open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2013  № 554

Про затвердження Регламенту проведення звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних електронних копій митних декларацій та локальних базах митниць

З метою підвищення рівня достовірності даних митної статистики зовнішньої торгівлі товарами та прийняття рішення про оприлюднення статистичних даних, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент проведення звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних електронних копій митних декларацій та локальних базах митниць (далі - Регламент), що додається.

2. Департаменту розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) забезпечити підтримку програмного забезпечення для проведення звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних електронних копій митних декларацій та локальних базах митниць.

3. Начальникам головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, митниць Міндоходів забезпечити неухильне виконання вимог Регламенту.

4. Координаційно-моніторинговому департаменту (Санжаревська І.С.) забезпечити проведення звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних електронних копій митних декларацій та локальних базах митниць Міндоходів.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 30.07.2003 № 507 "Про затвердження Порядку контролю за повнотою центральної бази даних електронних копій вантажних митних декларацій Держмитслужби України".

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

О.В. Клименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міндоходів
08.10.2013 № 554

РЕГЛАМЕНТ
проведення звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних електронних копій митних декларацій та локальних базах митниць

1. Загальні положення

1.1. Регламент проведення звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних електронних копій митних декларацій та локальних базах митниць (далі - Регламент) розроблено з метою вдосконалення проведення аналізу повноти центральної бази даних електронних копій митних декларацій (далі - ЕК МД) Міндоходів та локальних баз митниць Міндоходів, підвищення рівня достовірності даних митної статистики зовнішньої торгівлі товарами.

1.2. Проведення звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних ЕК МД та локальних базах митниць Міндоходів, здійснюється щомісяця та щороку на основі реєстрів митних декларацій, фактично оформлених митницями Міндоходів (далі - митниці) (з урахуванням анульованих) за відповідний проміжок часу і реєстру ЕК МД, наявних у центральній базі даних ЕК МД.

1.3. Звірка інформації, яка міститься в центральній базі даних ЕК МД та локальних базах митниць, здійснюється за допомогою дворівневого програмно-інформаційного комплексу, перший рівень якого є програмою формування реєстру ЕК МД відділами (секторами) митної статистики координаційно-моніторингових управлінь головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - відділи (сектори) митної статистики), другий - програмою, функції якої полягають у здійсненні безпосереднього аналізу відповідності реєстрів ЕК МД, поданих відділами (секторами) митної статистики, переліку ЕК МД у центральній базі даних ЕК МД, а також у формуванні переліків ЕК МД, яких немає в центральній базі даних ЕК МД і ЕК МД, яких немає в локальних базах митниць.

1.4. Програма першого рівня передбачає механізм захисту від несанкціонованого доступу до сформованих у відділах (секторах) митної статистики реєстрів ЕК МД.

1.5. Обмін інформацією здійснюється між відділами (секторами) митної статистики та управлінням митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту.

1.6. Формат інформації, якою обмінюються управління митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту та відділи (сектори) митної статистики, встановлюється Департаментом розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників.

2. Цикл звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних ЕК МД та локальних базах митниць

2.1. Формування відділами (секторами) митної статистики за допомогою програми першого рівня згідно з локальними базами митниць реєстрів ЕК МД, оформлення (у т.ч. анулювання) яких завершено до 24 години останнього дня звітного місяця, здійснюється за переліком граф митної декларації, наведених в додатку 1 до цього Регламенту. Сформовані реєстри 3 числа місяця, наступного за звітним, надсилаються на поштову скриньку управління митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту "РIК Zvіrka". Супровідний лист до інформації, яка подається, за підписом начальника або заступника начальника головного управління Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі надсилається до Координаційно-моніторингового департаменту.

2.2. На першому етапі циклу звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних ЕК МД та локальних базах митниць, управління митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту на основі реєстрів ЕК МД, надісланих відділами (секторами) митної статистики, за допомогою програми другого рівня здійснює звірку одержаної інформації з інформацією, наявною в центральній базі даних ЕК МД. За результатами звірки управління митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту формує по кожній митниці:

1) реєстр ЕК МД, яких немає в центральній базі даних ЕК МД, за переліком граф митної декларації, наведених в додатку 2 до цього Регламенту;

2) реєстр ЕК МД, яких немає в локальних базах митниць, за переліком граф митної декларації, наведених в додатку 3 до цього Регламенту.

Зазначені реєстри розсилаються до відділів (секторів) митної статистики 5 числа місяця, наступного за звітним.

2.3. Головні управління Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі доводять до митниць реєстри відсутніх декларацій, здійснюють аналіз причин розбіжностей.

2.4. Митниці:

передають до центральної бази даних ЕК МД відсутні ЕК МД у термін до 6 числа місяця, наступного за звітним;

аналізують реєстр ЕК МД, яких немає в локальних базах митниць, та вживають заходів щодо приведення локальної бази митниці у відповідність до центральної бази даних ЕК МД;

надають відділам статистики (секторам) головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі пояснення щодо причин розбіжностей.

2.5. Відділами (секторами) митної статистики до 7 числа місяця, наступного за звітним, по тих митницях, в яких були розбіжності за результатами першого етапу, формуються реєстри ЕК МД та надсилаються до управління митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту для проведення другого етапу циклу звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних ЕК МД та локальних базах митниць.

2.6. На другому етапі звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних ЕК МД та локальних базах митниць, управління митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту на основі реєстрів ЕК МД, надісланих відділами (секторами) митної статистики, за допомогою програми другого рівня здійснює звірку одержаної інформації з інформацією, наявною в центральній базі даних ЕК МД. За результатами звірки управління митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту формує по кожній митниці:

1) реєстр ЕК МД, яких немає в центральній базі даних ЕК МД, за переліком граф митної декларації, наведених в додатку 2 до цього Регламенту;

2) реєстр ЕК МД, яких немає в локальних базах митниць, за переліком граф митної декларації, наведених в додатку 3 до цього Регламенту.

2.7. Зазначені реєстри розсилаються до відділів (секторів) митної статистики 8 числа місяця, наступного за звітним.

2.8. Якщо день відправлення реєстрів з відділів (секторів) митної статистики до управління митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту або з управління митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту до відділів (секторів) митної статистики припадає на вихідний або святковий день - пересилка здійснюється в перший робочий день після вихідного або святкового дня.

2.9. Якщо за результатом звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних ЕК МД та локальних базах митниць, після другого етапу між даними відділів (секторів) митної статистики та управлінням митної статистики координаційно-моніторингового департаменту виникли розбіжності - відділи (сектори) статистики отримують роз'яснення від митниць щодо їх причин та здійснюють їх аналіз. Результати аналізу щодо причин виникнення розбіжностей направляються головними управліннями Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі до:

управління митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту в електронному вигляді на поштову скриньку "РIК Zvіrka" до 12 числа місяця, наступного за звітним, та на паперовому носії;

Департаменту розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників.

2.10. У разі виявлення під час аналізу розбіжностей ознак правопорушень з боку посадових осіб митниць або головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Координаційно-моніторинговий департамент невідкладно інформує Головне управління внутрішньої безпеки.

2.11. Для проведення щорічної звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних ЕК МД та локальних базах митниць, відділи (сектори) митної статистики 1 лютого року, наступного за звітним, надсилають до управління митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту сформовані за допомогою програми першого рівня реєстри ЕК МД, оформлених митницями (у т.ч. анульованих) у відповідному році.

2.12. За підсумками двох етапів звірки інформації, яка міститься в центральній базі даних ЕК МД та локальних базах митниць, та аналізу наданих причин виникнення розбіжностей, управлінням митної статистики Координаційно-моніторингового департаменту приймається рішення щодо формування даних зовнішньої торгівлі товарами для передачі Державній службі статистики України для формування державної статистичної звітності та оприлюднення інформації в мережі Інтернет.

Директор
Координаційно-
моніторингового департаменту

І.С. Санжаревська
Додаток 1
до Регламенту проведення звірки
інформації, яка міститься в центральній
базі даних електронних копій митних
декларацій та локальних базах митниць

ПЕРЕЛІК
граф митних декларацій для реєстрів:

Оформлених ЕК МД

Графа 1-перший підрозділ графи 1, третій підрозділ графи 1.

Графа 37 - перший підрозділ графи 37.

Графа А - перший рядок графи А: дев'ятизначний код згідно з Класифікатором митних органів підрозділу митного оформлення митного органу, якому подана митна декларація, чотири цифри поточного року, порядковий номер митної декларації в журналі обліку митних декларацій.

Графа 12 - загальна митна вартість, гривень.

Анульованих ЕК МД

Графа 1 - перший підрозділ графи 1, третій підрозділ графи 1. Графа 37 - перший підрозділ графи 37.

Графа А - перший рядок графи А: дев'ятизначний код згідно з Класифікатором митних органів підрозділу митного оформлення митного органу, якому подана митна декларація, чотири цифри поточного року, порядковий номер митної декларації в журналі обліку митних декларацій.

Графа 12 - загальна митна вартість, гривень.Додаток 2
до Регламенту проведення звірки
інформації, яка міститься в центральній
базі даних електронних копій митних
декларацій та локальних базах митниць

ПЕРЕЛІК
граф митних декларацій, яких немає в центральній базі даних ЕК МД, для реєстрів:

Оформлених ЕК МД

Графа 1 - перший підрозділ графи 1, третій підрозділ графи 1.

Графа 37 - перший підрозділ графи37.

Графа А - перший рядок графи А: дев'ятизначний код згідно з Класифікатором митних органів підрозділу митного оформлення митного органу, якому подана митна декларація, чотири цифри поточного року, порядковий номер митної декларації в журналі обліку митних декларацій.

Графа 12 - загальна митна вартість, гривень.

Анульованих ЕК МД

Графа 1 - перший підрозділ графи 1, третій підрозділ графи 1. Графа 37 - перший підрозділ графи 37.

Графа А - перший рядок графи А: дев'ятизначний код згідно з Класифікатором митних органів підрозділу митного оформлення митного органу, якому подана митна декларація, чотири цифри поточного року, порядковий номер митної декларації в журналі обліку митних декларацій.

Графа 12 - загальна митна вартість, гривень.Додаток 3
до Регламенту проведення звірки
інформації, яка міститься в центральній
базі даних електронних копій митних
декларацій та локальних базах митниць

ПЕРЕЛІК
граф митних декларацій, які наявні у центральній базі даних ЕК МД, але відсутні в локальній базі митниці, для реєстрів:

Оформлених ЕК МД

Графа 1 - перший підрозділ графи 1, третій підрозділ графи 1. Графа 37 - перший підрозділ графи 37.

Графа А - перший рядок графи А: дев'ятизначний код згідно з Класифікатором митних органів підрозділу митного оформлення митного органу, якому подана митна декларація, чотири цифри поточного року, порядковий номер митної декларації в журналі обліку митних декларацій.

Графа 12 - загальна митна вартість, гривень.

Анульованих ЕК МД

Графа 1 - перший підрозділ графи 1, третій підрозділ графи 1. Графа 37 - перший підрозділ графи 37.

Графа А - перший рядок графи А: дев'ятизначний код згідно з Класифікатором митних органів підрозділу митного оформлення митного органу, якому подана митна декларація, чотири цифри поточного року, порядковий номер митної декларації в журналі обліку митних декларацій.

Графа 12 - загальна митна вартість, гривень.

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: