open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 лютого 2023 р. № 97
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації надання спеціалізованої медичної допомоги

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо організації надання спеціалізованої медичної допомоги зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 лютого 2023 р. № 97

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо організації надання спеціалізованої медичної допомоги

1. У назві розділу “Заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання спеціалізованої, високоспеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі (центри) для ветеранів війни, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки)” переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 501 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 36, ст. 1484; 2018 р., № 25, ст. 902), слово “високоспеціалізованої” виключити.

2. У підпункті 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38,  ст. 1141; 2020 р., № 17, ст. 653):

1) в абзаці тридцять шостому слова “вторинному (спеціалізованому та третинному (високоспеціалізованому)” замінити словом “спеціалізованому”;

2) в абзаці шістдесят сьомому слова “вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”.

3. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1184):

1) в абзаці третьому пункту 9 слова “вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована)” замінити словом “спеціалізована”;

2) в абзаці третьому пункту 10 слова “вторинна (спеціалізована)” замінити словом “спеціалізована”;

3) в абзаці третьому пункту 14 слова “вторинний (спеціалізований) та третинний (високоспеціалізований) вид медичної допомоги” замінити словами “спеціалізовану медичну допомогу”.

4. У пункті 2 Порядку направлення громадян України для лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1079 “Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 184; 2020 р., № 23, ст. 840), слово “високоспеціалізованими” замінити словом “спеціалізованими”.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2431; 2020 р., № 54, ст. 1657; 2021 р., № 27, ст. 1441; 2022 р., № 4, ст. 218, № 54, ст. 3169):

1) у постанові:

у пункті 2 слова “третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”;

в абзаці другому пункту 4 слова “третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”;

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженому зазначеною постановою:

у підпунктах 2 та 92 пункту 3 слова “третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”;

у пункті 5 слова “третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”;

6. У Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1217; 2021 р., № 5, ст. 264), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 р. № 59:

1) в абзаці п’ятому пункту 3 розділу “Загальні питання” слово “високоспеціалізованого” замінити словом “спеціалізованого”;

2) у пункті 73 слово “Високоспеціалізовані” замінити словом “Спеціалізовані”;

3) у пунктах 93 і 94 слово “високоспеціалізована” у всіх відмінках і формах числа замінити словом “спеціалізована” у відповідному відмінку і числі;

4) у пунктах 97 та 100 слово “високоспеціалізована” у всіх відмінках і формах числа замінити словом “спеціалізована” у відповідному відмінку і числі;

5) у пунктах 101, 103 і 104 слово “високоспеціалізована” у всіх відмінках і формах числа замінити словом “спеціалізована” у відповідному відмінку і числі;

6) в абзаці сьомому пункту 119 слово “високоспеціалізованого” замінити словом “спеціалізованого”;

7) у назві розділу “Процедура розслідування випадків смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2” та абзацах першому і другому пункту 1411 слова “вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану)” замінити словом “спеціалізовану”;

8) у додатку 20 до Порядку слово “високоспеціалізованого” замінити словом “спеціалізованого”.

7. У Порядку створення госпітальних округів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1074 “Деякі питання створення госпітальних округів” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 60, № 58, ст. 1839):

1) в абзаці п’ятому пункту 8 слова “вторинну (спеціалізовану) та/або третинну (високоспеціалізовану)” замінити словом “спеціалізовану”;

2) в абзаці четвертому пункту 10 слова “вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”;

3) у пункті 18 слова “вторинної (спеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”;

4) в абзацах шостому і сьомому пункту 20 слова “вторинна (спеціалізована)” у всіх відмінках замінити словом “спеціалізована” у відповідному відмінку.

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1083 “Про затвердження переліку послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 245; 2021 р., № 56, ст. 3463, № 90, ст. 5829):

1) у постанові:

у назві постанови слова “третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”;

в абзацах другому і третьому пункту 1 слова “третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”;

2) у переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженому зазначеною постановою, слова “третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”;

3) у тарифах на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затверджених зазначеною постановою:

слова “третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”;

у примітках до тарифів слова “третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”.

9. У пункті 22 Порядку отримання та надання гемопоетичних стовбурових клітин та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1076), слова “третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”.

10. В абзаці шостому підпункту 13 пункту 35 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 27, ст. 1442) слова “третинну (високоспеціалізовану)” замінити словом “спеціалізовану”.

11. У пункті 1 Порядку транспортування анатомічних матеріалів/ реципієнтів у рамках єдиного аеромедичного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 262 “Деякі питання створення єдиного аеромедичного простору” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 27, ст. 1441), слова “третинної (високоспеціалізованої)” замінити словом “спеціалізованої”.

12. У Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 “Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я” (Офіційний вісник України , 2021 р., № 97, ст. 6315):

1) в абзаці восьмому пункту 3 слова “вторинну (спеціалізовану) або третинну (високоспеціалізовану)” замінити словом “спеціалізовану”;

2) в абзаці першому пункту 9 слова “на вторинному рівні” замінити словами “на спеціалізованому рівні”;

3) пункт 10 виключити;

4) в абзаці першому пункту 14 слова “вторинну (спеціалізовану) або третинну (високоспеціалізовану)” замінити словом “спеціалізовану”.

13. У назві підрозділу “Медичні вироби для стентування коронарних судин для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу” розділу “Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями” переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 216 “Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1303), слова “вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану)” замінити словом “спеціалізовану”.

14. В абзаці другому пункту 33 розділу VII Порядку тримання військовополонених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 31, ст. 1649), слова “вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медичні допомоги” замінити словами “спеціалізована медична допомога”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: