open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.11.2005 N 506
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

податкової служби

N 948 ( va948837-12 ) від 31.10.2012 }
Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо організації та проведення перевірок

платників податків - юридичних осіб,

їх відокремлених підрозділів,

щодо яких прийнято рішення про припинення (закриття)

З метою забезпечення єдиного підходу до організації та
проведення перевірок платників податків - юридичних осіб, їх
відокремлених підрозділів, щодо яких прийнято рішення про
припинення (закриття) та запобігання ліквідації підприємств, які
задіяні у схемах ухилення від оподаткування, та згідно ст. 8
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації та
проведення перевірок платників податків - юридичних осіб, їх
відокремлених підрозділів, щодо яких прийнято рішення про
припинення (закриття) (додаток).
2. Головам ДПА в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі забезпечити організацію та проведення
перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених
підрозділів, щодо яких прийнято рішення про припинення (закриття),
відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених даним наказом.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
ДПА України від 08.12.2003 N 446-р/ДСК "Щодо проведення перевірок
платників податків, які подали заяву про зняття з обліку"
(із змінами та доповненнями).
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника Голови ДПА України Горбанського Б.М.
Голова О.І.Кірєєв

Додаток

до наказу ДПА України

14.11.2005 N 506

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації та проведення перевірок

платників податків - юридичних осіб,

їх відокремлених підрозділів,

щодо яких прийнято рішення про припинення (закриття)

1. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації щодо організації та проведення
перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених
підрозділів, щодо яких прийнято рішення про припинення (закриття)
(далі - Методичні рекомендації), розроблені з метою забезпечення
єдиного підходу до організації та проведення перевірок платників
податків, щодо яких прийнято рішення про припинення (закриття), та
запобігання ліквідації підприємств, які задіяні у схемах ухилення
від оподаткування.
1.2. При організації та проведенні перевірок платників
податків, їх відокремлених підрозділів, щодо яких прийнято рішення
про припинення (закриття), необхідно керуватися вимогами Закону
України від 4 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну
податкову службу в Україні" (із змінами та доповненнями),
Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженої
наказом ДПА України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ), Порядку
взаємодії підрозділів органів державної податкової служби України
при організації обліку платників податків, затвердженого наказом
ДПА України від 09.06.2003 N 280 ( v0280225-03 ), Методичних
рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної
податкової служби України при організації документальних перевірок
юридичних осіб, затверджених наказом ДПА України від 11.10.2005
N 441 ( v0441225-05 ), та Порядку оформлення результатів невиїзних
документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з
питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства,
затвердженого наказом ДПА України від 10.08.2005 N 327
( z0925-05 ).
2. Організація і проведення перевірок платників
податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, щодо яких
прийнято рішення про припинення (закриття)
2.1. Підрозділи реєстрації та обліку платників податків
органів державної податкової служби надають у 2-денний термін від
дня отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР) інформації про рішення
щодо припинення юридичної особи, закриття відокремленого
підрозділу або заяви платника податків про зняття з обліку
підрозділам контрольно-перевірочної роботи переліки таких
платників податків.
2.2. У 3-денний термін від дня отримання переліків платників
податків, щодо яких прийнято рішення про припинення (закриття),
підрозділи контрольно-перевірочної роботи направляють до
підрозділів податкової міліції запит щодо наявності інформації,
яка свідчить про можливі порушення чинного податкового
законодавства такими платниками податків.
2.3. Підрозділи податкової міліції у 3-денний термін від дня
отримання запиту інформують підрозділи контрольно-перевірочної
роботи про наявність (відсутність) інформації, яка свідчить про
можливі порушення чинного податкового законодавства платником
податків.
2.4. У ході перевірки в першу чергу визначається перелік
постачальників та покупців, у яких сума одноразової операції з
таким платником податків склала для ДПА у Дніпропетровській,
Донецькій, Харківській областях та м. Києві більше 500 тис.грн.,
для ДПА в Автономній Республіці Крим, Волинській, Київській,
Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській та
Полтавській областях - більше 300 тис.грн., для інших ДПА - понад
100 тис.грн., щодо яких направляються запити за формою згідно з
додатком 1 на проведення зустрічних перевірок до ДПА, на обліку
яких перебувають такі постачальники та покупці.
2.5. Стосовно інших постачальників та покупців необхідність
направлення запитів визначається за результатами аналізу даних
автоматизованих інформаційних систем органів державної податкової
служби України та за наявності інформації від підрозділів
податкової міліції про порушення чинного податкового законодавства
такими платниками податків. При отриманні запиту на проведення перевірки на підтвердження
взаємовідносин з платником податків, щодо якого прийнято рішення
про припинення (закриття), підрозділи контрольно-перевірочної
роботи забезпечують першочергове її проведення та повідомляють про
результати орган державної податкової служби, від якого отримано
запит, за формою згідно додатку 1.
2.6. При проведенні зустрічної перевірки платника податків
підрозділи контрольно-перевірочної роботи забезпечують обов'язкове
проведення зустрічних перевірок його постачальників та покупців за
критеріями, визначеними у пункті 2.4 цього розділу Методичних
рекомендацій.
2.7. Протягом місяця з дня отримання органом державної
податкової служби інформації з ЄДР про рішення щодо припинення
юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу або заяви про
зняття з обліку платника податків підрозділи
контрольно-перевірочної роботи зобов'язані розпочати позапланову
виїзну перевірку.
2.8. Підрозділи контрольно-перевірочної роботи проводять
позапланову виїзну перевірку платника податків, щодо якого
прийнято рішення про припинення (закриття), в порядку і терміни,
визначені Законом України від 4 грудня 1990 року N 509-XII
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами
та доповненнями).
2.9. При проведенні перевірки підрозділи
контрольно-перевірочної роботи координують свою роботу з
підрозділами погашення прострочених податкових зобов'язань
відповідно до Методичних рекомендацій щодо взаємодії між
підрозділами органів державної податкової служби України при
організації документальних перевірок юридичних осіб, затверджених
наказом ДПА України від 11.10.2005 N 441 ( v0441225-05 ).
2.10. За результатами позапланової виїзної перевірки платника
податків, щодо якого прийнято рішення про припинення (закриття),
складається акт перевірки із додатками відповідно до Порядку
оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових
та позапланових перевірок з питань дотримання податкового,
валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА
України від 10.08.2005 N 327 ( z0925-05 ), та у разі нарахування
податкових зобов'язань приймається податкове повідомлення-рішення
за формою згідно з Порядком направлення органами державної
податкової служби України податкових повідомлень платникам
податків, затвердженим наказом ДПА України від 21.06.2001 N 253
( z0567-01 ) (із змінами та доповненнями), протоколи про
притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності
(крім випадків, коли матеріали передаються до підрозділів
податкової міліції для вирішення питання про притягнення до
кримінальної відповідальності).
2.11. За умови сплати платником податків нарахованих за
результатами документальної перевірки податкових зобов'язань та
відсутності підстав для здійснення заходів, наведених у
пп. 2.12-2.14 Методичних рекомендацій, обхідний лист, підписаний
підрозділами погашення прострочених податкових зобов'язань та
контрольно-перевірочної роботи, передається до підрозділу
реєстрації та обліку платників податків.
2.12. При встановленні в ході позапланової виїзної та
зустрічної перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють
сумнівні операції, підрозділи контрольно-перевірочної роботи
у 5-денний термін від дня встановлення факту взаємовідносин
платника податків з такими суб'єктами повідомляють про це
підрозділи податкової міліції для проведення оперативно-розшукових
заходів.
2.13. При встановленні в результаті позапланової виїзної
перевірки підстав для визнання недійсними правочинів, підрозділи
контрольно-перевірочної роботи надають всі необхідні документи, що
стосуються таких правочинів, до юридичної служби органу державної
податкової служби.
2.14. Юридична служба органу державної податкової служби
після отримання необхідних документів забезпечує підготовку та
подання до суду позовних заяв щодо визнання недійсними правочинів,
укладених з метою, що суперечить інтересам держави та суспільства,
відповідно до наказу ДПА України від 21.01.2005 N 33 "Про
затвердження Регламенту взаємодії структурних підрозділів ОДПС з
підрозділами юридичної служби державної податкової служби щодо
досудового та судового супроводження справ за участю ОДПС".
2.15. Управління контрольно-перевірочної роботи регіональних
ДПА в 3-денний термін після прийняття податкового
повідомлення-рішення за актами перевірок платників податків, щодо
яких прийнято рішення про припинення (закриття), направляють до
Департаменту контрольно-перевірочної роботи ДПА України спеціальне
повідомлення за формою згідно з додатком 2 про результати
проведених перевірок тих платників, які мали обсяги скоригованого
валового доходу за попередні податкові періоди протягом 1095 днів,
які передують дню початку позапланової виїзної перевірки,
для ДПА у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях та
м. Києві у сумі понад 100 млн.грн., для ДПА в Автономній
Республіці Крим, Волинській, Київській, Запорізькій, Луганській,
Львівській, Миколаївській, Одеській та Полтавській областях у сумі
понад 50 млн.грн., для інших ДПА - у сумі понад 20 млн. гривень.
Директор Департаменту
контрольно-перевірочної роботи С.О.Довгаль

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

щодо організації

та проведення перевірок

платників

податків - юридичних осіб,

їх відокремлених

підрозділів,

щодо яких прийнято

рішення про припинення

(закриття)

від "__" _____ 2005 р. N ____ Державній податковій

адміністрації у ____________
у зв'язку із зняттям з обліку _____________________________

(назва платника)
Щодо проведення
зустрічної перевірки

У ході проведення позапланової виїзної перевірки "А"
(код ЄДРПОУ ___), у зв'язку з прийняттям рішення про припинення
(закриття) встановлені взаємостосунки з "В" (код ЄДРПОУ ___).
На виконання наказу ДПА України від "__" _______ 2005 року
"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та
проведення перевірок платників податків - юридичних осіб, їх
відокремлених підрозділів, щодо яких прийнято рішення про
припинення (закриття)" ДПІ у ________ просить здійснити зустрічну
перевірку "В" (код ЄДРПОУ ___) з питання взаємовідносин з "А"
(код ЄДРПОУ ___) за період з "__" ________ по "___" _______ року.
У ході перевірки необхідно підтвердити факт взаємовідносин
між платниками податків та висвітлити наступні питання: 1. Чи знаходиться зазначений суб'єкт господарювання на обліку
в ДПІ, з якого часу. 2. Чи є платником ПДВ. 3. Чи звітував суб'єкт господарювання взагалі. 4. Чи звітувало суб'єкт господарювання в періоді виконання
договорів з вказаним підприємством. 5. Період надання останньої звітності до ДПІ. 6. Які показники задекларовані у звітності на момент
виконання договору. 7. Якщо суб'єкт господарювання не подає звітів по ПДВ та
податку на прибуток, то з яких причин та з якого періоду. 8. Визначити перелік договорів, по яких здійснюються
розрахунки за поставлену продукцію. 9. Визначити походження продукції, що поставляється, перелік
договорів, по яких здійснюються розрахунки за цю продукцію. 10. У розрізі договорів визначити: назву продукції, що постачалась; кількісні та вартісні показники продукції, яка постачалась
(ціна за одиницю, кількість та вартість продукції по періодах); перелік виписаних податкових накладних із зазначенням номера,
дати та суми; відображення податкових накладних у книзі продажу
(придбання) товарів (робіт, послуг) з урахуванням коригування
(із зазначенням дати та номера запису); перелік актів приймання-передачі, вантажно-митних декларацій,
платіжних доручень із зазначенням сум сплаченого ПДВ на імпорт, а
у разі застосування вексельної форми розрахунків по сплаті ПДВ -
номер та дата векселя, порядок відображення ПДВ у податкових
деклараціях; відображення операцій продажу (придбання) продукції в
бухгалтерському та податковому обліках суб'єкта господарювання по
періодах; форма розрахунку, обсяги та сума заборгованості на певну
дату; засіб перевезення та найменування перевізника. 11. Вказати наявність відкритої кримінальної справи відносно
посадових осіб даного суб'єкта господарювання. 12. У разі відсутності суб'єкта господарювання за своїм
місцезнаходженням, неподання звітності, необхідно вказати перелік
заходів, здійснених підрозділами податкової міліції щодо
встановлення фактичного місцезнаходження посадових осіб,
засновників, бухгалтерських документів підприємства, стан
виконання цих заходів. 13. У разі здійснення заходів щодо визнання в судовому
порядку установчих документів, свідоцтва платника ПДВ недійсними
вказати стан їх виконання. 14. У разі зняття з обліку платника податків на момент
отримання запиту вказати підстави зняття його з обліку. При цьому необхідно надати копії відповідних документів.
Голова (начальник) ДПА (ДПІ) у _______________

Додаток 2

до Методичних рекомендацій

щодо організації

та проведення перевірок

платників

податків - юридичних осіб,

їх відокремлених

підрозділів,

щодо яких прийнято

рішення про припинення

(закриття)

СПЕЦІАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати перевірки платника податків,

щодо якого прийнято рішення про припинення (закриття)

1. Загальні дані
---- ---- --------------- ------------------- Область: | | | | | | | | ---- ---- --------------- ------------------- (код області) (назва області) (порядковий номер

спецповідомлення)
--------------- --------------- Дата відправки | | Вихідний N | | повідомлення --------------- --------------- --------------- Назва СГД: | | --------------- --------------- Код ЄДРПОУ: | | ---------------
--------------- Дата прийняття рішення про закриття | | --------------- --------------- Дата початку перевірки | | --------------- --------------- Дата та номер акта перевірки | | --------------- --------------- Дата та номер податкового повідомлення-рішення | | ---------------
Директор: ___________________ ------------------------------- (П.І.Б.) | | | | | | | | | | | ------------------------------- (ідентифікаційний код)
------------------------------- Бухгалтер: __________________ | | | | | | | | | | | (П.І.Б.) ------------------------------- (ідентифікаційний код)
------------------------------- Засновники: __________________ | | | | | | | | | | | (П.І.Б.) ------------------------------- (ідентифікаційний код)
------------------------------- __________________ | | | | | | | | | | | (П.І.Б.) ------------------------------- (ідентифікаційний код)
------------------------------- __________________ | | | | | | | | | | | (П.І.Б.) ------------------------------- (ідентифікаційний код)
Види діяльності, якими фактично займається СГД, та мета
створення СГД (конкретизувати види продукції, товарів, які
фактично виготовляє суб'єкт господарювання, або послуги, які
фактично надає) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- Дата реєстрації в органах ДПС | | ---------------
2. Показники діяльності платника податків
--------------- 2.1. Кількість працюючих | | --------------- --------------- 2.2. Період, що перевіряється даною перевіркою | | --------------- --------------- 2.3. Сума валового доходу за 1095 днів, | | що передують поданню заяви --------------- --------------- 2.4. Сума нарахованих податків за 1095 днів, | | що передують поданню заяви, тис.грн. --------------- --------------- в.ч. ПДВ | | --------------- --------------- податку на прибуток | | --------------- --------------- 2.5. Сума сплачених податків за 1095 днів, | | що передують поданню заяви, тис.грн. --------------- --------------- у т.ч. ПДВ | | --------------- --------------- податку на прибуток | | ---------------
2.6. Податок на прибуток
2.6.1. Задекларовано за 1095 днів,

що передують поданню заяви (тис.грн.) --------------- прибутки | | --------------- --------------- збитки | | ---------------
2.6.2. Причини збитковості (малоприбутковості) СГД _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2.7. Податок на додану вартість
2.7.1. Сума заявленого до відшкодування --------------- з бюджету ПДВ за 1095 днів, | | що передують поданню заяви, тис.грн. ---------------
2.7.2. Відшкодована сума ПДВ і за 1095 днів, --------------- що передують поданню заяви, тис.грн. | | --------------- --------------- у т.ч. на поточний рахунок | | --------------- --------------- 2.7.3. Невідшкодована з бюджету сума ПДВ | | на дату початку перевірки, тис.грн. ---------------
2.7.4. Підстави виникнення ПДВ до відшкодування (зокрема,
здійснення експортних операцій, у т.ч. сумнівного експорту) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- 2.8. Наявність податкового боргу на дату | | початку перевірки, тис.грн. --------------- --------------- 2.9. Наявність активів на дату початку | | перевірки, всього ---------------
у т.ч. у розрізі найбільших груп
2.9.1. _________________________
2.9.2. _________________________
3. Результати перевірки
--------------- 3.1. Сума донарахувань, тис.грн. ________________ | | (Вид податку, збору --------------- чи обов'язкового платежу)
Суть виявленого порушення, його характеристика, сфера
розповсюдження, обсяги участі та схеми залучення інших суб'єктів
підприємницької діяльності _________________________________________________________________
3.2. Сума зменшеного від'ємного значення об'єкта оподаткування
податком на прибуток, тис.грн. --------------- | | ---------------
Суть виявленого порушення, його характеристика, сфера
розповсюдження, обсяги участі та схеми залучення інших суб'єктів
підприємницької діяльності _________________________________________________________________
3.3. Сума упередженого відшкодування з бюджету і безпідставно
заявлених сум ПДВ, тис.грн. --------------- | | ---------------
Суть виявленого порушення, його характеристика, сфера
розповсюдження, обсяги участі та схеми залучення інших суб'єктів
підприємницької діяльності, інформація про направлені запити та
отримані відповіді щодо результатів проведених зустрічних
перевірок _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ Перелік | Перелік | Направлено запит на | Отримано | постачальників| покупців |проведення зустрічної |відповідь щодо | | | перевірки (дата, | проведення | | | номер, назва | зустрічної | | | податкового органу, | перевірки | | | до якого відправлено | (дата, номер) | | | запит) | | --------------+----------+----------------------+---------------| | | | | --------------+----------+----------------------+---------------| | | | | --------------+----------+----------------------+---------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
Додатки: в обов'язковому порядку надаються встановлені
перевіркою схеми товарно-грошових потоків із визначенням обсягів
проведених операцій в кількісному та вартісному виразах, схеми
мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від оподаткування.
Заступник голови ДПА
Виконавець
Телефон

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: