open
Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2010 N 514

Про застосування спеціальної

санкції - індивідуального режиму ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 19.03.2010 N 3019/5/22-6015, вх. від 24.03.2010
N 07/17632-10 Н А К А З У Ю:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 25.05.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до
цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
міської державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної
Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних,
Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до
відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки
України В.П.Цушко

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

06.05.2010 N 514

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України, до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення| | | | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| | | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | | | од. | | | | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |1 |ПАТ "НПО" ЙОДОБРОМ" |АР КРИМ |М. САКИ, ВУЛ. |0004836770| 17,50 |Долар США |ЗАТ "ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. |Ст. 1 Закону | | | | |ЗАВОДСЬКА, 86 | | | | |МОСКВА, ВУЛ. ЄНІСЄЙСЬКА, 2, |України "Про | | | | | | | | | |В/Р 40702840900030000460 В |порядок | | | | | | | | | |ВАТ КБ "РУСЬРЕГИОНБАНК", М. |здійснення | | | | | | | | | |МОСКВА, CORK: 8900514841 |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |2 |ТОВ "РЕАЛЕ" |АР КРИМ |ЮР. АДР.: М. |0024691003| 6,69 |Долар США |"PT. TOLUS TRI TONGGAL" |ІНДОНЕЗІЯ, Л.. KAPTENDARMO |Ст. 2 Закону | | | | |СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. | | | | |SUGONDO N 232, GRESIK |України "Про | | | | |СЕРОВА, 8; ФАКТ. | | | | |61123-JANA TIMUR-INDONESIA. |порядок | | | | |АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ,| | | | |BANK SURABAYA BRANCH GRAHA |здійснення | | | | |ВУЛ. КРИЛОВА, 145-А | | | | |BUMI MODERN JL. BASUKI RAHMAT|розрахунків в| | | | | | | | | |106-128 SURABAYA 60270, |іноземній | | | | | | | | | |INDONESIA, ACC |валюті" | | | | | | | | | |004.122123.007 SWIFT: |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |HSBCIDJA. ДИРЕКТОР - SANDY | | | | | | | | | | |ANDRYASA | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |3 |ТОВ "ТОРЧИН- |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬКИЙ Р-Н. СМТ |0031370602| 1,10 | Євро |"LONDAR SP.Z.O.O." |ПОЛЬЩА, 22-200 M. WLODAWA, |Ст. 2 Закону | | |М'ЯСОЗАВОД" | |ТОРЧИН, ВУЛ. Д. | | | | |UL. MLYNARSKA 15, REGON |України "Про | | | | |ГАЛИЦЬКОГО, 16 | | | | |060261290, NIP 565-14-97-576.|порядок | | | | | | | | | |BANK BGZ O/CHELM, NR. KONTA: |здійснення | | | | | | | | | |EUR 57 2030 0045 3110 0000 |розрахунків в| | | | | | | | | |0008 5610, SWIFT: GOPZPLPW. |іноземній | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - DARIUSZ KOZIEJ. |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |3 |ТОВ ТОРЧИН- |ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬКИЙ Р-Н. СМТ |0031370602| 0,03 |Долар США |"ZACLAD MIESNE "DOBROSLAWOW"|ПОЛЬЩА, 24-100 PULAWU, UL. |Ст. 2 Закону | | |МЯСОЗАВОД" | |ТОРЧИН, ВУЛ. Д. | | | | |DOBROSLAWOW, 43. PEKAO S.A. |України "Про | | | | |ГАЛИЦЬКОГО, 16 | | | | |I/O.PULAWYN IBAN:USD 63 1240 |порядок | | | | | | | | | |2412 1787 0000 3611 3879, |здійснення | | | | | | | | | |SWIFT: PKOPPLPWPUL. ДИРЕКТОР |розрахунків в| | | | | | | | | |- HENRUK AMONOWICZ |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |4 |ТОВ "ВВТ ГРУПП" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |49000, М. |0035482000| 0,00 | | | |Ст. 2 Закону | | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ | | | | | |України "Про | | | | |КРАСНОПІЛЬСЬКА, 6, | | | | | |порядок | | | | |КВ. 77 | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |5 |ТОВ "МЕТВУГЛЕПРОМ- |ДОНЕЦЬКА |83060, М. ДОНЕЦЬК, |0034626792|1809,60 |Російський|ЗАТ "РОССИЙСКАЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443099, |Ст. 2 Закону | | |ВОСТОК" | |ВУЛ. КУЙБИШЕВА, | | |рубль вил.|НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" |Г. САМАРА, УЛ. АЛЕКСЕЯ |України "Про | | | | |140-Г | | | 1997 р. | |ТОЛСТОГО, 12. САМАРСКИЙ |порядок | | | | | | | | | |ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ВТБ" Т/С |здійснення | | | | | | | | | |40702840720001002857, Р/С |розрахунків в| | | | | | | | | |40702810520000002836, БИК |іноземній | | | | | | | | | |043602985, SWIFT: VTBRRUM2SAM|валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |6 |ТОВ "ДАК-СКІФ" |ДОНЕЦЬКА |83054, М. ДОНЕЦЬК, |0035374396|2466,66 |Російський|ТОВ "УРАЛ-ПЛАСТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. ПОЛІГРАФІЧНА, 1 | | |рубль вип.| |ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, |України "Про | | | | | | | | 1997 р. | |ЧЕБОКСАРСКИЙ Р-Н, П. КУГЕСИ, |порядок | | | | | | | | | |УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 3-Б. Р/С |здійсненій | | | | | | | | | |40702810300100001493 В |розрахунків в| | | | | | | | | |ЧЕБОКСАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АБ |іноземній | | | | | | | | | |"ДЕВОН-КРЕДИТ", Г. ЧЕБОКСАРЫ,|валюті" | | | | | | | | | |БИК 049706735 |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 9,59 | Євро |ТОВ "ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ" |КАЗАХСТАН, Г. АКТОВЕ, УЛ. Ш. |Ст. 1 Закону | | | | | | | | | |КАДДАЯНОВА, 24-9. Р/Р |України "Про | | | | | | | | | |304070179 В ФІШІ ЗАТ |порядок | | | | | | | | | |"ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК", БИК |здійсненній | | | | | | | | | |190301746 |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |7 |ТОВ "СПЕЦПРОМПАРТНЕР"|ДОНЕЦЬКА |83096, М. ДОНЕЦЬК, |0035888057|10856,11|Російський|ТОВ "ДОНЛЕСПРОМ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346513, |Ст. 2 Закону | | | | |ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 127 | | |рубль вип.| |РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, |України "Про | | | | | | | | 1997 р. | |УЛ. ИОНОВА, 112 |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------+ |8 |ПП "СІТ" |ЖИТОМИРСЬКА |М. ОЛЕВСЬК, БУЛ. |0032417672| 2,40 | Євро |"HS-HANDEL" |НІМЕЧЧИНА, 30419, HANNOVER, |Ст. 1 Закону | | | | |ВОІНІВ АФГАНЦІВ, 17 | | | | |SOLLINGSTR, 5 |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------+ |9 |ФОП КОЛПАКОВ ІГОР |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ВУЛ. |1861108576| 4,10 |Долар США |ІП "ДЖЕЛИЯ ШАЛВА АМИРАНОВИЧ"|ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ГЛДАНСКИЙ|Ст. 1 Закону | | |МИКОЛАЙОВИЧ | |СХІДНА, 81, KB. 51 | | | | |Р-Н, 5-Й МИКРОРАЙОН, КОРПУС |України "Про | | | | | | | | | |21, КВ. 137 |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------+ |10|ТОВ "БИЧКІВСЬКА |ЗАКАРПАТСЬКА |РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ |0033868772| 3,50 | Євро |"DANRHERM FILTRATION.S.P." |ПОЛЬЩА, 05-270, MARKI |Ст. 2 Закону | | |МЕБЛЕВА ФАБРИКА" | |ВЕЛ. БИЧКІВ, ВУЛ. | | | | |SPOKOLNA ST., 45. DANSKE BANK|України "Про | | | | |ЗАВОДСЬКА, 2-А | | | | |A/S S.A ODZIALWPOLSCPL |порядок | | | | | | | | | |36236000050000004550144655 |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 6,00 | Євро |"VISKONT CONSULTING E.K" |НІМЕЧЧИНА, KARLINGERSTRASSE, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | | |19, D-80 992 MUNCHEN. IBAN |України "Про | | | | | | | | | |DE 30 7001 0080 0592 5708 09.|порядок | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ІГОР ФОРИК |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 4,44 | Євро |"SWEDWOOD SOPRON BUTOR KFT."|УГОРЩИНА, IPAR KORUT 23, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | | |H-9400 SOPRON. "ING BANK |України "Про | | | | | | | | | |RT.", BUDAPEST, |порядок | | | | | | | | | |13700016-02207014 HUF. |здійснення | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - СІЛАРД ДІТРІХ |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 2,20 | Євро |"EVROSLOVAKIA" |СЛОВАЧЧИНА, 08001, PRESOV, |Ст. 2 Закону | | | | | | | | | |SLOVAKIA, TATRA BANKA A.S, |України "Про | | | | | | | | | |HODZOVO NAMESTIE.3, |порядок | | | | | | | | | |BRATISLAVA, SK |здійснення | | | | | | | | | |071100000002625152409 |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |11|ФОП ОЛАШИН СТЕПАН |ЗАКАРПАТСЬКА |М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. |2556902652| 12,60 | Євро |"DAVID-FIX" KFT" |УГОРЩИНА, 5700, GYULA, |Ст. 1 Закону | | |ІВАНОВИЧ | |КУПАЛЬНА, 25 | | | | |VASARHELYI, P.U. 2, ADOZSAM: |України "Про | | | | | | | | | |HU 14395907-2-04, CEGJ-SZAM |порядок | | | | | | | | | |04-09-008323, BANKSZAMLASZAM:|здійснення | | | | | | | | | |IBAN HU |розрахунків | | | | | | | | | |98-10402623-50505056-5141004,|іноземній | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - DAVID LAJOS PETER |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |12|ФОП ЮРЧУК ДМИТРО |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н, С.|2414907194| 7,54 |Долар США |"I.I. IVMA-MELINICIUC" |МОЛДОВА. РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону | | |ДМИТРОВИЧ | |ДОВГОПІЛЛЯ | | | | |ДОНДЮШАНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРБУ |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |13|ФОП МИРОНЯК НАДІЯ |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|С.МИКУЛИЧИН |2831615063| 17,50 |Долар США |"SRL SVET CONSTRUCT" |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, |Ст. 1 Закону | | |ВАСИЛІВНА | |ЯРЕМЧАНСЬКОЇ | | | | |ЕДИНЕЦКИЙ Р-Н, Г. КУПЧИНЬ, |України "Про | | | | |МІСЬКРАДИ, ВУЛ. Л. | | | | |УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, КОД |порядок | | | | |УКРАЇНКИ, 60 | | | | |1008604003653 |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |14|ТОВ "ТД |КИЇВСЬКА |СМТ БАРИШІВКА, ВУЛ. |0033126404| 778,00 |Українська|ТОВ "СТОЛИЧНАЯ НЕФТЯНАЯ |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. |Ст. 1 Закону | | |"ПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ" | |ТОРФЯНА, 28 | | | гривня |КОМПАНИЯ" |УМАНСКАЯ, 54, КОМН. 22 |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |15|ТОВ "ГАРАНТ-ЖИТЛО" |КИЇВСЬКА |08200, М. ІРПІНЬ, |0033800949| 11,10 | Євро |"ALTA A.S." |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 60200, |Ст. 2 Закону | | | | |ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛА, | | | | |BRNO, STEFANTKOVA, 41 |України "Про | | | | |193 | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |16|ПП "АГРО-ГРУПА" |ЮРОВОГРАДСЬКА |М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. |0030282149| 16,56 |Долар США |ТОВ "ИМЕДИ" |ГРУЗІЯ, 383040, Г. РУСТАВИ, |Ст. 1 Закону | | | | |ШЕВЧЕНКО, 11/32, ОФ. | | | | |XXI МКР., 6, КВ. 52, |України "Про | | | | |13 | | | | |ДИРЕКТОР - КОЧЛАМАЗАШВИЛИ І. |порядок | | | | | | | | | |Г., CITIBANK N.A. 111 WALL |здійснення | | | | | | | | | |STR., NEW YORK, 10043, SWIFT:|розрахунків в| | | | | | | | | |SITIUS33 ABA: 021000089 TBC |іноземній | | | | | | | | | |BANKS CORRESPONDENT |валюті" | | | | | | | | | |ACC.36127097 BENEFICIARYS |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |BENK: TBC BANK MARJANISHVTLI | | | | | | | | | | |BRANCH 7, K. MARIJANISH | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |17|ТОВ "УКРБУДТОРГ |ЛУГАНСЬКА |ЮР. АДР.: М. ЛУГАНСЬК|0025364476| 236,92 |Долар США |"METAL EXPO" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, WIT |Ст. 1 Закону | | | | |ПРОВ. КРАСНОДОНСЬКИЙ | | | | |1JY, SUITE 351,14 TOTTENHAM |України "Про | | | | |4; ФАКТ. АДР.: М. | | | | |COURT ROAD, LONDON, REG. |порядок | | | | |ЛУГАНСЬК, ВУЛ. | | | | |NOC325948. BANK CORR: SWIFT: |здійснення | | | | |УРИЦЬКОГО, 22-А | | | | |CHASUS33, JP>MORGAN CHASE |розрахунків в| | | | | | | | | |BANK, NEW YORK. BANK |іноземній | | | | | | | | | |BENEFICIARY. ACC: 400807572, |валюті" | | | | | | | | | |SWIFT: PARXLV22, PAREX BANK, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |RIGA. BENEFICIARY: "METAL | | | | | | | | | | |EXPO" LLP. BENEFICIARY ACC: | | | | | | | | | | |LV28 P | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |18|ПП "СВІТАНОК-2003" |ЛУГАНСЬКА |М. СВЕРДЛОВСЬК, С |0032225920| 15,94 |Долар США |ТОВ "МЕГАЛИНК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105043, |Ст. 1 Закону | | | | |БІРЮКОВЕ, ВУЛ | | | | |Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, |України "Про | | | | |БІРЮКОВА, 35 | | | | |35/18, СТР. 1, ИНН |порядок | | | | | | | | | |7719533770, ОКПО 7719001001. |здійснення | | | | | | | | | |Р/С 40702810100000001024, В/С|розрахунків в| | | | | | | | | |40702840400000001024, Т/С |іноземній | | | | | | | | | |40702840510000001024 В КБ |валюті" | | | | | | | | | |"МАКСИМА", Г. МОСКВА, БИК |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |044585435. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | |КОРНІЄНКО В. В | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |19|ФОП МОСКВІЧЕНКО |ЛУГАНСЬКА |М. КІРОВСЬК, ВУЛ. |2405715712| 50,00 |Російський|ТОВ "БТЭ РОССИЙСКОЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344002, |Ст. 2 Закону | | |ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | |СИФОННА, 19 | | |рубль вип.|ФЕДЕРАЦИИ" |Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. |України "Про | | | | | | | | 1997 р. | |СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 60/53, ИНН |порядок | | | | | | | | | |6164261517/616401001, Р/С |здійснення | | | | | | | | | |40702810600000010578 В ОАО КБ|розрахунків в| | | | | | | | | |"ЦЕНТР-ИНВЕСТ", Г. |іноземній | | | | | | | | | |РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК |валюті" | | | | | | | | | |046015762. ОКПО 97827723, ЮС |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |30101810100000000762. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ГУРЕВИЧ М. В. | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |20|ТОВ "ГУТА" |ЛЬВІВСЬКА |82482, СТРИЙСЬКИЙ Р-Н|0030899682| 24,20 | Євро |"CIMAVER S.A." |БЕЛЬГІЯ, RUE DU CIMETIERE, 48|Ст. 1 Закону | | | | |С ХОДОВИЧІ | | | | |B7110, LA LOUV1ERE BELGIUM. |України "Про | | | | | | | | | |КЕРІВНИК - MENGEOT ALBERT, |порядок | | | | | | | | | |BBRUBEBB010, N 4008866287000 |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |21|ТОВ "ЗАХІД-АГРО" |ЛЬВІВСЬКА |81000, М. ЯВОРІВ, |0033505806| 22,60 | Злотий |"HAMA PLUS SPOLKA AKCYJNA" |ПОЛЬЩА, 64-200, WOLSZTYN, UL.|Ст. 2 Закону | | | | |ВУЛ. СІЧ. СТРІЛЬЦІВ, | | | | |STARY WIDZIM, 254, NIP: |України "Про | | | | |20 | | | | |9231645598, REGON: 300613390.|порядок | | | | | | | | | |ГОЛОВА - LUKASZ SZYLO. БАНК: |здійснення | | | | | | | | | |PKO BP SA NOWY TOMYSL, UL. |розрахунків в| | | | | | | | | |TYSIACLECIA, 1, KONTO: PL 89 |іноземній | | | | | | | | | |1020 4144 0000 6902 0073 1703|валюті" | | | | | | | | | |SWIFT: BPKOPLPW |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |22|ПП "ПРОМАГРОСТИЛЬ" |ЛЬВІВСЬКА |М. МОСТИСЬКА, ВУЛ. |0033863135| 0,03 |Долар США |"GREEK TREDE SP.Z O. O." |ПОЛЬЩА |Ст. 2 Закону | | | | |ЗЕЛЕНА, 2-А | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |23|ТОВ НВП "ТЕХНОПЛАЗМА"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0021612013| 0,17 |Долар США |"TELWIN" |ІТАЛІЯ |Ст. 2 Закону | | | | |ІНСТИТУТСЬКА, 25 | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |24|ТОВ "УНПСУМ-1" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0023540118| 0,00 | | | |Ст. 1 Закону | | | | |НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, | | | | | |України "Про | | | | |16-А, КВ. 56 | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |25|ПП "ФІРМА ОЙЛ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0023707825| 0,00 | | | |Ст. 1 Закону | | | | |СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, | | | | | |України "Про | | | | |18-А, КВ. 54 | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |26|ТОВ "ОБ'ЄДНАНИЙ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033051460| 10,30 |Долар США |ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОМОТРАНС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. |Ст. 1 Закону | | |ТРАНСПОРТНИЙ ХОЛДИНГ"| |ГРИБОЧИЦЬКА, 40 | | | | |ВЛАДИМИР, ВУЛ. СТАВРОВСКАЯ, 7|України "Про | | | | | | | | | |ОФ. 318. АСС |порядок | | | | | | | | | |40702840400260003912, MOSKOW |здійснення | | | | | | | | | |INDASTRIAL BANK VLADIMIR |розрахунків в| | | | | | | | | |BRANCH 35, PR. LENINA, |іноземній | | | | | | | | | |VLADIMIR |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |27|КОНЦЕРН "УКРГАЗ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033301593| 766,00 |Долар США |"ED COMMODITIES PTE.LTD" |СІНГАПУР |Ст. 2 Закону | | | | |КІКВІДЗЕ, 12-А, КВ. | | | | | |України "Про | | | | |31 | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |28|ТОВ "ДЕНКОП-НЕОТЕК" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035195318| 0,00 | | | |Ст. 1 Закону | | | | |ПІДВИСОЦЬКОГО, 10/10,| | | | | |України "Про | | | | |ОФ. 60 | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |29|ПП "КОМПАНІЯ "ДАН" |М. КИЇВ |01011, М. КИЇВ, ВУЛ. |0035429387| 0,00 | | | |Ст. 2 Закону | | | | |РИБАЛЬСЬКА, 13 | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |30|ТОВ "МЕДІА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035632917| 0,00 | | | |Ст. 1 Закону | | |ТЕХНОЛОДЖИ" | |БОГОМОЛЬЦЯ, 6 | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |31|ТОВ "КЛОТ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ |0035634081| 0,00 | | | |Ст. 1 Закону | | | | |НАРОДІВ, 28, КВ. 71 | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |32|ТОВ "КЕЛІАС УКРАЇНА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА|0035692316| 0,00 | | | |Ст. 2 Закону | | | | |19-Б, ОФ. 11-А | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |33|ТОВ "БРЕНДС КИЇВ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0035919430| 0,00 | | | |Ст. 1 Закону | | | | |АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ,| | | | | |України "Про | | | | |16 | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |34|ТОВ "УКР-ТЕКС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ |0036017160| 0,00 | | | |Ст. 1 Закону | | | | |НАРОДІВ, 28, ОФ. 720 | | | | | |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |35|ВКФ "КРІОПРОМ" ТОВ |ОДЕСЬКА |65029, М. ОДЕСА, ВУЛ.|0031630366| 30,00 |Долар США |ЇМ "SPICA VZI" SRL |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2069, |Ст. 1 Закону | | | | |ДОНБАСІВСЬКА, 3, КВ. | | | | |CHISINAU. STR. CALEAIESILOR |України "Про | | | | |3 | | | | |14/2, IDNO 1006600041260. |порядок | | | | | | | | | |"MOLDOVA AGROINBANC SA FIL. |здійснення | | | | | | | | | |"CHISINAU-CENTRIT, SWIFT: |розрахунків в| | | | | | | | | |AGRNMD2X723. NR. CONTULUI: |іноземній | | | | | | | | | |2251892256/USD |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |36|ФОП КЕДІК ІВАН ІЛЛІЧ |ОДЕСЬКА |68710, БОЛГРАДСЬКИЙ |2254200238| 188,40 |Російський|ТОВ "РОСТЕХОПТТОРГ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. |Ст. 1 Закону | | | | |Р-Н, С. ДМИТРІВКА, | | |рубль вип.| |ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЕЛИНСКОГО,|України "Про | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 85 | | | 1997 р. | |182-170, ИНН/КПП |порядок | | | | | | | | | |6674202580/667401001, ОГРН |здійснення | | | | | | | | | |1069674067207, ОКПО 98699026.|розрахунків в| | | | | | | | | |Р/С 40702810900000006711 В |іноземній | | | | | | | | | |ОАО "УРАЛТРАНСБАНК", Г. |валюті" | | | | | | | | | |ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 0465511767,|( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |К/С 30101810200000000767. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР -.ІСОЛОСОВАЯ ВЕРА | | | | | | | | | | |ПАВЛОВНА | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |37|ФОП ХАРО ІГОР |ОДЕСЬКА |68600, М. ІЗМАЇЛ, |2319403079| 45,20 |Долар США |"GLOBAL AUTO, INC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 500 |Ст. 2 Закону | | |МИКОЛАЙОВИЧ | |ВУЛ. ЦІОЛКОВСЬКОГО, | | | | |S BROAD ST., ELIZABETH, NJ |України "Про | | | | |2-А, КВ. 84 | | | | |07202 PHILADELPHIA, PA 19115 |порядок | | | | | | | | | |USA; COMMERCE BANK, 9996 |здійснення | | | | | | | | | |HALDEMAN AVE., PHILADELPHIA, |розрахунків в| | | | | | | | | |PA 19115. ACC. 367064789; |іноземній | | | | | | | | | |ПРЕЗИДЕНТ - СЕРГІЙ КАПУСТІН |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |38|ЗАТ "ФІРМА |ПОЛТАВСЬКА |36008, М. ПОЛТАВА, |0005518768|1691,80 |Російський|ТОВ "САРМАТ-ЮГ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344055, |Ст. 1 Закону | | |"ПОЛТАВПИВО" | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, 160 | | |рубль вип.| |М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. 30 |України "Про | | | | | | | | 1997 р. | |РОКІВ ЖОВТНЯ, 288А/115. Р/Р |порядок | | | | | | | | | |40702810600000032501 В |здійснення | | | | | | | | | |РОСТОВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ АКБ |розрахунків в| | | | | | | | | |"ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК |іноземній | | | | | | | | | |046015225, ДИРЕКТОР - БАТИЧКО|валюті" | | | | | | | | | |ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |39|ВАТ "КАРЛІВСЬКИЙ |ПОЛТАВСЬКА |39500, М. КАРЛІВКА, |0014309439|40929,00|Російський|ТОВ "ПІНГО-АВТО" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. |Ст. 1 Закону | | |МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | |ВУЛ. ГУРАМІШВІЛІ, 1. | | |рубль вип.| |МОСКВА, ШЛЮЗОВА НАБЕРЕЖНА, 6,|України "Про | | | | |ДИРЕКТОР - БОРЕЦЬ С. | | | 1997 р. | |18, ИНН 5259023050. Р/Р |порядок | | | | |М. | | | | |40702810500650001023, К/Р |здійснення | | | | | | | | | |30101810200000000772, БИК |розрахунків в| | | | | | | | | |042202772 В ЗАТ |іноземній | | | | | | | | | |"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК" |валюті" | | | | | | | | | |МОСКОВСЬКА ФІЛІЯ |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |40|ТЗОВ "ПАЛЬМІРА 2000" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. |0032291464| 9,40 |Долар США |"ILEVS ENTERPRISES" |ДЖИБУТІ, D. JIBOUTI Q-4. V13 |Ст. 1 Закону | | | | |БАЗАРНА, 9 | | | | |BANK NAME BCI BANK NO |Україна "Про | | | | | | | | | |-57081600153. ДИРЕКТОР - |розрахунків в| | | | | | | | | |IBRAHIM ADEN |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 97,90 |Долар США |"FATHI TRADING COMPANY" |СОМАЛІ, STREET OKTOBER 15, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | | |OFFICE 1 HARGEYSA. ACC. |України "Про | | | | | | | | | |001025753 BAUM - ALMURAT BANK|порядок | | | | | | | | | |(СОМАЛІ). ДИРЕКТОР - АЛІ ОМАР|здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |41|ТЗОВ "ФОРЕСТ ЛОТ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. |0035855718| 3,50 | Євро |"SMART PROPERTY MANAGEMENT |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ |Ст. 1 Закону | | | | |УВИСЛА | | | |LTD" |(БРИТАНСЬКІ), 3RD FLOOR, |України "Про | | | | | | | | | |QWOMAR TRADING BUILDING, |порядок | | | | | | | | | |P.O. BOX 875, ROAD TOWN, |здійснення | | | | | | | | | |TORTOLA. ДИРЕКТОР - ЛУГОВИЙ |розрахунків в| | | | | | | | | |ІВАН |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |42|ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0014308894| 40,00 |Долар США |"HONEYWELL AEROSPACE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, |Ст. 2 Закону | | |АВІАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ | |СУМСЬКА, 134 | | | |ELECTRONIC SYSTEMS" |23500, WEST 105TH STREET |України "Про | | |ПІДПРИЄМСТВО | | | | | | |OLATHE, KANSAS 66061 |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 9,95 |Долар США |ТОВ "АВИАКОР-АВИАЦИОННЫЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443052, |Ст. 1 Закону || | | | | | | |ЗАВОД" |САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. САМАРА, |України "Про | | | | | | | | | |УЛ. ПСКОВСКАЯ, 32, ИНН/КПП |порядок | | | | | | | | | |6312040056/631201001. Р/Р |здійснення | | | | | | | | | |40702110800020000715 В ОАО КБ|розрахунків в| | | | | | | | | |"СОЛИДАРНОСТЬ", Г. САМАРА, |іноземній | | | | | | | | | |К/С 3010180800000000706, БИК |валюті" | | | | | | | | | |043601706 |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 315,00 | Євро |"GALIKA AG" |ШВЕЙЦАРІЯ, СН-8604, |Ст. 2 Закову | | | | | | | | | |VOLKETSWIL/ZUERICH, |України "Про | | | | | | | | | |GEISSBUEELSTRASSE, 15 |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 236,97 |Російський|ТОВ "ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143090, |Ст. 2 Закону | | | | | | | |руби" вип.|АВИАТЕХКОМ" |МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. |України "Про | | | | | | | | 1997 р. | |КРАСНОЗНАМЕНСК, УЛ. |порядок | | | | | | | | | |КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 23, А/Я |здійснення | | | | | | | | | |210Ж. INTERMEDIARU BANK - |розрахунків в| | | | | | | | | |CITIBANK N.A., NEW YORK, |іноземній | | | | | | | | | |SWIFT: SITIUS33, ACC |валюті" | | | | | | | | | |3615-1863, ОАО АКБ |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |"МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", Р/С | | | | | | | | | | |40702810200000001070 | | | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 40,76 |Долар США |"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР. |Ст. 1 Закону | | | | | | | | |"АЗЕРБАЙДЖАН ХАВА ЙОЛЛАРЫ" |АЗЫЛДЫГ, 11, ИНН 9900000931. |України "Про | | | | | | | | | |МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗР, |порядок | | | | | | | | | |AZ-1005, Г. БАКУ, УЛ. НИЗАМИ |здійснення | | | | | | | | | |67, ИНН 9900001881, SWIFT. |розрахунків в| | | | | | | | | |IBAZA 2X, RJL, К/С |іноземній | | | | | | | | | |0137010002031, В/Р CCS 308361|валюті" | | | | | | | | | |USD 3361-01 |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 44,53 |Долар США |"LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE|ФРАНЦІЯ, 408 AVENUE DES |Ст. 2 Закону | | | | | | | | |S.A" |ETATS-UNIS, B.P. 52010 |України "Про | | | | | | | | | |TOULOUSE CEDEX |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 93,22 | Євро |ТОВ "АВИАСНАБКОМПЛЕКТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, |Ст. 2 Закону | | | | | | | | | |Г. МОСКВА, ЛУБЯНСКИЙ ПРОЕЗД, |України "Про | | | | | | | | | |17, СООРУЖЕНИЕ 1 |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 7,17 |Долар США |"GOODRICH HEIIA AEROSPACE |НІМЕЧЧИНА, 59557, LIPPSTADT, |Ст. 2 Закону | | | | | | | | |LIGHTING SYSTEMS GMBH" |BERTRAMSTRASSE, 8, DE |України "Про | | | | | | | | | |72416700270603032400 В |порядок | | | | | | | | | |"GOODRICH HELLA AEROSPACE |здійснення | | | | | | | | | |LIGHTING SYSTEMS GMBH" |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 492,87 | Євро |"CHIRON-WERKE GMBH & CO.KG" |НІМЕЧЧИНА, 78532, TUTTLINGEN,|Ст. 2 Закону | | | | | | | | | |KREUZSTRASSE, 75 |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 800,00 |Долар США |"AERONAUTIC HORIZON |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, |Ст. 2 Закону | | | | | | | | |STRATEGIES (AHS)" |EL SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAI, |України "Про | | | | | | | | | |PO BOX 30247 |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |43|ТОВ "АГРОСЕРВІС" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0024280292|1290,00 |Російський|ТОВ "АГРОТЕХСЕРВІС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141200, |Ст. 1 Закону | | | | |БАГРАТІОНА, 6 | | |рубль вип.| |МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПУШКИНО, |України "Про | | | | | | | | 1997 р. | |КУДРИНСКОЕ ШОССЕ, 3. ИНН |порядок | | | | | | | | | |5038013791. ОАО "СБЕРБАНК |здійснення | | | | | | | | | |РОССИИ", Г. МОСКВА (117312, |розрахунків в| | | | | | | | | |Г. МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, 19) |іноземній | | | | | | | | | |КОРОЛЕВСКОЕ ОСБ N 2570/0128 |валюті" | | | | | | | | | |(141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Г. |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |КОРОЛЕВ, ПР-Т КОСМОНАВТОВ, | | | | | | | | | | |6-А) | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |44|ТОВ "ТІМЕКС" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ПР. |0025173776| 131,42 |Долар США |"LINDAL CORPORATION LTD" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1220|Ст. 2 Закону | | | | |ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, | | | | |N. MARKER STREET, SUIT 606 |України "Про | | | | |83-Г | | | | |WILMINGTON, NEW CASTLE, |порядок | | | | | | | | | |DELAWARE. Р/Р N |здійснення | | | | | | | | | |0000249781018, SWIFT: PARX |розрахунків в| | | | | | | | | |LV91, PAREX BANK, RIGA. BANK |іноземній | | | | | | | | | |CORR: HARRIS BANK |валюті" | | | | | | | | | |INTERNATIONAL, NEW YORK, ACC |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |00020029869 SWIFT HA TRUS33. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - АНАБЕЛА ТОМПСОН | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |45|ТОВ "НОВО-ТРАНС- |ХАРКІВСЬКА |ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ Р-Н,|0034858346| 27,26 |Долар США |ТОВ "ФРУТ ЛЕНД" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117546, |Ст. 1 Закону | | |ІНТЕРНЕШНЛ" | |С. ПІДСЕРЕДНЄ, ВУЛ. | | | | |Г. МОСКВА, СТУПИНСКИЙ ПРОЕЗД |України "Про | | | | |ЦЕНТРАЛЬНА, 20, КВ. 8| | | | |8, СТР.1, К.12, ИНН |порядок | | | | | | | | | |7709779397, КПП 773701001, |здійснення | | | | | | | | | |ОГРН 1087746219263. ОАО |розрахунків в| | | | | | | | | |"МАСТЕР-БАНК", Р/С |іноземній | | | | | | | | | |40702810000001028783; В/С |валюті" | | | | | | | | | |40702840300001028783. 115184,|( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |Г. МОСКВА, РУНОВСКИЙ ПЕР., | | | | | | | | | | |12. ДИР. - АСТАФЬЕВ А. Ю. | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |46|ПП "МИОЛ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0035476458| 17,16 |Долар США |ТОВ "ВИВАТ-РОСТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344064, |Ст. 1 Закону | | | | |НОВОМОСКОВСЬКА, 8-А | | | | |Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. |України "Про | | | | | | | | | |ВАВИЛОВА, 59/5. ИНН/КПП |порядок | | | | | | | | | |6165151669/616501001. ОГРН |здійснення | | | | | | | | | |1086165006971. Р/С |розрахунків в| | | | | | | | | |40702810180000870801, ЮС |іноземній | | | | | | | | | |30101810100000000225, В/С |валюті" | | | | | | | | | |40702840480000870801. ОАО |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |"ПРОМСВЯЗЬБАНК" РОСТОВСКИЙ | | | | | | | | | | |ФИЛИАЛ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК| | | | | | | | | | |046015225 | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |47|ТОВ "БАСТІОН-МЕТАЛЛ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ПР-Т |0036033596| 17,11 | Євро |"ESPOCAMPO INTERNATIONAL |ІТАЛІЯ, VIA BATTISTELLI 13, |Ст. 1 Закону | | | | |ЛЕНІНА, 40, ОФ. 420 | | | |ENGINEERING Dl FIERLI |64032 ATRI (ТЕ). С/С |України "Про | | | | | | | | |PATRIZIA" |866898900 POSTE ITALIANE |порядок | | | | | | | | | |(BANCO POSTA), FILIALE DI |здійснення | | | | | | | | | |TERAMO, VIA PALADINS 42. IBAN|розрахунків в| | | | | | | | | |IT 38 LO76 0115 3000 0008 |іноземній | | | | | | | | | |6689 890. |валюті" | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - FIERLI PATRIZIA |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |(HA ПЕЧАТЦІ - "ESPOCAMPO | | | | | | | | | | |INT.ENG. TECNOLOGY") | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |48|ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ПР-Т |0001125695| 11,78 |Долар США |"LINWOOD IMPORT-EXTORT LTD" |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ |Ст. 1 Закону | | |МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ| |УШАКОВА, 4 | | | | |(БРИТАНСЬКІ), SEA MEADOW |України "Про | | |ПОРТ" | | | | | | |HOUSE BLACKBURN HIGHWAY P.O |порядок | | | | | | | | | |BOX 116 ROAD TOWN TORTOLA, |здійснення | | | | | | | | | |РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N 1412815. ACC |розрахунків в| | | | | | | | | |LV 13 AIZK 0001 1400 7583 3. |іноземній | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - OMER ERDEM |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |49|ДП "НОВАКОМ" |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0034286220| 10,99 | Євро |AT "SAFIG MOYENS DE |ФРАНЦІЯ, 4, RUE GAMBETTA |Ст. 1 Закону | | | | |СТРЄЛКОВОЇ ДІВІЗІЇ, | | | |PAIEMENT" |93583 - SAWT-OUEN. |України "Про | | | | |25 | | | | |РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР В |порядок | | | | | | | | | |ТОРГОВОМУ РЕЄСТРІ ТОВАРИСТВ |здійснення | | | | | | | | | |МІСТА БОБНІ: 418273512. |розрахунків в| | | | | | | | | |CREDIT LYONNAS, NUMERO DE |іноземній | | | | | | | | | |COMPTE: 0000001726К, CODE |валюті" | | | | | | | | | |BANQUE: 30002, CODE GUICHET: |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |00764, CLE RIB: 36, | | | | | | | | | | |DOMICILIATION: CL PARAS CAE | | | | | | | | | | |BE | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |50|ДП "СЛАВУТСЬКЕ ЛІСОВЕ|ХМЕЛЬНИЦЬКА |30000, М. СЛАВУТА, |0000993314| 6,28 |Долар США |"АТЛАНТИК C.C." ЕООД |БОЛГАРІЯ, 1404, СОФИЯ, УЛ. |Ст. 1 Закону | | |ГОСПОДАРСТВО" | |ВУЛ. КУЗОВКОВА, 1 | | | | |БАДЕМОВА ГОРА, 20-А, |України "Про | | | | | | | | | |Д1224103650. T.IS BANKASI, |порядок | | | | | | | | | |BESIKTAS BRANCH, ACC: |здійснення | | | | | | | | | |10080959521, IBAN: TR 690006 |розрахунків в| | | | | | | | | |4000 0021 0080 9595 21, |іноземній | | | | | | | | | |SWIFT: ISBKTRIS, CORPORATE |валюті" | | | | | | | | | |COMMERCIAL BANK, SOFIA, IBAN:|( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |BG 04 CORP 9220 111 448 680 1| | | | | | | | | | |SWIFT: CORPBGSF | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |51|ДП "ШЕПЕТІВСЬКЕ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. |0000993320| 9,41 |Долар США |"АТЛАНТИК С. С." ЕООД |БОЛГАРІЯ, 1404, СОФИЯ, УЛ. |Ст. 1 Закону | | |ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | |КАРЛА МАРКСА, 133 | | | | |БАДЕМОВА ГОРА, 20-А, |України "Про | | | | | | | | | |Д1224103650. T.IS BANKASL |порядок | | | | | | | | | |BESDCTAS BRANCH, ACC: |здійснення | | | | | | | | | |10080959521, IBAN: TR 690006 |розрахунків в| | | | | | | | | |4000 0021 0080 9595 21, |іноземній | | | | | | | | | |SWIFT: ISBKTRIS, CORPORATE |валюті" | | | | | | | | | |COMMERCIAL BANK, SOFIA, IBAN:|( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |BG 04 CORP 9220 111 448 680 1| | | | | | | | | | |SWIFT:, CORP BG SF | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |52|ДП |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, |0000993337| 18,97 |Долар США |"АТЛАНТИК С.С." ЕООД |БОЛГАРІЯ, 1404, СОФИЯ, УЛ. |Ст. 1 Закону | | |"СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ| |ВУЛ. КРІПОСНИЙ ВАЛ, | | | | |БАДЕМОВА ГОРА, 20-А, |України "Про | | |ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | |2 | | | | |Д1224103650. T.IS BANKASI, |порядок | | | | | | | | | |BESIKTAS BRANCH, ACC: |здійснення | | | | | | | | | |10080959521, IBAN: TR 690006 |розрахунків в| | | | | | | | | |4000 0021 0080 9595 21, |іноземній | | | | | | | | | |SWIFT: ISBKTRIS, CORPORATE |валюті" | | | | | | | | | |COMMERCIAL BANK, SOFIA, IBAN:|( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |BG 04 CORP 9220 111 448 680 I| | | | | | | | | | |SWIFT: CORP BG SF | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |53|"ФЕРМЕРСЬКЕ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ|0031048456| 3,49 | Євро |"JSC "VIMEX ENERGY" |УГОРЩИНА, М. БУДАПЕШТ, ВУЛ. |Ст. 1 Закону | | |ГОСПОДАРСТВО "ВМС" | |Р-Н, С. КИСЕЛІ | | | | |ХАРАСТ, 2533 |України "Про | | | | | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |54|ТОВ "АКВА-РОДОС" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |30000, М. СЛАВУТА, |0032065083| 20,00 | Євро |"ASTRO-OPTICA-INTERNATIONAL"|МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2029, Г.|Ст. 1 Закону | | | | |ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122-А | | | | |КИШИНЕВ, МУНЧЕШТСКОЕ Ш., 801.|України "Про | | | | | | | | | |Ф/К 1002600035476 |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 68,07 |Долар США |ТОВ "САНТЕХНИКА-ПЛЮС |БІЛОРУСЬ, 246020, Г. ГОМЕЛЬ, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | | |УЛ. СОСНОВАЯ, 18, КВ. 15. |України "Про | | | | | | | | | |УНН 490556249 |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |55|ТОВ"СИНЯВСЬКИ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |СТАРОСИНЯВСЬКИЙ Р-Н, |0032987356| 318,60 |Російський|ТОВ "УКРСТРОЙИНВЕСТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону | | |ГРАНИТИ" | |С. НОВА СИНЯВКА, | | |рубль вип.| |МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. ДМИТРИВ, |України "Про | | | | |ВУЛ. ФРАНКА, 9 | | | 1997 р. | |ВУЛ. РАЗИНА, 9 |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |56|ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР-Т|0033590996| 9,87 | Євро |ЧПТУП "РОСТ" |БІЛОРУСЬ, 247841, ГОМЕЛЬСКАЯ |Ст. 1 Закону | | | | |МИРУ, 63, ОФ. 31 | | | | |ОБЛ., Г. П. ЛЕЛЬЧИЦЫ, УЛ. |України "Про | | | | | | | | | |СОВЕТСКАЯ, 75, / 247841, |порядок | | | | | | | | | |ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. П. |здійснення | | | | | | | | | |ЛЕЛЬЧИЦИ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 66. |розрахунків в| | | | | | | | | |В/С 3012000560507 В ФИЛИАЛЕ |іноземній | | | | | | | | | |315 АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО |валюті" | | | | | | | | | |151501676, УНН 400008752, |( 185/94-ВР )| | | | | | | | | |ОКПО 14455589 | | |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |57|ПП "ЧАНЛІБЕЛ" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. НЕТІШИН, ВУЛ. |0034786518| 24,20 |Долар США |ПП "АГАЕВ ГУСЕЙНАГА ДОВЛАТ |БІЛОРУСЬ, 225751, БРЕСТСКАЯ |Ст. 1 Закону | | | | |КОСМОНАВТІВ, 36 | | | |ОГЛЫ" |ОБЛ., КОБРИНСКИЙ Р-Н, Д. |України "Про | | | | | | | | | |ОГОРОДНИКИ, УПН 290312467, |порядок | | | | | | | | | |Р/С 3013000009285 ОАО |здійснення | | | | | | | | | |"БЕЛГАЗПРОМБАНК", Г. КОБРИН, |розрахунків в| | | | | | | | | |МФО 150501171 |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |58|ФОП ПЕННЕР ДМИТРО |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ.|2649624278| 16,66 |Долар США |ІП "СТРАБУК ОЛЬГА |БІЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ |Ст. 1 Закону | | |ВАЛЕРІЙОВИЧ | |МАЙБОРСЬКОГО, 13/1, | | | |ВАСИЛЬЕВНА" |ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. 50 ЛЕТ |України "Про | | | | |КВ. 57 | | | | |БССР, 5, КВ. 86. Р/С |порядок | | | | | | | | | |3013029105013/840 В |здійснення | | | | | | | | | |БОРИСОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ОАО |розрахунків в| | | | | | | | | |"БЕЛПРОМСТРОЙБАНК. Г. БОРИСОВ|іноземній | | | | | | | | | |УЛ. ОРДЖИНИКИДЗЕ, 5-А, МФО |валюті" | | | | | | | | | |15300134 |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |59|ТОВ "БУКОФРУТ" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |КІЦМАНСЬКИЙ Р-Н, С. |0033688879| 238,50 | Євро |ТОВ "СОКО-СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107113, |Ст. 1 Закону | | | | |МАМАІВЦІ, 44 | | | | |М. МОСКВА, СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ |України "Про | | | | | | | | | |ПЛОЩА, 4-А. ИНН 7718643321 |порядок | | | | | | | | | |КПП 771801001 ООО "ССК". Р/Р |здійснення | | | | | | | | | |40702978970020401201 "OJSC |розрахунків в| | | | | | | | | |"PROMSVYAZBANK". 109052, |іноземній | | | | | | | | | |МОСКВА, ВУЛ. СМИРНОВСКАЯ, 10 |валюті" | | | | | | | | | |СТР. 22, SWIFT: PRMSRUMM |( 185/94-ВР )| | | | | | |--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| | | | | | | 1,20 | Євро |ВАТ "ГОРМОЛЗАВОД N 2" |БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, |Ст. 1 Закону | | | | | | | | | |ПАРТИЗАНСЬКИЙ ПР-Т, 170, Р/Р |України "Про | | | | | | | | | |3012028520016 В ФІЛІЇ 511 ОАО|порядок | | | | | | | | | |ЯСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 815 |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |60|ВАТ "МЕНА ПАК" |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. МЕНА, ВУЛ. |0000383260| 17,25 | Євро |ЗАТ "AGROSABA" |ЛИТВА, Г. КАУНАС, УЛ. НЕРИЕС |Ст. 1 Закону | | | | |КОШОВОГО, 6 | | | | |КРАНТИНЕ, 16-325. АСС. |України "Про | | | | | | | | | |LT717044060006263662, АО "SEB|порядок | | | | | | | | | |BANK". М. КАУНАС |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |61|ВАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД|ЧЕРНІГІВСЬКА |17507, М. ПРИЛУКИ, |0000418604| 137,50 |Долар США |"AUSCAS TRADING PTY LTD" |АВСТРАЛІЯ, 257 MORAY STREET |Ст. 1 Закону | | |"БІЛКОЗИН" | |ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, | | | | |SOUTH MELBOME, VICTORIA 3205,|України "Про | | | | |44 | | | | |N 347127, BSB 034-702, |порядок | | | | | | | | | |WESTPAC BANKING CORPORATION, |здійсненні | | | | | | | | | |SWIFT: WPAC AU 2S |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |62|ІНСТИТУТ |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. |0000497360| 7,22 |Долар США |ТОВ "СОЯ-СЕВЕР КО" |БІЛОРУСЬ, 223027, МИНСКИЙ Р-Н|Ст. 1 Закону | | |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ| |ШЕВЧЕНКА, 97 | | | | |Д. КОРОЛЕВ СТАН, УЛ. |України "Про | | |МІКРОБІОЛОГІЇ | | | | | | |ШКОЛЬНАЯ, 2А/19; УНН |порядок | | |УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ | | | | | | |100051375, ОКПО 147309086000,|здійснення | | |АГРАРНИХ НАУК | | | | | | |Р/С 3012609800014 В ЗАО |розрахунків в| | | | | | | | | |"ТРАНСБАНК" |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |63|ФОП БОБРУЙКО |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. |2832712917| 2,25 |Долар США |ЧТПУП "ФАИМПЕКС" |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. |Ст. 1 Закону | | |ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ| |ДОЦЕНКА, 15-А/33 | | | | |ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14/2-5/2. Р/С |України "Про | | | | | | | | | |3012207000018 В ЛЕНИНСКОМ |порядок | | | | | | | | | |ОТДЕЛЕНИИ ОАО |здійснення | | | | | | | | | |"БЕЛИНВЕСТБАНКА", КОД 763 УНП|розрахунків в| | | | | | | | | |100370019 |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+---------------------+-----------------+---------------------+----------+--------+----------+----------------------------+-----------------------------+-------------| |64|ФОП КОЖЕДУБ ВАДИМ |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. МЕНА, ВУЛ. ЛЕНІНА |2833017598| 0,94 | Євро |"KALERVO PUU TMI" |ФІНЛЯНДІЯ, URPUPOLKU 5C 15240|Ст. 1 Закону | | |МИХАЙЛОВИЧ | |18, КВ. 3 | | | | |LAHTI, /ЛАХТІ, ВУЛ. УРПУПОЛКИ|України "Про | | | | | | | | | |5С, F16215193000 171906 |порядок | | | | | | | | | |NORDEA BANK FINLAND, HELSINKI|здійснення | | | | | | | | | |FI |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: