open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.10.2009 N 532

Про затвердження Програми першочергових

організаційно-технічних заходів

для підготовки ОЕС України до роботи

з об'єднанням енергосистем європейських держав

З метою реалізації заходів з інтеграції Об'єднаної
енергетичної системи України до об'єднання енергосистем
європейських держав Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Програму першочергових організаційно-технічних
заходів для підготовки ОЕС України до роботи з об'єднанням
енергосистем європейських держав (далі - Програма), що додається.
2. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК (Сокиран В.А.), Департаменту з питань євроінтеграції
та міжнародного співробітництва (Бевз С.М.) - забезпечити
моніторинг виконання заходів, визначених Програмою.
3. Керівникам структурних підрозділів Мінпаливенерго та
керівникам ДП "НЕК "Укренерго" (Ущаповський К.В.),
НАК "Енергетична компанія України" (Зіневич В.О.) - щокварталу, до
5 числа місяця, наступного за звітним, надавати до Департаменту
стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК і
Департаменту з питань євроінтеграції та міжнародного
співробітництва інформацію про стан виконання заходів,
передбачених Програмою.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Мінпаливенерго

15.10.2009 N 532

ПРОГРАМА

першочергових організаційно-технічних

заходів для підготовки ОЕС України

до роботи з об'єднанням енергосистем

європейських держав

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Найменування заходу |Термін виконання| Джерело | Відповідальні | Очікуваний результат | | | | та вартість | фінансування| виконавці | | | | |(орієнтовна, без| | | | | | | ПДВ, тис.грн.) | | | | | | |----------------| | | | | | |Термін |Вартість| | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Дослідження та розробки | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. |Реалізація контракту між | 2000- | 53674 | | | | | |Мінпаливенерго України та| 2010 | | | | | | |ENTSO-E щодо виконання | | | | | | | |фази "А" проекту з | | | | | | | |об'єднання України та | | | | | | | |Молдови з енергетичною | | | | | | | |системою UCTE: | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |1.1.1. |a) Проведення | 2009- | 52524 |Бюджетна |Департамент з |1. Розробка вимог | | |Консорціумом TSO ENTSO-E | 2010 | |програма |питань |(технічні, ркгуляторні, | | |відповідних досліджень, | | |"Підтримка |євроінтеграції та |оперативні) які | | |підготовка звітів, | | |впровадження |міжнародного |необхідно виконати для | | |розробка вимог, які | | |енергетичної |співробітництва |приєднання ОЕС України до| | |необхідно виконати для | | |стратегії |Департамент з |енергосистеми країн | | |повного приєднання | | |України", |питань |континентальної Європи | | |енергосистеми та | | |4137 тис. єв-|електроенергетики,|(UCTE). | | |підготовка Угоди щодо | | |ро |Департамент |2. Укладання Угоди щодо | | |технічних, регуляторних і| | | |стратегічної |умов роботи ОЕС України з| | |оперативних умов роботи | | | |політики та |енергосистемою країн | | |ОЕС України з | | | |перспективного |континентальної Європи | | |енергосистемою UCTE | | | |розвитку ПЕК, |UCTE. | | | | | | |Департамент | | | | | | | |ядерної енергетики| | | | | | | |та атомної | | | | | | | |промисловості, | | | | | | | |НЕК "Укренерго" | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |1.1.2. |b) Підготовка вихідних | 2009 | 1150 |Тариф НЕК |Департамент з |Вихідні дані згідно | | |даних для проведення | | |"Укренерго" |питань |розроблених Консорціумом | | |досліджень Консорціумом | | | |електроенергетики,|TSO ENTSO-E форм (опис | | |TSO ENTSO-E | | | |Генеруючі |обладнання для | | |- заповнення | | | |компанії, |моделювання | | |опитувальників, | | | |НАК "ЕКУ" |енергосистеми, аналітичні| | |- проведення іспитів | | | | |звіти (15): баланс | | |обладнання, | | | | |потужності та енергії (на| | |- аналітичні звіти, тощо | | | | |встановлені терміни), | | | | | | | |диспетчерська | | | | | | | |організація, регулювання | | | | | | | |напруги та реактивної | | | | | | | |енергії, план захисту та | | | | | | | |відновлення нормального | | | | | | | |режиму, система захисту | | | | | | | |пошкоджень мережі, | | | | | | | |експлуатаційна безпека, | | | | | | | |інфраструктура засобів | | | | | | | |зв'язку, навчання | | | | | | | |персоналу, ведення режиму| | | | | | | |перевантаження, | | | | | | | |інституціональна | | | | | | | |організація сектору, | | | | | | | |тощо), організація та | | | | | | | |проведення вибіркових | | | | | | | |іспитів обладнання ОЕС | | | | | | | |України (ТЕС, ГЕС, | | | | | | | |підстанцій), а також | | | | | | | |підготовка проекту угоди | | | | | | | |про розмежування ОЕС | | | | | | | |України з ЄЕС Росії та | | | | | | | |ОЕС Білорусі | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 1.2. |Розробка та супровід | 2009- | 650 |Державний |Департамент з |Створення нормативно- | | |Державної цільової | 2011 | |бюджет |питань |правового організаційного| | |програми інтеграції ОЕС | | | |євроінтеграції та |документа | | |України до енергетичного | | | |міжнародного | | | |об'єднання європейських | | | |співробітництва, | | | |держав | | | |Департамент з | | | | | | | |питань | | | | | | | |електроенергетики,| | | | | | | |Департамент | | | | | | | |стратегічної | | | | | | | |політики та | | | | | | | |перспективного | | | | | | | |розвитку ПЕК, | | | | | | | |Департамент | | | | | | | |ядерної | | | | | | | |електроенергетики | | | | | | | |та атомної | | | | | | | |промисловості, НЕК| | | | | | | |"Укренерго", | | | | | | | |НАК "ЕКУ" | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 1.3. |Оцінка стану регулювання | 2009- | 5150 | | | | | |частоти та потужності в | 2010 | | | | | | |ОЕС України, зокрема: | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |1.3.1. |Розробка концепції | 2009- | 4750 |Тариф НЕК |Департамент з |1. Визначення потреби | | |використання генеруючих | 2010 | |"Укренерго" |питань |резервів регулювання для | | |потужностей (ГЕС, ТЕС та | | | |електроенергетики,|різних сезонів року та | | |АЕС), стадійності | | | |Департамент |структури його розміщення| | |проведення їх | | | |стратегічної |по різним видам | | |модернізації та | | | |політики та |генерації. | | |реконструкції для | | | |перспективного |2. Визначення стадій | | |забезпечення регулювання | | | |розвитку ПЕК, НЕК |проведення модернізації | | |частоти та потужності і | | | |"Укренерго", НАК |та реконструкції | | |ОЕС України | | | |"ЕКУ", Генеруючі |генеруючого обладнання | | | | | | |компанії |ОЕС України. | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |1.3.2. |Аналіз здійснених | 2009- | | |Департамент з |Аналіз здійснених | | |технічних рішень та | 2010 | | |питань |технічних рішень та | | |стадій проведення | | | |електроенергетики,|стадій проведення | | |модернізації енергоблоків| | | |Департамент |модернізації енергоблоків| | |в енергосистемах | | | |стратегічної |електростанцій CENTREL та| | |європейських країн, які | | | |політики та |інших східноєвропейських | | |були приєднані до UCTE | | | |перспективного |країн, які були приєднані| | |(останні розширення | | | |розвитку ПЕК, НЕК |до UCTE (останні | | |синхронної зони UCTE) | | | |"Укренерго" НАК |розширення синхронної | | | | | | |"ЕКУ" Генеруючі |зони UCTE) | | | | | | |компанії | | |--------+-------------------------+-------| | |------------------+-------------------------| |1.3.3. |Розробка методології | 2009- | | |Департамент з |Підготовка методичної | | |проведення та обробки | 2010 | | |питань |бази для проведення | | |даних випробувань, | | | |електроенергетики |комплексу натурних | | |розробка типової | | | |НЕК "Укренерго" |випробувань енергоблоків.| | |програми проведення | | | |НАК "ЕКУ" |Розробка уніфікованих | | |випробувань | | | |"Генеруючі |форм відображення | | |(експериментальних | | | |компанії ТЕС |результатів випробувань | | |замірів) енергоблоків | | | |Держінспекція з |енергоблоків. | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |електричних | | | | | | | |станцій і мереж" | | |--------+-------------------------+-------| | |------------------+-------------------------| |1.3.4. |Проведення вибіркового | 2010 | | |Департамент з |Отримання інформації щодо| | |обстеження | | | |питань |реального стану | | |(експериментальні заміри)| | | |електроенергетики,|станційних та блочних | | |станційних та блочних | | | |НЕК "Укренерго" |систем регулювання для: | | |систем регулювання, | | | |НАК "ЕКУ", |- підготовки звітів | | |обробка результатів та | | | |Генеруючі |Консорціуму TSO ENTSO-E; | | |розробка рекомендацій по | | | |компанії |- розробки рекомендацій | | |модернізації/впровадженню| | | | |по | | |на, не менш, ніж 9-и | | | | |модернізації/впровадженню| | |енергоблоках | | | | |на енергоблоках | | | | | | | |станційних та блочних | | | | | | | |систем регулювання. | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |1.3.5. |Розробка та затвердження |IV кв. | 300 |Державний |Департамент |1. Типові Технічні вимоги| | |основних (типових) |2009 р.| |бюджет |стратегічної |для проведення | | |Технічних вимог (завдань | | | |політики та |модернізації блочної та | | |на проектування) на | | | |перспективного |станційної системи | | |проведення реконструкції | | | |розвитку ПЕК, |управління. | | |(модернізації) | | | |Департамент з |2. Типові технічні вимоги| | |генеруючого обладнання | | | |питань |на проведення | | |ТЕС для забезпечення | | | |електроенергетики,|реконструкції | | |регулювання частоти та | | | |Держінспекція з |модернізації основного та| | |потужності згідно вимог | | | |експлуатації |допоміжного обладнання | | |регламентів UCTE | | | |електричних |енергоблоків ТЕС | | | | | | |станцій і мереж, | | | | | | | |НАК "ЕКУ", НЕК | | | | | | | |"Укренерго" | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |1.3.6. |Визначення оптимальної | 2010 | 100 |Державний |Департамент |Визначення оптимальної | | |кількості енергоблоків та| | |бюджет |стратегічної |кількості енергоблоків та| | |гідроагрегатів (ГЕС, ТЕС | | | |політики та |гідроагрегатів для | | |та АЕС) для забезпечення | | | |перспективного |забезпечення первинного | | |первинного та вторинного | | | |розвитку ПЕК, |та вторинного регулювання| | |регулювання відповідно до| | | |Департамент з |згідно вимог UCTE | | |вимог UCTE | | | |питань | | | | | | | |електроенергетики,| | | | | | | |НАК "ЕКУ", НЕК | | | | | | | |"Укренерго" | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 1.4. |Проведення системних | 2012- | 2500 |Тариф НЕК |Департамент з | | | |випробувань стану | 2014 | |"Укренерго" |питань | | | |регулювання частоти та | | | |електроенергетики,| | | |потужності в ОЕС України | | | |НЕК "Укренерго", | | | | | | | |НАК "ЕКУ", | | | | | | | |Генеруючі | | | | | | | |компанії, НАЕК | | | | | | | |"Енергоатом", | | | | | | | |Держінстпекція з | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |електричних | | | | | | | |станцій і мереж | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 1.5. |Розробка комплексу | 2009- | 4150 | | | | | |заходів по нормалізації | 2012 | | | | | | |рівнів напруги та | | | | | | | |регулювання реактивної | | | | | | | |потужності в ОЕС України | | | | | | | |з урахуванням вимог UCTE,| | | | | | | |у т.ч.: | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |1.5.1. |Розробка комплексу | 2009- | 750 |Тариф НЕК |Департамент з |Організаційно-технічні | | |заходів по нормалізації | 2010 | |"Укренерго" |питань |рішення по нормалізації | | |рівнів напруги та | | | |електроенергетики,|рівнів напруги в | | |регулювання реактивної | | | |НЕК "Укренерго" |магістральній та | | |потужності в | | | | |міждержавній мережі ОЕС | | |магістральних мережах ОЕС| | | | |України | | |України; | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |1.5.2. |Дослідження та розробка | 2010- | 300 |Тариф НЕК |Департамент |Науково-технічні рішення | | |перспективних структур | 2011 | |"Укренерго" |стратегічної |для створення гнучких | | |статичних компенсаторів | | | |політики та |ліній змінного струму | | |реактивної потужності та | | | |перспективного |(FACT) в ОЕС України; | | |фільтро- і симетро | | | |розвитку ПЕК, | | | |компенсуючих пристроїв | | | |Департамент з | | | |для створення гнучких | | | |питань | | | |ліній змінного струму | | | |електроенергетики,| | | |(FACT) в енергетичних | | | |НЕК "Укренерго", | | | |системах України; | | | |НАК "ЕКУ" | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |1.5.3. |Визначення стану | 2009- | 3100 |Тариф НЕК |Департамент |Технічні рішення та | | |готовності до регулювання| 2012 | |"Укренерго" |стратегічної |організаційні заходи щодо| | |реактивної потужності | | | |політики та |забезпечення регулювання | | |електростанціями та | | | |перспективного |реактивної потужності для| | |підтримки рівнів напруги | | | |розвитку ПЕК, |всіх енергоблоків | | |в ОЕС України шляхом | | | |Департамент з |(агрегатів) ТЕС, АЕС та | | |оцінки фактичного стану | | | |питань |ГЕС ОЕС України. | | |(експериментальні заміри)| | | |електроенергетики,| | | |регулювальних | | | |Держінспекція з | | | |характеристик систем | | | |експлуатації | | | |збудження енергоблоків | | | |електричних | | | |(агрегатів) | | | |станцій і мереж, | | | | | | | |НАК "ЕКУ", НЕК | | | | | | | |"Укренерго" | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 1.6. |Розробка Концепції | 2009- | 2500 |Бюджетна |Департамент з |Концепція розбудови | | |розвитку систем збору та | 2011 | |програма |питань |телекомунікаційного | | |обробки технологічної | | |"Підтримка |електроенергетики,|мережі ОЕС України для | | |інформації в ОЕС України.| | |впровадження |Департамент |забезпечення взаємодій | | | | | |енергетичної |стратегічної |систем збору та обробки | | | | | |стратегії |політики та |технологічної інформації,| | | | | |України" |перспективного |автоматизованих систем | | | | | | |розвитку ПЕК, НЕК |управління та систем | | | | | | |"Укренерго", НАК |аналізу | | | | | | |"ЕКУ" | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 1.7. |Розробка заходів для | 2009 | 260 |Тариф НАЕК |Департамент |Участь енергоблоків АЕС | | |забезпечення експлуатації| | |"Енергоатом" |ядерної енергетики|ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 в | | |енергоблоків АЕС ВВЕР- | | | |та атомної |нормованном первинном | | |1000 та ВВЕР-440 в режимі| | | |промисловості, |регулюванні частоти ОЕС | | |нормованного первинного | | | |НАЕК |України | | |регулювання частоти ОЕС | | | |"Енергоатом" | | | |України | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 1.8. |Аналіз забезпечення | 2010 | 400 |Тариф НЕК |Департамент з |Оптимальна схема | | |надійності | | |"Укренерго" |питань |міждержавних електричних | | |електроживлення | | | |електроенергетики,|зв'язків ОЕС України з | | |споживачів України в | | | |Департамент |енергосистемами | | |режимі синхронного | | | |стратегічної |Російської федерації та | | |з'єднання ОЕС України з | | | |політики та |Республіки Білорусь в | | |енергооб'єднанням | | | |перспективного |режимі синхронного | | |європейських країн | | | |розвитку ПЕК, |з'єднання ОЕС України з | | | | | | |Департамент з |енергосистемою ENTSO-E та| | | | | | |питань |заходи (техніко- | | | | | | |євроінтеграції та |економічні обґрунтування)| | | | | | |міжнародного |щодо її забезпечення | | | | | | |співробітництва, | | | | | | | |НЕК "Укренерго", | | | | | | | |НАК "ЕКУ" | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 1.9. |Розробка проектів по | 2010- | 5417 |Бюджетна |Департамент |Проекти по підключенню | | |підключенню блочної САРЧП| 2012 | |програма |стратегічної |12 ТЕС до центрального | | |ТЕС до централізованої | | |"Підтримка |політики та |регулятора ОЕС України | | |САРЧП НЕК "Укренерго" | | |впровадження |перспективного | | | | | | |енергетичної |розвитку ПЕК, | | | | | | |стратегії |Департамент з | | | | | | |України" |питань | | | | | | | |електроенергетики,| | | | | | | |НЕК "Укренерго", | | | | | | | |НАК "ЕКУ", | | | | | | | |Генеруючі | | | | | | | |компанії | | |----------------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |Всього по п. 1 | | 74701 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Інвестиційні проекти | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. |Впровадження | 2009- | 289200 | | |Централізована ієрархічна| | |централізованої | 2014 | | | |автоматична система | | |автоматичної системи | | | | |регулювання частоти та | | |регулювання частоти та | | | | |потужності ОЕС України: | | |потужності в ОЕС України | | | | |(Центральний | | |(САРЧП). | | | | |ДП - Регіональний | | | | | | | |ДП - ГЕС/ТЕС). | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |2.1.1. |a) розробка технічного | | 1000 |Тариф НЕК |Департамент |Розроблення технічного | | |проекту системи | | |"Укренерго" |стратегічної |завдання для впровадження| | |автоматичного регулювання| | | |політики та |та підключення терміналів| | |частоти та потужності ОЕС| | | |перспективного |САРЧП на ДП | | |України | | | |розвитку ПЕК, |Дніпровського, | | | | | | |Департамент з |Донбаського та | | | | | | |питань |Північного РДЦ, | | | | | | |електроенергетики,|підключення терміналу | | | | | | |НЕК "Укренерго", |САРЧП Західного РДЦ (та | | | | | | |НАК "ЕКУ" |ДП "Молделектрика"), | | | | | | | |підключення | | | | | | | |12 ТЕС та 9 ГЕС-ГАЕС ОЕС | | | | | | | |України). | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |2.1.2. |b) впровадження | | 225500 | |Департамент | | | |обладнання об'єктових | | | |стратегічної | | | |САРЧП: | | | |політики та | | | | | | | |перспективного | | | | | | | |розвитку ПЕК, | | | | | | | |Департамент з | | | | | | | |питань | | | | | | | |електроенергетики,| | | | | | | |НЕК "Укренерго", | | | | | | | |НАК "ЕКУ" | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | |РДЦ (3) | 2010- | 49500 |Бюджетна |НЕК "Укренерго" | | | | | 2011 | |програма | | | | | | | |"Підтримка | | | | | | | |впровадження | | | | | | | |енергетичної | | | | | | | |стратегії | | | | | | | |України" | | | | |-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | |ТЕС (12) | 2010- | 132000 | - " - |Генеруючі компанії|(Впровадження терміналів | | | | 2014 | | |ТЕС |САРЧП на ТЕС та | | |-------------------------+-------+--------+-------------+------------------|ГЕС-ГАЕС здійснюється при| | |ГЕС-ГАЕС (4) | 2010- | 44000 | - " - |ВАТ |проведенні модернізації | | | | 2014 | | |"Укргідроенерго" |та реконструкції ТЕС | | | | | | | |(п. 2.2) та ГЕС) | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |2.1.3. |c) підключення до САРЧП | 2010- | 62700 |Інвестиційна |НЕК "Укренерго", | | | |НЕК "Укренерго" | 2014 | |надбавка на |Укргідроенерго, | | | |об'єктових САРЧП | | |тариф |Генеруючі | | | |12 ТЕС та 9 ГЕС-ГАЕС | | |генкомпаній |компанії | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 2.2. |Модернізація | 2009- | 2564300| | |1. Технічні: забезпечення| | |пиловугільних | 2015 | | | |енергоблоком вимог щодо | | |енергоблоків потужністю | | | | |підтримки та регулювання | | |200/300 МВт та станційних| | | | |частоти, зокрема: | | |систем управління для | | | | |- чутливість системи | | |забезпечення регулювання | | | | |первинного регулювання до| | |частоти та потужності в | | | | |виміряному відхиленню | | |ОЕС Україні: | | | | |частоти - не гірше | | | | | | | |+-10 мГц; | | | | | | | |- мертва зона первинного | | | | | | | |регулювання що | | | | | | | |налаштовується, починаючи| | | | | | | |не гірше | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------|+-20 мГц...до +-500 мГц; | |2.2.1. |Перший етап. Пілотні | | 657600 | | |- статизм регулювання | | |проекти, зокрема: | | | | |частоти що налаштовується| | | | | | | |4/6(10)%; | | | | | | | |- зміна потужності при | | | | | | | |відхилені частоти із | | | | | | | |динамікою - 50% за перші | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------|15 с після збурення, 100%| |2.2.1.1.|Старобешівська ТЕС - 1 | 2010 | 220000 |Бюджетна |Департамент |- за 30 с; | | |блок | | |програма |стратегічної |- тривала підтримка | | |Ладижинська ТЕС -1 блок | | |"Підтримка |політики та |заданого значення | | |Зміївська ТЕС - 1 блок | | |впровадження |перспективного |електричної потужності | | | | | |енергетичної |розвитку ПЕК, |при постійній частоті с | | | | | |стратегії |НАК "ЕКУ", |точністю не гірше +-0,3% | | | | | |України" |Генеруючі компанії|0,5% із відповідною | | | | | | | |підтримкою навантаження | | | | | | | |котла; | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |2.2.1.2.|Вуглегірська ТЕС - 1 | 2011 | 437600 |Бюджетна |Департамент |- підтримка тиску пари до| | |блок; | | |програма |стратегічної |турбіни при постійному | | |Старобешівська ТЕС - 1 | | |"Підтримка |політики та |заданому значенні | | |блок; | | |впровадження |перспективного |електричної потужності з | | |Трипільська ТЕС - 1 блок;| | |енергетичної |розвитку ПЕК, |точністю +-0,035 МПа для | | |Зміївська ТЕС - 1 блок; | | |стратегії |НАК "ЕКУ", |блоків 300 МВт та | | |Ладижинська ТЕС - 1 блок;| | |України" |Генеруючі компанії|+-0,025 МПа для блоків | | |Добротвірська | | | | |150-200 МВт. | | |ТЕС - 1 блок | | | | |2. Організаційні: | | | | | | | |впровадження сучасних | | | | | | | |технологій, отримання | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------|досвіду по модернізації | |2.2.2. |Наступні етапи | 2010- |1906700 |Інвестиційна |Департамент |обладнання. | | |(мінімальна кількість - | 2015 | |надбавка в |стратегічної |3. Функціонування блочних| | |3 блока на електростан- | | |складі тарифу|політики та |(агрегатних) та | | |ції). Реалізація проектів| | |генеруючих |перспективного |станційних САРЧП, а також| | |модернізації 26 | | |компаній |розвитку ПЕК, |включення об'єктових | | |енергоблоків (Луганська | | | |НАК "ЕКУ", |САРЧП до централізованої | | |(2), Курахівська (3), | | | |Генеруючі компанії|САРЧП ОЕС України | | |Зуївська (2), Стар | | | | | | | |обешівська (2), | | | | | | | |Вуглегірська (3), | | | | | | | |Трипільська (2), | | | | | | | |Зміївська (1), | | | | | | | |Придніпровська (2), | | | | | | | |Криворізька (2), | | | | | | | |Запорізька (2), | | | | | | | |Ладижинська (1), | | | | | | | |Бурштинська (3), | | | | | | | |Добротвірська ТЕС (1) | | | | | | | |для забезпечення їх | | | | | | | |участі в первинному і | | | | | | | |вторинному регулюванні | | | | | | | |частоти і потужності. | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 2.3. |Впровадження вузла | 2009- | 5420 |Тариф НЕК |Департамент |Умови приєднання до | | |підключення до мережі | 2012 | |"Укренерго" |стратегічної |Центру координації UCTE | | |передачі данних ENTSO-E | | | |політики та |та підключення до мережі | | |Electronic Highway | | | |перспективного |передачі даних Electronic| | | | | | |розвитку ПЕК, |Highway. Проект та | | | | | | |НЕК "Укренерго" |впровадження вузла | | | | | | | |Electronic Highway в НЕК | | | | | | | |"Укренерго". | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 2.4. |Створення швидкодіючої | | 159995 | |Департамент з |Забезпечення | | |телекомунікаційної мережі| | | |питань |інформаційних потоків з | | |для технологічного | | | |електроенергетики,|опорних підстанцій та | | |керування ОЕС України, у | | | |НЕК "Укренерго", |електростанцій до | | |т.ч.: | | | |Генеруючі |регіональних та | | | | | | |компанії, НАК |національного | | | | | | |"ЕКУ" |диспетчерських центрів. | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |2.4.1. |a) будівництво волоконно-| 2010- | 119900 | |НЕК "Укренерго", |З'єднання Центрального | | |оптичної лінії зв'язку | 2012 | | |ВАТ "Центренерго" |диспетчерського пункту з | | |(ВОЛЗ) Трипільська ТЕС - | | | | |регіональними | | |Зміївська ТЕС | | | | |диспетчерськими пунктами | | |(740 км, 13 станцій): | | | | |(Північного, Донбаського | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------| |та Дніпровського | |2.4.1.1.|- розробка проекту | 2010 | 4000 |Тариф НЕК | |регіонів), а також з | | | | | |"Укренерго" | |електростанціями Східного| | | | | | | |та Центрального регіонів | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |2.4.1.2.|- придбання обладнання, | 2011 | 115900 |Бюджетна | | | | |будівельно-монтажні та | | |програма | | | | |пуско-налагуджовальні | | |"Підтримка | | | | |роботи на об'єктах НЕК | | |впровадження | | | | |"Укренерго" та ТЕС | | |енергетичної | | | | | | | |стратегії | | | | | | | |України" | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |2.4.2. |b) будівництво волоконно-| 2010- | 40095 | |Департамент з |Забезпечення | | |оптичної лінії зв'язку | 2012 | | |питань |інформаційних потоків з | | |(ВОЛЗ) Львів - Мукачеве | | | |електроенергетики,|опорної підстанції | | |(275 км, 7 станцій) | | | |НЕК "Укренерго" |400/200 кВ до | | | | | | | |регіонального | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------| |диспетчерського пункту та| |2.4.2.1.|- розробка проекту | 2010 | 2000 |Бюджетна | |інтеграція до | | | | | |програма | |інформаційної мережі | |--------+-------------------------+-------+--------|"Підтримка | |членів ENTSO-E, зокрема | |2.4.2.2.|- придбання обладнання, | 2011- | 38095 |впровадження | |операторів румунської, | | |будівельно-монтажні та | 2012 | |енергетичної | |угорської та словацької | | |пуско-налагуджовальні | | |стратегії | |енергосистем. | | |роботи | | |України" | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 2.5. |Створення системи | 2009- | 2500 |Тариф НЕК |Департамент з |Проведення розрахунків | | |комп'ютерного моделювання| 2010 | |"Укренерго" |питань |потокорозподілу, | | |сталого режиму та | | | |електроенергетики,|статистичної та | | |стабільності | | | |НЕК "Укренерго" |динамічної стійкості ОЕС | | |енергосистеми на базі | | | | |України та її паралельної| | |програмного забезпечення | | | | |роботи у складі | | |що використовується в | | | | |енергосистеми ENTSO-E. | | |ENTSO-E. | | | | | | | |Перший етап: | | | | | | | |придбання програмного | | | | | | | |забезпечення (PSS/E, | | | | | | | |NETOMAC, EUROSTAG, | | | | | | | |DigSILENT, NePLAN тощо), | | | | | | | |навчання персоналу, | | | | | | | |формування бази даних та | | | | | | | |моделей | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 2.6. |Розробка програмного | 2009- | 150 |Тариф НЕК |Департамент з |Обмін даними між | | |забезпечення (протоколів | 2010 | |"Укренерго" |питань |програмними коплексами | | |обміну) конвертації даних| | | |електроенергетики,|НЕК "Укренерго" та TSO | | |для організації обміну | | | |НЕК "Укренерго" |ENTSO-E | | |даними між програмними | | | | | | | |коплексами НЕК | | | | | | | |"Укренерго" та | | | | | | | |TSO ENTSO-E | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 2.7. |Впровадження на ЦДП НЕК | 2009 | 100 |Тариф НЕК |Департамент з |Система моніторингу | | |"Укренерго" системи | | |"Укренерго |питань |регулювання частоти в ОЕС| | |моніторингу та аналізу | | | |електроенергетики,|України. Звіти щодо | | |частоти в ОЕС України | | | |НЕК "Укренерго" |параметрів частоти в ОЕС | | | | | | | |України в уніфікованих | | | | | | | |форматах. | |------------------------------------------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |Всього по п. 2: |3021665 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Гармонізація з нормативно-технічними вимогами європейських енергосистем та організаційні питання | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. |Підготовка словника та | 2009- | 180 |Тариф НЕК |Департамент з | | | |глосарію техніко- | 2010 | |"Укренерго |питань | | | |технологічних термінів | | | |електроенергетики,| | | | | | | |НЕК "Укренерго" | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 3.2. |Моніторинг нормативно- | 2009- | 375 |Тариф НЕК |Департамент з |Моніторинг нормативно- | | |технічних вимог ENTSO-E | 2012 | |"Укренерго |питань |технічних вимог ENTSO-E | | |щодо експлуатації | | | |електроенергетики,|щодо експлуатації | | |енергосистем | | | |НЕК "Укренерго" |енергосистем | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 3.3. |Розробка проекту Кодексу | 2009 | 1625 |Тариф НЕК |Департамент з |Створення нормативно- | | |електричних мереж | | |"Укренерго |питань |правової бази | | |України | | | |електроенергетики,|ОЕС України (закінчення | | | | | | |НЕК "Укренерго" |розробки). | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 3.4. |Гармонізація техніко- | 2009- | 4800 | | | | | |технологічних вимог | 2014 | | | | | | |нормативно-технічної | | | | | | | |документації (НТД) | | | | | | | |України з європейськими | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |3.4.1. |Коригування діючих | 2010 | 1000 |Кошти ГРІФРЕ |Департамент |Гармонізація вимог | | |стандартів та галузевих | | | |стратегічної |нормативно-правової бази | | |НД: | | | |політики та |України | |--------+-------------------------| | | |перспективного | | | |- ГОСТ 13109-97 | | | |розвитку ПЕК, | | | |"Электрическая энергия. | | | |Департамент з | | | |Совместимость | | | |питань | | | |технических средств | | | |електроенергетики,| | | |электромагнитная. Нормы | | | |Держінстпекція з | | | |качества электрической | | | |експлуатації | | | |энергии в системах | | | |електричних | | | |электроснабжения общего | | | |станцій і мереж, | | | |назначения"; | | | |НЕК "Укренерго", | | | |- ДСТУ 4265-2003. | | | |НАК "ЕКУ" | | | |"Системы возбуждения | | | | | | | |турбогенераторов, | | | | | | | |гидрогенераторов и | | | | | | | |синхронных компенсаторов.| | | | | | | |Общие технические | | | | | | | |условия"; | | | | | | | |- ГОСТ 183-74. "Машины | | | | | | | |электрические | | | | | | | |вращающиеся. Общие | | | | | | | |технические требования"; | | | | | | | |- ГОСТ 24278-89 | | | | | | | |"Установки турбинные | | | | | | | |паровые стационарные для | | | | | | | |привода электрических | | | | | | | |генераторов ТЭС. Общие | | | | | | | |технические требования"; | | | | | | | |- ГОСТ 24277-91 | | | | | | | |"Установки паротурбинные | | | | | | | |стационарные для атомных | | | | | | | |электростанций. Общие | | | | | | | |технические условия"; | | | | | | | |- ГОСТ 12405-81 | | | | | | | |"Регуляторы | | | | | | | |электрогидравлические для| | | | | | | |гидравлических турбин. | | | | | | | |Технические условия". | | | | | | | |- ГКД 34.20.575-2002. | | | | | | | |"Стійкість енергосистем. | | | | | | | |Керівні вказівки"; | | | | | | | |- ГКД 34.20.575-2002. | | | | | | | |"Устойчивость | | | | | | | |энергосистем. Руководящие| | | | | | | |указания" ("Стійкість | | | | | | | |енергосистем. Керівні | | | | | | | |вказівки"); | | | | | | | |- НР 34-00-112-86. "Нормы| | | | | | | |минимальных допустимых | | | | | | | |нагрузок энергоблоков | | | | | | | |150-1200 МВт"; | | | | | | | |- НР 34-70-113-86. "Нормы| | | | | | | |предельно допустимых | | | | | | | |скоростей изменения | | | | | | | |нагрузки при работе | | | | | | | |энергоблоков 150-1200 МВт| | | | | | | |в регулировочном | | | | | | | |диапазоне"; | | | | | | | |- ГКД 34.20.507-2003 | | | | | | | |"Технічна експлуатація | | | | | | | |електричних станцій і | | | | | | | |мереж. Правила"; | | | | | | | |- "Правила устройства | | | | | | | |электроустановок (ПУЭ)". | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |3.4.2. |Розробка нових стандартів| 2010 | 3800 | | | | | |(ДСТУ), технічних | | | | | | | |регламентів (ТР) та | | | | | | | |галузевих НД: | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |3.4.2.1.|- з якості | 2010- | 900 |Тариф НЕК |Департамент |Гармонізація вимог | | |електроенергії: ДСТУ EN | 2014 | |"Укренерго" |стратегічної |нормативно-правової бази | | |61000-3-2/12. Рівнів | | | |політики та |України з євопейськими в | | |емісії гармонік; | | | |перспективного |частині якості | | |ДСТУ EN 61000-3-3/11. | | | |розвитку ПЕК, |електроенергії в мережах | | |Норми зміни напруги та | | | |Департамент з |загального призначення, | | |флікеру; | | | |питань |зокрема щодо | | |ДСТУ EN 61000-4-15. | | | |електроенергетики,|електомагнітної | | |Методика визначення | | | |Держінстпекція з |сумісності (Directive | | |флікеру; | | | |експлуатації |2004/108/EC), рівнів | | |ДСТУ EN 61000-4-30. | | | |електричних |емісії гармонік для | | |Методика визначення | | | |станцій і мереж, |апаратури (EN 61000-3-2 | | |показників якості | | | |НЕК "Укренерго", |та | | |напруги; | | | |НАК "ЕКУ" |EN 61000-3-12), норм | | |ДСТУ EN 61000-4-7. | | | | |зміни напруги та флікеру | | |Методика визначення | | | | |для | | |показників | | | | |(EN 61000-3-3 та | | |несинусоїдальності; | | | | |EN 61000-3-11) з різним | | |ДСТУ EN61000-2-2/12. | | | | |струмом споживання. | | |Рівні електромагнітної | | | | |Впровадження | | |сумісності; | | | | |національних стандартів, | | |ДСТУ EN 50160. Якість |-------+--------+-------------| | зміст яких не буде | | |напруги в мережі; | 2009- | 450 |Державний | |протирічити міжнародним | | |ТР правила підключення | 2011 | |бюджет | |європейським стандартам, | | |споживачів, які мають | | | | |зокрема щодо методик | | |нелінійне навантаження; | | | | |визначення: флікеру | | |ТР з якості | | | | |(EN 61000-4-15), щодо | | |електроенергії. | | | | |методики визначення | | |ГКД. Методика вимірювання| | | | |показників якості напруги| | |якості електричної | | | | |(EN 61000-4-30), | | |енергії в системах | | | | |показників | | |електропостачання | | | | |несинусоїдальності | | |загального призначення | | | | |(EN 61000-4-7), щодо | | |ГКД. | | | | |рівнів електромагнітної | | |Методика визначення | | | | |сумісності в мережах | | |економічних втрат | | | | |різної напруги | | |обумовлених низькою | | | | |(EN61000-2-2 та | | |якістю електроенергії в | | | | |EN61000-2-12), щодо | | |системах загального | | | | |якості напруги | | |користування | | | | |(EN 50160). Створення | | | | | | | |нориативно-правової бази | | | | | | | |щодо якості | | | | | | | |електроенергії, яка | | | | | | | |відповідатиме міжнарожним| | | | | | | |вимогам (G5/4-1, | | | | | | | |Statutory Instrument | | | | | | | |2002 No. 2665) | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |3.4.2.2.|- з економічних засад | 2009 | 400 |Кошти ГРІФРЕ |Департамент |Розбудова нормативно- | | |регулювання частоти та | | | |стратегічної |правової бази | | |потужності: ГКД. | | | |політики та |ОЕС України. | | |Сертифікація | | | |перспективного | | | |енергоблоків (агрегатів) | | | |розвитку ПЕК, | | | |та електричних станцій на| | | |Департамент з | | | |відповідність вимогам | | | |питань | | | |нормованого первинного та| | | |електроенергетики,| | | |вторинного регулювання | | | |Держінстпекція з | | | |частоти та активної | | | |експлуатації | | | |потужності | | | |електричних | | | | | | | |станцій і мереж, | | | | | | | |НЕК "Укренерго", | | | | | | | |НАК "ЕКУ", | | | | | | | |Генеруючі компанії| | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| |3.4.2.3.|- ДСТУ ISO/IEC Загальна | 2009- | 2050 |Тариф НЕК |Департамент з |Гармонізація вимог | | |інформаційна модель та | 2014 | |"Укренерго" |питань |нормативно-правової бази | | |інтерфейси для | | | |електроенергетики,|України з євопейськими, | | |енергоуправління | | | |НЕК "Укренерго" |зокрема з вимогами | |--------+-------------------------| | | | |Міднародної | |3.4.2.4.|- ДСТУ ISO/IEC Протоколи | | | | |електротехнічної комісії | | |телеуправління | | | | |(IEC) в частині | |--------+-------------------------| | | | |інформаціно- | |3.4.2.5.|- ДСТУ ISO/IEC | | | | |комунікаційного | | |Комунікаційні мережі та | | | | |забезпечення в | | |підстанційні системи | | | | |електроенеретиці. | |--------+-------------------------| | | | | | |3.4.2.6.|- ДСТУ ISO/IEC | | | | | | | |Інформаційна безпека | | | | | | |--------+-------------------------+-------+--------+-------------+------------------+-------------------------| | 3.5. |Тренінги спеціалістів | 2009- | 960 |Тариф НЕК |НЕК "Укренерго" |Забезпечення мінімального| | |технологічного та | 2012 | |"Укренерго" | |рівня мовної підготовки, | | |оперативно- | | | | |а також знань щодо | | |диспетчерського персоналу| | | | |роботи блоку/зони | | |системного оператора щодо| | | | |управління в складі | | |роботи в складі | | | | |енергосистеми UCTE | | |енергосистеми UCTE | | | | |технологічного та | | |(фахова та мовна | | | | |оперативно- | | |підготовка). | | | | |диспетчерського персоналу| | | | | | | |НЕК "Укренерго" | |------------------------------------------+--------+----------------------------------------------------------| |Всього по п. 3 | 7940 | | |------------------------------------------+--------+----------------------------------------------------------| |Разом по пп. 1-3 | 3104306| | | |--------+----------------------------------------------------------| | | 271500 |у т.ч. за бюджетною програмою "Підтримка впровадження | | | |енергетичної стратегії України" (1-а фаза) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генеруючі компанії: - ТЕС: ВАТ "Дніпроенерго", ВАТ "Донбасенерго",
ВАТ "Західенерго", ВАТ "ДЕК "Центренерго", ТОВ "Східенерго", - ГЕС: ВАТ "Укргідроенерго", - АЕС: НАЕК "Енергоатом".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: