open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛІННЯ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.06.2004 N 31/56

Про проведення всеукраїнського конкурсу

"Інженер року, лідер житлово-комунального

господарства - 2004"

Для виявлення здібних інженерів, підвищення престижу
інженерної праці, популяризації позитивного досвіду кращих
інженерів галузі, забезпечення участі науково-технічної
громадськості у реформуванні житлово-комунального господарства
і виконанні основних завдань підвищення ефективності роботи галузі
колегія Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства і президія Центрального правління Науково-технічного
товариства комунального господарства та побутового обслуговування
України П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
1. Провести всеукраїнський конкурс "Інженер року, лідер
житлово-комунального господарства - 2004". Залучити до участі
у конкурсі науковців, інженерно-технічних працівників,
підприємства і організації житлово-комунального господарства
та суміжних галузей економіки різних форм власності. Підбиття підсумків і нагородження переможців приурочити
до Дня працівників житлово-комунального господарства.
2. Затвердити Положення про проведення конкурсу (додаток 1)
і склад Конкурсної комісії (додаток 2).
3. Запропонувати керівникам Ресжитлокомунгоспу АР Крим,
управлінь житлово-комунального господарства облдержадміністрацій,
Головного управління житлового господарства та Головного
управління комунального і готельного господарства та туризму
Київської міської державної адміністрації, управлінь житлового
та комунального господарства Севастопольської міської державної
адміністрації, Кримського республіканського, обласних, Київського
міського правлінь НТТ провести роботу з пропаганди мети і умов
конкурсу та сприяти участі у конкурсі претендентів за результатами
їх діяльності у 2004 році.
4. Конкурсній комісії до 15 січня 2005 року сформувати
експертні комісії, до складу яких мають увійти вчені та провідні
спеціалісти.
5. Центральному правлінню Науково-технічного товариства
комунального господарства та побутового обслуговування України
забезпечити організаційні заходи щодо проведення всеукраїнського
конкурсу "Інженер року, лідер житлово-комунального господарства -
2004".
Голова Державного комітету України
з питань житлово-комунального
господарства Г.М.Семчук
Голова Центрального правління
Науково-технічного товариства
комунального господарства та
побутового обслуговування України М.Ф.Макєєнко

Додаток 1

до постанови

15.06.2004 N 31/56

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення всеукраїнського конкурсу

"Інженер року, лідер житлово-комунального

господарства - 2004"

1. Мета проведення конкурсу
Мета конкурсу: - залучити науково-технічну громадськість до участі
у реформуванні житлово-комунального господарства і виконанні
основних завдань підвищення ефективності роботи галузі; - привернути увагу керівників підприємств і організацій
до проблем підбору і підвищення кваліфікації інженерних кадрів
у галузі житлово-комунального господарства України; - посилити привабливість праці та підвищити рівень
професіоналізму інженерних працівників; - виявити еліту інженерного персоналу, сформувати реєстр
(базу даних) кращих інженерів галузі; - пропагувати досягнення і досвід кращих інженерів галузі.
Всеукраїнський конкурс "Інженер року, лідер житлово-комунального
господарства - 2004" проводиться за результатами діяльності
у 2004 році інженерів, підприємств і організацій різних форм
власності.
2. Організатори конкурсу
Конкурс проводиться Державним комітетом України з питань
житлово-комунального господарства, Центральним правлінням
Науково-технічного товариства комунального господарства
та побутового обслуговування України за підтримки обласних
(міських) державних адміністрацій.
3. Умови участі у всеукраїнському конкурсі
Учасниками конкурсу можуть стати спеціалісти, зайняті
інженерною діяльністю на підприємствах і в організаціях
житлово-комунального господарства чи суміжних галузей економіки
різних форм власності, які на момент проведення конкурсу досягли
істотних професійних результатів у роботі, працівники фінансових
установ, громадські діячі, які сприяють розвитку
житлово-комунального господарства України. До участі у конкурсі допускаються особи, які мають високий
рівень компетенції незалежно від їх віку, посади, наявності
вченого звання і ступеня. При цьому претендент повинен досягти
результатів інженерної діяльності або інженерних розробок,
що перебувають на рівні сучасних вимог. Професійний рівень і потенціал компетентності претендента
визначаються органами, які висунули кандидатуру, з урахуванням
таких аспектів: - самостійність технічного мислення і готовність
до розроблення нових матеріалів, машин, приладів, технологій,
володіння навичками проектування, конструювання машин і приладів; - загальнонаукова, загальноінженерна
і організаційно-економічна підготовка, поєднання професійних
знань, практичних навичок і вміння; - уміння висловлювати свої міркування з технічних питань; - здатність працювати над проектами; - знання основ методології науково-технічного пошуку
і методів наукового дослідження (моделювання і експериментальні
методи); - робота над підвищенням професійного рівня, зокрема через
самоосвіту; - знання основ бізнесу, менеджменту, маркетингу, інноваційної
діяльності; - володіння професійною етикою; - екологічна свідомість; - основні досягнення в роботі, що здобуто конкурсантом
у 2004 році.
4. Перелік номінацій конкурсу
Конкурс проводиться за номінаціями: Інженер року: - підгалузі водопостачання та водовідведення; - підгалузі комунальної теплоенергетики; - підгалузі міського електротранспорту; - підгалузі житлового господарства; - підгалузі благоустрою та комунального обслуговування; - підгалузі комунального машинобудування; - у сфері екології та моніторингу навколишнього середовища; - у сфері економіки і менеджменту підприємств та організацій; - у сфері енергозбереження.
Лідер року: - вчений; - керівник підприємства (організації); - підприємство (організація); - науково-технічна розробка; - інноваційний проект; - інвестиційний проект; - енерогозберігаючий проект; - інвестор; - громадський діяч; - громадська організація.
До учасників конкурсу за номінаціями "Лідер року" ставляться
вимоги: - у номінації "Вчений" - вчені, наукова діяльність яких
пов'язана з житлово-комунальним господарством України та отримала
широке визнання в галузі; розробники конкурентоспроможної
на світовому ринку науково-технічної продукції; - у номінації "Керівник підприємства (організації)" -
керівники підприємств чи організацій, під керівництвом яких ці
підприємства (організації) стабільно та надійно працюють, не мають
боргів, досягли вагомих результатів у реформуванні та розвитку
житлово-комунального господарства, зокрема у сфері ринкових
перетворень, випуску конкурентоспроможної продукції, наданні
послуг, впровадженні передових форм господарювання, енерго-
та ресурсозберігаючих проектів; - у номінації "Підприємство (організація)" - підприємства
чи організації, які внесли найбільший вклад у розвиток економіки
галузі, не мають боргів, досягли вагомих результатів
у реформуванні та розвитку житлово-комунального господарства,
зокрема у сфері ринкових перетворень, випуску конкурентоспроможної
продукції, наданні послуг, впровадженні передових форм
господарювання, енерго- та ресурсозберігаючих проектів; - у номінації "Науково-технічна розробка" - наукові
відкриття, конкурентоспроможні на світовому ринку науково-технічні
розробки, що спрямовані на технічне і технологічне переоснащення
житлово-комунального господарства; - у номінації "Інноваційний проект" - інноваційні проекти,
впровадження яких дало чи дасть найбільш відчутні результати
для економіки галузі, зокрема у сфері технічного і технологічного
переоснащення житлово-комунального господарства; - у номінації "Інвестиційний проект" - розроблені
чи реалізовані інвестиційні проекти, використання яких забезпечило
чи забезпечить найбільш відчутні результати для економіки галузі,
зокрема у сфері технологічного і технічного переоснащення
житлово-комунального господарства; - у номінації "Енергозберігаючий проект" - розроблені
чи реалізовані проекти (розробки) у сфері використання
енергозберігаючих та енергоефективних технологій, техніки,
матеріалів, конструкцій, впровадження яких забезпечило
чи забезпечить найбільш відчутні результати для економіки галузі
у сфері енергозбереження; - у номінації "Інвестор" - підприємства, організації
чи фінансові установи, що зробили значні інвестиції
у реформування, технологічне переоснащення житлово-комунального
господарства, які дали чи дадуть у найближчому майбутньому значний
економічний, екологічний чи соціальний ефект; - у номінації "Громадський діяч" - особистості, діяльність
яких характеризується активною громадською позицією у сфері
житлово-комунального господарства; особи, які внесли значний вклад
у формування громадської думки щодо вирішення проблем
житлово-комунального господарства; - у номінації "Громадська організація" - громадські
організації, діяльність яких характеризується активною громадською
позицією у сфері житлово-комунального господарства та які внесли
значний вклад у формування громадської думки щодо вирішення
проблем житлово-комунального господарства.
5. Порядок і термін подання кандидатур

і матеріалів на конкурс
Кандидатури на участь у конкурсі висуваються керівництвом
підприємств і організацій разом з радами первинних організацій НТТ
за місцем основної роботи претендента. Рішення повинно мати
мотивований висновок про професійні досягнення претендента
із зазначенням номінації, на яку він висувається, і доповнюється
такими супроводжувальними матеріалами: - біографічна довідка або особова картка з обліку кадрів; - копія диплома про освіту; - перелік і коротка інформація про досягнення претендента
у професійній, науковій діяльності, сфері виробництва та надання
послуг. Інформація подається у друкованому виді і на дискеті
(Word; шрифт Times New Roman; розмір шрифту 14; інтервал 1,5; поля
25 мм ); - резюме для публікації в буклеті з короткою інформацією
про досягнення претендента. Інформація подається у друкованому
виді і на дискеті (1 сторінка; Word; шрифт Times New Roman; розмір
шрифту 14; інтервал 1,5; поля 25 мм); - 2 кольорові фотокартки розміром 4х6 см (як для закордонного
паспорта); - супроводжувальний лист з переліком поданих матеріалів; - ксерокопії паспорта (с. 1-2) та ідентифікаційного коду; - погодження вищої за підпорядкуванням організації
та відповідного правління Науково-технічного товариства; - квитанція про сплату членського внеску.
Матеріали щодо участі у всеукраїнському конкурсі надсилаються
до Конкурсної комісії не пізніше 1 лютого 2005 року на адресу:
04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 29-Б, Науково-технічне
товариство комунального господарства та побутового обслуговування
України.
6. Процедури відбору і нагородження

переможців конкурсу
Процедура відбору включає два тури, на кожному з яких
експертні комісії, сформовані Конкурсною комісією із числа вчених
та провідних спеціалістів, здійснюють експертну оцінку
претендентів.
Усі конкурсанти отримують диплом учасника всеукраїнського
конкурсу "Інженер року, лідер житлово-комунального господарства -
2004".
Учасникам конкурсу, які пройшли перший (відбірковий) тур,
видається сертифікат "Переможець першого туру конкурсу "Інженер
року, лідер житлово-комунального господарства - 2004".
У ході другого туру в кожній номінації визначаються три
переможці, які нагороджуються дипломами "Професійний інженер
житлово-комунального господарства України", "Лідер
житлово-комунального господарства України" і грошовими преміями: - перша премія - 700 грн.; - друга премія - 400 грн.; - третя премія - 300 грн.
Передбачено заохочувальні премії.
Переможці, які зайняли перші місця у кожній номінації,
одержують право на участь у всеукраїнському конкурсі "Інженер
року", оголошеному Спілкою наукових та інженерних об'єднань
України у 2004 році.
Переможці другого туру конкурсу вносяться до реєстру
"Професійний інженер, лідер житлово-комунального господарства
України", розміщеного на ВЕБ-сторінці Держжитлокомунгоспу України.
Їм надається пріоритетне право на висунення кандидатур
для одержання державних нагород.
Матеріали про проведення і підсумки всеукраїнського конкурсу
опубліковуються в журналах "Міське господарство України"
та Інформаційному бюлетені Держжитлокомунгоспу.
Підбиття підсумків і нагородження переможців конкурсу
проводиться у березні 2005 року.
Керівники підприємств і організацій житлово-комунального
господарства можуть преміювати працівників, які брали активну
участь в організації і проведенні конкурсу, за рахунок власних
коштів.
7. Організаційно-фінансові питання
Реєстраційний внесок учасника конкурсу становить
2000 гривень. Для участі у конкурсі необхідно заповнити
і надіслати на адресу Конкурсної комісії заявку (додається)
і до 1 грудня 2004 року перерахувати членський внесок учасника
конкурсу в сумі 2000 гривень (без ПДВ) Науково-технічному
товариству комунального господарства та побутового обслуговування
України на р/р N 26003301260064 у Подільській філії ПІБ м. Києва,
МФО 322197, ЗКПО 14283740.
За рахунок членського внеску оплачуються організаційні,
господарські, поштово-телефонні витрати, придбання канцтоварів,
витрати на виготовлення сертифікатів, дипломів учасників
і переможців конкурсу, друкування матеріалів для розгляду
конкурсної та експертних комісій, премії переможцям, заохочувальні
премії учасникам конкурсу, оренду приміщення для проведення
урочистої церемонії нагородження переможців і учасників,
організацію і проведення культурної програми, товариської
зустрічі, інші витрати, що пов'язані з проведенням конкурсу.
Конкурсна комісія своїм рішенням може вносити зміни
та доповнення до цього Положення.
Координатор конкурсу - голова Центрального правління
Науково-технічного товариства Макєєнко Марія Федорівна.
Контактні телефони для довідок: /044/ 417-17-13, 417-15-88.

ЗАЯВКА

на участь у всеукраїнському конкурсі

"Інженер року, лідер житлово-комунального

господарства - 2004"

з номінації _____________________________________________________
Назва підприємства (організації) ________________________________ _________________________________________________________________
Адреса __________________________________________________________
Телефон ________________
Факс ___________________
Ел.пошта: _____________________

ДАНІ ПРО УЧАСНИКА КОНКУРСУ
Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________
Посада __________________________________________________________
Вчений ступінь/звання ___________________________________________
Тел.: ________________________
Ел.пошта _____________________
Дата _________________________
Підпис керівника підприємства
(організації)

Додаток 2

до постанови

15.06.2004 N 31/56

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

Голова:
Семчук - Голова Державного комітету України
Григорій Михайлович з питань житлово-комунального

господарства, к.т.н., доцент,

заслужений працівник сфери послуг

України
Співголова:
Макєєнко - голова Центрального правління
Марія Федорівна Науково-технічного товариства

комунального господарства

та побутового обслуговування

України,

заслужений працівник сфери послуг

України
Поживанов - заступник Голови Київської міської
Михайло Олександрович державної адміністрації, д.т.н.,

професор
Заступники голови:
Альохін - перший заступник Голови Державного
Володимир Ілліч комітету України з питань

житлово-комунального господарства,

к.с/г.н.
Хіврич - перший заступник Голови Державного
Юрій Єгорович комітету України з питань

житлово-комунального господарства
Білянський - заступник Голови Державного
Олександр Максимович комітету України з питань

житлово-комунального господарства
Рудий - заступник Голови Державного
Володимир Петрович комітету України з питань

житлово-комунального господарства
Лотоцький - заступник Голови Державного
Орест Богданович комітету України з питань

житлово-комунального господарства
Члени комісії:
Абрамович - директор ЗАТ "УкркомунНДІпрогрес",
Ілля Олександрович к.т.н., професор, заслужений діяч

науки і техніки України, голова

секції водопровідно-каналізаційного

господарства Центрального правління

НТТ КГ та ПО України
Бейкул - президент корпорації
Станіслав Петрович "Укрелектротранс", голова Київського

міського правління НТТ, заслужений

працівник транспорту України, член

президії Центрального правління НТТ

КГ та ПО України
Вірченко - начальник Відділу міського
Володимир Васильович електротранспорту

Держжитлокомунгоспу України, голова

галузевої секції Центрального

правління НТТ КГ та ПО України
Власюк - директор ВАТ "УкрНДІінжпроект",
Анатолій Васильович к.т.н., член президії Центрального

правління НТТ КГ та ПО України
Гарафонов - голова правління ВАТ "Холдингова
Іван Іванович компанія "Укркомунмаш"
Глущенко - начальник Управління комунальної
Сергій Миколайович теплоенергетики Держжитлокомунгоспу

України, голова галузевої секції

Центрального правління НТТ КГ та ПО

України
Гуленко - начальник Головного управління
Дмитро Йосипович житлового господарства м.Києва,

заслужений будівельник України
Євдокименко - голова правління - генеральний
Микола Іванович директор Асоціації готельних

об'єднань та готелів міст України,

заслужений працівник сфери послуг

України
Зайцев - президент Української асоціації
Костянтин Миколайович "Укрводоканалекологія", академік

Російської академії комунального

господарства ім. К.Д.Памфілова, член

президії Центрального правління НТТ

КГ та ПО України
Кірюшин - начальник Управління експлуатації
Володимир Миколайович житлового фонду Держжитлокомунгоспу

України, к.т.н., доцент, голова

галузевої секції Центрального

правління НТТ КГ та ПО України
Клочкова - головний економіст, член президії
Галина Олексіївна Центрального правління НТТ КГ та ПО

України, відповідальний секретар

конкурсної комісії
Короткий - ректор Державної академії
Григорій Іванович житлово-комунального господарства,

к.е.н., професор, академік Академії

економічних наук України, заслужений

працівник народної освіти України,

член президії Центрального правління

НТТ КГ та ПО України
Костюченко - президент корпорації
Леонід Лаврентійович "Украгроквіти", заслужений працівник

сфери послуг України
Кошман - голова правління Асоціації
Неллі Петрівна працівників ритуального

(похоронного) обслуговування

населення, заслужений працівник

житлово-комунального господарства
Кравченко - начальник Відділу науково-технічної
Леонід Олексійович політики Держжитлокомунгоспу

України, голова секції

науково-технічної політики

Центрального правління НТТ КГ

та ПО України
Купчук - начальник Відділу кадрів
Вячеслав Євгенович Держжитлокомунгоспу України
Кулеша - начальник Управління економіки,
Анатолій Афанасійович ціноутворення та тарифної політики

житлово-комунального господарства

Держжитлокомунгоспу України, голова

галузевої секції Центрального

правління НТТ КГ та ПО України
Мелець - головний спеціаліст Асоціації
Михайло Васильович ділового співробітництва підприємств

газового ринку, заслужений працівник

житлово-комунального господарства

України (за погодженням)
Мільнер - начальник Управління стратегії
Олександр Олександрович реформування житлово-комунального

господарства Держжитлокомунгоспу

України, к.т.н., заслужений працівник

сфери послуг України, голова секції

стратегії реформування

житлово-комунального господарства

Центрального правління НТТ КГ та ПО

України
Онищук - директор інституту
Георгій Ілліч "НДІпроектреконструкція", д.е.н.
Покровський - президент міжгалузевої асоціації
Леонід Леонідович розвитку систем теплопостачання

"Укртеплокомуненерго", заслужений

енергетик України
Степанюк - голова ради директорів Української
Анатолій Петрович асоціації автопідприємств санітарної

очистки, заслужений працівник сфери

послуг України
Стеценко - начальник Управління благоустрою та
Яків Андрійович комунального обслуговування

Держжитлокомунгоспу України, голова

галузевої секції Центрального

правління НТТ КГ та ПО України
Хомко - начальник Управління
Володимир Євгенович водопровідно-каналізаційного

господарства Держжитлокомунгоспу

України, заступник голови галузевої

секції Центрального правління НТТ

КГ та ПО України
Шутенко - ректор Харківської національної
Леонід Миколайович академії міського господарства,

д.т.н., професор, дійсний член

Академії інженерних наук України,

заслужений працівник народної освіти

України, член Центрального правління

НТТ КГ та ПО України
Щербина - директор НДКТІ міського
Геннадій Павлович господарства, к.т.н., заслужений

працівник сфери послуг України,

заступник голови Центрального

правління НТТ КГ та ПО України
Яценко - головний спеціаліст, член президії
Ганна Василівна Центрального правління НТТ КГ та ПО

України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: