open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.07.2007 N 1058

Про погодження рішення

Ради Оптового ринку електричної

енергії України від 27.07.2007

(підпункт 2.2 протоколу N 8)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", згідно з положеннями Договору між
Членами Оптового ринку електричної енергії України ( n0001227-96 )
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної
енергії України від 27.07.2007 (підпункт 2.2 протоколу N 8) про
затвердження змін до Додатка 2 до Договору між Членами Оптового
ринку електричної енергії України ( n0001227-96 ) (Правила
Оптового ринку електричної енергії України, затверджені постановою
НКРЕ від 12.09.2003 N 921 ( v0921227-03 ) у частині формування
платежів за відпущену електроенергію енергоблокам за умови
використання ними природного газу на виробництво електроенергії
для забезпечення економії вугілля на складах теплових
електростанцій, що додаються.
2. Встановити термін дії зазначених змін до Додатка 2 до
Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України
( n0001227-96 ) (Правила Оптового ринку електричної енергії
України, затверджені постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921
( v0921227-03 ) з 30.07.2007 до 01.10.2007.
3. Розпоряднику системи розрахунків проводити вибір складу
обладнання на кожну наступну розрахункову добу згідно з цією
постановою, починаючи з 29.07.2007.
В.о. Голови Комісії С.Дунайло

ПОГОДЖЕНО

Постанова НКРЕ

27.07.2007 N 1058
ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Ради Оптового ринку

електричної енергії України

27.07.2007 N 8

ЗМІНИ

до Додатка 2 до Договору між Членами

Оптового ринку електричної енергії України

( n0001227-96 )

(Правила Оптового ринку електричної енергії

України, затверджені постановою НКРЕ

від 12.09.2003 N 921

( v0921227-03 )

у частині формування платежів за відпущену

електроенергію енергоблокам за умови використання

ними природного газу на виробництво електроенергії

для забезпечення економії вугілля на складах

теплових електростанцій

1. Пункт 3.1.2 доповнити новим підпунктом "о": "о) ознаку обов'язкової роботи блока, що використовує
природний газ на виробництво електроенергії для забезпечення
економії вугілля на складах Виробників за поданням центрального
органу виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці (ОЗ = 1). В іншому випадку ознака не

бр екларується (ОЗ = 0)".

бр
2. У підпункті "б" пункту 5.7.2: 1) перше речення викласти в такій редакції: "б) необхідність забезпечення мінімально допустимого складу
обладнання станції та врахування роботи блоків станцій відповідно
до електричних схем на роздільні системи шинопроводів різного
класу напруги за поданням Виробниками відповідних термінових
заявок до Диспетчерського центру, а також необхідність
забезпечення роботи блоків із ознакою ОЗ = 1";

бр 2) абзац восьмий викласти в такій редакції: "Якщо жоден з блоків не заявлений за ознакою ОР = 1 або

б локів з цією ознакою не вистачає, Розпорядник системи розрахунків
повинен послідовно виключити із складу вибраного обладнання блоки,
що заявлені із ознакою ОЗ = 1, від найдорожчого блока до

бр айдешевшого блока за результатами упорядкування згідно з
пунктом 5.7.1 до усунення несумісного режиму"; 3) останній абзац підпункту "б" пункту 5.7.2 вилучити. 3. Підпункт "а" пункту 5.10.1 після виразу "ОТ = 1"

б оповнити виразом ", ОЗ = 1".

бр
4. Пункт 8.1.1 після виразу "ВС = 1" доповнити виразом

бр або ОЗ = 1".

бр
5. Пункт 8.8.1 доповнити підпунктом "д" такого змісту: "д) за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕ - на компенсацію

к битків Виробникам від роботи блоків з ознакою ОЗ = 1 (Д )".

бр вр
6. Пункт 8.9.3 підрозділу 8.9 викласти в такій редакції: "8.9.3. Сумарний платіж за розрахункову добу, що сплачується

ЦЗ иробнику, який працює за ціновими заявками (Д ), визначається за

В ормулою:
СГ

ЦЗ р=Т сс рек зб бе к

Д = S (S Д + Д + Д + Д + Д - В р=1 с належить в ср вр вр вр вр
нвк Д )".
вр
7. У пункті 8.20.1 підрозділу 8.20 формулу визначення націнки

н о оптової ринкової ціни (Ц ) викласти в новій редакції:

р
в п с ш рек зб бе к

S (Д + Д + Д - Д ) + S (Д + Д + Д + Д -

н б бр бр бр бр в вр вр вр вр

"Ц = ------------------------------------------------------- р рпт

Э

р
нвк вв эр зп пв вт ін кп

- Д ) + Д + Д + Д + Д + Д + Д + Д

вр р р р р р р р -----------------------------------------------------"
8. Додаток А до Правил Оптового ринку електричної енергії
України ( v0921227-03 ) доповнити в алфавітному порядку умовними

к означеннями ОЗ , Д та їх визначеннями:

бр вр "ОЗ - ознака обов'язкової роботи блока, що використовує

бр риродний газ на виробництво електроенергії для забезпечення
економії вугілля на складах Виробників за поданням центрального
органу виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, 1 чи 0; к Д - додатковий платіж виробнику на компенсацію збитків вр иробникам від роботи блоків з ознакою ОЗ = 1, грн".

бр

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: