open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2021  № 425

Про внесення змін до наказу ДСА України від 21.12.2018 № 622 (зі змінами)

Відповідно до статті 152 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя України від 17.01.2019 № 141/0/15-19 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни, погоджені рішенням Ради суддів України від 25.11.2021 № 56, до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 21.12.2018 № 622 (зі змінами), що додаються.

2. Пункт 2 наказу Державної судової адміністрації України від 21.12.2018 № 622 (зі змінами) викласти в новій редакції:

"2. Затвердити додаток до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ - Коди окремих процесуальних питань, що додається (додаток 2)".

3. У пункті 7 наказу Державної судової адміністрації України від 21.12.2018 № 622 (зі змінами) слова "та Коефіцієнти набирають" замінити словом "набирає" та виключити підпункт 2.

4. Державному підприємству "Інформаційні судові системи" реалізувати зміни в автоматизованій системі документообігу суду в строк не пізніше одного місяця з дня набрання чинності цим наказом.

5. Відділу документального забезпечення та контролю довести копію цього наказу до Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду України, апеляційних судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

6. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України в термін не пізніше одного робочого дня з дня отримання цього наказу довести його копію до всіх місцевих судів відповідного регіону.

7. Прес-службі (на правах сектору) не пізніше наступного робочого дня з дня видання цього наказу опублікувати цей наказ на офіційному веб-сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше".

8. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С.П.

Т.в.о. Голови Державної
судової адміністрації УкраїниО. Сальніков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
21 грудня 2021 року № 425

ЗМІНИ
до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого наказом ДСА України від 21 грудня 2018 року № 622 (зі змінами)

1. Спеціалізацію "Господарське судочинство" викласти в новій редакції, що додається (Додаток 1).

2. У спеціалізації "Цивільне судочинство":

після позиції 331600000 доповнити новою позицією:

331700000

 

справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх

3. У спеціалізації "Кримінальне судочинство":

1) після позиції 401140700 доповнити новими позиціями:

401140800

 

застосування електронних засобів контролю

401140900

 

застосування або продовження обмежувальних заходів в інтересах потерпілого від злочину, пов'язаного з домашнім насильством

2) після позиції 401250000 доповнити новою позицією:

401250100

 

про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

3) після позиції 401260000 доповнити новою позицією:

401260100

 

про скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

4) після позиції 401350000 доповнити новими позиціями:

401360000

 

відвід слідчого, дізнавача

401370000

 

відвід інших учасників кримінального провадження

5) назву позиції 421080008 викласти у новій редакції "про продовження, зміну або припинення примусового лікування";

6) назву позиції 421220022 викласти у новій редакції "про продовження, зміну або припинення застосування примусових заходів медичного характеру";

7) після позиції 421250025 доповнити новими позиціями:

421250026

 

про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу

421250027

 

про зарахування строку попереднього ув'язнення в строк покарання

421250028

 

про заміну несплаченої суми штрафу на громадські чи виправні роботи або позбавлення волі

Директор департаменту
інформаційних технологійО.О. Чикін


ПОГОДЖЕНО:


Рішення Ради суддів України
25 листопада 2021 року № 56Додаток 1
до змін до Загального класифікатора
спеціалізацій суддів та категорій справ,
затвердженого наказом ДСА України
21.12.2018  № 622 (зі змінами),
затверджених  наказом ДСА України
від 21.12.2021  № 425

Код

Спеціалізація

Категорії справ

2

Господарське судочинство

 

200000000

 

Справи позовного провадження

201000000

 

Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них

201010000

 

про державну власність, з них

201010100

 

щодо реєстрації або обліку прав на майно

201010200

 

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201010300

 

щодо визнання права власності

201010400

 

щодо усунення перешкод у користуванні майном

201010500

 

щодо оренди

201020000

 

про комунальну власність, з них

201020100

 

щодо реєстрації або обліку прав на майно

201020200

 

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201020300

 

щодо визнання права власності

201020400

 

щодо усунення перешкод у користуванні майном

201020500

 

щодо оренди

201030000

 

про приватну власність, з них

201030100

 

щодо реєстрації або обліку прав на майно

201030200

 

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201030300

 

щодо визнання права власності

201030400

 

щодо витребування майна із чужого незаконного володіння

201030500

 

щодо усунення перешкод у користуванні майном

201030600

 

щодо самочинного будівництва

201040000

 

щодо речових прав на чуже майно, з них

201040100

 

щодо володіння чужим майном

201040200

 

щодо сервітутів

202000000

 

Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них

202010000

 

щодо припинення права власності на земельну ділянку

202020000

 

щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них

202020100

 

щодо припинення права оренди

202030000

 

щодо земельних сервітутів

202040000

 

щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

202050000

 

щодо права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

202060000

 

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

202070000

 

щодо визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою, з них

202070100

 

щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди

202080000

 

щодо визнання права власності на земельну ділянку

202090000

 

щодо усунення порушення прав власника

202100000

 

щодо відшкодування шкоди, збитків

202110000

 

щодо стягнення штрафних санкцій

202120000

 

щодо невиконання або неналежного виконання зобов'язань

202120100

 

що виникають з договорів купівлі-продажу

202120200

 

що виникають з договорів оренди

203000000

 

Справи у спорах щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, з них

203010000

 

щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

203020000

 

щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них

203020100

 

щодо визнання торговельної марки добре відомою

203020200

 

щодо комерційного найменування

203030000

 

щодо права попереднього користування

203040000

 

щодо авторських та суміжних прав, з них

203040100

 

колективного управління майновими правами автора та суміжними правами

204000000

 

Справи у спорах щодо захисту ділової репутації

205000000

 

Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, з них

205010000

 

щодо захисту економічної конкуренції, з них

205010100

 

щодо антиконкурентних узгоджених дій

205020000

 

щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем

205030000

 

щодо антиконкурентних дій органів влади

205040000

 

щодо захисту від недобросовісної конкуренції

206000000

 

Справи у спорах щодо цінних паперів

207000000

 

Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них

207010000

 

оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління

207020000

 

визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них

207030000

 

пов'язані з діяльністю органів управління товариства

207040000

 

пов'язані з правами на акції, частку у статутному капіталі

207050000

 

визнання недійсними господарських договорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав

207060000

 

внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

207070000

 

про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи

208000000

 

Справи у спорах щодо приватизації майна, з них

208010000

 

щодо укладення, зміни, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними

208020000

 

щодо визнання недійсними актів

208030000

 

щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію

209000000

 

Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000), з них

209010000

 

купівлі-продажу, з них

209010100

 

поставки товарів, робіт, послуг, з них

209010101

 

енергоносіїв

209020000

 

оренди

209030000

 

лізингу

209040000

 

підряду, з них

209040100

 

будівельного підряду

209050000

 

надання послуг

209050000

 

перевезення, транспортного експедирування, з них

209060100

 

залізницею, з них

209060101

 

втрата, пошкодження, псування вантажу

209070000

 

страхування

209080000

 

банківської діяльності, з них

209080100

 

кредитування, з них

209080101

 

забезпечення виконання зобов'язання

209090000

 

доручення, комісії, управління майном

209100000

 

зберігання

209110000

 

спільної діяльності

209120000

 

зовнішньоекономічної діяльності, з них

209120100

 

із залученням іноземних інвестицій

210000000

 

Справи у спорах, щодо недоговірних зобов'язань, з них

210010000

 

спонукання виконати або припинити певні дії

210020000

 

повернення безпідставно набутого майна (коштів)

210030000

 

про відшкодування шкоди

211000000

 

Справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності

212000000

 

Справи про банкрутство, з них

212010000

 

банкрутство юридичної особи

212020000

 

неплатоспроможність фізичної особи

212030000

 

неплатоспроможність фізичної особи-підприємця

212040000

 

грошові вимоги кредитора до боржника

212050000

 

майнові спори, стороною в яких є боржник, з них:

212050100

 

спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна

212050200

 

спори про визнання недійсними правочинів, укладених боржником

212050300

 

спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості

212050400

 

про стягнення заробітної плати

212050500

 

про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника

212060000

 

затвердження плану санації або плану реструктуризації боргів боржника

212070000

 

справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

212080000

 

визнання недійсними результатів аукціону, з них:

212080100

 

щодо визнання недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону

212090000

 

діяльність арбітражного керуючого

212100000

 

щодо припинення повноважень керівника або органу управління боржника

212110000

 

скасування арештів майна, звільнення активів боржника

212120000

 

скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних та інших органів

212130000

 

інші вимоги до боржника

221000000

 

Справи наказного провадження

231000000

 

Справи щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів

231010000

 

справи про скасування рішення третейського суду

231020000

 

справи про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду

241000000

 

Інші справи


Додаток 2
до наказу ДСА України
21.12.2018  № 622
(у редакції наказу ДСА України
від 21.12.2021  № 425)

ДОДАТОК
до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ - Коди окремих процесуальних питань

Код

Окремі процесуальні питання

600010000

Заява про забезпечення (скасування забезпечення) позову або доказів

600020000

Заява про відвід судді

600030000

Заява про виправлення помилки у судовому рішенні

600040000

Заява про роз'яснення судового рішення

600050000

Заява про ухвалення додаткового рішення

600060000

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

600070000

Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами

600080000

Заява про відновлення втраченого провадження

600090000

Заява про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення

600100000

Заява про заміну сторони виконавчого провадження

600110000

Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

600120000

Виконання судових доручень іноземних судів

600130000

Заява про скасування судового наказу

600140000

Інші процесуальні питання

Директор департаменту
інформаційних технологійО.О. Чикін

ПОГОДЖЕНО:


Рішення Ради суддів України
25 листопада 2021 року № 56


{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: