open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,

МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО

і введено в дію наказом

Держстандарту України

29.02.1996 N 89

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
Класифікатор відходів

ДК 005-96
Розділи Б.1 - Б.8, В.1 - В.5
(Розділи А.1 - А.20 див. ( v0089217-96 ),

розділи А.21 - А.30 див. ( va089217-96 )
{ Зміни до Абеткового покажчика див. в Документі Державного

комітету України по стандартизації,

метрології та сертифікації N 252 ( v0252565-00 ) від 30.03.2000

Наказі Державного комітету України з питань

технічного регулювання та споживчої політики N 18 ( va018609-08 ) від 22.01.2008 }

РОЗДІЛ Б

ВІДХОДИ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ
Б.1 ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ

ЕЛЕКТРИЧНОЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА ВОДИ ГАРЯЧОЇ

(група 40)

До групи 40 включено відходи, що утворюються в процесі
виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та води
гарячої. Цю діяльність класифіковано в розділі 40 КВЕД
( v0441217-96).
До групи 40 належить класифікаційне угруповання: - відходи виробництва і розподілу енергії електричної, газу,
пари та води гарячої (401).

------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | -------------+--------------------------------------------------| 40 |ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ | |ЕЛЕКТРИЧНОЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА ВОДИ ГАРЯЧОЇ | -------------+--------------------------------------------------| 401 |Відходи виробництва і розподілу енергії | |електричної, газу, пари та води гарячої | -------------+--------------------------------------------------| 4010 |Відходи виробництва і розподілу енергії | |електричної, газу, пари та води гарячої | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1 |Відходи вхідних компонентів (енергоносіїв, | |матеріалів тощо), які використовують в енергетиці | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1.1 |Відходи сировини, яку використовують в енергетиці | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1.1.01 |Вугілля кам'яне, не придатне для використання, яке| |потребує додаткового оброблення чи збагачення | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1.1.02 |Сировина, яку використовують в енергетиці, інша, | |не придатна для використання | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1.2 |Відходи матеріалів допоміжних і речовин, які | |використовують в енергетиці | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1.2.01 |Глини фільтрувальні зіпсовані, забруднені або | |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути | |використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1.2.02 |Каталізатори, що містять дорогоцінні метали, | |зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх | |залишки, які не можуть бути використані за | |призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1.2.03 |Каталізатори чи інгібітори інші, зіпсовані, | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | |не можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1.2.04 |Кислоти, які застосовують в енергетиці, зіпсовані,| |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | |не можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1.2.05 |Луги, які застосовують в енергетиці, зіпсовані, | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | |не можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1.2.06 |Поверхнево-активні речовини, які застосовують в | |енергетиці, зіпсовані, забруднені або | |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути | |використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4010.1.2.07 |Речовини та матеріали інші, які застосовують в | |енергетиці, зіпсовані, забруднені або | |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути | |використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2 |Відходи виробничо-технологічні, що утворюються під| |час функціонування енергетичних станцій та | |установок інших, що працюють за принципом згоряння| -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.1 |Відходи механооброблення, у т. ч. гідрооброблення,| |під час функціонування енергетичних станцій | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.1.01 |Відходи очищення вугілля, торфу, сланців | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.1.02 |Шлам, що утворюється від очищення газу природного,| |який містить сполуки ртуті | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.1.03 |Шлам, що утворюється від очищення газу природного,| |який містить сполуки сірки | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.3 |Відходи від процесів фізико-хімічного оброблення | |під час функціонування енергетичних станцій | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.3.01 |Відходи тверді, одержані від процесів знесолення | |води | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.3.02 |Шлам, що утворюється від процесів знесолення води | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.3.03 |Залишки тверді реакцій на кальцієвій основі від | |процесу десульфуризації газів топкових | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.3.04 |Відходи тверді процесу очищення газів топкових | |інші | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.3.05 |Шлам на кальцієвій основі від процесу | |десульфуризації газів топкових | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.3.06 |Шлами, що утворюються від процесу очищення газу, | |інші | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.3.07 |Відходи десульфуризації нафтопродуктів, що містять| |сполуки сірки (в процесі виробництва енергії | |електричної) | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.3.08 |Вміст масло-, водовідокремлювачів | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.4 |Відходи від процесів хімічного оброблення під час | |функціонування енергетичних станцій | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.4.01 |Кислота сірчана відпрацьована | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.4.02 |Каталізатори відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.4.03 |Кислоти, які застосовують в енергетиці, інші | |відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.4.04 |Поверхнево-активні речовини, які застосовують в | |енергетиці, відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.8 |Відходи від процесів згоряння під час | |функціонування енергетичних станцій | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.8.01 |Шлак паливний | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.8.02 |Пил зольний вугільний | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.8.03 |Пил зольний торф'яний | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.8.04 |Пил зольний нафтопродуктів | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9 |Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені | |іншим способом, або відходи від комбінованих | |процесів | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.01 |Футерування та вогнетриви відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.02 |Масла трансформаторні відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.03 |Шлами, що утворюються під час очищення | |опріснювачів води | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.04 |Шлами водні, що утворюються під час очищення | |котлів парових | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.05 |Засоби фільтрувальні відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.06 |Нафтошлами (в процесі виробництва енергії | |електричної) | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.07 |Шлами, що не містять нафтопродуктів | |(в процесі виробництва енергії електричної) | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.08 |Відходи тверді, що не містять нафтопродуктів | |(в процесі виробництва енергії електричної) | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.09 |Осади від очищення резервуарів | |(в процесі виробництва енергії електричної) | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.10 |Паливо ядерне та елементи тепловидільні ядерних | |реакторів, відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.11 |Джерела первинних і вторинних іонізівних | |випромінювань інші, відпрацьовані або зіпсовані, | |які потребують видалення | -------------+--------------------------------------------------| 4010.2.9.12 |Відходи від технологічних процесів виробництва | |і розподілу енергії електричної, газу, пари та | |гарячої води, не позначені іншим способом | -------------+--------------------------------------------------| 4010.3 |Відходи виробництва і розподілу енергії | |електричної, газу, пари та води гарячої кінцеві | |(енергетичні) | -------------+--------------------------------------------------| 4010.3.1 |Енергія електрична, газ, пара та вода гаряча, які | |не можуть бути використані за призначенням або | |повинні бути ізольовані чи видалені | -------------+--------------------------------------------------| 4010.3.1.01 |Енергія електрична, газ, пара та вода гаряча, які | |не можуть бути використані за призначенням або | |повинні бути ізольовані чи видалені | -------------+--------------------------------------------------| 4019 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| |виробництва і розподілу енергії електричної, газу,| |пари та води гарячої, які надаються за місцем | |утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 4019.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами | |виробництва і розподілу енергії електричної, газу,| |пари та води гарячої | -------------+--------------------------------------------------| 4019.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |виробництва і розподілу енергії електричної, газу,| |пари та води гарячої | -----------------------------------------------------------------

Б.2 ВІДХОДИ, ОДЕРЖАНІ ВІД ДОБУВАННЯ,

ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ВОДИ

(група 41)

До групи 41 включено відходи, що утворюються під час
добування, очищення та розподілу води. Цю діяльність класифіковано
в розділі 41 КВЕД ( v0441217-96 ).
До групи 41 належить класифікаційне угруповання: - відходи, одержані від добування, очищення та розподілу води
(410).
------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | -------------+--------------------------------------------------| 41 |ВІДХОДИ, ОДЕРЖАНІ ВІД ДОБУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА | |РОЗПОДІЛУ ВОДИ | -------------+--------------------------------------------------| 410 |Відходи, одержані від добування, очищення та | |розподілу води | -------------+--------------------------------------------------| 4101 |Відходи, одержані від добування, очищення та | |розподілу води | -------------+--------------------------------------------------| 4101.1 |Відходи вхідних компонентів, які застосовують під | |час добування, очищення та розподілу води | -------------+--------------------------------------------------| 4101.1.1 |Відходи матеріалів основних і речовин, які | |застосовують для знезараження та очищення води | -------------+--------------------------------------------------| 4101.1.2 |Відходи матеріалів допоміжних і речовин, які | |застосовують під час добування, очищення та | |розподілу води | -------------+--------------------------------------------------| 4101.1.3 |Відходи напівфабрикатів та виробів | |комплектувальних, які застосовують під час | |добування, очищення та розподілу води | -------------+--------------------------------------------------| 4101.2 |Відходи виробничо-технологічні, що утворюються під| |час приготування води питної чи технічної | -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9 |Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені | |іншим способом, або відходи від комбінованих | |процесів приготування води питної чи технічної | -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9.01 |Відходи тверді первинного фільтрування та | |просіювання, у т. ч. солі важких металів | -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9.02 |Шлам, що утворюється від освітлення води | -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9.03 |Шлам, що утворюється у процесі декарбонування, | |дезодорації, дезактивації води | -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9.04 |Вугілля активоване зіпсоване або відпрацьоване | -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9.05 |Смоли іонообмінні сатуровані зіпсовані або | |відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9.06 |Розчини, одержані від регенерування іонообмінників| -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9.07 |Шлам, що утворюється від регенерування | |іонообмінників | -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9.08 |Грязі мінеральні, одержані з вод мінеральних | -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9.09 |Солі та сполуки соляні, одержані з вод мінеральних| -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9.10 |Осади, одержані з вод мінеральних | -------------+--------------------------------------------------| 4101.2.9.11 |Продукти побічні використання вод мінеральних інші| -------------+--------------------------------------------------| 4101.3 |Відходи кінцевої продукції добування, очищення та | |розподілу води | -------------+--------------------------------------------------| 4101.3.1 |Продукція добування, очищення та розподілу води | |бракована | -------------+--------------------------------------------------| 4101.3.1.01 |Вода питна некондиційна | -------------+--------------------------------------------------| 4101.3.1.02 |Вода технічна некондиційна | -------------+--------------------------------------------------| 4101.3.2 |Продукція добування, очищення та розподілу води, | |забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими | |(небезпечними) технічними чи біологічними | |речовинами, чи речовинами, концентрація яких | |перевищує граничні норми | -------------+--------------------------------------------------| 4101.3.2.01 |Вода питна, забруднена радіонуклідами та (або) | |шкідливими (небезпечними) технічними чи | |біологічними речовинами, чи речовинами, | |концентрація яких перевищує граничні норми | -------------+--------------------------------------------------| 4101.3.2.02 |Вода технічна, забруднена радіонуклідами та (або) | |шкідливими (небезпечними) технічними чи | |біологічними речовинами, чи речовинами, | |концентрація яких перевищує граничні норми | -------------+--------------------------------------------------| 4109 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| |від добування, очищення та розподілу води, які | |надаються за місцем утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 4109.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами від| |добування, очищення та розподілу води | -------------+--------------------------------------------------| 4109.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |від добування, очищення та розподілу води | -----------------------------------------------------------------

Б.3 ВІДХОДИ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЗНЕСЕННЯ

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ВІДХОДИ, УТВОРЮВАНІ ВНАСЛІДОК

ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ (АВАРІЙ), ПРИРОДНИХ

КАТАСТРОФ ТА ЯВИЩ (група 45)

До групи 45 включено відходи, що утворюються під час
будівельних робіт, знесення будівель і споруд, а також відходи,
які утворилися внаслідок техногенних катастроф (аварій), природних
катастроф та явищ. Цю діяльність класифіковано в розділі 45 КВЕД
( v0441217-96 ).
До групи 45 належать такі класифікаційні угруповання: - відходи будівельних робіт, знесення та ремонту будівель і
споруд (451); - відходи, які утворилися внаслідок техногенних катастроф
(аварій), природних катастроф та явищ (459).

------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | -------------+--------------------------------------------------| 45 |ВІДХОДИ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЗНЕСЕННЯ БУДІВЕЛЬ І | |СПОРУД ТА ВІДХОДИ, УТВОРЮВАНІ ВНАСЛІДОК | |ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ (АВАРІЙ), ПРИРОДНИХ | |КАТАСТРОФ ТА ЯВИЩ | -------------+--------------------------------------------------| 451 |Відходи будівельних робіт, знесення та ремонту | |будівель і споруд | -------------+--------------------------------------------------| 4510 |Відходи будівельних робіт, знесення та ремонту | |будівель і споруд | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1 |Відходи вхідних компонентів, які використовують у | |будівництві | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.1 |Відходи матеріалів основних та речовин, які | |використовують у будівництві | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.1.01 |Гравій, щебінь, пісок, мука доломітова, | |заповнювачі, гіпсоцементи, мастика | |гідроізоляційна, речовини зв'язувальні зіпсовані, | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | |не можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.2 |Відходи матеріалів допоміжних та речовин, які | |використовують у будівництві | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.2.01 |Емульсії дорожні зіпсовані, забруднені або | |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути | |використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.2.02 |Матеріали зв'язувальні органічні зіпсовані, | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | |не можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3 |Відходи напівфабрикатів та виробів | |комплектувальних, які використовують у будівництві| -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3.01 |Вироби стінові бетонні, стовпи, черепиця бетонна | |зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не| |можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3.02 |Бій цегли, матеріалів стінових кам'яних | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3.03 |Бій плитки облицювальної, покриттів дахових та | |виробів з кераміки | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3.04 |Суміш матеріалів будівельних та виробів на | |гіпсовій основі | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3.05 |Матеріали та вироби будівельні з вмістом азбесту | |зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не| |можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3.06 |Вироби з деревини зіпсовані, забруднені або | |неідентифіковані, залишки та стружка з деревини, у| |т. ч. від щитів дерев'яних для підлоги чи паркету,| |які не можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3.07 |Бій матеріалів та виробів скляних | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3.08 |Матеріали та вироби з пластмас зіпсовані, | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | |не можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3.09 |Лінолеум зіпсований, забруднений або | |неідентифікований, його залишки, які не можуть | |бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3.10 |Матеріали та вироби будівельні ізоляційні, у т. ч.| |картони, полотна, мати, плити, зіпсовані, | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | |не можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4510.1.3.11 |Матеріали та вироби з вогнетривів зіпсовані, | |забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які | |не можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 4510.2 |Відходи виробничо-технологічні, які утворюються в | |будівництві | -------------+--------------------------------------------------| 4510.2.9 |Відходи виробничо-технологічні, які утворюються в | |будівництві інші, не позначені іншим способом, або| |відходи від комбінованих процесів | -------------+--------------------------------------------------| 4510.2.9.01 |Грунт вийнятий | -------------+--------------------------------------------------| 4510.2.9.02 |Суміш грунту та каміння | -------------+--------------------------------------------------| 4510.2.9.03 |Залишки асфальту та суміші асфальтобетонної з | |вмістом дьогтю | -------------+--------------------------------------------------| 4510.2.9.04 |Залишки асфальту та суміші асфальтобетонної без | |вмісту дьогтю | -------------+--------------------------------------------------| 4510.2.9.05 |Залишки дьогтю та продуктів, у складі яких є | |дьоготь | -------------+--------------------------------------------------| 4510.2.9.06 |Конструкції залізобетонні та металеві та деталі із| |заліза й сталі зіпсовані (пошкоджені) або | |неідентифіковані | -------------+--------------------------------------------------| 4510.2.9.07 |Конструкції та деталі металеві з вмістом алюмінію | |та його сполук зіпсовані (пошкоджені) або | |неідентифіковані | -------------+--------------------------------------------------| 4510.2.9.08 |Конструкції та деталі металеві з вмістом міді, | |свинцю, цинку, олова чи металів кольорових інших | |та їх сполук зіпсовані (пошкоджені) чи забруднені | |або неідентифіковані | -------------+--------------------------------------------------| 4510.2.9.09 |Відходи змішані будівництва та знесення будівель і| |споруд | -------------+--------------------------------------------------| 4510.3 |Відходи кінцевої продукції будівництва | -------------+--------------------------------------------------| 4510.3.1 |Продукція бракована | -------------+--------------------------------------------------| 4510.3.1.01 |Продукція будівельна (у т. ч. від ремонту будівель| |і споруд, шляхів, мостів, шляхопроводів тощо) | |некондиційна | -------------+--------------------------------------------------| 4510.3.2 |Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) | |шкідливими (небезпечними) речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 4510.3.2.01 |Продукція будівельна, забруднена радіонуклідами та| |(або) шкідливими (небезпечними) речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 4519 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з | |будівельними відходами, які надаються за місцем | |утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 4519.1 |Послуги щодо поводження з безпечними будівельними | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 4519.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними | |будівельними відходами | -------------+--------------------------------------------------| 459 |Відходи, які утворилися внаслідок техногенних | |катастроф (аварій), природних катастроф та явищ | -------------+--------------------------------------------------| 4590 |Відходи, які утворилися внаслідок техногенних | |катастроф (аварій), природних катастроф та явищ | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3 |Відходи кінцеві, які утворилися внаслідок | |техногенних катастроф (аварій), природних | |катастроф та явищ | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3.1 |Відходи, не забруднені радіонуклідами та (або) | |шкідливими (небезпечними) речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3.1.01 |Уламки пошкоджених або знищених будівель і споруд | |(у т. ч. мостів, тунелів, доріг, трубопроводів), | |систем комунікацій та енергопостачання, що | |підлягають розбиранню, обробленню та видаленню | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3.1.02 |Устатковання, обладнання, інструмент та інші | |засоби, у т. ч. транспортні, зіпсовані | |(пошкоджені), що підлягають розбиранню, обробленню| |та видаленню | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3.1.03 |Продукція сільського господарства, промисловості | |інша, у т. ч. речовини, матеріали, напівфабрикати,| |вироби, зіпсовані (пошкоджені), що підлягають | |збиранню, обробленню та видаленню | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3.1.04 |Уламки, пил, суміш гірських та інших порід, | |сміття, що підлягають збиранню, обробленню та | |видаленню | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3.1.05 |Маси водні, забруднені нафтопродуктами, хімічними | |та біоречовинами, що підлягають збиранню, | |обробленню та видаленню | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3.1.06 |Грунти, забруднені нафтопродуктами, хімічними та | |біоречовинами, що підлягають збиранню, обробленню | |та видаленню | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3.1.07 |Тварини здохлі та біомаси інші, що підлягають | |збиранню, обробленню та видаленню | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3.2 |Відходи, які утворилися від забруднення | |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) | |речовинами внаслідок техногенних катастроф | |(аварій) | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3.2.01 |Уламки пошкоджених або знищених будівель і споруд | |(у т. ч. мостів, тунелів, доріг, трубопроводів), | |систем комунікацій та енергопостачання, забруднені| |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) | |речовинами внаслідок техногенних катастроф | |(аварій) | -------------+--------------------------------------------------| 4590.3.2.02 |Відходи інші, забруднені радіонуклідами та (або) | |шкідливими (небезпечними) речовинами або які | |містять джерела іонізівних випромінювань, що | |підлягають збиранню, обробленню та видаленню | -------------+--------------------------------------------------| 4599 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з | |відходами, які утворилися внаслідок техногенних | |катастроф (аварій), природних катастроф та явищ, | |які надаються за місцем утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 4599.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами, | |які утворилися внаслідок техногенних катастроф | |(аварій), природних катастроф та явищ | -------------+--------------------------------------------------| 4599.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами, | |які утворилися внаслідок техногенних катастроф | |(аварій), природних катастроф та явищ | -----------------------------------------------------------------

Б.4 ВІДХОДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

(група 52)

До групи 52 включено відходи, що утворюються в процесі
роздрібної торгівлі всіма видами товарів, у т. ч. сировинними
сільськогосподарськими товарами, продуктами харчовими та напоями,
косметикою, товарами фармацевтичними, приладами побутовими,
машинами, верстатами, обладнанням іншим тощо. Цю діяльність
класифіковано в розділі 52 КВЕД ( v0441217-96 ).
До групи 52 належить класифікаційне угруповання: - відходи роздрібної торгівлі (520).

------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | -------------+--------------------------------------------------| 52 |ВІДХОДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ | -------------+--------------------------------------------------| 520 |Відходи роздрібної торгівлі | -------------+--------------------------------------------------| 5200 |Відходи роздрібної торгівлі | -------------+--------------------------------------------------| 5200.1 |Відходи вхідних компонентів для роздрібної | |торгівлі | -------------+--------------------------------------------------| 5200.1.2 |Відходи матеріалів допоміжних та речовин, які | |застосовуються в роздрібній торгівлі, крім | |матеріалів пакувальних | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3 |Відходи кінцеві від роздрібної торгівлі | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1 |Продукти й товари браковані | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.01 |Продукти сировинні сільськогосподарські зіпсовані,| |забруднені, прострочені чи не марковані | |відповідним чином | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.02 |Продукти сировинні сільськогосподарські, що | |містять залишки пестицидів чи інших хімікатів у | |кількостях, що перевищують установлені норми | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.03 |Продукти харчові зіпсовані, забруднені, | |прострочені чи не марковані відповідним чином | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.04 |Продукти харчові, що містять шкідливі чи токсичні | |смакові добавки та (або) фарбники | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.05 |Продукти харчові з підвищеним вмістом натрію | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.06 |Харчування дитяче порошкове прострочене чи не | |марковане відповідним чином | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.07 |Напої алкогольні, що містять шкідливі домішки, у | |т. ч. надмірні кількості сивушних масел, | |альдегіди, спирт метиловий і токсичні інгредієнти | |(у т. ч. миш'як, свинець, фтор) | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.08 |Текстиль, одяг та взуття зіпсовані чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.09 |Прилади електропобутові, посуд, товари побутові | |інші зіпсовані чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.10 |Засоби парфумерно-косметичні, що містять шкідливі | |речовини або не марковані відповідним чином | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.11 |Препарати фармацевтичні та прилади лікарські | |зіпсовані, забруднені, прострочені, не марковані | |відповідним чином або з порушеним спеціальним | |пакованням | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.12 |Препарати фармацевтичні та прилади лікарські, | |уражені мікроорганізмами | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.13 |Препарати фармацевтичні з вмістом бутилнітрату та | |його ізомерів | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.14 |Книги, газети, товари канцелярські паперові | |зіпсовані чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.15 |Продукти сировинні несільськогосподарські | |зіпсовані чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.16 |Продукти хімічні зіпсовані чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.17 |Машини, верстати, устатковання інше, у т. ч. | |санітарно-технічне та електричне, зіпсовані чи | |забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.18 |Товари промислові інші, не позначені іншим | |способом, зіпсовані чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.1.19 |Відходи торгівлі та ринків змішані | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.2 |Продукти й товари, забруднені радіонуклідами та | |(або) шкідливими (небезпечними) речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.2.01 |Продукти сировинні сільськогосподарські, | |забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими | |(небезпечними) речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.2.02 |Продукти харчові та напої, забруднені | |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) | |речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.2.03 |Текстиль, одяг і взуття, забруднені радіонуклідами| |та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | |радіонуклідами та (або) шкідливими | -------------+--------------------------------------------------| 5200.3.2.04 |Товари промислові інші, забруднені радіонуклідами | |та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 5209 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| |роздрібної торгівлі, які надаються за місцем | |утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 5209.1 |Послуги щодо провадження з безпечними відходами | |роздрібної торгівлі | -------------+--------------------------------------------------| 5209.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |роздрібної торгівлі | -----------------------------------------------------------------

Б.5 ВІДХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОСЛУГАМИ ТРАНСПОРТУ

(група 60)

До групи 60 включено відходи, що утворюються під час надання
послуг транспорту. Цю діяльність класифіковано в розділах 60, 61,
62, 63 КВЕД ( v0441217-96 ).
До групи 60 належить класифікаційне угруповання: - відходи, пов'язані з послугами транспорту (600).

------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | -------------+--------------------------------------------------| 60 |ВІДХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОСЛУГАМИ ТРАНСПОРТУ | -------------+--------------------------------------------------| 600 |Відходи, пов'язані з послугами транспорту | -------------+--------------------------------------------------| 6000 |Відходи, пов'язані з послугами транспорту | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2 |Відходи виробничо-технологічні, які утворилися під| |час експлуатації транспортних засобів та | |перевезень (у т. ч. відходи речовин, матеріалів та| |інших компонентів) | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8 |Відходи масел технічних | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.01 |Масла гідравлічні, які містять поліхлорований | |дифеніл чи поліхлорований терефталат, зіпсовані | |або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.02 |Масла гідравлічні хлоровані інші, що не є | |емульсіями, зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.03 |Масла гідравлічні нехлоровані, що не є емульсіями,| |зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.04 |Масла технічні, що є хлорованими емульсіями, | |зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.05 |Масла технічні, що є нехлорованими емульсіями, | |зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.06 |Масла гідравлічні, які містять тільки масло | |мінеральне, зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.07 |Масла гідравлічні інші зіпсовані або відпрацьовані| -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.08 |Масла та мастила моторні, трансмісійні хлоровані | |зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.09 |Масла та мастила моторні, трансмісійні нехлоровані| |зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.10 |Масла та мастила моторні, трансмісійні інші | |зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.11 |Масла ізоляційні та масла теплопередавання, які | |містять поліхлорований дифеніл чи поліхлорований | |терефталат, зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.12 |Масла ізоляційні та масла теплопередавання | |хлоровані інші зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.13 |Масла ізоляційні та масла теплопередавання | |нехлоровані зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.14 |Масла ізоляційні та масла теплопередавання | |синтетичні зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.15 |Масла ізоляційні та масла теплопередавання | |мінеральні зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.16 |Відходи масел трюмних від стічних труб пірса | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.17 |Масла трюмні від судноплавства, зіпсовані або | |відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.18 |Частинки тверді масло-, водовідокремлювачів | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.19 |Шлам масло-, водовідокремлювачів | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.20 |Шлам масловловлювачів | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.8.21 |Відходи масла, не позначені іншим способом | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9 |Відходи, які утворилися під час експлуатації | |транспортних засобів та перевезень, не позначені | |іншим способом або комбіновані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.01 |Каталізатори із вмістом дорогоцінних металів, | |вилучені з транспортних засобів, зіпсовані або | |відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.02 |Каталізатори, вилучені з транспортних засобів, | |інші зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.03 |Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, | |відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час | |експлуатації | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.04 |Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.05 |Батареї нікелево-кадмієві зіпсовані або | |відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.06 |Елементи ртутні сухі зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.07 |Батареї лужні зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.08 |Батареї та акумулятори інші зіпсовані або | |відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.09 |Електроліт із батарей та акумуляторів | |відпрацьований | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.10 |Шлам або емульсії опріснювачів | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.11 |Емульсії інші зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.12 |Залишки очищення резервуарів для морських | |перевезень, що містять хімічні продукти | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.13 |Залишки очищення резервуарів для морських | |перевезень, що містять нафтопродукти | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.14 |Залишки очищення резервуарів для перевезень | |залізничним та автомобільним транспортом, що | |містять хімічні продукти | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.15 |Залишки очищення резервуарів для перевезень | |залізничним та автомобільним транспортом, що | |містять нафтопродукти | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.16 |Залишки очищення резервуарів для зберігання, що | |містять хімічні продукти | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.17 |Залишки очищення резервуарів для зберігання, що | |містять нафтопродукти | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.18 |Відходи тверді морських перевезень, які утворилися| |внаслідок псування, забруднення чи ураження | |вантажів | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.19 |Нафтопродукти, забруднені під час транспортування | |по нафтопроводах | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.20 |Продукти інші, забруднені під час транспортування | |по трубопроводах | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.21 |Відходи перевезень повітряним транспортом | -------------+--------------------------------------------------| 6000.2.9.22 |Відходи перевезень, не позначені іншим способом | -------------+--------------------------------------------------| 6000.3 |Відходи кінцеві, пов'язані з послугами транспорту | -------------+--------------------------------------------------| 6000.3.1 |Продукція бракована, що утворюється під час | |надання послуг транспорту | -------------+--------------------------------------------------| 6000.3.1.01 |Транспортні засоби й транспортувальні комплекти, | |списані на брухт | -------------+--------------------------------------------------| 6000.3.1.02 |Товари, у т. ч. харчові продукти, зіпсовані, | |забруднені або неідентифіковані внаслідок | |внутрішніх перевезень | -------------+--------------------------------------------------| 6000.3.1.03 |Товари, у т. ч. харчові продукти, зіпсовані, | |забруднені або неідентифіковані внаслідок | |транскордонних перевезень | -------------+--------------------------------------------------| 6000.3.1.04 |Тара металева, скляна, дерев'яна, текстильна, | |картонна та паперова, яку використовують під час | |перевезень, зіпсована, чи відпрацьована, чи | |забруднена | -------------+--------------------------------------------------| 6000.3.1.05 |Канати сталеві відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 6000.3.2 |Транспортні засоби, забруднені радіонуклідами та | |(або) шкідливими (небезпечними) речовинами, що | |зняті з експлуатації та потребують знешкодження | -------------+--------------------------------------------------| 6009 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з | |відходами, які утворилися під час експлуатації | |транспортних засобів та перевезень, які надаються | |за місцем утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 6009.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами, | |які утворилися під час експлуатації транспортних | |засобів та перевезень | -------------+--------------------------------------------------| 6009.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами, | |які утворилися під час експлуатації транспортних | |засобів та під час перевезень | -----------------------------------------------------------------

Б.6 ВІДХОДИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ГРОМАДСЬКОГО

ХАРЧУВАННЯ, ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

УСТАТКУВАННЯ, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ ІНШИХ, ВІДХОДИ

КОМУНАЛЬНІ ТА АНАЛОГІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ

ПРОМИСЛОВІ ІНШІ (група 77)

До групи 77 включено відходи, що утворюються у процесі
діяльності установ, у громадському харчуванні, під час технічного
обслуговування та ремонту устатковання, приладів та виробів інших,
хімічного чищення та фарбування, відходи комунальні та аналогічні
неспецифічні промислові інші. Цю діяльність класифіковано в
розділах 50, 51, 55, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80,
85, 91, 92, 93, 95, 99 КВЕД ( v0441217-96 ).
До групи 77 належать такі класифікаційні угруповання: - відходи, які сортують та збирають окремо (771); - відходи комунальні (міські) інші (772); - матеріали пакувальні, абсорбенти, матеріали обтиральні та
фільтрувальні та одяг захисний, зіпсовані, відпрацьовані чи
забруднені радіонуклідами або шкідливими (небезпечними) речовинами
(773); - відходи експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та
відновлення устатковання, обладнання (за винятком транспортних
засобів) (774); - продукти хімічні та гази в резервуарах, балонах, цистернах,
контейнерах, комплектах транспортувальних інших, що не можуть бути
використані за призначенням (775); - відходи, які містять продукти хімічні неорганічні інші
(у т. ч. лабораторні), н. в. і. у. (776): - відходи речовин вибухових та боєприпасів (777); - відходи, не позначені іншим способом (778).

------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | -------------+--------------------------------------------------| 77 |ВІДХОДИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ГРОМАДСЬКОГО | |ХАРЧУВАННЯ, ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ | |УСТАТКОВАННЯ, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ ІНШИХ, ВІДХОДИ | |КОМУНАЛЬНІ ТА АНАЛОГІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ ПРОМИСЛОВІ | |ІНШІ | -------------+--------------------------------------------------| 771 |Відходи, які сортують і збирають окремо | -------------+--------------------------------------------------| 7710 |Відходи, які сортують і збирають окремо | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3 |Відходи продукції, які утворилися під час її | |експлуатації (застосування, споживання), які | |збирають окремо | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1 |Відходи продукції, які утворилися під час її | |експлуатації (застосування, споживання), які | |збирають окремо | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.01 |Макулатура паперова та картонна | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.02 |Тара скляна використана та бій скла (за винятком | |відходів тари, що утворилися під час перевезень, | |та тари аптечної) | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.03 |Бій скла технічного та скловиробів, що не підлягає| |спеціальному обробленню | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.04 |Тара пластикова дрібна використана | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.05 |Суміш відходів, матеріалів та виробів з пластмас | |інших, що не підлягає спеціальному обробленню | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.06 |Тара дерев'яна використана (за винятком відходів | |тари, що утворилися під час перевезень) | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.07 |Тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки | |консервні тощо), за винятком відходів тари, що | |утворилися під час перевезень | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.08 |Брухт чорних металів дрібний інший | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.09 |Брухт кольорових металів дрібний інший | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.10 |Деревина та вироби з деревини зіпсовані або | |використані | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.11 |Відходи кухонні органічні, придатні для | |компостування | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.12 |Олія та жири харчові зіпсовані або використані | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.13 |Одяг зношений чи зіпсований | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.14 |Взуття зношене чи зіпсоване | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.15 |Обрізь та залишки матеріалів текстильних | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.16 |Клапоть хутра штучного та натурального | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.17 |Вироби та матеріали гумові зіпсовані або | |відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.18 |Матеріали з вмістом азбесту зіпсовані або | |відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.19 |Фарби, емалі, лаки, чорнила, речовини для | |склеювання зіпсовані або відпрацьовані, їх | |залишки, що не можуть бути використані за | |призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.20 |Розчинники зіпсовані або відпрацьовані, їх | |залишки, що не можуть бути використані за | |призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.21 |Кислоти в рідкому й твердому стані зіпсовані або | |відпрацьовані, їх залишки, що не можуть бути | |використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.22 |Луги зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, що | |не можуть бути використані за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.23 |Засоби мийні зіпсовані або відпрацьовані, їх | |залишки, що не можуть бути використані за | |призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.24 |Фотохімікати зіпсовані або відпрацьовані, їх | |залишки, що не можуть бути використані за | |призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.25 |Батарейки зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.26 |Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть,| |інші зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 7710.3.1.27 |Паковання аерозольне зіпсоване або відпрацьоване | -------------+--------------------------------------------------| 7719 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з | |відходами, які сортують та збирають окремо, які | |надаються за місцем утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 7719.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами, | |які сортують та збирають окремо | -------------+--------------------------------------------------| 7719.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами, | |які сортують та збирають окремо | -------------+--------------------------------------------------| 772 |Відходи комунальні (міські) інші | -------------+--------------------------------------------------| 7720 |Відходи комунальні (міські) інші | -------------+--------------------------------------------------| 7720.3 |Відходи продукції, які утворилися під час її | |експлуатації (застосування, споживання) | -------------+--------------------------------------------------| 7720.3.1 |Відходи продукції, які утворилися під час її | |експлуатації (застосування, споживання) | -------------+--------------------------------------------------| 7720.3.1.01 |Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. | |сміття з урн | -------------+--------------------------------------------------| 7720.3.1.02 |Шлам септиків | -------------+--------------------------------------------------| 7720.3.1.03 |Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць| |загального використання, інші | -------------+--------------------------------------------------| 7729 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| |комунальними (міськими) іншими, які надаються за | |місцем утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 7729.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами | |комунальними (міськими) іншими | -------------+--------------------------------------------------| 7729.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |комунальними (міськими) іншими | -------------+--------------------------------------------------| 773 |Матеріали пакувальні, абсорбенти, матеріали | |обтиральні та фільтрувальні та одяг захисний | |зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) | |речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 7730 |Матеріали пакувальні, абсорбенти, матеріали | |обтиральні та фільтрувальні та одяг захисний | |зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) | |речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 7730.3 |Відходи матеріалів пакувальних, абсорбентів, | |матеріалів обтиральних та фільтрувальних та одягу | |захисного | -------------+--------------------------------------------------| 7730.3.1 |Матеріали пакувальні, абсорбенти, матеріали | |обтиральні та фільтрувальні та одяг захисний | |зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 7730.3.1.01 |Папір та картон пакувальні зіпсовані, | |відпрацьовані чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 7730.3.1.02 |Матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, | |відпрацьовані чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 7730.3.1.03 |Матеріали пакувальні змішані, у т. ч. дерев'яні та| |металеві, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 7730.3.1.04 |Абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 7730.3.1.05 |Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані | |чи забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 7730.3.1.06 |Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи | |забруднені | -------------+--------------------------------------------------| 7730.3.1.07 |Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи | |забруднений | -------------+--------------------------------------------------| 7730.3.2 |Матеріали пакувальні, абсорбенти, матеріали | |обтиральні та фільтрувальні та одяг захисний, | |забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими | |(небезпечними) речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 7730.3.2.01 |Матеріали пакувальні, абсорбенти, матеріали | |обтиральні та фільтрувальні та одяг захисний, | |забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими | |(небезпечними) речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 7739 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з | |матеріалами пакувальними, абсорбентами, | |матеріалами обтиральними та фільтрувальними та | |одягом захисним відпрацьованими, зіпсованими, чи | |забрудненими радіонуклідами та (або) шкідливими | |(небезпечними) речовинами, які надаються за місцем| |утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 7739.1 |Послуги щодо поводження з безпечними матеріалами | |пакувальними, абсорбентами, матеріалами | |обтиральними та фільтрувальними та одягом захисним| |відпрацьованими, зіпсованими, чи забрудненими | |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) | |речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 7739.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними матеріалами| |пакувальними, абсорбентами, матеріалами | |обтиральними та фільтрувальними та одягом захисним| |відпрацьованими, зіпсованими, чи забрудненими | |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) | |речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 774 |Відходи від експлуатації, технічного | |обслуговування, ремонту та відновлення | |устатковання (за винятком транспортних засобів) | -------------+--------------------------------------------------| 7740 |Відходи від експлуатації, технічного | |обслуговування, ремонту та відновлення | |устатковання (за винятком транспортних засобів) | -------------+--------------------------------------------------| 7740.3 |Відходи від експлуатації, технічного | |обслуговування, ремонту та відновлення | |устатковання | -------------+--------------------------------------------------| 7740.3.1 |Устатковання, не придатне для експлуатації | -------------+--------------------------------------------------| 7740.3.1.01 |Трансформатори та конденсатори, які містять | |поліхлоровані біфеніли чи поліхлоровані | |терефталати, зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 7740.3.1.02 |Устатковання та інструмент загальновиробничого | |характеру для механічного, термомеханічного, | |фізико-хімічного, хімічного, біологічного та інших| |видів оброблення або для складальних процесів | |зіпсоване, відпрацьоване або неремонтопридатне | -------------+--------------------------------------------------| 7740.3.1.03 |Устатковання в енергетиці, системах зв'язку, | |будівництві, інших видах діяльності (за винятком | |обладнання електронного загального призначення) | |зіпсоване, відпрацьоване чи неремонтопридатне | -------------+--------------------------------------------------| 7740.3.1.04 |Обладнання електронне загального призначення | |зіпсоване, відпрацьоване чи неремонтопридатне | -------------+--------------------------------------------------| 7740.3.1.05 |Устатковання медичне зіпсоване, відпрацьоване чи | |неремонтопридатне | -------------+--------------------------------------------------| 7740.3.1.06 |Устатковання, що містить джерела іонізівних | |випромінювань, зіпсоване, відпрацьоване або | |неремонтопридатне | -------------+--------------------------------------------------| 7740.3.1.07 |Обладнання інше (у т. ч. для наукових досліджень, | |поліграфічне, конторське) зіпсоване, відпрацьоване| |чи неремонтопридатне | -------------+--------------------------------------------------| 7740.3.1.08 |Залишки, одержані у процесі подрібнення | |устатковання, інструменту, інших технічних засобів| |на брухт | -------------+--------------------------------------------------| 7740.3.2 |Устатковання та інструмент, забруднені | |радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) | |речовинами | -------------+--------------------------------------------------| 7749 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з | |устаткованням та інструментом зіпсованими, | |відпрацьованими, неремонтопридатними чи | |забрудненими радіонуклідами та (або) шкідливими | |(небезпечними) речовинами, які надаються за місцем| |утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 7749.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами | |устатковання та інструменту | -------------+--------------------------------------------------| 7749.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |устатковання та інструменту | -------------+--------------------------------------------------| 775 |Продукти хімічні та гази в резервуарах, балонах, | |цистернах, контейнерах, транспортувальних | |комплектах інших, які не можуть бути використані | |за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 7750 |Продукти хімічні та гази в резервуарах, балонах, | |цистернах, контейнерах, транспортувальних | |комплектах інших, які не можуть бути використані | |за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 7750.3 |Продукти хімічні та гази в резервуарах, балонах, | |цистернах, контейнерах, транспортувальних | |комплектах інших, які не можуть бути використані | |за призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 7750.3.1 |Продукти хімічні та гази в резервуарах, балонах, | |цистернах, контейнерах, транспортувальних | |комплектах інших некондиційні | -------------+--------------------------------------------------| 7750.3.1.01 |Продукти хімічні та гази в балонах високого тиску,| |резервуарах для газу скрапленого нафтового та | |технічних аерозольних контейнерах зіпсованих, | |пошкоджених або таких, що іншим чином втратили | |функціональні або захисні властивості, у т. ч. | |внаслідок корозії та інших хімічних чинників | -------------+--------------------------------------------------| 7750.3.1.02 |Гази промислові, речовини небезпечні інші в | |балонах високого тиску та цистернах | |нетранспортабельних | -------------+--------------------------------------------------| 7750.3.1.03 |Продукти хімічні та гази в балонах, які не мають | |марковання | -------------+--------------------------------------------------| 7759 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з | |продуктами хімічними та газами в резервуарах, | |балонах, цистернах, контейнерах, інших | |транспортувальних комплектах, що не можуть бути | |використані за призначенням, які надаються за | |місцем утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 7759.1 |Послуги щодо поводження з безпечними продуктами | |хімічними та газами в резервуарах, балонах, | |цистернах, контейнерах, інших транспортувальних | |комплектах, що не можуть бути використані за | |призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 7759.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними продуктами | |хімічними та газами в резервуарах, балонах, | |цистернах, контейнерах, інших транспортувальних | |комплектах, що не можуть бути використані за | |призначенням | -------------+--------------------------------------------------| 776 |Відходи, які містять продукти хімічні неорганічні | |(у т. ч. лабораторні), н. в. і. у. | -------------+--------------------------------------------------| 7760 |Відходи, які містять продукти хімічні неорганічні | |(у т. ч. лабораторні), н. в. і. у. | -------------+--------------------------------------------------| 7760.3 |Відходи, які містять продукти хімічні неорганічні | |(у т. ч. лабораторні), н. в. і. у. | -------------+--------------------------------------------------| 7760.3.1 |Продукти хімічні неорганічні (у т. ч. | |лабораторні), н. в. і. у., некондиційні | -------------+--------------------------------------------------| 7760.3.1.01 |Відходи речовин, що містять тіоціани, ізоціанати | |та їх сполуки | -------------+--------------------------------------------------| 7760.3.1.02 |Відходи, які містять продукти хімічні неорганічні,| |н. в. і. у. | -------------+--------------------------------------------------| 7760.3.1.03 |Відходи речовин для вогнегасіння | -------------+--------------------------------------------------| 7769 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з | |відходами, що містять продукти хімічні | |неорганічні, н. в. і. у., які надаються за місцем | |утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 7769.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами, що| |містять продукти хімічні неорганічні, н. в. і. у. | -------------+--------------------------------------------------| 7769.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами, | |що містять продукти хімічні неорганічні, | |н. в. і. у. | -------------+--------------------------------------------------| 777 |Відходи речовин вибухових та боєприпасів | -------------+--------------------------------------------------| 7770 |Відходи речовин вибухових та боєприпасів | -------------+--------------------------------------------------| 7770.3 |Відходи речовин вибухових та боєприпасів | -------------+--------------------------------------------------| 7770.3.1 |Речовини вибухові та боєприпаси, непридатні для | |використання | -------------+--------------------------------------------------| 7770.3.1.01 |Боєприпаси зіпсовані або неідентифіковані | -------------+--------------------------------------------------| 7770.3.1.02 |Боєприпаси, у яких закінчився термін придатності | -------------+--------------------------------------------------| 7770.3.1.03 |Вироби піротехнічні зіпсовані або неідентифіковані| -------------+--------------------------------------------------| 7770.3.1.04 |Вироби піротехнічні, у яких закінчився термін | |придатності | -------------+--------------------------------------------------| 7770.3.1.05 |Речовини та матеріали для детонаторів, у т. ч. ті,| |що містять карбоніли металів, зіпсовані або | |неідентифіковані | -------------+--------------------------------------------------| 7770.3.1.06 |Речовини вибухові інші, зіпсовані, | |неідентифіковані або з простроченим терміном | |придатності | -------------+--------------------------------------------------| 7779 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| |речовин вибухових та боєприпасів, які надаються за| |місцем утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 7779.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами | |речовин вибухових та боєприпасів | -------------+--------------------------------------------------| 7779.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |речовин вибухових та боєприпасів | -------------+--------------------------------------------------| 778 |Відходи, не позначені іншим способом | -------------+--------------------------------------------------| 7780 |Відходи, не позначені іншим способом | -------------+--------------------------------------------------| 7780.3 |Відходи, не позначені іншим способом | -------------+--------------------------------------------------| 7780.3.1 |Відходи інші | -------------+--------------------------------------------------| 7780.3.1.01 |Матеріали, речовини чи продукти, які виробник або | |постачальник оголошує відходами, що не позначені | |іншим способом | -----------------------------------------------------------------

Б.7 ВІДХОДИ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОХОРОНИ

ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ ТА ВЕТЕРИНАРНИХ І (ЧИ) ВІД

ПОВ'ЯЗАНИХ З ЦИМ ДОСЛІДНИХ РОБІТ

(група 85)

До групи 85 включено відходи, що утворюються у процесі
надання послуг з охорони здоров'я людей та ветеринарних і (чи) від
пов'язаних з цим дослідних робіт. Цю діяльність класифіковано в
розділі 85 КВЕД ( v0441217-96 ).
До групи 85 належать такі класифікаційні угруповання: - відходи від надання послуг медичних (851); - відходи від надання послуг ветеринарних (852); - відходи від надання послуг аптекарських і фармацевтичних 853);

- відходи від проведення науково-дослідних робіт у галузі хорони здоров'я (854).
------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | -------------+--------------------------------------------------| 85 |ВІДХОДИ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я | |ЛЮДЕЙ ТА ВЕТЕРИНАРНИХ І (ЧИ) ВІД ПОВ'ЯЗАНИХ З ЦИМ | |ДОСЛІДНИХ РОБІТ | -------------+--------------------------------------------------| 851 |Відходи від надання послуг медичних | -------------+--------------------------------------------------| 8510 |Відходи від надання послуг медичних | -------------+--------------------------------------------------| 8510.2 |Відходи від надання послуг з охорони здоров'я | |людей (діагностика, профілактика, лікування, | |приймання пологів тощо) | -------------+--------------------------------------------------| 8510.2.9 |Відходи від надання послуг з охорони здоров'я | |людей, інші | -------------+--------------------------------------------------| 8510.2.9.01 |Голки медичні зіпсовані або використані | -------------+--------------------------------------------------| 8510.2.9.02 |Обладнання та інструменти медичні одноразові | |зіпсовані або використані | -------------+--------------------------------------------------| 8510.2.9.03 |Прилади медичного призначення інші (у т. ч. | |шприці, термометри, набори для діагностичних | |аналізів, медичні інструменти тощо), що не | |відповідають установленим вимогам, відповідним | |чином не марковані, зіпсовані або використані | -------------+--------------------------------------------------| 8510.2.9.04 |Частини тіла та органи, у т. ч. міхури з кров'ю та| |кров консервована | -------------+--------------------------------------------------| 8510.2.9.05 |Відходи, що утворюються під час дезінфекції, | |дезінсекції, дератизації | -------------+--------------------------------------------------| 8510.2.9.06 |Відходи інші, збирання та знищення яких обумовлено| |спеціальними вимогами для запобігання виникненню | |інфекції | -------------+--------------------------------------------------| 8510.2.9.07 |Відходи інші, збирання та знищення яких не | |обумовлено спеціальними вимогами для запобігання | |виникненню інфекції | -------------+--------------------------------------------------| 8519 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| |від послуг медичних, які надаються за місцем | |утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 8519.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами від| |послуг медичних | -------------+--------------------------------------------------| 8519.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |від послуг медичних | -------------+--------------------------------------------------| 852 |Відходи від надання послуг ветеринарних | -------------+--------------------------------------------------| 8520 |Відходи від надання послуг ветеринарних | -------------+--------------------------------------------------| 8520.2 |Відходи від надання послуг ветеринарних | -------------+--------------------------------------------------| 8520.2.9 |Відходи від надання послуг ветеринарних інші | -------------+--------------------------------------------------| 8520.2.9.01 |Голки зіпсовані або використані | -------------+--------------------------------------------------| 8520.2.9.02 |Прилади та інструменти для послуг ветеринарних | |інші зіпсовані або використані | -------------+--------------------------------------------------| 8520.2.9.03 |Відходи від надання послуг ветеринарних інші, | |збирання та знищення яких обумовлено спеціальними | |вимогами для запобігання виникненню інфекції | -------------+--------------------------------------------------| 8520.2.9.04 |Відходи від надання послуг ветеринарних, збирання | |та знищення яких не обумовлено спеціальними | |вимогами для запобігання виникненню інфекції | -------------+--------------------------------------------------| 8529 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| |від надання послуг ветеринарних, які надаються за | |місцем утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 8529.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами від| |надання послуг ветеринарних | -------------+--------------------------------------------------| 8529.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |від надання послуг ветеринарних | -------------+--------------------------------------------------| 853 |Відходи від надання послуг аптекарських і | |фармацевтичних | -------------+--------------------------------------------------| 8530 |Відходи від надання послуг аптекарських і | |фармацевтичних | -------------+--------------------------------------------------| 8530.2 |Відходи від надання послуг аптекарських і | |фармацевтичних | -------------+--------------------------------------------------| 8530.2.9 |Відходи від надання послуг аптекарських і | |фармацевтичних інші | -------------+--------------------------------------------------| 8530.2.9.01 |Препарати та речовини фармацевтичні (у т. ч. | |ветеринарні), засоби і товари лікарські (у т. ч. | |аерозолі), їх залишки зіпсовані, прострочені або | |неідентифіковані | -------------+--------------------------------------------------| 8530.2.9.02 |Речовини знезаражувальні та антисептичні | |зіпсовані, відпрацьовані або неідентифіковані | -------------+--------------------------------------------------| 8530.2.9.03 |Засоби захисту від хімічних або бактеріальних | |аерозолів зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 8530.2.9.04 |Тара аптекарська зіпсована або відпрацьована | -------------+--------------------------------------------------| 8530.2.9.05 |Матеріали допоміжні зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 8539 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| |від надання послуг аптекарських і фармацевтичних, | |які надаються за місцем утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 8539.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами від| |надання послуг аптекарських і фармацевтичних | -------------+--------------------------------------------------| 8539.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |від надання послуг аптекарських і фармацевтичних | -------------+--------------------------------------------------| 854 |Відходи від проведення науково-дослідних робіт у | |галузі охорони здоров'я | -------------+--------------------------------------------------| 8540 |Відходи від проведення науково-дослідних робіт у | |галузі охорони здоров'я | -------------+--------------------------------------------------| 8540.2 |Відходи від проведення науково-дослідних робіт у | |галузі охорони здоров'я | -------------+--------------------------------------------------| 8540.2.9 |Відходи, що утворюються в процесі проведення | |науково-дослідних робіт у галузі охорони здоров'я,| |інші | -------------+--------------------------------------------------| 8540.2.9.01 |Відходи речовин хімічних, біопрепаратів, біомаси, | |засобів лікувальних, інструменту, засобів і | |препаратів інших, що утворюються під час | |проведення науково-дослідних робіт у галузі | |охорони здоров'я | -------------+--------------------------------------------------| 8549 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| |від проведення науково-дослідних робіт у галузі | |охорони здоров'я, які надаються за місцем | |утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 8549.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами від| |проведення науково-дослідних робіт у галузі | |охорони здоров'я | -------------+--------------------------------------------------| 8549.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |від проведення науково-дослідних робіт у галузі | |охорони здоров'я | -----------------------------------------------------------------

Б.8 ВІДХОДИ ВТОРИННІ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ

ЗІ ЗБИРАННЯ, ВИДАЛЕННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ

(група 90)

До групи 90 включено відходи, що утворюються від надання
послуг зі збирання, видалення та оброблення відходів. Цю
діяльність класифіковано в розділі 90 КВЕД ( v0441217-96 ).
До групи 90 належать такі класифікаційні угруповання: - відходи від функціонування обладнання для оброблення
відходів та установок для очищення вод стічних (901); - відходи (продукти) вилуговування сміттєзвалищ з шаровим
ущільненням (902); - відходи від функціонування установок для очищення вод
стічних, не позначені іншим способом (903).

------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | -------------+--------------------------------------------------| 90 |ВІДХОДИ ВТОРИННІ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗІ ЗБИРАННЯ, | |ВИДАЛЕННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ | -------------+--------------------------------------------------| 901 |Відходи від функціонування обладнання для | |оброблення відходів та установок для очищення вод | |стічних | -------------+--------------------------------------------------| 9010 |Відходи від функціонування обладнання для | |оброблення відходів та установок для очищення вод | |стічних | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2 |Відходи вторинні виробничо-технологічні від | |функціонування обладнання для оброблення відходів | |та установок для очищення вод стічних | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3 |Відходи вторинні від фізико-хімічного оброблення | |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.01 |Відходи знезараження та (або) очищення вод стічних| -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.02 |Відходи, стабілізовані чи затверділі за допомогою | |матеріалу зв'язувального неорганічного | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.03 |Відходи, стабілізовані чи затверділі за допомогою | |матеріалу зв'язувального органічного | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.04 |Відходи процесу склування та відходи засклянілі | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.05 |Відходи рідкі на водяній основі від процесу | |склування відходів | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.06 |Відходи оброблення аеробного відходів твердих | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.07 |Частка відходів комунальних (міських) та | |аналогічних їм неспецифічних промислових, не | |перероблених у компост у процесі оброблення | |аеробного | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.08 |Частка відходів тваринного та рослинного | |походження, не перероблених у компост у процесі | |оброблення аеробного | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.09 |Частка відходів продуктів харчових, не | |перероблених у компост у процесі оброблення | |аеробного | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.10 |Компост, одержаний у процесі оброблення аеробного,| |неспецифікований або неідентифікований | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.11 |Відходи, не позначені іншим способом, одержані у | |процесі оброблення аеробного | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.12 |Відходи оброблення анаеробного шламу відходів | |комунальних (міських) та аналогічних їм | |неспецифічних промислових | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.13 |Відходи оброблення анаеробного шламу відходів | |тваринного та рослинного походження | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.14 |Відходи, не позначені іншим способом, одержані | |під час оброблення анаеробного | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.15 |Шлам гідроксидів металів та шлам інший, одержаний | |під час оброблення металів у нерозчинному стані | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.16 |Відходи неспецифічні промислові, попередньо | |перемішані для подальшого оброблення або знищення | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.3.17 |Відходи інші, одержані під час фізико-хімічного | |оброблення відходів неспецифічних промислових | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.7 |Відходи від біологічного оброблення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.7.01 |Відходи, стабілізовані за допомогою біологічного | |оброблення | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.7.02 |Біогаз | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.8 |Відходи від спалювання відходів, що містять | |небезпечні речовини | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.8.01 |Залишок нелеткий та шлак від спалювання відходів, | |що містять небезпечні речовини | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.8.02 |Зола летка від спалювання відходів, що містять | |небезпечні речовини | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.8.03 |Залишки кубові від спалювання відходів, що містять| |небезпечні речовини | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.8.04 |Осад відфільтрований від очищення газу під час | |спалювання відходів, які містять небезпечні | |речовини | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.8.05 |Відходи рідкі на водяній основі від очищення газу | |та відходи рідкі на водній основі від спалювання | |відходів, які містять небезпечні речовини, інші | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.8.06 |Залишки тверді від очищення газу під час | |спалювання відходів, які містять небезпечні | |речовини | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.8.07 |Каталізатори та інгібітори, у т. ч. ті, що містять| |карбоніли металів (заліза, нікелю, хрому), за | |винятком класифікованих у групі 40, зіпсовані або | |відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.8.08 |Вугілля активоване, яке застосовують для очищення | |топкового газу під час спалювання відходів, що | |містять небезпечні речовини, зіпсоване або | |відпрацьоване | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.8.09 |Футерування та вогнетриви, які застосовують під | |час спалювання відходів, що містять небезпечні | |речовини, зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.8.10 |Відходи, н. в. і. у., від спалювання відходів, що | |містять небезпечні речовини | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9 |Відходи від спалювання чи піролізу відходів | |комунальних (міських) та аналогічних неспецифічних| |промислових, відходів торгівлі та установ, які не | |містять небезпечних речовин | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.01 |Залишок нелеткий та шлак | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.02 |Чорні метали та їх сполуки, вилучені із залишку | |нелеткого | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.03 |Кольорові метали та їх сполуки, вилучені із | |залишку нелеткого | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.04 |Зола летка | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.05 |Залишки кубові | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.06 |Осад відфільтрований від очищення газу | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.07 |Відходи рідкі на водяній основі від очищення газу | |та відходи рідкі на водяній основі інші | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.08 |Залишки тверді від очищення газу | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.09 |Залишки процесу піролізу | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.10 |Каталізатори зіпсовані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.11 |Вугілля активоване, яке застосовують для очищення | |топкового газу, зіпсоване або відпрацьоване | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.12 |Шлам гідроксидів металів та шлам інший, одержаний | |у процесі оброблення металів у нерозчинному стані | |(у т. ч. чавуну, заліза, нікелю, олова, міді, | |ртуті, свинцю тощо) | -------------+--------------------------------------------------| 9010.2.9.13 |Відходи, не позначені іншим способом | -------------+--------------------------------------------------| 9019 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| |від функціонування обладнання для оброблення | |відходів та установок для очищення вод стічних, | |які надаються за місцем утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 9019.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами від| |функціонування обладнання для оброблення відходів | |та установок для очищення вод стічних | -------------+--------------------------------------------------| 9019.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |від функціонування обладнання для оброблення | |відходів та установок для очищення вод стічних | -------------+--------------------------------------------------| 902 |Відходи (продукт) вилуговування сміттєзвалищ з | |шаровим ущільненням | -------------+--------------------------------------------------| 9020 |Відходи (продукт) вилуговування сміттєзвалищ з | |шаровим ущільненням | -------------+--------------------------------------------------| 9020.2 |Відходи виробничо-технологічні від вилуговування | |сміттєзвалищ | -------------+--------------------------------------------------| 9020.2.9 |Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені | |іншим способом, або відходи від комбінованих | |процесів вилуговування сміттєзвалищ | -------------+--------------------------------------------------| 9020.2.9.01 |Продукт вилуговування сміттєзвалищ з шаровим | |ущільненням | -------------+--------------------------------------------------| 9029 |Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами| |вилуговування сміттєзвалищ, які надаються за | |місцем утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 9029.1 |Послуги щодо поводження з безпечними відходами | |вилуговування сміттєзвалищ | -------------+--------------------------------------------------| 9029.2 |Послуги щодо поводження з небезпечними відходами | |вилуговування сміттєзвалищ | -------------+--------------------------------------------------| 903 |Відходи від функціонування установок для очищення | |вод стічних, не позначені іншим способом | -------------+--------------------------------------------------| 9030 |Відходи від функціонування установок для очищення | |вод стічних, не позначені іншим способом | -------------+--------------------------------------------------| 9030.2 |Відходи виробничо-технологічні від функціонування | |установок для очищення вод стічних, не позначені | |іншим способом | -------------+--------------------------------------------------| 9030.2.9 |Відходи виробничо-технологічні від функціонування | |установок для очищення вод стічних інші, не | |позначені іншим способом, або відходи від | |комбінованих процесів | -------------+--------------------------------------------------| 9030.2.9.01 |Залишки дрібні від просіювання | -------------+--------------------------------------------------| 9030.2.9.02 |Залишки, одержані у процесі вилучення піску | -------------+--------------------------------------------------| 9030.2.9.03 |Суміш речовин мастильних та масел нафтових, | |одержана від вилучення масел з вод стічних | -------------+--------------------------------------------------| 9030.2.9.04 |Шлам від очищення вод стічних неспецифічних | |промислових | -------------+--------------------------------------------------| 9030.2.9.05 |Шлам від очищення вод стічних комунальних | |(міських) | -------------+--------------------------------------------------| 9030.2.9.06 |Смоли іонообмінні сатуровані або відпрацьовані | -------------+--------------------------------------------------| 9030.2.9.07 |Розчини та шлам, одержані від регенерування | |іонообмінників | -------------+--------------------------------------------------| 9030.2.9.08 |Відходи від функціонування установок для очищення | |вод стічних, не позначені іншим способом | -----------------------------------------------------------------

ЧАСТИНА 2

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВІДХОДАМИ
РОЗДІЛ В

ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВІДХОДАМИ
В.1 ПОСЛУГИ ЗАКОНОДАВЧІ У СФЕРІ УТВОРЕННЯ,

ВИКОРИСТАННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ

ВІДХОДІВ (група 1)

До групи 1 включено послуги законодавчі у сфері утворення,
використання, знешкодження та видалення відходів.
До групи 1 належать такі класифікаційні угруповання послуг: - розроблення та затвердження законодавчих і нормативних
актів у сфері управління відходами (1.1); - підготовка та організація виконання законодавчих і
нормативних актів у сфері утворення, використання, знешкодження та
видалення відходів (1.2); - державний контроль виконання законодавчих і нормативних
актів у сфері утворення, використання, знешкодження та видалення
відходів (1.3).

------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | -------------+--------------------------------------------------| 1 |ПОСЛУГИ ЗАКОНОДАВЧІ У СФЕРІ УТВОРЕННЯ, | |ВИКОРИСТАННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ | -------------+--------------------------------------------------| 1.1 |Розроблення та затвердження законодавчих і | |нормативних актів у сфері управління відходами | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1 |Розроблення та затвердження законодавчих і | |нормативних актів у сфері управління відходами | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.01 |Установлення переліку та структури державних | |органів, спеціально уповноважених із заготівлі та | |використання відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.02 |Установлення повноважень місцевих органів | |самоврядування, порядку організації та діяльності | |органів управління у сфері утворення, | |використання, знешкодження та видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.03 |Установлення порядку прийняття рішень про | |обмеження, тимчасове зупинення чи припинення | |діяльності підприємств, установ, організацій та | |об'єктів у разі порушення законодавства про | |відходи | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.04 |Установлення порядку надання фінансових та інших | |пільг підприємствам та громадянам за використання | |утворених чи зменшення утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.05 |Розроблення законодавчих і нормативних актів щодо | |соціального захисту населення, яке потерпіло від | |шкідливого впливу відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.06 |Установлення категорій небезпечності відходів та | |складання кадастрів небезпечних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.07 |Установлення переліку груп речовин та матеріалів, | |що належать до категорії небезпечних відходів (чи | |таких, що можуть перетворитися у небезпечні), | |заборонених до ввезення (транзиту) на територію | |України | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.08 |Установлення порядку зберігання, знешкодження та | |знищення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.09 |Установлення порядку транскордонних перевезень | |небезпечних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.10 |Установлення порядку транскордонних перевезень | |радіоактивних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.11 |Установлення переліку видів вторинної сировини, на| |які поширюється дозвільний порядок надання прав на| |заготівлю чи збирання | -------------+--------------------------------------------------| 1.1.1.12 |Установлення правового режиму територій навколо | |підприємств з перероблення радіоактивних відходів | |і статусу громадян, які проживають на них | -------------+--------------------------------------------------| 1.2 |Підготовка та організація виконання законодавчих і| |нормативних актів у сфері утворення, використання,| |знешкодження та видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.2.1 |Підготовка та організація виконання законодавчих і| |нормативних актів у сфері утворення, використання,| |знешкодження та видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.2.1.01 |Підготовка та організація виконання законодавчих і| |нормативних актів у сфері утворення, використання,| |знешкодження та видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.3 |Державний нагляд та контроль виконання | |законодавчих і нормативних актів у сфері | |утворення, використання, знешкодження та видалення| |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.3.1 |Державний нагляд та контроль виконання | |законодавчих і нормативних актів у сфері | |утворення, використання, знешкодження та видалення| |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 1.3.1.01 |Державний нагляд та контроль виконання | |законодавчих і нормативних актів у сфері | |утворення, використання, знешкодження та видалення| |відходів | -----------------------------------------------------------------

В.2 ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

(група 2)

До групи 2 включено послуги з організаційно-економічного
управління відходами.
До групи 2 належать такі класифікаційні угруповання: - послуги з розроблення планів та програм з управління
відходами, послуги з економічного аналізу та наукових досліджень у
сфері утворення, використання (утилізації), знешкодження та
видалення відходів та послуги подібні інші (2.1); - послуги з організації виконання програм, координування
діяльності у сфері утворення, використання (утилізації),
знешкодження та видалення відходів та послуги подібні інші (2.2); - послуги інформаційно-контрольні та облікові, пов'язані з
відходами (2.3).

------------------------------------------------------------------ КОД |Назва класифікаційного угруповання | -------------+--------------------------------------------------| 2 |ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ | |ВІДХОДАМИ | -------------+--------------------------------------------------| 2.1 |Послуги з розроблення планів та програм з | |управління відходами, послуги з економічного | |аналізу та наукових досліджень у сфері утворення, | |використання (утилізації), знешкодження та | |видалення відходів та інші подібні послуги | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.1 |Економічне та соціальне планування в управлінні | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.1.01 |Розроблення загальнодержавних і міжнародних планів| |і програм з використання та знешкодження відходів,| |впровадження без- чи маловідходних технологій | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.1.02 |Розроблення загальнодержавних програм у сфері | |поводження з радіоактивними відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.1.03 |Розроблення місцевих і регіональних програм | |управління відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.1.04 |Розроблення методологічних засад обліку утворення,| |використання та знешкодження відходів за | |затвердженою номенклатурою | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.1.05 |Розроблення економіко-організаційних заходів | |(у т. ч. системи пільг, штрафів, пріоритетів) | |з метою стимулювання використання (утилізації) | |та зменшення утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.1.06 |Установлення пільг в оподаткуванні для підприємств| |та окремих громадян, що використовують відходи під| |час одержання продукції, займаються їх заготівлею,| |організують виробництво пристроїв та устатковання | |для перероблення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.2 |Проведення економічного аналізу, розроблення | |прогнозів утворення, використання (утилізації) та | |знешкодження відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.2.01 |Аналіз та оцінювання еколого-економічного стану | |держави чи регіонів, пов'язаного з утворенням | |відходів, та рівня використання (утилізації) | |вторинних ресурсів | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.2.02 |Оцінювання економічних витрат і втрат, спричинених| |утворенням відходів за видами економічної | |діяльності | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.2.03 |Аналіз та оцінювання перероблення та вторинного | |використання (утилізації) відходів за їх видами та| |походженням (металевих, неметалевих, промислових, | |комунальних тощо) | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.2.04 |Прогнозування екологічної ситуації та | |ресурсовикористання, пов'язаних з утворенням | |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.3 |Дослідження та експериментальні розроблення, | |пов'язані з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.3.01 |Дослідження та експериментальні розроблення у | |галузі без- та маловідходних технологій, | |технологій перероблення, знешкодження та видалення| |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.3.02 |Науково-методичні та статистичні дослідження | |впливу небезпечних відходів на здоров'я людини та | |стан навколишнього середовища | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.3.04 |Геологічне вивчення та оцінення відходів у | |гірничодобувній та інших галузях як техногенних | |джерел сировини | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.3.05 |Статистичні дослідження, пов'язані з утворенням | |і рухом відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.3.06 |Статистичні та інші дослідження використання | |відходів як вторинних ресурсів | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.3.07 |Дослідження збуту товарних відходів в Україні та | |за кордоном | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.3.08 |Комплексне вивчення ринку збуту та проведення | |маркетингу відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.4 |Розроблення інформаційних систем, створення банків| |даних, у т. ч. автоматизованих, пов'язаних з | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.4.01 |Розроблення державної автоматизованої | |інформаційної системи на підставі комп'ютерних | |банків даних з відходів виробництва та | |життєдіяльності людини, технологій їх перероблення| |та знищення | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.4.02 |Розроблення регіональних інформаційних систем на | |підставі даних регістрів місць утворення відходів,| |обліку утворення, накопичення, перероблення та | |знешкодження відходів у даному регіоні | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.4.03 |Розроблення експертних автоматизованих систем для | |осіб, що приймають рішення у сфері управління | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.5 |Розроблення класифікаторів відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.1.5.01 |Розроблення державного, галузевих і регіональних | |класифікаторів відходів та заходів, необхідних для| |їх впровадження | -------------+--------------------------------------------------| 2.2 |Послуги з організації виконання програм, | |координування діяльності у сфері утворення, | |використання (утилізації), знешкодження та | |видалення відходів та інші подібні послуги | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.1 |Організація виконання програм та заходів у сфері | |управління відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.1.01 |Організація виконання державних програм зі | |зменшення утворення, підвищення ефективності | |використання (утилізації), знешкодження та | |видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.1.02 |Організація виконання місцевих та регіональних | |програм управління відходами, організація | |виконання відповідних заходів у границях програм | |розвитку територій та місцевих екологічних програм| -------------+--------------------------------------------------| 2.2.1.03 |Організація збирання та аналізу статистичних даних| |про утворення, використання (утилізацію), | |знешкодження та видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.1.04 |Організація розроблення методологічних засад | |обліку утворення, використання (утилізації) та | |знешкодження відходів за визначеною номенклатурою | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.2 |Організація фундаментальних досліджень у сфері | |ресурсовикористання та екології, пов'язаних з | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.2.01 |Організація фундаментальних досліджень у сфері | |ресурсовикористання та екології, пов'язаних з | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.3 |Послуги з координування діяльності органів | |управління та підприємств (організацій) щодо | |зменшення утворення відходів, ефективного | |використання та безпечного їх видалення | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.3.01 |Координування діяльності міністерств, державних | |комітетів, інших органів державного управління у | |сфері утворення, збирання, використання | |(утилізації), знешкодження та видалення відходів, | |впровадження нових без- та маловідходних | |технологій | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.3.02 |Координування та регулювання діяльності | |підприємств та громадян з питань обмеження | |утворення, розширення перероблення, безпечного | |видалення та знешкодження відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.3.03 |Координування робіт зі збирання, зберігання та | |захоронения радіоактивних відходів промисловості, | |ядерної енергетики, медицини, науково-дослідних | |установ | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.3.04 |Координування робіт щодо поводження з | |радіоактивними відходами інших, у т. ч. діяльності| |спеціалізованих підприємств, будівництва, | |експлуатації та (або) ліквідації місць зберігання | |чи захоронения відходів, науково-дослідних робіт | |щодо поводження з радіоактивними відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.4 |Видача дозволів (ліцензування) у сфері збирання, | |транспортування, оброблення, використання | |(утилізації) та видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.4.01 |Видача дозволів (ліцензування) на виробництво, | |зберігання, перевезення, знешкодження, утилізацію | |токсичних (небезпечних) промислових відходів у | |встановленому порядку | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.4.02 |Видача дозволів на право займатися збиранням та | |заготівлею окремих видів вторинної сировини за | |встановленим переліком | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.4.03 |Видача дозволів на складування та захоронения | |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.4.04 |Видача дозволів на ввезення чи транзит небезпечних| |та інших відходів на територію України та їх | |вивезення з території України | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.4.05 |Видача дозволів на проведення робіт з | |радіоактивними відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.5 |Пред'явлення вимог до виробників відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.5.01 |Пред'явлення вимог до виробників відходів щодо | |обов'язкового видалення їх та знешкодження | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.5.02 |Пред'явлення вимог до виробників відходів щодо | |перероблення їх | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.6 |Накладання санкцій на виробників відходів за | |порушення законодавства щодо відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.6.01 |Накладання санкцій на виробників відходів за | |порушення законодавства щодо відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.7 |Створення фондів для фінансування робіт, | |скерованих на зменшення утворення, ефективне | |використання та безпечне видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.7.01 |Створення спеціальних бюджетних фондів для | |цільового фінансування заходів щодо зменшення | |утворення, використання (утилізації), знешкодження| |та видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.7.02 |Створення місцевих позабюджетних фондів для | |проведення заходів з охорони природи та | |ресурсозбереження | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.8 |Регулювання міжнародних питань, пов'язаних з | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.8.01 |Укладання міжнародних конвенцій, міждержавних та | |міжурядових угод щодо співробітництва у сфері | |управління відходами, у т. ч.: торгівлі відходами;| |передання відходів для перероблення та зберігання;| |контролю за транскордонними перевезеннями | |небезпечних відходів; компенсацій за втрати та | |витрати, пов'язані з відходами; | |зовнішньоекономічного забезпечення інвестиційних | |та інших проектів, пов'язаних з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.8.02 |Регулювання питань транскордонних перевезень | |небезпечних та інших відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.8.03 |Регулювання питань транскордонних перевезень | |радіоактивних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.9 |Страхування, пов'язане з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.9.01 |Страхування життя з усіх видів робіт з | |небезпечними відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.2.9.02 |Страхування від аварій та катастроф, пов'язаних з | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.3 |Послуги інформаційно-контрольні та облікові, | |пов'язані з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.1 |Нагляд і контроль за діяльністю, пов'язаною з | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.1.01 |Нагляд і контроль за додержанням вимог міжнародних| |конвенцій, міждержавних та міжурядових угод щодо | |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.1.02 |Контроль виконання державних та регіональних | |програм управління відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.1.03 |Державний надвідомчий контроль за дотриманням | |екологічної безпеки утворення, перевезення, | |розміщення, зберігання, перероблення, | |знешкодження, використання та видалення відходів | |та за станом навколишнього природного середовища | |при цьому | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.1.04 |Державний нагляд за поводженням з радіоактивними | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.1.05 |Контроль діяльності підприємств та громадян з | |питань обмеження утворення, розширення | |перероблення, безпечного видалення та знешкодження| |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.2 |Послуги консультативні інформаційні з питань, | |пов'язаних з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.2.01 |Послуги консультативні з юридичних питань та | |надання інформації щодо законодавства України про | |відходи | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.2.02 |Послуги консультативні з юридичних питань та | |надання інформації щодо законодавства інших країн,| |документів міжнародних та регіональних організацій| |стосовно відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.2.03 |Інформування громадськості про утворення, | |знешкодження, використання, знищення чи | |захоронения відходів в Україні | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.3 |Послуги з обліку відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.3.01 |Державний облік утворення, використання та | |знищення (захоронения) відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.3.02 |Державний облік радіоактивних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.3.03 |Державний моніторинг місць розміщення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.3.04 |Державна інвентаризація радіоактивних відходів та | |місць розміщення радіоактивних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.3.05 |Ведення архіву документів та баз даних з відходів | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.3.06 |Ведення державних кадастрів сховищ відходів, | |у т. ч. радіоактивних | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.3.07 |Ведення державних реєстрів відходів, | |у т. ч. радіоактивних | -------------+--------------------------------------------------| 2.3.3.08 |Ведення державного, галузевих та регіональних | |класифікаторів відходів | -----------------------------------------------------------------

В.3 ПОСЛУГИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА ТЕХНІКО-МЕТОДИЧНІ,

ПОВ'ЯЗАНІ З ВІДХОДАМИ (група 3)

До групи 3 включено послуги науково-технічні та
техніко-методичні, пов'язані з відходами.
До групи 3 належать такі класифікаційні угруповання: - послуги з нормування, стандартизації, проектування та
експертизи проектів, пов'язані з відходами (3.1); - послуги з сертифікації, технологічної підготовки
виробництв, підготовки персоналу, забезпечення безпеки, проведення
санітарно-епідеміологічних заходів, пов'язані з відходами (3.2); - послуги з метрологічного забезпечення вимірювань, послуги з
випробувань, контролю, пов'язані з відходами, та послуги з
паспортизації та первинного обліку відходів (3.3).

------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | -------------+--------------------------------------------------| 3 |ПОСЛУГИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА ТЕХНІКО-МЕТОДИЧНІ, | |ПОВ'ЯЗАНІ З ВІДХОДАМИ | -------------+--------------------------------------------------| 3.1 |Послуги з нормування, стандартизації, проектування| |та експертизи проектів, пов'язані з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.1 |Послуги з розроблення вимог (нормування) у сфері | |утворення, використання (утилізації), знешкодження| |та видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.1.01 |Розроблення регламентів використання та витрат | |сировини, пов'язаних з утворенням відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.1.02 |Розроблення вимог до технологічних процесів щодо | |утворення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.1.03 |Розроблення вимог до підприємств, виробництв, | |установок з перероблення небезпечних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.1.04 |Розроблення вимог до будівель і споруд для | |видалення, перероблення, знешкодження чи | |зберігання відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.1.05 |Розроблення вимог до засобів контролю, вимірювання| |та випробувань для робіт, пов'язаних з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.1.06 |Визначення обов'язкових вимог щодо | |транспортування, складування та захоронения | |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.1.07 |Визначення вимог щодо ввезення (транзиту) відходів| |на територію України та їх вивезення або щодо | |ввезення (вивезення) речовин, матеріалів, які | |можуть перетворитися на небезпечні відходи | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.1.08 |Визначення вимог до тари, паковання, марковання | |(етикеток, ярликів, бирок, пломб тощо), пов'язаних| |з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.1.09 |Визначення вимог до транспортних пакувальних | |комплектів для перевезень радіоактивних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.1.10 |Визначення вимог до засобів індивідуального та | |колективного захисту під час роботи з небезпечними| |відходами, у т. ч. радіоактивними | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.2 |Послуги з стандартизації, пов'язані з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.2.01 |Розроблення стандартів та інших нормативних | |документів у сфері регулювання питань, пов'язаних | |з утворенням, переробленням, використанням | |(утилізацією), видаленням та знешкодженням | |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.2.02 |Нормативне забезпечення всіх видів сумісності та | |безпечності технічних засобів, які застосовують в | |процесі роботи з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.2.03 |Розроблення нормативних документів з систем якості| |та програм забезпечення якості для підприємств, що| |обробляють чи переробляють небезпечні відходи, у | |т. ч. радіоактивні | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.3 |Послуги з проектування, пов'язані з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.3.01 |Проектно-пошукові та проектно-конструкторські | |роботи для зведення будівель і споруд для | |знешкодження, оброблення, складування чи | |захоронения відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.3.02 |Проектно-пошукові та проектно-конструкторські | |роботи для будівництва природоохоронних споруд, | |пов'язаних з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.3.03 |Проектно-пошукові та проектно-конструкторські | |роботи для будівництва сховищ радіоактивних | |відходів чи об'єктів, призначених для поводження з| |радіоактивними відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.3.04 |Проектування транспортних пакувальних комплектів | |для перевезення радіоактивних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.3.05 |Проектування спеціальних полігонів (могильників) | |для видалення та захоронения небезпечних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.3.06 |Проектування спеціальних транспортних засобів, | |тари та пакувальних засобів для перевезення | |небезпечних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.3.07 |Проектування систем попередження виникнення та | |захисту від аварій та катастроф, пов'язаних з | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.4 |Послуги з експертизи проектів, пов'язаних з | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.4.01 |Експертиза технічна проектів створення | |устатковання та інших технічних засобів та | |розроблення технологій з використання | |(утилізації), перероблення, знешкодження та | |видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.4.02 |Експертиза технічна проектів будівель і споруд для| |видалення, перероблення, знешкодження чи | |зберігання відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.4.03 |Експертиза екологічна проектів науково-дослідних і| |технологічних розробок та проектно-кошторисної | |документації на будівництво та реконструкцію | |підприємств, установок, полігонів, комплексів, | |інших споруд щодо дотримання нормативних вимог під| |час утворення, перероблення, знешкодження, | |використання та видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.4.04 |Експертиза з ядерної та радіаційної безпеки | |проектів розміщення, будівництва та зняття з | |експлуатації об'єктів, призначених для поводження | |з радіоактивними відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.4.05 |Експертиза санітарно-епідеміологічна проектної | |документації будівництва чи реконструкції | |підприємств щодо очікуваних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.1.4.06 |Експертиза санітарно-епідеміологічна проектів | |інших у різних галузях народногосподарської | |діяльності щодо утворення та використання відходів| -------------+--------------------------------------------------| 3.2 |Послуги з сертифікації, технологічної підготовки | |виробництв, підготовки персоналу, забезпечення | |безпеки, проведення санітарно-епідеміологічних | |заходів, пов'язані з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.1 |Послуги з сертифікації та атестації виробництв, | |пов'язані з утворенням відходів та поводженням з | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.1.01 |Акредитація випробувальних лабораторій для | |проведення випробувань технічних засобів, | |застосовуваних під час роботи з відходами, | |речовин, матеріалів, виробів та іншої продукції | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.1.02 |Атестація виробництв, які займаються обробленням, | |переробленням та іншими роботами з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.1.03 |Сертифікація чи інші способи оцінювання | |відповідності відходів та видача сертифікатів, | |знаків відповідності, етикеток для відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.1.04 |Сертифікація систем якості на підприємствах, що | |обробляють чи переробляють небезпечні та інші | |відходи | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.1.05 |Сертифікація місць розміщення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.1.06 |Атестація персоналу, діяльність якого пов'язана з | |небезпечними відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.2 |Послуги з технологічної підготовки виробництв для | |знешкодження, оброблення, використання | |(утилізації) чи видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.2.01 |Технологічна підготовка виробництв для | |знешкодження, оброблення, використання чи | |видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.2.02 |Впровадження нових без- та маловідходних | |технологій у різних галузях промисловості | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.2.03 |Впровадження систем якості та програм забезпечення| |якості для підприємств, що обробляють чи | |переробляють небезпечні та інші відходи | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.3 |Послуги у сфері підготовки фахівців для | |діяльності, пов'язаної з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.3.01 |Професійна підготовка та перепідготовка закладами | |вищої та середньої спеціальної освіти фахівців для| |діяльності, пов'язаної з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.3.02 |Навчання персоналу поводженню з відходами | |безпосередньо на виробництві | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.3.03 |Підготовка експертів-аудиторів з сертифікації | |відходів, атестації виробництв, сертифікації | |систем якості підприємств, що обробляють, | |переробляють чи проводять інші роботи з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.4 |Послуги медично-профілактичні, пов'язані з | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.4.01 |Профілактичне обстеження персоналу, діяльність | |якого пов'язана з небезпечними відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.4.02 |Надання консультацій з правил захисту життя та | |здоров'я від впливу небезпечних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.4.03 |Проведення санітарно-епідеміологічних заходів, | |пов'язаних з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.5 |Послуги з проведення розслідувань та забезпечення | |безпеки, пов'язані з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.5.01 |Проведення розслідувань причин аварій та | |катастроф, пов'язаних з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.5.02 |Ліквідація несанкціонованих та неконтрольованих | |звалищ відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.5.03 |Розроблення заходів для забезпечення фізичного | |захисту під час поводження з радіоактивними | |відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.2.5.04 |Послуги консультативні щодо забезпечення безпеки | |всіх видів робіт з небезпечними відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.3 |Послуги з метрологічного забезпечення вимірювань, | |послуги з випробувань та контролю, пов'язані з | |відходами, та послуги з паспортизації та | |первинного обліку відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.1 |Послуги метрологічні, пов'язані з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.1.01 |Метрологічний контроль засобів та методик | |виконання вимірювань у процесі визначення обсягів | |утворення та компонентного складу небезпечних та | |інших відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2 |Послуги з технічних випробувань та аналізу, | |пов'язані з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.01 |Перевірка та аналіз складу відходів твердих | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.02 |Перевірка та аналіз складу відходів рідких | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.03 |Перевірка та аналіз складу повітря та газоподібних| |середовищ на наявність небезпечних (токсичних) | |компонентів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.04 |Перевірка та аналіз складу сипких і твердих | |відходів на наявність небезпечних компонентів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.05 |Визначення концентрації небезпечних речовин у | |відходах | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.06 |Вимірювання впливу відходів на стан навколишнього | |середовища | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.07 |Довготермінові випробування радіоактивних відходів| |на вилуговування | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.08 |Радіологічне обстеження територій навколо місць | |розташування об'єктів, призначених для поводження | |з радіоактивними відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.09 |Перевірка й аналіз тари та матеріалів пакувальних,| |призначених для пакування небезпечних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.10 |Перевірка транспортних пакувальних комплектів для | |перевезення радіоактивних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.11 |Технічні випробування та аналіз роботи технічних | |засобів (у т. ч. засобів індивідуального захисту),| |які застосовують під час роботи з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.2.12 |Випробування та перевірка технічних засобів, які | |застосовують під час роботи з відходами, на | |стійкість до зовнішніх чинників впливу | |навколишнього середовища та на надійність | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.3 |Послуги з нагляду та контролю за дотриманням | |вимог, пов'язаних з виникненням, знешкодженням, | |обробленням, використанням (утилізацією) та | |знищенням чи захороненням відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.3.01 |Державний нагляд за впровадженням та правильністю | |застосування стандартів та інших нормативних | |документів, пов'язаних з відходами | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.3.02 |Інспекційний нагляд та контроль за дотриманням | |вимог до технологічних процесів знешкодження, | |перероблення та видалення відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.3.03 |Контроль за вилученням з відходів дорогоцінних | |металів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.3.04 |Контроль стану будівель і споруд, призначених для | |видалення, перероблення, знешкодження чи | |зберігання відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.3.05 |Радіаційний моніторинг місць зберігання чи | |захоронення радіоактивних відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.3.06 |Контроль додержання вимог щодо застосування | |маркувальних знаків, знаків відповідності, | |етикеток, пломб, бирок тощо | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.3.07 |Санітарно-гігієнічний контроль місць складування | |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.3.08 |Санітарно-гігієнічний контроль виробництв та | |установок з перероблення, знешкодження чи знищення| |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.3.09 |Митний контроль транскордонних перевезень відходів| -------------+--------------------------------------------------| 3.3.4 |Послуги з паспортизації та первинного обліку | |відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.4.01 |Паспортизація відходів за місцем їх утворення | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.4.02 |Первинний облік та звітність за встановленими | |формами з утворення, знешкодження, використання | |(утилізації), складування та знищення відходів | |підприємствами та окремими громадянами, діяльність| |яких пов'язана з утворенням відходів | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.4.03 |Поточне інформування щодо утворення, видалення, | |знешкодження, використання (утилізації) чи | |знищення відходів органів державного та | |регіонального управління | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.4.04 |Облік утворення, накопичення, перероблення та | |знешкодження відходів, здійснюваний органами | |місцевого та регіонального самоврядування | -------------+--------------------------------------------------| 3.3.4.05 |Складання регістрів місць розміщення відходів за | |регіонами та адміністративними одиницями | -----------------------------------------------------------------

В.4 ПОСЛУГИ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЩОДО ВІДХОДІВ

(група 4)

До групи 4 включено послуги виробничо-технологічні щодо
відходів.
До групи 4 належать такі класифікаційні угруповання: - послуги зі збирання відходів (4.0.1); - послуги з сортування та пакування відходів (4.0.2); - послуги з перевезень, пов'язані з відходами (4.0.3); - використання (утилізація) відходів (4.0.4); - послуги зі складування відходів (4.0.5); - послуги з видалення та захоронення відходів (4.0.6); - послуги зі спеціального оброблення відходів (4.0.7); - послуги з санітарного оброблення відходів (4.0.8); - послуги з оптової торгівлі відходами та брухтом (4.0.9).

------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | ----------+-----------------------------------------------------| 4 |ПОСЛУГИ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЩОДО ВІДХОДІВ | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.1 |Послуги зі збирання відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.1.01 |Збирання домашніх та комунальних (міських) відходів, | |у т. ч. збирання сміття в громадських місцях | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.1.02 |Збирання відходів промислових | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.1.03 |Збирання відходів сільськогосподарських | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.1.04 |Збирання відходів гірничовидобувної галузі | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.1.05 |Збирання відходів енергоносіїв | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.1.06 |Збирання відходів будівництва та відходів, | |утворюваних під час техногенних або природних | |катастроф | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.2 |Послуги з сортування та пакування відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.2.01 |Сортування відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.2.02 |Пакетування та брикетування відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.2.03 |Пакування відходів для транспортування | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.2.04 |Перепакування відходів для забезпечення безпеки під | |час їх видалення | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.2.05 |Пакування небезпечних відходів у спеціальні | |контейнери для постійного зберігання | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.2.06 |Пакування радіоактивних відходів у транспортні | |пакувальні комплекти | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.2.07 |Маркування та етикетування відходів (у т. ч. | |шкідливих, із вмістом дорогоцінних металів тощо) | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.2.08 |Колірне позначення, маркування та реєстрація | |радіоактивних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.3 |Послуги з перевезень, пов'язані з відходами | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.3.01 |Перевезення відходів (у т. ч. вторинної сировини) | |всіма видами транспорту | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.3.02 |Перевезення внутрішні небезпечних відходів у | |спеціальній тарі (контейнерах) | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.3.03 |Перевезення радіоактивних відходів у транспортних | |пакувальних комплектах | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.3.04 |Перевезення транскордонні відходів | |(у т. ч. небезпечних) | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.3.05 |Перевезення транскордонні радіоактивних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4 |Використання (утилізація) відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.01 |Використання відходів у вигляді палива чи для | |одержання енергії іншим чином | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.02 |Регенерація розчинників | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.03 |Регенерація відходів - органічних речовин, що не | |використовуються як розчинники | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.04 |Регенерація компонентів, що використовуються для | |боротьби з забрудненнями (викидами) | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.05 |Регенерація компонентів каталізаторів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.06 |Регенерація кислот і лугів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.07 |Повторна перегонка чи інші способи застосування | |використаних нафтопродуктів, масел технічних, спирту | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.08 |Рециклювання металів та їх сполук | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.09 |Очищення, збагачення чи інші способи підготовки до | |використання відходів кам'яного вугілля, лігніту, | |торфу, горючих сланців | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.10 |Утилізація матеріалів неорганічних інших | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.11 |Внесення в землю відходів для сприяння її | |сільськогосподарському використанню чи рекультивації | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.4.12 |Перероблення відходів біомас у комбікорми та інші | |кормові додатки або їх використання іншим способом | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.5 |Послуги зі складування відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.5.01 |Вантажно-розвантажувальні роботи під час перевезення | |відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.5.02 |Складування відходів у відведених місцях | |(на землі чи під поверхнею землі) | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.5.03 |Постійне зберігання небезпечних відходів у спеціально| |обладнаних спорудах чи контейнерах | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.5.04 |Зберігання відходів з метою можливого наступного | |використання | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.5.05 |Зберігання радіоактивних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6 |Послуги з видалення та захоронення відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.01 |Видалення відходів спалюванням на суші | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.02 |Видалення відходів спалюванням на морі | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.03 |Видалення відходів за допомогою стічних канав | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.04 |Видалення відходів каналізаційне | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.05 |Видалення відходів будівництва, у т. ч. будівельного | |сміття, та відходів техногенних або природних | |катастроф | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.06 |Видалення сільськогосподарських відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.07 |Скидання відходів у штучні водоймища | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.08 |Скидання відходів у природні водоймища, крім морів та| |океанів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.09 |Скидання відходів у моря та океани, у т. ч. | |захоронення на морському дні | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.10 |Закачування відходів на глибину через свердловини | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.11 |Захоронення небезпечних відходів у спеціально | |обладнаних могильниках | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.12 |Захоронення радіоактивних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.6.13 |Послуги з видалення відходів інші | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.7 |Послуги зі спеціального оброблення відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.7.02 |Біологічне оброблення відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.7.03 |Фізико-хімічне оброблення відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.7.04 |Дезактивація радіоактивних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.7.05 |Кондиціонування радіоактивних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.7.06 |Іммобілізація радіоактивних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.8 |Послуги з санітарного оброблення відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.8.01 |Оброблення вигрібних ям (відстійників) та сміттєвих | |баків | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.8.02 |Санітарне оброблення відходів інше | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.9 |Послуги з оптової торгівлі відходами та брухтом | ----------+-----------------------------------------------------| 4.0.9.01 |Оптова торгівля відходами та брухтом, призначеними | |для вторинного перероблення | -----------------------------------------------------------------

В.5 ПОСЛУГИ З ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ВІДХОДАМИ

(група 5)

До групи 5 включено послуги з інфраструктурного забезпечення
діяльності, пов'язаної з відходами. До групи 5 належать такі класифікаційні угруповання: - послуги щодо нерухомості, пов'язані з відходами (5.0.1); - будівельні роботи, пов'язані з відходами (5,0.2); - енергетичне забезпечення діяльності, пов'язаної з відходами
(5.0.3); - матеріально-технічне забезпечення діяльності, пов'язаної з
відходами (5.0.4); - послуги з охорони та убезпечення діяльності, пов'язаної з
відходами (5.0.5).

------------------------------------------------------------------ КОД | Назва класифікаційного угруповання | ----------+-----------------------------------------------------| 5 |ПОСЛУГИ З ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, | |ПОВ'ЯЗАНОЇ З ВІДХОДАМИ | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.1 |Послуги щодо нерухомості, пов'язані з відходами | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.1.01 |Купівля, продаж чи оренда будівель або землі для | |розміщення місць складування відходів чи будівництва | |комплексів зі знешкодження та видалення відходів, не | |придатних для використання | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.1.02 |Надання земель під сховища радіоактивних відходів та | |під об'єкти, призначені для поводження з | |радіоактивними відходами | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.2 |Будівельні роботи, пов'язані з відходами | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.2.01 |Будівництво регіональних та міжрегіональних | |комплексів з утилізації чи захоронення небезпечних | |відходів, не придатних для перероблення | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.2.02 |Будівництво будівель і споруд для видалення, | |знешкодження чи знищення відходів (установок для | |очищення стічних вод, печей для спалювання сміття, | |установок для очищення відходів промислових | |підприємств тощо) | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.2.03 |Будівництво полігонів (могильників) для захоронення | |небезпечних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.2.04 |Будівництво та введення в експлуатацію сховищ | |радіоактивних відходів або об'єктів, призначених для | |поводження з радіоактивними відходами | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.2.05 |Експлуатація сховищ відходів, у т. ч. небезпечних | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.2.06 |Експлуатація сховищ радіоактивних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.3 |Енергетичне забезпечення діяльності, пов'язаної з | |відходами | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.3.01 |Електро-, газопостачання, постачання парою та гарячою| |водою виробництв та установок для перероблення, | |знешкодження й видалення відходів із застосуванням | |автономних, аварійних (резервних) джерел постачання | |і технічних засобів | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.4 |Матеріально-технічне забезпечення діяльності, | |пов'язаної з відходами | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.4.01 |Забезпечення спеціально обладнаними транспортними | |засобами для перевезення відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.4.02 |Забезпечення спеціалізованим технологічним | |устаткованням, обладнанням, технічними засобами | |іншими, у т. ч. засобами індивідуального захисту від | |шкідливого впливу відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.4.03 |Забезпечення спеціалізованою тарою, пакованням для | |пакування відходів і транспортними пакувальними | |комплектами для перевезення радіоактивних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.4.04 |Забезпечення спеціальними будівельними матеріалами, | |необхідними для будівельних робіт, пов'язаних з | |відходами | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.5 |Послуги з охорони та убезпечення діяльності, | |пов'язаної з відходами | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.5.01 |Охорона полігонів (могильників) для зберігання | |небезпечних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.5.02 |Установлення та експлуатація спеціальних захисних | |засобів на об'єктах, призначених для знешкодження чи | |зберігання небезпечних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.5.03 |Здійснення заходів щодо фізичного захисту від дії | |впливу радіоактивних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.5.04 |Закриття (консервація) сховищ радіоактивних відходів | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.5.05 |Установлення застережних знаків щодо поводження з | |радіоактивними відходами | ----------+-----------------------------------------------------| 5.0.5.06 |Установлення та експлуатація спеціалізованих | |(захищених) систем спостереження, аварійної | |сигналізації, оповіщення та зв'язку на об'єктах, | |пов'язаних з небезпечними (у т. ч. радіоактивними) | |відходами | -----------------------------------------------------------------

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ОБ'ЄКТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ

КЛАСИФІКАТОРА ВІДХОДІВ

1. Галузь використання
Абетковий покажчик (далі - АП) встановлює перелік назв видів
відходів на рівні восьми знаків цифрового коду, які розміщені в
абетковій послідовності з кодовим позначенням відповідних
класифікаційних угруповань Класифікатора відходів (далі - КВ)
(див. рис. 3 у книзі "Довідково-методичні настанови щодо
застосування класифікатора відходів"). Застосування АП призначено для полегшення і прискорення
пошуку необхідних угруповань відходів КВ.
2. Правила побудови назв відходів
2.1. Окремі назви відходів за КВ наведені в АП не повністю з
метою скорочення його обсягу:
2.1.1 Якщо назва відходу побудована згідно з правилом б)
(див. розділ 8 "Довідково-методичних настанов").
Наприклад:
------------------------------------------------------------------ у КВ: |0111.1.2.01 Добрива мінеральні зіпсовані, забруднені, | |неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути | |використані за призначенням | -------+--------------------------------------------------------| у АП: |Добрива мінеральні 0111.1.2.01 | -------+--------------------------------------------------------| у КВ: |0111.3.1.06 Буряк цукровий некондиційний | -------+--------------------------------------------------------| у АП: |Буряк цукровий 0111.3.1.06 | -------+--------------------------------------------------------| у КВ: |0201.3.2.02 Продукція лісового господарства інша, | |забруднена радіонуклідами та/або шкідливими | |(небезпечними) речовинами | -------+--------------------------------------------------------| у АП: |Продукція лісового господарства інша 0201.3.2.02. | -----------------------------------------------------------------
2.1.2 Якщо назва відходу у КВ містить додаткові ознаки,
наприклад, ті, що конкретизують вид виробництва, під час якого
утворюються відходи, тощо, тоді в АП ці додаткові ознаки не
наводяться за умовою визначення виду відходу:
Наприклад:
------------------------------------------------------------------ у КВ: |2430.2.9.14 Суміш етилацетатна, що утворюється у процесі| |виробництва лаку | -------+--------------------------------------------------------| у АП: |Суміш етилацетатна 2430.2.9.14 | -------+--------------------------------------------------------| у КВ: |1551.1.1.03 Кава зіпсована, забруднена або | |неідентифікована, її залишки, які не можуть бути | |використані за призначенням | -------+--------------------------------------------------------| |1586.3.1.01 Кава несмажена некондиційна | -------+--------------------------------------------------------| |1586.3.1.02 Кава смажена некондиційна | -------+--------------------------------------------------------| |1586.3.1.03 Кава натуральна мелена некондиційна | -------+--------------------------------------------------------| |1586.3.1.04 Кава натуральна розчинена некондиційна | -------+--------------------------------------------------------| у АП: |Кава 1551.1.1.03, 1586.3.1.01, 1586.3.1.02, 1586.3.1.03,| |1586.3.1.04. | -----------------------------------------------------------------
У разі невизначеності виду відходу додаткові ознаки
зберігаються:
Наприклад:
------------------------------------------------------------------ у КВ: |1720.2.3.02 Відходи негалогеновані процесів апретування | |та кінцевого оброблення | -------+--------------------------------------------------------| у АП: |Відходи негалогеновані процесів апретування та кінцевого| |оброблення 1720.2.3.02. | -----------------------------------------------------------------
2.2. До складу АП не внесено такі назви відходів, як
"Матеріали (або продукція чи вхідні компоненти тощо) інші
зіпсовані, забруднені, неідетифіковані, їх залишки, які не можуть
бути використані за призначенням", а також такі назви відходів, як
"Напівфабрикати власного виробництва або залишки незакінченого
виробництва продукції, які непридатні для використання за
призначенням".
2.3. Якщо у назві певного виду відходу у КВ перед терміном,
який записано літерами українського алфавіту, є цифри чи літери
латинського алфавіту, то відповідна назва відходу в АП розміщена
за першою літерою українського алфавіту.
Наприклад:
------------------------------------------------------------------ у КВ:|2420.3.1.03 | |1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагідро-1,4-ендо,| |екзо-5,8-диметанона-фталін (альдрін) некондиційний | -----+----------------------------------------------------------| у АП:|ця назва розміщена під літерою Г. | -----------------------------------------------------------------
2.4. Як правило, назва кожного угруповання у КВ починається з
іменника. У АП зберігається прийнятий у КВ порядок слів.
------------------------------------------------------------------ А | ----------------------------------------------------------------| Абсорбенти |7730.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Автомобілі, причепи і |3410.3.2.01 | напівпричепи | | -------------------------------+--------------------------------| Автопокришки сирі |2511.2.9.10 | -------------------------------+--------------------------------| Агломерат залізорудний |1310.3.1.04 | бокситовий | | -------------------------------+--------------------------------| Агломерат залізорудний |1310.3.1.03 | ванадієвий | | -------------------------------+--------------------------------| Агломерат залізорудний доменний|1310.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Агломерат залізорудний |1310.3.1.02 | марганцевистий | | -------------------------------+--------------------------------| Агломерат залізорудний |1310.3.1.05 | мартенівський | | -------------------------------+--------------------------------| Адсорбент виробництва бутадієну|2320.2.9.14 | та ізопрену | | -------------------------------+--------------------------------| Азбест |2665.1.1.01, 3130.1.0.27, | |1450.3.1.12, 1450.3.2.07, | |2910.1.0.23 | -------------------------------+--------------------------------| Азопігменти |2416.1.1.12 | -------------------------------+--------------------------------| Азот рідкий |3130.1.0.35 | -------------------------------+--------------------------------| Азоту діоксид |2415.2.9.19 | -------------------------------+--------------------------------| Азоту оксид |2415.2.9.20 | -------------------------------+--------------------------------| Акумулятори |3120.3.1.01, 3120.3.1.04, | |3410.2.9.03, 3120.3.1.05, | |3120.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Алілціанід |2414.1.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Алмази |1450.3.2.03, 1450.3.1.02, | |1450.3.1.03, 1450.3.2.04 | -------------------------------+--------------------------------| Алюміній, сплави алюмінієві та |2732.3.2.01 | прокат алюмінієвий | | -------------------------------+--------------------------------| Аміни ароматичні |2416.1.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| 4-/n-Амінобензолсульфамідо/ |2442.3.1.02 | метоксипіримідин | | (сульфамонометаксин) | | -------------------------------+--------------------------------| 6-/n-Амінобензолсульфамідо/-3- |2441.3.1.10 | метоксипіридазин | | (сульфапіридазин) | | -------------------------------+--------------------------------| Амінопласти |3220.1.0.04 | -------------------------------+--------------------------------| Ампули |2330.1.0.01 | -------------------------------+--------------------------------| Андалузит |1422.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Антибіотики |2441.3.1.03, 1571.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Апаратура діагностична |3310.3.2.01, 3310.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Апаратура для лінійної |3220.3.1.04, 3220.3.2.03 | телефонії та телеграфії | | -------------------------------+--------------------------------| Апаратура |3320.3.2.01, 3320.3.1.01 | контрольно-вимірювальна | | -------------------------------+--------------------------------| Аргон |3210.1.0.42 | -------------------------------+--------------------------------| Арматура |2512.2.9.03, 2330.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Арсенат кальцію |2733.2.9.11 | -------------------------------+--------------------------------| Асфальт природний, асфальтиди |1450.3.1.01 | та породи асфальтові | | -------------------------------+--------------------------------| Атласи, карти географічні |2210.3.1.02 | ----------------------------------------------------------------| Б | ----------------------------------------------------------------| Бабіт |2910.1.0.11 | -------------------------------+--------------------------------| Бавовна-сирець |1710.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Бадилля овочеве |0112.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Базальт |1411.3.2.04 | -------------------------------+--------------------------------| Барабани кабельні |2000.3.1.20 | -------------------------------+--------------------------------| Барвники |1710.1.2.05, 1754.1.2.13, | |2412.3.1.01, 2412.3.2.01, | |1543.1.1.04, 1584.1.1.04, | |1584.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Барда |1590.2.9.05, 1590.2.9.04, | |1590.2.9.02, 1590.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Барій металічний |3210.1.0.02 | -------------------------------+--------------------------------| Батареї акумуляторні |3120.3.1.02, 6000.2.9.07, | |6000.2.9.05, 6000.2.9.04, | |6000.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Батарейки |7710.3.1.25 | -------------------------------+--------------------------------| Бензилціанід |2414.1.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Бентоніт, землі знебарвлюючі та|1422.3.1.07 | фулерові | | -------------------------------+--------------------------------| Бетон |2663.3.1.01, 2663.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Бій виробів азбоцементних |2665.2.9.03 | (листів, труб) | | -------------------------------+--------------------------------| Бій виробів бетонних |2661.2.9.01, 2666.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Бій виробів гіпсових |2662.2.9.01, 2666.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Бій виробів керамічних |2621.2.9.01, 2626.2.9.01, | |2624.2.9.01, 2625.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Бій ізоляторів керамічних |2623.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Бій матеріалів та виробів |4510.1.3.07 | скляних | | -------------------------------+--------------------------------| Бій плитки |2640.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Бій плитки облицювальної, |4510.13.03 | покриттів дахових та виробів з | | кераміки | | -------------------------------+--------------------------------| Бій плиток керамічних |2630.2.9.02 | глазурованих | | -------------------------------+--------------------------------| Бій плиток керамічних |2630.2.9.03 | неглазурованих | | -------------------------------+--------------------------------| Бій скла технічного та |7710.3.1.03 | скловиробів, що не підлягає | | спеціальному дробленню | | -------------------------------+--------------------------------| Бій труб керамічних |2622.2.9.02 | каналізаційних | | -------------------------------+--------------------------------| Бій фаянсу сантехнічного |2622.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Бій цегли |2640.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Бій цегли, матеріалів стінових |4510.1.3.02 | кам'яних | | -------------------------------+--------------------------------| Бій черепиці |2630.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Білизна |1740.3.1.02, 1820.3.1.10, | |1820.3.1.12, 1820.3.1.15, | |1820.3.1.14, 1820.3.1.11, | |1820.3.1.13, 1820.3.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Білок кормовий |1571.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Білок молочний |1551.3.1.14 | -------------------------------+--------------------------------| Біогаз |9010.2.7.02 | -------------------------------+--------------------------------| Біогумус |0125.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Бітум та асфальт, асфальтиди та|1450.3.2.01 | породи асфальтові | | -------------------------------+--------------------------------| Біхромати |2430.1.1.01, 2441.1.1.06, | |2420.3.1.33 | -------------------------------+--------------------------------| Блейзери, куртки, штани шкіряні|1810.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Блоки електронні |3310.1.3.07 | -------------------------------+--------------------------------| Блоки паркетні, панелі, клепка |2000.3.1.14 | та фріши | | -------------------------------+--------------------------------| Блоки фільтрувальні, плити та |2112.3.1.27 | пластини з маси паперової | | -------------------------------+--------------------------------| Боби какао |1584.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Боєприпаси |7770.3.1.01, 7770.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Болванки для виробництва уборів|1820.1.2.21 | головних | | -------------------------------+--------------------------------| Борати природні |1430.3.1.08, 1430.3.2.05 | -------------------------------+--------------------------------| Борошно |1585.1.1.01, 1588.1.1.03, | |1589.1.1.07, 1561.3.1.03, | |1561.3.1.06, 1561.3.1.04, | | 1561.3.1.02, 1520.3.1.03, | |1571.3.1.09, 1920.2.1.05, | |1520.3.1.06, 1513.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Бочки, чани тощо дерев'яні |2000.3.1.21 | -------------------------------+--------------------------------| Бром |2412.1.1.07, 2441.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Бромід натрію |2464.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Бронестрічка, бронедріт |3110.1.0.12 | -------------------------------+--------------------------------| Бронза олов'янисто-цинкова |3320.1.2.04 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт алюмінію та його сплавів |3110.2.9.01, 3530.3.1.01, | |2732.2.9.19 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт вогнетривів |2734.2.9.20, 2711.2.9.25, | |2711.2.9.24, 2711.2.9.27, | |2711.2.9.26 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт електронних компонентів |3000.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт і відходи золота та |3610.2.9.02, 3610.2.9.01 | золотих сплавів | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт і відходи платини |3610.2.9.06, 3610.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт і відходи срібла та |3610.2.9.04, 3610.2.9.03 | срібних сплавів | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт металів кольорових |3220.3.1.01, 7710.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт комбінований |2910.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт компонентів електронних |3210.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт металевий |2910.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт міді та сплавів на мідній|3110.2.9.02 | основі | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт неметалевий |2910.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату алюмінієвого |2732.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату ванадієвого |2735.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату вольфрамового |2735.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату гафнію та сплавів|2735.3.1.10 | на його основі | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату кобальтового |2735.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату магнієвого |2735.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату мідного |2734.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату молібденового |2735.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату нікелевого |2735.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату ніобієвого |2735.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату олов'яного та |2733.3.1.06 | свинцево-олов'яного | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату рідкісноземельних|2735.3.1.12 | металів | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату свинцевого |2733.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату танталового |2735.3.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату титанового |2735.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату цинкового |2733.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт прокату цирконієвого |2735.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт складний |3110.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи бронзи |2734.2.9.37, 2734.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт складний та відходи, які |2735.2.9.28 | містять вольфрам | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи, які містять |2735.2.9.35 | інші кольорові метали | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи, які містять |2735.2.9.32 | кобальт | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи, які містять |2735.2.9.31 | магній | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи, які містять |2735.2.9.29 | молібден | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи, які містять |2735.2.9.27 | нікель | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи, які містять |2735.2.9.30 | тантал | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи латуні |2734.2.9.38, 2734.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи лігатур на |2734.3.1.05 | основі міді | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи міді кускові |2734.2.9.36 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи міді |2734.3.1.01 | рафінованої | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи олова та |2733.2.9.50 | свинцево-олов'яних сплавів | | кускові | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи свинцеві та |2733.2.9.25 | свинцевих сплавів кускові | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи сплавів |2734.3.1.04 | мідно-нікельових (купро-нікелю)| | або сплаву | | мідно-нікельовано-цинкового | | (нейзильберту) | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи цинку та |2733.2.9.48 | цинкових сплавів | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи, які містять |2735.2.9.34 | кадмій | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт та відходи, які містять |2735.2.9.33 | титан | | -------------------------------+--------------------------------| Брухт цегли шамотної |2711.2.9.28 | -------------------------------+--------------------------------| Брухт чорних металів |7710.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Будинки збірні дерев'яні |2000.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Буряк цукровий |1583.1.1.01, 0111.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Бутилацетат |3210.1.0.20 | ----------------------------------------------------------------| В | ----------------------------------------------------------------| Вапно |2652.3.1.01, 2652.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вапняк |1412.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вапняк, гіпс та крейда |1412.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вапняки |2652.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вата та вироби з неї |1754.3.1.03, 1754.3.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Вермикуліт |1450.3.1.17, 1450.3.2.12 | -------------------------------+--------------------------------| Вершки |1551.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Взуття водонепроникне |1920.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Взуття з верхом текстильним |1920.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Взуття з верхом шкіряним |1920.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Взуття захисне |1920.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Взуття зношене чи зіпсоване |7710.3.1.14 | -------------------------------+--------------------------------| Взуття спортивне |1920.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Вибризки нафти, нафтопродуктів |2320.2.9.25 | -------------------------------+--------------------------------| Вибухівка |1010.1.9.01,1200.1.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Викиди |2000.2.9.03, 1720.2.9.16, | |1830.2.9.02, 1830.2.9.01, | |1910.2.9.11, 2000.2.9.01, | |2000.2.9.02, 1910.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Виливки з міді, латуні, металів|2910.1.0.38 | кольорових інших та їх сплавів | | -------------------------------+--------------------------------| Виливки із сплавів алюмінієвих |2910.1.0.37 | -------------------------------+--------------------------------| Виливки із сталей різних марок |2910.1.0.35 | -------------------------------+--------------------------------| Виливки із чавуну |2910.1.0.36 | -------------------------------+--------------------------------| Вим'я |1511.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Вина |1590.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Виноград |1590.1.1.01, 0113.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Виноматеріал |1590.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Випресовки |2512.2.9.01, 2511.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби абразивні |2681.3.1.01, 2681.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби бетонні |2661.3.1.01, 2661.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби гумові |2920.1.1.02, 2512.3.1.01, | |2512.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби дорожні, сумки ручні та |1920.3.1.02 | вироби аналогічні | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби електроізоляційні |3130.1.0.14 | намотані | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби з азбоцементу |2665.3.1.01, 2665.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби з гіпсу |2662.3.1.01, 2662.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби з деревини |4510.1.3.06, 2000.3.1.22 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби з корку натурального |2000.3.1.24 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби з корку, соломи та |2000.3.1.08 | матеріалів для плетіння | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби з м'яса птиці свійської |1513.3.1.03 | та продуктів побічних | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби з м'яса тварин |1513.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби з матеріалів для |2000.3.1.25 | плетіння | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби з фруктів |1581.1.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби з шкіри натуральної чи |1920.3.1.04 | штучної | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби здобні та бубличні |1581.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби з гіпсу, бетону та |2666.3.1.01, 2666.3.2.01 | цементу | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби інші з нерудних |2682.3.1.01, 2682.3.2.01 | мінералів | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби керамічні вогнетривкі |2626.3.2.01, 2626.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби керамічні побутові та |2621.3.1.01, 2621.3.2.01 | господарсько-декоративні | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби керамічні, н. в. і. у. |2625.3.2.01, 2625.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби ковбасні |1513.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби комплектувальні |2511.1.3.01, 1920.1.3.03, | |2000.1.3.03, 2000.1.3.01, | |2000.1.3.02 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби кондитерські та торти |1581.3.1.02 | свіжі | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби лимарні та сідельні |1920.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби макаронні |1585.3.1.01, 1585.3.1.03, | |1585.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби металеві збірні інші |2850.3.1.01, 2850.3.2.01 | (барабани сталеві, контейнери з| | легких металів, засоби | | кріпильні тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби ножові та вироби залізні|2842.3.1.01, 2842.3.2.01 | загального призначення | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби панчішно-шкарпеткові |1770.3.1.01, 1770.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби паперові та з картону |2112.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби піротехнічні |7770.3.1.03, 7770.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби пластмасові |2524.3.1.01, 2524.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби пресовані із сплавів |2811.1.3.03 | алюмінієвих | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби прокатні із заліза |2812.1.3.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби прокатні із сплавів |2811.1.3.02 | алюмінієвих | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби прокатні із сталі |2811.1.3.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби санітарно-технічні з |2622.3.1.01, 2622.3.2.01 | кераміки | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби скляні |3210.2.4.11 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби стінові бетонні, стовпи,|4510.1.3.01 | черепиця бетонна | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби столярні та теслярські з|2000.3.1.05 | деревини | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби сухарні |1582.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби та матеріали гумові |7710.3.1.17 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби текстильні готові інші |1740.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби текстильні з волокон |1740.3.2.05 | інших | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби текстильні з волокон |1740.3.2.01 | натуральних | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби текстильні з волокон |1740.3.2.03 | синтетичних | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби текстильні з волокон |1740.3.2.02 | штучних | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби текстильні з суміші |1740.3.2.04 | волокна штучного з бавовною | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби текстильні стьобані |1754.3.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби текстильні та предмети |1754.3.1.10, 1754.3.2.08 | технічного призначення | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби теслярські та столярні з|2812.3.1.01, 2812.3.2.01 | металу | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби трикотажні чи в'язані |1770.3.1.03, 1770.3.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби тютюнові |1600.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби хлібобулочні та |1581.3.2.01 | кондитерські | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби цукристі кондитерські (у|1584.3.1.03 | т. ч. шоколад білий) без какао | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби штамповані із сплавів |2811.1.3.04 | алюмінієвих | | -------------------------------+--------------------------------| Вироби ювелірні |3610.3.1.01, 3610.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вироби яєчні, у т. ч. альбумін |1589.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Висівки та залишки зернових |1561.2.9.01 | інші | | -------------------------------+--------------------------------| Вичавки |1590.2.9.01, 1590.2.9.11, | |1532.2.9.03, 1533.3.1.11, | |1588.2.9.02, 1532.2.9.02, | |1533.3.1.10, 1588.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Відгін метамольний |2414.2.9.69 | -------------------------------+--------------------------------| Відеокасети |2220.3.1.05, 2220.1.3.05 | -------------------------------+--------------------------------| Відрізки, кінці, ошурки та |2720.2.9.06 | відходи дроблення інші | | -------------------------------+--------------------------------| Відсів вапняковий, у т. ч. |2652.2.9.04 | вапняково-сірчаний та | | вапняково-магнієвий | | -------------------------------+--------------------------------| Відсів гіпсовий |2653.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Відсів піску |2664.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Відсів цементу |2651.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Відсів щебеню |2682.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Відсіви крихти коркової |2000.2.2.13 | -------------------------------+--------------------------------| Відсіви щепи технологічної |2000.2.2.12 | -------------------------------+--------------------------------| Відсівки чаю |1586.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Відстій білковий |1590.2.9.19 | -------------------------------+--------------------------------| Відструги та вирізки |2000.2.2.06 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи (гірські породи, |1412.2.9.05, 1413.2.9.02, | земля), що утворюються від |1030.2.9.01, 1020.2.9.01, | проведення розкривних робіт |1200.2.9.04, 1411.2.9.01, | |1450.2.9.32, 1010.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробів тканих інші |1740.2.1.32 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробництва |2441.2.9.22 | антибіотиків | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробництва галантоміну|2441.2.9.24 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробництва галогенів |2413.2.9.63 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробництва інсуліну |2441.2.9.23 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробництва ліків |2441.2.9.21 | експериментальних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробництва ліків нових|2441.2.9.20 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробництва |2414.2.9.92 | метилхлороформу | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробництва висадок, |2466.2.9.13 | які містять "червоне масло", | | фтор-борну кислоту, генпан, | | смолу | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробництва речовин та |2414.2.9.90 | продуктів, що містять | | поліхлоровані біфеніли та | | поліхлоровані терфеніли, | | полібромовані біфеніли | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробництва |2441.2.9.25 | тестостеронів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи виробництва |2414.2.9.91 | хлорфторпохідних насичених | | вуглеводнів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи витрушування |1710.2.9.15 | конопляно-джутові | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи від надання послуг |8520.2.9.03, 8520.2.9.04 | ветеринарних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи від технологічних |4010.2.9.12 | процесів виробництва і | | розподілу енергії електричної, | | газу, пари та гарячої води | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи від функціонування |9030.2.9.08 | установок для очищення вод | | стічних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи вовни та волосу тварин |1710.1.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи газу природного |1110.3.1.11 | нафтових родовищ | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи галогеновані процесів |1720.2.3.01 | апретування та кінцевого | | оброблення | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи деревини |2000.2.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи десульфуризації |4010.2.3.07 | нафтопродуктів, що містять | | сполуки сірки | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи дистиляції спиртів |1590.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи забрудненого |2413.2.9.61 | чотирихлористого вуглецю | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи збагачення вугілля |1010.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи змішані будівництва та |4510.2.9.09 | знесення будівель і споруд | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи знезараження та (або) |9010.2.3.01 | очищення вод стічних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи кокономотального |1710.2.9.02 | виробництва | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи комунальні (міські) |7720.3.1.01 | змішані | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи концентрату вугілля |1010.2.9.04 | кам'яного для коксування | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи концентрату торію |2735.2.9.41 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи кухонні органічні |7710.3.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи лужні очищення світлих |1110.2.9.07 | нафтопродуктів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи масел трюмних від |6000.2.8.16 | стічних труб пірса | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи масла, не позначені |6000.2.8.21 | іншим способом | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи механооброблення |2210.2.1.01 | друкарських форм, друкарських | | пластин чи циліндрів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи нафтових масел та |1110.3.1.01 | масел, видобутих з мінералів | | бітумних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи негалогеновані процесів|1720.2.3.02 | апретування та кінцевого | | оброблення | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи неспецифічні промислові|9010.2.3.16 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи неціанідні, які містять|2820.2.9.28 | хром | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи неціанідні, які не |2820.2.9.29 | містять хрому | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи ниток швацьких |1710.2.9.31 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи оброблення аеробного |9010.2.3.06 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи оброблення анаеробного |9010.2.3.12, 9010.2.3.13 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи очищення вод стічних |1543.2.6.01, 2112.2.6.01, | |2733.2.9.20, 2733.2.9.41, | |2735.2.9.26 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи очищення вугілля, |4010.2.1.01 | торфу, сланців | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи очищення газу |2734.2.9.16, 2732.2.9.09, | |2733.2.9.19, 2733.2.9.40, | |2735.2.9.23, 2731.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи очищення картоплі |1562.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи очищення колошникового |2711.2.9.40 | газу тверді | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи очищення насіння для |1541.2.9.05 | виготовлення олії | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи очищення у процесі |2112.2.6.02 | рециркуляції паперу та картону | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи перевезень повітряним |6000.2.9.21 | транспортом | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи перевезень, не |6000.2.9.22 | позначені іншим способом | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові кормів готових |1571.2.9.01 | для тварин | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.16 | порошкоподібні абразивів | | природних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.23 | порошкоподібні азбесту | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.15 | порошкоподібні асфальту | | природного | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.28 | порошкоподібні вермикуліту | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.19 | порошкоподібні графіту | | природного | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.21 | порошкоподібні магнезиту | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.22 | порошкоподібні магнезії, солей | | та оксидів магнію | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.30 | порошкоподібні мінералів інших | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.27 | порошкоподібні нефеліну | | лейситового та спеніту | | нефелінового | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.29 | порошкоподібні перліту | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.17, 1450.2.9.18 | порошкоподібні розрізання чи | | грубого оброблення алмазів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.24 | порошкоподібні слюди | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.26 | порошкоподібні стеатиту | | природного і тальку | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові та |1450.2.9.25 | порошкоподібні шпату польового | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилові, порошкоподібні |1450.2.9.20 | кварцу та кварцитів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2420.2.9.24 | споруд та установок, які | | містять | | 0,0-Диметил-0-/4-нітрофеніл/ | | тіофосфат (метафос) | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2420.2.9.26 | споруд та установок, які | | містять 3,4-Дихлорпропіонанілід| | (лропанід) | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2451.2.9.12 | споруд та установок, які | | містять n-Бензохінон | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2414.2.9.95 | споруд та установок, які | | містять бензальхлорид | | (дихлорметилбензол) | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2414.2.9.96, 2416.2.9.22 | споруд та установок, які | | містять вінілхлорид | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2441.2.9.26 | споруд та установок, які | | містять галантомін | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2416.2.9.24, 2417.2.9.16, | споруд та установок, які |2470.2.9.09 | містять гексаметилендіамін | | (1,6-Діаміногексан) | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2416.2.9.25 | споруд та установок, які | | містять гексаметилендіізоціанат| | (десмодур) | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2420.2.9.22 | споруд та установок, які | | містять гексахлорциклогексан | | (гексахлоран) | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2420.2.9.23 | споруд та установок, які | | містять гексахлорциклопентадієн| | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2442.2.9.13 | споруд та установок, які | | містять гігроміцин Б | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2420.2.9.25 | споруд та установок, які | | містять динітро-о-крезол | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2430.2.9.26 | споруд та установок, які | | містять динітрофенол | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2420.2.9.33, 2441.2.9.29 | споруд та установок, які | | містять етиленамін (азирідин) | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2420.2.9.34 | споруд та установок, які | | містять етилмеркурхлорид | | (гранозан) | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2441.2.9.27, 2452.2.9.11 | споруд та установок, які | | містять кислоту тіогліколеву | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2420.2.9.28 | споруд та установок, які | | містять метилбромід | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2412.2.9.27, 2420.2.9.32 | споруд та установок, які | | містять м-хлоранілін | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2420.2.9.29, 2441.2.9.28, | споруд та установок, які |2512.2.9.09 | містять нафтохінони | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2412.2.9.23, 2416.2.9.27 | споруд та установок, які | | містять нітроаніліни | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочишувальних |2420.2.9.30 | споруд та установок, які | | містять пентахлорфенол | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2416.2.9.26 | споруд та установок, які | | містять терефталеву кислоту | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2320.2.9.30, 2412.2.9.26, | споруд та установок, які |2466.2.9.14 | містять тетраетилсвинець | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2416.2.9.28 | споруд та установок, які | | містять толуілендіізоціанат | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2420.2.9.27 | споруд та установок, які | | містять трихлорфенолят міді | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2417.2.9.17 | споруд та установок, які | | містять хлоропрен | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи пилогазоочищувальних |2416.2.9.23, 2420.2.9.21 | споруд та установок, які | | містять ціанід водню | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи підготовчої та |1754.2.9.05 | чесальної дільниць | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи полотен трикотажних чи |1760.2.9.07 | в'язаних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення |1450.2.6.02, 1450.2.6.03 | алмазів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення |1720.2.6.01 | галогеновані | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення |1450.2.6.05 | графіту | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення |1720.2.6.03 | інші | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення |1450.2.6.04 | кварцу та кварцитів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення |1450.2.6.06 | мінералів інших | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення |1720.2.6.02 | негалогеновані | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення |1450.2.6.01 | пемзи та абразивів природних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення |0111.2.6.01, 0121.2.6.01, | рідкі |0124.2.6.01, 1541.2.6.01, | |1571.2.6.01, 1587.2.6.01, | |1588.2.6.01, 1589.2.6.01, | |1511.2.6.02 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення |1562.2.6.01 | сировини для виробництва | | крохмалю та крохмалепродуктів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення |1571.2.6.02 | тверді | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи промивання та очищення,|1541.2.6.05 | знімання луски та шкірки рідкі | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи процесів промивання, |1590.2.6.01 | очищення та механічного | | диспергування сировинних | | матеріалів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи процесу екстрагування |1584.2.9.02 | розчинником | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи процесу склування та |9010.2.3.04 | відходи засклянілі | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи регенерації емульсій та|2320.2.9.29 | рідин | | змащуваьно-охолоджувальних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи речовин для |7760.3.1.03 | вогнегасіння | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи речовин хімічних, |8540.2.9.01 | біопрепаратів, біомаси, засобів| | лікувальних, інструменту, | | засобів і препаратів інших | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи речовин, що містять |7760.3.1.01 | тіоціани, ізоціанати та їх | | сполуки | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи рідкі водяні, які |2462.2.9.05 | містять клеї та герметики, інші| | -------------------------------+--------------------------------| Відходи рідкі водяні, які |2210.2.6.04, 2430.2.9.08 | містять фарбу | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи рідкі на водяній основі|9010.2.8.05 | від очищення газу та відходи | | рідкі на водяній основі від | | спалювання відходів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи рідкі на водяній основі|9010.2.9.07 | від очищення газу та відходи | | рідкі на водяній основі інші | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи рідкі на водяній основі|9010.2.3.05 | від процесу склування відходів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи рідкі очищення вод |1551.2.6.01, 1552.2.6.01, | стічних |1584.2.6.01, 1590.2.6.02 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення азбесту |1450.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення алмазів |1450.2.9.03, 1450.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення вермикуліту|1450.2.9.14 | та перліту | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення графіту |1450.2.9.05 | природного | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення каменів |1450.2.9.02 | дорогоцінних та | | напівдорогоцінних (крім | | алмазів), абразивів природних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення кар'єром |1450.2.9.01 | асфальту природного, | | асфальтидів, порід асфальтових | | інших | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення кар'єром |1310.2.9.01 | руди залізної | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення кварцу та |1450.2.9.06 | кварцитів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення магнезиту |1450.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення магнезії, |1450.2.9.08 | солей та оксидів магнію | | природних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення нефеліну |1450.2.9.13 | лейситового та спеніту | | нефелінового | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення слюди |1450.2.9.10 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення стеатиту |1450.2.9.12 | природного і тальку | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи розроблення шпату |1450.2.9.11 | польового | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи руд залізних |1310.3.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи руд уранових і торієвих|1200.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи системи конденсації |2413.2.9.44 | хлоридів, які містять оксиди | | титану, ванадію | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи смолисті, які містять |2462.2.9.06 | смолу епоксидну, каучук, | | отверджувач, наповнювач | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи солей кадмію, нікелю, |2413.2.9.45 | свинцю, ванадію, хрому, олова, | | йоду, міді у виробництві | | реактивів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи та залишки кріплення |1010.1.9.02, 1200.1.9.02 | дерев'яного | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи тверді морських |6000.2.9.18 | перевезень, які утворилися | | внаслідок псування, забруднення| | чи ураження вантажів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи тверді первинного |4101.2.9.01 | фільтрування та просіювання | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи тверді процесу очищення|4010.2.3.04, 2611.2.9.03 | газів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи тверді, одержані від |4010.2.3.01 | процесів знесолення води | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи тверді, що не містять |4010.2.9.08 | нафтопродуктів (в процесі | | виробництва енергії | | електричної) | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1754.2.9.14 | виробництва виробів текстильних| | та предметів технічного | | призначення | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1513.2.9.02 | виробництва мучки та борошна | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1754.2.9.08 | виробництва нитки гумової та | | джута | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1754.2.9.07 | виробництва повсті оббивної з | | плівковим покриттям | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1754.2.9.13 | виробництва полотна | | текстильного просоченого з | | покриттям | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1754.2.9.10 | виробництва полотна тканого з | | нитки металевої та полотна | | тканого з пряжі металізованої | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1754.2.9.09 | виробництва пряжі металізованої| | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1754.2.9.11 | виробництва пряжі позументної | | та тасьми | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1710.2.9.11 | виробництва пряжі та ниток | | бавовняні інші | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1754.2.9.12 | виробництва тканини кордної для| | шин | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1754.2.9.06 | виробництва тюлю, мережива, | | тасьми, стрічок, оздоблення та | | вишивки | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні м'які |2000.2.2.08 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні |1512.2.9.12 | перероблення пір'я птиці | | свійської | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні, які |1511.2.9.28 | утворюються бід одержання вовни| | та сировини шкіряної | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні, які |1511.2.9.31 | утворюються від одержання жиру | | тварин | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні, які |1511.2.9.30 | утворюються від одержання | | сировини шкіряної | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи технологічні, які |1511.2.9.29 | утворюються від пресування | | вовни | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи тканин рослинного |0111.2.6.02, 1531.2.6.02, | походження |1541.2.6.02, 1587.2.6.02, | |1588.2.6.02, 1589.2.6.02 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи тканин тваринного |0121.2.6.02, 0124.2.6.02, | походження |1511.2.6.01, 1541.2.6.03, | |1588.2.6.03, 1589.2.6.03 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи торгівлі та ринків |5200.3.1.19 | змішані | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи торфу |1030.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи трихлоретилену |2735.2.9.43 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи фізико-хімічного |1320.2.3.01 | перероблення руд мідних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи ціанідні (лужні), які |2820.2.9.26 | містять важкі метали (за | | винятком хрому) | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи ціанідні (лужні), які |2820.2.9.27 | не містять важких металів (за | | винятком хрому) | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, н. в. і. у., від |9010.2.8.10 | спалювання відходів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, не позначені іншим |9010.2.9.13, 9010.2.3.14, | способом |9010.2.3.11 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, одержані в процесі |7720.3.1.03 | очищення вулиць, місць | | загального використання | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, одержані у процесах |2820.2.1.20 | зварювання | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, одержані у процесі |2820.2.9.38 | знежирення парою | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, стабілізовані за |9010.2.7.01 | допомогою біологічного | | оброблення | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, стабілізовані чи |9010.2.3.02 | затверділі за допомогою | | матеріалу зв'язувального | | неорганічного | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, стабілізовані чи |9010.2.3.03 | затверділі за допомогою | | матеріалу зв'язувального | | органічного | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, що утворюються під час|8510.2.9.05 | дезінфекції, дезінсекції, | | дератизації | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, що утворюються у |2521.2.9.04 | процесі знежирення парою | | пластмасової поверхні | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять азбест, |2430.2.9.22 | масла, бітум, виробництва | | мастик | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять ацетофенол|2414.2.9.87 | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять барвники, |2412.2.9.22 | розчинники виробництва | | барвників | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять гас, |2451.2.9.11 | спирти, сольвент, виробництва | | товарів побутової хімії | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять |2414.2.9.83 | дибензиламін, виробництва | | етилбензиламіну | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять діоксан, |2414.2.9.88 | гептан | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять кислоту |2430.2.9.24 | трихлороцтову, ацетон, толуол, | | виробництва плівки лакованої | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять купорос |2413.2.9.51 | залізний, виробництва діоксиду | | титану | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять |2416.2.9.18 | полівінілтриметилсилан, | | хлорбензол, виробництва | | полівінілтриметилсилану | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять |2416.2.9.19 | полівінілтриметилсилан, | | циклогексан, виробництва | | полівінілтриметилсилану | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять порофор, |2414.2.9.71 | виробництва кислот | | хлорорганічних | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять продукти |7760.3.1.02 | хімічні неорганічні, н. в. і. | | у. | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять ртуть, |2413.2.9.58 | свинець, інші виробництва | | напівпровідників | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять солі |2414.2.9.85 | нікелю, міді, кобальту, | | виробництва кислоти | | нітрилаксилової | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять сполуки |2430.2.9.21 | свинцю, хрому, цинку, | | розчинник, виробництва лаків, | | емалей | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять срібло, |2464.2.9.06 | одержані у процесі очищення | | відходів фотографічного | | виробництва на підприємстві | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять |2414.2.9.86 | сульфокислоти, виробництва | | сульфокислот | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять |2470.2.9.08 | триетиленгліколь, виробництва | | волокон поліуретанових | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять фосфіти, |2414.2.9.89 | виробництва гіпофосфітів | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять |2414.2.9.79 | хлорорганічні сполуки, | | виробництва кислоти | | хлорвалеріанової | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять |2414.2.9.78 | хлорпарафін, виробництва | | хлорпарафіну | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять хлорфенол,|2430.2.9.23 | виробництва плівки лакованої | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які містять хром, |2413.2.9.59 | ванадій, від очищення стічних | | вод виробництва | | напівпровідників | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які утворюються під |1110.2.9.08 | час здійснення буріння | | свердловин для видобування | | нафти та газу | | -------------------------------+--------------------------------| Відходи, які утворюються під |1110.2.9.13 | час монтажу та демонтажу | | бурового обладнання | | -------------------------------+--------------------------------| Віксінти |3210.1.0.45 | -------------------------------+--------------------------------| Віск комах та спермацет |0125.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Віск рослинний |1542.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Вітрила для суден, тенти, мішки|1740.3.1.05 | спальні, парашути | | -------------------------------+--------------------------------| Вміст масло-, водо- |4010.2.3.08 | відокремлювачів | | -------------------------------+--------------------------------| Вовна деревна, борошно деревне |2000.3.1.15 | -------------------------------+--------------------------------| Вовна м'ята |1710.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Вовна |1511.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Вовна овець та кіз |0122.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Вовна овець, кіз та волосся |0122.3.2.02 | коней, лошаків, мулів та | | віслюків | | -------------------------------+--------------------------------| Вода аміачна карбонізована |2415.2.9.17 | -------------------------------+--------------------------------| Вода відкачана мінералізована |1010.2.9.06, 1020.2.9.02, | |1310.2.9.02, 1320.2.9.27, | |1412.2.9.06, 1450.2.9.31 | -------------------------------+--------------------------------| Вода відкачана мінералізована з|1200.2.9.05 | шахт, у яких видобувають руди | | уранові і торієві | | -------------------------------+--------------------------------| Вода мінеральна |1590.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Вода морська |1440.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вода питна |4101.3.1.01, 4101.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вода технічна |4101.3.1.02, 4101.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Вода фенольна |2414.2.9.64 | -------------------------------+--------------------------------| Водень рідкий |3130.1.0.34 | -------------------------------+--------------------------------| Водень фосфористий (фосфін) |2413.2.9.65 | -------------------------------+--------------------------------| Води промивні, відпрацьовані |3530.2.4.04 | від процесів хімічного | | фрезерування | | -------------------------------+--------------------------------| Води промивні кислотолужні, |2820.2.9.22 | відпрацьовані у гальванічних | | процесах | | -------------------------------+--------------------------------| Води промивні та стічні |1531.2.6.01 | -------------------------------+--------------------------------| Води промивні хромовмісні, |2820.2.9.20 | відпрацьовані у гальванічних | | процесах | | -------------------------------+--------------------------------| Води промивні циановмісні, |2820.2.9.21 | відпрацьовані у гальванічних | | процесах | | -------------------------------+--------------------------------| Води промивні, що |1320.2.6.01 | використовувались під час | | збагачення руд металів | | кольорових | | -------------------------------+--------------------------------| Води стічні від процесів |3410.2.9.01 | фарбування | | -------------------------------+--------------------------------| Води стічні та відходи від їх |2720.2.9.08 | очищення на підприємстві | | -------------------------------+--------------------------------| Возгони кадмієві |2735.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Возгони кам'яновугільних пеків |2310.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Возгони цинковмісні |2733.2.9.32 | -------------------------------+--------------------------------| Волластоніт |2623.1.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Воло, трахеї птиці свійської |1512.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Волокна інші |1710.1.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Волокна кенафу |1710.1.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Волокна лляні |1710.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Волокна непрофарбовані, нитки |1710.2.9.26, 1710.2.9.27, | (пряжа) засмічені |1710.2.9.28, 1710.2.9.29, | |1710.2.9.30 | -------------------------------+--------------------------------| Волокна хімічні |1754.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Волокна штучні |2470.3.1.01, 2470.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Волокно базальтове |1710.3.1.16, 1710.3.2.10 | -------------------------------+--------------------------------| Волокно лляне |1710.3.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Волокно текстильне з волокон |1710.3.1.10 | луб'яних | | -------------------------------+--------------------------------| Волокно текстильне штучне |1710.3.1.06 | штапельне | | -------------------------------+--------------------------------| Волокно шлакове |1710.3.1.17, 1710.3.2.11 | -------------------------------+--------------------------------| Волос кінський |3620.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Волоски чаю |1586.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Волосся коней, лошаків, мулів |0122.3.1.03 | та віслюків | | -------------------------------+--------------------------------| Волосся худоби |1511.2.9.23 | -------------------------------+--------------------------------| Воски |2416.1.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Вугілля активоване |2413.2.9.41, 4101.2.9.04, | |3120.2.9.04, 2734.2.9.29, | |9010.2.8.08, 9010.2.9.11 | -------------------------------+--------------------------------| Вугілля відпрацьоване після |2441.2.9.04 | очищення глюкози та сорбіту | | -------------------------------+--------------------------------| Вугілля кам'яне |1010.3.1.01, 1010.3.1.03, | |1010.3.1.02, 1010.3.2.01, | |4010.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Вузли металеві електровакуумних|3210.2.1.01 | приладів | | ----------------------------------------------------------------| Г | ----------------------------------------------------------------| Газ коксовий |2310.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Газ природний газових та |1110.3.1.07 | газоконденсатних родовищ | | -------------------------------+--------------------------------| Газ природний та суміші газів |1110.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Газети, журнали |2210.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Гази промислові |2411.3.1.01, 2411.3.2.01, | |7750.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Гази супутні, у т. ч. газ |1110.2.9.09 | сірчистий | | -------------------------------+--------------------------------| Галантомін |2441.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Галогениди бору |3210.1.0.34 | -------------------------------+--------------------------------| Галогениди фосфору |3210.1.0.33 | -------------------------------+--------------------------------| Галька, гравій, щебінь та |1421.3.1.02 | камінь бутовий | | -------------------------------+--------------------------------| гамма-Гексахлорциклогексан |2420.3.1.04 | (гамма-гексахлоран) | | -------------------------------+--------------------------------| Ганчір'я |1740.2.1.33, 1740.2.1.36, | |1740.2.1.34, 1740.2.1.35, | |1753.1.1.01, 1740.2.1.38, | |1740.2.1.37 | -------------------------------+--------------------------------| Гартцинк (цинкозалізний сплав) |2733.2.9.30 | -------------------------------+--------------------------------| 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,|2420.3.1.03 | 5,8,8а-тексагідро-1,4-ендо, | | екзо-5,8-диметанонафталін | | (альдрін) | | -------------------------------+--------------------------------| 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-6,7-епо|2420.3.1.05 | кси-1,4,5,8-диендо- | | метален-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октаг| | ідронафталін (дільдрин) | | -------------------------------+--------------------------------| 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбіцикло/2.|2420.3.1.01 | 2.1/гептен-5,6-біс оксиметилен | | сульфіт (тіодан) | | -------------------------------+--------------------------------| Гексахлорбутадієн |2420.3.1.02 | (перхлордивініл) | | -------------------------------+--------------------------------| Гелій |1110.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Гелій та суміші газів на основі|1110.3.2.03 | гелію | | -------------------------------+--------------------------------| Гептахлор |2420.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Гідразин та його сполуки |2412.1.1.02, 2441.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Гідриди бору |3210.1.0.36 | -------------------------------+--------------------------------| Гідриди миш'яку |3210.1.0.37 | -------------------------------+--------------------------------| Гідриди фосфору |3210.1.0.35 | -------------------------------+--------------------------------| Гідроксид натрію |3530.1.0.12 | -------------------------------+--------------------------------| Гідроксиди калію |3120.1.0.09 | -------------------------------+--------------------------------| Гідроксиди натрію |3120.1.0.08 | -------------------------------+--------------------------------| Гідроокис натрію |2811.2.4.04 | -------------------------------+--------------------------------| Гіпс |2653.3.1.01, 2653.3.2.01, | |2653.1.1.01, 2662.1.1.01, | |1412.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Гірчиця |1587.1.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Глиби з пісковика необробленого|1411.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Глина вогнетривка |2623.1.1.01, 1422.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Глина |2621.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Глини відбілювальні |1542.2.9.02, 1542.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Глини каолінові |1422.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Глини легкоплавкі |1422.3.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Глини та каолін |1422.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Глини фільтрувальні |2320.2.9.15, 4010.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Глини шамотні чи динасові |1422.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Глиноземи |2611.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Гліфтор |2420.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Гліцерин |2451.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Гліцерин, мила та детергенти, |2451.3.2.01 | препарати очищувальні та | | полірувальні | | -------------------------------+--------------------------------| Глюкоза |1562.3.1.07, 1562.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Глютен |1590.2.9.25 | -------------------------------+--------------------------------| Годинники |3340.3.1.01, 3340.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Голки |8520.2.9.01, 8510.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Голови кролів |1512.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Голови птиці свійської |1512.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Голови риб промислових |1520.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Головки ефірів та спиртів |2414.2.9.63 | -------------------------------+--------------------------------| Горіхи |1584.1.1.07, 1533.3.1.07, | |1581.1.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Горішок та пух від вати |1710.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Горох |1561.1.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Гравій |2663.1.1.03, 1421.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Гравій та пісок |1421.3.2.01, 1421.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Гравій, щебінь, пісок, мука |4510.1.1.01 | доломітова, заповнювачі, | | гіпсоцементи, мастика | | гідроізоляційна, речовини | | зв'язувальні | | -------------------------------+--------------------------------| Граніт |1411.3.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Гран-шлак свинцевий |2733.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Графіт |2416.1.1.03, 1450.3.1.09, | |1450.3.2.05, 2910.1.0.22 | -------------------------------+--------------------------------| Гриби |0112.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Грунт вийнятий |4510.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Грунт масляний |3000.1.0.05, 3000.1.0.04 | -------------------------------+--------------------------------| Грунти |2910.1.0.01 | -------------------------------+--------------------------------| Грунти лакові |3000.1.0.06 | -------------------------------+--------------------------------| Грунти, забруднені |4590.3.1.06 | нафтопродуктами, хімічними та | | біоречовинами | | -------------------------------+--------------------------------| Грунтовки водорозчинні |3410.1.0.16 | епоксидні, гліфталеві | | -------------------------------+--------------------------------| Грязі мінеральні |4101.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Губка кадмієва |2735.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Гурон кислий |2320.2.9.11, 2320.2.9.09, | |2320.2.9.08, 2320.2.9.10 | -------------------------------+--------------------------------| Гудрони |1542.2.6.04 | -------------------------------+--------------------------------| Гума дроблена |2512.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Гума електроізоляційна та |3130.1.0.12 | вироби з неї | | -------------------------------+--------------------------------| Гума підгоріла |2511.2.9.12, 2512.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Гуща квасу |1590.2.9.24 | ----------------------------------------------------------------| Д | ----------------------------------------------------------------| Декстрин |2623.1.1.19, 1562.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Деревина |1920.1.2.03, 0201.3.1.02, | |2000.3.1.01, 2111.1.2.02, | |2111.1.2.01, 2000.3.1.18, | |7710.3.1.10, 2000.3.2.01, | |2000.3.1.12, 2000.3.1.11, | |2000.3.1.09, 2000.3.1.10, | |2000.3.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Деталі браковані з металу |2820.2.1.12, 2820.2.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Деталі взуття |1920.3.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Деталі конструкцій металевих |2811.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Деталі корпусів |3340.1.3.01 | -------------------------------+--------------------------------| Деталі механічних вузлів |3340.1.3.02 | -------------------------------+--------------------------------| Деталі одягу |1820.3.2.04 | -------------------------------+--------------------------------| Деталі оздоблення одягу |1820.3.1.16 | -------------------------------+--------------------------------| Деталі оптичні з полімерів |3330.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Деталі оптичні зі скла |3330.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Деталі скляні електровакуумних |3210.2.1.02 | приладів | | -------------------------------+--------------------------------| Детектори ядерних випромінювань|3310.1.3.06 | -------------------------------+--------------------------------| Дефекат |1583.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Дефініли хлоровані |3130.1.0.24 | -------------------------------+--------------------------------| Джеми, желе фруктові, пюре та |1533.3.1.06 | пасти | | -------------------------------+--------------------------------| Джерела альфа-випромінювання |3310.1.3.01 | -------------------------------+--------------------------------| Джерела бета-випромінювання |3310.1.3.02 | -------------------------------+--------------------------------| Джерела гамма-випромінювання |3310.1.3.03 | -------------------------------+--------------------------------| Джерела іонізівного |2330.3.1.02 | випромінювання | | -------------------------------+--------------------------------| Джерела нейтронного |3310.1.3.04 | випромінювання | | -------------------------------+--------------------------------| Джерела первинних і вторинних |4010.2.9.11 | іонізівних випромінювань | | -------------------------------+--------------------------------| Диборан |2441.1.1.03, 2452.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Дибутилфталат |2416.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| 0,0-Диметил-/4-нітро-3- |2420.3.1.34 | метилфеніл/тіофосфат | | (метилнітрофос) | | -------------------------------+--------------------------------| 0,0-Диметил-S-Етил-меркаптоетил|2420.3.1.08 | дитіофосфат (екатін, М-81) | | -------------------------------+--------------------------------| Диметилвінілетинілкарбінол |2414.1.1.01, 2462.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Диметилсульфат |2414.1.1.02, 2414.1.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| 2,6-Диметокси-4-/n-амінобензосу|2442.3.1.03 | льфамідо/піримідин | | (сульфади-метоксин) | | -------------------------------+--------------------------------| Динітрил перфторглутаревої |2416.1.1.21, 2417.1.1.02 | кислоти | | -------------------------------+--------------------------------| Динітрил перфторрадипінової |2416.1.1.20, 2417.1.1.01 | кислоти | | -------------------------------+--------------------------------| Динітро |2420.3.1.09 | 4,6-Динітро-2-втор-бутил фенол | | (діносеб) | | -------------------------------+--------------------------------| 4,6-Динітро-2-ізопропілфенол |2420.3.1.10 | (ізофен) | | -------------------------------+--------------------------------| Диски магнітні гнучкі |2220.3.1.06, 2220.1.3.06 | -------------------------------+--------------------------------| Диски оптичні |2220.3.1.07, 2220.1.3.07 | -------------------------------+--------------------------------| Дисульфід молібдену |3520.1.0.01 | -------------------------------+--------------------------------| Діелектрики газоподібні |3130.1.0.22 | -------------------------------+--------------------------------| 0,0-Діетил-0-(4-нітрофеніл)- |2420.3.1.11 | тіофосфат (тіофос) | | -------------------------------+--------------------------------| Діетилперфторадіпат |2414.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Діоксид титану |2623.1.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Діоксид цирконію |2623.1.1.12 | -------------------------------+--------------------------------| Добавки для виробництва кормів |1572.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Добавки кормові |0121.1.1.02, 0124.1.1.02, | |0125.1.1.02, 0150.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Добавки мінеральні для |1571.1.1.06 | тваринних кормів | | -------------------------------+--------------------------------| Добавки смакові |1543.1.1.03, 1552.1.1.03, | |1588.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Добавки та приправи смакові |1587.3.1.05, 1587.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Добавки фруктові |1551.1.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Добавки харчові |1584.1.1.05, 1585.1.1.04, | |1551.1.1.07, 1552.1.1.04, | |1542.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Добавки, які використовуються |1543.1.1.05 | для виробництва маргарину та | | жирів харчових подібних | | -------------------------------+--------------------------------| Добрива мінеральні |0111.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Добрива та сполуки азотні |2415.3.1.01, 2415.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Добрива тваринні та рослинні |0111.1.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Додатки харчові, у т. ч. |1513.1.1.07 | наповнювачі, ароматизатори | | -------------------------------+--------------------------------| Доломіт |2623.1.1.06, 1412.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Домішки органічні |2623.1.1.21 | -------------------------------+--------------------------------| Дріб від дробоструминного |3510.2.9.03 | обладнання | | -------------------------------+--------------------------------| Дріб'язок кварциту |2670.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Дріб'язок тютюновий |1600.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Дріжджі |1590.2.9.21, 1581.1.1.03, | |1590.1.1.05, 1571.3.1.14, | |1589.3.1.03, 1590.2.9.18 | -------------------------------+--------------------------------| Дріт сталевий |2720.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Дробина пивна |1590.2.9.16 | -------------------------------+--------------------------------| Дробина хмелю |1590.2.9.20 | -------------------------------+--------------------------------| Дрос та шлаки зняті |2731.2.9.02, 2735.2.9.10, | |2733.2.9.10, 2733.2.9.34, | |2734.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Дрос чорний вторинного |2732.2.9.07 | плавлення | | ----------------------------------------------------------------| Е | ----------------------------------------------------------------| Екрани захисні з бетону |2330.1.0.09 | -------------------------------+--------------------------------| Екрани захисні з гафнію |2330.1.0.07 | -------------------------------+--------------------------------| Екрани захисні з чавуну |2330.1.0.08 | -------------------------------+--------------------------------| Екрани захисні із заліза |2330.1.0.06 | -------------------------------+--------------------------------| Екрани захисні із свинцю |2330.1.0.05 | -------------------------------+--------------------------------| Екскременти, сечовина та гній |0121.2.6.03 | -------------------------------+--------------------------------| Екстракти, есенції, концентрати|1586.3.1.07 | та напівфабрикати чаю | | -------------------------------+--------------------------------| Електродетонатори |2940.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Електроди |2733.2.9.47, 3120.2.9.01, | |2734.2.9.33 | -------------------------------+--------------------------------| Електроліт |6000.2.9.09, 3120.2.9.05, | |2734.2.9.31 | -------------------------------+--------------------------------| Елементи електронних схем |3340.1.3.03 | -------------------------------+--------------------------------| Елементи ртутні сухі |6000.2.9.06, 3120.2.9.02, | |3120.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Емалі синтетичні |3410.1.0.01 | меламіноамінові | | -------------------------------+--------------------------------| Емалі та компаунди |3130.1.0.09 | електроізоляційні | | -------------------------------+--------------------------------| Ембріони без шкір |1511.2.9.10 | -------------------------------+--------------------------------| Емульсії для машинного |2521.2.1.06, 2820.2.1.15, | оброблення |2521.2.1.07, 2820.2.1.16 | -------------------------------+--------------------------------| Емульсії дорожні |4510.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Емульсії інші |6000.2.9.11 | -------------------------------+--------------------------------| Емульсії прокатних цехів |2720.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Емульсія, яка містить |2414.2.9.82 | фторорганічні сполуки | | -------------------------------+--------------------------------| Енергія електрична, газ, пара |4010.3.1.01 | та вода гаряча | | -------------------------------+--------------------------------| Есенції, добавки смакові та |1590.1.1.07 | ароматизатори | | -------------------------------+--------------------------------| Етикетки |2112.3.1.26 | -------------------------------+--------------------------------| Етиленмеркурфосфат |2420.3.1.32, 2000.1.2.22 | ----------------------------------------------------------------| Ж | ----------------------------------------------------------------| Жакети, пуловери, кардигани |1770.3.1.02, 1770.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Жили мідні з ізоляцією |2940.1.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Жилка тютюнова |1600.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Жири |1511.3.1.10, 1541.3.1.03, | |1581.1.1.10, 1585.1.1.03, | |1543.3.1.04, 1543.1.1.02, | |1541.3.2.02, 1542.1.1.02, | |1541.3.1.05, 1541.3.1.04, | |1511.3.2.04, 1541.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Жир-сирець пташиний |1512.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Жито |1561.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Жовч |1511.2.9.27, 1511.2.9.26 | -------------------------------+--------------------------------| Жом |1583.2.9.01 | ----------------------------------------------------------------| З | ----------------------------------------------------------------| Заготовки з деревини |3620.1.1.01, 2000.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки з інших авіаційних |3530.1.0.08 | металевих матеріалів | | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки з паладію |3610.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки з платини |3610.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки з срібла |3610.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки з титанових сплавів |3630.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки із |2841.1.3.02 | вольфрамокобальтових сумішей | | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки із золота |3220.1.0.02, 3610.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки із надпровідників |3130.1.0.30, 3130.1.0.29, | |3130.1.0.33, 3130.1.0.28, | |3130.1.0.31, 3130.1.0.32 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки із паладію |3220.1.0.03 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки із різних сплавів |3130.1.0.40 | (сплавів для термопар тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки із сірого чавуну |2841.1.3.05 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки із срібла |3220.1.0.01 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки із сріблянки |2841.1.3.04 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки із сталі |2841.1.3.01 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки із твердих сплавів |2841.1.3.03 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки овочеві |1533.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки платівок |2220.1.3.01 | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки радіоактивних |2330.1.0.11 | ізотопів високої хімічної | | чистоти з елементів I-VIII | | групи | | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки радіоактивних |2330.1.0.12 | ізотопів високої хімічної | | чистоти з кобальту, цезію, | | іридію, тулію, європію | | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки радіоактивних |2330.1.0.13 | ізотопів високої хімічної | | чистоти з радію, полонію | | -------------------------------+--------------------------------| Заготовки радіоактивних |2330.1.0.10 | ізотопів високої хімічної | | чистоти з торію, нептунію | | -------------------------------+--------------------------------| Заклепки |2811.2.5.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування вапняку в |1412.2.9.01 | кар'єрах | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування гіпсу в |1412.2.9.03 | кар'єрах | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування крейди та |1412.2.9.02 | доломіту в кар'єрах | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування у кар'єрах |1412.2.9.04 | матеріалів в'яжучих місцевих | | інших | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки від рубання та різання |1413.2.1.01 | сланцю шиферного | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки розроблення граніту в |1411.2.1.01 | кар'єрах | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки розроблення мармуру в |1411.2.1.04 | кар'єрах | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки розроблення пісковика в|1411.2.1.07 | кар'єрах | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки розроблення сланцю |1413.2.9.01 | шиферного у кар'єрах | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки рубання та різання |1411.2.1.03 | вапнякового каменю для | | будівництва | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки рубання та різання |1411.2.1.06 | гіпсу | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки рубання та різання |1411.2.1.02 | граніту | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки рубання та різання |1411.2.1.09 | каменів для будівництва інших | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки рубання та різання |1411.2.1.05 | мармуру | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки рубання та різання |1411.2.1.08 | пісковика | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виробництва агломерату |1310.2.3.04 | залізорудного | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виробництва |1310.2.3.03 | концентратів залізорудних | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виробництва кульок |1310.2.3.02 | залізорудних, залізофлюсу, | | заліза губчастого | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виробництва |1200.2.9.03 | концентратів руд уранових і | | торієвих | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки сланців бітумних або |1110.2.9.14 | керогенних | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки та суміші добрив |0111.1.2.05 | мінеральних | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки та суміші засобів |0111.1.2.06 | хімічного оброблення рослин | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування мінералів |1430.2.9.05 | інших | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування піритів та |1430.2.9.02 | сірки | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сульфатів |1430.2.9.03 | та карбонатів натрію | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сульфатів |1430.2.9.04 | та карбонатів барію | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування фосфатів |1430.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування солі і та |1440.2.9.01 | хлориду натрію чистого | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки анодні нафтового коксу |2320.2.9.17 | чи бітуму | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки асфальту та суміші |4510.2.9.04, 4510.2.9.03 | асфальтобетонної | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки баритів |1110.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки брикетів з лігніту |1020.2.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки брикетування палива |1010.2.9.02 | твердого | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виготовлення оцту |1587.2.9.02 | фруктового | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування бентоніту |1422.2.9.04 | або глин фулерових | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування андалузиту |1422.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування бокситів |1320.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування гальки, |1421.2.9.04 | каменю брукового та кременю | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування кіаніту та |1422.2.9.02 | силіманіту | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування |1320.2.9.11 | кобальтовмісних руд та сполук | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування муліту, |1422.2.9.03 | глин шамотних чи динасових у | | кар'єрах | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування руд |1320.2.9.05 | золотовмісних | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування руд і |1320.2.9.06 | концентратів благородних | | металів інших | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування руд і |1320.2.9.25 | концентратів металів лужних, | | лужноземельних та | | рідкісноземельних | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування руд і |1320.2.9.07 | концентратів металів платинової| | групи | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування руд і |1320.2.9.01 | концентратів мідних | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування руд і |1320.2.9.03 | концентратів нікелевих | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування руд і |1320.2.9.08 | концентратів свинцю, цинку та | | олова | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування руди |1320.2.3.13, 1320.2.9.09 | марганцевої | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.15 | сполук барію | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.13 | сполук вольфраму | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.19 | сполук магнію | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.24 | сполук металів кольорових інших| | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.17 | сполук металів | | рідкісноземельних ітрієвої | | групи | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.20 | сполук, молібдену | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.23 | сполук ртуті | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.21 | сполук рубідію | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.18 | сполук скандію та металів | | рідкісноземельних церієвої | | групи | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.16 | сполук стронцію | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.22 | сполук сурми | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.10 | сполук танталу | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.12 | сполук хрому | | (у т. ч. шестивалентного) | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки видобування сировини і |1320.2.9.14 | сполук цезію | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виробів, призначених |2210.1.2.15 | для комплектування множильної | | техніки | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виробництва |1542.2.9.04 | гідрогенізаційного | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виробництва крохмалю |1562.3.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виробництва макадаму |1421.2.9.06 | дросового | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виробництва целюлози |2111.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виробництва щебеню та |1421.2.9.05 | піску | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки виробничо-технологічні |1421.2.9.03 | видобування гравію та піску | | інші | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки від печей, в яких |2430.2.9.10 | виробляється оксид хрому | | зеленого | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки волокон |1710.1.1.12, 1710.1.1.11, | |1710.1.1.09, 1710.1.1.10, | |1710.1.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки гіпсу |2412.2.9.18 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки гумових сумішей |2511.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки деревини |1920.2.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки дистиляції виробництва |2414.2.9.39 | нітробензолу | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки дистиляційні у процесі |2420.2.9.13 | відділення толуолу | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки дрібні |9030.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки дьогтю |4510.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки заварки |1581.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки замісів бетонних |2661.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки збагачення і |1200.2.9.02 | брикетування руд уранових і | | торієвих | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки збагачення руд і |1320.2.9.02 | концентратів мідних | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки збагачення руд і |1320.2.3.02 | сировини кадмію | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки збагачення руди |1320.2.3.09 | олововмісної | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки збагачення руди |1320.2.3.08 | цинкової | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки зернові |1561.2.9.04, 1562.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки зрізу міздряного |1910.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки інші, суміші металів |2820.2.1.10 | кольорових | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки інші, суміші металів |2820.2.1.05 | чорних | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки карбоксиметилцелюлози |1110.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки картону |2210.1.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кислот |1110.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кислоти теогліколевої |1720.2.9.14 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки клею |2910.2.5.04, 2210.1.2.09, | |2811.2.5.03, 2811.2.5.02, | |2811.2.5.04 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кори |2000.2.2.16, 2000.2.2.15 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові |9010.2.9.05, 2414.2.9.31, | |2414.2.9.34, 2414.2.9.30, | |2441.2.9.08, 2414.2.9.33, | |2414.2.9.35, 2414.2.9.32, | |2414.2.9.29, 2415.2.9.16, | |2417.2.9.04, 2412.2.9.10 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові від розгонки |2415.2.9.15 | моноетаноламіну | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові від спалювання |9010.2.8.03 | відходів | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові галогеновані |2412.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові дистиляції |2414.2.9.24, 2464.2.9.03, | |2414.2.9.25 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові та залишки від |2416.2.9.07, 2416.2.9.08, | реакцій |2442.2.9.06, 2451.2.9.06, | |2452.2.9.06, 2461.2.9.09, | |2463.2.9.06, 2465.2.9.06, | |2466.2.9.08, 2414.2.9.41, | |2420.2.9.14, 2441.2.9.10, | |2442.2.9.07, 2451.2.9.07, | |2452.2.9.07, 2461.2.9.10, | |2463.2.9.07, 2465.2.9.07, | |2466.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові кінцевого |2414.2.9.28 | очищення акрилонітрилу | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові процесів |2441.2.9.09 | органічного синтезу | | (бензогексонію, анаприліну) | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові ректифікації |2417.2.9.03, 2414.2.9.27, | |2414.2.9.26 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові та тяжкі |2414.2.9.36 | спільного виробництва три- та | | перхлоретиленів | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові, які містять |2413.2.9.60 | моносилани, трихлорсилани | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки кубові, які містять |2420.2.9.11 | хлорфеноксиоцтову кислоту | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки лаків, емалей |2910.2.5.05, 3530.2.4.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки легкі дистиляції |2414.2.9.38 | виробництва фталевого ангідриду| | та нафталіну | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки лужних речовин |1110.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки мастила яєчного |1581.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки матеріалів для |2210.1.2.14 | виготовлення пластин чи | | циліндрів друкарських та | | елементів друкарських інших | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки матеріалів для |2210.1.2.13 | виготовлення форм друкарських | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки матеріалів |2210.1.2.10 | поліграфічних інших | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки матеріалів текстильних |2210.1.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки на фільтрі у процесі |2420.2.9.12 | фільтрації | | гексахлорциклопентадієну | | виробництва хлордану | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки напівфабрикатів |1581.2.9.04 | оздоблювальних | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки обрізання дерев та |0113.2.9.01 | догляду за посадками | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки оброблення м'яса |1589.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки оброблення овочів |1589.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки оброблення пластмаси |2000.2.2.18 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки оброблення прокату |2000.2.2.20 | кольорових металів | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки оброблення прокату |2000.2.2.19 | сталевого | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки оброблення фруктів та |1584.2.9.03 | горіхів | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки олійних фарб, які не |2811.2.1.02 | містять свинцевих пигментів | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки опари |1581.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки органічні |1710.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки очищення |1552.2.9.01 | виробничо-технологічного | | обладнання | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки очищення резервуарів |6000.2.9.17, 6000.2.9.16, | |6000.2.9.12, 6000.2.9.13, | |6000.2.9.14, 6000.2.9.15 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки паперу |2210.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки парафіну |1110.2.9.10 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки пароніту |2682.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки первинного очищення |1542.2.9.03 | олії та жирів | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки перероблення м'яса |1588.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки перероблення руд |1320.2.3.05, 1320.2.3.04, | |1320.2.3.06, 2330.2.9.11 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки перероблення фруктів та|1588.2.9.03 | овочів | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки пластмаси |1920.2.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки плит деревностружкових |2000.2.2.21 | та деревноволокнистих | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки плит деревностружкових |2000.2.2.22 | та деревноволокнистих | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки плівки |2210.1.2.12 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки плівки лаків та емалей |2430.2.9.19 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки плівки |2210.1.2.11 | полівінілхлоридної | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки поліграфічного тонеру |2430.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки полотна каркасного |1830.2.1.07 | хутра штучного | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки прогумованих |2511.2.9.05 | невулканізованих тканин | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки промивання |1421.2.6.02, 1421.2.6.03, | |1421.2.6.01, 1421.2.6.04 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки процесу знежирення |1910.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки процесу зоління |1910.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки процесу очищення газу |1110.2.9.11 | природного | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки процесу піролізу |9010.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки пряжі |1720.2.9.09, 1720.2.9.02, | |1720.2.9.04, 1720.2.9.07, | |1720.2.9.08, 1720.2.9.06, | |1720.2.9.05, 1720.2.9.10, | |1720.2.9.03, 1720.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки робіт щодо догляду за |0201.2.9.01 | насадженнями лісорозсадників | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки розроблення гравію у |1421.2.9.02 | кар'єрах | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки розроблення піску |1421.2.9.01 | природного будівельного у | | кар'єрах | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки розроблення руд |1200.2.9.01 | уранових та торієвих | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки розчину асфальтового |2682.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки розчину глинистого |1110.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки свинцевовмісні |1320.2.3.07 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки скраплювання та |1110.2.9.12 | регазифікації газу | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки сортування целюлози |2111.2.9.01 | невибіленої | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки сульфід-спиртової барди|1110.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки сумішей бетонних |2666.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки сумішей гіпсових |2662.2.9.02, 2666.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки та суміші піску |1110.2.9.16 | бітумінозного | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки тверді від очищення |9010.2.9.08, 9010.2.8.06 | газу | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки тверді реакцій на |4010.2.3.03 | кальцієвій основі від процесу | | десульфуризації газів топкових | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки технологічні рафінації |1542.2.9.01 | олії та жирів | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки тканини ворсової та |1760.2.9.05 | плюшевої | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки тонера поліграфічного |2210.1.2.08 | (у т. ч. натрони) | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки фарб |2210.1.2.06, 2910.2.5.06, | |2210.1.2.04, 2210.1.2.05 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки хімічних речовин |1110.1.1.06 | (у т. ч. поверхнево-активних | | речовин, детергентів тощо) | | інших | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки хутра трикотажного |1760.2.9.06 | штучного | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки центрифугування |2414.2.9.40 | виробництва діізоціанатів | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки цинкового литва у |2733.2.9.33 | кокіль | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки шкіри вичиненої |1910.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Залишки, одержані у процесі |9030.2.9.02 | вилучення піску | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки, одержані у процесі |7740.3.1.08 | подрібнення устатковання, | | інструменту, інших технічних | | засобів на брухт | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки, що утворюються у |2412.2.9.13 | процесі очищення печей, у яких | | виробляють оксид хрому зеленого| | -------------------------------+--------------------------------| Залишки, які містять |1720.2.9.15 | нітроаніліни | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки, які містять похідні |2412.2.9.14 | аніліну, піридин, виробництва | | барвників органічних | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки, які утворилися під час|1310.2.3.05 | відпалу піритів залізних | | -------------------------------+--------------------------------| Залишки, які утворилися під час|0112.2.9.02 | догляду за посадками овочів, | | квітів, саджанців | | -------------------------------+--------------------------------| Залишок кубовий, що утворюється|2470.2.9.03 | у процесі виробництва | | поліефірного волокна | | -------------------------------+--------------------------------| Залишок нелеткий та шлак |9010.2.9.01, 9010.2.8.01 | -------------------------------+--------------------------------| Залишок смолистий, який містить|2412.2.9.15 | цинк, дифеніламін, виробництва | | барвників на основі | | дифеніламіну | | -------------------------------+--------------------------------| Залізничні локомотиви та |3520.3.2.01 | рухомий склад | | -------------------------------+--------------------------------| Залізо губчасте |1310.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Залізофлюси |1310.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Залози ендокринні |1511.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Замінник шкіри |1910.3.1.23 | -------------------------------+--------------------------------| Замша |1910.3.1.01, 1810.1.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Запас розволокнений вовни та |1710.2.9.04 | пуху | | -------------------------------+--------------------------------| Зародок кукурудзяний |1562.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Засоби бойові та боєприпаси |2940.3.1.01, 2940.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Засоби захисту від хімічних або|8530.2.9.03 | бактеріальних аерозолів | | -------------------------------+--------------------------------| Засоби мийні |7710.3.1.23 | -------------------------------+--------------------------------| Засоби мисливства (порох, набої|0150.1.2.01 | тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Засоби парфумерно-косметичні |5200.3.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Засоби утримання тварин |0125.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Засоби фільтрувальні |4010.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Засоби хімічного оброблення |0111.1.2.03 | насіння та захисту рослин | | -------------------------------+--------------------------------| Зв'язка металева з порошку |2681.1.1.04 | олова, алюмінію та наповнювачів| | -------------------------------+--------------------------------| Зв'язка неорганічна (керамічна)|2681.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Зв'язка органічна (бакелітова, |2681.1.1.03 | вулканітова) | | -------------------------------+--------------------------------| Земля, яка залишається після |1583.2.6.03 | промивання та очищення буряку | | -------------------------------+--------------------------------| Зерна абразивів |2681.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Зерна кави |1586.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Зерно |1590.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Злаки хлібні |0111.3.1.01, 0111.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Зміт цукру |1583.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Змітки борошняні |1561.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Зола летка |9010.2.9.04, 9010.2.8.02 | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2732.2.9.11 | містять в основному алюміній та| | його сполуки | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2735.2.9.13 | містять в основному ванадій | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2735.2.9.16 | містять в основному вольфрам | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2735.2.9.20 | містять в основному кобальт | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2735.2.9.21 | містять в основному кольорові | | метали інші | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2734.2.9.14 | містять в основному мідь та її | | сплави | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2735.2.9.17 | містять в основному молібден | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2735.2.9.14 | містять в основному нікель | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2735.2.9.15 | містять в основному ніобій та | | тантал | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2733.2.9.17 | містять в основному олово та | | його сполуки | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2733.2.9.16 | містять в основному свинець та | | його сполуки | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2735.2.9.19 | містять в основному сурму | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2735.2.9.18 | містять в основному титан | | -------------------------------+--------------------------------| Зола та залишки інші, які |2733.2.9.36 | містять в основному цинк та | | його сполуки | | -------------------------------+--------------------------------| Зошити, щоденники, альбоми |2210.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Зрив |1760.2.9.03, 1770.2.9.03, | |1760.2.9.01, 1770.2.9.02, | |1760.2.9.02, 1770.2.9.01, | |1760.2.9.04, 1770.2.9.04 | ----------------------------------------------------------------| И | ----------------------------------------------------------------| Изопропілхлоркарбонат |2441.1.1.04 | ----------------------------------------------------------------| І | ----------------------------------------------------------------| Іграшки та ігри |3640.3.1.01, 3640.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Ізгар цинкова |2733.2.9.29 | -------------------------------+--------------------------------| Ізгар, шлак, дрос, зміни, |2733.2.9.24, 2733.2.9.45, | окалина, пил, шлам, кек, тверді|2734.2.9.39 | частинки та відходи інші | | -------------------------------+--------------------------------| Ізолятори керамічні та арматура|2623.3.1.01, 2623.3.2.01 | ізоляційна | | -------------------------------+--------------------------------| Ізолятори скляні |3130.1.0.20 | -------------------------------+--------------------------------| Ізопропілхлоркарбонат |2420.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Ізоціанід ртуті |2940.1.1.12 | -------------------------------+--------------------------------| Ізумруди |1450.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Інгредієнти |2511.1.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Інструменти абразивні |3330.1.0.02 | -------------------------------+--------------------------------| Інструменти музичні |3620.3.1.01, 3620.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Інструменти |2841.3.1.01, 2841.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Інсулін |2441.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Інтарсія та елементи з деревини|2000.3.1.23 | інкрустаційні | | ----------------------------------------------------------------| К | ----------------------------------------------------------------| Кава |1551.1.1.03, 1586.3.1.03, | |1586.3.1.04, 1586.3.1.01, | |1586.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Кава та чай |1586.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Кадмій стеарат |2416.1.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Казеїн |1551.3.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Какао |1551.1.1.04, 1584.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Какао та кава з молоком |1551.3.1.09 | згущеним та цукром | | -------------------------------+--------------------------------| Какао, шоколад |1581.1.1.08, 1584.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Калій бромід |2464.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Калій йодид |2464.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Калій фторат |2461.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Калій хлористий (хлорид калію) |2415.2.9.13 | -------------------------------+--------------------------------| Кальцій металічний |3210.1.0.03 | -------------------------------+--------------------------------| Кальцій сірчанокислий (сульфат |2412.2.9.05, 2415.2.9.12 | кальцію) | | -------------------------------+--------------------------------| Камеді природні та екстракти |0201.3.1.03 | рослинні, бальзами | | -------------------------------+--------------------------------| Камені дорогоцінні і |1450.3.2.02, 1450.3.1.04, | напівдорогоцінні |3610.1.1.06, 1450.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Камені синтетичні |3610.1.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Камінь бутовий |1421.3.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Камінь винний |1590.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Камінь для пам'ятників або |1411.3.1.08, 1411.3.2.05, | будівництва |2670.3.1.01, 2670.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Канати сталеві |6000.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Каолін |1422.3.1.02, 1422.3.1.01, | |2623.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Капелюхи та убори головні |1830.3.1.03, 1830.3.2.03, | |1820.3.1.17, 1820.3.2.05 | -------------------------------+--------------------------------| Карбонат кальцію |1583.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Карбонати барію природні |1430.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Карбонати |2611.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Карналіт, сильвініт та солі |1430.3.1.02 | калійні | | -------------------------------+--------------------------------| Картини, плакати та |2210.3.1.08 | фотографічні зображення | | -------------------------------+--------------------------------| Картки поштові, картки |2210.3.1.04 | вітальні, картини, календарі | | -------------------------------+--------------------------------| Картон гофрований |2112.3.1.20 | -------------------------------+--------------------------------| Картон |2112.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Картон, папір кабельний та |3120.1.0.17 | декоративний, папір | | фільтрувальний лужно-стійкий | | -------------------------------+--------------------------------| Картопля |1531.3.1.01, 1531.1.1.01, | |1562.1.1.02, 1590.1.1.03, | |1531.3.1.02, 0111.3.1.02, | |1531.3.2.01, 1531.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Кас |1590.2.9.14 | -------------------------------+--------------------------------| Касети з дисками оптичними |2220.3.1.08, 2220.1.3.08 | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатор нікель-хромовий |2414.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатор, відпрацьований у |2414.2.9.11 | процесі виробництва | | 1,1,1-трихлоретану | | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатор, відпрацьований у |2415.2.9.07 | процесі виробництва аміаку | | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатор, який містить |2413.2.9.47 | ванадій | | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатор, який містить |2414.2.9.97 | карбонилгідрат кобальту | | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатор, який містить оксид|2413.2.9.18 | ванадію | | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатор, який містить оксид|2414.2.9.14 | нікелю | | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатор, який містить оксид|2413.2.9.48, 2414.2.9.13 | хрому | | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатор, який містить |2413.2.9.52 | сполуки кобальту, цинку, нікелю| | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатор, який містить |2415.2.9.18 | сульфід нікелю | | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатори |4010.2.4.02, 1542.2.9.05, | |9010.2.9.10, 2320.2.9.13, | |2413.2.9.53, 2415.2.9.08, | |2416.2.9.04, 2417.2.9.13, | |2420.2.9.09, 2441.2.9.07, | |2442.2.9.05, 2451.2.9.05, | |2452.2.9.05, 2461.2.9.08, | |2463.2.9.05, 2465.2.9.05, | |2466.2.9.07, 2412.2.9.08, | |2411.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатори із вмістом |6000.2.9.01 | дорогоцінних металів, вилучені | | з транспортних засобів | | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатори та інгібітори |9010.2.8.07, 4010.1.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатори, вилучені з |6000.2.9.02 | транспортних засобів | | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатори, які містять |2417.2.9.12, 2412.2.9.07, | благородні метали |4010.1.2.02, 2320.2.9.12, | |2413.2.9.17, 2416.2.9.03, | |2420.2.9.08, 2441.2.9.06, | |2442.2.9.04, 2451.2.9.04, | |2452.2.9.04, 2461.2.9.07, | |2463.2.9.04, 2465.2.9.04, | |2466.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Каталізатори, які містять |1542.1.2.03 | нікель | | -------------------------------+--------------------------------| Каучук |2417.3.1.01, 2417.3.2.01, | |2511.1.1.01, 3110.1.0.03 | -------------------------------+--------------------------------| Качани кукурудзи обрушені |0111.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| | | -------------------------------+--------------------------------| | | -------------------------------+--------------------------------| | | -------------------------------+--------------------------------| Кварц та кварцити |1450.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Квіти зрізані, букети |0112.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Кек залізомиш'яковистий |2711.2.9.42 | -------------------------------+--------------------------------| Кек кадмієвий |2735.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Кек миш'яковистий |2734.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Кек миш'яково-кальцієвий |2733.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Кек свинцево-цинковий |2735.2.9.42 | -------------------------------+--------------------------------| Кек цинковий |2733.2.9.31 | -------------------------------+--------------------------------| Килими та покриття текстильні |1751.3.1.01 | вузолкові | | -------------------------------+--------------------------------| Килими та покриття текстильні з|1751.3.1.03 | повсті | | -------------------------------+--------------------------------| Килими та покриття текстильні |1751.3.2.01 | інші | | -------------------------------+--------------------------------| Килими та покриття текстильні |1751.3.1.04 | нестьобані та нефлоковані | | -------------------------------+--------------------------------| Килими та покриття текстильні |1751.3.1.02 | тафтингові | | -------------------------------+--------------------------------| Кислота азотна |2511.2.9.14, 2811.2.4.08, | |3210.2.4.06 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота азотна та кислота |2413.2.9.16 | азотиста | | -------------------------------+--------------------------------| Кислота борна |1430.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота кремнефтористоводнева |2415.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота метафосфорна та кислота|2413.2.9.15 | ортофосфорна | | -------------------------------+--------------------------------| Кислота ортофосфорна |2511.2.9.15, 3210.1.0.10 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота оцтова |3210.1.0.09, 1587.1.1.02, | |2441.2.9.03, 3210.2.4.07 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота плавикова |3330.1.0.05 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота сірчана |2320.2.9.06, 2412.2.9.04, | |2461.2.9.02, 2511.2.9.13, | |4010.2.4.01, 2414.2.9.93, | |2414.2.9.77, 2420.2.9.06, | |2414.2.9.07, 2811.2.4.01, | |2415.2.9.04, 2411.2.9.02, | |2413.2.9.10, 2414.2.9.06, | |2413.2.9.11, 2416.2.9.21 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота сірчиста |2413.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота соляна |2413.2.9.62, 3120.1.0.13, | |2414.2.9.08, 2416.2.9.02, | |2420.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота тримелітова |2416.1.1.22, 2470.1.0.01 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота фтористоводнева |2413.2.9.14 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота хлористоводнева |2413.2.9.13 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота хлорна |3210.1.0.11 | -------------------------------+--------------------------------| Кислота хромова та її солі |3210.1.0.12 | -------------------------------+--------------------------------| Кислоти в рідкому й твердому |7710.3.1.21 | стані | | -------------------------------+--------------------------------| Кислоти харчові |1583.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Кислоти, н. в. і. у. |2820.2.9.31 | -------------------------------+--------------------------------| Кислоти, які застосовують в |4010.1.2.04, 4010.2.4.03 | енергетиці | | -------------------------------+--------------------------------| Кишки |1512.2.9.10, 1512.2.9.04, | |1511.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Кіаніт |1422.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Кінескопи |3220.1.0.05 | -------------------------------+--------------------------------| Кінець заправний джута |1710.2.9.18 | хімічного | | -------------------------------+--------------------------------| Кінці пряжі |1754.2.9.02, 1754.2.9.04, | |1754.2.9.01, 1754.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Кісточки |1532.2.9.01, 1533.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Кість |1511.2.9.13, 1511.2.9.16, | |1511.2.9.17, 1511.2.9.18, | |1511.2.9.19, 1511.2.9.20 | -------------------------------+--------------------------------| Клапоть |1830.2.1.04, 1830.2.1.01, | |1740.2.1.26, 1740.2.1.29, | |1830.2.1.02, 1820.2.1.10, | |1820.2.1.08, 1820.2.1.09, | |1820.2.1.12, 1820.2.1.11, | |1740.2.1.22, 1740.2.1.21, | |1740.2.1.23, 1740.2.1.20, | |1740.2.1.19, 7710.3.1.16, | |1920.2.1.01, 1830.2.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Клеї для інструментів музичних |3620.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Клеї для приклеювання |2910.1.0.15 | теплозвукоізоляційних, | | декоративно-облицювальних | | матеріалів та тканин | | -------------------------------+--------------------------------| Клеї для склеювання гум та |2910.1.0.17 | приклеювання їх до металів | | -------------------------------+--------------------------------| Клеї для склеювання дерев'яних |2910.1.0.14 | матеріалів та пенопластів | | -------------------------------+--------------------------------| Клеї для склеювання деяких |2910.1.0.18 | інертних пластиків з металами | | -------------------------------+--------------------------------| Клеї для склеювання металів між|2910.1.0.13 | собою та з неметалевими | | матеріалами | | -------------------------------+--------------------------------| Клеї для склеювання органічного|2910.1.0.16 | скла | | -------------------------------+--------------------------------| Клеї |2000.1.2.15, 2811.1.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Клеї та желатини |2462.3.1.01, 2462.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Клеї хімічно стійкі до |3530.1.0.10 | травильного розчину | | -------------------------------+--------------------------------| Клей вакуумно-щільний |3210.1.0.43 | -------------------------------+--------------------------------| Клей з минулим терміном |2511.1.2.04 | зберігання | | -------------------------------+--------------------------------| Клей підвулканізований |2511.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Клинкар |2734.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Книги та ноти |2210.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Книги, газети, товари |5200.3.1.14 | канцелярські паперові | | -------------------------------+--------------------------------| Ковдри та пледи |1740.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Кокони |0125.3.1.04, 1710.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Колеса залізничні цільнокатані |3520.1.0.04 | -------------------------------+--------------------------------| Кольорові метали та їх сполуки,|9010.2.9.03 | вилучені із залишку нелеткого | | -------------------------------+--------------------------------| Комбікорми |1571.3.1.12, 1571.3.1.11, | |1571.3.1.10, 1571.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Компакт-диски |2220.3.1.02, 2220.1.3.02 | -------------------------------+--------------------------------| Компакт-касети |2220.3.1.04, 2220.1.3.04 | -------------------------------+--------------------------------| Компаунди термопластичні |2623.1.1.14 | -------------------------------+--------------------------------| Композиції ізолювальні на |3120.1.0.18 | основі бітуму, парафіну, | | озокериту, каніфолі | | -------------------------------+--------------------------------| Компоненти електронні |3000.1.0.11 | -------------------------------+--------------------------------| Компост |9010.2.3.10 | -------------------------------+--------------------------------| Конденсат газовий |1110.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Коноплеволокна |1710.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Консерванти |0125.2.9.01, 1513.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Консерви з картоплі |1531.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Консерви та соки для дитячого |1588.3.1.01 | харчування | | -------------------------------+--------------------------------| Конструкції залізобетонні та |4510.2.9.06 | металеві | | -------------------------------+--------------------------------| Конструкції металеві |2811.3.1.01, 2811.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Конструкції та деталі металеві |4510.2.9.07 | з вмістом алюмінію та його | | сполук | | -------------------------------+--------------------------------| Конструкції та деталі металеві |4510.2.9.08 | з вмістом міді, свинцю, цинку, | | олова чи металів кольорових | | інших та їх сполук | | -------------------------------+--------------------------------| Контейнери захисні |2330.1.0.03, 2330.1.0.04, | |2330.1.0.04 | -------------------------------+--------------------------------| Конфіскати |1511.2.9.01, 1512.3.1.01, | |1520.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Концентрат олігомерно-лактамний|2470.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Концентрати білково-вітамінні |1571.3.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Копита худоби |1511.2.9.22 | -------------------------------+--------------------------------| Кораблі та човни |3510.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Коренеплоди та бульбоплоди |0112.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Корми |1571.3.2.01, 0124.1.1.01, | |1572.3.1.02, 1572.3.1.03, | |1572.3.2.01, 1572.3.1.01, | |0125.1.1.06, 0125.1.1.05, | |0125.1.1.04, 1571.3.1.01, | |1513.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Корок |2000.1.2.04, 0201.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Край від контурування шкур |1910.2.9.01 | тварин | | -------------------------------+--------------------------------| Крафт-папір |2112.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Крейда |2416.1.1.16, 1412.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Кремнегель, який містить |2413.2.9.50 | фтористі солі | | -------------------------------+--------------------------------| Кремній чотирихлористий (хлорид|2414.2.9.22 | кремнію) | | -------------------------------+--------------------------------| Креозот |2000.1.2.14 | -------------------------------+--------------------------------| Крихта з цеху шліфувальних |2720.2.9.05 | валків | | -------------------------------+--------------------------------| Крихта і ламань соломи та |2000.2.2.14 | матеріалів для плетіння інших | | -------------------------------+--------------------------------| Крихта інша |2417.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Крихта каменю |2670.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Крихта каучукова |2417.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Крихта металева |2720.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Крихта полімерна латексна |2417.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Крихта полімерна нітрильна |2417.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Крихта хлібна та сухарна |1581.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Крихта шпона сірникового |2000.2.2.11 | -------------------------------+--------------------------------| Кріоліт та цеоліт |1430.3.2.04, 1430.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Кров |1512.2.9.07, 1512.2.9.01, | |1511.2.9.25 | -------------------------------+--------------------------------| Крохмаль |1562.3.1.02, 1562.3.2.01, | |3120.1.0.16 | -------------------------------+--------------------------------| Крупи, крупка, гранули з |1561.3.1.05 | пшениці | | -------------------------------+--------------------------------| Крупка крохмальна |1562.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Ксилол дистилат |2430.2.9.16 | -------------------------------+--------------------------------| Кукурудза |1561.1.1.04, 1562.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Кульки залізорудні |1310.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Кульки металізовані |1310.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Культури бобові |0111.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Культури сільськогосподарські |0111.3.2.02 | інші | | ----------------------------------------------------------------| Л | ----------------------------------------------------------------| Лак |3320.1.2.07, 3410.1.0.04, | |2465.1.1.03, 2910.1.0.04, | |2000.1.2.10, 3130.1.0.08, | |3130.1.0.07 | -------------------------------+--------------------------------| Лакотканини електроізоляційні |3130.1.0.15 | -------------------------------+--------------------------------| Лактоза та патока лактозна |1551.3.1.15 | -------------------------------+--------------------------------| Ламань сірникова |2000.2.2.10 | -------------------------------+--------------------------------| Лампи електронні, трубки та |3210.3.2.01 | компоненти електронні | | -------------------------------+--------------------------------| Лампи |7710.3.1.26, 3210.3.1.01, | |3210.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Лапи кролів |1512.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Лапки жаб'ячі та слимаки |0125.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Латекси синтетичні |3630.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Легені, нирки птиці свійської |1512.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Лист чайний |1586.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Листи черепиці |2630.3.2.01, 2630.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Листи, стрічки, пластини, дроти|3130.1.0.36 | із вольфраму | | -------------------------------+--------------------------------| Листи, стрічки, пластини, дроти|3130.1.0.38 | із молібдену | | -------------------------------+--------------------------------| Листи, стрічки, пластини, дроти|3130.1.0.39 | із нікелю | | -------------------------------+--------------------------------| Листи, стрічки, пластини, дроти|3130.1.0.37 | із платини | | -------------------------------+--------------------------------| Литво металів |2742.3.1.01, 2742.3.2.01, | |2741.3.1.01, 2741.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Лігніт |1020.3.1.03, 1020.3.1.02, | |1020.3.1.01, 1020.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Ліки |2441.3.1.02, 2441.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Лінолеум |4510.1.3.09, 2523.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Лісоматеріали |2000.1.2.02, 2000.1.2.01, | |0201.3.1.01, 0201.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Луги |2320.2.9.07, 7710.3.1.22, | |2611.1.1.02, 2111.1.2.05, | |2111.1.2.04, 2820.2.9.32, | |4010.1.2.05 | -------------------------------+--------------------------------| Лушпиння |1531.2.9.03, 1541.2.9.03, | |1541.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Люмінофори |3210.1.0.05 | -------------------------------+--------------------------------| Люцерна |1571.1.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Льон |1710.3.1.12 | ----------------------------------------------------------------| М | ----------------------------------------------------------------| М'якуш плодів цитрусових |1590.2.9.22 | -------------------------------+--------------------------------| М'ясо |1511.3.1.01, 1588.1.1.04, | |1589.1.1.01, 1511.3.1.04, | |1511.3.1.05, 1512.3.1.04, | |1511.3.1.03, 1512.3.1.05, | |1512.3.2.03, 1511.3.1.02, | |1512.3.1.03, 1513.3.1.01, | |1511.3.2.01, 1513.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Магнезит |1450.3.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Магнезія та оксиди магнію |1450.3.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Магнітопроводи |3000.1.0.10, 3000.1.0.09 | -------------------------------+--------------------------------| Макадам дросовий |1421.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Макулатура |2112.1.1.03, 2112.1.1.02, | |7710.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Макуха |1541.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Малонодинітрил |2414.1.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Маргарин |1543.3.2.01, 1543.3.1.02, | |1543.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Марки, гербовий папір, бланки |2210.3.1.05 | чеків, банкноти | | -------------------------------+--------------------------------| Мармур |2623.1.1.07, 1411.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Маса контактна |2734.2.9.19 | -------------------------------+--------------------------------| Маси водні |4590.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Маси воскові та мастила |2820.2.1.19, 2521.2.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Маси електрокерамічні |3130.1.0.21 | -------------------------------+--------------------------------| Маси пластичні |3130.1.0.11, 3130.1.0.10 | -------------------------------+--------------------------------| Маси прогінні під час переходу |2416.2.9.14 | з одного виду сировини на інший| | -------------------------------+--------------------------------| Масла гідравлічні |6000.2.8.07, 6000.2.8.03, | |6000.2.8.02, 6000.2.8.01, | |6000.2.8.06 | -------------------------------+--------------------------------| Масла електроізоляційні |3130.1.0.23 | -------------------------------+--------------------------------| Масла ефірні |2463.3.1.01, 2463.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Масла ізоляційні |6000.2.8.15, 6000.2.8.13, | |6000.2.8.14, 6000.2.8.12, | |6000.2.8.11 | -------------------------------+--------------------------------| Масла нафтові |2416.1.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Масла рослинні |2623.1.1.17 | -------------------------------+--------------------------------| Масла та мастила моторні |6000.2.8.10, 6000.2.8.09, | |6000.2.8.08 | -------------------------------+--------------------------------| Масла технічні |1541.3.1.01, 6000.2.8.05, | |6000.2.8.04 | -------------------------------+--------------------------------| Масла трансформаторні |4010.2.9.02, 2623.1.1.18 | -------------------------------+--------------------------------| Масла трюмні |6000.2.8.17 | -------------------------------+--------------------------------| Масло вершкове |1551.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Маслянка |1551.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Мастика |2940.1.1.10, 3410.1.0.03, | |3410.1.0.05, 3210.1.0.44 | -------------------------------+--------------------------------| Мастила |2910.1.0.05 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріал абразивний |2521.2.1.11, 2820.2.1.21, | |2910.1.0.12 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріал облицювальний чайної |1586.1.1.03 | сировини | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріал обтирочний |2330.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріал садівничий |0112.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали (коріння алтею тощо) |2441.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали армовані |2511.1.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали будівельні з пластмас|2523.3.2.01, 2523.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали відпрацьовані від |3410.2.9.02 | процесів фарбування (ганчірки, | | шліфувальні шкурки тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали волокнисті |3110.1.0.04 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали герметизувальні |3530.1.0.09 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали грибостійкі |3110.1.0.06 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали гумові |2910.1.0.34 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали деревинні |2910.1.0.19 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали для антиблікових |3210.1.0.46 | покриттів | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали для вибілювання |1710.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали для виготовлення |0125.1.2.01, 0150.1.2.02 | засобів та обладнання для | | утримання тварин | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали для виготовлення |3130.1.0.03 | комутуючі контактів | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали для виготовлення |3210.1.0.01 | металоскляних або скляних | | корпусів електровакуумних | | приладів (ковар, скло тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали для оксидування |3000.1.0.07 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали для плат гібридних |3210.1.0.41, 3210.1.0.38, | інтегральних мікросхем |3210.1.0.39, 3210.1.0.40 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали для склеювання |3330.1.0.04 | оптичних деталей | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали для фарбування |1710.1.2.02, 1754.1.2.10, | |1720.1.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали для фосфатування |3000.1.0.08 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали електроізоляційні |3130.1.0.17 | слюдинітові | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали електроізоляційні |3130.1.0.18 | слюдопластові | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали електроізоляційні |3130.1.0.16 | слюдяні | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали електроізоляційні та |2910.1.0.07 | вироби ізолювальні | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали з вмістом азбесту |7710.3.1.18 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали з особливим |3530.1.0.06 | коефіцієнтом розширення | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали з радіаційними |3310.2.9.02 | дефектами | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали залізопорошкові |3520.1.0.02 | фрикційні | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали зв'язувальні |4510.1.2.02 | органічні | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали катодів |2820.1.2.05, 2820.1.2.09, | |2820.1.2.13, 2820.1.2.14, | |2820.1.2.03, 2820.1.2.07 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали кварцові |2623.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали керамічні |2910.1.0.26 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали килимові |3410.1.0.08 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали металеві |3620.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали неткані без покриття |1753.3.1.02, 1753.3.2.01, | |1753.3.1.03, 1753.3.1.04, | |1753.3.1.01, 1753.3.2.02, | |1820.1.2.09 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали оббивні |2000.1.2.19 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали обтиральні |3530.2.4.05, 7730.3.1.06, | |2413.2.9.57 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали п'єзокерамічні |3130.1.0.05 | природні | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали пакувальні |7730.3.1.03, 7730.3.1.02, | |7730.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали паперові |2910.1.0.20 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали полімерні |3520.1.0.03 | антифрикційні | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали рідкі та віскоподібні|3110.1.0.05 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали рослинні дикорослі |2000.1.2.05, 0201.3.1.10, | |0201.3.1.08, 0201.3.1.09, | |0201.3.1.06, 0201.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали рослинного та |3650.1.1.05 | мінерального походження | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали силікатні |2910.1.0.27 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали синтетичні |3620.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали сировинні літійвмісні|2623.1.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали сировинні цинковмісні|2623.1.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали скловмісні волокнисті|2614.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали та вироби будівельні |4510.1.3.05, 4510.1.3.10 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали та вироби з |4510.1.3.11 | вогнетривів | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали та вироби з пластмас |4510.1.3.08 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали та вироби, |3530.1.0.07 | виготовлені методом порошкової | | металургії | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали тваринного походження|3610.1.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали текстильні |2910.1.0.21, 3640.1.1.01, | |1760.1.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали термодеструктуровані |2416.2.9.13 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали фільтрувальні |2330.2.9.02, 7730.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали хімічні фотографічні |2464.3.1.08, 2464.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали целюлозовмісні |2111.1.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали, речовини чи |7780.3.1.01 | продукти, які виробник або | | постачальник оголошує | | відходами, що не позначені | | іншим способом | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали, які використовують |1754.1.2.09, 1720.1.2.01 | для вибілювання | | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали, які містять ртуть |2413.2.9.56 | -------------------------------+--------------------------------| Матеріали, які містять срібло |2464.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Махорка |1600.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Машини сільськогосподарські та |2920.3.1.01, 2920.3.2.01 | машини для лісового | | господарства | | -------------------------------+--------------------------------| Машини спеціалізовані та |2930.3.1.01, 2930.3.2.01 | обладнання технологічне | | спеціалізоване для різних | | галузей економіки | | -------------------------------+--------------------------------| Машини та апарати електричні |3130.3.1.01, 3130.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Машини та обладнання |2910.3.1.01, 2910.3.2.01 | загальномашинобудівного | | призначення | | -------------------------------+--------------------------------| Машини, верстати, устатковання |5200.3.1.17 | інше, у т. ч. | | санітарно-технічне та | | електричне | | -------------------------------+--------------------------------| Машинки офісні та комп'ютери |3000.3.1.01, 3000.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Меблі |2000.3.1.29, 2000.3.1.28, | |2000.3.1.27 | -------------------------------+--------------------------------| Мед та продукція бджільництва |0125.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Мезга |1590.2.9.10, 1531.2.9.01, | |1571.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Меляса |1583.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Меркаптофос |2420.3.1.12 | -------------------------------+--------------------------------| Меркуран |2420.3.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Метал, стружка |2330.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Метали благородні |2731.3.2.01, 2731.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Метали кольорові |2735.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Металопластики |3110.1.0.02 | -------------------------------+--------------------------------| 0-Метил-0-етил-нітрофенілтіофос|2420.3.1.18 | фат (метилетилтіофос) | | -------------------------------+--------------------------------| 1 -Метил-2/3 |2420.3.1.16 | -пириділ/-піролідинсульфат | | (нікотин сульфат) | | -------------------------------+--------------------------------| Метилвінілкетон |2414.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Метилдитіокарбамат натрію |2420.3.1.20 | (карбатіон) | | -------------------------------+--------------------------------| Метилендихлорид |2416.1.1.24 | -------------------------------+--------------------------------| Метилізотіоціанат |2420.3.1.14 | -------------------------------+--------------------------------| Метилізоціанат |2416.1.1.23 | -------------------------------+--------------------------------| Метилмеркаптофос |2420.3.1.15 | -------------------------------+--------------------------------| Метилхромформіат |2420.3.1.17 | -------------------------------+--------------------------------| Мила та детергенти |2451.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Мідь, сплави мідні та прокат |2734.3.2.01 | мідний | | -------------------------------+--------------------------------| Міздря |1830.2.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Мінерали |1450.3.2.13, 1450.3.1.18, | |3320.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Містель |1590.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Міхури жовчні |1511.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Міцелій грибковий |2442.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Мішки та пакети з паперу |2112.3.1.22 | -------------------------------+--------------------------------| Молоко |0121.3.2.02, 1551.3.1.17, | |1551.3.1.08, 1588.1.1.01, | |0122.3.1.04, 0122.3.2.03, | |1551.3.1.01, 0121.3.1.02, | |1551.3.1.04, 1551.1.1.01, | |1552.1.1.01, 1551.1.1.08, | |1551.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Монокристали германію |3130.1.0.42 | -------------------------------+--------------------------------| Монокристали кремнію |3130.1.0.41 | -------------------------------+--------------------------------| Морозиво |1552.3.1.01, 1552.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Мотоцикли та велосипеди |3540.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Муліт |1422.3.1.10 | ----------------------------------------------------------------| Н | ----------------------------------------------------------------| Нагар |2416.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Напівпродукти сольові |2420.2.9.10 | -------------------------------+--------------------------------| Напівфабрикати оздоблювальні |1581.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Напівфабрикати тіста |1585.3.1.02 | макаронного | | -------------------------------+--------------------------------| Напливи та дефекти ниток |1710.2.9.24 | -------------------------------+--------------------------------| Наповнювач |2465.1.1.04, 2614.1.1.01, | |2665.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Напої |5200.3.1.07, 1590.3.1.06, | |1590.3.1.08, 1590.3.1.01, | |1590.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Нарости риб |1520.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Насіння |1590.2.9.17, 0201.3.1.11, | |0112.1.1.02, 0111.1.1.01, | |0201.1.1.01, 1532.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Настої трав'яні |1586.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Натрій нітрит |2412.1.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Натрій сірчанокислий |2470.2.9.02, 2413.2.9.23, | |2413.2.9.21 | -------------------------------+--------------------------------| Натрій сірчистий |2414.2.9.20 | -------------------------------+--------------------------------| Натрій сульфат |2413.2.9.25, 2413.2.9.26 | -------------------------------+--------------------------------| Натрій хлористий |2415.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Нафта |1110.3.1.02, 1110.3.2.01, | |1110.3.1.03, 1110.3.1.04, | |1110.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Нафтопродукти |1110.3.1.06, 6000.2.9.19 | -------------------------------+--------------------------------| Нафтошлам |1110.2.9.06, 4010.2.9.06, | |2320.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Недогарки колчеданні |2413.2.9.09, 2413.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Недопал |2652.2.9.02, 2640.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Нектари (сиропи) |1590.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Нефелін лейситовий та спеніт |1450.3.1.16, 1450.3.2.11 | нефеліновий | | -------------------------------+--------------------------------| Нитка |1754.3.2.04, 1740.1.1.01, | |1754.3.1.04, 2940.1.1.07, | |2940.1.1.08, 1740.1.1.03, | |1740.1.1.04, 1740.1.1.05, | |1740.1.1.06, 3320.1.2.03, | |1740.1.1.02, 1720.1.1.01, | |1760.1.1.01, 1760.1.1.04, | |1720.1.1.03, 1760.1.1.03, | |1720.1.1.04, 1760.1.1.05, | |1720.1.1.05, 1760.1.1.06, | |1720.1.1.02, 1760.1.1.02, | |1710.3.1.02, 1810.1.2.06, | |1820.1.2.19, 1710.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Нітроемаль |3320.1.2.08 | -------------------------------+--------------------------------| Ноги птиці |1512.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Носії для аудіозапису |2465.3.1.01, 2465.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Носії інформації |2220.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Нутрощі риб |1520.2.9.06 | ----------------------------------------------------------------| О | ----------------------------------------------------------------| Обапіл (крім шпального) |2000.2.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Обладнання електронне |7740.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Обладнання інше (у т. ч. для |7740.3.1.07 | наукових досліджень, | | поліграфічне, конторське) | | -------------------------------+--------------------------------| Обладнання медичне, хірургічне |3310.3.1.02, 3310.3.2.02 | та ортопедичне | | -------------------------------+--------------------------------| Обладнання та інструменти |8510.2.9.02 | медичні одноразові | | -------------------------------+--------------------------------| Обладнання транспортне інше |3550.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Облой, злитки, обрізки |2524.2.9.01 | полістиролу удароміцного | | -------------------------------+--------------------------------| Облой, литники, витоки із форм |2416.2.9.16 | -------------------------------+--------------------------------| Оболонки для ковбас |1513.1.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Оболонки сировини рослинної |1541.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Оболонки скляні |3210.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Обривки, кінці проводів |2524.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки |2000.2.2.04 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки картону |2210.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки азбоцементні |2665.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки виробів тканих |1740.2.1.25, 1740.2.1.28 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки виробів хлібобулочних |1581.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки від розкрою текстильних|2511.2.9.07 | тканин | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки гобеленів, пледів тощо |1740.2.1.17 | тканих | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки дерев прикореневі |0201.2.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки джута |1740.2.1.27, 1740.2.1.30 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки дрібні |1740.2.1.18 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки дроту із сплаву золота |3210.2.5.01 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки дроту, труб |2820.2.1.09, 2820.2.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки кабелів |2910.2.5.03 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки килимів |1751.2.1.01, 1751.2.1.02, | |1751.2.1.03, 1751.2.1.04, | |1751.2.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки ковдр |1740.2.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки конвейерних стрічок з |2512.2.9.07 | металотросом | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки листа із металів |2820.2.1.08 | кольорових | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки листа стального |2820.2.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки лінолеуму |2523.2.9.03, 2523.2.9.02, | |2523.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки матеріалів для фіранок,|1740.2.1.11 | штор | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки матеріалів нетканих |1820.2.1.14, 1820.2.1.16, | |1820.2.1.15, 1820.2.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки матеріалів текстильних |2210.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки напівфабрикатів із |2811.2.1.06 | сплавів алюмінієвих | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки напівфабрикатів із |2811.2.1.05 | сталі | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки нехарчові |1511.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки паперу |2210.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки пластика шаруватого |3000.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки пластмасові |3120.2.5.02 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки плівки іншої |2210.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки плівки |2210.2.9.03 | долівінілхлоридної | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки полотен ворсистих та |1740.2.1.16 | махрових | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки полотен нетканих |1740.2.1.14, 1740.2.1.12, | |1740.2.1.13, 1740.2.1.15 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки полотен трикотажних |1740.2.1.09, 1770.2.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки провідників струму |2910.2.5.01, 2910.2.5.02 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки прогумованих |2511.2.9.03 | вулканізованих тканин | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки рукавів з |2512.2.9.06 | металоопліткою та з | | металонавивкою | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки склотканини |2614.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки стовбурів та крони |0201.2.1.01 | дерев | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки та залишки ганчір'я, |1753.2.9.01 | плівок, оболонок | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки та залишки ниток, пряжі|1752.2.9.04 | тощо для виробництва тросів, | | джутів, канатів, шпагату | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки та залишки паперу та |2112.2.9.01 | картону | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки та очистки овочеві |1532.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки та шматки шпагату |1740.2.1.24, 1752.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки тканин |2682.2.9.04, 1720.2.9.11, | |1740.2.1.04, 1810.2.1.03, | |1740.2.1.01, 1810.2.1.02, | |1810.2.1.10, 1740.2.1.08, | |1820.2.1.07, 1810.2.1.04, | |1810.2.1.09, 1720.2.9.12, | |1720.2.9.13, 1740.2.1.06, | |1810.2.1.08, 1820.2.1.17, | |1810.2.1.07, 1820.2.1.03, | |1810.2.1.06, 1810.2.1.05, | |1740.2.1.05, 1820.2.1.05, | |1820.2.1.01, 1740.2.1.03, | |1820.2.1.04, 1740.2.1.07, | |1820.2.1.06, 1820.2.1.02, | |1740.2.1.02, 1740.2.1.31 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки труб, трубок, шлангів з|2512.2.9.05 | вулканізованої гуми | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки фетру, повсті тощо |1820.2.1.18 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки хромовані спилкові |1920.2.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки хромові |1920.2.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки хутра |1820.2.1.20, 1830.2.1.08, | |1830.2.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки шкір |1920.2.1.08, 1920.2.1.09, | |1920.2.1.02, 1810.2.1.01, | |1820.2.1.19 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки шнура |1752.2.9.02, 1752.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки, висічки картонні |3120.2.5.01 | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки, висічки, заправочні |2524.2.9.02 | кінці, смуги пластифікованого | | полівінілхлориду на тканинній | | основі | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки, висічки, стрічки та |2522.2.9.01 | інші відходи плівкових та | | неплівкових поліетиленів | | низької та високої щільності | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізки, куски труб, стержнів, |2521.2.9.01 | листів тощо жорсткого | | полівінілхлориду на тканинній | | основі | | -------------------------------+--------------------------------| Обрізь та залишки матеріалів |7710.3.1.15 | текстильних | | -------------------------------+--------------------------------| Обсип, грудки тощо волокна |1710.2.9.19 | хімічного | | -------------------------------+--------------------------------| Овес |1561.1.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Овочі |0112.3.1.02, 1533.3.1.01, | |1532.1.1.02, 1589.1.1.02, | |1533.3.1.04, 1533.3.2.02, | |1533.3.1.03, 0112.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Одиниці складальні |3310.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Одяг верхній |1820.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Одяг захисний |7730.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Одяг зношений |7710.3.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Одяг інший |1820.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Одяг комплектний |1810.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Одяг робочий |1820.3.1.01, 1820.3.1.03, | |1820.3.1.02, 1820.3.1.04, | |1820.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Одяг трикотажний |1820.3.1.08, 1820.3.1.06, | |1820.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Одяг форменний |1820.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Одяг шкіряний |1810.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Окалина кадмієва |2735.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Окалина прокатного та |2720.2.9.01 | ковальсько-пресового | | виробництва | | -------------------------------+--------------------------------| Оксацилін |2441.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Оксид миш'яку |2000.1.2.20 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди барію |3210.1.0.22 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди бору |3210.1.0.30 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди для забарвлення |2623.1.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди залізу |2465.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди індію |3210.1.0.17 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди ітрію |3210.1.0.25 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди кальцію |3210.1.0.24 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди марганцю |3120.1.0.01 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди металів |2413.2.9.40 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди миш'яку |3210.1.0.31 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди олова |3210.1.0.15 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди ртуті |3120.1.0.02 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди стронцію |3210.1.0.23 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди титану |3210.1.0.16 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди торію |3210.1.0.26 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди фосфору |3210.1.0.29 | -------------------------------+--------------------------------| Оксиди цинку |3120.1.0.03 | -------------------------------+--------------------------------| Оксохлориди фосфору |3210.1.0.32 | -------------------------------+--------------------------------| Октаметилтетрамід пірофосфорної|2420.3.1.21 | кислоти | | -------------------------------+--------------------------------| Октахлорендометилентетрагідроін|2420.3.1.22 | дан | | -------------------------------+--------------------------------| Олівці |2000.2.2.05 | -------------------------------+--------------------------------| Оліфа |3330.1.0.06 | -------------------------------+--------------------------------| Олія ефірна |1542.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Олія |1543.1.1.01, 1587.1.1.04, | |1542.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Олія та жири |1542.3.2.01, 1541.3.1.06, | |1541.3.2.01, 1542.1.1.01, | |1542.3.1.02, 7710.3.1.12 | -------------------------------+--------------------------------| Олово та його сплави |3110.1.0.09 | -------------------------------+--------------------------------| Опалубка |2000.3.1.19 | -------------------------------+--------------------------------| Органи статеві |1511.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Органи худоби внутрішні |1511.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Осад |1590.2.9.13 | -------------------------------+--------------------------------| Осад виробництва коксу |2310.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Осад від хлорид-натрієвих |2430.2.9.20 | стічних вод | | -------------------------------+--------------------------------| Осад відфільтрований від |9010.2.9.06, 9010.2.8.04 | очищення газу | | -------------------------------+--------------------------------| Осад дріжджовий |1590.2.9.15 | -------------------------------+--------------------------------| Осад кальцію сірчанокислого |2414.2.9.16 | -------------------------------+--------------------------------| Осад киснево-алкільний |2320.2.9.24 | -------------------------------+--------------------------------| Осад міді сірчанокислої |2414.2.9.17 | -------------------------------+--------------------------------| Осад на дні резервуара |2320.2.9.23 | -------------------------------+--------------------------------| Осад натрію сірчанокислого |2414.2.9.15 | -------------------------------+--------------------------------| Осад очисних споруд |2820.2.9.34 | гальванічного виробництва | | -------------------------------+--------------------------------| Осад та шлам зеленого лугу |2111.2.6.01 | -------------------------------+--------------------------------| Осади від очищення резервуарів |4010.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Осади фільтраційні |1583.2.6.02 | -------------------------------+--------------------------------| Осади, одержані з вод |4101.2.9.10 | мінеральних | | -------------------------------+--------------------------------| Осмол броморганічного синтезу |2414.2.9.73 | -------------------------------+--------------------------------| Осмол від процесів регенерації |2414.2.9.57 | диметилформаміду | | -------------------------------+--------------------------------| Осмол, який містить бензил |2414.2.9.58 | хлористий | | -------------------------------+--------------------------------| Осмол, який містить |2414.2.9.70 | гексахлорбензол | | -------------------------------+--------------------------------| Осмол, який містить |2414.2.9.55 | диметилацеамід | | -------------------------------+--------------------------------| Осмол, який містить |2414.2.9.76 | диметилформамід | | -------------------------------+--------------------------------| Осмол, який містить метанол, |2412.2.9.16 | аміни, похідні аніліну | | -------------------------------+--------------------------------| Осмол, який містить |2414.2.9.75 | параметоксифенол | | -------------------------------+--------------------------------| Осмол, який містить фталевий |2414.2.9.74 | ангідрид | | -------------------------------+--------------------------------| Осмол, який містить |2414.2.9.72 | хлорнафталін | | -------------------------------+--------------------------------| Осмоли в суміші з вугіллям та |2412.2.9.17 | барвниками | | -------------------------------+--------------------------------| Осмоли, які містять |2414.2.9.56 | дихлорценоли | | -------------------------------+--------------------------------| Охра |2416.1.1.15 | -------------------------------+--------------------------------| Оцет |1513.1.1.02, 1520.1.1.02, | |1581.1.1.12, 1587.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Ошурки та стружка токарна |2820.2.1.06, 2820.2.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Ошурки цинкові |3120.2.5.03 | ----------------------------------------------------------------| П | ----------------------------------------------------------------| П'єзокераміка |3130.1.0.06 | -------------------------------+--------------------------------| Паковання аерозольне |7710.3.1.27 | -------------------------------+--------------------------------| Паливо ядерне |2330.3.1.01, 4010.2.9.10 | -------------------------------+--------------------------------| Пальта та піджаки шкіряні |1810.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Панелі та плити |2000.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Папір |2112.3.1.07, 2112.3.1.10, | |2112.3.1.09, 2112.3.1.01, | |2112.3.1.04, 2112.3.1.05, | |2112.3.1.03, 2112.3.1.12, | |2112.3.1.13, 2112.3.1.11, | |2112.3.1.18, 2112.3.1.19, | |7730.3.1.01, 2112.3.1.16, | |2112.3.1.15, 2112.3.2.01, | |2112.3.1.23, 2112.3.1.06, | |1600.1.1.03, 2112.3.1.14 | -------------------------------+--------------------------------| Парогенератори |2830.3.1.01, 2830.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Пасма волокон |1710.2.9.20, 1710.2.9.25, | |1710.2.9.22, 1710.2.9.21, | |1710.2.9.23 | -------------------------------+--------------------------------| Пасти для шліфування та |2820.1.2.01 | полірування | | -------------------------------+--------------------------------| Патока |1562.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Пачоси бавовни |1710.2.9.08, 1710.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Пек поліфеніловий |2414.2.9.68 | -------------------------------+--------------------------------| Пенопласт |2416.3.1.07, 2416.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Пентахлорфенолят натрію |2420.3.1.23 | -------------------------------+--------------------------------| Пергамент рослинний, папір |2112.3.1.17 | жиронепроникний, калька, | | пергамін та папір | | світлопроникний | | -------------------------------+--------------------------------| Перемички та висічки листів |2820.2.1.07, 2820.2.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Перепал |2652.2.9.03, 2640.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Перли культивовані |3610.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Перфторізобутилен |2416.1.1.25 | -------------------------------+--------------------------------| Перхлорат |2461.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Пестициди |2420.3.1.35, 2420.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Печиво, вафлі та листки |1582.3.1.04 | вафельні | | -------------------------------+--------------------------------| Печінка риб |1520.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Пиво |1590.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Пил вапна |2670.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Пил високотемпературного випалу|2733.2.9.38 | цинкових концентратів | | -------------------------------+--------------------------------| Пил від оброблення |2521.2.1.02 | склопластиків | | -------------------------------+--------------------------------| Пил від процесів оброблення |2670.2.9.03 | каменю | | -------------------------------+--------------------------------| Пил газоочисних установок |2712.2.9.10 | -------------------------------+--------------------------------| Пил доменних печей (пил |2711.2.9.38 | колошниковий) | | -------------------------------+--------------------------------| Пил електрофільтрів та інших |2734.2.9.11 | газоочисних установок | | мідіплавильних заводів | | -------------------------------+--------------------------------| Пил електрофільтрів та інших |2733.2.9.13, 2733.2.9.37 | газоочисних установок | | -------------------------------+--------------------------------| Пил зольний вугільний |4010.2.8.02 | -------------------------------+--------------------------------| Пил зольний нафтопродуктів |4010.2.8.04 | -------------------------------+--------------------------------| Пил зольний торф'яний |4010.2.8.03 | -------------------------------+--------------------------------| Пил інший мідіплавильних |2734.2.9.12 | заводів | | -------------------------------+--------------------------------| Пил колошниковий |2741.2.9.04, 2742.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Пил лінітелу |2441.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Пил матеріалів та виробів |2626.2.9.02 | вогнетривких | | -------------------------------+--------------------------------| Пил миш'яково-сурм'янистий |2733.2.9.15 | -------------------------------+--------------------------------| Пил оббивальний |1561.2.9.02, 1562.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Пил обпалу сировини вольфраму, |2735.2.9.38 | який містить миш'як | | -------------------------------+--------------------------------| Пил оброблення оптичного скла |3330.2.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Пил полірувальних кругів |2681.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Пил свинцевовмісний |2733.2.9.14 | -------------------------------+--------------------------------| Пил та тверді частинки інші |2741.2.9.08, 2742.2.9.08 | електрофільтрів та інших | | газоочисних установок | | -------------------------------+--------------------------------| Пил топкового газу |2611.2.9.01, 2640.2.9.08, | |2732.2.9.08, 2733.2.9.12, | |2733.2.9.35, 2734.2.9.10, | |2735.2.9.11 | -------------------------------+--------------------------------| Пил тютюновий |1600.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Пил цементний |2651.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Пил шкіряний |1920.2.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Пил шліфувальний |2682.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Пил, шлаки, шлами та відходи |2733.2.9.46 | інші процесів гідрометалургії | | цинку | | -------------------------------+--------------------------------| Пил, який містить |2511.2.9.17 | n-Метилуретан-бензолсульфогідро| | зин (порофор ЧХЗ-5) | | -------------------------------+--------------------------------| Пил, який містить амоній |2413.2.9.68 | хлорплатинат | | -------------------------------+--------------------------------| Пил, який містить кадмій |2413.2.9.66 | -------------------------------+--------------------------------| Пил, який містить оксид цинку |2734.2.9.13 | -------------------------------+--------------------------------| Пил, який містить |2820.2.9.35 | п'ятисірчистий фосфор | | -------------------------------+--------------------------------| Пил, який містить талій бромід,|2413.2.9.67 | талій йодіт | | -------------------------------+--------------------------------| Пил, який утворюється під час |1320.2.3.14 | видобування та збагачення руди | | металів кольорових | | -------------------------------+--------------------------------| Пиловочник та кряж |2000.1.2.03 | (лісоматеріали для виробництва | | пиломатеріалів та заготовок) | | -------------------------------+--------------------------------| Пігменти поліциклічні |2416.1.1.14 | -------------------------------+--------------------------------| Пігменти природні |1430.3.1.11, 1430.3.2.06 | -------------------------------+--------------------------------| Пігменти фталоцианітові |2416.1.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Підвої (сіянці) культур |0112.3.1.05 | насіннєвих, культур плодових та| | насаджень багатолітніх | | -------------------------------+--------------------------------| Підкормка для бджіл |0125.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Підкрилок |1512.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Підметини та пух хутра штучного|1830.2.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| 3-/2-Піперидил/піперідину |2420.3.1.25 | сульфат (анабазін сульфат) | | -------------------------------+--------------------------------| 3-/2-Піперидил/-піридин |2420.3.1.24 | (анабазін основа) | | -------------------------------+--------------------------------| Пір'я |1512.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Пір'я та пух |1512.3.2.05 | -------------------------------+--------------------------------| Пірен |2412.1.1.03, 2414.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Пірити залізні невипалені |1430.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Пірити залізні невипалені, |1430.3.2.02 | сірка необроблена (неочищена) | | -------------------------------+--------------------------------| Пісковик |1411.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Пісок бітумінозний та суміші на|1110.3.1.14 | його основі | | -------------------------------+--------------------------------| Пісок бітумінозний |1110.3.2.05 | -------------------------------+--------------------------------| Пісок |2663.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Пісок кварцевий |2611.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Пісок природний будівельний |1421.3.1.04, 1421.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Пісок штучний з пемзи |1421.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Пісок штучний з шлаків |1421.3.1.05 | вулканічних | | -------------------------------+--------------------------------| Плав мідьвмісний |2735.2.9.37 | -------------------------------+--------------------------------| Плав хлористий, який містить |2735.2.9.39 | хром, марганець | | -------------------------------+--------------------------------| Плавці риб промислових |1520.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Пластик декоративний |3410.1.0.07 | шарувато-паперовий | | -------------------------------+--------------------------------| Пластик шаруватий з мідним |3000.1.0.01 | покриттям | | -------------------------------+--------------------------------| Пластики шаруваті |3130.1.0.13 | електроізоляційні та вироби з | | них | | -------------------------------+--------------------------------| Пластини магнітопроводів |3130.2.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Пластини напівпровідникові |3210.2.4.12 | -------------------------------+--------------------------------| Пластини чи циліндри друкарські|2210.3.1.10 | та елементи друкарські інші | | -------------------------------+--------------------------------| Пластини, листи, труби та |2521.3.1.01, 2521.3.2.01 | профілі пластмасові | | -------------------------------+--------------------------------| Пластинки чаю |1586.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Пластмаси газонаповнені |2910.1.0.33 | -------------------------------+--------------------------------| Пластмаси для виготовлення |1920.1.2.04 | деталей виробів | | -------------------------------+--------------------------------| Пластмаси та плівки декоративні|2000.1.2.18 | -------------------------------+--------------------------------| Пластмаси термопластичні |2910.1.0.28 | армовані шаруваті | | -------------------------------+--------------------------------| Пластмаси термореактивні |2910.1.0.29 | композиційні | | -------------------------------+--------------------------------| Пластмаси у первинних формах |2416.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Платівки з записом |2220.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Плити з граніту |1411.3.1.04, 1411.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Плити з мармуру |1411.3.1.01, 1411.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Плити з мармуру та вапняку |1411.3.1.02 | іншого | | -------------------------------+--------------------------------| Плити з пісковика |1411.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Плівка для теплиць |0112.1.2.01, 0113.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Плівка з матеріалів синтетичних|1753.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Плівка фотографічна та папір, |2464.3.1.06 | які містять срібло чи сполуки | | срібла | | -------------------------------+--------------------------------| Плівка фотографічна та папір, |2464.3.1.07 | які не містять срібло чи | | сполуки срібла | | -------------------------------+--------------------------------| Плівка чи оболонка на основі |1753.1.1.04 | матеріалів інших | | -------------------------------+--------------------------------| Плівка чи оболонка на основі |1753.1.1.03 | полімерів | | -------------------------------+--------------------------------| Плоди культур для виробництва |0113.3.1.03 | напоїв | | -------------------------------+--------------------------------| Плоди культур ягідних та |0113.3.2.01 | горіхоплідних, культур для | | виробництва напоїв та прянощів | | -------------------------------+--------------------------------| Плоди та насіння олійні |0111.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Плодоніжки овочеві |1532.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Плутанка металевої проволоки |2512.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Поверхнево-активні речовини |4010.2.4.04, 4010.1.2.06 | -------------------------------+--------------------------------| Повсть |1754.3.2.02, 1751.1.1.05, | |1820.1.2.17, 1754.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Поковки із сталі |2841.1.3.06 | -------------------------------+--------------------------------| Покриття для підлоги |2112.3.1.25 | -------------------------------+--------------------------------| Покриття захисні для деревини |2000.1.2.13 | неорганічні | | -------------------------------+--------------------------------| Покриття захисні для деревини |2000.1.2.08 | органічні, негалогеновані | | -------------------------------+--------------------------------| Покриття захисні для деревини |2000.1.2.12 | органометалеві | | -------------------------------+--------------------------------| Покриття захисні для деревини |2000.1.2.11 | органохлоровані | | -------------------------------+--------------------------------| Покришки та камери гумові, |2511.3.1.01, 2511.3.2.01 | пневматичні шини з відновленим | | протектором з гуми | | -------------------------------+--------------------------------| Полівінілхлорид емульсійний |2416.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Полівінілхлорид |2465.1.1.02, 2416.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Полівінілхлорид суспензійний |2416.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Поліетилен низького тиску |2416.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Поліетилен низької щільності |2416.3.1.01 | (високого тиску) | | -------------------------------+--------------------------------| Полімери природні |2416.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Полімери синтетичні |2416.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Полімери терпеневі та |2414.2.9.67 | каніфольноекстрактові | | -------------------------------+--------------------------------| Поліметилметакрилат |2416.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Поліхлорвініл пластикат |2940.1.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Половняк цегли керамічної |2640.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Половняк цегли силікатної |2640.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Полотна та бинти прокладочні |2511,2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Полотна текстильні просочені з |1754.3.1.09, 1754.3.2.07 | покриттям | | -------------------------------+--------------------------------| Полотна ткані з нитки металевої|1754.3.1.06 | та полотна ткані з пряжі | | металізованої | | -------------------------------+--------------------------------| Полотна трикотажні ворсові та |1760.3.1.01 | махрові | | -------------------------------+--------------------------------| Полотна трикотажні з бавовни |1770.1.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Полотна трикотажні з бавовни та|1770.1.1.11 | волокон синтетичних | | -------------------------------+--------------------------------| Полотна трикотажні з вовни |1770.1.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Полотна трикотажні з вовни та |1770.1.1.10 | волокон синтетичних | | -------------------------------+--------------------------------| Полотна трикотажні з волокон |1770.1.1.09 | синтетичних | | -------------------------------+--------------------------------| Полотна трикотажні з волокон |1770.1.1.08 | хімічних | | -------------------------------+--------------------------------| Полотна трикотажні з суміші |1820.1.2.16 | бавовни та волокон інших | | -------------------------------+--------------------------------| Полотна трикотажні з суміші |1820.1.2.08 | вовни з волокнами іншими | | -------------------------------+--------------------------------| Полотна трикотажні |1770.1.1.12, 1760.3.1.03, | |1760.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Породи полевошпатові |2623.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Порошки для печива готові |1589.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Порошки оксидів, карбідів, |3530.1.0.11 | боридів, нітридів різних | | металів | | -------------------------------+--------------------------------| Порошки фільтрувальні |1542.1.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Порошки шліфувальні та |3330.1.0.01 | полірувальні | | -------------------------------+--------------------------------| Порошок наждачний |3320.1.2.05 | -------------------------------+--------------------------------| Порошок та борошно гірчичні |1587.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Порошок цинковий |3120.1.0.12 | -------------------------------+--------------------------------| Порошок шкіряний |1920.2.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Послід пташиний |0124.2.6.03 | -------------------------------+--------------------------------| Посуд керамічний технічний та |2624.3.1.01, 2624.3.2.01 | вироби інші | | -------------------------------+--------------------------------| Потерть чаю |1586.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Потрухи птиці свійської та |1512.3.2.02 | кролів | | -------------------------------+--------------------------------| Похідні бензофенолу |2416.1.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Предмети одягу та аксесуари з |1830.3.1.04, 1830.3.1.05, | хутра |1830.3.2.05, 1830.3.2.04 | -------------------------------+--------------------------------| Препарати фармацевтичні з |5200.3.1.13 | вмістом бутилнітрату та його | | ізомерів | | -------------------------------+--------------------------------| Препарати колоїдно-графітові |3210.1.0.14 | -------------------------------+--------------------------------| Препарати очищувальні та |2451.3.1.03 | полірувальні | | -------------------------------+--------------------------------| Препарати та речовини |8530.2.9.01 | фармацевтичні (у т. ч. | | ветеринарні), засоби і товари | | лікарські (у т. ч. аерозолі) | | -------------------------------+--------------------------------| Препарати фармацевтичні |2441.3.1.11, 2441.3.2.01, | |2442.3.1.04, 2442.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Препарати фармацевтичні та |5200.3.1.11, 5200.3.1.12 | прилади лікарські | | -------------------------------+--------------------------------| Препарати ферментні |1571.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Приголовки риб промислових |1520.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Прилади електропобутові, посуд,|5200.3.1.09 | товари побутові інші | | -------------------------------+--------------------------------| Прилади медичного призначення |8510.2.9.03 | інші (у т. ч. шприці, | | термометри, набори для | | діагностичних аналізів, медичні| | інструменти тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Прилади оптичні та обладнання |3330.3.1.01, 3330.3.2.01 | фотографічне | | -------------------------------+--------------------------------| Прилади побутові (у т. ч. |2950.3.1.01, 2950.3.2.01 | холодильники, машини пральні | | тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Прилади та інструменти для |8520.2.9.02 | послуг ветеринарних | | -------------------------------+--------------------------------| Прилади та устатковання |3320.3.1.02, 3320.3.2.02 | вимірювальні, випробувальні, | | навігаційні та для інших цілей | | -------------------------------+--------------------------------| Приплід тварин хутрових |0150.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Припої тверді, м'які |2910.1.0.08 | -------------------------------+--------------------------------| Пристрої телевізійні, |3220.3.1.02, 3220.3.2.01 | радіопередавальні | | -------------------------------+--------------------------------| Провідники біметалеві |3110.1.0.07 | -------------------------------+--------------------------------| Провідники мідні |2910.1.0.06 | -------------------------------+--------------------------------| Провідники триметалеві |3110.1.0.08 | -------------------------------+--------------------------------| Проводи ізольовані та кабелі |3110.3.1.01, 3110.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Продукт вилуговування |9020.2.9.01 | сміттєзвалищ з шаровим | | ущільненням | | -------------------------------+--------------------------------| Продукти виробництва м'яса |1511.3.2.02, 1511.3.1.06 | побічні їстівні перероблені | | -------------------------------+--------------------------------| Продукти гомогенізовані з |1588.3.1.03 | м'яса, м'ясних потрухів та | | крові | | -------------------------------+--------------------------------| Продукти гомогенізовані з |1588.3.1.04 | овочів або фруктів | | -------------------------------+--------------------------------| Продукти інші, забруднені під |6000.2.9.20 | час транспортування по | | трубопроводах | | -------------------------------+--------------------------------| Продукти молочні ферментовані |1551.3.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Продукти молочні харчові для |1588.3.1.02 | малят | | -------------------------------+--------------------------------| Продукти молочні |1551.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Продукти побічні борошномельної|1561.3.1.07 | промисловості (у т. ч. зародок | | харчовий, мучка кормова тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Продукти побічні використання |4101.2.9.11 | вод мінеральних | | -------------------------------+--------------------------------| Продукти побічні перероблення |1512.3.2.04, 1512.3.1.06 | м'яса птиці свійської та кролів| | (борошно, мучка, гранули тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Продукти сировинні |5200.3.1.15 | несільськогосподарські | | -------------------------------+--------------------------------| Продукти сировинні |5200.3.1.01, 5200.3.2.01, | сільськогосподарські |5200.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Продукти харчові |5200.3.1.05, 5200.3.1.03, | |5200.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Продукти харчові та напої |5200.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Продукти харчування |1588.3.2.01 | гомогенізовані та дієтичні | | -------------------------------+--------------------------------| Продукти харчування інші |1589.3.1.05, 1589.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Продукти хімічні |5200.3.1.16 | -------------------------------+--------------------------------| Продукти хімічні та гази в |7750.3.1.01, 7750.3.1.03 | балонах | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція біотехнології |1571.3.1.15 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція борошномельної |1561.3.2.01 | промисловості | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція |1571.3.1.03 | борошномельно-круп'яної | | промисловості на корм тваринам | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція будівельна |4510.3.1.01, 4510.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція виробництва цукру |1583.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція від великої рогатої |0121.3.1.04, 0121.3.2.03 | худоби | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція від овець, кіз, |0122.3.1.05, 0122.3.2.04 | коней, лошаків, мулів та | | віслюків | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція від тварин |0125.3.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція друкована |2210.3.1.06, 2210.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція забою тварин хутрових|0150.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція інша |0125.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція кисломолочна нежирна |1551.3.1.12 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція коксових печей |2310.3.1.01, 2310.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція лісового господарства|0201.3.2.02 | інша | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція лісового господарства|0201.3.1.16 | харчова | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція лісохімічна |0201.3.1.15 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція нафтоперероблення |2320.3.1.01, 2320.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція парфумерна та |2452.3.1.01, 2452.3.2.01 | препарати косметичні | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція перероблення м'яса, |1513.3.2.02 | призначена для відгодівлі | | тварин | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція перероблення риби та |1520.3.1.07 | продуктів моря | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція перероблення та |1513.3.1.07, 1513.3.2.01 | консервування м'яса | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція подібна інша |1552.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Продукція сільського |4590.3.1.03 | господарства, промисловості | | інша, у т. ч. речовини, | | матеріали, напівфабрикати, | | вироби | | -------------------------------+--------------------------------| Продукція хімічна |2466.3.2.01, 2466.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Прокат (крім сталі листової |2720.3.1.01 | неіржавної) | | -------------------------------+--------------------------------| Прокат алюмінієвий |2732.3.1.01, 2841.1.3.09 | -------------------------------+--------------------------------| Прокат із металів кольорових |2910.1.0.40 | інших | | -------------------------------+--------------------------------| Прокат сталі |2910.1.0.39, 2000.1.2.06, | |3530.1.0.01, 3530.1.0.05, | |2841.1.3.07, 3530.1.0.04, | |3530.1.0.02, 3530.1.0.03 | -------------------------------+--------------------------------| Прокат кольорових металів |2000.1.2.07 | спеціальний | | -------------------------------+--------------------------------| Прокат латуні |2841.1.3.10 | -------------------------------+--------------------------------| Прокат металокерамічний для |3130.1.0.04 | виготовлення контактів | | -------------------------------+--------------------------------| Прокат міді |2841.1.3.08, 2734.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Прокат олов'яний та |2733.3.1.05 | свинцево-олов'яний | | -------------------------------+--------------------------------| Прокат свинцевий |2733.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Прокат цинковий |2733.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Прокат, труби та метизи з |2720.3.2.01 | металів чорних | | -------------------------------+--------------------------------| Прокладки шумо-, |3410.1.0.10 | термоізоляційні (скловата, | | поролон тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| S-Пропіл-0-феніл-0-етилтіофосфа|2420.3.1.26 | т (гетерофос) | | -------------------------------+--------------------------------| Просипки матеріалів |2416.2.9.17 | -------------------------------+--------------------------------| Просо |1561.1.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Пруг прогумованих |2511.2.9.04 | невулканізованих тканин | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа бавовняна |1770.1.1.02, 1751.1.1.02, | |1710.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа вовняна |1770.1.1.01, 1751.1.1.04, | |1710.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа джутова |1752.1.1.01, 1710.3.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа з бавовни і волокон |1770.1.1.05 | синтетичних | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа з вовни і волокон |1770.1.1.04 | синтетичних | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа з волокон рослинних інших|1752.1.1.02, 1710.3.1.14 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа з волокон синтетичних |1770.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа з волокон текстильних |1752.1.1.03, 1710.3.1.15 | змішаних | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа лляна |1751.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа металізована |1754.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа металізована та |1754.3.2.05 | позументна | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа позументна і тасьма |1754.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки бавовнові |1710.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки з вовни овечої, |1710.3.2.03 | козячої тощо | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки з волокон |1710.3.2.13 | елементарних | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки з волокон |1710.3.2.12 | комплексних та біокомпонентних | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки з волокон |1710.3.2.05 | синтетичних | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки з волокон |1710.3.2.04 | хімічних | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки з волокон |1710.3.2.07 | штапельних | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки з волокон |1710.3.2.06 | штучних | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки з джуту та |1710.3.2.09 | волокон луб'яних інших | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки лляні |1710.3.2.08 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки фасонного |1710.3.2.14 | кручення | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки шовкові |1710.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа та нитки штучні чи з |1710.3.1.09 | волокон штапельних | | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа хімічна |1710.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа шовкова |1710.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа штучна |1751.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Пряжа штучна чи синтетична |1710.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Пряники та подібна продукція |1582.3.1.03 | (кекси, баби, рулети тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Прянощі необроблені |0113.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Птиця свійська |0124.3.1.01, 0124.3.1.02, | |0124.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Пудра алюмінієва |2732.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Пух |1512.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Пшениця |1561.1.1.02 | ----------------------------------------------------------------| Р | ----------------------------------------------------------------| Радіатори мідьвмісні |2920.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Радіо-, телевізійне, звукове та|3220.3.1.03, 3220.3.2.02 | відеообладнання | | -------------------------------+--------------------------------| Ракоподібні, молюски та водяні |1520.3.1.05 | безхребетні інші | | -------------------------------+--------------------------------| Рвань джута хімічного |1710.2.9.16 | -------------------------------+--------------------------------| Рвань пряжі джутової |1710.2.9.13 | -------------------------------+--------------------------------| Рвань пряжі з кенафу |1710.2.9.14 | -------------------------------+--------------------------------| Рвань та пряжа плутана |1710.2.9.10 | бавовняні | | -------------------------------+--------------------------------| Рвань та пряжа плутана вовняні |1710.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Рвань та пряжа плутана з |1710.2.9.17 | волокна штучного чи штапельного| | -------------------------------+--------------------------------| Рвань та пряжа плутана шовкова |1710.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Рейки |2000.2.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Рейки промислові |2720.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Ремінці, стрічки, браслети для |1920.3.1.03 | годинників, їх частини | | -------------------------------+--------------------------------| Реуси кам'яновугільні, які |2310.2.9.05 | містять бенз(а)пірен | | -------------------------------+--------------------------------| Речовини вибухові |2461.3.1.01, 2940.1.1.01 | аміачно-селітряні | | -------------------------------+--------------------------------| Речовини вибухові |2940.1.1.03, 2461.3.1.02 | високобризантні | | -------------------------------+--------------------------------| Речовини вибухові ініціювальні |2461.3.1.03, 2940.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Речовини вибухові |2461.3.1.05, 7770.3.1.06, | |2461.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Речовини вибухові перхлоратні |2940.1.1.02, 2461.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Речовини жирові з споруд |1910.2.6.04 | очисних шкірзаводів | | -------------------------------+--------------------------------| Речовини знезаражувальні та |8530.2.9.02 | антисептичні | | -------------------------------+--------------------------------| Речовини інші (у т. ч. |2000.1.2.17 | зв'язувальні) | | -------------------------------+--------------------------------| Речовини консервуючі |1531.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Речовини мийні |1511.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Речовини та матеріали для |7770.3.1.05 | детонаторів | | -------------------------------+--------------------------------| Речовини та матеріали інші, які|4010.1.2.07 | застосовують в енергетиці | | -------------------------------+--------------------------------| Речовини хімічні |2320.1.1.03, 1562.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Риба консервована |1520.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Риба сушена, солена чи у |1520.3.1.01 | розсолі, копчена | | -------------------------------+--------------------------------| Риба та продукти моря |1520.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Риба та продукти рибні |1520.1.1.04, 1520.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Рис необрушений |1561.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Рис обрушений |1561.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Рідина зі шламом, яка містить |2414.2.9.81 | алюміній хлористий з домішкою | | ацетофенону | | -------------------------------+--------------------------------| Рідина кубова |2414.2.9.37 | -------------------------------+--------------------------------| Рідини кремнійорганічні |3130.1.0.25 | -------------------------------+--------------------------------| Рідини мастильно-охолоджувальні|2521.2.1.08, 2820.2.1.17, | |2521.2.1.04, 2820.2.1.13, | |2521.2.1.05, 2820.2.1.14 | -------------------------------+--------------------------------| Рідини промивальні водні |2811.2.4.09, 3210.2.4.10, | |2820.2.9.37, 2441.2.9.19, | |2521.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Рідини промивальні |2734.2.9.25 | -------------------------------+--------------------------------| Рідини промивальні, розчини |2412.2.9.19, 2412.2.9.19, | маточні водні |2416.2.9.11, 2442.2.9.11, | |2451.2.9.10, 2452.2.9.10, | |2461.2.9.13, 2463.2.9.10, | |2465.2.9.10, 2466.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Рідини фторорганічні |3130.1.0.26 | -------------------------------+--------------------------------| Рідини, які містять |2320.2.9.26 | нафтопродукти | | -------------------------------+--------------------------------| Рідини, які містять хлорбензол,|2462.2.9.04 | триізоціанід, трифенілметан | | -------------------------------+--------------------------------| Роги худоби |1511.2.9.21 | -------------------------------+--------------------------------| Розплав, який містить окис |2735.2.9.40 | ванадію | | -------------------------------+--------------------------------| Розсипи гранул |2416.2.9.15 | -------------------------------+--------------------------------| Розсіл, який містить натрій |2415.2.9.10 | хлористий (хлорид натрію) | | -------------------------------+--------------------------------| Розчин аміаку |2734.2.9.24 | -------------------------------+--------------------------------| Розчин гідроксиду кальцію |2413.2.9.24 | -------------------------------+--------------------------------| Розчин гідроксиду натрію |3530.2.4.03 | -------------------------------+--------------------------------| Розчин дубильний, який містить |1910.1.2.01 | хром | | -------------------------------+--------------------------------| Розчин дубильний, який не |1910.1.2.02 | містить хрому | | -------------------------------+--------------------------------| Розчин кальцію хлористого |2413.2.9.27 | (хлорид кальцію) | | -------------------------------+--------------------------------| Розчин капролактаму в |2470.2.9.04 | дистиляційній воді (лактамна | | вода) | | -------------------------------+--------------------------------| Розчин маточний, який містить |2414.2.9.18 | амоній кислий (бісульфат | | амонію) | | -------------------------------+--------------------------------| Розчин маточний, який містить |2413.2.9.19, 2413.2.9.20 | натрій вуглекислий (карбонат | | натрію) | | -------------------------------+--------------------------------| Розчин маточний, який містить |2413.2.9.22 | натрій сірчанокислий (сульфіт | | натрію) | | -------------------------------+--------------------------------| Розчин піридину у воді |2414.2.9.80 | -------------------------------+--------------------------------| Розчин фосфорної кислоти з |2811.2.4.03 | азотнокислим амонієм | | -------------------------------+--------------------------------| Розчин хромового ангідриду |2811.2.4.07 | -------------------------------+--------------------------------| Розчин цементний |1110.1.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Розчин чорного анілінового |3320.1.2.06 | барвника | | -------------------------------+--------------------------------| Розчин, який містить миш'як, |2310.2.9.07 | сульфід, роданід | | -------------------------------+--------------------------------| Розчин, який містить сульфіди, |2310.2.9.06 | роданіди | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини (основи) |2441.2.9.16, 2441.2.9.15 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини (стоки) алюмінати |2732.2.9.13 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини будівельні |2664.3.1.01, 2664.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини вибілювальні та |2464.3.1.05 | розчини, які закріплюють | | вибілювання | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини виробництва адреналіну |2441.2.9.14 | гідротартрату | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини водні барвників |2811.2.4.02 | органічних | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини водні фенолу та |2414.2.9.84 | формальдегіду | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для апретування виробів|1820.1.2.05 | галогеновані | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для апретування виробів|1820.1.2.04 | негалогеновані | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для |2820.1.2.04 | захисно-декоративних покриттів | | дрібних виробів | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для |2820.1.2.08 | захисно-декоративного | | нікелювання та хромування | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для знежирення |3120.1.0.14, 1910.2.6.03 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для міднення, |2820.1.2.12 | призначені для захисту від | | цементації | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для проявлення офсетних|2464.3.1.02 | фотографічних пластин, | | виготовлені на водяній основі | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для проявлення та |2464.3.1.01 | розчини речовин, які | | прискорюють процес проявлення, | | виготовлені на водяній основі | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для проявлення, |2464.3.1.03 | виготовлені на основі | | розчинника | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для твердого |2820.1.2.10 | нікелювання та хромування | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для травлення |3210.1.0.08 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для цинкування, |2820.1.2.02 | кадміювання, свинцювання | | великих виробів із необробленою| | поверхнею | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини для цинкування, |2820.1.2.06 | кадміювання, свинцювання | | механічно оброблених виробів | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини дубильні для вичинки |1830.1.2.01 | шкурок хутряних | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини електрохімічного |2820.2.9.05 | нікелювання | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини закріплювальні |2464.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини інші для вичинки шкурок|1830.1.2.02 | хутряних | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини |2820.2.9.06 | кадмійвмісні-аміновмісні | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини кадмійвмісні-безаміачні|2820.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини кислі |2414.2.9.10, 2415.2.9.06, | |2461.2.9.03, 2511.2.9.16 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини кислого олов'янування |2820.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини кислот (азотної, |2330.2.9.10 | фтористоводневої) слабкі, які | | містять розчинений уран | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини кислотні |3530.2.4.02, 3210.2.4.08 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини колоїдні азотовмісні |3210.1.0.27 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини колоїдні срібловмісні |3210.1.0.28 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини лужні |3210.1.0.07, 3410.2.4.01, | |3410.1.0.12, 3210.2.4.09 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини лужного олов'янування |2820.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини мийні |3510.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини мідьвмісні кислого |2820.2.9.11 | міднення | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини мідьвмісні на основі |2820.2.9.15 | хлорного заліза | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини мідьвмісні |2820.2.9.12 | пірофосфатного міднення | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини мідьвмісні хімічного |2820.2.9.14 | міднення | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини мідьвмісні-аміновмісні |2820.2.9.13 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини промивні, які містять |2663.2.9.01 | глинисті та інші домішки | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини процесу регенерування |2320.2.9.16 | нафтового масла | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини рідкі скидні різного |2330.2.9.06 | хімічного складу | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини свинцевовмісні, які |2820.2.9.10 | містять борфтористоводневу | | кислоту та її солі | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини соляні, які містять |2413.2.9.32 | нітрати та зв'язані з ними | | сполуки | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини соляні, які містять |2413.2.9.28 | сульфати, сульфіти чи сульфіди | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини соляні, які містять |2413.2.9.35 | фосфати та зв'язані з ними | | тверді солі | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини соляні, які містять |2413.2.9.30 | хлориди, фториди, галіди | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини та шлам, одержані від |9030.2.9.07 | регенерування іонообмінників | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини травильні кислі |2820.2.9.30 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини фосфорнокислих солей |3410.1.0.14 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини фторвмісні |2820.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини хімічного нікелювання |2820.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини хлорфторвуглеводні |3210.2.4.01 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини хромовмісні, що не |2820.2.9.01 | містять органічних сполук та | | фтор-іонів | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини цинковмісні кислого |2820.2.9.17 | цинкування | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини цинковмісні лужного |2820.2.9.18 | цинкування | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини цинковмісні |2820.2.9.16 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини |2820.2.9.19 | цинковмісні-фосфорвмісні | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини, води промивні |2734.2.9.40, 2735.2.9.36, | |2732.2.9.20, 2720.2.9.07, | |2733.2.9.51 | -------------------------------+--------------------------------| Розчини, одержані від |4101.2.9.06 | регенерування іонообмінників | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини, одержані у процесах |3000.2.4.01 | проявлення | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини, одержані у процесах |3000.2.4.02 | травлення | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини, що містять органічні |2820.2.9.03 | домішки | | -------------------------------+--------------------------------| Розчини, які містять |2733.2.9.26, 2733.2.9.49 | неорганічні сполуки | | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники галогеновані інші |3210.2.4.02 | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники галогеновані та їх |1710.1.2.03 | суміші | | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники |7710.3.1.20 | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники органічні |2811.2.1.01, 3210.1.0.06, | |3410.2.4.02, 2623.1.1.16, | |3410.1.0.13 | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники та суміші для |2820.2.4.02, 2820.2.4.03, | розчинення |3210.2.4.03, 1754.1.2.11, | |1754.1.2.12 | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники хлорфторвуглеводні |2820.2.4.01 | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники, рідини промивальні |2734.2.9.26 | органічні галогеновані | | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники, рідини промивальні |2734.2.9.27 | органічні інші | | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники, рідини промивальні,|2412.2.9.20, 2416.2.9.05, | розчини маточні органічні |2417.2.9.10, 2420.2.9.15, | галогеновані |2442.2.9.02, 2451.2.9.02, | |2452.2.9.02, 2461.2.9.04, | |2463.2.9.02, 2465.2.9.02, | |2466.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники, рідини промивальні,|2412.2.9.21, 2416.2.9.06, | розчини маточні органічні інші |2417.2.9.11, 2420.2.9.16, | |2442.2.9.03, 2451.2.9.03, | |2452.2.9.03, 2461.2.9.06, | |2463.2.9.03, 2465.2.9.03, | |2466.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники, які містять |2430.2.9.13, 2441.2.9.13 | галогени | | -------------------------------+--------------------------------| Розчинники, які не містять |2441.2.9.11, 2461.2.9.05, | галогенів |2430.2.9.11, 2464.2.9.05, | |2430.2.9.12, 2441.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Рослини (у т. ч. ефіроолійні), |0111.3.1.09 | квіти тощо, які використовують | | головним чином у парфюмерії, | | фармацевтиці або як | | інсектицидні, фунгіцидні чи | | аналогічні засоби | | -------------------------------+--------------------------------| Рослини, трави, мохи та |0201.3.1.05 | лишайники, які використовуються| | для орнаментальних робіт | | -------------------------------+--------------------------------| Ртуть металічна |3120.1.0.11 | -------------------------------+--------------------------------| Ртуть на активованому вугіллі |2420.2.9.19 | -------------------------------+--------------------------------| Ртуть на графіті |2413.2.9.43 | -------------------------------+--------------------------------| Ртуть червона |2940.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Рубіни |1450.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Руди залізні |1310.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Руди марганцеві |1320.3.2.07 | -------------------------------+--------------------------------| Руди скандію та |1320.3.1.20 | рідкісноземельних металів | | церієвої групи | | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати марганцеві |1320.3.1.26 | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати алюмінієві |1320.3.1.03, 1320.3.2.04 | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати благородних|1320.3.1.05 | металів інших | | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати вісмуту, |1320.3.1.07 | кадмію | | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати |1320.3.1.04 | золотовмісні | | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати металів |1320.3.2.03 | благородних | | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати металів |1320.3.1.28, 1320.3.2.09 | кольорових інших | | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати металів |1320.3.1.14 | лужних та лужноземельних | | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати металів |1320.3.1.06 | платинової групи | | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати мідні |1320.3.1.01, 1320.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати молібдену |1320.3.1.23 | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати нікелеві |1320.3.1.02, 1320.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати олова |1320.3.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати свинцю |1320.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати свинцю, |1320.3.2.05 | цинку, олова | | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати танталу |1320.3.1.27 | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати цинку |1320.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Руди та концентрати цирконові |1320.3.1.24 | -------------------------------+--------------------------------| Руди та сировина кобальту |1320.3.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Руди та сполуки магнію |1320.3.1.21 | -------------------------------+--------------------------------| Руди уранові і торієві, |1200.3.1.01 | концентрати | | ----------------------------------------------------------------| С | ----------------------------------------------------------------| Саджанці дерев та чагарників |0201.3.1.13 | для лісонасаджень | | -------------------------------+--------------------------------| Саджанці живцеві дерев та |0201.3.1.14 | чагарників для лісонасаджень | | -------------------------------+--------------------------------| Саджанці |0112.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Саджанці та насіння квітів, |0112.3.1.04 | овочів, культур плодових та | | ягідних | | -------------------------------+--------------------------------| Сажа |3120.1.0.15, 2416.1.1.19 | -------------------------------+--------------------------------| Саквояжі, чемодани, сумки ручні|1920.3.2.01 | та вироби аналогічні; вироби | | лимарні, сідельні, упряж, | | взуття | | -------------------------------+--------------------------------| Сальники та прокладки, які не |2330.2.9.04 | підлягають дезактивації | | -------------------------------+--------------------------------| Сброси газові, які містять |2330.2.9.08 | гексафторид урану та аерозолі | | -------------------------------+--------------------------------| Свинець, цинк, олово та прокат |2733.3.2.01 | з них | | -------------------------------+--------------------------------| Свині |0123.3.1.01, 0123.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Селену діоксид |2414.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Сигари, цигарки, сигарети |1600.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Силікат калію |3210.1.0.18 | -------------------------------+--------------------------------| Силіманіт |1422.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Сир кисломолочний |1551.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Сир сичужний (твердий) |1551.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Сироватка |1551.2.9.02, 1551.3.1.16 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина бавовняна |1754.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина вовняна |1754.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва |1561.1.1.10 | борошна та круп | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва |1589.1.1.05 | дріжджів | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва |3640.1.1.03 | іграшок із фаянсу, фарфору | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва кормів|1571.1.1.08 | інша | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва |1562.1.1.03 | крохмалю інша | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва |1754.1.1.05 | оббивної повсті з плівковим | | покриттям | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва оцту з|1587.1.1.01 | фруктів | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва |1589.1.1.06 | порошків для печива | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва |1587.1.1.08 | приправ смакових інша | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва спецій|1587.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва хутра |1830.1.1.05 | штучного | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для виробництва чаю |1586.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина для махорки |1600.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина додаткова |1581.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина кукурудзяна |1571.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина лао-ча |1586.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина лляна |1754.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина м'ясна |1513.1.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина мінеральна |2412.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина основна (у т. ч. зміт |1581.1.1.01 | борошна) | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина рослин бобових |1571.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина рослин бульбових та |1571.1.1.04 | коренеплодних | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина рослинна (у т. ч. |0111.3.1.08 | волокна луб'яні) | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина рослинна для |1541.1.1.01 | виробництва олії та жирів | | рослинних | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина рослинна |1571.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина сурм'яна |1320.3.1.22 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина та допоміжні матеріали|1520.1.1.06, 0111.1.2.04, | |1590.1.1.09, 1541.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина та сполуки барію |1320.3.1.17 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина та сполуки вольфраму |1320.3.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина та сполуки |1320.3.1.19 | рідкісноземельних металів | | ітрієвої групи | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина та сполуки ртуті |1320.3.1.25, 1320.3.2.06 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина та сполуки рубідію |1320.3.1.15 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина та сполуки стронцію |1320.3.1.18 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина та сполуки цезію |1320.3.1.16 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина тваринна |1571.1.1.05, 1541.1.1.02, | |1572.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина текстильна |1740.1.1.07, 1740.1.1.09, | |1740.1.1.10, 1740.1.1.12, | |1720.1.1.06, 1740.1.1.08, | |1740.1.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина тютюнова |1600.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина хрому (у т. ч. |1320.3.1.12 | шестивалентного) | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина хутрова натуральна |1830.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Сировина шкіряна та шкури |1511.3.1.08 | великої рогатої худоби та | | подібних тварин | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина шкіряна та шкури |1511.3.1.09 | свиней, овець, кіз, коней, | | віслюків, мулів, лошаків і | | тварин інших | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина шкіряна та шкури |1511.3.2.03 | тварин | | -------------------------------+--------------------------------| Сировина, яку використовують в |4010.1.1.02 | енергетиці | | -------------------------------+--------------------------------| Сироп |1562.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Сік картопляний |1562.2.9.04, 1531.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Сіль бертолетова |3650.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Сіль |1440.3.1.04, 1910.2.9.07, | |1590.1.1.08, 1511.1.1.01, | |1512.1.1.01, 1513.1.1.01, | |1520.1.1.01, 1587.1.1.06, | |1588.1.1.07, 1589.1.1.08, | |1440.3.1.02, 1440.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Сіль та хлорид натрію |1440.3.1.01, 1440.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Сірка |3650.1.1.02, 1430.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Сітки |1752.3.1.06, 1752.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Сіянці дерев та чагарників для |0201.3.1.12 | лісонасаджень | | -------------------------------+--------------------------------| Скло електротехнічне та вироби |3130.1.0.19 | з безперервної скляної нитки та| | на її основі | | -------------------------------+--------------------------------| Скло з гумовим ущільнювачем та |3410.1.0.09 | декоративною рамкою | | -------------------------------+--------------------------------| Скло |3610.1.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Скло листове |2000.1.2.09, 2611.3.1.01, | |2920.1.1.01, 2612.3.1.01, | |2612.3.2.01, 2611.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Скло оброблене, у т. ч. скляний|2615.3.2.01, 2615.3.1.01 | технічний посуд | | -------------------------------+--------------------------------| Скло оптичне |3330.1.0.07, 3330.1.0.09, | |3330.1.0.08 | -------------------------------+--------------------------------| Скло органічне |2910.1.0.32 | -------------------------------+--------------------------------| Скло порожнисте, у т. ч. тара |2613.3.2.01, 2613.3.1.01 | скляна звичайна та | | кислототривка | | -------------------------------+--------------------------------| Скло рідке |2811.2.4.06 | -------------------------------+--------------------------------| Скло технічне |2910.1.0.25 | -------------------------------+--------------------------------| Склобій від розкрою листів до |2612.2.9.01 | позначених розмірів, борти | | стрічок скла, обрізки під час | | розкрою фігурних виробів | | -------------------------------+--------------------------------| Склобій пляшковий |2613.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Склобій свинцевого кришталю |2615.2.9.01 | безбарвного | | -------------------------------+--------------------------------| Склобій свинцевого кришталю |2615.2.9.02 | забарвленого | | -------------------------------+--------------------------------| Склобій скла армованого |2611.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Склобій скла листового |2611.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Склобій скла накладного |2615.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Склобій скла неармованого |2611.2.9.08 | безбарвного | | -------------------------------+--------------------------------| Склобій скла неармованого |2611.2.9.09 | кольорового | | -------------------------------+--------------------------------| Склобій скла термостійкого |2615.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Склобій скла хімічностійкого |2615.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Склобій тарний |2613.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Скловолокна |2614.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Скоп (волокно, накопичуване на |2111.2.6.08 | спорудах очисних) | | -------------------------------+--------------------------------| Скрап анодний |2732.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Сланець шиферний |1413.3.1.01, 1413.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Сланці бітумні або керогенні |1110.3.1.13, 1110.3.2.04 | -------------------------------+--------------------------------| Слюда |1450.3.1.13, 1450.3.2.08 | -------------------------------+--------------------------------| Сметана |1551.3.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Сміття велике та дрібне, |1710.2.9.01 | домішки рослинні | | -------------------------------+--------------------------------| Смола піролізна |2414.2.9.53 | -------------------------------+--------------------------------| Смола фенольна |2414.2.9.52 | -------------------------------+--------------------------------| Смоли в суміші з толуолом, |2430.2.9.18 | фенолом, водою | | -------------------------------+--------------------------------| Смоли іонообмінні |9030.2.9.06, 4101.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Смоли легкі та тяжкі |2320.2.9.18 | -------------------------------+--------------------------------| Смоли поліефірні |3130.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Смоли синтетичні |3110.1.0.01, 2623.1.1.15 | -------------------------------+--------------------------------| Смоли та відходи інші анодного |2732.2.9.03 | виробництва алюмінію, які | | містять вуглець | | -------------------------------+--------------------------------| Смоли та масла, що утворюються |2320.2.9.19 | під час механічного очищення | | стічних вод коксохімічного | | виробництва | | -------------------------------+--------------------------------| Смолка кисла |2414.2.9.54, 2320.2.9.20 | -------------------------------+--------------------------------| Соки фруктові та овочеві |1532.3.1.01, 1532.3.1.02, | |1532.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Солі барію |2461.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Солі інші (вода морська) |1440.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Солі металів |2413.2.9.39 | -------------------------------+--------------------------------| Солі та їхні розчини |2414.2.9.23, 2415.2.9.14 | -------------------------------+--------------------------------| Солі та оксиди магнію природні |1450.3.2.06 | -------------------------------+--------------------------------| Солі та розчини, які містять |2413.2.9.38 | органічні сполуки | | -------------------------------+--------------------------------| Солі та розчини, які містять |2413.2.9.37 | ціаніди | | -------------------------------+--------------------------------| Солі та сполуки соляні, |4101.2.9.09 | одержані з вод мінеральних | | -------------------------------+--------------------------------| Солі тверді, які містять аміак |2413.2.9.34 | -------------------------------+--------------------------------| Солі тверді, які містять |2413.2.9.33 | нітриди | | -------------------------------+--------------------------------| Солі тверді, які містять |2413.2.9.29 | сульфати, сульфіти чи сульфіди | | -------------------------------+--------------------------------| Солі тверді, які містять |2413.2.9.31 | хлориди, фториди та інші | | галогеновані тверді солі | | -------------------------------+--------------------------------| Солодощі східні |1584.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Солома інша |0111.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Солома колосових |0111.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Солома та фураж |0111.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Соломка макова |0111.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Сополімер вінілхлориду з |2416.3.1.05 | вінілацетатом | | -------------------------------+--------------------------------| Сорбент з домішками арсину та |2413.2.9.64 | фосфіну | | -------------------------------+--------------------------------| Соуси кулінарні |1587.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Соя |1561.1.1.08, 1584.1.1.03, | |1587.1.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Сперма великої рогатої худоби |0121.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Спеції |1513.1.1.03, 1531.1.1.04, | |1589.1.1.03, 1587.3.1.04, | |1512.1.1.02, 1520.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Спеції, ароматизатори, |1511.1.1.03 | наповнювачі | | -------------------------------+--------------------------------| Спилок-відход |1910.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Спирт бутиловий |2430.2.9.17 | -------------------------------+--------------------------------| Спирт етиловий |1532.1.1.04, 3210.1.0.13, | |1590.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Спирт полівініловий |2623.1.1.20 | -------------------------------+--------------------------------| Спирт та напої спиртні |1581.1.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Сплави високого опору |3110.1.0.10 | (манганін) | | -------------------------------+--------------------------------| Сплави залізо-нікелеві |3130.1.0.01 | (пермалої) | | -------------------------------+--------------------------------| Сплави кобальто-вольфрамові |3320.1.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Сплави сурми |2461.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Сповільнювачі |2653.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Сполуки безкисневі тугоплавкі |2910.1.0.24 | (бориди, карбіди, нітриди, | | силіциди) | | -------------------------------+--------------------------------| Сполуки ванадію |2611.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Сполуки високомолекулярні |2320.2.9.21 | вуглеводні асфальтосмолисті | | -------------------------------+--------------------------------| Сполуки вісмуту |2611.1.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Сполуки заліза |3120.1.0.10 | -------------------------------+--------------------------------| Сполуки калію |2611.1.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Сполуки миш'яку |2611.1.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Сполуки миш'яку неорганічні |2420.3.1.19 | (гідроарсеніт натрію, | | метаарсеніт кальцію, | | метаарсеніт-ацетат міді, оксид | | миш'яку, ортоарсенат кальцію) | | -------------------------------+--------------------------------| Сполуки натрію |2611.1.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Сполуки ртуті неорганічні |2420.3.1.27 | (сулема, ціанід ртуті) | | -------------------------------+--------------------------------| Сполуки танталу |1320.3.2.08 | -------------------------------+--------------------------------| Срібло металеве |2464.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Стакани з алюмінію високої |2330.1.0.02 | чистоти | | -------------------------------+--------------------------------| Сталі гаряче- та холоднокатані |3130.1.0.02 | для магнітопроводів | | -------------------------------+--------------------------------| Сталь листова неіржавна |2720.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Стеатит і тальк |1450.3.1.14, 1450.3.2.09 | -------------------------------+--------------------------------| Стебла кукурудзи сухі |0111.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Стільці та частини до них |2000.3.1.26 | -------------------------------+--------------------------------| Стовпи дерев'яні |2000.3.1.17 | -------------------------------+--------------------------------| Стоки лужні |2414.2.9.60 | -------------------------------+--------------------------------| Стоки регенераційні |1583.2.6.01 | -------------------------------+--------------------------------| Стоки рожево-червоні |2461.2.9.14 | -------------------------------+--------------------------------| Стоки сульфатні |2414.2.9.59 | -------------------------------+--------------------------------| Стоки шламові |2415.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Страви перші обідні |1589.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Стрептоміцин |2441.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Стрижні вугільні |3120.1.0.19 | -------------------------------+--------------------------------| Стрижні та форми ливарні |2741.2.9.01, 2742.2.9.01, | |2741.2.9.02, 2742.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Стрічка ацетилцелюлозна |2465.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Стрічка сталева холоднокатана |2720.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Стрічки магнітні |2220.3.1.03, 2220.1.3.03 | -------------------------------+--------------------------------| Стрічки ободні |2511.2.9.11 | -------------------------------+--------------------------------| Стронцій азотнокислий |3210.1.0.19 | -------------------------------+--------------------------------| Стронцій металічний |3210.1.0.04 | -------------------------------+--------------------------------| Стружка азбоцементна |2665.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Стружка від оброблення |2521.2.1.03 | деревношаруватого пластика | | -------------------------------+--------------------------------| Стружка від оброблення |2521.2.1.01 | склопластиків | | -------------------------------+--------------------------------| Стружка деревна |2000.2.2.09 | -------------------------------+--------------------------------| Стружка сировинна |1910.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Стружка сплавів алюмінієвих |2811.2.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Стружка стальна |2811.2.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Сульфат натрію гранульований |2414.2.9.19 | -------------------------------+--------------------------------| Сульфат натрію кристалічний |2470.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Сульфати барію (барити) |1430.3.1.05 | природні | | -------------------------------+--------------------------------| Сульфати магнію природні |1430.3.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Сульфати та карбонати барію |1430.3.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Сульфати хрому |3120.1.0.07 | -------------------------------+--------------------------------| Сульфід сурми |3650.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Суміш ацетон-метанольна |2464.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Суміш вапна гашеного з водою |2652.2.9.01 | (тісто вапняне, молоко вапняне)| | -------------------------------+--------------------------------| Суміш відходів, матеріалів та |7710.3.1.05 | виробів з пластмас інших, що не| | підлягає спеціальному | | обробленню | | -------------------------------+--------------------------------| Суміш вуглеводнева |2417.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Суміш грунту та каміння |4510.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Суміш дифенілоксиду з |2430.2.9.25 | дифенілами | | -------------------------------+--------------------------------| Суміш етил ацетатна |2430.2.9.14 | -------------------------------+--------------------------------| Суміш етиленгліколю з |2470.2.9.06 | полікапроамідом | | -------------------------------+--------------------------------| Суміш живильна (бовтанка |1581.2.9.01 | борошняна) | | -------------------------------+--------------------------------| Суміш з домішком інсектицидів |2420.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Суміш з домішком сполук свинцю,|2521.2.9.02 | сурми, кадмію | | -------------------------------+--------------------------------| Суміш матеріалів будівельних та|4510.1.3.04 | виробів на гіпсовій основі | | -------------------------------+--------------------------------| Суміш механічна твердих |2682.1.1.01 | вуглеродистих матеріалів та | | зв'язувальних матеріалів для | | виробництва графіту | | -------------------------------+--------------------------------| Суміш паливна |2414.2.9.65 | -------------------------------+--------------------------------| Суміш речовин мастильних та |9030.2.9.03 | масел нафтових | | -------------------------------+--------------------------------| Суміш свинцевого сурика з |2940.1.1.11 | силікокальцієм | | -------------------------------+--------------------------------| Суміш сировинна (вапна та |2651.1.1.01 | глини, або боксита та вапна) | | -------------------------------+--------------------------------| Суміш сурми з солями фтору |2414.2.9.66 | -------------------------------+--------------------------------| Суміш толуолу та води |2430.2.9.15 | -------------------------------+--------------------------------| Суміш фосфорної кислоти, |3410.1.0.11 | гідрохінолу, спиртів | | бутилового, етилового | | -------------------------------+--------------------------------| Суміші водні для розчинення, |2820.2.4.04 | які містять галогени | | -------------------------------+--------------------------------| Суміші водні для розчинення, |2820.2.4.05 | які не містять галогенів | | -------------------------------+--------------------------------| Суміші газові (на основі гелію)|1110.3.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Суміші для годівлі тварин інші |1571.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Суміші жирів рослинних і |1543.3.1.03 | тваринних | | -------------------------------+--------------------------------| Суміші підвулканізовані гумові |2511.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Суміші розчинників чи речовини |1710.1.2.04 | органічні, які не містять | | розчинників галогенованих | | -------------------------------+--------------------------------| Суміші формувальні на мідній |2741.2.9.06, 2742.2.9.06 | основі | | -------------------------------+--------------------------------| Суміші формувальні на основі |2741.2.9.05, 2742.2.9.05 | фуранових смол | | -------------------------------+--------------------------------| Сумки та мішки для пакування |1740.3.1.04 | товарів | | -------------------------------+--------------------------------| Сурік |2416.1.1.17 | -------------------------------+--------------------------------| Сурма |3110.1.0.11 | -------------------------------+--------------------------------| Сусло |1590.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Суспензії водяні, які містять |2621.2.9.04 | керамічний матеріал | | -------------------------------+--------------------------------| Суспензії світлочутливі |3210.1.0.21 | -------------------------------+--------------------------------| Суспензія водна карборундного |3210.2.1.03 | порошку | | -------------------------------+--------------------------------| Суспензія, яка містить фосфор |2413.2.9.55 | -------------------------------+--------------------------------| Сухарі та печиво, вироби |1582.3.2.01 | кондитерські та торти з | | консервантами | | -------------------------------+--------------------------------| Сучки, гілки, верхів'я дерев |0201.2.1.03 | ----------------------------------------------------------------| Т | ----------------------------------------------------------------| Таблетки фільтрувальні, |2414.2.9.61, 2416.2.9.09, | абсорбенти галогеновані |2417.2.9.14, 2420.2.9.17, | |2441.2.9.17, 2442.2.9.08, | |2451.2.9.08, 2452.2.9.08, | |2461.2.9.11, 2463.2.9.08, | |2465.2.9.08, 2466.2.9.10, | |2412.2.9.11, 2734.2.9.28 | -------------------------------+--------------------------------| Таблетки фільтрувальні, |2414.2.9.62, 2416.2.9.10, | абсорбенти інші |2417.2.9.15, 2420.2.9.18, | |2441.2.9.18, 2442.2.9.10, | |2451.2.9.09, 2452.2.9.09, | |2461.2.9.12, 2463.2.9.09, | |2465.2.9.09, 2466.2.9.11, | |2412.2.9.12 | -------------------------------+--------------------------------| Тавра зрізані |1511.2.9.11 | -------------------------------+--------------------------------| Тальк |2623.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Тапіока (саго) та її замінники,|1562.3.1.10 | виготовлені з крохмалю | | -------------------------------+--------------------------------| Тара аптекарська |8530.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Тара дерев'яна |7710.3.1.06, 2000.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Тара з паперу та картону |2112.3.1.21 | гофрованих | | -------------------------------+--------------------------------| Тара металева, у т. ч. дрібна |7710.3.1.07 | (банки консервні тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Тара металева, скляна, |6000.3.1.04 | дерев'яна, текстильна, картонна| | та паперова | | -------------------------------+--------------------------------| Тара пакувальна пластмасова |2522.3.1.01, 2522.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Тара пластикова дрібна |7710.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Тара скляна та бій скла |7710.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Тварини (живі або відстріляні) |0150.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Тварини відловлені |0150.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Тварини відстріляні |0150.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Тварини здохлі |0121.3.1.01, 0122.3.1.01, | |0125.3.1.01, 0150.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Тварини здохлі та біомаси інші |4590.3.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Тварини |0121.3.2.01, 0122.3.2.01, | |0125.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Текстиль, одяг і взуття |5200.3.2.03, 5200.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Телур |2511.1.2.05, 2611.1.1.11 | -------------------------------+--------------------------------| Термопласта з литва, плівкові |2910.1.0.31 | та листові інші | | -------------------------------+--------------------------------| Тестостерони (у т. ч. |2441.3.1.06 | метилтестостерон, | | метилгідротестостерон тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Тирса деревинна |2000.2.2.17 | -------------------------------+--------------------------------| Тирса м'ясо-кісткова |1511.2.9.14 | -------------------------------+--------------------------------| Тіосульфат натрію |2412.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Тканина кордна для шин |1754.3.1.08, 1754.3.2.06 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини бавовняні |1720.3.1.06, 1720.3.2.05 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини вовняні |1720.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини ворсисті та тканини для|1720.3.1.16 | рушників | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з вовни гребінної |1720.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з вовни кардної |1720.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з волокон інших |1720.3.1.17, 1720.3.2.07 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з волокон |1720.3.1.03 | конопляно-джутових | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з волокон натуральних |1810.1.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з волокон натуральних, |1720.3.2.04, 1720.3.1.07 | крім бавовняних | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з волокон синтетичних |1720.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з волокон синтетичних |1720.3.1.10 | штапельних | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з волокон синтетичних |1720.3.1.12 | штапельних, змішаних з кардною | | вовною | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з волокон синтетичних, |1720.3.1.11 | змішаних з бавовною | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з волокон синтетичних, |1720.3.1.13 | змішаних з гребінною вовною | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з волокон хімічних |1720.3.1.14 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з волокон штучних |1720.3.2.06, 1810.1.2.04, | |1720.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з ниток штучних |1720.3.1.15 | комплексних | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з суміші бавовни з |1820.1.2.10 | волокнами іншими | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з суміші вовни з |1820.1.2.06 | волокнами іншими камвольні та | | суконні | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з суміші вовни з |1820.1.2.07 | волокнами іншими тонкі та | | напівтонкі | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з суміші льону та |1820.1.2.14 | волокон синтетичних | | -------------------------------+--------------------------------| Тканини з шовку |1720.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини інші |1820.1.2.15 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини лляні |1820.1.2.12, 1720.3.1.02, | |1720.3.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини натуральні інші |1820.1.2.13 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини шовкові |1820.1.2.11, 1720.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини штучні та синтетичні |1820.1.2.18 | -------------------------------+--------------------------------| Тканини, хутра, вата тощо |3640.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Товари канцелярські з паперу |2112.3.1.24 | -------------------------------+--------------------------------| Товари промислові |5200.3.2.04, 5200.3.1.18, | |3650.3.2.01, 3650.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Товари спортивні |3630.3.1.01, 3630.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Товари, у т. ч. харчові |6000.3.1.02, 6000.3.1.03 | продукти | | -------------------------------+--------------------------------| Томати |1587.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Торф для промислового |1030.3.1.04 | перероблення | | -------------------------------+--------------------------------| Торф для сільського |1030.3.1.03 | господарства | | -------------------------------+--------------------------------| Торф паливний кусковий |1030.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Торф паливний фрезерний |1030.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Торф у брикетах |1030.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Торф |1030.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Транспортні засоби й |6000.3.1.01 | транспортувальні комплекти, | | списані на брухт | | -------------------------------+--------------------------------| Трансформатори та конденсатори,|7740.3.1.01 | які містять поліхлоровані | | біфеніли чи поліхлоровані | | терефталати | | -------------------------------+--------------------------------| Триацетат целюлози |2465.2.9.11 | -------------------------------+--------------------------------| Трикрезилфосфат |2416.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Трикрезилфосфат, каніфоль, |2462.2.9.07 | полівінілхлорид | | -------------------------------+--------------------------------| Тринатрій фосфат |2811.2.4.05 | -------------------------------+--------------------------------| 2-Трифторметил-10/3(4-метил-1-п|2441.3.1.09 | іперазиніл) пропіл/-фенотіазин | | дигідрохлорид (трифтазін) | | -------------------------------+--------------------------------| 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазін |2420.3.1.28 | (ціанурхлорид) | | -------------------------------+--------------------------------| Труби сталеві |2720.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Труби чавунні |2720.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Трубки рентгенівські |3310.1.3.05 | -------------------------------+--------------------------------| Трубки скляні, які містять |3210.2.9.02 | люмінофорний шар | | -------------------------------+--------------------------------| Туші та органи худоби |1511.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Туші тварин |1511.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Тушки жаб'ячі |0125.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Тушки птиці свійської та кролів|1512.1.1.03, 1512.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Тюль, мережива, тасьма, |1754.3.1.01, 1754.3.2.01 | стрічки, оздоблення та вишивки | | -------------------------------+--------------------------------| Тютюн, екстракти та есенції, |16003.1.04 | тютюни гомогенізовані чи | | відновлені | | -------------------------------+--------------------------------| Тютюн для люльок |1600.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Тютюн та махорка |0111.3.1.05 | ----------------------------------------------------------------| У | ----------------------------------------------------------------| Уламки пошкоджених або знищених|4590.3.1.01, 4590.3.2.01 | будівель і споруд (у т. ч. | | мостів, тунелів, доріг, | | трубопроводів), систем | | комунікацій та енергопостачання| | -------------------------------+--------------------------------| Уламки фарфору, фаянсу |2621.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Уламки, пил, суміш гірських та |4590.3.1.04 | інших порід, сміття | | -------------------------------+--------------------------------| Ультрамарін |2416.1.1.18 | -------------------------------+--------------------------------| Устатковання в енергетиці, |7740.3.1.03 | системах зв'язку, будівництві, | | інших видах діяльності (за | | винятком обладнання | | електронного загального | | призначення) | | -------------------------------+--------------------------------| Устатковання медичне |7740.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Устатковання та інструмент |7740.3.1.02 | загальновиробничого характеру | | для механічного, | | термомеханічного, | | фізико-хімічного, хімічного, | | біологічного та інших видів | | оброблення або для складальних | | процесів | | -------------------------------+--------------------------------| Устатковання, обладнання, |4590.3.1.02 | інструмент та інші засоби, у т.| | ч. транспортні | | -------------------------------+--------------------------------| Устатковання, що містить |7740.3.1.06 | джерела іонізівних | | випромінювань | | ----------------------------------------------------------------| Ф | ----------------------------------------------------------------| Фарба декоративна захисна чорна|3410.1.0.02 | -------------------------------+--------------------------------| Фарба друкарська затверділа |2210.1.2.07 | -------------------------------+--------------------------------| Фарби для іграшок |3640.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Фарби друкарські та мастика |2430.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Фарби |2000.1.2.16, 2811.1.2.04, | |2910.1.0.03 | -------------------------------+--------------------------------| Фарби покривні (у т. ч. осад) |1910.1.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Фарби, емалі для інструментів |3620.1.1.06 | музичних | | -------------------------------+--------------------------------| Фарби, емалі, лаки, чорнила, |7710.3.1.19 | речовини для склеювання | | -------------------------------+--------------------------------| Фарби, лаки та покриття |2430.3.1.01 | аналогічні | | -------------------------------+--------------------------------| Фарби, лаки та покриття |2430.3.2.01 | аналогічні, фарби друкарські та| | мастика | | -------------------------------+--------------------------------| 1-феніл-3,5-дихлор-6-піридазон |2420.2.9.31 | -------------------------------+--------------------------------| 3-/1-Феніл-2-ацетил-етил/-4- |2420.3.1.29 | оксикумарін (зоокумарін) | | -------------------------------+--------------------------------| Фенілендіаміни |2416.1.1.26, 2464.1.1.05, | |2512.1.0.01 | -------------------------------+--------------------------------| Фенілізоціанат |2416.1.1.29 | -------------------------------+--------------------------------| Феноболін |2442.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Феноли |2416.1.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Ферменти молочні та закваска |1551.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Феросплави |2712.3.1.01, 2712.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Фетр |1820.1.2.03 | -------------------------------+--------------------------------| Філе, печінка, ікра риби |1520.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Фільтри для очищення повітря |3510.2.9.01, 3120.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Фіранки, штори тощо |1740.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Флотоконцентрат (піна) |2320.2.9.22 | -------------------------------+--------------------------------| Флюси для м'яких припоїв |2910.1.0.10 | -------------------------------+--------------------------------| Флюси для твердих припоїв |2910.1.0.09 | -------------------------------+--------------------------------| Форми відбраковані |2640.2.9.11 | -------------------------------+--------------------------------| Форми друкарські |2210.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Форми друкарські, пластини чи |2210.3.2.02 | циліндри друкарські та елементи| | друкарські інші | | -------------------------------+--------------------------------| Фосфати кальцію природні, |1430.3.1.01 | фосфати алюмінієво-кальцієві та| | крейда фосфатна | | -------------------------------+--------------------------------| Фосфати природні |1430.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Фосфати та зв'язані з ними |2413.2.9.36 | тверді солі | | -------------------------------+--------------------------------| Фосфогіпс |2413.2.9.42 | -------------------------------+--------------------------------| Фосфор жовтий |2413.1.1.01, 2420.3.1.30 | -------------------------------+--------------------------------| Фосфор червоний |3650.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Фосфору хлороксид |2412.1.1.04, 2416.1.1.27, | |2441.1.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Фотоматеріали |3000.1.0.03 | -------------------------------+--------------------------------| Фоторезисти |3000.1.0.02 | -------------------------------+--------------------------------| Фотохімікати |7710.3.1.24 | -------------------------------+--------------------------------| Фотошаблони (хромовмісні) |3210.2.4.13 | -------------------------------+--------------------------------| Фракції білково-жирові вод |1542.2.6.01 | стічних | | -------------------------------+--------------------------------| Фракції інші |2414.2.9.51 | -------------------------------+--------------------------------| Фракція ароматичних вуглеводнів|2414.2.9.50, 2417.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Фракція ацетальдегідна |2414.2.9.49 | -------------------------------+--------------------------------| Фракція білково-жирова вод |1511.2.6.03, 1541.2.6.04 | стічних | | -------------------------------+--------------------------------| Фракція бутан-бутиленова |1110.3.1.12 | -------------------------------+--------------------------------| Фракція важка |2414.2.9.47, 2414.2.9.46 | -------------------------------+--------------------------------| Фракція головна |2414.2.9.43 | -------------------------------+--------------------------------| Фракція легка |2470.2.9.07, 2414.2.9.48 | -------------------------------+--------------------------------| Фракція органічна |2414.2.9.42 | -------------------------------+--------------------------------| Фракція спиртова метанольна |2414.2.9.45 | -------------------------------+--------------------------------| Фракція спиртова та масла |2414.2.9.44 | -------------------------------+--------------------------------| Фрукти |1532.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Фрукти перероблені або |1533.3.2.01 | консервовані | | -------------------------------+--------------------------------| Фрукти сушені |1533.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Фрукти та вироби з фруктів |1584.1.1.06 | (джеми, повидла тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Фрукти та горіхи перероблені та|1533.3.1.05 | консервовані | | -------------------------------+--------------------------------| Фрукти та овочі для виробництва|1588.1.1.02 | соків та консервів | | -------------------------------+--------------------------------| Фрукти та ягоди |1590.1.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Фрукти, горіхи, фруктові шкірки|1584.3.1.06 | та частини рослин інші, які | | зберігаються у цукрі | | -------------------------------+--------------------------------| Фрукти, ягоди та горіхи |0113.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Фруктоза |1562.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Фториди |2611.1.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Фторопласти |2910.1.0.30 | -------------------------------+--------------------------------| Фузи масел світлих |1542.2.6.02 | -------------------------------+--------------------------------| Фузи масел темних |1542.2.6.03 | -------------------------------+--------------------------------| Фураж для ссавців |0125.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Фураж |0121.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Фураж та корми |0150.1.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Фурнітура для виробництва одягу|1820.1.2.02 | та білизни | | -------------------------------+--------------------------------| Фурнітура для виробництва одягу|1810.1.2.05 | шкіряного | | -------------------------------+--------------------------------| Фурнітура металева |1920.1.3.01 | -------------------------------+--------------------------------| Фурнітура пластмасова |1920.1.3.02 | -------------------------------+--------------------------------| Фуси кам'яновугільні |2310.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Фуси коксохімічного виробництва|2320.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Фуси, які містять фенол |2623.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Футерування вугільні |2711.2.9.30 | -------------------------------+--------------------------------| Футерування вуглецевовмісні |2711.2.9.29 | -------------------------------+--------------------------------| Футерування графитовмісні |2734.2.9.21 | -------------------------------+--------------------------------| Футерування інші |2711.2.9.31, 2734.2.9.23, | -------------------------------+--------------------------------| Футерування та вогнетриви |2611.2.9.05, 4010.2.9.01, | |2731.2.9.05, 2732.2.9.18, | |2733.2.9.23, 2733.2.9.44, | |2640.2.9.12, 2734.2.9.34, | |9010.2.8.09 | -------------------------------+--------------------------------| Футерування хромомагнезитові |2734.2.9.22 | ----------------------------------------------------------------| Х | ----------------------------------------------------------------| Харчування дитяче порошкове |5200.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Хвости водні, які містять уран |2330.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Хвости худоби |1511.2.9.15 | -------------------------------+--------------------------------| Хімікати неорганічні |2320.1.1.01, 2811.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Хімікати органічні |2320.1.1.02, 2811.1.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Хімікати основні неорганічні |2413.3.1.01, 2413.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Хімікати основні органічні |2414.3.1.02, 2414.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Хліб та вироби хлібобулочні |1581.3.1.01 | -------------------------------+--------------------------------| Хлібопродукти інші (маца, хліб |1582.3.1.05 | для причастя тощо) | | -------------------------------+--------------------------------| Хлібці хрусткі |1582.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Хлорангідрид трихлороцтової |2414.1.1.06 | кислоти | | -------------------------------+--------------------------------| Хлорид ртуті |2000.1.2.21, 3120.1.0.06 | -------------------------------+--------------------------------| Хлориди амонію |3120.1.0.05 | -------------------------------+--------------------------------| Хлориди цинку |3120.1.0.04 | -------------------------------+--------------------------------| Хлорхолінхлорид |2420.3.1.31 | -------------------------------+--------------------------------| Хромати |2412.1.1.05, 2414.1.1.07 | -------------------------------+--------------------------------| Хромпік, хромовий ангідрид |3410.1.0.15 | -------------------------------+--------------------------------| Хутра штучні трикотажні |1760.3.1.02, 1760.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Хутро |1820.1.2.20, 1830.3.1.01, | |1830.3.1.02, 1830.3.2.02 | ----------------------------------------------------------------| Ц | ----------------------------------------------------------------| Цегла з тріщинами |2640.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Цегла шамотня |2734.2.9.18 | -------------------------------+--------------------------------| Цегла, плитки та продукція |2640.3.1.01, 2640.3.2.01 | будівельна з випаленої глини | | -------------------------------+--------------------------------| Цедра |1590.2.9.23 | -------------------------------+--------------------------------| Целюлоза з деревини нітронна чи|2111.3.1.02 | сульфатна, крім розчинних | | сортів | | -------------------------------+--------------------------------| Целюлоза з деревини сульфітна, |2111.3.1.03 | крім розчинних сортів | | -------------------------------+--------------------------------| Целюлоза з деревини, розчинні |2111.3.1.01 | сорти | | -------------------------------+--------------------------------| Целюлоза |2112.1.1.01, 2111.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Цемент |1110.1.2.02, 2663.1.1.01, | |2651.3.1.01, 2651.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Циклопентадіенілтрикарбоніл |2416.1.1.28 | марганцю | | -------------------------------+--------------------------------| Цикорій смажений та замінники |1586.3.1.05 | кави інші (у т. ч. екстракти та| | есенції) | | -------------------------------+--------------------------------| Цистерни, резервуари та |2820.3.1.01, 2820.3.2.01 | контейнери з металу, батареї | | центрального опалення та котли | | -------------------------------+--------------------------------| Цукор |1581.1.1.06, 1584.1.1.02, | |1583.3.1.03, 1551.1.1.05, | |1552.1.1.02, 1587.1.1.07, | |1588.1.1.06, 1589.1.1.10, | |1590.1.1.06, 1562.3.1.09 | -------------------------------+--------------------------------| Цукор очищений та сахароза |1583.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Цукор та продукція виробництва |1583.3.2.01 | цукру інша | | -------------------------------+--------------------------------| Цукор, консерванти та барвники |1532.1.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Цукор-сирець |1583.3.1.01 | ----------------------------------------------------------------| Ч | ----------------------------------------------------------------| Чавун та сталь |2711.3.1.01, 2711.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Чай фруктовий |1586.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Чай чорний, чай зелений |1586.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Частини тіла та органи, у т. ч.|8510.2.9.04 | міхури з кров'ю та кров | | консервована | | -------------------------------+--------------------------------| Частинки тверді інші та пил |2732.2.9.12, 2611.2.9.02, | |2733.2.9.39, 2734.2.9.15, | |2735.2.9.22, 2733.2.9.18 | -------------------------------+--------------------------------| Частинки тверді масло-, |6000.2.8.18 | водовідокремлювачів | | -------------------------------+--------------------------------| Частка відходів комунальних |9010.2.3.07 | (міських) та аналогічних їм | | неспецифічних промислових, не | | перероблених у компост у | | процесі оброблення аеробного | | -------------------------------+--------------------------------| Частка відходів продуктів |9010.2.3.09 | харчових, не перероблених у | | компост у процесі оброблення | | аеробного | | -------------------------------+--------------------------------| Частка відходів тваринного та |9010.2.3.08 | рослинного походження, не | | перероблених у компост у | | процесі оброблення аеробного | | -------------------------------+--------------------------------| Черепашки слимаків |0125.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Черешки чаю |1586.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Чорні метали та їх сполуки, |9010.2.9.02 | вилучені із залишку нелеткого | | -------------------------------+--------------------------------| Чубуки та саджанці культур |0113.1.1.01 | плодових, ягідних та | | горіхоплідних | | ----------------------------------------------------------------| Ш | ----------------------------------------------------------------| Шар водний дикарбонових кислот |2414.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Шини |6000.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шкаралупа горіхів та кісточок |1541.2.9.04 | плодових | | -------------------------------+--------------------------------| Шкаралупа, шкірка, плівка та |1586.2.9.01 | залишки перероблення кави інші | | -------------------------------+--------------------------------| Шкаралупа, шкірка, плівка та |1584.2.9.01 | залишки перероблення какао та | | сої інші | | -------------------------------+--------------------------------| Шкаралупа, шкірка, плівка та |1587.2.9.01 | залишки перероблення сировини | | рослинної інші | | -------------------------------+--------------------------------| Шкварки |1541.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Шкварки від варіння клею |1910.2.9.10 | міздряного | | -------------------------------+--------------------------------| Шкварки від витоплювання сала |1910.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра свиняча |1910.3.1.19, 1910.3.1.18 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра воляча |1910.3.1.09, 1910.3.1.07, | |1910.3.1.08 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра для взуття |1910.3.1.05 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра для виробництва одягу |1810.1.2.01 | шкіряного | | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра для одягу |1910.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра з шкур кіз чи козенят |1910.3.1.16, 1910.3.1.17 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра з шкур овець |1910.3.1.12 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра з шкур овець чи ягнят |1910.3.1.13, 1910.3.1.15, | |1910.3.1.14 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра з шкур тварин інших |1910.3.1.20, 1910.3.1.21, | |1910.3.1.22 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра |1820.1.2.01, 1910.3.1.06 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра кінська |1910.3.1.11, 1910.3.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра композиційна з основою |1910.3.1.24 | шкіряною, плитами тощо | | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра лакована |1910.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра металізована |1910.3.1.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра риб'яча |1520.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра та її замінники |1910.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра тварин |1920.1.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шкіра штучна |1920.1.2.02, 3410.1.0.06 | -------------------------------+--------------------------------| Шкірки птиці свійської з пір'ям|1512.3.1.10 | -------------------------------+--------------------------------| Шкури тварин |1910.1.1.01, 0150.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шкури хутрові сирі |0125.3.1.07, 0125.3.2.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шкурки хутряні |1830.3.2.01, 1830.1.1.03, | |1830.1.1.01, 1830.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак електропічного феросиліцію|2712.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак знятий |2732.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак неперероблений |2711.2.9.39 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак олов'яно-танталовий |2733.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак паливний |4010.2.8.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак первинного плавлення |2732.2.9.01 | алюмінію (білий дрос) | | -------------------------------+--------------------------------| Шлак пічний |2741.2.9.03, 2742.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак свинцевий |2733.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак свинцево-цинковий |2733.2.9.02 | (металургійний) | | -------------------------------+--------------------------------| Шлак свинцево-цинковий |2733.2.9.04 | гранульований | | -------------------------------+--------------------------------| Шлак соляний |2732.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак сурм'яно-миш'яковий |2733.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак титановий |2735.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак ферованадієвий |2712.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак феромарганцевий |2712.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак феромарганцевий |2712.2.9.07 | гранульований | | -------------------------------+--------------------------------| Шлак ферохромовий |2712.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак ферохромовий |2712.2.9.06 | саморозпадальний | | -------------------------------+--------------------------------| Шлак цинковмісний |2733.2.9.27 | (гранульований) | | -------------------------------+--------------------------------| Шлак шламовий фосфатний |2413.2.9.06 | -------------------------------+--------------------------------| Шлак, який містить натрій |2414.2.9.21 | хлористий (хлорид натрію) | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки, що утворюються у |2731.2.9.01 | термічних процесах металургії | | срібла, золота та платини | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки виробництва міді |2734.2.9.03 | відвальні | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки виробництва міді хімічно |2734.2.9.08 | стабілізовані з високим вмістом| | заліза (більше 20 %) | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки відвальні |2720.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки вольфрамовмісні |2735.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки доменні (негранульовані) |2711.2.9.03, 2711.2.9.01, | |2711.2.9.02, 2711.2.9.06, | |2711.2.9.07, 2711.2.9.05, | |2711.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки доменні гранульовані |2711.2.9.10, 2711.2.9.11, | |2711.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки доменні електрофосфорні |2711.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки електричного плавлення |2734.2.9.02 | мідної сировини | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки електросталеплавильні |2711.2.9.20 | спеціальні | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки інші |2733.2.9.28 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки ливарні |2711.2.9.36 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки металургійні для хімічної|2711.2.9.21 | меліорації грунту | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки мідні |2734.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки нікелеві |2735.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки олов'яновмісні |2733.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки олов'яно-танталові |1320.2.3.12 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки олововмісні |1320.2.3.10 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки перероблення сировини для|1320.2.3.03 | нікелевого виробництва | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки плавки сталі |2711.2.9.34, 2711.2.9.37, | |2711.2.9.35 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки плавки чавуну |2711.2.9.32, 2711.2.9.33 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки сталеплавильні ванадієві |2711.2.9.17, 2711.2.9.18 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки сталеплавильні |2711.2.9.15, 2711.2.9.16 | конверторні (що не містять | | ванадій) | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки сталеплавильні |2711.2.9.14 | мартенівські інші | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки сталеплавильні |2711.2.9.12 | мартенівські рядові | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки сталеплавильні |2711.2.9.13 | мартенівські фосфатні | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки сталеплавильні фосфатні, |2711.2.9.19 | які містять фосфор, ванадій | | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки титанові |1320.2.3.11 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки титано-магнієві |2735.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки феросплавні |2712.2.9.05, 2712.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Шлаки шахтного плавлення мідної|2734.2.9.01 | сировини | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам або емульсії опріснювачів |6000.2.9.10 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам алюмосилікатний |2732.2.9.17 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам буровий та відходи буріння|1110.2.9.15 | сланців інші | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам буровий та відходи, які |1110.2.9.03 | містять барити | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам буровий та відходи, які |1110.2.9.01 | містять прісну воду | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам буровий та відходи, які |1110.2.9.04 | містять ртуть | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам буровий та відходи, які |1110.2.9.05 | містять сірку | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам буровий та відходи, які |1110.2.9.02 | містять хлориди | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам виробництва коксу |2310.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам від клеїв та герметиків, |2462.2.9.01 | який містить розчинники | | галогеновані | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам від клеїв та герметиків, |2462.2.9.02 | який не містить розчинники | | галогеновані | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам від очищення вод стічних |9030.2.9.05, 9030.2.9.04, | |2733.2.9.43, 2733.2.9.22, | |2413.2.9.05, 2412.2.9.03, | |2414.2.9.04, 2416.2.9.01, | |2417.2.9.01, 2420.2.9.05, | |2441.2.9.01, 2442.2.9.01, | |2451.2.9.01, 2452.2.9.01, | |2461.2.9.01, 2463.2.9.01, | |2465.2.9.01, 2466.2.9.03, | |2734.2.9.35 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам від фарб |2430.2.9.04, 2430.2.9.05, | |2210.2.6.01, 2210.2.6.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам водяний, який містить лак |2430.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам водяний, який містить |2430.2.9.06, 2210.2.6.03 | фарбу | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам водяний, який містить |2621.2.9.03 | керамічний матеріал | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам водяний, який містить клеї|2462.2.9.03 | та герметики | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам волоконний |2111.2.6.05 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам вугілля, що застосовується|2412.2.9.02 | у виробництві, забруднений | | органічними сполуками | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам газоочисних установок |2741.2.9.09, 2742.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам гідроксидів металів та |9010.2.3.15, 9010.2.9.12 | шлам інший | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам гідроокису кольорових |2735.2.9.44 | металів | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам зварювальний |2720.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам каталізаторний, який |2320.2.9.27 | містить оксид хрому | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам каустизаційний |2111.2.6.09 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам лігнін |2111.2.6.07 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам магнезитовий |2415.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам масло-, |6000.2.8.19 | водовідокремлювачів | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам масловловлювачів |6000.2.8.20 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам на кальцієвій основі |4010.2.3.05 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам нейтралізації фтор-газів, |2413.2.9.49 | який містить фтористі солі | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам опріснювача |2320.2.9.05 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам паперовий |2111.2.6.06 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам парових котлів |2320.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам полірувальний |2820.2.1.23, 2521.2.1.13 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам регенерації солярового |2320.2.9.28 | масла | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам розчину вибілювального |2111.2.6.03, 2111.2.6.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам селеновий |2735.2.9.24 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам селено-ртутний |2413.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам септиків |7720.3.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам сірки |2413.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам содового виробництва |2413.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам соляного розчину, який |2415.2.9.11 | містить сульфат натрію | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам та "хвости" з фабрик |1010.2.9.01, 1450.2.6.07 | збагачувальних | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам та "хвости" збагачення руд|1310.2.3.01 | залізних | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам та "хвости" збагачення руд|1320.2.9.26 | металів кольорових | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам та відходи промивання інші|1710.2.6.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам чи відходи тверді, які |3210.2.4.04, 2820.2.4.06, | містять галогеновані розчинники|1710.2.6.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам чи відходи тверді, які |3210.2.4.05, 1710.2.6.02 | містять інші розчинники | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам чи відходи тверді, які не |2820.2.4.07 | містять галогенованих | | розчинників | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, утворений під час |2111.2.6.04 | облагороджування макулатури у | | процесі рециркуляції паперу | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, що утворюється від |4101.2.9.02 | освітлення води | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, що утворюється від |2734.2.9.17, 4010.2.1.02, | очищення газу |4010.2.1.03, 2731.2.9.04, | |2732.2.9.10, 2733.2.9.21, | |2733.2.9.42, 2611.2.9.04, | |2640.2.9.10 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, що утворюється від |4010.2.3.02 | процесів знесолення води | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, що утворюється від |4101.2.9.07 | регенерування іонообмінників | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, що утворюється під час |2820.2.1.18 | машинного обробленя у процесі | | формування металу | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, що утворюється під, час |2320.2.9.03 | роботи установок, механізмів та| | внаслідок ремонтних робіт | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, що утворюється під час |2820.2.1.22, 2521.2.1.12 | шліфування, хонінгування та | | притирання | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, що утворюється у процесі |2413.2.9.04 | виробництва кислоти | | ортофосфорної термічної | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, що утворюється у процесі |4101.2.9.03 | декарбонування, дезодорації, | | дезактивації води | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, що утворюється у процесі |2521.2.1.09 | машинного оброблення поверхні | | пластмас | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить метали інші |2430.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить миш'як, |2733.2.9.52 | фосфор | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить нікель |2820.2.9.36 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить |2414.2.9.02 | перхлоретилен | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить ртуть |2411.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить сполуки |2412.2.9.01 | хрому, цинку, магнію тощо | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить срібло |2464.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить торій |3210.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить |2414.2.9.01 | трихлоретилен | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить фенол |2414.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить фосфор |2413.2.9.54 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить |2413.2.9.01 | фторорганічні сполуки | | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить хром |2430.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлам, який містить цинк |2430.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами абразивні |2681.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами алюмовмісні |2732.2.9.15 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами антидетонаційних присадок|2466.2.9.02 | з додатком свинцю | | -------------------------------+--------------------------------| Шлами ванн вилуговувані |2741.2.9.07, 2742.2.9.07 | відливок | | -------------------------------+--------------------------------| Шлами виробництва палива |2330.2.9.01 | ядерного | | -------------------------------+--------------------------------| Шлами виробництва присадок |2466.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами від оброблення стоків |2420.2.9.03, 2420.2.9.04, | |2420.2.9.01, 2414.2.9.94 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами від очищення промивальних|2734.2.9.30 | рідин | | -------------------------------+--------------------------------| Шлами водні, від очищення |4010.2.9.04 | котлів парових | | -------------------------------+--------------------------------| Шлами газоочисних установок |2712.2.9.11, 4010.2.3.06 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами гальванічні |2820.2.9.23, 2820.2.9.24, | |2820.2.9.25 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами електролітичні |2734.2.9.32 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами інші |2414.2.9.05, 2415.2.9.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами марганцеві |2413.2.9.46 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами металургійного |2711.2.9.22 | виробництва доменні та | | конверторні | | -------------------------------+--------------------------------| Шлами металургійного |2711.2.9.23 | виробництва флюсоплавильні | | -------------------------------+--------------------------------| Шлами нефелінові |2732.2.9.16 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами очищення колошникового |2711.2.9.41 | газу | | -------------------------------+--------------------------------| Шлами процесу фосфатування |2820.2.9.33 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами ртутновмісні |2735.2.9.25 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами феросплавного виробництва|2712.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами червоні |2732.2.9.14 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами, що не містять |4010.2.9.07 | нафтопродуктів | | -------------------------------+--------------------------------| Шлами, що утворюються під час |4010.2.9.03 | очищення опріснювачів води | | -------------------------------+--------------------------------| Шлами, які містять хром |1910.2.6.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шлами, які не містять хрому |1910.2.6.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шліфувальники та полірувальники|3330.1.0.03 | -------------------------------+--------------------------------| Шлунки кролів |1512.2.9.11 | -------------------------------+--------------------------------| Шлунки телячі та свинячі сирі |1511.2.9.07 | -------------------------------+--------------------------------| Шматки м'яса |1513.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шматочки тіста |1585.2.9.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шнури вогнепровідні |2940.2.9.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шовк |1710.1.1.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шоколад соєвий |1584.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шоколад та вироби цукристі |1584.3.1.02 | кондитерські | | -------------------------------+--------------------------------| Шпагат паперовий |1710.3.1.18 | -------------------------------+--------------------------------| Шпагат, вироби мотузкові, |1752.3.1.02, 1752.3.1.04, | канати і троси |1752.3.1.03, 1752.3.1.01, | |1752.3.1.05, 1752.3.2.01 | -------------------------------+--------------------------------| Шпаклівки |3410.1.0.17, 2910.1.0.02 | -------------------------------+--------------------------------| Шпали для залізничних або |2000.3.1.16 | трамвайних колій | | -------------------------------+--------------------------------| Шпат польовий |1450.3.1.15, 1450.3.2.10 | -------------------------------+--------------------------------| Шпейза |2734.2.9.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шпон, фанера листова |2000.3.1.04 | -------------------------------+--------------------------------| Шпон-розривина |2000.2.2.07 | -------------------------------+--------------------------------| Штами-продуценти антибіотиків |1571.1.2.05 | -------------------------------+--------------------------------| Штами-продуценти білка |1571.1.2.02 | кормового | | -------------------------------+--------------------------------| Штами-продуценти добавок |1571.1.2.04 | харчових | | -------------------------------+--------------------------------| Штами-продуценти дріжджів |1571.1.2.03 | кормових | | -------------------------------+--------------------------------| Штами-продуценти інші |1571.1.2.06 | -------------------------------+--------------------------------| Штами-продуценти концентратів |1571.1.2.01 | білково-вітамінних | | -------------------------------+--------------------------------| Штейн кобальтовий |2735.2.9.09 | -------------------------------+--------------------------------| Штейн мідний |2733.2.9.08 | -------------------------------+--------------------------------| Штейн нікелевий |2735.2.9.08 | ----------------------------------------------------------------| Щ | ----------------------------------------------------------------| Щебінь та пісок з промислових |1421.3.1.08 | відходів | | -------------------------------+--------------------------------| Щетина худоби |1511.2.9.24 | ----------------------------------------------------------------| Я | ----------------------------------------------------------------| Яйця |1581.1.1.05, 1585.1.1.02, | |1587.1.1.10, 1589.1.1.04, | |0124.3.1.03, 0124.3.2.02 | -------------------------------+--------------------------------| Ялинки новорічні |0201.3.1.17 | -------------------------------+--------------------------------| Ячмінь |1561.1.1.05, 1589.1.1.09 | ----------------------------------------------------------------- Зміни до Абеткового покажчика див. в Документі Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
N 252 ( v0252565-00 ) від 30.03.2000, Наказі Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 18
( va018609-08 ) від 22.01.2008 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст