open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 лютого 2020 р. № 92
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.

2. Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 р. № 191 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24, ст. 811; 2014 р., № 89, ст. 2552; 2018 р., № 17, ст. 573) виключити.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 2020 р. № 92

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини), є:

вид господарської діяльності;

види порушень вимог законодавства у сфері експлуатації та технічного стану машин, які виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

кількість порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері експлуатації та технічного стану машин, які виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються Держпродспоживслужбою з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше один разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років, що передують плановому періоду, для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років, що передують плановому періоду, для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров’я людини (О1)

експлуатація несправної машини

смерть людини

вид господарської діяльності


неналежна експлуатація справної машини

шкода, завдана здоров’ю людини

види порушень вимог законодавства у сфері експлуатації та технічного стану машин, які виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

реалізація або експлуатація машини неналежної якості

збитки, завдані покупцеві (споживачеві) машини або учасникам дорожнього руху

кількість порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері експлуатації та технічного стану машин, які виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


знищення, підроблення ідентифікаційних номерів машин, їх складових частин (вузлів і агрегатів) або фальсифікація свідоцтва про реєстрацію машини чи талону тимчасового обліку машини


кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Навколишнє природне середовище (О4)

експлуатація несправної машини, яка спричиняє несприятливий вплив на навколишнє природне середовище

шкода, завдана навколишньому природному середовищуДодаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів*

1. Вид господарської діяльності

1) експлуатація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини), кількість яких відповідно до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів становить:20 або більше (крім машин, потужність двигуна яких не перевищує 18 кВт)

30


від 10 до 19 включно (крім машин, потужність двигуна яких не перевищує 18 кВт)

15


менше 10 (крім машин, потужність двигуна яких не перевищує 18 кВт)

10


будь-яку кількість машин, потужність двигуна яких не перевищує 18 кВт

5


нуль

0


2) реалізація машин, кількість яких за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю), становить:50 або більше (крім машин, потужність двигуна яких не перевищує 18 кВт)

25


від 20 до 49 включно (крім машин, потужність двигуна яких не перевищує 18 кВт)

15


менше 20 (крім машин, потужність двигуна яких не перевищує 18 кВт)

10


будь-яку кількість машин, потужність двигуна яких не перевищує 18 кВт

5


нуль

0


3) діяльність акредитованих суб’єктів господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин і які за рік, що передує року, в якому складається річний планзаходів державного нагляду (контролю), проводять перевірку машин у кількості:50 або більше машин

20


від 20 до 49 машин включно

15


менше ніж 20 машин

10


нуль

0


4) здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації трактористів-машиністів

19

2. Види порушень вимог законодавства у сфері експлуатації та технічного стану машин, які виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

1) порушення механізаторами правил технічної експлуатації тракторів, комбайнів, інших самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації

15

2) невідповідність технічного стану машин вимогам нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища

20


3) непроходження в установленому законодавством порядку обов’язкового технічного контролю машин

15


4) знищення або підроблення номерного знака, відсутність номерного знака чи експлуатація з номерним знаком, що не належить цій машині або не відповідає вимогам нормативних документів

35


5) порушення вимог щодо переобладнання машин

25


6) порушення виробниками, продавцями, виконавцями робіт і послуг з технічного сервісу зобов’язань щодо своєчасного надання покупцям машин необхідної та достовірної інформації про машини, роботи, послуги

10


7) порушення виробниками, продавцями, виконавцями робіт і послуг з технічного сервісу вимог щодо безпечності машин, робіт, послуг внаслідок чого було завдано шкоду життю, здоров’ю або майну покупця

35


8) передання покупцям машин, результатів робіт, послуг, які за якістю не відповідають вимогам нормативно-правових актів, умовам договорів, а також інформації про них

25


9) неусунення виявлених покупцями недоліків у машині протягом гарантійного строку експлуатації чи порушення строків усунення недоліків у машині

24


10) порушення вимог щодо заміни машини на обґрунтовану вимогу покупця

26


11) відмова в наданні на час ремонту неякісної машини справної машини аналогічної марки (моделі, модифікації)

17


12) поставлення покупцю некомплектних машин

20


13) порушення законодавства з охорони праці, навколишнього природного середовища під час експлуатації та технологічного обслуговування технічних засобів для агропромислового комплексу

25


14) порушення вимог законодавства щодо відповідності матеріально-технічної бази та методичного забезпечення закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів

20


15) інше порушення вимог законодавства у сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, експлуатації та технічного стану машин

10


16) протиправне недопущення суб’єктом господарювання посадової особи органу державного нагляду (контролю) до проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану машин

25

3. Кількість порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері експлуатації та технічного стану машин, які виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

п’ять або більше
три - чотири
два
одне
відсутні

19
15
10
1
0

4. Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

п’ять або більше
три - чотири
два
один
відсутні

11
8
5
2
0

___________
* У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: