open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2020 № 2382


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2020 р.
за № 1236/35519

Деякі питання обсерваторів, тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів)

Відповідно до статті 6, частини третьої статті 31 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 2 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 555-IX «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок облаштування та функціонування обсерваторів;

Порядок облаштування та функціонування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів);

Вимоги до тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) та порядок їх створення на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

2. Внести зміну до підпункту 1.1.3 пункту 1.1 розділу 1 Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180, доповнивши його новим абзацом такого змісту:

«Тимчасовий спеціалізований шпиталь».

3. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Руденко І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України В. Ляшка.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М. Степанов

ПОГОДЖЕНО:


Тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Національної служби здоров`я України


Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини


Міністр соціальної політики України


Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні


Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок


Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України»А. Віленський
Н. Федорович


М. Лазебна


Р. Іллічов
Г. Осовий


О.В. Слобожан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
21 жовтня 2020 року № 2382


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2020 р.
за № 1236/35519

ПОРЯДОК
облаштування та функціонування обсерваторів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає вимоги до облаштування та функціонування обсерваторів - спеціалізованих закладів, призначених для перебування осіб, які підлягають обсервації (далі - особи), їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я.

3. Для розміщення обсерваторів використовують приміщення готелів, гуртожитків, санаторіїв, профілакторіїв, реабілітаційних центрів тощо, у яких можна забезпечити:

1) наявність у кожному номері санітарної кімнати (душ, туалет, умивальник);

2) наявність систем централізованого водопостачання і водовідведення, систем централізованого теплопостачання та постачання гарячої води або можливість влаштування автономного опалення та постачання гарячої води;

3) можливість очищення та знезараження стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення на місцевих (локальних) каналізаційних очисних спорудах або перед скидом стічних вод у систему централізованого водовідведення;

4) придатність меблів та інших матеріалів для оздоблення кімнат/номерів для очищення та дезінфекції;

5) наявність майданчика для санітарної обробки автотранспорту зі стоком;

6) наявність майданчика з твердим покриттям та захистом від опадів, на яких встановлюються контейнери для збору побутових відходів.

4. Рішення про функціонування обсерваторів приймаються органом управління та/або засновником закладу, на базі якого він функціонуватиме.

5. Ініціаторами щодо необхідності функціонування обсерваторів можуть бути міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та інші органи державної влади, Київська міська державна адміністрація, обласні державні адміністрації, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

6. Обслуговування обсерваторів здійснюється працівниками того закладу, на базі якого він функціонує, а також лікарем та сестрою медичною (братом медичним), які здійснюють медичний нагляд за особами, що проходять обсервацію, та у разі необхідності надають первинну медичну допомогу. Лікар та сестра медична (брат медичний) залучаються з інших закладів охорони здоров’я або інших суб’єктів господарювання (за їх згодою) та на підставі відповідного розпорядження (наказу) їх керівника.

7. При прийнятті рішення про функціонування обсерватора визначається його керівник, яким може бути керівник закладу, на базі якого функціонує обсерватор.

8. Керівники обсерваторів забезпечують:

організацію, координацію та проведення санітарних та протиепідемічних заходів в обсерваторах;

складання та дотримання протягом періоду функціонування обсерваторів плану-схеми будівель обсерваторів по поверхах та плану прилеглої території із зазначенням «чистих» та «брудних» зон; зон перебування осіб; зон для зберігання відходів, засобів індивідуального захисту та засобів для надання медичної допомоги; зони для відпочинку та харчування працівників обсерваторів;

складання схеми прибуття автотранспорту з особами, порядок висадки пасажирів, а також позначення на плані території обсерваторів місця для дезінфекції цього автотранспорту;

належні умови праці працівників обсерваторів та умов перебування осіб в обсерваторах.

9. Фінансування витрат на облаштування та функціонування обсерваторів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (в тому числі за рахунок резервного фонду) чи інших джерел, не заборонених законом.

10. Перебування осіб в обсерваторах є безоплатним.

II. Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень та устаткування обсерваторів

1. При облаштуванні обсерваторів необхідно забезпечувати належні умови праці і відпочинку працівників, проведення комплексу необхідних санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо попередження виникнення і поширення інфекційного захворювання.

2. Працівники обсерваторів забезпечуються засобами індивідуального захисту відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 року № 1804 «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1494/32946.

3. Приміщення обсерваторів мають бути забезпечені системами централізованого водопостачання та водовідведення, системами централізованого теплопостачання та постачання гарячої води або автономного опалення та постачання гарячої води.

4. Система централізованого водовідведення обсерваторів має дозволяти проведення знезараження та очищення стічних вод на місцевих (локальних) очисних спорудах або перед скидом стічних вод у систему централізованого водовідведення.

5. В одній кімнаті обсерватора дозволяється розміщення не більше чотирьох осіб з урахуванням їх статі та родинних стосунків, а також наявних ліжкомісць.

6. Площа для одного ліжка має бути не меншою 7,5 квадратних метрів.

7. У номерах обсерваторів мають бути душові кабіни або ванни, туалети, умивальники; у кімнатах - шафи для одягу, столи, приліжкові тумбочки та стільці (по одному для одного ліжка).

8. Медичне, технологічне, санітарно-технічне, інженерне та інше обладнання, меблі та інший інвентар, що наявне в обсерваторі, має відповідати чинним технічним умовам та стандартам, перебувати в справному стані, мати гігієнічне покриття, що дозволяють проводити вологе прибирання та дезінфекцію.

9. Приміщення обсерватора мають бути розділені на «чисті» та «брудні» зони. На межах «чистих» і «брудних» зон має бути обладнаний санітарний пропускник, який використовується для санітарної обробки осіб та працівників обсерваторів.

10. За відсутності можливості організації санітарного пропускника розмежування руху між «чистими» та «брудними» зонами забезпечується проведенням поточної дезінфекції після кожного їх відвідування працівниками обсерватора та виходу з приміщень обсерваторів осіб.

11. До «брудних» зон відносяться: санітарний пропускник; кімнати обсерваторів, де перебувають особи; приміщення для збору та знезараження використаної білизни, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту тощо; приміщення для зберігання особистих речей осіб; приміщення для зберігання прибирального інвентарю. Приміщення брудних зон облаштовуюються засобами колективного захисту.

12. До «чистих» зон відносяться: кімнати для працівників обсерваторів, приміщення для зберігання запасу медичних препаратів і витратних матеріалів; гардероб, туалети та душові кабіни (ванні кімнати), кімнати відпочинку для працівників обсерваторів.

13. Перед початком роботи обсерваторів в його приміщеннях проводять дезінфекцію.

III. Вимоги до організації роботи обсерватора

1. Будівлі (приміщення) обсерваторів підлягають цілодобовій охороні.

2. Робота обсерваторів організовується в цілодобовому режимі.

3. В обсерваторах має бути окреме приміщення для ізоляції осіб, у яких виявлено симптоми інфекційної хвороби та/або встановлено діагноз інфекційної хвороби.

4. Забороняється допуск до території та приміщень обсерваторів осіб, які не задіяні в забезпечені роботи обсерваторів, в тому числі родичів осіб, які перебувають в обсерваторах.

5. Заселення осіб до обсерваторів проводиться одночасно. У разі неможливості проведення одночасного заселення - його проводять послідовно, запобігаючи при цьому контакту осіб, які заселяються, з особами, які вже заселені.

6. Особи, які перебувають в обсерваторах, зобов’язані дотримуватись протиепідемічних заходів, які запроваджені в обсерваторах.

7. Особам, які перебувають в обсерваторах, забороняється виходити з кімнат та переміщуватися між кімнатами обсерваторів.

8. Щодо осіб, які перебувають в обсерваторах, двічі на добу проводиться медичний нагляд відповідними медичними працівниками з метою виявлення осіб з симптомами інфекційної хвороби, або за потреби.

9. У разі виявлення в особи симптомів інфекційної хвороби та/або встановлення особі діагнозу інфекційної хвороби працівники обсерватора забезпечують ізоляцію цієї особи у визначеному для ізоляції приміщенні обсерватора та вживають заходів щодо переведення її до закладу охорони здоров’я для надання медичної допомоги.

У разі погіршення стану здоров’я особи з інших причин, у тому числі загострення хронічного захворювання, така особа переводиться до закладу охорони здоров’я для надання медичної допомоги.

10. У приміщенні, де перебували особи, яким встановлено діагноз інфекційної хвороби, проводиться дезінфекція.

11. Особи, які перебували в контакті з особою, у якої виявлено симптоми інфекційної хвороби та/або якій встановлено діагноз інфекційної хвороби, переводяться в окремі кімнати обсерваторів. Строк перебування таких осіб в обсерваторах збільшується на строк інкубаційного періоду виявленого захворювання.

12. Після звільнення особами кімнат обсерваторів проводиться дезінфекція.

13. У разі потреби та враховуючи збудника інфекційної хвороби особам, які прибувають до обсерваторів, можуть проводити санітарну обробку в санітарних пропускниках обсерваторів, за їх відсутності - в інших приміщеннях обсерваторів. Після проведення санітарної обробки осіб проводиться заключна дезінфекція.

14. В приміщеннях обсерваторів двічі на день проводиться вологе прибирання та один раз на день - дезінфекція поверхонь (дверних ручок, поверхонь меблів тощо), з якими контактують інші особи, що не перебувають на обсервації. Для дезінфекції використовуються дезінфекційні засоби, зареєстровані відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 178).

15. Постільна білизна, рушники, особистий одяг осіб, які перебувають в обсерваторах, при їх заміні необхідно прати при температурі не нижче 60 градусів або дезінфекції шляхом замочування в дезінфекційному розчині відповідно до збудника інфекційної хвороби з подальшим пранням.

16. Харчування осіб, які перебувають в обсерваторах проводиться безпосередньо в кімнатах, в яких вони перебувають, з використанням одноразового посуду, який після використання утилізується.

17. Продукти харчування доставляються до дверей кімнат, в яких перебувають особи, працівниками обсерваторів.

18. Автотранспорт, що здійснює перевезення осіб, які прибувають до обсерваторів, підлягає санітарній обробці на облаштованому для цього майданчику.

19. Для працівників обсерваторів, які контактують з особами, що перебувають в обсерваторах, облаштовуються місця для проживання та харчування на окремому поверсі або в окремій будівлі в межах територій обсерваторів.

20. Після закінчення функціонування обсерватора його працівники підлягають ізоляції тільки у разі встановлення діагнозу інфекційної хвороби особам, які перебували в обсерваторах.

IV. Вимоги до облаштування територій обсерваторів

1. Території обсерваторів мають бути огороджені для запобігання проникнення сторонніх осіб.

2. Під’їздні шляхи до обсерваторів мають бути з твердого покриття.

3. На території обсерваторів мають бути облаштовані майданчики з твердим покриттям та захистом від опадів, на яких встановлюються контейнери для збору побутових відходів.

4. На території обсерваторів мають бути облаштовані майданчики для санітарної обробки автотранспорту зі стоком.

5. На території обсерваторів мають бути облаштовані окремі приміщення для цілодобового перебування осіб, які забезпечують охорону будівель та території обсерваторів.

V. Правила поводження з відходами

1. Відходи, які утворюються в кімнатах обсерваторів, та медичні відходи, які утворюються під час функціонування обсерваторів відносяться до категорії В - епідемічно небезпечні медичні відходи.

2. Збір та утилізація медичних відходів проводяться відповідно до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 червня 2015 року № 325, зареєстрованих у Міністерст­ві юстиції України від 07 серпня 2015 року за № 959/27404.

3. Поводження з побутовими відходами, які утворюються під час функціонування обсерваторів, здійснюється відповідно до вимог Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070, та Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

Генеральний директор
Директорату громадського
здоров’я та профілактики
захворюваностіІ. Руденко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: