open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2008 N 513
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 173 ( v0173282-09 ) від 17.03.2009 }
Про затвердження Формулярного довідника

з використання лікарських засобів в пульмонології

при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів

На виконання Державної програми забезпечення населення
лікарськими засобами на 2004-2010 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 року N 1162
( 1162-2003-п ), з метою створення державної системи
неупередженої, об'єктивної та доказової інформації про лікарські
засоби, розробки, запровадження та подальшого супроводу комплексу
заходів щодо найбільш раціональних, високоефективних та економічно
доцільних методів фармакотерапії на принципах доказової медицини і
відповідних стандартів лікування, забезпечення оптимального
використання наявних ресурсів для досягнення високої якості
медичної допомоги та на виконання наказу МОЗ України від
18.04.2008 р. N 216 ( v0216282-08 ) "Про створення Центрального
формулярного комітету" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Формулярний довідник з використання лікарських
засобів в пульмонології при обструктивних захворюваннях дихальних
шляхів (додається).
2. Директору Державного підприємства "Державний
фармакологічний центр" МОЗ України (Чумаку В.Т.) забезпечити
публікацію формулярного довідника, зазначеному в п.1 цього наказу
в складі Формулярного керівництва з використання лікарських
засобів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

05.09.2008 N 513

ФОРМУЛЯРНИЙ ДОВІДНИК

з використання лікарських засобів

в пульмонології при обструктивних

захворюваннях дихальних шляхів

Пульмонологія. Лікарські засоби,

що застосовуються при обструктивних

захворюваннях дихальних шляхів
1. Бронходилятатори
1.1. Адреностимулятори 1.1.1. Селективні (бета)2-агоністи (короткої та пролонгованої
дії) 1.1.1.1. (бета)2-агоністи короткої дії 1.1.1.2. (бета)2-агоністи пролонгованої дії 1.1.2 Неселективні (бета)-агоністи
1.2. М-холінолитики (короткої та пролонгованої дії) 1.2.1. М-холіноблокатори пролонгованої дії 1.2.2. М-холіноблокатори короткої дії 1.2.3. Комбіновані препарати
1.3. Ксантини 1.3.1. Теофілін 1.3.2. Комбіновані препарати 1.3.3. Доксофілін
2. Глюкокортикостероїди
2.1. Інгаляційні глюкокотикостероїди
2.2. Системні глюкокортикостероїди
2.3. Комбіновані препарати (ІКС + пролонговані
(бета)2-агоністи)
3. Інші засоби для системного застосування при обструктивних
захворюваннях дихальних шляхів
4. Стабілізатори мембран гладких клітин та блокатори
лейкотриєнових рецепторів
4.1. Стабілізатори мембран гладких клітин 4.1.1. Кромони 4.1.2. Кетитифен
4.2. Антагоністи лейкотриєнових рецепторів
5. Стимулятори дихання
5.1. Дихальні аналептики
6. Муколітичні засоби
6.1. Муколітики прямої дії 6.1.1. Неферментні 6.1.2. Ферментні муколітики
6.2. Муколітики непрямої дії 6.2.1. Секретолітики 6.2.2. Мукорегулятори 6.2.3. Стимулятори сурфактанту
6.3. Легеневі сурфактанти
6.4. Експекторанти 6.4.1. Експекторанти рефлекторної дії 6.4.2. Мукокінетики 6.4.3. Мукогідратанти 6.4.4. Стимулятори бронхіальних залоз
6.5. Комбіновані препарати та інші
7. Протикашльові препарати
7.1. Наркотичні протикашльові засоби
7.2. Ненаркотичні протикашльові засоби
7.3. Комбіновані протикашльові засоби

ОСНОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

(використані у розділі "Пульмонологія.

Лікарські засоби, що застосовуються при обструктивних

захворюваннях дихальних шляхів")

антиIgE - антиімуноглобулін Е AUC - площа на графіку під кривою "концентрація - час" (альфа) - альфа (бета) - бета

- максимальна концентрація в плазмі pH - водневий показник T - період напівіснування 1/2 t - температура а/б - антибіотик АБЗ - антибактеріальний засіб АГ - артеріальна гіпертензія АДФ - аденозиндифосфат АКТГ - адренокортикотропний гормон АЛТ - аланінамінотрансфераза амп. - ампула АР - алергічні реакції АСТ - аспартатамінотрансфераза АТФ - аденозинтрифосфат АТ - артеріальний тиск БА - бронхіальна астма в/в - внутрішньовенне введення ВДШ - верхні дихальні шляхи ВІЛ - вірус імунодефіциту людини в/м - внутрішньом'язеве введення С - максимальна концентрація в плазмі макс ГКС - глюкокортикостероїд г. - гострий год - година грам (+) - грампозитивний грам (-) - грамнегативний ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота ІКС - інгаляційний кортикостероїд ІХС - ішемічна хвороба серця КА - карбоангідраза капс. - капсули крап. - краплі ЛДГ - лактатдегідрогеназа ЛЗ - лікарський засіб ЛФ - лужна фосфатаза МО - міжнародні одиниці м/о - мікроорганізм МПД - максимально переносима доза НДШ - нижні дихальні шляхи НІЗТ - нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази ННІЗТ - ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази НПЗЗ - нестероїдні протизапальні засоби ОКС - оральні глюкокортикотероїди ОФВ1 - об'єм форсованого видиху за першу секунду ПОШвид - пікова об'ємна швидкість видиху ПРВЗ - протиретровірусні засоби п/ш - підшкірне введення р/добу - кількість разів на добу РНК - рибонуклеїнова кислота р-н - розчин СКС - системні глюкокортикостероїди с-м - синдром СНІД - синдром набутого імунодефіциту табл. - таблетки ФЖЕЛ - форсована життєва ємкість легень фл. - флакон хв - хвилина ХОЗЛ - хронічні обструктивні захворювання легенів хр. - хронічний ЦД - цукровий діабет ЦМВ - цитомегаловірус ЦНС - центральна нервова система ЧМТ - черепно-мозкова травма ШВЛ - штучна вентиляція легенів ШКТ - шлунково-кишковий тракт
В даному розділі розміщено ЛЗ для етіотропного,
патогенетичного та симптоматичного лікування хворих із
бронхообструктивними захворюваннями дихальних шляхів (БА, ХОЗЛ).
БА та ХОЗЛ розвиваються внаслідок персистуючого запалення бронхів,
супроводжуються зворотньою або фіксованою бронхообструкцією.
Лікування необхідно включати патогенетичну базисну (протизапальну
та бронхолітичну терапію - за допомогою, головним чином, ГКС,
антиIgE, антагоністів лейкотриєнів, інших засобів для системного
застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів,
бронхолітиків пролонгованої дії) та симптоматичну (контроль
симптомів за допомогою бронхолітиків короткої дії) терапію. При
інфекційних загостреннях додаються а/б, за умови надлишковому
продукування мокроти - відхаркуючі засоби (муколітики,
мукокінетики). Шляхи введення ЛЗ, що застосовуються для лікування
хворих із бронхообструктивними захворюваннями дихальних шляхів -
інгаляційний, per os, парентеральний. Якщо існує інгаляційна форма
ЛЗ, перевага віддається інгаляційному шляху введення (через
дозовані аерозольні інгалятори, інгалятори сухого порошку, при
загостреннях БА та ХОЗЛ - застосування через небулайзери.
Інгаляційний шлях - найбільш фізіологічний шлях при захворюваннях
дихальних шляхів, який дозволяє створити місцево високу
концентрацію ЛЗ в бронхіальному дереві, підвищує ефективність,
зменшує кількість і тяжкість системних ефектів, зменшує
вірогідність взаємодій ЛЗ, тощо)
1. Бронходилятатори
Бронходилятатори застосовуються в лікуванні
бронхообструктивних захворювань як для симптоматичного лікування
(зняття або зменшення г. симптомів) так і з метою досягнення та
підтримки тривалої бронходилятації в базисній терапії в якості
контролюючих медикаментів. До бронходилятаторів відносяться: - адреностимулятори (селективні (бета)2-агоністи короткої та
пролонгованої дії та неселективні (бета)-агоністи), - М-холінолітики (короткої та пролонгованої дії), - ксантини (теофілін, доксофілін, амінофілін), - комбіновані препарати (селективні (бета)2-агоністи короткої
дії + М-холінолітик короткої дії). Вибір між інгаляційними бронхолітиками залежить від клінічної
форми бронхообструктивного захворювання, ступеня тяжкості перебігу
захворювання, індивідуальної відповіді на них щодо зменшення
симптомів, супутньої патології, виникнення побічних ефектів. Якщо немає протипоказань в якості симптоматичної терапії
перевагу мають селективні (бета)2-агоністи короткої дії
(сальбутамол, фенотерол): вони мають швидкий початок
бронхолітичного ефекту (через 5-7 хв), який є дозозалежним і
триває на протязі 4-6 год. Застосування неселективного
(бета)-адреностимулятору, орципреналіну, по можливості, краще
уникати, зважаючи на наявність виражених побічних проявів.
Адреналін, стимулятор (альфа)- і (бета)-адренорецепторів,
використовують для невідкладної терапії АР негайного типу. Інший бронхолітик короткої дії - інгаляційний М-холінолітик
іпратропію бромід - викликає дещо меншу бронходилятацію,
характеризується дозозалежним ефектом з більш повільним початком і
дещо більшою тривалістю дії, ніж (бета)2-агоністи короткої дії. Комбінація бронхолітичних засобів короткої дії з різними
механізмами дії (бета)2-агоністів і холінолітиків) дає можливість
збільшити ступінь бронходилятації, отримати більш виражене і більш
тривале покращення ОФВ1 та зменшення гіперінфляції легень, ніж при
застосуванні кожного з бронхолітиків окремо. При цьому зменшується
вірогідність розвитку побічних ефектів, тахіфілаксії при
довготривалому лікуванні (бета)2-агоністами. Бронхолітики пролонгованої дії застосовуються в базисній
терапії БА та ХОЗЛ, при БА - лише в комплексі із ІКС, при ХОЗЛ -
можливо в монотерапії. Пролонгованої дії інгаляційні
(бета)2-агоністи (сальметерол, формотерол) спричиняють більш
сильний і стійкий бронхолітичний ефект, мають деяку протизапальну
дію; тривалість їх дії - 12 год і більше (початок дії формотеролу
такий же швидкий, як у бронхолітиків короткої дії). Пролонгованої дії холінолітик (тіотропіум) діє протягом
24 год і більше, спричиняє стабільний, значно сильніший ефект ніж
іпратропіум, має протизапальну дію, характеризується високою
безпечністю та хорошою переносимістю хворими. Теофіліни є бронхолітиками другого вибору. Вони мають менше
виражену бронхолітичну дію, потенційно токсичні, характеризуються
варіабельним метаболізмом при певних станах, супутніх
захворюваннях і одночасному призначенні разом з іншими
медикаментами. З метою підвищення ефективності лікування ці ЛЗ
можуть додаватись до попередньо призначених бронхолітиків першого
вибору (бета)2-агоністів і/або холінолітиків) при тяжкому перебігу
БА та ХОЗЛ, або призначатись у якості альтернативи при
неможливості проведення інгаляційної бронхолітичної терапії. Пролонговані теофіліни в низьких дозах, що додаються до
низьких доз ІКС (при середній тяжкості персистуючої БА), або до
високих доз ІКС (при тяжкій персистуючій БА) можуть покращувати
контроль над захворюванням. Крім можливої додаткової бронходилятації, теофіліни мають
деяку протизапальну дію при довготривалій терапії БА та ХОЗЛ
низькими дозами, підвищують силу дихальних м'язів, відновлюють
знижену чутливість хворих ХОЗЛ в умовах оксидантного стресу до
ГКС.
1.1. Адреностимулятори 1.1.1. Селективні (бета)2-агоністи Селективні (бета)2-агоністи (селективні агоністи
(бета)2-адренорецепторів, селективні (бета)2-стимулятори)
поділяються на (бета)2-агоністи короткої та пролонгованої дії. При БА (бета)2-агоністи короткої дії застосовуються при
потребі, у разі необхідності (за наявності симптомів). При
контрольованому перебігу БА не рекомендується їх застосування
більше 8 вдохів на добу. При легкій інтермітуючій БА рекомендується також
профілактичний прийом інгаляційних (бета)2-агоністів короткої дії
перед фізичним навантаженням або перед ймовірним впливом алергену
(ступінь доказовості А). При загостреннях БА - легкому та
середньої тяжкості на амбулаторному етапі (бета)2-агоністи
короткої дії призначаються 2-4 інгаляції кожні 20 хв протягом
першої години. Потім їх доза змінюється в залежності від тяжкості
загострення. При легких загостреннях та добрій відповіді на
початкову терапію - продовжити інгаляції 2-4 вдохи кожні 3-4 год
протягом 24-48 год, при помірному загостренні, при неповній
відповіді на початкову терапію - продовжити прийом - 6-10 вдохів
кожні 1-2 год, додати препарати інших груп. При поганій
відповіді - продовжити прийом - до 10 вдохів (краще через спейсер)
або повну дозу через небулайзер з інтервалами менше 1 год. Якщо у пацієнта ПОШвид збільшується до >= 80% від належних
або індивідуально кращих, і утримується на такому рівні протягом
3-4 год, додаткове лікування непотрібне. На госпітальному етапі - інгаляційні (бета)2-агоністи
короткої дії застосовують постійно протягом 1 год (рекомендовано
через небулайзер). При ХОЗЛ (бета)2-агоністи короткої дії застосовуються як
в якості симптоматичної терапії (ступінь доказовості А), так і
призначаються регулярно у якості базисної терапії для попередження
або зменшення персистуючих симптомів. При загостренні в амбулаторних умовах - рекомендується
збільшення дози (бета)2-агоністів короткої дії (ступінь
доказовості А). При лікуванні загострення в умовах стаціонару
(бета)2-агоністи короткої дії мають перевагу перед іншими
бронхолітиками (ступінь доказовості А). Рекомендується збільшити
дозу та/або частоту застосування, комбінувати (бета)2-агоністи
короткої дії з холінолітиками, використовувати спейсери або
небулайзери. Інгаляційні (бета)2-агоністи пролонгованої дії застосовуються
в базисній бронхолітичній та протизапальній терапії БА в комплексі
з ІКС (але не замість них і не в монотерапії), починаючи
із III ступеня (ступінь доказовості А), як в окремих пристроях
доставки, так і в комбінаціях із ІКС в одному пристрої доставки. При використанні (бета)2-агоністів пролонгованої дії
необхідно притримувались наступних рекомендацій: - (бета)2-агоністи пролонгованої дії призначаються у тих
випадках, коли регулярне застосування ІКС в добових дозах,
рекомендованих відповідно тяжкості перебігу БА (дивись п.2),
недостатнє для адекватного контролю БА; перш ніж вирішувати
питання щодо збільшення дози ІКС, рекомендовано до низьких доз ІКС
додавати (бета)2-агоністи пролонгованої дії з подальшим
моніторингом стану хворого; - не розпочинати лікування (бета)2-агоністами пролонгованої
дії при загостренні БА; - припинити прийом (бета)2-агоністів пролонгованої дії, якщо
немає покращення стану хворого; - переглянути прийом (бета)2-агоністів пролонгованої дії при
досягненні адекватного контролю БА. Якщо контроль БА підтримується протягом >= 3 місяців при
застосуванні комбінації низьких доз ІКС + (бета)2-агоніст
пролонгованої дії, прийом (бета)2-агоністу пролонгованої дії можна
відмінити (ступінь доказовості Д). При ХОЗЛ (бета)2-агоністи пролонгованої дії застосовуються
регулярно у якості базисної терапії (мають перевагу перед базисним
застосуванням (бета)2-агоністів короткої дії) починаючи
з II стадії. (Бета)2-агоністи з обережністю застосовують при
гіпертіреоїдизмі, подовженні QT-інтервалу на ЕКГ, АТГ. При
вагітності, якщо є потреба в призначенні високих доз,
застосовується лише інгаляційний шлях введення. Парентеральні
(бета)2-агоністи можуть впливати на міометрій та можуть викликати
кардіальні проблеми. При діабеті виникає ризик розвитку
кетоацидозу (особливо при в/в введенні). Побічні дія (бета)2-агоністів - тремор, знервованість,
головний біль, судоми, серцебиття. Інші побічні явища -
тахікардія, аритмії, периферична вазодилятація, ішемія міокарду,
порушення сну. Є дані щодо виникнення парадоксального
бронхоспазму, ангіоедеми, кропив'янки, гіпотензії, колапсу.
Застосування високих доз може призвести до гіпокаліємії.
1.1.1.1. (бета)2-агоністи короткої дії - Сальбутамол (Salbutamol)* Фармакотерапевтична група: R03A C02 - протиастматичні
препарати. Селективні агоністи (бета)2-адренорецепторів. Основна фармакотерапевтична дія: бронхолітична. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: у терапевтичних дозах діє на бета-2-адренорецептори
мускулатури бронхів з мінімальною або повною відсутністю дії на
бета-1-адренорецептори серця; викликає бронходилатацію у хворих з
оборотною обструкцією дихальних шляхів, що виникає внаслідок БА,
хр. бронхіту та емфіземи легенів; застосовують як для купірування
г. нападу бронхоспазму, так і для тривалого лікування з метою
профілактики астматичних нападів; після інгаляційного застосування
від 10% до 20% введеної дози досягає НДШ, решта - залишається
у системі доставки або у носоглотці, звідки всмоктується; частина
дози, що досягла дихальних шляхів, абсорбується у тканини легенів
та потрапляє в кровообіг, але не метаболізується в легенях;
початок дії припадає на 4-5 хв після інгаляції, тривалість дії
становить 4-6 год; метаболізується у печінці та виділяється.
головним чином, нирками у незмінному стані та у вигляді
фенолсульфатного метаболіту; при введенні р-ну для ін'єкцій T

1/2
становить 3-8 год; початок дії припадає на 4-5-ту хв після
ін'єкції, тривалість дії становить 4-6 год; С настає через

макс 0 хв після введення і становить 18 нг/мл; при застосуванні
усередину добре абсорбується (приблизно на 85%); визначається в
сироватці в межах 30 хв; С спостерігаються через 2-3 год; T

макс 1/2
становить до 5 год; зв'язування з білками - приблизно 10%, об'єм
розподілу становить 3,4 +- 0,6 л/кг; основна частина виводиться
нирками; проходить через плацентарний бар'єр; у плода можуть мати
місце адреноміметичні ефекти; ймовірно, проникає в молоко матері. Показання для застосування: лікування та профілактика нападу
ядухи при БА; ХОЗЛ та емфіземі легень; профілактика нападу астми,
пов'язаного з фізичним навантаженням або можливим контактом з
алергенами; обструктивний с-м у дітей; бронхоспазм різного
походження. Спосіб застосування та дози: інгаляційній шлях - дозований
аерозоль, 100 мкг/доза; дорослі і діти старше 4 років: при
г. бронхоспазмі - 1-2 інгаляційні дози (наступний прийом -
не раніше ніж через 4 год); профілактика нападів ядухи, зумовлених
навантаженням, - 2 дози перед фізичним навантаженням; профілактика
перед можливим контактом з передбачуваним алергеном - за 10-15 хв
інгаляційно 1 доза; при тривалому застосуванні - 1-2 інгаляції
3-4 р/добу з інтервалом не менше 3 год (не рекомендується
застосування більше 10 доз на добу); дітям старше 2 років - для
лікування нападів ядухи - 1 інгаляція одноразово, для системної
терапії - по 1 інгаляції 3-4 р/добу; парентерально - при
г. станах, які супроводжуються бронхоспазмом (в т.ч. БА) в/м
вводять по 500 мкг (0,5 мг) (8 мкг на 1 кг маси тіла) кожної
четвертої години, в/в введення у вену протягом 2-5 хв - 250 мкг
(0,25 мг) (4 мкг на 1 кг маси тіла), якщо необхідно, то повторюють
через 15 хв; при в/в введенні починають з дози 5 мкг/хв,
підвищуючи дозу до 10 мкг/хв, потім - до 20 мкг/хв з інтервалами
15-35 хв, за необхідності; добова доза при в/м введенні може
становити до 2 мг/добу; при в/в введенні - до 1 мг/добу;
перорально застосовують капсули з модифікованим вивільненням -
дорослим і підліткам старше 12 років призначають по 1 капс.
2 р/добу (8 мг 2 р/добу); загальна добова доза не повинна
перевищувати 16 мг, застосування вищих доз зазвичай не дає
додаткової терапевтичної користі, але може підвищувати ймовірність
виникнення побічних ефектів; капс. з модифікованим вивільненням
необхідно приймати до їди вранці і ввечері, не розжовуючи, з
достатньою кількістю рідини; тривалість лікування залежить від
особливостей і тяжкості захворювання. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: імунна
система - реакції гіперчутливості (ангіоневротичний набряк,
кропив'янку, бронхоспазм, гіпотензію та колапс); метаболічні
розлади - гіпокаліємія; нервова система - тремор, головний біль,
гіперактивність; серцево-судинна система - тахікардія, порушення
серцевого ритму, включаючи фібриляцію, суправентрикулярну
тахікардію та екстрасистолію, периферична вазодилатація; дихальна
система та органи грудної клітки - парадоксальний бронхоспазм;
ШКТ - подразнення слизових оболонок рота та глотки;
скелетно-м'язова система - м'язові судоми. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату. Форми випуску ЛЗ: аерозоль для інгаляцій, дозований,
100 мкг/дозу по 200 доз у балонах, р-н для інгаляцій по
2,5 мг/2,5 мл у небулах, р-н для ін'єкцій, 0,5 мг/мл по 1 мл
в амп., капс. з модифікованим вивільненням по 8 мг. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
25 град.С; контейнер знаходиться під тиском; термін придатності -
2 роки. Торгова назва: I. Сальбутамол-МФ, ТОВ "Мікрофарм" II. Асталін, "Cipla", Індія Вентилор, "Exir Pharmaceutical Co.", Іран Вентолін(ТМ), Евохалер(ТМ)" GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A." для "GlaxoSmithKline Export Ltd", Польща/Великобританія Вентолін(ТМ), "GlaxoWellcome GmbH & Co" для "GlaxoSmithKline
Export Limited", Німеччина/Великобританія Саламол-Еко, Саламол-Еко Легке Дихання, "Norton Waterford T/A
IVAX Pharmaceuticals"; "IVAX Pharmaceuticals s.r.o." для "Norton
Healthcare Ltd", Ірландія/Чеська Республіка/Великобританія Сальбугексал, "Salutas Pharma GmbH" підприємство компанії
"Hexal AG"; "HEXAL POLSKA Sp. z.o.o." підприємство компанії "Hexal
AG", Німеччина/Польща/Німеччина, Сальбутамол, "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A." для
"GlaxoSmithKline Export Ltd", Польща/Великобританія. - Фенотерол (Fenoterol)* Фармакотерапевтична група: R03AC04 - засоби, що
застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів.
Селективні агоністи (бета)2-адренорецепторів.. Основна фармакотерапевтична дія: бронхолітична. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: симпатоміметичний засіб, який в терапевтичній дозі
вибірково стимулює (бета)2-адренорецептори; при використанні більш
високих доз стимулює (бета)1-адренорецептори; розслабляє гладку
мускулатуру бронхів і судин та запобігає розвитку бронхоспастичних
реакцій, зумовлених впливом гістаміну, метахоліну, холодного
повітря та алергенів (реакції гіперчутливості негайного типу);
зразу після застосування блокує вивільнення медіаторів запалення і
бронхообструкції з опасистих клітин; після застосування у більш
високих дозах відмічалося посилення мукоциліарного кліренсу; при
високій концентрації у плазмі, яка частіше досягається при
пероральному або в/в способі введення, відмічається зниження
скоротливої активності матки; (бета)-адренергічний вплив на
серцеву діяльність, такий як збільшення частоти і сили серцевих
скорочень, зумовлений судинною дією, стимуляцією
(бета)2-адренорецепторів, а при застосуванні доз, що перевищують
терапевтичні, - стимуляцією серцевих (бета)1-адренорецепторів; на
відміну від впливу на гладку мускулатуру бронхів, системна дія
(бета)-агоністів є приводом для розвитку толерантності;
терапевтичний ефект чиниться шляхом місцевого впливу на дихальні
шляхи; фармакодинамічні властивості бронходилатації не належать до
фармакокінетики діючої речовини; тетрафторетанвмісна і фреонвмісна
форми можуть вважатися еквівалентними; після інгалювання при
обструктивних захворюваннях легенів протягом декількох хв виникає
бронходилатація; бронходилататорний ефект триває 3-5 год; після
інгаляції, залежно від методу інгалювання та системи, яка
використовується, близько 10-30% діючої речовини, що вивільняється
із аерозольного препарату, досягає НДШ; після інгалювання однієї
дози дозованого аерозолю встановлений рівень всмоктування - 17%;
всмоктування потім проходить двофазним шляхом - 30% швидко
абсорбується з T 11 хв, а 70% - повільно абсорбується з T

1/2 1/2
120 хв; немає кореляції між концентрацією у плазмі та
фармакодинамічною кривою часу відповіді після інгаляції; різниця
тривалості бронходилятаторної дії після інгаляції, порівняно з в/в
введенням, не підтверджується системними рівнями у плазмі; після
орального введення абсорбується приблизно 60%; частина, що
всмокталася, піддається одностадійному метаболізму, внаслідок чого
оральна біодоступність знижується приблизно до 1,5%, ось чому
проковтнута порція активного інгредієнта практично нічого не
вносить у системний рівень у плазмі після інгалювання; при
систематичному введенні елімінується за 3-камерною моделлю
з T = 0,42 хв, T = 14,3 хв, T = 3,2 год; метаболічна
1/2a 1/2в 1/2g рансформація у людини відбувається майже повністю шляхом
сульфатації, в основному в інтестинальній стінці; у
неметаболізованому стані може проходити крізь плаценту та
потрапляти у материнське молоко; щодо впливу на метаболічні стани
при діабеті даних недостатньо. Спосіб застосування та дози: дозований аерозоль для
інгаляцій, 100 мкг, 200 мкг/доза, призначається, 1-2 інгаляційних
дози по потребі; у більшості випадків для швидкого полегшення
симптомів нападу БА достатньо 1 дози, якщо через 5 хв дихання
полегшується незначно, можна повторити інгаляцію; якщо напад не
знімається 2 дозами та виникає потреба у подальшій інгаляції,
хворий повинен негайно звернутися за невідкладною допомогою;
профілактика астми, індукованої фізичним навантаженням -
1-2 інгаляції на один прийом, максимум до 8 доз на день; БА та
інші стани із зворотним звуженням дихальних шляхів - 1-2 інгаляції
на один прийом, якщо необхідні повторні інгаляції, то не більше
8 інгаляцій на день. Показання для застосування: симптоматичне лікування
г. астматичних нападів; профілактика проявів, що індукують астму;
симптоматичне лікування БА та інших станів з оборотним звуженням
дихальних шляхів, наприклад ХОЗЛ. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: тремор
скелетних м'язів, знервованість, головний біль, запаморочення,
тахікардія та серцебиття; гіпокаліємія; кашель, місцеве
подразнення, зрідка - про парадоксальну бронхоконстрикцію; нудота,
блювання, підвищена пітливість, слабкість, міальгія, м'язові
судоми; після застосування високих доз - зниження діастолічного
АТ, підвищення систолічного АТ, аритмія; шкірні АР; в окремих
випадках - психічне збудження. Противопоказання до застосування ЛЗ: гіпертрофічна
обструктивна кардіоміопатія, тахіаритмія; вагітність (I триместр),
годування груддю; гіперчутливість до препарату. Форми випуску ЛЗ: аерозоль для інгаляцій, дозований,
100 мкг/дозу по 10 мл, по 15 мл (300 доз [0,03 г]) у балонах,
200 мкг/дозу по 15 мл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
25 град.С; термін придатності - 3 роки. Торгова назва: I. Беровент-МФ, ТОВ "Мікрофарм" II. Беротек Н, "Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG"
підрозділ "Boehringer Ingelheim International GmbH", Німеччина.
1.1.1.2. (бета)2-агоністи пролонгованої дії - Сальметерол (Salmeterol)* Фармакотерапевтична група: R03A C12 - протиастматичні засоби.
Адренергічні препарати для інгаляційного застосування. Селективні
агоністи (бета)2-адренорецепторів. Основна фармакотерапевтична дія: частковий агоніст
(бета)2-адренорецепторів пролонгованої дії; призначають для
підтримуючої терапії й з метою профілактики бронхоспазма;
ефективний для попередження нічних нападів ядухи, а також
попереджує бронхоспазм, викликаний фізичним навантаженням. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: селективний агоніст (бета)2-адренорецепторів
пролонгованої дії (12 год); є більш ефективним засобом для
попередження гістамініндукованого бронхоспазму та викликає більш
тривалу (не менше 12 год) бронходилатацію, ніж агоністи
(бета)2-адренорецепторів короткої дії; сильний і довготривалий
інгібітор звільнення з опасистих клітин гістаміну, лейкотрієнів та
простагландину D2; пригнічує ранню та пізню стадію АР; після
введення однієї дози пригнічення пізньої стадії триває до 30 год,
коли бронходилатаційний ефект вже відсутній; одноразове
застосування зменшує гіперреактивність бронхів; має додаткову, не
бронходилатаційну активність, однак повне клінічне значення цього
не до кінця вивчене; механізм цієї активності відмінний від
протизапального ефекту ГК, застосування яких не слід припиняти або
зменшувати дозу при застосуванні сальметеролу; при введенні в дозі
50 мкг 2 р/добу С становить 200 пг/мл, після чого швидко

макс меншується; основний шлях виведення - через ШКТ; екскретується
головним чином у вигляді гідроксильного метаболіту. Показання для застосування: профілактика нападів усіх видів
БА (у тому числі нічної та астми фізичного навантаження),
лікування хр. обструктивного бронхіту та інших захворювань, які
супроводжуються оборотною обструкцією бронхів; не відноситься до
засобів невідкладної допомоги і не повинен використовуватися для
лікування нападів БА. Спосіб застосування та дози: для досягнення повного
терапевтичного ефекту при лікуванні оборотної обструкції дихальних
шляхів необхідно регулярне застосування препарату; початок
бронходилатації після інгаляції настає через 10-20 хв і триває
12 год, що особливо важливо для хворих з нічними нападами БА, ХОЗЛ
і хр. бронхіту та для хворих з нападами, що провокуються фізичним
навантаженням; у зв'язку з можливістю розвитку побічної дії,
пов'язаної з передозуванням цієї групи ліків, збільшення дози та
частоти застосування повинно проводитися лише лікарем; пацієнтам,
яким тяжко застосовувати інгалятор, рекомендується використовувати
спеціальну насадку-спейсер; рекомендовано дорослим 2 інгаляції
(2 х 25 мкг) 2 р/добу, при тяжкій обструкції дихальних шляхів дозу
можна збільшити до 4 інгаляцій (4 х 25 мкг) 2 р/добу; дітям старше
4 років - 2 інгаляції (2 х 25 мкг) 2 р/добу; недостатність
клінічних даних застосування для лікування дітей до 4 років
не дозволяє призначати препарат хворим цієї вікової групи. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: імунна
система - висип, анафілактична реакція, включаючи набряк та
ангіоневротичний набряк, бронхоспазм та анафілактичний шок;
метаболічні розлади - гіперглікемія; нервова система - тремор,
головний біль; серцево-судинна система - тахікардія (виникає
частіше при застосуванні доз вище за 50 мкг 2 р/добу), порушення
серцевого ритму, включаючи передсердну фібриляцію,
суправентрикулярну тахікардію та екстрасистолію; дихальна система
та органи грудної порожнини - подразнення ротоглотки та
парадоксальний бронхоспазм; скелетно-м'язова система та сполучні
тканини - судоми м'язів, артралгія. Протиопоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
компонентів препарату. Форми випуску ЛЗ: аерозоль для інгаляцій, дозований,
25 мкг/дозу по 120 доз (3 мг). Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-25 град.С;
термін придатності - 2 роки. Торгова назва: II. Сальметер, "Dr. Reddy's Laboratories Limited", Індія, Серевент(ТМ), Евохалер(ТМ), "GlaxoWellcome Operations";
"GlaxoWellcome Productions"; "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A.", Великобританія/Франція/Польща, Серобід, "Cipla Ltd", Індія. - Формотерол (Formoterol)* Фармакотерапевтична група: R03 AC13 - адренергічні препарати
для місцевого застосування. Селективні агоністи
(бета)2-адренорецепторів. Основна фармакотерапевтична дія: агоніст
(бета)2-адренорецепторів пролонгованої дії; призначають для
підтримуючої терапії БА в поєднанні з протизапальними засобами
(ІКС), а не в монотерапії з метою профілактики бронхоспазма;
ефективний для попередження нічних нападів ядухи, а також
попереджує бронхоспазм, викликаний фізичним навантаженням;
не застосовують для клікування загостреннь БА; при його
призначенні дозу ГК не знижують. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: селективний агоніст (бета)2-адренорецепторів; справляє
бронхорозширюючу дію у пацієнтів з оборотною обструкцією дихальних
шляхів; діє швидко (початок дії в межах 1-3 хв), і його ефект
зберігається протягом 12 год після інгаляції; при застосуванні
в терапевтичних дозах вплив на серцево-судинну систему є
мінімальним і спостерігається лише в окремих випадках; гальмує
вивільнення гістаміну і лейкотрієнів з пасивно сенсибілізованих
легенів людини; ефективно попереджує бронхоспазм, спричинений
алергенами, фізичним навантаженням, холодним повітрям, гістаміном
чи метахоліном, оскільки бронхорозширюючий ефект препарату є
вираженим протягом 12 год після інгаляції, підтримуюча терапія
дозволяє у більшості випадків забезпечити необхідний контроль
бронхоспазму при хр. захворюваннях легенів як протягом дня, так і
вночі; у хворих на ХОЗЛ стабільного перебігу у дозах по 12 або
24 мкг 2 р/добу викликає швидке настання бронхорозширюючого
ефекту, що триває не менше 12 год і супроводжується суб'єктивним
покращанням з точки зору параметрів якості життя; близько 90%
проковтується та потім адсорбується з ШКТ, при інгаляції швидко
всмоктується; після інгаляції в терапевтичних дозах концентрація
в плазмі крові нижче за межі визначення; при застосуванні в дозі,
що перевищує терапевтичну (разова доза 120 мкг), С 266 пмоль/л

макс постерігалась через 5 хв після інгаляції; у хворих на ХОЗЛ, що
отримували у дозі 12 або 24 мкг 2 р/добу протягом 12 тижнів,
концентрації в плазмі, що вимірювались через 10 хв, 2 год і 6 год
після інгаляції, знаходились у діапазонах 11,5-25,7 пмоль/л і
23,3-50,3 пмоль/л відповідно; після інгаляції в дозах 12-96 мкг
максимальна швидкість екскреції досягається в межах 1-2 год;
визначення сумарної екскреції із сечею після його застосування
у вигляді порошку для інгаляцій (12-24 мкг) і у вигляді аерозолю
(12-96 мкг) показало, що кількість в кровотоці збільшується
пропорційно об'єму дози; зв'язування з білками плазми крові
становить 61-64% (в першу чергу, зв'язування відбувається з
альбуміном - 34%); основним шляхом метаболізму є пряма
глюкуронізація, інший шлях метаболізму - о-деметилювання з
подальшою глюкуронізацією; T становить 2-3 год; кінцевий час

1/2 - близько 5 год; активна речовина та її метаболіти повністю
1/2 лімінуються з організму; близько 2/3 від дози, застосованої
внутрішньо, виводиться із сечею, а 1/3 - з калом; після інгаляції
у середньому близько 6-9% дози виводиться із сечею в незміненому
вигляді; нирковий кліренс становить 150 мл/хв. Спосіб застосування та дози: при БА для регулярної
підтримуючої терапії (в комбінації із ІКС) доза становить
12-24 мкг 2 р/добу; за необхідності додатково можна застосувати
12-24 мкг/добу; з метою профілактики бронхоспазму, що спричинений
фізичним навантаженням або невідворотною дією відомого алергену,
за 15 хв до передбачуваного контакту з алергеном або до
навантаження слід інгалювати вміст 1 капс. (12 мкг); хворим на БА
тяжкого перебігу може знадобитися разова доза 24 мкг; для дітей
5 років і старше при БА або іншому захворюванні з оборотною
обструкцією дихальних шляхів доза для регулярної підтримуючої
терапії становить 12 мкг 2 р/добу. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ:
кістково-м'язова система - тремор, судоми, міалгії;
серцево-судинна система - відчуття серцебиття, тахікардія; ЦНС -
головний біль, збудження, запаморочення, відчуття тривоги,
нервозність, безсоння; дихальна система - посилення бронхоспазму,
місцеві реакції, подразнення глотки; інші - реакції
гіперчутливості (тяжка артеріальна гіпотензія, кропив'янка,
ангіоневротичний набряк, свербіж, екзантема); периферичні набряки,
зміна смакових відчуттів, нудота. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
компенентів препарату; вагітність, період годування груддю; вік до
5 років. Форми випуску ЛЗ: капс., що містять порошок для інгаляцій, по
12 мкг. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t до 25 град.С;
термін придатності - 2 роки. Торгова назва: II. Зафірон, "Adamed" Sp. z.o.o, Польща.
1.1.2. Неселективні (бета)2-агоністи Орципреналін (Orciprenaline) Фармакотерапевтична група: R03A B03 - протиастматичний засіб
для інгаляційного застосування. Неселективний агоніст
(бета)2-адренорецепторів. Основна фармакотерапевтична дія: адреностимулятор в основному
непрямої дії, що володіє деякою вибірковістю у відношенні
(бета)2-адренорецепторів, як бронходилататор менш безпечний в
порівнянні із селективними (бета)2-агоністами короткої і
пролонгованої дії, тому що частіше викликає аритмії й інші побічні
ефекти. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: справляє значний бронхолітичний ефект, лікує та
запобігає розвитку бронхоспазму, стимулюючи
(бета)2-адренорецептори; після інгаляції ефект розвивається через
10-15 хв, досягаючи максимуму через 1-1,5 год, і продовжується
3-6 год; T становить 2,5 год; виводиться головним чином нирками

1/2 сполуці із сірчаною кислотою.

Показання для застосування: лікування нападів задишки,
спричиненої скороченням гладкої мускулатури бронхів при БА та
ХОЗЛ. Спосіб застосування та дози: дорослі та діти старше
12 років - 1-2 дози при потребі; за необхідності повторні дози
застосовуються не раніше, ніж через 20-30 хв після першої;
застосовувати препарат у наступний раз можна через 4 год; не слід
застосовувати більше 12 доз/добу; препарат у разовій дозі можна
застосовувати також дітям старше 3 років. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: відчуття
тривоги та втоми; ШКТ - нудота, блювання, відчуття неприємного
смаку; головний біль та запаморочення, підвищення АТ, гіпергідроз,
тремтіння та скорочення м'язів, тахікардія та інші види порушень
серцевого ритму, періодичне посилене серцебиття, гіпокаліємія;
місцеве подразнення, АР; кашель, парадоксальний бронхоспазм і
посилення задишки. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
компонентів препарату, тахікардія та інші види аритмій, період
лактації. Форми випуску ЛЗ: аерозоль дозований для інгаляцій
750 мкг/доза Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-25 град.С;
термін придатності - 3 роки. Торгова назва: I. Астмовент-МФ, ТОВ "Мікрофарм" II. Астмопент, "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A." для
"GlaxoSmithKline Export Ltd", Польща/Великобританія
1.2. М-холіноблокатори Бронхолітичний ефект іпраторопію броміду менш виражений, ніж
у (бета)2-агоністів, початок дії більш повільний, дія більш
тривала (бронхолітичний ефект триває до 8 год) (ступінь
доказовості А). Тривалість дії пролонгованого М-холінолітика
тіотропіуму броміду - більше 24 год (ступінь доказовості А). Чутливість М-холінорецепторів бронхів не зменшується з віком,
що дозволяє застосовувати М-холіноблокатори у хворих ХОЗЛ літнього
й старечого віку. У М-холіноблокаторів відсутня кардіотоксична
дія, що уможливлює їхнє застосування в пацієнтів з порушеннями
діяльності серцево-судинної системи. На відміну від
(бета)2-агоністів, холіноблокатори не викликають вазодилятації й
зниження pO2. М-холіноблокатори зменшують секрецію залоз слизової
оболонки носа й бронхіальних залоз, однак мукоциліарий кліренс
не пригнічується інгаляційними М-холіноблокаторами. До
М-холіноблокаторів не виникає тахифілаксії при повторному
застосуванні, їх можна застосовувати тривалий термін без зменшення
ефективності. Холінолітики короткої дії при БА на всіх ступенях
застосовується в якості симптоматичної терапії при потребі при
неможливості або неефективності застосування (бета)2-агоністів.
При середньої тяжкості і тяжких загостреннях БА додаються до
(бета)2-агоністів і спричиняють додатковий бронхолітичний ефект,
призначати краще через спейсер великого об'єму або небулайзер. М-холінолітики - основні ліки в лікуванні ХОЗЛ. Інгаляційне
призначення М-холіноблокаторів рекомендується при всіх ступенях
тяжкості ХОЗЛ. При легкому ХОЗЛ застосовуються М-холіноблокатори
короткої дії при потребі, при ХОЗЛ середньої тяжкості та тяжкому
М-холіноблокатори застосовують постійно; при цьому можливо
збільшення дози препаратів короткої дії, застосування їх при
потребі та планово в базисній терапії, починаючи із II стадії. Застосування М-холіноблокаторів тривалої дії (тіотропію
бромід) показане починаючи із II стадії захворювання. Постійний
прийом М-холіноблокаторів тривалої дії поліпшує функцію легенів,
зменшує задишку, поліпшує якість життя, знижує частоту й
тривалість загострень ХОЗЛ. Тривале застосування М-холіноблокаторів поліпшує якість сну
у хворих ХОЗЛ і зменшує кількість загострень захворювання.
1.2.1. М-холіноблокатори короткої дії - Іпратропію бромід (Ipratropium bromide)* Фармакотерапевтична група: R03 BB01 - протиастматичні
препарати для інгаляційного застосування. Основна фармакотерапевтична дія: неселективний
М-холіноблокатор; блокує різні підтипи (М , М ) М-холінорецепторів

1 3 дихальних шляхах.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: активною речовиною є іпратропію бромід - конкурентний
антагоніст нейромедіатору ацетилхоліну; блокує мускаринові
рецептори гладкої мускулатури трахеобронхіального дерева і
пригнічує рефлекторну бронхоконстрикцію; запобігає опосередкованій
ацетилхоліном стимуляції чуттєвих волокон блукаючого нерва при
впливі різних факторів; чинить як виражений бронхолітичний, так і
профілактичний ефект; викликає зменшення секреції залоз слизової
носа і бронхіальних залоз; бронхолітичний ефект настає через
5-10 хв після інгаляції, досягає максимуму до кінця першої години
і зберігається в середньому протягом 5-6 год після інгаляції;
характерна вкрай низька абсорбція зі слизових оболонок дихальних
шляхів; концентрація у плазмі міститься на нижній межі визначення,
і вимірити її можливо лише при застосуванні високих доз активної
речовини (що відповідають 28 дозам аерозолю), а також шляхом
використання специфічних методів збагачення; при інгаляційному
застосуванні терапевтичних доз значущі концентрації препарату в
плазмі були в 1000 разів нижче, ніж після перорального і в/в
введення; виділення відбувається переважно через кишечник; близько
25% виділяється в незмінній формі, інша частина - у вигляді
численних метаболітів; T 3-4 год; кумуляції активної речовини

1/2 е виявлено; не проникає крізь гемато-енцефалічний бар'єр.

Показання для застосування: для базисної терапії хворих ХОЗЛ;
для профілактики бронхоспазмів при БА в комбінації
з (бета)-адреноміметиками або як монотерапію за наявності
протипоказань або чутливості до останніх. Спосіб застосування та дози: для лікування дорослих і дітей
старше 12 років - 40 мкг 3-4 р/добу; в особливих випадках для
досягнення максимального ефекту на ранніх стадіях лікування для
дорослих початкова доза може бути збільшена до 80 мкг 3-4 р/добу;
для дітей віком від 6 до 12 років терапевтична доза становить
40 мкг 2-3 р/добу; термін лікування залежить від тяжкості та
перебігу захворювання і визначається індивідуально. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: сухість
у роті, біль у горлі; при потраплянні препарату до очей зрідка
можуть спостерігатися легкі оборотні порушення акомодації;
дихальна система - кашель, парадоксальний бронхоспазм; АР -
кропив'янка, ангіоневротичний набряк. Протипоказання до застосування ЛЗ: I триместр вагітності;
гіперчутливість до атропіноподібних речовин і до неактивних
компонентів препарату, закрито кутова глаукома; дозування
препарату 40 мкг/дозу не рекомендується застосовувати у дітей
молодше 6 років. Форми випуску ЛЗ: аерозоль дозований для інгаляцій,
40 мкг/доза, капсули з порошком для інгаляцій. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
30 град.С; термін придатності - 2 роки. Торгова назва: II: Іправент, "Cipla Ltd", Індія.
1.2.2. М-холіноблокатори пролонгованої дії - Тіотропію бромід (Tiotropium bromide)* Фармакотерапевтична група: R03B B04 - протиастматичний засіб,
що застосовується інгаляційно. Основна фармакотерапевтична дія: переважний блокатор
М -холінорецепторів у дихальних шляхах (блокує також
3 -холінорецептори); у порівнянні з іпратропія бромідом більш
1 ктивний і діє триваліше, але дія розвивається повільніше.

Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: є специфічним антихолінергічним агентом тривалої дії;
має подібну спорідненість з підтипами мускаринових рецепторів М

1
до М ; у дихальних шляхах інгібіція М -рецепторів приводить до 5 3 озслаблення гладкої мускулатури; конкурентний та зворотний
антагонізм був продемонстрований на рецепторах людського та
тваринного походження; у доклінічних дослідженнях in vitro та in
vivo бронхопротективний ефект був дозозалежний та тривав більше
24 год; тривалість ефекту, певно, зумовлена дуже повільним
вивільненням із М -рецепторів, що проявляє T , і є значно

3 1/2 овшим, ніж спостерігався з іпратропіумом; як N - четвертинний
антихолінергик, є місцево (бронхо-) селективним при інгаляційному
застосуванні, він демонструє прийнятний терапевтичний діапазон до
виявлення системних антихолінергічних ефектів; дисоціація із
M -рецепторів є швидшою, ніж M в функціональному дослідженні in
2 3 itro; М - більше прийнятний (кінетично контрольований) рецептор

3 ідтипу селективності, ніж М ; висока ефективність та повільна

2 исоціація з рецепторами клінічно корелює зі значною та тривалою
бронходилатацією в пацієнтів з ХОЗЛ; бронходилатація після
інгаляції є в першу чергу місцевим ефектом на дихальні шляхи, що
не є системним; після застосування 1 р/добу відзначено значне
покращання функції легень (збільшення ОФВ1 та ФЖЕЛ) протягом 30 хв
після першої дози, ефект тривав 24 год; фармакодинамічний
стабільний стан досягається протягом одного тижня; згідно з
щоденним вимірюванням значно покращує ранкову та вечірню
максимальну швидкість видиху; покращання функції легень
зберігається без ознак толерантності; бронходилатація триває
протягом 24-годинного інтервалу дозування порівняно з плацебо; при
інгаляційному способі застосування більша частина дози, що
вивільняється, осідає в ШКТ та в меншому об'ємі - у легенях; після
інгаляції сухого порошку абсолютна біодоступність становить 19,5%,
бо фракція, що досягає легені, є високобіодоступною; одночасне
вживання їжі не впливає на абсорбцію; абсолютна біодоступність
розчину для перорального застосування становить 2-3%; а С

макс
спостерігається через 5 хв після інгаляції; 72% зв'язується з
білками плазми; демонструє об'єм розподілу 32 л/кг; при
стабільному стані С у пацієнтів з ХОЗЛ становив 17-19 пг/мл

макс ри визначенні через 5 хв після інгаляції дози 18 мкг і швидко
знижується багатостадійним чином; усталений стан концентрації в
плазмі становить 3-4 пг/мл; не проникає крізь гематоенцефалічний
бар'єр в значному об'ємі; кінцевий елімінаційний T відбувається

1/2 а 5-6 день після інгаляції; після інгаляції сухим порошком
виділення з сечею становить 14% дози, залишок не абсорбується
кишечником і виводиться з калом; ренальний кліренс перевищує
кліренс креатиніну, що вказує на виділення в сечу; після постійної
щоденної інгаляції в пацієнтів із ХОЗЛ фармакокінетичний усталений
стан досягався через 2-3 тижні без наступної кумуляції. Показання для застосування: підтримуюча терапія при ХОЗЛ;
профілактика загострення захворювання. Спосіб застосування та дози: рекомендована доза 1 інгаляція
вмісту 1 капс. на день за допомогою інгаляційного пристрою;
інгаляцію слід робити в один і той же час доби. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: ШКТ -
сухість у роті, запор; дихальна система - кашель, місцеве
подразнення гортані; хрипота, носова кровотеча; серцево-судинна
система - тахікардія; суправентрикулярна тахікардія, фібриляція
передсердя, відчуття серцебиття; сечостатева система - утруднене
сечовипускання і затримка сечі (у схильних до цього чоловіків);
нервова система - запаморочення; АР - висипання, кропив'янка,
свербіж, ангіоневротичний набряк, інші реакції гіперчутливості;
нечіткість зору, г. глаукома; бронхоспазм, викликаний інгаляцією. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату. Форми випуску ЛЗ: капс. з порошком для інгаляцій,
18 мкг/доза. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
25 град.С; Термін придатності - 2 роки; після першого розкриття
смуги (стріпа) блістера використати протягом 9 днів. Торгова назва: II. Спіріва, "Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG"
підрозділ "Boehringer Ingelheim International GmbH", Німеччина,
ТІОВА, "Cipla Ltd", Індія.
Комбіновані препарати Використання (бета)-адреностимуляторів (сальбутамолу та
фенотеролу) у комбінації з М-холіноблокаторами короткої дії
(іпратропію броміду) дозволяє підсилити бронхорозширюючу дію й
істотно зменшити сумарну дозу (бета)-адреностимуляторів і тим
самим знизити ризик побічної дії останніх. Переваги цієї
комбінації: вплив на дві патогенетичні ланки бронхообструкції й
швидка бронхолитична дія. Для цієї мети існують зручні комбінації
препаратів в одному інгаляторі. При БА застосовується при неможливості застосування або
неефективності (бета)2-агоністів. При с-мі стомлення дихальної мускулатури найкращий ефект
досягається при використанні небулайзерів. При стабільному ХОЗЛ приводить до більш вираженого й
тривалого збільшення ОФВ1, ніж при використанні кожного препарату
окремо, і не викликає ознак тахифілаксії протягом лікування
90 днів і більше. - Іпратропія бромід + фенотерол (Ipratropii bromidi +
fenoterol)* II. Беродуал(R) Н, аерозоль дозований по 10 мл (200 доз) у
металевих балончиках з дозованим клапаном, 1 доза містить
іпратропію броміду 21 мкг; фенотеролу гідроброміду 50 мкг,
"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG" підрозділ "Boehringer
Ingelheim International GmbH" - Іпратропія бромід + сальбутамол (Ipratropii bromidi +
salbutamol)* II. Дуолін, аерозоль дозований для інгаляцій,1 доза аерозолю
містить сальбутамолу - 100,0 мкг, іпратропію броміду - 20,0 мкг,
"Cipla Ltd", Індія.
1.3. Ксантини 1.3.1. Теофілін Препарати теофіліну застосовуються при БА як бронхолітики
другого вибору в якості симптоматичної тарапії (короткої дії),
пролонгованої дії теофіліни в комбінації із ІКС - в якості
базисної терапії на III-IV ступенях БА (при неможливості або
неефективності пролонгованої дії (бета)2-агоністів), при тяжких
загостреннях БА в умовах стаціонару показано парентеральне
введення. При ХОЗЛ теофіліни призначаються при недостатній ефективності
холінолітиків і (бета)-адреностимуляторів. Хоча вони виявляють
менш виражену бронходилатуючу дію, але їх прийом може призводити
до зменшення легеневої гіпертензії, підвищення діурезу, стимуляція
ЦНС, посилення роботи дихальних м'язів, що може бути корисними у
деяких хворих. Можуть спричиняти додатковий ефект при призначенні
з малими дозами (бета)2-агоністів, але при такій комбінації
зростає ризик побічних ефектів, зокрема гіпокаліємії. При використанні препаратів теофіліну (короткої й
пролонгованої дії) рекомендоване визначення концентрації теофіліна
в крові на початку лікування, кожні 6-12 міс, а також після зміни
доз і препаратів. Метаболізм у пацієнтів, які палять, більш інтенсивний, ніж у
пацієнтів, які не палять, що проявляється у зменшенні T до

1/2 -5 год і потребує призначення препарату в більш високих дозах.

- Теофілін (Theophylline)*

Фармакотерапевтична група: R03DA04 - протиастматичні засоби
для системного застосування. Теофілін. Основна фармакотерапевтична дія: бронхорозширювальна дія. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: алкалоїд; механізм дії зумовлений переважно блокуванням
аденозинових рецепторів, пригніченням фосфодіестераз, підвищенням
вмісту внутрішньоклітинного цАМФ, зниженням внутрішньоклітинної
концентрації іонів кальцію; внаслідок чого розслаблюється
гладенька мускулатура бронхів, ШКТ, жовчновивідних шляхів, матки,
коронарних, церебральних і легеневих судин, зменшується
периферичний судинний опір; підвищує тонус дихальної мускулатури
(міжреберних м'язів та діафрагми), знижує опір легеневих судин і
поліпшує оксигенацію крові, активує дихальний центр довгастого
мозку, підвищує його чутливість до вуглекислого газу, поліпшує
альвеолярну вентиляцію, що призводить до зниження тяжкості та
частоти епізодів апное; усуває ангіоспазм, підвищує колатеральний
кровотік та насичення крові киснем, зменшує перифокальний і
загальний набряк мозку, знижує лікворний і, відповідно,
внутрішньочерепний тиск; поліпшує реологічні властивості крові,
зменшує тромбоутворення, гальмує агрегацію тромбоцитів
(пригнічуючи фактор активації тромбоцитів і простагландин
F2альфа), нормалізує мікроциркуляцію; виявляє протиалергічний
ефект, пригнічуючи дегрануляцію опасистих клітин і знижуючи рівень
медіаторів алергії (серотоніну, гістаміну, лейкотрієнів); підсилює
нирковий кровоток, виявляє діуретичну дію, зумовлену зниженням
канальцевої реабсорбції, збільшує виведення води, іонів хлору,
натрію; ефект повністю розвивається через 3-4 дні від початку
лікування; при внутрішньому прийомі повністю всмоктується у ШКТ,
біодоступність становить близько 90%; при прийомі у вигляді табл.
пролонгованої дії С досягається через 6 год; зв'язування

макс білками плазми крові становить: у здорових дорослих - близько
60%, у хворих на цироз печінки - 35%; проникає крізь
гістогематологічні бар'єри, розподіляючись у тканини; близько 90%
теофіліну метаболізується в печінці за участі декількох
ізоферментів цитохрому P450 до неактивних метаболітів -
1,3-диметилсечової кислоти, 1-метилсечової кислоти та
3-метилксантину; екскретується в основному нирками у вигляді
метаболітів; у незмінному вигляді виводиться у дорослих до 13%, у
дітей - до 50% препарату; частково виділяється з грудним молоком;
T залежить від віку та наявності супутніх захворювань і
1/2 тановить: у дорослих пацієнтів, хворих на БА - 6-12 год, у дітей
старше 6 місяців - 3-4 год, у осіб, що палять - 4-5 год, у осіб
похилого віку і при серцевій недостатності, порушенні функції
печінки, набряку легенів, ХОЗЛ і бронхіті - понад 24 год, що
потребує відповідної корекції інтервалу між введеннями препарату;
терапевтичні концентрації в крові становлять: для досягнення
бронхолітичного ефекту - 10-20 мкг/мл, для збуджуючого ефекту,
а у людей з порушенням функції печінки і із серцевою
недостатністю - збільшується; при парентеральному застосуванні
біодоступність становить 80-100%; зв'язок з білками плазми -
близько 60%; проникає крізь плацентарний бар'єр, виявляється в
грудному молоці; метаболізується в печінці (90%); метаболіти
виводяться нирками; близько 7-13% введеної дози виводиться в
незміненому вигляді (у дітей - 50%); у немовлят значна частина
виводиться у вигляді кофеїну (через незрілість шляхів його
подальшого метаболізму). Показання для застосування: різні форми бронхоспазму, зокрема
при БА, хр. обструктивному бронхіті, емфіземі легенів. Спосіб застосування та дози: дозу препарату підбирають
індивідуально залежно від тяжкості захворювання, маси тіла
пацієнта, віку, особливостей метаболізму у осіб, що палять; при
пероральному застосуванні у дорослих початкова доза звичайно
становить 0,3 г 1 р/добу, через 3 доби за відсутності серйозних
побічних ефектів дозу можна підвищити до підтримуючої - 0,6 г
(по 0,3 г 2 р/добу), у випадку переважно нічних та ранкових
нападів - 0,6 г одноразово ввечері; підвищення доз можливе тільки
за умови доброї переносимості; у пацієнтів, що палять, початкова
доза становить 0,3 г 1 р/добу, яку при добрій переносимості
поступово збільшують кожні 2 дні на 0,3 г до підтримуючої -
0,9-1,2 г (0,6 г ввечері, 0,3-0,6 г вранці); у осіб з масою тіла
менше 60 кг добова доза становить 0,3 г (1 р/добу або розподіляючи
дозу: 0,2 г ввечері, 0,1 г вранці); при масі тіла менше 40 кг
початкова доза становить 0,2 г 1 р/добу, підтримуюча - 0,4 г
(по 0,2 г 2 р/добу); у дітей 12-16 років (при масі тіла 40-60 кг)
початкова доза становить 0,3 г 1 р/добу, через 3 доби при добрій
переносимості дозу можна збільшити до підтримуючої - 0,6 г
(по 0,3 г 2 р/добу); у дітей 6-12 років (при масі тіла 20-40 кг)
початкова доза становить 0,2 г 1 р/добу, через 3 доби при добрій
переносимості дозу можна збільшити до підтримуючої - 0,4 г
(по 0,2 г 2 р/добу); у дітей 3-6 років (при масі тіла до 20 кг)
початкова доза становить 0,1 г 1 р/добу, через 3 доби при добрій
переносимості дозу можна збільшити до підтримуючої - 0,2 г
(по 0,1 г 2 р/добу); при парентеральному застосуванні препарат
вводять в/в повільно, попередньо розводять у 10-20 мл ізотонічного
р-ну натрію хлориду; при появі прискорення серцебиття,
запаморочення, нудоти швидкість введення знижують або переходять
на крапельне введення (вводять зі швидкістю 30-50 крап./хв.);
дорослим препарат призначають по 10 мг/кг маси тіла, у середньому,
від 600-800 мг/добу, розподілених на 1-3 введення; пацієнтам
з низькою масою тіла дозу препарату зменшують до 400-500 мг/добу,
при цьому в перше введення - не більше 200-250 мг; дітям
6-17 років препарат призначають у дозі 13 мг/кг маси тіла, дітям
молодше 6 років - 16 мг/кг/добу в 1-3 введення; тривалість
лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання,
чутливості до препарату та може становити від декількох днів до
двох тижнів. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ:
запаморочення, головний біль, тахікардія, занепокоєння, порушення
сну, анорексія, нудота, блювання, біль в ділянці шлунка. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату, гіперфункція щитовидної залози, г. інфаркт міокарда,
субаортальний стеноз, екстрасистолія, епілепсія та інші судомні
стани, вагітність та період лактації; з обережністю слід
призначати при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки;
протипоказаний дітям до 14 років. Форми випуску ЛЗ: табл. по 0,3 г, табл. пролонгованої дії по
100 мг, капс. пролонгованої дії по 200 мг, 350 мг, р-н для
ін'єкцій 2% по 5 мл або по 10 мл в амп. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
25 град.С; термін зберігання - 4 роки. Торгова назва: I. Еуфілін-Дарниця, Неофілін, ЗАТ "Фармацевтична фірма
"Дарниця", Еуфілін-Здоров'я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Еуфілін-НЕО, ВАТ "Фармак" Теопек, ЗАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" II. Теотард, "KRKA", Unifarm, Словенія, Теофілін-200, -300, "Advance Remedies Pvt Ltd" для "ТОВ АРВІН
ГРУП", Індія/Латвія
Комбіновані препарати - Теофілін + ефедрин (Theophylline + Ephedrin) I. Трифедрин ІС, табл., 1 табл. теофіліну безводного 100 мг,
ефедрину гідрохлориду 12 мг, бафеталу (фенобарбіталу) 10 мг, ВАТ
"Сумісне українсько-бельгійське хімічне підприємство "ІнтерХім"
1.3.2. Доксофілін - Доксофілін (Doxofilline)* Фармакотерапевтична група: R03D A11 - похідне ксантину,
протиастматичний засіб. Спазмолітичні засоби, які розслаблюють
гладкі м'язи кровоносних судин, а також бронхів та інших
внутрішніх органів. Основна фармакотерапевтична дія: бронхолітична. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: діє виключно на гладенькі м'язи бронхів та легеневих
судин, що призводить до бронходилятації; не має стимулюючої дії на
ЦНС та не впливає на роботу серця, судин та нирок; біологічний
T становить понад 6 год, тому дозволяється триразове
1/2 астосування препарату на добу, що забезпечує постійний та
ефективний рівень в плазмі; після прийому лікарської форми у
вигляді табл. С досягається через 60 хв; абсолютна

макс іодоступність для перорального застосування становить близько
62,6%; при рівні pH 7,4 кількість препарату, що вступає у зв'язок
з протеїнами в плазмі, становить близько 48%; при пероральному
прийомі менше 4% виводиться з сечею в незміненому вигляді. Показання для застосування ЛЗ: лікування та профілактика
бронхообструктивного с-му при БА, ХОЗЛ, емфіземі легень. Спосіб застосування та дози ЛЗ: дози встановлюються
індивідуально залежно від віку, ваги та особливостей метаболізму
хворого; середня добова доза для дорослих становить 800-1200 мг
(1 табл. 2-3 р/добу); дітям шкільного віку (6-12 років)
по 1/2 табл. 2-3 р/добу (12-18 мг/кг на добу). Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: нудота,
блювання, біль в епігастральній ділянці, дратівливість, головний
біль, безсоння, екстрасистолія, тахипное; у поодиноких випадках -
гіперглікемія, альбумінурія; в разі передозування існує
ймовірність виникнення тяжкої серцевої аритмії і судомних нападів
(тонічних, клонічних). Протипоказання до застосування ЛЗ:
гіперчутливість до компонентів препарату або до інших похідних
ксантину; г. інфаркт міокарду; знижений АТ; дитячий вік до
6 років; період годування грудьми. Форми випуску ЛЗ: табл. 400 мг Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при кімнатній t;
термін придатності - 3 роки. Торгова назва: II. Аерофілін, "Ей.Би.Си. Фармасьютици АТ" Турин-Італія,
ексклюзивний дистрибютор в Україні: Тов. МЕГАКОМ
2. Глюкокортикостероїди
ГКС застосовуються як в якості базисної протизапальної
терапії бронхообструктивних захворювань, так і в якості
симптоматичного лікування при загостреннях (парентеральні ГКС). В
лікуванні бронхообструктивних захворювань застосовуються місцево
(ІКС) і системно (див. розділ "Ендокринологія. Лікарські засоби").
Перевагу мають інгаляційні форми завдяки високому терапевтичному
індексу - ефективність/безпечність, показані як протизапальні
контролюючі засоби у хворих персистуючою БА всіх ступенів
тяжкості.
Інгаляційні глюкокотикостероїди ІКС пригнічують запалення дихальних шляхів, знижують
підвищену бронхіальну гіперреактивність, покращують легеневу
функцію, упереджують, контролюють симптоми, зменшують частоту і
тяжкість загострень, покращують якість життя хворих БА, знижують
смертність при БА. ІКС показані для базисного лікування БА, якщо:
потреба в бета-адреностимуляторах короткої дії виникає частіше
2-х разів на тиждень; є нічні пробудження із-за БА частіше 1 разу
на тиждень; за останні 2 роки було >= 2 загострень БА, що
потребували введення системних ГКС або бронхолітиків через
небулайзер. Регулярне застосування ІКС зменшує ризик виникнення
загострень. При регулярному для досягнення найкращого ефекту, симптоми БА
звичайно стають менш вираженими до 3-7 дня лікування. Планове
застосування ІКС на протязі місяця або дещо довше значно зменшує
запалення дихальних шляхів (бронхіальна гіперреактивність
знижується значно повільніше). При палінні (в даний час або в
анамнезі) ефективність ІКС знижується (необхідно призначати більш
високі дози). Встановлені приблизно рівні по силі дії дози різних ІКС, що
застосовуються за допомогою різних інгаляційних систем доставки.
Легенева депозиція (ефективність, безпечність) ІКС залежать
не тільки від хімічної речовини (спорідненості з ГК рецепторами,
ліпофільності, коньюгації з протеїнами, тощо), але і від
інгаляційної системи доставки. ІКС у безфреонових аерозольних
інгаляторах (HFA), в яких діюча речовина знаходится в формі р-ну
(беклазон еко), майже вдвічі більш потужні, ніж ті, що містять
суспензію. ІКС у вигляді сухого порошку також мають більш високу
легеневу депозицію, ніж звичайні фреонвмістні дозовані інгалятори,
а застосування препаратів у формі порошку із засобами доставки, що
активуються вдихом, особливо зручно, якщо пацієнт не може
використовувати аерозольні інгалятори (якщо є проблеми з
координацією рухів, патологія суглобів, тощо). ІКС призначають при персистуючій БА усіх ступенів тяжкості.
При легкій БА призначають низькі добові дози ІКС (200-500 мкг
беклометазону, 200-400 мкг будесоніду, 100-250 мкг флютиказону,
200-400 мкг мометазону фуроату), при середньої тяжкості БА -
низькі дози ІКС в комбінації з інгаляційними (бета)2-агоністами
пролонгованої дії, як в окремих доставкових пристроях, так і в
фіксованій комбінації, або середні (> 500-1000 мкг беклометазону,
> 400-800 мкг будесоніду, > 250-500 мкг флютиказону, > 400-800 мкг
мометазону фуроату) - високі (> 1000-2000 мкг беклометазону,
> 800-1600 мкг будесоніду, > 500-1000 мкг флютиказону,
> 800-1200 мкг мометазону фуроату) добові дози ІКС, при тяжкому
перебігу - ІКС у середніх - високих добових дозах в комбінації з
інгаляційними (бета)2-агоністами пролонгованої дії, можливо в
одній лікарській формі (дивись табл. 1). Високі дози ІКС призначають при недостатній ефективності
стандартної інгаляційної терапії та тривале їх застосування
рекомендується, якщо є достовірна перевага над більш низькими
дозами. Не рекомендується перебільшувати рекомендовані високі
дози. Якщо є потреба в призначенні ще більших доз, це треба робити
під пильним наглядом спеціаліста. Застосування високих доз може
мінімізувати потребу в оральних ГКС. Однак слід пам'ятати, що в
цьому випадку можливе пригнічення функцій кори надниркової залоз,
збільшується ризик розвитку побічних проявів. При тривалому застосуванні ІКС у високих дозах можливий
розвиток глаукоми й катаракти. Враховуючи можливість побічних
ефектів, ІКС потрібно застосовувати в мінімальних ефективних
дозах. Якщо симптоми БА контрольовані протягом 3 місяців, дозу ІКС
поступово знижують: якщо БА контролюється середніми-високими
дозами ІКС - 50% зниження дози з 3-х місячним інтервалом (ступінь
доказовості В), при контролі БА на низьких дозах - перейти на
однократне добове дозування (ступінь доказовості А), попередивши
пацієнта, що при загостренні або зниженні ПОШвид потрібно
повернутися до колишньої дози. Інгаляцію ІКС, особливо великих доз, краще проводити з
аерозольних інгаляторів з використанням спейсерів великого об'єму,
що значно збільшує легеневу депозицію, зменшує орофарингеальну,
чим зменшується кількість і вираженість побічних проявів
(орофарингеального кандидозу, тощо). Побічні прояви терапії ІКС: високі дози, при довготривалому
застосуванні можуть викликать адренальну супресію, такі пацієнти
потребують "прикриття стероїдами" в стресових ситуаціях (напр.,
оперативне втручання). У дітей високі дози можуть викликати
адреналові кризи. Застосування надмірних доз треба уникати. Застосування високих доз ІКС асоціюється із інфекціями НДШ,
в тому числі і пневмонією, у хворих ХОЗЛ похилого віку. При тривалому застосуванні високих доз ризик розвитку
глаукоми, катаракти; осиплість голосу, орофарингеальний кандидоз.
Вкрай рідко - висипання, ангіоедема, парадоксальний бронхоспазм,
депресія, порушення сну, зміни поведінки (гіперактивність,
роздратованість). Ризик розвитку орофарингеального кандидозу можна зменшити,
застосовуючи спейсер, після кожної інгаляції рекомендовано
полоскати ротову порожнину, при розвитку кандидозу -
антифунгінальні засоби (див. розділ "Антимікробні та
антигельмінтні засоби") на тлі продовження терапії ІКС. ГК системної дії (орально) можуть призначатися при
загостреннях БА коротким курсом, починаючи з високих доз
(40-50 мг/добу) декілька днів. Пацієнти, в кого погіршення
наступило швидко, зазвичай швидко відповідають на таку терапію.
При легких загострення прийом СКС може бути різко припинений, але
в кого контроль БА поза загостренням був частковий, неповний,
зменшення дози має бути поступовим. ГК можуть застосовуватися в якості базисної контролюючої
терапії у деяких хворих тяжкою БА, яка не контролюється іншими
терапевтичними опціями, однак їх використання має бути обмеженим
вважаючи на ризик розвитку значних побічних ефектів такої терапії. З метою досягнення астма-контролю бажане використання
мінімальних ефективних доз системних глюкокортикостероїдів, а при
можливості рекомендується зменшити їх дозу чи цілком припинити їх
прийом, перейшовши на високі дози інгаляційних
глюкокортикостероїдів (2000 мкг/добу), комбінацію останніх і
пролонгованої дії бронхолітиків. Переключення пацієнта після тривалого лікування системними ГК
на ІКС необхідно робити в період ремісії, поступово знижуючи дозу. При ХОЗЛ при проведенні базисної терапії перевага віддається
ІКС, а не пероральним формам ГК. ІКС показані хворим із середньою
тяжкістю та тяжким перебігом захворювання (ОФВ1 < 50% повинних),
< 1,5 л ОФВ1 після проби з бронхолітиком та відповіддю на
бронхолітик в пробі з 400 мл, але не у хворих ХОЗЛ із легким
перебігом; при анамнезі частих захворювань. Ефективні та безпечні
дози - флютиказона пропіонат 500 мкг 2 р/день, але будесонід,
беклометазона діпропіонат у еквівалентних дозах. Довготривале призначення ОКС в базисній терапії ХОЗЛ
не рекомендується, зважаючи на відсутність наявної вигоди,
небажані системні наслідки і побічну дію такої терапії (стероїдна
міопатія, м'язева слабкість, зниження функціональних можливостей,
легенева недостатність). Однак, інгаляційні ГКС призначаються в довготривалій базисній
терапії ХОЗЛ (у хворих III, IV стадій захворювання, при ОФВ1 < 50%
належних, частих (3 та більше за останні три роки) загостреннях).
При цьому зменшується частота тяжких загострень, кількість
госпіталізацій, покращується загальний стан здоров'я та якість
життя хворих, знижується смертність обумовлена всіма причинами при
ХОЗЛ.
2.1. Інгаляційні глюкокотикостероїди - Беклометазон (Beclometasonum dipropionatum)* Фармакотерапевтична група: R03B A01 - протиастматичні засоби.
Глюкокортикоїди. Основна фармакотерапевтична дія: місцева протизапальна та
антипроліферативна дія. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: ІКС зі значною місцевою протизапальною та
антипроліферативною дією; звужує судини та пригнічує пізню стадію
АР; у рекомендованих дозах не призводить до серйозних негативних
ускладнень терапії, які можуть з'явитися після застосування
системних ГК; механізм дії ще достатньо не вивчений; ефект
розвивається поступово протягом одного тижня, тому не
застосовується для лікування г. астматичного нападу; при
застосуванні у вигляді аерозольної суспензії відкладається у роті
і носових ходах, трахеї, бронхах і легенях; значна частина
застосованої дози проковтується; у легенях виявляється майже 25%
застосованої дози; абсорбція препарату з дихального та травного
трактів здійснюється дуже швидко; метаболізується з утворенням
менш ефективних метаболітів; основним шляхом виведення (незалежно
від способу застосування) та його метаболітів є випорожнення; з
сечею у вигляді кон'югатів з організму людини виводиться 12-15%
препарату, який потрапив до ШКТ; T становить близько 15 год.

1/2 Показання для застосування: БА, головним чином у випадках,
коли неефективні звичайні бронходілататори і кромолін-натрій; є
одним з основних компонентів базисного профілактичного лікування
БА. Спосіб застосування та дози: початкова доза повинна
відповідати тяжкості захворювання; якщо застосовується
фреонвміщуючий інгалятор, для пацієнтів, які потребують високої
дози ІКС, початкова доза повинна становити 1000 мкг/добу; дозу
препарату потім можна скоригувати до досягнення контролю над
симптомами астми або зменшити до мінімально ефективної залежно від
індивідуальної реакції хворого; дорослим рекомендовано (в тому
числі похилого віку) 1000 мкг/добу; доза може бути збільшена до
2000 мкг/добу; після стабілізації стану пацієнта дозу можна
зменшити; загальна добова доза може призначатися за два, три або
чотири прийоми; для отримання оптимального результату беклометазон
повинен застосовуватися регулярно, навіть у період відсутності
симптомів; дітям застосовувати не рекомендується. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: кандидоз
(кандидозний стоматит) порожнини рота та горла (частота цього
ускладнення підвищується при дозах беклометазону дипропіонату, що
перевищують 400 мкг/добу); подразнення горла - охриплість або
відчуття, що у горлі дере; головний біль, нудота, неприємні
смакові відчуття, жовтяниця; парадоксальний бронхоспазм. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату; туберкульоз легень; вагітність, період лактації
(рекомендується лише в обгрунтованих випадках). Форми випуску ЛЗ: аерозоль дозований для інгаляцій, 1 доза
містить 50 мкг, 100 мкг, 250 мкг. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t до 25 град.С;
термін придатності - 3 роки. Торгова назва: II: Альдецин, "Schering-Plough Labo N.V." власна філія
"Schering-Plough Corporation" для "Schering-Plough Central East
AG", Бельгія/США/Швейцарія Беклазон-Еко, "Norton Waterford T/A IVAX Pharmaceuticals";
"IVAX Pharmaceuticals s.r.o." для "Norton Healthcare Ltd",
Ірландія/Чеська Республіка/Великобританія Беклат, "Cipla Ltd", Індія Беклофорт Евохалер, Бекотид Евохалер, "Chiesi Farmaceutici
S.p.A." та "GlaxoWellcome Productoin" для "GlaxoSmithKline Export
Ltd", Італія/Франція/Великобританія Кленіл, Кленіл Джет. "Chiesi Farmaceutici S.p.A." та
"GlaxoWellcome Productoin" для "GlaxoSmithKline Export Ltd",
Італія/Франція/Великобританія - Будесонид (Budesonide)* Фармакотерапевтична група: R03 BA02 - препарати для лікування
обструктивних захворювань дихальних шляхів. Глюкокортикоїди. Основна фармакотерапевтична дія: місцева протизапальна та
антипроліферативна дія. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: ГКС з сильною місцевою протизапальною дією;
спорідненність з ГКС рецепторами є приблизно в 15 разів більша ніж
у преднізолону; протизапальна дія зумовлює зменшення бронхіальної
обструкції як на ранньому, так і на пізньому етапі АР; знижує
активність гістаміну та метахоліну; після інгаляційного
застосування швидко абсорбується; пікова концентрація у плазмі
досягається в межах 60 хв після початку розпилення та становить
приблизно 4 нмоль/л після застосування дози 2 мг; у дорослих
легеневе розподілення будесоніду, що застосовується через
небулайзер, становить приблизно 15% від номінальної дози; системна
доступність після застосування через струменевий небулайзер також
становить приблизно 15% від номінальної дози, невелика частина
цієї кількості зумовленна всмоктуванням препарату, що був
проковтнутий; зв'язування з протеїнами плазми становить приблизно
90%; об'єм розподілення становить приблизно 3 л/кг; піддається
значному (приблизно 90%) метаболізму першого проходження у печінці
до метаболітів з низькою ГКС активністю; виводиться шляхом
метаболізму, який зумовленний, головним чином, ензимом CYP3A4;
метаболіти виводяться з сечею у незміненій або кон'югованій формі;
фармакокінетичні показники є пропорційними дозі при клінічно
значимих дозах; діти - у дітей віком 4-6 років С досягається в

макс ежах 20 хв після початку розпилення та становить приблизно
2,4 нмоль/л після прийому дози 1 мг; у віці 4-6 років легеневе
розподілення при застосуванні через небулайзер становить 6% від
номінальної дози, а системна доступність після інгаляції через
струменевий небулайзер становить приблизно 6% від номінальної
дози; у віці 4-6 років системний кліренс становить приблизно
0,5 л/хв; діти (на 1 кг маси тіла) мають кліренс, що приблизно на
50% перевищує кліренс у дорослих; кінцевий T будесоніду після

1/2 нгаляції становить приблизно 2 год; приблизно таким же він є і у
здорових людей; С та AUC після застосування одноразової дози

макс мг шляхом розпилення у дітей віком 4-6 років є порівняними
з цим; вплив може бути підвищений у пацієнтів із захворюванням
печінки. Показання для застосування: базисна протизапальна терапія і
лікування загострень БА, ХОЗЛ, для лікування саркоїдозу, поліпозу
носа (перед і після оперативного лікування), у випадках підвищеної
резистентності до (бета)-агоністів і у випадках загрози набряку
легенів, спричиненого токсичною дією хлору, фосгену та інших
отруйних речовин. Спосіб застосування та дози: дозування є індивідуальним; якщо
добова доза не перевищує 1 мг, всю дозу можна застосовувати
одноразово; якщо потребуються вищі добові дози, дозу слід
розділити на 2 застосування на добу; початкова доза має
становити - діти старше 6 місяців 0,25-0,5 мг/добу (дозу можна
підвищити до 1 мг/добу); дорослі 1-2 мг/добу; для підтримуючого
лікування - діти старше 6 місяців 0,25-2 мг/добу; дорослі
0,5-4 мг/добу (у дуже тяжких випадках дозу можна підвищити ще
більше); після застосування одноразової дози ефекту слід очікувати
через кілька год - повний терапевтичний ефект досягається лише
через декілька тижнів лікування; підтримуюча доза має бути якомога
нижчою; для пацієнтів, які застосовують пероральні стероїди, на
початку переходу з пероральних стероїдів пацієнт має бути у
відносно стабільному стані, протягом 10 днів застосовують високу
дозу у комбінації з дозою перорального ГК, яку застосовували
раніше; після цього пероральну дозу слід поступово зменшувати до
найменшого можливого рівня, наприклад, на 2,5 мг преднізолону або
еквівалента на місяць; у дітей, які не можуть вдихати через
насадку, можна застосовувати дихальну маску. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: захриплість
голосу, відчуття сухості в горлі; при довготривалому застосуванні
у високих дозах можливий розвиток мікозу глотки і гортані. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату; I триместр вагітності. Форми випуску ЛЗ: суспензія для інгаляцій, 0,25 мг/мл,
0,5 мг/мл по 2,0 мл, порошок для інгаляцій, 100, 200,
400 мкг/дозу, аерозоль дозований для інгаляцій 1 вдох - 200 мкг. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t нижче
30 град.С; термін придатності - 2 роки. Торгова назва: II. Будекорт, "Cipla Ltd", Індія, Пульмікорт, "AstraZeneca AB", Швеція, Пульмакс, "Norton Waterford T/A IVAX Pharmaceuticals"; "IVAX
Pharmaceuticals" s.r.o., Ірландія/Чеська Республіка - Флутиказон (Fluticasone)* Фармакотерапевтична група: R03B A05 - протиастматичні засоби
для інгаляційного застосування. Глюкокортикостероїди. Основна фармакотерапевтична дія: місцева протизапальна та
антипроліферативна дія Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: при інгаляційному введенні має виражену глюкокортикоїдну
протизапальну дію на легені, що виявляється у зменшенні
симптоматики та частоти нападів астми, зменшенні симптоматики ХОЗЛ
і покращанні функції легенів незалежно від віку, статі, функції
легенів, наявності в анамнезі паління та алергологічного статусу;
абсолютна біодоступність знаходиться в межах 10-30% номінальної
дози залежно від інгаляційного пристрою, що застосовується;
системна абсорбція здійснюється головним чином через дихальну
систему, спочатку швидко, потім протягом тривалого часу; залишок
інгаляційної дози проковтується з мінімальним системним впливом у
зв'язку з низькою розчинністю у воді та системним метаболізмом, як
результат цього пероральна біодоступність менша за 1%;
спостерігається лінійне зростання системної дії при збільшенні
інгаляційної дози; харатеризується високим плазмовим кліренсом
(1150 мл/хв), великим об'ємом розподілу (приблизно 300 л) та
кінцевим T приблизно 8 год; рівень зв'язування з білками

1/2 омірно високий (91%); швидко елімінується з системного кровотоку,
головним чином шляхом метаболізму до неактивного метаболіту за
допомогою ферменту цитохрому P450 CYP3A4; нирковий кліренс дуже
незначний (менше 0,2%), з них менше 5% - у вигляді метаболітів;
слід дотримуватися обережності при одночасному призначенні
інгібіторів CYP3A4 у зв'язку з потенційним підвищенням системного
впливу; токсикологічні дослідження показали наявність лише типових
для сильних кортикостероїдів ефектів, але в дозах, що в багато
разів перевищують ті, що показані для терапевтичного застосування. Показання для застосування: БА - профілактичне лікування,
легкий перебіг астми (пацієнти, що потребують періодичного
симптоматичного лікування бронходилятаторами на регулярній
основі); помірний перебіг астми (пацієнти, що потребують
регулярного протиастматичного лікування, та пацієнти з
нестабільною астмою або з погіршенням стану на фоні існуючої
профілактичної терапії або терапії одними бронходилятаторами);
тяжкий перебіг астми (пацієнти з тяжкою хр. астмою);
хр. обструктивні захворювання легенів (ХОЗЛ). Спосіб застосування та дози: застосовується тільки
інгаляційно; дозу слід підбирати індивідуально, залежно від
клінічного ефекту; початкова доза залежить від тяжкості
захворювання; БА - застосовується для профілактики захворювання і
тому повинен застосовуватися регулярно, навіть у період
відсутності нападів астми; початок терапевтичної дії
спостерігається через 4-7 днів, хоча деяке покращання настає вже
через 24 год, особливо у пацієнтів, які раніше не отримували
інгаляційні стероїди; дорослі та діти віком від 16 років:
100-1 000 мкг 2 р/добу; легка астма - по 100-250 мкг 2 р/добу;
помірна астма - по 250-500 мкг 2 р/добу; тяжка астма -
по 500-1000 мкг 2 р/добу; дозу препарату потім можна відкоригувати
для досягнення контролю за симптомами астми або зменшити до
мінімально ефективної залежно від індивідуальної реакції хворого;
початкову дозу можна розрахувати як половину добової дози
беклометазону дипропіонату або його еквівалента, які пацієнт
застосовував у вигляді дозованого інгалятора; діти віком від 4 до
16 років: 50-200 мкг 2 р/добу (застосовувати аерозоль, що містить
50 мкг препарату на дозу; у багатьох дітей астма добре
контролюється при застосуванні доз по 50-100 мкг 2 р/добу; у тих
пацієнтів, для яких ця доза є недостатньою, покращання може бути
досягнуто шляхом збільшення дози до 200 мкг 2 р/добу; діти від
1 до 4 років: оптимальною дозою для досягнення контролю над
симптомами астми є 100 мкг 2 р/добу; ХОЗЛ: доза для дорослих: по
500 мкг 2 р/добу; покращання звичайно спостерігається через
3-6 місяців (якщо через 3-6 місяців покращання не настає,
необхідно переглянути режим лікування пацієнта. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: кандидоз
порожнини рота та глотки; шкірні реакції гіперчутливості;
ангіоневротичний набряк (головним чином обличчя та ротоголотки),
респіраторні симптоми (задишка та/або бронхоспазм), анафілактична
реакція; с-м Кушинга, кушингоїдні ознаки, пригнічення надниркових
залоз, затримка осту у дітей та підлітків, зменшення мінералізації
кісток, катаракта, глаукома; відчуття неспокою, розлади сну, зміни
поведінки, включаючи гіперактивність та збудженість, охриплість
голосу; парадоксальний бронхоспазм; з особливою обережністю слід
призначати хворим на активний туберкульоз легенів. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
будь-якого з компонентів препарату. Форми випуску ЛЗ: аерозоль для інгаляцій, дозований,
50 мкг/дозу по 120 доз, 250 мкг/дозу по 120 доз, 125 мкг/дозу по
60 доз або по 120 доз, по 250 мкг/дозу по 60 доз; суспензія для
інгаляцій, 2 мг/2 мл по 2 мл, 0,5 мг/2 мл по 2 мл у небулах. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t, що
не перевищує 30 град.С; термін зберігання - 2 роки. Торгова назва: II. Фліксотид, Фліксотид Дискус, Фліксотид Евохалер,
Фліксотид Небули, "GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.";
"GlaxoWellcome Production" для "GlaxoSmithKline Export Limited",
Польща/Франція/Великобританія Флохал, "Cipla Ltd", Індія - Мометазон (Mometasone)* Фармакотерапевтична група. R03BA - протиастматичні засоби для
інгаляційного застосування. Глюкокортикостероїди. Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна терапія БА. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: має місцеву протизапальну дію; механізм протиалергічних
та протизапальних ефектів значною мірою полягає в його здатності
знижувати вивільнення медіаторів запалення; суттєво інгібірує
вивільнення лейкотрієнів з лейкоцитів у пацієнтів, що страждають
на алергію, інгібірує синтез та вивільнення інтерлейкінів 1, 5, 6,
а також фактора некрозу пухлини альфа (IL-1, IL-5, IL-6 та TNFa);
він є також сильним інгібітором продукування LT (лейкотрієнів), а
крім того - дуже сильним інгібітором продукування Th2-цитокінів,
інтерлейкінів 4, 5 (IL-4, IL-5) CD4+ Т-клітинами людини; в
дослідженнях in vitro продемонстрував спорідненість та здатність
до зв'язування з рецепторами ГК людини в 12 разів більшу за
дексаметазон, в 7 разів більшу за триамцинолон у ацетонід,
в 5 разів більшу за будесонід та в 1,5 рази більшу за флутиказо;
в дозах від 200 до 800 мкг/добу покращує функції зовнішнього
дихання за показниками пікової швидкості видиху та ОФВ1, знижує
потребу в застосуванні інгаляційних (бета)2-агоністів; покращання
функції дихання спостерігається вже через 24 год після початку
терапії, однак максимальний ефект досягається через 1-2 тижні; при
багаторазовому введенні - протягом 4 тижнів у дозах від 200 мкг
2 р/добу до 1200 мкг щодня не було виявлено ознак клінічно
значущого пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи
(HPA) при будь-якому рівні доз, а помітний рівень системної
активності спостерігався лише при дозі 1600 мкг/добу; при
використанні доз до 800 мкг/добу ознак пригнічення
гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи не виявлено; оскільки
при інгаляційному застосуванні препарат демонструє надзвичайно
низький рівень системної біодоступності (< 1%), фармакокінетика
препарату не досліджена; при застосуванні в рекомендованих дозах
концентрація препарату в плазмі знаходилась на рівні біля або
нижче порога визначення (50 пг/мл) - після інгаляції не можливо
було визначити ні T , ні об'єму розподілу; доведено, що частина

1/2 ометазону фуроату, що потрапляє в ШКТ в процесі інгаляції,
повністю метаболізується при першому проходженні через печінку. Показання для застосування: БА будь-якого ступеня тяжкості,
у тому числі гормонозалежна (пацієнти, що використовують системні
чи інгаляційні кортикостероїди) та гормононезалежна (пацієнти, які
не досягли достатнього контролю над хворобою, використовуючи інші
схеми лікування без використання глюкокортикостероїдів);
хр. обструктивні захворювання легенів середнього та тяжкого
ступеня тяжкості. Спосіб застосування та дози: призначається інгаляційно для
систематичного лікування дорослих та дітей з 12 років;
рекомендовані дози залежать від тяжкості захворюванн; БА легкого
та середнього ступеня тяжкості - рекомендована початкова доза
становить 400 мкг 1 р/добу (інгаляцію рекомендовано проводити
ввечері); у деяких пацієнтів, що раніше отримували високі
інгаляційні дози ГК, більш ефективний контроль захворювання
досягається, коли добова доза 400 мкг поділена на 2 інгаляції (по
200 мкг 2 р/добу); ефективна підтримуюча доза може бути знижена до
200 мкг 1 р/добу з прийомом увечері; доза має визначатися
індивідуально і поступово знижуватися до найменшої дози, що
забезпечує адекватний контроль перебігу астми; тяжка форма БА -
початкова рекомендована доза становить 400 мкг 2 р/добу, що є
максимальною рекомендованою дозою, після досягнення ефективного
контролю симптомів астми слід поступово знижувати дозу до
мінімально ефективної; препарат продемонстрував поліпшення
легеневої функції протягом 24 год після першої дози, однак у
деяких пацієнтів максимальний позитивний ефект може бути
досягнутий не раніше, як за 1-2 тижні чи пізніше; ХОЗЛ -
рекомендована доза становить 800 мкг/добу (як правило, 1 р/добу
ввечері); у деяких пацієнтів більш ефективний контроль
захворювання досягається, коли добова доза 800 мкг поділена на два
прийоми. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: кандидоз
порожнини рота, фарингіт, дисфонія та головний біль; поодинокі
випадки глаукоми, підвищення внутрішньоочного тиску, розвиток
катаракти; зберігається потенційна можливість АР (висипи,
кропив'янка, свербіж та еритема, а також набряк повік, обличчя,
губ та горла). Протипоказання до застосування ЛЗ: Підвищена чутливість до
компонентів препарату. Форми випуску ЛЗ: порошок для інгаляцій, дозований
200 мкг/дозу, 400 мкг/дозу по 30 або 60 доз в інгаляторі. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
30 град.С; термін придатності - 2 роки; використати протягом
3 місяців після відкриття упаковки з фольги. Торгова назва: II. Асманекс, "Schering-Plough Ltd" та "Schering-Plough Labo
N.V." для "Schering-Plough Central East AG" які є власними філіями
"Schering-Plough Corporation", Сінгапур/Бельгія/Швейцарія/США
2.2. Системні глюкокортикостероїди Глюкокортикостероїди оральних та парентеральних лікарських
форм - див. розділ "Ендокринологія. Лікарські засоби"
Комбіновані препарати Комбіновані препарати (ІКС + пролонгованої дії
(бета)2-агоністи) застосовуються при БА починаючи з III ступеня.
Переваги таких комбінацій - компліментарна дія на молекулярному
рівні, більш легке та глибоке проникнення в дихальні шляхи,
контроль БА досягається на більш низьких дозах ІКС, впевненість
в тому, що пролонгованої дії (бета)2-агоністи не застосовуються
в монотерапії, більш зручні в користуванні (один інгалятор,
а не два, що значно підвищує комплаенс). - Сальметерол + флютиказон (Salmeterol + Fluticasone) II. Серетид Евохалер, аерозоль для інгаляцій, дозований,
25 мкг/50 мкг/доза, 25/125 мкг/доза, 25 мкг/250 мкг/доза
по 120 доз у балонах, 1 доза містить 25 мкг сальметеролу та 50 мкг
флутиказону, або 25 мкг сальметеролу та 125 мкг флутиказону, або
25 мкг сальметеролу та 250 мкг флутиказону, "GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A."; "GlaxoWellcome Production" для
"GlaxoSmithKline Export Limited", Польща/Франція/Великобританія Серетид Дискус, "Glaxo Operations UK Limited" для
"GlaxoSmithKline Export Ltd", Великобританія Серофло, аерозоль для інгаляцій, дозований, 1 доза містить
25 мкг сальметеролу та 50, 125 або 250 мкг флутиказону, "Cipla
Ltd", Індія. - Будесонід + формотерол (Budesonid + Formoterol)* II: Симбікорт Турбухалер, порошок для інгаляцій, дозований,
160 мкг/4,5 мкг/доза, 80 мкг/4,5 мкг/доза по 60 доз або 120 доз у
турбухалерах, 320 мкг/9,0 мкг/доза по 60 доз у турбухалерах,
аерозоль для інгаляцій, дозований по 120 доз (6 мкг/200 мкг/дозу),
"AstraZeneca AB", Швеція Форакорт, 1 доза містить 6 мкг формотеролу та 200 мкг
будесоніду, "Cipla Ltd", Індія
3. Інші засоби для системного застосування

при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
Фенспирид - препарат з протизапальною дією, ефективний при
ХОЗЛ у випадках, коли є стероїдорезистентність. При його
застосуванні відсутні побічні явища, ефективний при сполученні
ХОЗЛ з вісцеральним кандидозом, туберкульозом, опортуністичними
інфекціями. Застосовується при легких загостреннях та в курсах
базисної терапії при ХОЗЛ I-II стадії. Зменшує продукцію слизу
бронхіальними залозами, набряк слизової бронхів, покращує
мукоциліарний кліренс, сприяє збільшенню ОФВ1, PaO2, зменшенню
кашелю, об'єму та пірулентності мокроти. - Фенспирид (Fenspiride)* Фармакотерапевтична група: R03DX 03 - блокатори
H1-рецепторів. Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна дія. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: має антибронхоконстрикторні та протизапальні
властивості, зумовлені складним механізмом дії препарату: блокуюча
H1-рецептори гістамінна дія, що обумовлює антигістамінну,
спазмолітичну дію на гладку мускулатуру бронхів та запобігає
розвитку набряку, зменшує виділення слизу з носа та кількість
бронхіального секрету; протизапальна дія, яка є результатом
гальмування утворення та секреції факторів запалення (цитокінів,
TNFa, похідних арахідонової кислоти, простагландинів,
лейкотрієнів, тромбоксану, вільних радикалів); інгібіція
(альфа)1-адренорецепторів, які стимулюють секрецію в'язкого слизу;
С досягається в середньому через 6 год після перорального
макс астосування; T - 12 год; виводиться з організму з сечею.

1/2 Показання для застосування: лікування г. та хр. запальних
процесів ЛОР-органів та дихальних шляхів (отит, синусит, риніт,
ринофарингіт, трахеїт, ринотрахеобронхіт, бронхіт), ХОЗЛ з або без
хр. дихальної недостатності, у складі комплексної терапії БА,
сезонний та цілорічний алергічний риніт та інші прояви алергії з
боку респіраторної системи та ЛОР-органів; респіраторні прояви
кору, грипу; симптоматичне лікування коклюшу. Спосіб застосування та дози: рекомендовано до перорального
застосування дорослим та дітям з 14 років; звичайна рекомендована
добова терапевтична доза для лікування хр. запальних процесів
становить - 2 табл./на добу (вранці та ввечері); для посилення
ефекту і/або у разі г. захворювань - 3 табл./добу (вранці, вдень і
ввечері); тривалість лікування залежить від показання до
застосування та перебігу захворювання; мінімальний курс лікування
г. станів 7-10 днів, хр. станів - від 2 до 6 місяців. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: розлади
травлення, нудота, біль у шлунку, сонливість; у поодиноких
випадках - помірна синусова тахікардія, яка зменшується у разі
зниження дози; еритема, фіксована пігментна еритема, висип,
кропив'янка, набряк Квінке. Протиопоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату. Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті оболонкою, по 80 мг, сироп по
150 мл (200 мг/100 мл) у фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t нижче
30 град.С; термін придатності - 2 роки. Торгова назва: II: Ереспал, "Laboratoires Servier Industrie" для
"Laboratoires Servier"
4. Стабілізатори мембран гладких клітин

та блокатори лейкотрієнових рецепторів
4.1. Стабілізатори мембран гладких клітин Основним показанням до призначення стабілізаторів мембран
гладких клітин (кромогліцієва кислота та її аналоги, кетотіфен) є
попередження бронхообструкції, яка розвивається при БА, при цьому
неефективні для зняття загострення БА. Стабілізатори мембран
гладких клітин застосовують для попередження симптомів БА,
викликаних фізичним навантаженням; інгаляцію проводять за 30 хв до
передбачуваного навантаження. Стабілізатори мембран гладких клітин
добре поєднуються з іншими препаратами, при регулярних інгаляціях
знижують частоту загострень БА, а також дозволяють зменшити дози
бронходилататорів і системних ГК. Стабілізатори мембран гладких
клітин більш ефективні у дітей старше 4 років, ніж у дорослих. На
початку лікування препарати звичайно застосовують 3-4 р/добу, при
досягненні оптимального терапевтичного ефекту можливий перехід на
підтримуючу дозу, що підбирається індивідуально. Якщо інгаляція
порошку препарату викликає бронхоспазм, рекомендується
профілактично (за кілька хв) зробити інгаляцію (бета)2-агоніста.
Профілактичний ефект развивається поступово, напротязі
2-12 тижнів. Стабілизатори мембран гладких клітин перешкоджають
відкриттю кальцієвих каналів та входу кальцію в гладких клітини.
Вони пригнічують кальційзалежну дегрануляцію клітин і вихід із них
гістаміна, фактора, активуючого тромбоцити, лейкотрієни, в т.ч.
повільно реагируючу субстанцію анафілаксії, лімфокіни та інші
біологічно активні речовини, які індукують запальні та АР.
Стабілізація мембран гладких клітин обумовлена блокадою
фосфодієстерази і накопиченням в них цАМФ. Важливим аспектом
протиалергічного впливу стабілізаторів мембран гладких клітин
являється підвищення чутливості адренорецепторів до катехоламінів.
Окрім того, препарати блокують хлорні канали і попереджують, таким
чином, деполяризацію парасимпатичних закінчень в бронхах. Вони
перешкоджають клітинній інфільтрації слизової оболонки бронхів і
гальмують развиток реакції гіперчутливості уповільненої дії. Деякі
з препаратів цієї групи (кетотіфен та ін.) володіють здатністю
блокувати H1-рецептори (антигістамінна дія). Стабілізатори мембран
гладких клітин усувають набряк слизової оболонки бронхів і
попереджують (але не знімають) підвищення тонусу гладких м'язів. - Кромогліцієва кислота (Cromoglicic acid)*, ** Фармакотерапевтична група: R01AC01 - засоби, що
застосовуються при бронхообструктивних захворюваннях дихальних
шляхів. Препарати, які гальмують вивільнення та активність
гістаміну та інших "медіаторів" алергії та запалення. Основна фармакотерапевтична дія: мембраностабілізуюча,
протиалергічна дія. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: стабілізує мембрани сенсибілізорованих гладких клітин;
гальмує вхід іонів кальцію; дегрануляцію і вивільнення із них
гістаміна, брадикініна, лейкотрієнів, простагландинів та ін.
біологічно активних речовин; попереджує розвиток алергічних і
запальних реакцій; бронхоспазма; інгібує хемотаксис еозинофілів;
має властивість блокувати рецептори, специфічні для медіаторів
запалення; тривале використання зменшує частоту приступів БА та
полегшує її перебіг; знижує потребу в бронхолітичних препаратах і
глюкокортикоїдах; при інгаляційному введенні до 90% препарата
осідає в трахеї та великих бронхах; із легенів абсорбується 5-15%
дози (С спостерігається через 15-20 хв); незначна частина

макс оступає в ШКТ, залишок видихається; всмоктування зі слизових
оболонок зменшується при збільшенні кількості секрету; зв'язування
з білками плазми крові - 65-75%; не метаболізується і виводиться
із організму в рівних кількостях з сечею і жовчю за 24 г.; T

1/2
складає 1-1,5 г.; в незначній кількості проникає в грудне молоко;
дія одноразової дози продовжується до 5 г. Спосіб застосування та дози: всередину по 2 капс. (200 мг)
4 р/добу за 30 хв перед вживанням їжі і перед сном дорослим і
дітям (старшим 12 років); дітям від 2 до 12 років - по 1 капс.
(100 мг) 4 р/добу (до 40 мг/кг/добу); дорослим і дітям;
інтраназально - по 1 аерозольній дозі в кожен носовий хід
3-4 р/добу; дозований аерозоль для інгаляцій по 1-2 дози 4-6
(до 8) р/добу дорослим і дітям понад 5 років на початку лікування
бронхіальної астми; в тяжких випадках БА по 2 дози 6-8 р/добу, при
клінічному поліпшенні - по 1 дозі 4 р/добу; для профілактики астми
фізичного зусилля безпосередньо перед фізичною работою можна
провести додаткове використання лікувального засобу. Показання для застосування ЛЗ: БА (включаючи БА, що
провокується алергенами, іритантами, холодом, фізичним
навантаженням) у дітей і дорослих (профілактика й лікування). Побічна дія ЛЗ та ускладнення при застосуванні ЛЗ:
подразнення слизової оболонки порожнини носа, глотки, дихальних
шляхів, дистонія, рефлекторний кашель, сухість у роті,
запаморочення, головний біль, нудота, шкірний висип, шкірний зуд,
кропив'янка, артралгія, затримка сечі. Протипоказання для застосування ЛЗ: гіперчутливість,
вагітність (I триместр), вік до 5 років (інгаляції аероз.),
до 2 років - інгаляції пор. д/інг. Форми випуску ЛЗ: аерозоль для інгаляцій, дозований,
1 мг/дозу по 112 або 200 доз у балонах, 5 мг/дозу по 112 доз
у балонах. Умови та термін зберігання: зберігати при t до 30 град.С;
термін придатності - 3 роки. Торгова назва: II. Кромітал(ТМ), "Midas Care Pharmaceuticals Pvt. Ltd.",
Індія - Кетотифен (Ketotifen)* Фармакотерапевтична група: R06AX17 - засоби, що
застосовуються при бронхообструктивних захворюваннях дихальних
шляхів. Препарати, які гальмують вивільнення та активність
гістаміну та інших "медіаторів" алергії та запалення. Основна фармакотерапевтична дія: мембраностабілізуюча,
антигістамінна дія. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: гальмує вивільнення гістаміну та ін. медіаторів із
гладких клітин і базофілів; неконкурентно блокує H1-гістамінові
рецептори; інгібує фосфодиестеразу; підвищує рівень цАМФ в
клітинах; пригнічує сенсибілізацію еозинофілів рекомбінантними
цитокінами людини і їх накопичення в дихальних шляхах; попереджує
розвиток симптомів гіперреактивності дихальних шляхів, яка
обумовлена фактором активації тромбоцитів або дією алергенів;
попереджує розвиток бронхоспазму (не має бронхорозширюючу дію);
клінічний ефект развивається через 6-8 тиж.; після прийому
всередину всмоктується повністю; біодоступність складає приблизно
50%, внаслідок ефекту "першого проходження" через печінку; час
досягнення Смак - 2-4 г, зв'язування з білками плазми - 75%;
проходить через гемато-енцефалічний бар'єр і проникає в грудне
молоко; пригнічує ЦНС; метаболізується в печінці; головний
метаболіт (кетотіфен-N-глюкуронід) практично не активний;
виведення із організму відбувається у дві фази: з T 3-5 г.

1/2 21 г; протягом 48 г. з сечею виводиться основна частина
прийнятої дози препарату: 1% - в незмінному вигляді і 60-70% -
у вигляді метаболітів. Спосіб застосування ЛЗ та дози: всередину, під час їжі,
дорослим і дітям понад 3 роки по 1 мг перші 3-4 дні у вечері
(можливий седативний ефект), далі 2 мг/доб (по 1 мг вранці і
ввечері); при необхідності у дорослих і дітей старших 10 років
добову дозу підвищують до 4 мг (по 2 мг 2 р/добу); сироп: дітям
у віці від 6 міс до 3 років - в разовій дозі 2,5 мл - (0,05 мг/кг)
2 р/добу; дітям старшим 3 років - по 5 мл (1 ч.л.) в перші 3-4 дні
1 раз ввечері, потім 2 р/добу (вранці і ввечері). Показання для застосування ЛЗ: профілактика приступів БА (всі
форми); алергічний бронхіт; кропив'янки (г., хр.); атопічний
дерматит. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: нервова
система і органи чуття - седативний ефект, зниження реакційної
спроможності, заторможеність, відчуття втоми, легке
головокружіння, головний біль, сонливість, рідко - порушення сну,
нервозність (особливо у дітей); ЖКТ - сухість в роті, підвищення
апетиту, тошнота, рвота, гастралгія, запор; інші -
тромбоцитопенія, цистит, збільшення маси тіла, шкірні АР. Протипоказання для застосування ЛЗ: гіперчутливість,
вагітність, годування груддю, дитячий вік до 3 років (табл.)
або 6 міс (сироп). Форми випуску ЛЗ: табл. по 1 мг; сироп, 1 мг/5 мл по 50 та
100 мл у фл., капс. по 1,375 мг. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
25 град.С; термін придатності - 3 роки. Торгова назва: I: Кетотифен, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"; Кетотифен, Філія ТОВ "Дослідний завод УГНЦЛС" для ТОВ
"Дослідний завод "ГНЦЛС"; Кетотифен-В, ВАТ "Монформ"; Кетотифен-Здоров'я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"; Кетотифен-ЛХ, ЗАТ "Лекхім-Харків". II: Кетотифен ВФЗ, "Polfa" Warsaw Pharmaceutical Works S.A.,
Польща; Кетотифен Софарма, "Sopharma" JSC, Болгарія; Задітен, "Famar France" для "Novartis Pharma AG",
Франція/Швейцарія Задітен(R), "Sandoz Privat Limited" компанія групи
"Novartis", Індія; Задітен(R), "EXCELVISION" для "Novartis Pharma AG",
Франція/Швейцарія.
4.2. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів Антагоністи лейкотрієнових рецепторів (монтелукаст,
зафірлукаст) - новий клас протиастматичних препаратів, місце й
роль яких остаточно не визначені. У дихальних шляхах вони блокують
дію лейкотрієнів, зокрема попереджаючи надлишкове утворення
секрету в бронхах, набряк слизової оболонки, послабляючи
гіперреактивність бронхів і бронхоспазм. Монтелукаст приєднується
до терапії хворих на БА легкого та середнього ступенів тяжкості
при неадекватному їх лікуванні інгаляційними кортикостероїдами та
(бета)2-адренорецепторами короткої дії. Також, для попередження
алерген-індукованого бронхоспазму. Зафірлукаст використовується
також з профілактичною метою, може попереджувати розвиток БА. При цьому антагоністи лейкотрієнових рецепторів неефективні
для зняття приступів БА, не застосовуються при загостренні БА.
Немає необхідності у зменшенні дози або у відміні
кортикостероїдної терапії. - Монтелукаст (Montelukast) Фармакотерапевтична група: R03DC03 - засоби, що
застосовуються при бронхообструктивних захворюваннях дихальних
шляхів. Протиастматичний препарат. Блокатор лейкотрієнових
рецепторів. Простогландини та їх синтетичні похідні. Основна фармакотерапевтична дія: протизапальна дія. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: засіб є антагоністом лейкотрієнів ЛТС4, ЛТД4, ЛТЕ4; має
високу спорідненність та селективність до CysLT рецепторів;

1 локує CysLT рецепторів та попереджує стимуляцію лейкотрієнами

1 літин мішеней, таких як гладких м'язів бронхів та секреторних
залоз; інгібує як ранню, так і пізню фази бронхоконстрикції,
причиною якої є антигени; абсорбується в ШКТ; пік концентрації від
3 до 4 год після прийому 10 мг препарату; біодоступність складає
64%; концентрація препарату поступово зростає після прийому 5 мг
натще у дорослих; після прийому 4 мг препарату С досягається

макс ерез 2 год; активно метаболізується в печінці і виділяється з
жовччю, незначна кількість препарату виділяється з сечею; T -

1/2
від 2,7 до 5,5 г; при легкій та середнього ступеню печінковій
недостатності може збільшуватись рівень препарату в плазмі, при
цьому обов'язково регулюється доза препарату. Спосіб застосування та дози: по 10 мг, 1 р/добу (перед сном)
дорослим; 5 мг перед сном ( дітям 6(14 років; 4 мг перед сном -
дітям 2-5 років. Показання для застосування ЛЗ: БА легкого й середнього
ступеню тяжкості, яка погано контролюється ІГК і
(бета)2-адренорецепторами короткої дії; профілактика нападів ядухи
при БА фізичного зусилля; немає бронходілататорного ефекту, тому
для зняття нападів БА не використовується. Побічна дія ЛЗ та ускладнення при застосуванні ЛЗ: головний
біль, безсоння, стомлюваність, млявість, апатія, грипоподібні
симптоми, ларингіт, синусіт, отит, часті простудні захворювання у
літніх хворих, артралгія, міалгія, біль у животі, диспепсичні
явища, сухість у роті, сверблячка, жовтяниця, лікарський гепатит,
алергійні реакції. Протипоказання для застосування ЛЗ: гіперчутливість, виражена
печінкова й/або ниркова недостатність, вік до 6 років. Форми випуску ЛЗ: табл., вкриті плівковою оболонкою,
по 10 мг; таблетки жувальні, по 4 мг. Умови та термін зберігання: термін придатності - 2 роки. Торгова назва: II. Зеспіра, "Bilim Pharmaceuticals A.S.", Туреччина.
5. Стимулятори дихання
Мають обмежене застосування при дихальній недостатності
у хворих ХОЗЛ. Вони ефективні тільки при в/в введенні і мають
короткочасну дію. Стимулятори дихання застосовують обмежено, при
наявності протипоказань до ШВЛ або неможливості її проведення. При
важкій дихальній недостатності препарати можуть і погіршити стан
хворого. Вони мають вузький спектр терапевтичного застосування, їх
слід застосовувати тільки під спостереженням лікаря в стаціонарі.
5.1. Дихальні аналептики Аналептики - речовини, які стимулюють активність дихального і
судинорухового центрів, відновлюють функцію ЦНС. Аналептики діють майже на всіх рівнях ЦНС. Але кожний окремий
препарат характеризується більш вираженою тропністю відносно
окремих відділів ЦНС. Так, наприклад, одні препарати впливають
переважно на центри довгастого мозку (бемегрид, кордіамін,
коразол), інші - на спинний мозок (стрихнін). Збільшення дози аналептиків приводить до генералізації
процесів збудження, які супроводжуються підсиленням рефлекторної
збудливості. У великих дозах аналептики викликають судоми. Судоми,
які пов'язані із збудженням переважно стовбурової частини
головного мозку, носять клонічний характер (бемегрид, коразол,
кордіамін), а при дії на спинний мозок розвиваються судоми
тетанічного характеру (стрихнін). Класифікація аналептиків: 1. Аналептики, які діють переважно на центри довгастого
мозку - камфора, кордіамін, сульфокамфокаїн, бемегрид - аналептики
прямої дії. 2. Аналептики, які діють через синокаротидні зони, збуджуючи
їх - дихальні аналептики - цитітон, лобеліну гідрохлорид -
аналетики рефлекторної дії. 3. Аналептики, які діють переважно на спинний мозок -
стрихнін. 4. Аналептики, які діють на стовбурову частину і кору
головного мозку - етимізол. На даний час в Україні зареєєстрований і використовується
тільки Кордіамін - аналептик прямої дії. - Кордіамін (Nikethamide) Фармакотерапевтична група: R07AB02, дихальні аналептики. Основна фармакотерапевтична група: аналептик Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: аналептик змішаного типу дії, механізм дії якого
складається з двох компонентів: центрального і периферичного:
центральний пов'язаний з безпосереднім впливом на судиноруховий
центр довгастого мозку, що приводить до його збудження та
опосередкованого підвищення системного АТ (особливо при первісному
пригніченні рухового центру); периферичний компонент пов'язаний із
збудженням хеморецепторів каротидного синусу, що приводить до
збільшення частоти та глибини дихальних рухів; при в/в введенні
препарату частішає ритм, зростає частота і глибина дихання,
незначно та короткочасно підвищується АТ; препарат не чинить
прямого стимулюючого впливу на серце і не виявляє прямого
стимулюючого судиннозвужуючого ефекту. Показання для застосування: колапс, асфіксія, шокові стани,
які виникають під час хірургічних втручань і в післяопераційному
періоді, г. і хр. розлади кровообігу, пригнічення дихання у хворих
на інфекційні захворювання, отруєння наркотичними, снодійними і
анальгетичними засобами. Спосіб застосування та дози: призначається дорослим п/ш, в/м
по 1-2 мл 1-3 р/добу; дітям 10 років по 0,5 мл підшкірно
1-2 р/добу; при отруєнні наркотиками, снодійними, анальгетиками
дозу підвищують до 3-5 мл одноразово; вищі дози: разова - 2 мл,
добова - 6 мл; при отруєнні наркотиками вища разова доза - 5 мл. Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: неспокій,
м'язові сіпання, які починаються з кругових м'язів рота,
почервоніння обличчя, свербіж шкірних покровів, блювання,
порушення серцевого ритму; АР є поодинокі. Протипоказання до застосування ЛЗ: схильність до судомних
реакцій; вагітність, період лактації; діти віком до 16 років
(шприц-тюбик). Форма випуску ЛЗ: р-н для ін'єкцій 25% по 2 мл в амп.,
шприци-тюбики Умови та термін зберігання: зберігати при t не вище
20 град.С; термін придатності - 2 роки. Торгова назва: I. Кордіамін ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Кордіамін "Стиролбіофарм" Кордіамін "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
6. Муколітичні засоби
Мукоактивні засоби впливають на бронхіальну секрецію і широко
використовуються для покращання відходження мокроти шляхом
зменшення її в'язкості. Для захворювань органів дихання з
порушенням секреції притаманне зниження вмісту кислих гідрофільних
сіаломуцинів - зменшення водного компоненту, і підвищення вмісту
нейтральних гідрофобних факомуцинів, що відштовхують воду. Секрет
стає в'язким та густим. В інших випадках, бактеріальні ферменти і
лізосомальні протеази вторинно змінюють склад сіаломуцинів,
внаслідок чого вони втрачають здатність формувати волокнисті
структури. Секрет стає рідким і може стікати по бронхіальній
стінці внаслідок втрати еластичности. Тому вибір мукоактивної
терапії залежить від клінічної ситуації. При сухому кашлі показані
препарати, що стимулюють секрецію, при непродуктивному вологому
кашлі - препарати, що розріджують мокротиння, при продуктивному
вологому кашлі - мукорегулятори. Муколітичні засоби розділяються: - Муколітичні засоби прямої дії, або власне муколітики

- Неферментні муколітики

- Ферментні муколітики - Муколітики непрямої дії

- Секретолітики

- Мукорегулятори

- Стимулятори сурфактанту - Легеневі сурфактанти - Експекторанти

- Рефлекторної дії

- Мукокінетики

- Мукогідратанти

- Стимулятори бронхіальних залоз - Комбіновані препарати та інші.
6.1. Муколітичні засоби прямої дії, або власне муколітики 6.1.1. Неферментні муколітики Похідні цистеїну з вільною тіоловою групою (ацетилцистеїн).
Механізм дії - розрив дисульфідних зв'язків мукополісахаридів
мокротиння, стимуляція функції слизосекретуючих клітин, збільшення
синтезу глютатіону, що обумовлює детоксикаційні та антиоксидантні
властивості. Препарати мають відхаркуючу, секретомоторну,
муколітичну, протикашльову дію, стимулюють синтез сурфактанту. Дія
тіолітиків не залежить від вихідного стану секрету, тому вони
можуть зробити секрет надмірно рідким. Протипоказані при рідкому
мокротинні, "вологих легенях". Треба обережно використовувати ці
засоби у пацієнтів з тяжкою бронхіальною обструкцією та
нейро-м'язевою патологією. - Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)*, ** Фармакотерапевтична група: R05C B01 - муколітичні засоби. Основна фармакотерапевтична дія: муколітик. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: розриває дисульфідні зв'язки у молекулах кислих
мукополісахаридів мокротиння; зменшує в'язкість бронхіального
слизу; зберігає активність і за наявності гнійного секрету
(слизу); швидко всмоктується при пероральному прийомі; легко
проникає в усі органи і тканини; С 357,4 нг/л спостерігається

макс плазмі через 60 хв; у легенях - через 1,5 год; T - 6,2 год;

1/2 крові спостерігається рухлива рівновага метаболітів (цистеїну,
цистину, діацетилцистеїну), зв'язаних з білками дисульфідними
зв'язками; виводяться, в основному, нирками. Показання для застосування: наявність густого в'язкого
слизового або гнійно-слизового мокротиння при таких захворюваннях:
хр. бронхолегеневі захворювання: ХОЗЛ, емфізема з бронхітом, хр.
бронхіт, бронхоектази; г. бронхолегеневі захворювання: астма із
закупоркою бронхів слизом, бронхіт, бронхопневмонія,
трахеобронхіт, бронхіоліт, муковісцидоз. Спосіб застосування та дози: дорослим: - при
г. захворюваннях: по 200 мг 3 р/добу; при хр. захворюваннях: по
400 мг/добу протягом 4-6 місяців; дітям - при г. захворюваннях: -
до 2 років по 50 мг 3 р/добу; від 2 до 12 років - по 100 мг
3 р/добу; у віці 12 років і старше - доза дорослого; при
муковісцидозі - по 200 мг 3 р/добу; порентерально дорослим по 3 мл
10% р-ну (300 мг) застосовують глибоко в/м або в/в 1-2 р/добу;
дітям віком 6-14 років - по 1,5-2 мл 10% р-ну (150-200 мг)
застосовують глибоко в/м; молодшим 6-ти років препарат
застосовують глибоко в/м з розрахунку 10 мг/кг маси тіла;
новонародженим та дітям до 1 року призначають тільки за життєвими
показаннями в умовах стаціонару. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ:
шлунково-кишкові розлади (нудота, блювання, діарея, печіння); АР
(шкірні висипання, кропив'янка, свербіж); кровотеча з носа, шум
у вухах. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
ацетилцистеїну, тяжкі ураження печінки, нирок, надниркових залоз. Форми випуску ЛЗ. порошок для приготування р-ну для
перорального застосування по 3 г (100, 200, 600 мг) у однодозових
пакетах або однодозових спарених пакетах, для 75 мл або 150 мл
(20 мг/мл) орального р-ну по 30 г або по 60 г у фл., гранули по
100, 200, 600 мг, гранули для приготування 150 мл (200 мг/5 мл)
сиропу для перорального застосування по 60 г у фл., гранули по
40 г або по 60 г для приготування 4% сиропу у фл., табл. шипучі по
100, 200, 600 мг, табл. по 100, 200 та 600 мг, р-н для ін'єкцій
10% по 3 мл (300 мг) в амп. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати t не вище 20 град.С;
термін придатності - 3 роки. Торгова назва: I. Ацетал С, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" Ацетилцистеїн-ФС, ТОВ "Фарма Старт" Кофацин, ВАТ "Луганський ХФЗ" II. Ацестад, "Stada Arzneimittel AG", Німеччина Ацетин, "Synmedic Laboratories", Індія Ацецекс, ТОВ "Фармтехнологія", Республіка Білорусь; Ацистеїн, "Bilim Pharmaceuticals A.S." для "Delta Medical
Promotions AG", Туреччина/Швейцарія АЦЦ(R), "Salutas Pharma GmbH" підприємство компанії "Hexal
AG", Німеччина, Муконекс; "ABDI IBRAHIM Ilac Sanayi ve Ticaret A.S." для
"Tripharma IIac Senayi ve Ticaret A.S", Туреччина/Туреччина Флуїмуцил, "Zambon Group S.p.A." та "Zambon Group Switzerland
Ltd", Італія/Швейцарія.
6.1.2. Ферментні муколітики Протеолітичні ферменти наразі рідко використовуються
внаслідок ризику розвитку кровотеч, деструкції міжальвеолярних
перетинок. Трипсин зараз не застосовується. Хімотрипсин
використовується переважно при гнійно-некротичних процесах. - Хімотрипсин (Chymotrypsin) Фармакотерапевтична група: B06AA04 - гематологічні засоби.
Ферменти. Основна фармакотерапевтична дія: протеолітична дія. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: протеолітичний фермент, який отримують із підшлункових
залоз великої рогатої худоби, гідролізує переважно зв'язки,
утворені залишками тирозину, фенілаланіну та іншими ароматичними
амінокислотами; розщеплює пептидні зв'язки в молекулах білка та
продуктів його розпаду; виявляє протизапальну дію, оскільки
фактори запалення являють собою білки або високомолекулярні
пептиди (брадикінін, серотонін, некротичні продукти та ін.); лізує
некротизовані тканини, не впливаючи на життєздатні клітини,
внаслідок наявності в них специфічних антиферментів;
фармакокінетика не вивчалась. Показання для застосування ЛЗ: захворювання органів дихання -
трахеїти, бронхіти, бронхоектатична хвороба, пневмонія, абсцеси
легенів, ателектаз, БА з підвищеною секрецією. Спосіб застосування та дози ЛЗ: при захворюваннях органів
дихання застосовують в/м дорослим по 5-10 мг, дітям по 2,5 мг на
добу протягом 10-12 днів; в подальшому, через 7-10 днів, курс
лікування можна повторити; при хр., тривалих процесах лікування
можна повторити 3-4 рази; при ексудативних плевритах, емпіємах
препарат можна застосовувати внутрішньоплеврально - з метою
профілактики післяопераційних ускладнень (операція на легенях)
вводять в/м дорослим по 5-10 мг, дітям по 2,5 мг щоденно,
починаючи за 5-10 днів перед операцією і продовжуючи протягом
3-4 днів після неї, у післяопераційному періоді (при ателектазі,
який виник, або на початковій стадії пневмонії) призначають в/м
дорослим по 5-10 мг, дітям по 2,5 мг/добу (в 1-3 мл 0,25% р-ну
новокаїну); при цьому рекомендується комбінувати введення
хімотрипсину в/м з застосуванням хімотрипсину аерозольно у 5%
водному р-ні в кількості 3-4 мл; при гемотораксах, емпіємах
вводять щоденно внутрішньоплеврально по 20-30 мг (розводити
у 5-10 мл фізіологічного р-ну або 0,25% новокаїну); у
фтизіохірургії препарат призначають з тією ж метою і в таких самих
дозах на фоні специфічної антибактеріальної терапії; при хр.
фіброзно-кавернозному туберкульозі легенів, ускладненому
бронхітом, курс передопераційної підготовки триваліший
(по 10-12 днів), іноді повторюється до максимальної санації
бронхіального дерева. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: після
інгаляції зрідка охриплість, що зникає без будь-яких лікувальних
заходів, субфебрильна t, яка швидко проходить. Протипоказання до застосування ЛЗ: декомпенсація серцевої
діяльності, емфізема легенів з недостатністю дихання,
декомпенсовані форми туберкульозу легенів, г. дистрофія і цироз
печінки, інфекційний гепатит, панкреатити, нефрити, геморагічний
діатез; не вводити у центри запалення і рани, що кровоточать, та
порожнини, на виявлені поверхні злоякісних новоутворень; АР, що
пов'язані зі всмоктуванням продуктів протеолізу некротичних
тканин. Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для приготування
р-ну для ін'єкцій по 10 мг в амп. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t від 0 град.С
до 10 град.С; приготований р-н хімотрипсину може зберігатися
протягом 1 доби при t 2-5 град.С; термін придатності - 3 роки. Торгова назва: I. Хімотрипсин, Харківське підприємство по виробництву
імунобіологічних та лікарських препаратів ЗАТ "Біолік"; Хімотрипсин кристалічний, ЗАТ "Трудовий колектив Київського
підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Біофарма".
6.2. Муколітики непрямої дії 6.2.1. Секретолітики Бромгексин - алкалоїд вазіцину. Муколітичний ефект пов'язаний
з деполімеризацією мукопротеїнових і мукополісахаридних волокон.
Препарат має секретолітичний, секретомоторний і протикашльовий
ефекти. Бромгексин має самостійну протикашльову дію. При
печенковій недостатності необхідно корегувати дози бромгексину. - Бромгексин (Bromhexine)*, ** Фармакотерапевтична група: R05C B02 - муколітичні засоби. Основна фармакотерапевтична дія: муколітична. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: справляє муколітичну (секретолітичну) та відхаркувальну
дію; викликає деполімеризацію мукопротеїнових і мукополісахаридних
полімерних молекул; стимулює вироблення ендогенного сурфактанта;
покращує реологічні властивості бронхолегеневого секрету; сприяє
його плину по епітелію та виведенню мокротиння з дихальних шляхів;
при застосуванні внутрішньо протягом 30 хв практично повністю
(99%) всмоктується; біодоступність становить 80% внаслідок ефекту
"першого проходження" крізь печінку; в плазмі зв'язується
з білками; проникає через гематоенцефалічний та плацентарний
бар'єри; в печінці підлягає деметилюванню та окисленню; частина
метаболітів, що утворюються, зберігає фармакологічну активність;
T - 1 год, проте, термінальний T досягає 15 год внаслідок
1/2 1/2 овільної зворотної дифузії з тканин; екскретується нирками; при
тяжкій печінковій недостатності кліренс бромгексину знижується, а
при хронічній нирковій недостатності порушується виділення його
метаболітів; при багаторазовому застосуванні може кумулюватися. Показання для застосування: г. та хр. захворювання бронхів і
легенів з порушенням відходження мокротиння: трахеїт, г. та хр.
бронхіт різного походження, включаючи ускладнений бронхоектазами,
БА, пневмонія, пневмоконіоз, туберкульоз легенів; з метою
прискорення виділення рентгеноконтрастної речовини після
бронхографії та в передопераційний період. Спосіб застосування та дози: приймають внутрішньо, незалежно
від прийому їжі; дорослим - 16 мг (2 табл.) 3-4 р/добу; дітям від
3 до 4 років - по 2 мг (1/4 табл.) 3 р/добу; від 5 до 14 років -
по 4 мг (1/2 табл.) 3 р/добу; курс лікування - від 4 днів
до 4 тижнів; сироп призначають дорослим і дітям старше 10 років по
10 мл 3 р/добу, дітям віком від 5 до 10 років по 5 мл (1 ч.л.)
3 р/добу; від 3 до 5 років - по 5 мл (1 ч.л.) 2 р/добу; до 2-х
років - по 2,5 мл 2-3 р/добу; не рекомендується застосовувати
препарат більше 5 днів без повторного огляду лікаря; при
використанні крапель дорослим і підліткам старше 14 років
призначають по 2-4 мірні ложки (8-16 мг) 3 р/добу; р-н приймають
після їди і запивають великою кількістю рідини; тривалість
лікування залежить від показань і перебігу захворювання. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: АР (шкірні
висипи, риніт), шлунково-кишкові розлади (нудота, блювання,
диспепсії, загострення виразкової хвороби), підвищення активності
амінотрансфераз, ангіоневротичний набряк. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату; вагітність (особливо в I триместрі), годування груддю;
дитячий вік до 3 років; відносні протипоказання - пептична виразка
шлунка та 12-палої кишки, захворювання бронхів, що супроводжується
дуже великим накопиченням мокротиння, порушення функцій нирок і
печінки. Форми випуску ЛЗ: табл. по 4, 8 мг, еліксир, 4 мг/5 мл
по 60 мл або 120 мл у фл., сироп, 4 мг/5 мл по 100 мл у фл.
скляних або полімерних. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t від 15 град.С
до 25 град.С; термін придатності - 3 роки. Торгова назва: I. Бромгексин, Харківське державне фармацевтичне підприємство
"Здоров'я народу" Бромгексин, ВАТ "Монфарм" Бромгексин, ТОВ "Юрія-Фарм" Бромгексин-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Бромгексин-Здоров'я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" БРОНХОГЕКС, ВАТ "Вітаміни" II. Бромгексин, АТ "Гріндекс", Латвія Бромгексин, "Elegant India", Індія Бромгексин 4 Берлін-Хемі, "BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI
GROUP)", Німеччина Бромгексин 8 Берлін-Хемі, "BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI
GROUP)", Німеччина Бромгексин-8 краплі, "Krewel Meuselbach GmbH", Німеччина Бромгексин Гріндекс, JS Company "Grindeks", Латвія Бромгексин-Н.С., ВАТ "Щолківський вітамінний завод", осійська Федерація

Бромгексин-Ферейн, ЗАТ "Бринцалов-А", м. Москва, Російська
Федерація Солвін (ТМ), "Ipca Laboratories Limited", Індія
6.2.2. Мукорегулятори Мукорегулятори - препарати на основі карбоцистеїну.
Карбоцистеін активує сіалову трансферазу - фермент келихоподібних
клітин, нормализує баланс кислих та нейтральних глікопротеїнів
мокротиння, збільшує частоту рухів війок епітелію, регулює
утворення секрету залозистими клітинами. Мукорегуляторний эфект -
покращує регенерацію, відновлення структури слизової оболонки,
зменшує кількість гіперплазованих келихоподібних клітин. Активує
секрецію IgA, збільшує кількість сульфгідрильних груп, має
протизапальну дію. Не провокує бронхоспазм. Препарат володіє
післядією - нормалізація в'язкості та еластичності секрету
зберігається протягом 8-13 днів після завершення 4-денного курсу
лікування. - Карбоцистеїн (Carbocisteine)*, ** Фармакотерапевтична група: R05C B03 - муколітичні засоби. Основна фармакотерапевтична дія: муколітична. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: впливає на гелеву фазу слизу дихальних шляхів: шляхом
розриву дисульфідних містків глікопротеїнів спричиняє розрідження
надмірно в'язкого секрету бронхів, що сприяє виведенню мокротиння;
при прийомі внутрішньо швидко всмоктується; С досягається

макс ерез 2 год; біодоступність низька - менше ніж 10% введеної дози
(внаслідок інтенсивного метаболізму в ШКТ та ефекту першого
проходження через печінку); виводиться, в основному, нирками. T

1/2
становить близько 2 год. Показання для застосування ЛЗ: Рекомендується для
застосування при захворюваннях верхніх відділів дихальних шляхів,
що супроводжуються порушенням виведення мокротиння з дихальних
шляхів (гострий та хронічний бронхіт, трахеобронхіт, фарингіт,
риніт, синусит, середній отит, коклюш), а також для підготовки
пацієнта до бронхоскопії та бронхографії. Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим призначають сироп
5% по 750 мг (15 мл), 3 р/добу або по 2 капс. 3 р/добу, а після
досягнення клінічного ефекту - по 1 капс. 4 р/добу; тривалість
лікування дорослих також не повинна перевищувати 8-10 днів; сироп
приймають в інтервалах між прийомами їжі; дозування сиропу 2%
дітям віком від 1 місяця до 2 років - 1 дозувальний стаканчик,
наповнений до відмітки 5 мл, 1 р/добу; дітям віком від 2 до
5 років - 1 дозувальний стаканчик, наповнений до відмітки 5 мл,
2 р/добу; дітям віком від 5 до 12 років - 1 дозувальний стаканчик,
наповнений до відмітки 5 мл, 3 р/добу; максимальна разова доза для
дітей становить 100 мг. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: розлади
травлення, нудота, блювання. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
компонентів препарату, пептична виразка шлунка та дванадцятипалої
кишки у період загострення, I триместр вагітності. Форми випуску ЛЗ: апс. по 375 мг, сироп 2 та 5% по 125 мл у
фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-25 град.C. Торгова назва: I. Мукосол, ЗАТ "Технолог" II. Мукосол, "CTS Chemical Industries Ltd.", Ізраїль Флюдітек, "Laboratorie Innotech International" на заводі
"Innotera Shuzy", Франція
6.2.3. Стимулятори сурфактанту - Амброксол (Ambroxol)*, ** Фармакотерапевтична група: R05C B06 - муколітичні засоби. Основна фармакотерапевтична дія: алкалоїд вазіцину;
муколітичний ефект пов'язаний з деполімеризацією мукопротеїнових і
мукополісахаридних волокон; має секретолітичний, секретомоторний і
протикашльовий ефекти; у порівнянні з бромгексином має більш
потужній ефект при менших диспептичних явищах. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: збільшує синтез сурфактанту; змінює хімізм
мукополісахаридів мокротиння, зменшує адгезію секрету до стінок,
підсилює ефект а/б, при цьому розрідження мокротиння практично
не супроводжується збільшенням його об'єму; стимулює циліарну
активність; полегшує виведення слизу; зменшує кашель; сприяє
полегшенню болю та пов'язаного з болем дискомфорту в носовій
порожнині, в ділянці вуха і трахеї; абсорбція всіх пероральних
форм, які виводяться повністю, швидка і достатньо повна, з
лінійною залежністю у терапевтичному діапазоні; С досягаються

макс ерез 0,5-3 год; в терапевтичному діапазоні приблизно 90%
препарату зв'язується з протеїнами; при пероральному прийомі
розподіл з крові до тканин швидкий і різко виражений, з найвищою
концентрацією активної речовини у легенях; метаболізується
головним чином у печінці шляхом кон'югації. T становить 10 год;

1/2 агальний кліренс знаходиться у межах 660 мл/хв., нирковий кліренс
становить приблизно 8% від загального кліренсу. Показання для застосування: секретолітична терапія при г. і
хр. бронхопульмональних захворюваннях, що пов'язані з порушенням
бронхіальної секреції та ослабленням просування слизу. Спосіб застосування та дози: табл. приймаються внутрішньо
після їди з достатньою кількістю теплої рідини; дорослі та діти
старші 12 років - у перші три дні по 1 табл. 3 р/добу, далі -
по 1 табл. 2 р/добу або по 1/2 табл. 3 р/добу; діти 6-12 років по
1/2 табл. 2-3 р/добу; сироп призначають дорослим у перші 2-3 доби
по 10 мл 3 р/добу, далі - по 10 мл 2 р/добу або по 5 мл 3 р/добу;
дітям до 2 років (крім новонароджених і недоношених ) - по 2,5 мл
2 р/добу; від 2 до 5 років - по 2,5 мл 3 р/добу; від 5 до
12 років - по 5 мл 2-3 р/добу; тривалість лікування залежить від
особливостей перебігу захворювання (не рекомендується прийом без
призначення лікаря понад 4-5 днів); р-н для інфузій добова доза -
30 мг/кг маси тіла, розподілена на 4 введення на добу; р-н слід
вводити в/в, повільно, протягом не менше 5 хв, за допомогою
інфузомату. Побічна дія та ускладення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - легкі
прояви печії, диспепсії, нудоти, блювання, проносу; імунна
система, шкіра та підшкірні тканини - висип, кропив'янка,
ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції (включаючи
анафілактичний шок) та АР, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайелла. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату. Форми випуску ЛЗ: табл. по 30 мг, табл. пролонгованої дії по
0,075 г, табл. для смоктання по 15 мг, по 20 мг, капс. тверді по
30 мг, капс. пролонгованої дії по 75 мг, сироп, 15 та 30 мг/5 мл
по 100 мл у фл., краплі для перорального застосування, 7,5 мг/мл
по 50 мл (0,375 г) у фл., р-н для перорального застосування та
інгаляцій, 7,5 мг/мл по 40 мл або 100 мл у фл., р-н для інфузій по
2 мл (15 мг) в амп., р-н для ін'єкцій 0,75% по 2 мл в амп. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
25 град.С; термін придатності після відкриття флакону з сиропом -
6 місяців; термін придатності - 5 років. Торгова назва: I. Амброксол, ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика" Амброксол, Амброксол 15, 30, Амброксолу гідрохлори, Амбротард
75, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" Амброксол, Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного
підприємства "Ян" Амброксол, ВАТ "Київмедпрепарат" Амброксол, Муколван, Філія ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" для
ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" Амброксол-Дарниця, ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Амброксол Екстра, ТОВ "АСТРАФАРМ" Амброксол-Здоров'я, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" Амброксол-ЛХ, ЗАТ "Лекхім-Харків" Амброксол-Ретард, ВАТ "Концерн "Стирол" Амброксол-Ретард, ТОВ "Стиролбіофарм" АмброксолУ Гідрохлорид, ВАТ "ХФЗ "Червона зірка" II. Амбробене, "Ratiopharm International GmbH", Німеччина Амбробене, "Merckle GmbH"/"ratiopharm International GmbH",
Німеччина Амбробене, "Mepha AG" для "Merckle GmbH"/"ratiopharm
International GmbH", Швейцарія/Німеччина Амброгексал(R), "Salutas Pharma GmbH" підприємство компанії
"Hexal AG", Німеччина Амброксол, "Polfa" Grodzisk Pharmaceutical Works Sp.z.o.o.,
Польща Амброксол, "Matrix Pharmaceuticals Pvt. Ltd.", Індія Амброксол, "MEDANA PHARMA TERPOL GROUP Joint Stock Company"
для "Polfa" Grodzisk Pharmaceutical Works Sp.z.o.o., Польща Амброксол, "KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD.", Індія Амброксол, ТОВ "Фармтехнологія", Республіка Білорусь Амброксол, "Liva Healthcare Ltd.", Індія Амброксол ПЛЮС, "Wens Formulation", Індія Амбросан(R), "Pro. Med. CS. Praha A.S.", Чеська Республіка Лазолван(R), Лазолван(R) Ретард, Мукоангін, "Boehringer
Ingelheim Ellas A.E. (S.A.)" підрозділ компанії "Boehringer
Ingelheim International GmbH", Греція/Німеччина Нео-Бронхол, "BolderArzneimittelwerk GmbH & Co. Kg" для
"Divapharma-Knufinke Arzneimittelwerk GmbH", Німеччина Флавамедо розчин від кашлю, Флавамед(R) таблетки від кашлю,
"BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)", Німеччина
6.3. Легеневі сурфактанти Легеневі сурфактанти застосовуються для ведення пацієнтів з
респіраторним дистрес с-мом у незрілих новонароджених, а також у
дорослих з респіраторним дистрес с-мом. - Сурфактант (Surfactant) Фармакотерапевтична група: R07AA02 - легеневі сурфактанти.
Природні фосфоліпіди. Основна фармакотерапевтична дія: сурфактант. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: поповнює недостатність ендогенного легеневого
сурфактанта екзогенним; вкриває внутрішню поверхню альвеол; знижує
поверхневий натяг у легенях, стабілізує альвеоли, попереджуючи їх
злипання наприкінці експіраторної фази, сприяє адекватному
газообміну, що підтримується протягом усього дихального циклу;
рівномірно розподіляється у легенях і розповсюджується на поверхні
альвеол; у недоношених немовлят відновлюється рівень оксигенації,
що потребує зниження концентрації вдихуваного кисню у газовій
суміші; при інтратрахеальному введенні основна кількість
виявляється у легенях; T становить 67 год; поза легенями

1/2 у сироватці крові і в інших органах ) через 48 год після введення
виявляються тільки слідові кількості ліпідів сурфактанта. Показання для застосування ЛЗ: профілактика респіраторного
дистрес-с-му (РДС) у новонароджених з терміном гестації менше
34 тижнів та вираженим дефіцитом легеневого сурфактанту; лікування
РДС, який розвинувся та прогресує у новонароджених; у складі
комплексного лікування с-му г. легеневого ушкодження у хворих з
політравмою, ЧМТ тяжкого перебігу, панкреонекрозом, г. кишковою
непрохідністю, сепсисом, г. порушенням мозкового кровообігу за
геморагічним та ішемічним типами; при г. та хр. бронхіті. Спосіб застосування та дози ЛЗ: перед застосуванням підігріти
емульсію до 37 град.С; шляхи введення препарату -
інтратрахеальний, інгаляційний; інтратрахеальний шлях введення
застосовують при інтубації хворого під час ШВЛ або під час
наркозу; після інтубації пацієнта емульсія препарату вводиться
через катетер за допомогою шприца; можливе введення препарату
шляхом проколювання ін'єкційною голкою інтубаційної трубки;
швидкість введення "повільнокрапельно" для найрівномірнішого
розподілу препарату в легенях; одночасно необхідно здійснювати
контроль за газовим складом крові пацієнта, регулюючи при цьому
подачу газової суміші; протягом перших 10 хв після введення може
спостерігатися підвищення SAO ; на перших хв після введення у

2 акий спосіб, над грудною кліткою можуть прослуховуватися
великопухирцеві хрипи на вдиху; протягом перших 2 год слід
утримуватись від відсмоктування вмісту дихальних шляхів через
дихальну трубку; інстиляції виконують 1 р/добу; введення проводять
у кількості 3 процедур з інтервалом не менше 6 год; інгаляційний
шлях введення препарату здійснюють за допомогою ультразвукового
інгалятора згідно з його інструкцією; інгаляції виконують
1 р/добу; максимальна кількість інгаляцій на курс лікування - 3;
спосіб застосування, кількість та періодичність введень препарату
призначається індивідуально для кожного пацієнта (для розрахунку
дози необхідно застосовувати формулу M = 0,37 * X * R, де: M -
кількість препарату у мг; X - маса пацієнта в кг; R - статевий
масовий коефіцієнт, за допомогою якого здійснюється переведення
маси тіла пацієнта в кілограмах в масу легенів в грамах: для
чоловіків він дорівнює 27, для жінок 23; 0,37 - коефіцієнт, який
визначає необхідну кількість препарату на один грам маси легенів). Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ:
гіпероксигенація, легеневі кровотечі. Протипоказання до застосування ЛЗ: вагітність, лактація,
гіперчутливість до складових препарату, постгеморагічна анемія. Форми випуску ЛЗ: порошок ліофілізований для приготування
емульсії, емульсія для інгаляційного та інтратрахеального
введення, 50 мг/мл по 7,5 мл (375 мг) у фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t від 2 град.С
до 8 град.С; термін придатності - 1,5 року. Торгова назва: I. Сузакрин, ТОВ "Докфарм" Сукрим, ТОВ "Докфарм" II. Куросурф, "Chiesi Farmaceutici S.p.A." для "Nycomed
Austria GmbH" для "Nycomed", Італія/Австрія
6.4. Експекторанти 6.4.1. Експекторанти рефлекторної дії Препарати рефлекторної дії збільшують гідратацію слизу,
подразнюють рецептори шлунку, збуджують блювотний центр,
підсилюють секрецію слинних та бронхіальних залоз, підсилюють
моторику бронхіальної мускулатури, підвищують активність
миготливого епітелию. Необхідність частого (кожні 2-4 год) прийому
малих доз цих препаратів обумовлена нетривалою дією, появою нудоти
та блювання при збільшенні дози. Застосовують при г. процесах, при яких немає виражених
структурних змін в келихоподібних клітинах і війчастому епітелії. Ця група препаратів представлена гвайфенезином, ердостеїном,
а також алтеєм, термопсисом, тим'яном (чабрець), солодкою, натрію
бензоатом, терпінгідратом, корінням іпекакуани, синюхи, дев'ясилу,
травою м'яти, листям подорожника, евкаліпта, мати-й-мачухи,
фіалки, багульника, душиці, анісу, бруньками сосни та ефірними
оліями. - Гвайфенезин, (Guaifenesin)** Фармакотерапевтична група: R05CA03 - відхаркувальний засіб. Основна фармакотерапевтична дія: відхаркувальна дія. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: знижує в'язкість мокротиння і полегшує його відходження
шляхом стимуляції секреції компонентів бронхіального слизу з
низькою щільністю, деполімеризації кислих мукополісахаридів і
підвищення функціональної активності війчастого епітелію дихальних
шляхів, після прийому внутрішньо добре всмоктується зі ШКТ, швидко
метаболізується і екскретується нирками у вигляді метаболітів. Показання для застосування ЛЗ: використовують при
інфекційно-запальних захворюваннях органів дихання для полегшення
відходження густого, в'язкого мокротиння і зменшення подразнення
слизової оболонки глотки. Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують внутрішньо після
їжі; разова доза залежно від віку складає від 2-х до 6 років -
50-100 мг, від 6 до 12 років - 100-200 мг, віком старше 12 років і
дорослим - 200-400 мг; прийом через кожні 4 год; тривалість
прийому при лікуванні г. інфекційно-запальних захворювань органів
дихання становить звичайно 3-5 днів; при лікуванні хр. станів
тривалість лікувального курсу може бути збільшена до кількох
тижнів. Побічна дія та ускладення при застосуванні ЛЗ: виявляється
нудотою, блюванням, болем в епігастральній ділянці, сонливістю. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату. Форми випуску ЛЗ: сироп для перорального застосування,
100 мг/5 мл по 118 мл у фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-30 град.С;
термін придатності 3 роки. Торгова назва: II. Колдрекс(R) БРОНХО, "GlaxoSmithKline Consumer Healthcare"
на заводі "Wrafton Laboratories Limited", Великобританія Туссин, "Sagmel Inc.", США, "Famar S.A.", США/Греція - Ердостеїн (Erdosteine) Фармакотерапевтична група: R05C B15 - муколітичні засоби. Основна фармакотерапевтична дія: відхаркувальний,
муколітичний засіб. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: підвищує продукцію слизу, знижує його в'язкість, сприяє
відхаркуванню, місцево, за допомогою амінових груп, антагоністично
діє на вільні радикали кисню і перешкоджає пригніченню
(альфа)1-антитрипсину у курців, тим самим знижуючи шкідливий вплив
тютюнового диму у хронічних курців; ефект від терапії розвивається
на 3-4-ту добу лікування; немає шкідливої дії на ШКТ; швидко
абсорбується у ШКТ і метаболізується у печінці до 3 активних
метаболітів, найважливіший з яких - N-тіодигліколь-іл-гомоцистеїн;
T - понад 5 год С - 3,46 мкг/мл, час, необхідний для
1/2 макс осягнення С 48 год; тривалість дії - 12 год після

макс ерорального застосування; з білками плазми крові зв'язується
64,5%; виводиться у вигляді неорганічних сульфатів нирками і з
фекаліями. Показання для застосування ЛЗ: захворювання органів дихання,
які супроводжуються утворенням в'язкого мокротиння, г. або хр.
бронхіт, пневмонія, бронхоектатична хвороба, муковісцидоз,
інфекційно-алергічна БА. Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають внутрішньо
незалежно від часу прийому їжі; для дітей від 8 до 12 років
рекомендована доза 150 мг 2 р/добу; для дорослих і дітей старше
12 років - по 300 мг 2 р/добу; курс лікування визначається
індивідуально і становить від 5-10 днів до 1-3 місяців при
лікуванні хр. захворювань. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: можливі
печія, біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, втрата
апетиту, діарея, шкірні висипання, кропив'янка, носові кровотечі,
зниження агрегації тромбоцитів; у поодиноких випадках -
бронхоспазм, колапс. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату; виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки
у стадії загострення, наявність кровохаркання, схильність до
кровотеч; дитячий вік до 8 років. Форми випуску ЛЗ: капс. по 150 та 300 мг. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
25 град.С; термін придатності - 2 роки. Торгова назва: II. Муцитус, "Macleods Pharmaceuticals Limited", Індія.
Інші експекторанти рефлекторної дії - Алтея лікарська (Althaea officinalis)** Фармакотерапевтична група: R05 C A05 - відхаркувальні засоби.
Корінь алтеї. Основна фармакотерапевтична дія: відхаркувальний засіб прямої
дії. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: рослинний препарат; виявляє обволікаючу, пом'якшувальну
та протизапальну дію; корінь алтеї містить рослинний
полісахаридний слиз (до 35%), а також аспарагін, бетаїн, пектинові
речовини, крохмаль та ін.; механізм дії обумовлений подразненням
рецепторів шлунку і рефлекторною стимуляцією нейронів блювотного,
дихального і кашльового центрів, що приводить до посилення
перистальтики бронхіол і підвищення активності миготливого
епітелію бронхів (власне відхаркувальна дія); крім того, препарат
підсилює функцію бронхіальних залоз, викликаючи розрідження
мокротиння, зменшення її в'язкості і збільшення об'єму
(резорбтивна секретолітична дія); рослинні слизи покривають
слизові оболонки тонким шаром, який тривало зберігається на їх
поверхні і запобігає подразненню, в результаті чого зменшується
запальний процес і полегшується регенерація тканин; при дії на
слизову оболонку шлунку захисна дія плівки з рослинного слизу тим
триваліша, чим вище кислотність шлункового соку (в'язкість
рослинного слизу підвищується при взаємодії із соляною кислотою
шлункового соку); фармакокінетика не досліджена. Показання для застосування ЛЗ: г. і хр. захворювання органів
дихання, що супроводжуються кашлем з утрудненим відділенняменням
мокротиння: ларингіт, трахеїт, трахеобронхіт, бронхіт, БА, коклюш. Спосіб застосування та дози ЛЗ: призначають внутрішньо після
їди дорослим і дітям старше 12 років призначають 15 мл (1 1/2
мірної л.) сиропу дітям віком 6-12 років призначають по 10 мл
сиропу (1 мірну ложку), віком 2-5 років - по 5 мл сиропу (1/2
мірної ложки), молодше 2 років - по 2,5 мл сиропу (1/4 мірної л.);
кратність прийому для дорослих та дітей старше 6 років -
4-5 р/добу, для дітей віком 2-5 років - 3-4 р/добу, для дітей
молодше 2 років - 1-3 р/добу; тривалість курсу терапії
визначається індивідуально в залежності від ефективності лікування
і складає, як правило, 10-15 днів; за показаннями можливо
призначення повторних і більш тривалих курсів лікування. Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР. Протипоказання до застосування ЛЗ: індивідуальна
гіперчутливість до компонентів препарату Форми випуску ЛЗ: сироп, по 100 мл, по 200 мл у пляшках,
банках, фл., табл. по 0,05 г, по 0,1 г. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-25 град.С;
після розкриття зберігати в прохолодному місці не більше 10 днів;
термін придатності - 2 роки. Торгова назва: I. Алтейка, АТ "Галичфарм" Алтейка, ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика" Алтемікс, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" Мукалтин, Філія ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" для ТОВ
"Дослідний завод "ГНЦЛС" Мукалтин(R), АТ "Галичфарм" Мукалтин(R) Форте АТ "Галичфарм" Муколітин-Плюс, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" - Листя евкаліпту (Eucalyptus vitaminalis)** (див. п.3.2.
розділу "Оториноларингологія. Лікарські засоби") - Листя подорожника великого (Plantago major L.)** Фармакотерапевтична група: R05C A17 - препарати, що
застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.
Відхаркувальні засоби. Основна фармакотерапевтична дія: відхаркувальна дія. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: у листі подорожника великого (Plantago major L.)
містяться флавоноїди, глікозиди, вітамін К, аскорбінова кислота,
пектини, дубильні та гіркі речовини, алкалоїди, полісахариди,
слизи, каротини; препарати подорожника підвищують секреторну
функцію залоз ШКТ, мають відхаркувальну, ранозагоювальну,
кровоспинну, бактеріостатичну та протизапальну дію. Показання для застосування ЛЗ: настойку подорожника
застосовують внутрішньо при захворюваннях дихальних шляхів (г. та
хр. бронхіти, трахеобронхіти, бронхопневмонії, бронхоектатична
хвороба). Спосіб застосування та дози ЛЗ: для внутрішнього застосування
настойку подорожника призначають 3 р/добу за 15-20 хв до їжі;
дорослим рекомендують вживати по 30-50 крап. (1/2 - 1 ч.л.), дітям
віком понад 12 років і підліткам - з розрахунку 2 крап. настойки
на 1 рік життя; тривалість курсу лікування визначають
індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру,
ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання,
досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату. Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР (висипи,
свербіж, гіперемія та набрякання шкіри). Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена шлункова
секреція (гіперацидні стани різного походження, пептична виразка
дванадцятипалої кишки), рефлюкс-езофагіт та індивідуальна
непереносимості біологічно активних речовин, що містяться в
лікарській рослинній сировині; оскільки до складу препарату
входить етиловий спирт, настойку не рекомендують вживати дітям до
12 років і жінкам у період вагітності та годування груддю. Форми випуску ЛЗ: настойка по 25 мл у фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 8-15 град.С;
термін придатності - 2 роки. Торгова назва: I. Подорожника настойка, ЗАТ "Ліки Кіровоградщини"; II. Сироп подорожника від кашлю Др. ТАЙСС, "Dr. Theiss
Naturwaren GmbH", Німеччина; Корінь солодки (Radix Glycyrrhizae)** Фармакотерапевтична група: R05C A23** - препарати, що
застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.
Відхаркувальні засоби. Основна фармакотерапевтична дія: відхаркувальна,
спазмолітична. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: корені солодки голої містять гліциризин, калієву та
кальцієву солі гліциризинової кислоти, флавонові глікозиди
(ліквіритин, ліквіритигенін, ліквіритозид); відхаркувальна дія
препаратів солодки пов'язана з вмістом гліциризину, який стимулює
активність війчастого епітелію трахеї та бронхів, посилює
секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів;
спазмолітична дія препарату на гладенькі м'язи дихальних шляхів
обумовлена наявністю флавонових сполук, серед яких найактивнішим є
ліквіритозид, протизапальний (кортикостероїдоподібний) ефект -
наявністю гліциризинової кислоти, яка звільняється при гідролізі
гліциризин. Показання для застосування ЛЗ: комплексна терапія при
захворюваннях дихальних шляхів (г. та хр. бронхіти,
трахеобронхіти, пневмонії, бронхоектатична хвороба) Спосіб застосування та дози ЛЗ: сироп призначають внутрішньо
після їди 3-4 р/добу; перед застосуванням препарат не розводять,
проте після прийому запивають великою кількістю рідини (чаю або
теплої води); дорослим і підліткам рекомендують вживати по 1 ст.л.
сиропу, дітям віком 1-12 років від 1/2 ч.л. до 1 дес.л.;
тривалість курсу лікування визначають індивідуально для кожного
пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей
перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного
ефекту і переносимості препарату. Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: АР - висипи,
свербіж, гіперемія та набрякання шкіри; при тривалому
застосуванні - порушення водно-електролітного балансу, утворення
набряків. Протипоказання до застосування ЛЗ: ЦД, гіперчутливість до
препарату. Форми випуску ЛЗ: сироп по 50 г або по 100 г у скляних або
полімерних фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 8-15 град.С;
термін придатності - 2 роки. Торгова назва: I. Солодки кореня сироп, ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"; Листя плюща (Hederae helic)** Фармакотерапевтична група: R05CA - протикашльовий
відхаркувальний засіб рослинного походження. Основна фармакотерапевтична дія: відхаркувальна. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: природний лікарський засіб рослинного походження, що
містить активну речовину - екстракт листя плюща, терапевтична дія
якого на запальні захворювання дихальних шляхів грунтується на
секретолітичній та спазмолітичній дії глікозидних сапонінів, що
містяться в листі плюща; найбільш цінним компонентом препарату є
бисдесмоздичні сапоніни з групи тритерпенглікозидів, за кількістю
домінує Hederasaponin C (Hederacosid C) нарівні з дещо меншою
кількістю Hederacosid C; при застосуванні препарату слиз робиться
рідким, полегшується відхаркування, покращується дихання,
зменшується подразнювальний кашель; фармакокінетика та
біодоступність не вивчалась. Показання для застосування ЛЗ: лікування г. та хр. запальних
захворювань органів дихання, які супроводжуються утворенням
густого і в'язкого бронхіального секрету і/або порушенням його
відхаркування - г. та хр. (у тому числі обструктивний) бронхіт,
трахеобронхіт, бронхоектатична хвороба. Спосіб застосування та дози ЛЗ: краплі без спирту слід
застосовувати нерозведеним, незалежно від прийому їжі; немовлятам
і дітям рекомендується давати препарат розведеним у фруктовому
соці або чаї; тривалість застосування залежить від виду та
тяжкості захворювання, але навіть при легкому перебігу захворювань
дихальних шляхів лікування препаратом необхідно проводити не менше
одного тижня; після зникнення симптомів хвороби лікування ще слід
продовжити 2-3 дні; якщо лікар не призначив іншого дозування,
крап. приймають 3 р/добу - дорослі та діти старше 10 років
30-40 крап. (максимальна добова доза - 90-120 крап.), діти віком
5-10 років - 20 крап. (максимальна добова доза - 60 крап.), діти
віком 1-4 роки - 15 крап. (максимальна добова доза - 45 крап.),
діти віком до 1 року - 10 крап. (максимальна добова доза -
30 крап.); сироп слід застосовувати нерозведеним, незалежно від
прийому їжі: дорослі і діти, старше 10 років - 5 мл 3 р/добу
(300 мг), діти віком від 4 до 10 років - 2,5 мл 4 р/добу (200 мг),
діти віком від 1 до 4 років - 2,5 мл 3 р/добу (150 мг); табл.
шипучі: дорослим і дітям старше 12 років приймати по 1 табл.
шипучій 2 р/добу (130 мг сухого екстракту листя плюща), дітям від
4 до 12 років - по 1/2 табл. шипучої 3 р/добу (97,5 мг сухого
екстракту листя плюща); табл. шипучі приймають вранці, (вдень) і
ввечері, попередньо розчинивши їх у склянці води (приблизно
200 мл); для розчинення можна застосовувати як холодну, так і
гарячу воду; тривалість лікування визначається у кожному
конкретному випадку характером і тяжкістю картини захворювання;
однак навіть при легких запальних захворюваннях дихальних шляхів
вона повинна становити не менш 1 тижня; з метою досягнення
стійкого терапевтичного ефекту лікування за допомогою препарату
рекомендується продовжувати ще 2-3 дні після зникнення симптомів
захворювання. Побічна дія та ускладнення при застосуванні ЛЗ: невідомі. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
компонентів препарату; спадкова непереносимість фруктози та
дитячий вік до 1 року (для сиропу). Форми випуску ЛЗ: сироп, 0,8 г/100 мл по 100 мл у фл., крап.
для перорального застосування по 50 мл у фл., табл. шипучі
по 65 мг. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-25 град.C;
термін придатності крапель - 4 роки, сиропу - 6 місяців, табл.
шипучих - 3 роки. Торгова назва: II. Геделікс(R) сироп від кашлю, "Krewel Meuselbach GmbH",
Німеччина Геделікс(R) краплі без спирту, "Krewel Meuselbach GmbH",
Німеччина Проспан сироп від кашлю, "Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.
KG", Німеччина Проспан форте таблетки шипучі від кашлю, "Engelhard
Arzneimittel GmbH & Co. KG", Німеччина
6.4.2. Мукокінетики Мукокінетики представлені леткими бальзамами, що містять
природні пінеми, терпени, фенольні похідні і входять до складу
комбінованих засобів. Дія обумовлена неспецифічним подразненням
слизової оболонки, гіперосмолярністю, збільшенням
трансепітеліальної секреції води. Мукокінетики призначають при
продуктивному кашлі з метою покращання відходження та полегшення
відкашлювання мокротиння. Призначення мукокінетиків при сухому
кашлі може призвести до його посилення.
6.4.3. Мукогідратанти Мукогідратанти сприяють гідратації секрету. Це такі засоби як
зволожувальні інгаляції, лужне пиття, гіпертонічний р-н натрію
хлориду.
6.4.4. Стимулятори бронхіальних залоз Стимулятори бронхіальних залоз представлені препаратами
резорбтивної дії. Це натрію та калію йодид, хлорид амонію, сода.
Названі речовини виділяються бронхами, збільшують бронхіальну
секрецію, розріджують мокротиння, покращують функцію миготливого
епітелію. Застосовуються обмежено через побічну дію - блювоту, за
цінністю незначно перевищують плацебо.
6.5. Комбіновані засоби та інші Комбіновані муколітичні засоби представлені широким
різномаїттям препаратів. Крім поєднань декількох мукоактивних
компонентів вони можуть містити бронхолітики, деконгестанти,
антигістамінні, протикашльові, жарознижуючі, антисептичні
компоненти рослинного, мінерального або хімічного походження. Інші
засоби, що регулюють бронхіальну секрецію, представлені
різноманітними гомеопатичними, антигомотоксичними препаратами та
фітотерапевтичними зборами. Перелік таких комбінованих ЛЗ
подається за торговою назвою: - Аджиколд рослинний сироп (Agicold herbal syrup)** II. Аджиколд рослинний сироп, 5 мл сиропу містять екстрактів
лікарських рослин: Adhatoda vasika (адатода васика) - 30,0 мг,
Glycyrrhiza glabra (солодка гола) - 20,0 мг, Curcuma longa
(куркума довга) - 10,0 мг, Ocimum sanctum (васильок священний) -
10,0 мг, Zingiber officinale (імбир справжній) - 10,0 мг, Solanum
xantocarpum (пасльон) - 5,0 мг, Piper longum (перець довгий) -
5,0 мг, Elettaria Cardamomum (кардамон справжній) - 5,0 мг, "Agio
Pharmaceuticals Ltd", Індія - Актифед(ТМ) експекторант (Actifed(ТМ) expectorant)** II. Актифед(ТМ) Експекторант, 5 мл розчину містять:
трипролідину - 1,25 мг, псевдоефедрину - 30,0 мг, гуайфенезину -
100,0 мг, "GlaxoWellcome Operations"; "GlaxoWellcome GmbH & Co.",
Великобританія/Німеччина; Алекс плюс, 1 пастилка містить: терпінгідрату - 2,0 мг,
декстрометорфану гідроброміду - 2,0 мг, левоментолу - 0,75 мг,
"Glenmark Pharmaceuticals Ltd", Індія - Антитусин (Antitussinum)** I. Антитусин, 1 табл. містить: трави термопсису у дрібному
порошку або екстракту термопсису сухого - 0,01 г, натрію
гідрокарбонату - 0,25 г), ВАТ "Тернопільська фармацевтична
фабрика" - АТМА(R) (АТМА)** II. АТМА(R), 100 мл розчину містять: Sambucus nigra D1 -
10,0 мл, Natrium sulfuricum D6 - 10,0 мл, Dulcamara D6 - 10,0 мл,
Arsenicum album D12 - 10,0 мл, Tartarus emeticus D12 - 10,0 мл,
"Richard Bittner AG", Австрія - Бро-зедекс(R) (Bro-zedex(R)** II. Бро-зедекс, 10 мл сиропу містять: тербуталіну сульфату -
2,5 мг, бромгексину гідрохлориду - 8,0 мг, гвайфенезину -
100,0 мг, ментолу - 5,0 мг, "Wockhardt Ltd", Індія - Бронхіал з ісландським мохом і вітаміном С (Bronchial with
iceland moss and vitamin C)** II. Бронхіал з ісландським мохом і вітаміном С, 5 мл (6,5 г)
сиропу містять: рідкого екстракту ісландського моху (1:10) -
0,65 г, аскорбінової кислоти - 0,019 г, олії евкаліптової -
0,0065 г, олії м'яти перцевої - 0,0065 г, "Dr. Muller Pharma",
Чеська Республіка - Бронхіал з мати-й-мачухою, подорожником і вітаміном С
(Bronchial with coltsfoot, plantain and vitamin C)** II. Бронхіал з мати-й-мачухою, подорожником і вітаміном С,
5 мл (6,5 г) сиропу містять: рідкого екстракту мати-й-мачухи
(1:10) - 0,325 г, рідкого екстракту подорожника ланцетного
(1:10) - 0,325 г, аскорбінової кислоти - 0,0019 г, евкаліптової
олії - 0,0065 г, м'ятної олії - 0,0065 г, "Dr. Muller Pharma",
Чеська Республіка - Бронхіал з подорожником, чебрецем і вітаміном С (Bronchial
with plantain, thyme and vitamin C)** II. Бронхіал з подорожником, чебрецем і вітаміном С, 5 мл
(6,5 г) сиропу містять: рідкого екстракту листків подорожника
(1:10) 0,325 г; рідкого екстракту чабрецю (1:10) 0,325 г;
аскорбінової кислоти 0,019 г; евкаліптової олії 0,0065 г; м'ятної
олії 0,0065 г, "Dr. Muller Pharma", Чеська Республіка - Бронхіал плюс з алтеєм, тим'яном і вітаміном С (Bronhial
plus with marsh mallow, thyme and vitamin C)** II. Бронхіал плюс з алтеєм, тим'яном і вітаміном С, 5 мл
(6,5 г) сиропу містять:рідкого екстракту листя і коріння алтея
лікарського (1:10) 325 мг; рідкого екстракту листя тим'яну (1:10)
325 мг; вітаміну С 19,5 мг, "Dr. Muller Pharma", Чеська Республіка - Бронхіал плюс з плющем, мальвою і вітаміном С (Bronhial
plus with ivy, mallow and vitamin C)** II. Бронхіал плюс з плющем, мальвою і вітаміном С, 5 мл
(6,500 г) сиропу містять: рідкого екстракту листя плюща звичайного
(1:10) 0,455 г; рідкого екстракту листя мальви лісової (1:10)
0,195 г; вітаміну С 0,0195 г, "Dr. Muller Pharma", Чеська
Республіка - Бронхипрет(R) (Bronchipret(R)** II. Бронхипрет(R), 100 мл крапель містять: екстракту рідкого
трави чебрецю (Herba Thymi) - 50,0 г, настойки з листків плюща
(Hederae helicis) - 15,0 г, 100 мл сиропу містять: екстракту
рідкого трави чебрецю (Herba Thymi vulgaris) - 15,0 г, екстракту
рідкого з листків плюща (Hederae helicis) - 1,5 г, 1 таблетка
містить: екстракту сухого трави чебрецю (Herba Thymi vulgaris) -
160,0 мг, екстракту сухого коренів первоцвіту (Radix Primulae) -
60,0 мг, "Bionorica AG", Німеччина - Бронхомед (Bronchomed)** II. Бронхомед, 5 мл сиропу містять екстракти рослин: адхатоди
васики 375 мг; базиліку священного 75 мг; міробалану 50 мг; кориці
25 мг; саркостеми 25 мг; мускатного горіху 25 мг; калотропосу
гігантського 25 мг; імбиру лікарського 25 мг; перцю чорного
12,5 мг; коричника китайського 2,5 мг; мирту гвоздичного 2,5 мг;
мускатнику духмяного 2,5 мг; сумаху 15 мг; перцю довгого 15 мг,
"Erica Pharma PVT Ltd", Індія - Бронхоклор-М (Bronchoclorum-M) I. Бронхоклор-М, 1 капсула містить: цефаклору - 0,25 г,
бромгексину гідрохлориду - 8,0 мг, ВАТ "Монфарм" - Бронхорил(R) (Bronchoryl(R) II. Бронхорил, 10 мл сиропу містять: сальбутамолу - 4,0 мг,
бромгексину гідрохлориду - 8,0 мг, фенілефрину гідрохлориду -
5,0 мг, "Genom Biotech Pvt. Ltd.", Індія - Бронхосан (Bronchosan)** II. Бронхосан, 100 г крапель містять: хлориду бромгексину -
0,8 г, ментолу - 0,15 г, олії фенхеля - 0,075 г, олії анісової -
0,025 г, олії материнки - 0,025 г, олії м'яти перцевої - 0,025 г,
олії евкаліптової - 0,025 г, "Slovakofarma" a.s., Словацька
республіка Бронхосан(R), 1 г розчину містить: бромгексину хлориду
8,0 мг, ментолу 1,5 мг, олії фенхелю 0,75 мг, олії анісової
0,25 мг, олії материнки 0,25 мг, олії м'яти перцевої 0,25 мг, олії
евкаліптової 0,25 мг, "Zentiva" a.s., Словацька Республіка - Бронхофіт (Bronchophytum)** I. Бронхофіт, 1 мл настойки містить: біологічно активні
речовини з кореневищ аїру 0,009 г; коренів алтею 0,009 г; квіток
липи 0,009 г; квіток бузини чорної 0,008 г; кореневищ і коренів
оману 0,007 г; квіток нагідок 0,009 г; листя кропиви 0,008 г;
листя м'яти перцевої 0,008 г; квіток ромашки 0,007 г; коренів
солодки 0,009 г; трави чебрецю плазкого 0,008 г; листя шавлії
0,009 г. Збір по 100 г у пакетах поліетиленових (у пачках), або у
пачках, або у пакетах "Дой-пак", ТОВ "Науково-виробнича
фармацевтична компанія "Ейм" - Бросал (Brosal) II. Бросал, 1 таблетка містить: бромгексину - 8,0 мг,
сальбутамолу - 2,0 мг, "Elegant India", Індія - Геломиртол (Gelomyrtol(R) II. Геломиртол, 1 капсула містить 120 мг миртолу
стандартизованого на мінімальний вміст 30 мг лимонену, 30 мг
цинеолу, 8 мг альфа-пініну, "G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG",
Німеччина - Геломиртол форте (Gelomyrtol(R) forte)** II. Геломиртол форте, 1 капсула містить: 300 мг миртолу
стандартизованого на мінімальний вміст 75 мг лимонену, 75 мг
цинеолу, 20 мг альфа-пініну, "G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG",
Німеччина - Гербіон(R) сироп первоцвіту (Herbion(R) cowslip syrup)** II. Гербіон(R) сироп первоцвіту, 150 мл сиропу містять:
екстракту водного кореня первоцвіту (1:3.3) - 20,6 г; екстракту
водного трави чебрецю (1:3,3) - 41,3 г, "KRKA d.d., Novo mesto",
Словенія - Гербіон(R) сироп подорожника (Herbion(R) plantain syrup)** II. Гербіон(R) сироп подорожника, 150 мл екстракту містять:
екстракту водного листя подорожника ланцетолистого (1:5) - 25,0 г;
екстракту водного квіток мальви (1:5) - 25,0 г, "KRKA d.d., Novo
mesto", Словенія - Гриппал з квітками липи в вітаміном С (Grippal with lime
flowers and vitamin C)** II. Гриппал з квітками липи і вітаміном С, 5 мл (6,5 г)
сиропу містять: рідкого екстракту квітів липи серцевидної (1:10)
0,13 г; рідкого екстракту плодів троянди собачої 0,13 г; рідкого
екстракту квітів коров'яка мохнатого (1:10) 0,13 г; рідкого
екстракту ехінацеї вузьколистої (1:10) 0,13 г; рідкого екстракту
чабрецю (1:10) 0,13 г; аскорбінової кислоти 0,019 г; евкаліптової
олії 0,0065 г; м'ятної олії 0,0065 г, "Dr. Muller Pharma", Чеська
Республіка - Грудний еліксир (Elixir Pectoralis)** I. Грудний еліксир, 100 мл рідини містять: екстракту
солодкового кореня густого - 20,7 г, олії ефірно-анісової
ректифікованої - 0,34 г, аміаку водного концентрованого - 1,38 г,
ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика" - Доктор Кашель (Dr. Kashel) II. Доктор кашель, 5 мл сиропу містить: мулетхи (Glycyrriza
glabra - Солодка гола) водний екстракт (5:1) - 48 мг, васака
(Adhatoda vasica - Адхатода судинна) водний екстракт (8:1) -
26 мг, туласи (Ocimum sanctum - Базилік священний) водний екстракт
(10:1) - 15 мг, сунтхи (Zingiber officinale - Імбир справжній)
водний екстракт (17:1) - 4,8 мг, піппалі (Piper longum - Перець
довгий) водний екстракт (4:1) - 9,8 мг, пудина (Menta piperita -
М'ята перцева) водний екстракт (10:1) - 5,0 мг, шириш (Albizzia
lebbeck - Альбізія лебек) водний екстракт (18:1) - 15,0 мг,
пушкармул (Inula racemosa - Корінь оману) водний екстракт (5:1) -
15,0 мг, харидра (Curcuma longa - Куркума довга) водний екстракт
(12:1) - 10,0 м,"Lupin Ltd", Індія - Доктор Мом (R) (Doktor Mom(R)** II. Доктор МОМ(R), 1 г мазі містить: ментолу 30,5 мг, камфори
52,5 мг, тимолу 1 мг, олії скипидарної 0,056 мл, олії евкаліптової
0,015 мл, олії мускатної 0,005 мл), "Unique Pharmaceutical
Laboratories" (відділення фірми "J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
Ltd", Індія - Доктор МОМ(R), 10 мл сиропу містять: екстракту ocimum
sanctum - 100,0 мг, екстракту glycyrrhiza glabra - 60,0 мг,
екстракту curcuma longa - 50,0 мг, екстракту zingiber officinale -
10,0 мг, ексракту adhatoda vasika - 60,0 мг, екстракту solanum
indicum - 20,0 мг, екстракту inula racemosa - 20,0 мг, екстракту
piper cubeba - 10,0 мг, екстракту terminalia belerica - 20,0 мг,
екстракту aloe barbadensis - 50,0 мг, ментолу - 6,0 мг), "Unique
Pharmaceutical Laboratories" (відділення фірми "J.B. Chemicals &
Pharmaceuticals Ltd", Індія Доктор МОМ(R) Рослинні пастилки від кашлю, 1 пастилка
містить: солодки голої сухого екстракту - 15,0 мг, імбиру
лікарського сухого екстракту - 10,0 мг, ембліки лікарської сухого
екстракту - 10,0 мг, ментолу - 7,0 мг, "Unique Pharmaceutical
Laboratories" (відділення фірми "J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
Ltd"), Індія - Евкабал(R) сироп (Eucabal(R) syrup)** II. Евкабал сироп, 100 г сиропу містять: рідкого екстракту
подорожника гостролистого - 3,0 г, рідкого екстракту чебрецю -
15,0 г, "Esparma GmbH", Німеччина - Екстракт шавлії з вітаміном С Др. Тайсс (Sage extract with
vitamin C Dr. Theiss)** II. Екстракт шавлії з вітаміном С Др. ТАЙСС, 1 таблетка
містить: шавлїї екстракту сухого - 50,0 мг, олії шавлії - 6,0 мг,
аскорбінової кислоти - 20,0 мг, "Dr. Theiss Naturwaren GmbH",
Німеччина - Екстратерм (Extratherm)** I. Екстратерм, 1 таблетка містить: екстракту термопсису
сухого - 0,043 г, натрію гідрокарбонату - 0,2 г, натрію бензоату -
0,2 г, амонію хлориду - 0,015 г, ВАТ "Фітофарм" - Зедекс (Zedex) II. Зедекс, 10 мл сиропу містять: бромгексину - 8,0 мг,
декстрометорфану - 10,0 мг, амонію хлориду - 100,0 мг, ментолу -
5,0 мг, "Wockhardt Ltd", Індія - Інгалін (Inhalin)** I. Інгалін, 100 мл рідини містять: ментолу - 0,71 г, настойки
евкаліпту - 35,7 мл, ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика" - Інстаріл експекторант (Instaril expectorant) II. Інстаріл експекторант, 10 мл сиропу містять:
сальбутамолу - 4,0 мг, бромгексину - 8,0 мг, фенілефрину - 5,0 мг,
"Aglowmed Limited", Індія - Колдакт бронхо (Coldact broncho)** II. Колдакт Бронхо, 10 мл сиропу містять: амброксолу
гідрохлориду - 15,0 мг, хлорфеніраміну малеату - 2,0 мг,
гуайфенезину - 100,0 мг, фенілефрину гідрохлориду - 5,0 мг,
"Ranbaxy Laboratories Limited", Індія - Кука (Kuka)** II. Кука, 10 мл сиропу містять: Ocimum sactum - 50,0 мг,
Adhatoda Vasika - 400,0 мг, Alpinia Galanga - 400,0 мг;
glycyrrhiza Glabra - 400,0 мг, Piper Longum - 200,0 мг, Mentha
Arvensis - 2,0 мг, "Multani Pharmaceuticals Ltd", Індія - Кукасил, 1 льодяник містить: тулсі (базилік священний) -
5,0 мг, васика (адхітода васика) - 5,0 мг, куланджан (алпінія
галанга) - 20,0 мг, яштимадху (солодка гладка) - 15,0 мг, піпаллі
(перець довгий) - 25,0 мг, сунтхі (екстракт імбиру лікарського) -
10,0 мг, амліка (екстракт ембліки лікарської) - 10,0 мг, ментолу -
7,0 мг, "Multani Pharmaceuticals Ltd", Індія - Лінкас (Linkus)** II. Лінкос, 10 мл сиропу містять: 400 мг екстракту густого
(1:3) із: адхатоди судинної, солодки голої, перцю червоного
стручкового, фіалки запашної, іссопу лікарського, калгану
великого, кордії широколистої, алтеї лікарської, зизифусу
звичайного (грудної трави унабі), оносми приквіткової, 1 пастилка
містить екстракти із: Adhatoda vasica Ness. (адхатода судинна)
30 мг, Glycyrrhiza glabra L. (солодка гола) 7 мг, Piper Longum L.
(перець червоний довгий) 6 мг, Viola odorata L. (фіалка запашна)
2 мг, Hyssopus officinalis L. (іссоп лікарський) 3 мг, Alpinia
galanga (L.) Willd. (калган великий) 3 мг, "Herbion Pakistan
Private Limited" для "Kehkashan Private Limited", Пакистан - Лоркоф (Lorkof)** II. Лоркоф, 10 мл сиропу містять: сальбутамолу - 2,0 мг,
бромгексину гідрохлориду - 4,0 мг, гвайфенезину - 100,0 мг,
ментолу - 1,0 мг), "BioMedicare (India) Pvt. Ltd.", Індія - Макротусин (Macrotussin) I. Макротусин, 100 мл суспензії містять: еритроміцину
стеарату - 2,5 г, гуайфенезину - 1,5 г, СП "Сперко Україна" - Мукалітан (Mucalitanum)** I. Мукалітан, ВАТ, 1 таблетка містить: суміш полісахаридів з
алтею лікарського (мукалтину) - 0,05 г, натрію гідрокарбонату -
0,087 г, "Тернопільська фармацевтична фабрика" - Мілістан від кашлю (Milistan expectorant)** II. Мілістан від кашлю, 1 таблетка містить: амброксолу
гідрохлориду - 30,0 мг, карбоцистеїну - 200,0 мг, 5 мл сиропу
містять: амброксолу гідрохлориду - 15,0 мг, карбоцистеїну -
100,0 мг, "XL Laboratories Pvt. Limited; "Themis Medicare
Limited"; "Unimax Laboratories" для "Mili Healthcare Limited",
Індія/Індія/Індія/Великобританія - Пекторал (Pectoral) II. Пекторал, 5 мл сиропу містять: екстракту подорожника
спиртового 12,5 мг, екстракту примули спиртового 25 мг, екстракту
сенеги спиртового 18,5 мг, екстракт чебрецю спиртового 337,5 мг,
"Mepha Ltd"; "Merckle GmbH", Швейцарія/Німеччина - Пектусин (Pectusinum)** I. Пектусин, 1 таблетка містить: ментолу - 0,004 г, олії
евкаліпта - 0,0005 г, Одеське ВХФП "Біостимулятор" у формі ТОВ - Пертусин (Pertussinum)** I. Пертусин, 100 мл сиропу містять: екстракту чебрецю
рідкого - 12,0 мл, калію броміду - 1,0 г, ВАТ "Тернопільська
фармацевтична фабрика" Пертусин, 100 мл сиропу містять: екстракту чебрецю рідкого -
12,0 мл, калію броміду - 1,0 г, Комунальне підприємство "Луганська
обласна "Фармація" Пертусин, 100 мл сиропу містять: екстракту чебрецю рідкого -
12,0 мл, калію броміду - 1,0 г, Одеське ВХФП "Біостимулятор" у
формі ТОВ Пертусин, 100 мл сиропу містять: екстракту чебрецю рідкого -
12,0 мл, калію броміду - 1,0 г, ЗАТ "Фармацевтична фабрика "Віола" Пертусин, 100 мл сиропу містять: екстракту чебрецю рідкого -
12,0 мл, калію броміду - 1,0 г, Державне підприємство
"Експериментальний завод медичних препаратів Інституту
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України" Пертусин, 100 мл сиропу містять: екстракту чебрецю рідкого -
12,0 мл, калію броміду - 1,0 г, ВАТ "Фітофарм" Пертусин, 100 мл сиропу містять: екстракту чебрецю рідкого -
12,0 мл, калію броміду - 1,0 г, ЗАТ "Ліки Кіровоградщини" Пертусин, 100 мл сиропу містять: екстракту чебрецю рідкого -
12,0 мл, калію броміду - 1,0 г, Київське ОДКП "Фармацевтична
фабрика" Пертусин, 100 мл сиропу містять: екстракту чебрецю рідкого -
12,0 мл, калію броміду - 1,0 г, АТ "Галичфарм" - Плантіс імуно + плюс (Plantis Imuno + Plus)** II. Плантіс імуно + плюс, 1 пастилка містить: сухого
екстракту полину гіркого - 1,5 мг, сухого екстракту м'яти
перцевої - 1,5 мг, сухого екстракту шавлії лікарської - 1,0 мг,
сухого екстракту чебрецю звичайного - 1,0 мг, сухого екстракту
анісу звичайного - 0,5 мг, сухого екстракту розмарину - 0,5 мг,
"Krauh Pharm d.o.o.", Словенія - Ренсрил експекторант (Rensryl Expectorant) II. Ренсрил експекторант, 5 мл сиропу містять: амброксолу
гідрохлориду - 15,0 мг, тербуталіну сульфату - 1,5 мг,
гвайфенезину - 50,0 мг, хлорфеніраміну малеату - 2,0 мг, ментолу -
1,0 мг, "Genom Biotech Pvt. Ltd.", Індія - Седорил АСГ (Sedoril ASG)** II. Седорил АСГ, 5 мл сиропу містять: сальбутамолу - 1,0 мг,
амброксолу - 15,0 мг, гвайфенезину - 50,0 мг, "Pharma Synth
Formulations Ltd.", Індія - Стоптусин (Stoptussino)** II. Стоптусин, 10 мл розчину містять: дигідрогенцитрату
бутамірату - 0,04 г, гвайфенезину - 1,0 г, 1 таблетка містить:
бутамірату дигідрогенцитрату - 4,0 мг, гвайфенезину - 100,0 мг,
"IVAX Pharmaceuticals" s.r.o., Чеська Республіка - Стоптусин фіто (Stoptussino Fito)** II. Стоптусин фіто, 100 мл сиропу містять: екстракту рідкого
чебрецю повзучого - 4,1666 г, екстракту рідкого чебрецю
звичайного - 4,1666 г, екстракту рідкого подорожника - 4,1666 г,
"IVAX Pharmaceuticals" s.r.o., Чеська Республіка - Суприма-Бронхо (Suprima-Broncho) II. Суприма-Бронхо, 5 мл сиропу містять екстракти: адатода
васіка - 30,0 мг, солодки голої - 20,0 мг, куркуми довгої -
10,0 мг, базиліку священного - 10,0 мг, імбіру справжнього -
10,0 мг, пасліну жовтоплідного - 5,0 мг, перцю довгого - 5,0 мг,
кардамону справжнього - 5,0 мг, "Shreya Life Sciences Pvt. Ltd.",
Індія - Таблетки від кашлю (Tabulettae contra tussim)** II. Таблетки від кашлю, 1 таблетка містить: трави термопсису
ланцетного в порошку - 0,1 г, натрію гідрокарбонату - 0,25 г, ВАТ
"Татхімфармпрепарати", м. Казань, Російська Федерація - Травісил(ТМ) (Travisil(ТМ)** II. Травісил(ТМ) льодяники, 1 льодяник містить 5% чистого
екстракту з: адатода васика - 5,0 мг, піпер лонгум - 25,0 мг,
піпер нігрум - 20,0 мг, зингіберу лікарського - 12,0 мг, гліцириза
глабра - 10,0 мг, ембліки лікарської - 16,0 мг, куркуми довгої -
15,0 мг, акації хатечу - 17,0 мг, фонікулуму звичайного - 18,0 мг,
осиум санктум - 5,0 мг, терміналію чебула - 5,0 мг, терміналію
белерика - 5,0 мг, алпінію галанга - 20,0 мг, абрус прекаторіус -
20,0 мг, м'яти перцевої - 2,0 мг, "Plethico Pharmaceuticals
Limited", Індія Травісил(ТМ) трав'яний сироп від кашлю, 5 мл сиропу містять
5% чистого екстракту з: адатода васика - 5,0 мг, піпер лонгум -
25,0 мг, піпер нігрум - 20,0 мг, зингіберу лікарського - 12,0 мг,
гліцириза глабра - 10,0 мг, ембліки лікарської - 16,0 мг, куркуми
довгої - 15,0 мг, акації хатечу - 17,0 мг, фонікулуму звичайного -
18,0 мг, осиум санктум - 5,0 мг, терміналію чебула - 5,0 мг,
терміналію белерика - 5,0 мг, алпінію галанга - 20,0 мг, абрус
прекаторіус - 20,0 мг, м'яти перцевої - 2,0 мг, "Plethico
Pharmaceuticals Limited", Індія - Трайфед(R)-експекторант (Trifed(R) Expectorant)** II. Трайфед(R)-експекторант, 5 мл сиропу містять:
трипролідину гідрохлориду 1,25 мг; псевдоефедрину гідрохлориду
30 мг; гвайфенезину 100 мг, "Al-Hikma Pharmaceuticals", Йорданія - Філокоф (Filocof)** II. Філокоф, 100 мл сиропу містять: Блатта орієнталіс (Blatta
orient) Q - 0,01 мл, Бріонія (Bryonia) Q - 0,1 мл, Іпекакуана
(Ipecac) Q - 0,1 мл, Імбір лікарський (Zingiber) Q - 2,0 мл,
"Fourrts (India) Laboratories Pvt. Ltd.", Індія - Цетрасепт з ісландським мохом (Cetrasept with iceland
moss)** II. Цетрасепт з ісландським мохом, 1 таблетка містить: сухого
екстракту ісландського моху 30 мг, аскорбінової кислоти 30 мг,
цетилпіридинію хлориду 1,5 мг, олії м'яти перцевої 5 мг,
евкаліптової олії 0,5 мг, "Dr. Muller Pharma", Чеська Республіка.
7. Протикашльові препарати
Кашель - частий симптом у клінічній практиці, він турбує
пацієнтів не тільки з пульмонологічною патологією, але і при
гастроезофагеальних розладах, синдромі постназального стікання
тощо. В зв'язку з тим, що кашель є важливим захисним актом, який
необхідний для евакуації мокротиння з трахеобронхіального дерева,
застосування протикашльових засобів повинно бути виваженим.
Не слід пригнічувати кашель у пацієнтів з бронхіальною
гіперсекрецією, ретенція слизу може бути загрозливою у пацієнтів з
хронічним бронхітом та бронхоектазами. Як правило, протикашльові
засоби показані у випадках, коли нічний кашель порушує сон та
відпочинок хворого, або якщо денні напади сухого кашлю виснажують
пацієнта, а також як симптоматична терапія у пацієнтів з
онкопатологією. Протикашльові препарати розділяються: - Наркотичні протикашльові засоби - Ненаркотичні протикашльові засоби - Комбіновані протикашльові засоби
7.1. Наркотичні протикашльові засоби Наркотичні засоби пригнічуть кашльовий центр, вони досить
ефективні, але мають обмежене застосування через здатність
пригнічувати дихальний центр, ризик розвитку медикаментозної
залежності, порушення функції тазових органів та інших небажаних
ефектів. Агоністи опіоїдних рецепторів, виявляють центральну
протикашльову дію (за рахунок пригнічення збудливості кашльового
центру). Найвідоміший представник групи - кодеїн - в Україні
станом на 14.04.08 р. зареєстрований тільки у складі комбінованого
препарату. Наведена формулярна стаття стосується комбінованого
препарату Кодетерп. - Кодетерп (Codeterp)*, ** Фармакотерапевтична група: R05FA02 - засоби, що
застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Похідні опію
та експекторанти. Основна фармакотерапевтична дія: протикашльовий засіб. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: при пероральному застосуванні абсорбуються з ШКТ;
ліпофільний, швидко проникає крізь гематоенцефалічний бар'єр;
накопичується в жировій тканині, менше - в легенях, печінці,
нирках і селезінці; максимальна дія спостерігається через 30-60 хв
і триває протягом 2-6 год; виводиться у вигляді метаболітів із
сечею, частково - з жовчю; T становить 3 год.

1/2 Показання для застосування ЛЗ: кашель різної етіології
(бронхіт, емфізема ). Спосіб застосування та дози ЛЗ: застосовують внутрішньо
дорослим і дітям старше 12 років призначають по 8 мг 2-3 р/добу;
дітям від 2 до 5 років - по 2-4 мг 2 р/добу; дітям від 5 до
10 років - від 4 до 8 мг 3 р/добу; дітям від 10 до 12 років -
по 8 мг 1-3 р/добу; тривалість лікування - 5 діб, у виняткових
випадках термін лікування можете збільшити. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: сонливість
і шлунково-кишкові розлади (біль у надчеревній ділянці, нудота,
блювання, запор), брадикардія, аритмії, гіпотензія, алергічні
реакції. Протипоказання до застосування ЛЗ: підвищена чутливість до
будь-якого компонента препарату, легенева недостатність,
пневмонія, БА, алкоголізм, виражена гіпотензія, аритмії,
епілепсія, ЧМТ, тяжкі захворювання печінки і нирок;
не рекомендується застосовувати препарат вагітним, у період
годування груддю, дітям до 2 років. Форми випуску ЛЗ: табл., 1 табл. містить кодеїну - 8,0 мг,
терпінгідрату - 250,0 мг, натрію гідрокарбонату - 250,0 мг. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
25 град.С; термін придатності - 2 роки. Торгова назва: I. Кодетерп, Харківське державне фармацевтичне підприємство
"Здоров'я народу".
7.2. Ненаркотичні протикашльові засоби Ненаркотичні протикашльові засоби здійснюють протикашльову
дію через вибірковий вплив на рівні кашльових нервових центрів,
не пригнічують дихального центру, не чинять снодійного впливу.
Також ці препарати виявляють місцевоанестезуючу дію: знижують
збудливість периферичних сенсорних рецепторів. - Бутамірат (Butamirate) Фармакотерапевтична група: R05D B13 - протикашльові засоби. Основна фармакотерапевтична дія: ненаркотичний протикашльовий
засіб. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: протикашльовий засіб з центральною дією; спричиняє
неспецифічний антихолінергічний та бронхоспазмолітичний ефекти, що
полегшує дихальну функцію, не спричиняє ефекту звикання або
залежності; швидко абсорбується і надалі повністю гідролізується
до 2-фенілмасляної кислоти та диетиламіноетоксіетанолу; вплив їжі
на біодоступність не підтверджений; лінійна залежність між
біодоступністю і дозою невідома; 2-фенілмасляна кислота та
диетиламіноетоксіетанол мають протикашльову активність; майже 95%
2-фенілмасляної кислоти зв'язується з білками плазми; метаболіти
виводяться, головним чином, нирками; T - від 6 до 26 год

1/2 максимальна величина - 41 год); немає доказів впливу порушень
функцій печінки і нирок на фармакокінетичні параметри. Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування кашлю
різного походження. Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослі по 1 табл.
2-3 р/добу; діти старше 12 років - по 1 табл. 1-2 р/добу; табл.
слід приймати перед або одразу після їди; крап. - разова доза
залежить від віку дитини і становить: дітям від 2 місяців
до 1 року - по 10 крап. 4 р/добу; від 1 до 3 років - по 15 крап.
4 р/добу; від 3 років і старше - по 25 крап. 4 р/добу; сироп -
дітям від 3 до 6 років - по 5 мл 3 р/добу; від 6 до 12 років - по
10 мл 3 р/добу; від 12 років і старше - по 15 мл 3 р/добу,
дорослим - по 15 мл 4 р/добу; максимальний курс лікування
не повинен перевищувати 1 тиждень. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: рідко
можливі сонливість, нудота, діарея, висипання на шкірі. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
активної або допоміжних речовин препарату. Форми випуску ЛЗ: сироп, 5 мг/5 мл по 200 мл у фл., та
по 1,5 мг/мл по 200 мл у фл., табл., вкриті плівковою оболонкою,
по 50 мг, краплі для перорального застосування для дітей, 5 мг/мл
по 20 мл у фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t нижче
30 град.С; термін придатності - 5 років. Торгова назва: II. Панатус Форте, "KRKA d.d., Novo mesto", Словенія Синекод, "Novartis Consumer Health S.A.", Швейцарія - Глауцин (Glaucine) Фармакотерапевтична група: R05DB28 - протикашльові засоби. Основна фармакотерапевтична дія: протикашльовий засіб. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: алкалоїд з рослини Glaucinum flavum (Мачок жовтий), який
пригнічує центр кашлю; на відміну від кодеїну не впливає на центр
дихання і не спричиняє медикаментозну залежність; не впливає на
моторику кишечнику, виявляє незначну спазмолітичну дію, може
спричинити зниження АТ; має деяку протизапальну дію; при
пероральному застосуванні швидко резорбується з ШКТ; С

макс
досягається приблизно через 1,5 год; метаболізується в печінці і
виводиться переважно із сечею. Показання для застосування ЛЗ: застосовується при сухому
кашлі різної етіології: інфекційно-запальних захворюваннях ВДШ,
деяких захворюваннях легенів (г. і хр. бронхіт, пневмонія,
силікоз, туберкульоз), інфекційних захворюваннях (коклюш, грип). Спосіб застосування та дози ЛЗ: приймають внутрішньо після
їди; разова доза для дорослих становить 40 мг, добова - 80-120 мг;
у більш тяжких випадках разову дозу можна збільшити до 80 мг;
максимальна добова доза не повинна перевищувати 200 мг; разова
доза для дітей старше 4 років становить 10 мг, добова - 20-30 мг;
для пацієнтів з нирковою недостатністю необхідно зменшити дозу
препарату або збільшити інтервал між прийомами; тривалість курсу
лікування визначається тяжкістю та перебігом захворювання. Побічна дія ЛЗ та ускладення при застосуванні ЛЗ: зрідка при
застосуванні високих разових доз (приблизно 80 мг) може виникнути
запаморочення, нудота, слабкість, зниження АТ; АР у вигляді
свербежу або висипань. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату; артеріальна гіпотензія і інфаркт міокарда; діти до
4-річного віку. Форми випуску ЛЗ: драже по 0,01 г, по 0,04 г. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
25 град.С; термін придатності - 3 роки. Торгова назва: II. Глаувент, "Sopharma" JSC, Болгарія Декстрометорфан (Dextromethorphan)* Фармакотерапевтична група: R05D B09 - протикашльові засоби. Основна фармакотерапевтична дія: ненаркотичні протикашльові
препарати. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: ненаркотичний депресант кашлю; діє на кашльовий центр,
розташований в довгастому мозку, й підвищує поріг чутливості до
кашлю; протикашльова дія еквівалентна дії кодеїну; немає
аналгетичної або наркотичної дії; у терапевтичних дозах
не пригнічує циліарну активність; повністю абсорбується в ШКТ та
його дія починає проявлятися через 15-30 хв; тривалість дії після
перорального прийому становить 3-6 год; метаболізується у першу
чергу ферментами печінки, піддаючись O-деметиляції, N-деметиляції
і частковому зв'язуванню із глюкуроновою кислотою та сульфатами;
С настає через 2 год; T становить 6,5 год; при цьому рівень
макс 1/2 етаболізованих форм у відсотковому відношенні завжди перевищує
рівень вихідного декстрометорфану; до 45% декстрометорфану може
екскретуватися з сечею, зберігаючи широку варіабельність у
показниках екскреції між окремими формами у різних пацієнтів. Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування сухого
виснажливого кашлю. Спосіб застосування та дози ЛЗ: препарат призначають дорослим
та дітям старше 14 років по 1 табл. 4-6 р/добу; максимальна добова
доза - 120 мг/добу (8 табл.); курс лікування становить 1 тиждень,
максимальний курс лікування становить 2 тижня; при хр.
захворюваннях курс лікування може бути подовжений до 4-5 тижнів. Побічна дія та ускладення при застосуванні ЛЗ: в'ялість,
сонливість, нудота, запаморочення, кропив'янка, м'язовий тремор,
тахікардія, дуже рідко - АР (набряк Квінке), задишка, пітливість,
зниження АТ). Протипоказання до застосування ЛЗ: БА, хр. обструктивний
бронхіт, пневмонія, емфізема легень, дихальна недостатність або
пригнічення дихання, підвищена індивідуальна чутливість до
компонентів препарату, вагітність та годування груддю, епілепсія,
вік молодше 14 років. Форми випуску ЛЗ: табл. Умови та термін зберігання ЛЗ: Зберігати у сухому, місці при
t не вище 25 град.С. Термін придатності - 2,5 роки. Торгова назва: II. Стопекс, "Walmark a.s.", Чеська Республіка. - Леводропризин (Levodropropizine) Фармакотерапевтична група: R05D B27 - протикашльові засоби. Основна фармакотерапевтична дія: ненаркотичні протикашльові
препарати. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: має переважно периферичну дію на трахеобронхіальне
дерево; після перорального застосування швидко поглинається і
розподіляється; зв'язування з білками плазми незначне (11-14%);
T становить приблизно 1-2 год; виділення в першу чергу
1/2 ідбувається з сечею у незміненому вигляді, а також у формі
метаболітів. Показання для застосування ЛЗ: симптоматичне лікування сухого
кашлю при таких захворюваннях і станах, як фарингіт, ларингіт і
трахеїт, грип, бронхопневмонія, хр. обструктивний бронхіт, БА,
емфізема легень. Спосіб застосування та дози ЛЗ: дорослим і дітям старше
12 років призначають 20 крап. (еквівалентно 1 мл або 60 мг)
до 3 р/добу з проміжками не менше 6 год; дітям старше 2 років
дозування становить 1 мг/кг маси тіла до 3 р/добу, загальна добова
доза 3 мг/кг; кожна крапля містить 3 мг леводропропізину; крап.
бажано розвести у 1/2 склянки води; лікарську форму сироп дорослим
і дітям старше 12 років призначають одну мірну склянку, яка
містить 10 мл (еквівалент 60 мг), до 3 р/добу з проміжками
не менше 6 год; дітям старше 2 років - 1 мг/кг маси тіла 3 р/добу,
загальна добова доза - 3 мг/кг; для зручності можна
використовувати такі дози - дітям з масою тіла 10-20 кг
призначають по 3 мл до 3 р/добу; дітям з масою тіла 20-30 кг
призначають по 5 мл до 3 р/добу; препарат слід приймати у перервах
між їжею; тривалість лікування не повинна перевищувати 7 днів. Побічна дія та ускладення при застосуванні ЛЗ: ШКТ - нудота,
блювання, печія, відчуття дискомфорту у шлунку, діарея; ЦНС -
втомлюваність, сонливість, запаморочення, головний біль;
серцево-судинна система - прискорене серцебиття; АР - висипання на
шкірі спостерігались у поодиноких випадках. Протипоказання до застосування ЛЗ: відома або можлива
наявність у пацієнта підвищеної чутливості до даного препарату;
надмірне виділення мокротиння; зниження мукоциліарної функції
(с-м Картагенера, циліарна дискінезія); виражені порушення функції
печінки; періоди вагітності та лактації; діти до 2 років. Форми випуску ЛЗ: сироп, 60 мг/10 мл по 60 мл, 120 мл у фл.,
краплі, 60 мг/1 мл по 15 мл у фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
30 град.С; термін придатності - 3 роки. Торгова назва: II. Левопронт, "Dompe Pharmaceutici S.p.A." для "Heinrich
Mack Nachf. GmbH & Co.KG", Італія/Німеччина; Рапітус, "Macleods Pharmaceuticals Limited", Індія. - Окселадин (Oxeladin) Фармакотерапевтична група: R05D B09 - протикашльові засоби. Основна фармакотерапевтична дія: ненаркотичні протикашльові
препарати. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: має протикашльову дію, здійснює свій вибірковий вплив на
рівні кашльових нервових центрів; у дозі, необхідній для
здійснення протикашльової дії, він не пригнічує дихального центру,
а має слабовиражений ефект нормалізації дихання, не чинить
снодійного впливу; С досягається між 4 та 6 год, потім

макс репарат ще знаходиться у кров'яному руслі протягом 4 год.

Показання для застосування ЛЗ: кашель під час грипу,
ринофарингітів, трахеїтів, бронхопневмоній, коклюшу та кору;
спазматичний та рефлекторний кашель; кашель при подразненні
слизової оболонки. Спосіб застосування та дози ЛЗ: для дорослих - по 1 капс.
2-3 р/добу; сироп призначають дорослим по 2-5 мірні л. на добу
у 2-3 прийоми; дітям від 2,5 років до 4 років - по 1-2 мірні л. на
добу, або по 1 мірній л. сиропу із розрахунку на 10 кг маси тіла у
2 прийоми; від 4 до 15 років - по 2-3 мірні л. на добу
у 2-3 прийоми; лікування повинно бути короткочасним (2-3 дні). Побічна дія та ускладення при застосуванні ЛЗ: не виявлена. Протипоказання до застосування ЛЗ: гіперчутливість до
препарату. Форми випуску ЛЗ: капсули пролонгованої дії по 0,04 г, сироп,
10 мг/5 мл по 125 мл у фл. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t не вище
25 град.С; термін придатності - 3 роки; після розкриття фл.
зберігається у вищезгаданих умовах протягом усього терміну
придатності. Торгова назва: II. Пакселадин, "Beaufour-Ipsen International" на заводі
"Beaufour-Ipsen Industrie", Франція. - Преноксдіазин (Prenoxdiazine)*, ** Фармакотерапевтична група: R05D B18 - протикашльові засоби. Основна фармакотерапевтична дія: ненаркотичні протикашльові
препарати. Фармакодинаміка, фармакокінетика, біоеквівалентність для
аналогів: синтетичний протикашльовий засіб периферичної дії;
виявляє місцевоанестезуючу дію: знижує збудливість периферичних
сенсорних рецепторів; виявляє пряму спазмолітичну дію, попереджує
розвиток бронхоспазму; центральна дія виражена слабо: пригнічує
кашльовий центр, не пригнічуючи дихання; швидко та добре
абсорбується зі шлунка; С досягається через 30 хв після

макс рийому, терапевтичний рівень в плазмі спостерігається протягом
6-8 год; за перший час після прийому 55-59% препарату зв'язується
з білками плазми; метаболізується в печінці, 30% виділяється в
незмінному вигляді; знайдені 4 метаболіти преноксдіазину; T

1/2
становить 2,6 год; важливу роль у метаболізмі відіграє секреція
жовчі; за 24 год 93% прийнятої дози виводиться з організму, 50%
виділяється з калом і 50% - із сечею. Показання для застосування ЛЗ: г. або хр. кашель, головним
чином непродуктивний, будь-якого походження; г. та хр. бронхіт,
грип, пневмонія, емфізема, нічний кашель у пацієнтів з серцевою
недостатністю, підготовка пацієнтів до бронхоскопічних або
бронхографічних досліджень. Спосіб застосування та дози: табл. треба приймати цілими,
не розжовуючи, інакше препарат може викликати тимчасове оніміння,
нечутливість слизової оболонки рота; середня доза для дорослих -
1 табл. (100 мг) 3-4 р/добу, у більш складних випадках доза може
бути збільшена до 2 табл. (200 мг) 3-4 р/добу або до 3 табл.
(300 мг) 3 р/добу; максимальна одноразова доза для дорослих
становить 3 табл., максимальна добова доза - 9 табл.; середня доза
для дітей старше 6 років у залежності від віку та маси тіла,
відповідно нижча: по 25-50 мг 3 або 4 р/добу (по 1/4-1/2 табл.
3-4 р/добу); максимальна одноразова доза для дітей становить
1 табл., максимальна добова доза - 2 табл.; при підготовці до
бронхоскопії: препарат у дозі в 0,9-3,8 мг/кг маси тіла
призначають у комбінації з 0,5-1 мг атропіну за год до початку
проведення процедури. Побічна дія та ускладення при застосуванні ЛЗ: сухість у роті
та горлі, АР (шкірний висип і ангіоневротичний набряк); ШКТ - біль
у шлунку, схильність до запорів; при застосуванні доз, вище
максимальних рекомендованих, можуть спостерігатися легкий
седативний ефект і стомлюваність. Протипоказання до застосування ЛЗ: захворювання, що
супроводжуються підвищеною бронхіальною секрецією, післяопераційні
стани (після інгаляційного наркозу); діти молодші 6 років. Форми випуску ЛЗ: табл. по 0,1 г. Умови та термін зберігання ЛЗ: зберігати при t 15-25 град.С;
термін зберігання - 5 років. Торгова назва: II. Лібексин, "CHINOIN" Pharmaceutical and Chemical Works
Co.Ltd., Угорщина.
7.3. Комбіновані протикашльові засоби Комбіновані засоби представлені широким різномаїттям
препаратів. Крім протикашльового компоненту вони можуть містити
бронхолітики, деконгестанти, антигістамінні, протикашльові,
жарознижуючі, антисептичні компоненти рослинного, мінерального або
хімічного походження. Перелік таких комбінованих ЛЗ подається за
торговою назвою: - АТУСИН (Atussinum) II. Атусин, 1 табл. містить: декстрометорфану гідроброміду -
0,015 г, аскорбінової кислоти - 0,1 г, ВАТ "Концерн "Стирол" Атусин, ТОВ "Стиролбіофарм" - Тос-Май (Tos-Mai)** II. Тос-Май, 1 табл. містить: декстрометорфану гідроброміду -
2,0 мг, бензокаїну - 0,2 мг, гуайяколсульфонату калію - 35,0 мг,
бензоату натрію - 15,0 мг, "Laboratorios Alcala Farma S.L." для СП
"Сперко Україна" - Алекс плюс (Alex plus) II. Алекс плюс, 1 пастилка містить: терпінгідрату - 2,0 мг,
декстрометорфану гідроброміду - 2,0 мг, левоментолу - 0,75 мг),
"Glenmark Pharmaceuticals Ltd", Індія - БРОНХОБРЮ (Bronchobru(R)** II. Бронхобрю, 1 мл сиропу містить: натрію
дитербутилнафталіндисульфонату - 1,0 мг, ефедрину гідрохлориду -
1,0 мг, натрію камфосульфонату - 1,0 мг, "Brupharmexport"
s.p.r.l., Бельгія - Бронхолітин (Bronholytin)** II. Бронхолітин, 5 мл сиропу містять: глауцину гідроброміду -
5,75 мг, ефедрину гідрохлориду - 4,6 мг, "Sopharma" JSC, Болгарія Бронхолітин(R) НЕО, 5 мл сиропу містять: глауцину
гідроброміду 5,75 мг, псевдоефедрину гідрохлориду 5 мг, "Sopharma"
JSC, Болгарія - Бронхоцин (Bronchocin)** II. Бронхоцин, 125 мл сиропу містять: глауцину гідроброміду -
0,125 г, ефедрину гідрохлориду - 0,100 г, олії базиліку - 0,125 г,
"Balkanpharma-Troyan AD", Болгарія - Вік Медінайт (Wick Medinait) II. Вік Медінайт, 10 мл сиропу містять: декстрометорфану
гідроброміду - 5,0 мг, доксиламіну сукцинату - 2,5 мг,
парацетамолу - 200,0 мг, "Procter & Gamble Manufacturing GmbH" для
"Procter & Gamble CEEMEA", Німеччина/Швейцарія - Вокасепт (Vocasept)** II. Вокасепт, 5 мл сиропу містять: декстрометорфану -
10,0 мг, хлорфеніраміну малеату - 2,0 мг, фенілефрину
гідрохлориду - 5,0 мг, "Makpar International", Індія - Глікодин (Glycodin)** II. Глікодин, 5 мл сиропу містять: декстрометорфану -
10,0 мг, терпінгідрату - 10,0 мг, левоментолу - 3,75 мг, "Alembic
Limited", Індія - Комбігрип (Combigrip)** II. Комбігрип, 5 мл сиропу містять: фенілефрину
гідрохлориду - 6,25 мг, хлорфеніраміну малеату - 2,0 мг,
декстрометорфану гідроброміду - 10,0 мг, ментолу - 1,14 мг,
бромгексину гідрохлориду - 4,0 мг, "Synmedic Laboratories", Індія - Кофекс (Cofex) II. Кофекс, 5 мл сиропу містять: хлорфеніраміну малеату -
4,0 мг, кодеїну фосфату - 10,0 мг, "Genom Biotech Pvt. Ltd.",
Індія - Стодаль (Stodal) ** II. Стодал, 100 мл сиропу містять: пульсатили (Pulsatilla)
6СН - 0,95 г, румексу криспус (Rumex crispus) 6СН - 0,95 г,
бріонії діоїка (Bryonia dioica) 3СН - 0,091 мг, іпекакуани
(Ipecacuanha) 3СН - 0,091 мг, спонгія тоста (Spongia tosta) 3СН -
0,95 г, стикта пульмонарія (Sticta pulmonaria) 3СН - 0,95 г,
антимоніуму тартарикум (Antimonium tartaricum) 6СН - 0,95 г,
міокардіуму (Myocardium) 6СН - 0,95 г, коккусу какті (Coccus
cacti) 3СН - 0,95 г, дрозера МТ (Drosera МТ) - 0,95 г,
"Laboratoires Boiron", Франція - Стоптусин (Stoptussin(R)** II. Стоптусин, 10 мл р-ну містять: дигідрогенцитрату
бутамірату - 0,04 г, гвайфенезину - 1,0 г, 1 табл. містить:
бутамірату дигідрогенцитрату - 4,0 мг, гвайфенезину - 100,0 мг,
"IVAX Pharmaceuticals" s.r.o., Чеська Республіка - Тофф - МД (Toff - MD) II. Тофф-МД, 1 табл. містить: декстрометорфану гідроброміду
10 мг, фенілефрину гідробро-міду 5 мг, хлорфеніраміну малеату 2,
"Panacea Biotec Ltd", Індія - Туссин плюс (Tussin Plus)** II. Туссин Плюс, 5 мл сиропу містять: гуайфенезину -
100,0 мг, декстрометорфану - 10,0 м, "Sagmel Inc.", США
8. Антибіотики

(див. також розділ

"Протимікробні та антигельмінтні засоби")
При інфекційних загостреннях бронхообструктивних захворювань
при призначенні антибактеріальної терапії перевагу слід надавати
а/б, що мають високу активність in vitro проти основних ймовірних
збудників загострення та низький рівень (до 10%) набутої
резистентності цих збудників в популяції, утворюють високу
концентрацію в слизовій оболонці бронхів і бронхіальному секреті,
а також у яких доведена висока клінічна ефективність та
безпечність за результатами контрольованих досліджень. При виборі антибактеріальної терапії необхідно орієнтуватися
на такі критерії як вік пацієнта, частота загострень впродовж
останнього року, наявність супутньої патології та рівень показника
ОФВ1. У хворих молодше 65 років, з частотою загострення ХОЗЛ менше
4 разів на рік, за відсутності супутніх захворювань і ОФВ1 більше
50% від належного значення основними збудниками є H. influenzae,
S. pneumoniae, M. catarrhalis і атипові мікроорганізми. У якості
антибіотика вибору рекомендують амінопеніцилін або макролід, або
респіраторний фторхінолон для перорального прийому, який
призначається при нефективності бета-лактамів і макролідів, або
алергії до них. У пацієнтів старше 65 років, з частотою загострення ХОЗЛ 4 і
більше протягом року, з наявністю супутніх захворювань і ОФВ1
в межах 30-50% від належних значень основними збудниками
є H. influenzae, представники сімейства Enterobacteriaceae, а
також S. pneumoniae. Тому у якості препаратів вибору повинні
застосовуватися захищений амінопеніцилін, або цефалоспорин
II покоління, або респіраторний фторхінолон для перорального
прийому. При ОФВ1 менше 30% від належного значення, частих курсах
антибактеріальної терапії (більше 4 разів у рік) і необхідності в
постійному прийомі кортикостероїдів причиною загострення ХОЗЛ може
бути P. aeruginosae. У зв'язку з цим рекомендується парентеральне
застосовування фторхінолону II покоління (ципрофлоксацин) або
респіраторного фторхінолону левофлоксацину у високій дозі, або
(бета)-лактаму з антисиньогнійною активністю в комбінації з
аміноглікозидом.
Директор ДП "Державний
фармакологічний центр"
МОЗ України В.Т.Чумак

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: