open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2016  № 407

Про затвердження Змін до деяких наказів

На виконання пропозицій Комісії з інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Державної казначейської служби України, активів і зобов'язань та результатів виконання бюджетів викладених за результатами проведеної інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Державної казначейської служби України та головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, відповідно до наказу Державної казначейської служби України від 24 жовтня 2016 року № 309 "Про проведення інвентаризації рахунків, активів і зобов'язань та результатів виконання бюджетів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, що додаються (додаток 3).

3. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233, що додаються (додаток 4).

4. Викласти у новій редакції Додаток 4 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, що додається.

5. Самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2017 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. Слюз


Додаток 1
до наказу Державної казначейської
служби України
29.12.2016  № 407

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

У 9 класі рахунків розділі 95 "Розрахункові документи, не оплачені в строк" групи 956 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені" та 957 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені" вилучити.

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 2
до наказу Державної казначейської
служби України
29.12.2016  № 407

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

У 9 класі рахунків розділі 95 "Розрахункові документи, не оплачені в строк" групи 956 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені" та 957 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені" вилучити.

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 3
до наказу Державної казначейської
служби України
29.12.2016  № 407

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

1. У розділі III Порядку:

пункти 5 та 6 глави 1 вилучити. У зв'язку із цим пункти 7-12 вважати відповідно пунктами 5-10;

у пункті 5 глави 1 бухгалтерське проведення вилучити:

"одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9563

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9564

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені";

останній абзац глави 1 викласти у такій редакції:

"Примітка: операції, пов'язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до пунктів 6, 7 цієї глави.".

2. У розділі V Порядку:

підпункти 2.2 та 2.3 пункту 2 глав 1 та 2 вилучити. У зв'язку із цим підпункти 2.4-2.22 пункту 2 глави 1 вважати відповідно підпунктами 2.2-2.20, підпункти 2.4-2.26 пункту 2 глави 2 вважати відповідно підпунктами 2.2-2.24;

у підпункті 2.2 глави 1 бухгалтерське проведення вилучити:

"одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9561

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9562

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду державного бюджету, крім захищених, не оплачені";

у підпункті 2.2 глави 2 бухгалтерське проведення вилучити:

"одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9563

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду державного бюджету, не оплачені

або:

9564

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду державного бюджету, крім соціально захищених, не оплачені";

Примітку2 та Примітку 3 після підпункту 2.15 пункту 2 глави 1 викласти у такій редакції:

"Примітка2: операції, проведені розпорядником бюджетних коштів в іноземній валюті відображаються відповідно до підпункту 2.13 пункту 2 глави 1 цього розділу.

Примітка3: операції щодо списання з реєстраційного рахунку розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневого еквіваленту перерахованої валюти та перерахування коштів іноземної валюти для надання кредитів позичальникам з валютного рахунку, відкритого на ім'я Казначейства України, на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі банку, здійснюються відповідно до підпунктів 2.14-2.15 (без урахування примітки 1) пункту 2 глави 1 цього розділу.";

Примітку1 після підпункту 2.5 пункту 2 глави 2 викласти у такій редакції:

"Примітка1: операції щодо перерахування коштів з рахунків спеціального фонду на рахунок Казначейства, відкритий в установі банку для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів здійснюються відповідно до підпунктів 2.8-2.9 пункту 2 глави 1 цього розділу.";

Примітку3 та Примітку 4 після підпункту 2.14 пункту 2 глави 2 викласти у такій редакції:

"Примітка3: операції, проведені розпорядником бюджетних коштів в іноземній валюті відображаються відповідно до підпункту 2.12 пункту 2 глави 2 цього розділу.

Примітка4: операції щодо списання з реєстраційного рахунку розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневого еквіваленту перерахованої валюти та перерахування коштів іноземної валюти для надання кредитів позичальникам з валютного рахунку, відкритого на ім'я Казначейства України, на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі банку, здійснюються відповідно до підпунктів 2.13-2.14 (без урахування примітки 2) пункту 2 глави 2 цього розділу. ";

останній абзац пункту 2 глави 2 викласти у такій редакції:

"Примітка5: операції, пов'язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до підпункту 2.15 пункту 2 глави 2 цього розділу.".

3. Главу 7 розділу XIV Порядку вилучити.

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 4
до наказу Державної казначейської
служби України
29.12.2016  № 407

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів

1. У пункті а) розділі IV Порядку:

пункти 5 та 6 вилучити. У зв'язку із цим пункти 7-12 вважати відповідно пунктами 5-10;

у пункті 5 бухгалтерське проведення вилучити:

"одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9573

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені

або

9574

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені";

останній абзац пункту а) викласти у такій редакції:

"Примітка: операції, пов'язані з відображенням у бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються відповідно до підпунктів 6 та 7 цього пункту.".

2. У розділі V Порядку:

підпункти 31 та 32 пунктів а) та б) вилучити;

у пункті 4 пункту а) бухгалтерське проведення вилучити:

"одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9571

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не оплачені

або:

9572

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками загального фонду місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені";

у пункті 4 пункту б) бухгалтерське проведення вилучити:

"одночасно:

Дебет

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9573

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за соціально захищеними видатками спеціального фонду місцевого бюджету, не оплачені

або

9574

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками спеціального фонду місцевого бюджету, крім соціально захищених, не оплачені".

3. Главу 9 розділу IX вилучити.

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.І. Литвиненко


Додаток 4
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків


п/п

Балансові рахунки

На початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)*

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**

1

2

3

4

5

1

Клас 1

2

1111А

3

Усього по групі 111

4

1121А

5

1122А

6

Усього по групі 112

7

Усього по розділу 11

8

1211А

9

1212А

10

Усього по групі 121

11

1221А

12

1222А

13

1223А

14

1224А

15

Усього по групі 122

16

1231А

17

1232А

18

1234А

19

1235А

20

Усього по групі 123

21

1241А

22

1242А

23

Усього по групі 124

24

Усього по розділу 12

25

1311А

26

1312А

27

1313А

28

1314А

29

1315А

30

Усього по групі 131

31

1321А

32

1322А

33

1323А

34

1324А

35

1325А

36

1326А

37

Усього по групі 132

38

1331А

39

1332А

40

1333А

41

1334А

42

1335А

43

Усього по групі 133

44

1341А

45

1342А

46

1343А

47

1344А

48

1345А

49

Усього по групі 134

50

Усього по розділу 13

51

1411А

52

Усього по групі 141

53

1421А

54

Усього по групі 142

55

Усього по розділу 14

56

1511А

57

1512А

58

1513А

59

1514А

60

1515А

61

1516А

62

1517А

63

1518А

64

Усього по групі 151

65

1521А

66

1522А

67

1523А

68

1524А

69

1525А

70

1526А

71

1527А

72

1528А

73

Усього по групі 152

74

1531А

75

1532А

76

1533А

77

1534А

78

1535А

79

1536А

80

1537А

81

1538А

82

Усього по групі 153

83

1541А

84

1542А

85

1543А

86

1544А

87

1545А

88

1546А

89

Усього по групі 154

90

1551А

91

1552А

92

1553А

93

1554А

94

1555А

95

1556А

96

1557А

97

1558А

98

Усього по групі 155

99

Усього по розділу 15

100

1611А

101

1612А

102

Усього по групі 161

103

1621А

104

1622А

105

1623А

106

Усього по групі 162

107

1631А

108

1632А

109

Усього по групі 163

110

1641А

111

1642А

112

Усього по групі 164

113

1651А

114

1652А

115

1653А

116

1654А

117

Усього по групі 165

118

1661А

119

1662А

120

Усього по групі 166

121

1671А

122

1672А

123

1673А

124

Усього по групі 167

125

1681А

126

1682А

127

1683А

128

Усього по групі 168

129

Усього по розділу 16

130

1711А

131

Усього по групі 171

132

Усього по розділу 17

133

Клас 4

134

4111А

135

4112А

136

Усього по групі 411

137

4121А

138

4122А

139

Усього по групі 412

140

Усього по розділу 41

141

4211А

142

4212А

143

Усього по групі 421

144

4221А

145

4222А

146

4223А

147

4224А

148

Усього по групі 422

149

4231А

150

4232А

151

4233А

152

4234А

153

Усього по групі 423

154

4241А

155

4242А

156

4243А

157

4244А

158

Усього по групі 424

159

4251А

160

4252А

161

4253А

162

4254А

163

Усього по групі 425

164

Усього по розділу 42

165

4311А

166

4312А

167

Усього по групі 431

168

4321А

169

4322А

170

Усього по групі 432

171

Усього по розділу 43

172

4411А

173

4412А

174

Усього по групі 441

175

4421А

176

4422А

177

4423А

178

Усього по групі 442

179

4431А

180

4432А

181

Усього по групі 443

182

4441А

183

4442А

184

Усього по групі 444

185

4451А

186

4452А

187

4453А

188

4455А

189

4456А

190

Усього по групі 445

191

4461А

192

4462А

193

4465А

194

4466А

195

Усього по групі 446

196

4471А

197

Усього по групі 447

198

Усього по розділу 44

199

4611А

200

4612А

201

Усього по групі 461

202

4621А

203

4622А

204

Усього по групі 462

205

Усього по розділу 46

206

4999А

207

Усього по групі 499

208

Усього по розділу 49

209

Активи - усього

210

Клас 2

211

2111П

212

Усього по групі 211

213

2121П

214

2122П

215

2123П

216

Усього по групі 212

217

2131П

218

Усього по групі 213

219

2141П

220

Усього по групі 214

221

2151П

222

2152П

223

2153П

224

Усього по групі 215

225

2161П

226

Усього по групі 216

227

2171П

228

2172П

229

2173П

230

Усього по групі 217

231

Усього по розділу 21

232

2211П

233

2212П

234

Усього по групі 221

235

2221П

236

2222П

237

Усього по групі 222

238

2231П

239

2232П

240

Усього по групі 223

241

2241П

242

2242П

243

Усього по групі 224

244

Усього по розділу 22

245

2311П

246

Усього по групі 231

247

2321П

248

Усього по групі 232

249

Усього по розділу 23

250

2411П

251

2412П

252

Усього по групі 241

253

2421П

254

2422П

255

2423П

256

2424П

257

Усього по групі 242

258

2431П

259

2432П

260

2433П

261

Усього по групі 243

262

2441П

263

2442П

264

2443П

265

Усього по групі 244

266

Усього по розділу 24

267

Клас 3

268

3111П

269

3112П

270

3113П

271

Усього по групі 311

272

3121П

273

3122П

274

3123П

275

3124П

276

3125П

277

Усього по групі 312

278

3131П

279

3132П

280

Усього по групі 313

281

3141П

282

3142П

283

3143П

284

3144П

285

Усього по групі 314

286

3151П

287

3152П

288

3153П

289

3154П

290

3155П

291

3156П

292

Усього по групі 315

293

3161П

294

Усього по групі 316

295

Усього по розділу 31

296

3211П

297

3212П

298

Усього по групі 321

299

3221П

300

3222П

301

3223П

302

3224П

303

Усього по групі 322

304

3231П

305

3232П

306

Усього по групі 323

307

3241П

308

3242П

309

Усього по групі 324

310

3251П

311

3252П

312

3253П

313

3254П

314

Усього по групі 325

315

3261П

316

3262П

317

Усього по групі 326

318

3271П

319

3272П

320

Усього по групі 327

321

3281П

322

3282П

323

Усього по групі 328

324

Усього по розділу 32

325

3311П

326

Усього по групі 331

327

3321П

328

Усього по групі 332

329

Усього по розділу 33

330

3411П

331

3412П

332

Усього по групі 341

333

3421П

334

3422П

335

Усього по групі 342

336

Усього по розділу 34

337

3511П

338

3512П

339

3515П

340

3516П

341

Усього по групі 351

342

3521П

343

3522П

344

3523П

345

3524П

346

3525П

347

3526П

348

Усього по групі 352

349

3531П

350

3532П

351

3534П

352

Усього по групі 353

353

3541П

354

3542П

355

3543П

356

3544П

357

3545П

358

3546П

359

Усього по групі 354

360

3551П

361

3552П

362

3553П

363

3554П

364

Усього по групі 355

365

Усього по розділу 35

366

3611П

367

3612П

368

3614П

369

3616П

370

Усього по групі 361

371

3621П

372

3622П

373

3624П

374

3626П

375

Усього по групі 362

376

Усього по розділу 36

377

3711П

378

3712П

379

3713П

380

3714П

381

3715П

382

3716П

383

3717П

384

3718П

385

3719П

386

Усього по групі 371

387

3721П

388

3722П

389

Усього по групі 372

390

3731П

391

3732П

392

3733П

393

3734П

394

Усього по групі 373

395

3741П

396

Усього по групі 374

397

3751П

398

3752П

399

3753П

400

3754П

401

3755П

402

Усього по групі 375

403

3761П

404

Усього по групі 376

405

Усього по розділу 37

406

3811П

407

3812П

408

Усього по групі 381

409

3821П

410

Усього по групі 382

411

3891П

412

3892П

413

Усього по групі 389

414

Усього по розділу 38

415

3911П

416

Усього по групі 391

417

3921П

418

3922П

419

Усього по групі 392

420

3931П

421

Усього по групі 393

422

3991П

423

3992П

424

3993П

425

3994П

426

Усього по групі 399

427

Усього по розділу 39

428

Клас 4

429

4111П

430

4112П

431

Усього по групі 411

432

4121П

433

4122П

434

Усього по групі 412

435

Усього по розділу 41

436

4211П

437

4212П

438

Усього по групі 421

439

4221П

440

4222П

441

4223П

442

4224П

443

Усього по групі 422

444

4231П

445

4232П

446

4233П

447

4234П

448

Усього по групі 423

449

4241П

450

4242П

451

4243П

452

4244П

453

Усього по групі 424

454

4251П

455

4252П

456

4253П

457

4254П

458

Усього по групі 425

459

Усього по розділу 42

460

4311П

461

4312П

462

Усього по групі 431

463

4321П

464

4322П

465

Усього по групі 432

466

Усього по розділу 43

467

4411П

468

4412П

469

Усього по групі 441

470

4421П

471

4422П

472

4423П

473

Усього по групі 442

474

4431П

475

4432П

476

Усього по групі 443

477

4441П

478

4442П

479

Усього по групі 444

480

4451П

481

4452П

482

4453П

483

4455П

484

4456П

485

Усього по групі 445

486

4461П

487

4462П

488

4465П

489

4466П

490

Усього по групі 446

491

4471П

492

Усього по групі 447

493

Усього по розділу 44

494

4611П

495

4612П

496

Усього по групі 461

497

4621П

498

4622П

499

Усього по групі 462

500

Усього по розділу 46

501

4999П

502

Усього по групі 499

503

Усього по розділу 49

504

Пасиви - усього

505

Клас 7

506

7111А

507

Усього по групі 711

508

7121А

509

7122А

510

Усього по групі 712

511

7131А

512

7132А

513

Усього по групі 713

514

Усього по розділу 71

515

7211А

516

Усього по групі 721

517

7221А

518

7222А

519

Усього по групі 722

520

7231А

521

7232А

522

Усього по групі 723

523

Усього по розділу 72

524

7921А

525

Усього по групі 792

526

Усього по розділу 79

527

Клас 6

528

6911КП

529

Усього по групі 691

530

Усього по розділу 69

531

Клас 5

532

5111А

533

5112А

534

Усього по групі 511

535

5121А

536

5122А

537

Усього по групі 512

538

Усього по розділу 51

539

5911А

540

Усього по групі 591

541

Усього по розділу 59

542

Активи - усього

543

Клас 6

544

6111П

545

6112П

546

6113П

547

6114П

548

Усього по групі 611

549

6121П

550

6122П

551

6123П

552

6124П

553

Усього по групі 612

554

Усього по розділу 61

555

6211П

556

Усього по групі 621

557

6221П

558

Усього по групі 622

559

Усього по розділу 62

560

6411П

561

6412П

562

Усього по групі 641

563

6421П

564

6422П

565

Усього по групі 642

566

Усього по розділу 64

567

Клас 7

568

7131П

569

7132П

570

Усього по групі 713

571

Усього по розділу 71

572

7231П

573

7232П

574

Усього по групі 723

575

Усього по розділу 72

576

7911КА

577

Усього по групі 791

578

7921П

579

Усього по групі 792

580

Усього по розділу 79

581

Клас 5

582

5111П

583

5112П

584

Усього по групі 511

585

5121П

586

5122П

587

Усього по групі 512

588

Усього по розділу 51

589

5911П

590

Усього по групі 591

591

Усього по розділу 59

592

Пасиви - усього

593

Доходи бюджету - усього

594

Видатки бюджету - усього

595

Результат бюджету - усього

596

Управлінський облік

597

8 клас

598

8211А

599

8212А

600

8213А

601

8214А

602

8215А

603

8216А

604

Усього по групі 821

605

8221А

606

8222А

607

Усього по групі 822

608

8241А

609

8242А

610

Усього по групі 824

611

8251А

612

8252А

613

Усього по групі 825

614

Усього по розділу 82

615

8311А

616

8312А

617

Усього по групі 831

618

8321А

619

8322А

620

Усього по групі 832

621

Усього по розділу 83

622

8511А

623

8512А

624

Усього по групі 851

625

8521А

626

8522А

627

Усього по групі 852

628

Усього по розділу 85

629

8621А

630

Усього по групі 862

631

8651А

632

Усього по групі 865

633

8661А

634

Усього по групі 866

635

8681А

636

Усього по групі 868

637

Усього по розділу 86

638

8711А

639

8712А

640

8713А

641

8714А

642

Усього по групі 871

643

8731А

644

8732А

645

Усього по групі 873

646

8751А

647

8752А

648

8753А

649

Усього по групі 875

650

8781А

651

8782А

652

8783А

653

Усього по групі 878

654

8791А

655

8792А

656

8793А

657

Усього по групі 879

658

Усього по розділу 87

659

8921КП

660

Усього по групі 892

661

Усього по розділу 89

662

Активи - усього

663

8 клас

664

8111П

665

8112П

666

8113П

667

8114П

668

8115П

669

8116П

670

8118П

671

Усього по групі 811

672

8121П

673

8122П

674

8123П

675

8124П

676

8125П

677

8126П

678

8127П

679

Усього по групі 812

680

8141П

681

8142П

682

8143П

683

8144П

684

Усього по групі 814

685

Усього по розділу 81

686

8411П

687

8412П

688

Усього по групі 841

689

8421П

690

8422П

691

Усього по групі 842

692

Усього по розділу 84

693

8611П

694

Усього по групі 861

695

8631П

696

Усього по групі 863

697

8641П

698

Усього по групі 864

699

8671П

700

Усього по групі 867

701

Усього по розділу 86

702

8721П

703

8722П

704

8723П

705

8724П

706

8725П

707

8726П

708

8727П

709

8728П

710

Усього по групі 872

711

8741П

712

8742П

713

8743П

714

8744П

715

8745П

716

8746П

717

8747П

718

8748П

719

Усього по групі 874

720

8761П

721

8762П

722

8763П

723

Усього по групі 876

724

8771П

725

8772П

726

8773П

727

Усього по групі 877

728

Усього по розділу 87

729

8811П

730

Усього по групі 881

731

Усього по розділу 88

732

8911КА

733

Усього по групі 891

734

Усього по розділу 89

735

Пасиви - усього

736

Позабалансовий облік

737

9 клас

738

9311А

739

9312А

740

9313А

741

9314А

742

Усього по групі 931

743

9321А

744

9322А

745

9323А

746

9324А

747

Усього по групі 932

748

9331А

749

9332А

750

9333А

751

9334А

752

Усього по групі 933

753

9341А

754

9342А

755

9343А

756

9344А

757

Усього по групі 934

758

Усього по розділу 93

759

9511А

760

9512А

761

9513А

762

9514А

763

9515А

764

Усього по групі 951

765

9521А

766

9522А

767

9523А

768

9524А

769

9525А

770

Усього по групі 952

771

9531А

772

Усього по групі 953

773

9541А

774

9542А

775

9543А

776

9544А

777

Усього по групі 954

778

9551А

779

Усього по групі 955

790

Усього по розділу 95

772

9811А

773

9812А

774

9813А

775

9814А

776

9815А

777

9816А

778

9817А

779

9818А

780

Усього по групі 981

791

9821А

773

9822А

774

9823А

775

Усього по групі 982

776

9831А

777

9832А

778

9833А

779

9834А

780

9835А

781

Усього по групі 983

792

9841А

774

Усього по групі 984

775

9851А

776

Усього по групі 985

777

Усього по розділу 98

778

9921КП

779

Усього по групі 992

780

9931А

781

Усього по групі 993

782

Усього по розділу 99

793

Активи - усього

775

Клас 9

776

9011П

777

9012П

778

Усього по групі 901

779

9071П

780

9072П

781

9073П

782

9074П

783

9075П

794

9076П

776

Усього по групі 907

777

9081П

778

9082П

779

9083П

780

9084П

781

9085П

782

9086П

783

9087П

784

9088П

795

Усього по групі 908

777

9091П

778

Усього по групі 909

779

Усього по розділу 90

780

9111П

781

9112П

782

9113П

783

9114П

784

9115П

785

9116П

796

9117П

778

9118П

779

Усього по групі 911

780

9121П

781

9122П

782

9123П

783

9124П

784

9125П

785

9126П

786

9127П

797

9128П

779

Усього по групі 912

780

9131П

781

9132П

782

9133П

783

9134П

784

9135П

785

9136П

786

9137П

787

9138П

798

Усього по групі 913

780

9141П

781

9142П

782

9143П

783

9144П

784

9145П

785

9146П

786

9147П

787

9148П

788

Усього по групі 914

799

9151П

781

9152П

782

9153П

783

9154П

784

9155П

785

9156П

786

9157П

787

9158П

788

Усього по групі 915

789

9161П

800

9162П

782

9163П

783

9164П

784

9165П

785

9166П

786

9167П

787

9168П

788

Усього по групі 916

789

9171П

790

9172П

801

9173П

783

Усього по групі 917

784

9181П

785

9182П

786

9183П

787

Усього по групі 918

788

Усього по розділу 91

789

9211П

790

9212П

791

9213П

802

9214П

784

9215П

785

9216П

786

9217П

787

9218П

788

Усього по групі 921

789

9221П

790

9222П

791

9223П

792

9224П

803

9225П

785

9226П

786

9227П

787

9228П

788

Усього по групі 922

789

9251П

790

Усього по групі 925

791

9261П

792

9262П

793

9263П

804

9264П

786

9265П

787

9266П

788

9267П

789

9268П

790

Усього по групі 926

791

9271П

792

9272П

793

9273П

794

9274П

805

9275П

787

9276П

788

9277П

789

9278П

790

Усього по групі 927

791

Усього по розділу 92

792

9411П

793

9412П

794

9413П

795

9414П

806

9415П

788

9416П

789

Усього по групі 941

790

9421П

791

9422П

792

9423П

793

9424П

794

9425П

795

9426П

796

Усього по групі 942

807

9499П

789

Усього по розділу 94

790

9611П

791

Усього по групі 961

792

9621П

793

9622П

794

9623П

795

9624П

796

9625П

797

9626П

808

Усього по групі 962

790

9631П

791

9632П

792

9633П

793

9634П

794

Усього по групі 963

795

9641П

796

Усього по групі 964

797

Усього по розділу 96

798

9711П

809

9712П

791

9713П

792

9714П

793

Усього по групі 971

794

9721П

795

9722П

796

9723П

797

9724П

798

Усього по групі 972

799

9731П

810

9732П

792

9733П

793

9734П

794

Усього по групі 973

795

9741П

796

9742П

797

9743П

798

9744П

799

Усього по групі 974

800

Усього по розділу 97

811

9911КА

793

Усього по групі 991

794

9931П

795

Усього по групі 993

796

Усього по розділу 99

797

Пасиви - усього

__________
* у річному звіті наводяться суми до річного заключення рахунків
** заповнюється при складанні річного звіту

Керівник органу
Державної казначейської служби України_____________
(підпис)______________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу
органу Державної казначейської
служби України

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали і прізвище)

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: