open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2009 N 537
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 195 ( v0195730-13 ) від 19.03.2013 }
Про затвердження методичних рекомендацій

щодо порядку створення та роботи

регіональної комісії з проведення

конкурсного відбору сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів, які мають

право на фінансову підтримку

З метою надання практичної допомоги при створенні та роботі
регіональної комісії з проведення конкурсного відбору
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити методичні рекомендації щодо порядку створення
та роботи регіональної комісії з проведення конкурсного відбору
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які мають право
на фінансову підтримку (додається).
2. Рекомендувати Міністерству аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій:
2.1. В тижневий термін створити регіональні комісії з
проведення конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, керуючись нормами запропонованих методичних
рекомендацій.
2.2. Рішення комісій з переліком переможців конкурсу
надіслати Мінагрополітики протягом 3 днів після проведення
конкурсу.
3. Департаменту розвитку сільських територій
(Корчемному В.П.) довести цей наказ до відома Міністерства
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку облдержадміністрацій.
4. Регіональним сільськогосподарським дорадчим службам
забезпечити організаційно-методичний супровід створення та
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на
період до 2015 року.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Шмідта Р.М.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЕЖНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

27.07.2009 N 537

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку створення та роботи

регіональної комісії з проведення

конкурсного відбору сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів, які мають

право на фінансову підтримку

1. Методичні рекомендації щодо порядку створення та роботи
регіональної комісії з проведення конкурсного відбору
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які мають право
на фінансову підтримку (далі - Методичні рекомендації) розроблено
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2009
року N 723 ( 723-2009-п ) "Про затвердження порядку використання у
2009 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів". При створенні регіональної комісії з проведення конкурсного
відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
рекомендуємо Міністерству аграрної політики Автономної Республіки
Крим та головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій керуватися поданими нижче нормами.
2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства
аграрної політики, іншими нормативно- правовими актами та цим
Положенням.
3. Основною метою діяльності комісії є визначення
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яким
надаватиметься фінансова підтримка.
4. Склад регіональної комісії визначено у п. 7 постанови
Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 року N 723
( 723-2009-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2009 році
коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів".
5. Комісія розпочинає свою роботу з моменту підписання наказу
про її утворення. Керує діяльністю комісії та веде засідання
голова комісії. Головою комісії є Міністр аграрної політики Автономної
Республіки Крим, начальник головного управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації. Голова комісії в межах своєї компетенції: скликає засідання
комісії; головує на засіданнях комісії; керує діяльністю комісії; розподіляє обов'язки між її членами. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує
секретар комісії. Підготовка матеріалів до розгляду комісією, а також ведення
діловодства покладається на секретаря комісії.
6. Член комісії має право: ознайомлюватись з матеріалами, поданими на її розгляд; брати участь у вивченні матеріалів та їх перевірці; брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування; висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому
вигляді.
7. Комісія у встановленому законодавством порядку: розглядає заявки встановленого зразка з описом документів,
необхідних для прийняття рішення щодо надання державної фінансової
підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, веде
журнал обліку поданих заявок; в межах своєї компетенції перевіряє подані
сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами документи; перевіряє відповідність сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів умовам, які визначені Порядком використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
8. Засідання комісії проводиться за потреби, але не рідше
одного разу на місяць. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не
менш ніж дві третини членів комісії. Рішення комісії приймається
більшістю присутніх на засіданні її членів. За результатами розгляду питань комісія приймає рішення
більшістю голосів, яке оформляється протоколом та підписується
всіма членами комісії, присутніми на засіданні.
9. У разі прийняття рішення про надання фінансової підтримки
сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, комісія видає
йому відповідну довідку, на підставі якої кооператив укладає угоду
з постачальником техніки та/або технологічного обладнання.
10. Рішення комісії, у разі відмови про надання фінансової
підтримки, може бути оскаржене сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативом у встановленому законодавством порядку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: