open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
25.06.2010 N 512
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 310 ( v0310282-11 ) від 23.05.2011 }
Про внесення змін до наказу МОЗ України

від 11 липня 2000 року N 160

"Про затвердження форм облікової статистичної

документації, що використовується

в санітарно-епідеміологічних закладах"

З метою вдосконалення діяльності державної
санітарно-епідеміологічної служби та облікової статистичної
документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних
закладах, керуючись статті 40 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Унести до пункту 1 наказу МОЗ від 11 липня 2000 року N 160
( v0160282-00 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних
закладах" зміни, виклавши абзаци двадцять восьмий та
двадцять дев'ятий в такій редакції: "форма N 303/о "Протокол експертизи проекту будівництва
(реконструкції)"; форма N 304/о "Журнал обліку протоколів експертизи проекту
будівництва (реконструкції)" (далі - облікові форми).
2. Затвердити облікові форми в новій редакції, що додається.
3. Затвердити Інструкції про складання та зберігання форм
облікової статистичної документації. Форма N 303/о "Протокол
експертизи проекту будівництва (реконструкції)". Форма N 304/о
"Журнал обліку протоколів експертизи проекту будівництва
(реконструкції)", що додаються.
4. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного
нагляду (Мухарська Л.М.) довести цей наказ до відома керівників
установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби.
5. Центру медичної статистики МОЗ України (Голубчиков М.В.)
забезпечити установи і заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби обласного рівня зразками
облікових форм.
6. Директору ДП "Центр реєстрів державної
санітарно-епідеміологічної служби України" (Черненко Л.М.)
здійснити організаційно-технічний та інформаційний супровід
облікових форм відповідно до наказу МОЗ від 15 січня 2007 року
N 10 ( v0010282-07 ) "Про проведення електронного документообігу
державної санітарно-епідеміологічної експертизи".
7. Заступникам головного державного санітарного лікаря
України, головному лікарю Центральної санепідстанції МОЗ України,
головному державному санітарному лікарю АР Крим, головним
державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя,
на водному, залізничному та повітряному транспорті, об'єктів з
особливим режимом роботи, керівникам державних наукових установ
санітарно-епідеміологічного профілю забезпечити впровадження в
установленому порядку облікових форм, затверджених цим наказом у
підпорядкованих установах і закладах з 1 липня 2010 року та
ведення їх електронного варіанту.
8. Головному лікарю Центральної санепідстанції МОЗ України
(Некрасова Л.С.) надати необхідну інструктивно-методичну допомогу
працівникам установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби щодо використання нових
облікових статистичних форм.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник
Міністра - головний
державний санітарний
лікар України Г.С.Рожков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

25.06.2010 N 512

---------------------------------------------- |Код форми за ЗКУД |__|__|__|__|__|__|__|__|| |Код закладу ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|__|| ----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- Міністерство охорони| |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | здоров'я України | |ФОРМА N |_3_|_0_|_3_|_/_|_о_| | --------------------| |Затверджена наказом МОЗ України | Найменування закладу| ||__|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|| -------------------------------------------------------------------------| Протокол експертизи | проекту будівництва (реконструкції) | | від "____" ________ 20 ___ N ___/___/______| -------------------------------------------------------------------------| 1. Нами, ________________________________________________________________| (посада, ім'я, по батькові, прізвище осіб, | | _________________________________________________________________________| які проводили експертизу) | | проведена державна санітарно-епідеміологічна експертиза _________________| | 2. Об'єкт експертизи (назва проектної документації) _____________________| | 3. Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи __________________| | 4. Розробник (проектна організація) _____________________________________| (адреса, місцезнаходження, телефон, | | _________________________________________________________________________| факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ) | | 5. Заявник експертизи ___________________________________________________| (адреса, місцезнаходження, телефон, факс, | | _________________________________________________________________________| E-mail, WWW, код ЄДРПОУ) | | 6. У ході проведення експертизи розглянуто надані документи: ____________| | _________________________________________________________________________| | _________________________________________________________________________| | _________________________________________________________________________| | 7. За результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної | експертизи, що були проведені за направленням дата ____________ N _______| | ВСТАНОВЛЕНО: | 7.1. ____________________________________________________________________| (характеристика та санітарно-гігієнічна оцінка місця розташування | | _________________________________________________________________________| об'єкта будівництва (реконструкції)) | | _________________________________________________________________________| | 7.2. ____________________________________________________________________| (характеристика та санітарно-гігієнічна оцінка | | _________________________________________________________________________| об'єк будівництва (реконструкції)) | _________________________________________________________________________| | 7.3. ____________________________________________________________________| (характеристика та санітарно-гігієнічна оцінка інженерного | | _________________________________________________________________________| забезпечення об'єкта будівництва (реконструкції)) | _________________________________________________________________________| | 7.4. ____________________________________________________________________| (характеристика та санітарно-гігієнічна оцінка факторів | | _________________________________________________________________________| (чинників) несприятливого впливу на середовище життєдіяльності людини)| _________________________________________________________________________| | 7.5. ____________________________________________________________________| (характеристика та санітарно-гігієнічна оцінка умов праці | | _________________________________________________________________________| під час функціонування об'єкта будівництва (реконструкції)) | _________________________________________________________________________| | 7.6. ____________________________________________________________________| (характеристика та санітарно-гігієнічна оцінка | | _________________________________________________________________________| організації проведення будівельних робіт) | | _________________________________________________________________________| | 7.7. ____________________________________________________________________| (інші характеристики об'єкта будівництва | | _________________________________________________________________________| (реконструкції) та їх санітарно-гігієнічна оцінка) | | _________________________________________________________________________| 8. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи| відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути| погоджений (затверджений) або не відповідає вимогам діючого санітарного| законодавства України, не може бути погоджений (затверджений). | 8.1. Підстави невідповідності об'єкта експертизи вимогам санітарного| законодавства | _________________________________________________________________________| | _________________________________________________________________________| | _________________________________________________________________________| Для експертних комісій (підписи голови комісії, секретаря комісії,| виконавців експертизи) | Для установ, закладів держсанепідемслужби (підписи виконавців експертизи)| Печатка установи | --------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

25.06.2010 N 512

---------------------------------------------- |Код форми за ЗКУД |__|__|__|__|__|__|__|__|| |Код закладу ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|__|| ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Міністерство охорони| |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | здоров'я України | |ФОРМА N |_3_|_0_|_4_|_/_|_о_| | | |Затверджена наказом | | |МОЗ України | | ||__|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|| -------------------------------------------------------------------------| ЖУРНАЛ | обліку протоколів експертизи проекту будівництва (реконструкції) | | Почато _________ 20 __ року Закінчено _______ 20 ___ року| -------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Реєстраційний номер | Дата | Вхідний | Номер та | Об'єкт | Розробник | Заявник | Результат | Виконавці|Примітка| протоколу |реєстрації| номер та | дата | експертизи | (проектна |експертизи|експертизи (проект |експертизи| | ----------------------| протоколу| дата |направлення| (назва |організація)| |погоджено/відхилено|(посада та| | N | N |порядковий| |реєстрації| на | проектної | | | від погодження) | П.І.Б.) | | рядка|графи| номер | |заяви на. |проведення |документації)| | | | | | табл.|табл.|реєстрації| |проведення| експертизи| | | | | | | N 22| N 22| | |експертизи| | | | | | | | форми|форми| | |----------+-----------| | | | | | | N 18 | N 18| | |номер|дата|номер |дата| | | | | | | ----------------------+----------+----------+-----------+-------------+------------+----------+-------------------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------------------+----------+----------+-----------+-------------+------------+----------+-------------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+----------+----------+-----+----+------+----+-------------+------------+----------+-------------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+----------+----------+-----+----+------+----+-------------+------------+----------+-------------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+----------+----------+-----+----+------+----+-------------+------------+----------+-------------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+----------+----------+-----+----+------+----+-------------+------------+----------+-------------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+----------+----------+-----+----+------+----+-------------+------------+----------+-------------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+----------+----------+-----+----+------+----+-------------+------------+----------+-------------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+----------+----------+-----+----+------+----+-------------+------------+----------+-------------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+----------+----------+-----+----+------+----+-------------+------------+----------+-------------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----+-----+----------+----------+-----+----+------+----+-------------+------------+----------+-------------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

25.06.2010 N 512

ІНСТРУКЦІЯ

про складання та зберігання форм

облікової статистичної документації

Форма N 303/о "Протокол експертизи проекту

будівництва (реконструкції)"
1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення та зберігання
форм облікової статистичної документації N 303/о "Протокол
експертизи проекту будівництва (реконструкції)" (далі - форма
N 303/о). Форма N 303/о складається в електронному вигляді та
роздруковується у двох примірниках (копія надається замовнику
разом з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи
проекта будівництва (реконструкції).
2. Заповнюючи форму N 303/о слід обов'язково вказувати: у верхньому лівому куті "Найменування закладу" установу,
заклад державної санітарно-епідеміологічної служби (експертну
комісію) в якій проводилась державна санітарно-епідеміологічна
експертиза проектної документації (у разі проведення експертизи
проектної документації, що не підлягає комплексній державній
експертизі - заклад державної санітарно-епідеміологічної служби
районного, міського, районного в місті рівня, об'єкта з особливим
режимом роботи або басейнова, портова, лінійна
санітарно-епідеміологічна станція; у разі проведення експертизи
проектної документації, що підлягає комплексній державній
експертизі в місцевих підрозділах Укрдержбудекспертизи
Мінрегіонбуду - Кримська республіканська, обласна, Київська чи
Севастопольська міська, Центральна на водному, залізничному чи
повітряному транспорті санітарно-епідеміологічна станція; у разі
проведення експертизи проектної документації, що підлягає
комплексній державній експертизі в Центральній службі
Укрдержбудекспертизи Мінрегіонбуду та в особливо складних
випадках - Міністерство охорони здоров'я України (експертна
комісія при головному державному санітарному лікарі України)); дату її реєстрації та номер, що складається з номеру
відповідного рядка та графи таблиці N 22 форми N 18 "Звіт про
фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я
людини" в залежності від об'єкта нагляду (заповнює виконавець
експертизи) та порядковий номер реєстрації, наданий ДП "Центр
реєстрів державної санітарно-епідеміологічної служби України"
(N номер рядка/номер графи/порядковий номер реєстрації).
Наприклад: відхилений від погодження проект будівництва
лікувально-профілактичного закладу матиме
номер N 1.2.2/4/порядковий номер реєстрації.
3. У рядку 1 вказуються відомості про посаду, ім'я, по
батькові, прізвище посадових осіб, які проводили експертизу.
4. У рядку 2 зазначається оригінальна назва проектної
документації, з урахуванням стадії проектування (ТЕО, ТЕР, ЕП, П,
РП), та місцезнаходження об'єкта будівництва (реконструкції).
5. У рядку 3 зазначається сфера застосування об'єкта
експертизи (житлове, громадське, виробниче, соціально-культурне та
інше будівництво).
6. У рядку 4 зазначається адреса, місцезнаходження, телефон,
факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ розробника проектної документації,
номер та дата видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності у сфері проектування та будівництва.
7. У рядку 5 зазначається адреса, місцезнаходження, телефон,
факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ заявника експертизи (замовник
будівництва, проектна організація, відповідна служба
ДП "Укрдержбудекспертиза", інша уповноважена особа).
8. У рядку 6 зазначається перелік наданих документів: заява на проведення експертизи (вхідний номер та дата
реєстрації); документи, що підтверджують право користування земельною
ділянкою, будівлею чи спорудою, їх технічні характеристики; акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта
(ф N 315/о) складений під час обстеження місця розміщення об'єкта
будівництва (реконструкції) на етапі відведення земельної ділянки
- для об'єктів нового будівництва або на етапі підготовки вихідних
даних для проектування - для об'єктів реконструкції; вихідні дані на проектування (завдання на проектування та
технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва
(реконструкції) містобудівні умови і обмеження забудови
відповідної земельної ділянки) та перелік і назва томів проектної
документації; інші документи надані у складі проекту будівництва
(реконструкції).
9. У рядку 7 зазначається номер та дата направлення на
проведення експертизи наданого Департаментом організації
санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ.
10. У рядку 7.1 зазначається адреса місця будівництва,
техніко-економічні показники об'єкта будівництва (реконструкції),
його відповідність містобудівній документації, характеристика
поруч розташованих земельних ділянок та існуючих об'єктів і їх
функціональне призначення, відстані до них за напрямками світу,
розрахунки тривалості інсоляції та природної освітленості
запроектованого та існуючих об'єктів, висота стояння ґрунтових
вод, особливості рельєфу місцевості тощо.
11. У рядку 7.2 зазначаються архітектурно-будівельні та
об'ємно-планувальні рішення об'єкта будівництва (реконструкції),
його зовнішнє та внутрішнє оздоблення, технологія виробничих
процесів тощо.
12. У рядку 7.3 зазначаються умови водопостачання,
водовідведення, тепло- та енергопостачання, повітрообміну,
освітленості об'єкта будівництва (реконструкції) тощо.
13. У рядку 7.4. зазначаються: фізико-географічні та кліматичні умови району розміщення
об'єкта будівництва (реконструкції) з урахуванням місцевих
природних умов; фонові концентрації шкідливих речовин в навколишньому
природному середовищі; джерела та фактори (чинники) несприятливого впливу на
середовище життєдіяльності людини, їх кількісна та якісна
характеристики, санітарно-протиепідемічні та природоохоронні
заходи щодо запобігання їх несприятливого впливу на людину; результати розрахунків та лабораторних досліджень
концентрацій шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівнів
шуму, вібрації, ультразвуку, неіонізуючих та іонізуючих
випромінювань, проведених для району розташування об'єкта
будівництва (реконструкції); умови поводження з відходами;
14. У рядку 7.5 зазначаються чисельність працівників на
запроектованому підприємстві за категоріями і кваліфікацією, їх
санітарно-побутові умови, припустимість праці жінок і підлітків,
шкідливі фактори виробничого середовища та заходи (колективні та
індивідуальні) щодо запобігання їх несприятливого впливу на
працюючих тощо.
15. У рядку 7.6 зазначаються: заходи щодо попередження забруднення території населеного
пункту, водного басейну та атмосферного повітря, в т.ч. умови
поводження з будівельними відходами; шкідливі фактори на будівництві та заходи (колективні та
індивідуальні) щодо запобігання їх несприятливого впливу на
населення та працюючих; умови праці, харчування, відпочинку та санітарно-побутові
умови працюючих на будівництві тощо.
16. У рядку 7.7 зазначаються інші специфічні характеристики
об'єкта будівництва (реконструкції), що не передбачені пп. 7.1-7.6
але необхідні для санітарно-гігієнічної оцінки проектної
документації, а також заклад державної санітарно-епідеміологічної
служби на який покладається контроль за реалізацією проекту
будівництва (реконструкції) - у разі якщо експертиза проектної
документації проводилась вищестоящою установою чи закладом
державної санітарно-епідеміологічної служби.
17. У рядку 8 відображається інформація про результати
державної санітарно-епідеміологічної експертизи при цьому, у разі
відхилення від погодження проектної документації заповнюється
рядок 8.1 із зазначенням конкретних пунктів санітарних норм вимоги
яких не враховані чи порушені у проектній документації.
18. Обсяг інформації, що зазначається у рядках 6, 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.70 визначається експертами у кожному
конкретному випадку в залежності від виду об'єкта будівництва
(реконструкції), його місця розташування, потужності, місцевих
природних умов, санітарної та епідемічної ситуації.
19. Протокол підписується головою чи заступником голови,
секретарем експертної комісії та виконавцями експертизи - у разі
проведення експертизи експертними комісіями в особливо складних
випадках при головному державному санітарному лікарі України або
керівником закладу державної санітарно-епідеміологічної служби та
виконавцями експертизи (із зазначенням їх посади) - у разі
проведення експертизи закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби та засвідчується печаткою
канцелярії установи чи закладу держсанепідслужби.
20. Форма N 303/о зберігається протягом 10 років. Один
примірник зберігається у справах установи чи закладу державної
санітарно-епідеміологічної служби, що проводили експертизу,
інший - в Департаменті організації санітарно-епідеміологічного
нагляду МОЗ.
21. Форма N 303/о реєструється в Журналі обліку протоколів
експертизи проекту будівництва (реконструкції) (форма N 304/о), що
ведеться ДП "Центр реєстрів державної санітарно-епідеміологічної
служби України".
22. Доступ для службового користування до електронної бази
даних Форми N 303/о мають авторизовані установи та заклади
державної санітарно-епідеміологічної служби щодо об'єктів за якими
вони здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд.
Директор Департаменту
організації санітарно-
епідеміологічного нагляду Л.М.Мухарська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

25.06.2010 N 512

ІНСТРУКЦІЯ

про складання та зберігання форм

облікової статистичної документації

Форма N 304/о "Журнал обліку протоколів

експертизи проекту будівництва

(реконструкції)"
1. Ця інструкція визначає порядок заповнення та зберігання
форм облікової статистичної документації Форма N 304/о "Журнал
обліку протоколів експертизи проекту будівництва (реконструкції)"
(далі - форма N 304/о). Форма N 304/о ведеться в електронному вигляді ДП "Центр
реєстрів державної санітарно-епідеміологічної служби України" та
роздруковується на паперових носіях.
2. Форма N 304/о має титульну сторінку (сторінка 1 ф.
N 304/о) та сторінки, де проводиться реєстрація (сторінка 2 ф.
N 304/о).
3. Сторінка 2 ф. N 304/о повинна містити рядок "Почато" із
зазначенням числа, місяця та року і "Закінчено" із зазначенням
числа, місяця та року, а також мати наступні графи: реєстраційний номер протоколу - графа 1; дата реєстрації протоколу - графа 2; вхідний номер та дата заяви на проведення експертизи -
графа 3; номер та дата направлення на проведення експертизи - графа 4; об'єкт експертизи (назва проектної документації) - графа 5; розробник (проектна організація) - графа 6; заявник експертизи - графа 7; результат експертизи (проект погоджено/відхилено від
погодження) - графа 8; виконавці експертизи - графа 9; примітка - графа 10.
4. У графі 1 проставляється номер рядка та графи таблиці N 22
форми N 18 "Звіт про фактори навколишнього середовища, що
впливають на стан здоров'я людини" в залежності від об'єкта
нагляду і порядковий номер реєстрації, наданий ДП "Центр реєстрів
державної санітарно-епідеміологічної служби України".
5. Нумерація протоколів здійснюється протягом календарного
року, починаючи з N 1.
6. Відомості, що вносяться до форми N 304/о повинні
відповідати інформації, що міститься у формі N 303/о.
7. В графі 10 може зазначатись інформація, не передбачена
формою N 303/о, але необхідна для здійснення державного
санітарно-епідеміологічного нагляду.
8. Роздрукований журнал обліку повинен бути пронумерований та
прошнурований і на останній сторінці завірений підписом керівника
та печаткою ДП "Центр реєстрів державної
санітарно-епідеміологічної служби України" із зазначенням
кількості сторінок.
9. Форма N 304/о зберігається протягом 10 років.
10. Доступ для службового користування до електронної бази
даних Форми N 304/о мають авторизовані установи та заклади
державної санітарно-епідеміологічної служби щодо об'єктів за якими
вони здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд.
Директор Департаменту
організації санітарно-
епідеміологічного нагляду Л.М.Мухарська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: