open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2012  № 510

Про затвердження Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Ковпаківський лісопарк"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Ковпаківський лісопарк", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
17.10.2012 № 510

ПОЛОЖЕННЯ
про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Ковпаківський лісопарк"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Ковпаківський лісопарк" (далі - Парк-пам'ятка) оголошено постановою колегії Державного комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи від 30.07.75 № 15.

1.2. Парк-пам'ятка входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Парк-пам'ятка загальною площею 196 гектарів розташований у Котелевському районі Полтавської області і перебуває у користуванні ДП "Полтавське лісове господарство", Котелевське лісництво кв. 40 вид. 16, 19, кв. 42 вид. 4 - 7, 17, кв. 47 вид. 5, 16 - 33, кв. 48 вид. 5 - 12, кв. 49 вид. 1 - 8, кв. 52 вид. 2, 3, 8 - 19, кв. 54 вид. 1 - 8, кв. 55 вид. 6 - 8, 11, 13, 14 (далі - Землекористувач).

1.4. Парк-пам'ятка є парковим насадженням, що нараховує більше 75 видів дендрофлори. Парк закладений у 1918 році. Після Великої Вітчизняної Війни парк реконструйовано з оригінальним підходом - насадження дерев і кущів на окремих ділянках на території парку відбивають проходження партизанського рейду під проводом С.А. Ковпака. У складі насаджень - вікові й меморіальні сосни та тополі. Окремі ділянки облаштовані у стилі партизанського рейду - із землянками, бліндажами. На території парку закладена універсальна екологічна стежка. Парк виконує екологічні (розташований на боровій терасі річки Ворскла на околиці селища Котельва), рекреаційні, оздоровчі, краєзнавчі та освітні функції.

1.5. Територія, якій надано статус Парку-пам'ятки, не вилучається з користування Землекористувача, який несе відповідальність за додержання встановленого режиму.

1.6. Землекористувач на території Парку-пам'ятки у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Парку-пам'ятки та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Парку-пам'ятки встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Утримання та реконструкція Парку-пам'ятки проводиться за проектом, що розробляється спеціалізованими науковими та проектними установами і затверджується органом, у підпорядкуванні якого перебуває Парк-пам'ятка, за погодженням із Мінприроди.

1.9. Адреса Землекористувача: вул. Лісова, 1-а, с. Копили, Полтавський район, Полтавська область, 38761.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Парк-пам'ятку створено з метою збереження цінного лісопарку, який закладений у 1918 році і пізніше реконструйований в пам'ять про прославленого партизанського генерала, двічі Героя Радянського Союзу С.А. Ковпака.

2.2. Основними завданнями Парку-пам'ятки є:

охорона та збереження парку, який нараховує більше 75 видів дендрофлори;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Парку-пам'ятки;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Парку-пам'ятки забороняється діяльність, що суперечить меті та завданням Парку-пам'ятки, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

пошкодження архітектурних форм та споруд;

будь-яке засмічення та забруднення території;

пошкодження, заготівля та знищення усіх видів рослинності;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок) без відповідного наукового обґрунтування;

випасання худоби;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок заповідного об'єкта;

надання земельних ділянок під забудову;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Парку-пам'ятки;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

використання мінеральних добрив;

зберігання на території Парку-пам'ятки отрутохімікатів;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

турбування, знищення та відлов усіх видів диких тварин, на території Парку-пам'ятки;

рубки головного користування та прохідні рубки;

організація стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

мисливство, за винятком селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу та відлову з метою регулювання чисельності окремих видів тварин за погодженням з природоохоронними органами;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Парку-пам'ятки дозволяється у встановленому порядку:

проведення екскурсій і масовий відпочинок населення;

догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вжиття заходів щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав'яних газонів;

наукова, природоохоронна, господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Парку-пам'ятки проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Парку-пам'ятки.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку-пам'ятки здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Парк-пам'ятка охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Парку-пам'ятки здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Парку-пам'ятки оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Парк-пам'ятка, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим території Парку-пам'ятки враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Парку-пам'ятки здійснюється Державною екологічною інспекцією України та іншими спеціально уповноваженими на те державними органами.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Парку-пам'ятки здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Парку-пам'ятки тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку-пам'ятки проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: