open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор

Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

2) азартні ігри казино - циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах;

3) букмекерська діяльність - господарська діяльність з організації та проведення парі (букмекерських парі та парі тоталізатора) в букмекерських пунктах та/або в мережі Інтернет;

4) букмекерське парі - парі, укладене між гравцем (гравцями) та організатором букмекерської діяльності;

5) букмекерський пункт - окреме приміщення або частина приміщення, розташоване за однією адресою, в якому приймаються ставки та/або виплачуються виграші у парі (букмекерське парі та парі тоталізатора);

6) бренд організатора азартних ігор - сукупність якісних характеристик, які дають змогу будь-якій особі розрізняти організаторів азартних ігор; зокрема, знаки для товарів і послуг, корпоративний (фірмовий) стиль, назва, комерційне найменування, логотип, інші об’єкти інтелектуальної власності;

7) вебсайт організатора азартних ігор - одна вебсторінка або сукупність вебсторінок, через які організатор азартних ігор з використанням виключно одного бренду організатора азартних ігор провадить діяльність в мережі Інтернет;

8) виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри;

9) виплата - фінансова операція з виплати (повернення) гравцю зробленої ним ставки у парі у випадках, передбачених правилами проведення парі (букмекерського парі чи парі тоталізатора);

10) відповідальна гра - базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців;

11) відсоток виграшу - середній відсоток суми отриманих від гравців ставок, що повертається гравцю як виграш (приз) при проведенні одного мільйона ігор;

12) віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;

13) генератор випадкових чисел - складова частина (пристрій, програмний модуль, у тому числі віддалений) гральних автоматів та онлайн-систем організаторів азартних ігор, що під час проведення азартних ігор із застосуванням зазначених систем, грального обладнання створює послідовність не пов’язаних між собою чисел та забезпечує випадковий характер виграшу (призу);

14) гра в карти - гра, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри;

15) гра в кості - гра, результат якої визначається залежно від певної комбінації чисел (символів, знаків), що випадає на костях, згідно з правилами проведення відповідної азартної гри. Під костями для цілей цього Закону розуміється будь-яка річ, що використовується для гри в кості та містить відповідні символи або знаки;

16) гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;

17) гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі;

18) гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;

19) гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;

20) гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;

21) гральний заклад казино - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких проводяться азартні ігри казино та можуть надаватися послуги громадського харчування;

22) гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;

23) гральний стіл - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем, на якому незалежно від кількості гравців може проводитися одночасно лише один сеанс однієї азартної гри, в якій організатор азартних ігор виступає гравцем через своїх представників або спостерігачем. У разі якщо гральний стіл містить два або більше робочих місця працівника організатора азартних ігор, що вдвічі або більше збільшує можливість проведення гри за таким гральним столом, для цілей ліцензування таке гральне обладнання вважається двома або більше гральними столами відповідно;

24) гральний стіл з кільцем рулетки - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем та пристроєм, що приводиться в дію представником організатора азартної гри та на якому може проводитися одночасно лише один сеанс гри в циліндричну гру (рулетку) з одним або кількома гравцями;

25) Державна система онлайн-моніторингу - спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для забезпечення здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам; отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв’язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки, виплачені виграші (призи), здійснені виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, забезпечення захисту інформації від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також для забезпечення принципу відповідальної гри;

26) джек-пот - максимальний виграш (приз), передбачений правилами проведення азартних ігор, величина якого встановлюється організатором азартних ігор або визначається ним залежно від загальної кількості внесених гравцями ставок;

27) зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;

28) ігровий замінник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент;

29) ідентифікаційна картка гравця - матеріальний або електронний засіб, що містить інформацію, яка дає можливість працівнику організатора азартних ігор визначити вік та ідентифікувати особу, яка її пред’являє. Форма та порядок видачі ідентифікаційної картки встановлюються організатором азартних ігор;

30) іподром - комплекс споруд для випробування рисистих і скакових коней та проведення кінно-спортивних змагань, що має бігову і скакову кільцеві замкнуті доріжки (коло), будівлю з трибунами для глядачів і суддівську вежу;

31) каса - місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії;

32) клієнтський рахунок гравця - частина онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації гравця;

33) лінія подій - визначений організатором букмекерської діяльності перелік подій, щодо можливого результату яких можуть укладатися парі;

34) ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;

35) мобільний (програмний) додаток (далі - мобільний додаток) - комп’ютерна програма (програмне забезпечення), призначена для роботи на мобільних пристроях, за допомогою якої через онлайн-систему здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор;

36) онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система) - сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації;

37) організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;

38) організатор азартних ігор в залах гральних автоматів - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів відповідно до цього Закону;

39) організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону;

40) організатор букмекерської діяльності - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та/або в мережі Інтернет відповідно до цього Закону;

41) організатор гри в покер в мережі Інтернет - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації гри в покер в мережі Інтернет (онлайн-покер) відповідно до цього Закону;

42) організатор казино - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино відповідно до цього Закону;

43) парі - азартна гра, що полягає в укладенні відповідно до затверджених організатором букмекерської діяльності правил парі угоди між гравцем (гравцями) та організатором букмекерської діяльності (букмекерське парі), або між двома чи більше гравцями між собою (парі тоталізатора) щодо попередньо невідомого результату події або подій та на результат якої гравець (гравці) та/або організатор букмекерської діяльності не мають змоги вплинути;

44) парі тоталізатора - парі гравців між собою, організоване організатором букмекерської діяльності;

45) подія - спортивний, культурний, суспільно-політичний, розважальний, змагальний захід або його епізод, інший реальний захід або його епізод, результат якого заздалегідь невідомий та на результат якого гравець або організатор букмекерської діяльності не мають змоги вплинути;

46) покер - азартна гра в карти з неповною інформацією, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри;

47) правила організатора азартних ігор - затверджений організатором азартних ігор локальний акт, що визначає за кожним окремим видом діяльності, встановленим частиною першою статті 2 цього Закону, детальний опис порядку та особливостей здійснення такої діяльності організатора азартних ігор (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами) та інші умови, які передбачені законодавством;

48) програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, - програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;

49) Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів, перелік їхніх гральних залів та інформацію про гральні автомати, встановлені в таких залах гральних автоматів (із зазначенням відповідних адрес);

50) Реєстр організаторів азартних ігор казино - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів казино, перелік їхніх гральних закладів казино (із зазначенням відповідних адрес);

51) Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів казино через мережу Інтернет (із зазначенням відповідних адрес) та перелік їхніх вебсайтів, через які здійснюється організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

52) Реєстр організаторів букмекерської діяльності - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів букмекерської діяльності, перелік букмекерських пунктів, через які організатори букмекерської діяльності здійснюють свою діяльність (із зазначенням відповідних адрес) та/або перелік вебсайтів, через які організатори букмекерської діяльності здійснюють організацію та проведення діяльності в мережі Інтернет;

53) Реєстр організаторів гри в покер - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів гри в покер, перелік їхніх вебсайтів, через які організатори гри в покер здійснюють організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет;

54) Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, - база даних, що містить інформацію про фізичних осіб, яким відповідно до поданих заяв або за рішенням суду обмежено відвідування гральних закладів та участь в азартних іграх;

55) система моніторингу гральних автоматів - спеціальне технічне обладнання та/або програмно апаратний комплекс, призначені для підключення гральних автоматів до онлайн-системи організатора азартних ігор та державної системи онлайн-моніторингу з метою отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального автомата через мережу Інтернет або інші канали зв’язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки та виплачені виграші (призи);

56) спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор у залах гральних автоматів, букмекерської діяльності через букмекерські пункти;

57) спортивний покер - спортивна гра, що проводиться у формі турнірів (крім турнірів з онлайн-покеру) та для участі у якій всі гравці вносять фіксовані ставки (стартові внески), що становлять призовий фонд, з якого здійснюються виплати виграшів (призів) переможцю (переможцям) залежно від місця у грі, на якому гравець закінчив гру;

58) ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);

59) суб’єкти сертифікації - іноземні та/або українські суб’єкти господарювання, що можуть здійснювати сертифікацію та інспектування грального обладнання відповідно до закону, акредитовані національним органом України з акредитації або акредитація яких іноземним органом з акредитації визнається на підставі міжнародного договору України, на відповідність вимогам стандартів ISO/IEC 17020 (ДСТУ ISO/IEC 17020) та ISO/IEC 17025 (ДСТУ ISO/IEC 17025) або інших стандартів, якими їх замінено, на проведення робіт із сертифікації та інспектування грального обладнання;

60) турнір з покеру - форма організації гри у спортивний покер;

61) циліндрична гра (рулетка) - азартна гра, гравці якої, визначаючи комбінації чисел, символів, кольорів чи інших знаків за допомогою пристрою, що обертається, виграють залежно від розміру зробленої ними ставки та встановленого до початку гри коефіцієнта обчислення суми виграшу (призу).

2. Терміни "бездоганна ділова репутація", "істотна участь", "кінцевий бенефіціарний власник", "належна перевірка", "офіційний документ" вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

3. Термін "сертифікація" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", термін "близькі особи" - у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

Стаття 2. Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор

1. На території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб’єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

2. Суб’єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

3. Не вважається азартною грою будь-яка гра, в якій відсутня принаймні одна з таких ознак:

1) наявність ставки;

2) можливість отримання або неотримання виграшу (призу);

3) імовірність виграшу (призу) та його розмір повністю або частково залежить від випадковості.

4. На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.

5. До азартних ігор не належать:

1) організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те, передбачається чи не передбачається умовами проведення грошовий або майновий виграш;

2) гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, що проводяться без одержання гравцем призу (виграшу);

3) гра на автоматах типу "кран-машина" (двокоординатні автомати), в якій як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо);

4) випуск та проведення лотерей;

5) організація та проведення спортивного покеру.

6. В Україні також забороняється:

1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України;

2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов’язана каналами зв’язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов’язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Стаття 3. Законодавство України про азартні ігри

1. Законодавство України про азартні ігри складається з Конституції України, Податкового кодексу України, цього Закону та законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань", а також прийнятих відповідно до цього Закону інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у зазначеній сфері та відповідних міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

2. Ліцензування азартних ігор здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом.

3. Цей Закон є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Стаття 4. Мета і принципи державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор

1. Метою державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є створення умов для зниження соціальних ризиків, пов’язаних з їх організацією та проведенням, та забезпечення дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства.

2. Принципами державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є:

1) захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян;

2) забезпечення дотримання однакових для всіх гравців умов азартної гри;

3) забезпечення принципу відповідальної гри;

4) забезпечення дотримання принципів прозорості, стабільності, відкритості, рівності, справедливості та об’єктивності під час проведення азартних ігор;

5) унеможливлення зовнішнього впливу на результати азартних ігор;

6) підтримка розвитку економіки України, соціальної та культурної сфери, підтримка та розвиток спорту, медицини, освіти та науки в Україні за рахунок надходжень від проведення азартних ігор в Україні;

7) заборона протиправного впливу на проведення спортивних подій та їх результати;

8) захищеність персональних даних;

9) боротьба з ігровою залежністю (лудоманією).

Стаття 5. Реєстри у сфері організації та проведення азартних ігор

1. З метою забезпечення публічного доступу до інформації щодо організаторів азартних ігор в Україні Уповноважений орган формує та веде такі реєстри:

Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино;

Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет;

Реєстр організаторів букмекерської діяльності;

Реєстр організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів;

Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет;

Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

2. Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстр організаторів букмекерської діяльності, Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів, Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет є відкритими для безоплатного публічного доступу до них і розміщуються на офіційному вебсайті Уповноваженого органу.

3. Дані Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, є інформацією з обмеженим доступом. Доступ до такої інформації надається виключно Уповноваженому органу та організаторам азартних ігор для виконання покладених на них цим Законом обов’язків.

4. Порядок ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор, порядок включення інформації, внесення змін до таких реєстрів, виключення інформації з реєстрів затверджуються Уповноваженим органом.

5. Реєстри є державною власністю.

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 6. Державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор

1. Державне регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей та іншими органами державної влади в межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

2. Верховна Рада України визначає державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні.

3. Кабінет Міністрів України забезпечує формування державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, інших підзаконних нормативно-правових актів, прийняття яких віднесено законом до повноважень Кабінету Міністрів України.

4. Органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Уповноважений орган).

5. Уповноважений орган є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, та утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України. Діяльність Уповноваженого органу спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Особливості спеціального статусу Уповноваженого органу обумовлюються його завданнями та повноваженнями, визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в його колегіальності, особливому порядку призначення та звільнення Голови та членів Уповноваженого органу, у спеціальних засадах діяльності органу.

6. Уповноважений орган є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, самостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатки із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням.

7. Положення про Уповноважений орган (далі - Положення) затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Закони України "Про центральні органи виконавчої влади", "Про державну службу", інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, застосовуються до Уповноваженого органу з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

9. Фінансування діяльності Уповноваженого органу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 7. Склад та структура Уповноваженого органу

1. Уповноважений орган як колегіальний орган утворюється у складі Голови Уповноваженого органу та шести членів Уповноваженого органу. Уповноважений орган є повноважним з моменту призначення більше половини його загального кількісного складу.

2. Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному цим Законом.

Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до цього Закону, та порядку проведення конкурсного відбору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів України на посади Голови та членів Уповноваженого органу кандидатів, відібраних за результатами конкурсу.

Організацію та проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду Голови та членів Уповноваженого органу здійснює Комісія з питань вищого корпусу державної служби.

За результатами проведення конкурсу Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо призначення на посаду Голови та члена (членів) Уповноваженого органу кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів, у кількості:

1) на одну вакансію - два кандидати;

2) на дві вакансії - три кандидати;

3) на три вакансії - чотири кандидати;

4) на чотири вакансії - шість кандидатів;

5) на п’ять вакансій - сім кандидатів;

6) на шість вакансій - вісім кандидатів;

7) на сім вакансій - дев’ять кандидатів.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби оприлюднює на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подані на розгляд Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України приймає рішення про призначення на посаду Голови та/або члена (членів) Уповноваженого органу зі списку кандидатів, поданих Комісією з питань вищого корпусу державної служби, протягом 10 робочих днів з дня внесення відповідного подання.

3. Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсу у порядку, визначеному цим Законом.

Конкурсна комісія утворюється при Кабінеті Міністрів України.

Склад Конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. До складу Конкурсної комісії входять п’ять осіб за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання діяльності із випуску та проведення лотерей, оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше чотирьох осіб.

Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Членами Конкурсної комісії не можуть бути особи, які є прямо чи опосередковано власниками корпоративних прав організаторів азартних ігор, виробників грального обладнання чи надавачів послуг у сфері азартних ігор, отримують від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займають будь-яку посаду у структурних підрозділах організатора азартних ігор чи надавача послуг у сфері азартних ігор, у тому числі на громадських засадах.

Член Конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Уповноваженого органу. Особа, яка була членом Конкурсної комісії, не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Уповноваженого органу протягом 12 місяців з дня припинення нею повноважень члена Конкурсної комісії.

Строк повноважень члена Конкурсної комісії становить три роки та може бути припинений достроково Кабінетом Міністрів України за ініціативою комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання діяльності із випуску та проведення лотерей, оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес, або за власною ініціативою члена Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.

Конкурсна комісія обирає голову шляхом голосування. Рішення Конкурсної комісії з зазначеного питання приймається простою більшістю голосів її членів.

Регламент роботи Конкурсної комісії затверджує Конкурсна комісія.

Засідання Конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. На офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України забезпечується відео- та аудіофіксація засідання Конкурсної комісії. Протоколи засідань Конкурсної комісії розміщуються на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

На засіданнях Конкурсної комісії як спостерігачі можуть бути присутні народні депутати України, представники громадськості.

Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Конкурсної комісії.

Інформація про порядок денний, час і місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України не пізніш як за два робочі дні до дня проведення засідання.

Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Конкурсна комісія оголошує прийом документів на відкритий конкурс:

1) у разі утворення Уповноваженого органу - не пізніше 10 днів з дня затвердження не менш як чотирьох членів Конкурсної комісії;

2) у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Уповноваженого органу, визначеного цим Законом, - не менш як за три місяці до дня закінчення строку повноважень;

3) у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Уповноваженого органу відповідно до цього Закону - протягом п’яти робочих днів з дня припинення повноважень.

Прийом документів на відкритий конкурс здійснюється протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу затверджуються Конкурсною комісією та розміщуються на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України та у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

Порядок та умови проведення відкритого конкурсу мають містити, зокрема:

1) вимоги щодо критеріїв оцінювання професійної компетентності кандидатів, відповідно до яких Конкурсна комісія складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Уповноваженого органу;

2) перелік документів для подання особою, яка претендує на участь у відкритому конкурсі;

3) вимоги щодо забезпечення прозорості проведення конкурсу та процедури ухвалення рішення;

4) вимоги щодо зберігання матеріалів конкурсу протягом строку повноважень члена Уповноваженого органу.

Рішення Конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.

За результатами проведення конкурсу Конкурсна комісія не пізніше двох робочих днів з дня прийняття рішення вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо призначення на посаду Голови та/або члена (членів) Уповноваженого органу кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів, у кількості:

1) на одну вакансію - два кандидати;

2) на дві вакансії - три кандидати;

3) на три вакансії - чотири кандидати;

4) на чотири вакансії - шість кандидатів;

5) на п’ять вакансій - сім кандидатів;

6) на шість вакансій - вісім кандидатів;

7) на сім вакансій - дев’ять кандидатів.

Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подані на розгляд Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України приймає рішення про призначення на посаду Голови та/або члена (членів) Уповноваженого органу зі списку кандидатів, поданих Конкурсною комісією, протягом 10 робочих днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.

Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади розпорядженням Кабінету Міністрів України.

4. Головою та членом Уповноваженого органу можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту (у сфері публічного управління та адміністрування, економічну або юридичну), бездоганну ділову репутацію, загальний стаж роботи не менше семи років (з них досвід роботи на керівних посадах - не менш як три роки), вільно володіють державною мовою.

5. Голова та члени Уповноваженого органу є державними службовцями.

6. Голова та члени Уповноваженого органу працюють на постійній основі. На час виконання своїх службових обов’язків Голова та члени Уповноваженого органу не можуть обіймати будь-які інші посади, у тому числі на громадських засадах, у державних та недержавних органах, організаціях, установах та на підприємствах, одержувати винагороди та разові гонорари за іншу роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Зазначена норма не поширюється на творчу діяльність у сфері азартних ігор.

7. Голова та члени Уповноваженого органу не можуть бути прямо чи опосередковано власниками корпоративних прав організаторів азартних ігор, виробників грального обладнання чи надавачів послуг у сфері азартних ігор, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду у структурних підрозділах організатора азартних ігор чи надавача послуг у сфері азартних ігор, у тому числі на громадських засадах.

8. Голова, член Уповноваженого органу зобов’язані на день його призначення на посаду вийти зі складу засновників (співзасновників) організаторів азартних ігор, виробників грального обладнання та позбутися частки у майні таких суб’єктів господарювання.

9. Строк повноважень Голови, члена Уповноваженого органу становить чотири роки. Одна й та сама особа не може бути членом Уповноваженого органу більше двох строків підряд.

10. Після закінчення строку повноважень Голова, член Уповноваженого органу продовжує виконувати свої обов’язки до моменту призначення нового Голови, члена Уповноваженого органу, крім випадків дострокового припинення повноважень Голови, члена Уповноваженого органу.

11. Уповноважений орган не може делегувати свої повноваження третім особам. Голова, член Уповноваженого органу не може одноосібно здійснювати функції, покладені на Уповноважений орган.

12. Член Уповноваженого органу зобов’язаний:

1) брати участь у засіданнях Уповноваженого органу;

2) виконувати рішення Уповноваженого органу;

3) брати участь у підготовці питань до розгляду Уповноваженим органом;

4) координувати роботу апарату Уповноваженого органу відповідно до визначеного Уповноваженим органом розподілу функціональних обов’язків.

13. Член Уповноваженого органу має право:

1) ознайомлюватися з документами, що надходять до Уповноваженого органу;

2) пропонувати для включення до порядку денного засідання Уповноваженого органу питання, що належать до його компетенції;

3) виступати на засіданнях Уповноваженого органу, вносити пропозиції щодо питань, які розглядаються.

14. Повноваження Голови, члена Уповноваженого органу припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим, або у разі закінчення строку його повноважень.

15. Голова, член Уповноваженого органу може бути достроково звільнений у разі:

1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

2) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі території України;

3) порушення ним вимог, передбачених цією статтею;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я;

6) неучасті у засіданнях Уповноваженого органу без поважних причин протягом двох місяців;

7) визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності;

8) грубого порушення службових обов’язків;

9) наявності інших підстав, передбачених Законом України "Про державну службу".

16. Один і той самий член Уповноваженого органу не може обіймати посаду Голови Уповноваженого органу два строки поспіль.

17. У разі непризначення Голови Уповноваженого органу тимчасове (строком на один місяць) виконання обов’язків Голови Уповноваженого органу здійснюється по черзі членами Уповноваженого органу. Порядок визначення черговості тимчасового виконання обов’язків Голови Уповноваженого органу встановлюється Положенням.

18. Голова Уповноваженого органу:

1) скликає засідання Уповноваженого органу;

2) головує на засіданнях Уповноваженого органу;

3) вносить на розгляд Уповноваженого органу питання порядку денного засідання Уповноваженого органу з урахуванням пропозицій членів Уповноваженого органу;

4) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України;

5) представляє інтереси Уповноваженого органу в Кабінеті Міністрів України;

6) представляє Уповноважений орган у відносинах із державними органами інших держав з питань нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, міжнародними організаціями;

7) діє без довіреності від імені Уповноваженого органу в межах, установлених законодавством України;

8) підписує документи, що видаються відповідно до рішень Уповноваженого органу, та документи, пов’язані з поточною діяльністю Уповноваженого органу.

19. Основною формою роботи Уповноваженого органу як колегіального органу є засідання, що проводяться за рішенням Голови Уповноваженого органу або за ініціативою не менше трьох членів Уповноваженого органу не рідше одного разу на місяць.

20. Засідання Уповноваженого органу є правомочним, якщо на ньому присутні п’ять членів Уповноваженого органу.

21. Члени Уповноваженого органу мають кожен по одному голосу.

22. Рішення Уповноваженого органу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу Уповноваженого органу. Уповноважений орган приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій двома третинами складу Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом.

23. Умови оплати праці, надання відпусток, соціального захисту Голови та членів Уповноваженого органу прирівнюються до умов, визначених Законом України "Про державну службу" для державних службовців категорії "А".

24. Діяльність Уповноваженого органу забезпечує апарат Уповноваженого органу (далі - апарат) і територіальні управління.

25. Положення про апарат та його структура затверджуються Уповноваженим органом. Гранична чисельність апарату та територіальних управлінь затверджується Кабінетом Міністрів України.

26. Уповноважений орган може утворювати та ліквідовувати свої територіальні управління для здійснення своїх повноважень. Територіальні управління не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення, що затверджується Уповноваженим органом.

27. Керівник апарату та його заступники призначаються і звільняються з посади Уповноваженим органом.

28. Працівники апарату Уповноваженого органу, які займають посади, віднесені до державної служби, є державними службовцями.

29. Працівники апарату, в тому числі його керівник, їх близькі особи не можуть бути прямо чи опосередковано власниками корпоративних прав організаторів азартних ігор, виробників грального обладнання чи надавачів послуг у сфері азартних ігор, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду в структурних підрозділах організатора азартних ігор чи надавача послуг у сфері азартних ігор, у тому числі на громадських засадах.

30. Керівник апарату Уповноваженого органу:

1) здійснює керівництво діяльністю апарату Уповноваженого органу;

2) видає накази, розпорядження з питань діяльності апарату Уповноваженого органу;

3) призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Уповноваженого органу;

4) заохочує працівників апарату, накладає дисциплінарні стягнення;

5) виконує інші функції, необхідні для забезпечення виконання Уповноваженим органом покладених на нього цим Законом повноважень.

31. За рішенням Уповноваженого органу створюється Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні проектів документів, які розробляються та/або розглядаються Уповноваженим органом. Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються Уповноваженим органом.

Стаття 8. Повноваження Уповноваженого органу

1. Під час реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор Уповноважений орган має такі повноваження:

1) вносить до органів державної влади пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;

2) видає нормативні акти з питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу, та контролює їх виконання;

3) приймає в межах своєї компетенції рішення, що є обов’язковими для виконання організаторами азартних ігор;

4) розробляє та подає на затвердження до Кабінету Міністрів України ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

5) у випадках, визначених законом, звертається до суду;

6) створює сприятливі організаційні та економічні умови для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор;

7) забезпечує рівні умови господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

8) здійснює співробітництво з відповідними органами регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор інших держав;

9) виконує функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому цим Законом;

10) затверджує перелік, форми та порядок подання звітності організаторами азартних ігор;

11) веде реєстри, передбачені цим Законом;

12) розглядає скарги гравців та інших осіб на дії організаторів азартних ігор, у разі виявлення порушень вживає заходів відповідно до цього Закону;

13) взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими організаціями під час здійснення своїх повноважень;

14) веде перелік суб’єктів сертифікації, а також визначає перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації;

15) встановлює порядок проведення інспектування грального обладнання;

16) встановлює вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією);

17) встановлює принципи відповідальної гри;

18) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;

19) отримує безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу визначену законодавством інформацію, необхідну для виконання своїх повноважень;

20) отримує безоплатно від організаторів азартних ігор необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, у визначених Уповноваженим органом формах та порядку;

21) організовує та здійснює державний контроль за організацією та проведенням азартних ігор, зокрема контроль за додержанням цього Закону, ліцензійних умов, шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок, у тому числі методом контрольних закупок;

22) у разі виявлення порушень ліцензійних умов складає та направляє організаторам азартних ігор припис щодо усунення таких порушень, що є обов’язковим до виконання;

23) здійснює адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу;

24) застосовує санкції до організаторів азартних ігор та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у випадках, передбачених цим Законом;

25) встановлює вимоги до Державної системи онлайн-моніторингу, розробляє та затверджує порядок функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

26) здійснює моніторинг діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, готує за його результатами щорічний звіт про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у порядку, встановленому цим Законом;

27) призначає осіб для моніторингу гральних закладів;

28) затверджує порядок інспектування гральних закладів;

29) затверджує опис ідентифікаційної картки гравця;

30) звертається до правоохоронних органів у разі виявлення факту нелегальної діяльності гральних закладів, співпрацює з правоохоронними органами у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів;

31) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

2. Підтвердження відповідності приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам цього Закону Уповноважений орган здійснює шляхом видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність такого приміщення встановленим цим Законом вимогам (далі - дозвіл) до приміщення для грального закладу.

Для отримання дозволу до Уповноваженого органу подається заява та додаються такі документи:

1) правовстановлюючий документ на приміщення;

2) свідоцтво про встановлення готелю певної категорії;

3) технічний паспорт.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Рішення про видачу дозволу приймається Уповноваженим органом у строк не пізніше п’яти календарних днів з дня подання заяви та доданих до неї документів.

Особа, яка отримала дозвіл, може використовувати приміщення самостійно або передати його в користування іншій особі.

Порядок видачі дозволу встановлюється Уповноваженим органом.

Стаття 9. Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор

1. Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється шляхом:

1) контролю наявності передбачених законом ліцензій;

2) перевірки додержання організатором азартних ігор ліцензійних умов;

3) контролю за додержанням організаторами азартних ігор вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

4) моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу.

2. Для здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор уповноважені посадові особи Уповноваженого органу мають право:

1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і до приміщень організаторів азартних ігор, гральних закладів організаторів азартних ігор;

2) перевіряти дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства про азартні ігри на підставі та в порядку, визначених законодавством;

3) давати в межах своїх повноважень організаторам азартних ігор обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів;

4) застосовувати в установленому законодавством порядку до організаторів азартних ігор та інших осіб, які порушують законодавство у сфері організації та проведення азартних ігор, відповідні санкції;

5) безоплатно отримувати від організаторів азартних ігор необхідні для виконання завдань, покладених на Уповноважений орган цим Законом, інформацію, документи, пояснення та інші матеріали;

6) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на Уповноважений орган;

7) отримувати від організаторів азартних ігор інформацію та документи, необхідні для розгляду звернень, що надходять до Уповноваженого органу від фізичних та юридичних осіб;

8) інші права, визначені законом.

3. Контроль за дотриманням норм податкового законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, проводить планові та позапланові перевірки, у тому числі з використанням Державної системи онлайн-моніторингу, щодо додержання вимог законодавства в частині сплати податків, зборів, обов’язкових платежів.

4. Під час здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор застосовуються реєстратори розрахункових операцій у порядку, передбаченому Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Стаття 10. Порядок здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор

1. Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється шляхом проведення планових, позапланових перевірок, фактичних перевірок (методом контрольних закупок) та моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу.

2. Планові перевірки організаторів азартних ігор, їх відокремлених підрозділів проводяться не частіше ніж один раз на рік, але не рідше ніж один раз на три роки відповідно до планів, затверджених Уповноваженим органом.

3. Позапланові перевірки проводяться за рішенням Уповноваженого органу з питань, зазначених у таких рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

1) на підставі письмового чи електронного звернення про порушення законодавства, стандартів чи інших нормативних документів у сфері організації та проведення азартних ігор;

2) з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення раніше виявлених порушень;

3) у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов’язкової звітності, поданих організатором азартних ігор, або у разі отримання таких даних через Державну систему онлайн-моніторингу;

4) з метою перевірки дотримання організатором азартних ігор вимог щодо підключення грального обладнання до Державної системи онлайн-моніторингу.

4. Фактичні перевірки (методом контрольних закупок) проводяться за рішенням Уповноваженого органу виключно за наявності таких підстав:

1) за результатами аналізу інформації, відомостей, отриманих в установленому законом порядку;

2) за результатами моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу;

3) встановлення фактів, які свідчать про порушення суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, законодавства про азартні ігри;

4) звернення гравців зі скаргою на дії організаторів азартних ігор.

5. За розпорядженням Голови Уповноваженого органу уповноважені посадові особи Уповноваженого органу проводять перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, та відповідності здобувача і поданих документів ліцензійним умовам.

6. Перевірки проводяться уповноваженими посадовими особами Уповноваженого органу. За результатами перевірок складається акт перевірки у двох примірниках. Один примірник акта видається організатору азартних ігор, який перевірявся, другий - зберігається в Уповноваженому органі.

7. Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Моніторинг діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу здійснюється шляхом постійного дистанційного доступу до онлайн-систем організаторів азартних ігор.

8. Організатор азартних ігор, який одержав розпорядження або припис уповноваженої посадової особи Уповноваженого органу про усунення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, зобов’язаний у встановлений розпорядженням чи приписом строк усунути виявлені порушення та подати до Уповноваженого органу відповідну інформацію. Строк усунення організатором азартних ігор порушень законодавства про азартні ігри не повинен перевищувати двох місяців з дня отримання організатором азартних ігор відповідного розпорядження чи припису Уповноваженого органу.

Стаття 11. Відкритість діяльності Уповноваженого органу

1. Уповноважений орган забезпечує відкритість своєї діяльності.

2. Порядок денний засідань Уповноваженого органу підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті Уповноваженого органу не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання.

3. Засідання Уповноваженого органу проводяться у формі відкритих або закритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, у яких мають право брати участь суб’єкти ринку азартних ігор і громадські об’єднання в порядку, встановленому регламентом Уповноваженого органу.

4. Уповноважений орган інформує громадськість про результати своєї роботи, оприлюднює в засобах масової інформації, зокрема у друкованих виданнях, та публікує на своєму офіційному вебсайті, нормативно-правові акти, відомості, передбачені законодавством та іншу інформацію з питань своєї діяльності.

5. Уповноважений орган публікує на своєму офіційному вебсайті річні звіти про роботу органу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним. Голова Уповноваженого органу щороку до 1 червня звітує про результати діяльності Уповноваженого органу на засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання діяльності із випуску та проведення лотерей, оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес.

6. Уповноважений орган здійснює моніторинг діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та за його результатами готує щорічний звіт про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, що повинен містити, зокрема, інформацію про організаторів гральних закладів, кількість гральних закладів, кількість виданих ліцензій та їх види, про виявлені порушення та санкції, кількість розглянутих скарг та вжиті заходи, про обсяги надходжень до державного та місцевих бюджетів від провадження зазначеної діяльності, кількість осіб, які грали в азартні ігри, в тому числі за видами азартних ігор, кошти, що надійшли як прийняті ставки, виплачені виграші (призи), кількість осіб, включених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, а також про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).

Стаття 12. Державна система онлайн-моніторингу

1. З метою здійснення контролю за діяльністю організаторів азартних ігор, моніторингу роботи грального обладнання та забезпечення прав гравців створюється Державна система онлайн-моніторингу.

Державна система онлайн-моніторингу є основним інструментом здійснення Уповноваженим органом функції з державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор.

2. Державна система онлайн-моніторингу є об’єктом права державної власності.

3. Функціонування, експлуатація, технічний супровід, перелік користувачів та обсяг прав доступу для різних користувачів Державної системи онлайн-моніторингу, порядок взаємодії Державної системи онлайн-моніторингу, організаторів азартних ігор і Уповноваженого органу визначається порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Уповноважений орган має необмежений доступ до всієї інформації, що зберігається в Державній системі онлайн-моніторингу, а також до неперсоналізованих даних гравців у Державній системі онлайн-моніторингу через мережу Інтернет у режимі онлайн (крім Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, інформація в якому є персоніфікованою).

5. Організатори азартних ігор зобов’язані підключити відповідне гральне обладнання, в тому числі онлайн-системи, до Державної системи онлайн-моніторингу у порядку, визначеному Уповноваженим органом. Підключення грального обладнання до Державної системи онлайн-моніторингу та її використання є безкоштовним.

6. Обов’язок щодо забезпечення функціонування та адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу покладається на Уповноважений орган.

7. Державна система онлайн-моніторингу повинна мати сертифікат відповідності української та/або іноземної лабораторії, визначеної відповідно до цього Закону Уповноваженим органом.

8. Функціонування Державної системи онлайн-моніторингу є безперебійним. У разі зупинки функціонування Державної системи онлайн-моніторингу з технічних або будь-яких інших причин усі організатори азартних ігор продовжують провадження господарської діяльності та після відновлення функціонування Державної системи онлайн-моніторингу передають накопичену інформацію за відповідний період у порядку, встановленому Уповноваженим органом.

Обов’язок із забезпечення безперебійності функціонування Державної системи онлайн-моніторингу покладається на Уповноважений орган.

Стаття 13. Завдання та функції Державної системи онлайн-моніторингу

1. Завданнями Державної системи онлайн-моніторингу є:

1) реалізація функцій державного контролю за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі за обігом грошових коштів, шляхом оперативного отримання повної і достовірної інформації про роботу організаторів азартних ігор, кожну операцію з прийняття ставки, виплати виграшу (призу), здійснення виплати тощо в режимі реального часу;

2) безперешкодна цілодобова в режимі реального часу передача та прийом даних, фіксація в режимі реального часу кожної операції з прийняття ставки, виплати виграшу (призу), здійснення виплати, обробки, обліку, накопичення та зберігання інформації про зареєстровані ставки та/або суми придбаних гравцем ігрових замінників гривні, що обліковуються на клієнтських рахунках таких гравців, виплачені виграші, форму розрахунків з гравцями (зазначена інформація передається до Державної системи онлайн-моніторингу у неперсоналізованому вигляді, крім випадків, визначених цим Законом);

3) реалізація функцій контролю за повнотою надходжень до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів та платежів відповідно до законодавства;

4) контроль загального відсотка виграшу гральних автоматів;

5) захист прав гравців і мінімізація проявів ігрової залежності (лудоманії).

2. Державна система онлайн-моніторингу має забезпечувати:

1) безперешкодну цілодобову в режимі реального часу передачу та прийом даних, з можливістю обробки, обліку, накопичення та зберігання інформації про кожну операцію з прийняття ставки, повернення ставки, виплату виграшу (призу), здійснену виплату, інші операції, форму розрахунків з гравцями та валовий дохід організатора азартних ігор (зазначена інформація передається до Державної системи онлайн-моніторингу у неперсоналізованому вигляді, крім випадків, визначених цим Законом);

2) контроль валового доходу організаторів азартних ігор у режимі реального часу, в тому числі контроль загального відсотка виграшу гральних автоматів;

3) цілісність інформації під час її обробки, обліку, накопичення та зберігання, автентифікацію походження інформації;

4) контроль достовірності інформації;

5) конфіденційність персональних даних гравців;

6) резервне копіювання в автоматичному режимі та відновлення інформації, збереження цілісності баз даних у разі планової та/або аварійної зупинки системи;

7) збереження інформації протягом строку, встановленого Уповноваженим органом, але не менше строку дії відповідної ліцензії організатора азартних ігор;

8) можливість дистанційного відключення гральних автоматів;

9) доступ організаторів азартних ігор до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

10) використання засобів контролю та захисту інформації Державної системи онлайн-моніторингу відповідно до вимог нормативно-правових актів.

Державна система онлайн-моніторингу повинна містити у розрізі кожного грального закладу, кожного грального обладнання та кожної азартної гри, що проводиться, а також у розрізі періоду проведення азартних ігор (день, тиждень, місяць, квартал, рік) інформацію щодо:

1) кожної ставки, прийнятої в азартну гру;

2) повернутих ставок;

3) виплати виграшів в азартні ігри.

Усі операції в Державній системі онлайн-моніторингу повинні фіксуватися у режимі реального часу із зазначенням моменту (секунда, хвилина, година, день, місяць, рік) її здійснення.

Онлайн-системи організаторів азартних ігор повинні містити інформацію, передбачену цією частиною для Державної системи онлайн-моніторингу, та передавати таку інформацію до Державної системи онлайн-моніторингу в режимі реального часу.

Розділ III
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 14. Вимоги до організатора азартних ігор

1. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

2. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

3. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію здійснення виплати виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

4. Працівниками організаторів азартних ігор не можуть бути фізичні особи молодше 21 року.

5. Організатори азартних ігор, їх посадові особи повинні відповідати іншим вимогам, передбаченим цим Законом, а також організаційним, кваліфікаційним, фінансово-економічним та іншим вимогам, передбаченим відповідними ліцензійними умовами.

Стаття 15. Обов’язки організатора азартних ігор

1. У своїй діяльності організатор азартних ігор зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог цього Закону, ліцензійних умов, що регулюють провадження того виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, на який вони мають ліцензію, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені цим Законом види азартних ігор лише після отримання ліцензії на організацію та проведення відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

4) дотримуватися вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор (зазначені обмеження не поширюються на публічне оголошення та виплату додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях, Олімпійських або Паралімпійських іграх);

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов’язковим відповідно до цього Закону та яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, кожну операцію з прийняття ставки, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожну азартну гру, із здійснення виплати, з обміну коштів на ігрові замінники гривні та навпаки, а також інші операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених Уповноваженим органом;

9) забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;

10) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

11) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого цим Законом, крім випадків, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

12) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

13) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

14) у разі використання ігрових замінників гривні провадити їх облік;

15) розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;

16) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

17) вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно з цим Законом;

18) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

19) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

20) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

21) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

22) повідомляти Уповноважений орган про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі впродовж строку, встановленого законом;

23) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до цього Закону є обов’язковою);

24) розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством;

25) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства про азартні ігри.

2. Організатору азартних ігор забороняється примушувати відвідувачів до участі в азартних іграх.

3. Організатору азартних ігор забороняється пропонувати або давати гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій.

4. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

Стаття 16. Вимоги щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та громадський контроль

1. Забороняється приймати ставки в азартній грі в осіб, які не можуть бути гравцями відповідно до цього Закону.

2. З метою мінімізації негативного впливу азартних ігор організатори азартних ігор зобов’язані дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

1) забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному цим Законом, у гральному закладі та ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет;

2) у випадках та порядку, встановлених Уповноваженим органом, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

3) утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється Уповноваженим органом.

3. У місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у вільному доступі для гравців та відвідувачів розміщуються інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, місця, де можна отримати допомогу у разі гральної залежності, викладені державною мовою та переведені на англійську мову.

4. Організатори азартних ігор зобов’язані надавати гравцям інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність. Зазначена інформація (контактні дані, телефон служби підтримки) має бути доступною в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор або має бути доступною на вебсайтах у разі провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет.

5. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності. У гральних закладах розміщуються інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри та про місця, де можна отримати допомогу у разі гральної залежності.

6. Обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, здійснюється:

1) самостійно за заявою особи шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;

2) Уповноваженим органом за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) на строк до шести місяців у порядку, визначеному цією статтею;

3) за рішенням суду.

7. Фізична особа може самостійно обмежити себе у відвідуваннях гральних закладів та в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу.

Заява може бути подана у письмовій або електронній формі з дотриманням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Бланки заяви про самообмеження розміщуються у доступному для гравців та відвідувачів місці у кожному гральному закладі.

Зразок заяви про самообмеження розміщується на головній сторінці офіційного вебсайту Уповноваженого органу.

Відкликання заяви про самообмеження не допускається.

8. Заява про самообмеження має містити:

1) відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву;

2) відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої встановлюється обмеження, дані документа, що посвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано документ);

3) строк відмови від відвідування гральних закладів та участі в інших видах азартних ігор;

4) дату заяви та особистий підпис заявника (крім звернення, що подається в електронній формі).

9. Подання заяви будь-якому організатору азартних ігор або Уповноваженому органу розглядається як подання заяви всім організаторам азартних ігор на території України.

10. Організатор азартних ігор або Уповноважений орган негайно повертає заяву фізичній особі для усунення недоліків виключно у разі неможливості ідентифікувати особу, стосовно якої подано заяву.

У разі якщо строк обмеження в участі в азартних іграх у поданій заяві становить менше шести місяців або відсутній, вважається, що така заява подана на строк шість місяців.

11. Гравець може бути обмежений у відвідуванні гральних закладів та в участі у азартних іграх Уповноваженим органом за заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників тимчасово до ухвалення рішення суду, але не більше шести місяців у разі:

1) перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище;

2) наявності боргових зобов’язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;

3) ухилення особи від сплати аліментів впродовж більше трьох місяців;

4) якщо особа або члени її сім’ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг.

У разі подання заяви про обмеження в ній зазначається обґрунтування необхідності встановлення такого обмеження.

12. Уповноважений орган не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання заяви від членів сім’ї особи першого ступеня споріднення або законних представників здійснює розгляд такої заяви та за наявності обґрунтованих підстав вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

13. У разі якщо гравець шляхом участі в азартних іграх завдає шкоду самому собі та/або своїй сім’ї через приведення до тяжкого матеріального стану, такий гравець може бути обмежений у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років за рішенням суду.

14. Заява про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх може бути подана членами сім’ї першого ступеня споріднення або законними представниками до суду. Рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх передається до Уповноваженого органу з метою його внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

15. Порядок обмеження особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх судом за заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. Рішення суду про обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, яке набрало законної сили, направляється до Уповноваженого органу виключно судом, який ухвалив таке рішення, з метою його внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

16. Організатор азартних ігор або Уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про самообмеження або рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

17. Організатор азартних ігор зобов’язаний вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача.

18. Інформація про організаторів азартних ігор, гральні зали, використання онлайн-систем, бренди організаторів азартних ігор та інша інформація, передбачена цим Законом, розміщується у відповідних відкритих реєстрах на сайті Уповноваженого органу з метою безперешкодного доступу громадян, у тому числі з метою громадського контролю.

19. Уповноважений орган зобов’язаний створити безкоштовну гарячу лінію та спеціальну форму на вебсайті Уповноваженого органу для отримання повідомлень про порушення цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор.

20. Уповноважений орган затверджує положення про отримання, обробку та реагування на отримані повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, яким передбачає порядок отримання, прийняття повідомлень, способи реагування на такі повідомлення, у тому числі із залученням правоохоронних органів, та порядок надання відповідей на такі повідомлення.

Стаття 17. Ідентифікація (верифікація) гравця та відвідувача

1. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача для цілей цього Закону передбачає збір організатором азартних ігор інформації про:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи;

2) вік (дату народження) особи;

3) наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

2. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача здійснюється працівником організатора азартних ігор під час першого відвідування грального закладу на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та підтверджує вік, а також до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та правил організатора азартних ігор.

3. Вторинна ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача може здійснюватися на підставі ідентифікаційної картки гравця, зокрема в електронному вигляді, виданої гравцю або відвідувачу працівником відповідного організатора азартних ігор, а у разі її відсутності - на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу. На картці гравця обов’язково має міститися його фото та зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), відомості про дату народження та спеціальний (унікальний) номер цієї картки або відповідний штрих-код, що дає змогу зчитувати інформацію за допомогою відповідних технічних пристроїв.

Опис ідентифікаційної картки гравця затверджується Уповноваженим органом.

4. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства.

5. Організатор азартних ігор для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет має право запитувати у гравця додаткові документи відповідно до правил організатора азартних ігор, зокрема власне зображення гравця з необхідним документом, або вимагати використання засобів відеозв’язку.

6. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) віку гравця в мережі Інтернет проводиться організатором азартних ігор до моменту прийняття ставки.

7. Організатор азартних ігор зобов’язаний запровадити процедури (політику), що дають можливість достовірно ідентифікувати (верифікувати, встановити дані) вік гравця.

8. Організатор азартних ігор під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації має дотримуватися законодавства про захист персональних даних.

9. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до законодавства.

Стаття 18. Вимоги до гравця

1. Гравцем може бути виключно фізична особа, якій на дату участі у грі виповнився 21 рік. Організаторам азартних ігор заборонено приймати ставки та виплачувати (видавати) виграші (призи) в азартній грі особам молодше 21 року.

2. Гравцями не можуть бути:

1) недієздатні та обмежено дієздатні особи;

2) особи, які не досягли 21-річного віку;

3) особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;

4) особи, які перебувають в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;

5) особи, визнані організатором азартних ігор небажаними;

6) особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

3. Гравець зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених цим Законом, законодавством про азартні ігри, а також правилами організатора азартних ігор та правилами проведення азартної гри;

2) надати на вимогу працівника організатора азартних ігор та/або працівника Уповноваженого органу для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

3) на вимогу працівника організатора азартних ігор та/або працівника Уповноваженого органу негайно залишити гральний заклад у разі вчинення ним однієї з таких дій:

а) відмова від пред’явлення документа, що дає можливість встановити особу та її вік;

б) порушення правил громадського порядку, застосування фізичної сили або висловлення погрози щодо її застосування з посяганням на життя, здоров’я чи майно осіб, які перебувають у гральному закладі;

в) перешкоджання провадженню діяльності щодо організації та проведення азартних ігор;

г) порушення правил проведення азартної гри.

4. Забороняється брати участь в азартній грі:

1) засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам організатора азартних ігор, у яких вони є засновниками та/або займають керівні посади;

2) представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників організатора азартних ігор, у яких вони є представниками засновника та/або займають керівні посади;

3) особам, які можуть мати інформацію про результат азартної гри;

4) особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);

5) спортсменам, особам допоміжного спортивного персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні, посадовим особам у сфері спорту та членам їх сім’ї - у парі щодо результатів офіційного спортивного змагання, в якому вони або їхня команда беруть участь;

6) Голові, членам та службовим особам Уповноваженого органу, крім проведення перевірок методом контрольних закупок.

5. Організатор азартних ігор зобов’язаний надати суб’єктам протидії корупційним правопорушенням аналітичні відомості про нетипову поведінку гравців, а також про свою підозру щодо можливої нечесної гри (поведінки) відповідно до Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".

6. До участі в азартній грі не допускаються особи:

1) які на вимогу працівника організатора азартних ігор, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку, не надали працівнику організатора азартних ігор для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

2) які надали на вимогу представника організатора азартних ігор неправдиві відомості про себе (прізвище, ім’я, по батькові, відомості про вік, адреса реєстрації місця проживання або місцезнаходження);

3) інші особи, визначені цим Законом;

4) обмежено дієздатні та недієздатні особи;

5) особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

7. Якщо особа, незважаючи на встановлену цим Законом, правилами участі в азартній грі заборону, взяла участь в азартній грі, такий договір про участь в азартній грі, укладений між організатором азартної гри та такою особою, є нікчемним.

Виплата (видача) виграшів (призів) за нікчемними договорами не здійснюється.

У разі якщо організатором азартних ігор здійснено виплату (видачу) виграшу (призу) цій особі, така виплата (видача) виграшу (призу) підлягає поверненню організатору азартних ігор у повному обсязі у строки, повідомлені такій особі організатором азартних ігор.

8. У разі якщо ставка підлягає поверненню фізичній особі, організатор азартних ігор зобов’язаний у строк, визначений правилами проведення відповідної азартної гри, повернути особі або її законному представнику кошти в розмірі ставки.

9. Гравець має право обмежити свою участь в азартних іграх в мережі Інтернет шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру.

10. Здійснення фізичною особою ставки в азартну гру є укладенням між нею та організатором азартних ігор, який проводить відповідну азартну гру, договору про участь в азартній грі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття організатором азартних ігор від фізичної особи ставки в азартну гру.

11. Організатор азартних ігор має право збільшити мінімальний вік гравця для участі в азартній грі.

Стаття 19. Вимоги до відвідувачів та працівників організатора азартних ігор

1. Відвідувачами грального закладу не можуть бути особи, які на момент відвідування не досягли 21-річного віку, та особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

2. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

3. Відвідувач грального закладу зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених цим Законом, законодавством про азартні ігри та правилами організатора азартних ігор;

2) на вимогу працівника організатора азартних ігор надати для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

3) на вимогу працівника організатора азартних ігор негайно залишити гральний заклад у разі вчинення ним однієї з таких дій:

а) відмова від пред’явлення документа, що дає можливість встановити особу та її вік;

б) порушення правил громадського порядку, застосування фізичної сили або висловлення погрози щодо її застосування з посяганням на життя, здоров’я чи майно осіб, які перебувають у гральному закладі;

в) перешкоджання провадженню діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

4. До відвідування гральних закладів не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

Стаття 20. Вимоги до правил проведення азартних ігор

1. Правила проведення азартних ігор повинні містити положення про заборону участі в азартній грі осіб, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатних та недієздатних осіб, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

2. Правила проведення азартних ігор, складені державною та англійською мовами, розміщуються у гральних закладах у доступному для відвідувачів та гравців місці або на вебсайті чи в мобільному додатку у разі здійснення організатором азартних ігор діяльності в мережі Інтернет на підставі відповідної ліцензії.

3. Правила азартних ігор мають бути складені державною та англійською мовами та, за бажанням організатора азартних ігор, іншими мовами, мають бути пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора, скріплені печаткою організатора (за наявності).

4. Правила проведення азартних ігор не можуть суперечити законодавству.

5. Правила проведення азартних ігор повинні містити порядок участі в кожній азартній грі, що організовується і проводиться організатором.

6. Правила кожної азартної гри мають містити деталізований порядок участі у даному виді азартної гри, зокрема порядок та строки внесення ставок, виплати (видачі) виграшів (призів), права та обов’язки гравця та організатора азартних ігор під час азартної гри.

Стаття 21. Загальні правила відвідування грального закладу

1. Правила відвідування грального закладу встановлюються організатором азартних ігор.

2. Правила відвідування грального закладу мають бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності).

3. У правилах відвідування грального закладу зазначається інформація, зокрема, про режим роботи грального закладу та про заборону відвідування грального закладу особами, які не досягли віку, встановленого цим Законом, або особами, стосовно яких наявні обмеження, передбачені цим Законом.

Стаття 22. Вимоги до грального обладнання

1. Уповноважений орган встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога Уповноваженого органу про сертифікацію.

2. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений Уповноваженим органом.

Сертифікація та інспектування грального обладнання не можуть проводитися суб’єктом сертифікації, який є резидентом іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або особою, яка прямо чи опосередковано контролюється резидентами такої іноземної держави або діє в їх інтересах.

3. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів (спеціальних гральних зон), за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.

Ця заборона не поширюється на гральне обладнання, що використовується організаторами азартних ігор для провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет.

4. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки), має бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов’язана каналами зв’язку із Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу, або напряму до Державної системи онлайн-моніторингу.

Гральні автомати, розміщені в гральному закладі, повинні належати організатору азартних ігор на праві власності та бути підключені до Державної системи онлайн-моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу.

Гральне обладнання (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) має бути підключене до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше:

1) десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор);

2) дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат).

5. Сертифікат відповідності стандартам видається суб’єктом сертифікації, який надає послуги із сертифікації грального обладнання.

6. На корпусі кожного грального автомата зазначаються виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назва виробника.

На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

На офіційному вебсайті Уповноваженого органу забезпечується можливість отримання за виробничим номером грального автомата такої інформації:

1) відомості про ліцензію на організацію та проведення азартних ігор, на підставі якої використовується гральне обладнання;

2) відомості про організатора азартних ігор, якому видана ліцензія;

3) місце розташування грального залу, в якому має бути розміщене відповідне гральне обладнання;

4) інші передбачені цим Законом відомості.

7. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб’єктом сертифікації.

8. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

9. Забороняється використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 (дев’яносто) відсотків.

10. Заборонено використання грального обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом.

11. Забороняється використання несертифікованих гральних автоматів та гральних автоматів, випущених до 2019 року.

Забороняється використання гральних автоматів, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом.

До використання у гральному закладі допускаються виключно гральні автомати, у яких відсутні купюроприймачі.

12. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

13. Організатор азартних ігор забезпечує проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, внесеними Уповноваженим органом до переліку суб’єктів сертифікації.

14. Усі гральні автомати мають бути обладнані генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор. Генератори випадкових чисел у гральних автоматах мають працювати постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні.

Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору мають бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.

15. Гральні автомати мають використовувати захищені протоколи зв’язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від впливу з боку пов’язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними.

16. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

17. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

Стаття 23. Вимоги до онлайн-системи організатора азартних ігор

1. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

2. Онлайн-система організатора азартних ігор має бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону.

3. Онлайн-система має забезпечити прийняття ставок, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

4. Організатор азартних ігор забезпечує проведення сертифікації та інспектування онлайн-системи організатора азартних ігор суб’єктами сертифікації, внесеними Уповноваженим органом до переліку суб’єктів сертифікації.

Стаття 24. Спеціальні вимоги до організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет

1. Організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог цього Закону та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-системи організаторів азартних ігор, що відповідають вимогам цього Закону.

2. Організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам цього Закону. У реєстрі зазначається адреса вебсайту, через який провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.

3. Організатор азартних ігор, який отримав ліцензію на провадження діяльності в мережі Інтернет, може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

4. Організатор азартних ігор у мережі Інтернет може провадити діяльність через вебсайт після повідомлення Уповноваженого органу про доменне ім’я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор.

Вебсайт організатора азартних ігор повинен належати організатору азартних ігор на праві власності або праві користування.

5. Організатор азартних ігор у мережі Інтернет має забезпечити наявність на вебсайті достовірної інформації, викладеної державною мовою та, за бажанням організатора азартних ігор в мережі Інтернет, іншими мовами, а саме:

1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

4) відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

6) порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

7) інформація про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

8) інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

9) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

11) інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

6. Мобільні додатки чи інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх, має надавати гравцям доступ до інформації, визначеної частиною п’ятою цієї статті.

7. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх, якщо такі вебсайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до цього Закону.

8. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора азартних ігор.

9. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет з урахуванням положень цього Закону та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

10. Внесення гравцем ставки вважається його згодою з правилами проведення азартної гри.

11. Організатор азартних ігор в мережі Інтернет зобов’язаний забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством.

12. Організатор азартних ігор в мережі Інтернет зобов’язаний забезпечити розміщення на вебсайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту.

13. Організатору азартних ігор у мережі Інтернет забороняється давати можливість гравцю грати у кредит або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу.

Стаття 25. Обмеження стосовно осіб, які провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет з порушенням вимог цього Закону

1. Особа, яка через вебсайт організовує, проводить чи надає доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, зобов’язана на вимогу Уповноваженого органу в строк не більше трьох робочих днів обмежити доступ на (з) території України до такого вебсайту.

2. Постачальник послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах якого розміщений вебсайт або його частина, з використанням якого організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, зобов’язаний на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ на (з) території України до такого вебсайту або його частини.

3. Порядок направлення та виконання вимог, визначених частинами першою - другою цієї статті, встановлюється Уповноваженим органом.

4. Банк, що здійснює банківську діяльність в Україні, або платіжні системи, що діють на території України, зобов’язані відмовляти у здійсненні платежів на користь осіб, які організовують, проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор.

Розділ IV
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО

Стаття 26. Спеціальні гральні зони для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

1. Організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино дозволяється виключно на території спеціальних гральних зон на підставі ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

2. На підставі однієї ліцензії на проведення азартних ігор у гральних закладах казино може провадитися діяльність одного закладу казино.

3. Територією спеціальної гральної зони для гральних закладів казино вважається:

1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "п’ять зірок" з номерним фондом не менше 150 (ста п’ятдесяти) номерів для міста Києва;

2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "п’ять зірок" та/або "чотири зірки" з номерним фондом не менше 100 (ста) номерів для інших населених пунктів;

3) територія заміського комплексу відпочинку - об’єкта нерухомого майна, що розташований за межами міста та складається з двох або більше будівель та споруд, загальною площею не менше 10 тисяч квадратних метрів, з обов’язковим оснащенням готелем категорії "п’ять зірок";

4) територія спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України.

4. Територіальною спеціальною гральною зоною, створеною за рішенням Кабінету Міністрів України, може бути:

1) територія в межах митної території України за межами населених пунктів;

2) територія населених пунктів поза межами житлових районів;

3) територія, що потребує додаткового стимулювання її соціально-економічного розвитку.

У межах територіальної спеціальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, дозволяється розміщувати казино на території окремих будівель, у випадку, якщо площа грального закладу казино становить більше 10 тисяч квадратних метрів.

На території України за рішенням Кабінету Міністрів України може бути створено не більше п’яти територіальних спеціальних гральних зон.

5. У разі реалізації окремих інвестиційних проектів з організації та проведення азартних ігор казино за рішенням Кабінету Міністрів України положення частини третьої цієї статті не застосовуються. Організація та проведення азартних ігор на підставі цієї частини здійснюються на підставі інвестиційної ліцензії.

6. Інвестиційна ліцензія на діяльність з організації та проведення азартних ігор казино також видається Уповноваженим органом, за умови будівництва заявником готельного комплексу категорії "п’ять зірок" з номерним фондом не менше 200 (двохсот) номерів (у місті Києві) або 150 (ста п’ятдесяти) номерів (в інших містах), та дає право здійснювати організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, розміщених у такому готельному комплексі.

7. Плата за видачу інвестиційної ліцензії не стягується. Строк дії інвестиційної ліцензії становить десять років.

Плата за ліцензії за гральний стіл з кільцем рулетки, за гральний стіл, що не є гральним столом з кільцем рулетки, плата за ліцензію на гральний автомат в разі отримання інвестиційної ліцензії встановлюється відповідно до статті 52 цього Закону.

8. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.

Стаття 27. Спеціальні обов’язки організатора азартних ігор у гральних закладах казино

1. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино зобов’язаний унеможливити:

1) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;

2) сприяння у виграші;

3) втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор).

2. Організатор казино може проводити у гральному закладі казино ігри в покер, інші азартні ігри казино. Не допускається проведення азартних ігор, що мають ознаки лотереї, у тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.

3. У своїй діяльності організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов’язаний забезпечити зберігання у гральному закладі казино таких документів (або копій): документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати.

Стаття 28. Вимоги до грального закладу казино

1. Організатор казино розпочинає свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральному закладі казино.

2. Організатор казино забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше:

1) десяти гральних столів, у тому числі не менше двох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 50 гральних автоматів у разі розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної зони у населених пунктах з чисельністю населення більше 500 000 (п’ятсот тисяч) осіб;

2) п’яти гральних столів, у тому числі не менше одного грального стола з кільцем рулетки, та не менше 20 гральних автоматів у разі розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної зони у населеному пункті з чисельністю населення менше 500 000 (п’ятсот тисяч) осіб та поза межами населених пунктів.

3. Чисельність у гральному закладі казино працівників, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором казино, не може бути меншою, ніж 50 (п’ятдесят) осіб.

4. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино, розташованому на території окремої будівлі в межах спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, зобов’язаний розмістити:

гральне обладнання у кількості не менше 20 гральних столів, у тому числі не менше чотирьох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 250 гральних автоматів;

заклад громадського харчування.

Чисельність у такому гральному закладі казино працівників, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором казино, не може бути меншою 200 (двохсот) осіб.

5. Режим роботи грального закладу казино та об’єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором казино самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до спеціальної гральної зони території, а також виконання норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

6. Участь в азартній грі у гральному закладі казино здійснюється з використанням ігрових замінників гривні (гральних жетонів, фішок). У гральному закладі казино забороняється прийняття ставок грошима, матеріальними цінностями чи іншим майном.

7. Кожний ігровий замінник гривні має бути оснащений спеціальним засобом (чіпом тощо), зчитування якого дає можливість визначити номінал відповідного ігрового замінника гривні та місцезнаходження казино, в якому він використовується (перебуває в обігу).

8. Мінімальна площа приміщення для розташування грального закладу казино на території будівель, в яких розташовані готелі категорії "п’ять зірок", складає не менш як 500 квадратних метрів. Територія для розміщення грального закладу казино має бути відокремлена таким чином, щоб унеможливити неконтрольований вхід відвідувачів без їх ідентифікації.

9. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов’язаний обладнати приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної сигналізації та постійного відеоспостереження, а також строки зберігання відеозаписів визначаються Кабінетом Міністрів України в ліцензійних умовах провадження відповідного виду господарської діяльності.

Стаття 29. Прийняття коштів, виплата (видача) виграшів (призів) та повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у гральних закладах казино

1. Прийняття коштів, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у гральних закладах казино, обмін коштів на ігрові замінники гривні та виплата (видача) виграшів (призів) у розмірі граничних сум розрахунків готівкою, встановлених Національним банком України, здійснюються виключно через каси із дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Виплата гравцю виграшу у розмірі, що перевищує граничні суми розрахунків готівкою, здійснюється у безготівковій формі.

2. Виплата (видача) виграшу (призу) здійснюється у порядку та строки, визначені правилами проведення азартних ігор, із дотриманням вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", та не може перевищувати 30 (тридцяти) днів з дати звернення гравця.

3. У виплаті (видачі) виграшу (призу) та у поверненні гравцю коштів, внесених гравцем для участі в азартній грі, може бути відмовлено за наявності підстав, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

4. Інформація та попередження про строки виплати (видачі) виграшу (призу) має бути визначена правилами організатора казино та доведена до гравців перед початком гри шляхом розміщення відповідного повідомлення біля каси закладу казино у доступному для гравців місці.

Стаття 30. Спеціальні вимоги до організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

1. Організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет здійснюються організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог цього Закону та законодавства про азартні ігри з обов’язковим використанням онлайн-системи організатора азартних ігор.

2. Організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет може організовувати та проводити виключно азартні ігри казино, визначені цим Законом, через вебсайт, зазначений у рєєстрі.

3. Організатору азартних ігор казино в мережі Інтернет забороняється проводити ігри в покер в мережі Інтернет та турніри з онлайн-покеру без отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

4. Забороняється проведення азартних ігор, що мають ознаки лотереї, у тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.

5. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет, та виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі з урахуванням положень цього Закону.

6. Не допускається провадження організаторами азартних ігор казино в мережі Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв’язку та будь-якого обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу до мережі Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо).

Розділ V
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 31. Організація та проведення букмекерської діяльності

1. Букмекерська діяльність в Україні провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

2. Організатори букмекерської діяльності провадять діяльність з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері регулювання букмекерської діяльності.

3. Організатор букмекерської діяльності має право приймати ставки на результати подій. Забороняється прийняття ставок на результати віртуальних ігор чи подій, що створюються або результат яких визначається генератором випадкових чисел.

4. Організаторам букмекерської діяльності забороняється:

1) проводити парі, не передбачені правилами участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі);

2) провадити букмекерську діяльність без ліцензії;

3) пропонувати як виграш чи замість виграшу алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові чи тютюнові вироби або інше майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

4) примушувати відвідувачів до участі в парі;

5) приймати ставки (проводити парі) на події та/або ігри, що мають ознаки лотереї, приймати ставки на результати розіграшів лотерей в Україні та/або інших державах;

6) приймати ставки (проводити парі) на віртуальні події та/або віртуальні ігри;

7) приймати ставки (проводити парі) на події, результат яких визначається за допомогою генератора випадкових чисел чи іншого обладнання, програмне забезпечення якого може створювати послідовність не пов’язаних між собою чисел.

5. Забороняється приймати ставки на події, що мають ознаки посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян.

6. Забороняється провадження букмекерської діяльності з метою приховування (імітації) інших видів азартних ігор, передбачених цим Законом.

Стаття 32. Обов’язки організатора букмекерської діяльності

1. У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності зобов’язаний:

1) проводити виключно ті види парі, що відповідають вимогам цього Закону, після отримання відповідної ліцензії, дотримуватися правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі), вимог законодавства;

2) утримуватися від дій, що можуть вплинути на результати парі (обмеження не застосовуються щодо публічного оголошення та виплати додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях, Олімпійських або Паралімпійських іграх);

3) створювати умови для:

а) ознайомлення гравців та відвідувачів з інформацією про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) або з її засвідченою копією, правилами участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі);

б) дотримання умов укладення парі всіма гравцями відповідно до правил парі, що затверджені організатором букмекерської діяльності;

в) ознайомлення гравців та відвідувачів з переліком (лінією) подій, на які приймаються ставки;

г) ознайомлення гравців та відвідувачів з результатами подій;

4) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та законодавством про азартні ігри.

Стаття 33. Обмеження, що можуть застосовуватися організатором букмекерської діяльності

1. Організатор букмекерської діяльності з дотриманням вимог цього Закону, правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі) організатора букмекерської діяльності має право застосовувати такі обмеження у відносинах з гравцями та/або відвідувачами:

1) вилучити, за необхідності, подію з переліку (лінії) подій з обов’язковим поверненням зроблених гравцями ставок;

2) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем та не має права отримувати такий виграш або ставку;

3) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) та у поверненні гравцю зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

4) заборонити або обмежити доступ гравцю та/або відвідувачу до букмекерського пункту чи вебсайту, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає укладенню парі, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра в застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, що можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі), ображає честь і гідність відвідувачів, учасників, представників організатора букмекерської діяльності, третіх осіб, відмовляється від пред’явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, чи яка вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора букмекерської діяльності.

2. Інші обмеження можуть встановлюватися правилами участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі).

3. Правила парі мають містити порядок укладення парі між організатором букмекерської діяльності та гравцем або гравців між собою.

4. Правила парі розміщуються у букмекерському пункті та на вебсайті чи мобільному (програмному) додатку організатора букмекерської діяльності в разі здійснення букмекерської діяльності через мережу Інтернет.

5. Обґрунтована підозра, передбачена пунктом 4 частини першої статті 33 цього Закону, має бути письмово або в електронній формі надана гравцю з наведенням фактів щодо такої підозри протягом однієї доби.

Стаття 34. Прийняття, повернення ставок та виплата виграшу (призу) за результатами парі

1. Операції з прийняття ставок у парі, повернення ставок у парі, а також операції з виплати виграшів (призів) у парі здійснюються виключно через букмекерські пункти, мобільні додатки або вебсайт організатора букмекерської діяльності в національній валюті та з обов’язковою фіксацією таких операцій в онлайн-системі.

2. Забороняється здійснення операцій з прийняття ставки в парі, повернення ставки, а також операцій з виплати виграшу (призу) у парі без фіксації відповідної операції в онлайн-системі, що є обов’язковою для використання організатором букмекерської діяльності.

3. При отриманні виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню у букмекерському пункті, гравець має пред’явити документ, що підтверджує його особу, або інший документ відповідно до правил ідентифікації (верифікації), передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

4. Забороняється виплата виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставки будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставки. Це обмеження не поширюється на випадки звернення щодо повернення ставок, зроблених особою, яка не досягла 21-річного віку, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є її законним представником.

5. Строк здійснення виплати виграшу (призу) або повернення ставки визначається правилами організатора букмекерської діяльності, але не має перевищувати десяти робочих днів з дня визначення отримувача виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню.

6. Організатор букмекерської діяльності має право продовжити передбачений частиною п’ятою цієї статті строк, але не більше ніж на десять робочих днів з обов’язковим повідомленням гравця, якому необхідно здійснити виплату виграшу (призу) або повернути ставку, про продовження такого строку із зазначенням причини такого продовження та часу здійснення виплати виграшу (призу) або повернення ставки.

Стаття 35. Форми провадження букмекерської діяльності

1. Букмекерська діяльність може провадитися виключно:

1) у букмекерських пунктах;

2) через мережу Інтернет.

2. Провадження букмекерської діяльності без дотримання вимог цього Закону та будь-яким чином, прямо не дозволеним цим Законом, забороняється.

Стаття 36. Провадження букмекерської діяльності в букмекерських пунктах

1. Організатори букмекерської діяльності можуть здійснювати букмекерську діяльність виключно в букмекерських пунктах, розміщених на території спеціальної гральної зони, на підставі ліцензії на провадження букмекерської діяльності відповідно до цього Закону.

2. Територією спеціальної гральної зони для розташування букмекерських пунктів вважається:

1) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п’ять зірок" з номерним фондом не менше 50 (п’ятдесяти) номерів для міста Києва;

2) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п’ять зірок" з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п’яти) номерів для інших населених пунктів;

3) територія іподромів.

3. Букмекерські пункти організатора букмекерської діяльності розміщуються на території спеціальної гральної зони, а загальна площа приміщення букмекерського пункту повинна становити не менше 50 (п’ятдесяти) квадратних метрів.

4. Забороняється розташовувати букмекерські пункти організатора букмекерської діяльності:

1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

2) безпосередньо у приміщеннях дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, вищої освіти та інших закладів освіти, у тому числі на території, де розташовані гуртожитки таких закладів;

3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури, у тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей;

4) безпосередньо у приміщеннях медичних закладів;

5) безпосередньо у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;

7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;

8) в об’єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності.

5. Організатор букмекерської діяльності в букмекерських пунктах зобов’язаний мати на праві власності або користування онлайн-систему, що обов’язково має відповідати таким вимогам:

1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів укладеного парі;

2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується укладення парі;

3) наявність методів захисту персональних даних гравця;

4) наявність методів захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи;

5) проходження інспектування суб’єктом сертифікації, внесеним Уповноваженим органом до переліку суб’єктів сертифікації.

6. Організатори букмекерської діяльності зобов’язані обладнати приміщення букмекерського пункту системою охоронної сигналізації.

7. Організатори букмекерської діяльності зобов’язані обладнати приміщення букмекерського пункту системами відеоспостереження та аудіозапису, про що мають поінформувати відвідувачів відповідними позначеннями, а також забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної сигналізації та відеоспостереження, а також строки зберігання відеозаписів визначаються Кабінетом Міністрів України в ліцензійних умовах.

8. Режим роботи букмекерського пункту визначається організатором букмекерської діяльності самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до букмекерського пункту території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

9. У місцях розміщення букмекерських пунктів організатора букмекерської діяльності в доступному для гравців та відвідувачів місці має розміщуватися інформація про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії), відомості про ліцензію на відповідний букмекерський пункт, правила участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі), режим та розклад роботи букмекерського пункту, а також інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри.

10. У букмекерських пунктах організатора букмекерської діяльності можуть прийматися ставки, виплачуватися виграші та здійснюватися виплати в готівковій та безготівковій формі відповідно до законодавства.

Забороняється в букмекерському пункті встановлювати обладнання, що дає змогу гравцю самостійно без участі працівника організатора букмекерської діяльності зробити ставку, перевірити ставку, отримати виграш тощо.

11. Забороняється в букмекерських пунктах встановлювати гральне обладнання, що дає доступ, відтворює чи самостійно створює (генерує) віртуальні (штучні) події чи ігри, у тому числі за допомогою генератора випадкових чисел, а також приймати ставки на такі події та ігри.

12. Букмекерські пункти можуть розміщуватися у приміщеннях іподромів з метою організації та проведення азартних кінно-спортивних ігор (змагань) за правилами букмекерського парі або парі тоталізатора (правилами парі). Іподром має право проводити парі тоталізатора на змагання, що проводяться на іподромі, після отримання відповідної ліцензії, що видається Уповноваженим органом.

Стаття 37. Провадження букмекерської діяльності через мережу Інтернет

1. Провадження букмекерської діяльності через мережу Інтернет здійснюється організатором букмекерської діяльності відповідно до вимог цього Закону та законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор виключно з використанням онлайн-системи організатора букмекерської діяльності, що відповідає вимогам цього Закону.

2. Організатор букмекерської діяльності може здійснювати свою діяльність у мережі Інтернет через онлайн-систему з використанням вебсайту, зазначеного у відповідному реєстрі, мобільних додатків для прийняття ставок, виплати виграшів, здійснення виплат у парі.

3. Організатор букмекерської діяльності в мережі Інтернет зобов’язаний мати на праві власності або користування онлайн-систему, що обов’язково має відповідати таким вимогам:

1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів укладеного парі;

2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується укладення парі;

3) наявність мехінізму ідентифікації гравця та його віку;

4) наявність методів захисту персональних даних гравця;

5) наявність методів захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи;

6) проходження інспектування суб’єктом сертифікації, внесеним Уповноваженим органом до переліку суб’єктів сертифікації.

4. Організатор букмекерської діяльності, що здійснює діяльність через мережу Інтернет, може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами, відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

5. Організатор букмекерської діяльності може здійснювати діяльність у мережі Інтернет через вебсайт після повідомлення Уповноваженому органу про доменне ім’я, що він буде використовувати для провадження букмекерської діяльності.

6. Вебсайт та доменне ім’я організатора букмекерської діяльності мають належати на праві власності або користування організатору букмекерської діяльності або його засновнику (учаснику), який прямо або опосередковано здійснює контроль над таким організатором.

7. Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, повинен забезпечити наявність на вебсайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності - іншими мовами) про:

1) повне найменування організатора букмекерської діяльності згідно з установчими документами;

2) місцезнаходження організатора букмекерської діяльності;

3) ідентифікаційний код організатора букмекерської діяльності;

4) рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

5) правила участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі);

6) порядок і строки виплати виграшів;

7) мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором букмекерської діяльності;

8) сервісну та технічну службу підтримки організатора букмекерської діяльності;

9) інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри;

10) застереження про заборону участі в парі особам, які не досягли 21 року.

8. Мобільні додатки та інші програмно-технічні засоби, призначені для участі в парі, мають надавати гравцям доступ до інформації, визначеної в частині сьомій цієї статті.

9. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора букмекерської діяльності шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

Розділ VI
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР НА ГРАЛЬНИХ АВТОМАТАХ

Стаття 38. Організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах

1. Організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно в залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.

2. Територією спеціальної гральної зони для розташування залів гральних автоматів вважається:

1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п’ять зірок" з номерним фондом не менше 50 (п’ятдесяти) номерів для міста Києва;

2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п’ять зірок" з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п’яти) номерів для інших населених пунктів.

3. Залами гральних автоматів вважаються одне або декілька нежитлових приміщень чи їх частина загальною площею не менше 300 (трьохсот) квадратних метрів, що розташовані за однією адресою на території готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії "три зірки", "чотири зірки" та "п’ять зірок".

4. Забороняється розташовувати зали гральних автоматів:

1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

2) ближче, ніж за 500 (п’ятсот) метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;

3) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;

4) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;

5) в об’єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності;

6) у населених пунктах з населенням менше 10 000 (десять тисяч) осіб.

5. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.

6. У залах гральних автоматів забороняється куріння, у тому числі електронних сигарет. До гри на гральних автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.

Стаття 39. Обов’язки організатора азартних ігор на гральних автоматах

1. Організатор азартних ігор на гральних автоматах зобов’язаний:

1) обладнати приміщення залу гральних автоматів системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної сигналізації та відеоспостереження, а також строки зберігання відеозаписів визначаються ліцензійними умовами;

2) організатор азартних ігор на гральних автоматах повинен унеможливити настання таких випадків:

а) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;

б) сприяння у виграші;

в) втручання у процес гри;

3) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та законодавством про азартні ігри.

2. Організатору азартних ігор на гральних автоматах заборонено пропонувати відвідувачам та гравцям тютюнові вироби.

Стаття 40. Загальні вимоги до залу гральних автоматів

1. Організатор азартних ігор у залах гральних автоматів розпочинає свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у залі гральних автоматів після отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.

2. Одна ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів дозволяє провадити діяльність у приміщеннях залів гральних автоматів, що відповідають вимогам цього Закону, та розмістити 250 гральних автоматів.

3. Організатор азартних ігор на гральних автоматах забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше 50 гральних автоматів в одному залі гральних автоматів.

4. Режим роботи залу гральних автоматів та об’єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до залу гральних автоматів території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

5. Гральних автоматів, розміщених в залі гральних автоматів, не повинно бути видно із зовнішньої сторони будівлі.

Стаття 41. Прийняття коштів, виплата виграшів (призів) та повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів

1. Прийняття і повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів, виплата виграшів (призів) здійснюються виключно у касах грального закладу з обов’язковим дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення касових операцій у національній валюті.

2. Виплата виграшу (призу) та повернення гравцю коштів, внесених для участі в азартній грі, здійснюються на першу вимогу гравця з урахуванням обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", але не може перевищувати тридцяти днів з дня звернення гравця.

Розділ VII
ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР У ПОКЕР

Стаття 42. Організація та проведення азартних ігор у покер в мережі Інтернет

1. Організація та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

2. Організатори азартних ігор у покер у мережі Інтернет провадять діяльність з дотриманням вимог цього Закону, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів.

3. Організаторам азартних ігор у покер у мережі Інтернет забороняється:

1) проводити ігри в покер та/або покерні турніри, не передбачені правилами організатора гри в покер;

2) провадити діяльність без ліцензії;

3) пропонувати як виграш алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові, тютюнові вироби або інше майно, володіння чи розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

4) примушувати відвідувачів до участі у грі в покер.

4. Провадження діяльності організатором гри в покер у мережі Інтернет здійснюється виключно через онлайн-систему організатора гри в покер, що відповідає вимогам цього Закону.

5. Організатор гри в покер у мережі Інтернет може здійснювати свою діяльність у мережі Інтернет з використанням вебсайту, зазначеного у відповідному реєстрі, та/або мобільних додатків на різних операційних системах.

6. Організатор гри в покер у мережі Інтернет може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України та за її межами, відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

7. Не допускається здійснення організаторами гри в покер у мережі Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв’язку та будь-якого обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу в мережу Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо).

Стаття 43. Обмеження, що можуть застосовуватись організатором гри в покер у мережі Інтернет

1. Організатор гри в покер у мережі Інтернет з дотриманням вимог цього Закону, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", правил гри в покер має право застосовувати такі обмеження у відносинах з гравцями та/або відвідувачами:

1) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем та не має права отримувати такий виграш або ставку;

2) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) та у поверненні гравцю зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

3) заборонити або обмежити доступ гравцю та/або відвідувачу до вебсайту, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає проведенню гри в покер, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра у застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, які можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила гри в покер, ображає честь і гідність гравців, учасників, представників організатора гри в покер, третіх осіб, відмовляється від пред’явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, чи яка вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора гри в покер.

2. Інші обмеження можуть встановлюватися правилами організатора гри в покер у мережі Інтернет.

Розділ VIII
ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 44. Види ліцензій

1. У сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються такі види ліцензій:

1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет;

3) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;

4) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

6) ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки;

7) ліцензія на букмекерський пункт;

8) ліцензія на гральний автомат;

9) ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор;

10) ліцензія на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі;

11) інвестиційна ліцензія.

2. Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених цим Законом.

Стаття 45. Повноваження Уповноваженого органу у сфері ліцензування

1. Уповноважений орган здійснює видачу ліцензій на види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до порядку, встановленого цим Законом та ліцензійними умовами.

2. Уповноважений орган розробляє ліцензійні умови для кожного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

3. Ліцензійні умови для кожного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор затверджуються Кабінетом Міністрів України.

{Постанови КМ № 1341, № 300}

4. Уповноважений орган вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і реєстрів, що ведуться відповідно до цього Закону, прийняті ним рішення, документи та інші відомості про ліцензування видів господарської діяльності, необхідні для ведення реєстрів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Інші повноваження Уповноваженого органу визначені Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Стаття 46. Документи, що подаються для одержання ліцензій

1. Керівник юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор, особисто або через уповноважену особу звертається до Уповноваженого органу із заявою про отримання ліцензії.

2. У заяві про отримання ліцензії мають міститися такі дані:

1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

2) вид господарської діяльності, зазначений у частинах першій та другій статті 2 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

3) вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

5) інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;

6) доменне ім’я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет (у разі подання заяви про отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у мережі Інтернет).

3. До заяви про отримання ліцензій додаються такі документи:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) витяг з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір здійснювати господарську діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників;

7) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує здійснювати діяльність, у разі отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, ліцензії на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах;

8) документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим цим Законом;

9) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я доменної зони UA, з використанням якого планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформацію про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені (у разі подання заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет);

10) інші документи, встановлені цим Законом та/або ліцензійними умовами.

4. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 6 частини першої статті 44 цього Закону, додаються документи, що підтверджують сертифікацію гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки.

5. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 7 частини першої статті 44 цього Закону, додаються документи, що підтверджують право власності (користування), або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує здійснювати діяльність.

6. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 44 цього Закону, додаються такі документи:

1) документ, що підтверджує сертифікацію гральних автоматів та право власності заявника на них;

2) документи, що підтверджують право власності (користування) на приміщення, або попередній договір, що передбачає таке право, що буде використовуватися як зал гральних автоматів.

7. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 44 цього Закону, додається:

1) у разі реалізації окремих інвестиційних проектів відповідно до частини п’ятої статті 26 цього Закону:

а) інвестиційний проект;

б) рішення Кабінету Міністрів України про незастосування положень частини третьої статті 26 цього Закону;

2) у разі будівництва готельного комплексу відповідно до частини шостої статті 26 цього Закону:

а) зареєстрована декларація про початок будівельних робіт.

8. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 44 цього Закону, додаються документи, що підтверджують, що заявник має у власності іподром.

Стаття 47. Ліцензійні умови

1. Ліцензійні умови щодо кожного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор затверджуються Кабінетом Міністрів України.

{Постанови КМ № 1341, № 300}

Ліцензійними умовами встановлюються:

1) форма заяви про отримання ліцензії;

2) форма повідомлення про доменні імена, які будуть використовуватися організатором азартних ігор через мережу Інтернет;

3) форма відомостей, необхідних для отримання ліцензії;

4) вимоги до грального обладнання;

5) форма повідомлення про прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії;

6) форма повідомлення про відкриття або закриття грального закладу;

7) обмеження щодо здійснення над заявником контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

8) обмеження щодо належності заявника та/або пов’язаних з ним осіб до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції";

9) інші вимоги, передбачені законом.

2. Ліцензійні умови не можуть встановлювати інших додаткових вимог для організаторів азартних ігор, крім тих, що передбачені цим Законом.

Стаття 48. Порядок розгляду заяви про отримання ліцензії

1. Уповноважений орган приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше, ніж 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.

2. Уповноважений орган впродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її і приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті Уповноваженого органу і внесенню інформації про таке рішення до відповідного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступного робочого дня після його прийняття.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;

2) заява або хоча б один з документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:

а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України".

3. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії надсилається заявнику протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

4. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається заявнику протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Стаття 49. Видача ліцензії та порядок її оплати

1. Ліцензії видаються Уповноваженим органом після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії згідно з цим Законом.

2. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.

3. Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

4. Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.

5. Плата за перший рік дії ліцензій на гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт сплачується у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії.

6. Щорічна плата за ліцензії на гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензій.

7. Розмір плати за ліцензію визначається розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії, та сплачується щорічно рівними частинами.

8. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії сплачена частина плати за таку ліцензію не повертається.

Стаття 50. Відмова у видачі ліцензії

1. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

5) наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

6) встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

2. Рішення Уповноваженого органу про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.

Стаття 51. Анулювання ліцензії

1. Підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки Уповноваженим органом. Відмовою організатора азартних ігор у проведенні перевірки Уповноваженим органом вважається недопуск уповноважених посадових осіб Уповноваженого органу для здійснення перевірки додержання організатором азартних ігор вимог цього Закону та відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі посадових осіб Уповноваженого органу до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);

5) акт про порушення організатором азартних ігор вимог частин п’ятої або шостої статті 26 цього Закону (щодо інвестиційних ліцензій);

6) несплата або прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

7) несплата організатором азартних ігор накладених на підставі рішення Уповноваженого органу, що набрало законної сили, штрафних санкцій, встановлених цим Законом;

8) непідключення грального обладнання або онлайн-системи до Державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 цього Закону;

9) непідключення грального автомата до Державної системи онлайн-моніторингу;

10) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог цього Закону, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або ліцензійних умов;

11) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати на суму, передбачену цим Законом;

12) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

13) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому порядку.

2. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання Уповноваженим органом розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

3. Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

4. Рішення про анулювання ліцензії або про проведення Уповноваженим органом додаткової перевірки приймається Уповноваженим органом упродовж тридцяти днів від дня виявлення повторного порушення вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" приймається Уповноваженим органом упродовж шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.

5. Підставою для анулювання ліцензій на гральний автомат, гральний стіл та/або гральний стіл з кільцем рулетки є набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про анулювання суб’єкту господарювання ліцензії на провадження діляьності з організації та проведення азартних ігор у казино. Підставою для анулювання ліцензії на гральний автомат є анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів.

6. Підставою для анулювання ліцензії на букмекерські пункти є набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про анулювання суб’єкту господарювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

7. Рішення Уповноваженого органу про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

Стаття 52. Плата та строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та ліцензій на гральні столи, гральні автомати

1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.

2. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино для міста Києва встановлюється у розмірі 60 000 (шістдесяти тисяч) мінімальних заробітних плат.

3. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино для інших населених пунктів (крім міста Києва) та за межами населених пунктів становить 30 000 (тридцять тисяч) мінімальних заробітних плат.

4. Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний стіл становить:

1) 175 (сто сімдесят п’ять) мінімальних заробітних плат за один гральний стіл з кільцем рулетки;

2) 90 (дев’яносто) мінімальних заробітних плат за один гральний стіл, що не є гральним столом з кільцем рулетки.

5. Ліцензія на гральний стіл видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

6. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить 6 (шість) мінімальних заробітних плат за один гральний автомат у гральному закладі казино.

7. Ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Стаття 53. Плата та строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет

1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.

2. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет становить 6 500 (шість тисяч п’ятсот) мінімальних заробітних плат.

Стаття 54. Плата та строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, ліцензій на букмекерські пункти

1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видається Уповноваженим органом строком на п’ять років. Ліцензія дає право на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

2. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності становить 30 000 (тридцять тисяч) мінімальних заробітних плат.

3. Ліцензія на букмекерський пункт видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

4. Щорічний розмір плати за ліцензію на букмекерський пункт становить 30 (тридцять) мінімальних заробітних плат.

5. Ліцензія на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі видається виключно для іподромів Уповноваженим органом строком на п’ять років. За видачу такої ліцензії справляється плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Особа, якій на праві власності належить іподром, може отримати ліцензію на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, що дає право приймати ставки та виплачувати виграші на змагання, що проходять на такому іподромі виключно в одному букмекерському пункті, якщо він знаходиться на території такого іподрому. Особи, які отримали зазначену ліцензію на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, не мають права провадити букмекерську діяльність через мережу Інтернет.

Стаття 55. Плата та строк дії ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та ліцензій на гральний автомат

1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.

2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів становить 7 500 (сім тисяч п’ятсот) мінімальних заробітних плат.

3. Ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів.

4. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить 6 (шість) мінімальних заробітних плат за один гральний автомат.

Стаття 56. Плата та строк дії ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет

1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.

2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет становить 5 000 (п’ять тисяч) мінімальних заробітних плат.

3. Плата за перший рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет сплачується у строк не пізніше десяти днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Стаття 57. Плата та строк дії ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор

1. Ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.

2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор становить 300 (триста) мінімальних заробітних плат.

Розділ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 58. Фінансова відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. До організаторів азартних ігор, які допустили внесення непередбачених документами виробника змін у конструкцію грального обладнання або змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання, застосовуються стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1 000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат за кожну одиницю грального обладнання.

2. У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, або осіб, які не досягли 21-річного віку, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі 500 (п’ятсот) мінімальних заробітних плат.

3. У разі порушення процедури ідентифікації гравців, у результаті чого відбулося допущення до участі в азартній грі особи, яка не досягла 21-річного віку, або особи, яка включена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі 500 (п’ятсот) мінімальних заробітних плат.

4. У разі прийняття ставки за допомогою:

1) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, на яке відсутні відповідні документи з інформацією про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого грального обладнання,

2) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкову сертифікацію, на яке відсутні відповідні документи з інформацією про проходження сертифікації,

3) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про підключення до Державної системи онлайн-моніторингу, що не підключене до Державної системи онлайн-моніторингу, -

до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1 000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат.

5. До організатора азартних ігор, який провадить букмекерську діяльність у букмекерському пункті, на який таким організатором азартних ігор не отримано ліцензії на букмекерський пункт, застосується стягнення у вигляді штрафу у розмірі 160 (ста шістдесяти) мінімальних заробітних плат за кожний випадок здійснення букмекерської діяльності в букмекерському пункті, на який не отримано ліцензії.

6. До організатора азартних ігор, який використовує гральне обладнання (гральний автомат, гральний стіл, у тому числі гральний стіл з кільцем рулетки), на яке не було отримано ліцензії, застосовується штраф у розмірі:

700 (семисот) мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання грального столу з кільцем рулетки для проведення азартної гри;

350 (трьохсот п’ятдесяти) мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання грального столу (крім грального столу з кільцем рулетки) для проведення азартної гри. У разі якщо такий гральний стіл має два чи більше робочих місць для працівників організатора азартних ігор, розмір штрафу збільшується у відповідну кількість разів;

24 (двадцяти чотирьох) мінімальних заробітних плат за кожний випадок використання грального автомата для проведення азартної гри.

7. Використання грального обладнання після набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про анулювання ліцензії, для цілей застосування штрафу, передбаченого частиною шостою цієї статті, вважається використанням грального обладнання без ліцензії.

8. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням Уповноваженого органу, що набирає чинності з дня його прийняття. Рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій повинно бути вмотивованим та містити конкретну обґрунтовану причину, що стала підставою для прийняття такого рішення.

9. Уповноважений орган зобов’язаний повідомити організатора азартних ігор про прийняття рішення щодо застосування до нього фінансових санкцій протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. До зазначеного повідомлення про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій повинна додаватися засвідчена копія такого рішення.

10. Порядок застосування фінансових санкцій визначається Кабінетом Міністрів України.

11. Рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій, передбачених цією статтею, може бути оскаржене у судовому порядку відповідно до законодавства протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.

12. У разі якщо протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій організатор азартних ігор письмово не повідомив Уповноважений орган про добровільне виконання рішення і воно не було оскаржене у судовому порядку, таке рішення визнається виконавчим документом, підлягає оформленню відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законом.

13. У разі якщо рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності оскаржене в судовому порядку та адміністративним судом відкрите провадження у справі про його оскарження, таке рішення визнається виконавчим документом з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у цій справі.

14. Фінансові санкції (штрафи), передбачені цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України.

Стаття 59. Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор

1. До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор з порушенням вимог законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу, застосовується фінансова санкція у розмірі 300 (трьохсот) мінімальних заробітних плат.

Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням Уповноваженого органу у порядку, передбаченому статтею 58 цього Закону.

2. Фінансові санкції, передбачені частиною першою цієї статті, можуть бути оскаржені до суду.

Розділ X
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 60. Гарантії організаторам азартних ігор

1. Протягом усього строку дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор не допускається:

зменшення строку дії ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор;

запровадження нових видів документів дозвільного характеру на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Розділ XI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

абзацу другого частини першої та пункту 5 частини сьомої статті 2, пунктів 14, 15, 28 частини першої статті 8, пунктів 9 та 23 частини першої статті 15, частини першої, другої, п’ятої, сьомої, одинадцятої, тринадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої статті 22, частини четвертої статті 23, частини третьої статті 27, пункту 5 частини п’ятої статті 36, пункту 6 частини третьої статті 37, абзацу першого частини четвертої та абзацу першого частини шостої статті 46, пунктів 1, 2 частини четвертої статті 58, які набирають чинності після встановлення Уповноваженим органом переліку компаній (установ, лабораторій), які проводять сертифікацію грального обладнання, що підлягає сертифікації, та сертифікатів, які автоматично визнаються в Україні, але не пізніше 1 січня 2021 року;

підпункту 2 пункту 7 цього розділу (щодо статті 2032 Кримінального кодексу України), який набирає чинності через один місяць з дня опублікування цього Закону;

абзаців п’ятого - восьмого підпункту "е" підпункту 7 пункту 7 цього розділу (щодо частини другої статті 71 Закону України "Про державні лотереї в Україні"), які набирають чинності через один рік після прийняття технічного регламенту лотерейного обладнання або встановлення вимог для проведення оцінки відповідності, та підпункту "і" підпункту 7 пункту 7 цього розділу (щодо заміни "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей" та "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей" на Уповноважений орган), які набирають чинності з дати початку роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Положення цього Закону про Державну систему онлайн-моніторингу набирають чинності з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності цим Законом. Після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання до такої системи протягом шести місяців з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу. До спливу зазначеного строку санкції, встановлені цим Законом за непідключення до Державної системи онлайн-моніторингу, до організаторів азартних ігор не застосовуються.

До дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу щорічна рівна частина плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також щорічна плата за гральний автомат сплачуються у потрійному розмірі.

4. Усі відомості, встановлені цим Законом за період діяльності організаторів азартних ігор до введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу, повинні бути завантажені до Державної системи онлайн-моніторингу впродовж десяти робочих днів після підключення до зазначеної системи організаторів азартних ігор. Завантаження відомостей повинно бути здійснено відповідно до технічного регламенту, встановленого рішенням Уповноваженого органу. У разі відсутності затвердженого технічного регламенту організатори азартних ігор передають відомості в довільній формі.

5. Встановити, що до затвердження Кабінетом Міністрів України порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посади членів Уповноваженого органу, такий конкурсний відбір проводиться у порядку, передбаченому Законом України "Про державну службу" для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А".

6. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536 із наступними змінами).

7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

доповнити статтею 1564 такого змісту:

"Стаття 1564. Порушення правил прийняття ставок у лотерею

Прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18-річного віку, -

тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у статті 221 слово і цифри "статтями 160" замінити словом і цифрами "статтями 1564, 160";

абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "1562" доповнити цифрами "1564";

2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

статтю 2032 викласти в такій редакції:

"Стаття 2032. Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей

1. Організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, -

караються штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор чи лотерей або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки";

доповнити статтею 3653 такого змісту:

"Стаття 3653. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей

1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей або приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей -

карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років";

3) у розділі IV Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):

частину другу статті 293 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх";

доповнити главою 21 такого змісту:

"Глава 21. Розгляд судом справ про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх

Стаття 3001. Підсудність

1. Заява про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх подається до суду за місцем проживання такої особи.

Стаття 3002. Особи, які можуть бути заявниками

1. Заяву про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх може бути подано членами сім’ї першого ступеня споріднення або законними представниками такої особи.

Стаття 3003. Зміст заяви

1. У заяві про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх мають бути викладені обставини, що підтверджують підстави для обмеження фізичної особи у відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх, а саме:

1) перевищення витрат на гру над особистими доходами особи, що ставить особу або її сім’ю у скрутне матеріальне становище;

2) наявність у особи боргових зобов’язань на суму більше 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;

3) несплата особою аліментів впродовж більше трьох місяців;

4) отримання особою або членами її сім’ї житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг;

5) скрутне матеріальне становище особи чи членів її сім’ї, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати.

Стаття 3004. Розгляд справ

1. Справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх суд розглядає за участю заявника та особи, стосовно якої розглядається справа.

2. Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, відносяться на рахунок держави.

3. Суд, установивши, що заявник діяв недобросовісно, без достатньої для цього підстави, стягує із заявника всі судові витрати.

Стаття 3005. Рішення суду

1. Суд, ухвалюючи рішення про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, встановлює строк дії такого обмеження, що не може бути меншим від строку, встановленого Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

2. Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається судом до органу державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор";

4) Закон України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62 із наступними змінами) доповнити статтею 221 такого змісту:

"Стаття 221. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор

1. Реклама азартних ігор, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, забороняється:

на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу, у період з 6 до 23 години;

у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;

засобами зовнішньої реклами;

на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;

в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

2. У рекламі азартних ігор забороняється використовувати осіб, які не досягли 21-річного віку, у тому числі як фотомоделей.

3. Реклама азартних ігор не повинна формувати думку, що виграти в азартну гру легко, а також, що участь в азартних іграх може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.

4. Забороняється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних та інших заходів, призначених переважно для осіб, які не досягли 21 року (крім трансляції спортивних заходів), з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор.

5. Реклама азартних ігор, а також знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри". Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим.

6. Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути виключно суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

7. Забороняється будь-яка діяльність з рекламування азартних ігор суб’єктів господарювання, які організовують азартні ігри, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор, без наявності у рекламодавця ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

8. Реклама азартних ігор має містити достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.

9. Реклама азартних ігор має містити відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію на провадження певного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор рекламодавцю.

10. Суб’єкт господарювання не має права виступати рекламодавцем бренду організатора азартних ігор, що належить іншому суб’єкту господарювання. Термін "бренд організатора азартних ігор" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

11. Забороняється спрямовувати рекламу на вразливі групи населення (неповнолітні особи, малозабезпечені особи, особи, хворі на психічні захворювання)";

5) абзац десятий статті 1 Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180; 2010 р., № 49, ст. 567) доповнити третім реченням такого змісту: "Готелю встановлюється категорія на 5 років";

6) статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Контроль за додержанням організаторами азартних ігор вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та ліцензійних умов здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

У зв’язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами четвертою - дев’ятою;

7) у Законі України "Про державні лотереї в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369 із наступними змінами):

а) у частині першій статті 1:

друге речення абзацу другого пункту 16 виключити;

у пункті 17 слова "або гравцем (термінал самообслуговування)" виключити, а після слів "розмір виграшу гравця" доповнити словами "відтворюють (транслюють) процес розіграшу";

доповнити пунктами 22-25 такого змісту:

"22) конкурс - спосіб відбору операторів лотерей, що полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей;

23) міждержавна лотерея - лотерея, що проводиться спільно оператором державних лотерей та юридичною особою - нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого резидентства;

24) лотерея тото - тиражна лотерея, результат розіграшу якої визначається залежно від вгадування гравцем попередньо невідомого результату спортивних подій, на результат яких гравець та/або оператор лотереї не мають можливості вплинути. При проведенні лотерей тото забороняється використання коефіцієнтів;

25) лотерейне обладнання - термінал електронної системи прийняття ставок та центральна електронна система";

б) в абзаці другому частини першої статті 2 слова "Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами "Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом";

в) у статті 4:

абзац третій частини першої доповнити другим реченням такого змісту: "Зазначене правило не поширюється на міждержавні лотереї";

доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"3. Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей три оператори державних лотерей.

4. Забороняється здійснення через мережу Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг та/або організація та надання точок доступу третім особам в мережу Інтернет до вебсайтів, через які здійснюється організація та проведення лотерей (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо), крім вебсайтів операторів державних лотерей";

г) у статті 5:

у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей" замінити словами "Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Уповноважений орган)";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, крім інших юридичних осіб, які мають право проводити лотереї (у тому числі в інших державах).

Міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні. Порядок проведення міждержавних лотерей визначається оператором державних лотерей спільно з іншими юридичними особами, які проводитимуть (проводять) таку лотерею, та не повинен суперечити законодавству України.

Особливості проведення міждержавних лотерей можуть визначатися ліцензійними умовами";

ґ) у статті 6:

у частині третій:

в абзаці першому слова "Виключними напрямами" замінити словом "Напрямами";

абзац одинадцятий виключити;

абзац другий частини п’ятої замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Мінімальний розмір статутного капіталу оператора державних лотерей становить 30 мільйонів гривень. У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей визначений на рівні мінімального розміру, передбаченого цим Законом, такий статутний капітал повинен бути сформований виключно грошовими коштами.

У разі якщо статутний капітал оператора державних лотерей перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, визначеного цим Законом, не менше 30 мільйонів гривень такого статутного капіталу повинно бути сформовано грошовими коштами.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу операторів державних лотерей кошти із непідтверджених джерел";

абзаци другий і четвертий частини шостої викласти в такій редакції:

"Оператор лотерей повинен мати досвід випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років. До досвіду з випуску та проведення лотерей не включається досвід з розповсюдження лотерей, у тому числі державних лотерей";

"Суб’єкт господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом до операторів лотерей, додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами, а також підтвердити проведення державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення таким суб’єктом господарювання за отриманням ліцензії";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Оператор державних лотерей зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)";

д) у статті 7:

у частині першій:

абзац перший доповнити словами "з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом";

абзац другий виключити;

доповнити частинами другою - четвертою такого змісту:

"2. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається строком на 10 (десять) років.

3. Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей становить 28 000 (двадцять вісім тисяч) мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії.

Плата за ліцензію на випуск і проведення лотерей сплачується щорічно рівними частинами впродовж строку дії ліцензії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей зараховується до Державного бюджету України.

4. Ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, що проводиться Уповноваженим органом";

е) доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Вимоги до лотерейного обладнання

1. Забороняється використання гральних автоматів як лотерейного обладнання та розміщення лотерейного обладнання в обладнанні, що своїм зовнішнім виглядом відповідає гральним автоматам.

Забороняється відтворення в будь-якій формі процесу прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі.

2. Лотерейне обладнання підлягає оцінці відповідності або науково-технічній експертизі на наявність незадекларованих функцій відповідно до законодавства України.

Розроблення технічних регламентів лотерейного обладнання, оцінка відповідності лотерейного обладнання здійснюються відповідно до законів України "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

Науково-технічна експертиза лотерейного обладнання здійснюється відповідно до законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу" на відповідність вимогам, встановленим Уповноваженим органом.

Уповноважений орган здійснює технічне регулювання у сфері лотерей, організацію, координацію та проведення робіт з підтвердження відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів і технічних умов у сфері випуску та проведення лотерей.

3. Елементи доступу до електронного системного блоку лотерейного обладнання повинні бути опломбовані печаткою оператора державних лотерей.

Кожна одиниця лотерейного обладнання повинна бути маркована і містити виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назву виробника.

У оператора державних лотерей повинні знаходитися документи на лотерейне обладнання та програмне забезпечення, що підтверджують його право власності чи право користування, походження та відповідність лотерейного обладнання встановленим вимогам.

4. Забороняється підключення до лотерейного обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації.

5. Електронна система прийняття ставок повинна забезпечувати фіксацію та відображення в центральній електронній системі кожної ставки в режимі реального часу.

6. Оператори державних лотерей повинні використовувати програмне забезпечення з дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування програмного забезпечення та дотримання авторських прав";

є) у статті 9:

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Пункти розповсюдження державних лотерей можуть розміщуватися будь-де на території України, крім випадків, перебачених цим Законом.

Забороняється розміщувати пункти розповсюдження державних лотерей:

на тимчасово окупованій території України;

безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

безпосередньо у приміщеннях закладів культури (у тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);

безпосередньо в приміщеннях медичних закладів;

безпосередньо в приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

безпосередньо в приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;

у приміщеннях, що належать до житлового фонду;

в об’єктах незавершеного будівництва.

Розповсюдження державних лотерей здійснюється у будь-який спосіб, не заборонений законодавством (у тому числі через мережу Інтернет, мобільні додатки, тощо)";

доповнити частинами дев’ятою і десятою такого змісту:

"9. Кожна операція з прийняття ставки у державну лотерею, кожна операція з повернення ставки у державну лотерею та кожна операція з виплати виграшу в державну лотерею повинна фіксуватися в режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей.

Прийняття ставок та виплата виграшів у державних лотереях без їх реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється.

Оператор державних лотерей повинен надати можливість Уповноваженому органу здійснювати контроль в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок в обсязі, визначеному ліцензійними умовами.

10. Забороняється проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігор в кості, або відтворюють в будь-якій формі процес прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі)";

ж) у статті 10:

частину третю доповнити трьома реченнями такого змісту: "Забороняється прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18-річного віку. Розповсюджувач має право до прийняття ставки вимагати від особи пред’явлення документа, що підтверджує її вік, у разі виникнення сумнівів щодо досягнення особою 18-річного віку. У разі відмови особи надати такий документ прийняття ставки від такої особи забороняється";

частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Під час проведення державних лотерей тото оператор державних лотерей повинен оприлюднювати програму кожного тиражу цієї лотереї";

з) у статті 12:

абзац другий частини першої виключити;

друге речення абзацу другого частини четвертої викласти в такій редакції: "Це правило не стосується міждержавних лотерей";

и) у тексті Закону слово "гравець" у всіх відмінках і числах замінити словом "учасник" у відповідному відмінку і числі;

і) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей" у всіх відмінках замінити словами "Уповноважений орган" у відповідному відмінку;

8) у Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):

частину другу статті 2 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) діяльність на ринку азартних ігор, що провадиться відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор";

у частині першій статті 7:

пункт 18 доповнити словами "з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державні лотереї в Україні";

доповнити пунктом 181 такого змісту:

"181) діяльність на ринку азартних ігор, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор";

9) у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року № 524-IX):

у частині першій статті 1:

в абзаці п’ятому пункту 31 слова "гравцем у лотерею або азартну гру" замінити словами "гравцем в азартну гру чи учасником лотереї";

пункт 50 виключити;

підпункт "з" пункту 7 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:

"з) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри";

у пункті 14 частини другої статті 8 слова та цифри "пунктами 12 і 13" замінити словами та цифрами "пунктами 11 і 12";

у частині першій статті 10:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри (окрім азартних ігор в казино), під час здійснення фінансових операцій із прийняття ставок, повернення ставок та видачі (виплати) виграшів (призів).

Суб’єкт господарювання, який проводить лотереї, зобов’язаний також виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу під час здійснення фінансових операцій із прийняття ставок у лотерею, повернення ставок у лотерею та видачі (виплати) виграшів (призів) у лотерею, які здійснюються розповсюджувачами лотерей від імені та за рахунок такого суб’єкта господарювання";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) суб’єктами господарювання, які проводять азартні ігри в казино, під час здійснення фінансових операцій із обміну коштів на ігрові замінники гривні, обміну ігрових замінників гривні на кошти, а також під час виплати виграшів";

частину одинадцяту статті 11 викласти в такій редакції:

"11. Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, зобов’язані здійснювати належну перевірку з урахуванням таких особливостей:

1) належна перевірка осіб, які набули право на отримання виграшу (призу) у лотерею чи азартну гру, здійснюється до або під час здійснення фінансової операції із виплати (видачі) виграшу (призу), фінансової операції із обміну ігрових замінників гривні на гроші та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону;

2) належна перевірка осіб, які виявили намір повернути здійснені ними ставки у лотерею чи азартну гру, здійснюється до або під час здійснення фінансової операції із повернення ставки та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону;

3) належна перевірка осіб, які виявили намір здійснити ставку у лотерею чи азартну гру або обміняти гроші на ігрові замінники гривні, здійснюється до або під час здійснення відповідної фінансової операції та за умов, що належна перевірка є обов’язковою відповідно до цього Закону, а така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону.

Суб’єкт господарювання, який проводить лотереї, під час здійснення належної перевірки учасника лотереї додатково до заходів належної перевірки, визначених частинами восьмою та дев’ятою цієї статті, встановлює назву лотереї, номер лотерейного білета (назву та номер іншого документа, що засвідчує здійснення ставки в лотерею чи суму його виграшу), а також (для тиражних лотерей) дату проведення розіграшу тиражу лотереї та номер тиражу лотереї";

у пункті 3 частини першої статті 18 слова "суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор" замінити словами "суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри";

в абзаці першому частини першої статті 20 слова та цифри "(для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, - 30 тисяч гривень)" замінити словами та цифрами "(для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень)".

8. Кабінету Міністрів України:

1) подати до 1 липня 2020 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо спрямування відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері азартних ігор, до Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки та пропозиції щодо внесення змін до інших законів України, які випливають із цього Закону, передбачивши спрямування коштів, отриманих від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, на підтримку спорту, від ліцензій на випуск та проведення лотерей, - на підтримку культури, від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на провадження діяльності з організації та проведення гри в покер в мережі Інтернет, - на фінансування медицини, від ліцензій на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, - на освіту та науку, а також передбачити, що 50 відсотків коштів, отриманих від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино та залах гральних автоматів, спрямовуються до державного бюджету та 50 відсотків - до відповідного місцевого бюджету територіальної громади, на території якої розташований гральний заклад;

2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити утворення та фінансування Уповноваженого органу;

3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;

4) забезпечити функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

5) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

6) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

7) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити затвердження правил організації та проведення спортивного покеру в Україні;

8) після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині зміни ставок податку на дохід від діяльності з організації та проведення азартних ігор;

9) утворити робочу групу з розроблення підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 липня 2020 року
№ 768-IX


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: