open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
05.12.2008 N 463

Про затвердження Додатка 1 до Плану

національної стандартизації на 2008 рік

З метою реалізації завдань, визначених у програмних
документах економічного та соціального розвитку України, програмах
розвитку сфер економіки та нормативно-правових актах органів
державної влади, та відповідно до законів України "Про
стандартизацію" ( 2408-14 ) і "Про стандарти, технічні регламенти
та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Додаток 1 до Плану національної стандартизації
на 2008 рік (далі - Додаток 1 до Плану-2008), затвердженого
наказом Держспоживстандарту від 11.07.2008 N 226 ( v0226609-08 ),
із змінами, внесеними наказом Держспоживстандарту від 23.07.2008
N 239 ( v0239609-08 ), що додається.
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) в місячний термін довести до відома відповідних
технічних комітетів стандартизації, організацій-розробників,
співвиконавців та організацій, що фінансують роботи з розроблення
проектів національних стандартів (змін), перегляду національних
стандартів, відповідні завдання згідно з затвердженим Додатком 1
до Плану-2008 ( v0226609-08 ).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови С.Черепков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

комітету України

з питань технічного

регулювання

та споживчої політики

05.12.2008 N 463

Додаток 1 до Плану національної

стандартизації на 2008 рік

( v0226609-08 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код завдання, | Назва стандарту. |Запровадження| Термін | ТК, організація-розробник, | Примітки | код за | Вид роботи | міжнародних | (міс., рік) | співвиконавці | | ДК 004-2003 | | та |-----------------| | | ( v0053609-03 ) | |регіональних |початок |подання | | | | | стандартів | роботи | на | | | | | (ISO, IEC, | |затверд-| | | | | ITU, EN | | ження | | | | | тощо) | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 1 "Побутова радіоелектронна апаратура" та ТК 13 "Стандартизація електропобутових машин та приладів" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 880.2.1-2008 |Аудіо-, відеообладнання та|prEN |01.2008 |12.2008 |ТК 1, ТК 13 |Фінансування: | 19.080; |обладнання інформаційних |0514:2008 | | |Державне підприємство |Мінпромполітики | 33.160.01; |технологій. Порядок | | | |Всеукраїнський державний | | 35.160 |проведення поточних | | | |науково-виробничий центр | | |випробувань на | | | |стандартизації, метрології, | | |електробезпечність на | | | |сертифікації та захисту прав | | |виробництві. | | | |споживачів | | |Розроблення ДСТУ | | | |(Укрметртестстандарт), | | | | | | |м. Київ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 9 "Руди залізні та марганцеві" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 331.2.3-2008 |Вибухи гірничі. Методи | |01.2008 |03.2009 |ТК 9 |Фінансування: | 13.020; 73.020 |визначення фактичної | | | |Державне підприємство |гірничорудних | |сейсмічної стійкості | | | |"Криворізький науково- |підприємств ВАТ | |будинків і споруд. | | | |виробничий центр |"Південний ГЗК", | |Розроблення ДСТУ | | | |стандартизації, метрології та|ВАТ "Центральний | | | | | |сертифікації" (ДП |ГЗК", ВАТ | | | | | |"Кривбасстандартметрологія"),|"Північний ГЗК", | | | | | |м. Кривий Ріг; ДП "ДНДГРІ", |ВАТ "Інгулецький | | | | | |Інститут гідромеханіки НАН |ГЗК", ВАТ | | | | | |України |"АрселорМіттал | | | | | | |Кривий Ріг" | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 332.2.3-2008 |Вибухи гірничі. Методи | |01.2008 |03.2009 |ТК 9 |Фінансування: | 13.020; 73.020 |визначення тиску на фронті| | | |ДП |гірничорудних | |ударної повітряної хвилі | | | |"Кривбасстандартметрологія", |підприємств ВАТ | |та границі безпечної зони.| | | |ДП "ДНДГРІ", Криворізький |"Південний ГЗК", | |Розроблення ДСТУ | | | |технічний університет |ВАТ "Центральний | | | | | | |ГЗК", ВАТ | | | | | | |"Північний ГЗК", | | | | | | |ВАТ "Інгулецький | | | | | | |ГЗК", ВАТ | | | | | | |"АрселорМіттал | | | | | | |Кривий Ріг" | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 600.2.5-2008 |Руди залізні, концентрати,| |03.2008 |12.2008 |ТК 9 |Фінансування: | 73.060.10 |агломерати і окатки. | | | |ДП |КПКВ 1202030 за | |Норма точності визначення | | | |"Кривбасстандартметрологія" |напрямком | |маси. | | | | |діяльності | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |"Виконання НДР за | |ГОСТ 12409-66 | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 758.2.4-2008 |Руди та концентрати |ISO 310:1992 |01.2008 |12.2008 |ТК 9 |Фінансування: | 73.060.20 |марганцеві. Визначення | | | |Державний науково-дослідний і|Мінпромполітики | |гігроскопічності вологи у | | | |впроваджувальний центр | | |аналітичних пробах. | | | |стандартизації та | | |Гравіметричний метод. | | | |сертифікації продукції | | |Розроблення ДСТУ | | | |гірничорудної промисловості | | | | | | |Стандартрудсепро (Центр | | | | | | |Стандартрудсепро), | | | | | | |м. Кривий Ріг | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 759.2.4-2008 |Руди марганцеві. |ISO 312:1986 |01.2008 |12.2008 |ТК 9 |Фінансування: | 73.060.20 |Визначення активного | | | |Центр Стандартрудсепро, |Мінпромполітики | |кисню, вираженого як | | | |м. Кривий Ріг | | |діоксид марганцю. | | | | | | |Титриметричний метод. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 762.2.4-2008 |Руди та концентрати |ISO |01.2008 |12.2008 |ТК 9 |Фінансування: | 73.060.20 |марганцеві. Визначення |4293:1982 | | |Центр Стандартрудсепро, |Мінпромполітики | |фосфору. Фотометричний | | | |м. Кривий Ріг | | |метод із екстрагуванням | | | | | | |молібдованадату. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 763.2.4-2008 |Руди та концентрати |ISO |01.2008 |12.2008 |ТК 9 |Фінансування: | 73.060.20 |марганцеві. Визначення |4298:1984 | | |Центр Стандартрудсепро, |Мінпромполітики | |марганцю. | | | |м. Кривий Ріг | | |Потенціометричний метод. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 764.2.4-2008 |Руди та концентрати |ISO |01.2008 |12.2008 |ТК 9 |Фінансування: | 73.060.20 |марганцеві. Визначення |5889:1983 | | |Центр Стандартрудсепро, |Мінпромполітики | |алюмінію, міді, свинцю та | | | |м. Кривий Ріг | | |цинку. Полуменевий атомно-| | | | | | |абсорбційний | | | | | | |спектрометричний метод. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 765.2.4-2008 |Руди та концентрати |ISO |01.2008 |12.2008 |ТК 9 |Фінансування: | 73.060.20 |марганцеві. Визначення |5890:1981 | | |Центр Стандартрудсепро, |Мінпромполітики | |кремнію. Гравіметричний | | | |м. Кривий Ріг | | |метод | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 766.2.4-2008 |Руди та концентрати |ISO |01.2008 |12.2008 |ТК 9 |Фінансування: | 73.060.20 |марганцеві. Визначення |7990:1985 | | |Центр Стандартрудсепро, |Мінпромполітики | |загального заліза. | | | |м. Кривий Ріг | | |Титриметричний метод | | | | | | |після відновлення та | | | | | | |спектрофотометричний метод| | | | | | |із застосуванням | | | | | | |сульфосаліцилової кислоти.| | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 12 "Кокс" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 743.2.4-2008 |Кокс. Ситовий метод |ISO 728:1995 |06.2008 |12.2008 |ТК 12 |Фінансування: | 75.160.10 |аналізу класу крупності | | | |Український науково-дослідний|Українська | |20 мм і більше. | | | |вуглехімічний інститут |науково-промислова| |Розроблення ДСТУ | | | |(УХІН), |асоціація | | | | | |м. Харків |"Укркокс" (УНПА | | | | | | |"Укркокс") | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 744.2.4-2008 |Кокс. Ситовий метод |ISO |06.2008 |12.2008 |ТК 12 |Фінансування: УНПА| 75.160.10 |аналізу класу крупності |2325:1986 | | |УХІН, |"Укркокс" | |менше ніж 20 мм. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 745.2.4-2008 |Кокс. Метод визначення |ISO 687:2004 |06.2008 |12.2008 |ТК 12 |Фінансування: УНПА| 75.160.10 |вологи в аналітичній | | | |УХІН, |"Укркокс" | |пробі. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 746.2.4-2008 |Кокс. Метод визначення | |04.2008 |10.2008 |ТК 12 |Фінансування: УНПА| 75.160.10 |загальної вологи. | | | |УХІН, |"Укркокс" | |Розроблення зміни N 1 до | | | |м. Харків | | |ДСТУ ISO 579-2002 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 747.2.4-2008 |Натрій роданистий. | |09.2008 |02.2009 |ТК 12 |Фінансування: УНПА| 71.060.50; 75.160.10 |Технічні вимоги. | | | |УХІН, |"Укркокс" | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Харків | | |ГОСТ 13367-77 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 912.2.1-2008 |Енергозбереження. | |07.2008 |12.2008 |ТК 12 |Фінансування: | 03.100.50 |Коксохімічне виробництво. | | | |УХІН, |УХІН, | |Ресурси енергетичні | | | |м. Харків |м. Харків | |вторинні. Методика | | | | | | |визначення показників | | | | | | |виходу та використання. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 13 "Стандартизація електропобутових машин та приладів" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 604.2.5-2008 97.030 |Прилади побутові | |03.2008 |12.2008 |ТК 13, |Фінансування: | |електричні. Загальні | | | |м. Київ |КПКВ 1202030 за | |технічні умови. | | | | |напрямком | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |діяльності | |ГОСТ 14087-88 | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 606.2.5-2008 97.030 |Прилади побутові |IEC 60050- |03.2008 |12.2008 |ТК 13, |Фінансування: | |електричні нагрівальні. |151:2001, | | |м. Київ |КПКВ 1202030 за | |Терміни та визначення. |sec. 11-13, | | | |напрямком | |Розроблення ДСТУ на заміну|16. | | | |діяльності | |ГОСТ 15047-78 | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 881.2.1-2008 |Безпечність побутових та |EN |01.2008 |12.2008 |ТК 13, |Директива | 13.120; |аналогічних електричних |50106:2008 | | |м. Київ |2006/95/ЕС | 19.080; |приладів. Окремі правила | | | | |Фінансування: | 97.030 |щодо проведення поточних | | | | |Мінпромполітики | |випробувань приладів сфери| | | | | | |застосування EN 60335-1. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ДСТУ EN 50106:2003 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 22 "Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 935.2.1-2008 |Електромагнітна |EN 50370- |07.2008 |12.2008 |ТК 22 |Директива | 25.080.01; |сумісність. Стандарт на |1:2005 | | |Науково-виробниче колективне |2004/108/ЕС | 33.100.10 |групу продукції: машинне | | | |підприємство "Стандарт- |Фінансування: | |обладнання. | | | |Сервіс" (НВКП "Стандарт- |Мінпромполітики | |Частина 1. Емісія завад. | | | |Сервіс), | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Івано-Франківськ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 936.2.1-2008 |Електромагнітна |EN 50370- |07.2008 |12.2008 |ТК 22 |Директива | 25.080.01; |сумісність. Стандарт на |2:2003 | | |НВКП "Стандарт-Сервіс", |2004/108/ЕС | 33.100.20 |групу продукції: машинне | | | |м. Івано-Франківськ |Фінансування: | |обладнання. | | | | |Мінпромполітики | |Частина 2. | | | | | | |Несприйнятливість. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 937.2.1-2008 |Безпека машинного |EN 60204- | | |ТК 22 |Директива | 29.020; |обладнання. Електричне |31:1998 | | |НВКП "Стандарт-Сервіс", |2004/108/ЕС | 61.080 |обладнання машин. | | | |м. Івано-Франківськ |98/37/ЕС | |Частина 31. Особливі | | | | |Фінансування: | |вимоги відносно безпеки та| | | | |Мінпромполітики | |ЕМС до швейних машин, | | | | | | |блоків і систем. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 938.2.1-2008 |Кабельні мережі для |EN 50083- |07.2008 |12.2008 |ТК 22 |Директива | 29.020; |телевізійних і звукових |2:2006 | | |НВКП "Стандарт-Сервіс", |2004/108/ЕС | 33.060.40 |сигналів та інтерактивних | | | |м. Івано-Франківськ |Фінансування: | |служб. | | | | |Мінпромполітики | |Частина 2. Електромагнітна| | | | | | |сумісність обладнання. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 939.2.1-2008 |Промислові вантажні |EN |07.2008 |12.2008 |ТК 22 |Фінансування: | 53.060 |автомобілі. |12895:2000 | | |НВКП "Стандарт-Сервіс", |Мінпромполітики | |Електромагнітна | | | |м. Івано-Франківськ | | |сумісність. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 23 "Продукція садів, виноградників і виноробна продукція" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 006.2.7-2008 |Виноград сушений. Технічні| |03.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.01 |умови. Розроблення ДСТУ на| | | |Національний інститут |Мінагрополітики | |заміну ГОСТ 6882-88 | | | |винограду і вина "Магарач" | | | | | | |(НІВіВ "Магарач"), | | | | | | |м. Ялта | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 007.2.7-2008 |Виноград свіжий для | |03.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.01 |консервування. Вимоги при | | | |НІВіВ "Магарач", |Мінагрополітики | |заготівлі та поставках. | | | |м. Ялта | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | |заміну ГОСТ 28472-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 008.2.7-2008 |Виноград свіжий столовий. | |03.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.10 |Зберігання в холодильних | | | |НІВіВ "Магарач", |Мінагрополітики | |камерах з регульованим | | | |м. Ялта | | |газовим середовищем. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | |заміну ГОСТ 29181-91 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 009.2.7-2008 |Виноград свіжий столовий. | |03.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.10 |Технічні умови. | | | |НІВіВ "Магарач", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Ялта | | |ДСТУ 2438-94 | | | | | | |(ГОСТ 25896-94) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 792.2.4-2008 |Коньяки України. Технічні | |01.2008 |06.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.160.10 |умови. | | | |Державне підприємство |ДП "ПКТІ | |Розроблення зміни N 1 до | | | |"Плодмашпроект", |"Плодмашпроект", | |ДСТУ 4700:2006 | | | |м. Сімферополь |м. Сімферополь; | | | | | | |Національний | | | | | | |інститут винограду| | | | | | |і вина "Магарач", | | | | | | |м. Ялта | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 899.2.1-2008 |Культури плодові. Контроль| |06.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 03.120.30 |якості продукції | | | |Інститут зрошуваного |Мінагрополітики | |розсадників і садів | | | |садівництва | | |методом статистичних | | | |ім. М.Ф.Сидоренка, | | |вибірок. | | | |м. Мелітополь | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 913.2.1-2008 |Малина свіжа. Технічні | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.10 |умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |РСТ УССР 395-84 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 914.2.1-2008 |Горобина свіжа. Технічні | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.10 |умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |РСТ УССР 1723-86, РСТ УССР| | | | | | |1764-89 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 915.2.1-2008 |Обліпиха свіжа. Технічні | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.10 |умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |РСТ УССР 1984-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 916.2.1-2008 |Шовковиця свіжа. Технічні | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.10 |умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 917.2.1-2008 |Плоди та ядра фундука. | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.10 |Технічні умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |ГОСТ 16834-81, | | | | | | |ГОСТ 16835-81 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 918.2.1-2008 |Плоди зерняткових культур.| |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.10 |Вимоги до зберігання і | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |транспортування. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 920.2.1-2008 |Підщепи плодових культур. | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 65.020.20 |Технічні умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 921.2.1-2008 |Живці плодових культур. | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 65.020.20 |Технічні умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 922.2.1-2008 |Матеріал садивний лохини. | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 65.020.20 |Технічні умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 923.2.1-2008 |Матеріал садивний кизилу. | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 65.020.20 |Технічні умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 924.2.1-2008 |Матеріал садивний | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 65.020.20 |актинідії. Технічні умови.| | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 925.2.1-2008 |Матеріал садивний глоду. | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 65.020.20 |Технічні умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 926.2.1-2008 |Матеріал садивний | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 65.020.20 |горобини. Технічні умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 927.2.1-2008 |Матеріал садивний | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 65.020.20 |жимолості. Технічні умови.| | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 928.2.1-2008 |Матеріал садивний аронії. | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 65.020.20 |Технічні умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 929.2.1-2008 |Матеріал садивний калини. | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 65.020.20 |Технічні умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 930.2.1-2008 |Плоди глоду свіжі. | |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.10 |Технічні умови. | | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 932.2.1-2008 |Вишня та черешня. |ISO |07.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 67.080.10 |Настанови щодо зберігання |7920:1984 | | |Інститут садівництва, |Мінагрополітики | |на холоді. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 944.2.1-2008 |Культури плодові. Порядок | |06.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 03.120.10 |розроблення процесів | | | |Інститут зрошуваного |Мінагрополітики | |контролю та його | | | |садівництва | | |проведення. | | | |ім. М.Ф.Сидоренка, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Мелітополь | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 946.2.1-2008 |Культури плодові. Порядок | |06.2008 |12.2008 |ТК 23 |Фінансування: | 03.120.30 |відбору продукції для | | | |Інститут зрошуваного |Мінагрополітики | |контролю. | | | |садівництва | | |Розроблення ДСТУ | | | |ім. М.Ф.Сидоренка, | | | | | | |м. Мелітополь | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 24 "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 841.2.4-2008 |Овочі сушені. Методи | |08.2007 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |визначення маси нетто, | | | |Державний науково-дослідний і|Мінагрополітики | |форм та розміру частинок, | | | |проектно-конструкторський | | |крупності помелу, | | | |інститут | | |дефектів за зовнішнім | | | |"Консервпромкомплекс" (ДНДПКІ| | |виглядом, співвідношення | | | |"Консервпромкомплекс"), | | |компонентів, | | | |м. Одеса | | |органолептичних | | | | | | |показників та | | | | | | |розварюваності. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 13340.1-77 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 842.2.4-2008 |Овочі сушені. Методи | |08.2007 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |визначення металевих | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |домішок і ураженості | | | |м. Одеса | | |шкідниками хлібних | | | | | | |запасів. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 13340.2-77 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 844.2.4-2008 |Продукція фруктова, | |08.2007 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.01 |овочева та грибна | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |консервована. Пакування, | | | |м. Одеса | | |маркування, | | | | | | |транспортування та | | | | | | |зберігання. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 13799-81 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 845.2.4-2008 |Консерви. Маринади | |08.2007 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.10 |фруктові. Технічні умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Одеса | | |ГОСТ 7694-71 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 846.2.4-2008 |Консерви. Квасоля або | |08.2007 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |горох зі шпиком або | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |свинячим жиром у томатному| | | |м. Одеса | | |соусі. Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 17649-72 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 847.2.4-2008 |Сировина і продукти | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |харчові. Готування проб. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Мінералізація для | | | |м. Одеса | | |визначення вмісту | | | | | | |токсичних елементів. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 26929-94 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 843.2.4-2008 |Овочі солені і квашені, | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.01 |фрукти і ягоди мочені. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Приймання, відбирання | | | |м. Одеса | | |проб. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 27853-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 848.2.4-2008 |Продукти харчування з | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |картоплі. Приймання, | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |готування проб і методи | | | |м. Одеса | | |випробувань. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28741-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 849.2.4-2008 |Продукти харчові. Метод | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 07.100.30 |визначення Bacillus | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |cereus. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ га заміну| | | | | | |ГОСТ 10444.8-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 850.2.4-2008 |Продукти харчові. Метод | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 07.100.30 |виявлення та визначення | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |кількості ентерококів. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28566-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 851.2.4-2008 |Продукти харчові | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |консервовані. Відбирання | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |проб і готування їх до | | | |м. Одеса | | |випробування. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 8756.0-70 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 852.2.4-2008 |Продукти харчові. Методи | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 07.100.30 |виявлення та визначення | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |кількості осмотолерантних | | | |м. Одеса | | |дріжджів і плісеневих | | | | | | |грибів. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28805-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 853.2.4-2008 |Продукти перероблення | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |фруктів і овочів. Методи | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |визначення вітамінів B1 та| | | |м. Одеса | | |B2. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 25999-83 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 854.2.4-2008 |Продукти перероблення | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |фруктів і овочів. Методи | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |визначення ксиліту та | | | |м. Одеса | | |сорбіту в дієтичних | | | | | | |консервах. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 29206-91 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 855.2.4-2008 |Продукти перероблення | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |фруктів і овочів. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Титриметричний метод | | | |м. Одеса | | |визначення пектинових | | | | | | |речовин. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 29059-91 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 856.2.4-2008 |Продукти перероблення | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |фруктів і овочів. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Рефрактометричний метод | | | |м. Одеса | | |визначення розчинних сухих| | | | | | |речовин. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28562-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 857.2.4-2008 |Продукти перероблення | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |фруктів. Методи визначення| | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |здатності фруктово- | | | |м. Одеса | | |ягідного пюре утворювати | | | | | | |желе і пат. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 8756.12.-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 858.2.4-2008 |Продукти харчові. Метод | |06.2008 | |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |визначення засвоюваності | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |білка. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 859.2.4-2008 |Продукти перероблення | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |фруктів і овочів. Метод | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |визначення | | | |м. Одеса | | |оксиметилфурфуролу. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 29032-91 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 860.2.4-2008 |Продукти перероблення | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |фруктів і овочів. Методи | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |визначення сухих речовин | | | |м. Одеса | | |або вологи. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28561-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 861.2.4-2008 |Продукти перероблення | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |фруктів і овочів. Метод | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |визначення здатності до | | | |м. Одеса | | |зброджування. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 862.2.4-2008 |Консерви. Кабачки по- | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080 |українськи. Технічні | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |умови. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 863.2.4-2008 |Консерви. Маринади | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080 |овочеві. Технічні умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Одеса | | |ДСТУ 3352-96, | | | | | | |ГОСТ 1633-73 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 864.2.4-2008 |Овочі швидкозаморожені. | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080 |Загальні технічні умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Одеса | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 865.2.4-2008 |Консерви. Салати з | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080 |цукрової кукурудзи з | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |овочами. Технічні умови. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 866.2.4-2008 |Капуста квашена. Технічні | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.060 |умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Одеса | | |ГОСТ 3858-73 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 867.2.4-2008 |Консерви. Патисони | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080 |консервовані. Технічні | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |умови. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 868.2.4-2008 |Консерви. Джем, варення, | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.10 |повидло для дієтичного | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |харчування. Технічні | | | |м. Одеса | | |умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ДСТУ 2905-94 | | | | | | |(ГОСТ 30287-95) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 869.2.4-2008 |Консерви. Фрукти у | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.10 |фруктовому соку. Технічні | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |умови. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |РСТ УССР 920-84, РСТ УССР | | | | | | |1215-81 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 870.2.4-2008 |Консерви фруктові для | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.10 |дієтичного харчування. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Технічні умови | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ДСТУ 3660-97 | | | | | | |(ГОСТ 30555-98) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 871.2.4-2008 |Консерви овочеві для | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |дієтичного харчування. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Технічні умови. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ДСТУ 3695-98 | | | | | | |(ГОСТ 30579-98) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 872.2.4-2008 |Консерви. Соуси томатні. | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |Загальні технічні умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Одеса | | |ГОСТ 14471-93 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 873.2.4-2008 |Консерви. Овочі різані в | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |томатному соусі. Загальні | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |технічні умови. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ДСТУ 3751-98 | | | | | | |(ГОСТ 18611-98) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 874.2.4-2008 |Огірки солені. Технічні | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Одеса | | |ГОСТ 7180-73 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 875.2.4-2008 |Томати солені. Технічні | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Одеса | | |ГОСТ 7181-71 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 876.2.4-2008 |Морква столова сушена. | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |Технічні умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Одеса | | |ГОСТ 7588-71 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 877.2.4-2008 |Буряк столовий сушений. | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |Технічні умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Одеса | | |ГОСТ 7589-71 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 878.2.4-2008 |Зелень петрушки, селери та| |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |кропу сушена. Технічні | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |умови. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 16732-71 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 879.2.4-2008 |Картопля сушена. Технічні | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Одеса | | |ГОСТ 28432-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 880.2.4-2008 |Консерви. Фруктові та | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.230 |овочеві забачувальні | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |добавки для продуктів | | | |м. Одеса | | |дитячого харчування. | | | | | | |Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 881.2.4-2008 |Консерви. Компоти фруктові| |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.230 |для дитячого харчування. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Технічні умови. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 882.2.4-2008 |Консерви. Пудинги фруктові| |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.230 |та овоче-фруктові для | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |дитячого харчування. | | | |м. Одеса | | |Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 883.2.4-2008 |Консерви. Соуси десертні. | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.10 |Технічні умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Одеса | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 884.2.4-2008 |Консерви функціонального | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.230 |призначення для харчування| | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |вагітних жінок та матерів | | | |м. Одеса | | |годувальниць. Технічні | | | | | | |умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 885.2.4-2008 |Консерви. Пюре- | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080 |напівфабрикати фруктові. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Загальні технічні умови. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 886.2.4-2008 |Продукти харчові. |EN 12014- |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080.20 |Визначення вмісту |7:1998 | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |нітратів і (або) нітритів.| | | |м. Одеса | | |Частина 7. Метод | | | | | | |безперервного потоку для | | | | | | |визначення вмісту нітратів| | | | | | |в овочах та овочевих | | | | | | |продуктах після | | | | | | |відновлення кадмію. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 887.2.4-2008 |Продукти харчові. |EN |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |Визначення |13804:2002 | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |мікроелементів. Критерії | | | |м. Одеса | | |ефективності, загальні | | | | | | |висновки та готування | | | | | | |зразків. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 888.2.4-2008 |Продукти харчові. |EN |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.050 |Визначення вітаміну C |14130:2003 | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |високоефективною рідинною | | | |м. Одеса | | |хроматографією. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 889.2.4-2008 |Консерви. Коктейлі | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080 |десертні. Технічні умови. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Одеса | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.066-2008 |Порошки фруктові для | |06.2008 |12.2008 |ТК 24 |Фінансування: | 67.080 |дитячого харчування. | | | |ДНДПКІ "Консервпромкомплекс",|Мінагрополітики | |Технічні умови. | | | |м. Одеса | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 29 "Насіння і коренеплоди цукрових буряків" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.2.5-2008 |Методи обстеження та | |07.2005 |12.2008 |ТК 29 |Фінансування: | 65.020.20 |відбирання проб для | | | |Інститут цукрових буряків |Мінагрополітики | |виявлення ризоманії | | | |УААН, | | |буряків. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 038.2.5-2008 |Методи виявлення ризоманії| |07.2005 |12.2008 |ТК 29 |Фінансування: | 65.020.20 |буряків. | | | |Інститут цукрових буряків |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |УААН, | | | | | | |м. Київ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 31 "Силові перетворювачі" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 882.2.1-2008 |Електротехнічний словник |IEC 60050- |05.2008 |12.2008 |ТК 31 |Фінансування: | 01.040.29; |термінів. |551-20:2001 | | |ВАТ НДІ "Перетворювач", |Мінпромполітики | 01.040.31 |Частина 551-20. Силова | | | |м. Запоріжжя | | |електроніка. Гармонічний | | | | | | |аналіз. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 940.2.1-2008 |Координування ізоляції. |IEC 60071- |08.2006 |12.2008 |ТК 31 |Фінансування: | 29.080.30 |Частина 1. Визначення |1:2006 | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |Мінпромполітики | |понять, принципи та | | | |м. Запоріжжя | | |правила. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 941.2.1-2008 |Загальні положення та |IEC |08.2006 |12.2008 |ТК 31 |Фінансування: | 29.020 |правила безпеки для |60445:2006 | | |ПП "Електротехнік-стандарт", |Мінпромполітики | |інтерфейсу людина-машина, | | | |м. Запоріжжя | | |марковання та | | | | | | |розпізнання. Розпізнання | | | | | | |виводів обладнання та | | | | | | |кінцівок провідників. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 33 "Рибне господарство" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 791.2.4-2008 |Продукція імітована із | |01.2008 |12.2008 |ТК 33 |Фінансування: | 67.120.30 |сурімі. Технічні умови. | | | |ВАТ "Південрибтехцентр", |Відкрите | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Севастополь |акціонерне | | | | | | |товариство | | | | | | |"Аквавіт", | | | | | | |м. Севастополь | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 832.2.4-2008 |Пресерви рибні. Сайра | |05.2008 |12.2008 |ТК 33 |Фінансування: | 67.120.30 |спеціального і пряного | | | |ВАТ "Південрибтехцентр", |Мінагрополітики | |соління. Технічні умови. | | | |м. Севастополь | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 10979-85 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 833.2.4-2008 |Пресерви рибні. Оселедці | |05.2008 |12.2008 |ТК 33 |Фінансування: | 67.120.30 |спеціального і пряного | | | |ВАТ "Південрибтехцентр", |Мінагрополітики | |соління. Технічні умови. | | | |м. Севастополь | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 9862-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 834.2.4-2008 |Ікра пробійна солона. | |05.2008 |12.2008 |ТК 33 |Фінансування: | 67.120.30 |Технічні умови. | | | |ВАТ "Південрибтехцентр", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Севастополь | | |ГОСТ 1573-73 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 835.2.4-2008 |Риба дрібна гарячого | |05.2008 |12.2008 |ТК 33 |Фінансування: | 67.120.30 |копчення. Технічні умови. | | | |ВАТ "Південрибтехцентр", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Севастополь | | |ГОСТ 6606-83 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 836.2.4-2008 |Консерви рибні. Риба в | |05.2008 |12.2008 |ТК 33 |Фінансування: | 67.120.30 |желе. Технічні умови. | | | |ВАТ "Південрибтехцентр", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Севастополь | | |ГОСТ 7455-78 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 38 "Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 807.2.4-2008 |Оливи моторні. Метод | |04.2008 |12.2009 |ТК 38 |Фінансування: | 75.100 |визначення динамічної | | | |Український державний |АТ "Укртатнафта" | |в'язкості в діапазоні | | | |науково-дослідний інститут | | |температур | | | |нафтопереробної промисловості| | |від мінус 5 град. | | | |"МАСМА" (ДП УкрНДІНП | | |до мінус 35 град. | | | |"Масма"), | | |з використанням | | | |м. Київ | | |імітатора холодного | | | | | | |запуску (CCS). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 808.2.4-2008 |Оливи спрацьовані. Групи | |01.2008 |12.2009 |ТК 38 |Фінансування: | 75.100 |олив, що збирають та | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ТОВ "Центр | |регенерують. Загальні | | | |м. Київ |регенерації | |технічні вимоги. | | | | |масел" | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 21046-86 в частині | | | | | | |вимог до олив груп ММО та | | | | | | |МИО | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 809.2.4-2008 |Палива автомобільні. Газ |EN 589:2004 |04.2008 |12.2009 |ТК 38 |Фінансування: | 75.160.30 |скраплений нафтовий. | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК" | |Вимоги та методи | | | |м. Київ | | |випробування. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 810.2.4-2008 |Бітум і бітумні |EN |04.2008 |06.2009 |ТК 38 |Фінансування: | 91.100.50; |зв'язувальні матеріали. |12591:1999 | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК" | 93.080.20 |Бітуми дорожні. Технічні | | | |м. Київ | | |умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 811.2.4-2008 |Нафтопродукти. Метод | |03.2008 |12.2009 |ТК 38 |Фінансування: | 75.080 |визначення в'язкості | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ВАТ "АЗМОЛ" | |автоматичним капілярним | | | |м. Київ | | |іскозиметром. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 7163-84 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 812.2.4-2008 |Нафтопродукти. Мастила | |03.2008 |12.2009 |ТК 38 |Фінансування: | 75.100 |технологічні. Номенклатура| | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ВАТ "АЗМОЛ" | |показників якості. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | |заміну ДСТУ 3914-99 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 813.2.4-2008 |Нафтопродукти. Рідини | |03.2008 |12.2009 |ТК 38 |Фінансування: | 75.100 |мастильно-холодильні. | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ВАТ "АЗМОЛ" | |Номенклатура показників | | | |м. Київ | | |якості. Розроблення ДСТУ | | | | | | |на заміну ДСТУ 3927-99 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 814.2.4-2008 |Бензини автомобільні. | |05.2008 |12.2008 |ТК 38 |Фінансування: | 75.160.20 |Технічні умови. | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК", АТ | |Розроблення зміни N 4 до | | | |м. Київ |"НПК Галичина", | |ДСТУ 4063-2001 | | | | |ВАТ "Нафтохімік | | | | | | |Прикарпаття", АТ | | | | | | |"Укртатнафта" | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 815.2.4-2008 |Паливо дизельне. Технічні | |05.2008 |12.2008 |ТК 38 |Фінансування: | 75.160.20 |умови. | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |АТ "НПК Галичина",| |Розроблення зміни N 4 до | | | |м. Київ |ВАТ "Нафтохімік | |ДСТУ 3868-99 | | | | |Прикарпаття" | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 816.2.4-2008 |Нафтопродукти. Терміни та | |05.2008 |12.2008 |ТК 38 |Фінансування: | 01.140.75; |визначення. | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК" | 75.080 |Розроблення зміни N 1 до | | | |м. Київ | | |ДСТУ 3437-96 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 817.2.4-2008 |Гази вуглеводневі | |04.2008 |12.2008 |ТК 38 |Фінансування: | 75.160.30 |скраплені паливні для | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК", ВАТ | |комунально-побутового | | | |м. Київ |"Нафтохімік | |споживання. Технічні | | | | |Прикарпаття" | |умови. | | | | | | |Розроблення зміни N 1 до | | | | | | |ДСТУ 4047-2001 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 767.2.4-2008 |Нафтопродукти рідкі. |EN 241:2000 |01.2009 |03.2010 |ТК 38 |Фінансування: | 75.160.20 |Визначення вмісту натрію | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК" | |методом атомно- | | | |м. Київ | | |абсорбційної | | | | | | |спектрометрії. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 769.2.4-2008 |Бензин. Визначення | |12.2008 |06.2010 |ТК 38 |Фінансування: | 75.160.20 |індивідуальних компонентів| | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК" | |методом газової | | | |м. Київ | | |хроматографії високої | | | | | | |розділеності на 100- | | | | | | |метровій капілярній | | | | | | |колонці. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 770.2.4-2008 |Нафтопродукти. Бензин. | |12.2008 |06.2010 |ТК 38 |Фінансування: | 75.160.20 |Визначення вмісту естерів | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК" | |і спиртів методом газової | | | |м. Київ | | |хроматографії. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 771.2.4-2008 |Паливо дизельне. Метод | |12.2008 |06.2010 |ТК 38 |Фінансування: | 75.160.20 |визначення цетанового | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК" | |числа. Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 772.2.4-2008 |Нафтопродукти. Визначення |EN ISO |12.2008 |06.2010 |ТК 38 |Фінансування: | 75.080 |вмісту води методом |12937:2000 | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК" | |кулонометричного | | | |м. Київ | | |титрування за Карлом | | | | | | |Фішером. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 773.2.4-2008 |Нафтопродукти. Визначення |ISO |11.2008 |06.2010 |ТК 38 |Фінансування: | 75.080 |фракційного складу за |3405:2000 | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК", | |атмосферного тиску. | | | |м. Київ |Акціонерне | |Розроблення ДСТУ | | | | |товариство | | | | | | |"Нафтопереробний | | | | | | |комплекс Галичина"| | | | | | |(АТ "НПК | | | | | | |Галичина") | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 775.2.4-2008 |Нафтопродукти рідкі. Метод| |10.2008 |12.2009 |ТК 38 |Фінансування: | 75.160.20 |випробування стійкості до | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |ЗАТ "ЛИНІК" | |окиснення дистилятного | | | |м. Київ | | |рідкого палива | | | | | | |(прискорений метод). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 776.2.4-2008 |Нафтопродукти рідкі. | |10.2008 |12.2009 |ТК 38 |Фінансування: ЗАТ | 75.160.20 |Бензин. Метод визначення | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |"ЛИНІК", АТ "НПК | |окиснювальної стабільності| | | |м. Київ |Галичина" | |(за індукційним періодом).| | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 777.2.4-2008 |Нафтопродукти. Метод | |06.2008 |04.2010 |ТК 38 |Фінансування: ЗАТ | 75.080 |дистиляції за зниженого | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |"ЛИНІК" | |тиску. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 778.2.4-2008 75.140 |Бітуми нафтові | |09.2007 |06.2008 |ТК 38 |Фінансування: АТ | |покрівельні. Технічні | | | |ДП УкрНДІНП "Масма", |"НПК Галичина" | |умови. | | | |м. Київ | | |Розроблення зміни N 1 до | | | | | | |ДСТУ 4818:2007 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 40 "Страховий фонд документації" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 648.2.5-2008 37.080 |Страховий фонд | |01.2008 |12.2008 |ТК 40 |Фінансування: | |документації. Порядок | | | |Державний департамент СФД, |МНС України | |закладання технічної | | | |НДІ мікрографії, | | |документації при | | | |м. Харків; | | |поставленні продукції на | | | |Всеукраїнський державний | | |виробництво. | | | |науково-виробничий центр | | |Розроблення ДСТУ | | | |стандартизації, метрології, | | | | | | |сертифікації та захисту прав | | | | | | |споживачів | | | | | | |(Укрметртестстандарт), | | | | | | |м. Київ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 42 "Вибухозахищене та рудникове електрообладнання" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 919.2.1-2008 |Підстанції рудничні | |06.2008 |12.2008 |ТК 42 |Фінансування: | 29.240.10 |комплектні трансформаторні| | | |Український науково- |УкрНДІВЕ, | |вибухо-безпечні пересувні.| | | |дослідний, проектно- |м. Донецьк | |Загальні технічні вимоги. | | | |конструкторський і | | |Розроблення національної | | | |технологічний інститут | | |зміни N 1 до | | | |вибухозахищеного та | | |ГОСТ 16837-78 | | | |рудникового електрообладнання| | | | | | |з дослідно-експериментальним | | | | | | |виробництвом (УкрНДІВЕ), | | | | | | |м. Донецьк | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 44 "Зварювання та споріднені процеси" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 156.2.3-2008 |Руйнівні випробування |ISO |01.2008 |12.2009 |ТК 44 |Фінансування: | 25.160.40 |металевих зварних швів. |5178:2001 | | |Інститут електрозварювання |Інститут | |Випробування на поздовжнє | | | |ім. Є.О.Патона, |електрозварювання | |розтягнення зварного | | | |м. Київ |ім. Є.О.Патона, | |металу у швах, виконаних | | | | |м. Київ | |зварюванням плавленням. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 46 "Шини та вироби шинної промисловості" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 738.2.4-2008 |Шини пневматичні. Метод | |01.2008 |11.2008 |ТК 46 |Фінансування: ВАТ | 83.160.01 |визначення статичного | | | |ТОВ Науково-фінансова |"Дніпрошина", ЗАТ | |дисбаланса покришки. | | | |компанія "Поліком" |"РОСАВА" | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |(ТОВ НФК "Поліком"), | | |ГОСТ 25692-83 | | | |м. Дніпропетровськ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 739.2.4-2008 |Гума. Метод визначення | |01.2008 |11.2008 |ТК 46 |Фінансування: ВАТ | 83.060 |міцності зв'язку в | | | |ТОВ НФК "Поліком", |"Дніпрошина", ЗАТ | |елементах камери | | | |м. Дніпропетровськ |"РОСАВА", | |пневматичних шин. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 29007-81 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 740.2.4-2008 |Шини пневматичні для | |01.2008 |06.2008 |ТК 46 |Фінансування: ВАТ | 83.160.10 |будівельних, дорожніх, | | | |ТОВ НФК "Поліком", |"Дніпрошина", ЗАТ | |підіймально-транспортних | | | |м. Дніпропетровськ |"РОСАВА", | |і рудникових машин. | | | | | | |Технічні умови. | | | | | | |Розроблення зміни N 1 до | | | | | | |ДСТУ 4139-2002/ГОСТ 8430- | | | | | | |2003 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 741.2.4-2008 |Шини пневматичні для | |01.2008 |06.2008 |ТК 46 |Фінансування: ВАТ | 83.160.30 |тракторів та | | | |ТОВ НФК "Поліком", |"Дніпрошина", ЗАТ | |сільськогосподарських | | | |м. Дніпропетровськ |"РОСАВА", | |машин. Технічні умови. | | | | | | |Розроблення зміни N 1 до | | | | | | |ДСТУ 4140-2002/ГОСТ 7463- | | | | | | |2003 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 742.2.4-2008 |Шини пневматичні | |01.2008 |06.2008 |ТК 46 |Фінансування: ВАТ | 83.160.10 |великогабаритні і | | | |ТОВ НФК "Поліком", |"Дніпрошина", ЗАТ | |надвеликогабаритні для | | | |м. Дніпропетровськ |"РОСАВА", | |позадорожніх кар'єрних | | | | | | |автомобілів. Технічні | | | | | | |умови. | | | | | | |Розроблення зміни N 1 до | | | | | | |ДСТУ 4141-2002/ГОСТ 26585-| | | | | | |2003 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 736.2.4-2008 |Сировина вторинна гумова. | |01.2008 |06.2008 |ТК 46 |Фінансування: ВАТ | 83.040.20 |Покришки та камери шин. | | | |ТОВ НФК "Поліком", |"Дніпрошина", ЗАТ | |Технічні умови. | | | |м. Дніпропетровськ |"РОСАВА", | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 8407-89 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 737.2.4-2008 |Шини пневматичні. | |01.2008 |11.2008 |ТК 46 |Фінансування: ВАТ | 83.160.01 |Пакування, | | | |ТОВ НФК "Поліком", |"Дніпрошина", ЗАТ | |транспортування та | | | |м. Дніпропетровськ |"РОСАВА", | |зберігання | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 24779-81 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 51 "Пластмаси. Олігомери та полімери синтетичні і матеріали на їх основі" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 794.2.4-2008 |Пластмаси (поліефірні |ISO |03.2009 |12.2008 |ТК 51 |Фінансування: | 83.080.10 |смоли) та фарби і лаки |2114:2000 | | |Український державний |Мінпромполітики | |(зв'язуючі). Визначення | | | |науково-дослідний інститут | | |часткового кислотного | | | |пластичних мас | | |числа та загального | | | |(УкрДержНДІпластмас), | | |кислотного числа. | | | |м. Донецьк | | |Розробленя ДСТУ на заміну | | | | | | |ГОСТ 22304-77 в частині | | | | | | |методу визначення | | | | | | |часткового кислотного | | | | | | |числа | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 56 "Цукор і крохмалепатокові продукти" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 903.2.4-2008 |Цукор. Правила приймання і| |06.2008 |09.2008 |ТК 56 |Фінансування: | 67.180.10 |методи відбирання проб. | | | |Державне підприємство |Національна | |Розроблення національної | | | |Український науково-дослідний|асоціація | |зміни N 1 до ДСТУ 3824-98 | | | |інститут цукрової |цукровиків України| |(ГОСТ 12569-99) | | | |промисловості, |"Укрцукор", | | | | | |м. Київ |м. Київ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 58 "Вироби соляної промисловості" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.4.2.019-2008 |Сіль кухонна. Загальні | |06.2006 |12.2008 |ТК 58 |Фінансування: | 67.220.20 |технічні умови | | | |Український науково-дослідний|Мінагрополітики | |Розроблення національної | | | |інститут соляної | | |зміни N 2 до ДСТУ 3583-97 | | | |промисловості, | | |(ГОСТ 13830-97) | | | |м. Артемівськ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 60 "Ефіроолійна продукція" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 804.2.4-2008 |Конкрет шавлії мускатної. | |07.2008 |10.2008 |ТК 60 |Фінансування: | 71.100.60 |Технічні умови. | | | |Інститут ефіроолійних та |Мінагрополітики | |Розроблення зміни N 1 до | | | |лікарських рослин УААН, | | |ДСТУ 4651:2006 | | | |м. Сімферополь | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 805.2.4-2008 |Сировина квітково- | |07.2008 |10.2008 |ТК 60 |Фінансування: | 67.200.20; |трав'яниста. Методи | | | |Інститут ефіроолійних та |Мінагрополітики | 71.100.60 |відбирання проб. | | | |лікарських рослин УААН, | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Сімферополь | | |ГОСТ 28605-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 806.2.4-2008 |Плоди ефіроолійних культур| |07.2008 |10.2008 |ТК 60 |Фінансування: | 67.200.20 |для промислової переробки.| | | |Інститут ефіроолійних та |Мінагрополітики | |Методи визначення масової | | | |лікарських рослин УААН, | | |частки ефірної олії. | | | |м. Сімферополь | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 17082.5-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.041-2008 |Олія коріандрова. Технічні| |12.2006 |12.2008 |ТК 60 |Фінансування: | 71.100.60 |умови. | | | |Південна філія "Кримський |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |агротехнологічний університет| | | | | | |НАУ", | | | | | | |Інститут ефіроолійних та | | | | | | |лікарських рослин УААН, | | | | | | |м. Сімферополь | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.042-2008 |Олія ефірна з лепехи. | |12.2006 |12.2008 |ТК 60 |Фінансування: | 71.100.60 |Технічні умови. | | | |Південна філія "Кримський |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |агротехнологічний університет| | | | | | |НАУ", | | | | | | |Інститут ефіроолійних та | | | | | | |лікарських рослин УААН, | | | | | | |м. Сімферополь | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.043-2008 |Біоконцентрат із відходів | |12.2006 |12.2008 |ТК 60 |Фінансування: | 71.100.60 |перероблення лаванди. | | | |Південна філія "Кримський |Мінагрополітики | |Технічні умови. | | | |агротехнологічний університет| | |Розроблення ДСТУ | | | |НАУ", | | | | | | |Інститут ефіроолійних та | | | | | | |лікарських рослин УААН, | | | | | | |м. Сімферополь | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 63 "Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 607.2.5-2008 |Метрологія. Лічильники, | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.120 |дозатори та витратоміри | | | |Національний науковий центр |КПКВ 1202030 за | |швидкісні, об'ємні. | | | |"Інститут метрології" |напрямком | |Витратоміри | | | |(ННЦ "Інститут метрології"), |діяльності | |електромагнітні. | | | |м. Харків |"Виконання НДР за | |Витратоміри, дозатори та | | | | |Державною | |дозаторні установки | | | | |програмою | |вирові. Номенклатура | | | | |стандартизації на | |показників. | | | | |2006-2010 роки" | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |( 229-2006-п ) | |ГОСТ 4.158-85, | | | | | | |ГОСТ 28723-90, | | | | | | |ГОСТ 28724-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 608.2.5-2008 |Метрологія. Секундоміри - | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.080 |калібратори. Методика | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |повірки (калібрування). | | | |м. Харків |напрямком | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |діяльності | |ГОСТ 8.339-78 | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 609.2.5-2008 |Метрологія. Міри довжини | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.040.30 |кінцеві плоскопаралельні | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |еталонні та робочі класів | | | |м. Харків |напрямком | |точності від 00 до 5 | | | | |діяльності | |довжиною до 1000 мм. | | | | |"Виконання НДР за | |Методика повірки | | | | |Державною | |(калібрування). | | | | |програмою | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |стандартизації на | |ГОСТ 8.367-79 | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 610.2.5-2008 |Метрологія. Засоби | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.180 |вимірювань середньої | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |потужності лазерного | | | |м. Харків |напрямком | |випромінювання. Методи | | | | |діяльності | |вимірювань основних | | | | |"Виконання НДР за | |параметрів. | | | | |Державною | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |програмою | |ГОСТ 8.357-79, | | | | |стандартизації на | |ГОСТ 25811-83 | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 611.2.5-2008 |Метрологія. Періодоміри | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.080 |цифрові портативні. | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |Методика повірки | | | |м. Харків |напрямком | |(калібрування). | | | | |діяльності | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |"Виконання НДР за | |ГОСТ 8.385-80 | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 612.2.5-2008 |Метрологія. Частотоміри. | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.080 |Методика повірки | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |(калібрування). | | | |м. Харків |напрямком | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |діяльності | |ГОСТ 8.422-81 | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 613.2.5-2008 |Метрологія. Секундоміри | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.080 |механічні. Методика | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |повірки (калібрування). | | | |м. Харків |напрямком | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |діяльності | |ГОСТ 8.423-81 | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 614.2.5-2008 |Метрологія. Хронометри | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.080 |морські механічні. | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |Методика повірки | | | |м. Харків |напрямком | |(калібрування). | | | | |діяльності | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |"Виконання НДР за | |ГОСТ 8.466-82 | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 615.2.5-2008 |Метрологія. Лазери газові.| |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.180 |Загальні технічні умови. | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Харків |напрямком | |ГОСТ 24428-80 | | | | |діяльності | | | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 616.2.5-2008 |Метрологія. Засоби | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.180 |вимірювань енергії | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |імпульсного лазерного | | | |м. Харків |напрямком | |випромінювання. Методи | | | | |діяльності | |вимірювання основних | | | | |"Виконання НДР за | |параметрів. | | | | |Державною | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |програмою | |ГОСТ 8.357-79, | | | | |стандартизації на | |ГОСТ 25678-83 | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 617.2.5-2008 |Метрологія. Люксметри | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.180 |фотоелектричні. Методика | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |повірки (калібрування). | | | |м. Харків |напрямком | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |діяльності | |ГОСТ 8.014-72 | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 618.2.5-2008 |Метрологія. Перетворювачі | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.200.20 |та компаратори | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |термоелектричні етелонні. | | | |м. Харків |напрямком | |Методика повірки | | | | |діяльності | |(калібрування). | | | | |"Виконання НДР за | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |Державною | |ГОСТ 8.458-82 | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 619.2.5-2008 |Метрологія. Лічильники | |03.2008 |12.2008 |ТК 63 |Фінансування: | 17.120 |рідини камерні ГСП. | | | |ННЦ "Інститут метрології", |КПКВ 1202030 за | |Загальні технічні умови. | | | |м. Харків |напрямком | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |діяльності | |ГОСТ 28066-89 | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 64 "Спиртогорілчані вироби, дріжджі" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 001.2.7-2008 |Спирт етиловий. Продукція | |03.2008 |12.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.050; |спиртовмісна. Визначання | | | |Український науково-дослідний|Мінагрополітики | 67.160.10 |вмісту денатуруючої | | | |інститут спирту і | | |добавки лужного | | | |біотехнології продовольчих | | |фіолетового К методом | | | |продуктів | | |високоефективної рідинної | | | |(УкрНДІспиртбіопрод), | | |хроматографії. Розроблення| | | |м. Київ | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 002.2.7-2008 |Спирт етиловий. Продукція | |03.2008 |12.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.050; |спиртовмісна. Визначання | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | 67.160.10 |вмісту денатуруючої | | | |м. Київ | | |добавки метиленового | | | | | | |синього методом | | | | | | |високоефективної рідинної | | | | | | |хроматографії. Розроблення| | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 003.2.7-2008 |Спирт етиловий. Продукція | |03.2008 |12.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.050; |спиртовмісна. Визначання | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | 67.160.10 |вмісту денатуруючої | | | |м. Київ | | |добавки фенолфталеїну | | | | | | |методом високоефективної | | | | | | |рідинної хроматографії. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 004.2.7-2008 |Сировина крохмалевмісна | |03.2008 |12.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.050; |для спиртового | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | 67.180.20 |виробництва. Методика | | | |м. Київ | | |підрахунку загальної | | | | | | |мікробної забрудненості. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 005.2.7-2008 |Виробництво етилового | |03.2008 |12.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 01.040.67 |спирту з харчової | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |сировини. Терміни та | | | |м. Київ | | |визначення. | | | | | | |Розроблення зміни N 1 до | | | | | | |ДСТУ 3296-95 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 361.2.3-2008 |Спирт етиловий та | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |продукція спиртовмісна. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Визначання вмісту | | | |м. Київ | | |азотистих сполук. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 362.2.3-2008 |Діоксид вуглецю. | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 01.040.71; |Виробництво. Терміни та | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | 71.100.20 |визначення понять. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 363.2.3-2008 |Вугілля активне для | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 71.100.99 |лікеро-горілчаного | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |виробництва. Метод | | | |м. Київ | | |визначання активності за | | | | | | |адсорбцією оцтової | | | | | | |кислоти. Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 364.2.3-2008 |Вугілля активне для | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 71.100.99 |лікеро-горілчаного | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |виробництва. Метод | | | |м. Київ | | |визначання йодного числа. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 365.2.3-2008 |Вугілля активне для | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 71.100.99 |лікеро-горілчаного | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |виробництва. Метод | | | |м. Київ | | |визначання лужності | | | | | | |водного настою. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 366.2.3-2008 |Колер для лікеро- | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10; |горілчаного виробництва. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | 67.220.20 |Технічні умови. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 367.2.3-2008 |Сироп цукровий для лікеро-| |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.180.10 |горілчаного виробництва. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Технічні умови. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 368.2.3-2008 |Екстракти плодові та | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.080.01; |ягідні для лікеро- | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | 67.080.10 |горілчаного виробництва. | | | |м. Київ | | |Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 369.2.3-2008 |Горілки, горілки особливі,| |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |напої лікеро-горілчані. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Метод визначання | | | |м. Київ | | |прогнозованої стійкості | | | | | | |під час зберігання. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 370.2.3-2008 |Горілки, горілки особливі.| |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |Метод визначання | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |окислюваності. Розроблення| | | |м. Київ | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 371.2.3-2008 |Горілки, горілки особливі.| |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |Метод визначання масової | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |концентрації сухого | | | |м. Київ | | |залишку. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 372.2.3-2008 |Сировина цукровмісна для | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.050 |спиртового виробництва. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Визначання вмісту | | | |м. Київ | | |кальцію. Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 373.2.3-2008 |Сировина цукровмісна для | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.050 |спиртового виробництва. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Методика підрахунку | | | |м. Київ | | |загальної мікробної | | | | | | |забрудненості. Розроблення| | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 374.2.3-2008 |Сировина для спиртового | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.050 |виробництва зброджена. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Визначання масової | | | |м. Київ | | |концентрації альдегідів. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 375.2.3-2008 |Напої лікеро-горілчані. | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |Технічні умови. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Розроблення зміни N 2 до | | | |м. Київ | | |ДСТУ 4257-2003 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 376.2.3-2008 |Напої лікеро-горілчані. | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |Правила приймання і | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |методи випробування. | | | |м. Київ | | |Розроблення зміни N 1 до | | | | | | |ДСТУ 4164:2003 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 377.2.3-2008 |Горілки і горілки | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |особливі. Правила | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |приймання і методи | | | |м. Київ | | |випробування. Розроблення | | | | | | |зміни N 1 до ДСТУ 4165- | | | | | | |2003 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 378.2.3-2008 |Горілки і горілки | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |особливі. Технічні умови. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Розроблення зміни N 2 до | | | |м. Київ | | |ДСТУ 4256:2003 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 379.2.3-2008 |Розчини водно-спиртові. | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |Методи визначання вмісту | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |спирту етилового. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | |заміну ГОСТ 3639-79 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 380.2.3-2008 |Спирт етиловий та | |06.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10; |продукція спиртовмісна. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | 71.080.60 |Визначання вмісту | | | |м. Київ | | |бітрексу методом | | | | | | |високоефективної рідинної | | | | | | |хроматографії. Розроблення| | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 430.2.3-2008 |Сировина для спиртового | |08.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.050 |виробництва зброджена. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Визначання масової | | | |м. Київ | | |концентрації сивушного | | | | | | |масла. Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 431.2.3-2008 |Добриво з відходів | |08.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 65.120 |спиртового виробництва. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Мул анаеробний | | | |м. Київ | | |гранульований. Технічні | | | | | | |умови. Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 432.2.3-2008 |Виробництво спирту | |08.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |етилового. Метод | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |визначання вмісту спирту | | | |м. Київ | | |етилового в газових | | | | | | |викидах. Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 433.2.3-2008 |Зерно, зернобобові та | |08.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.050 |продукти їх перероблення. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Визначання вмісту кадмію, | | | |м. Київ | | |свинцю та миш'яку методом | | | | | | |атомно-абсорбційної | | | | | | |спектрофотометрії з | | | | | | |електротермічною | | | | | | |атомізацією. Розроблення | | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 434.2.3-2008 |Напої алкогольні та | |08.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10; |безалкогольні. Визначання | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | 67.160.20 |вмісту підсолоджувача | | | |м. Київ | | |стевіозиду методом | | | | | | |високоефективної рідинної | | | | | | |хроматографії. Розроблення| | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 435.2.3-2008 |Фрукти, овочі та продукти | |08.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.080.01 |перероблення. Визначання | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |вмісту гідроксиметилфур- | | | |м. Київ | | |фуролу методом | | | | | | |високоефективної рідинної | | | | | | |хроматографії. Розроблення| | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 436.2.3-2008 |Добриво з відходів | |08.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 65.080 |спиртового виробництва. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |Бражка метанова. Технічні | | | |м. Київ | | |умови. Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 437.2.3-2008 |Відходи спиртового | |08.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 13.030.20; |виробництва. Біогаз. | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | 75.160.01 |Технічні умови. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 438.2.3-2008 |Виробництво спирту | |08.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |етилового. Метод | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |визначання вмісту спирту | | | |м. Київ | | |етилового в барді. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 439.2.3-2008 |Виробництво спирту | |08.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |етилового. Метод | | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |визначання вмісту спирту | | | |м. Київ | | |етилового в лютерній воді.| | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 440.2.3-2008 |Масло сивушне. Технічні | |08.2008 |11.2008 |ТК 64 |Фінансування: | 67.160.10 |умови. Розроблення ДСТУ на| | | |УкрНДІспиртбіопрод, |Мінагрополітики | |заміну ГОСТ 17071-91 | | | |м. Київ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 67 "Пиво та безалкогольні напої" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 821.2.4-2008 |Пиво. Загальні технічні | |04.2008 |12.2008 |ТК 67 |Фінансування: | 67.160.10 |умови. | | | |ЗАТ "Укрпиво", |ЗАТ "Укрпиво", | |Розроблення зміни N 6 до | | | |м. Київ |м. Київ | |ДСТУ 3888-99 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 725.2.4-2008 |Пиво. Методи визначення | |01.2008 |12.2008 |ТК 67 |Фінансування: | 67.160.10 |спирту, дійсного екстракту| | | |ЗАТ "Укрпиво", |ЗАТ "Укрпиво", | |та розрахунок сухих | | | |м. Київ |ВАТ "Оболонь" | |речовин у початковому | | | | | | |суслі. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 12787-81 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 726.2.4-2008 |Продукція безалкогольної | |01.2008 |12.2008 |ТК 67 |Фінансування: | 67.160.20 |промисловості. Метод | | | |ЗАТ "Укрпиво", |ЗАТ "Укрпиво", | |визначення діоксиду | | | |м. Київ |ВАТ "Оболонь" | |вуглецю та стійкості. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 6687.3-87, | | | | | | |ГОСТ 6687.6-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 727.2.4-2008 |Продукція безалкогольної | |01.2008 |12.2008 |ТК 67 |Фінансування: | 67.160.20 |промисловості. Метод | | | |ЗАТ "Укрпиво", |ЗАТ "Укрпиво", | |визначення органолептичних| | | |м. Київ |ВАТ "Оболонь" | |показників та об'єму | | | | | | |продукції. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 6687.5-86 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 728.2.4-2008 |Солод пивоварний ячмінний.| |01.2008 |05.2008 |ТК 67 |Фінансування: | 67.160.20 |Загальні технічні умови. | | | |ЗАТ "Укрпиво", |ЗАТ "Укрпиво", | |Розроблення зміни N 1 до | | | |м. Київ |ВАТ "Оболонь" | |ДСТУ 4282:2004 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 69 "Трактори і сільськогосподарські машини" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 401.2.2-2008 |Навантажувачі | |12.2007 |12.2008 |ТК 69 |Фінансування: | 65.060.01 |сільськогосподарські | | | |ВАТ " НДІферммаш", |Мінагрополітики | |універсальні. Типи та | | | |м. Київ | | |основні параметри. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | |заміну ГОСТ 28099-89 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 402.2.2-2008 |Культиватори пропашні. | |12.2007 |12.2008 |ТК 69 |Фінансування: | 65.060.01 |Типи та основні | | | |ВАТ " НДІферммаш", |Мінагрополітики | |параметри. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 1114-84 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 72 "Вироби електронної техніки, матеріали і обладнання для їх виробництва" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 640.2.5-2008 |Резистори. Метод | |04.2008 |12.2008 |ТК 72 |Фінансування: | 31.040.01 |випробування імпульсним | | | |Державне підприємство |Мінпромполітики | |навантаженням. Розроблення| | | |"Державний сертифікаційний | | |ДСТУ на заміну | | | |центр синтетичних миючих | | |ГОСТ 21342.14-86 | | | |засобів та виробів | | | | | | |електронної техніки "ЕЛХІМ" | | | | | | |(ДП ДСЦ "ЕЛХІМ"), | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 641.2.5-2008 |Резистори. Метод | |04.2008 |12.2008 |ТК 72 |Фінансування: | 31.040.01 |визначення температурної | | | |ДП ДСЦ "ЕЛХІМ", |Мінпромполітики | |залежності опору. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ на | | | | | | |заміну ГОСТ 21342.15-78 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 642.2.5-2008 |Резистори. Метод | |04.2008 |12.2008 |ТК 72 |Фінансування: | 31.040.01 |визначення зміни опору від| | | |ДП ДСЦ "ЕЛХІМ", |Мінпромполітики | |зміни напруги. Розроблення| | | |м. Київ | | |ДСТУ на заміну ГОСТ | | | | | | |21342.17-78 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 643.2.5-2008 |Резистори. Метод | |04.2008 |12.2008 |ТК 72 |Фінансування: | 31.040.01 |вимірювання рівня шумів. | | | |ДП ДСЦ "ЕЛХІМ", |Мінпромполітики | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Київ | | |заміну ГОСТ 21342.19-78 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 644.2.5-2008 |Резистори. Метод | |04.2008 |12.2008 |ТК 72 |Фінансування: | 31.040.01 |вимірювання опору. | | | |ДП ДСЦ "ЕЛХІМ", |Мінпромполітики | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Київ | | |заміну ГОСТ 21342.20-78 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 645.2.5-2008 |Вироби електронної | |04.2008 |12.2008 |ТК 72 |Фінансування: | 31.020 |техніки. Вимоги | | | |ДП ДСЦ "ЕЛХІМ", |Мінпромполітики | |збережуваності та методи | | | |м. Київ | | |випробування. Розроблення | | | | | | |ДСТУ на заміну | | | | | | |ГОСТ 21493-76 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 646.2.5-2008 |Резистори постійні. | |04.2008 |12.2008 |ТК 72 |Фінансування: | 31.040.01 |Основні параметри. | | | |ДП ДСЦ "ЕЛХІМ", |Мінпромполітики | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Київ | | |заміну ГОСТ 24013-80 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 647.2.5-2008 |Вироби електронної | |04.2008 |12.2008 |ТК 72 |Фінансування: | 31.020 |техніки. Класифікація за | | | |ДП ДСЦ "ЕЛХІМ", |Мінпромполітики | |умовами застосування та | | | |м. Київ | | |вимоги стійкості до | | | | | | |зовнішніх впливових | | | | | | |чинників. Розроблення ДСТУ| | | | | | |на заміну ГОСТ 25467-82 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 80 "Дорожній транспорт" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 415.2.2-2008 |Колісні транспортні |ISO 7227:1997|05.2008 |12.2008 |ТК 80 |Фінансування: | 01.040.43; |засоби. Пристрої |Amd 1:2004 | | |Державне підприємство |Мінтрансзв'язку | 43.040.20 |освітлення та світлової | | | |"Державний автотранспортний | | |сигналізації. Словник | | | |науково-дослідний і проектний| | |термінів. | | | |інститут" | | |Розроблення ДСТУ | | | |(ДП | | | | | | |"ДержавтотрансНДІпроект"), | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 416.2.2-2008 |Колісні транспортні |ISO 7637- |05.2008 |12.2008 |ТК 80 |Фінансування: | 01.040.43; |засоби. Електричні |1:2002 | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | 43.040.10 |перешкоди, спричинені |Amd 1:2008 | | |м. Київ | | |провідністю та взаємодією.| | | | | | |Частина 1. Визначення та | | | | | | |загальні правила. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 417.2.2-2008 |Колісні транспортні |ISO 7637- |05.2008 |12.2008 |ТК 80 |Фінансування: | 43.040.10 |засоби. Електричні |2:2004 | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | |перешкоди від |Amd 1:2008 | | |м. Київ | | |електоропровідних | | | | | | |пристроїв та з'єднань. | | | | | | |Частина 2. Автомобілі | | | | | | |вантажні з устаткованням | | | | | | |на номінальну напругу | | | | | | |живлення 24 В. Передавання| | | | | | |електричних перешкод лише | | | | | | |лініями живлення. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 418.2.2-2008 |Колісні транспортні |ISO 7637- |05.2008 |12.2008 |ТК 80 |Фінансування: | 43.040.10 |засоби. Електричні |3:2007 | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | |перешкоди від | | | |м. Київ | | |електоропровідних | | | | | | |пристроїв та з'єднань. | | | | | | |Частина 3. Автомобілі з | | | | | | |устаткованням на | | | | | | |номінальну напругу | | | | | | |живлення 12 В чи 24 В. | | | | | | |Передавання електричних | | | | | | |перешкод ємнісним і | | | | | | |індуктивним зв'язком по | | | | | | |лініях, крім ліній | | | | | | |живлення. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 419.2.2-2008 |Колісні транспортні |ISO |05.2008 |12.2008 |ТК 80 |Фінансування: | 43.040.10 |засоби. Методи контролю |10605:2008 | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | |електричних завад від | | | |м. Київ | | |електростатичного розряду.| | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 420.2.2-2008 |Колісні транспортні |ISO 14230- |05.2008 |12.2008 |ТК 80 |Фінансування: | 43.180 |засоби. Системи |4:2000 | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | |діагностики. Протокол | | | |м. Київ | | |ключових слів 2000. | | | | | | |Частина 4. Вимоги до | | | | | | |систем, пов'язаних з | | | | | | |викидами. Розроблення | | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 421.2.2-2008 |Колісні транспортні |ISO 16121- |05.2008 |12.2008 |ТК 80 |Фінансування: | 13.180; |засоби. Ергономічні вимоги|1:2005 | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | 43.080.20 |до робочого місця водія у | | | |м. Київ | | |рейсових автобусах. | | | | | | |Частина 1. Загальний | | | | | | |опис, основні вимоги. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 422.2.2-2008 |Колісні транспортні |ISO 16121- |05.2008 |12.2008 |ТК 80 |Фінансування: | 13.180; |засоби. Ергономічні вимоги|2:2005 | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | 43.080.20 |до робочого місця водія у | | | |м. Київ | | |рейсових автобусах. | | | | | | |Частина 2. Оглядовість. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 423.2.2-2008 |Колісні транспортні |ISO 16121- |05.2008 |12.2008 |ТК 80 |Фінансування: | 13.180; |засоби. Ергономічні вимоги|3:2005 | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | 43.080.20 |до робочого місця водія у | | | |м. Київ | | |рейсових автобусах. | | | | | | |Частина 3. Пристрої | | | | | | |повідомлення інформації та| | | | | | |органи керування. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 424.2.2-2008 |Колісні транспортні |ISO 16121- |05.2008 |12.2008 |ТК 80 |Фінансування: | 13.180; |засоби. Ергономічні вимоги|4:2005 | | |ДП "ДержавтотрансНДІпроект", |Мінтрансзв'язку | 43.080.20 |до робочого місця водія у | | | |м. Київ | | |рейсових автобусах. | | | | | | |Частина 4. Умови в | | | | | | |кабіні. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 86 "Олії, жири, та продукти їх переробки" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.4.2.035-2008 |Жири тваринні і рослинні |ISO 10540- |11.2006 |12.2008 |ТК 86 |Фінансування: | 67.200.10 |та олії. Визначення вмісту|2:2003 | | |Український науково-дослідний|Мінагрополітики | |фосфору. | | | |інститут олій та жирів, | | |Частина 2. Метод атомно- | | | |м. Харків | | |абсорбційної спектрометрії| | | | | | |з використанням графітової| | | | | | |печі. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.036-2008 |Жири тваринні і рослинні |ISO |10.2006 |12.2008 |ТК 86 |Фінансування: | 67.200.10 |та олії. Визначення вмісту|7366:1987 | | |Український науково-дослідний|Мінагрополітики | |1-моногліцеридів та | | | |інститут олій та жирів, | | |вільного гліцерину. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.037-2008 |Жири тваринні і рослинні |ISO |10.2006 |12.2008 |ТК 86 |Фінансування: | 67.200.10 |та олії. Визначення вмісту|18395:2005 | | |Український науково-дослідний|Мінагрополітики | |моноацилгліцеридів, | | | |інститут олій та жирів, | | |діацилгліцеридів, | | | |м. Харків | | |триацилгліцеридів та | | | | | | |гліцерину методом | | | | | | |високоефективної рідинної | | | | | | |ексклюзивної рідинної | | | | | | |хроматографії (ВЕРХ). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.020-2008 |Насіння, макухи та шроти | |06.2006 |12.2008 |ТК 86 |Фінансування: | 65.120; |хрестоцвітних культур. | | | |Український науково-дослідний|Мінагрополітики | 67.200.20 |Методи визначення | | | |інститут олій та жирів, | | |глюкозинолатів. | | | |м. Харків | | |Частина 1. Методи | | | | | | |фотоколориметричного | | | | | | |визначення загального | | | | | | |вмісту глюкозинолатів. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 729.2.4-2008 |Майонези. Загальні | |11.2007 |05.2008 |ТК 86 |Фінансування: | 67.220.10 |технічні умови. | | | |Український науково-дослідний|ВАТ | |Розроблення зміни N 1 до | | | |інститут олій та жирів, |"Волиньхолдинг", | |ДСТУ 4487:205 | | | |м. Харків; |смт Торчин, | | | | | |Асоціація "Укроліяпром", |Волинська обл. | | | | | |м. Київ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 88 "Розробка та постановка продукції на виробництво" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 620.2.5-2008 |Уніфікація виробів. | |01.2008 |12.2008 |ТК 88 |Фінансування: | 01.110 |Основні положення. | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202030 за | |Розроблення зміни N 1 до | | | |Всеукраїнський державний |напрямком | |ГОСТ 23945.0-80 | | | |науково-виробничий центр |діяльності | | | | | |стандартизації, метрології, |"Виконання НДР за | | | | | |сертифікації та захисту прав |Державною | | | | | |споживачів |програмою | | | | | |(Укрметртестстандарт), |стандартизації на | | | | | |м. Київ |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 621.2.5-2008 |Експлуатація техніки. | |01.2008 |12.2008 |ТК 88 |Фінансування: | 01.040.21; 21.020 |Терміни та визначення. | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202030 за | |Розроблення зміни N 1 | | | |м. Київ |напрямком | |до ГОСТ 25866-83 | | | | |діяльності | | | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 622.2.5-2008 |Таблички для маркування. | |01.2008 |12.2008 |ТК 88 |Фінансування: | 21.020 |Технічні вимоги. | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202030 за | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ |напрямком | |ГОСТ 12969-67 | | | | |діяльності | | | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 93 "Система управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 623.2.5-2008 |Система управління якістю.| |03.2008 |12.2008 |ТК 93 |Фінансування: | 03.120.10 |Настанови щодо вхідного | | | |ДП "Науково-дослідний |КПКВ 1202030 за | |контролю продукції. | | | |інститут метрології |напрямком | |Розроблення ДСТУ на | | | |вимірювальних і управляючих |діяльності | |заміну ГОСТ 24297-87 | | | |систем" |"Виконання НДР за | | | | | |(ДП "НДІ "Система"), |Державною | | | | | |м. Львів |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 97 "Заготовка прямокутна (сляби), квадратна, трубна, прокат товстолистовий, сировина нерудна чорної металургії" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 793.2.4-2008 |Прокат товстолистовий з | |02.2008 |09.2008 |ТК 97 |Фінансування: | 77.140.50 |вуглецевої сталі звичайної| | | |Відособлений структурний |ВАТ "Металургійний| |якості. Технічні умови. | | | |підрозділ "Науково-технічний |комбінат | |Розроблення ДСТУ на | | | |Центр метрологій, випробувань|"Азовсталь", | |заміну ГОСТ 14637-89 | | | |та досліджень Донндічормет", |ВАТ "Металургійний| | | | | |м. Донецьк |комбінат | | | | | | |ім. Ілліча" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 98 "Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 341.2.3-2008 |Механічна вібрація. |ISO 7919- |05.2008 |12.2008 |ТК 98 |Фінансування: | 17.160; |Оцінювання вібрації машин |2:2001 | | |Товариство з обмеженою |Мінпромполітики | 29.160.40 |за допомогою її | | | |відповідальністю "Науково- | | |вимірювання на обертових | | | |виробниче підприємство | | |валах. | | | |"Техносервіс" | | |Частина 2. Парові турбіни | | | |(ТОВ "НВП "Техносервіс"), | | |стаціонарні та генератори | | | |м. Дніпропетровськ | | |потужністю більше 50 МВт з| | | | | | |номінальними швидкостями | | | | | | |1500 об./хв., 1800 об./хв.| | | | | | |3000 об./хв. | | | | | | |та 3600 об./хв. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 342.2.3-2008 |Механічна вібрація і удар.|ISO 18431- |05.2008 |12.2008 |ТК 98 |Фінансування: | 17.160 |Обробка сигналу. |2:2004 | | |ТОВ "НВП "Техносервіс", |Мінпромполітики | |Частина 2. Інтервали часу |Cor 1:2008 | | |м. Дніпропетровськ | | |для аналізу перетворення | | | | | | |Фур'є. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 343.2.3-2008 |Вібрація і удар. |ISO |05.2008 |12.2008 |ТК 98 |Фінансування: | 17.160 |Аналітичні методи |9688:1990 | | |ТОВ "НВП "Техносервіс", |Мінпромполітики | |оцінювання стійкості | | | |м. Дніпропетровськ | | |механічних систем до | | | | | | |удару. Інформаційний обмін| | | | | | |між замовником і | | | | | | |виконавцем. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 344.2.3-2008 |Механічна вібрація. |ISO 7919- |06.2008 |12.2008 |ТК 98 |Фінансування: | 17.160; |Оцінювання вібрації машин |5:2005 | | |ТОВ "НВП "Техносервіс", |Мінпромполітики | 29.160.40 |за допомогою її | | | |м. Дніпропетровськ | | |вимірювання на обертових | | | | | | |валах. Частина 5. Агрегати| | | | | | |гідроелектростанцій і | | | | | | |насосних станцій. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 101 "Технологія поліграфії" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 911.2.1-2008 |Інформація та |ISO |09.2008 |12.2008 |ТК 101 |Фінансування: | 01.140.40 |документація. Видання. |10957:1993 | | |Державна наукова установа |Держкомтелерадіо | |Міжнародна стандартна | | | |"Книжкова палата України | | |нумерація нотних видань. | | | |імені Івана Федорова", | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 105 "Банківські та фінансові системи і технології" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 049.2.1-2008 |Елементи даних та формати |ISO |01.2008 |12.2008 |ТК 105 |Фінансування: | 01.140.30 |обміну. Інформаційний |8601:2004 | | |ДП "УКРЕЛЕКОН", |КПКВ 1202070 | |обмін. Подання даних і | | | |м. Київ | | |часу. Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 050.2.1-2008 |Цінні папери та відповідні|ISO |01.2008 |12.2008 |ТК 105 |Фінансування: | 03.060 |фінансові інструменти. |10962:2001 | | |ДП "УКРЕЛЕКОН", |КПКВ 1202070 | |Класифікація фінансових | | | |м. Київ | | |інструментів | | | | | | |(КФІ-коди). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 053.2.1-2008 |Роздрібні фінансові |ISO |01.2008 |12.2008 |ТК 105 |Фінансування: | 35.240.15 |послуги. Коди торгових |18245:2003 | | |ДП "УКРЕЛЕКОН", |КПКВ 1202070 | |категорій. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 116 "Вироби керамічні культурно-побутового і господарчого призначення для галузі легкої промисловості" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 818.2.4-2008 |Посуд фарфоровий, | |04.2008 |11.2008 |ТК 116 |Фінансування: | 81.060.10 |фаянсовий та керамічний. | | | |Державний Український НДІ |Мінпромполітики | |Метод визначення | | | |фарфоро-фаянсової | | |кислотостійкості. | | | |промисловості (ДержУкрНДІФП),| | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Вишневе | | |ГОСТ 24970-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 819.2.4-2008 |Посуд фарфоровий, | |04.2008 |11.2008 |ТК 116 |Фінансування: | 81.60.10 |фаянсовий та керамічний. | | | |ДержУкрНДІФП, |Мінпромполітики | |Метод визначення | | | |м. Вишневе | | |термостійкості. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 24770-81 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 820.2.4-2008 |Посуд фарфоровий, | |04.2008 |11.2008 |ТК 116 |Фінансування: | 81.060.10 |фаянсовий та керамічний. | | | |ДержУкрНДІФП, |Мінпромполітики | |Метод визначення опору | | | |м. Вишневе | | |вигину. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 26406-84 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 120 "Упаковка, тара, пакувальні матеріали" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 624.2.5-2008 |Пакети з полімерних та | |03.2008 |12.2008 |ТК 120 |Фінансування: | 55.080 |комбінованих матеріалів. | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202030 за | |Загальні технічні умови. | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", |напрямком | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Київ |діяльності | |заміну ГОСТ 12302-83 | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 625.2.5-2008 |Пачки з картону, папіру і | |03.2008 |12.2008 |ТК 120 |Фінансування: | 55.160 |комбінованих матеріалів. | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202030 за | |Загальні технічні умови. | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", |напрямком | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Київ |діяльності | |заміну ГОСТ 12303-80 | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 626.2.5-2008 |Пачки складні для сипких | |03.2008 |12.2008 |ТК 120 |Фінансування: | 55.160 |товарів побутової хімії. | | | |ТОВ "Науково-технічний центр |КПКВ 1202030 за | |Технічні умови. | | | |"ВНДІХІМПРОЕКТ", |напрямком | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Київ |діяльності | |заміну ГОСТ 17339-79 | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 121 "Дизайн та ергономіка" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 634.2.5-2008 |Дизайн та ергономіка. | |03.2008 |12.2008 |ТК 121 |Фінансування: | 13.180 |Обладнання виробниче. | | | |Український науково-дослідний|КПКВ 1202030 за | |Загальні вимоги дизайну | | | |інститут дизайну та |напрямком | |та ергономіки. Розроблення| | | |ергономіки |діяльності | |ДСТУ на заміну ГОСТ | | | |(УкрНДІДЕ) НАУ, |"Виконання НДР за | |12.2.049-80 | | | |м. Київ |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 635.2.5-2008 |Ергономічне проектування |EN ISO 11064-|03.2008 |12.2008 |ТК 121 |Фінансування: | 13.180 |центрів керування. |1:2000 | | |УкрНДІДЕ, |КПКВ 1202030 за | |Частина 1. Принципи | | | |м. Київ |напрямком | |проектування центрів | | | | |діяльності | |керування. | | | | |"Виконання НДР за | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |Державною | |ГОСТ 23000-78 | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 636.2.5-2008 |Ергономічне проектування |EN ISO 11064-|03.2008 |12.2008 |ТК 121 |Фінансування: | 13.180 |центрів керування. |4:2004 | | |УкрНДІДЕ, |КПКВ 1202030 за | |Частина 4. Компонування та| | | |м. Київ |напрямком | |розміри робочих місць. | | | | |діяльності | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |"Виконання НДР за | |ГОСТ 23000-78 | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 639.2.5-2008 |Дизайн та ергономіка. | |03.2008 |12.2008 |ТК 121 |Фінансування: | 49.090 |Основні положення. | | | |УкрНДІДЕ |КПКВ 1202030 за | |Розроблення ДСТУ на | | | |НАУ, |напрямком | |заміну ГОСТ 30.001-83 | | | |м. Київ |діяльності | | | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 410.2.3-2008 |Дизайн та ергономіка. | |07.2008 |12.2008 |ТК 121 |Фінансування: | 13.180 |Вимоги з дизайну та | | | |Національний авіаційний |Мінпромполітики | |ергономіки. Номенклатура і| | | |університет, | | |порядок вибору. | | | |Український науково-дослідний| | |Розроблення ДСТУ | | | |інститут дизайну та | | | | | | |ергономіки | | | | | | |(УкрНДІДЕ), | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 411.2.3-2008 |Система "людина-машина". | |07.2008 |12.2008 |ТК 121 |Фінансування: | 13.180 |Робоче місце оператора. | | | |УкрНДІДЕ, |Мінпромполітики | |Взаємне розміщення | | | |м. Київ | | |елементів робочого місця. | | | | | | |Загальні ергономічні | | | | | | |вимоги. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 412.2.3-2008 |Система "людина-машина". | |07.2008 |12.2008 |ТК 121 |Фінансування: | 13.180 |Кодування зорової. | | | |УкрНДІДЕ, |Мінпромполітики | |Загальні ергономічні | | | |м. Київ | | |вимоги. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 413.2.3-2008 |Система "людина-машина". | |07.2008 |12.2008 |ТК 121 |Фінансування: | 13.180 |Мнемосхеми. Загальні | | | |УкрНДІДЕ, |Мінпромполітики | |ергономічні вимоги. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 122 "Аналіз газів, рідких та твердих речовин" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 627.2.5-2008 |Реактиви. Методи | |03.2008 |12.2008 |ТК 122 |Фінансування: | 71.040.30 |визначення домішок | | | |Всеукраїнський державний |КПКВ 1202030 за | |сульфатів. | | | |науково-виробничий центр |напрямком | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |стандартизації, метрології, |діяльності | |ГОСТ 10671.5-74 | | | |сертифікації та захисту прав |"Виконання НДР за | | | | | |споживачів |Державною | | | | | |(Укрметртестстандарт), |програмою | | | | | |м. Київ |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 628.2.5-2008 |Реактиви. Методи | |03.2008 |12.2008 |ТК 122 |Фінансування: | 71.040.30 |приготування допоміжних | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202030 за | |реактивів та розчинів, які| | | |м. Київ |напрямком | |застосовують під час | | | | |діяльності | |аналізу. | | | | |"Виконання НДР за | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |Державною | |ГОСТ 4517-87 | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 637.2.5-2008 |Реактиви. Методи | |03.2008 |12.2008 |ТК 122 |Фінансування: | 71.040.30 |визначення домішок | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202030 за | |хлоридів. | | | |м. Київ |напрямком | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |діяльності | |ГОСТ 10671.7-74 | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 124 "Природні та преформовані лікувальні ресурси" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 802.2.4-2008 |Води мінеральні питні. | |05.2008 |10.2008 |ТК 124 |Фінансування: | 13.060.10; |Загальні технічні умови. | | | |Державний вінницький |ТОВ "Санаторний | 67.160.20 |Розроблення зміни N 28 до | | | |проектно-конструкторський і |комплекс | |ДСТУ 878-93 | | | |технологічний інститут, |Деренівська | | | | | |м. Вінниця |купіль", | | | | | | |Закарпатська обл.;| | | | | | |ДП "Перлина", ТОВ | | | | | | |"Саланг-сервіс", | | | | | | |Дрогобицький | | | | | | |район | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 125 "Легка промисловість" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 748.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 105- |01.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.080.01 |Випробування на стійкість |B02:1994 | | |Відкрите акціонерне |Мінпромполітики | |забарвлення. Частина В02. |Amd 1:1998 | | |товариство "Український | | |Стійкість забарвлення до |Amd 2:2000 | | |науково-дослідний інститут | | |штучного світла з | | | |текстильної промисловості" | | |використанням ксенонової | | | |(ВАТ "УкрНДІТП"), | | |дугової лампи. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 749.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 105- |01.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.080.01 |Випробування на стійкість |C06:1994 | | |ВАТ "УкрНДІТП", |Мінпромполітики | |забарвлення. Частина С06. |Cor 1:2002 | | |м. Київ | | |Стійкість забарвлення до | | | | | | |прання в домашніх умовах | | | | | | |та у пральнях. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 750.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 105- |01.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.080.01 |Випробування на стійкість |E04:1994 | | |ВАТ "УкрНДІТП", |Мінпромполітики | |забарвлення. Частина Е04. |Cor 1:2002 | | |м. Київ | | |Стійкість забарвлення до | | | | | | |поту. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 751.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 105- |01.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.080.01 |Випробування на стійкість |X12:2001 | | |ВАТ "УкрНДІТП", |Мінпромполітики | |забарвлення. Частина Х12. | | | |м. Київ | | |Стійкість забарвлення до | | | | | | |тертя. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 752.2.4-2008 |Тканини. Визначення опору |ISO 13936- |01.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.080.30 |прослизанню ниток у швах |1:2004 | | |ВАТ "УкрНДІТП", |Мінпромполітики | |тканих виробів. Частина 1.| | | |м. Київ | | |Метод закріпленого | | | | | | |розпрямленого шва. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 753.2.4-2008 |Тканини. Визначення опору |ISO 13936- |01.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.080.30 |прослизанню ниток у швах |2:2004 | | |ВАТ "УкрНДІТП", |Мінпромполітики | |тканих виробів. Частина 2.| | | |м. Київ | | |Метод фіксованої | | | | | | |навантаги. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 754.2.4-2008 |Тканини. Визначення опору |ISO 13936- |01.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.080.30 |прослизанню ниток у швах |3:2005 | | |ВАТ "УкрНДІТП", |Мінпромполітики | |тканих виробів. Частина 3.| | | |м. Київ | | |Метод з використанням | | | | | | |фіксатора голки. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 755.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 9073- |01.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.080.30 |Методи випробування |15:2007 | | |ВАТ "УкрНДІТП", |Мінпромполітики | |нетканих матеріалів. | | | |м. Київ | | |Частина 15. Визначення | | | | | | |повітропроникності. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 756.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 9073- |01.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.080.30 |Методи випробування |16:2007 | | |ВАТ "УкрНДІТП", |Мінпромполітики | |нетканих матеріалів. | | | |м. Київ | | |Частина 16. Визначення | | | | | | |водотривкості | | | | | | |(гідростатичний тиск). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 757.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 9073- |01.2008 |10.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.080.30 |Методи випробування |18:2007 | | |ВАТ "УкрНДІТП", |Мінпромполітики | |нетканих матеріалів. | | | |м. Київ | | |Частина 18. Визначення | | | | | | |міцності на розрив та | | | | | | |подовження, використовуючи| | | | | | |випробування захватом, що | | | | | | |розтягує. Розроблення | | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 779.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 1833- |03.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.060.01 |Кількісний хімічний |2:2006 | | |Київський державний науково- |Мінпромполітики | |аналіз. Частина 2. | | | |дослідний інститут | | |Трикомпонентні суміші | | | |текстильно-галантерейної | | |волокон. Розроблення ДСТУ | | | |промисловості (КНДІТГП), | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 780.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 1833- |03.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.060.01 |Кількісний хімічний |3:2006 | | |КНДІТГП, |Мінпромполітики | |аналіз. Частина 3. Суміші | | | |м. Київ | | |ацетатних та деяких інших | | | | | | |волокон (метод з | | | | | | |використанням ацетону). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 781.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 1833- |03.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.060.01 |Кількісний хімічний |4:2006 | | |КНДІТГП, |Мінпромполітики | |аналіз. Частина 4. Суміші | | | |м. Київ | | |деяких білкових та деяких | | | | | | |інших волокон (метод з | | | | | | |використанням | | | | | | |гіпохлориту). Розроблення | | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 782.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 1833- |03.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.060.01 |Кількісний хімічний |5:2006 | | |КНДІТГП, |Мінпромполітики | |аналіз. Частина 5. Суміші | | | |м. Київ | | |віскозних, купро або | | | | | | |модальних та бавовняних | | | | | | |волокон (метод з | | | | | | |використанням цинкату | | | | | | |натрію). Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 783.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 1833- |03.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.060.01 |Кількісний хімічний |6:2007 | | |КНДІТГП, |Мінпромполітики | |аналіз. Частина 6. Суміші | | | |м. Київ | | |віскозних або деяких купро| | | | | | |або модальних або | | | | | | |ліопористих та бавовняних | | | | | | |волокон (метод з | | | | | | |використанням мурашиної | | | | | | |кислоти і хлориду цинку). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 784.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 1833- |03.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.060.01 |Кількісний хімічний |7:2006 | | |КНДІТГП, |Мінпромполітики | |аналіз. Частина 7. Суміші | | | |м. Київ | | |поліамідних та деяких | | | | | | |інших волокон (метод з | | | | | | |використанням мурашиної | | | | | | |кислоти). Розроблення | | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 785.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 1833- |03.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.060.01 |Кількісний хімічний |8:2006 | | |КНДІТГП, |Мінпромполітики | |аналіз. Частина 8. Суміші | | | |м. Київ | | |ацетатних та триацетатних | | | | | | |волокон (метод з | | | | | | |використанням ацетону). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 786.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 1833- |03.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.060.01 |Кількісний хімічний |9:2006 | | |КНДІТГП, |Мінпромполітики | |аналіз. Ч. 9. Суміші | | | |м. Київ | | |ацетатних та триацетатних | | | | | | |волокон (метод з | | | | | | |використанням бензилового | | | | | | |спирту). Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 787.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 1833- |03.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.060.01 |Кількісний хімічний |10:2006 | | |КНДІТГП, |Мінпромполітики | |аналіз. Частина 10. Суміші| | | |м. Київ | | |триацетатних або | | | | | | |полілактидних та деяких | | | | | | |інших волокон (метод з | | | | | | |використанням | | | | | | |дихлорметану). Розроблення| | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 788.2.4-2008 |Матеріали текстильні. |ISO 1833- |03.2008 |12.2008 |ТК 125 |Фінансування: | 59.060.01 |Кількісний хімічний |11:2006 | | |КНДІТГП, |Мінпромполітики | |аналіз. Частина 11. Суміші| | | |м. Київ | | |целюлозних та поліефірних | | | | | | |волокон (метод з | | | | | | |використанням сірчаної | | | | | | |кислоти). Розроблення | | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 131 "Електроізоляційна та кабельна техніка" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 900.2.1-2008 |Стрічки липкі |IEC 60454-3- |09.2008 |12.2008 |ТК 131 |Фінансування: | 29.035.20 |електроізоляційні. |1:2002 | | |Орендне підприємство Науково-|Мінпромполітики | |Технічні вимоги до | | | |дослідний і конструкторсько- | | |стрічок з | | | |технологічний інститут | | |полівінілхлоридної плівки | | | |електроізоляційних матеріалів| | |з чутливим до притискання | | | |та фольгованих діелектриків | | |адгезивом. | | | |(ОП НДІЕІМ), | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Шостка | | |ГОСТ 28020-89 | | | | | | |(МЭК 454-3-1-76) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 901.2.1-2008 |Стрічки липкі |IEC 60454-3- |09.2008 |12.2008 |ТК 131 |Фінансування: | 29.035.20 |електроізоляційні. |2:2006 | | |ОП НДІЕІМ, |Мінпромполітики | |Технічні вимоги до | | | |м. Шостка | | |стрічок з поліефірної | | | | | | |плівки з термореактивним, | | | | | | |термопластичним або | | | | | | |акриловим адгезивом | | | | | | |сітчастої структури. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28021-89 (МЭК 454-3- | | | | | | |2-81), ГОСТ 28022-89 | | | | | | |(МЭК 454-3-3-81) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 902.2.1-2008 |Стрічки липкі |IEC 60454-3- |09.2008 |12.2008 |ТК 131 |Фінансування: | 29.035.20 |електроізоляційні. |4:2007 | | |ОП НДІЕІМ, |Мінпромполітики | |Технічні вимоги до | | | |м. Шостка | | |стрічок з целюлозного | | | | | | |крепірованого та | | | | | | |некрепірованого паперу з | | | | | | |термореактивним адгезивом.| | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28023-89 (МЭК 454-3- | | | | | | |4-78), ГОСТ 28024-89 | | | | | | |(МЭК 454-3-5-80) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 903.2.1-2008 |Стрічки липкі |IEC 60454-3- |09.2008 |12.2008 |ТК 131 |Фінансування: | 29.035.20 |електроізоляційні. |6:1998 | | |ОП НДІЕІМ, |Мінпромполітики | |Технічні вимоги до | | | |м. Шостка | | |стрічок з полікарбонатної | | | | | | |плівки з акриловим | | | | | | |термопластичним адгезивом.| | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28025-89 | | | | | | |(МЭК 454-3-6-84) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 904.2.1-2008 |Стрічки липкі |IEC 60454-3- |09.2008 |12.2008 |ТК 131 |Фінансування: | 29.035.20 |електроізоляційні. |7:1998 | | |ОП НДІЕІМ, |Мінпромполітики | |Технічні вимоги до | | | |м. Шостка | | |стрічок з поліімідної | | | | | | |плівки з чутливим до | | | | | | |притискання адгезивом. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28026-89 | | | | | | |(МЭК 454-3-7-84) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 905.2.1-2008 |Стрічки липкі |IEC 60454-3- |09.2008 |12.2008 |ТК 131 |Фінансування: | 29.035.20 |електроізоляційні. |8:2006 | | |ОП НДІЕІМ, |Мінпромполітики | |Технічні вимоги до | | | |м. Шостка | | |стрічок тканих на основі | | | | | | |скловолокна, | | | | | | |ацетилцелюлозного | | | | | | |скловолокна або | | | | | | |комбінованих з віскозним | | | | | | |скловолокном з чутливим до| | | | | | |притискання адгезивом. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28027-89 | | | | | | |(МЭК 454-3-8-86) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 906.2.1-2008 |Стрічки липкі |IEC 60454-3- |09.2008 |12.2008 |ТК 131 |Фінансування: | 29.035.20 |електроізоляційні. |10:1995 | | |ОП НДІЕІМ, |Мінпромполітики | |Технічні вимоги до | | | |м. Шостка | | |стрічок з целюлозної | | | | | | |ацетатбутиратної плівки з | | | | | | |термореактивним адгезивом.| | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 907.2.1-2008 |Стрічки липкі |IEC 60454-3- |09.2008 |12.2008 |ТК 131 |Фінансування: | 29.035.20 |електроізоляційні. |11:2007 | | |ОП НДІЕІМ, |Мінпромполітики | |Технічні вимоги до | | | |м. Шостка | | |стрічок комбінованих на | | | | | | |основі поліефірної плівки,| | | | | | |скловолокна, | | | | | | |крепірованого целюлозного | | | | | | |паперу, нетканого | | | | | | |поліефіру з чутливим до | | | | | | |притискання адгезивом. | | | | | | |Перегляд ДСТУ IEC 60454-3-| | | | | | |11:2007 (IEC 60454-3- | | | | | | |11:1998) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 908.2.1-2008 |Стрічки липкі |IEC 60454-3- |09.2008 |12.2008 |ТК 131 |Фінансування: | 29.035.20 |електроізоляційні. |12:2006 | | |ОП НДІЕІМ, |Мінпромполітики | |Технічні вимоги до | | | |м. Шостка | | |стрічок на основі | | | | | | |поліетиленових і | | | | | | |поліпропіленових плівок з | | | | | | |чутливим до притискання | | | | | | |адгезивом. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 909.2.1-2008 |Стрічки липкі |IEC 60454-3- |09.2008 |12.2008 |ТК 131 |Фінансування: | 29.035.20 |електроізоляційні. |14:2001 | | |ОП НДІЕІМ, |Мінпромполітики | |Технічні вимоги до | | | |м. Шостка | | |стрічок з | | | | | | |політетрафторетиленової | | | | | | |плівки з чутливим до | | | | | | |притискання адгезивом. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 910.2.1-2008 |Стрічки липкі |IEC 60454-3- |09.2008 |12.2008 |ТК 131 |Фінансування: | 29.035.20 |електроізоляційні. |19:2003 | | |ОП НДІЕІМ, |Мінпромполітики | |Технічні вимоги до | | | |м. Шостка | | |стрічок з основою з обох | | | | | | |боків з різних матеріалів | | | | | | |з чутливим до притискання | | | | | | |адгезивом. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 132 "Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.4.2.055-2008 |Корми. Технологія | |06.2008 |12.2008 |ТК 132 |Фінансування: | 65.120 |виробництва | | | |Інститут біології тварин |Мінагрополітики | |каротиновмісних кормових | | | |УААН, | | |дріжджів. | | | |м. Львів | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.063-2008 |Корми для тварин. Корми із| |06.2008 |12.2008 |ТК 132 |Фінансування: | 65.120 |відходів переробки риби. | | | |Інститут кормів УААН, |Мінагрополітики | |Технічні умови. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 135 "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 629.2.5-2008 |ССБП. Електробезпечність. | |06.2008 |12.2008 |ТК 135 |Фінансування: | 13.260 |Загальні вимоги та | | | |Національний науково- |КПКВ 1202030 за | |номенклатура видів | | | |дослідний інститут |напрямком | |захисту. Розроблення ДСТУ | | | |промислової безпеки та |діяльності | |на заміну | | | |охорони праці |"Виконання НДР за | |ГОСТ 12.1.019-79 | | | |(ННДІПБОП), |Державною | | | | | |м. Київ |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 630.2.5-2008 |ССБП. Засоби колективного | |06.2008 |12.2008 |ТК 135 |Фінансування: | 13.340.01 |захисту працюючих. | | | |ННДІПБОП, |КПКВ 1202030 за | |Загальні вимоги та | | | |м. Київ |напрямком | |класифікація. Розроблення | | | | |діяльності | |ДСТУ на заміну | | | | |"Виконання НДР за | |ГОСТ 12.4.011-89 | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 631.2.5-2008 |ССБП. Засоби | |06.2008 |12.2008 |ТК 135 |Фінансування: | 13.340.01 |індивідуального захисту | | | |ННДІПБОП, |КПКВ 1202030 за | |працюючих. Загальні вимоги| | | |м. Київ |напрямком | |та класифікація. | | | | |діяльності | |Розроблення ДСТУ на | | | | |"Виконання НДР за | |заміну ГОСТ 12.4.011-89 | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 137 "Лампи і відповідне обладнання" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 601.2.5-2008 |Лампи для дорожніх |IEC |01.2008 |12.2008 |ТК 137 |Фінансування: | 29.140.20 |транспортних засобів. |60809:2002 | | |Полтавський університет |КПКВ 1202030 за | |Вимоги до розмірів, | | | |споживчої кооперації України,|напрямком | |електричних і світлових | | | |м. Полтава |діяльності | |параметрів. Розроблення | | | | |"Виконання НДР за | |ДСТУ на заміну ГОСТ | | | | |Державною | |2023.1-88 (МЭК 809-85) | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 603.2.5-2008 |Джерела світла штучні. | |01.2008 |12.2008 |ТК 137 |Фінансування: | 29.140.99 |Метод визначення густини | | | |Полтавський університет |КПКВ 1202030 за | |потоку енергії | | | |споживчої кооперації України,|напрямком | |ультрафіолетового | | | |м. Полтава |діяльності | |випромінювання. | | | | |"Виконання НДР за | |Розроблення ДСТУ на | | | | |Державною | |заміну ГОСТ 16948-79 | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 893.2.1-2008 |Патрони лампові різних |IEC 60838-2- |04.2008 |12.2008 |ТК 137 |Фінансування: | 29.140.10; |видів. Частина 2-2. |2:2006 | | |Полтавський регіональний |Мінпромполітики | 31.220.10 |Додаткові вимоги. Патрони | | | |науково-технічний центр | | |для LED-модулів. | | | |стандартизації, метрології, | | |Розроблення ДСТУ | | | |сертифікації | | | | | | |(ДП | | | | | | |"Полтавастандартметрологія"),| | | | | | |м. Полтава | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 894.2.1-2008 |Різьба циліндрична для |IEC |04.2008 |12.2008 |ТК 137 |Фінансування: | 29.140.10 |лампових патронів з |60399:2004 | | |ДП |Мінпромполітики | |кільцем для кріплення |am 1:2008 | | |"Полтавастандартметрологія", | | |розсіювача. | | | |м. Полтава | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 895.2.1-2008 |Світильники. |IEC 60598- |04.2008 |12.2008 |ТК 137 |Фінансування: | 29.140.40 |Частина 1. Загальні вимоги|1:2008 | | |ДП |Мінпромполітики | |і випробування. | | | |"Полтавастандартметрологія", | | |Перегляд ДСТУ IEC 60598- | | | |м. Полтава | | |1:2002 | | | | | | |(IEC 60598-1:1999) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 896.2.1-2008 |Світильники. |IEC 60598-2- |04.2008 |12.2008 |ТК 137 |Фінансування: | 29.140.40; |Частина 2-3. Додаткові |3:2002 | | |ДП |Мінпромполітики | 93.080.30 |вимоги. Світильники для | | | |"Полтавастандартметрологія", | | |освітлення вулиць і доріг.| | | |м. Полтава | | |Перегляд ДСТУ IEC 60598-2-| | | | | | |3:2002 | | | | | | |(IEC 60598-2-3:1994) | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 897.2.1-2008 |Світильники. |IЕС 60598-2- |04.2008 |12.2008 |ТК 137 |Фінансування: | 29.140.40 |Частина 2-24. Додаткові |24:1997 | | |ДП |Мінпромполітики | |вимоги. Світильники з | | | |"Полтавастандартметрологія", | | |обмеженням температури | | | |м. Полтава | | |поверхні. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 140 "Молоко, м'ясо та продукти їх переробки" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.4.2.008-2008 |Сири. Визначення вмісту | |09.2006 |12.2008 |ТК 140 |Фінансування: | 67.100.30 |азоту методом К'єльдаля. | | | |Технологічний інститут молока|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |та м'яса, | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.014-2008 |Молоко-сировина коров'яче.| |06.2006 |12.2008 |ТК 140 |Фінансування: | 67.100.10 |Технічні умови. | | | |Технологічний інститут молока|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |та м'яса, | | |ДСТУ 3662-97 | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.015-2008 |Молоко-сировина овече. | |06.2006 |12.2008 |ТК 140 |Фінансування: | 67.100.10 |Технічні умови. | | | |Технологічний інститут молока|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |та м'яса, | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.016-2008 |Вершки-сировина. Технічні | |06.2006 |12.2008 |ТК 140 |Фінансування: | 67.100.10 |умови. | | | |Технологічний інститут молока|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |та м'яса, | | |РСТ УССР 1326-88 | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 724.2.4-2008 |Сироватка молочна. | |07.2007 |12.2008 |ТК 140 |Фінансування: | 67.100.99 |Технічні умови. | | | |Національна асоціація |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |молочників України | | | | | | |"Укрмолпром", | | | | | | |м. Київ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 142 "Ґрунтознавство" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 381.2.3-2008 |Якість грунту. Максимально| |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |допустимі норми азотних | | | |Національний науковий центр |Мінагрополітики | |добрив під | | | |"Інститут грунтознавства та | | |сільськогосподарські | | | |агрохімії | | |культури за грунтами та | | | |ім. О.Н.Соколовського" | | |природно-кліматичними | | | |УААН (ННЦ ІГА), | | |зонами. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 382.2.3-2008 |Якість грунту. Стаціонарні| |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |польові досліди. | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |Номенклатура показників. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 383.2.3-2008 |Якість грунту. Методи | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.20 |визначення випаровування | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |води з грунту. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 384.2.3-2008 |Якість грунту. Визначення | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |вмісту рухомих сполук | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |кадмію в грунті у | | | |м. Харків | | |однонормальній | | | | | | |солянокислій витяжці | | | | | | |методом атомно- | | | | | | |абсорбційної | | | | | | |спектрофотометрії. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 385.2.3-2008 |Якість грунту. Визначення | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |вмісту мінеральних форм | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |фосфору за методом Чанга- | | | |м. Харків | | |Джексона в модифікації ННЦ| | | | | | |ІГА імені | | | | | | |О.Н.Соколовського. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 386.2.3-2008 |Охорона грунтів. | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |Екологічне нормування | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |антропогенного | | | |м. Харків | | |навантаження на грунтовий | | | | | | |покрив. Основні положення.| | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 387.2.3-2008 |Охорона грунтів. | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |Деградація грунтів. | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |Основні положення. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 388.2.3-2008 |Якість грунту. Визначення | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.30 |активності грунтового | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |фермента поліфенолоксидази| | | |м. Харків | | |фотоелектроколориметричним| | | | | | |методом. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 389.2.3-2008 |Якість грунту. Визначення | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.30 |активності грунтового | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |фермента дегідрогенази | | | |м. Харків | | |фотоелектроколориметричним| | | | | | |методом. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 390.2.3-2008 |Якість грунту. Дистанційне| |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |зондування грунтів. | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |Загальні вимоги. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 391.2.3-2008 |Якість грунту. Метод | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |визначення зольності торфу| | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |і торфового грунту. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 27784-88, | | | | | | |ГОСТ 11306-83 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 392.2.3-2008 |Якість грунту. Метод | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |визначення ступеня | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |розкладу і гуміфікації | | | |м. Харків | | |торфового грунту хімічним | | | | | | |методом. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 393.2.3-2008 |Якість грунту. Метод | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |визначення рухомих сполук | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |фосфору і калію у | | | |м. Харків | | |торфовому грунті. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 27894.5-88, | | | | | | |ГОСТ 27894.6-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 394.2.3-2008 |Якість грунту. Гумусний | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |стан. Номенклатура | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |показників. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 395.2.3-2008 |Якість грунту. Метод | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |визначення реакційної | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |здатності гумусу. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 396.2.3-2008 |Якість грунту. Методи | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |препаративного виділення | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |гумусових речовин. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 397.2.3-2008 |Якість грунту. Порядок | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |внесення хімічних | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |меліорантів у формі водних| | | |м. Харків | | |розчинів та суспензій в | | | | | | |солонцеві грунти. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 398.2.3-2008 |Якість грунту. Моніторинг | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |грунтового покриву земель | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |сільськогосподарського | | | |м. Харків | | |призначення. Порядок | | | | | | |проведення робіт. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 399.2.3-2008 |Якість грунту. Метод | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.40 |визначення потенційної | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |загрози ерозії під впливом| | | |м. Харків | | |дощів. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 17.4.4.03-86 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 400.2.3-2008 |Якість грунту. Визначення | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |рухомих сполук калію за | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |методом Дашевського в | | | |м. Харків | | |модифікації ННЦ ІГА імені | | | | | | |О.Н.Соколовського. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 401.2.3-2008 |Якість грунту. Проведення | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |аналізів. Загальні вимоги.| | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Харків | | |ГОСТ 29269-91 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 402.2.3-2008 |Якість грунту. Визначення | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |обмінних кальцію, магнію, | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |натрію і калію в грунті | | | |м. Харків | | |за Шолленбергером в | | | | | | |модифікації ННЦ ІГА імені | | | | | | |О.Н.Соколовського. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 403.2.3-2008 |Якість грунту. | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |Діагностування еколого- | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |генетичного статусу | | | |м. Харків | | |грунту. Загальні вимоги. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 404.2.3-2008 |Якість грунту. Метод | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |визначення обмінного | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |натрію. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 26950-86 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 405.2.3-2008 |Якість грунту. Показники | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |оцінки якості робіт з | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |проведення меліоративної | | | |м. Харків | | |плантажної оранки. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 406.2.3-2008 |Якість грунту. Визначення | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.10 |обмінного кальцію і | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |обмінного магнію у | | | |м. Харків | | |карбонатних грунтах | | | | | | |методом Тюріна. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 407.2.3-2008 |Якість грунту. Показники і| |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |параметри грунтово- | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |меліоративного стану | | | |м. Харків | | |зрошувальних земель. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 408.2.3-2008 |Якість грунту. Порядок | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |проведення грунтово- | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |сольової зйомки земель. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 409.2.3-2008 |Охорона грунтів. Заходи з | |06.2008 |12.2008 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.01 |охорони грунтів від | | | |ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовского,|Мінагрополітики | |дефляції. Загальні вимоги.| | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 429.2.3-2008 |Якість грунту. | |07.2008 |06.2009 |ТК 142 |Фінансування: | 13.080.99 |Калориметричний метод | | | |Луганський інститут |Мінагрополітики | |визначення енергетичного | | | |агропромислового виробництва,| | |потенціалу грунту. | | | |Луганська обл. | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 144 "Інформація і документація" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 898.2.1-2008 |Національний класифікатор | |03.2008 |09.2008 |ТК 144 |Фінансування: | 01.140.20 |України. Рубрікатор | | | |Український інститут науково-|УкрІНТЕІ | |науково-технічної | | | |технічної і економічної | | |інформації. | | | |інформації (УкрІНТЕІ), | | |Розроблення ДК | | | |м. Київ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 145 "Меліорація і водне господарство" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 345.2.3-2008 |Добрива та вапнувальні |EN |08.2008 |12.2008 |ТК 145 |Фінансування: | 65.080 |матеріали. Класифікація. |13535:2001 | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |меліорації, м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 346.2.3-2008 |Вапнувальні матеріали. |EN |08.2008 |12.2008 |ТК 145 |Фінансування: | 65.080 |Опис і мінімальні вимоги. |14069:2003 | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |меліорації, м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 347.2.3-2008 |Вапнувальні матеріали. |EN |08.2008 |12.2008 |ТК 145 |Фінансування: | 65.080 |Визначання вмісту |13475:2001 | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |кальцію. Оксалатний метод.| | | |меліорації, м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 348.2.3-2008 |Вапнувальні матеріали. |EN |08.2008 |12.2008 |ТК 145 |Фінансування: | 65.080 |Визначання коефіцієнта |12945:2008 | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |нейтралізації. | | | |меліорації, м. Київ | | |Титрометричні методи. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 349.2.3-2008 |Вапнувальні матеріали. |EN |08.2008 |12.2008 |ТК 145 |Фінансування: | 65.080 |Визначання величини зерна |12948:2002 | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |за допомогою сухого та | | | |меліорації, м. Київ | | |вологого просіювання. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 350.2.3-2008 |Меліоранти ґрунту та |EN |08.2008 |12.2008 |ТК 145 |Фінансування: | 65.080 |поживне середовище. Витяг |13650:2001 | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |елементів, розчинних у | | | |меліорації, м. Київ | | |царській горілці. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 351.2.3-2008 |Меліоранти ґрунту та |EN |08.2008 |12.2008 |ТК 145 |Фінансування: | 65.080 |поживне середовище. Витяг |13651:2001 | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |розчинних поживних речовин| | | |меліорації, м. Київ | | |хлориду кальцію/DTPA | | | | | | |(CAT). Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 352.2.3-2008 |Карбонатні вапнувальні |EN |08.2008 |12.2008 |ТК 145 |Фінансування: | 65.080 |матеріали. Визначання |13971:2008 | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |реактивності. Метод | | | |меліорації, м. Київ | | |потенціометричного | | | | | | |титрування з використанням| | | | | | |соляної кислоти. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 414.2.3-2008 |Охорона довкілля. Система | |08.2008 |12.2009 |ТК 145 |Фінансування: | 13.020.10 |моніторингу меліорованих | | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |земель. Основні положення.| | | |меліорації УААН, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 415.2.3-2008 |Охорона довкілля. Система | |08.2008 |12.2009 |ТК 145 |Фінансування: | 13.020.10 |моніторингу меліорованих | | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |земель. Організаційна | | | |меліорації УААН, | | |структура моніторингу | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 416.2.3-2008 |Охорона довкілля. Система | |08.2008 |12.2009 |ТК 145 |Фінансування: | 01.040.13; |моніторингу меліорованих | | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | 13.020.10 |земель. Терміни та | | | |меліорації УААН, | | |визначення Розроблення | | | |м. Київ | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 417.2.3-2008 |Зрошення. Зрошувальні | |08.2008 |12.2009 |ТК 145 |Фінансування: | 65.060.35 |системи. Класифікація. | | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |меліорації УААН, | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 418.2.3-2008 |Зрошення. Зрошувальні | |08.2008 |12.2009 |ТК 145 |Фінансування: | 65.060.35 |системи. Загальні технічні| | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |вимоги. Розроблення ДСТУ | | | |меліорації УААН, | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 945.2.1-2008 |Рівень і витрата | |08.2008 |12.2008 |ТК 145 |Фінансування: | 17.120.20 |поверхневих вод. Загальні | | | |Інститут гідротехніки і |Мінагрополітики | |вимоги до вимірювання. | | | |меліорації УААН, | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |ГОСТ 25855-83 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 147 "Якість питної води" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 823.2.4-2008 |Вода питна. Вимоги та | |01.2008 |12.2008 |ТК 147 |Фінансування: | 13.060.10 |контроль за якістю. | | | |Інститут колоїдної хімії та |Мінжитлокомунгосп | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |хімії води ім. | | |ГОСТ 2874-82 | | | |А.В.Думанського НАНУ, | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 824.2.4-2008 |Якість води. Методика |ISO |01.2008 |12.2008 |ТК 147 |Фінансування: | 13.060.10 |визначення масової |18856:2004 | | |Інститут колоїдної хімії та |Мінжитлокомунгосп | |концентрації окремих | | | |хімії води ім. | | |фталатів методом газової | | | |А.В.Думанського НАНУ, | | |хроматографії/ | | | |м. Київ | | |масспектрометрії. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 825.2.4-2008 |Якість води. Методика |ISO |01.2008 |12.2008 |ТК 147 |Фінансування: | 13.060.10 |визначення масової |15586:2003 | | |Інститут колоїдної хімії та |Мінжитлокомунгосп | |концентрації металів | | | |хімії води ім. | | |методом атомно- | | | |А.В.Думанського НАНУ, | | |абсорбційної спектрометрії| | | |м. Київ | | |з електротермічним | | | | | | |збудженням. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 826.2.4-2008 |Якість води. Методика | |01.2008 |12.2008 |ТК 147 |Фінансування: | 13.060.10 |визначення масової | | | |Інститут колоїдної хімії та |Мінжитлокомунгосп | |концентрації талію | | | |хімії води ім. | | |інверсійно- | | | |А.В.Думанського НАНУ, | | |вольтамперометричним | | | |м. Київ | | |методом. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 827.2.4-2008 |Якість води. Методика | |01.2008 |12.2008 |ТК 147 |Фінансування: | 13.060.10 |визначення масової частки | | | |Інститут колоїдної хімії та |Мінжитлокомунгосп | |нікелю фотометричним | | | |хімії води ім. | | |методом. | | | |А.В.Думанського НАНУ, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 828.2.4-2008 |Якість води. Методика | |01.2008 |12.2008 |ТК 147 |Фінансування: | 13.060.10 |визначення масової | | | |Інститут колоїдної хімії та |Мінжитлокомунгосп | |концентрації срібла | | | |хімії води ім. | | |безектракційним | | | |А.В.Думанського НАНУ, | | |фотометричним методом. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 18293-72 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 829.2.4-2008 |Якість води. Методика |ISO 7875- |01.2008 |12.2008 |ТК 147 |Фінансування: | 13.060.10 |визначення масової |1:1996 | | |Інститут колоїдної хімії та |Мінжитлокомунгосп | |концентрації аніонних |Cor 1:2003 | | |хімії води ім. | | |поверхнево-активних | | | |А.В.Думанського НАНУ, | | |речовин фотометричним | | | |м. Київ | | |методом з метиленовим | | | | | | |блакитним. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 830.2.4-2008 |Якість води. Визначення | |01.2008 |12.2008 |ТК 147 |Фінансування: | 13.060.10 |броматів | | | |Інститут колоїдної хімії та |Мінжитлокомунгосп | |хемілюмінісцентним | | | |хімії води ім. | | |методом. | | | |А.В.Думанського НАНУ, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 831.2.4-2008 |Якість води. Визначення | |01.2008 |12.2008 |ТК 147 |Фінансування: | 13.060.10 |масової концентрації | | | |Інститут колоїдної хімії та |Мінжитлокомунгосп | |перхлорат іонів | | | |хімії води ім. | | |фотометричним методом. | | | |А.В.Думанського НАНУ, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 149 "Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.4.2.001-2008 |Біотехнологія. Методи | |09.2006 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |попередження контамінації | | | |Державний науково-контрольний|Мінагрополітики | |культур клітин. | | | |інститут біотехнології і | | |Розроблення ДСТУ | | | |штамів мікроорганізмів | | | | | | |УААН | | | | | | |(ДНКІБШМ), | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.002-2008 |Ветеринарна мікробіологія.| |09.2006 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |Поживні середовища для | | | |ДНКІБШМ, |Мінагрополітики | |ізоляції мікроплазм. | | | |м. Київ | | |Методи виготовлення та | | | | | | |контролювання. Розроблення| | | | | | |ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.003-2008 |Ветеринарна медицина. | |09.2006 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 65.020.30 |Методи лабораторної | | | |Інститут експериментальної і |Мінагрополітики | |діагностики герпесвірусної| | | |клінічної ветеринарної | | |інфекції великої рогатої | | | |медицини, | | |худоби. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 024.2.5-2008 |Ветеринарна медицина. | |09.2005 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220; |Частина 2. Вимоги безпеки | | | |ДНКІБШМ, |Мінагрополітики | 13.100 |під час діагностування | | | |м. Київ | | |інфекційних хвороб. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.050-2008 |Ветеринарна медицина. | |06.2008 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |Методи діагностики сказу. | | | |ДНКІБШМ, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |ГОСТ 26075-84 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.051-2008 |Препарати ветеринарні. | |06.2008 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |Препарат Сорбовер. Методи | | | |Національний науковий центр |Мінагрополітики | |контролювання якості. | | | |"Інститут експериментальної і| | |Розроблення ДСТУ | | | |клінічної ветеринарної | | | | | | |медицини", | | | | | | |м. Харків | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.054-2008 |Яйця інкубаційні | |06.2008 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |сільськогосподарської | | | |Національний науковий центр |Мінагрополітики | |птиці. Методи | | | |"Інститут експериментальної і| | |мікробіологічного | | | |клінічної ветеринарної | | |контролювання. | | | |медицини", | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.059-2008 |Препарати ветеринарні. | |06.2008 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |Стандартний зразок | | | |ДНКІБШМ, |Мінагрополітики | |туберкуліну для ссавців. | | | |м. Київ | | |Метод контролювання | | | | | | |біологічної активності. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.062-2008 |Тварини | |06.2008 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |сільськогсподарські. | | | |Національний науковий центр |Мінагрополітики | |Методи лабораторної | | | |"Інститут експериментальної і| | |діагностики туберкульозу. | | | |клінічної ветеринарної | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | | | | | | |м. Харків | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.039-2008 |Вощина. Методи контролю | |06.2006 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220; |контамінації збудниками | | | |Національний науковий центр |Мінагрополітики | 65.140 |ноземозу, бактеріозів і | | | |"Інститут експериментальної і| | |мікозів бджіл. | | | |клінічної ветеринарної | | |Розроблення ДСТУ | | | |медицини", | | | | | | |м. Харків | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.040-2008 |Ветеринарна медицина. | |06.2006 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |Методи оцінки | | | |Національний науковий центр |Мінагрополітики | |інтенсивності перекисного | | | |"Інститут експериментальної і| | |окиснення ліпідів і | | | |клінічної ветеринарної | | |біологічних об'єктах. | | | |медицини", | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.044-2008 |Ветеринарна медицина. | |06.2006 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |Лабораторна діагностика. | | | |ДНКІБШМ, |Мінагрополітики | |Методи виготовлення | | | |м. Київ | | |стандартних позитивних | | | | | | |сироваток крові для | | | | | | |імуноферментного аналізу. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.048-2008 |Ветеринарна медицина. | |06.2006 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |Антиген для діагностики | | | |ДНКІБШМ, |Мінагрополітики | |мікоплазиозів птиці. | | | |м. Київ | | |Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.065-2008 |Препарати біологічні для | |06.2008 |12.2008 |ТК 149 |Фінансування: | 11.220 |ветеринарної медицини. | | | |Інститут ветеринарної |Мінагрополітики | |Методи лабораторної | | | |медицини, | | |діагностики лептоспірозу. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 150 "Управління якістю виробництва виноробної продукції, горілок, лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів і методи їх | контролю" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 399.2.2-2008 |Апарат аналітичний |ISO |03.2008 |12.2008 |ТК 150 |Фінансування: | 65.160 |звичайний для розкурювання|3308:2000 | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202070 | |сигарет. Визначення і | | | |м. Київ | | |стандартні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 152 "Продукція кондитерська та харчоконцентратна" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 710.2.4-2008 |Какао-боби. Технічні |ISO |07.2007 |11.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.140.30 |умови. |2451:1973 | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 711.2.4-2008 |Прянощі та приправи. |ISO |07.2007 |11.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.220 |Готування подрібненої |2825:1981 | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |проби для проведення | | | |м. Київ | | |аналізів. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 712.2.2.4-2008 |Прянощі та приправи. |ISO |07.2007 |11.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.220 |Визначення подрібнення |3588:1977 | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |помелу. Метод просіювання | | | |м. Київ | | |вручну (контрольний | | | | | | |метод). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 803.2.4-2008 |Кава натуральна розчинна. | |02.2008 |10.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.140.20 |Загальні технічні умови. | | | |Державний вінницький |ЗАТ | |Розроблення зміни N 1 до | | | |проектно-конструкторський і |"Дніпропетровський| |ДСТУ 4394:2005 | | | |технологічний інститут, |комбінат харчових | | | | | |м. Вінниця |концентратів", | | | | | | |м. Дніпро- | | | | | | |петровськ | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 822.2.4-2008 |Ядра бобів арахісу. | |01.2008 |09.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.060 |Загальні технічні умови. | | | |ЗАТ "Укркондитер", |ЗАТ "Укркондитер",| |Розроблення зміни N 1 до | | | |м. Київ |м. Київ | |ДСТУ 4504:2005 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 837.2.4-2008 |Тваринні і рослинні жири |ISO 23275- |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.200.10 |та олії. Еквіваленти |1:2006 | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |какао-масла у какао-маслі | | | |м. Київ | | |і у шоколаді без добавок. | | | | | | |Частина 1. Визначення | | | | | | |наявності еквівалентів | | | | | | |какао-масла. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 838.2.4-2008 |Тваринні і рослинні жири |ISO 23275- |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.200.10 |та олії. Еквіваленти |2:2006 | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |какао-масла у какао-маслі | | | |м. Київ | | |і у шоколаді без добавок. | | | | | | |Частина 2. Визначення | | | | | | |кількості вмісту | | | | | | |еквівалентів какао-масла. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 839.2.4-2008 |Продукти харчові. |EN |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.040 |Визнчення вмісту |15086:2006 | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |ізомальту, лактіту, | | | |м. Київ | | |мальтіту, манніту, | | | | | | |сорбіту та ксиліту у | | | | | | |харчових продуктах. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 840.2.4-2008 |Арахіс. Технічні умови. |ISO |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.060 |Розроблення ДСТУ |6478:1990 | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 890.2.4-2008 |Какао-макуха. Загальні | |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.140 |технічні умови. | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 891.2.4-2008 |Какао-порошок виробничий. | |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.140 |Технічні умови. | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 892.2.4-2008 |Вироби кондитерські. Метод| |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.190 |визначення сухого | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |знежиреного залишку молока| | | |м. Київ | | |в шоколадних виробах з | | | | | | |молоком. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 10526-63 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 893.2.4-2008 |Концентрати харчові. | |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.050 |Методи визначення | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |сахарози. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 15113.6-77 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 894.2.4-2008 |Концентрати харчові. | |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.050 |Методи визначення | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |кислотності. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 15113.5-77 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 895.2.4-2008 |Печиво. Загальні технічні | |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.060 |умови. | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |ДСТУ 3781-98 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 896.2.4-2008 |Цукерки. Загальні технічні| |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.180.10 |умови. | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |ДСТУ 4135-2002 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 897.2.4-2008 |Баба ромова. Технічні | |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.060 |умови. | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 898.2.4-2008 |Пасти шоколадні. Технічні | |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.190 |умови. | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 899.2.4-2008 |Шоколад у порошку. | |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.190 |Загальні технічні умови. | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |ДСТУ 3924-2000 у частині | | | | | | |вимог до шоколаду у | | | | | | |порошку | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 900.2.4-2008 |Напої какао з добавками. | |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.140.20 |Загальні технічні умови. | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 901.2.4-2008 |Вироби кондитерські | |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.230 |борошняні для спеціального| | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |дієтичного споживання. | | | |м. Київ | | |Загальні технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 902.2.4-2008 |Концентрати харчові. Сухі | |06.2008 |12.2008 |ТК 152 |Фінансування: | 67.060 |суміші для гарячого | | | |ЗАТ "Укркондитер", |Мінагрополітики | |шоколаду. Загальні | | | |м. Київ | | |технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 735.2.4-2008 |Напої кавові розчинні. | |10.2007 |05.2008 |ТК 152 |Фінансування: ЗАТ | 67.140 |Загальні технічні умови. | | | |ЗАТ "Укркондитер", |"Укркондитер", | |Розроблення зміни N 1 до | | | |м. Київ |м. Київ | |ДСТУ 4849:2007 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 154 "Соки та соковмісні продукти" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.4.2.056-2008 |Фрукти, овочі та продукти |ISO |06.2008 |12.2008 |ТК 154 |Фінансування: | 67.080.01 |їх перероблення. |5518:2007 | | |Миколаївський аграрний |Мінагрополітики | |Визначення вмісту | | | |університет, | | |бензойної кислоти. | | | |м. Миколаїв | | |Спектрофотометричний | | | | | | |метод. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.057-2008 |Консерви. Соки та сокові | |06.2008 |12.2008 |ТК 154 |Фінансування: | 67.160.20 |продукти. Морси. Загальні | | | |Миколаївський аграрний |Мінагрополітики | |технічні умови. | | | |університет, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Миколаїв | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.058-2008 |Консерви. Соки та сокові | |06.2008 |12.2008 |ТК 154 |Фінансування: | 67.160.20 |продукти. Коктейлі. | | | |Миколаївський аграрний |Мінагрополітики | |Загальні технічні умови. | | | |університет, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Миколаїв | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 632.2.5-2008 |Метрологія. Ваги еталонні.| |04.2008 |12.2008 |ТК 156 |Фінансування: | 17.060 |Методика повірки. | | | |Державне підприємство |КПКВ 1202030 за | |Розроблення ДСТУ на | | | |Всеукраїнський державний |напрямком | |заміну ГОСТ 8.520-84 | | | |науково-виробничий центр |діяльності | | | | | |стандартизації, метрології, |"Виконання НДР за | | | | | |сертифікації та захисту прав |Державною | | | | | |споживачів |програмою | | | | | |(Укрметртестстандарт), |стандартизації на | | | | | |м. Київ |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 633.2.5-2008 |Ваги еталонні. Загальні | |04.2008 |12.2008 |ТК 156 |Фінансування: | 17.060 |технічні вимоги. | | | |Укрметртестстандарт, |КПКВ 1202030 за | |Розроблення ДСТУ на | | | |м. Київ |напрямком | |заміну ГОСТ 24104-88 | | | | |діяльності | | | | | | |"Виконання НДР за | | | | | | |Державною | | | | | | |програмою | | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 роки" | | | | | | |( 229-2006-п ) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 892.2.1-2008 |Автоматичні прилади для |OIML R 134- |03.2008 |12.2008 |ТК 156 |Фінансування: | 17.060 |зважування дорожніх |1:2003 | | |Національний науковий центр |КПКВ 1202070 | |транспортних засобів у | | | |"Інститут метрології" | | |русі. | | | |(ННЦ "Інститут метрології"), | | |Частина 1. Метрологічні та| | | |м. Харків | | |технічні вимоги. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 158 "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.4.2.006-2008 |Технологія штучного | |09.2005 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 65.020.30 |осіменіння великої рогатої| | | |Інститут тваринництва, |Мінагрополітики | |худоби. Терміни та | | | |м. Харків | | |визначення понять. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.049-2008 |Комбікорми для свиней | |06.2008 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 65.120 |промислових і фермерських | | | |Інститут тваринництва, |Мінагрополітики | |господарств. Технічні | | | |м. Харків | | |умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.053-2008 |Борошно вапнякове. | |06.2008 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 65.120 |Технічні умови. | | | |Інститут тваринництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Харків | | |ГОСТ 26826-86 у частині | | | | | | |борошна для | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | |тварин | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 796.2.4-2008 |Сільське господарство. | |08.2007 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 01.040.65; |Звірівництво. Терміни та | | | |Інститут тваринництва, |Мінагрополітики | 65.020.30 |визначення понять. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 797.2.4-2008 |Сировина пушно-хутрова. | |08.2007 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 59.140.20 |Пакування, маркування, | | | |Інститут тваринництва, |Мінагрополітики | |транспортування і | | | |м. Харків | | |зберігання. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 798.2.4-2008 |Комбікорми-концентрати для| |08.2007 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 65.120 |коней. Технічні умови. | | | |Інститут тваринництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 799.2.4-2008 |Тварини племінні | |08.2007 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 65.020.30 |сільськогосподарські. | | | |Інститут тваринництва, |Мінагрополітики | |Методи визначення | | | |м. Харків | | |продуктивності свиней. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 800.2.4-2008 |Кальцію фосфат кормовий. | |08.2007 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 65.120 |Технічні умови. | | | |Інститут тваринництва, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Харків | | |ГОСТ 23999-80 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 801.2.4-2008 |Каракуль чистопородний | |08.2007 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 59.140.20 |сірий. Технічні умови. | | | |Інститут тваринництва |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |степових районів | | |ГОСТ 2865-68 | | | |ім. М.Ф.Іванова | | | | | | |"Асканя-Нова", | | | | | | |Херсонська обл., Чаплинський | | | | | | |р-н, | | | | | | |смт Асканія Нова | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.045-2008 |Комбікорми повнораціонні | |06.2006 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 65.120 |для беконної відгодівлі | | | |Інститут тваринництва УААН, |Мінагрополітики | |свиней. Технічні умови. | | | |м. Харків | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.027-2008 |М'ясо кролів. Технічні | |06.2006 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 67.120.10 |умови. | | | |Інститут тваринництва УААН, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Харків | | |ГОСТ 27747-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.028-2008 |Свинарство. Терміни та | |06.2006 |12.2008 |ТК 158 |Фінансування: | 01.040.65 |визначення понять. | | | |Інститут тваринництва УААН, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ТК 159 "Землеробство" | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 715.2.4-2008 |Сидерати. Технологія | |07.2007 |11.2008 |ТК 159 |Фінансування: | 65.020.20 |вирощування. Загальні | | | |Науково-навчальний центр |Мінагрополітики | |вимоги. | | | |"Інститут землеробства" УААН,| | |Розроблення ДСТУ | | | |(ННЦ "Інститут землеробства" | | | | | | |УААН), | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 716.2.4-2008 |Зернові культури. Терміни | |07.2007 |11.2008 |ТК 159 |Фінансування: | 01.040.65; |та визначення понять. | | | |ННЦ "Інститут землеробства" |Мінагрополітики | 65.020.20 |Розроблення ДСТУ | | | |УААН, | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 717.2.4-2008 |Гербіциди. Оцінювання | |07.2007 |11.2008 |ТК 159 |Фінансування: | 65.020.20; |ефективності проти | | | |ННЦ "Інститут землеробства" |Мінагрополітики | 65.100.20 |бур'янів в посівах | | | |УААН, | | |злакових культур, | | | |м. Київ | | |кукурудзи, олійних | | | | | | |хрестоцвітних культур, в | | | | | | |насадженнях картоплі. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 718.2.4-2008 |Довкілля. Трав'янисті | |07.2007 |11.2008 |ТК 159 |Фінансування: | 01.040.65; |біогеоценози. Терміни та | | | |ННЦ "Інститут землеробства" |Мінагрополітики | 65.020.20 |визначення понять. | | | |УААН, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 719.2.4-2008 |Угіддя природні кормові. | |07.2007 |11.2008 |ТК 159 |Фінансування: | 65.020.20 |Технологічний процес | | | |ННЦ "Інститут землеробства" |Мінагрополітики | |докорінного поліпшення. | | | |УААН, | | |Основні параметри. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 720.2.4-2008 |Зернові культури. Терміни | |07.2007 |11.2008 |ТК 159 |Фінансування: | 65.020.20 |та методи визначення | | | |ННЦ "Інститут землеробства" |Мінагрополітики | |структури врожаю, | | | |УААН, | | |господарської | | | |м. Київ | | |врожайності. Методи | | | | | | |визначення етапів | | | | | | |органогенезу. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 323.2.3-2008 |Якість грунту. Визначення | |01.2008 |12.2008 |ТК 159 |Фінансування: | 13.080.01 |потреби та строків | | | |ННЦ "Інститут землеробства" |Мінагрополітики | |повторного вапнування | | | |УААН, | | |кислих грунтів. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 324.2.3-2008 |Якість грунту. Оцінювання | |01.2008 |12.2008 |ТК 159 |Фінансування: | 13.080.01 |якості проведення робіт з | | | |ННЦ "Інститут землеробства" |Мінагрополітики | |вапнування кислих грунтів.| | | |УААН, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 325.2.3-2008 |Якість грунту. Родючість | |01.2008 |12.2008 |ТК 159 |Фінансування: | 13.080.01 |грунтів. Терміни та | | | |ННЦ "Інститут землеробства" |Мінагрополітики | |визначення понять. | | | |УААН, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Без ТК | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 403.2.2-2008 |Ферми тваринницькі. | |12.2006 |12.2008 |ННІ тваринництва та водних |Фінансування: | 65.020.30 |Гігієнічні вимоги до | | | |біоресурсів Національного |Мінагрополітики | |параметрів мікроклімату | | | |аграрного університету | | |тваринницьких приміщень. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 404.2.2-2008 |Зрошення. Трубопроводи з | |12.2007 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 65.060.35 |інтегрованими краплинними | | | |університет, |Мінагрополітики | |водовипусками. Правила | | | |м. Київ | | |експлуатування. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 405.2.2-2008 |Зрошення. Дощувальні | |12.2007 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 65.060.35 |системи. Загальні технічні| | | |університет, |Мінагрополітики | |вимоги та методи | | | |м. Київ | | |випробування. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 406.2.2-2008 |Зрошення. Системи | |12.2007 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 65.020.99 |краплинного зрошення. | | | |університет, |Мінагрополітики | |Загальні технічні вимоги. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 407.2.2-2008 |Зрошення. Фільтри з | |12.2007 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 65.060.35 |фільтруючим елементом | | | |університет, |Мінагрополітики | |об'ємної фільтрації для | | | |м. Київ | | |систем краплинного | | | | | | |зрошення. Загальні | | | | | | |технічні вимоги. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 704.2.4-2008 |Корми для тварин. |ISO |01.2008 |11.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 65.120 |Визначення вмісту |13903:2005 | | |університет, |Національний | |амінокислот. | | | |м. Київ |аграрний | |Розроблення ДСТУ | | | | |університет | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 705.2.4-2008 |Корми для тварин. |ISO |01.2008 |11.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 65.120 |Визначення вмісту вмісту |17372:2008 | | |університет, |Національний | |зеараленону | | | |м. Київ |аграрний | |іммунохроматографічною | | | | |університет | |колонкою за аналогією | | | | | | |проведення робіт | | | | | | |високоефективною рідинною | | | | | | |хроматографією. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 707.2.4-2008 |Зернові, бобові та |ISO |01.2008 |11.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.060 |продукти їх переробки. |2171:2007 | | |університет, |Національний | |Визначення кількості золи | | | |м. Київ |аграрний | |спалюванням. | | | | |університет | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ДСТУ 4252-2003 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 708.2.4-2008 |Пшениця. Визначання |ISO |01.2008 |11.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.060 |індексу седиментації. |5529:2007 | | |університет, |Національний | |Метод Зелені. | | | |м. Київ |аграрний | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |університет | |ДСТУ 4251-2003 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 709.2.4-2008 |Зернові та бобові. |ISO |01.2008 |11.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.060 |Визначення вмісту азоту |20483:2006 | | |університет, |Національний | |та розрахунок вмісту | | | |м. Київ |аграрний | |сирого протеїну методом | | | | |університет | |К'єльдаля. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.004-2008 |Препарати ветеринарні | |09.2006 |12.2008 |Білоцерківський аграрний |Фінансування: | 11.220 |біологічні. Сік шлунковий | | | |університет УААН, |Мінагрополітики | |натуральний коней. | | | |м. Біла Церква | | |Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 21825-76 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.005-2008 |Сперма кнурів розбавлена. | |09.2005 |12.2008 |Інститут свинарства ім. |Фінансування: | 11.220 |Технічні умови. | | | |О.В.Квасницького УААН, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Полтава | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.007-2008 |Концентрати харчові. | |09.2006 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.050 |Методи визначення вологи. | | | |університет, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |ЗАТ "Укркондитер", | | |ГОСТ 15113.4-77 | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.013-2005 |Яйця курячі харчові. | |04.2005 |12.2008 |Інститут птахівництва УААН, |Фінансування: | 67.120.30 |Технічні умови. | | | |м. Харків |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 27583-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 713.2.4-2008 |Пшениця озима. Метод | |07.2007 |11.2008 |Інститут рослинництва ім. |Фінансування: | 65.020.20 |визначення морозостійкості| | | |В.Я.Юр'єва УААН, |Мінагрополітики | |через проморожування в | | | |м. Харків | | |рулонах. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 714.2.4-2008 |Соняшник. Метод визначення| |07.2007 |11.2008 |Інститут рослинництва ім. |Фінансування: | 65.020.20 |технічної стиглості за | | | |В.Я.Юр'єва УААН, |Мінагрополітики | |масою сухої речовини в | | | |м. Харків | | |насінні. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 721.2.2-2008 |Молоко. Визначення вмісту |ISO |07.2007 |11.2008 |Інститут біології тварин |Фінансування: | 67.100.10 |сечовини. Ферментний метод|14637:2004 | | |УААН, |Мінагрополітики | |з врахуванням різниць рН. | | | |м. Львів | | |Контрольний метод. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 722.2.4-2008 |Молоко та молочний |ISO |07.2007 |11.2008 |Інститут біології тварин |Фінансування: | 67.100.10 |порошок. Визначення вмісту|14501:2007 | | |УААН, |Мінагрополітики | |афлатоксину М1. Очищення | | | |м. Львів | | |методом імуноафінної | | | | | | |хроматографії та визнчення| | | | | | |методом високоефективної | | | | | | |рідинної хроматографії. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 723.2.4-2008 |Молоко та консервоване |ISO/TS |07.2007 |11.2008 |Інститут біології тварин |Фінансування: | 67.100.10 |згущене молоко. Визначення|9941:2005 | | |УААН, |Мінагрополітики | |вмісту олова. | | | |м. Львів | | |Спектрометричний метод. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 864.2.1-2008 |Духовки побутової |prEN |01.2008 |12.2008 |ТОВ "ДЕНКІ", |Директива | 97.040.20 |призначеності електричні. |50304:2008 | | |м. Київ |2002/40/ЕС | |Методи визначення |prAA:2008 | | | |Фінансування: | |енергоспоживання. | | | | |КПКВ 1202070 | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 015.2.5-2008 |Хміль. Правила відбирання | |12.2006 |12.2008 |Інститут сільського |Фінансування: | 65.020 |проб та методи | | | |господарства Полісся УААН |Мінагрополітики | |випробовувань. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 016.2.5-2008 |Хміль. Технічні умови. | |12.2006 |12.2008 |Інститут сільського |Фінансування: | 65.020 |Розроблення ДСТУ | | | |господарства Полісся УААН |Мінагрополітики | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 017.2.5-2008 |Хміль. Технологія | |12.2006 |12.2008 |Інститут сільського |Фінансування: | 65.020 |вирощування. Загальні | | | |господарства Полісся УААН |Мінагрополітики | |вимоги. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 018.2.5-2008 |Селекція хмелю. | |07.2005 |12.2008 |Інститут сільського |Фінансування: | 65.020 |Технологічний процес. | | | |господарства Полісся УААН |Мінагрополітики | |Методи випробувань. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 019.2.5-2008 |Рослинництво. Методи | |07.2005 |12.2008 |Інститут сільського |Фінансування: | 65.020 |вирощування садивного | | | |господарства Полісся УААН |Мінагрополітики | |матеріалу хмелю. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 020.2.5-2008 |Культури клітин риб. | |11.2006 |12.2008 |Інститут рибного господарства|Фінансування: | 11.220 |Основні параметри | | | |Української академії аграрних|Мінагрополітики | |культивування. | | | |наук | | |Загальні технічні вимоги. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 021.2.5-2008 |Комбікорми для | |01.2005 |12.2008 |Інститут рибного господарства|Фінансування: | 65.120 |різновікових груп коропа. | | | |Української академії аграрних|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |наук | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 022.2.5-2008 |Риба жива. | |07.2005 |12.2008 |Інститут рибного господарства|Фінансування: | 67.120.30 |Загальні технічні умови. | | | |Української академії аграрних|Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | |наук | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 023.2.5-2008 |Тваринництво. | |09.2006 |12.2008 |Харківська державна |Фінансування: | 65.020.30 |Енергозаощаджувальний | | | |зооветеринарна академія, |Мінагрополітики | |метод вирощування бичків | | | |м. Харків; | | |молочних і комбінованих | | | |Інститут тваринництва УААН | | |порід. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 025.2.5-2008 |Комбікорми-концентрати для| |07.2005 |12.2008 |Білоцерківський національний |Фінансування: | 65.120 |хутрових звірів.Технічні | | | |аграрний університет, |Мінагрополітики | |умови. | | | |м. Біла Церква | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 026.2.5-2008 |Комбікорми повнораціонні | |07.2005 |12.2008 |Білоцерківський національний |Фінансування: | 65.120 |гранульовані для кролів. | | | |аграрний університет, |Мінагрополітики | |Технічні умови. | | | |м. Біла Церква | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 033.2.5-2008 |Зброя стрілецька. Терміни | |01.2007 |12.2008 |Державний науково-дослідний |Фінансування: МВС | 97.220.40 |та визначення. | | | |інститут Міністерства |України | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |внутрішніх справ України | | |ГОСТ 28653-90 | | | |(ДНДІ МВС України), | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 034.2.5-2008 |Зброя спортивна та | |01.2007 |12.2008 |ДНДІ МВС України, |Фінансування: МВС | 97.220.40 |мисливська. Методи оцінки | | | |м. Київ |України | |рівня якості. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28072-89 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 035.2.5-2008 |Зброя спортивна та | |01.2007 |12.2008 |ДНДІ МВС України, |Фінансування: МВС | 97.220.40 |мисливська. Параметричні | | | |м. Київ |України | |ряди калібрів і тиск | | | | | | |порохових газів. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 23746-79 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 036.2.5-2008 |Патрони спортивні 12 | |01.2007 |12.2008 |ДНДІ МВС України, |Фінансування: МВС | 97.220.40 |калібру і мисливські 12, | | | |м. Київ |України | |16, 20, 24, 28, 32 та 410 | | | | | | |калібрів. Загальні | | | | | | |технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 23569-79, | | | | | | |ГОСТ 7840-78 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 027.2.5-2008 |Розсадники. Плодові, | |07.2005 |12.2008 |Українська державна |Фінансування: | 65.060.35 |ягідні, виноградні | | | |помологічно- |Мінагрополітики | |насадження. Проектування | | | |ампелографічна інспекція, | | |систем зрошування. | | | |Інститут гідротехніки і | | |Загальні технічні вимоги. | | | |меліорації УААН, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ; | | | | | | |Інститут зрошуваного | | | | | | |садівництва ім. М.Ф.Сидоренка| | | | | | |УААН, | | | | | | |м. Мелітополь | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 028.2.5-2008 |Ягідні насадження. | |07.2005 |12.2008 |Українська державна |Фінансування: | 65.060.35 |Проектування. Загальні | | | |помологічно- |Мінагрополітики | |вимоги. | | | |ампелографічна інспекція, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ; | | | | | | |Колективне підприємство | | | | | | |"Садпроект", | | | | | | |Артемівський науково | | | | | | |дослідний центр ІС УААН, | | | | | | |м. Артемівськ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 029.2.5-2008 |Насадження плодові. | |07.2005 |12.2008 |Українська державна |Фінансування: | 65.060.35 |Проектування. Загальні | | | |помологічно- |Мінагрополітики | |вимоги. | | | |ампелографічна інспекція, | | |Розроблення ДСТУ | | | |Інститут садівництва УААН, | | | | | | |м. Київ; | | | | | | |Український державний | | | | | | |інститут по проектуванню | | | | | | |садів та виноградників, | | | | | | |м. Сімферополь | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 030.2.5-2008 |Проектування розсадників | |07.2005 |12.2008 |Українська державна |Фінансування: | 65.060.35 |плодових культур. Загальні| | | |помологічно- |Мінагрополітики | |вимоги. | | | |ампелографічна інспекція, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ; | | | | | | |ТОВ "Техносервіс", | | | | | | |м. Мелітополь; | | | | | | |Одеський філіал інституту | | | | | | |"Укрдіпросад", | | | | | | |м. Одеса | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 031.2.5-2008 |Розсадництво плодових | |07.2005 |12.2008 |Українська державна |Фінансування: | 65.060.35 |культур, винограду та | | | |помологічно- |Мінагрополітики | |хмелю. Культура | | | |ампелографічна інспекція, | | |ізольованих тканин. | | | |Інститут садівництва УААН, | | |Порядок створення. | | | |м. Київ; | | |Розроблення ДСТУ | | | |Національний інститут | | | | | | |винограду та вина "Магарач", | | | | | | |м. Ялта; | | | | | | |Інститут сільського | | | | | | |господарства Полісся, | | | | | | |м. Житомир | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 032.2.5-2008 |Виноградники. | |07.2005 |12.2008 |Українська державна |Фінансування: | 65.060.35 |Проектування. Загальні | | | |помологічно- |Мінагрополітики | |вимоги. | | | |ампелографічна інспекція, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Київ; | | | | | | |Одеський філіал інституту | | | | | | |"Укрдіпросад", | | | | | | |м. Одеса; | | | | | | |Національний інститут | | | | | | |винограду та вина "Магарач", | | | | | | |м. Ялта | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 340.2.3-2008 |Безпека у надзвичайних | |08.2008 |04.2009 |Всеукраїнський науково- |Фінансування: МНС | 13.200 |ситуаціях. Засоби | | | |дослідний інститут цивільного|України | |індивідуального захисту | | | |захисту населення і територій| | |органів дихання населення.| | | |від надзвичайних ситуацій | | |Загальні технічні вимоги. | | | |техногенного та природного | | |Розроблення ДСТУ | | | |характеру | | | | | | |(ВНДІ ЦЗ), | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 334.2.3-2008 |Система технологічного | |07.2008 |03.2009 |Державне підприємство |Фінансування: | 03.100.50 |підготовлення виробництва.| | | |Науково-дослідний |Мінпромполітики | |Настанова щодо вибору | | | |технологічний інститут | | |засобів контролю. | | | |приладобудування | | |Розроблення ДСТУ-Н на | | | |(ДП НДТІП), | | |заміну Р 50-609-39-88 | | | |м. Харків | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 335.2.3-2008 |Система технологічного | |07.2008 |03.2009 |ДП НДТІП, |Фінансування: | 03.100.50 |підготовлення виробництва.| | | |м. Харків |Мінпромполітики | |Настанова щодо | | | | | | |проектування технічного | | | | | | |контролю. | | | | | | |Розроблення | | | | | | |ДСТУ-Н | | | | | | |на заміну Р 50-609-40-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 336.2.3-2008 |Система технологічної | |07.2008 |03.2009 |ДП НДТІП, |Фінансування: | 01.110 |документації. Настанова | | | |м. Харків |Мінпромполітики | |щодо оформлення карти | | | | | | |реєстрації результатів | | | | | | |випробування. | | | | | | |Розроблення ДСТУ-Н на | | | | | | |заміну Р 50-65-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 337.2.3-2008 |Система технологічної | |07.2008 |03.2009 |ДП НДТІП, |Фінансування: | 01.110 |документації. Настанова | | | |м. Харків |Мінпромполітики | |щодо оформлення | | | | | | |технологічного паспорта, | | | | | | |карти вимірів і журналу | | | | | | |контролю технологічного | | | | | | |процесу. | | | | | | |Розроблення ДСТУ-Н на | | | | | | |заміну Р 50-609-38-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 338.2.3-2008 |Система технологічної | |07.2008 |03.2009 |ДП НДТІП, |Фінансування: | 01.110 |документації. Настанова | | | |м. Харків |Мінпромполітики | |щодо оформлення | | | | | | |документів, застосовуваних| | | | | | |під час розроблення | | | | | | |впровадження та | | | | | | |функціонування | | | | | | |технологічних процесів. | | | | | | |Розроблення ДСТУ-Н на | | | | | | |заміну Р 50-67-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 339.2.3-2008 |Система технологічної | |07.2008 |03.2009 |ДП НДТІП, |Фінансування: | 01.110 |документації. Настанова | | | |м. Харків |Мінпромполітики | |щодо оформлення документів| | | | | | |на технологічні процеси | | | | | | |ремонту. | | | | | | |Розроблення ДСТУ-Н на | | | | | | |заміну Р 50-60-88 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 871.2.1-2008 |Сільськогосподарські | |03.2006 |12.2008 |Інститут тваринництва |Фінансування: | 65.020.30; |тварини. Ведення | | | |центральних районів (ІТЦР), |Мінагрополітики | 35.240.99 |електронних реєстрів | | | |м. Дніпропетровськ | | |племінних (генетичних) | | | | | | |ресурсів за методикою ФАО | | | | | | |та ЄС. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 872.2.1-2008 |Жуйні. Свині. Застосування| |03.2006 |12.2008 |ІТЦР, |Фінансування: | 65.020.30; |електронної ідентифікації | | | |м. Дніпропетровськ |Мінагрополітики | 33.060 |та ведення бази даних | | | | | | |електронного обліку і | | | | | | |ідентифікації племінних | | | | | | |тварин (генетичного | | | | | | |матеріалу). | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 873.2.1-2008 |Радіочастотна |ISO 14223- |03.2006 |12.2008 |ІТЦР, |Фінансування: | 35.240.99; |ідентифікація тварин. |1:2003 | | |м. Дніпропетровськ |Мінагрополітики | 65.020.30; |Сучасні ретранслятори | | | | | | 33.060 |(транспондери). | | | | | | |Частина 1. Радіоінтерфейс.| | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 874.2.1-2008 |Коди, що репрезентують |ISO 3166- |03.2006 |12.2008 |ІТЦР, |Фінансування: | 01.140.30 |назви країн та їх |2:2007 | | |м. Дніпропетровськ |Мінагрополітики | |підрозділи. | | | | | | |Частина 2. Коди | | | | | | |підрозділів країн. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 875.2.1-2008 |Обмін електронними даними |ISO 11788- |03.2006 |12.2008 |ІТЦР, |Фінансування: | 35.240.99; |між інформаційними |1:1997 | | |м. Дніпропетровськ |Мінагрополітики | 65.020.01 |системами в сільському | | | | | | |господарстві. Словник | | | | | | |елементів | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | |даних. Частина 1. | | | | | | |Загальний опис. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 876.2.1-2008 |Обмін електронними даними |ISO 11788- |03.2006 |12.2008 |ІТЦР, |Фінансування: | 35.240.99; |між інформаційними |2:2000 | | |м. Дніпропетровськ |Мінагрополітики | 65.020.30 |системами в сільському | | | | | | |господарстві. Словник | | | | | | |елементів | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | |даних. | | | | | | |Частина 2. Молочне | | | | | | |скотарство. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 877.2.1-2008 |Обмін електронними даними |ISO 11788- |03.2006 |12.2008 |ІТЦР, |Фінансування: | 35.240.99; |між інформаційними |3:2000 | | |м. Дніпропетровськ |Мінагрополітики | 65.020.30 |системами в сільському | | | | | | |господарстві. Словник | | | | | | |елементів | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | |даних. | | | | | | |Частина 3. Свинарство. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 878.2.1-2008 |Техніка для сільського |ISO |03.2006 |12.2008 |ІТЦР, |Фінансування: | 65.060.99; |господарства і |11787:1995 | | |м. Дніпропетровськ |Мінагрополітики | 35.240.99 |лісівництва. Обмін даними | | | | | | |між комп'ютерами для | | | | | | |управління і комп'ютерами | | | | | | |для обробки даних. | | | | | | |Синтаксис обміну даними. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 879.2.1-2008 |Вітроенергетика. Установки| |10.2008 |03.2009 |Державне науково-промислове |Фінансування: ДНПП| 27.180 |електричні вітряні. | | | |підприємство "УКРЕНЕРГОМАШ" |"Укренергомаш" | |Загальні технічні вимоги. | | | |(ДНПП "Укренергомаш"), |(Національне | |Розроблення зміни N 2 до | | | |м. Київ |космічне агентство| |ДСТУ 4037-2001 | | | | |України) | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.052-2008 |Борошно вапнякове та | |06.2007 |12.2008 |Інститут птахівництва УААН, |Фінансування: | 65.120 |черепашкове кормове для | | | |м. Харків |Мінагрополітики | |сільськогосподарської | | | | | | |птиці. Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 26826-86 у частині | | | | | | |борошна для | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | |птиці | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.060-2008 |Брусниця свіжа. Технічні | |06.2008 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.080.10 |умови. | | | |університет КМУ, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |ГОСТ 20450-75 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.061-2008 |Журавлина свіжа. Технічні | |06.2008 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.080.10 |умови. | | | |університет КМУ, |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |ГОСТ 19215-73 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.064-2008 |Насіння дерев і | |06.2008 |12.2008 |Український державний |Фінансування: | 65.020.40 |чагарників. Методи відбору| | | |проектно-вишукувальний |Український | |проб, визначення чистоти, | | | |інститут лісового |державний | |маси 1000 насінин та | | | |господарства "Укрдіпроліс", |проектно- | |вологості. | | | |м. Київ |вишукувальний | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | |інститут лісового | |ГОСТ 13056.1-67, | | | | |господарства | |ГОСТ 13056.2-89, | | | | |"Укрдіпроліс", | |ГОСТ 13056.3-86, | | | | |м. Київ; | |ГОСТ 13056.4-67 | | | | |Державне | | | | | | |лісогосподарське | | | | | | |об'єднання | | | | | | |"Львівліс", | | | | | | |м. Львів | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 888.2.1-2008 |Вібрація. Технологічне | |07.2008 |12.2008 |Державне підприємство |Фінансування: | 13.160; |устатковання целюлозно- | | | |"Державний інститут |Мінпромполітики | 85.100 |паперового виробництва. | | | |комплексних техніко- | | |Методи і засоби захисту. | | | |економічних досліджень", | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |м. Київ | | |ГОСТ 26563-85 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 889.2.1-2008 |Вібрація. Технологічне | |07.2008 |12.2008 |Державне підприємство |Фінансування: | 13.160; |устатковання целюлозно- | | | |"Державний інститут |Мінпромполітики | 85.100 |паперового виробництва. | | | |комплексних техніко- | | |Норми вібрації. Технічні | | | |економічних досліджень", | | |вимоги. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 26493-85 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 890.2.1-2008 |Машини для целюлозно- | |07.2008 |12.2008 |Державне підприємство |Фінансування: | 13.110; |паперової промисловості. | | | |"Державний інститут |Мінпромполітики | 85.100 |Вимоги безпеки. | | | |комплексних техніко- | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | |економічних досліджень", | | |ГОСТ 25166-82 | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 891.2.1-2008 |Статична електрика. | |07.2008 |12.2008 |Державне підприємство |Фінансування: | 01.040.29 |Терміни та визначення | | | |"Державний інститут |Мінпромполітики | |основних понять. | | | |комплексних техніко- | | |Розроблення ДСТУ | | | |економічних досліджень", | | | | | | |м. Київ | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.038-2008 |Сперма кнурів | |10.2006 |12.2008 |Інститут свинарства ім. |Фінансування: | 65.020.30 |кріоконсервована. Технічні| | | |Квасницького, |Мінагрополітики | |умови. | | | |м. Полтава; | | |Розроблення ДСТУ | | | |Інститут тваринництва УААН, | | | | | | |м. Харків | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.078-2004 |М'ясо птиці розфасоване. | |06.2006 |12.2008 |Інститут птахівництва УААН, |Фінансування: | 67.120.20 |Технічні умови. | | | |м. Харків |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.081-2004 |М'ясо птиці копчене. | |06.2006 |12.2008 |Інститут птахівництва УААН, |Фінансування: | 67.120.20 |Технічні умови. | | | |м. Харків |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.082-2004 |Субпродукти птиці. Набори | |06.2006 |12.2008 |Інститут птахівництва УААН, |Фінансування: | 67.120.20 |із субпродуктів. Технічні | | | |м. Харків |Мінагрополітики | |умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.047-2008 |Продукти харчові. Методи | | | |Національний аграрний |Фінансування: | 67.050 |виявлення ботуліничних | | | |університет, |Мінагрополітики | |токсинів і Clostridium | | | |м. Київ | | |Botulinum. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 10444.7-86 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 789.2.4-2008 |Птиця сільськогосподарська| |07.2007 |12.2008 |Інститут птахівництва УААН, |Фінансування: | 67.120.20 |для забою. Технічні умови.| | | |м. Харків |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ДСТУ 3136-95 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 790.2.4-2008 |Продукти яєчні. Технічні | |07.2007 |12.2008 |Інститут птахівництва УААН, |Фінансування: | 67.120.20 |умови. | | | |м. Харків |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |РСТ УССР 2013-91, | | | | | | |ГОСТ 30363-96 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.074-2004 |Тваринництво. Племінна | |04.2004 |12.2008 |Державний науково-виробничий |Фінансування: | 01.040.65; |справа. Терміни та | | | |концерн "Селекція" УААН, |Мінагрополітики | 65.020.30 |визначення понять. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.017-2008 |Корми для тварин. |ISO |10.2006 |12.2008 |Інститут кормів УААН, |Фінансування: | 65.120 |Визначення вмісту |13904:2005 | | |м. Вінниця |Мінагрополітики | |триптофану. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.018-2008 |Корми для тварин. |ISO |10.2006 |12.2008 |Інститут кормів УААН, |Фінансування: | 65.120 |Ферментативне визначення |15914:2004 | | |м. Вінниця |Мінагрополітики | |вмісту загального | | | | | | |крохмалю. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.021-2008 |Коріандр. Технологія | |06.2006 |12.2008 |Харківський національний |Фінансування: | 65.020 |вирощування. Загальні | | | |аграрний університет |Мінагрополітики | |вимоги. | | | |ім. В.В.Докучаєва, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.022-2008 |Амарант. Технологія | |06.2006 |12.2008 |Харківський національний |Фінансування: | 65.020 |вирощування. Загальні | | | |аграрний університет |Мінагрополітики | |вимоги. | | | |ім. В.В.Докучаєва, | | |Розроблення ДСТУ | | | |м. Харків | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.023-2008 |Сім'ї бджолині української| |06.2006 |12.2008 |Інститут бджільництва ім. |Фінансування: | 65.140 |степової породи. Технічні | | | |П.І.Прокоповича, |Мінагрополітики | |умови. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 20728-75 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.024-2008 |Матка бджолина української| |06.2006 |12.2008 |Інститут бджільництва ім. |Фінансування: | 65.140 |степової породи. Технічні | | | |П.І.Прокоповича, |Мінагрополітики | |умови. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 23127-78 в частині | | | | | | |української степової | | | | | | |породи бджіл | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.025-2008 |Комбікорми для дичини. | |06.2006 |12.2008 |Інститут птахівництва УААН, |Фінансування: | 65.120 |Технічні умови. | | | |м. Харків |Мінагрополітики | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ 28460-90 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.026-2008 |Зернові та продукти | |06.2006 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.060 |їхнього помелу. | | | |університет, |Мінагрополітики | |Автоматичний відбір проб | | | |м. Київ | | |механічними засобами. | | | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну| | | | | | |ГОСТ ИСО 6644-97 | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.029-2008 |Корми для тварин. Жито. | |06.2006 |12.2008 |Інститут кормів УААН, |Фінансування: | 65.120 |Зерно вологе | | | |м. Вінниця |Мінагрополітики | |консервоване. Технічні | | | | | | |умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.030-2008 |Корми для тварин. Соя | |06.2006 |12.2008 |Інститут кормів УААН, |Фінансування: | 65.120 |повножирова екструдована | | | |м. Вінниця |Мінагрополітики | |із зерна | | | | | | |вологоконсервованого. | | | | | | |Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.031-2008 |Корми для тварин. Пійло | |06.2006 |12.2008 |Інститут кормів УААН, |Фінансування: | 65.120 |соєве консервоване. | | | |м. Вінниця |Мінагрополітики | |Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.032-2008 |Корми для тварин. Зерно | |06.2006 |12.2008 |Інститут кормів УААН, |Фінансування: | 65.120 |вики, кормових бобів, | | | |м. Вінниця |Мінагрополітики | |люпину екструдоване. | | | | | | |Технічні умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.033-2008 |Корми для тварин. | |06.2006 |12.2008 |Інститут кормів УААН, |Фінансування: | 65.120 |Кукурудза. Зерно вологе | | | |м. Вінниця |Мінагрополітики | |консервоване. Технічні | | | | | | |умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 2.4.2.034-2008 |Корми для тварин. Сорго. | |06.2006 |12.2008 |Інститут кормів УААН, |Фінансування: | 65.120 |Зерно вологе | | | |м. Вінниця |Мінагрополітики | |консервоване. Технічні | | | | | | |умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 730.2.4-2008 |Прянощі та приправи. |ISO 939:1980 |07.2007 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.220.10 |Визначення вмісту вологи. | | | |університет, |Мінагрополітики | |Метод захоплювання. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 731.2.4-2008 |Перець горошком чи |ISO 959- |07.2007 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.220.10 |змелений. Технічні умови. |1:1998 | | |університет, |Мінагрополітики | |Частина 1. Чорний перець. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 732.2.4-2008 |Перець горошком чи |ISO 959- |07.2007 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.220.10 |змелений. Технічні умови. |2:1998 | | |університет, |Мінагрополітики | |Частина 2. Білий перець. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 733.2.4-2008 |Перець стручковий червоний|ISO 972:1997 |07.2007 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.220.10 |і перець стручковий, цілий| | | |університет, |Мінагрополітики | |та мелений. Технічні | | | |м. Київ | | |умови. | | | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | ----------------------+--------------------------+-------------+--------+--------+-----------------------------+------------------| 734.2.4-2008 |Гвоздика ціла та змелена |ISO |07.2007 |12.2008 |Національний аграрний |Фінансування: | 67.220.10 |(порошкоподібна). Технічні|2254:2004 | | |університет, |Мінагрополітики | |умови. | | | |м. Київ | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
стандартизації та метрології А.А.Нелепов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: