open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.07.2003 N 507

Про затвердження Порядку контролю за повнотою

центральної Бази даних електронних копій вантажних

митних декларацій Держмитслужби України

З метою забезпечення повноти центральної бази даних
електронних копій вантажних митних декларацій Держмитслужби
України, підвищення рівня достовірності й оперативності отримання
даних митної статистики відповідно до пункту 15 Положення про
вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок контролю за повнотою центральної бази
даних електронних копій вантажних митних декларацій Держмитслужби
України (далі - Порядок), що додається.
2. Начальнику Інформаційно-аналітичного митного управління
Шуляку В.П. у строк до 01.10.03 розробити програмно-інформаційний
комплекс (далі - ПІК) для контролю за повнотою центральної бази
даних електронних копій вантажних митних декларацій Держмитслужби
України (далі - центральна база даних ЕК ВМД) і довести його до
відома митних органів. Забезпечити з 01.10.03 функціонування ПІК і
надання відповідної інформації Управлінню митної статистики
Держмитслужби України.
3. Начальникам митних органів з 01.10.03 забезпечити
неухильне виконання вимог Порядку, затвердженого цим наказом.
4. Вважати цей наказ таким, що набрав чинності, з 01.10.03.
5. Наказ Держмитслужби України від 14.09.01 N 616 "Про
затвердження Тимчасового порядку контролю за повнотою центральної
бази даних електронних копій вантажних митних декларацій" з
01.10.03 вважати таким, що втратив чинність.
6. Начальнику Управління митної статистики Держмитслужби
України Копосову С.А. забезпечити здійснення постійного контролю
за повнотою центральної бази даних ЕК ВМД.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Пашка П.В.
В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

30.07.2003 N 507

ПОРЯДОК

контролю за повнотою центральної бази даних

електронних копій вантажних митних декларацій

Держмитслужби України

Порядок контролю за повнотою центральної бази даних
електронних копій вантажних митних декларацій Держмитслужби
України (далі - Порядок) розроблено з метою вдосконалення контролю
за повнотою центральної бази даних електронних копій вантажних
митних декларацій Держмитслужби України (далі - центральна база
даних ЕК ВМД) і підвищення рівня достовірності даних митної
статистики.
Контроль за повнотою центральної бази даних ЕК ВМД
здійснюється періодично (щомісяця й щороку) на основі реєстрів
ВМД, фактично оформлених митними органами (з урахуванням
анульованих) за відповідний проміжок часу, і реєстру електронних
копій вантажних митних декларацій (далі - ЕК ВМД), наявних у
центральній базі даних ЕК ВМД. Контроль здійснюється за типами
ВМД, перелік яких наведено в додатку 1 до цього Порядку.
Контроль за повнотою центральної бази даних ЕК ВМД
здійснюється за допомогою дворівневого програмно-інформаційного
комплексу, перший рівень якого є програмою формування реєстру ЕК
ВМД у митних органах, другий - програмою, функції якої полягають у
здійсненні безпосереднього контролю за відповідністю реєстрів ЕК
ВМД, поданих митними органами, переліку ЕК ВМД у центральній базі
даних ЕК ВМД, а також у формуванні переліків ЕК ВМД, яких немає в
центральній базі даних ЕК ВМД, і ЕК ВМД, яких немає в базах даних
митних органів.
Програма першого рівня передбачає механізм захисту від
несанкціонованого доступу до сформованого в митному органі реєстру
ЕК ВМД.
Обмін інформацією здійснюється між митними органами,
Інформаційно-аналітичним митним управлінням (далі - ІАМУ) й
Управлінням митної статистики Держмитслужби України.
Формат інформації, якою обмінюються ІАМУ й митні органи,
установлюється ІАМУ.
Цикл перевірки повноти центральної бази даних ЕК ВМД
складається з таких етапів:
1. Формування митними органами за допомогою програми першого
рівня згідно з базами даних митних органів реєстрів ЕК ВМД,
оформлення, у т.ч. анулювання, яких завершено до 24-ої години
останнього дня звітного місяця, здійснюється за формою, наведеною
в додатку 2 до цього Порядку. Сформовані реєстри 3 числа місяця,
наступного за звітним, надсилаються до ІАМУ на адресу: поштова
скринька "PIK Sverka". Супровідний лист до інформації, яка
подається, за підписом керівника митного органу надсилається в
ІАМУ на паперовому носії та в електронному виді засобами
електронної пошти.
2. ІАМУ на основі реєстрів ВМД, надісланих митними органами,
за допомогою програми другого рівня здійснює звірення одержаної
інформації з інформацією, наявною в центральній базі даних ЕК ВМД.
За результатами звірення ІАМУ формує для кожного окремого митного
органу реєстр ЕК ВМД, яких немає в центральній базі даних ЕК ВМД,
за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, а також реєстр ЕК
ВМД, яких немає в базах даних митних органів, за формою згідно з
додатком 4 до цього Порядку, і розсилає зазначені реєстри
відповідним митним органам 5 числа місяця, наступного за звітним.
3. Митні органи згідно з реєстрами ЕК ВМД, яких немає в
центральній базі даних ЕК ВМД, отриманими з ІАМУ, надсилають до
ІАМУ потрібні ЕК ВМД у термін до 7 числа місяця, наступного за
звітним. Якщо день відправлення інформації з митних органів до ІАМУ
або з ІАМУ до митних органів припадає на вихідний або святковий
день, пересилка здійснюється в перший день після вихідного або
святкового.
4. При виявленні на другому етапі перевірки в центральній
базі даних ЕК ВМД електронних копій ВМД, яких немає в базах даних
митних органів, ІАМУ надсилає інформацію за формою, наведеною в
додатку 4 до цього Порядку, в Управління митної статистики
Держмитслужби України. Митний орган, що отримав реєстр ЕК ВМД,
наявних у центральній базі даних ЕК ВМД, але відсутніх у базі
даних ЕК ВМД митниці, у строк, що не перевищує 2 діб після
отримання цього реєстру з ІАМУ, надсилає в Управління митної
статистики Держмитслужби України в електронному вигляді пояснення
стосовно цього факту, а також перелік ужитих відповідних заходів
на адресу: поштова скринька "DMS Nach upr statistiki".
Ім'я відповідного файла повинно мати таку структуру:
ХХХММРР, де ХХХ - три перших цифри коду митного органу; ММ і РР - відповідно номер місяця й дві останні цифри року,
у який не виявлено ЕК ВМД у базі даних ЕК ВМД митниці.
5. ІАМУ після коригування центральної бази даних ЕК ВМД на
підставі відповідних повідомлень митних органів формує інформацію
про стан звірення баз даних ЕК ВМД митних органів і центральної
бази даних ЕК ВМД згідно з формою, наведеною в додатку 5 до цього
Порядку, і надсилає її в Управління митної статистики
Держмитслужби України до 9 числа місяця, наступного за звітним, на
адресу: поштова скринька "DMS Nach upr statistiki".
Ім'я відповідного файла повинно мати таку структуру:
MMPPIUS, де ММ і РР - відповідно номер місяця й дві останні цифри
року, за який сформовано інформацію; IUS - відмінна ознака.
На основі надісланої ІАМУ інформації Управлінням митної
статистики Держмитслужби України приймається рішення про дату
фіксації (закриття) центральної бази даних ЕК ВМД для формування
статистичних даних за відповідний період, а в разі, коли
центральна база даних ЕК ВМД виявляється недостатньо повною,
приймається рішення про здійснення додаткового циклу перевірки й
надсилається відповідне повідомлення до ІАМУ на адресу: поштова
скринька "IAMU Viddil obrobki informatsi-i".
Ім'я відповідного файла повинно мати таку структуру:
MMPPUSI, де ММ і РР - відповідно номер місяця й дві останні цифри
року, у який сформовано повідомлення; USI - відмінна ознака.
Якщо розбіжності між даними митних органів та ІАМУ виникають
за підсумком двох циклів перевірки, Управління митної статистики
Держмитслужби України спільно з ІАМУ інформує про це керівника
відповідного митного органу з метою з'ясування причин розбіжностей
та отримання роз'яснень щодо них. Цикл щорічного контролю за повнотою центральної бази даних
ЕК ВМД має такі особливості: 1) складання й пересилка в ІАМУ сформованих за допомогою
програми першого рівня реєстрів ЕК ВМД, оформлених (у т.ч.
анульованих) у відповідному році, здійснюється митними органами 1
лютого року, наступного за звітним; 2) перед формуванням митними органами реєстрів ЕК ВМД,
оформлених (у т.ч. анульованих) протягом року, здійснюється
попередня перевірка використання номерів ВМД за журналами
оформлених ВМД.
Начальник Управління
митної статистики С.Копосов
(Додатки не наводяться)
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: