька державна | 60151 |Кельменецький р-н | | |сортодослідна | |с. Новоселиця, | | |станція | |вул. Західна, 20 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 88. | 34178684 |Глибоцька державна | 60499 |Глибоцький р-н | | |сортодослідна станція | |с. Слобідка | ----------------------------------------------------------------------| Чернігівська область | ----------------------------------------------------------------------| 89. | 00488504 |Чернігівський обласний| 14000 |м. Чернігів, | | |державний центр | |пр. Миру, 14 | | |експертизи сортів | | | | |рослин з державною | | | | |інспекцією з охорони | | | | |прав на сорти рослин | | | | |Чернігівської області | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 90. | 33660188 |Прилуцька державна | 17582 |Прилуцький р-н | | |сортодослідна | |с. Богданівна, | | |станція | |вул. Приходченків, | | | | |буд. 11-А | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 91. | 34139975 |Ніжинська державна | 16600 |м. Ніжин | | |сортодослідна станція | |вул. Комунарів, 75 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 92. | 34313421 |Козелецька державна | 17000 |м. Козелець | | |сортодослідна станція | |вул. Жуковського, 9 | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 93. | 00488332 |Український інститут | 03041 |м. Київ, | | |експертизи сортів | |вул. Генерала | | |рослин | |Родимцева, 15 | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 13

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації, функції координації

діяльності яких покладені на Державну інспекцію

з контролю якості сільськогосподарської продукції

та моніторингу її ринку

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Автономна Республіка Крим | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 958192 |Державна хлібна | 95015 |м. Сімферополь, | | |інспекція Автономної | |вул. Севасто- | | |Республіки Крим | |польська, 48/1 | ----------------------------------------------------------------------| Вінницька область | ----------------------------------------------------------------------| 2. | 957896 |Вінницька | 21100 |м. Вінниця, | | |обласна державна | |Хмельницьке | | |хлібна інспекція | |шосе, 85 | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 3. | 957927 |Волинська | 43021 |м. Луцьк, | | |обласна державна | |вул. Вінниченка, 67 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Донецька область | ----------------------------------------------------------------------| 4. | 958000 |Донецька обласна | 83014 |м. Донецьк, | | |державна хлібна | |просп. Дзержин- | | |інспекція | |ського, 45а | ----------------------------------------------------------------------| Дніпропетровська область | ----------------------------------------------------------------------| 5. | 957985 |Дніпропетровська | 49038 |м. Дніпропетровськ, | | |обласна державна | |вул. Горького, 10 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Житомирська область | ----------------------------------------------------------------------| 6. | 958045 |Житомирська | 10002 |м. Житомир, | | |обласна державна | |Путятинська | | |хлібна інспекція | |площа, 2 | ----------------------------------------------------------------------| Закарпатська область | ----------------------------------------------------------------------| 7. | 958068 |Закарпатська | 88000 |м. Ужгород, | | |обласна державна | |вул. Станційна, 56 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Запорізька область | ----------------------------------------------------------------------| 8. | 958080 |Запорізька | 69063 |м. Запоріжжя, | | |обласна державна | |вул. Комсомольська, 30| | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Івано-Франківська область | ----------------------------------------------------------------------| 9. | 5480476 |Івано-Франківська | 76036 |м. Івано-Франківськ, | | |обласна державна | |вул. Галицька, 12 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 10. | 958140 |Київська обласна | 3190 |м. Київ, | | |державна хлібна | |вул. Баумана, 9/12 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 11. | 958174 |Кіровоградська | 25006 |м. Кіровоград, | | |обласна державна | |вул. Покровська, 8 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Луганська область | ----------------------------------------------------------------------| 12. | 957941 |Луганська | 91055 |м. Луганськ, | | |обласна державна | |вул. Леніна, 7 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 13. | 958239 |Львівська | 79019 |м. Львів, | | |обласна державна | |вул. Лемківська, 9 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Миколаївська область | ----------------------------------------------------------------------| 14. | 958252 |Миколаївська | 54055 |м. Миколаїв, | | |обласна державна | |вул. 1-а | | |хлібна інспекція | |Слобідська, 117 | ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 15. | 958306 |Одеська обласна | 65014 |м. Одеса, | | |державна хлібна | |вул. Єврейська, 2/2 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 16. | 958329 |Полтавська | 36022 |м. Полтава, | | |обласна державна | |вул. Урицького, 3 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Рівненська область | ----------------------------------------------------------------------| 17. | 4270630 |Рівненська | 33028 |м. Рівне, | | |обласна державна | |вул. Драгоманова, 1 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Сумська область | ----------------------------------------------------------------------| 18. | 958358 |Сумська обласна | 40030 |м. Суми, | | |державна хлібна | |пров. Сумський, 17/2 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Тернопільська область | ----------------------------------------------------------------------| 19. | 956075 |Тернопільська | 46001 |м. Тернопіль, | | |обласна державна | |вул. Липова, 25а | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 20. | 958393 |Харківська | 61002 |м. Харків, | | |обласна державна | |вул. Артема, 14 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Херсонська область | ----------------------------------------------------------------------| 21. | 958424 |Херсонська | 73000 |м. Херсон, | | |обласна державна | |вул. Комсомольська, 13| | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Хмельницька область | ----------------------------------------------------------------------| 22. | 958453 |Хмельницька | 29000 |м. Хмельницький, | | |обласна державна | |вул. Вайсера, 92 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Черкаська область | ----------------------------------------------------------------------| 23. | 958476 |Черкаська | 18006 |м. Черкаси, | | |обласна державна | |вул. Чехова, 53 | | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернівецька область | ----------------------------------------------------------------------| 24. | 5430509 |Чернівецька | 58009 |м. Чернівці, | | |обласна державна | |пров. Миколаївський, 9| | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернігівська область | ----------------------------------------------------------------------| 25. | 958522 |Чернігівська | 14000 |м. Чернігів, | | |обласна державна | |вул. Чернишевського,14| | |хлібна інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 26. | 32383020 |Державне підприємство | 1033 |м. Київ, | | |"Держреєстри України" | |вул. Баумана, 9/12 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 27. | 5529875 |Центральна | 1001 |м. Київ, | | |лабораторія продуктів | |вул. Баумана, 9/12 | | |переробки плодоовочів,| | | | |картоплі і винограду | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 28. | 5383773 |Київська міська | 1001 |м. Київ, | | |державна інспекція по | |пров. Шевченка, 7/1 | | |якості плодоовочевої | | | | |продукції і тари | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 29. | 951942 |Державний центр | 3040 |м. Київ, | | |сертифікації і | |вул. Стельмаха, 6а | | |експертизи зерна | | | | |та продуктів | | | | |його переробки | | | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 14

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені на Українську

державну насіннєву інспекцію

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Автономна Республіка Крим | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 00734363 |Державна насіннєва | 95034 |м. Сімферополь, | | |інспекція АРК | |вул. Київська, 81 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 2. | 00700708 |Бахчисарайська | 98400 |м. Бахчисарай | | |районна державна | |вул. Нова, 2-а | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 3. | 00692433 |Білогірська районна | 97600 |м. Білогірськ | | |державна насіннєва | |вул. Ключева,3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 4. | 25124051 |Джанкойська районна | 96100 |м. Джанкой, | | |державна насіннєва | |вул. Садова, 207 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 5. | 00692989 |Кіровська районна | 97300 |смт. Кіровське, | | |державна насіннєва | |вул. Р.Люксембург, 46 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 6. | 00693144 |Красногвардійська | 97000 |смт.Красногвардійське,| | |районна державна | |вул. Тельмана, 4 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 7. | 00693262 |Красноперекопська | 96000 |м. Красноперекопськ, | | |районна державна | |пров. Степний, 8 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 8. | 00693411 |Ленінська районна | 98200 |смт. Леніно, | | |державна насіннєва | |вул. Трудова, 8б | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 9. | 00700743 |Нижньогірська районна | 97100 |смт. Нижньогірський, | | |державна насіннєва | |вул. Кренкеля, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 10. | 00694043 |Первомайська районна | 96300 |смт. Первомайське, | | |державна насіннєва | |вул. Пушкіна, 15 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 11. | 24400371 |Роздольненська районна| 96200 |смт. Роздольне, | | |державна насіннєва | |вул. Красно- | | |інспекція | |армійська, 55 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 12. | 00694118 |Сакська районна | 96500 |м. Саки, | | |державна насіннєва | |пров. Совєтський, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 13. | 24499814 |Сімферопольська | 95022 |м. Сімферополь, | | |районна державна | |вул. Ковильна, 2-а | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 14. | 00700826 |Совєтська районна | 97200 |смт. Совєтський, | | |державна насіннєва | |пров. Сташевського, 12| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 15. | 00694244 |Чорноморська районна | 96400 |смт. Чорноморське, | | |державна насіннєва | |вул. Агафонова, 26 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Вінницька область | ----------------------------------------------------------------------| 16. | 05412701 |Оратівська районна | 22600 |смт. Оратів, | | |державна насіннєва | |вул. Івана Франка, 25 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 17. | 00729936 |Вінницька обласна | 21027 |м. Вінниця, | | |державна насіннєва | |вул. Келецька, 53 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 18. | 00691777 |Козятинська районна | 22100 |м. Козятин, | | |державна насіннєва | |Жовтнева, 14а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 19. | 00691760 |Іллінецька районна | 22700 |м. Іллінці, | | |державна насіннєва | |вул. Котовського, 7 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 20. | 00691398 |Гайсинська районна | 23700 |м. Гайсин, | | |державна насіннєва | |вул. Івана Франка, 76 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 21. | 00691381 |Томашпільська районна | 24200 |смт. Томашпіль, | | |державна насіннєва | |вул. Набережна, 4 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 22. | 00691375 |Тиврівська районна | 23300 |смт. Тиврів, | | |державна насіннєва | |вул. Л.Ратушної, 18 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 23. | 00691369 |Теплицька районна | 23800 |смт. Теплик, | | |державна насіннєва | |вул. Івана-Франка, 2а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 24. | 00691352 |Погребищинська районна| 22200 |м. Погребище, | | |державна насіннєва | |вул. Тракторна, 32 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 25. | 00691346 |Піщанська районна | 24700 |смт. Піщанка, | | |державна насіннєва | |вул. О.Кошового, 13 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 26. | 00691330 |Немирівська районна | 22800 |м. Немирів, | | |державна насіннєва | |вул. Горького, 78 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 27. | 00691286 |Бершадська районна | 24400 |м. Бершадь, | | |державна насіннєва | |пров. Робочий, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 28. | 00691275 |Барська районна | 23000 |м. Бар, | | |державна насіннєва | |вул. Соборна, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 29. | 00691263 |Ямпільська районна | 24500 |м. Ямпіль, | | |державна насіннєва | |вул. Б.Хмельни- | | |інспекція | |цького, 53 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 30. | 00691257 |Шаргородська районна | 23500 |м. Шаргород, | | |державна насіннєва | |вул. Островського, 42 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 31. | 00691240 |Чечельницька районна | 24800 |смт. Чечельник, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 38 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 32. | 00691234 |Хмільникська районна | 22000 |м. Хмільник, | | |державна насіннєва | |вул. Чапаєва, 21 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 33. | 00691228 |Тульчинська районна | 23600 |м. Тульчин, | | |державна насіннєва | |вул. Гагаріна, 18 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 34. | 00691211 |Тростянецька районна | 24300 |смт. Тростянець, | | |державна насіннєва | |вул. Малиновського, 57| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 35. | 00691197 |Вінницька районна | 21001 |м. Вінниця, | | |державна насіннєва | |пр-т Коцюбинського, 8 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 36. | 00691180 |Муровано-Куриловецька | 23400 |смт. Муровані | | |районна державна | |Куриловці, | | |насіннєва інспекція | |вул. Кірова, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 37. | 00691174 |Могилів-Подільська | 24000 |м. Могилів- | | |районна державна | |Подільський, | | |насіннєва інспекція | |вул. Баранова, 77 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 38. | 00691168 |Літинська районна | 22300 |смт. Літин, | | |державна насіннєва | |вул. Кармелюка, 68 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 39. | 00691151 |Липовецька районна | 22500 |м. Липовець, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 19 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 40. | 00691145 |Крижопільська районна | 24600 |смт. Крижопіль, | | |державна насіннєва | |вул. Чабанюка, 18 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 41. | 00691139 |Калинівська районна | 22400 |м. Калинівка, | | |державна насіннєва | |вул. Промислова, 18 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 42. | 00691122 |Жмеринська районна | 23100 |м. Жмеринка, | | |державна насіннєва | |вул. Жуковського, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 43. | 20105669 |Чернівецька районна | 24100 |смт. Чернівці, | | |державна насіннєва | |40-річчя Перемоги, 21 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 44. | 00385034 |Державне підприємство | 21034 |Вінниця, | | |"Вінницька | |вул. Лебединського, 11| | |спеціалізована | | | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по | | | | |цукрових буряках" | | | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 45. | 00730299 |Волинська обласна | 43025 |м. Луцьк, | | |державна насіннєва | |вул. Коперника, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 46. | 00725648 |Володимир-Волинська | 44700 |м. Володимир- | | |районна державна | |Волинський, | | |насіннєва інспекція | |вул. Старицького, 35 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 47. | 00725654 |Горохівська районна | 45700 |м. Горохів, | | |державна насіннєва | |вул. Ярослава | | |інспекція | |Галана, 3 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 48. | 00725660 |Іваничівська районна | 45300 |смт. Іваничі, | | |державна насіннєва | |вул. 8 Березня, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 49. | 00725677 |Камінь-Каширська | 44500 |м. Камінь- | | |районна державна | |Каширський, | | |насіннєва інспекція | |вул. 1 Травня, 47 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 50. | 00725683 |Ківерцівська районна | 45200 |м. Ківерці, | | |державна насіннєва | |вул. Некрасова, 6 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 51. | 00725692 |Ковельська районна | 45008 |м. Ковель, | | |державна насіннєва | |вул. Толстого, 12 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 52. | 00725708 |Локачинська районна | 45500 |смт. Локачі, | | |державна насіннєва | |вул. Володимирська, 38| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 53. | 00725714 |Луцька районна | 43000 |м. Луцьк, | | |державна насіннєва | |вул. Тарасова, 15 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 54. | 00725720 |Любешівська районна | 44200 |смт. Любешів, | | |державна насіннєва | |вул. Червоно- | | |інспекція | |армійська, 33 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 55. | 00725737 |Любомльська районна | 44300 |м. Любомль, | | |державна насіннєва | |вул. Володи- | | |інспекція | |мирська, 49а | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 56. | 00725757 |Маневицька районна | 44600 |смт. Маневичі, | | |державна насіннєва | |вул. Івана Франка, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 57. | 00725766 |Ратнівська районна | 44100 |смт. Ратне, | | |державна насіннєва | |вул. Щорса, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 58. | 00725772 |Рожищенська районна | 45100 |м. Рожище, | | |державна насіннєва | |вул. 1 Травня, 38 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 59. | 00725789 |Старовижівська районна| 44400 |смт. Стара Вижівка, | | |державна насіннєва | |вул. Жовтнева, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 60. | 00725795 |Турійська районна | 44800 |смт. Турійськ, | | |державна насіннєва | |вул. Привокзальна, 16 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 61. | 20124508 |Шацька районна | 44000 |смт. Шацьк, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 20 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Донецька область | ----------------------------------------------------------------------| 62. | 00730721 |Донецька обласна | 83054 |м. Донецьк, | | |державна насіннєва | |вул. Політбійців, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 63. | 00695947 |Мар'їнська районна | 85600 |м. Мар'їнка, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 64. | 00696544 |Тельманівська районна | 87100 |смт. Тельманове, | | |державна насіннєва | |вул. Первомайська, 165| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 65. | 00696510 |Олександрівська | 84000 |смт. Олександрівка, | | |районна державна | |вул. Радянська, 23 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 66. | 00696332 |Ясинуватська районна | 86000 |м. Ясинувата, | | |державна насіннєва | |вул. Пирогова, 4 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 67. | 00696250 |Старобешівська районна| 87200 |смт. Старобешеве, | | |державна насіннєва | |вул. Поштова, 59 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 68. | 00696220 |Першотравнева районна | 87400 |смт. Мангуш, | | |державна насіннєва | |вул. Пушкіна, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 69. | 00696021 |Володарська районна | 87000 |смт. Володарське, | | |державна насіннєва | |вул. Володарського, 88| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 70. | 00695982 |Новоазовська районна | 87600 |м. Новоазовськ, | | |державна насіннєва | |вул. 60-років СРСР, | | |інспекція | |119А | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 71. | 00694474 |Амвросіївська районна | 87302 |м. Амвросіївка, | | |державна насіннєва | |вул. Карла | | |інспекція | |Лібкнехта, 7 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 72. | 00694445 |Костянтинівська | 85107 |Костянтинівський | | |районна державна | |район | | |насіннєва інспекція | |с-ще Бересток, | | | | |вул. Докучаєва, 32 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 73. | 00694416 |Сніжнянська районна | 86510 |м. Сніжне, | | |державна насіннєва | |вул. Лати, 29 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 74. | 00694401 |Добропільська районна | 85004 |м. Добропілля, | | |державна насіннєва | |провулок Тельмана, 13 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 75. | 00694391 |Великоновосілківська | 85500 |смт. Велика | | |районна державна | |Новосілка, | | |насіннєва інспекція | |вул. Советська, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 76. | 00694385 |Краснолиманська | 84400 |м. Красний Лиман, | | |районна державна | |вул. Свободи, 18 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 77. | 00694356 |Артемівська районна | 84500 |м. Артемівськ, | | |державна насіннєва | |вул. Маріупольська, 41| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 78. | 00694347 |Красноармійська | 85300 |м. Красноармійськ, | | |районна державна | |вул. Бабушкіна, 69 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 79. | 00694327 |Волноваська районна | 85700 |м. Волноваха, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 143 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 80. | 00696326 |Слов'янська районна | 84105 |м. Слов'янськ, | | |державна насіннєва | |вул. Чапаєва, 74А | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Дніпропетровська область | ----------------------------------------------------------------------| 81. | 00730365 |Дніпропетровська | 49000 |м. Дніпропетровськ, | | |обласна державна | |вул. Комсомольська, 52| | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 82. |36354009 |Апостолівська районна | 53802 |м. Апостолове, | | |державна насіннєва | |вул. Фестивальна, 24 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 83. |36208872 |Васильківська районна | 52600 |смт. Васильківка, | | |державна насіннєва | |вул. Інтерна- | | |інспекція | |ціональна, 45 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 84. |35950271 |Верхньодніпровська | 51600 |м. Верхньодніпровськ, | | |районна державна | |вул. Петровського, 66а| | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 85. |36276240 |Дніпропетровська | 52001 |м. Підгородне, | | |районна державна | |вул. Комсомольська, 2б| | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 86. |36219931 |Криворізька районна | 50099 |м. Кривий Ріг, | | |державна насіннєва | |пл. Воровського, 13 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 87. |36151334 |Криничанська районна | 52300 |смт. Кринички, | | |державна насіннєва | |вул. Будівельників, 1а| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 88. |35225408 |Магдалинівська районна| 51100 |смт. Магдалинівка, | | |державна насіннєва | |пров. Радянський, 18 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 89. |35932540 |Межівська районна | 52900 |смт. Межова, | | |державна насіннєва | |вул. Центральна, 44 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 90. |35184400 |Нікопольська районна | 53211 |м. Нікополь, | | |державна насіннєва | |вул. Дідика, 23 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 91. |36267042 |Новомосковська районна| 51208 |м. Новомосковськ, | | |державна насіннєва | |вул. Привокзальна, 123| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 92. |36151219 |Павлоградська районна | 51400 |м. Павлоград, | | |державна насіннєва | |вул. Лізи Чайкіної, 13| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 93. |35323687 |Петропавлівська | 52700 |смт. Петропавлівка, | | |районна державна | |вул. Кірова, 43а | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 94. |36221212 |Покровська районна | 53600 |смт. Покровське, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 109 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 95. |36199533 |П'ятихатська районна | 52100 |м. П'ятихатки, | | |державна насіннєва | |вул. Шкільна, 96 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 96. |35460799 |Синельниківська | 52500 |м. Синельникове, | | |районна державна | |вул. Петровського, 2а | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 97. |36244423 |Солонянська районна | 52400 |смт. Солоне, | | |державна насіннєва | |вул. Кірова, 7 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 98. |36188249 |Софіївська районна | 53100 |смт. Софіївка, | | |державна насіннєва | |вул. Лікарняна, 58 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 99. |35020104 |Томаківська районна | 53500 |смт. Томаківка, | | |державна насіннєва | |пров. Поштовий, 4 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 100.|36244355 |Царичанська міжрайонна| 51000 |смт. Царичанка, | | |державна насіннєва | |вул. Першотравнева, 18| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 101.|35900875 |Широківська районна | 53700 |смт. Широке, | | |державна насіннєва | |пров. Поштовий, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 102.|35798147 |Юр'ївська районна | 51325 |с. Варварівка, | | |державна насіннєва | |вул. Чкалова, 29 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Житомирська область | ----------------------------------------------------------------------| 103.| 730827 |Житомирська обласна | 10014 |м. Житомир, майдан | | |державна насіннєва | |С.П.Корольова, 3/14 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 104.| 726211 |Червоноармійська | 12000 |смт. Червоноармійськ, | | |районна державна | |вул. Ворошилова, 11 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 105.| 726205 |Радомишльська районна | 12201 |м. Радомишль, | | |державна насіннєва | |вул. Горького, 25 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 106.| 726197 |Олевська районна | 11000 |м. Олевськ, | | |державна насіннєва | |вул. Герцена, 11 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 107.| 726180 |Овруцька районна | 11101 |м. Овруч, | | |державна насіннєва | |вул. Правди, 14 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 108.| 726174 |Народицька районна | 11400 |смт. Народичі, | | |державна насіннєва | |вул. 1 Травня, 4 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 109.| 726168 |Малинська районна | 11603 |м. Малин, | | |державна насіннєва | |вул. Чернишевського, 7| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 110.| 726151 |Лугинська районна | 11301 |смт. Лугини, | | |державна насіннєва | |вул. К.Маркса, 44 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 111.| 726145 |Коростенська районна | 11500 |м. Коростень, | | |державна насіннєва | |вул. Чапаєва, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 112.| 726139 |Ємільчинська районна | 11200 |смт. Ємільчине, | | |державна насіннєва | |вул. Жовтня, 19-в | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 113.| 726122 |Володарсько-Волинська | 12101 |смт. Володарськ- | | |районна державна | |Волинський, | | |насіннєва інспекція | |вул. Чапаєва, 2 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 114.| 726116 |Баранівська районна | 12100 |м. Баранівка, | | |державна насіннєва | |пров. Інкубато- | | |інспекція | |рський, 2 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 115.| 726109 |Черняхівська районна | 12300 |м. Черняхів, | | |державна насіннєва | |вул. Некрасова, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 116.| 726091 |Новоград-Волинська | 11700 |Новоград- | | |районна державна | |Волинський р-н, | | |насіннєва інспекція | |с. Наталівка, | | | | |вул. Пушкіна, 10 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 117.| 726085 |Коростишівська районна| 12500 |м. Коростишів, | | |державна насіннєва | |вул. К.Маркса, 38/3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 118.| 726079 |Житомирська районна | 10031 |м. Житомир, | | |державна насіннєва | |вул. Щорса, 122 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 119.| 726062 |Романівська районна | 13002 |смт. Романів, | | |державна насіннєва | |вул. Суворова, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 120.| 726056 |Чуднівська районна | 13200 |смт. Чуднів, | | |державна насіннєва | |вул. Резчикова, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 121.| 726044 |Ружинська районна | 13600 |смт. Ружин, | | |державна насіннєва | |вул. Бірюкова, 14 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 122.| 726033 |Попільнянська районна | 13500 |смт. Попільня, | | |державна насіннєва | |вул. Щорса, 14 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 123.| 726027 |Любарська районна | 13100 |Любарський р-н, | | |державна насіннєва | |с. Громада, | | |інспекція | |вул. Перемоги, 40 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 124.| 726010 |Бердичівська районна | 13300 |м. Бердичів, | | |державна насіннєва | |вул. К.Маркса, 15а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 125.| 24700297 |Брусилівська районна | 12600 |смт. Брусилів, | | |державна насіннєва | |вул. Калініна, 14 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 126.| 726004 |Андрушівська районна | 13400 |м. Андрушівка, | | |державна насіннєва | |вул. Попіля, 1 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Закарпатська область | ----------------------------------------------------------------------| 127.| 22110657 |Закарпатська обласна | 88015 |м. Ужгород, | | |державна насіннєва | |вул. Минайська, 37 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 128.| 00712159 |Берегівська районна | 90200 |м. Берегово, | | |державна насіннєва | |вул. Богдана | | |інспекція | |Хмельницького, 84/3 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 129.| 00712172 |Виноградівська районна| 90300 |м. Виноградів, | | |державна насіннєва | |вул. Миру, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 130.| 00712195 |Іршавська районна | 90600 |м. Іршава, | | |державна насіннєва | |вул. Федорова, 23 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 131.| 00712213 |Мукачівська районна | 90600 |м. Мукачево, | | |державна насіннєва | |вул. Недециї, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 132.| 00712255 |Тячівська районна | 90500 |м. Тячів, | | |державна насіннєва | |вул. Київська, 34 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 133.| 00712261 |Ужгородська районна | 88015 |м. Ужгород, | | |державна насіннєва | |вул. Станційна, 56 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 134.| 00712278 |Хустська районна | 90400 |м. Хуст, | | |державна насіннєва | |вул. Плеханова, 6 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Запорізька область | ----------------------------------------------------------------------| 135.| 00731287 |Запорізька обласна | 69095 |м. Запоріжжя, | | |державна насіннєва | |вул. Дзержинського, | | |інспекція | |108 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 136.| 00712456 |Чернігівська районна | 71200 |смт. Чернігівка, | | |державна насіннєва | |вул. Набережна, 48 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 137.| 00712442 |Токмацька районна | 71700 |м. Токмак, | | |державна насіннєва | |вул. Степова,8 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 138.| 00712433 |Приморська районна | 72100 |м. Приморськ, | | |державна насіннєва | |вул. Морська, 49 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 139.| 00712427 |Приазовська районна | 72401 |смт. Приазовське, | | |державна насіннєва | |вул. Пушкіна, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 140.| 00712410 |Пологівська районна | 70600 |м. Пологи, | | |державна насіннєва | |вул. Суворова, 9 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 141.| 00712404 |Оріхівська районна | 70500 |м. Оріхів, | | |державна насіннєва | |вул. Тимірязєва, 23 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 142.| 00712396 |Новомиколаївська | 70100 |смт. Новомиколаївка, | | |районна державна | |вул. Чехова,16 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 143.| 00712388 |Михайлівська районна | 72002 |смт. Михайлівка, | | |державна насіннєва | |вул. Коноваленка, 8а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 144.| 00712373 |Мелітопольська районна| 72318 |м. Мелітополь, | | |державна насіннєва | |вул. Чкалова, 101б | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 145.| 00712367 |Куйбишевська | 71001 |смт. Куйбишеве, | | |міжрайонна державна | |вул. Запорізька, 27а | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 146.| 00712350 |Камянсько-Дніпровська | 71300 |м. Кам'янка- | | |міжрайонна державна | |Дніпровська, | | |насіннєва інспекція | |вул. Усачова, 100 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 147.| 712344 |Запорізька районна | 69089 |м. Запоріжжя, | | |державна насіннєва | |вул. Кобзаря, 6 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 148.| 00712338 |Гуляйпільська районна | 70200 |м. Гуляйполе, | | |державна насіннєва | |вул. Спартаківська, 18| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 149.| 00712321 |Вільнянська районна | 70002 |м. Вільнянськ, | | |державна насіннєва | |вул. Канарєєва, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 150.| 00712315 |Веселівська районна | 72202 |смт. Веселе, | | |державна насіннєва | |вул. Чкалова, 72 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 151.| 00712309 |Василівська районна | 71600 |м. Василівка, | | |державна насіннєва | |вул. Радянська, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 152.| 00712290 |Бердянська районна | 71112 |м. Бердянськ, | | |державна насіннєва | |вул. Пролетарська, 234| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 153.| 00712284 |Якимівська районна | 72500 |смт. Якимівка, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 107 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Івано-Франківська область | ----------------------------------------------------------------------| 154.| 00731376 |Івано-Франківська | 76014 |м. Івано-Франківськ, | | |обласна державна | |вул. Розумовського, 9а| | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 155.| 00712479 |Богородчанська районна| 77701 |смт. Богородчани, | | |державна насіннєва | |вул. Петраша, 8 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 156.| 00712485 |Галицька районна | 77100 |м. Галич, | | |державна насіннєва | |вул. Січинського, 7 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 157.| 00712491 |Городенківська районна| 78100 |м. Городенка, | | |державна насіннєва | |вул. Братів | | |інспекція | |Окуневських, 11 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 158.| 00712507 |Долинська районна | 77503 |м. Долина, | | |державна насіннєва | |вул. Полуванки, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 159.| 00712522 |Калуська районна | 77300 |м. Калуш, | | |державна насіннєва | |вул. Січових | | |інспекція | |Стрільців, 32 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 160.| 00712539 |Коломийська районна | 78200 |м. Коломия, | | |державна насіннєва | |вул. Моцарта, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 161.| 00712551 |Надвірнянська районна | 78400 |м. Надвірна, | | |державна насіннєва | |вул. Визволення, 35б | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 162.| 00712568 |Рогатинська районна | 77000 |м. Рогатин, | | |державна насіннєва | |вул. Мухи, 4 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 163.| 00712574 |Рожнятівська районна | 77600 |смт. Рожнятів, | | |державна насіннєва | |вул. Січових | | |інспекція | |Стрільців, 56 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 164.| 34457332 |Снятинська районна | 78300 |м. Снятин, | | |державна насіннєва | |вул. Винниченка, 30 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 165.| 00712516 |Тисменицька районна | 76035 |м. Івано-Франківськ, | | |державна насіннєва | |с. Микитинці, | | |інспекція | |вул. Борців, 2 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 166.| 00712597 |Тлумацька районна | 78000 |м. Тлумач, | | |державна насіннєва | |вул. О.Кобиля- | | |інспекція | |нської, 38 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 167.| 00712545 |Косівська міжрайонна | 78600 |м. Косів, | | |державна насіннєва | |вул. Грушевського, 37 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 168.| 00712841 |Яготинська районна |07700 |смт. Яготин, | | |державна насіннєва | |пр. Офіцерський, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 169.| 00712835 |Згурівська районна | 07600 |смт. Згурівка, | | |державна насіннєва | |вул. Залізнична, 7 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 170.| 00712829 |Фастівська районна | 08500 |м. Фастів, | | |державна насіннєва | |вул. Садова, 13 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 171.| 00712812 |Тетіївська районна | 09800 |м. Тетіїв, вул. Карла | | |державна насіннєва | |Маркса, 20 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 172.| 00712806 |Таращанська районна | 09500 |м. Тараща, | | |державна насіннєва | |вул. Біло- | | |інспекція | |церківська, 61-а | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 173.| 00712798 |Ставищенська районна | 09400 |смт. Ставище, | | |державна насіннєва | |вул. Старикова, 6 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 174.| 00712781 |Сквирська районна | 09000 |м. Сквира, вул. Рози | | |державна насіннєва | |Люксембург, 20 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 175.| 00712775 |Рокитнянська районна | 09600 |смт. Рокитно, | | |державна насіннєва | |вул. Пісчана, 47 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 176.| 00712769 |Поліська районна | 07041 |с. Красятичі, | | |державна насіннєва | |вул. Жовтнева, 81 | | |інспекція | |Поліського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 177.| 00712752 |Переяслав-Хмельницька | 08402 |м. Переяслав- | | |районна державна | |Хмельницький, | | |насіннєва інспекція | |вул. Ярмаркова, 51в | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 178.| 00712746 |Обухівська районна | 08700 |м. Обухів, | | |державна насіннєва | |вул. Будьонного, 40 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 179.| 00712736 |Миронівська районна | 08800 |м. Миронівка, | | |державна насіннєва | |вул. 40-річчя | | |інспекція | |Перемоги, 39 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 180.| 00712723 |Макарівська районна | 08000 |м. Макарів, | | |державна насіннєва | |вул. Франка, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 181.| 00712717 |Києво-Святошинська | 08131 |с. Софіївська | | |районна державна | |Борщагівка, | | |насіннєва інспекція | |вул. Садова, 26 Києво-| | | | |Святошинського р-ну | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 182.| 00712700 |Кагарлицька районна | 09200 |м. Кагарлик, | | |державна насіннєва | |вул. Кооперативна, 17 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 183.| 00712692 |Іванківська районна | 07800 |смт. Іванків, | | |державна насіннєва | |вул. Щербакова, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 184.| 00712686 |Вишгородська районна | 07300 |м. Вишгород, | | |державна насіннєва | |вул. Київська, 6 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 185.| 00712671 |Володарська районна | 09300 |смт. Володарка, | | |державна насіннєва | |вул. Суворова, 22 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 186.| 00712663 |Васильківська районна | 08600 |м. Васильків, | | |державна насіннєва | |вул. Пушкіна, 23-а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 187.| 00712657 |Броварська районна | 07400 |м. Бровари, | | |державна насіннєва | |вул. Декабристів, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 188.| 00712640 |Бородянська районна | 07200 |смт. Бородянка, | | |державна насіннєва | |вул. Свердлова, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 189.| 00712634 |Бориспільська районна | 08300 |м. Бориспіль, | | |державна насіннєва | |вул. Червоно- | | |інспекція | |армійська, 24 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 190.| 00712611 |Білоцерківська районна| 09113 |м. Біла Церква, | | |державна насіннєва | |ст. відділення | | |інспекція | |"Олександрія", 13 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 191.| 20625268 |Богуславська районна | 09700 |м. Богуслав, | | |державна насіннєва | |вул. Корольова, 13-а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 192.| 00712605 |Баришівська районна | 07500 |смт. Баришівка, | | |державна насіннєва | |пр. Заводський, 12 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 193.| 00713059 |Світловодська районна | 27500 |м. Світловодськ, | | |державна насіннєва | |вул. Комсомольська, 41| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 194.| 00713042 |Устинівська районна | 28600 |смт. Устинівка, | | |державна насіннєва | |вул. Суворова, 22 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 195.| 00713036 |Петрівська районна | 28300 |смт. Петрове, | | |державна насіннєва | |вул. С.Кравчинського,3| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 196.| 00713023 |Новгородківська | 28200 |смт. Новгородка, | | |районна державна | |вул. 50 років | | |насіннєва інспекція | |Жовтня, 31 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 197.| 00713013 |Компаніївська районна | 28400 |смт. Компаніївка, | | |державна насіннєва | |вул. Калініна, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 198.| 00713007 |Долинська районна | 28500 |м. Долинська, | | |державна насіннєва | |вул. Комсомольська, 1а| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 199.| 00712999 |Бобринецька районна | 27200 |м. Бобринець, | | |державна насіннєва | |вул. 16-го Березня, 74| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 200.| 00712982 |Олександрійська | 28000 |м. Олександрія, | | |районна державна | |пр. Леніна, 198 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 201.| 00712976 |Новоукраїнська районна| 27100 |м. Новоукраїнка, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 182 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 202.| 00712965 |Кіровоградська районна| 25014 |м. Кіровоград, | | |державна насіннєва | |вул. Повітряно- | | |інспекція | |флотська, 53а | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 203.| 00712953 |Добровеличківська | 27000 |смт. Добровеличківка, | | |районна державна | |вул. Челюскінців, 8 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 204.| 00712947 |Вільшанська районна | 26600 |смт. Вільшанка, | | |державна насіннєва | |вул. Миру, 65 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 205.| 00712930 |Ульяновська районна | 26400 |м. Ульяновка, | | |державна насіннєва | |вул. Урицького, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 206.| 00712924 |Олександрівська | 27300 |смт. Олександрівка, | | |районна державна | |вул. Гагаріна, 59 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 207.| 00712918 |Новомиргородська | 26000 |м. Новомиргород, | | |районна державна | |пров. Гастелло, 7 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 208.| 00712901 |Новоархангельська | 26100 |смт. Новоархангельськ,| | |районна державна | |вул. Леніна, 80 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 209.| 00712893 |Кіровоградська міська | 25014 |м. Кіровоград, | | |державна насіннєва | |вул. Повітро- | | |інспекція | |флотська, 53а | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 210.| 00712887 |Маловисківська районна| 26200 |м. Мала Виска, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 2а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 211.| 00712870 |Знам'янська районна | 27400 |м. Знам'янка, | | |державна насіннєва | |вул. Скирди, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 212.| 00712864 |Голованівська районна | 26500 |смт. Голованівськ, | | |державна насіннєва | |вул. Поштова, 47 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 213.| 00712858 |Гайворонська районна | 26300 |м. Гайворон, | | |державна насіннєва | |вул. 1-го Травня, 13а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 214.| 713065 |Онуфріївська районна | 28100 |смт. Онуфріївка, | | |державна насіннева | |вул. Скляра, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 215.| 00385069 |Державне підприємство | 25019 |м. Кіровоград, | | |"Кіровоградська | |вул. Кавказька, 16/15 | | |спеціалізована | | | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по | | | | |цукрових буряках" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 216.| 00700200 |Кіровоградська обласна| 25006 |м. Кіровоград, | | |державна насіннєва | |вул. Кірова, 36а | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Луганська область | ----------------------------------------------------------------------| 217.|00710546 |Луганська обласна | 91033 |м. Луганськ, | | |державна насіннєва | |вул. Дніпровська 53 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 218.| 00725803 |Антрацитівська районна| 94600 |м. Антрацит, | | |державна насіннєва | |вул. Горно- | | |інспекція | |рятувальна, 14 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 219.| 00725811 |Біловодська районна | 92800 |смт Біловодськ, | | |державна насіннєва | |вул. Філоненка, 13 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 220.| 00725826 |Білокуракінська | 92200 |смт Білокуракіне, | | |районна державна | |вул. Радянська, 27а | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 221.| 00725832 |Краснодонська районна | 94400 |м. Краснодон, | | |державна насіннєва | |вул. Червоних | | |інспекція | |партизанів, 61 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 222.| 00725849 |Кремінська районна | 92900 |м. Кремінна, | | |державна насіннєва | |вул. Кооперативна, 7 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 223.| 00725861 |Лутугінська районна | 92000 |м. Лутугіне, | | |державна насіннєва | |вул. Мендєлєєва, 1а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 224.| 00725878 |Марківська районна | 92400 |смт Марківка, | | |державна насіннєва | |вул. Гагаріна, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 225.| 00725884 |Міловська | 92500 |смт Мілове, | | |районна державна | |вул. Луначарського,116| | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 226.| 00725890 |Новоайдарська районна | 93500 |смт Новоайдар, | | |державна насіннєва | |вул. Мира, 34 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 227.| 00725909 |Новопсковська районна | 92300 |смт Новопсков, | | |державна насіннєва | |вул. К.Маркса, 70 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 228.| 00725915 |Перевальська районна | 94331 |с. Селезнівка | | |державна насіннєва | |Перевальський р-н, | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 229.| 00725855 |Попаснянська районна | 93300 |м. Попасна, | | |державна насіннєва | |пл. Леніна, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 230.| 00725921 |Сватівська районна | 92600 |смт Сватове, | | |державна насіннєва | |вул. Свердлова, 1а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 231.| 00725938 |Свердловська районна | 94800 |м. Свердловськ, | | |державна насіннєва | |вул. Лутугіна, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 232.| 00725944 |Слов'яносербська | 93700 |смт Слов'яносербськ, | | |районна державна | |вул. Леніна, 56 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 233.| 00725950 |Ст-Луганська районна | 93600 |смт Станично- | | |державна насіннєва | |Луганське, | | |інспекція | |вул. Барбашова, 26 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 234.| 00725973 |Старобільська районна | 92700 |м. Старобільськ, | | |державна насіннєва | |вул. Заводська, 17 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 235.| 00725986 |Троїцька районна | 92100 |смт Троїцьке, | | |державна насіннєва | |вул. Мічуріна, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 236.| 00725996 |Олександрівська міська| 91484 |м. Олександрівськ, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 6а | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 237.|00732217 |Львівська обласна | 79058 |м. Львів, проспект | | |державна насіннєва | |В'ячеслава | | |інспекція | |Чорновола, 45а, | | | | |корпус N 13 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 238.|00701642 |Бродівська районна | 80600 |м. Броди, | | |державна насіннєва | |вул. Василя Стуса, 22 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 239.|00701731 |Буська районна | 80500 |м. Буськ, | | |державна насіннєва | |вул. Петрушевича, 6 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 240.|00701659 |Городоцька районна | 81500 |м. Городок, | | |державна насіннєва | |вул. Івасюка, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 241.|00701665 |Дрогобицька районна | 82100 |м. Дрогобич, | | |державна насіннєва | |вул. 22 січня, 47 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 242.|00701671 |Жидачівська районна | 81700 |м. Жидачів, | | |державна насіннєва | |вул. Опришківська, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 243.|00701547 |Жовківська районна | 80300 |м. Жовква, | | |державна насіннєва | |вул. Тарнавського, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 244.|00701688 |Золочівська районна | 80700 |м. Золочів, | | |державна насіннєва | |вул. Львівська, 48а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 245.|00701607 |Кам'янка-Бузька | 80400 |м. Кам'янка-Бузька, | | |районна державна | |вул. Драгоманова, 49а | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 246.|00701702 |Миколаївська районна | 81600 |м. Миколаїв, | | |державна насіннєва | |вул. Устіяновича, 39 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 247.|00701719 |Мостиська районна | 81300 |м. Мостиська, | | |державна насіннєва | |вул. Ярослава | | |інспекція | |Мудрого, 26 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 248.|00701270 |Перемишлянська районна| 81200 |м. Перемишляни, | | |державна насіннєва | |вул. Підвальна, 29 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 249.|00701286 |Пустомитівська районна| 81100 |м. Пустомити, | | |державна насіннєва | |вул. Лісневицька, 6 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 250.|00701926 |Радехівська районна | 80200 |м. Радехів, | | |державна насіннєва | |вул. Кринична, 25 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 251.|00701292 |Самбірська районна | 81400 |м. Самбір, | | |державна насіннєва | |вул. Отця Рисея, 8 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 252.|20785747 |Сколівська районна | 82600 |м. Сколе, | | |державна насіннєва | |вул. Данила | | |інспекція | |Галицького, 44 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 253.|00701317 |Сокальська районна | 80040 |Сокальський район, | | |державна насіннєва | |смт. Жвирка, | | |інспекція | |вул. Львівська, 4 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 254.|00701323 |Старосамбірська | 82000 |м. Старий Самбір, | | |районна державна | |вул. Лева | | |насіннєва інспекція | |Галицького, 116 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 255.|00701335 |Стрийська районна | 82400 |м. Стрий, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 107а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 256.|00701346 |Турківська районна | 82500 |м. Турка, | | |державна насіннєва | |вул. Січових | | |інспекція | |Стрільців, 82 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 257.|22379052 |Яворівські районна | 81000 |м. Яворів, | | |державна насіннєва | |вул. Львівська, 42а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 258.|25262741 |Львівська міська | 79058 |м. Львів, проспект | | |державна насіннєва | |В'ячеслава | | |інспекція | |Чорновола, 45а, | | | | |корпус N 13 | ----------------------------------------------------------------------| Миколаївська область | ----------------------------------------------------------------------| 259.| 00734073|Миколаївська обласна | 54030 |м. Миколаїв, | | |державна насіннєва | |вул. Пушкінська, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 260.| 00713071|Арбузинська районна | 55300 |смт. Арбузинка, | | |державна насіннєва | |пров. Каштановий, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 261.| 00713088|Баштанська районна | 56100 |м. Баштанка, | | |державна насіннєва | |вул. Вишнева, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 262.| 00713094|Березанська районна | 57400 |смт. Березанка, | | |державна насіннєва | |вул. Степна, 7 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 263.| 00713102|Березнегуватська | 56200 |смт. Березнегувате, | | |районна державна | |вул. Спортивна, 14 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 264.| 00713119|Братська районна | 55400 |смт. Братське, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 149 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 265.| 00713125|Веселинівська районна | 57001 |смт. Веселинове, | | |державна насіннєва | |пров. Червоно- | | |інспекція | |армійський, 32 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 266.| 00713131|Вознесенська районна | 56500 |м. Вознесенськ, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 9 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 267.| 00713148|Врадіївська районна | 56301 |смт. Врадіївка, | | |державна насіннєва | |вул. Героїв | | |інспекція | |Врадіївщиши, 141 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 268.| 00713154|Доманіївська районна | 56400 |смт. Доманіївка, | | |державна насіннєва | |вул. Калініна, 78 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 269.| 00713160|Єланецька районна | 55501 |смт. Єланець, | | |державна насіннєва | |вул. Щорса, 7 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 270.| 00713177|Жовтнева районна | 54050 |м. Миколаїв, | | |державна насіннєва | |Корабельний р-н, | | |інспекція | |вул. Ватутіна, 87 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 271.| 00713183|Казанківська районна | 56000 |смт. Казанка, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 272.| 00713198|Кривоозерська районна | 55100 |смт. Криве Озеро, | | |державна насіннєва | |вул. Б.Хмельни- | | |інспекція | |цького, 20 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 273.| 00713208|Миколаївська районна | 54036 |м. Миколаїв, | | |державна насіннєва | |вул. Урожайна, 38 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 274.| 00713214|Новобузька районна | 55600 |м. Новий Буг, | | |державна насіннєва | |вул. Куйбишева, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 275.| 00713220|Новоодеська районна | 56600 |м. Нова Одеса, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 13 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 276.| 00713237|Очаківська районна | 57500 |м. Очаків, | | |державна насіннєва | |вул. Степова, 15 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 277.| 00713243|Первомайська районна | 55200 |м. Первомайськ, | | |державна насіннєва | |вул. Красно- | | |інспекція | |флотська, 45 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 278.| 00713252|Снігурівська районна | 57300 |м. Снігурівка, | | |державна насіннєва | |вул. Ставкова, 68 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 279.| 713533 |Ширяївська районна | 66800 |смт. Ширяєве, | | |державна насіннєва | |вул. Коробченко, 32 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 280.| 713527 |Фрунзівська районна | 66700 |смт. Фрунзівка, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 54А | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 281.| 713510 |Татарбунарська районна| 68100 |м. Татарбунари, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 282.| 713504 |Тарутинська районна | 68500 |смт. Тарутино, | | |державна насіннєва | |вул. Красна, 207-А | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 283.| 713496 |Саратська районна | 68200 |смт. Сарата, | | |державна насіннєва | |вул. Котовського, 19 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 284.| 713481 |Савранська районна | 66200 |смт. Саврань, | | |державна насіннєва | |вул. Чкалова, 22 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 285.| 713473 |Ренійська районна | 68800 |м. Рені, | | |державна насіннєва | |вул. Кишинівська, 11 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 286.| 713467 |Роздільнянська районна| 67400 |м. Роздільна, | | |державна насіннєва | |вул. Садова, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 287.| 713450 |Овідіопольська районна| 67801 |смт. Овідіополь, | | |державна насіннєва | |вул. Залізнична, 86 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 288.| 713444 |Миколаївська районна | 67000 |смт. Миколаївка, | | |державна насіннєва | |вул. Гагаріна, 2-А | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 289.| 713438 |Любашівська районна | 66500 |смт. Любашівка, | | |державна насіннєва | |вул. Белінського, 44 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 290.| 713421 |Красноокнянська | 67900 |смт. Красні Окни, | | |районна державна | |вул. Некрасова, 11 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 291.| 713415 |Котовська районна | 66300 |м. Котовськ, | | |державна насіннєва | |вул. Калініна, 114 А | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 292.| 713409 |Комінтернівська | 67500 |смт. Комінтернівське, | | |районна державна | |вул. Григор'ївського | | |насіннєва інспекція | |Десанту, 47 | | | | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 293.| 713390 |Кодимська районна | 66000 |м. Кодима, | | |державна насіннєва | |вул. Садова, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 294.| 713384 |Кілійська районна | 68300 |м. Кілія, | | |державна насіннєва | |вул. Першотравнева, 64| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 295.| 713378 |Ізмаїльська районна | 68600 |м. Ізмаїл, | | |державна насіннєва | |вул. Дзержинського, 63| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 296.| 713355 |Іванівська районна | 67200 |смт. Іванівка, | | |державна насіннєва | |вул. Кузьміна, 100 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 297.| 713361 |Великомихайлівська | 67100 |смт. Велика | | |районна державна | |Михайлівка, | | |насіннєва інспекція | |вул. Інтерна- | | | | |ціональна, 26 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 298.| 713349 |Болградська районна | 68702 |м. Болград, | | |дер-жавна насіннєва | |вул. Ямбульська, 27 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 299.| 713332 |Одеська міська | 65036 |м. Одеса, | | |державна насіннєва | |Овідоопольська | | |інспекція | |дорога, 3 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 300.| 713326 |Біляївська районна | 67600 |м. Біляївка, | | |державна насіннєва | |вул. Гагаріна, 58 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 301.| 713317 |Білгород-Дністровська | 67700 |м. Білгород- | | |районна державна | |Дністровський, | | |насіннєва інспекція | |вул. Радянська, 9 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 302.| 713303 |Березівська районна | 67300 |м. Березівка, | | |державна насіннєва | |вул. Генерала | | |інспекція | |Плієва, 29 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 303.| 713295 |Балтська районна | 66100 |м. Балта, | | |державна насіннєва | |вул. Пролетарська, 38 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 304.| 713272 |Арцизька районна | 68400 |м. Арциз, | | |державна насіннєва | |вул. 40-річчя | | |інспекція | |Жовтня, 66 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 305.| 713266 |Ананьївська районна | 66400 |м. Ананьїв, | | |державна насіннєва | |вул. Сергія Лазо, 13 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 306.| 702564 |Одеська обласна | 65045 |м. Одеса, | | |державна насіннєва | |вул. Преображенська,52| | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 307.| 05385281|Полтавська обласна | 36011 |м. Полтава, | | |державна насіннєва | |вул. Міщенка, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 308.| 00726234|Котелевська районна | 38600 |смт. Котельва, | | |державна насіннєва | |пров. Лермонтова, 14 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 309.| 00713792|Шишацька районна | 38000 |смт. Шишаки, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 39 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 310.| 00713775|Чутівська районна | 38800 |смт. Чутове, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 24а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 311.| 00713763|Чорнухинська районна | 37100 |смт. Чорнухи, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 39 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 312.| 00713757|Хорольська районна | 37800 |м. Хорол, | | |державна насіннєва | |вул. Гоголя, 6 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 313.| 00713740|Семенівська районна | 38200 |смт. Семенівка, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 31а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 314.| 00713734|Решетилівська районна | 38400 |смт. Решетилівка, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 68/14 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 315.| 00713728|Полтавська районна | 36020 |м. Полтава, | | |державна насіннєва | |вул. Кучеренка, 4 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 316.| 00713711|Пирятинська районна | 37000 |м. Пирятин, | | |державна насіннєва | |вул. Аврушенка, 17а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 317.| 00713705|Оржицька районна | 37700 |смт. Оржиця, | | |державна насіннєва | |вул. Данілова, 9 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 318.| 00713697|Новосанжарська районна| 39300 |смт. Нові Санжари, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 32 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 319.| 00713680|Миргородська районна | 37600 |м. Миргород, | | |державна насіннєва | |вул. Гоголя, 174/25 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 320.| 00713674|Машівська районна | 39400 |смт. Машівка, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 164 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 321.| 00713668|Лубенська районна | 37500 |м. Лубни, | | |державна насіннєва | |вул. Л.Толстого, 85 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 322.| 00713651|Лохвицька районна | 37200 |м. Лохвиця, | | |державна насіннєва | |вул. 60-річчя | | |інспекція | |Жовтня, 1 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 323.| 00713645|Кременчуцька районна | 39627 |м. Кременчук, | | |державна насіннєва | |вул. Платухіна, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 324.| 00713639|Козельщинська районна | 39100 |смт. Козельщина, | | |державна насіннєва | |вул. Радянська, 75 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 325.| 00713622|Кобеляцька районна | 39200 |м. Кобеляки, | | |державна насіннєва | |вул. Жовтнева, 1а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 326.| 00713616|Карлівська районна | 39500 |м. Карлівка, | | |державна насіннєва | |вул. Радевича, 14 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 327.| 00713600|Зіньківська районна | 38100 |м. Зіньків, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 48 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 328.| 00713591|Диканська районна | 38500 |смт. Диканька, | | |державна насіннєва | |вул. Гоголя, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 329.| 00713585|Гребінківська районна | 37400 |м. Гребінка, | | |державна насіннєва | |вул. Жовтнева, 72 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 330.| 00713579|Градизька міська | 39071 |смт. Градизьк, | | |державна насіннєва | |вул. Рєпіна, 25 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 331.| 00713562|Глобинська районна | 39000 |м. Глобино, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 311 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 332.| 00713556|Гадяцька районна | 37300 |м. Гадяч, | | |державна насіннєва | |вул. Гагаріна, 6 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 333.| 23276414|Державне підприємство | 36000 |м. Полтава, | | |"Полтавська | |вул. Кагамлика, 74 | | |спеціалізована | | | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по | | | | |цукрових буряках" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 334.| 00713546|Великобагачанська | 38300 |смт. В.Багачка, | | |районна державна | |вул. Загороднього, 1 | | |насіннєва інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Рівненська область | ----------------------------------------------------------------------| 335.|00703761 |Рівненська обласна | 33025 |м. Рівне, | | |державна насіннєва | |вул. Мало- | | |інспекція | |рівненська, 91Б | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 336.|36462907 |Березнівська районна | 34600 |м. Березне, | | |державна насіннєва | |вул. Зірненська, 22А | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 337.|36467067 |Володимирецька районна| 34300 |смт. Володимирець, | | |державна насіннєва | |вул. Соборна, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 338.|36450540 |Гощанська районна | 35400 |смт. Гоща, | | |державна насіннєва | |вул. Ковпака, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 339.|36090586 |Демидівська районна | 35200 |смт. Демидівка, | | |державна насіннєва | |вул. 17 вересня, 105 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 340.|36422251 |Дубенська районна | 35600 |м. Дубно, | | |державна насіннєва | |вул. Берестецька, 19 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 341.|36256397 |Дубровицька районна | 34100 |м. Дубровиця, | | |державна насіннєва | |вул. Комунальна, 40 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 342.|36437137 |Зарічненська районна | 34000 |смт. Зарічне, | | |державна насіннєва | |вул. Івана Франка, 12 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 343.|36249919 |Здолбунівська районна | 35700 |м. Здолбунів, | | |державна насіннєва | |вул. Словацького, 58 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 344.|36278159 |Корецька районна | 34700 |м. Корець, | | |державна насіннєва | |вул. Вишнева, 13а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 345.|36462865 |Костопільська районна | 35000 |м. Костопіль, | | |державна насіннєва | |вул. Комунальна, 2б | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 346.|36346092 |Млинівська районна | 35100 |смт. Млинів, | | |державна насіннєва | |вул. Поліщука, 39 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 347.|36390754 |Острозька районна | 35800 |м. Остріг, | | |державна насіннєва | |вул. Богуна, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 348.|36416722 |Радивилівська районна | 35500 |м. Радивилів, | | |державна насіннєва | |вул. Маркелова, 6 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 349.|36416410 |Рівненська районна | 33018 |м. Рівне, вул. Йосипа | | |державна насіннєва | |Драганчука, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 350.|36278232 |Рокитнівська районна | 34200 |смт. Рокитне, | | |державна насіннєва | |пр. Київський, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 351.|36205447 |Сарненська районна | 34500 |м.Сарни, | | |державна насіннєва | |вул. Бєлгородська, 19 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Сумська область | ----------------------------------------------------------------------| 352.| 00732938|Сумська обласна | 40030 |м. Суми, | | |державна насіннєва | |вул. Першотравнева, 29| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 353.| 00714142|Ямпільська районна | 41200 |смт. Ямпіль, | | |державна насіннєва | |вул. Гагаріна, 7 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 354.| 00714136|Шосткинська районна | 41100 |м. Шостка, | | |державна насіннєва | |вул. 6 Гв. Дивізії, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 355.| 00714127|Тростянецька районна | 42600 |м. Тростянець, | | |державна насіннєва | |вул. Щербака, 11 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 356.| 00714107|Сумська районна | 40006 |м. Суми, | | |державна насіннєва | |вул. Куйбишева, 79 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 357.| 00714099|Серединобудська | 41000 |м. Середина-Буда, | | |районна державна | |вул. Мічуріна, 1 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 358.| 00714082|Роменська районна | 42000 |м. Ромни, | | |державна насіннєва | |вул. Лермонтова, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 359.| 00714076|Путивльська районна | 41500 |м. Путивль, | | |державна насіннєва | |вул. Радянська, 70 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 360.| 00714062|Недригайлівська | 42100 |смт. Недригайлів, | | |районна державна | |вул. Кірова, 26 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 361.| 00714053|Липоводолинська | 42500 |смт. Липова Долина, | | |районна державна | |вул. Роменська, 12 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 362.| 00714047|Лебединська районна | 42200 |м. Лебедин, | | |державна насіннєва | |вул. Гудимівська, 86 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 363.| 00714030|Кролевецька районна | 41300 |м. Кролевець, | | |державна насіннєва | |вул. Старовокзальна, 2| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 364.| 00714024|Краснопільська районна| 42400 |смт. Краснопілля, | | |державна насіннєва | |вул. Мезанівська, 36 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 365.| 00714018|Конотопська районна | 41600 |м. Конотоп, | | |державна насіннєва | |вул. Соборна, 18 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 366.| 00713993|Глухівська районна | 41400 |м. Глухів, | | |державна насіннєва | |вул. Гоголя, 21 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 367.| 00713987|Великописарівська | 42800 |смт. Велика | | |районна державна | |Писарівка, | | |насіннєва інспекція | |вул. Леніна, 13 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 368.| 00713970|Буринська районна | 41700 |м. Буринь, | | |державна насіннєва | |вул. Миру, 27 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 369.| 00713964|Білопільська районна | 41800 |м. Білопілля, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 11 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 370.| 00713958|Охтирська районна | 42700 |м. Охтирка, | | |державна насіннєва | |пров. Челюскіна, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 371.| 00385000|Сумська спеціалізована| 41700 |Буринський р-н, | | |контрольно-насіннева | |м. Буринь, | | |лабораторія "Державне | |вул. Лікарняна, 3 | | |підприємство по | | | | |цукрових буряках" | | | ----------------------------------------------------------------------| Тернопільська область | ----------------------------------------------------------------------| 372.| 00704899|Борщівська районна | 48700 |м. Борщів, | | |насіннєва інспекція | |вул. Лисенка, 2а | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 373.| 00705098|Заліщицька районна | 48600 |м. Заліщики, | | |насіннєва інспекція | |вул. 40 років | | | | |Перемоги, 3 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 374.| 00705172|Теребовлянська районна| 48100 |м. Теребовля, | | |насіннєва інспекція | |вул. Князя | | | | |Василька, 198а | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 375.| 00705203|Шумська районна | 47100 |м. Шумськ, | | |державна насіннєва | |вул. Вишнева, 34 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 376.| 00705195|Чортківська районна | 46500 |м. Чортків, | | |державна насіннєва | |вул. В.Великого 31-А | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 377.| 00705189|Тернопільська районна | 46000 |м. Тернопіль, | | |державна насіннєва | |вул. М.Кривоноса, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 378.| 00705166|Підволочиська районна | 47800 |смт. Підволочиськ, | | |державна насіннєва | |вул. Шептицького, 8 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 379.| 00705152|Монастириська районна | 48300 |м. Монастириська, | | |державна насіннєва | |вул. Лесі Українки, 10| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 380.| 00705143|Ланівецька районна | 47400 |м. Ланівці, | | |державна насіннєва | |вул. Українська, 48 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 381.| 00705137|Кременецька районна | 47003 |м. Кременець, | | |державна насіннєва | |вул. Вокзальна, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 382.| 00384549|Державне підприємство | 46005 |м. Тернопіль, | | |"Тернопільська | |вул. Голубовича 1 Б | | |спеціалізована | | | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по | | | | |цукрових буряках" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 383.| 00704876|Тернопільська обласна | 46020 |Тернопільський район | | |державна насіннєва | |с. Петриків, | | |інспекція | |вул. Об'їзна 12/3 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 384.| 00704882|Бережанська районна | 47500 |м. Бережани, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 13 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 385.| 00705114|Зборівська районна | 47200 |м. Зборів, | | |державна насіннєва | |вул. Тернопільська, 27| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 386.| 00704907|Бучацька районна | 48400 |Бучацький район | | |державна насіннєва | |с. Трибухівці | | |інспекція | |вул. Вінниченка, 14 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 387.| 00705083|Гусятинська районна | 48260 |м. Гусятин, | | |державна насіннєва | |вул. Лук'яновича,12 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 388.| 00705108|Збаразька районна | 47300 |м. Збараж, | | |державна насіннєва | |вул. Д.Галицького, 96 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 389.| 00705120|Козівська районна | 47600 |м. Козова, | | |державна насіннєва | |вул. Коковського, 20 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 390.| 21163611|Підгаєцька районна | 48042 |С. Старе місто | | |державна насіннєва | |вул. Староміська, 4 | | |інспекція | |Підгаєцький район | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 391.| 00706036|Балаклійська районна | 64200 |м. Балаклія, | | |державна насіннєва | |вул. Свердлова, 27 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 392.| 00706042|Барвінківська районна | 64703 |м. Барвінкове, | | |державна насіннєва | |вул. Свердлова, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 393.| 00708650|Близнюківська районна | 64801 |смт. Близнюки, | | |державна насіннєва | |вул. В.Складнєвої, 3б | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 394.| 00708495|Богодухівська районна | 62103 |м. Богодухів, | | |державна насіннєва | |вул. Міліцейська, 18 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 395.| 00708503|Борівська районна | 63801 |смт. Борова, | | |державна насіннєва | |вул. Московська, 61 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 396.| 00706059|Валківська міжрайонна | 63001 |м. Валки, вул. Рози | | |державна насіннєва | |Люксембург, 102 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 397.| 00706065|Великобурлуцька | 62600 |смт. Великий Бурлук, | | |районна державна | |вул. Маяковського, 26 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 398.| 00706071|Вовчанська районна | 62504 |м. Вовчанськ, | | |державна насіннєва | |вул. Кірова, 11 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 399.| 00706088|Дворічанська районна | 62702 |смт. Дворічна, | | |державна насіннєва | |вул. Нагорна, 6 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 400.| 00706094|Дергачівська районна | 62300 |м. Дергачі, | | |державна насіннєва | |вул. Петровського, 30А| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 401.| 00706102|Зачепилівська районна | 64401 |смт. Зачепилівка, | | |державна насіннєва | |вул. Свердлова, 18 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 402.| 05381679|Зміївська районна | 63404 |м. Зміїв, | | |державна насіннєва | |вул. Червоно- | | |інспекція | |армійська, 29 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 403.| 00706119|Золочівська районна | 62203 |смт. Золочів, | | |державна насіннєва | |вул. Піонерська, 9 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 404.| 00706125|Ізюмська районна | 64300 |м. Ізюм, | | |державна насіннєва | |вул. Старо- | | |інспекція | |поштова, 39-А | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 405.| 00706131|Кегичівська районна | 64003 |смт. Кегичівка, | | |державна насіннєва | |вул. Волошина, 118 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 406.| 00706148|Красноградська районна| 63304 |м. Красноград, | | |державна насіннєва | |вул. Петровського, 85 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 407.| 00706154|Краснокутська районна | 62002 |смт. Краснокутськ, | | |державна насіннєва | |вул. Куйбишева, 1А | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 408.| 00706160|Куп'янська районна | 63705 |м. Куп'янськ, | | |державна насіннєва | |вул. Давидова- | | |інспекція | |Лучитського, 19 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 409.| 00706177|Лозівська районна | 64602 |м. Лозова, | | |державна насіннєва | |вул. Лозовського, 10А | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 410.| 00706007|Нововодолазьська | 63200 |смт. Нова Водолага, | | |районна державна | |вул. Горького, 15 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 411.| 00706191|Первомайська районна | 64100 |м. Первомайський, | | |державна насіннєва | |вул. Будівельна, 9 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 412.| 00706208|Сахновщинська районна | 64501 |смт. Сахновщина, | | |державна насіннєва | |вул. Кударя, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 413.| 00706214|Харківська районна | 61075 |м. Харків, вул. Луї | | |державна насіннєва | |Пастера, 9 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 414.| 00706183|Чугуївська міжрайонна | 63500 |м. Чугуїв, | | |державна насіннєва | |вул. Дружби, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 415.| 00706220|Шевченківська районна | 63601 |смт. Шевченкове, | | |державна насіннєва | |вул. Ширяєва, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 416.| 00705999|Харківська міська | 61003 |м. Харків, | | |державна насіннєва | |вул. Кооперативна, 22 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 417.| 00733352|Харківська обласна | 61003 |м. Харків, | | |державна насіннєва | |вул. Кооперативна, 22 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 418.| 00387128|Державне підприємство | 61002 |м. Харків, | | |"Харківська | |вул. Гаршина, 9 | | |спеціалізована | | | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по | | | | |цукрових буряках" | | | ----------------------------------------------------------------------| Херсонська область | ----------------------------------------------------------------------| 419.|00710575 |Бериславська районна | 74300 |м. Берислав, | | |державна насіннєва | |вул. Червоно- | | |інспекція | |армійська, 68а | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 420.|00710612 |Білозерська районна | 75000 |смт Білозерка, | | |державна насіннєва | |вул. Михайле- | | |інспекція | |вського, 119 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 421.|00710658 |Великолепетиська | 74500 |смт Велика Лепетиха, | | |районна державна | |вул. Чкалова, 49 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 422.|00710701 |Великоолександрівська | 74100 |смт Велика | | |районна державна | |Олександрівка, | | |насіннєва інспекція | |вул. Шкільна, 41 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 423.|00710753 |Верхньорогачицька | 74402 |смт Верхній рогачик, | | |районна державна | |вул. Чапаєва, 65 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 424.|00710813 |Високопільська | 74000 |смт Високопілля, | | |районна державна | |вул. Піонерська, 50 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 425.|00710865 |Генічеська районна | 75500 |м. Генічеськ, | | |державна насіннєва | |вул. Коцюбинського,55а| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 426.|00710919 |Голопристанська | 75600 |м. Гола Пристань, | | |районна державна | |вул.1-ого Травня, 77/1| | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 427.|00710954 |Горностаївська | 74600 |смт Горностаївка, | | |районна державна | |вул. Леніна, 159 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 428.|00711008 |Іванівська районна | 75400 |смт Іванівка, | | |державна насіннєва | |вул. Молодіжна, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 429.|00711043 |Каланчацька районна | 75800 |смт Каланчак, | | |державна насіннєва | |вул. Українська, 4 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 430.|00711095 |Каховська районна | 74800 |м. Каховка, | | |державна насіннєва | |вул. Орджонікідзе, 2а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 431.|00711149 |Нижньосірогозька | 74701 |смт Нижні Сірогози, | | |районна державна | |вул. Леніна, 22 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 432.|00711184 |Нововоронцовська | 74221 |смт Нововоронцовка, | | |районна державна | |вул. Ушакова, 20 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 433.|19235757 |Новотроїцька районна | 75300 |смт Новотроїцька, | | |державна насіннєва | |вул. Білошкура, 14а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 434.|19235734 |Скадовська районна | 75700 |м. Скадовськ, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 39 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 435.|22737304 |Цюрупинська районна | 75100 |м. Цюрупинська, | | |державна насіннєва | |вул. Комунарів, 63 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 436.|19235740 |Чаплинська районна | 75200 |смт Чаплина, | | |державна насіннєва | |вул. Спартака, 4 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 437.|22738215 |Новокаховська міська | 74900 |м. Нова Каховка, | | |державна насіннєва | |вул. Промислова, 13 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 438.|00733381 |Херсонська обласна | 73036 |м. Херсон, | | |державна насіннєва | |вул. Зала Егерсег, 14А| | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Хмельницька область | ----------------------------------------------------------------------| 439.| 711403 |Білогірська районна | 30200 |смт. Білогір'я, | | |державна насіннєва | |вул. Островського, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 440.| 711439 |Вінковецька районна | 32500 |смт. Віньківці, | | |державна насіннєва | |вул. Заславська, 17 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 441.| 711474 |Волочиська районна | 31200 |м. Волочиськ, | | |державна насіннєва | |вул.Незалежності, 90 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 442.| 711505 |Городоцька районна | 32000 |м. Городок, | | |державна насіннєва | |вул. Грушевського, 52а| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 443.| 711540 |Деражнянська районна | 32200 |м. Деражня, | | |державна насіннєва | |вул. Туза, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 444.| 711592 |Дунаєвецька районна | 32413 |м. Дунаївці, | | |державна насіннєва | |вул. Горького, 11а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 445.| 711623 |Ізяславська районна | 30300 |м. Ізяслав, | | |державна насіннєва | |вул. Острізьська, 33 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 446.| 711652 |Кам'янець-Подільська | 32300 |м. Кам'янець- | | |районна державна | |Подільський, | | |насіннєва інспекція | |пров. Гастелло, 11 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 447.| 711712 |Красилівська районна | 31000 |м. Красилів, | | |державна насіннєва | |вул. Суворова, 14 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 448.| 711735 |Летичівська районна | 31500 |смт. Летичів, | | |державна насіннєва | |вул. Комарова, 2/2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 449.| 711787 |Новоушицька районна | 32600 |смт. Нова Ушиця, | | |державна насіннєва | |пров. Радянський, 4 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 450.| 711818 |Полонська районна | 30500 |м. Полонне, | | |державна насіннєва | |вул. Низька, 30 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 451.| 711861 |Славутська районна | 30002 |м. Славута, | | |державна насіннєва | |вул. Івана Франка, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 452.| 711882 |Старокостянтинівська | 31100 |м. Старокостянтинів, | | |районна державна | |вул. Першого | | |насіннєва інспекція | |Травня, 30 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 453.| 711926 |Старосинявська районна| 31400 |смт. Стара Синява, | | |державна насіннєва | |вул. Толстого, 8 а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 454.| 711965 |Теофіпольська районна | 30600 |смт. Теофіполь, | | |державна насіннєва | |пров. Тихий, 8 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 455.| 712002 |Хмельницька районна | 31331 |Хмельницький р-н, | | |державна насіннєва | |с. Малиничі, | | |інспекція | |вул. Жовтнева, 46 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 456.| 712031 |Чемеровецька районна | 31600 |смт. Чемерівці, | | |державна насіннєва | |вул. Пушкіна, 19 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 457.| 712048 |Шепетівська районна | 30400 |м. Шепетівка, | | |державна насіннєва | |пров. Подільський, 9 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 458.| 712077 |Ярмолинецька районна | 32100 |смт. Ярмолинці, | | |державна насіннєва | |вул. Базарна, 12 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 459.| 734966 |Хмельницька обласна | 29013 |м. Хмельницький, | | |державна насіннєва | |вул. Примакова, 9 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Черкаська область | ----------------------------------------------------------------------| 460.| 24419844|Черкаська районна | 18000 |м. Черкаси, | | |державна насіннєва | |вул. Смілянська, 120/1| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 461.| 714585 |Шполянська районна | 20600 |м. Шпола, | | |державна насіннєва | |вул. Пролетарська, 46 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 462.| 714573 |Чорнобаївська районна | 19900 |смт. Чорнобай, | | |державна насіннєва | |вул. Черкаська, 132 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 463.| 714567 |Чигиринська районна | 20901 |м. Чигирин, | | |державна насіннєва | |вул. Комсомольська, 26| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 464.| 714550 |Черкаська обласна | 18005 |м. Черкаси, | | |державна насіннєва | |вул. Смілянська, 120/1| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 465.| 714544 |Христинівська районна | 20000 |м. Христинівка, | | |державна насіннєва | |вул. Радянська, 2а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 466.| 714538 |Уманська районна | 20300 |м. Умань, вул. ХХІУ | | |державна насіннєва | |Партз'їзду, 4 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 467.| 714291 |Тальнівська районна | 20400 |м. Тальне, | | |державна насіннєва | |пров. Котовського, 14 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 468.| 714283 |Смілянська районна | 20700 |м. Сміла, | | |державна насіннєва | |пров. Жовтневий, 42а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 469.| 714277 |Монастирищенська | 19100 |м. Монастирище, | | |районна державна | |вул. Суворова, 3 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 470.| 714260 |Маньківська районна | 20100 |смт. Маньківка, | | |державна насіннєва | |вул. Гагаріна, 41 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 471.| 714254 |Лисянська районна | 19300 |смт. Лисянка, | | |державна насіннєва | |вул. Котовського, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 472.| 714248 |Корсунь-Шевченківська | 19400 |м. Корсунь- | | |районна державна | |Шевченківський, | | |насіннєва інспекція | |вул. Енгельса, 9 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 473.| 714231 |Катеринопільська | 20500 |смт. Катеринопіль, | | |районна державна | |вул. Леніна, 16 | | |насіннєва інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 474.| 714225 |Канівська районна | 19001 |м. Канів, | | |державна насіннєва | |вул. Леніна, 211 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 475.| 714219 |Кам'янська районна | 20800 |м. Кам'янка, | | |державна насіннєва | |вул. Кірова, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 476.| 714194 |Золотоніська районна | 19700 |м. Золотоноша, | | |державна насіннєва | |вул. Благовіщенська,17| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 477.| 714188 |Звенигородська районна| 20200 |м. Звенигородка, | | |державна насіннєва | |вул. Пролетарська, 10а| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 478.| 714171 |Жашківська районна | 19200 |м. Жашків, | | |державна насіннєва | |вул. Миру, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 479.| 714165 |Драбівська районна | 19800 |смт. Драбів, | | |державна насіннєва | |вул. Комсомольська,11а| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 480.| 384532 |Державне підприємство | 20634 |с. Лебедин, | | |"Черкаська | |Шполянського району | | |спеціалізована | | | | |контрольно-насіннєва | | | | |лабораторія по | | | | |цукрових буряках" | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 481.| 714159 |Городищенська районна | 19500 |м. Городище, | | |державна насіннєва | |вул. Кірова, 94 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернівецька область | ----------------------------------------------------------------------| 482.| 00733895|Чернівецька обласна | 58013 |м. Чернівці, | | |державна насіннєва | |вул. Червоноармійська,| | |інспекція | |194-А | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 483.| 35361319|Сокирянська районна | 60200 |м. Сокиряни, | | |державна насіннєва | |вул. Гастелло, 6-А | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 484.| 21423064|Кельменецька районна | 60100 |смт. Кельменці, | | |державна насіннєва | |вул. Головачука, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 485.| 35605809|Хотинська районна | 60000 |м. Хотин, | | |державна насіннєва | |вул. Вишневецького, 5 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 486.| 35453619|Новоселицька районна | 60300 |м. Новоселиця, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 14-А | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 487.| 35445461|Заставнівська районна | 59400 |м. Заставна, | | |державна насіннєва | |вул. Чорновола, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 488.| 35541495|Кіцманська районна | 59300 |м. Кіцмань, | | |державна насіннєва | |вул. Сковороди, 16-А | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 489.| 35249326|Глибоцька районна | 60400 |смт. Глибока, | | |державна насіннєва | |вул. Бойко, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 490.| 35479642|Сторожинецька районна | 59000 |м. Сторожинець, | | |державна насіннєва | |вул. Грушевського, 2 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 491.| 35368890|Вижницька районна | 59200 |м. Вижниця, | | |державна насіннєва | |вул. Українська, 101 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 492.| 34634578|Герцаївська районна | 60522 |Герцаївський р-н, | | |державна насіннєва | |с. Горбова | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернігівська область | ----------------------------------------------------------------------| 493.| 26320630|Варвинська районна | 17600 |смт. Варва, | | |державна насіннєва | |вул. Шевченка, 48 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 494.| 733719 |Чернігівська обласна | 14000 |м. Чернігів | | |державна насіннєва | |вул. Коцюбинського, 41| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 495.| 714521 |Щорська районна | 15200 |м. Щорс, | | |державна насіннєва | |вул. Архітектурна, 1 | | |інсмпекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 496.| 714515 |Чернігівська районна | 14000 |м. Чернігів, | | |державна насіннєва | |вул. Коцюбинського, 41| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 497.| 714509 |Талалаївська районна | 17200 |смт. Талалаївка, | | |державна насіннєва | |вул. Пролетарська, 9 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 498.| 714490 |Срібнянська районна | 17300 |смт. Срібне, | | |державна насіннєва | |вул. Грушевського, 22 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 499.| 714484 |Сосницька районна | 16100 |смт. Сосниця, | | |державна насіннєва | |вул. Польова, 9 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 500.| 714478 |Семенівська районна | 15400 |м. Семенівна, | | |державна насіннєва | |вул. Петровського, 23а| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 501.| 714461 |Ріпкинська районна | 15000 |смт. Ріпки, | | |державна насіннєва | |вул. Суворова, 3 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 502.| 714449 |Прилуцька районна | 17500 |м. Прилуки, | | |державна насіннєва | |пров. Залізничний, 5а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 503.| 714432 |Носівська районна | 17100 |м. Носівка, | | |державна насіннєва | |вул. Вокзальна, 10 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 504.| 714426 |Новгород-Сіверська | 16000 |м. Новгород- | | |районна державна | |Сіверський, | | |насіннєва інспекція | |вул. Котовського, 26 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 505.| 714410 |Ніжинська районна | 16600 |м. Ніжин, | | |державна насіннєва | |вул. Гастело, 1 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 506.| 714403 |Менська районна | 15600 |м. Мена, | | |державна насіннєва | |вул. Урицького, 6а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 507.| 714395 |Куликівська районна | 16300 |смт. Куликівка, | | |державна насіннєва | |вул. Короленка, 1 а | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 508.| 714389 |Корюківська районна | 15300 |м. Корюківка, | | |державна насіннєва | |пров. Вокзальний, 7 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 509.| 714372 |Коропська районна | 16200 |смт. Короп, | | |державна насіннєва | |вул. Вознесенського,51| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 510.| 714366 |Козелецька районна | 17000 |смт. Козелець, | | |державна насіннєва | |вул. Журавльва, 28 | | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 511.| 714356 |Ічнянська районна | 16700 |м. Ічня, | | |державна насіннєва | |вул. Солдатської | | |інспекція | |Слави, 43 | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 512.| 714343 |Городнянська районна | 15100 |м. Городня, | | |державна насіннєва | |вул. Льонозаводська, 8| | |інспекція | | | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 513.| 714320 |Борзнянська районна | 16400 |м. Борзна, | | |державна насіннєва | |вул. Ганни | | |інспекція | |Барвінок, 7 а | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 514.| 714314 |Бобровицька районна | 17400 |м. Бобровиця, | | |державна насіннєва | |вул. Незалежності, | | |інспекція | |183 б | ----+----------+----------------------+--------+----------------------| 515.| 714308 |Бахмацька районна | 16500 |м. Бахмач, | | |державна насіннєва | |вул. Петровського, 33 | | |інспекція | | | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 516.| 00731595|Київська обласна | 01004 |м. Київ, | | |державна насіннєва | |вул. Басейна, 1/2 А | | |інспекція | | | -----------------------------------------------------------------------

Додаток 15

до наказу Мінагрополітики

України

08.07.2009 N 470

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,

установи і організації функції координації

діяльності яких покладені на Головну

державну інспекцію з карантину рослин

України "Укрголовдержкарантин"

------------------------------------------------------------------------ N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса | | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, | | |установи, організації | | установи, | | | | | організації | ----------------------------------------------------------------------| Автономна Республіка Крим | ----------------------------------------------------------------------| 1. | 04684583 |Державна інспекція з | 95001 |м. Сімферополь, | | |карантину рослин | |пр. Тихий, 6 | | |по Автономній | | | | |Республіці Крим | | | ----------------------------------------------------------------------| Вінницька область | ----------------------------------------------------------------------| 2. | 00485109 |Державна інспекція з | 21027 |м. Вінниця, | | |карантину рослин | |вул. Келецька, 53 | | |по Вінницькій | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Волинська область | ----------------------------------------------------------------------| 3. | 00485115 |Державна інспекція з | 43001 |м. Луцьк, | | |карантину рослин | |вул. Ковельська, 179 | | |по Волинській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Донецька область | ----------------------------------------------------------------------| 4. | 00483524 |Державна інспекція з | 83100 |м. Донецьк, | | |карантину рослин | |вул. 50-річчя | | |по Донецькій | |СРСР, 149 | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Дніпропетровська область | ----------------------------------------------------------------------| 5. | 00485138 |Державна інспекція з | 49061 |м. Дніпропетровськ, | | |карантину рослин по | |вул. Вакуленчука, 3 | | |Дніпропетровській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Житомирська область | ----------------------------------------------------------------------| 6. | 00485144 |Державна інспекція з | 10020 |м. Житомир, | | |карантину рослин | |пров. Винокурний, 48а | | |по Житомирській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Закарпатська область | ----------------------------------------------------------------------| 7. | 00483576 |Державна інспекція з | 88101 |м. Ужгород, | | |карантину рослин | |Оноківці, | | |по Закарпатській | |вул. Головна, 53 | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Запорізька область | ----------------------------------------------------------------------| 8. | 00485167 |Державна інспекція з | 69050 |м. Запоріжжя, | | |карантину рослин | |вул. Східна, 3б | | |по Запорізькій | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Івано-Франківська область | ----------------------------------------------------------------------| 9. | 05397605 |Державна інспекція з | 76000 |м. Івано-Франківськ, | | |карантину рослин | |вул. Витвицького, 30/1| | |по Івано-Франківській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Кіровоградська область | ----------------------------------------------------------------------| 10. | 00485204 |Державна інспекція з | 25006 |м. Кіровоград, | | |карантину рослин | |вул. Луначарського, 38| | |по Кіровоградській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Київська область | ----------------------------------------------------------------------| 11. | 00485196 |Державна інспекція з | 2140 |м. Київ, | | |карантину рослин | |вул. Гмирі, 9-в | | |по Київській області | | | ----------------------------------------------------------------------| Луганська область | ----------------------------------------------------------------------| 12. | 00485121 |Державна інспекція з | 91001 |м. Луганськ, | | |карантину рослин | |вул. Олексієва, 51 | | |по Луганській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Львівська область | ----------------------------------------------------------------------| 13. | 00483642 |Державна інспекція з | 79011 |м. Львів, | | |карантину рослин | |вул. Вітовського, 18 | | |по Львівській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Миколаївська область | ----------------------------------------------------------------------| 14. | 00485210 |Державна інспекція з | 54055 |м. Миколаїв, | | |карантину рослин | |вул. 5-та | | |по Миколаївській | |Слобідська, 110-а | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Одеська область | ----------------------------------------------------------------------| 15. | 00485227 |Державна інспекція з | 65089 |м. Одеса, | | |карантину рослин | |вул. Академіка | | |по Одеській області | |Вільямса, 76/1 | ----------------------------------------------------------------------| Полтавська область | ----------------------------------------------------------------------| 16. | 00483725 |Державна інспекція з | 36003 |м. Полтава, | | |карантину рослин | |пров. Заячий, 10-б | | |по Полтавській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Рівненська область | ----------------------------------------------------------------------| 17. | 00485262 |Державна інспекція з | 33019 |м. Рівне, | | |карантину рослин | |вул. Петлюри, 35 | | |по Рівненській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Сумська область | ----------------------------------------------------------------------| 18. | 04686402 |Державна інспекція з | 40022 |м. Суми, | | |карантину рослин | |вул. Привокзальна, 25 | | |по Сумській області | | | ----------------------------------------------------------------------| Тернопільська область | ----------------------------------------------------------------------| 19. | 04686419 |Державна інспекція з | 46020 |м. Тернопіль, | | |карантину рослин | |вул. Лук'яновича, 3-а | | |по Тернопільській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Харківська область | ----------------------------------------------------------------------| 20. | 00485279 |Державна інспекція з | 61166 |м. Харків, | | |карантину рослин | |пр. Леніна, 40, 6 пов.| | |по Харківській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Херсонська область | ----------------------------------------------------------------------| 21. | 04684544 |Державна інспекція з | 73025 |м. Херсон, | | |карантину рослин | |вул. Комсомольська, 34| | |по Херсонській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Хмельницька область | ----------------------------------------------------------------------| 22. | 00485285 |Державна інспекція з | 29008 |м. Хмельницький, | | |карантину рослин | |вул. Купріна, 48 | | |по Хмельницькій | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Черкаська область | ----------------------------------------------------------------------| 23. | 04686425 |Державна інспекція з | 18000 |м. Черкаси, | | |карантину рослин | |вул. Шевченка, 135 | | |по Черкаській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернівецька область | ----------------------------------------------------------------------| 24. | 04686431 |Державна інспекція з | 58025 |м. Чернівці, | | |карантину рослин | |вул. Алма-Атинська, 7 | | |по Чернівецькій | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| Чернігівська область | ----------------------------------------------------------------------| 25. | 14241871 |Прикордонна державна | 14000 |м. Чернігів, | | |інспекція з | |вул. Коцюбинського, 41| | |карантину рослин | | | | |по Чернігівській | | | | |області | | | ----------------------------------------------------------------------| м. Київ | ----------------------------------------------------------------------| 26. | 00470220 |Державна інспекція з | 4209 |м. Київ, | | |карантину рослин | |вул. Саперно- | | |по м. Києву | |Слобідська, 8 | ----------------------------------------------------------------------| м. Севастопіль | ----------------------------------------------------------------------| 27. | 23433477 |Державна інспекція з | 99003 |м. Севастополь, | | |карантину рослин | |вул. Чорноморська, 29 | | |по м. Севастополю | | | -----------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: