open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.06.2008 N 511

Про план додаткових заходів

щодо вступної кампанії 2008 року

На додаток до наказу Міністерства освіти і науки "Про заходи
щодо підготовки і проведення вступної кампанії 2008 року у вищих і
професійно-технічних навчальних закладах" від 09.01.2008 року N 6
( v0006290-08 ) та з метою посилення контролю за проведенням
вступної кампанії 2008 року у вищих навчальних закладах
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План додаткових заходів Міністерства освіти і
науки щодо організованого проведення вступної кампанії у вищих
навчальних закладах у 2008 році, що додається.
2. Внести такі зміни до складу Оперативного штабу
Міністерства освіти і науки "Вступна кампанія 2008 року"
( v0006290-08 ):
2.1. Вивести зі складу Оперативного штабу Міністерства освіти
і науки "Вступна кампанія 2008 року" Фролову Л.А.
2.2. Ввести до складу Оперативного штабу Міністерства освіти
і науки "Вступна кампанія 2008 року": - в.о. завідувача Сектору взаємодії з засобами масової
інформації та зв'язків з громадськістю Запорожець Тетяну
Миколаївну; - радника Міністра Андрійчука Віктора Григоровича.
3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, керівникам вищих навчальних
закладів незалежно від форм власності та підпорядкування
забезпечити своєчасне виконання, затвердженого цим наказом, Плану
додаткових заходів.
4. Звернутися з листом до міністерств і відомств, які мають у
підпорядкуванні вищі навчальні заклади, щодо забезпечення
виконання, затвердженого цим наказом, Плану додаткових заходів.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

10.06.2008 N 511

ПЛАН

додаткових заходів Міністерства освіти і науки

щодо організованого проведення вступної кампанії

у вищих навчальних закладах у 2008 році

------------------------------------------------------------------ N | Назва заходу | Термін | Відповідальні | з/п| |виконання| виконавці | ---+---------------------------------+---------+----------------| 1. |Створити у Міністерстві освіти і |До 13 |Шинкарук В.Д. | |науки на період вступної кампанії|червня |Болюбаш Я.Я. | |приймальню громадян. Забезпечити |Протягом |Ханюк В.А. | |роботу приймальні громадян та |вступної |Єресько О.В. | |функціонування багатоканального |кампанії |Десятов Т.М. | |консультативного телефону | | | |"Вступна кампанія 2008 року" з | | | |метою здійснення особистого | | | |прийому громадян, надання | | | |відповідей на телефонні звернення| | | |громадян з питань вступної | | | |кампанії. | | | ---+---------------------------------+---------+----------------| 2. |Організувати на період вступної |Протягом |Міністерства і | |кампанії роботу консультативних |вступної |відомства, які | |телефонів у міністерствах і |кампанії |мають у | |відомствах, які мають у | |підпорядкуванні | |підпорядкуванні вищі навчальні | |вищі навчальні | |заклади, Міністерстві освіти | |заклади, | |Автономної Республіки Крим, | |Міністерство | |управліннях освіти і науки | |освіти | |обласних, Київської та | |Автономної | |Севастопольської міських | |Республіки Крим,| |державних адміністрацій, вищих | |управління | |навчальних закладах, забезпечивши| |освіти і науки | |компетентне надання відповідей та| |обласних, | |своєчасне реагування на звернення| |Київської та | |громадян. | |Севастопольської| | | |міських | | | |державних | | | |адміністрацій, | | | |вищі навчальні | | | |заклади | ---+---------------------------------+---------+----------------| 3. |Забезпечити ефективну роботу |Протягом |Міністерства і | |оперативних штабів міністерств і |вступної |відомства, які | |відомств, які мають у |кампанії |мають у | |підпорядкуванні вищі навчальні | |підпорядкуванні | |заклади, та регіональних органів | |вищі навчальні | |управління освітою, їх співпрацю | |заклади, | |і взаємодію з правоохоронними | |Міністерство | |органами та своєчасне | |освіти | |інформування Міністерства освіти | |Автономної | |і науки про хід вступної кампанії| |Республіки Крим,| |та виявлені факти правопорушень. | |управління | |До 16 червня 2008 року надіслати | |освіти і науки | |інформацію про керівника | |обласних, | |оперативного штабу (прізвище, | |Київської та | |ім'я, по батькові) та його | |Севастопольської| |контактні телефони. | |міських | | | |державних | | | |адміністрацій | ---+---------------------------------+---------+----------------| 4. |Підготувати лист-роз'яснення |До 16 |Лікарчук І.Л. | |керівникам вищих навчальних |червня | | |закладів щодо порядку обрахування| | | |результатів тестування, | | | |зазначених у сертифікатах | | | |зовнішнього незалежного | | | |оцінювання. | | | ---+---------------------------------+---------+----------------| 5. |Розробити і запровадити систему |До 16 |Лікарчук І.Л. | |перевірки достовірності |червня | | |сертифікатів зовнішнього | | | |незалежного оцінювання за | | | |допомогою мережі Інтернет. | | | ---+---------------------------------+---------+----------------| 6. |Провести вибірковий аналіз |До 1 |Шинкарук В.Д. | |відповідності Правил прийому до |липня |Болюбаш Я.Я. | |вищих навчальних закладів Умовам | |Міністерства і | |прийому, які затверджено наказом | |відомства, | |Міністерства освіти і науки від | |Міністерство | |25.12.2007 року N 1172 | |освіти | |( z1413-07 ), з урахуванням змін | |Автономної | |і доповнень до них. | |Республіки Крим,| | | |управління | | | |освіти і науки | | | |обласних, | | | |Київської та | | | |Севастопольської| | | |міських | | | |державних | | | |адміністрацій | ---+---------------------------------+---------+----------------| 7. |Провести регіональні наради (за |До 25 |Шинкарук В.Д. | |окремим графіком) відповідальних |липня |Болюбаш Я.Я. | |секретарів приймальних комісій | |Лікарчук І.Л. | |вищих навчальних закладів | | | |I-IV рівнів акредитації з | | | |актуальних питань вступної | | | |кампанії 2008 року. | | | ---+---------------------------------+---------+----------------| 8. |Запровадити інформаційну систему |16 червня|Болюбаш Я.Я. | |"Конкурс" і забезпечити її |- |Ковтунець В.В. | |функціонування впродовж вступної |1 вересня|- координатор | |кампанії для забезпечення | |Програми | |оперативного інформування | |сприяння | |абітурієнтів про конкурсну | |зовнішньому | |ситуацію у вищих навчальних | |тестуванню в | |закладах III-IV рівнів | |Україні (USETI) | |акредитації. | |(за згодою) | ---+---------------------------------+---------+----------------| 9. |Провести нараду з операторами |19 червня|Шинкарук В.Д. | |комп'ютерного зв'язку приймальних| |Болюбаш Я.Я. | |комісій вищих навчальних закладів| |Ковтунець В.В. | |III-IV рівнів акредитації, які | |- координатор | |будуть супроводжувати | |Програми | |інформаційну систему "Конкурс". | |сприяння | | | |зовнішньому | | | |тестуванню в | | | |Україні (USETI) | | | |(за згодою) | ---+---------------------------------+---------+----------------| 10.|Провести перевірку вищих |Червень -|Бурлаков О.М. | |навчальних закладів з питань |серпень | | |організації вступної кампанії | | | |2008 року (за окремим графіком). | | | ---+---------------------------------+---------+----------------| 11.|Визначити порядок проведення |До 25 |Болюбаш Я.Я. | |громадського контролю за роботою |червня | | |приймальних комісій на період | | | |вступної кампанії та забезпечити | | | |участь у роботі приймальних | | | |комісій громадських | | | |спостерігачів. | | | ---+---------------------------------+---------+----------------| 12.|Забезпечити співпрацю |Протягом |Шинкарук В.Д. | |Міністерства освіти і науки з |вступної |Болюбаш Я.Я. | |правоохоронними органами з питань|кампанії |Андрійчук В.Г. | |контролю за дотриманням | | | |законності проведення вступної | | | |кампанії у вищих навчальних | | | |закладах. | | | ---+---------------------------------+---------+----------------| 13.|Забезпечити систематичне |Протягом |Запорожець Т.М. | |інформування громадськості через |вступної |Керівники вищих | |регіональні засоби масової |кампанії |навчальних | |інформації про хід вступної | |закладів | |кампанії у вищих навчальних | | | |закладах, насамперед про умови | | | |прийому осіб пільгових категорій,| | | |конкурсну ситуацію та результати | | | |зарахування. | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: