open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
08.10.2009 N 534

Про затвердження Еталону технічної документації

із землеустрою щодо складання документів,

що посвідчують право на земельну ділянку

Відповідно до статті 56 Закону України "Про землеустрій"
( 858-15 ) та з метою забезпечення виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 05.08.2009 N 844 ( 844-2009-п ) "Деякі
питання реалізації права власності на землю громадянами України
у 2009 році" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2158)
в частині безоплатних оформлення та видачі громадянам України
у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Еталон технічної документації із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право на земельну
ділянку при безоплатних оформленню та видачі громадянам України
у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки
(далі - Еталон).
2. Рекомендувати Голові Рескомзему АР Крим, начальникам
Головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві
та Севастополі, Генеральному директору ДП "Центр ДЗК", Директору
ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
при розробленні технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку при
безоплатних оформленню та видачі громадянам України у 2009 році
державних актів на право власності на земельні ділянки керуватися
Еталоном.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.М.Кулініч

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

комітету України

із земельних ресурсів

08.10.2009 N 534

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ЕТАЛОН

ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

щодо складання документів, що посвідчують право

на земельну ділянку (державного акта

на право власності на земельну ділянку)

__________________________________________________________________

(П.І.Б.)
для ______________________________________________________________

(цільове призначення)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(місце розташування земельної ділянки)
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(Ліцензія Держкомзему України серія ____ N ____ від ________)
Договір: N ________/______
від "__" ___________ 2009 р.
Замовник: __________________
____________________________

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

із землеустрою щодо складання документів,

що посвідчують право на земельну ділянку

(державного акта на право власності

на земельну ділянку)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина України)
для ______________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)
__________________________________________________________________

(поштовий індекс, повна адреса для земельної ділянки,

розташованої в межах населеного пункту,
__________________________________________________________________

відстань і напрям від межі або від центру населеного

пункту та інші орієнтири для земельної ділянки,
__________________________________________________________________

розташованої за межами населеного пункту)
Директор _________________________
Завідуючий відділом ______________
Завідуючий групою ________________
Нормоконтроль ____________________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Технічна документація із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право на земельну ділянку (державного
акта на право власності на земельну ділянку), гр. ________________ __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина України)
для ______________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)
розташована ______________________________________________________ __________________________________________________________________

(поштовий індекс, повна адреса для земельної ділянки,

розташованої в межах населеного пункту,
__________________________________________________________________

відстань і напрям від межі або від центру населеного

пункту та інші орієнтири для земельної ділянки,
__________________________________________________________________

розташованої за межами населеного пункту)

кадастровий номер земельної ділянки ______________________________
розроблена державним підприємством _______________________________ __________________________________________________________________

(назва державного підприємства)
на підставі договору на розроблення технічної документації від
"___" ____________ 20__ р. N ___ у відповідності до технічного
завдання та на виконання Порядку безоплатних оформлення та видачі
громадянам України у 2009 році державних актів на право власності
на земельні ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.08.2009 N 844.
Нормативно-правова база: - Конституція України; - Земельний кодекс України; - Закон України "Про землеустрій".
При виконані робіт було проведено такі польові роботи:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначається у разі проведення таких робіт)
Використано матеріали аерофотозйомки, ортофотоплани, індексні
кадастрові карти _________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначається у разі використання таких матеріалів)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначається у разі проведення таких робіт)
Використано матеріали аерофотозйомки, ортофотоплани, індексні
кадастрові карти _________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначається у разі використання таких матеріалів)
Кадастровий план земельної ділянки складено в масштабі _____.
На плані нанесено: - межа земельної ділянки з описом суміжних землевласників
і землекористувачів; - поворотні точки меж земельної ділянки; - лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки; - межі угідь та зон обмежень щодо використання земельної
ділянки.
Наявні обмеження на використання земельної ділянки наведені
у висновках управління Держкомзему.
Землевласник попереджений про свої права та обов'язки щодо
земельної ділянки.
Технічна документація виготовлена в двох примірниках. Один
примірник передається до Державного фонду документації
із землеустрою, другий передається до державного територіального
органу земельних ресурсів.
Погоджено Затверджено
Виконавець ____________________ Замовник ______________________

(найменування (найменування

юридичної особи) територіального органу
_______________________________

Держкомзему)
_______________________________ _______________________________

посада посада
__________ ____________________ __________ ____________________
(підпис) (ініціали керівника (підпис) (ініціали керівника

та прізвище) та прізвище)
М.П. М.П. ___ ____________ 2009 р. ___ ____________ 2009 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на складання документів, що посвідчують

право на земельну ділянку

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина України,
__________________________________________________________________

паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
1. Цільове призначення земельної ділянки ____________________ __________________________________________________________________
2. Місце розташування земельної ділянки _____________________ __________________________________________________________________

(найменування міста, селища, села, району, області)
3. Загальна площа земельної ділянки, гектар _________________
4. Підставами для виконання робіт є: рішення органу місцевого самоврядування

від ___ ____________ ____ р. N ____; від ___ ____________ ____ р. N ____; договір на розроблення технічної документації

від ___ ____________ ____ р. N ____.
від ___ ____________ ____ р. N ____.
5. Роботи, що повинні бути виконані: польові геодезичні роботи; роботи з: - установлення меж земельної ділянки; - складання кадастрового плану; - виготовлення технічної документації; - уведення земельно-кадастрової інформації на магнітні носії.
6. Технічна документація виготовляється відповідно
до статті 56 Закону України "Про землеустрій".
7. Строк виконання робіт - згідно з договором.
8. Технічна документація виготовляється в двох примірниках:
перший - для _______________________________________________;

(найменування територіального органу

Держкомзему)
другий - для _______________________________________________.

(найменування держателя Державного фонду

документації із землеустрою)
____________________________

(назва територіального

органу)
____________________________

(П.І.Б. фізичної особи -

заявника)
____________________________

(назва, серія, номер

документа, що посвідчує

особу заявника

або підтверджує повноваження

діяти від імені власника

(користувача) земельної

ділянки)
____________________________

(ідентифікаційний

номер фізичної особи)
____________________________

(місце проживання)
____________________________

(номер телефону заявника)

ЗАЯВА

фізичної особи

Відповідно до Порядку безоплатних оформлення та видачі
громадянам України у 2009 році державних актів на право власності
на земельні ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.08.2009 N 844, на підставі рішення ________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(назва, дата та номер рішення органу

місцевого самоврядування, його найменування)
прошу оформити та видати мені державний акт на право власності
на земельну ділянку для __________________________________________ __________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)
площею ___________, яка розташована за адресою: __________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
кадастровий номер (за наявності) ________________________________.
Додатково повідомляю, що раніше безоплатно для зазначених
цілей земельну ділянку не отримував. Технічна документація
на земельну ділянку складалася/не складалася. (непотрібне -
закреслити).
Додатки до заяви: 1. Копія документа, що посвідчує особу. 2. Нотаріально посвідчена копія довіреності уповноваженої
особи, якщо документи подає уповноважена особа громадянина України
(у разі звернення представника фізичної особи). 3. Копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера
фізичній особі у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів. 4. Рішення органу місцевого самоврядування про передачу
земельної ділянки у власність.
"____" ____________ 20__ р. Заявник ___________________

(підпис)

Матеріали польових геодезичних робіт

і план земельної ділянки,

складений за результатами кадастрової зйомки

*Примітка. При виконанні даного виду робіт проводяться
або польові вимірювання, або використовуються матеріали
аерофотозйомки, ортофотоплани, індексні кадастрові карти (у разі
якщо такі матеріали є якісними та актуальними). Кадастровий план земельної ділянки складається в масштабі,
що забезпечує чіткість зображення усіх елементів. На план наносяться: - межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників
і землекористувачів; - поворотні точки меж земельної ділянки; - лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки; - межі угідь та зон обмежень щодо використання земельної
ділянки.

РІШЕННЯ

органу виконавчої влади чи органу

місцевого самоврядування

*Примітка. У документації відображається рішення про надання
земельної ділянки у власність, у разі необхідності рішення про
уточнення цього рішення в частині визначення площ земельних
ділянок, а також при необхідності уточнюється цільове призначення
земельної ділянки відповідно до чинних нормативно-правових актів.

АКТ

прийому-передачі межових знаків на зберігання

гр. ___________________________________
"___" ____________ 2009 р. __________________________

(найменування населеного

пункту)
Даний акт засвідчує, що межі земельної ділянки, яка
знаходиться ______________________________________________________

(вказується місце знаходження земельної ділянки)
площею ________ га, наданої громадянину __________________________

(П.І.Б.)
для ______________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)
закріплені межовими знаками у кількості _______ шт. і знаходяться: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(наводиться опис межових знаків та їх місцезнаходження)
Суміжними землевласниками (землекористувачами) претензій
до існуючих меж не заявлено. Межові знаки пред'явлені землевласнику і передаються йому
на зберігання. Про відповідальність за збереження межових знаків
землевласника попереджено. Розміри та місцезнаходження земельної ділянки показані
на абрисі та на плані, що додаються.
Акт складений у двох примірниках.
Виконавець робіт ____________________ ________________ __________

(посада та назва (П.І.Б.) (підпис)

підприємства)
Представник ____________________ ради ________________ __________

(посада та назва (П.І.Б.) (підпис)

ради)
Межові знаки на зберігання передані, із відповідальністю
за їх зберігання ознайомлений, претензій щодо меж та конфігурації
земельної ділянки не маю.
Землевласник ____________________________________ _______________

(П.І.Б.) (підпис)
Достовірність підписів та відсутність претензій засвідчую.
Голова _________________________ ради ________________ __________

(назва ради) (П.І.Б.) (підпис)
М.П.

АБРИС

земельної ділянки

ОПИС МЕЖ:
Від А до Б - _________________ Б до - _________________

- _________________

- _________________
Абрис склав:

АКТ

перенесення в натуру (на місцевість)

меж охоронних зон, зон санітарної охорони,

санітарно-захисних зон і зон особливого режиму

використання земель за їх наявності

При складанні технічної документації встановлено, що через
земельну ділянку, яка знаходиться ________________________________

(вказується місце
_____________________________________________ площею _________ га,

знаходження земельної ділянки)
наданої громадянину ___________________________ для ______________

(П.І.Б.)
__________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)
Проходять межі (у разі відсутності ставиться "-"):

охоронних зон _______________________________________________ зон санітарної охорони ______________________________________ санітарно-захисних зон ______________________________________ зон особливого режиму використання земель ___________________ __________________________________________________________________

(вказується місце проходження такої зони)
Розміри та місцезнаходження охоронних зон ___________________ __________________________________________________________________
показані на абрисі та на плані, що додаються.
охоронних зон _______________________________________________ зон санітарної охорони ______________________________________ санітарно-захисних зон ______________________________________ зон особливого режиму використання земель ___________________ __________________________________________________________________

(вказується місце проходження такої зони)
Розміри та місцезнаходження охоронних зон ___________________ __________________________________________________________________
показані на абрисі та на плані, що додаються.
Акт складений у двох примірниках.
Виконавець робіт ____________________ ________________ __________

(посада та назва (П.І.Б.) (підпис)

підприємства)
Представник ____________________ ради ________________ __________

(посада та назва (П.І.Б.) (підпис)

ради)
З проходженням _____________________________________ ознайомлений

(назва охоронної зони)
Землевласник _____________________________________ ______________

(П.І.Б.) (підпис)
Достовірність підписів та відсутність претензій засвідчую.
Голова _________________________ ради ________________ __________

(назва ради) (П.І.Б.) (підпис)
М.П.
*Примітка. АКТ складається лише у разі наявності одного
із виду охоронних зон.

АБРИС

земельної ділянки

ОПИС МЕЖ:
Від А до Б - _________________ Б до - _________________

- _________________

- _________________
Абрис склав:

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН

земельної ділянки

(Державний Герб України)
___________________________________________________

(назва територіального органу земельних ресурсів)
N _____ від "___" ____________ 20__ р.
Місце розташування земельної ділянки ________________________ __________________________________________________________________

(поштовий індекс, повна адреса для земельної ділянки,
__________________________________________________________________

розташованої в межах населеного пункту,

відстань і напрям від межі

або від центру населеного пункту та інші
__________________________________________________________________

орієнтири для земельної ділянки, розташованої

за межами населеного пункту)
Площа земельної ділянки __________ га (кв.м.), в тому числі
за рахунок _______________________________________________________ __________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)
що надається _____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина України)

ПЕРЕЛІК

обмежень прав на земельну ділянку

і наявні земельні сервітути

Наявність земельного сервітуту ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(вид земельного сервітуту, підстави

для його встановлення, термін дії і т.д.)
Наявність обмеження у використанні земель та додержання
режиму (у разі відсутності ставиться "-"):
водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, берегових смуг
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо об'єктів культурної спадщини __________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо об'єктів транспорту ___________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо об'єктів зв'язку ______________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо об'єктів енергетики ___________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо об'єктів гідрометеорологічної
діяльності _______________________________________________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо геодезичних пунктів ___________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо інженерних комунікацій ________________ __________________________________________________________________
зон особливого режиму використання земель ___________________ __________________________________________________________________
зелених зон _________________________________________________ __________________________________________________________________

(відповідно до вимог законодавства вказуються конкретні обмеження щодо використання земельної ділянки

в такій зоні)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо об'єктів культурної спадщини __________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо об'єктів транспорту ___________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо об'єктів зв'язку ______________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо об'єктів енергетики ___________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо об'єктів гідрометеорологічної
діяльності _______________________________________________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо геодезичних пунктів ___________________ __________________________________________________________________
охоронних зон навколо інженерних комунікацій ________________ __________________________________________________________________
зон особливого режиму використання земель ___________________ __________________________________________________________________
зелених зон _________________________________________________ __________________________________________________________________

(відповідно до вимог законодавства вказуються конкретні обмеження щодо використання земельної ділянки

в такій зоні)
Підготовлено:
Підписи особи, що підготувала:
__________________ __________ ___________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Підпис керівника
__________________ __________ ___________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
Додатки 1. Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера 2. Каталог координат та відомість вирахування площі земельної
ділянки 3. Довідка про присвоєння кадастрового номера земельній
ділянці 4. Висновок про погодження технічної документації

Копії паспорта та довідки про присвоєння

ідентифікаційного номера

Каталог координат та відомість вирахування площі

земельної ділянки

(Державний Герб України)

___________________________________________________

(назва територіального органу земельних ресурсів)
Від "___" __________ 2009 року N _______/____

ДОВІДКА

про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

для ______________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)
розташована ______________________________________________________ __________________________________________________________________

(поштовий індекс, повна адреса для земельної ділянки,

розташованої в межах населеного пункту,
__________________________________________________________________
відстань і напрям від межі або від центру населеного пункту

та інші орієнтири для земельної ділянки,
__________________________________________________________________

розташованої за межами населеного пункту)
Площа земельної ділянки _________ га (кв.м.), в тому числі
за рахунок _______________________________________________________ __________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)
що надається _____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина України)
Кадастровий номер земельної ділянки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підпис керівника
__________________ __________ ___________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.

(Державний Герб України)

___________________________________________________

(назва територіального органу земельних ресурсів)

ВИСНОВОК

про погодження технічної документації

N _____ від "___" ____________ 20__ р.
Опрацювавши технічну документацію щодо складання документів,
що посвідчують право на земельну ділянку (державного акта на право
власності на земельну ділянку) для _______________________________ __________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)
розташована ______________________________________________________ __________________________________________________________________

(поштовий індекс, повна адреса для земельної ділянки,

розташованої в межах населеного пункту,
__________________________________________________________________
відстань і напрям від межі або від центру населеного пункту

та інші орієнтири для земельної ділянки,
__________________________________________________________________

розташованої за межами населеного пункту)
Площа земельної ділянки _________ га (кв.м.), в тому числі
за рахунок _______________________________________________________ __________________________________________________________________

(назва угідь)
що надається _____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина України)
Встановлено, що технічна документація (відповідає/не
відповідає) вимогам Земельного кодексу України, Закону України
"Про землеустрій", іншим нормативно-правовим актам, що регулюють
питання земельних відносин і (погоджується/не погоджується).
Висновок підготовлено:
Підписи особи, що підготувала:
__________________ __________ ___________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Підпис керівника
__________________ __________ ___________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
*Примітка. У разі невідповідності документації вказуються
конкретні статті і вимоги земельного законодавства, яким технічна
документація не відповідає.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: