open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
07.08.2009 N 552

Про затвердження Типових положень

лікувально-профілактичних закладів

сфери управління МНС

Відповідно до законів України "Основи законодавства про
охорону здоров'я" ( 2801-12 ), "Про правові засади цивільного
захисту" ( 1859-15 ), Положення про Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539
( 1539-2006-п ), та з метою вдосконалення медичного забезпечення
особового складу, працівників органів і підрозділів цивільного
захисту та пенсіонерів МНС, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про Медико-санітарну частину
органів (підрозділів) цивільного захисту сфери управління МНС, що
додається.
2. Затвердити Типове положення про Пункт охорони здоров'я
(здоровпункт) органів (підрозділів) цивільного захисту,
професійних аварійно-рятувальних служб і формувань, державних
підприємств сфери управління МНС, що додається.
3. Затвердити Типове положення про Медичний взвод професійних
аварійно-рятувальних служб і формувань сфери управління МНС, що
додається.
4. Затвердити Типове положення про Фельдшерський пункт
органів (підрозділів) цивільного захисту, професійних
аварійно-рятувальних служб і формувань, державних підприємств
сфери управління МНС, що додається.
5. Внести до наказу МНС від 14.05.2004 N 208 "Про
затвердження Типового положення про медичну службу навчального
закладу системи МНС України та поширення дії наказів МНС України"
наступні зміни: у назві наказу слова "та поширення дії наказів МНС України"
виключити; визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 наказу.
6. рекомендовану типову структуру медичної служби НЗ Типового
положення про медичну службу навчального закладу системи МНС
України, затвердженого наказом МНС від 14.05.2004 N 208,
виключити.
7. Визнати такими, що втратили чинність, накази МНС від
11.12.97 N 302 "Про затвердження Положення про медичні пункти
військових частин ЦО України" та від 08.12.2004 N 219 "Про
створення служби медицини катастроф МНС України".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Болотських М.В.
Міністр В.Шандра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

07.08.2009 N 552

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про Медико-санітарну частину органу

(підрозділу) цивільного захисту

сфери управління МНС

1. Загальні положення
1.1. Медико-санітарна частина (далі - МСЧ) є
лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я сфери
управління МНС, який призначений для надання медико-санітарної
допомоги особам рядового та начальницького складу, курсантам,
слухачам, працівникам (далі - особовий склад) органу, підрозділу
МНС, чисельністю понад 600 осіб, у тому числі під час проведення
аварійно-рятувальних (аварійно-відновлювальних) робіт, а також
прикріпленим на медичне обслуговування пенсіонерам МНС з числа
військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, які
згідно із законодавством України мають право на пільгове або
безкоштовне медичне забезпечення (далі - пенсіонери МНС).
1.2. До складу МСЧ входять амбулаторно-поліклінічне,
стаціонарне і санітарно-епідеміологічне відділення, які
комплектуються медичними спеціалістами за напрямком "лікувальна та
медико-профілактична справа". 1.2.1. Амбулаторно-поліклінічне відділення передбачає
наявність таких функціональних приміщень: очікувальну з гардеробом; приймальню із санітарним пропускником; кабінети лікарів; процедурну; перев'язочну (чисту та гнійну); лабораторію (клінічну); стоматологічний кабінет; фізіотерапевтичний кабінет; кабінет функціональної діагностики; аптеку; ізолятор на дві інфекції із санітарними вузлами; санітарний вузол; дезінфекційний пункт; в окремих випадках може бути обладнаний рентгенологічний
кабінет. 1.2.2. Стаціонарне відділення передбачає: палати для хворих; ординаторську; процедурну; їдальню; приміщення для чистої білизни; допоміжні приміщення; санітарний вузол. 1.2.3. Санітарно-епідеміологічне відділення передбачає
кабінети спеціалістів.
1.3. У своїй діяльності МСЧ керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами МНС та МОЗ, Положенням про
МНС і цим Положенням.
1.4. МСЧ безпосередньо підпорядковується начальнику медичної
служби органу, підрозділу МНС.
1.5. Фінансове забезпечення МСЧ здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету, призначених органу, підрозділу МНС, та
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
1.6. Матеріально-технічне, кадрове, юридичне та інші види
забезпечення діяльності МСЧ здійснюються через відповідні
структури органу, підрозділу МНС.
1.7. Штат та кількість ліжок МСЧ затверджується наказом МНС
згідно з пропозиціями керівника органу, підрозділу МНС, за
погодженням з Департаментом охорони здоров'я та
медико-біологічного захисту, відповідно до рекомендованої
структури МСЧ згідно з додатком 1.
1.8. Діяльність МСЧ передбачає ліцензування та акредитування.
1.9. МСЧ забезпечується необхідними приміщеннями, які
відповідають їх функціональному призначенню, інженерно-технічним
та санітарно-гігієнічним вимогам.
1.10. Забезпечення МСЧ лікарськими засобами, виробами
медичного призначення та медичною технікою здійснюється відповідно
до Положення про забезпечення органів і підрозділів цивільного
захисту МНС лікарськими засобами, виробами медичного призначення
та медичною технікою поточного постачання, Норм забезпечення
органів і підрозділів цивільного захисту МНС лікарськими засобами,
виробами медичного призначення та медичною технікою поточного
постачання, затверджених наказом МНС від 30.11.2006 N 760, із
змінами.
1.11. МСЧ має власні печатки та штампи згідно з додатком 2.
1.12. МСЧ забезпечується санітарним транспортом та медичною
технікою.
2. Основні завдання МСЧ
2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері
охорони здоров'я та медичного забезпечення, спрямованій на
поліпшення здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання
захворюванням та інвалідності особового складу та пенсіонерів МНС
(далі - прикріплені контингенти), на ранню діагностику, допомогу
особам з гострими і хронічними захворюваннями, реабілітацію хворих
та інвалідів.
2.2. Впроваджує та використовує в роботі нові та удосконалені
методи діагностики і лікування, санітарно-гігієнічні та
протиепідемічні заходи. Проводить роботи з підвищення рівня
професійних знань лікарів та молодших спеціалістів з медичною
освітою.
2.3. Оформляє та веде встановлену медичну обліково-звітну
документацію.
2.4. Бере участь у ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій (комплектування за рахунок медичних фахівців
МСЧ мобільних медичних формувань).
2.5. Здійснює контроль за дотриманням органом, підрозділом
МНС санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил з
метою запобігання впливу на стан здоров'я особового складу
негативних чинників середовища життєдіяльності як у пунктах
постійної дислокації, так і поза їх межами (навчально-тренувальні
заходи, участь у ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій) та недопущення отруєнь, виникнення
(поширення) інфекційних хвороб серед професійних контингентів.
3. Функції МСЧ МСЧ відповідно до покладених на неї завдань:
3.1. Організовує і здійснює надання екстреної медичної
допомоги, кваліфікованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної
допомоги прикріпленим контингентам у пунктах постійної дислокації
і особовому складу при виконанні завдань за призначенням.
3.2. Організовує і проводить попередні та періодичні медичні
огляди особовому складу органу, підрозділу МНС, здійснює їх
диспансерне медичне спостереження.
3.3. Здійснює контроль за станом здоров'я водіїв, льотного
складу для визначення їх придатності до керування транспортом.
3.4. Здійснює медичне обстеження для подальшого проведення
військово-лікарської експертизи кандидатам на службу, особовому
складу органу, підрозділу МНС при переміщенні, звільненні зі
служби, досягненні граничного віку перебування на службі,
оформленні страхової події та медичне обстеження осіб рядового та
начальницького складу, направлених на навчання до навчальних
закладів МНС.
3.5. Забезпечує наступність принципів
лікувально-профілактичної роботи з лікувальними закладами інших
міністерств та відомств.
3.6. Забезпечує своєчасне та якісне виконання
нормативно-правових актів і керівних документів МНС та МОЗ,
розпорядчих документів органу, підрозділу МНС у межах компетенції
МСЧ.
3.7. Здійснює експертизу тимчасової втрати працездатності і
видачу документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність,
згідно з наказом МОЗ від 09.04.2008 N 189 ( z0589-08 ) "Про
затвердження Положення про експертизу тимчасової
непрацездатності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
04.07.2008 за N 589/15280.
3.8. Організовує відбір і направлення на санаторно-курортне
лікування особового складу органу, підрозділу МНС, пенсіонерів МНС
і членів їх сімей та організовує медико-психологічну реабілітацію
особового складу, працівників які брали участь у ліквідації
надзвичайних ситуацій.
3.9. Оформлює медичну документацію для розгляду
лікарсько-експертною комісією та медико-соціальною експертною
комісією, оформлює та веде медичну обліково-звітну документацію.
3.10. Здійснює статистичний облік випадків захворювання,
травмування серед особового складу органу, підрозділу МНС,
аналізує рівень захворюваності, розробляє відповідні пропозиції,
спрямовані на зниження його рівня та покращення стану здоров'я
особового складу.
3.11. Організовує та здійснює проведення профілактичних
щеплень прикріпленим контингентам.
3.12. Бере участь у проведенні командно-штабних,
тактико-спеціальних навчань з оперативного медичного реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
3.13. Здійснює медичне забезпечення заходів з
пожежно-прикладного та інших видів спорту, в яких беруть участь
прикріплені контингенти.
3.14. Бере участь у проведенні медичної підготовки особового
складу органу, підрозділу МНС у системі професійної підготовки та
здійснює спеціальну підготовку медичного персоналу.
3.15. Здійснює санітарно-просвітницьку роботу серед особового
складу органу, підрозділу МНС з питань пропаганди здорового
способу життя та профілактики захворювань.
3.16. Контролює дотримання вимог санітарно-гігієнічних та
санітарно-протиепідемічних норм і правил в органі, підрозділі МНС,
організовує та здійснює профілактичні заходи з метою недопущення
виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань серед
особового складу, а також організовує та проводить первинні
протиепідемічні заходи у разі виникнення випадків інфекційних
захворювань.
3.17. Бере участь у розробці методичних та підготовці
розпорядчих документів щодо медичного забезпечення прикріплених
контингентів, здійснює методичне керівництво за діяльністю
підпорядкованих медичних підрозділів (фахівців) з визначенням
основних напрямків роботи з питань охорони здоров'я та медичного
забезпечення прикріплених контингентів.
4. Права МСЧ МСЧ має право:
4.1. Отримувати від структур органу, підрозділу МНС
інформацію та документацію, яка необхідна для виконання завдань за
призначенням.
4.2. Провадити діяльність відповідно до отриманої ліцензії.
4.3. Брати участь у проведенні наукових робіт у сфері охорони
здоров'я та медичного забезпечення прикріплених контингентів.
4.4. Брати участь у нарадах, семінарах, науково-практичних
конференціях з актуальних питань клініки, діагностики, лікування
та профілактики захворювань.
4.5. Співпрацювати з фахівцями закладів охорони здоров'я
інших центральних органів виконавчої влади з питань діагностики,
лікування прикріплених контингентів.
4.6. На забезпечення належних умов праці медичних та
фармацевтичних працівників.
4.7. На забезпечення спеціальним одягом та засобами
індивідуального медичного захисту.
4.8. На соціальний і правовий захист відповідно до чинного
законодавства, а також повноту прав і свобод згідно з Конституцією
України ( 254к/96-ВР ).
5. Обов'язки МСЧ
5.1. Дотримуватися вимог законодавства України,
нормативно-правових актів та керівних документів МНС та МОЗ з
питань охорони здоров'я та медико-біологічного захисту.
5.2. Своєчасно та якісно виконувати завдання за призначенням.
5.3. Раціонально використовувати матеріальні та трудові
ресурси.
5.4. Своєчасно (з урахуванням установлених міжповірочних
інтервалів) подавати засоби вимірювальної техніки на повірку.
5.5. Виконувати правила внутрішнього розпорядку, вимоги
безпеки праці та протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режимів.
5.6. Надавати у встановленому порядку визначену
обліково-звітну (статистичну) інформацію до Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного захисту МНС та територіального
центру медичної статистики МОЗ.
6. Організація роботи
6.1. Робота МСЧ планується на рік та на місяць.
6.2. Положення про МСЧ, посадові інструкції особового складу
і працівників МСЧ затверджуються керівником органу, підрозділу
МНС.
6.3. Діловодство у МСЧ організовується відповідно до вимог
Інструкції з діловодства у МНС та номенклатури справ органу,
підрозділу МНС.
6.4. Ведення обліково-звітної медичної документації у МСЧ
здійснюється згідно з вимогами нормативно-правових документів МОЗ
та МНС.
6.5. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці,
матеріальне, соціальне і побутове забезпечення особового складу,
працівників МСЧ визначаються відповідно до чинного законодавства.
7. Керівництво
7.1. МСЧ очолює начальник, який призначається та звільняється
з посади керівником органу, підрозділу МНС.
7.2. Начальник МСЧ: здійснює керівництво діяльністю МСЧ відповідно до чинного
законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають
діяльність закладів охорони здоров'я; організовує лікувально-профілактичну та
адміністративно-господарську діяльність МСЧ; розподіляє обов'язки між особовим складом і працівниками,
контролює їх роботу; забезпечує ефективне виконання покладених на МСЧ завдань; несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання
завдань за призначенням; розробляє та забезпечує виконання заходів щодо покращення
роботи МСЧ, організовує роботу з підбору та розстановки кадрів; визначає першочергові завдання та стратегію діяльності МСЧ; бере участь у фінансовому плануванні та здійсненні видатків
за напрямком діяльності; подає керівнику органу, підрозділу МНС пропозиції щодо
призначення, звільнення і переведення особового складу та
працівників МСЧ, а у разі потреби - до заохочення та накладення
дисциплінарних стягнень; подає на розгляд керівника органу, підрозділу МНС календарні
плани роботи МСЧ, бере участь у розробці перспективного плану
роботи органу, підрозділу МНС; організовує виконання планів, програм і заходів, затверджених
керівником органу, підрозділу МНС; забезпечує взаємодію із медичними закладами інших міністерств
та відомств з питань реалізації комплексу заходів з
лікувально-профілактичної, санітарно-гігієнічної та
протиепідемічної роботи МСЧ; подає у встановленому порядку статистичну інформацію до
Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту МНС
та територіального центру медичної статистики МОЗ і несе
відповідальність за її достовірність і своєчасність подання; аналізує стан здоров'я особового складу органу, підрозділу
МНС за результатами проходження щорічного поглибленого медичного
огляду, здійснює контроль за виконанням оздоровчих заходів; проводить аналіз та узагальнює показники діяльності МСЧ; бере участь у засіданні санаторно-відбіркової комісії та
комісії з питань організації медико-психологічної реабілітації; здійснює постійне впровадження нових і вдосконалених методів
діагностики та лікування; організовує проведення систематичної роботи з підвищення
рівня професійних знань, дотримання правил етики та медичної
деонтології серед медичного персоналу МСЧ; організовує забезпечення МСЧ лікарськими засобами, виробами
медичного призначення та медичною технікою, здійснює контроль за
їх утриманням, доцільністю використання і списання; бере участь в організації навчань з оперативного медичного
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру; організовує медичне забезпечення при проведенні спортивних та
інших масових заходів; організовує та контролює проведення санітарно-просвітницької
роботи серед особового складу органу, підрозділу МНС; надає консультативну та практичну лікарську допомогу хворим з
важким перебігом хвороби або з неуточненим діагнозом; готує доповідні записки, проекти розпорядчих документів у
межах своєї компетенції; забезпечує взаємодію з іншими структурами органу, підрозділу
МНС; надає пропозиції щодо організації матеріально-технічного
забезпечення діяльності МСЧ; забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у підпорядкованому підрозділі; забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності
МСЧ; організовує контроль за використанням та поповненням
встановлених обсягів запасів крові та її препаратів; за дорученням керівництва представляє орган, підрозділ МНС у
медичних структурах інших міністерств та відомств, міжнародних і
громадських організаціях з питань, що належать до компетенції МСЧ.
7.3. Повинен знати: основи законодавства з охорони здоров'я, основи державного
управління, систему управління охороною здоров'я, теоретичні
основи соціальної медицини та організації охорони здоров'я,
організаційні основи санітарно-епідеміологічної служби, основи
бюджетно-страхової медицини, основи наукової медичної інформації
та медичної інформатики, економіки, права, форми і методи роботи з
кадрами, засобами масової інформації, правила ділового етикету,
ділове мовлення, правила і норми охорони праці та протипожежного
захисту, основи роботи на комп'ютері.
7.4. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом
підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі
спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з
"Організація і управління охороною здоров'я". Підвищення
кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні
цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та
посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної
категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше
5 років.
Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

Додаток 1

до Типового положення

про Медико-санітарну частину

органів (підрозділів)

цивільного захисту сфери

управління МНС

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА

Медико-санітарної частини органу

(підрозділу) цивільного захисту

сфери управління МНС

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посади |Кількість| |з/п| | одиниць | |---+--------------------------------------------------+---------| | 1 |Начальник МСЧ | 1 | |----------------------------------------------------------------| | Амбулаторно-поліклінічне відділення | |----------------------------------------------------------------| | 2 |Начальник відділення - лікар-хірург | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 3 |Лікар-стоматолог | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 4 |Лікар відділення швидкої та невідкладної | 2 | | |медичної допомоги | | |---+--------------------------------------------------+---------| | 5 |Фельдшер | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 6 |Фельдшер-лаборант | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 7 |Медична сестра | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 8 |Молодша медична сестра | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 9 |Завідувач аптеки | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 10|Водій-санітар | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Стаціонарне відділення | |----------------------------------------------------------------| | 11|Начальник відділення - лікар-терапевт | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 12|Старша медична сестра | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 13|Медична сестра | 3 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 14|Молодша медична сестра | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 15|Комірник | 1 | |----------------------------------------------------------------| | Санітарно-епідеміологічне відділення | |----------------------------------------------------------------| | 16|Начальник відділення - лікар-епідеміолог | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 17|Лікар із загальної гігієни | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 18|Помічник лікаря-епідеміолога | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | |Всього | 23 | |----------------------------------------------------------------| | Техніка | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Санітарний автомобіль УАЗ-452А | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 2 |Автоперев'язочна АП-2 | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | 3 |Вантажний автомобіль Газ-3309-1354 | 1 | |---+--------------------------------------------------+---------| | |Всього | 3 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Залежно від специфіки діяльності органу, підрозділу
МНС посади лікарів-спеціалістів можуть змінюватися в межах штатної
чисельності та Переліку лікарських посад у закладах охорони
здоров'я ( z0893-02 ), затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002
N 385 ( z0892-02 ) "Про затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони
здоров'я", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
12.11.2002 за N 892/7180, у тому числі лікарі-спеціалісти можуть
утримуватися на штатному розписі на частину ставки.
Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

Додаток 2

до Типового положення

про Медико-санітарну частину

органів (підрозділів)

цивільного захисту сфери

управління МНС

ЗРАЗКИ

печаток та штампів Медико-санітарної частини

органів (підрозділів) цивільного захисту

сфери управління МНС

( va552666-09 )

Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

07.08.2009 N 552

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про Пункт охорони здоров'я (здоровпункт)

органів (підрозділів) цивільного захисту,

професійних аварійно-рятувальних служб і формувань,

державних підприємств сфери управління МНС

1. Загальні положення
1.1. Пункт охорони здоров'я (далі - Здоровпункт) є
лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я сфери
управління МНС, який створюється в складі органів і підрозділів
МНС, чисельністю від 100 до 600 осіб для організації та надання
медико-санітарної допомоги з однієї або декількох основних
лікарських спеціальностей хворим та проведення комплексу
профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності,
інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань.
1.2. Штат Здоровпункту затверджується наказом МНС згідно з
рекомендованою структурою (додаток 1). Персонал Здоровпункту
складають особи рядового та начальницького складу і працівники.
1.3. У своїй діяльності Здоровпункт керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами МНС та МОЗ, Положенням про
МНС і цим Положенням.
1.4. Здоровпункт підпорядковується начальнику медичної служби
органу, підрозділу, до складу якого він входить. У разі
відсутності окремої посади начальника медичної служби цю посаду
виконує начальник Здоровпункту, при цьому він безпосередньо
підпорядковується керівнику органу, підрозділу.
1.5. Фінансове забезпечення Здоровпункту здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, призначених органу, підрозділу
МНС, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
1.6. Матеріально-технічне, кадрове, юридичне та інші види
забезпечення діяльності Здоровпункту здійснюються через відповідні
структури органу, підрозділу МНС.
1.7. Здоровпункт забезпечується необхідними приміщеннями, які
відповідають їх функціональному призначенню, інженерно-технічним
та санітарним вимогам.
1.8. Здоровпункт передбачає наявність таких функціональних
приміщень: очікувальна; кімната для прийому хворих; перев'язувально-процедурний кабінет; кабінети лікарів; фізіотерапевтичний кабінет; ізолятор; аптека (приміщення) із сигналізацією для зберігання медичних
препаратів; санітарний вузол; кімната для зберігання та приготування дезінфекційних
розчинів; підсобні приміщення; в окремих випадках може бути обладнаний стоматологічний
кабінет.
1.9. Діяльність Здоровпункту передбачає ліцензування та
акредитування.
1.10. Забезпечення Здоровпункту лікарськими засобами,
виробами медичного призначення та медичною технікою здійснюється
відповідно до норм медичного постачання в МНС.
1.11. Здоровпункт має власні печатки та штампи згідно з
додатком 2.
1.12. Здоровпункт забезпечується санітарним автотранспортом.
2. Основні завдання Здоровпункту
2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері
охорони здоров'я та медичного забезпечення особового складу,
працівників та пенсіонерів МНС з числа військовослужбовців, осіб
рядового та начальницького складу, які згідно із законодавством
України мають право на пільгове або безкоштовне медичне
забезпечення (далі - пенсіонери МНС).
2.2. Впроваджує та використовує в роботі нові та удосконалені
методи діагностики і лікування, санітарно-гігієнічні та
протиепідемічні заходи. Проводить роботи з підвищення рівня
професійних знань лікарів та молодших спеціалістів з медичною
освітою.
2.3. Оформлює та веде встановлену медичну обліково-звітну
документацію.
2.4. Бере участь у ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій (комплектування за рахунок медичних фахівців
Здоровпункту мобільного медичного пункту, у разі його застосування
на території регіону).
2.5. Здійснює медичний контроль за санітарно-гігієнічним та
протиепідемічним станом в органах, підрозділах МНС.
3. Функції Здоровпункту Здоровпункт відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Організовує і здійснює медичне забезпечення особового
складу органу і підрозділу цивільного захисту в пунктах постійної
дислокації та при виконанні ними завдань за призначенням.
3.2. Організовує та проводить попередні та періодичні медичні
огляди та здійснює диспансерне медичне спостереження особового
складу, працівників органу, підрозділу МНС.
3.3. Проводить контроль за станом здоров'я водіїв для
визначення їх придатності до керування транспортом.
3.4. Забезпечує наступність принципів
лікувально-профілактичної роботи з лікувальними закладами інших
міністерств та відомств.
3.5. Забезпечує своєчасне та якісне виконання
нормативно-правових актів і керівних документів МНС та МОЗ, інших
розпорядчих документів у межах компетенції.
3.6. Надає невідкладну медичну допомогу та
амбулаторно-поліклінічне лікування особовому складу, працівникам
органу, підрозділу МНС та пенсіонерам МНС; невідкладну медичну
допомогу постраждалому населенню при надзвичайних ситуаціях
(подіях).
3.7. Організовує санаторно-курортне лікування особового
складу, пенсіонерів МНС і членів їх сімей та організовує
медико-психологічну реабілітацію особового складу, працівників,
які брали участь у ліквідації надзвичайних ситуацій.
3.8. Здійснює оформлення медичної документації на МСЕК,
оформлення та ведення медичної обліково-звітної документації.
3.9. Здійснює статистичний облік захворюваності, в тому числі
травматизму серед особового складу органу, підрозділу МНС,
розробляє відповідні пропозиції, спрямовані на зниження рівня
захворюваності та покращення стану його здоров'я.
3.10. Організовує та здійснює профілактичні щеплення
особовому складу, працівникам органу, підрозділу МНС та
пенсіонерам МНС.
3.11. Бере участь у проведенні командно-штабних,
тактико-спеціальних навчань з оперативного медичного реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
3.12. Здійснює медичне забезпечення заходів з
пожежно-прикладного та інших видів спорту, до яких залучається
особовий склад підрозділу.
3.13. Бере участь у проведенні медичної підготовки особового
складу органу, підрозділу МНС у системі професійної підготовки.
3.14. Здійснює санітарно-просвітницьку роботу серед особового
складу, працівників з питань здорового способу життя та
профілактики захворювань.
3.15. Бере участь у розробці методичних та підготовці
розпорядчих документів щодо медичного забезпечення особового
складу, працівників та пенсіонерів МНС.
4. Права Здоровпункту Здоровпункт має право:
4.1. Отримувати від структурних підрозділів інформацію, яка
необхідна для виконання завдань за призначенням.
4.2. Проводити діяльність з медичної практики на підставі
основних принципів державної політики у сфері ліцензування.
4.3. Брати участь у проведенні наукових робіт у сфері охорони
здоров'я та медичного забезпечення особового складу, працівників
сил цивільного захисту МНС.
4.4. Брати участь у нарадах, семінарах, науково-практичних
конференціях з актуальних питань клініки, діагностики, лікування
та профілактики захворювань.
4.5. Співпрацювати з фахівцями закладів охорони здоров'я
інших центральних органів виконавчої влади з питань діагностики,
лікування особового складу, працівників, пенсіонерів МНС.
4.6. На забезпечення належних умов праці.
4.7. На забезпечення спеціальним одягом та засобами
індивідуального медичного захисту.
4.8. На соціальний і правовий захист відповідно до чинного
законодавства, а також повноту прав і свобод згідно з Конституцією
України ( 254к/96-ВР ).
5. Обов'язки Здоровпункту
5.1. Дотримуватися вимог законодавства України,
нормативно-правових актів та керівних документів МНС та МОЗ з
питань охорони здоров'я та медико-біологічного захисту.
5.2. Своєчасно та якісно виконувати завдання за призначенням.
5.3. Раціонально використовувати матеріальні та трудові
ресурси.
5.4. Своєчасно (з урахуванням установлених міжповірочних
інтервалів) подавати засоби вимірювальної техніки на повірку.
5.5. Виконувати правила внутрішнього розпорядку, вимоги
безпеки праці та протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режимів.
5.6. Надавати у встановленому порядку визначену медичну
обліково-звітну (статистичну) інформацію до Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного захисту МНС і територіального
центру медичної статистики МОЗ.
6. Організація роботи
6.1. Робота Здоровпункту планується на рік та на місяць.
6.2. Положення про Здоровпункт, посадові інструкції особового
складу і працівників Здоровпункту затверджуються керівником
органу, підрозділу МНС.
6.3. Ведення обліково-звітної медичної документації у
Здоровпункті здійснюється згідно з вимогами нормативно-правових
документів МОЗ та МНС.
6.4. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці,
матеріальне, соціальне і побутове забезпечення особового складу,
працівників Здоровпункту визначаються відповідно до чинного
законодавства.
7. Керівництво
7.1. Здоровпункт очолює начальник, який призначається та
звільняється з посади керівником органу, підрозділу МНС за
погодженням з Департаментом охорони здоров'я та
медико-біологічного захисту.
7.2. Начальник Здоровпункту: здійснює керівництво діяльністю Здоровпункту відповідно до
чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що
визначають діяльність закладів охорони здоров'я; організовує лікувально-профілактичну та
адміністративно-господарську діяльність Здоровпункту; організовує медичний контроль за санітарно-гігієнічним і
протиепідемічним станом в органах і підрозділах МНС; розподіляє обов'язки між особовим складом і працівниками,
контролює їх роботу; забезпечує ефективне виконання покладених на Здоровпункт
завдань; несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання
завдань за призначенням; розробляє та забезпечує виконання заходів щодо покращення
роботи Здоровпункту, організовує роботу з підбору та розстановки
кадрів; визначає першочергові завдання та стратегію діяльності
Здоровпункту; подає пропозиції щодо призначення, звільнення і переведення
особового складу та працівників Здоровпункту, а у разі потреби -
до заохочення та накладення дисциплінарних стягнень; подає на розгляд керівника органу, підрозділу МНС календарні
плани роботи Здоровпункту, бере участь у розробці перспективного
плану органу, підрозділу МНС; організовує виконання планів, програм і заходів, затверджених
керівником органу, підрозділу МНС; забезпечує взаємодію із медичними закладами інших міністерств
та відомств з питань реалізації комплексу заходів з
лікувально-профілактичної, санітарно-гігієнічної та
протиепідемічної роботи Здоровпункту; подає у встановленому порядку статистичну інформацію до
Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту та
територіального центру медичної статистики МОЗ і несе
відповідальність за її достовірність і своєчасність подання; аналізує стан здоров'я осіб рядового, начальницького складу
та працівників за результатами проходження щорічного поглибленого
медичного огляду, здійснює контроль за виконанням оздоровчих
заходів; проводить аналіз та узагальнює показники діяльності
Здоровпункту; бере участь у засіданні комісій щодо санаторно-курортного
відбору та з питань організації медико-психологічної реабілітації; здійснює постійне впровадження нових і вдосконалених методів
діагностики та лікування; організовує проведення систематичної роботи з підвищення
рівня професійних знань, дотримання правил етики та медичної
деонтології серед медичного персоналу Здоровпункту; організовує забезпечення Здоровпункту лікарськими засобами,
виробами медичного призначення та медичною технікою, здійснює
контроль за їх утриманням, доцільністю використання і списання; бере участь в організації навчань з оперативного медичного
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру; організовує медичне забезпечення при проведенні спортивних та
інших масових заходів; організовує та контролює проведення санітарно-просвітницької
роботи серед особового складу, працівників органу, підрозділу МНС; готує доповідні записки, проекти розпорядчих документів у
межах своєї компетенції; забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами
органу, підрозділу МНС; надає пропозиції щодо організації матеріально-технічного
забезпечення діяльності Здоровпункту; забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у підпорядкованому підрозділі; забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності
Здоровпункту; організовує контроль за використанням та поповненням
встановлених обсягів запасів крові та її препаратів; за дорученням керівництва представляє орган, підрозділ МНС у
медичних структурах інших центральних органів виконавчої влади,
міжнародних та громадських організаціях з питань, що належать до
компетенції Здоровпункту.
7.3. Повинен знати: основи законодавства з охорони здоров'я, основи державного
управління, систему управління охороною здоров'я, теоретичні
основи соціальної медицини та організації охорони здоров'я,
організаційні основи санітарно-епідеміологічної служби, основи
бюджетно-страхової медицини, основи наукової медичної інформації
та медичної інформатики, економіки, права, форми і методи роботи з
кадрами, засобами масової інформації, правила ділового етикету,
ділове мовлення, правила і норми охорони праці та протипожежного
захисту, основи роботи на комп'ютері.
7.4. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом
підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі
спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за
будь-якою спеціальністю лікувального профілю. Підвищення
кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні
цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та
посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної
категорії. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.
Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

Додаток 1

до Типового положення

про Пункт охорони здоров'я

органів (підрозділів)

цивільного захисту,

професійних

аварійно-рятувальних служб

і формувань, державних

підприємств сфери

управління МНС

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА

Пункту охорони здоров'я органів (підрозділів)

цивільного захисту, професійних

аварійно-рятувальних служб і формувань,

державних підприємств сфери управління МНС

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посади |Кількість штатних одиниць| | з/п | |Пункту охорони здоров'я в| | | | залежності від | | | | чисельності органу, | | | | підрозділу МНС | | | |-------------------------| | | |100-200 |200-400 |400-600| | | | осіб | осіб | осіб | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | 1 |Начальник | 1 | 1 | 1 | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | 2 |Лікар-терапевт | | | 1 | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | 3 |Лікар-стоматолог | | 1 | 1 | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | 4 |Фельдшер | | 1 | 1 | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | 5 |Фельдшер - завідувач аптеки | 1 | 1 | 1 | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | 6 |Медична сестра | | | 2 | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | 7 |Молодша медична сестра | 1 | 1 | 1 | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | 8 |Водій санітар | 1 | 1 | 1 | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | 9 |Водій санітар | | | 1 | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | |Всього | 4 | 6 | 10 | |----------------------------------------------------------------| | Техніка | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Санітарний автомобіль УАЗ-452А | 1 | 1 | 1 | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | 2 |Автоперев'язочна АП-2 | | | 1 | |-----+--------------------------------+--------+--------+-------| | |Всього | 1 | 1 | 2 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. При виконанні начальником здоровпункту посади начальника
медичної служби органу, підрозділу цивільного захисту його посада
прописується "Начальник медичної служби - начальник пункту охорони
здоров'я". 2. Посада лікаря-стоматолога вводиться в залежності від
потреби в стоматологічній допомозі прикріпленого на медичне
обслуговування контингенту.
Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

Додаток 2

до Типового положення

про Пункт охорони здоров'я

(здоровпункт) органів

(підрозділів) цивільного

захисту, професійних

аварійно-рятувальних служб

і формувань, державних

підприємств сфери

управління МНС

ЗРАЗКИ

печаток та штампів Пункту охорони здоров'я

(здоровпункт) органів (підрозділів)

цивільного захисту, професійних

аварійно-рятувальних служб і формувань,

державних підприємств сфери управління МНС

( va552666-09 )

Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

07.08.2009 N 552

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про Медичний взвод професійних

аварійно-рятувальних служб

і формувань сфери управління МНС

1. Загальні положення
1.1. Медичний взвод - амбулаторно-поліклінічний заклад
охорони здоров'я сфери управління МНС, який створюється у
воєнізованих аварійно-рятувальних частинах (далі - частина)
професійних аварійно-рятувальних служб (підприємств) МНС і
призначений для надання медичної допомоги особовому складу в
пунктах постійної дислокації та при виконанні ними завдань за
призначенням.
1.2. Медичний взвод передбачає наявність таких функціональних
приміщень: очікувальна з гардеробом; приймальня; кабінети лікарів; перев'язочно-процедурний кабінет; стоматологічний кабінет; фізіотерапевтичний кабінет; аптека; санітарний вузол; кімната для зберігання та приготування дезінфекційних
розчинів.
1.3. Медичний взвод здійснює комплекс спеціальних заходів,
спрямованих на ранню діагностику, медичну допомогу особам з
гострими і хронічними захворюваннями, запобігання захворюванням та
інвалідності, підвищення санітарної культури особового складу
частини.
1.4. У своїй діяльності Медичний взвод керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами МНС та МОЗ, Положенням про
МНС, Статутом про професійну аварійно-рятувальну службу
(підприємство) МНС і цим Положенням.
1.5. Медичний взвод безпосередньо підпорядковується
начальнику воєнізованої аварійно-рятувальної частини, а з медичних
питань - заступнику начальника професійної аварійно-рятувальної
служби (підприємства) МНС з медичних питань.
1.6. Фінансове забезпечення Медичного взводу здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету призначених на утримання
професійної аварійно-рятувальної служби (підприємства, частини)
МНС та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
1.7. Матеріально-технічне, кадрове, юридичне та інші види
забезпечення діяльності Медичного взводу здійснюються через
відповідні структури професійної аварійно-рятувальної служби
(підприємства, частини) МНС.
1.8. Штат Медичного взводу затверджується наказом професійної
аварійно-рятувальної служби (підприємства) МНС з урахуванням
рекомендованої структури згідно з додатком 1.
1.9. Діяльність Медичного взводу передбачає ліцензування та
акредитування.
1.10. Медичний взвод забезпечується необхідними приміщеннями,
які відповідають їх функціональному призначенню,
інженерно-технічним та санітарно-гігієнічним вимогам.
1.11. Забезпечення Медичного взводу лікарськими засобами,
виробами медичного призначення здійснюється з урахуванням існуючих
норм медичного забезпечення в МНС.
1.12. Медичний взвод має власну печатку та штамп згідно з
додатком 2.
1.13. Медичний взвод забезпечується санітарним
автотранспортом та медичною технікою.
2. Основні завдання Медичного взводу
2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері
охорони здоров'я та медичного забезпечення, спрямованої на
поліпшення здоров'я, підвищення санітарної культури, профілактики
захворюванням та інвалідності серед особового складу частини.
2.2. Впровадження та використання в роботі нових та
удосконалених методів діагностики і лікування,
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Проведення
роботи з підвищення рівня професійних знань лікарів та молодших
спеціалістів з медичною освітою.
2.3. Оформлення та ведення встановленої медичної
обліково-звітної документації.
2.4. Участь у ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій.
2.5. Медичний контроль за санітарно-гігієнічним та
протиепідемічним станом в аварійно(пошуково)-рятувальних
підрозділах.
3. Функції Медичного взводу Медичний взвод відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Організовує і здійснює надання екстреної медичної
допомоги, долікарської та першої лікарської медичної допомоги
особовому складу в пунктах постійної дислокації та при виконанні
завдань за призначенням.
3.2. Організовує проведення попередніх та періодичних
медичних оглядів особовому складу частини та здійснює його
диспансерне медичне спостереження.
3.3. Здійснює медичне постачання структурних підрозділів
частини.
3.4. Проводить передрейсові та післярейсові медичні огляди
водіїв для визначення їх придатності до керування транспортними
засобами і передзмінні та післязмінні огляди рятувальників.
3.5. Забезпечує наступність принципів
лікувально-профілактичної роботи з лікувальними закладами інших
міністерств та відомств.
3.6. Забезпечує своєчасне та якісне виконання
нормативно-правових актів і керівних документів МНС та МОЗ,
розпорядчих документів професійної аварійно-рятувальної служби
(підприємства) МНС у межах компетенції Медичного взводу.
3.7. Організовує відбір і направлення особового складу
частини на санаторно-курортне лікування, медичну та
медико-психологічну реабілітацію.
3.8. Здійснює оформлення та ведення медичної обліково-звітної
документації.
3.9. Здійснює статистичний облік випадків захворювання,
травмування серед особового складу частини, аналізує рівень
захворюваності, розробляє відповідні пропозиції, спрямовані на
зниження його рівня та покращення стану здоров'я особового складу.
3.10. Організовує та здійснює проведення профілактичних
щеплень особовому складу.
3.11. Бере участь у проведенні командно-штабних,
тактико-спеціальних навчань з оперативного медичного реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
3.12. Бере участь у проведенні медичної підготовки особового
складу частини в системі професійної підготовки та здійснює
спеціальну підготовку медичного персоналу.
3.13. Здійснює санітарно-просвітницьку роботу серед особового
складу частини з питань пропаганди здорового способу життя та
профілактики захворювань.
3.14. Здійснює медичний контроль за санітарно-гігієнічним та
протиепідемічним станом в аварійно(пошуково)-рятувальних
підрозділах.
3.15. Бере участь у розробленні методичних та підготовці
розпорядчих документів щодо медичного забезпечення особового
складу.
3.16. Забезпечує впровадження останніх досягнень вітчизняної
та зарубіжної науки в медичну практику.
4. Права Медичного взводу Медичний взвод має право:
4.1. Отримувати від структур професійної аварійно-рятувальної
служби (підприємства, частини) МНС інформацію та документацію, яка
необхідна для виконання завдань за призначенням.
4.2. Брати участь у проведенні наукових робіт у сфері охорони
здоров'я та медичного забезпечення особового складу.
4.3. Брати участь у нарадах, семінарах, науково-практичних
конференціях з актуальних питань клініки, діагностики, лікування
та профілактики захворювань.
4.4. Співпрацювати з фахівцями закладів охорони здоров'я
інших центральних органів виконавчої влади з питань діагностики,
лікування особового складу.
4.5. На забезпечення належних умов праці медичних та
фармацевтичних працівників.
4.6. На забезпечення спеціальним одягом та засобами
індивідуального медичного захисту.
4.7. На соціальний і правовий захист відповідно до чинного
законодавства, а також повноту прав і свобод згідно з Конституцією
України ( 254к/96-ВР ).
4.8. Здійснювати інші повноваження, передбачені завданнями та
функціями Медичного взводу.
5. Обов'язки Медичного взводу
5.1. Дотримуватися вимог законодавства України,
нормативно-правових актів та керівних документів МНС та МОЗ з
питань охорони здоров'я та медико-біологічного захисту.
5.2. Своєчасно та якісно виконувати завдання за призначенням.
5.3. Раціонально використовувати матеріальні та трудові
ресурси.
5.4. Своєчасно (з урахуванням установлених міжповірочних
інтервалів) подавати засоби вимірювальної техніки на повірку.
5.5. Виконувати правила внутрішнього розпорядку, вимоги
безпеки праці та протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режимів.
5.6. Надавати у встановленому порядку визначену
обліково-звітну (статистичну) інформацію та документацію.
6. Організація роботи
6.1. Робота Медичного взводу планується на рік та на місяць.
6.2. Положення про Медичний взвод, посадові інструкції
працівників Медичного взводу затверджуються керівником частини.
6.3. Ведення обліково-звітної медичної документації у
Медичному взводі здійснюється згідно з вимогами
нормативно-правових документів МОЗ та МНС.
6.4. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці,
матеріальне, соціальне і побутове забезпечення працівників
Медичного взводу визначаються відповідно до чинного законодавства.
7. Керівництво
7.1. Медичний взвод очолює начальник, який призначається та
звільняється з посади керівником професійної аварійно-рятувальної
служби (підприємства, частини) МНС за погодженням з Департаментом
охорони здоров'я та медико-біологічного захисту.
7.2. Начальник Медичного взводу: здійснює керівництво діяльністю Медичного взводу; розподіляє обов'язки між працівниками, контролює їх роботу; забезпечує ефективне виконання покладених на Медичний взвод
завдань; несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання
завдань за призначенням; розробляє та забезпечує виконання заходів щодо покращення
роботи Медичного взводу, організовує роботу з підбору та
розстановки кадрів; визначає першочергові завдання та стратегію діяльності
Медичного взводу; бере участь у фінансовому плануванні та здійсненні видатків
за напрямком діяльності; подає керівнику частини пропозиції щодо призначення,
звільнення і переведення особового складу та працівників Медичного
взводу, а у разі потреби - до заохочення та накладення
дисциплінарних стягнень; подає на розгляд керівника частини календарні плани роботи
Медичного взводу, бере участь у розробленні перспективного плану
роботи частини; організовує виконання планів, програм і заходів, затверджених
керівником частини; забезпечує взаємодію із медичними закладами інших міністерств
та відомств з питань реалізації комплексу заходів з
лікувально-профілактичної, санітарно-гігієнічної та
протиепідемічної роботи Медичного взводу; аналізує стан здоров'я особового складу частини за
результатами проходження щорічного поглибленого медичного огляду,
здійснює контроль за виконанням оздоровчих заходів; проводить аналіз та узагальнює показники діяльності Медичного
взводу; здійснює постійне впровадження нових та вдосконалених методів
діагностики та лікування; організовує проведення систематичної роботи з підвищення
рівня професійних знань, дотримання правил етики та медичної
деонтології серед медичного персоналу Медичного взводу; організовує забезпечення Медичного взводу лікарськими
засобами, виробами медичного призначення та медичною технікою,
здійснює контроль за їх утриманням, доцільністю використання і
списання; бере участь в організації навчань з оперативного медичного
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру; організовує медичне забезпечення при проведенні спортивних та
інших масових заходів; організовує медичний контроль за санітарно-гігієнічним та
протиепідемічним станом підрозділу; організовує та контролює проведення санітарно-просвітницької
роботи серед особового складу частини; готує доповідні записки, проекти розпорядчих документів у
межах своєї компетенції; забезпечує взаємодію з іншими підрозділами частини; надає пропозиції щодо організації матеріально-технічного
забезпечення діяльності Медичного взводу; забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності
Медичного взводу; за дорученням керівництва представляє частину в медичних
структурах інших міністерств та відомств, міжнародних та
громадських організаціях з питань, що належать до компетенції
Медичного взводу.
7.3. Повинен знати: основи законодавства з охорони здоров'я, основи державного
управління, систему управління охороною здоров'я, теоретичні
основи соціальної медицини та організації охорони здоров'я,
організаційні основи санітарно-епідеміологічної служби, основи
бюджетно-страхової медицини, основи наукової медичної інформації
та медичної інформатики, економіки, права, форми і методи роботи з
кадрами, засобами масової інформації, правила ділового етикету,
ділове мовлення, правила і норми охорони праці та протипожежного
захисту, основи роботи на комп'ютері.
7.4. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом
підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі
спеціальностей медичного профілю. Підвищення кваліфікації (курси
удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність
сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційної категорії. Стаж роботи за фахом не
менше 5 років.
Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

Додаток 1

до Типового положення

про Медичний взвод

професійних

аварійно-рятувальних служб

і формувань сфери

управління МНС

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА

Медичного взводу професійних

аварійно-рятувальних служб

і формувань сфери управління МНС

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Найменування посади | Кількість | | | | одиниць | |------+----------------------------------------+----------------| | 1 |Командир Медичного взводу - лікар | 1 | |------+----------------------------------------+----------------| | 2 |Старша медична сестра Медичного взводу | 1 | |------+----------------------------------------+----------------| | 3 |Командир відділення Медичного взводу - | 4 | | |лікар | | |------+----------------------------------------+----------------| | 4 |Фельдшер відділення | 4 | |------+----------------------------------------+----------------| | 5 |Медична сестра відділення | 4 | |------+----------------------------------------+----------------| | 6 |Водій | 2 | |------+----------------------------------------+----------------| | |Всього | 16 | |----------------------------------------------------------------| | Техніка | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Санітарний автомобіль АС-66 | 1 | |------+----------------------------------------+----------------| | 2 |Автоперев'язочна АП-2 | 1 | |------+----------------------------------------+----------------| | |Всього | 2 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Техніка та водії можуть знаходитися у штаті іншого
підрозділу.
Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

Додаток 2

до Типового положення

про Медичний взвод

професійних

аварійно-рятувальних служб

і формувань сфери

управління МНС

ЗРАЗКИ

печатки та штампу Медичного взводу професійних

аварійно-рятувальних служб і формувань

сфери управління МНС

( va552666-09 )

Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

07.08.2009 N 552

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про Фельдшерський пункт органів

(підрозділів) цивільного захисту, професійних

аварійно-рятувальних служб і формувань,

державних підприємств сфери управління МНС

1. Загальні положення
1.1. Фельдшерський пункт (далі - ФП)
амбулаторно-поліклінічний заклад охорони здоров'я сфери управління
МНС, який створюється у органах (підрозділах) цивільного захисту,
професійних аварійно-рятувальних службах і формуваннях, державних
підприємствах сфери управління МНС чисельністю до 100 осіб (далі -
підрозділ МНС) і призначений для надання долікарської медичної
допомоги особам рядового та начальницького складу, рятувальникам
(далі - особовий склад), як у пункті постійної дислокації так і
при ліквідації надзвичайних ситуацій.
1.2. ФП комплектується молодшими спеціалістами з медичною
освітою лікувального профілю згідно з рекомендованою структурою
(додаток 1).
1.3. У своїй діяльності ФП керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами МНС та МОЗ, Положеннями про
МНС, про Медичну службу МНС і цим Положенням.
1.4. ФП безпосередньо підпорядковується керівнику підрозділу
до складу якого він входить, а з медичних питань начальнику
медичної служби органу, підрозділу МНС.
1.5. Фінансове забезпечення ФП здійснюється через підрозділ
МНС за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
1.6. Матеріально-технічне, юридичне та інші види забезпечення
діяльності ФП здійснюються через відповідні структури підрозділу
МНС.
1.7. Штат ФП затверджується наказом МНС згідно з пропозиціями
керівника підрозділу МНС, за погодженням з Департаментом охорони
здоров'я та медико-біологічного захисту.
1.8. ФП забезпечується необхідними приміщеннями, які
відповідають їх функціональному призначенню інженерно-технічним та
санітарним вимогам.
1.9. ФП передбачає наявність таких функціональних приміщень: очікувальну; приймальну; перев'язочно-процедурний кабінет; кімнату для зберігання медикаментів та виробів медичного
призначення; кімнату для зберігання та приготування дезінфекційних
засобів; допоміжні приміщення; санвузол.
1.10. Забезпечення ФП лікарськими засобами, виробами
медичного призначення та медичною технікою здійснюється відповідно
до норм медичного постачання в МНС.
1.11. Діяльність ФП передбачає ліцензування та акредитування.
1.12. ФП має власні печатки та штампи згідно з додатком 2
( va552666-09 ).
1.13. ФП забезпечується санітарним транспортом.
2. Основні завдання ФП
2.1. Виконання комплексу заходів із медичного забезпечення
(лікувально-профілактичної роботи, проведення
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, медичного
постачання, а також здійснення санітарно-освітньої роботи)
особового складу підрозділу в пункті постійної дислокації та за
його межами.
2.2. Участь у ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій.
2.3. Оформлення та ведення встановленої медичної
обліково-звітної документації.
3. Функції ФП ФП відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Організовує і здійснює надання долікарської медичної
допомоги, у тому числі екстреної медичної допомоги, особовому
складу в пунктах постійної дислокації та при виконанні завдань за
призначенням.
3.2. Організовує проведення попередніх та періодичних
медичних оглядів особового складу, здійснює його диспансерне
медичне спостереження.
3.3. Проводить передрейсові та післярейсові медичні огляди
водіїв для визначення їх придатності до керування транспортним
засобом.
3.4. Організовує та проводить санітарно-гігієнічні,
профілактичні, протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання
виникненню інфекційної захворюваності та негативного впливу
факторів навколишнього середовища.
3.5. Здійснює медичний контроль за санітарно-гігієнічним і
протиепідемічним станом підрозділу.
3.6. Повідомляє територіальну санітарно-епідеміологічну
станцію у встановленому порядку про виявлення випадків інфекційних
захворювань та отруєнь (уражень) серед особового складу.
3.7. Забезпечує своєчасне та якісне виконання
нормативно-правових актів і керівних документів МНС та МОЗ у межах
компетенції ФП.
3.8. Здійснює статистичний облік захворюваності, у тому числі
травматизму, розробляє відповідні пропозиції, спрямовані на
зниження рівня захворюваності та покращення стану здоров'я серед
особового складу підрозділу.
3.9. Організовує та здійснює профілактичні щеплення особовому
складу підрозділу.
3.10. Бере участь у проведенні командно-штабних,
тактико-спеціальних навчань з оперативного медичного реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
3.11. Здійснює медичне забезпечення заходів з
пожежно-прикладного та інших видів спорту, у яких бере участь
особовий склад підрозділу.
3.12. Бере участь у проведенні медичної підготовки особового
складу органу, підрозділу МНС в системі професійної підготовки та
здійснює спеціальну підготовку медичного персоналу.
3.13. Здійснює санітарно-просвітницьку роботу серед особового
складу органу, підрозділу МНС з питань пропаганди здорового
способу життя та профілактики захворювань.
4. Права ФП ФП має право:
4.1. Отримувати від структур органу, підрозділу МНС
інформацію, яка необхідна для виконання завдань за призначенням.
4.2. Співпрацювати з фахівцями закладів охорони здоров'я
інших центральних органів виконавчої влади з питань діагностики,
лікування та при необхідності отримувати від них необхідні
консультації.
4.3. Вносити пропозиції щодо покращення організації та
ефективності роботи.
4.4. На забезпечення належних умов праці.
4.5. На забезпечення спеціальним одягом та засобами
індивідуального медичного захисту.
4.6. На соціальний і правовий захист відповідно до чинного
законодавства, а також повноту прав і свобод згідно з Конституцією
України ( 254к/96-ВР ).
5. Обов'язки ФП
5.1. Дотримуватися вимог законодавства України,
нормативно-правових актів та керівних документів МНС та МОЗ з
питань охорони здоров'я та медико-біологічного захисту.
5.2. Своєчасно та якісно виконувати завдання за призначенням.
5.3. Раціонально використовувати матеріальні та трудові
ресурси.
5.4. Виконувати правила внутрішнього розпорядку, вимоги
безпеки праці та протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режимів.
5.5. Надавати у встановленому порядку визначену медичну
обліково-звітну (статистичну) інформацію до вищестоящих медичних
структур.
6. Організація роботи
6.1. Робота ФП планується на рік та на місяць.
6.2. Положення про ФП, посадові інструкції особового складу і
працівників ФП розробляються відповідно до Типового положення і
затверджуються керівником підрозділу МНС.
6.3. Діловодство у ФП організовується відповідно до вимог
Інструкції з діловодства у МНС та номенклатури справ підрозділу
МНС.
6.4. Ведення обліково-звітної медичної документації у
ФП здійснюється згідно з вимогами нормативно-правових документів
МОЗ та МНС.
6.5. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці,
матеріальне, соціальне і побутове забезпечення особового складу,
працівників ФП визначаються відповідно до чинного законодавства.
7. Керівництво
7.1. ФП очолює начальник (завідувач), який призначається та
звільняється з посади керівником підрозділу МНС за погодженням з
Департаментом охорони здоров'я та медико-біологічного захисту МНС.
7.2. Начальник (завідувач) ФП: здійснює керівництво діяльністю ФП; розподіляє обов'язки між особовим складом і працівниками,
контролює їх роботу; забезпечує ефективне виконання покладених на ФП завдань; несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання
завдань за призначенням; розробляє та забезпечує виконання заходів щодо покращення
роботи ФП, організовує роботу з підбору та розстановки кадрів; подає керівнику підрозділу МНС пропозиції щодо призначення,
звільнення і переведення особового складу та працівників ФП, а у
разі потреби - до заохочення та накладення дисциплінарних
стягнень; подає на розгляд керівника підрозділу МНС календарні плани
роботи ФП, бере участь у розробленні перспективного плану роботи
підрозділу МНС; у межах компетенції організовує виконання планів, програм і
заходів, затверджених керівником підрозділу МНС; подає у встановленому порядку інформацію до вищестоящої
медичної структури і несе відповідальність за її достовірність і
своєчасність подання; аналізує стан здоров'я особового складу підрозділу МНС за
результатами проходження щорічного поглибленого медичного огляду,
здійснює контроль за виконанням оздоровчих заходів; проводить аналіз та узагальнює показники діяльності ФП; організовує проведення систематичної роботи з підвищення
рівня професійних знань, дотримання правил етики та медичної
деонтології серед медичного персоналу ФП; організовує забезпечення ФП лікарськими засобами, виробами
медичного призначення та медичною технікою, здійснює контроль за
їх утриманням, доцільністю використання і списання; бере участь в організації навчань з оперативного медичного
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру; організовує медичне забезпечення при проведенні спортивних та
інших масових заходів; організовує та контролює проведення санітарно-просвітницької
роботи серед особового складу підрозділу МНС; забезпечує взаємодію з іншими структурами підрозділу МНС; надає пропозиції щодо організації матеріально-технічного
забезпечення діяльності ФП; забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності
ФП.
7.3. Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні
документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
основи права в медицині; права, обов'язки та відповідальність
фельдшера; міжнародну класифікацію хвороб; основи терапії,
педіатрії, хірургії, акушерства, інфекційних захворювань,
травматології, урології тощо; етіологію та патогенез найбільш
поширених захворювань, методи їх діагностики та принципи
лікування; організацію акушерсько-гінекологічної допомоги,
механізм нормальних та патологічних пологів; основи експертизи
працездатності населення; профілактику промислового травматизму;
принципи санітарно-протиепідемічного і лікувально-охоронного
режиму; фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин,
їх сумісність, дозування, методи введення; методи забору,
доставки, зберігання матеріалу для лабораторних досліджень;
сучасну медичну апаратуру фізіотерапевтичного кабінету та кабінету
функціональної діагностики; правила безпеки під час користування
медичною апаратурою, медичним інструментарієм і обладнанням;
правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за
фахом.
7.4. Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища
освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю
"Лікувальна справа" або "Лікувальна справа (невідкладні стани)"
або "Сестринська справа". Спеціалізація за профілем роботи.
Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність
посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної
категорії за однією з цих спеціальностей. Стаж роботи за фахом не
менше 5 років.
Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

Додаток 1

до Типового положення

про Фельдшерський пункт

органів (підрозділів)

цивільного захисту,

професійних

аварійно-рятувальних служб

і формувань, державних

підприємств сфери

управління МНС

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА

Фельдшерського пункту органів

(підрозділів) цивільного захисту,

професійних аварійно-рятувальних

служб і формувань, державних

підприємств сфери управління МНС

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування посади | Кількість | | з/п | | одиниць | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 1 |Начальник (завідувач) Фельдшерського | 1 | | |пункту | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 2 |Медична сестра | 1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 3 |Водій-санітар | 1 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | |Всього | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Техніка | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Санітарний автомобіль УАЗ-452А | 1 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. У разі організації роботи Фельдшерського пункту в
цілодобовому режимі до його складу додатково включаються 3 посади
фельдшерів.
Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

Додаток 2

до Типового положення

про Фельдшерський пункт

органів (підрозділів)

цивільного захисту,

професійних

аварійно-рятувальних служб

і формувань,

державних підприємств

сфери управління МНС

ЗРАЗКИ

печаток та штампів Фельдшерського пункту органів

(підрозділів) цивільного захисту, професійних

аварійно-рятувальних служб і формувань,

державних підприємств сфери управління МНС

( va552666-09 )

Директор Департаменту охорони
здоров'я та медико-біологічного
захисту О.А.Громазін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: