open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.09.2013  № 1061

Про внесення зміни до Інструкції з діловодства в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

НАКАЗУЮ:

Унести до Інструкції з діловодства в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.09.2012 № 1015, зміну, що додається.

Перший заступник Міністра

А.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02.09.2013 № 1061

ЗМІНА,
що вноситься до Інструкції з діловодства в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

Пункт 144 Інструкції викласти в такій редакції:

"144. Усі документи, що надходять до Міністерства, підлягають попередньому розгляду в службі діловодства.

Метою попереднього розгляду документів є розподіл документів на такі, що:

підлягають реєстрації службою діловодства;

не підлягають реєстрації службою діловодства.

З групи документів, що підлягають реєстрації службою діловодства, виокремлюють такі, що передаються на розгляд:

керівництва Міністерства;

керівників самостійних структурних підрозділів.

На розгляд Міністрові передаються:

1) акти законодавства (закони України, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України), що містять завдання Міністерству;

2) доручення Президента України, Голови Верховної Ради України;

3) доручення Прем'єр-міністра України та Першого віце-прем'єр-міністра України, крім:

доручень до інших документів з вимогою інформування про результати їх розгляду заявника та надсилання копії Кабінету Міністрів України або лише заявника;

доручень організаційно-розпорядчого характеру (прискорення розгляду документів, перенесення строків виконання завдань, необхідності додаткового узгодження документів, погодження кадрових питань тощо);

доручень, що надходять до Міністерства для врахування в роботі при виконанні попередньо надісланих документів;

тих, що надсилаються Міністерству до відома;

4) доручення Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, що містять вимогу здійснення Міністром особистого контролю або розгляду документа;

5) протоколи засідань Кабінету Міністрів України;

6) протоколи нарад, засідань, у яких Міністр брав безпосередню участь;

7) листи Глави Адміністрації Президента України;

8) листи Ради національної безпеки і оборони України за підписом Секретаря;

9) звернення народних депутатів України на ім'я Міністра;

10) звернення громадян, які мають найвищі державні нагороди;

11) документи на ім'я Міністра як керівника напряму реформи "Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг";

12) листи-запрошення Міністра до участі в засіданнях, нарадах, комісіях, робочих групах та листи щодо делегування для цього представника Міністерства на рівні заступника Міністра;

13) документи, у яких мова йде про факти зловживань керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, керівниками та заступниками керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства або державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, своїм службовим становищем;

14) документи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, щодо призначення, звільнення, заохочення, погодження відпусток, відряджень керівників цих органів тощо;

15) листи-запити за підписами міністрів на ім'я Міністра;

16) листи-запити посольств інших держав в Україні, підписані послами, на ім'я Міністра.

Протоколи засідання Кабінету Міністрів України зберігаються в департаменті забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

Протоколи нарад, засідань, у яких Міністр брав безпосередню участь, надіслані до відома, зберігаються в департаменті забезпечення роботи Міністра (патронатна служба), а на ті, що містять завдання Міністерству, Міністром накладається резолюція.

На розгляд першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату згідно з розподілом обов'язків передаються:

1) доручення Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України до інших документів з вимогою інформування Кабінету Міністрів України про результати їх розгляду;

2) витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України;

3) доручення віце-прем'єр-міністрів України з питань основної діяльності Міністерства;

4) звернення народних депутатів України на адресу Міністерства;

5) листи комітетів, фракцій та комісій Верховної Ради України;

6) листи Керівника Апарату Верховної Ради України, заступників Глави Адміністрації Президента України, заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (крім тих, що передаються на розгляд Міністрові);

7) листи Міністра Кабінету Міністрів України щодо розгляду та експертизи законопроектів України, унесених народними депутатами України та зареєстрованих у Верховній Раді України;

8) проекти актів законодавства, що надходять до Міністерства на погодження, крім тих, що містять інформацію про повторне надсилання проекту після доопрацювання;

9) проекти актів законодавства, що надійшли до центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, як до заінтересованого органу, які потребують висловлення позиції Міністерства;

10) листи-запити центральних органів виконавчої влади за підписами міністрів щодо висловлення політичної позиції з певного питання;

11) протоколи нарад, засідань, у яких брав безпосередню участь перший заступник Міністра, заступник Міністра або заступник Міністра - керівник апарату;

12) листи-запити місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за підписами їх керівників з питань основної діяльності Міністерства;

13) листи-запрошення до участі в нарадах, засіданнях, комісіях, робочих групах тощо заступників Міністра або стосовно делегування представника Міністерства на рівні керівника самостійного структурного підрозділу;

14) листи-запити посольств та консульств інших держав в Україні, підписані послами або консулами, крім тих, що надходять на ім'я Міністра.

Надіслані до відома протоколи нарад, засідань, у яких брав безпосередню участь перший заступник Міністра, заступник Міністра або заступник Міністра - керівник апарату, що не містять завдань Міністерству, зберігаються у структурних підрозділах, що забезпечують роботу відповідних заступників Міністра, а на ті, що містять завдання Міністерству, накладається резолюція.

Крім зазначених у підпунктах 1-14 цього пункту документів безпосередньо на розгляд заступника Міністра - керівника апарату передаються:

1) судові рішення у справах за участю Міністерства (ухвали судів про відкриття (порушення) провадження у справах, у яких Міністерство є відповідачем, позивачем або третьою особою, постанови, рішення судів у цих справах, рішення судів апеляційної та касаційної інстанцій);

2) постанови слідчих органів та органів прокуратури про виїмку документів у Міністерстві;

3) документи, у яких мова йде про факти зловживань працівниками Міністерства, крім тих, призначення на посади яких здійснюється Міністром, своїм службовим становищем;

4) документи щодо необхідності притягнення до дисциплінарної відповідальності винних у несвоєчасному виконанні доручень або неякісній підготовці документів.

На розгляд керівників самостійних структурних підрозділів відповідно до завдань, визначених положеннями про структурні підрозділи, передається вся інша вхідна кореспонденція Міністерства, у тому числі:

1) акти законодавства, що надходять до Міністерства для керівництва в роботі (оригінали - юридичному департаменту, сканований образ через автоматизовану систему "Діловодство та КВД" - структурним підрозділам, до компетенції яких належать питання, що регулюються цими актами);

2) листи Секретаріату Кабінету Міністрів України, якими здійснюється пересилання документів, адресованих Кабінету Міністрів України;

3) документи з накладеними Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України на них резолюціями щодо необхідності інформування за результатами їх розгляду лише заявника або взяття до відома;

4) документи з накладеними Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України на них резолюціями адміністративного характеру, зокрема, щодо:

прискорення опрацювання документів (оригінал - структурному підрозділу - головному виконавцеві документа, розгляд якого потребує прискорення, сканований образ через автоматизовану систему "Діловодство та КВД" - структурним підрозділам - співвиконавцям відповідного документа та до відома - відділу контролю за виконанням доручень органів державної влади);

перенесення строків виконання документів (оригінал - структурному підрозділу - головному виконавцеві документа, строк виконання якого пропонувалося перенести, сканований образ через автоматизовану систему "Діловодство та КВД" - структурним підрозділам - співвиконавцям відповідного документа, до відома - відділу контролю за виконанням доручень органів державної влади і департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) або відповідній службі забезпечення роботи заступника Міністра, який підписував лист про перенесення строків виконання);

необхідності додаткового узгодження з іншими органами виконавчої влади (оригінал - структурному підрозділові, що готував документ);

погодження відпусток (оригінал - департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби, сканований образ через автоматизовану систему "Діловодство та КВД" - до відома департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба));

погодження відряджень (оригінал - департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби, сканований образ через автоматизовану систему "Діловодство та КВД" - структурному підрозділу, працівник якого відряджається, та до відома - департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) або відповідній службі забезпечення роботи заступника Міністра, який підписував лист-прохання про надання дозволу на відрядження);

преміювання (оригінал - департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, сканований образ через автоматизовану систему "Діловодство та КВД" - до відома департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

Документи із зазначених питань, що стосуються керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, надсилаються до відома структурному підрозділові, відповідальному за взаємодію з відповідним центральним органом виконавчої влади, і департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба);

5) повістки про виклик до суду, повістки-повідомлення у справах за участю Міністерства (оригінал - юридичному департаменту);

6) документи Кабінету Міністрів України, що надходять до відома;

7) супровідні листи до повторно поданих на погодження до Міністерства та доопрацьованих проектів актів законодавства з посиланням на номер листа, яким надсилався попередній варіант проекту акта (структурним підрозділам, що здійснювали опрацювання попереднього варіанта проекту);

8) супровідні листи до повторно поданих центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, на погодження та візування Міністром після доопрацювання проектів актів законодавства (структурному підрозділу, відповідальному за взаємодію з відповідним центральним органом виконавчої влади);

9) супровідні листи до проектів актів законодавства, підготовлених центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, що надсилаються для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України (структурному підрозділу, відповідальному за взаємодію з відповідним центральним органом виконавчої влади);

10) проекти наказів Міністерства, розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, що надіслані для опрацювання та подання на підпис Міністрові (структурному підрозділу, відповідальному за взаємодію з відповідним центральним органом виконавчої влади).

Керівники самостійних структурних підрозділів у разі потреби мають право при накладенні резолюції на документ залучати до виконання завдань як співвиконавців інші структурні підрозділи, що не перебувають у їх підпорядкуванні, за попередньою згодою керівника відповідного самостійного структурного підрозділу. Структурні підрозділи - співвиконавці завдань зобов'язані подати пропозиції головному виконавцеві протягом першої половини строку, відведеного для виконання доручення або завдання, та надати головному виконавцеві необхідну інформацію.

Якщо вирішення питання, порушеного в документі, що передається самостійному структурному підрозділу, виходить за межі його компетенції, то такий документ через службу діловодства передається в день його надходження або не пізніше наступного робочого дня на розгляд заступника Міністра - керівника апарату.".

Заступник
директора департаменту
документального забезпечення

В.А. Хорошилов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: