open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.09.2004 N 508

{ Наказ втратив чинність зі звіту за січень 2008 року

на підставі Наказу Державного комітету статистики

N 205 ( v0205202-07 ) від 10.07.2007 }
Про затвердження форми державного

статистичного спостереження N 25-вод

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державних
статистичних спостережень з водного транспорту Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державного статистичного спостереження
N 25-вод "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)"
(місячна), що додається, та ввести її в дію зі звіту за січень
2005 року.
2. Поширити затверджену у пункті 1 цього наказу форму на
підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів
економічної діяльності всіх форм власності, які здійснюють обробку
вантажів на власних або орендованих причалах (пристанях).
3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):
3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою даних за формою державного статистичного спостереження,
затвердженою у пункті 1 цього наказу.
3.2. Передати Адміністративно-господарському департаменту
(Сенкевич-Давидець Н.М.) оригінал бланка затвердженої у пункті 1
цього наказу форми державного статистичного спостереження для
тиражування.
3.3. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням
статистики у м. Києві (Сидоренко М.М.) надати пропозиції
управлінню інформатизації (Моісеєв Л.І.) щодо внесення змін до
Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки
статистичної інформації на 2004 рік.
4. Управлінню інформатизації (Моісеєв Л.І.) підготувати та
подати на затвердження узгоджені зміни до Плану розробки та
експлуатації КЕОІ на 2004 рік.
5. Управлінню планування та аналізу використання фінансових
ресурсів департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування
виготовлення та доставки бланків форми державного статистичного
спостереження N 25-вод на 2005 рік.
6. Адміністративно-господарському департаменту
(Сенкевич-Давидець Н.М.) забезпечити контроль за своєчасним
виготовленням та доставкою бланків форми державного статистичного
спостереження, затвердженої у пункті 1 цього наказу, на адресу
Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, в
областях, у м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.
7. Головному міжрегіональному управлінню статистики у
м. Києві (Сидоренко М.М.), начальникам Головних управлінь
статистики в Автономній Республіці Крим, в областях, у м. Києві та
Управління статистики у м. Севастополі забезпечити в установленому
порядку збір, розробку і подання звіту, затвердженого у пункті 1
цього наказу, в установлені терміни.
8. Вважати таким, що втратив чинність, п. 1 наказу
Держкомстату України від 04.07.2003 N 203 ( v0203202-03 ) "Про
затвердження форм державних статистичних спостережень із водного
транспорту" в частині затвердження форми державного статистичного
спостереження N 25-вод зі звіту за січень 2005 року.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.
Голова Комітету О.Г.Осауленко

Державне статистичне спостереження
---------------------------------------------------------------- | Конфіденційність статистичної інформації забезпечується | | ст. 21 Закону України "Про державну статистику" | | ( 2614-12 ) | ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- | Порушення порядку подання або використання даних державних | |статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка| |встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні | | правопорушення | | ( 80731-10 ) | ----------------------------------------------------------------

ЗВІТ

про роботу морського (річкового) порту (причалу)

за січень - _____________ 200_ року

---------------------------------------------- | Подають: |Терміни подання| Форма N 25-вод |----------------------------+---------------| |підприємства водного | | ЗАТВЕРДЖЕНО |транспорту і юридичні особи | | Наказ Держкомстату |інших видів економічної | на 2-й робочий| України |діяльності усіх форм | день після | 06.09.2004 N 508 |власності, які здійснюють | звітного | |обробку вантажів на | періоду | Місячна |власних або орендованих | | Термінова |причалах (пристанях), | | |органу державної статистики | | |за місцезнаходженням | | ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- |Найменування організації - складача інформації | |------------------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |------------------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |------------------------------------------------------------------------| | за |території|виду |форми |організаці-|міністерства,|ознака | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо- |власно-|йно-право- |іншого |приватиза-| | | |мічної |сті |вої форми |центрального |ції | | | |діяльності|(КФВ) |господарю- |органу, якому| | | | |(КВЕД) | |вання |підпорядко- | | | | | | |(КОПФГ) |вана органі- | | | | | | | |зація - | | | | | | | |складач | | | | | | | |інформації | | | | | | | |(КОДУ)* | | |------+---------+----------+-------+-----------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+----------+-------+-----------+-------------+----------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
________________

* Тільки для підприємств державного сектора.

Варіант складання звіту:

(потрібне підкреслити)

01 - причали морських торговельних портів

02 - причали морських рибних портів

03 - морські причали незагального користування

04 - причали річкових портів

05 - річкові причали незагального користування
-------------------------------------------------------------------------------- | Показники | N | Всього | у тому числі: | | | рядка |(сума гр. 2,|---------------------------| | | | 3) |суховантажі|наливні вантажі| | | | | | | |-----------------------------+-------+------------+-----------+---------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------+-------+------------+-----------+---------------| |Оброблено вантажів, включаючи| 01 | | | | |перевалку, тис. т (сума ряд. | | | | | |02 - 05, 08) | | | | | |-----------------------------+-------+------------+-----------+---------------| | у тому числі | | | | | |-----------------------------+-------+------------+-----------+---------------| |експортних | 02 | | | | |-----------------------------+-------+------------+-----------+---------------| |імпортних | 03 | | | | |-----------------------------+-------+------------+-----------+---------------| |транзитних | 04 | | | | |-----------------------------+-------+------------+-----------+---------------| |внутрішнього сполучення | 05 | | | | |-----------------------------+-------+------------+-----------+---------------| |не пов'язаних з морським та | 08 | | | | |річковим вантажооборотом | | | | | |-----------------------------+-------+------------+-----------+---------------| |Кількість суден, одиниць | 06 | | | | |-----------------------------+-------+------------+-----------+---------------| |у т. ч. закордонних та | 07 | | | | |інфрахт | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Дані надаються з точністю до 0,1.
-------------------------------------------------------------------------------- |Керівник __________________________ |Виконавець ____________________ | |--------------------------------------+---------------------------------------| |"___" _____________ 200_ р. |N телефону _____________________ | --------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: