open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
03.12.2009 N 439

Про затвердження та скасування національних

стандартів України, визнання таким,

що втратив чинність, наказ Держспоживстандарту

від 31.08.2008 N 256, внесення змін

до наказів Держспоживстандарту

від 10.10.20007 N 253, від 10.10.2007 N 254,

від 04.12.2007 N 344, від 04.03.2008 N 85,

від 28.09.2009 N 346 та від 15.10.2009 N 375

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та на виконання Плану національної стандартизації ( v0179609-09 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити пробний національний стандарт України з
наданням чинності з 1 липня 2011 р. до 1 липня 2014 р.:
ДСТУ-П CWA 14645:2009 Інформаційні технології.

Доступність альтернативних мовних

версій навчального ресурсу

в метаданих навчальних об'єктів

(CWA 14645:2003, IDT)

- Вперше
2. Затвердити національні стандарти України з наданням
чинності з 1 липня 2011 р.:
ДСТУ ISO 377:2009 Сталь і сталеві вироби. Розташування

та готування проб і випробних зразків

для механічного випробування

(ISO 377:1997, IDT)

- Вперше
ДСТУ ISO 4952:2009 Сталі конструкційні з поліпшеною

тривкістю до атмосферної корозії.

Технічні умови

(ISO 4952:2006, IDT)

- Вперше
ДСТУ ISO 5294:2009 Синхронні пасові приводи. Шківи

(ISO 5294:1989, IDT)

- Вперше
ДСТУ ISO 6930-1:2009 Лист і широка штаба зі сталі

з високою границею плинності

для холодного деформування. Частина 1.

Умови постачання термомеханічно

прокатаних сталей

(ISO 6930-1:2001, IDT)

- Вперше
ДСТУ ISO 15071:2009 Болти з шестигранною головкою та

скошеним буртом. Малі типорозміри.

Клас точності А. Технічні умови

(ISO 15071:1999, IDT)

- Вперше
ДСТУ ISO 15072:2009 Болти з шестигранною головкою та

скошеним буртом з метричною наріззю та

дрібним кроком. Малі типорозміри. Клас

точності А. Технічні умови

(ISO 15072:1999, IDT)

- Вперше
ДСТУ ISO 16656:2009 Гідроприводи об'ємні. Циліндри

короткоходові з однобічним штоком на

тиск 10 МПа (100 бар) з діаметром від

32 мм до 100 мм. Приєднувальні розміри

(ISO 16656:2004, IDT)

- Вперше
ДСТУ ISO 17292:2009 Нафтова, нафтохімічна та супутні

галузі промисловості. Крани металеві

сферичні. Загальні технічні вимоги

(ISO 17292:2004, IDT)

- Вперше
ДСТУ ISO 19879:2009 З'єднання металевих труб для гідро-

та пневмоприводів і загального

застосування. Методи випробування

з'єднувачів для гідроприводів

(ISO 19879:2005, IDT)

- Вперше
ДСТУ ISO 21747:2009 Статистичні методи. Статистики

функціонування та потужності процесу

для виміряних характеристик якості

(ISO 21747:2006, IDT)

- Вперше
ДСТУ ISO 23429:2009 Калібрування шестигранних заглибин.

Конструкція та розміри калібрів

(ISO 23429:2004, IDT)

- Вперше
ДСТУ IEC 60269-1:2009 Запобіжники плавкі низьковольтні.

Частина 1. Загальні технічні вимоги

(IEC 60269-1:2006, IDT)

- На заміну ДСТУ ІЕС 60269-1-2001
ДСТУ IEC 60269-4:2009 Запобіжники плавкі низьковольтні.

Частина 4. Додаткові вимоги до

плавких вставок для захисту

напівпровідникових приладів

(IEC 60269-4:2006, IDT)

- Вперше
ДСТУ IEC 60287-2-1:2009 Кабелі електричні. Обчислення

номінальної сили струму. Частина 2-1.

Обчислення теплового опору

(IEC 60287-2-1:2006, IDT)

- Вперше
ДСТУ IEC 60287-2-2:2009 Кабелі електричні. Обчислення

номінальної сили струму. Частина 2-2.

Метод обчислення коефіцієнтів

зменшення навантаження для груп

кабелів у повітрі, якщо на них діє

сонячне випромінення

(IEC 60287-2-2:1995, IDT)

- Вперше
ДСТУ IEC 60287-3-1:2009 Кабелі електричні. Обчислення

номінальної сили струму. Частина 3-1.

Нормативні умови експлуатації та

вибір типу кабелю

(IEC 60287-3-1:1999, IDT)

- Вперше
ДСТУ IEC 60287-3-2:2009 Кабелі електричні. Обчислення

номінальної сили струму. Частина 3-2.

Оптимізація розміру силового кабелю з

урахуванням економічних показників

(IEC 60287-3-2:1995, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 1557:2009 Речовини поверхнево-активні. Метод

визначення колориметричних

характеристик оптично прозорих

забарвлених рідин (продуктів) як

координати X, Y, Z кольору пропускання

(EN 1557:1996, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 1791:2009 Речовини поверхнево-активні. Жирні

алкілдиметиламіноксиди. Метод

визначення вмісту аміноксиду

(EN 1791:1997, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 1977:2009 Мідь та мідні сплави. Заготівка мідна

для волочіння (катанка). Технічні

умови

(EN 1977:1998, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 1981:2009 Мідь та мідні сплави. Лігатура.

Технічні умови

(EN 1981:2003, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 10087:2009 Сталі автоматні. Заготівки,

гарячекатані прутки і дроти. Технічні

умови постачання

(EN 10087:1998, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 10107:2009 Лист і штаба з електротехнічної сталі

текстуровані у стані повного

оброблення. Технічні умови постачання

(EN 10107:2005, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 10278:2009 Вироби сталеві калібровані. Розміри та

граничні відхили

(EN 10278:1999, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 10279:2009 Швелери сталеві гарячекатані. Граничні

відхили на розміри, форму та масу

(EN 10279:2000, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 12164:2009 Мідь та мідні сплави. Пруток для

оброблення різанням. Технічні умови

(EN 12164:1998, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 12166:2009 Мідь та мідні сплави. Дріт загальної

призначеності. Технічні умови

(EN 12166:1998, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 13181:2009 Системи вентиляції та кондиціонування

повітря. Пристрої кінцеві. Методи

випробування характеристик жалюзі під

дією змодельованого піску

(EN 13181:2001, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 13267:2009 Речовини поверхнево-активні.

Визначення вмісту води методом Карла

Фішера

(EN 13267:2001, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 13270:2009 Речовини поверхнево-активні. Метод

визначення вмісту активної речовини

в алкілдиметилбетаїнах

(EN 13270:2001, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 13538-3:2009 Мішки спальні. Визначення розмірних

характеристик. Частина 3. Метод

визначення об'єму під навантагою

та зручності пакування

(EN 13538-3:2002, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 13717:2009 Речовини поверхнево-активні. Метод

визначення первинного, вторинного

та третинного амінного азоту

потенціометричним титруванням

(EN 13717:2002, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 13926:2009 Речовини поверхнево-активні.

Алкоксильовані похідні. Метод

визначення гідроксильного числа

з використанням N-метилімідазолу

(EN 13926:2003, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 13955:2009 Речовини поверхнево-активні. Метод

визначення точки Крафта і розчинності

йоногенних поверхнево-активних речовин

(EN 13955:2002, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 13996:2009 Речовини поверхнево-активні. Здатність

і нездатність до піноутворення. Метод

перемішування з використанням турбіни

(EN 13996:2002, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 14916:2009 Посуд побутовий для готування їжі.

Графічні познаки (піктограми)

(EN 14916:2005, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN 14981:2009 Речовини поверхнево-активні. Метод

визначення вмісту розчинників з

високою точкою кипіння в рідких мийних

засобах з використанням газорідинної

хроматографії

(EN 14981:2006, IDT)

- Вперше
ДСТУ EN ISO 15136-1:2009 Свердловинне устатковання для нафтової

та газової промисловості. Установки

насосні ґвинтові для механізованого

видобування. Частина 1. Насоси

(EN ISO 15136-1:2001, IDT)

- Вперше
3. Скасувати чинність національного стандарту України з
1 липня 2011 р.:
ДСТУ IEC 60269-1-2001 Запобіжники плавкі низьковольтні.

Частина 1. Загальні технічні вимоги

(IEC 60269-1:1998, IDT)
4. Наказ Держспоживстандарту України від 31 липня 2008 року
N 256 ( v0256609-08 ) "Про внесення змін до наказів
Держспоживстандарту від 10.10.2007 р. N 253, від 10.10.2007 р.
N 254 та від 04.12.2007 р. N 344" визнати таким, що втратив
чинність.
5. Внести зміни до наказів Держспоживстандарту України:
5.1. У наказі Держспоживстандарту України від 10 жовтня
2007 року N 253 ( v0253609-07 ) "Про затвердження національних
стандартів України": у пункті 1 вилучити слова та цифри:
"ДСТУ ISO 565:2007 Контрольні сита. Тканини металеві

дротяні, перфоровані металеві

пластини та листи, вироблені методом

гальванопластики. Номінальні розміри

отворів

(ISO 565:1990, IDT)

- Вперше"
доповнити пунктом 1-1 такого змісту: "1-1. Затвердити національний стандарт України з наданням
чинності з 1 квітня 2010 р.:
ДСТУ ISO 565:2007 Решета та сита контрольні. Тканини

металеві дротяні, перфоровані металеві

пластини та листи, вироблені методом

гальванопластики. Номінальні розміри

отворів

(ISO 565:1990, IDT)

- Вперше"
5.2. У наказі Держспоживстандарту України від 10 жовтня
2007 року N 254 ( v0254609-07 ) "Про затвердження національних
стандартів України, скасування нормативного документа та внесення
зміни до наказу Держспоживстандарту": у пункті 1 вилучити слова та цифри:
"ДСТУ ISO 3310-1:2007 Сита контрольні. Технічні вимоги

та методи випробування. Частина 1.

Сита контрольні з металевої

дротяної тканини

(ISO 3310-1:2000, IDT)

- На заміну ДСТУ ГОСТ ИСО 3310-1:2004"
доповнити пунктом 1-1 такого змісту: "1-1. Затвердити національний стандарт України з наданням
чинності з 1 квітня 2010 р.:
ДСТУ ISO 3310-1:2007 Решета та сита контрольні. Технічні

вимоги та методи випробування.

Частина 1. Сита контрольні з металевої

дротяної тканини"

(ISO 3310-1:2000, IDT)

- На заміну ДСТУ ГОСТ ИСО 3310-1:2004"
у пункті 2 слова та цифри "з 1 липня 2009 р." замінити
словами та цифрами "з 1 квітня 2010 р.".
5.3. У наказі Держспоживстандарту України від 4 грудня
2007 року N 344 ( v0344609-07 ) "Про затвердження національних
стандартів України": у пункті 1 вилучити слова та цифри:
"ДСТУ ISO 3310-2:2007 Сита контрольні. Технічні

вимоги та методи випробування.

Частина 2. Сита контрольні

з перфорованих металевих пластин

(ISO 3310-2:1999, IDT)

- Вперше"
доповнити пунктом 1-1 такого змісту: "1-1. Затвердити національний стандарт України з наданням
чинності з 1 квітня 2010 р.:
ДСТУ ISO 3310-2:2007 Решета та сита контрольні. Технічні

вимоги та методи випробування.

Частина 2. Решета контрольні

з перфорованих металевих пластин

(ISO 3310-2:1999, IDT)

- Вперше"
5.4. У наказі Держспоживстандарту України від 4 березня
2008 року N 85 ( v0085609-08 ) "Про затвердження національних
стандартів України": у пункті 1 вилучити слова та цифри:
"ДСТУ OIML R 61-1:2008 Дозатори дискретної дії вагові

автоматичні. Частина 1. Загальні

технічні вимоги та методи випробування

(OIML R 61-1:2004, IDT)

- Вперше (зі скасуванням в Україні

ГОСТ 10223-97)
ДСТУ OIML R 61-2:2008 Дозатори дискретної дії вагові

автоматичні. Частина 2 Форма звіту

про випробування

(OIML R 61-2:2004, IDT)

- Вперше"
доповнити пунктом 1-1 такого змісту: "1-1. Затвердити національні стандарти України з наданням
чинності з 1 січня 2011 року:
"ДСТУ OIML R 61-1:2008 Дозатори дискретної дії вагові

автоматичні. Частина 1. Загальні

технічні вимоги та методи випробування

(OIML R 61-1:2004, IDT)

- Вперше (зі скасуванням в Україні

ГОСТ 10223-97)
ДСТУ OIML R 61-2:2008 Дозатори дискретної дії вагові

автоматичні. Частина 2 Форма звіту

про випробування

(OIML R 61-2:2004, IDT)

- Вперше"
у підпункті "б" пункту 3 слова та цифри "з 1 січня 2012 р."
замінити словами та цифрами "з 1 січня 2013 р.".
5.5. У наказі Держспоживстандарту України від 28 вересня
2009 р. N 346 ( v0346609-09 ) "Про затвердження національних
стандартів України та скасування нормативних документів": пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Затвердити пробні національні стандарти України з
наданням чинності: а) з 1 січня 2011 р. до 1 січня 2014 р.:
ДСТУ-П IWA 2:2009 Системи управління якістю. Настанови

щодо застосування ISO 9001:2000

у сфері освіти

(IWA 2:2007, IDT)

- На заміну ДСТУ-П IWA 2:2007"
б) з 1 липня 2011 р. до 1 липня 2014 р.:
ДСТУ-П ISO/TR 3313:2009 Вимірювання витрати води в закритих

трубопроводах. Вплив пульсацій потоку

на прилади вимірювання витрати

(ISO/TR 3313:1998, IDT)

- Вперше"
пункт 2 в редакції: "2. Скасувати в Україні чинність
нормативних документів з 1 липня 2011 р.:" вважати пунктом 2-1, в
якому вилучити слова та цифри:
"ДСТУ-П IWA 2:2003 Системи управління якістю. Настанови

щодо застосування ISO 9001:2000

у сфері освіти

(IWA 2:2003, IDT)"
доповнити пунктом 2-2 такого змісту: "2-2. Скасувати чинність національного стандарту України з
1 січня 2011 р.:
ДСТУ-П IWA 2:2007 Системи управління якістю.

Настанови щодо застосування

ISO 9001:2000 у сфері освіти

(IWA 2:2003, IDT)"
5.6. У наказі Держспоживстандарту України від 15 жовтня
2009 р. N 375 ( v0375609-09 ) "Про затвердження національних
стандартів України та скасування нормативних документів" пункт 2: доповнити підпунктом "б-1" такого змісту: "б-1) з 1 червня 2010 р.:
ДСТУ ETSI EN 302 Радіосистеми фіксованої радіослужби.
217-1:2009 Обладнання та антени цифрових

радіорелейних систем передавання.

Частина 1. Загальні технічні вимоги

(ETSI EN 302 217-1:2007, IDT)

- Вперше
ДСТУ ETSI EN 302 Радіосистеми фіксованої радіослужби.
217-2-2:2009 Обладнання та антени цифрових

радіорелейних систем передавання.

Частина 2-2. Характеристики та вимоги

до радіообладнання, для якого

застосовують координацію частот

(ETSI EN 302 217-2-2:2007, IDT)

- Вперше"
у підпункті "в" вилучити слова та цифри:
"ДСТУ ETSI EN 302 Радіосистеми фіксованої радіослужби.
217-1:2009 Обладнання та антени цифрових

радіорелейних систем передавання.

Частина 1. Загальні технічні вимоги

(ETSI EN 302 217-1:2007, IDT)

- Вперше
ДСТУ ETSI EN 302 Радіосистеми фіксованої радіослужби.
217-2-2:2009 Обладнання та антени цифрових

радіорелейних систем передавання.

Частина 2-2. Характеристики та вимоги

до радіообладнання, для якого

застосовують координацію частот

(ETSI EN 302 217-2-2:2007, IDT)

- Вперше"
6. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)
забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі
Держспоживстандарту України.
7. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л.О.)
забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Лосюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: