open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 березня 2021 р. № 210
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 і від 19 травня 1999 р. № 859

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 “Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності” (ЗП України, 1995 р., № 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1474; 2015 р., № 100, ст. 3432) і від 19 травня 1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 21, ст. 957; 2015 р., № 100, ст. 3432; 2018 р., № 74, ст. 2470) зміни, що додаються.

2. Фонду державного майна в межах своїх повноважень у двомісячний строк внести зміни до контрактів, укладених з керівниками підприємств, що перебувають у державній власності та щодо яких прийнято рішення про приватизацію, стосовно винагороди за сприяння приватизації.

3. Державним органам приватизації в межах своїх повноважень забезпечувати врахування передбачених у контракті умов виплати винагороди керівникам підприємств, що перебувають у державній власності, та об’єднань державних підприємств під час формування умов продажу об’єктів приватизації.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 25ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2021 р. № 210

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 і від 19 травня 1999 р. № 859

1. Пункт 18 Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597, після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“винагорода за сприяння процесу приватизації об’єкта, що полягає у виконанні завдань органу приватизації, зокрема за забезпечення збереження вартості активів об’єкта приватизації, недопущення зростання його боргових зобов’язань, забезпечення проведення у разі необхідності у визначені строки інвентаризації та переоцінки активів об’єкта приватизації, реєстрації установчих документів, реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, забезпечення на вимогу Фонду державного майна доступу до інформації про об’єкт приватизації за визначеним переліком, у відсотковому розмірі від ціни його продажу за результатами завершення приватизації. Рішення про виплату такої винагороди приймається щодо конкретного об’єкта приватизації під час укладання контракту з його керівником згідно із затвердженим Фондом державного майна планом підготовки до приватизації відповідного об’єкта з визначеним переліком завдань органу приватизації.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859:

1) у пункті 1:

в абзацах першому і другому підпункту 1 слово “додатком” замінити словом і цифрою “додатком 1”;

підпункт 6 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“винагорода за сприяння процесу приватизації об’єкта, що полягає у виконанні завдань органу приватизації, зокрема за забезпечення збереження вартості активів об’єкта приватизації, недопущення зростання його боргових зобов’язань, забезпечення проведення у разі необхідності у визначені строки інвентаризації та переоцінки активів об’єкта приватизації, реєстрації установчих документів, реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, забезпечення на вимогу Фонду державного майна доступу до інформації про об’єкт приватизації за визначеним переліком, у відсотковому розмірі від ціни його продажу за результатами завершення приватизації. Рішення про виплату такої винагороди приймається щодо конкретного об’єкта приватизації під час укладання контракту з його керівником згідно із затвердженим Фондом державного майна планом підготовки до приватизації відповідного об’єкта із визначеним переліком завдань органу приватизації.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

2) у додатку до постанови слово “Додаток” замінити словом і цифрою “Додаток 1”;

3) доповнити постанову додатком 2 такого змісту:


“Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. № 859

РОЗМІРИ
винагороди за сприяння процесу приватизації об’єкта

Оціночна (балансова) вартість, млн. гривень

Ціна продажу, млн. гривень

Фонд заохочення, відсотків вартості продажу

Максимальний розмір винагороди, млн. гривень

Мінімальний розмір винагороди, млн. гривень

Максимальна сума продажу, з якої нараховується винагорода, млн. гривень

від 500

від 500

0,125

1,25

0,625

1 000

від 400 до 500

від 500

0,125

0,875

0,625

700

від 400 до 500

0,12

0,684

0,48

570

від 300 до 400

від 500

0,115

0,7475

0,575

650

від 400 до 500

0,11

0,66

0,44

600

від 300 до 400

0,105

0,42

0,315

400

від 200 до 300

від 500

0,1

0,6

0,5

600

від 400 до 500

0,0955

0,5348

0,382

560

від 300 до 400

0,095

0,3563

0,285

375

від 200 до 300

0,0905

0,2715

0,181

300

до 200

від 500

0,09

0,54

0,45

600

від 400 до 500

0,0855

0,4788

0,342

560

від 300 до 400

0,085

0,3188

0,255

375

від 200 до 300

0,0805

0,2415

0,161

300

до 200

0,08

0,16


200”.


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: