open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.07.2011 N 533

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції,

застосованої до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України

Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, ураховуючи вжиття суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності України практичних заходів, що гарантують виконання
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) і
пов'язаних з ним законів України, та на підставі подання Державної
податкової адміністрації вих. від 29.06.2011 N 7590/5/22-6016, вх.
від 30.06.2011 N 07/63496-11 та матеріалів ТОВ "Бучанський завод
склотари" вих. від 20.06.2011 N 307, вх. від 21.06.2011
N 12/60853-11, вих. від 23.06.2011 N 318, вх. від 24.06.2011
N 12/62152-11, вих. від 23.06.2011 N 317, вх. від 24.06.2011
N 12/62150-11, ТОВ "Орієнтир" вих. від 21.06.2011 N 275, вх. від
24.06.2011 N 12/62367-11, ТОВ "Торговий дім заводу "Прогрес" вих.
від 21.06.2011 N 0856, вх. від 23.06.2011 N 12/62025-11, ВАТ
"Морський індустріальний комплекс" вих. від 21.06.2011 N 406, вх.
від 23.06.2011 N 12/62017-11, вих. від 24.06.2011 N 406/1, вх. від
29.06.2011 N 12/62911-11, ТОВ "ФК Укрфарма" вих. від 24.06.2011
N 83, вх. від 25.06.2011 N 12/62694-11, дочірнього підприємства
"Херсонський річковий порт" вих. від 21.06.2011 N 0856, вх. від
23.06.2011 N 12/62025-11, Н А К А З У Ю:
1. Тимчасово, до 29.10.2011 включно, зупинити дію спеціальної
санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської
міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської
міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з
додатком до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

04.07.2011 N 533

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,

до яких тимчасово зупинено дію спеціальної санкції -

індивідуального режиму ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N|Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код згідно| Підстава | Підприємству | | | | | | з ЄДРПОУ | | відповідно до | | | | | | | | статті 9 Закону | | | | | | | | України "Про | | | | | | | |зовнішньоекономічну| | | | | | | | діяльність" | | | | | | | | ( 959-12 ) | | | | | | | | до 01.10.2011 | | | | | | | | поінформувати | | | | | | | | Міністерство | | | | | | | | економіки про | |-+---------------+-----------+------------------+----------+------------------------------------+-------------------| |1|ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ|КИЇВСЬКА |08292, М. БУЧА, |0030530431|Матеріали ДПАУ вих. від 29.06.2011 |результати визнання| | |ЗАВОД СКЛОТАРИ"| |ВУЛ. КІРОВА, 84 | |N 7590/5/22-6016, вх. від 30.06.2011|та виконання | | | | | | |N 07/63496-11 та ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ |рішення | | | | | | |ЗАВОД СКЛОТАРИ" вих. від 20.06.2011 |Міжнародного | | | | | | |N 307, вх. від 21.06.2011 N |комерційного | | | | | | |12/60853-11, вих. від 23.06.2011 N |арбітражного суду | | | | | | |318, вх. від 24.06.2011 N 12/62152- |при ТПП України від| | | | | | |11, вих. від 23.06.2011 N 317, вх. |31.03.2011 у справі| | | | | | |від 24.06.2011 |АС N 306с/2010 на | | | | | | |N 12/62150-11 (рішення Міжнародного |території | | | | | | |комерційного арбітражного суду при |Словаччини та стан | | | | | | |ТПП України від 31.03.2011 у справі |повернення валютних| | | | | | |АС N 306с/2010, постанова |цінностей на | | | | | | |Міжнародного комерційного |територію України. | | | | | | |арбітражного суду при ТПП України | | | | | | | |від 20.06.2011 у справі | | | | | | | |N 180с/2011, лист Міжнародного | | | | | | | |комерційного арбітражного суду при | | | | | | | |ТПП України від 21.06.2011 N | | | | | | | |1384/14-7, договір ТОВ "Бучанський | | | | | | | |завод склотари" від 20.06.2011 про | | | | | | | |надання юридичних послуг, довідки | | | | | | | |ПАТ "Промінвестбанк" від 23.06.2011 | | | | | | | |N 20-3/1917, ПАТ "Астра Банк" від | | | | | | | |22.06.2011 N 313, ПАТ "Райффайзен | | | | | | | |Банк Аваль" від 23.06.2011 N 35-7-1-| | | | | | | |01/09/3992, ПАТ "Універсал Банк" від| | | | | | | |23.06.2011 N 145 ВК) | | |-+---------------+-----------+------------------+----------+------------------------------------+-------------------| |2|ТОВ "ОРІЄНТИР" |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, БУЛ. |0032107957|Матеріали ТОВ "ОРІЄНТИР" вих. від |рішення, винесене | | | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 28-А| |21.06.2011 N 275, вх. від 24.06.2011|Київським окружним | | | | | | |N 12/62367-11 (ухвала Київського |адміністративним | | | | | | |окружного адміністративного суду від|судом у справі N | | | | | | |12.05.2011 у справі N 2а- |2а-2221/11/1070, | | | | | | |2221/11/1070, постанова першої |хід процедури | | | | | | |інстанції загальної юрисдикції м. |банкрутства | | | | | | |Ессен (Німеччина) N 164 IN 33/10, |нерезидента та стан| | | | | | |довідка ПАТ "Райффайзен банк Аваль" |повернення валютних| | | | | | |від 27.05.2011 N С11-0000-157- |цінностей на | | | | | | |05/706) |територію України. | |-+---------------+-----------+------------------+----------+------------------------------------+-------------------| |3|ТОВ "ТОРГОВИЙ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031089115|Матеріали ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОДУ |результати | | |ДІМ ЗАВОДУ | |КУТУЗОВА, 18/7 | |"ПРОГРЕС" вих. від 21.06.2011 N |конкурсного | | |"ПРОГРЕС" | | | |0856, вх. від 23.06.2011 N 12/62025-|провадження | | | | | | |11 (довідка районного суду м. Кошіце|стосовно ТОВ | | | | | | |(Словаччина) від 07.06.2011 N |"Сідеріт" | | | | | | |Кр/1046/2011, довідка ПАТ "Банк |(Словаччина) та | | | | | | |"Фінанси та Кредит" від 21.06.2011 N|стан повернення | | | | | | |1-001/0137) |валютних цінностей | | | | | | | |на територію | | | | | | | |України. | |-+---------------+-----------+------------------+----------+------------------------------------+-------------------| |4|ВАТ "МОРСЬКИЙ |М. |99016, М. |0032897734|Матеріали ВАТ "МОРСЬКИЙ |рішення, винесене | | |ІНДУСТРІАЛЬНИЙ |СЕВАСТОПОЛЬ|СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. | |ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" вих. від |Лондонським | | |КОМПЛЕКС" | |ПРИМОРСЬКА, 2 | |21.06.2011 N 406, вх. від 23.06.2011|арбітражним судом | | | | | | |N 12/62017-11, вих. від 24.06.2011 N|та стан повернення | | | | | | |406/1, вх. від 29.06.2011 N |валютних цінностей | | | | | | |12/62911-11 (лист адвоката Тревора |на територію | | | | | | |Харрисона від 24.06.2011 щодо |України. | | | | | | |розгляду справи у Лондонському | | | | | | | |арбітражному суді, довідка ПАТ | | | | | | | |"ПУМБ" від 24.06.2011 N 22/651/119, | | | | | | | |ПАТ "ДонгорБанк" від 24.06.2011 N | | | | | | | |5262) | | |-+---------------+-----------+------------------+----------+------------------------------------+-------------------| |5|ТОВ "ФК |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, МАЙДАН |0035348738|Матеріали ТОВ "ФК УКРФАРМА" вих. від|рішення, винесене | | |УКРФАРМА" | |ФЕЙЄРБАХА, 10-Б | |24.06.2011 N 83, вх. від 25.06.2011 |Міжнародним | | | | | | |N 12/62694-11 (повістки Міжнародного|комерційним | | | | | | |комерційного арбітражного суду при |арбітражним судом | | | | | | |ТПП України від 29.04.2011 N |при ТПП України у | | | | | | |1102/14-6 і від 05.05.2011 N |справах АС N | | | | | | |1137/14-6, довідки ПАТ |342т/2010 та АС N | | | | | | |"Укрексімбанк" від 20.06.2011 N 068-|341т/2010 та стан | | | | | | |05/3305 і від 08.06.2011 N 068- |повернення валютних| | | | | | |05/3153) |цінностей на | | | | | | | |територію України. | |-+---------------+-----------+------------------+----------+------------------------------------+-------------------| |6|ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ|ХЕРСОНСЬКА |ХЕРСОН, ОДЕСЬКА |0003150208|Матеріали ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ |стан повернення | | |РІЧКОВИЙ ПОРТ" | |ПЛОЩА, 6 | |ПОРТ" вих. від 21.06.2011 N 0856, |валютних цінностей | | | | | | |вх. від 23.06.2011 N 12/62025-11 |на територію | | | | | | |(лист ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"|України. | | | | | | |від 18.05.2011 N 01-8/588 до | | | | | | | |Міністерства закордонних справ | | | | | | | |України, лист ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ | | | | | | | |РІЧКОВИЙ ПОРТ" від 18.05.2011 N 01- | | | | | | | |8/589 до Посольства України у | | | | | | | |Великобританії) | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: