open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

30.01.2012  № 31-08310-3-8/520

Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру особами, які займають посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також які претендують на зайняття відповідних посад

Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.01.2012 № 2904/1/1-12 щодо надання спільного з Міністерством юстиції України роз'яснення стосовно декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру особами, які займають посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також які претендують на зайняття відповідних посад, повідомляє.

I. Щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Згідно з пунктом 179.11 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) фізичні особи у випадках та обсягах, визначених законом, подають податкову декларацію, де зазначаються відомості про доходи, майновий стан, витрати, зобов'язання фінансового характеру, а також в додатку до податкової декларації зазначається інформація щодо вказаних відомостей членів сім'ї в усіх випадках її подання, передбачених законом.

Відповідно до статті 13 Закону України від 16.12.93 № 3723-XII "Про державну службу" (далі - Закон № 3723) особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 Закону № 3723, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також у додатку до податкової декларації зазначаються відомості стосовно членів сім'ї.

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої та другої категорій, передбачених статтею 25 Закону № 3723, повинна зазначити в податковій декларації також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) державним службовцем подається щорічно органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.

Відповідно до статті 13 Закону України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування третьої - сьомої категорій, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також у додатку до податкової декларації вказуються зазначені відомості стосовно членів сім'ї.

Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування першої та другої категорій, повинна зазначити в податковій декларації також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається посадовою особою органів місцевого самоврядування щорічно органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.

Відповідно до статті 25 Закону України від 17.11.92 № 2790-XII "Про статус народного депутата України" народний депутат зобов'язаний при оформленні на роботу у Верховну Раду України, а потім щорічно протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 травня року, наступного за звітним фінансовим роком, подавати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) із зазначенням відомостей про себе та членів своєї сім'ї (дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти) про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, а також про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

Відповідно до частини першої статті 50 Закону України від 05.03.99 № 474-XIV "Про вибори Президента України" (далі - Закон № 474) декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом на пост Президента України до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за рік, що передує року початку виборчого процесу. При цьому кандидат у додатку до своєї податкової декларації зазначає відомості щодо майнового стану і доходів членів його сім'ї.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 51 Закону № 474 Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) відповідно до статті 50 цього Закону № 474.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України від 10.07.2010 № 2487-VI "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон № 2487) декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подасться кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою. При цьому кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови у додатку до своєї податкової декларації відображає відомості щодо майнового стану і доходів членів його сім'ї.

Відповідно до статей 37, 38, 39 Закону № 2487 однією з умов реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови є отримання відповідною територіальною виборчою комісією довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за останній рік, термін звітності щодо якого минув.

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 8 Закону України від 07.10.2010 № 2591-VI "Про Кабінет Міністрів України" (далі - Закон № 2591) Президент України подає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення на посаду Прем'єр-міністра України, до якого додається довідка органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року подання.

Відповідно до пункту 4 частини п'ятої статті 9 Закону № 2591 Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з довідкою органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). В декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року подання.

Відповідно до статті 54 Закону України від 07.07.2010 № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон № 2453) суддя зобов'язаний подавати щорічно не пізніше 1 травня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, копію декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації), поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання та про видатки судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку. У додатку до податкової декларації вказуються зазначені відомості і стосовно членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов'язаний спільним побутом.

Відповідно до пункту 7 частини четвертої статті 75 Закону № 2453 для участі у доборі кандидат на обрання суддею безстроково подає довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 29 Закону України від 15.01.98 № 22/98-ВР "Про Вищу раду юстиції" до подання Вищої ради юстиції про призначення громадянина України на посаду судді додається довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан ї доходи (податкову декларацію) за останній рік кандидата на посаду судді.

Форма податкової декларації про майновий стан і доходи та детальна Інструкція щодо її заповнення затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за № 1532/20270.

Згідно з пунктом 179.12 статті 179 Кодексу за зверненням платника податку орган державної податкової служби, до якого було подано податкову декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за встановленою формою.

Форма довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2011 № 1742 "Про затвердження форми Довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1571/20309.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до пункту 179.10 статті 179 Податкового кодексу України платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися з запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням надати роз'яснення щодо заповнення річної податкової декларації, а орган державної податкової служби зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

Згідно з абзацом восьмим пункту 179.9 статті 179 Податкового кодексу України бланки податкових декларацій мають безоплатно надаватися органами державної податкової служби платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.

II. Щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що встановлена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Відповідно до статті 12 Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Закон № 3206) особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону № 3206 (а саме особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону № 3206, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету), зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону № 3206.

Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону № 3206, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законом порядку декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону № 3206.

Таким чином, починаючи з 1 січня 2012 року державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посади державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати на посаду Прем'єр-міністра України, кандидати на посаду члена Кабінету Міністрів України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови зобов'язані подати дві декларації:

перша - декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, яка подається щорічно до 1 квітня за місцем роботи (служби) за формою, що додається до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

друга - податкова декларація про майновий стан і доходи, яка подається щорічно до 1 травня до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку особа за формою, встановленою Міністерством фінансів України.

Водночас, особам, які претендують на зайняття посади державного службовця або в органах місцевого самоврядування, кандидатам на обрання суддею, кандидатам на посаду Прем'єр-міністра України, кандидатам на посаду члена Кабінету Міністрів України, кандидатам у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови необхідно подати за місцем майбутньої служби (роботи) або до відповідної територіальної виборчої комісії довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

Слід зазначити, що з 1 січня 2013 року набирає чинності нова редакція Закону України "Про державну службу", згідно з якою державні службовці та особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, подаватимуть тільки одну декларацію за формою, що додається до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Аналогічну позицію щодо порушеного питання висловили в своїх листах Міністерство юстиції України та Державна податкова служба України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: